CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 970 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (31 januari 2021) gegevens over 12.400 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief Dordrecht
    ±(Diversa Sed Una)
Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1320
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 5. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 6. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 7. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 9. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 10. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 12. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 13. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 14. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 15. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 16. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 17. Asotus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 18. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius facsimile
 19. Lazarus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 20. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius facsimile
 21. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 22. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 24. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 25. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 26. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 27. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 28. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 29. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile
 30. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 31. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie
 32. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 33. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 34. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 35. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 36. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 37. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 38. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 39. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 40. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile (met het Liber eligiarum)
 41. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 42. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 43. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 44. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 45. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 46. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 47. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 48. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 49. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 50. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 51. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 52. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 53. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 54. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 55. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 56. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 57. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 58. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 59. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 60. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 61. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 63. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 64. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 65. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 66. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 67. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 68. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 69. Naaman (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus teksteditie
 70. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 71. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 72. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 73. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 74. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 75. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 76. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 77. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 78. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 79. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 80. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 81. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 82. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 83. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 84. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 85. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 86. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 87. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 88. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 89. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 90. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 91. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 92. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 93. Trebellius (1617) door Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 94. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 95. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 96. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 97. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 98. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 99. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 100. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 101. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 102. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 103. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 104. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 105. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 106. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 107. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 108. Claas Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 109. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 110. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 111. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 112. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 113. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 114. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 115. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 116. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 117. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 118. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 119. Ian Soetekau (1621) facsimile (idem herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 120. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 121. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 122. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 123. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 124. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 125. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 126. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 127. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 128. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 129. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 130. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 131. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 132. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 133. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 134. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 135. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 136. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 137. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 138. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 139. Het vonnisse van Anastasius (1628) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 140. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 141. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 142. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 143. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 144. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 145. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 146. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 147. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 148. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 149. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 150. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 151. Nabuchodonosor (1631) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 152. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 153. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 154. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 155. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 156. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 157. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 158. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 159. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 160. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 161. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 162. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 163. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 164. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 165. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 166. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 167. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 168. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 169. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 170. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 171. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 172. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 173. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; idem (herdruk 1670) teksteditie
 174. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 175. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 176. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 177. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 178. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 179. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 180. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 181. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 182. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 183. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 184. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 185. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 186. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 187. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 188. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 189. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 190. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 191. Conversio S. Augustini (1638) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 192. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 193. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 194. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 195. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 196. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 197. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 198. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 199. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 200. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 201. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 202. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 203. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 204. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 205. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 206. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 207. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 208. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 209. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 210. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 211. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 212. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 213. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 214. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 215. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 216. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 217. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 218. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 219. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 220. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 221. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 222. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 223. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maeghden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) facsimile
 224. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 225. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 226. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 227. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 228. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 229. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 230. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 231. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 232. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 233. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 234. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 235. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 236. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 237. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 238. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 239. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 240. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 241. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 242. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 243. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 244. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 245. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 246. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 247. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 248. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 249. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 250. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 251. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 252. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 253. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 254. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 255. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 256. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 257. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 258. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 259. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 260. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 261. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 262. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 263. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 264. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 265. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 266. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 267. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 268. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 269. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 270. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 271. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 272. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 273. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 274. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 275. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 276. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 277. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 278. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 279. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 280. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 281. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 282. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 283. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 284. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 285. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 286. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 287. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 288. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 289. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 290. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 291. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 292. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 293. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 294. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 295. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 296. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 297. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 298. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 299. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 300. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 301. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 302. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 303. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 304. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 305. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 306. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 307. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 308. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 309. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 310. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 311. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 312. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 313. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 314. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 315. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 316. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 317. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 318. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 319. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 320. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 321. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 322. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 323. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 324. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 325. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 326. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 327. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 328. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 329. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 330. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 331. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 332. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 333. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 334. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 335. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 336. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 337. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 338. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 339. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 340. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 341. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 342. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 343. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 344. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 345. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 346. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 347. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 348. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 349. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 350. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 351. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 352. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 353. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 354. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster facsimile
 355. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 356. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 357. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 358. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 359. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 360. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 361. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 362. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 363. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 364. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 365. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 366. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 367. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie ; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie
 368. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 369. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 370. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 371. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 372. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 373. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 374. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 375. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 376. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 377. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 378. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 379. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 380. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) facsimile
 381. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 382. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 383. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 384. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 385. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 386. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 387. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 388. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 389. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 390. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 391. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 392. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 393. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 394. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 395. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 396. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 397. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 398. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 399. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 400. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 401. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 402. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 403. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door Jezuïeten van Cassel facsimile
 404. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 405. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 406. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 407. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 408. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 409. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 410. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 411. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 412. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 413. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 414. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 415. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 416. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 417. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 418. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 419. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 420. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 421. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 422. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 423. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 424. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 425. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 426. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 427. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 428. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 429. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 430. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 431. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 432. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 433. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 434. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 435. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 436. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 437. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 438. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 439. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 440. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 441. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 442. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 443. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 444. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 445. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 446. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 447. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) facsimile
 448. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 449. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 450. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 451. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 452. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 453. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 454. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 455. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 456. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 457. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 458. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 459. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; herdruk (1700) teksteditie; facsimile
 460. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 461. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 462. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 463. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 464. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 465. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 466. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 467. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 468. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie
 469. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 470. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 471. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 472. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 473. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 474. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 475. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 476. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 477. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 478. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 479. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 480. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 481. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluimer facsimile
 482. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 483. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 484. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 485. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 486. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 487. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 488. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 489. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 490. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 491. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) facsimile
 492. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 493. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 494. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie
 495. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 496. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 497. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 498. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 499. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 500. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 501. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 502. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 503. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 504. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 505. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 506. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 507. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 508. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 509. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 510. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 511. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 512. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 513. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 514. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 515. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 516. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 517. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 518. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 519. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 520. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 521. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 522. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 523. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 524. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 525. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 526. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 527. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 528. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 529. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 530. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 531. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 532. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 533. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 534. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 535. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 536. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 537. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 538. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 539. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 540. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 541. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 542. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 543. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 544. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 545. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 546. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 547. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 548. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 549. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 550. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 551. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 552. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 553. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 554. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 555. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 556. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 557. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 558. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 559. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 560. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 561. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 562. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 563. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 564. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 565. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 566. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 567. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 568. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 569. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie
 570. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 571. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 572. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 573. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 574. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 575. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 576. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 577. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 578. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 579. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 580. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 581. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 582. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 583. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 584. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 585. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 586. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 587. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 588. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 589. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 590. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 591. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 592. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 593. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 594. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 595. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 596. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 597. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 598. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door Jezuïeten van Roermond facsimile
 599. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 600. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 601. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 602. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 603. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 604. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 605. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 606. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 607. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 608. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 609. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 610. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 611. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 612. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 613. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 614. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 615. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 616. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 617. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 618. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 619. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 620. David ad speluncam Engaddi (1699) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 621. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 622. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 623. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 624. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 625. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 626. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 627. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 628. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 629. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 630. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 631. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 632. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 633. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 634. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 635. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 636. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 637. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 638. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 639. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 640. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 641. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 642. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 643. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 644. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 645. Den vreedsamighen Abraham (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 646. Abraham le pacifique (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 647. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 648. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 649. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 650. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 651. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door Jezuïeten van Gent facsimile
 652. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 653. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 654. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 655. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 656. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 657. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 658. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 659. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 660. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 661. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 662. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 663. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 664. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 665. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 666. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 667. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 668. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 669. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 670. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 671. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 672. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 673. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 674. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 675. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 676. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 677. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 678. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 679. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 680. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 681. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 682. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 683. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 684. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 685. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 686. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 687. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 688. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 689. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 690. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 691. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 692. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 693. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 694. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 695. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 696. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 697. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 698. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 699. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 700. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 701. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 702. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 703. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 704. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 705. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 706. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 707. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 708. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 709. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 710. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 711. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 712. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 713. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 714. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 715. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 716. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 717. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 718. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 719. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 720. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 721. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 722. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 723. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 724. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 725. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 726. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 727. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 728. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 729. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 730. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 731. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 732. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 733. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 734. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 735. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 736. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 737. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 738. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 739. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 740. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 741. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 742. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 743. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 744. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 745. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 746. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 747. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 748. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 749. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 750. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 751. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 752. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 753. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 754. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 755. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 756. Alexander en Mathildis (1720) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 757. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 758. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 759. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 760. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 761. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 762. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 763. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 764. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 765. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 766. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 767. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 768. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 769. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 770. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 771. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 772. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 773. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 774. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 775. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 776. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 777. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 778. Joseph (1723) door de Jezu•eten van Aalst facsimile
 779. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 780. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 781. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 782. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 783. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 784. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 785. Manlius Torquatus (1724) door Jezuïeten van Brugge facsimile
 786. David tragoedia (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 787. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 788. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 789. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 790. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 791. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezu•eten van Belle facsimile
 792. Cyrus tragoedia (1726) door Jezuïeten van Gent facsimile
 793. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 794. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 795. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olympie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 796. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 797. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 798. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 799. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 800. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 801. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 802. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 803. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 804. Marcus Attilius Regulus (1730) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 805. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 806. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 807. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 808. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 809. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 810. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 811. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 812. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieperen facsimile
 813. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 814. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 815. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 816. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 817. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 818. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 819. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 820. Sedecias (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 821. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 822. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 823. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 824. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 825. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 826. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 827. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 828. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 829. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 830. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 831. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 832. Jacobus (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 833. Umbra (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 834. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 835. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 836. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 837. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 838. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 839. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 840. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 841. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 842. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 843. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 844. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 845. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 846. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 847. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 848. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 849. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 850. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 851. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 852. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 853. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 854. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 855. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 856. Michael et Linus (1747) door Jezuïeten van Gent facsimile
 857. Hypocrita (1747) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 858. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 859. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 860. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 861. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 862. Heliodorus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 863. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 864. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 865. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 866. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 867. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie
 868. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 869. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 870. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 871. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 872. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 873. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 874. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 875. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 876. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 877. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 878. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 879. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 880. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 881. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 882. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 883. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 884. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 885. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 886. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 887. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 888. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 889. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 890. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 891. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 892. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 893. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 894. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 895. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 896. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 897. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 898. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 899. Eliacim et Joachaz (1763) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 900. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 901. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 902. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 903. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 904. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 905. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 906. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 907. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 908. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 909. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 910. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 911. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 912. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 913. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 914. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 915. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 916. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 917. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 918. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 919. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 920. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 921. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 922. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 923. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 924. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 925. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 926. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 927. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 928. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk, 1774) door Lucas Pater teksteditie
 929. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 930. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 931. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 932. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 933. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 934. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 935. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 936. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 937. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 938. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 939. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 940. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 941. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 942. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 943. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 944. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 945. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 946. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 947. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 948. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 949. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 950. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 951. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 952. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 953. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 954. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 955. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 956. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 957. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 958. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 959. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 960. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 961. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 962. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 963. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 964. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 965. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 966. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 967. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 968. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 969. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 970. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 971. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 972. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 973. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 974. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 975. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 976. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 977. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 978. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 979. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 980. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 981. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 982. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 983. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 984. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 985. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 986. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 987. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 988. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 989. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 990. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 991. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands