CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.500 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1200 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5900 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Teksten over toneel, vertoningen, affiches
11.Internetsites over toneel
12.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
13.Medewerkers
14.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
15.This page in English
16.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
    De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (1 januari 2023) gegevens over 12.500 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief (Diversa Sed Una)Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk400
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHNoord-Hollands Archief, Oude Boekerij,
olim Stadsbibliotheek
Haarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 100 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en in het Engels vertaalde stukken opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Vertaling van Euripides’ Hecuba door Erasmus (1506) facsimile; idem (herdruk 1507) facsimile
 2. Vertaling van Euripides’ Iphigenia in Aulide door Erasmus (1506) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1507) teksteditie; facsimile
 3. Grisellis (1519) door Eligius Eucharius facsimile
 4. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 5. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 6. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 7. Petri Diesthemii Homulus (1536) door Christianus Ischyrius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1538) teksteditie; facsimile
 8. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 9. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 10. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 12. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 13. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 14. Den boom der schriftueren van .vi. personagien (ca. 1539) door de rederijkers van Middelburg facsimile; idem (ca. 1560) facsimile
 15. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 16. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 17. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 18. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 19. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 20. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 21. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 22. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Asotus (1537) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 24. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 25. Lazarus (1541) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 26. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 27. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 28. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 29. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 30. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 31. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 32. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 33. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 34. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 35. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 36. Comedie, van lief en leedt (1582) door Dirck Volckertsz. Coornhert facsimile
 37. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 38. Een schoon tafelspel van drie personagien, te weten: eenen Prochiaen, eenen Coster, eenen Wever (1578) (anoniem) facsimile
 39. Iosephus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 40. Iuditha (herdruk 1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 41. Naaman (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 42. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 43. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 44. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk ca. 1599 in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 45. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 46. Een tafel-spel om vrijers te vercoopen. (anoniem, in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile; idem (in Vijftien rederijkersteksten UBA ca. 1599) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 47. Een Tafel-spel alleene ende is genaemt blijde ghelaet diet speelt (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 48. Een tafel-spel van een personagie genaemt S. Lasant ende is een pillegrom (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 49. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 50. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 51. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 52. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 53. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 54. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile (met het Liber elegiarum 1599 en 1618 en het Liber epigrammatum 1599 en 1618)
 55. Tafel-spel van twee personagien, den eenen een schipper, ghenaemt Jaep-zelden-thuys ende d’ander een boer, Jasper-goet-bloet (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1670) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 56. Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 57. Tafel-spel van een dronkaert die by hemselven spreect meynende dat hy wonder siet door Cornelis Crul (ca. 1599) (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 58. Bruyloft-spel van Soet en Suer. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 59. Bruyloft-spel van twee personen, uyt welcke verclaert werden thien excelentien vanden houwelijcken staet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 60. Een bruyloft-spel van twee personagien, om over eender bruyts tafel te spelen. D’eene is ghecleet ghelijck eenen sot, ende heet Gauweloos wtslach. De ander is gecleet ghelijck een gestadich man, ende heet Deuchdelijck ingheuen, ende sy brenghen de bruyt presenten tegen dat t’kint gemaeckt is, te weten, luyers, pappe ende een wieghe. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 61. Tafel-spel van twee persoonen, met namen Blijden Wille, een fraeye Dochter, Sotte Cout, Boerdich. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van drie Personen. Den loopenden tijt. By na tleste. De leste. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 63. Schoon Coninck-spel voor den minnaers, waer inne vele schoone gheraetselen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 64. Een seer schoon tafel-speelken van drie personagien, seer ghenuechelijck om lesen. Ongherustich Sin. Gheveynst Herte. Redene. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 65. Spel van vijf personagien, te weten Ian sonder Arch. Onverstant. Quaet Willeken. Kalleken goet hert. Rechte Iustitie. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 66. Factie. Personagien. Tghoetwillch herte. Heyn Corsel. Peer Dulcop. Ghijs Corthoot. Lijs quaetbeck. Griet suermuyl. Truy spijtighe. Meester Ian goet bloet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 67. Testament van Minnen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 68. Absurda dat is, vremt bescheet. Twee doove personagien, wt Colloquia Erasmi Roterodammi. (ca. 1599) door Cornelis Crul (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 69. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 70. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 71. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 72. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 73. Oedipus tyrannus (1603) door Vitus Winsemius teksteditie; facsimile
 74. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 75. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 76. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 77. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 78. Een tafel-spel om te spelen op een bruyloft van twee personagien, d’een hiet Wel vernoeght in trouw’ (1608) teksteditie; facsimile
 79. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien d’een ghenaemt Pover, d’ander Armoede, ende sy trouwen elkander met een boomeloose mande (1608) teksteditie; facsimile
 80. Hier nae volght een tafel-spel van drye personagien als Ceres goddinne van t’ghewas, Neptunus godt der zee, Aeolus godt van de winden (1608) teksteditie; facsimile
 81. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien, van een man ende sijn wijf, de man is ghenaemt Thijs ende de vrou Beelitgen (1608) teksteditie; facsimile
 82. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 83. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 84. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 85. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 86. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 87. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611 in Colloquien) door Cornelis Crul facsimile
 88. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 89. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 90. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 91. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 92. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 93. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 94. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 95. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 96. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 97. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 98. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 99. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 100. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 101. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 102. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 103. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 104. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 105. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 106. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile
 107. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 108. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 109. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 110. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 111. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 112. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 113. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 114. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 115. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 116. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 117. Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem, prince van Oraengien (1617) door Gijsbrecht van Hoghendorp teksteditie; facsimile
 118. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 119. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 120. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 121. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 122. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 123. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 124. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 125. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 126. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 127. Spel des gheschils tot Athenen, ghenomen uyt het 17 cap. van de Handelingen der Apostelen (1617) door Dierick Scabaelje facsimile
 128. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 129. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 130. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 131. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer (1618) teksteditie; facsimile
 132. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 133. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 134. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 135. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 136. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 137. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 138. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 139. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 140. Ananias (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 141. Baptistes (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 142. Dyscoli (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 143. Pentecoste (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 144. Typhlus (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 145. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 146. Claas Kloet (1619) door Nicolaes Biestkens teksteditie; facsimile
 147. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 148. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 149. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 150. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 151. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 152. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 153. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 154. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 155. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 156. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 157. Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 158. Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 159. Narcissus ende Echo (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 160. Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 161. Onghetroosten ende den Welgheminden (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 162. Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 163. Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille (1621) door Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 164. Mars ende Venus (1621) door Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken teksteditie; facsimile
 165. Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 166. Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 167. Oude mans met jonghe wijfs (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 168. Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 169. Het tweede spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 170. Het derde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 171. Het vierde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 172. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 173. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 174. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 175. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 176. Ian Soetekau (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 177. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 178. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 179. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 180. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 181. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 182. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 183. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 184. Slach van Vlaenderen tusschen den prince van Oranien en den eerts-hertogh Albertus (1624) door Elias Herckmans facsimile
 185. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 186. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 187. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 188. David ende Absalon (1625) door Christiaen Henricx facsimile
 189. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 190. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 191. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 192. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 193. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie; facsimile
 194. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 195. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 196. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 197. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 198. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster teksteditie; facsimile
 199. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 200. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 201. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 202. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 203. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 204. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 205. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 206. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 207. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 208. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 209. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 210. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 211. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 212. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 213. Haman (1630) door Jacobus Revius teksteditie; facsimile
 214. Hel-vaert van Iuno (1631) door Jan van Arp facsimile
 215. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 216. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 217. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 218. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 219. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 220. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 221. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 222. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 223. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 224. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 225. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 226. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 227. Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden (1636) door de Augustijnen van Leuven facsimile
 228. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Colm [Kolm] teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 229. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 230. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 231. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 232. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 233. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 234. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 235. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 236. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 237. Bedwonghen liefde baert veel onrust’, leet en’ pijn: Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn (1635) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 238. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie
 239. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 240. Zemiscus (1635) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 241. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 242. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 243. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 244. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; Latijnse tekst (herdruk 1628) facsimile
  • Jephthes sive votum (herdruk 1628a) van George Buchanan teksteditie; facsimile
  • Medea (herdruk 1628a) van Euripides in het Latijn vertaald door George Buchanan teksteditie
 245. Tragycomedie op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch (1636) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 246. Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus (1636) door Johannes Theodorus van Gesperden teksteditie; facsimile
 247. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 248. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 249. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 250. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 251. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 252. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 253. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 254. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 255. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 256. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 257. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie
 258. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis De Coninck facsimile
 259. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 260. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 261. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 262. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 263. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 264. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 265. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 266. Arsaces (1639) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 267. Boëtius (1639) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 268. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 269. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 270. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 271. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 272. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 273. Reinherte, hofspel (1640) door Willem Cornelisz. van Velde facsimile
 274. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 275. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 276. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 277. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 278. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 279. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 280. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 281. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 282. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 283. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 284. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 285. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 286. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 287. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 288. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 289. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 290. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 291. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 292. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 293. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 294. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 295. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 296. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 297. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 298. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 299. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maegden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 300. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 301. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 302. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 303. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 304. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 305. Rijcke Kees, en de moolenaer (1644) door S. de Vogel jr. teksteditie; facsimile
 306. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 307. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 308. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 309. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 310. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 311. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 312. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 313. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 314. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 315. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 316. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 317. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 318. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 319. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 320. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 321. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 322. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 323. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 324. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 325. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 326. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 327. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 328. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 329. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 330. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 331. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 332. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 333. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 334. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 335. Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyt (1648) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 336. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 337. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 338. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 339. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 340. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 341. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 342. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 343. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 344. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 345. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 346. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 347. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 348. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 349. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 350. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 351. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 352. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 353. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 354. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 355. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 356. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 357. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 358. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 359. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 360. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 361. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 362. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 363. De krooning van Darius (1651) door Pieter Dubbels facsimile
 364. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 365. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 366. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 367. Voorspoedige wapenen van de vreese des heeren. Leopoldus afgebeelt in Iudas Machabaeus (1652) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 368. D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors (1651) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 369. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 370. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 371. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 372. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 373. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 374. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 375. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 376. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 377. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 378. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 379. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 380. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 381. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 382. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 383. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 384. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 385. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 386. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 387. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 388. Den heylighen Ioannes Chrysostomus patriarch van Constantinopolen (1656) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 389. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 390. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 391. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 392. Spel van Homulus (herdruk 1656) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 393. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 394. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 395. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 396. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 397. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 398. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 399. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 400. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 401. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 402. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 403. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 404. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 405. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 406. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 407. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 408. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 409. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 410. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 411. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 412. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 413. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 414. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 415. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 416. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 417. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 418. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 419. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 420. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 421. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 422. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 423. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 424. Isaacius van Grieckenlandt (1660) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 425. Manasses conick van Juda (1660) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 426. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 427. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 428. Het eerste deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 429. Het tweede deel van Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 430. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 431. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 432. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 433. Joseph venditus (ca. 1660) afgeschreven door Jacobus de Keghel facsimile
 434. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 435. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 436. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 437. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 438. Samson of heilige wraeck (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 439. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 440. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 441. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 442. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 443. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 444. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 445. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 446. Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door de Jacob van der Does teksteditie; facsimile
 447. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 448. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 449. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 450. Sedecias (1661) door de Rederijkers (Barbaristen) van Kortrijk facsimile
 451. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 452. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 453. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 454. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 455. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 456. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 457. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 458. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 459. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 460. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 461. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 462. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 463. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 464. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 465. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 466. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 467. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 468. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 469. Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 470. Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 471. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 472. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 473. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 474. Saligh eynde van Philemon, Appolonius, Arianus (1663) door de Barbaristen van Aalst facsimile
 475. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 476. Sauls vall tot David’s klimm’. (1663) door de Catharinisten van Aalst teksteditie; facsimile
 477. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 478. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 479. Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem (1663) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 480. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) teksteditiefacsimile
 481. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 482. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 483. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 484. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 485. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 486. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 487. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 488. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 489. Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert (1664) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 490. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 491. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 492. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 493. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 494. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 495. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 496. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 497. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 498. Hermenegildus sone van den Coninck der Visigothen (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 499. Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 500. Vyt-sinnighe vraeck-gierighdeydt ofte Syroes vertoont op den sin van Horatius (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 501. Wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 502. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 503. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 504. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 505. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 506. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 507. Vryagie en Trouw of de klucht van Kreelis Crynen en Iuffr. Iennema (1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 508. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 509. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 510. Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 511. Iephte Israelis iudex (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 512. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 513. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 514. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 515. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 516. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 517. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 518. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 519. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 520. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 521. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 522. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 523. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 524. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 525. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 526. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 527. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 528. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 529. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 530. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 531. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 532. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven teksteditie; facsimile
 533. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 534. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 535. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 536. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 537. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1678) facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 538. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 539. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 540. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 541. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 542. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 543. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 544. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 545. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 546. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 547. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 548. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 549. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 550. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 551. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 552. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 553. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 554. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 555. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 556. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 557. Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) teksteditie; facsimile
 558. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 559. De bedrooge schaakers (1672) door Pieter Adriaanse Codde teksteditie; facsimile
 560. I.A. Comenius verrezen hondschen Diogenes (1672) door Frans van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 561. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 562. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 563. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 564. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 565. De spreekende geest van Jan de Wit (ca. 1673) door H. van Bulderen facsimile
 566. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 567. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 568. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 569. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 570. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 571. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 572. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 573. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 574. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 575. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 576. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 577. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 578. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 579. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 580. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 581. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 582. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 583. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie; facsimile
 584. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 585. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 586. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 587. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 588. Het school van de mannen (ca. 1678) door A. van Bulderen teksteditie; facsimile
 589. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 590. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 591. Mitridaet (1679) (anoniem) teksteditie
 592. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 593. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 594. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 595. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 596. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 597. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 598. De bedrooge vryjers (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 599. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 600. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 601. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 602. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 603. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 604. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 605. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers teksteditie facsimile
 606. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 607. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 608. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 609. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 610. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 611. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 612. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 613. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 614. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 615. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 616. De ghetrouwe liefde van Ansberta tot Bertulfus (1680) door de Predikheren van Lier facsimile
 617. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 618. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 619. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 620. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 621. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 622. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 623. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 624. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 625. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers teksteditie; facsimile
 626. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 627. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 628. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 629. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 630. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 631. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 632. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 633. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 634. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 635. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 636. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 637. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 638. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 639. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 640. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 641. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 642. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 643. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 644. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 645. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Rijk facsimile
 646. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 647. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 648. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 649. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 650. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 651. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile; idem (herdruk ca. 1710) facsimile
 652. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 653. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 654. Het studenteleven (1684, vignet Latet utilitas) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; (idem met vignet Niet zonder vlekken) teksteditie; facsimile;
 655. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 656. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 657. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 658. Agamemnon (1684) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 659. Bajazet (1684) door Frans Rijk teksteditie
 660. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 661. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 662. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 663. De románzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 664. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 665. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 666. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1685) door Govert Bidloo facsimile
 667. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 668. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 669. De meid juffrouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 670. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 671. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 672. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 673. Genserik (1685) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile;
 674. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 675. Krispyn, poeet en officier (1685) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 676. De quaksalver op de markt (1685) door Salomon van Rusting teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1710) teksteditie; teksteditie; idem (bewerking 1774) Den Kwakzalver in folio; op de Kallevaartjesveensche kermis teksteditie; facsimile
 677. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 678. Markus Antonius en Kleopatra (1685) door E. Webber teksteditie; facsimile
 679. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 680. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 681. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 682. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 683. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 684. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 685. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 686. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 687. Wenseslaus koning van Poolen (1686) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) teksteditie; facsimile
 688. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 689. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 690. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile; idem, herdruk ca. 1715 teksteditie; facsimile
 691. Cleomenes (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 692. De ontdekte schyndeugd (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 693. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 694. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 695. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 696. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 697. De ontvoogde vrouw (1688) door Michiel Elias facsimile
 698. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 699. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 700. Herkules en Dianira (1688) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) door Katharina Lescailje facsimile
 701. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 702. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 703. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 704. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 705. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 706. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 707. Bellamante, of de minsiecke juffer (1689) (anoniem) teksteditie; facsimile UBL en UBA)
 708. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 709. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 710. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 711. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 712. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 713. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 714. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 715. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 716. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 717. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 718. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie; facsimile
 719. Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis (1691) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 720. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 721. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 722. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 723. Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse (1692) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile
 724. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 725. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 726. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 727. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 728. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 729. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 730. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 731. Ariadne (1693) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 732. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 733. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (KBH); facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 734. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 735. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 736. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 737. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 738. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 739. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 740. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 741. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 742. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 743. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 744. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 745. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 746. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 747. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 748. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 749. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 750. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 751. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 752. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 753. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 754. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 755. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 756. Wysheid en Zotheid (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 757. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 758. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 759. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 760. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 761. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 762. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 763. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 764. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie; facsimile
 765. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 766. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 767. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 768. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 769. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 770. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ex. KBH); facsimile
 771. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 772. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 773. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 774. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 775. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 776. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 777. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 778. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn teksteditie; facsimile
 779. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 780. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 781. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie facsimile
 782. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 783. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 784. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 785. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 786. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 787. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 788. De bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 789. ’t Vermakelijk thee geselschap, zynde het twede deel van de bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 790. Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron (1705) door Hendrik Halmael facsimile
 791. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 792. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 793. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 794. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 795. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 796. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 797. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 798. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 799. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 800. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 801. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 802. De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers (1707) door Hendrik Halmael facsimile
 803. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 804. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 805. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 806. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 807. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 808. Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar (1709) door Yede Jurjens teksteditie; facsimile
 809. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens teksteditie; facsimile
 810. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 811. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 812. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 813. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 814. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 815. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 816. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 817. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 818. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 819. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 820. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 821. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 822. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 823. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 824. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 825. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 826. Everwachus tragico-comoedia (1711) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 827. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 828. Manlius Capitolinus (1711a) door Philip Malfait de Jonge facsimile
 829. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 830. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 831. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 832. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 833. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 834. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 835. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 836. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 837. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 838. Chaerea (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 839. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 840. Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712) door Pieter Langendijk facsimile
 841. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 842. Edelmoedige Laodice, koningin van Arménien (1712) door Christoffel Pierson facsimile
 843. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 844. Rhadamistus en Zenobia (1713) doorAbraham Bogaert facsimile
 845. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 846. De gestrafte Pasquyn (1713) door de Hendrik van Halmael facsimile
 847. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 848. S. Joannes Gualbertus (1713) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 849. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 850. De hedendaagsche bankroetier (roofdruk 1713) door Frans Rijk teksteditie; facsimile; idem (andere druk 1713) teksteditie; facsimile; idem (geautoriseerde druk, ca. 1713) teksteditie; facsimile;
 851. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 852. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 853. Geta (1713) door Katharina Lescailje en Jan Haverkamp facsimile; (idem, herdruk 1731) facsimile
 854. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 855. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 856. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 857. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 858. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 859. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 860. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 861. Krispyn dragonder (1714) door Frans Rijk facsimile
 862. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 863. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 864. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 865. Waarheid en Loogen (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 866. De gewaande krygsman of nieuwmodesche minnaar (1715) door Jan van Hoven teksteditie; facsimile
 867. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 868. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 869. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 870. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 871. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 872. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 873. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 874. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 875. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 876. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 877. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 878. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 879. De panlikker (1716) door Hendrik van Halmael facsimile
 880. Natalia en Adrianus, zegen-praelende over ’t heydendom (1716) door de Rederijkers van Kortrijk facsimile
 881. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 882. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 883. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile (bis)
 884. Athalia (1716) door Frans Rijk teksteditie
 885. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 886. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 887. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 888. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 889. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 890. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 891. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 892. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 893. Jephte tragoedia (1717) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 894. Cyrus (1717) door de Jezuïeten van Lille facsimile
 895. Krispyn, medevryer van zyn heer (1717) door Johannes Koenerding teksteditie; facsimile
 896. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 897. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 898. Certamen Tragoediam inter et Comoediam (1717) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 899. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 900. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 901. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 902. De ingebeelde dood (1717) door Hendrik van der Zande facsimile
 903. Harderszang op den Vrede (herdruk 1718) door Hermanus van den Burg teksteditie
 904. Crispyn, Mogol, of de gewaande Turk (1718) door Jacob Cleyburgh teksteditie; facsimile
 905. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 906. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 907. De onbarmhertige huisheer, of de bedrogen gierigaard (1718) door Jan Verley teksteditie; facsimile
 908. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 909. De verheerlyckte schoenlappers, ofte de gecroonde leerse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen teksteditie; facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 910. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 911. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 912. B. Aloysius Gonzaga (1719) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 913. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 914. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 915. Hester (1719) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 916. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 917. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 918. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 919. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 920. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 921. Het dronkemans testament, of de uitvaart van meester Andries (1720) door Guillaume Toussaint Domis facsimile
 922. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 923. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 924. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 925. Craesus Lydorum rex (1720) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 926. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 927. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 928. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 929. De windhandel of Bubbles compagnien (1720) door Gijsbert Tysens, teksteditie; facsimile; in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 930. De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars. Zynde het vervolg van den windhandel (1720) door Gijsbert Tyssens teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 931. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), eerste druk door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 932. Arlequyn actionist (z.j. [1720], quarto) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720, octavo) teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 933. Het dolhuis der actionisten (1720, Haarlemse, na een roofdruk geautoriseerde uitgave met jaartal op de titelpagina) door Govert van Maater teksteditie; facsimile; idem (anonieme edtie, jaartal onder de tekst)teksteditie; facsimile; idem in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 934. De actionisten reisvaardig naar Vianen, of ’t uiteinde der windnegotie (1720) door Gijsbert Tyssens facsimile; idem in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 935. Nederland in gekheit (ca. 1720) door Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 936. Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile; idem, herdruk 1721 facsimile
 937. De wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile Rozet Arnhem; facsimile UBA; idem, derde druk facsimile
 938. Charon of de bezienders, meerendeel gevolgt na die van Lucianus (1720) door P.V. teksteditie; facsimile
 939. Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat, zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt (ca. 1720) door Gijsbert Tysens facsimile
 940. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 941. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, do<>or het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 942. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 943. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 944. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 945. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 946. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 947. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 948. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 949. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 950. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 951. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 952. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 953. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 954. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 955. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 956. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 957. Clodovaeus coninck van Vranckryck (1722) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 958. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 959. Cosmophila (1722) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 960. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 961. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 962. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 963. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 964. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 965. Constantia (1723) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 966. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 967. De driftige minnaars, of arglistige juffrouw (1723) door Adriana van Ryndorp teksteditie; facsimile
 968. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 969. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 970. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 971. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 972. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 973. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 974. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 975. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 976. Jacob et Esau (1724) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 977. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 978. Cn. Pompeius (1725) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 979. Joas konink van Juda (1725) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 980. Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium (1725) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 981. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 982. Jepthé (1725) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile UA; facsimile Kortrijk
 983. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 984. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 985. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 986. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 987. Jonathas (1726) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 988. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 989. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 990. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 991. Coliphonius comoedia (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 992. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 993. Constantini Orientis Imperatoris tragoedia (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 994. Core, Dathan et Abiron (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 995. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 996. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 997. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 998. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 999. Cyrinus (1729) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1000. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1001. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 1002. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1003. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 1004. Christus judex (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1005. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1006. Thomas (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1007. Torquatus in filium severus pater (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1008. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1009. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1010. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1011. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 1012. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1013. Jephtias (1730) door de Jezuïeten van Duinkerken facsimile
 1014. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1015. Fuga saeculi in Petro de Morono (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1016. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 1017. Philomachus comoedia (1731) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1018. Kassandra (1731) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile
 1019. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 1020. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 1021. Νεοκεφαλαιώσεως error (1732) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1022. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1023. Joannes Michael ende Ignatius (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1024. Jovianus (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1025. Domitianus (1732) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1026. Nicocles et Periander (1732) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1027. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1028. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 1029. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 1030. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 1031. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieper facsimile
 1032. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1033. Achan (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1034. Sisara (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1035. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 1036. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 1037. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1038. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 1039. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1040. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 1041. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1042. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1043. De schoenlapper kapiteyn, of Krispyns koddige schakinge (1735) door Jan Gerrit Liepoldes teksteditie; facsimile
 1044. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 1045. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1046. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 1047. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 1048. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 1049. Het bedurven huishouwen door Enoch Krook (1703) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1738) teksteditie; facsimile
 1050. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 1051. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1052. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 1053. De vermomde Krispyn (1740) door Lodewijk de Graaf teksteditie; facsimile
 1054. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1055. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1056. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1057. Mahomet de Tweede (1740) door Nicolaas Willem op den Hooff facsimile
 1058. Den bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus, onder den grooten Keyser Constantinus (ca. 1740) (anoniem) facsimile
 1059. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Rijk facsimile
 1060. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 1061. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1062. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1063. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1064. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1065. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1066. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1067. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 1068. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 1069. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 1070. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1071. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1072. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1073. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1074. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1075. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1076. Fausta (1745) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1077. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1078. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1079. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1080. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1081. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1082. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1083. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1084. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 1085. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 1086. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1087. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 1088. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1089. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1090. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1091. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1092. Het doolend thee besoek, of het klyn hollands thee-bosje (ca. 1747) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1093. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1094. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1095. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1096. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1097. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1098. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1099. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1100. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1101. De buytensporige minnaars, bedroogen door een ververs vrouw (1749) (anoniem) facsimile
 1102. Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1103. Maria Stuart (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1104. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1105. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 1106. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1107. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1108. Mithridates (1751) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1109. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1110. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 1111. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1112. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1113. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1114. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 1115. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1116. Adonibezec (1754) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1117. Den hongers-noodt van Samarien (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1118. Lubbert Lubbertse dommen knecht (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1119. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 1120. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 1121. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 1122. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 1123. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 1124. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1125. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1126. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1127. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1128. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 1129. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 1130. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 1131. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 1132. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1133. Lapsus Angelorum (1759) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1134. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 1135. Jacobus Machabaeorum natu-minimus (1760) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1136. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 1137. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1138. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1139. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 1140. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 1141. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 1142. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 1143. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 1144. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 1145. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1146. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 1147. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 1148. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 1149. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 1150. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 1151. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 1152. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 1153. Leo de Groote (1767) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1154. De inënting (1768) door Demokritophilus teksteditie; facsimile
 1155. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1156. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1157. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1158. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1159. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1160. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1161. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1162. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1163. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 1164. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 1165. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 1166. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 1167. De belegering van Haerlem (1770) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1168. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 1169. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 1170. Iphigenia in Tauris (1771) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie facsimile
 1171. Iphigénie en Tauride (1771) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1172. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 1173. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 1174. De belegering van Groningen in het jaar 1672 (1772) door Anna van der Horst teksteditie; facsimile
 1175. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 1176. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1177. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 1178. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 1179. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 1180. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 1181. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 1182. Het feestvierend Leyden (1774) door Cornelis van Hoogeveen Jr. Gelimiteerde oplage voor de leden van het kunstgenootschap: teksteditie; facsimile; publieke editie: teksteditie; facsimile
 1183. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 1184. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 1185. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 1186. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 1187. De schyndeugd, of den bedrieger, gestraft. (1774) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1188. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 1189. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 1190. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1191. Oppressa patientia exaltata sive Griseildis (met vertaling in het Nederlands) (1775) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 1192. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1193. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1194. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1195. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1196. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1197. De beloonde deugd, opera (1776) door het Leidse genootschap Veniam pro laude facsimile
 1198. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1199. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1200. Hamlet (naar Ducis) (1778) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1201. Hamlet (1778) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1202. De storm (1778) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1203. De volyke vrouwen te Windsor door Bernardus Brunius c.s. (1778) teksteditie; facsimile
 1204. Macbeth(1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1205. Leven en dood van koning Johannes (1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1206. De kunst om een tegenspreekster te temmen (1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1207. Othello, of de Moor van Venetien (1781) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1208. Eerste deel van Henrik de Vierde; met het leven en den dood van Henrik, genaamt Hotspur (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1209. De dwaaling (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1210. Marcus Antonius en Cleopatra (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1211. Richard de Tweede, Koning van Engeland (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1212. De twee edellieden van Verona (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1213. Cajus Marcius Coriolanus (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1214. Het tweede deel van Koning Hendrik de Vierde behelzende deszelfs dood, en de krooning van koning Hendrik den Vyfden (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1215. Veel leven over niets. (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1216. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1217. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1218. Edipus, koning van Thebe (1779) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1219. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1220. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1221. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1222. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile en Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1223. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1224. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1225. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1226. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1227. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1228. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1229. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1230. Het rollende Daantje, of de laakenwinkel in de war (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1231. De vyf bruteurs in de verwarde laaken-winkel (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1232. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1233. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1234. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1235. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1236. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1237. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1238. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1239. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1240. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1241. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1242. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1243. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1244. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile (UBA); (UBL)
 1245. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1246. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1247. De dood van Edipus (1789) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1248. Johanna Gray (1789) door Petronella Moens facsimile
 1249. Dolsey en Amelia (1789) door Adriana van Overstraten facsimile
 1250. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1251. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1252. Oedipus aan het hof van Admetus (ca. 1790) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1253. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1254. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1255. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave teksteditie; facsimile
 1256. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1257. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1258. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1259. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1260. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1261. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1262. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1263. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1264. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1265. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1266. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1267. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1268. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1269. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1270. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1271. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1272. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile

U vindt hier verder:
 • Een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • Een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • Een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • De tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • Vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • Een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten (1651-1673) van Lodewyk Meijer; UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • Een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘
  Costerproject’, bij het Huygens-Instituut. bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren, Delpher e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij Alain Riffaud: Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle, César, Theatre classique, Gallica en DraCor (Frans, Duits, Spaans en Russisch). Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Iris van Beveren * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Olga van Marion * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands