CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1000 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (31 januari 2021) gegevens over 12.400 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief Dordrecht
    (Diversa Sed Una)
Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 5. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 6. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 7. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 9. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 10. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 12. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 13. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 14. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 15. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 16. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 17. Asotus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 18. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 19. Lazarus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 20. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius facsimile
 21. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 22. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 24. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1614)facsimile
 25. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 26. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 27. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 28. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 29. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 30. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 31. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 32. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 33. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 34. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 35. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 36. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 37. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 38. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 39. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 40. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile (met het Liber eligiarum)
 41. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 42. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 43. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 44. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 45. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 46. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 47. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 48. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 49. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 50. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 51. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 52. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 53. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 54. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 55. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 56. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 57. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 58. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 59. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 60. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 61. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 62. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 63. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 64. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 65. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 66. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 67. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 68. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 69. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 70. Iuditha (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus a href = "Schonaeus1614.html#Iuditha">teksteditie; facsimile
 71. Naaman (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 72. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 73. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 74. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 75. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 76. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 77. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 78. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 79. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 80. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 81. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 82. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 83. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 84. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 85. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 86. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 87. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 88. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 89. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 90. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 91. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 92. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 93. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 94. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 95. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 96. Trebellius (1617) door Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 97. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 98. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 99. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 100. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 101. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 102. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 103. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 104. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 105. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 106. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 107. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 108. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 109. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 110. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 111. Claas Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 112. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 113. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 114. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 115. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 116. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 117. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 118. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 119. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 120. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 121. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 122. Ian Soetekau (1621) facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 123. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 124. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 125. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 126. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 127. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 128. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 129. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 130. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 131. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 132. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 133. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 134. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 135. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 136. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 137. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 138. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 139. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 140. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 141. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 142. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 143. Het vonnisse van Anastasius (1628) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 144. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 145. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 146. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 147. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 148. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 149. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 150. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 151. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 152. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 153. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 154. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 155. Nabuchodonosor (1631) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 156. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 157. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 158. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 159. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 160. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 161. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 162. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 163. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 164. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 165. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 166. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 167. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 168. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 169. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 170. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 171. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 172. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 173. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 174. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 175. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 176. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 177. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; idem (herdruk 1670) teksteditie
 178. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 179. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 180. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 181. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 182. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 183. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 184. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 185. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 186. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 187. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 188. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 189. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 190. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 191. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 192. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 193. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 194. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 195. Conversio S. Augustini (1638) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 196. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 197. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 198. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 199. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 200. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 201. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 202. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 203. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 204. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 205. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 206. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 207. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 208. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 209. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 210. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 211. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 212. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 213. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 214. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 215. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 216. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 217. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 218. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 219. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 220. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 221. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 222. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 223. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 224. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 225. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 226. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 227. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 228. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 229. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maeghden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) facsimile
 230. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 231. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 232. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 233. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 234. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 235. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 236. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 237. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 238. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 239. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 240. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 241. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 242. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 243. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 244. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 245. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 246. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 247. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 248. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 249. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 250. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 251. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 252. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 253. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 254. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 255. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 256. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 257. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 258. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 259. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 260. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 261. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 262. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 263. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 264. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 265. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 266. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 267. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 268. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 269. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 270. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 271. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 272. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 273. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 274. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 275. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 276. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 277. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 278. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 279. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 280. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 281. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 282. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 283. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 284. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 285. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 286. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 287. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 288. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 289. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 290. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 291. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 292. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 293. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 294. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 295. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 296. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 297. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 298. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 299. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 300. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 301. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 302. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie:
