Ursicula/Ceneton - Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset - 1608

ArgumentTripoly160801 ArgumentTripoly160802 ArgumentTripoly160803 ArgumentTripoly160804
ArgumentTripoly160805 ArgumentTripoly160806 ArgumentTripoly160807 ArgumentTripoly160808
ArgumentTripoly160809 ArgumentTripoly160810 ArgumentTripoly160811 ArgumentTripoly160812