 303. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 304. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 305. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 306. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 307. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 308. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 309. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 310. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 311. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 312. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 313. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 314. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 315. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 316. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 317. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 318. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 319. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 320. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 321. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 322. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 323. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 324. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 325. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 326. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 327. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 328. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 329. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 330. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 331. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 332. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 333. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 334. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 335. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 336. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 337. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 338. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 339. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 340. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 341. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 342. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 343. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 344. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 345. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 346. Het eerste (en tweede) deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 347. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 348. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 349. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 350. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 351. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 352. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 353. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 354. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 355. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 356. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 357. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 358. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 359. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 360. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 361. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 362. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 363. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 364. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 365. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 366. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 367. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 368. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 369. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 370. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 371. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 372. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 373. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 374. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 375. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 376. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 377. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 378. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 379. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 380. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 381. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 382. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 383. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 384. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 385. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 386. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 387. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 388. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 389. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 390. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) facsimile
 391. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 392. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 393. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 394. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 395. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 396. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 397. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 398. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 399. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 400. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 401. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 402. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 403. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 404. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 405. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 406. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 407. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 408. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 409. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 410. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 411. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 412. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 413. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door Jezuïeten van Cassel facsimile
 414. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 415. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 416. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 417. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 418. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 419. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 420. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 421. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 422. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 423. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 424. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 425. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 426. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 427. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 428. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 429. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 430. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 431. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 432. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 433. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 434. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 435. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 436. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 437. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile; idem (herduk 1669) facsimile
 438. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 439. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 440. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 441. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 442. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 443. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 444. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 445. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 446. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 447. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 448. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 449. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 450. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 451. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 452. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 453. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 454. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 455. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 456. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 457. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) facsimile
 458. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 459. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 460. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 461. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 462. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 463. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 464. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 465. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 466. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 467. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 468. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 469. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 470. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 471. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 472. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 473. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 474. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 475. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 476. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 477. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 478. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 479. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 480. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie
 481. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 482. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 483. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 484. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 485. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 486. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 487. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 488. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 489. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 490. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 491. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 492. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 493. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 494. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluimer facsimile
 495. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 496. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 497. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 498. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 499. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 500. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 501. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 502. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 503. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 504. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 505. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 506. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 507. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie
 508. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 509. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 510. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 511. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 512. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 513. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 514. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 515. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 516. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 517. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 518. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 519. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 520. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 521. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 522. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 523. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 524. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 525. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 526. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 527. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 528. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 529. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 530. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 531. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 532. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 533. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 534. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 535. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 536. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 537. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 538. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 539. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 540. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 541. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 542. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 543. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 544. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 545. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 546. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 547. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 548. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 549. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 550. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 551. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 552. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 553. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 554. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 555. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 556. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 557. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 558. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 559. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 560. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 561. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 562. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 563. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 564. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 565. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 566. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 567. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 568. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 569. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 570. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 571. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 572. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 573. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 574. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 575. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 576. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 577. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 578. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 579. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 580. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 581. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 582. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie
 583. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 584. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 585. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 586. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 587. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 588. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 589. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 590. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 591. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 592. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 593. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 594. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 595. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 596. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 597. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 598. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 599. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 600. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 601. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 602. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 603. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 604. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 605. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 606. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 607. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 608. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 609. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 610. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 611. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 612. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 613. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 614. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 615. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 616. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 617. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 618. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 619. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 620. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 621. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 622. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 623. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 624. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 625. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 626. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 627. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 628. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 629. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 630. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 631. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 632. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 633. David ad speluncam Engaddi (1699) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 634. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 635. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 636. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 637. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 638. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 639. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 640. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 641. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 642. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 643. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 644. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 645. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 646. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 647. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 648. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 649. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 650. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 651. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 652. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 653. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 654. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 655. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 656. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 657. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 658. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 659. Den vreedsamighen Abraham (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 660. Abraham le pacifique (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 661. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 662. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 663. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 664. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 665. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 666. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door Jezuïeten van Gent facsimile
 667. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 668. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 669. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 670. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 671. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 672. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 673. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 674. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 675. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 676. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 677. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 678. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 679. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 680. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 681. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 682. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 683. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 684. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 685. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 686. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 687. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 688. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 689. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 690. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 691. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 692. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 693. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 694. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 695. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 696. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 697. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 698. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 699. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 700. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 701. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 702. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 703. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 704. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 705. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 706. Joseph fratres agnoscens (1712) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 707. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 708. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 709. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 710. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 711. Joseph agnitus (1713) door Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 712. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 713. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 714. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 715. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 716. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 717. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 718. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 719. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 720. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 721. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 722. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 723. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 724. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 725. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 726. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 727. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 728. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 729. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 730. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 731. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 732. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 733. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 734. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 735. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 736. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 737. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 738. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 739. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 740. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 741. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 742. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 743. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 744. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 745. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 746. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 747. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 748. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 749. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 750. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 751. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 752. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 753. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 754. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 755. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 756. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 757. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 758. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 759. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 760. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 761. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 762. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 763. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 764. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 765. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 766. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 767. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 768. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 769. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 770. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 771. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 772. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 773. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 774. Alexander en Mathildis (1720) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 775. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 776. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 777. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 778. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 779. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 780. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 781. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 782. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 783. Joseph, treur-spel (1721) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 784. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 785. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 786. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 787. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 788. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 789. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 790. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 791. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 792. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 793. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 794. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 795. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 796. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 797. Joseph (1723) door Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 798. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 799. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 800. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 801. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 802. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 803. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 804. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 805. Manlius Torquatus (1724) door Jezuïeten van Brugge facsimile
 806. David tragoedia (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 807. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 808. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 809. Joseph (1725) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 810. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 811. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 812. Het verlost Bethulien (1726) door Jezuïeten van Belle facsimile
 813. Cyrus tragoedia (1726) door Jezuïeten van Gent facsimile
 814. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 815. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 816. Jonathas Apphus (1728) door Jezuïeten van Gent facsimile
 817. Solymannus (1728) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 818. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olympie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 819. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 820. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 821. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 822. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 823. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 824. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 825. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 826. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 827. Marcus Attilius Regulus (1730) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 828. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 829. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 830. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 831. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 832. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 833. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 834. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 835. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 836. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieperen facsimile
 837. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 838. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 839. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 840. Jesus onder de leeraers (1734) door Jezuïeten van Gent facsimile
 841. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 842. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 843. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 844. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 845. Sedecias (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 846. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 847. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 848. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 849. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 850. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 851. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 852. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 853. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 854. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 855. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 856. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 857. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 858. Jacobus (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 859. Umbra (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 860. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 861. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 862. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 863. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 864. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 865. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 866. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 867. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 868. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 869. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 870. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 871. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 872. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 873. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 874. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 875. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 876. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 877. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 878. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 879. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 880. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 881. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 882. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 883. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 884. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 885. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 886. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 887. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 888. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 889. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 890. Michael et Linus (1747) door Jezuïeten van Gent facsimile
 891. Hypocrita (1747) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 892. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 893. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen a href = "BreenBlindeman1748.html">teksteditie; facsimile
 894. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 895. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 896. Heliodorus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 897. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 898. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 899. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 900. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 901. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie
 902. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 903. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 904. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 905. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 906. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 907. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 908. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 909. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 910. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 911. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 912. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 913. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 914. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 915. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 916. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 917. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 918. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 919. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 920. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 921. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 922. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 923. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 924. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 925. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 926. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 927. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 928. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 929. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 930. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 931. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 932. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 933. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 934. Eliacim et Joachaz (1763) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 935. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 936. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 937. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 938. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 939. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 940. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 941. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 942. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 943. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 944. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 945. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 946. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 947. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 948. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 949. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 950. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 951. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 952. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 953. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 954. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 955. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 956. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 957. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 958. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 959. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 960. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 961. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 962. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 963. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 964. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 965. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 966. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 967. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 968. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 969. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 970. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 971. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 972. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 973. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 974. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 975. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 976. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 977. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 978. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 979. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 980. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 981. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 982. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 983. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 984. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 985. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 986. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 987. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 988. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 989. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 990. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 991. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 992. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 993. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 994. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 995. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 996. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 997. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 998. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 999. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1000. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 1001. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1002. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1003. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1004. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1005. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 1006. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1007. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1008. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1009. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1010. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1011. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1012. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1013. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1014. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1015. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1016. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1017. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1018. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1019. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1020. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1021. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1022. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1023. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1024. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1025. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1026. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands