Illustraties in de toneelstukken die in Ceneton beschreven zijn


000010 - [B.H. van A.] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemier en Azor.
Brussel, J.L. de Boubers, 1772. Blijspel met zang en dans
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Extra illustraties: UBL 1087 D 53 met een ingevoegde, uitslaande plaat van les Frères Ingouf (1), en een andere van Mijling (afkomstig uit de Zemire van Pypers) (2).
Kunstenaar: (1) Ingouf Lainé en diens broer (2) K.L. Mijling; in 1784 door W. Immink en J. Weege gedrukt
Tekst: (1) Zemire et Azor. Dédié à la Marquise Madame de Montesson. (2) Zemire et Azor.000070 - A.K. (naar het Frans van Onbekend): De jaloersche minnaar, of de ongegronde wantrouw.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1797. Zangspel
Illustraties: Titelvignet: Nationaale schouwburg, door J.E. Marcus.000080 - A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] (naar het Grieks van Lucianus): Droom, of de haen.
Leiden, Boudewijn Janssoon (II) en Pieter Janssoon (II) van der Aa, 1731. Dialoog
Illustraties: Frontispice door J. Wandelaar naar Fr. van Mieris000100 - [A.Tr.]: List tot welstandt, ofte bekeerde dronckaert.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1660. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Slotvignet: Fleuron met beer000170 - [A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (2, 3).
Anoniem (4).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
Familiewapen van Dhr. Jonas Witsen den Jongen, gedecoreerd met bloemen en palmtakken (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat (r.) steekt een vrouw in haar borst. Hieromheen staan soldaten met schilden en speren (3).
Volledig portretweergave van Hypermnestra (4).
Datering: 1762 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (1).
Onderschrift m.o.: J. Punt, inv. et fecit. (2).
Onderschrift l.o.: J. Punt, inv. et fecit 1762. Onderschrift m.o.: HYPERMNESTRA, Treurspel. (3).
Onderschrift: HYPERMNESTE. Ovid. 14. Ep. Her. (4).
¶ Voor een identiek titelvignet als in ex. UBL1089 F 10:1, zie: Ceneton02577, Ceneton03618, Ceneton03619, Ceneton03620, Ceneton06630.
Voor een identiek vignet en frontispice, zie: Ceneton00018.
Het frontispice (4) is stilistisch vergelijkbaar met de frontispices buiten de collatie in Ceneton01780, Ceneton03527, Ceneton05690, Ceneton06642. Deze prenten komen oorspronkelijk waarschijnlijk uit hetzelfde boek.000180 - [A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra.
Amsterdam, Izaak Duim, 1766. Treurspel
Illustraties: Vignet op fol.*2r.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (vignet, frontispice).
Onderwerp: Familiewapen van Dhr. Jonas Witsen den Jongen, gedecoreerd met bloemen en palmtakken (vignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat (r.) steekt een vrouw in haar borst. Hieromheen staan meer soldaten met schilden en speren (frontispice).
Datering: 1762 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (vignet en frontispice).
Tekst: Onderschrift m.o.: J. Punt, inv. et fecit. (vignet).
Onderschrift l.o.: J. Punt, inv. et fecit 1762. Onderschrift m.o.: HYPERMNESTRA, Treurspel. (frontispice).
¶ Voor een identiek vignet en frontispice, zoals in ex. UBL1088 E 41, zie: Ceneton00017.000190 - A. Adriaansz (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Treurspel
Illustraties: Bijenvignet met wezen en ouden; de Vries sculps.000250 - J. van Aelhuisen (naar Jan Vos) (naar het Nederlands van Jan Vos): Aran & Titus. Mutua vindicatio, interprete schola Thielana.
Tiel, Gosuinus à Duyn, 1658. Treurspel
Illustraties: Drukkersvignet000300 - C. des Aguliers: De verlaten bruid.
Amsterdam, Willem van Egmont, 1732. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersvignet, gezicht op Egmond door Jan Punt (1732)000410 - Karel Albrecht (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Repetitie van’t liefhebbery-tooneel.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800. Blijspel
Illustraties: Titelvignet000420 - Abraham Alewyn: Amarillis.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1693. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Drukkersvignet Perseveranter
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie
Kunstenaar: Caspar Luyken (1672-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (binnen cartouche): Amarillis. blij=Eindend Treurspel.
Onderschrift l.o.: Luyken f000440 - Abraham Alewyn: De bedrooge woekeraar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van den Berge met privilege (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op toneel): De Bedrooge Woekeraar. Blyspel.
Onderschrift m.o.: P.v.d.Berge inv et fecit. Cum Privilegio000470 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Prent op groter formaat buiten de collatie (tussen C- en D-katern).
Kunstenaar: Ontworpen door Cornelis Troost (1697-1750), in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 1ste toneel van ‘Beslikte Swaantje’.
Datering: Geschilderd in 1727.
Tekst: Opschrift (op schouw): T’BESLIKTE SWAANTYE, opschrift l.o.: C. Troost inv, opschrift r.o.: S. Fokke fec
¶ De ingevoegde prent in ex. UBL1089 G 399:2 is identiek aan de ingevoegde prent in ex. UBL1088 E 26:2.000480 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Prent op groter formaat buiten de collatie (na fol. C8) .
Kunstenaar: Ontworpen door Cornelis Troost (1697-1750), in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 1ste toneel van ‘Beslikte Swaantje’.
Datering: Geschilderd in 1727.
Tekst: Opschrift (op schouw): T’BESLIKTE SWAANTYE, opschrift l.o.: C. Troost inv, opschrift r.o.: S. Fokke fec
¶ De ingevoegde prent in ex. UBL1089 G 399:2 is identiek aan de ingevoegde prent in ex. UBL1088 E 26:2.000490 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Prent op groter formaat buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Cornelis Troost (1697-1750), in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784) (prent).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 1ste toneel van ‘Beslikte Swaantje’ (prent).
Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier en Pegasus. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en 2 verhalende scenes (titelvignet).
Datering: Geschilderd in 1727 (prent).
Techniek: Ets (prent), ets en gravure (titelvignet).
Tekst: Opschrift (op schouw): T’BESLIKTE SWAANTYE, opschrift l.o.: C. Troost inv, opschrift r.o.: S. Fokke fec (prent).
Opschrift: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen, Om de oude stok te voen, en de ouderloze Wezen., onderschrift m.o.: J.Punt inv. et fecit 1736 (titelvignet).
¶ De ingevoegde prent in ex. UBL1088 E 26:2 is identiek aan de ingevoegde prent in ex. UBL1089 G 39:2.
Het titelvignet in ex. UBL1088 E 26:2 is te vergelijken met het titelvignet in ex. UBL708 G 19:5.000510 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk.
Amsterdam, Voor de auteur, 1699. Herdersspel
Illustraties: Tielvigmet: Typografisch ornament
¶ Het exemplaar UBL1089 G 38:2 bevat geen fontispice voor het toneelstuk.000530 - Abraham Alewyn: Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: L’ETOURDI., onderschrift l.o.: J. Punt delin. et fecit, 1738.
¶ Frontispice komt uit de Franse editie.000540 - Abraham Alewyn: Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen. Kluchtig treurspel, met kunst en vliegwerken.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1703. Kluchtig treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Curieze wezens (mens/dier).
Tekst: Opschrift r.o.: LATONA.
Onderschrift l.o.: P.v.d.Berge inv.et fec.000550 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam, Voor de liefhebbers [door de erven van Jacob Lescailje], 1700 ca.. Muziekspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Dansende man met lier.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: ORFEUS, ux orem ab inferis repetens., onderschrift r.o.: 23.000560 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam, Voor de liefhebbers, 1705 ca.. Muziekspel
Illustraties:
Extra illustraties: Perseverantervignet.000580 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van Pieter van den Berge (ca. 1665-1737).000590 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707b v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Tekst: Opschrift m.o.: PHILIPPYN Mr KOPPELAAR BLYSPEL., opschrift l.o.: P VD Berge in et F000600 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707c v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van Pieter van den Berge (ca. 1665-1737).000640 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
Amsterdam, Gedrukt voor de auteur, 1702. Herdersspel
Illustraties: Titelvignet: Typografisch ornament
¶ Het exemplaar UBL1089 G 38:3 bevat geen fontispice voor het toneelstuk.000660 - Gelasius Aleximomus: Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?, Fictief: “Hans Herm. Hekeltwist”, 1708 ca. a v. Drollige Komedie
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.000670 - Gelasius Aleximomus: Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?, Fictief: “Hans Herm. Hekeltwist”, 1708 ca. b v. Drollige Komedie
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.000680 - Ali: Prins Zijworm, de hervormer, of de gerechtigden tot de kroon. Uit het vijfde deel van Orpheus.
Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1790. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.000730 - [Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer)): Een christelijcke tragedia, die Coopman ofte dat oordeel geheeten. Daerinne die hoovet-stucken ofte gront-leeringhen van twee religien, die Romische Papistische ende die Gereformeerde Euangelische, [...]. Met eene sluyt-reden, ende corte vermaninghe, tot christelijcken eenicheyt ende Reformation, [...] Voormaels in Exilio gestellet, ende al nu revideret, [...]
Groningen, Hans Sas, 1613. Treurspel
Illustraties: Initiaal O000770 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Thomas Corneille): De buitensporige herder.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk, Een groep figuren, waardonder een aantal herders, in het bos. Sommige van deze figuren dragen een dierenmasker.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE BUITENSPORIGE HERDER., onderschrift r.o.: J.Schynvoet Fec.
¶ De frontispices in de exx. UBL1089 G 42:4 en UBL1262 E 44 zijn identiek.000780 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Misantrope.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1682. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen in een kamer, waarvan er één gezeteld is. De andere man neemt zijn hoed voor hem af.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: LE MISANTROPE.
Onderschrift l.o.: J.Punt delin. et fecit, 1739.
¶ Het frontispice in ex. UBL1089 G 42:2 is afkomstig uit de Franse editie van het toneelstuk.000790 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean François Juvénon, dit la Tuilerie): Soliman.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1689. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie tussen A2 en A3 (1).
Uitvouwbare prent buiten de collatie tussen A2 en A3 (2).
Uitvouwbare prent buiten de collatie tussen A8 en B1 (3).
Uitvouwbare prent buiten de collatie tussen B6 en B7 (4).
Uitvouwbare prent buiten de collatie tussen C5 en C6 (5).
Kunstenaar: Jacques Callot (1592-1635).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene in een brandende stad (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde massa mensen rondom drie centrale figuren in het midden van een stad (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde massa mensen rondom vier centrale figuren in het midden van een stad (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Soldaten staan in een rij door de stad. Hiervoor drie centrale personen. Links en rechts van deze personen staan gegroepeerde soldaten (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde massa mensen/soldaten in een stad. Zij staan rondom zes centrale figuren (5).
Techniek: Ets en gravure (1-5).
Tekst: Opschrift l.o.: 4, opschrift (bij persoon): Ac, opschrift (bij persoon): Ad. (1).
Opschrift l.o.: 1, opschrift (bij linkerpersoon): Rus,, opschrift (bij middelste persoon): Sol., opschrift (bij rechterpersoon): Ac., opschrift r.o.: Iac. Callot F. (2).
Opschrift l.o.: 2, opschrift (bij linkerpersoon): Rus., opschrift (bij persoon links-midden): Sol., opschrift (bij persoon rechts-midden): Reg., opschrift (bij rechterpersoon): Nut. (3).
Opschrift l.o.: 3, opschrift (bij linkerpersoon): Ad., opschrift (bij middelste persoon): Mus., opschrift (bij rechterpersoon): Or., opschrift r.o.: Iac. Callot F. (4).
Opschrift (bij personen, van links naar rechts genoemd): Rus., Ac., Sol., Al., Des., Giaf. (5).
¶ De uitvouwbare prenten buiten de collatie in ex. UBL1089 G 42:3 behoorden oorspronkelijk toe aan het toneelstuk ‘Il Solimano’ (Florence, Cecconcelli, 1620).
Het ex. UBL1088 E 25:1 bevat geen frontispice voor het toneelstuk. Dit boek bevat wel een algemene titelprent door Simon Fokke (gedrukt door Jan Smit in 1747).000800 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679a d. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Slotvignet: fleuron000870 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756. Kluchtspel
Illustraties: Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.000880 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Wandelaar (1690-1759).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven figuren met een vaandel staan gegroepeerd rond een zittende man. Op de achtergrond soldaten.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.b.: KATO Treur-spel., opschrift (op vaandel): SPQR.
Onderschrift l.o.: I.Wandelaar inv: et fec:
¶ Het frontispice in ex. UBL1089 G 43:1 is te vergelijken met de frontispices in de exx. UBL1094 D 2:3 en MRIJKE 233:1 (Ceneton05320). Alleen het onderschrift wijkt af. De afkorting ‘SPQR’ op de prent staat voor ‘Senatus Populusque Romanus’. Dit wil zeggen: ‘De Senaat en het Volk van Rome’.000940 - Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff: Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742c v. Treurspel
Illustraties: Ex. TIN 13 A 37 heeft een los ingevoegd frontispice.001010 - Reyer Ansloo: Parysche bruyloft.
Amsterdam, Adam Karelsz van Germez, 1649a d. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: wijnpers001190 - [Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Bajazeth.
Amsterdam, Aart Dircksz Oossaan, 1682. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1089 G 46 bevat een frontispice uit een editie van Racine’s Baiazet.001200 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Cadmus en Hermione.
Amsterdam, Albert Magnus, 1687. Treurspel in maatzang
Illustraties: Titelvignet: Muze met bijenkorf, Stadswaoen van Amsterdam, onderschrift “Yver in liefd’ bloejende.”001220 - Thomas Arendsz (naar het Spaans van Antonio Martinez de Meneses): Joan Galeasso; dwingeland van Milanen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.001250 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1679. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In het exemplaar UBL 1089 G 45 is de titelprent van L.F.D.B. meegebonden, P. Tanjé sculp.
Ook een extra gravure met onderschrift: “Monyma, miseriis obruta.”001280 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1706. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet.001300 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729. Treurspel
Illustraties: Titelvignet001310 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1088 E 53 met 2 bijgevoegde titelplaten: door Rom. de Hooghe, 4°, en Tanjé, 8°.
Titelvignet: Muze met zwanen.001320 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates zal vertoond worden door de derthien Reden-ryke Gulden.
Ieper, Jaques François Moerman, 1769. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Typografische ornamenten op de titelpagina, voor de onderdelen van het voorwerk en voor de tekst.001330 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het school voor de vrouwen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1701. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL Boekenoogen 1089 G 52 heeft een frontispice in kleiner formaat, door Jan Punt in 1739, met Franstalig onderschrift: La critique de l’ecole des femmes. Ex. UBL Boekenoogen 354 : 1 heeft een frontispice met Franstalig onderschrift, L’escole des femmes.001340 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het school voor de vrouwen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet001350 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (duodecimo-formaat).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Mannen aan een eettafel worden opgeschrikt wanneer twee soldaten een man doden. In deze ruimte staat een Sfinx-sculptuur (frontispice).
Datering: 1722 (frontispice)
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (titelvignet).
Opschrift m.o.: SERTORIUS TREURSPEL. Onderschrift m.o.: te Amsterdam by HENDRIK BOSCH 1722. (frontispice).
¶ Het frontispice in ex. UBL1088 E 51 is te vergelijken met de frontispices in de exx. UBL1090 E 72:4 en UBL1260 G 14:3.
Het titelvignet in ex. UBL1088 E 51 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1094 H 65:3, UBL1096 H 23, UBL1095 D 3:2, UBL1091 D 16:1 en UBL1094 D 8:4.001360 - Thomas Arendsz: Silo, den hemelschen minnaar, deel 1.
Amsterdam, Marcelis van Heems, 1714. Treur blij-eindend zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw houd elkaars hand vast. Zij zijn uitgebeeld in de natuur. Rondom deze voorstelling zijn vijf kleinere voorstellingen uitgebeeld in medaillons en cartouches.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: I: SchØnvoet,F.001420 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1710. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: HET GEDWONGEN HUUWELYK.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 25 en UBL1203 G 9 zijn identiek. De titelpagina’s bevatten identieke titelvignetten door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Het frontispice in de exx. UBL1087 G 25 en UBL1203 G 9 zijn identiek aan het frontispice in ex. UBL1087 G 26 (Ceneton00117).
001430 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vijf gegroepeerde figuren. Een man met een opgeheven stok probeert een andere man te slaan. Een man slijpt zijn zwaard.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: HET GEDWONGENE HUUWELYK.
¶ Het frontispice in ex. UBL1087 G 26 is identiek aan het frontispice beschreven bij Ceneton00116.
De titelpagina bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 4 : 2 bevat een tekening van het frontispice, en een frontispice van Le mariage forcé (in 12°).001560 - Jan van Arp: Tolimond, prince van Rodes.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640. Treurspel
Illustraties: Slotvignet op fol. G3r: fleuron met beer (in ex. UBA alleen de onderste helft)001600 - Hermanus Asschenbergh: Climeene.
Amsterdam, Arnoldus Olofsen, 1747. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron met vogeltjes op de titelpagina. UBL 1088 E 29 : 1 en TIN 4 D 4 : 2 hebben een extra titelpagina met vignet “Oefening beschaaft de Kunsten” door S. Fokke.001610 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1769a v. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798) en Jac. Corn. Fil., gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een oude en een jonge man zijn geknield voor een man (r.). Hierbij staan 2 vrouwen die elkaars hand vasthouden (l.) en een andere man (frontispice).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (titelvignet).
Datering: 1769 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Onderschrift: Corns. Ploos van Amstel Jac. Corn. Fil. inv. et del. | Reinr Vinkeles, fecit 1769. | DE DEUGDZAAME GALEIROEIJER. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. (titelvignet).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1088 C 2:5 en UBL1088 F 43:1 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton05640, Ceneton03251, Ceneton06628, Ceneton06637, Ceneton06630, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton11331, Ceneton03258.
Ex. UBL1088 F 43:1 bevat een extra afdruk van dit frontispice (voor fol.A1).
TIN: Extra frontispice in kleur en goud, door Rein Vinkeles, 1769 / Corns. Ploos van Amstel.
TIN: Titelvignet is in kleur en goud.
TIN: 5 ingevoegde gravures in kleur en goud, door Gravelot / S.F.001620 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde
Amsterdam, Izaak Duim, 1769b v. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Cornelis Ploos van Amstel JCz (1726-1798), 1769.
Titelvignet van Simon Fokke (1712-1784).001630 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde
Amsterdam, Izaak Duim, 1769c v. Toneelspel
Illustraties: Titelplaat van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Cornelis Ploos van Amstel JCz (1726-1798), 1769.
Titelvignet van Simon Fokke (1712-1784).001690 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De wispeltuurige.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van Nicolaas van Frankendaal, 1762 (werkzaam 1733-1775).001700 - [Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Collin d’Harleville): De optimist; of alles wél.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelblad van H. Le Myling naar een tekening van S. Fokke, “Oefening beschaaft de kunsten”001710 - [Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Onbekend): De twee jonge Savojards.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Blijspel, met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelblad van H.Le Myling (werkz. 1784-1820) naar Simon Fokke (1712-1784)001730 - Hermanus Asschenbergh of Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): De jaloersche vrouw.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Blijspel
Illustraties: Gravure op titelpagina van H.L van Myling naar een tekening van S. Fokke. “Oefening beschaaft de kunsten”001740 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Antoine Blanc Leblanc de Guillet): Albert de Eerste, of de edelmoedige keizer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet van S. F. (S. Fokke)
Wapenschild door J. Punt op fol. *3r.001750 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Thomas Corneille): De graaf van Essex.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775), 1758.001770 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvaan.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777. Blijspel
Illustraties: Frontispice bij het zesde toneel.
Titelvignet van S. Fokke, “Oefening beschaaft de kunsten.”001780 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvaan.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Zangspel
Illustraties: Frontispice met tekst: “Dorantes. Gy jaagt hier! door wat recht? / Silvaan. Door ’t recht ons door Natuur Geschonken. - VIde Toon.”
Vignet “Oefening beschaaft de Kunsten” door S. Fokke.001790 - Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De uitmuntende minnaar.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet “Oefening beschaaft de Kunsten” door S. Fokke, P.J. Uylenbroek en H.G. Myling.001820 - [Thomas Asselijn]: Broederschap der schilderkunst, ingewydt door schilders, beeldthouwers en des zelfs begunstigers, op den 21. van Wynmaant 1654, op St Joris Doelen, in Amsterdam.
Amsterdam, Cornelis de Bruyn, voor Jacob Vinckel, 1654. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.001870 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.001880 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina001890 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (TIN 4 I 20) door S. Fokke, 1738.001970 - Thomas Asselijn (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Slotvignert: fleuron002070 - [Thomas Asselijn]: Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
Zonder plaats, Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683c v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.002090 - Thomas Asselijn: Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam, Gysbert de Groot, in Heulen, 1684 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.002100 - Thomas Asselijn: Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt. Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten verbeeterd.
Amsterdam, Gysbert de Groot, in Heulen, 1685 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.002350 - Thomas Asselijn: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam, Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1727a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron titelpagina.002360 - [Thomas Asselijn]: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasz.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure door S. Fokke, 1738. Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.002460 - [Thomas Asselijn]: De moort tot Luyk door den graaf van Warfusé aan den burgemeester De la Ruelle, (voorgevallen in ’t jaar 1637,).
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet002470 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Portret Mas Anjello
Slotvignet: fleuron002480 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647,).
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Treurspel
Illustraties: Portret Mas Anjello
Slotvignet: fleuron.002490 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam, Wed. Jan Jacobsz Bouman, 1671. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret van Mas Anjello002500 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam, Michiel de Groot, 1675. Treurspel
Illustraties: Titelvirnet: portret van Mas Anjello002520 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1701. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: koningsmoord002600 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1693a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1090 F 30 : 2 met een ingevoegde oblongplaat, voorstellende het 5de toneel van het 3de bedrijf, door S. Fokke.002630 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 13 B 7 : 4: los frontispice door S. Fokke. Onderschrift: De Spilpenning, 3e bedrijf, 5e toneel, door A. Fokke Simonsz.002640 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Als frontispice prent in oblongformaat met onderschrift “DE SPILPENNING. III e Bedrijf. V e Tooneel. A. Fokke simonsz. excudit.”002650 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf onder baldakijn.002670 - Thomas Asselijn: De stiefmoer.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1684b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1090 F 28 : 1 bevat een ingevoegde, uitslaande plaat, voorstellende het 12de toneel, naar P. Barbiers, door C. Brouwer.002680 - Thomas Asselijn: De stiefmoer.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1684c v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet002730 - Thomas Asselijn: De stiefvaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1690. Blijspel
Illustraties: Titelvignet Yver002740 - Thomas Asselijn: De stiefvaar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1755. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.002760 - Thomas Asselijn: Verdragh of vreede-schrift tusschen Jan Klasen en sijn wederpartijders van so so.
, , 1683 ca..
Illustraties: Titelvignet: houtsnede van een molen.004230 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo hominis redempti per Elenahan in Belisa rebelli damnata.
Antwerpen, , 1707. Treurspel
Illustraties: Slotvignet: “Disce puer virtutem ex me.”006530 - Augustijnen van Gent: De ghetrouwigheyt van Belgica in alle haer beroerten aen Carolvs den II. coninck van Spagnien haeren wettighen heere [...] vertoont door de studenten van’t collegie der pp. augustynen den 16. ende 17. september 1675.
Gent, Maximiliaen Graet, 1675.
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, versierd hart met kardinaalshoed
fol. π1v: houtsnede, Belgica met leeuw in haar tuin007210 - B.P.H.E.S.A.C.: Kloekmoedige martelie van de H. maegd en martelaeresse Catharina, door den vreeden tyran Maximinus, keyser van de Oosten.
Gent, Jan Gimblet, 1770 ca.. Martelaarstragedie
Illustraties: Titelvignet: bijbel op standaard, met tekst “In principium erat verbum”, Grieks en Latijn, en onderschrift Saleso.007270 - Jan Aukes Backer: De beloonde deugd.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1785. Toneelspel
Illustraties: Vignet: gravure door R. Vinkeles naar Jacobus Buys (1724-1801).007320 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): De financier.
Leiden, Cornelis van Hoogeveen Junior, 1779. Zedelijk blijspel
Illustraties: Titelvignet: beeldhouwende putti. A. Delfos del. et fec.007350 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): De jaloersche vrouw.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1789. Toneelspel
Illustraties: Gravure op p. 7 (A4r) door Overbeeck en Veelwaard.007410 - Jan Aukes Backer: Het ontdekt bedrog.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1787. Herders zangspel
Illustraties: Vignet: gravure door R. Vinkeles naar Jacobus Buys (1724-1801).007500 - Jan Bara: Galteno en Alimene, of verdoemde ontrouw.
Amsterdam, Jan van Duisberg, 1656. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.007520 - Jan Bara: Herstelde vorst, of geluckigh ongeluck.
Amsterdam, Lodewyck Spillebout, 1650. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, boeken met onderschrift “Kruijt voor de Wilde-Woeste”.
Frontispice, Magdalena Rogmans Sc.007550 - Jan Bara: Klucht van ik kenje niet, vermeerderd met een opdracht.
Rotterdam, Pieter de Vries, 1706. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede met tekst: Ik kenje niet007610 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op de titelpagina van A. Hulk (1751-..., werkz. 1772-1817), 1786, naar een tekening van Jacobus Buys (1724 - 1801)007620 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans (naar het Engels) van Jean François de la Harpe / Geo. Lillo): Barnewel.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure; Uylenbroekvignet: scepter, boekrol, krans.007650 - Abraham Louis Barbaz: Elmire de Vilarez
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet007680 - Abraham Louis Barbaz: Herzilia.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Treurspel
Illustraties: Gravure op het titelblad van Jacobus Buys (1724-1801) en Abraham Jacobsz. Hulk (1751-..., werkz. 1772-1787); gedateerd 1786007700 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia in Aulis.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Treurspel
Illustraties: Vignet: gravure door A. Hulk naar J. Buys, 1786007710 - Abraham Louis Barbaz: Makin, of de ontdekking van Madera.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure; Uylenbroekvignet: scepter, boekrol, krans.007720 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op het titelblad door Abraham Jacobsz. Hulk (1751-..., werkz. 1772-1787) naar Jacobus Buys (1724-1801).007930 - Johan Zacharias Baron: Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh / Vastelavents vreucht.
Leiden, Willem Christiaens van der Boxe, 1653. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Saulus van zijn paard geworpen008100 - Philip Claudius Basuel: Bly-eyndende treurspel van het leven ende wondere daeden van den H. Rombout, arts-bischop van Dublin, bekeerder, martelaer, ende voor-spreker der stadt ende provincie van Mechelen in syn negenste gulde-jaer.
Mechelen, Jan Jaye, 1680. Martelaarstragedie
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: stadswapen.
Fol.     1v: Blazoen In Trouwen Vast.
Slotvignet: In principio erat Verbum.008180 - B. Beeke: De jaloerze minnares, of de bedroogen vrek.
Zonder plaats, Voor de Liefhebbers, 1756. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met ingevoegd frontispice.008240 - Hermanus Benjamin (naar het Frans van H. de Poussel de Montanban): Felicia, of de betoveringe door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van den Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Groepering van verschillende figuren, met op hen neerkijkend vanuit de wolken de jachtgodin Diana.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift m.o.: Felicia. Harderspel., opschrift l.o.: P.v.d. Berge inv. et fec.008250 - Hermanus Benjamin: De koppelaar van zyn vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1698. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van den Berge (1689-1737)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op papierenvel voor het toneel): De Koppelaar van zyn Vouw. Bly-Spel.
Onderschrift l.o.: P.v.d. Berge In et F008260 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron en afslager.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.

Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneel): Krispyn, Baron en Afslager; Kluchtspel.008270 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron, en afslager.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee gezetelde vrouwen op de voorgrond. Op de achtergrond een gezetelde man. Vier overige figuren staan in dezelfde kamer.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneel): KRISPYN, BARON en AFSLAGER; KLUCHTSPEL.008280 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron, en afslager.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice in UBL 1099 D 6 en TIN 5 G 43.008290 - Hermanus Benjamin (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond): De minnaar van zyne vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1692. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.

Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (binnen cartouche): De minnaar van zynde vrouw. Bly-Spel.
Onderschrift r.o.: A Schoonebeek fec008300 - [Hermanus Benjamin] (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond): De minnaar van zyne vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1705. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).
Titelvignet: Perseveranter.
¶ In het exemplaar UBL1097 E 9 is geen frontispice aanwezig.008570 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: bijenkorf.008650 - [Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalk van Spanje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Scène uit het spel op de titelpagina.008660 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Jeronimo.
Utrecht, Jan Amelisz, 1621. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: Pelikaan die zijn borst openpikt om zijn jongen te voeden, met randschrift “WTRECHTe LIEFD’, ANNO 1621.” en “Ioannes Ameliss Ex.”
Slotvignet: man die zichzelf doorsteekt, met randschrift “IMPACIENCE RAISON DE FAUT OV GIST”.008670 - Adriaen van den Bergh: Polidoor.
Utrecht, Jan Amelisz, 1622. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: perlikaan
Slotvignet: fleuron met beer008720 - [Pieter Bernagie]: Arminius beschermer der Duytsche vrijheid.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: kuifelaars008730 - [Pieter Bernagie]: Arminius beschermer der Duytsche vryheid.
Amsterdam, Adriaan Bastiaansz, 1725. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Twee kuifelende handen (ex. KBH 848 C 13 : 1 : 4)
In andere exemplaren, titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.008770 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).008780 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: kuifelaars008790 - [Pieter Bernagie]: De belachchelyke jonker.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724b v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.008820 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: Bijenkorf008840 - Pieter Bernagie: Het betaald bedrog.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).008860 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).008870 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Yver door S. Fokke.008880 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Yver door S. Fokke.008900 - [Pieter Bernagie] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De debauchant.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: kuifelbal008910 - Pieter Bernagie: De gôe vrouw.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.008930 - [Pieter Bernagie]: Het huwelyk sluyten.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas008950 - Pieter Bernagie: Het huwelyk sluiten.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.008960 - Pieter Bernagie: Het huwelyk sluiten.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.008970 - [Pieter Bernagie]: De huwelyken staat.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).009020 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat.
Amsterdam, Adriaan Bastiaansz, 1724c v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.009030 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat.
Amsterdam, Adriaan Bastiaansz, 1724d v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).009050 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1698a o. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.009060 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1698b o. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.009080 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.009090 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.009100 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode.
Amsterdam, Izaak Duim, 1751. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: tragedie en komedie als kuifelaars.009120 - [Pieter Bernagie]: De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas009130 - Pieter Bernagie: De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.009140 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.009150 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1715a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet009170 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1715c v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Tragedie en Komedie als kuifelaars, met onderschrift “Latet quoque utiltas”.009180 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd.
Amsterdam, Jan Helders, 1782. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.009190 - [Pieter Bernagie]: Paris en Helene.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).
Extra illustraties: UBL 1087 F 70 : 2 bevat een ingevoegde uitslaande titelprent door P. Schenk naar I. le Potre.
Onderwerp: Het inschepen in Sparta.
Tekst: De Trojaansche Paris schaakt de Grieksche Helene, in Laconie.
Helenam Spartanam rapit Trojani regis filius, Paris.009200 - Pieter Bernagie: De romanzieke juffer.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).009210 - [Pieter Bernagie]: Het studente-leven.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684a o. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).009220 - Pieter Bernagie: Het studente-leven.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684b o. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: panter (KBH 848 C 13 : 2 : 4)
Titelvignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas (KBH 32 M 18)009230 - [Pieter Bernagie]: Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683.
Amsterdam, Albert Magnus, 1683 ca. Voorspel
Illustraties: Titelvignet: fleuron met boek009240 - [Pieter Bernagie]: Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684. Voorspel
Illustraties: Titelvignet: kuifelaars (gevederde bal en handen uit wolken).009460 - Govert Bidloo (naar het Frans van Pierre Corneille): De dood van Pompeus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1684. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 G 48 : 2 wordt voorafgegaan door twee gravures met identieke voorstelling; slechts een van beide heeft het onderschrift “De Vries delin. et sculps. 1778. Dood van Pompeus.” Verder bevat dit exemplaar een gravure met het onderschrift “Pompeius, uxorem consolans.”009520 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegraveerd titelvignet (Bijenkorf), J. Punt inv. et fecit 1742.009530 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742b o. Treurspel
Illustraties: Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.
Extra illustraties: Het ex. UBA Vondel 1 F 26 : 2 met enkele ingevoegde platen.009570 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1679b d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.009610 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet, houtsnede, fleuron met beer.009630 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.009660 - Govert Bidloo: Muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis, zinnespel.
Leiden, Johan Arnold Langerak, 1719. Zinnespel
Illustraties: Met gegrav. uitg.merk op titel, F. Bleywyck (!) del. & fecit009860 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Onbekend): Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt.
Antwerpen, Jacob Mesens, 1673. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Fol. b2r: fleuron met beer
Extra illustraties: Ex. SBA: Vooraan cartouche (1702) toegevoegd waarin met de hand de titel is ingevuld; op verso van fol. a1 (titelpagina) is een folio uit een andere publicatie gekleefd met een wapenschild, het devies ‘In cruce quies’ en 12 versregels; tussen fol. I4 en K1 is er een gravure buiten collatie toegevoegd.009870 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Armoede vanden graeve Florellus, oft lyden sonder wraeck, vertaelt uyt Lope de Vega, ghenoemt la Pobreza de Reynaldos [...]
Antwerpen, Gerardus van Wolsschaten, 1671. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBA met gegraveerde titelprent en ingevoegde plaat.009890 - Cornelis de Bie: Klucht van het bedriegelyck-mal.
Zonder plaats, Z.dr., 1710. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingeplakte prent buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Man met gitaar.
Techniek: Ets en gravure.009900 - Cornelis de Bie: Bedroghe girichheyt in Judas, en de bedwonghe vrintschap in Pilatus.
Antwerpen, Jacob Mesens, 1694. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Jan Meyssens
Conrad Waumans009930 - Cornelis de Bie: Beschermde suyverheyt inde twee Heylige Theodora en Didymus, martelaren om ’t Rooms geloof onthooft, op den sin regel. Die om hun Eere in ’t geloof der waerheyt stryden // Die sullen hun met Godt eeuwigh hier naer verblyden. Tot Lier anno 1702. Fert odia verum.
Antwerpen, Henri Thieullier, 1702. Martelaarstragedie
Illustraties: Gegraveerde titelpagina door Martinus van der Enden
Greavure: portrekken dooe Karrewijn, fol. B1r
Opgeplakt wapen op B2v
Fleuron op B4v
Extra illustraties: Ex. TIN 27 G 26 : 1 heeft twee extra gravures009980 - Cornelis de Bie: T’ Geloofs beproevingh verthoont in de stantvastighe verduldigheyt van de seer edele Roomsche princersse, de H. Eugenia, maghet ende martelaresse.
Antwerpen, Coenrard Pannes, 1702. Martelaarstragedie
Illustraties: Frontispice van Martinus vanden Ende, Antwerpen 1702; Fide et Castitate.
Gravure “Igne renascor” [Phoenix]
Portret van Isabella Clara Eugenia door I. Berterham, Brussel 1696
Gravure De H. Eugenia door M. Voldens en N. Lecat010000 - Cornelis de Bie: Goddelyck ransoen der zielen saelicheyt.
Lier, Cornelis de Bie, 1687. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met platen en ingevoegde platen.010040 - Cornelis de Bie: Vermakelijcke kluchte van Hans Holblock den geusen predicant. Bestaende in een waen-wijse sottigheyt.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1722 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina A.r.
Gravure op A.v.010050 - Cornelis de Bie: Helse vertooninghe: bestaende, In een Duyvelse Vergaderingh
Antwerpen, Joannes Paulus Robyns, 1708.
Illustraties:
Extra illustraties: Op titelpagina gravure.
010060 - Cornelis de Bie: T’dor wert groeyende. Den heyligen ridder Gommarus, patroon der stadt Lier, oft gewillige verduldigheyt.
Antwerpen, Gerardus van Wolsschaten, 1670. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: anker: “Anchora sacra Deus.”
Ingevoegde prent na het voorwerk: gezwachtelde boom
UBL 1089 B 4: met vele ingevoegde oude tekeningen, portretten en platen.010110 - Cornelis de Bie: Jan Goedthals en Griet syn wyf.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1719. Kluchtspel
Illustraties:010140 - Cornelis de Bie: Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach. [Titelplaat: Klucht van het vals trou-bedrog].
Zonder plaats, Z.dr., 1702.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat met afwijkende titel.010190 - Cornelis de Bie: Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
Brussel, Claudius Schoevaerts, 1706a v.
Illustraties:
Extra illustraties: Ingeplakte prent.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Buigende man met hoed en masker.
Techniek: Ets en gravure.010230 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde in schyn en weerschyn van bedroch in ’t licht gebracht.
Antwerpen, Wed. Coenrard Pannes, 1708. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice (1)
Kleine prent op fol. A2v (2)
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gemaskerde nar (frontispice).
Cartouche in rolwerk-stijl met hierin een beeltenis van een putto en een geopende vogelkooi (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Bovenschrift: ARGHILISTICH BESTEL (frontispice)010240 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde, in schyn en weerschyn van bedroch.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1720 ca.. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met houtsneden en ingevoegd frontispice.010340 - Cornelis de Bie: Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t Rooms Christen gheloof door de Heylighe Epictetus en de seer edelen en overschoonen Astion.
Brussel / Antwerpen, Claudius Schoevaerts / Joannes Paulus Robyns, 1706b v. Martelaarstragedie
Illustraties:
Extra illustraties: Ingeplakt frontispice (1)
Ingeplakte prent op Hh4 (2)
Kunstenaar: Getekend door Godfried Maes (1649-1700), in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695) (1).
Anoniem (2)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Beeltenis van het Lam Gods, omgeven door engelenkopjes. Uit het hart van het lam stroomt bloed in een miskelk en het lam houdt een poot op een boek. Een man leest voor uit een boek en duwt met dit boek Vadertje Tijd en een skelet weg (1).
Oude man houdt een zakje omhoog en haalt hier een vrucht (?) uit (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift (op boek): Den WEGH Der DEUGHDEN naer D’EEUWIGHEYT Door G.B.Bie., opschrift l.o.: G. Maes delin., opschrift r.o.: Casp. Bouttats fe. (1)010380 - Cornelis de Bie: Den verloren sone Osias, oft bekeerden sondaer.
Antwerpen, Jacob Mesens, 1689. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1090 G 60 met ingeplakte titelprent010410 - Cornelis de Bie: Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocrina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort.
Brussel, Claudius Schoevaerts, 1706. Treurspel
Illustraties: Portret op p. 48 (1).
Vignet op p. 77 (2).
Vignet op p. 85 (3).
Vignet op p. 95 (4).
Vignet op p. 109 (5).
Vignet op p. 123 (6).
Kunstenaar: Anoniem (1-4).
Jacobus Harrewijn (1660-1732/1740) (5)
Ontworpen en in prent gebracht door Jacobus Harrewijn (1660-1732/1740) (6)
Onderwerp: Portret van de Persische Prinses Theocrina (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Persische man houdt een document in de hand en steekt een andere man neer met zijn zwaard (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen overleggen. Op de achtergrond liggen twee dode figuren op de grond (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw staat bij een bed met gespreide armen. Man komt in nachtkleding de kamer binnen met een fakkel in zijn hand (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een dode man ligt geboeid op straat. Omstanders kijken hier verschrikt naar (5).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een leeuw is in gevecht met een slang (6).
Techniek: Ets en gravure (1-6)
Tekst: Onderschrift: DE PERSIAANSE PRINCERSE THEOCRINA. (1)
Opschrift r.o.: Harrewijn fecit. (5)
Opschrift l.o.: Harrewyn fecit et Sculp: (6)010480 - Cornelis Pietersz Biens: Trevrspel, van Piramus en Thisbe. Op den reghel, Wie d’eygen herten-lustte yverich betracht, wert lichtelijck daerdoor in prijkelen gebracht.
Amsterdam, Broer Jansz, 1640. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op fol. A3r, B2v, B3v, D1r, D2r, E2r, E3r, E4r.010640 - [Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): Tomyris, of de dood van Cyrus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1763. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van F. van Bleyswyk.
Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775)010650 - [Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Het valsch vooroordeel, of de triompherende vrouw.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).010680 - [Willem Bilderdijk] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Deukalion en Pyrrha.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785. Toneelstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet op A2r, tekstillustratie op E3r010690 - Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles): De dood van Edipus.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: borstbeeld van Sophocles. Ook afgedrukt in Edipus, koning van Thebe, die tien jaar eerder bij Van der Kroe verscheen.010700 - Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles): Edipus, koning van Thebe. Het oirspronklijk van Sofokles nagavolgd, waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het tonelspel der ouden en hedendaagschen.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1779. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: borstbeeld van Sophocles. Ook afgedrukt in De dood van Edipus die tien jaar later bij Uylenbroek verscheen.010800 - Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick): Het zestienjarig meisje.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 5104 en TIN 1 I 34 met ingevoegd portret van Bingley.011030 - J. Block: Vreugden-spel ter gelukkige verlossing van H.K.H. Anna, gemalinne van Willem Karel Hendrik Friso, [...]
’s-Gravenhage, , 1743. Vreugdespel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1090 G 69 met uitslaand portret van de prins in rood, en de prinses in zwart gedrukt, beiden naar Sanders, door Tanjé. 1750.011040 - Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder. Op nieuws uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt.
Utrecht, Willem Verbrugh, 1650. Herders- blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (*1 ontbreekt).
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Amor kroont een herder en herderin met lauwerkransen. Als aanduiding van hun liefde zijn zij hand in hand uitgebeeld.
Techniek: Gravure
Tekst: Den Getrouwen Herder uyt het Italiaenseh vertaalt en gerijmt door Henr. Bloemaert Tot Uytrecht Bij Willem Verbrugh Boeck-verkooper A 1650011130 - Pieter Boddaert jr.: Molstein en Kroondorp.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1794. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: In ex. KBH 943 C 11 is een gravure bijgebonden (zittende vrouw).011140 - Pieter Boddaert & Pieter de la Rue (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Atreus en Thyestes.
’s-Gravenhage, Gijsbrecht Gasinet, 1716. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: drukkerij. “F. Bleyswyck fecit.”011150 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Anoniem (1, 2)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene voor een schip (1).
Mogelijk de stervende moeder van de schilder Aeristides (2)
Techniek: Ets en gravure (1, 2)
Tekst: Opschrift (op schild): ORESTES en PYLADES. Treurspel. (1)
Onderschrift m.o.: ORESTES. Sophocl. in Elect., onderschrift r.o.: 13
¶ Het frontispice buiten de collatie is afkomstige uit een ander toneelstuk. Aan de achterkant van deze prent staat ‘De stervende Moeder van den Schilder Aristides’.
Het frontispice in ex. UBL1091 D 3:1 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1096 H 59 (Ceneton01001).011160 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1710. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene voor een schip.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op schild): ORESTES en PYLADES. Treurspel. (1)
¶ Het frontispice in ex. UBL1096 H 59 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1091 D 3:1 (Ceneton01000).
MNL 5847: met frontispice.011180 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam, Izaak Duim, 1750a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBN 39 C 246 : 1: met frontispice.011210 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1703. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Getekend door Ottmar Elliger (1633-1679/1666-1735), in prent gebracht door Joseph Mulder (1659/60-1718) (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene. Een man staat op het punt een vrouw te steken met zijn zwaard (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift (op altaar): POLYXENA Treurspel., onderschrift l.o.: O. Elliger delin., onderschrift r.o.: J. Mulder Sculp. (1).
Opschrift m.o.: POLIXENE (2).
¶ Het frontispice in ex. UBL1091 D 3:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1096 G 11 (Ceneton01007).011220 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend door Ottmar Elliger (1633-1679/1666-1735), in prent gebracht door Joseph Mulder (1659/60-1718).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene. Een man staat op het punt een vrouw te steken met zijn zwaard.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op altaar): POLYXENA Treurspel., onderschrift l.o.: O. Elliger delin., onderschrift r.o.: J. Mulder Sculp.
¶ Het frontispice in ex. UBL1096 G 11 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1091 D 3 : 2 (Ceneton01006).011230 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet011240 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena
Amsterdam, Izaak Duim, 1740b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: TIN 13 A 41 : 2 met ingeplakt frontispice door O. Elliger / J. Mulder.011270 - Adriaan Boelens: De bedrooge Vryer.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1649. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet. Slotvignet.011420 - [Abraham Bogaert]: De gewaande droes.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Vier figuren in een woonkamer. Twee jongens zitten op de knieën en houden elkaar vast. Een rijk geklede man wijst naar een andere man in een lang gewaad die geschrokken achteruit deinst. Een vrouw steekt haar hoofd om de deur om in de kamer te kunnen kijken.
Techniek: Ets en gravure.011460 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Phocion.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet011470 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): De pleiters.
Amsterdam, Albert Magnus, 1695. Blijspel
Illustraties: Titelvigent: Proficit et recriat
Op fol. *2 een afbeelding van de Muze van de schilderkunst, met op de achtergrond koetsen voor de poort van de Amsterdamse Schouwburg.011480 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.

Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Rijk geklede vrouw houdt een vinger in de lucht en een zwaard/scepter (?) in de andere hand. Op de achtergrond vallen strijders een leeuw aan.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.b.: 88
Onderschrift m.o.: ZENOBIE Trebellius Pollio.
¶ UBA 1225 C 3 : 4 heeft gekleurd titelvignet.011500 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Pieter Tanjé (1706-1761)011510 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet met Muze.011550 - [Abraham Bogaert] (naar het Frans van Philippe Quinault): Stratonice.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Treurspel
Illustraties: Gravure met onderschrift : Stratonice. Plutarch. in vit. Demit. 18
Extra illustraties: UBL 1090 E 5 : 2 bevat 4 ingevoegde platen: een Frans frontispice, twee illustraties bij Plutarchus en een portret van Antiochus.011560 - [Anthonie Bogaert]: ’t Nieuwsgierige Aegje.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679a d. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.

Kunstenaar: Ongesigneerd, Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: ’t Nieuwsgierige Aegje., opschrift (op het schoolbord): Aegje, Dries, Freek011670 - Reinier Bontius: Belegering ende het ontset der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Octobris, seer levendich afgebeelt door Reynerius Bontius.
Leiden, Jacob Tinnekens, voor Gijsbert (Gijsbrecht) de Wit, 1646. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet011700 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden.
Leiden, Gijsbert (Gijsbrecht) de Wit, 1652b d. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Versierde initiaal (H) op fol. F3v.011710 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighde den 3. Octobris, daer aen volgende.
Leiden, Daniel Burghoorn, 1656. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.011720 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] Noyt voor eenige Lief-hebbers soo levendig af-gebeelt. In Valckenburg den 5. Septemb. 1659.
Leiden, Jan Zachariasz. Baron, 1659 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Konst baert roem011730 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende.
Leiden, Daniel Burghoorn, 1659a v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet011740 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] alles nae ’t leven ver-beelt, in Valckenburg, den 5. 6. en volgende daegen van September, 1659.
Leiden, Jan Zachariasz. Baron, 1659b v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet Konst baert roem011770 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1660b d. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet, Perseveranter.
Slotvignet, fleuron.011820 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende.
Leiden, Wed. Daniel Burghoorn, 1664. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. KBH bevat twee uitslaande platen, ontleend aan Meursius Athenae Batavae.011840 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden, Tobias van Conzen, voor Pieter Onderwater, 1669. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet
Versierde initiaal met duif op fol. E4r.
Slotvignet
Extra illustraties: In ex. G.A. Leiden 2383 zes uitslaande gravures011860 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670a v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet011870 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670b v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet011910 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam, Jacobus Bouman, 1676b d. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Onderwerp: De Spanjaarden voor Leiden011940 - Reinier Bontius: Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden.
Delft, Abraham Dissius, 1679b o. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In ex. GBR 1352 D 18: ingevoegde gravures voor B3, B8, D1.012010 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Leiden, Wed. Johannes Tangena, 1693a v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet
Slotvignet
Extra illustraties: UBL Boekenoogen 339 heeft 6 uitslaande gravures uit Orlers012020 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Rotterdam, Joannes van Weert, 1693b v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 28, 33, 48 en 51.
¶ Eerste geïllustreerde editie van Bontius012070 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1700b ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 51.012080 - Reinier Bontius: Belegering, en ontzetting der stad Leyden.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1700c ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 51.012100 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702b v. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 E 7 : 1 heeft twee grote en een klein ingekleurd zicht op Leiden, met Latijnse en Duitse legenda; twee prenten zijn voorin het convoluut gebonden, een achterin.012120 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leiden.
Amsterdam, Jacobus (II) Conynenberg, 1704a v. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet.012140 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Utrecht, Wed. Jurriaen van Poolsum, 1707. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet Piero - Trompet; Leidse sleutels
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 42, 38, 47, 51012180 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1547. (sic.) beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1720 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnede op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 [afwijkende prent, wagen verplettert mensen] en 51.
Slotvignet, fleuron.012190 - Reinier Bontius: Belegering, ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. beginnende met den 27. May, ende eyndigende den 3 October, daer aen volgende.
Rotterdam, Johannes van Geemert de Jonge, 1720 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet Piero - Trompet; Leidse sleutels
Houtsnedes op p. 24, 28, 41, 44012210 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Amsterdam / Workum, Petrus Olingius, voor Erfg. van de wed. G. de Groot en A. van Dam, 1722 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnede op titelpagina, p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 51.012220 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Eeuwigh.
Slotvignet: fleuron.012290 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndighende den 3. Oct., daar aan volgende.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1730 ca.. Treur-blij-einde-spel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Houtsnede op p. 18, 21, 24, 32, 38, 47 en 51012350 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam, Abraham (II) van der Putte, voor Isaak van der Putte, 1735 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet.
Onderwerp: 1. Eed van de Leidse raad
2. Carion en Van der Does
3. Uitval van Leidse burgers
4. Eten van muizen en ratten
5. Ongeluk bij begrafenis
6. Baldeus en Amelia
7. Haring en wittebrood
8. De Prins in de stad012360 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1735 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnede op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 51.
Slotvignet, fleuron.012370 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1736. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet.012380 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden.
Dordrecht, Hendrik (I) Walpot, 1736 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 46 en 51.
Slotvignet.012390 - Reinier Bontius: De belegering en ’t ontset der stadt Leyden. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert.
Dordrecht, Hendrik (I) Walpot, 1738. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet
Houtsnede op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 46 en 51012400 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam, Gysbert de Groot Keur, 1740. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnede op titelpagina, p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet.012410 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam, Abraham (II) van der Putte, 1740 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet (Piero en Trompet).
Houtsneden op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49 (vertoningen).
Slotvignet (fleuron).012420 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam, Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1741 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet, Leidse sleutels zonder tekst
Houtsneden op pagina 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49
Slotvignet, fleuron012430 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey en eindigende den 3 Octo-ber daar aan volgende.
Amsterdam, Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, 1741 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Slotvignet: fleuron012480 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leiden.
Utrecht, Robertus Oudemeyer, 1750. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravures012500 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574 beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Schiedam, Nicolaas Muys, 1752 ca..
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 51.012510 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam, Gysbert de Groot Keur, 1753. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravure op titelpagina, Cv, C3r, C4v, D2r, D4v, E3v, F4r, Gr.
Fleuron op laatste pagina.012530 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam, Joannes (II) Kannewet, 1756. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnede op titelpagina, p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet.
Onderwerp: 1. Eed van de Leidse raad
2. Carion en Van der Does
3. Uitval van Leidse burgers
4. Eten van muizen en ratten
5. Ongeluk bij begrafenis
6. Baldeus en Amelia
7. Haring en wittebrood
8. De Prins in de stad012540 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden, Geschied in den Jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en Eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam, Pieter van Bezooyen, 1758 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede012560 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam, Hendrik van der Putte, 1761 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede Piero - Trompet; Leidse sleutels
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.
Slotvignet: houtsnede Kerstnacht012570 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam, Hendrik van der Putte, 1763 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet (Piero en Trompet).
Houtsneden op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49 (vertoningen).
Slotvignet (houtsnede avondgebed).012600 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den Jaare 1554. [sic!] beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam, Erven Hendrik van der Putte, 1770 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Houtsnede op titelpagina en p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.012630 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daer aen volgende.
Delft, Jacobus Cloetingh, 1780 ca.. Treur-blij-einde-spel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet012640 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam, Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, 1780 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.012720 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd Vier-en-zeventig, beginnende den Zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de Derde October daar aanvolgende.
Amsterdam, S. en W. Koene, 1810. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Houtsnedes op p. 18, 21, 24, 27, 32, 38, 47 en 49.012760 - Reinier Bontius: De belegering en ontzetting der stad Leijden.
Amsterdam, F.G.L. Holst, 1850 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: krans
Houtsnedes op p. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15012770 - Johan Boogert: Coriolaan.
Leiden, Juriaan Wishoff, 1749. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 E 8 heeft een frontispice met onderschrift “Veturia, filium placans”.012780 - [N. Boom]: De bedrieger, bedroogen.
Amsterdam, Cornelis Sweerts, 1697 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Frontispices buiten de collatie (2).
Kunstenaar: In prent gebracht door Caspar Luyken (1672-1708) (1).
Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Onderwerp: Zittende man, verbeeldend een dichter, met boeken om zich heen. Hij wordt geïnspireerd door Apollo, de heerser van de Muzen, die verbeeld is op Parnassus met het gevleugelde paard Pegasus (1).
Vier putti met de attributen van het blij- en treurspel (scepter, kroon, maskers, poëziebladen) en Faam (lauwerkrans, trompet). Verwijzingen naar de Muzen Thalia en Melpomene (ronde tempel van de muzen, Pegasus) (2).
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift (op boek aan de voeten van de zittende figuur): C. Luijken f., opschrift (op vaandel): tot hoger Lust (1)
Opschrift (in medaillon): N: Boom. Toneel Poëzy., opschrift m.o.: S. Fokke in fe (2)
¶ Het eerste frontispice in exemplaar UBL1090 E 9 is vergelijkbaar met het frontispice in UBL1094 F 11:1 (Ceneton06686). Alleen het opschrift is afwijken.012800 - Cornelis Boon (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas.
Delft, Reinier Boitet, 1722. Herdersspel
Illustraties: Titelvignet; gravure door R. Vinkeles, 1722 (TIN).
Titelvignet; gravure door B. Picart, 1722 (GBR, SBH).012990 - J. Boonen (naar het Frans van Jean François Regnard): Sapor.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van Simon Fokke (1712-1784)
Wapen op fol. *3013040 - Karel Bor: Joris en Tryntje.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Voorspel
Illustraties: Titelgravure: Muzen en putti013120 - Willem van der Borcht: Rosimunda.
Brussel, Guilliam Scheybels, 1651. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure: Vanitas.013140 - Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Doeden.
Amsterdam, Voor de auteur, door Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1643. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina, gesigneerd “DVL. 1642”.013150 - Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Doeden.
Amsterdam, Jacobus van Heun, , 1735. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet, gesigneerd “J. Lamsveld fe”.013240 - Abraham Bormeester: ’t Nieuwsgierig Aegje.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
UBA 1044 B 73 : 8 met toegevoegd frontipsice013270 - Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Zytje Fobers.
’s-Gravenhage, Voor de liefhebbers, 1720 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: D. Coster inv et fec.013340 - Lambert van den Bos (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): L.A. Senecas Agamemnon
Dordrecht, Gillis Neeringh, 1661. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet ‘Altijt Neering’.
Slotvignet op fol G1r, door C.N.
Fleuron op G2v.013400 - Lambert van den Bos: Wilhem of gequetste vryheyt.
Dordrecht, Gillis Neeringh, 1662. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustraties: t.o. A2v, t.o. B3v, t.o. C6v, en twee t.o. C7v. Portretten van Willem, Maurits, Balthazar Geeraerts; de schietpartij en twee medailles.013410 - Lambert van den Bos: Wilhem of gequetste vryheyt.
Dordrecht, Gillis Neeringh, 1663. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet013460 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): Ballingschap van Scipio Afrikanus.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1658b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op de titelpagina: scene013480 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hannibal.
Amsterdam, Paulus Matthijsz, 1653a o. Treurspel
Illustraties: Titelgravure: gevecht voor Sama.013500 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hannibal.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1658a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure van de belegering013530 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1666. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 3 ingevoegde platen013670 - Hendrik van Bracht (naar het Frans van Onbekend): Valentiniaan.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1716 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.013710 - [B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]: De goddelijcke voorsienigheyd beproeft, in Bertulpho en Ansbertâ. De Deught der Minzaemheyd: en ondersteunt het Voornemen van een vaste Getrouwigheyd. Wordende alles toe-gevoeght aen de Liefde van Christi menscheyd.
Brugge, Andries Wydts, 1720. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Prent buiten de collatie (voor fol.A1r) (2).
Prent buiten de collatie (tussen fol.B1v en fol.B2r) (3).
Prent buiten de collatie (tussen fol.C2v en fol.C3r) (4).
Prent buiten de collatie (tussen fol.D2v en fol.D3r) (5).
Prent buiten de collatie (tussen fol.E2v en fol.E3r) (6).
Prent buiten de collatie (tussen fol.F4v en fol.G1r) (7).
Prent buiten de collatie (tussen fol.H1v en fol.H2r) (8).
Kunstenaar: Getekend door A. Wydts, in prent gebracht door Jacobus Harrewijn (1660-1732/1740) (1-8).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw staan naar een tafel waar twee armen opliggen die elkaar de hand schudden. Hier achter is het alziende oog verbeeld. Boven de voorstelling is de personificatie van Faam verbeeld; onder de voorstelling 4 putti met muziekinstrumenten (1).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Een man zit aan een tafel met hierop globes en hij wijst omhoog. Een vrouw praat tegen hem. Op de achtergrond een zee met schepen en een aantal mensen die iets verpakken (2).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Een man staat achter een bureau met hiernaast een viool. Naast hem staat een vrouw (l.). Een jongen (l.) komt aangelopen door een classicistische zuilengalerij en houdt een brief omhoog (3).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Achter een deur is een biddende (?) man te zien. Buiten zijn huis staat een Turkse man met een brief (4).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Een Turkse leider zit op een verhoging en luistert naar een man die viool speelt (5).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Een Turkse leider zit op een verhoging en kijkt naar een knielende man met een viool in zijn hand en een knielende vrouw met gevouwen handen (6).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. Een vrouw omhelst een man (l.). Twee mannen buigen (r.). Op de achtergrond een tuin (7).
Illustratie van een scene uit het toneelstuk. 2 mannen praten tegen elkaar met aan hun voeten een viool en een leeuw (r.). 2 mannen kijken toe (l.). Op de achtergrond een tuin (8).
Techniek: Ets en gravure (1-8).
Tekst: Opschrift (op vaandels): geDenCk Weer DIghste VoorsIenICheYD. | reCht troUWIge MInnICheYD, opschrift (in cartouche): BERTULPHUS en ANSBERTA, BlØeØndigh Treurdspel. Onderschrift: A. Wydts del: tot Brugge, by Andries WØdts. Harrewijn Sculp. (1).
Opschrift (in lichtbundel l.b.): Godt Roept U. Onderschrift l.o.: A.I. Wydts del:, onderschrift r.o.: Harrewyn sculp: (2).
Onderschrift l.o.: A. WØdts del:, onderschrift r.o.: Harrewyn sculp: (3, 5-8).
Opschrift (uit mond van biddende man): Wee my verlaeten Mensch! Onderschrift l.o.: A. WØdts del:, onderschrift r.o.: Harrewyn sculp: (4).
¶ De prenten in de exx. UBL1087 D 76:1 en UBL1099 C 78 zijn identiek.013720 - [B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]: Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aen het blyeyndigh treur-spel van Bertulphus en Ansberta.
Brugge, Andries Wydts, 1722. Zedenklucht
Illustraties:
Extra illustraties: Prent buiten de collatie.
Kunstenaar: Ongesigneerd. Naar een ontwerp van Pieter Jansz. Quast. (1606-1647).
Onderwerp: Een spinnende vrouw wordt ‘geholpen’ door een man en een sater. Een vrouw slaat een man met gesels.
Tekst: Bovenschrift: TRAUW , VREED EN FEL. MAER ’TEYND IS WEL. Onderschrift: QUAED HUYSGEZIN, EEN HELS GESPIN.013800 - [Geeraerd van den Brande]: Rosalinde, hertoginne van Savoyen.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1720 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede met tekst Caritas door A.V.L.013840 - Christoffel Brandt: Mustapha en Zeanger.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1089 C 43 heeft een uitslaande gravure door Cl. Dufloz naar N. Halle met onderschrift “Mort de Mustapha.”013880 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus.
Amsterdam, Jacob Lescailje, voor Abraham de (I) Wees, 1645. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door C. van Dalen.013990 - [Geeraert Brandt]: De veinzende Torquatus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (UBL1089 C 44).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1089 C 44).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf uitgebeeld met drie figuren hier omheen. Op de achtergrond is de berg Parnassus verbeeld met Apollo, Pegasus, de tempel van de Muzen en de Muzen (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een gekroonde man steekt mensen aan tafel neer. Op de achtergrond wordt een vrouw gekroond. Om dit tafereel zijn 4 medaillons geplaatst met hiern afzonderlijke scènes uitgebeeld (frontispice).
Datering: 1732 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: J. Punt del. et fecit 1732.
Opschrift (op vaandel): DE VEYNSENDE TORQUATUS (frontispice).
¶ Het ex. UBL1260 G 14:1 bevat geen frontispice en titelvignet.
Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06628, Ceneton05806, Ceneton09460, Ceneton03284.014020 - Hermannus Franciscus van den Brandt: De helle-vaart van den grooten vizier.
Amsterdam / Antwerpen, Albert Magnus / Hendrik (I) van Dunwalt, 1684. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Houtsnedes (vignetten) op p. 13 en 18014040 - Hermannus Franciscus van den Brandt: Het verweirde sothuys van Antwerpen.
Amsterdam, Broer Jansz Bouman, 1678.
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Slotvignet op p. 58014110 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.014250 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane.
Rotterdam, Pieter (1) van Waesberge, 1622. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Portret en acht vignetten op de titelpagina van Alle de spelen.014490 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Overghesette Lucelle. Op het Woordt: Schijn Bedrieght.
Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1632. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet014590 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht van den molenaer.
Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622c v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet; slotvignet.014650 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghvolght.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1617. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotgravure: drukkersmerk van Paulus van Ravesteyn014660 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotvignet: drukkersmerk014720 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Moortje.
Amsterdam, Broer Jansz Bouman, 1662. Blijspel
Illustraties: Titelvignet
Onderwerp: Scène uit het toneelstuk
Techniek: Gravure014750 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Rodd’rick ende Alphonsvs.
Amsterdam, Nicolaes (III) Biestkens, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1616. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet014800 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Roddrick ende Alphonsus, op de reghel: De vrunden moghen kijven, maar moeten vrunden blijven.
Haarlem / Amsterdam, Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret van Bredero op de titelpagina.015000 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1677. Blijspel
Illustraties: Titelvignet
Onderwerp: Jerolimo en Robbeknol015200 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Amsterdams praatjen tusschen Symen sonder soetigheyd, en Teuntjen (alias) Roert mij niet.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1623.
Illustraties: Vignet met randschrift “Het huys op een steyn-rotz ghegront, schaedt geen plas-regen of starcken wint”.015350 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe.
Haarlem / Amsterdam, Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret van Bredero op de titelpagina.
Fleuron op fol. B5v.015470 - Joost van Breen: Bedroge jalouzy.
Leiden, Voor de liefhebbers, 1660 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet door A. van der Laan015480 - Joost van Breen: Klucht van Jean de la Roy, of d’ingebeelde rijke.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1665. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL exx. beide met een (verschillend) opgeplakt titelvignet.015490 - Joost van Breen: De klucht van ’t kalf.
Amsterdam, Jacobus vanden Bergh, 1656. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, Mercurius015530 - Joost van Breen: Ziende blindeman.
Amsterdam, Johannes Smit, 1748. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure: Paulatim parva crescunt. Door M. Korver.015580 - Gerrit Brender à Brandis: De gouden bruiloft van Kloris en Roosjen.
Amsterdam, Albert van der Kroe, en Anth. Capel, 1791. Blijspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegde plaat, voorstellende het 7de toneel van het 3de bedrijf, door I. Wijsman (...-1828?, werkz. 1791-1824) naar Jacobus Buys (1724 - 1801). Na UBL 1090 E 30 is een uitslaande gravure gebonden: “Het Bosch. Met de afbeelding van het zevende tooneel uit het kluchtspel De bruiloft van Kloris en Roosje” door J. de Wit en P.H. Jonxis naar Heinning.015610 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Charles Albert Demoustier): De ouderliefde.
Amsterdam, Abraham Mars, 1799. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelblad015630 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner): De schaaking uit het serail.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1797. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)015660 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Het vernietigd verdrag.
Amsterdam, Abraham Mars, 1799. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure.015860 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)]: De huwelyken by geval, of het vermoogen der liefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Minerva biedt de dichter de helpende hand.015870 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Onbekend): Lombardyn, of de bedriegelyke procureur.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714.
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.015880 - Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Door het konstgenootschap Ars usu juvanda.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met titelgravure.015890 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Joseph de La Font): De triumpheerende liefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740. Blijspel
Illustraties: Vignet (met Ars Usu Juvanda) van A. van der Laan.015910 - Lambert van den Broek (L. Paludanus): De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam / Leiden, Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1720. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: drukkersvignet van Hendrik Bosch.016020 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.016030 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie op de titelpagina van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1765)016040 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmont, hertogen van Gelder.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt (1711-1779)016070 - Claas Bruin: Abraham’s offerhande.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016130 - Claas Bruin: Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
Amsterdam, Marten Schagen, 1734. Toneelspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Caspar Philips (1700-1773) (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Zes afzonderlijke medaillons met hierin verschillende scénes uit toneelstukken die zich in het boek bevinden. Op het centrale, rechthoekige medaillon een onthoofddingsscène (frontispice).
Cartouche, gedecoreerd met wetenschappelijke instrumenten en boeken. In het cartouche een zaaiende man op een veld (frontispice).
Datering: 1733 (zowel frontispice als titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift (onder centrale medaillon): Het LEVEN van den APOSTEL PAULUS, in Dichtmaat uitgebreid door CL. BRUIN., opschrift m.o.: T’ AMSTERDAM by MARTEN SCHAGEN, 1734. (frontispice).
Opschrift (in cartouche): Dum Spargit Sperat. Onderschrift m.o.: I.C. Philips inv. et fecit 1733. (titelvignet).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL708 F 25:1 en UBL1088 G 42:1 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton01480.016140 - Claas Bruin: Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1743. Toneelspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Caspar Philips (1700-1773).
Onderwerp: Zes afzonderlijke medaillons met hierin verschillende scénes uit toneelstukken die zich in het boek bevinden. Op het centrale, rechthoekige medaillon een onthoofddingsscène.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (onder centrale medaillon): Het LEVEN van den APOSTEL PAULUS, in Dichtmaat uitgebreid door CL. BRUIN., opschrift m.o.: T’ AMSTERDAM by MARTEN SCHAGEN, 1734.
¶ De frontispices in de exx. UBL708 F 26:1 en UBL1120 G 19:1 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton01479.016150 - Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier): De deugdzaame hoveling.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes gegroepeerde figuren. Één man houdt een geweer in zijn hand. Op de voorgrond een putto die met zijn voet op een schedel steunt. Hij houdt een doek in zijn hand waaonder een duif zit. De putto wijst naar een feniks.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (onder medaillon): DE DEUGDZAME HOVELING. TREUR-SPEL., opschrift r.o.: J. Goeree in : et fec :016230 - Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend): De dood van koning Saul.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016260 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1088 G 41 : 2 bevat een portret van Willem van Oranje door F. van Bleyswyk, buiten de collatie.
In het ex. UBL 1088 G 41 : 2 is een waterverftekening van S. Fokke uit 1752 meegebonden: de moord op Willem de Zwijger te Delft.016290 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van A. v. Buysen.016300 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBN 161 D 82: titelvignet van H. Henke, 1771.016310 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746c v [= 1747]. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door A. v. Buysen, 1747016330 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Treurspel
Illustraties: TIN 4 D 19: gravure met afbeelding van Willem de Eerste, op groter uitvouwbaar formaat.016360 - Claas Bruin: De edelmoedigheid van David aan koning Saül.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016390 - Claas Bruin: De gestrafte hoogmoed van koning David.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016430 - Claas Bruin: Grondlegging der Roomsche Vryheid.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie figuren gegroepeerd rond een altaar. Één man houdt gebiedend zijn vinger in de lucht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE GRONDLEGGING DER ROOMSCHE VRYHEID., opschrift r.o.: J. Goeree in: et fec:, opschrift (rondom medaillon): CONCORDIA RESPARVE CRESCVNT.
¶ Het frontispice in ex. UBL1088 G 39:1 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1088 G 39:2
016440 - Claas Bruin: Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomschen vrijheid.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie figuren gegroepeerd rond een altaar. Één man houdt gebiedend zijn vinger in de lucht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE GRONDLEGGING DER ROOMSCHE VRYHEID., opschrift r.o.: J. Goeree in: et fec:, opschrift (rondom medaillon): CONCORDIA RESPARVE CRESCVNT.
¶ Het frontispice in ex. UBL1088 G 39:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1088 G 39:1 (het frontispice in ex. UBL1088 G 39:2 is lichter ten gevolge van de gebruiksporen op de koperplaat).
Frontispice van J. Goeree in TIN 26 A 18 : 1016450 - Claas Bruin: Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vryheid.
Amsterdam, Izaak Duim, 1754. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet016520 - Claas Bruin: Spiegel van edelmoedige vriendschap.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Yver van S. Fokke, 1738.016580 - Claas Bruin: De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016610 - Claas Bruin: Vlucht van Moses uit Egipte.
Haarlem, Jan Bosch, 1740. Bijbelstoneel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van de bundel door J.C. Philips. del et fecit016620 - Bernardus Brunius (naar het Engels van William Shakespeare): Cajus Marcius Coriolanus.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1782. Treurspel
Illustraties: Gravure door C. Brouwer, 1782 naar P. Wagenaar. 5e bedrijf, 3e toneel.016630 - [Bernardus Brunius] (naar het Engels van William Shakespeare): Marcus Antonius en Cleopatra.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1781 ca.. Treurspel
Illustraties: Gravure door C. Bogerts, 1781 naar P. Wagenaar
Extra illustraties: In ex. UBL 1053 B 6 : 1 is de gravure ingekleurd016640 - [Bernardus Brunius] (naar het Engels van William Shakespeare): Richard de Tweede, Koning van Engeland.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1781 ca.. Historiespel
Illustraties: Gravure door C. Bogerts, 1781 naar P. Wagenaar
Extra illustraties: In ex. UBL 1053 B 6 : 2 is de gravure ingekleurd016650 - [Bernardus Brunius] (naar het Engels van William Shakespeare): De twee edellieden van Verona.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1781 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice, gravure door C. Bogerts, 1781 naar P. Wagenaar, behorend bij het 5de bedrijf, 5de toneel.
Extra illustraties: In ex. UBL 1053 B 6 : 3 is de gravure ingekleurd016660 - [Bernardus Brunius] (naar het Engels van William Shakespeare): Het tweede deel van Koning Hendrik de Vierde behelzende deszelfs dood, en de krooning van koning Hendrik den Vyfden.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1782. Historiespel
Illustraties: Gravure door C. Brouwer, 1782 naar P. Wagenaar016670 - Bernardus Brunius (naar het Engels van William Shakespeare): Veel leven over niets.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1782. Blijspel
Illustraties: Gravure door C. Brouwer, 1782 naar P. Wagenaar016730 - Frederik de Bruyn: Kondodad, of de triumpheerende edelmoedigheid.
Amsterdam, Pieter Spriet, 1750 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gravure van L.C. Philps uit 1745.
Wapen op fol. *2.
Slotvignet B.P. inv. S.F. fecit016750 - Jan Bruyn: Aruntius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761. Treurspel
Illustraties: Het vignet op de titelpagina is van R. Vinkeles, 1761.016890 - [P. Burman] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De geleerde vrouwen.
Tiel, Gerret van Leeuwen, 1713. Blijspel
Illustraties: Fleuron.
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 G 25 heeft twee kleine en een grote ingeplakte titelgravures.
Bij ex. KBB II 19.530 : 4 : 2 is een frontispice van 1740 gebonden: “Les femmes sçavantes.” “J. Punt delin. et fecit, 1740.”016930 - Dirck Buysero (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière): Amphitrvo.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1091 D 14 : 1 heeft een ingeplakt frontispice buiten de collatie: Amphtrion (1740) door Jan Punt
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man staat gebogen in een kamer en houdt een doek in zijn hand. Hij kijkt naar een brandende lantaarn die op de grond staat.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: AMPHITRION.
Onderschrift l.o.: J. Punt delin. et fecit, 1740.
¶ Het ex. UBL1091 D 14:1 bevat een algemene titelpagina met een frontispice door Simon Fokke.016960 - Dirck Buysero (naar het Frans van Paul Scarron, naar Alonso de Castillo Solórzano): Arlekyn, versierde erfgenaam.
Leiden, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1719. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Mogelijk B. van Zyl/Syl (rond 1716 werkzaam in Leiden).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw converseren op straat, Een nar pakt een andere nar bij zijn oor.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: K (?) V Zyl sch,
Onderschrift m.o.: ARLEKYN DOOR LIEFDE017010 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1697. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, houtsnede: het Geluk als naakte vrouw op wereldbol017030 - Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.017080 - Dirck Buysero (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Pub. Terentii Heautontimorumenos, ofte selfs-qeller [sic], in Nederd. rijmen.
’s-Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1662. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: zittende Romein017100 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): De min- en wynstrydt.
’s-Gravenhage, Pieter van der Burg, 1717. Herdersspel in maatzang
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Pieter van Call (1688-1737) (frontispice).
François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde figuren met bloemenkransen op het hoofd in een natuurlijke omgeving. Op de voorgrond twee saters met wijngerei (frontispice).
Gedecoreerd medaillon met acanthusbladeren, attributen van Faam, de Muzen en IJver. In het medaillon een toren in zee waar winden tegenaan blazen (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: DE MIN EN WYNSTRYDT HERDERSPEL., opschrift l.o.: P.V. Cal F. (frontispice).
Opschrift (op medaillon): FRUSTRA, onderschrift m.o.: F. Bleyswyck del: & fec. (titelvignet).017140 - Dirck Buysero: De triomfeerende min.
Amsterdam, Paulus Matthijsz, voor Jacob Lescailje, 1680. Vredespel
Illustraties: Met gegraveerde muziek.
Slotvignet: Musica Dis curae est.017160 - Dirck Buysero: De verliefde poëet.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1721. Vastenavondspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Gerard I Hoet (1648-1733), gemaakt door Andries van Buysen jr. (werkzaam tussen 1743-1745)/sr. (werkzaam tussen 1707-1745) (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende gegroepeerde figuren op straat. Een man knielt voor een man met een lier onder zijn arm en ontvangt van hem een lauwerkrans (frontispice).
Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: DE VERLIEFDE POEET, VASTENAVOND-SPEL., onderschrift l.o.: G: Hoet inv:, onderschrift r.o.: A. v. Buysen fecit. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1091 D 16:1 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1094 H 65:3, UBL1096 H 23, UBL1095 D 3:2, UBL1088 E 51 en UBL1094 D 8:4.017180 - [Joh. Bruynestein / Dirck Buysero]: De schoonste, of het ontzet van Schevening.
’s-Gravenhage, Gijsbrecht Gasinet, 1717. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Massa mensen op het strand. Twee mannen tillen een andere man op hun schouders en dragen hem rond (frontispice).
Een boekdrukkerij/letterzetterij/correcteur. Op de achtergrond Vadertje Tijd (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift (op vaandel): VIVITUR IN GENIO; CALTERA MORTIS ERUNT., onderschrift m.o.: F: Bleyswyck. fecit. (titelvignet).017200 - [Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, koning van Tyrus.
Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1670. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Nil Volentibus Arduum.
Portret van Willem III door G. Lairesse; onderschrift van D. Buysero.017210 - Dirck Buysero (uitg. Jan van Hoogstraten [of Jan van Hoven?]): De geschaakte gezusters.
’s-Gravenhage, Jacobus Gezelle, 1716 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: B. van Zyl/Syl (rond 1716 werkzaam in Leiden).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk, Vier figuren op straat. Een man knielt en neemt zijn hoed af.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: B. V. Zyl, fecit
Onderschrift m.o.: DE GESCHAAKTE GEZUSTERS BLYSPEL017220 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Het boere opera, of Kloris en Roosje.
Zonder plaats, Z.dr., 1700. Herdersklucht op muziek
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op fol. A1r.017270 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707d. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door S. Fokke, de bordenscène.017280 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Het boere-operaatje, of de bruyloft van Kloris en Roosje.
Rotterdam, Pieter de Vries, 1712 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede (Putti).017290 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Rotterdam, Pieter de Vries, 1720 ca.. Kluchtspel, met zang en dans
Illustraties: Het titelvignet verbeeldt een fluitist en zijn geliefde.017300 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Leiden, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1727. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Prent buiten de collatie (tussen fol.B4v en fol.B5r).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Jeppe (l.) laat de tafelborden vallen. Op de achtergrond een grote eettafel en verschillende figuren in een natuurlijke omgeving.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec., onderschrift m.o.: Je zoud de vreugd hier wel verknollen. Wel laet jy al de borden rollen?
¶ Voor een identiek frontipice, zoals in ex. UBL1088 F 16:2, zie: Ceneton01606.017340 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: KBH 447 G 67 met ingevoegde gravure van S. Fokke: “Je zoud de vreugd hier wel verknollen, // Wel laet jij al de borden rollen?”017370 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743d v. Kluchtspel met zang en dans
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Extra illustraties: In TIN 3 C 101 : 2 een gravure voor p. 13 van S. Fokke: “Je zoud de vreugd hier wel verknollen, // Wel laet jij al de borden rollen?”.017380 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743e v. Kluchtspel met zang en dans
Illustraties: Titelvignet: bijen017390 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743f v. Kluchtspel met zang en dans
Illustraties: Titelvignet017420 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en geschilderd door Pieter Barbiers (1717-1781), de figuren ontworpen en getekend door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door Reinier en Hermanus Vinkeles (1745-1817) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Jeppe (l.) laat de tafelborden vallen. Op de achtergrond een grote eettafel en verschillende figuren in een natuurlijke omgeving (1).
Illustratie van de 3de acte, 4de scène van het toneelstuk. Een man in wapenuitrusting pakt de hand van een geestelijke vast (m.). Achter hen staan nonnen. 2 soldaten bewaken een deur (r.). De scène speelt zich af in een kloosterkapel (2).
Datering: 1774 (geschilderd), 1776 (in prent gebracht ) (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec., onderschrift m.o.: Je zoud de vreugd hier wel verknollen. Wel laet jy al de borden rollen? (1).
Onderschrift: P. Barbiers, inv. et pinx 1774 | R. Vinkeles, del. & figur inv. et del. R & H. Vinkeles, Sculp. 1776. | DE KLOOSTER~KAPEL. // Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, // Dat ik uw leven berge: ô vader; dat ik heden // Onschuldig blyven magh aan uwer aller bloet. // GYSBRECHT VAN AMSTEL, IIIde. Bedr. IVde Toon. | LA CHAPELLE. // Rends toi digne Viellard! & permets que mon bras, // Dans ces moments d’horreur, te sauve du trepas. // l’Ennemi va venir: barbare & implacable, // Il veut souiller ce lieu d’un massacre effroyable. // GISBERT D’AMSTEL, Act, III Sc IV. (2).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1098 C 66:2, zie: Ceneton01594.017430 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Een vermakelyke boeren bruyloft
Zonder plaats, Gedrukt voor de Lief-hebbers, 1750 ca.. Tafelspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, vier muzikanten.017440 - Dirck Buysero ~ of C. Sax: Arlekyn door liefde.
’s-Gravenhage, Jacobus Gezelle, 1715 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1095 D 16:2) (2).
Kunstenaar: Mogelijk B. van Zyl/Syl (rond 1716 werkzaam in Leiden) (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw converseren op straat, Een nar pakt een andere nar bij zijn oor (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier figuren op straat staan rond twee narren die aan het dansen zijn (2).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: K (?). v. Zyl, sch., onderschrift m.o.: ARLEKYN DOOR LIEFDE (1).
Opschrift (in schelpvormig cartouche): Les Deux Arlequins (2).
¶ De frontispices in de ex. UBL1091 D 14:4 en UBL1095 D 16:2 zijn identiek. Ex. UBL1095 D 16:2 bevat een extra frontispice, afkomstig uit de Franse uitgave van het toneelstuk, buiten de collatie.017470 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: Adelheide. [Toneelspel voor kinderen].
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. E8r017480 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De bekwame leermeester.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. A7r.017490 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De belachelijke inbeelding.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. N1r.017500 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De dwaaze verkiezing.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. L3r.017510 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De gelukkige herstelling.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. C6r.017520 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De gestrafte grootspreker.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. A2r017530 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De geveinsde
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. K2r017540 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De kinderpokken.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. P1r017550 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): Kleed zonder galonnen.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. E2r.017560 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De kleine gouvernante.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Typografisch ornament op titelpagina van de Zedelyke tooneelspellen.
Gravure op fol. A2r.017570 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De menuët.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. F5r.017580 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): Het ontdekte spook.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. I4r.017590 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De snoepsters.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. B7r.017600 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De speeler.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. B6r017610 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De stiefmoeder.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. H1r017620 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De styfhoofdige.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. D3r017630 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De vernederde hoogmoed.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. G7r.017640 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: Verstandige zoon.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. L8r017650 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De vertaaling.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. D5r.017660 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De wangunstige.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1777. Toneelspel voor kinderen
Illustraties: Gravure op fol. N6r017700 - C.v.B.: Klucht van Lammert met syn neus.
Rotterdam, Isaac van Waesberge, 1641a v. Kluchtspel
Illustraties: Slotvignet: portret met neus.017720 - C.v.B.: Klucht van Lammert met syn neus. Den tweeden druck.
Hoorn, Jan Pietersz (Hoorn), 1645. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.017750 - [Maria Geertruida de Cambon - van der Werken] (naar het Frans van Abbé Bruté de Loirelle): De bevredigde vyanden.
’s-Gravenhage, Henri Constapel, 1772. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: putto met fakkel, R.V. fecit.017780 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet.
’s-Gravenhage, Jan Hendrik Munnikhuizen, 1778 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: putto door R.V.017800 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet.
’s-Gravenhage, Johannes François Jacobs de Agé, 1786. Treurspel
Illustraties: Frontispice door A. Hulk Pietersz. en A. Hulk Jacobsz. , 1778.017810 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd.
’s-Gravenhage en Delft, Johannes François Jacobs de Agé, en Poelman en zoon, 1786. Blijspel
Illustraties: Na p. 170 een portret van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.017830 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Guymond de la Touche): Iphigenia in Tauris.
’s-Gravenhage, Henri Constapel, 1771. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: putto met fakkel, R.V. fecit.018220 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Den koning en den pachter.
Brussel, Franciscus t’ Serstevens, 1764. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 C 15 : 2 met zes zeer fraaie, ingevoegde platen met Franse onderschriften.018240 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot): Den kuyper.
Brussel, J.B. Jorez, 1768. Boertig muziekspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1090 C 15 : 1 met ingevoegd frontispice door C. Bogerts naar P. Barbiers, gedrukt bij Crajenschot te Amsterdam.018430 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaegers en de melckverkoopster.
Brussel, Franciscus t’ Serstevens, 1764. Blijspel met zangen
Illustraties: Wapen boven de opdracht.
Pegasus (houtsnede) onder de lijst van personages.018530 - Johannes de Canjoncle (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1693a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice van P. Tanjé naar L.F.D.B.
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 E 59 heeft twee extra anonieme gravures uit een Franse editie, waarvan er een is ingekleurd.018560 - Johannes de Canjoncle (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Nicolaas van Frankendaal, 1762 (werkzaam 1733-1775).018690 - Jacob Jacobszoon Cassiere: Tshertoghenbosch: spel van sinne in Antwerpen 1561.
Antwerpen, Willem Silvius, 1562. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie op Sr
Tpoetijckelijck punt van Shertoghenbosch.
Tshertogenbosch

Afbeelding van een toneel, waarop links en rechts een oude man in toga staat. In het midden groeit een druivenrank met druiventrossen. Twee vogels zitten elk op een tak (links en rechts)018760 - Jacob Cats: Koningklyke herderin Aspasia.
Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1655 ca.. Blij-eindend spel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Mogelijk Salomon Savery (1594-1678). Kleinere kopie naar het voorbeeld van Ceneton01715.
Onderwerp: De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: opschrift (op vaandel): I. Cats Koningklyke Herderinne Aspasia Blyeyndend Spel
¶ Frontispice in ex. UBL 1018 C 19 is gebonden na de titelpagina. Frontispice in ex. UBL 1018 C 19 is bijgesneden.
Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in de exx. UBL1018 C 8:4, UBL1018 C 19:3 en UBL1482 B 24:2, zie: Ceneton01724, Ceneton01715.
Voor een vergelijkbaar frontispice in kleiner formaat, zie: Ceneton01727, Ceneton01728, Ceneton01736.018770 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia.
Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1655a v. Blij-eindend spel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Salomon Savery (1594-1678)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Techniek: Ets en Gravure
Tekst: opschrift (op vaandel): I. Cats Koningklyke Herderinne Aspasia Blyeyndend Spel
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in de exx. UBL1018 A 1:3, UBL1018 A 4:3 en UBL1407 B 1, zie: Ceneton01724, Ceneton01716.
Voor een vergelijkbaar frontispice in kleiner formaat, zie: Ceneton01727, Ceneton01728, Ceneton01736.018840 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia.
Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1665a v. Blij-eindend spel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Anoniem naar Salomon Savery (1594-1678). Kleinere kopie naar het voorbeeld van Ceneton01715.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): I. Cats Konincklyke Herderin Aspasia Bleyeyndend Spel
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in ex. UBL1018 B 2:2c, zie: Ceneton01716, Ceneton01715.
Dit frontispice is door een andere kunstenaar gemaakt dan de frontispices van Ceneton01716 (stilistische verschillen en andere spelling van het opschrift).
Voor een vergelijkbaar frontispice in kleiner formaat, zie: Ceneton01727, Ceneton01728, Ceneton01736.018880 - Jacob Cats: Konincklijcke harderin, Aspasia.
Amsterdam, Wed. Jan Jacobsz Schipper, 1678. Blij-eindend spel
Illustraties: Frontispice (UBL1090 E 61).
Kunstenaar: Anoniem naar Salomon Savery (1594-1678). Kleinere kopie naar het voorbeeld van Ceneton01715.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Aspasia Bly Eyndig-Spel
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in de exx. UBL1019 F 17 en UBL1090 E 61, zie: Ceneton01736, Ceneton01728.
Voor een vergelijkbaar frontispice in groter formaat, zie: Ceneton01724, Ceneton01716, Ceneton01715.018890 - Jacob Cats: Konincklijke harderin, Aspasia.
Amsterdam, Wed. Steven Swart, 1695. Blij-eindend spel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem naar Salomon Savery (1594-1678). Kleinere kopie naar het voorbeeld van Ceneton01715.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): Aspasia Bly Eyndig-Spel.
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in ex. UBL1019 F 1:2, zie: Ceneton01736, Ceneton01727.
Voor een vergelijkbaar frontispice in groter formaat, zie: Ceneton01724, Ceneton01716, Ceneton01715.018940 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia.
Amsterdam / ’s-Gravenhage, Johannes Ratelband; Wed. Jan van Heekeren; Hermanus Uytwerf; Isaak van der Putte; Pieter van Thol; Pieter Husson, 1726. Blij-eindend spel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titelpagina. Maker onbekend.018960 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia.
Amsterdam, A. van der Putte, 1741 ca.. Blij-eindend spel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem naar Salomon Savery (1594-1678). Kleinere kopie naar het voorbeeld van Ceneton01715.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De koninklijke herderin Aspasia is verbeeld in een pastoraal landschap. Om haar heen zijn de jaloerse jonkvrouwen uitgebeeld die Aspasia in diskrediet probeerden te brengen bij de koning door middel van de toverkunst.
Tekst: Opschrift (op vaandel): ASPASIA BLY EYNIG-SPEL.
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in ex. UBL1019 F 7:2, zie: Ceneton01728, Ceneton01727.
Voor een vergelijkbaar frontispice in groter formaat, zie: Ceneton01724, Ceneton01716, Ceneton01715.019150 - Jacob Celosse: Leidens Orangie Lelie: spel van sinne in Haarlem 1606.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: De intrede van de Vlaminghen van Leyden verthoont.019190 - Joost Claerbout: Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574.
Middelburg, Henrick Smidt, 1661. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: belegering019200 - Joost Claerbout: Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574.
Middelburg, Henrick Smidt, 1662. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: belegering
Fol. B1r: initiaal D met Johannes de Doper019220 - Joost Claerbout: Klucht van ’t kalf.
Amsterdam, Pieter Timmers, 1662a d. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, kalf.
Onderwerp: Kalf in wei.019230 - Joost Claerbout: Klucht van ’t kalf.
Middelburg, Henrick Smidt, 1662b d. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: kalf019240 - Joost Claerbout: Oresto, verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna.
Amsterdam, Pieter Timmers, 1662a d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: drukkerij019250 - Joost Claerbout: Oresto, verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna.
Middelburg, Henrick Smidt, 1662b d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: drukkerij019300 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Engels van James Thomson): Eduard en Eleonora.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1787. Treurspel
Illustraties: Vignet op de titelpagina van J. Buys en A. Hulk, 1786.019310 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Meriones, koning van Krete.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: J. Buys inv. et del.; A. Hulk sculps., 1786.019320 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Engels van Richard Cumberland): Saint Valori.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van A. Hulk (1751-..., werkz. 1772-1817), 1786, naar een tekening van Jacobus Buys (1724 - 1801); in ex. Yth. 69463 : 86 ontbreekt het jaartal, maar is toegevoegd: “P.J. Uylenbroek exc.”019370 - [M.A. de Clerq] (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Vanglenne, of de karaktertoets.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure (2 engelen) door A. Hulk, del. et sculps.019390 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Crispyn, Mogol, of de gewaande Turk.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1718. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: haas in bos, omringd door dichtersattributen.019420 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) (naar het Spaans van Onbekend): De gewrooke bloedschande.
Haarlem / Amsterdam, Mozes van Hulkenroy / Hendrik Bosch, 1720. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: F. Ottens inv. et fec.019430 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) (naar het Frans van Allier): Kamma, of spiegel van opregte trouw
Haarlem, Mozes van Hulkenroy, 1721. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frans frontispice butien de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Frederik Ottens (in A’dam en Delft werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Anoniem (2, 3).
Onderwerp: Medaillon gedecoreerd met de atrributen van Thalia en Melpomene die door 2 putti omhoog gehouden worden. In het medaillon een gevleugeld vaandel met op de achtergrond Pegasus en de berg Parnassus (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gekroonde man valt van zijn troon en wordt opgevangen door een jonkvrouw. Soldaat met zwaard staat bij een andere jonkvrouw (2).
Volledige portretweergave van Camme (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (op vaandel): E’MUSIS AETERNITAS. Onderschrift: F. Ottens inv. et fec. (1).
Opschrift (in cartouche): CAMMA Reine de Galatie Tragedie : par Mr. Corneille (2).
Onderschrift m.o.: CAMME. Plutar. de Mulierum virt., opschrift l.b.: 39 (3).
¶ Het frontispice (3) is stilistisch vergelijkbaar met de frontispices buiten de collatie in Ceneton00017, Ceneton03527, Ceneton05690, Ceneton06642. Deze prenten komen oorspronkelijk waarschijnlijk uit hetzelfde boek.
019480 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist.
Zonder plaats, Gedrukt voor de auteur, 1721. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Frederik Ottens (in A’dam en Delft werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Medaillon gedecoreerd met de atrributen van Thalia en Melpomene die door 2 putti omhoog gehouden worden. In het medaillon een gevleugeld vaandel met op de achtergrond Pegasus en de berg Parnassus.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): E’MUSIS AETERNITAS. Onderschrift: F. Ottens inv. et fec.019500 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Merodack én Silous.
Amsterdam, Joris van der Woude, 1720. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: In prent gebracht door Matthys Pool (1670-1732) (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Frederik Ottens (in A’dam en Delft werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (titelvignet).
Onderwerp: Schrijvende dichter aan een tafel wordt met een lauwerkrans gekroond door de godin Minerva. Hier omheen zijn putti uitgebeeld met boeken. De gorgoon Medusa is verpletterd door toneelboeken die geschreven zijn door Nederlandse dichters. De voorstelling is gedecoreerd met 4 medaillons (frontispice).
Medaillon gedecoreerd met de atrributen van Thalia en Melpomene die door 2 putti omhoog gehouden worden. In het medaillon een gevleugeld vaandel met op de achtergrond Pegasus en de berg Parnassus (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.b.: JACOB KLEYBURGS TOONEEL WERKEN | Nooit Na Iders Zin, opschrift (op boeken): Rotyans | Vondel | Hooft | Vos, opschrift (op vaandel): Valerius Severu, opschrift m.o.: Merodack en Silous | Salomona | Gewrooke Bloedschande | Kamma | de Triompheerende Onnozelheit | ... (doorgekrast) | Nederland in Gekheit | Krispijn Mogol, opschrift r.o.: M Pool Sculp. Onderschrift m.o. (handgeschreven): Krispijn Bedrieger | Wend Negotie (frontispice).
Opschrift (op vaandel): E’MUSIS AETERNITAS. Onderschrift: F. Ottens inv. et fec. (titelvignet).019510 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit.
Zonder plaats, Gedrukt voor de auteur, 1720 ca.. Staat en Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: E’ Musis aeternitas019570 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Salomona Joodse martelaares.
Haarlem / Amsterdam, Mozes van Hulkenroy / Hendrik Bosch, 1720. Martelaarstragedie
Illustraties:
Extra illustraties: Los bijgevoegde prent; titelvignet.019580 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): De triompheerende onnozelheit.
Zonder plaats, Voor de auteur, 1721. Treurspel
Illustraties: Titelvignet met opschrift: “E’Musis Aeternitas”019610 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Wind negotie, of invendutie papier onder oud goed te koop.
Utrecht, Fictief: “Imant en Niemand”, 1720a o. Kluchtspel
Illustraties: Perseverantervignet, afwijkend van dat van Lescaille.019710 - Pieter Adriaanse Codde: Herdoopers anslagh op Amsterdam. Den x. May: 1535.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1641a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: ‘t Stadthuysvan Amsterdam, veroovert van Herdoopers,
(’t Gebroedel van het zaed van Moordenaers en Stroopers)
Op thiende Bloeymaends dach, door Rekalfs raed en kracht,
Word tot opgeven, door vernuft, en strijt, gebracht.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: opschrift (op vaandel): Herdoopers Anslagh op Amsterdam den X.Maij.1535019720 - Pieter Adriaanse Codde: Herdoopers anslagh op Amsterdam. Den x. May: 1535.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1641b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titelpagina.019730 - Pieter Adriaanse Codde: ’s Herdoopers aenslag op Amsterdam, den X. Mey, 1535.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1662. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, Ganymedes op de arend019740 - Willem Coertse: De dood van Lodewyk de XVIde, koning van Frankryk en Navarre enz. enz. enz.
In Nederland, , 1793. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice is een portret waarschijnlijk van Lodewyk de XVIde019790 - [Willem Coertse]: Krispyns mislukte onderneming en belachlyke schaaking van een levendige dooden.
Amsterdam, Willem Coertse Jr., en Dirk Schuurman, 1777. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet019810 - Willem Coertse: Opening van het tooneelminnend genoodschap onder de zinspreuk: De deugd trotseert de nijd.
Zonder plaats, , 1776. Voorspel
Illustraties:
Extra illustraties: Bij MNL 5817 is de oorspronkelijke tekening voor het titelvignet.019890 - Jac. Jansz. Colevelt: Hartoginne van Savoyen.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1634. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelgravure019940 - J.A.K. Collizi (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbare zoon.
Leiden, Joseph Johannes Thijssens, 1777. Opera
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Nicolaas van der Worm (1757-1828) (titelvignet).
Ongesigneerd. Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door J.W. Smit (frontispice).
Onderwerp: 2 putti met de attributen van Melpomene en Thalia flankeren een cartouche met hierin een opschrift. In de lucht (r.) de personificatie van faam (titelvignet).
2 mannen omhelzen elkaar in een landschap (m.). Een vrouw kijkt hiernaar en heft haar hand (r.). Op de achtergrond een kerk (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift (in cartouche): IN EENDRACHT EN VRIENDSCHAP BLOEIJENDE. Onderschrift m.o.: N: V: D: Worm, inv. et sculp. (titelvignet).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1095 E 59 en UBL1096 C 15 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar frontispice, zie: Ceneton02368, Ceneton09769.019990 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Malle Jan Tots boertige vryery.
Amsterdam, Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1647. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.020020 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Nederlants treurspel. Inhoudende den oorspronck der Nederlandsche beroerten, ’tscheyden der ed’len, ’tsterven der Graven van Egmont, Hoorn, ende der Batenborgers.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Abr. Huybrechtsz,, 1616. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: stadswapen van Amsterdam.
Slotvignet Paulus van Ravesteyn.020070 - Barent Comman: De twee neeven, of de Franschen te Seville.
Amsterdam, J. van Gulik, 1793.
Illustraties: Met gravure tussen C6 en C7; genummerd met 44. Onderschrift: titel en genre in Nederlands en Frans020080 - Barent Comman (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Zoé.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 7 D 14: met losse gravure, door C. Brouwer en A. Fokke.020100 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus.
Brussel, Guilliam Scheybels, 1680 ca.. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsnede: Romein doorsteekt Christus.020110 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus.
Brussel, Guilliam Scheybels, 1683. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gekruisigde Christus.
In ex. UBL 1091 D 27 is een gravure van de vier Evangelisten ingeplakt.020120 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus.
Gent, Cornelis Meyer, 1718. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsnede: Christus aan het kruis, met Maria’s.020140 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1724 ca.. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Twee houtsneden
In ex. UBL 1091 D 26 is een uitslaande prent gebonden, ‘M. de Vos inventor’ en ‘Ioan. Sadler sculp. 1582,’ met onderschrift: ‘Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit. Ioan. XIX. cap.’020150 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus.
Antwerpen & Gent, Philippe Gimblet, 1750 ca.. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Twee houtsneden020210 - Frederik Cornelis de Coninck: Op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: // Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch.
Antwerpen, Jan Huyssens, 1636. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede.
Slotvignet: fleuron met beer.020240 - [Thomas de Coningh] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Blindemannetje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet020380 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams uytgangh.
Amsterdam, Claes Gerritsz, 1621.
Illustraties:
Extra illustraties: Op titelpagina gravure van wapen van Amsterdam.020490 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie vande rijckeman.
Haarlem, Antonis Ketel, 1582. Blijspel
Illustraties: Slotfleuron fol. D7r020600 - [Anna Corver-van Hattum] (naar het Frans van Françoise d’Issembourg d’Happoncourt de Graffigny): Cénie.
Amsterdam, Izaak Duim, 1760. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Anoniem (2, 3).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
‘Erezuil’ met hierin de familiewapens van de regenten van het burgerweeshuis gehangen door twee putti (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 vrouwen en een man staan naast elkaar in een woonkamer (r.). Op de achtergrond nog 2 mannen (3).
Datering: 1760 (1).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit, 1760 (1).
Opschrift (op erezuil): VIVIT INGENIO CAETERA MORTIS ERUNT. (2).
Opschrift m.o.: CENIE BLYSPEL. (3).020690 - Samuel Coster: Ghezelschap der goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo, vader en voeder van consten en constenaren, met eenighe en eerste Nederduytsche Academie, verzaemt op den eersten dach der Oegst-maent, in’t eerste jaer der stichtinghe.
Amsterdam, Nicolaes (III) Biestkens, 1618. Gelegenheidsstukje
Illustraties: Titelvignet, Yver.
Slotvignet, Lelie.
Extra illustraties: Ex. UBL met uitslaande gravure uit 1618.020710 - Samuel Coster: Iphigenia.
Amsterdam, Nicolaes (III) Biestkens, 1617b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: π2r: Over Al Thuys-vignet.
π3r: houtsnede Religie en Justitia.
π4v: gegraveerde sierlijst rond de personages.
H4v: Yver-vignet.020720 - Samuel Coster: Iphigenia.
Amsterdam, Nicolaes (III) Biestkens, 1626. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Iustitia, Religi, De Werelt020730 - Samuel Coster: Iphigenia.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1630a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 3629 met twee ingevoegde titelplaten.020750 - Samuel Coster: Iphigenia.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1631. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Iustitia, Religi, De Werelt020940 - Samuel Coster: Polyxena.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1644. Treurspel
Illustraties: Titelvignet021210 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph.
Straatsburg, Jacobus Jucundus, 1537a. Comoedia sacra
Illustraties: Titelvignet: Drukkersmerk, Zwaan met de letters “I.F.”
Slotvignet: vioolspelende zwaan, met randschrift: “Musae noster Amor, dulcesque ante omnia Musae.”021220 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph.
Antwerpen, Joannes Grapheus, voor Joannes Steels, 1537b. Comoedia sacra
Illustraties: Slotvignet: uitgeversvignet Stellsius, “Concordia, res parvae crescunt.”021250 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph.
Antwerpen, Joannes Grapheus, voor Joannes Steels, 1538. Comoedia sacra
Illustraties: Slotvignet: uitgeversvignet Stellsius, “Concordia, res parvae crescunt.”021470 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet, gedateerd 1747, van Andries van Buysen (zoon of vader? - nazien)021480 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1785. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.021490 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686a. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Yth. 68543 met gravure van J. Punt naar Boucher021530 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Blijspel
Illustraties: Frontispice (TIN 4 D 26 : 1)
Extra illustraties: Bij ex. KBB II 19.530 : 4 : 4 is een frontispice van 1740 gebonden: “Le malade imaginaire.” “J. Punt delin. et fecit 1740.”021580 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1715. Blijspel
Illustraties: Ex. TIN 13 B 25 : 2 met ingekleurd vignet.
Extra illustraties: Titelvignet021600 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit 1738.
¶ Voor een vergelijkbaar titelvignet zoals in ex. MRIJKE2331:6, zie: Ceneton02381, Ceneton03288, Ceneton05545, Ceneton07115.021610 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met trompet, en stadswapen van Amsterdam.021640 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, muzikant.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.021670 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Onbekend): De meid juffrouw.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.021680 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert, naar Tirso de Molina): De minnenydige van haar selve.
Amsterdam, Anthony Lescailje, 1678a d. Blijspel
Illustraties: Titelvignet, Perseveranter021740 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet (bijenkorf) door P. Tanjé, 1731.021750 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732b v. Kluchtspel
Illustraties: Bijenvignet door N. v. Frankendaal.021900 - Simon van der Cruyssen: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eiland Barataria.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Blijspel
Illustraties: Op C4 een fleuron.021920 - [Simon van der Cruyssen]: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eiland Barataria.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet021930 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): Otho, met de dood van Galba, keizer van Romen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet021940 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): De waarschynelyke tovery.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1691. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet021950 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): De waarschynelyke tovery.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1729. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Pieter Tanjé (1706-1761), 1729.022150 - D.V.B.: De gewaande Chinaas-vaarder, of ’t onteerde weeutje ge-eerd.
Amsterdam, Pieter Aldewereldt, 1735. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk, nar op wereldbol022210 - Jan van Daalen: Klucht van de ialoursze jonkker.
Amsterdam, Jan Jansz van Santen, 1657. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure
Slotgvignet: houtsnede, fleuron022240 - Jan van Daalen: Klucht van de kale edelman.
Amsterdam, Jan Jansz van Santen, 1657a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure022400 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1656. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.022420 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper.
Amsterdam, Willem de Coup, Willem Lamsveld, Philip Verbeek en Jan Lamsveld, 1702. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron022430 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper.
Amsterdam, David (II) Ruarus, Wed. A. van Aeltwyk, Hendrik Bosch, Willem Barents, Hendrick Stockink, Adam Lobé, 1726. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (tussen fol.A2v en fol.A3r).
Kunstenaar: Ontworpen door Gerard I Hoet (1648-1733), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761).
Onderwerp: Illustratie van een feestmaal (?). Een gekroonde man ligt op een bed naast een vrouw en kijkt naar de eettafel. Rond deze tafel zitten nog meer mensen op banken. Op de achtergrond strijders en een dansende vrouw. Op de voorgrond giet een jongen zijn beker leeg in kruiken. Boven en onder deze voorstelling kleine beeltenissen van de doop van Jezus, een getroonde man met een tulband en een onthoofdingsscene.
Datering: Gegraveerd in 1725.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.b.: 1.Deel bl. 5., opschrift l.o.: G: Hoet inv:, opschrift r.o.: P: Tanjee Sculp: 1725.
¶ De frontispices in de exx. UBL1175 C 4:3 en UBL1885 F 41:1 zijn identiek.022490 - [Jan van Diest]: Een comedia ofte spel van Homulus, daer in betoont werdt, wat loon dat de sonde gheeft, namelijck de doot, ende hoe den mensch van alle creatueren verlaten werdt, alleene sijne deucht staet hem daer by.
Amsterdam, Otto Barentsz Smient, 1661 [1656!]. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Christus zegent een stervende, omringd door vrienden022500 - [Jan van Diest]: Een comedie of spel van Homulus, daer in getoond werdt, wat loon dat de sonde geeft, [...]
Amsterdam, Jacob (I) Konijnenbergh, 1670 ca.. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Engel [des Doods] met boek en zeis022530 - [Johannes van Dijk] (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Euphemia, of de triomf van den godsdienst.
Maastricht / Leiden, Jacob Lekens / Cornelis Heyligert, 1769. Toneeldicht
Illustraties: Frontispice, ontleend aan Franse editie.
¶ Ex. UBL1087 D 84 bevat geen frontispice. Wel verschillende, decoratieve sierranden en onlijstingen in de houtsnedetechniek.022540 - Johannes van Dijk (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): De rampzalige gelieven, of de graaf van Comminge.
Leiden, Cornelis Heyligert, 1773. Toneeldicht
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustraties van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde, wenende figuren op de grond (vrouwen met kappen over hun haar en een man). Vrouwen met kappen over hun haar hebben de handen gevouwen. Een rokende schaal hangt aan het plafond. Schedels op een altaar met hierop een kruis (?).
Techniek: Ets en gravure.
¶ In KBH 847 D 2 een afbeelding uit een Franse editie, bij het laatste toneel.022560 - J. van Dinteren: De gelukte vrouwelist, of de bedroge minnaar.
Amsterdam, Willem Barents, 1722. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure, gestileerde bijenkorf.022580 - A. Dobbe: Der drie edelen vrijagie na Dorinde.
Haarlem, Aäron van Hulkenroy, 1730 ca.. Kamerspel
Illustraties: Titelvignet: drukkerij.
Slotvignet: typografisch ornament.022630 - Jacob van der Does: Tragedie, ofte ongeluckige liefde van de koninginne Dido.
’s-Gravenhage, Adriaen Vlacq, 1663. Treurspel
Illustraties:022660 - Johan vanvan Doesburg (naar het Frans van Pierre Corneille): Theodore, maegt en martelares
Rotterdam, Johan van Doesburg, 1715. Martelaarstragedie
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1091 D 53 met frontispice en ingevoegd frontispice.
GBR 1376 E 63 met ingevoegd frontispice, “F. Bleyswyk Del & fecit”, 1715.022700 - [Catharina Maria Doll Egges] (naar het Frans van Onbekend): De weldadige Zwitzer.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1798. Toneelspel
Illustraties: Gravure
Extra illustraties: Kopergravure van Koning naar Willem Kok (1761 - 1807).
Ex. TIN 16 G 72 bevat een extra frontispice buiten de collatie.022730 - [Guillaume Toussaint Domis]: De buitensporige waard.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.022780 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar Jean de la Chapelle): Telephon, koning van Messene.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1088 G 15 met ingevoegd frontispice door D. Coster baar R. Du Val, onderschrift: “TELEPHE”.022820 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer op de vertooningen van ’t Belegh en ontzet van Leyden vertoont worden. Met de verklaringen der zelver zinnebeelden.
Amsterdam, Jacobus Bouman, 1682a d.
Illustraties: Drukkersvignet022940 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Bernard Joseph Saurin): Béverly of de gevolgen der speelzucht.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Burger treurspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Extra illustraties: Ex. UBL (Welk ex.?) heeft uitslaande plaat, die het vijfde toneel van het tweede bedrijf voorstelt. Ook aanwezig in TIN 4 D 29 : 1, maar niet op groter formaat.022970 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gaston en Bayard.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1785. Treurspel
Illustraties: Gravure van S. Fokke
Onderwerp: Scène uit het spel: vijfde bedrijf, zesde toneel.022990 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gaston en Bayard.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816) en H. le Myling023010 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson): De oude vryer.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: In Nijmeegs ex. is een gegraveerde titelpagina bijgebonden, met de tekst: “Eerstelingen. Onder de zinspreuk: Non arte sed amore poeseos. Te Amsteldam, bij Wouter Brave, MDCCXCIV.”023020 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Pedro de wreede, koning van Kastiliën.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816) en H.L. Myling (werkz. 1784-1820)023050 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Louis Anseaume): Het verloren lam.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelblad is van Reinier Vinkeles (1741-1816)023190 - [B. Douwes] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De fabrikeur van Londen.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1775. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1088 C 14) (3).
Kunstenaar: Mogelijk Izaac Jansz. de Wit (1744-1809) (1).
In prent gebracht door Izaac Jansz. de Wit (2, 3).
Onderwerp: Medaillon met opschrift gedecoreerd met bloemen, planten en linten (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen houden elkaar vast op straat (l.). Een vrouw ligt in elkaar gezakt op straat. Hier omheen staan verschillende figuren, o.a. met fakkels. Op de achtergrond lantaarnpalen. Nachtelijke scène (2, 3).
Datering: 1775 (2, 3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (in medaillon): PECTORA MOLLESCUNT. Onderschrift l.o.: J D Wit F (1).
Onderschrift: Js. de Wit, Jansz. sculp.1775 | DE FABRIKEUR VAN LONDEN, Tooneelspel. (2).
Onderschrift l.o.: Js. de Wit, Jansz. sculp.1775 (3).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1088 C 14 en UBL1088 G 3:2 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton07883, Ceneton10805, Ceneton09921, Ceneton09954, Ceneton10238, Ceneton09901, Ceneton09948.
Ex. UBL1088 C 14 bevat tevens een tweede afdruk van het frontispice met afwijkend onderschrift.023560 - Pieter Dubbels (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De krooning van Darius.
Amsterdam, Tymon Houthaeck, voor Lodewijk Spillebout, 1651. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: Bibliotheek (drukkersmerk).023570 - Pieter Dubbels (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De krooning van Darius.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1666. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1091 D 66 : 1 bevat een frontispice (kleiner formaat)023580 - Pieter Dubbels (naar het Frans van Philippe Quinault): Tooneelspel zonder tooneelspel.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1091 D 66 : 4 heeft twee titelgravures.023620 - Frederik Duim: De beraamde moort op Maurits, prins van Oranje. Door de zoonen van Joan van Oldenbarnevelt. Met de strafoeffeninge der mede-plichtigen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Portret buiten de collatie.
Kunstenaar: Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Frans de Bakker (werkzaam in A’dam tussen 1736-1765) (portret).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met attributen van de muzen, de kop van Vadertje Tijd, boeken en kaarsen en acanthusbladeren. In het cartouche een vrouw (Muze?) met achter haar een aanvallend skelet. Op de achtergrond Apollo, de Muzen en Pegasus (titelvignet).
Portret van Maurits van Oranje-Nassau in medaillon (portret).
Datering: 1752 (portret).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en portret).
Tekst: Opschrift l.o.: S. Fokke fc (titelvignet).
Opschrift m.o.: MAURITS, PRINS VAN ORANJE, enz. enz. enz. Onderschrift m.o.: F. de Bakker fecit, 1752 (portret).
¶ Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1090 F 33:2, zie: Ceneton02214, Ceneton02199, Ceneton02197.
MNL 5448: met portret van Maurits door E. de Bakker.023630 - Frederik Duim: De beraamde moort op Maurits, prins van Oranje. Door de zoonen van Joan van Oldenbarnevelt.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van S. Fokke.023640 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1744 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice: S. Fokke inv. et fec. 1744 met onderschrift: “de Broedermoort van Cornelis en Joan de Wit.”
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (frontispice).
Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gevechtsscene (frontispice).
Cartouche gedecoreerd met attributen van de muzen, de kop van Vadertje Tijd, boeken en kaarsen en acanthusbladeren. In het cartouche een vrouw (Muze?) met achter haar een aanvallend skelet. Op de achtergrond Apollo, de Muzen en Pegasus (titelvignet).
Datering: 1744 (frontispice).
Techniek: Ets (frontispice). Ets en gravure (titelvignet).
Tekst: Opschrift: de Broedermoort van Cornelis en Joan de Wit. (8), onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec.1744. (frontispice).
Opschrift l.o.: S. Fokke fc (titelvignet).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1091 E 44:7 en UBL1097 F 41 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02214, Ceneton02195, Ceneton02197, Ceneton02213.
Ex. UBL1097 F 41 bevat een frontispice binnen de collatie. Voor een vergelijkbaar frontispice, zie: Ceneton06486, Ceneton02197.023650 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Gedrukt voor den autheur [...]
Amsterdam, Izaak Duim, 1744a o. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Portret buiten de collatie (UBL1090 F 33:3) (3).
Portret buiten de collatie (UBL1090 F 33:3) (4).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1090 F 33:3) (5).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1090 F 33:3) (6).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Simon Fokke (1712-1784) (2).
In prent gebracht door Pieter van Gunst (1659-1724) (3, 4).
Ongesigneerd. Mogelijk naar/door Jan Luyken (1649-1705) (5, 6).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gevechtsscene (1).
Cartouche gedecoreerd met attributen van de muzen, de kop van Vadertje Tijd, boeken en kaarsen en acanthusbladeren. In het cartouche een vrouw (Muze?) met achter haar een aanvallend skelet. Op de achtergrond Apollo, de Muzen en Pegasus (2).
Portret van Cornelis de Wit in medaillon (3).
Portret van Jan de Wit in medaillon (4).
Vuurgeweld op de voorgrond van de prent. Mannen met geweren en speren vallen 2 mannen aan. Op de achtergrond een schavot met twee omgekeerd-gekruisigde mannen (5).
Veel mannen (l.) schieten tegelijkertijd op 2 mannen die op de grond liggen (r.). Op de achtergrond de omgekeerde kruisiging van 2 mannen (6).
Datering: 1744 (1).
Techniek: Ets (1), Ets en gravure (2, 5, 6). Ets, gravure, stippelmethode (3, 4).
Tekst: Opschrift: de Broedermoort van Cornelis en Joan de Wit. (8), onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec.1744. (1).
Opschrift l.o.: S. Fokke fc (2).
Opschrift m.o.: CORNELIS DE WIT. Een Caesar in het veld, Een Cato voor ’s land’s wetten, Wien zwarte nijd verpletté, Was deeze Witten Held. | W. den Elger. Opschrift r.o.: P. van Gunst sculps. (3).
Opschrift m.o.: JAN DE WIT. Van Holland’s raaden ’t pit, Die voor ’s land’s welvaart ’t leeven, Als martelaar moest geeven, Was de ed’le Jan de Wit. | W. den Elger. Opschrift r.o.: P. van Gunst sculps. (4).
Opschrift r.b.: fol. 109 (5).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1090 F 33:3 en UBL1097 H 8 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02199, Ceneton06486. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02195, Ceneton02214, Ceneton02199, Ceneton02213.
Ex. UBL1090 F 33:3 bevat 2 portretten en 2 prenten buiten de collatie.023660 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Gedrukt voor den autheur [...]
Amsterdam, Izaak Duim, 1744b o. Treurspel
Illustraties: Frontispice: S. Fokke 1744
Titelvignet: S. Fokke023680 - [Frederik Duim]: De gemartelde deugt binnen Thorn.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1728. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitvouwbaar portret buiten de collatie (1).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Gemaakt door R.B. (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Portret van Joh. Godfr. Reusner, president burgemeester te Thorn, in een medaillon, gedecoreerd met wapen en plantmotieven (1).
Uitbeelding van de gruweldaden door de Jezuïeten in vier afzonderlijke beeltenissen (2).
Techniek: Ets, gravure, stippelmethode (1), ets en gravure (2).
Tekst: Opschrift (rondom medaillon): JOH GODFR. REUSNER, PRAESIDENT BURGERMEESTER TE THORN GEB. 1658. DEN 21.NOV. EN ONTHALST 1724. DEN 7. DECEMBER. Opschrift m.o.: Dit s REUSNER, die zoo snood vermoord is om zijn Trouw Al ’t Protestantendom dit stúk wel wreeken woúw. Zijn’ Achtbaarheijt was groot, als die van ’t Oúde Romen, Zijn Moed, gantsch onvertzaagt, om, zonder Dood te schromen, Te lijden voor ’t Geloov’. Geleerd; van groot Bestaan: Getekend kon hij niet, nog hij kan noiot vergaan. Onderschrift l.o.: R B Fe (1).
Opschriften: 1 | 2 | 3 | 4. Onderschrift: HET TONEEL VAN ’T SCHRIKKELYK TREUR-SPEL, UYTGEVOERT DOOR DE JESUITEN TQT THOORN. | BM | Het eerste perk verbeeld de Executie van den president Burgemeester Rösner, by ’t toors-ligt, in de tegenwoordigheid der Jesuiten. | Het tweede vertoont de Executie van Masout, Hermets, Bekker, Marby en Meus, welke eerst de rechterhand werden afgekapt, daar na Onthoofd, en een van hen gevierendeelt op een read gelegt. | Het derde deel verbeeld de Executie van Carvise, Haffen, Schultz, en een Timmermans-knegt, welke de regterhand afgekapt, onthooft, gevierendeelt en verbrand wierden. | Het vierde vertoont de Commissarissen besit neemende van de groote Lutherse Kerk van St. Maria, en de overlevering der Sleutels van dien aan de Bernardiener-monniken (2).023700 - Frederik Duim: Huig de Groot in ’t hof van Zweeden.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1090 C 46).
Kunstenaar: S.F. Mogelijk Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Ontworpen, getekend en gemaakt door Gerard Sibelius (...-1785) (frontispice).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putti reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putti (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een kist met hierin verborgen een man (m.) staat in een kamer. Hier omheen staan 2 vrouwen (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: G. Sibelius, inv. del. et fecit. (frontispice).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1090 C 46:1 en UBL1090 F 34:2 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02205, Ceneton02207, Ceneton02218, Ceneton02220, Ceneton02219.
Ex. UBL1090 C 46 bevat een frontispice buiten de collatie.023710 - Frederik Duim: Huig de Groot in ’t hof van Zweeden.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van S F.: “Religio - Staatkunde”023720 - Frederik Duim: Huig de Groot te Delft.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL 1090 C 46:3).
Kunstenaar: S.F. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Ontworpen, getekend en gemaakt door Gerard Sibelius (...-1785) (frontispice).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putti reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putti (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Winkelende mensen in een straat. Op de voorgrond een kraam met gevogelte (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: G. Sibelius, inv. del. et fecit. (frontispice).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1090 C 46:3 en UBL1090 F 34:4 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02203, Ceneton02218, Ceneton02207, Ceneton02220, Ceneton02219.
Ex. UBL1090 C 46:3 bevat een frontispice buiten de collatie.023730 - Frederik Duim: Huig de Groot te Delft.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van S F.: “Religio - Staatkunde”023740 - Frederik Duim: Huig de Groot te Rostok.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1090 C 46:2).
Kunstenaar: S.F. (titelvignet).
Ontworpen, getekend en gemaakt door G. Sibelius (frontispice).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putti reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putti (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 omhelzende mannen (r.) in een kamer. 3 vrouwen kijken hier verschrikt naar (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: G. Sibelius, inv. del. et fecit. (frontispice).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1090 F 34:3 en UBL1090 C 46:2 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02203, Ceneton02218, Ceneton02205, Ceneton02220, Ceneton02219.
Ex. UBL1090 C 46:2 bevat een frontispice buiten de collatie.023750 - Frederik Duim: Huig de Groot te Rostok.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van S F.: “Religio - Staatkunde”023770 - Frederik Duim: De kwynende vryheit herstelt, in het eilant Vryekeur.
Amsterdam, Voor de auteur, 1749. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelprent buiten de collatie.
Ingeplakt portret buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem (titelprent en portret).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Altaar met beeltenis van het alziend oog en 2 soldaten. Hiervoor knielt een vrouw (l.) en hiernaast staan 3 soldaten (1 met de vrijheidshoed in zijn hand) en een vrouw. In d elucht (r.) de personificaties van Faam met loftrompet en lauwerkrans (titelprent).
Portret van Prins Willem II in een medaillon, gedecoreerd met oranjetakken. Hieronder 2 kleine medaillons met afzonderlijk scènes (Jupiter en springend paard) (portret).
Techniek: Ets en gravure (titelprent, portret).
Tekst: Opschrift (op vaandel): PRINS WILLEM DE II. Opschrift (rondom kleine medaillons): MAGNIS.EXCID.EXCIDIT.AUSIS.MDCL.VI.NOVEMBRIS. | CRIMINE.AB.UNO.DISCE.OMNES.MDCL.XXX.JULII. (portret).023780 - Frederik Duim: Het leven verwekt in den doode
Amsterdam, Izaak Duim, 1745. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure door S. Fokke023800 - Frederik Duim: Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en Huig de Groot.
Amsterdam, Gedrukt voor de auteur, 1745. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Portret buiten de collatie (3).
Portret buiten de collatie (4).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie (5).
Kunstenaar: Simon Fokke (1712-1784) (1).
Getekend en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784). Mogelijk naar Jan Luyken (1649-1705) (2).
Geschilderd door Jan Anthonisz. van Ravensteyn (1570-1657) (3).
In prent gebracht door Pieter van Gunst (1659-1724) (4).
Geschilderd door Mischiel Jansz. van Mierevelt, in prent gebracht door Pieter van Gunst (1659-1724) (5).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met attributen van de muzen, de kop van Vadertje Tijd, boeken en kaarsen en acanthusbladeren. In het cartouche een vrouw (Muze?) met achter haar een aanvallend skelet. Op de achtergrond Apollo, de Muzen en Pegasus (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Schavot met hierop een onthoofde man. Rondom het schavot staan veel mensen. Op de achtergrond een kerk. Het frontispice wordt toegelicht (2).
Portret van Rombout Hogerbeets in medaillon (3).
Portret van Joan van Oldenbarneveld in medaillon (4).
Portret van Hugo de Groot in medaillon van lauwerbladen. Medaillon is gedecoreerd met loftrompetten, mercuriusstaf, weegschaal, boeken, helm en zwaard (5).
Datering: 1745 (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 3). Ets, gravure en stippelmethode (4, 5).
Tekst: Opschrift l.o.: S. Fokke fc (1).
Opschrift m.o.: het Rechtsgeding van Joan van Oldenbarneveld &c. Onderschrift l.o.: S. Fokke del. et fec. 1745. (2).
Opschrift (rondom medaillon): RVMOLDVS HOGERBEETS HORNANVS, I.C.sVPR. CVRIAE SENATOR PRIMAR. ET REIP.LEYDENSIS SYNDICUS, OBIIT AETAT. Ao LXIV. CHRISTI REDEMPT. MDCXXV. Opschrift l.o.: Ia a Ravesteyn, opschrift r.o.: pinxit (3).
Opschrift m.o.: J. VAN OLDENBARNEVELD. Voor buitenlands geweld Een rots, voor ’t land een vader, Gedoemt gelijk verrader, Was grijze Barneveld. | W. den Elger. Opschrift r.o.: P. van Gunst sculps. (4).
Opschrift m.o.: HVGO GROTIVS. Onderschrift m.o.: P. van Gunst sculpsit ad Ectijpun M. a Mierevelt, quod extat apud Nobilis: Virum G. van Papenbroeck, Judicum Reip: Amstel: Praesidem. (5).
¶ Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1090 F 33:1, zie: Ceneton02195, Ceneton02214, Ceneton02199, Ceneton02197.
MNL 6279 met ingevoegde portretten van Hogerbeets (in 4°, door J.v. Ravensteyn), van Oldebarnevelt (in 8°, door Gunst) en De Groot (in 4°, ook door Gunst). Frontispice door S. Fokke, 1745, met Verklaringe der Tytelprint (aanwezig in ex. BNF Yth. 69463 : 29).

023810 - Frederik Duim: Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en Huig de Groot.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met attributen van de muzen, de kop van Vadertje Tijd, boeken en kaarsen en acanthusbladeren. In het cartouche een vrouw (Muze?) met achter haar een aanvallend skelet. Op de achtergrond Apollo, de Muzen en Pegasus.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: S. Fokke fc.
¶ Ex. UBL1091 E 44:5 bevat geen frontispice. Wel een titelvignet door Simon Fokke. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02199, Ceneton02195, Ceneton02197, Ceneton02213.023850 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (2).
Extra illustraties: Ingeplakt portret buiten de collatie (UBL1090 F 34:1) (3).
Kunstenaar: S.F. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
In prent gebracht door Pieter van Gunst (1659-1724) (3).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putto reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putto (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Hugo de Groot stapt uit boekenkist en geeft een vrouw zijn hand. Op de voorgrond boeken (2).
Portret van Hugo de Groot (3).
Datering: 1742 (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2). Ets (3).
Tekst: Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (1).
Opschrift (op boeken): H de Groot MDCXXX | M Rygers MDCXXX, opschrift (op cartouche boven deur): De VLUGT van HUYG de GROOT. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec 1742. (2).
Opschrift m.o.: HUGO DE GROOT. Door deugd des afgunst dood, Door geest een waerelds wonder Door naam een schelle donder Was de ed’le Huig de Groot. | W. den Elger. Opschrift r.o.: P. van Gunst sculps. (3).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1090 C 45 en UBL1090 F 34:1 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02207, Ceneton02219, Ceneton02205, Ceneton02220, Ceneton02203. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02220.
Ex. UBL1090 F 34:1 bevat een ingevoegd portret buiten de collatie.023860 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein.
Amsterdam, Voor de Auteur, 1746. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Gemaakt door S.F. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putto reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putto (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.).
Tekst: Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (titelvignet).
¶ Ex. UBL1097 H 89 bevat geen frontispice. Wel een titelvignet door Simon Fokke. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02207, Ceneton02205, Ceneton02203, Ceneton02218, Ceneton02220.023870 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein.
Amsterdam, Jan (II) van der Heyden, 1760. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (frontispice).
Gemaakt door S.F. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Hugo de Groot stapt uit boekenkist en geeft een vrouw zijn hand. Op de voorgrond boeken (frontispice).
Gedecoreerd cartouche met acanthusbladeren, bloemen en een Feniks. Gevleugelde putto reikt naar de zon en draagt een vaandel met opschrif (m.). Gevleugelde putto (l.) houdt 2 kronen in zijn handen. Personificatie van Faam (r.) (titelvignet).
Datering: 1742 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (frontispice). Ets (titelvignet).
Tekst: Opschrift (op boeken): H de Groot MDCXXX | M Rygers MDCXXX, opschrift (op cartouche boven deur): De VLUGT van HUYG de GROOT. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec 1742. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): RELIGIO STAATKUN... Onderschrift m.o.: SF. Fe. (titelvignet).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1091 E 44:1, zie: Ceneton02218. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02207, Ceneton02205, Ceneton02203, Ceneton02218, Ceneton02219.023930 - Gerrit van Dulken: Don Diego.
Amsterdam, Marcelis van Heems, 1713. Treurspel
Illustraties: Titelgravure met onderschrift: Konst doet meer als arbeid.023950 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer.
Amsterdam / Leiden, Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1718. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Te Winkel 785 heeft een gegraveerde titelpagina met de tekst De
myed, kapietyn, schutter en tamboer.023960 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735a o. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Bijenkorf, door J. Punt, 1732.023990 - Joan Dullaert (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen.
Amsterdam, Tymon Houthaeck, voor Gerrit van Goedesberg, 1653. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Gravure met onderschrift.024100 - Joan Dullaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenie in Aulis.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1697b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: “Iphigenia, immolata.”024120 - Joan Dullaert: Jan van Leiden, en Barent Knipperdolling, of oproer binnen Munster.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1662. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 3743 bevat een ingevoegde plaat in 4°, die de straf van J.v.L. voorstelt plus portretten van de twee wederdopers, en MNL 3744 bevat hetzelfde, alleen is de straf van J.v.L. op folio-formaat.024190 - Joan Dullaert: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt.
Amsterdam, Jacobus Bouman, 1676. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: schavot.024220 - Joan Dullaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mitridates, koningk van Pontus.
Leeuwarden, Hero Nauta, 1679. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie

Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: P. Tanjé sculp., onderschrift m.o.: MITIDATE.024360 - [Joannes Duyf]: De nederlaag van Xerxes, koning van Persie.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet024370 - [Joannes Duyf]: De nederlaag van Xerxes, koning van Persie.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet024380 - Jacob Duym: Belegheringhe der Stadt Antwerpen, by den Prince van Parma uyt crachte van sijne conincklijcke Majesteyt van Hispaignen, in den jaere 1584. Mitsgaders, het droevich overgaen der selver Stadt.
Leiden, Henrick Lodowijckszoon van Haestens, 1606. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op fol.A1r, met randschrift: “ANTWERPIA. 1606.”024420 - Jacob Duym: Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys. Midsgaders t’gene ghebeurt is inden jaere 1600.
Leiden, Henrick Lodowijckszoon van Haestens, 1606. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Hollandse leeuw als titelvignet024430 - Jacob Duym: De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des casteels van Breda en verlossinghe der Stad. Onder het beleyd van den Hoogh-Gheboren Prins Graeff Mauritz van Nassau, etc.
Leiden, Henrick Lodowijckszoon van Haestens, 1606. Blijspel
Illustraties: Titelgravure: belegering van het Kasteel van Breda024450 - Jacob Duym (naar het Latijn van Daniel Heinsius): Het moordadich stuck van Baltasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen Prince van Oraingnen. 1584.
Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van Haestens, 1606. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet met randschrift: GVILELMUS.DELGR.PRIN.AVRANI.CO.A.NASSVA.GVB.BEL.
Portret van Duym op **1r door I. de Gheijn.024460 - Jacob Duym: Een Nassavshce (sic) Perseus, verlosser van Andromeda, ofte de Nederlantsche Maeght.
Leiden, Henrick Lodowijckszoon van Haestens, 1606. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravure op fol *1r (van het Gedenk-boeck). Met randschrift: MAVRITIVS.PR.AVR.CO.NASS.ET.MOERS.CAT.MARC.VRE.ET.VLISSIN.
Gravure op fol. **1r (van het Gedenk-boeck). Met randschrift:
IACOBVS DVYM LOVANIENSIS AETATIS SVAE LIII ANNO CICICC.
Gravure op fol. A1r. Met randschrift:
GVILEIMVS.DELGR.PRIN.AVRANI.CO.A.NASSAV.GVB.BEL.
Extra illustraties: Alleen in exx. UBGent Meul 1043 en UBU S qu 988 is de gravure op fol. A1r (blijkbaar abusievelijk, zie de opdracht) het portret van Frederik Hendrik (naar Jan Anthonisz van Ravesteyn en Theodoor Matham, Atlas Van Stolk 55594).024470 - Jacob Duym: Den spieghel der eerbaerheyt.
Leiden, Jan Bouwens, 1600. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet van het Spiegelboeck: strijd tussen David en Goliath, met randschrift “Hy heeft gewelt gedaen doer zynen arm ende de hoveerdige in haers herten gedachten verstroit.”024550 - I. Dwinglo: Schiedam: spel van sinne in Haarlem 1606.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: De intre van Schiedam verthoont.024770 - Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault): De doot van Cyrus.
Rotterdam, Arnold Willis, 1717. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Twee frontispices buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Arnold Houbraken (1660-1719), in prent gebracht door Matthys Pool (1670-1732) (1).
Ongesigneerd, door Caspar Luyken (1672-1708) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verbeelding van de dood van Cyrus (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (2).
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift r.b.: De Doot van Cyrus, Treurspel., opschrift l.o: Te Rotterdam, Gedrukt by Arnold Willis. Onderschrift l.o.: A Houbraken inv:, onderschrift r.o.: M. Pool Scul (1)
Opschrift (op architectuur): La Mort de Cyrus Tragedie.
¶ Het tweede frontispice is afkomstig uit ‘La mort de Cyrus’, onderdeel van: ‘Le Theatre de Mr. Quinault’, Amsterdam 1697/1715.024800 - Willem den Elger (naar het Frans van Thomas Corneille): Pyrrhus, koning van Epieren.
Rotterdam, Pieter van der Veer, 1698. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door De Graaf.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: PIRRHVS Koning van Epieren Treurspel., opschrift l.o.: De Graaf inv., opschrift r.o.: 1697.
¶ De frontispices van exemplaar UBL1091 F 26:3 en UBL1098 F 74 zijn volledig identiek.024840 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet, gedateerd 1732, van Jan Punt (1711-1779).024850 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet, gedateerd 1732, van Jan Punt (1711-1779).024900 - Jacob Elias Michielz (naar het Spaans van Onbekend): De onverwagte wedervinding.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: titelvignet.024920 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet van T.J. Walter024930 - Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van P. Tanié, 1730.024940 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk of de lykstaatsie van Krispyn.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter025000 - Michiel Elias (naar het Frans van Pierre Corneille): Attila, koning der Hunnen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1685a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Julio Strozza (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Portret van Attila (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (2).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: ATTILA, Hunnorum Rex. Flagellum Dei, Aquilejae Eversor, Utini Instaurator. Ex Julio Strozza. (1)
Opschrift: ATTILA. (2)025030 - [Michiel Elias]: De bekeerde dronkaard.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1691a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op toneel): De Bekeerde Dronnkaard. Kluchtspel., opschrift r.o.: A. Schoonebeek Fec.025050 - [Michiel Elias]: De ontvoogde vrouw.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1688. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Joseph Mulder (1659/60-1718).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): De Ontvoogde Vrouw. Kluchtspel
Opschrift m.o.: J. Mulder F.
¶ Het frontispice in ex. UBL1087 F 10:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1096 E 23.025070 - [Michiel Elias]: De ontvoogde vrouw.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Pieter Tanjé (1706-1761) (titelvignet).
Joseph Mulder (1659/60-1718) (frontispice).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven figuren staan op straat gegroepeerd rond een knielende vrouw. Op de achtergrond huizen (frontispice).
Datering: 1730 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier het eelste dat zij leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weeze. Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit 1730. (titelvignet).
Opschrift (op doek): DE ONTVOOGDE VROUW KLUCHTSPEL., opschrift m.o.: J. Mulder F. (frontispice).
¶ Het frontispice in ex. UBL1096 E 23 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1087 F 10:2.
Het titelvignet in ex. UBL1096 E 23 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL503 G 29:7, UBL708 G 19 en UBL1092 F 42.025180 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert.
Haarlem, Z.dr., 1725 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Slotvignet025190 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert.
Amsterdam, Jan Winkel, 1730 ca..
Illustraties: Titelvignet: afbeelding van een kerk, molen, schaap en huizen025240 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De Amerikaan.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier en Pegasus. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en 2 verhalende scenes (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 4 figuren op straat, waarvan 1 halfnaakte man. 6 kleine medaillons met hierin afzonderlijk scènes uitgebeeld (frontispice).
Datering: 1733 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: de Byen storten hier, het eelste dat zy lezen; om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733.
Opschrift (onder boog): Neno unus ex omnium sententia fecerit. Onderschrift: DE AMERIKAAN, BLYSPEL. (frontispice).
¶ De frontispice en titelvignetten in de exx. UBL503 G 29:6, UBL1090 D 1 en UBL1091 F 36:1 zijn identiek.
TIN 4 D 32 : 1: frontispice025250 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De Amerikaan.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelpagina.
TIN 4 D 32 : 2: frontispice (zelfde als eerste dr.)025270 - Hendrik van Elvervelt: Arlekyn, edelman by geval.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025280 - Hendrik van Elvervelt: Arlequin Tamerlan.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.025290 - Hendrik van Elvervelt: Arlequin Tamerlan.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737b v. Kluchtspel
Illustraties: Titelgravure naar Jan Punt, 1736 (1711-1779)025300 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: DSU 1715 met frontispice door D. Klippink naar S. Fokke; en ingevoegde plaat door C. Brouwer en W. Coertse naar B. Barbiers.025310 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761b v. Blijspel
Illustraties: frontispice (titelgravure) door S. Fokke bij D. Klippink.025320 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761c v. Blijspel
Illustraties: Frontispice door B. Barbiers / C. Brouwer, behorend bij het 24e ton.025350 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Cicero en Catilina.
Amsterdam, Harmanus Selleger, 1775. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gravure van J. Fokke.025360 - Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon.
Amsterdam, Harmanus Selleger, 1777. Zedig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1091 F 39:4) (1).
Frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 14) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 14) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door J.W. Smit (1).
Ongesigneerd. Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke, gedrukt door J.W. Smit (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: 2 mannen omhelzen elkaar in een landschap (m.). Een vrouw kijkt hiernaar en heft haar hand (r.). Op de achtergrond een kerk (1, 2).
Een man en een vrouw omhelzen elkaar (l.). Een oude vrouw heeft de hand van de vrouw vast (l.). Op de achtergrond kijken een aantal mannen toe (r.). De scène speelt zich af in een dorpje (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: J. Fokke, inv. et fecit | J.W. Smit, Excud. | DE DANKBAARE ZOON. (1).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 4 en UBL1091 F 39:4 zijn niet identiek.
Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in ex. UBL1091 F 39:4, zie: Ceneton01831, Ceneton09769.025380 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François Regnard): Democritus, of de verliefde filosoof.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.025390 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van J. Punt, 1733.025400 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars
Amsterdam, Izaak Duim, 1734b v. Kluchtspel
Illustraties: Vignet op de titelpagina is van N. v. Frankendaal, 1762.025470 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend): De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf met Faam025480 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend): De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet025490 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De glorieus, of de vernederde hoogmoed.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1090 D 3) (3).
Kunstenaar: Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Geschilderd door Nicolas Lancret (1690-1745), in prent gebracht door Nicolas Gabriel Dupuis (1698-1771) (3).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende, gegroepeerde figuren in een kamer. In het midden van de compositie een man die over zijn schouder kijkt (2).
Illustratie van de 3de scène in de 3de acte van het toneelstuk ‘Le Glorieux’. 2 mannen (l.) en 2 vrouwen (r.) zijn staand uitgebeeld in een luxueuze kamer (3).
Datering: 1738 (1), 1739 (2), ca. 1741 (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2). Ets (3).
Tekst: Onderschrift m.o.: S. Fokke inv et fecit, 1738. (1).
Opschrift m.o.: DE GLORIEUS, Tooneelspel. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv et fec 1739. (2).
Onderschrift l.o.: N. Lancret pinxit, onderschrift r.o.: N. Dupuis Scupsit., onderschrift m.o.: LE GLORIEUX | Acte IIIe.Scene 3e. | a Paris chez la Veuve de F. Chereau graveur du Roy ruë St. Jacques aux deux pilliers d’Or Avec privilege du Roy. | D’un Amant fier et glorieux Vous voyez ici la peinture. Tout l’annonce; son air, son regard, sa posture. | Tel est de son orgüeil l’excez imperieux Que même en se cachant, il frappe: L’Amour voudroit en vain le rendre gracieux; Malgré tous ses efforts la Nature s’échappe. | N.D. (3).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1090 D 3 en UBL1091 F 36:4 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton01988, Ceneton03288, Ceneton05545, Ceneton07115. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02382.
Het ex. UBL1090 D 3 bevat een extra, uitvouwbare prent buiten de collatie. Deze prent werd gepropageerd in het tijdschrift/gazette ‘Mercure’ (maart 1741) en getoond op de Salon (1741) door Charles Dupuis. Er is een tweede prent die deel uitmaakt van dezelfde serie, zie: Ceneton03588.
TIN 4 D 33 : 1: extra ingeplakte tekening van het frontispice.025500 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De glorieus, of de vernederde hoogmoed.
Amsterdam, Izaak Duim, 1757a v. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice butien de collatie.
Kunstenaar: T.F. Walter (werkzaam in Holland rond 1720) (titelvignet).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (frontispice).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en twe verhalende scenes (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende, gegroepeerde figuren in een kamer. In het midden van de compositie een man die over zijn schouder kijkt (frontispice).
Datering: 1739 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zij lezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift l.o.: T.J. walter fec. (titelvignet).
Opschrift m.o.: DE GLORIEUS, Tooneelspel. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv et fec 1739. (frontispice).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1095 G 78, zie: Ceneton02381. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03295, Ceneton05640.
TIN 4 D 33 : 2: ingeplakte gravure025560 - Hendrik van Elvervelt: Guaskar en Rosamira.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025570 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): Henrik en Pernille.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van Jan Punt.025580 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): Henrik en Pernille.
Amsterdam, Izaak Duim, 1771. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van Jan Punt, 1758 (Boven de opdracht.)025600 - Hendrik van Elvervelt: De herberg.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Opera-pantomime
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025620 - Hendrik van Elvervelt: Jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Kluchtige opera
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025640 - Hendrik van Elvervelt: De mislukte onderneming.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (UBL1091 F 40) (1).
Titelvignet (UBL1087 C 43) (2).
Titelvignet (UBL1091 F 35) (3).
Titelvignet (UBL1090 D 16) (4).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (5).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (1).
Anoniem (3).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2, 4, 5).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier en Pegasus. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en 2 verhalende scenes (1).
Op de voorgrond: putto met masker en toorts, personificatie van Faam, putto met lauwerkransen. Op de achtergrond Apollo en de Muzen (2).
Twee zonnen, waarvan er een gedeeltelijk schuil gaat achter wolken (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Converserende, gegroepeerde figuren op straat (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Converserende, gegroepeerde figuren op straat. Deze scène is zichtbaar door een raam met over de vensterbank een kaart ggedrapeerd (5).
Datering: 1736 (1), 1740 (2), 1747 (5).
Techniek: Ets en gravure (1, 2). Inkt/pentekening (3). Ets (4, 5).
Tekst: Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen., onderschrift m.o.: J.Punt inv. et fecit 1736 (1).
Opschrift (op vaandel): MELIORIBUS NON PLURIBUS. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1740. (2).
Opschrift (handgeschreven): Gelijk de waare Zon het Licht der Bijzen stúit, Zo dooft Echte Drék het Licht eens nadrúks uit. | H. van Elvervelt (3).
Opschrift (op kaart): SCHOTTELKAMP | ENKELS KAMP | KAMP | Eekhuys | Inverhut, opschrift m.o.: DE MISLUKTE ONDERNEMING. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1747. (5).
¶ De frontispices in de exx. UBL1091 F 40, UBL1087 C 43, UBL1090 D 16 en UBL1091 F 35 zijn identiek. Deze exx. bevatten verschillende titelvignetten.
Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1087 C 43, zie: Ceneton07743, Ceneton07745, Ceneton07750, Ceneton03282.
Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1091 F 40, zie: Ceneton03524.
Het titelvignet in ex. UBL1090 D 16 is identiek aan de frontispices, maar de koperplaat is bijgesneden (venster met kaart niet meer zichtbaar).025650 - Hendrik van Elvervelt: De mislukte onderneming.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747b v. Blijspel
Illustraties: Frontispice (titelgravure) door S. Fokke, 1747.
Extra illustraties: TIN 4 D 34 : 3: zelfde frontispice nogmaals na p. 52025670 - Hendrik van Elvervelt (naar het Nederlands van Jan Baptist van Fornenbergh): De ontwapende schildwacht.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025680 - Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Gottlieb Konrad Pfeffel): Philemon en Baucis.
Amsterdam, Jan Roman, 1750 ca.. Zedig herdersspel
Illustraties: Ex. UBN Br 38877 en TIN 4 D 36 : 4: een gravure (vignet) op de titelpagina van J. M. Cak(?), en een gravure boven de opdracht van S. F.
Extra illustraties: MNL 6048 met een grote, ingevoegde, plaat door C. Galle naar J. van Hoeck.025700 - Hendrik van Elvervelt: De slaapende boer.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1768 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Muzen en putti025710 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins.
Amsterdam, Stephanus Knuem, 1773. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1091 F 39:2) (1).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1090 D 12) (2).
Kunstenaar: Anoniem (1).
Geschilderd door Johannes van Dreght (1737-1807), getekend door Jan Bulthuis (1750-1801), in prent gebracht door Cornelis Brouwer (werkzaam in A’dam tussen 1781-1802) (2).
Onderwerp: Een man zit op een kruk (r.). Een oude man zit tegenover hem in een leunstoel (l.). Naast hem staan een vrouw en een kind (m.). Op de achtergrond een tuin met een fontein (1).
Illustratie van het laatste toneel uit het toneelspel ‘De vader des huisgezins’. De prent verbeeldt een schouwburg met toeschouwers waar een toneelstuk wordt opgevoerd. Het theater is gedecoreerd met sculpturen van o.a. Melpomene en Thalia (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift r.b.: D’ADELYKE HUYSVADER. Onderschrift: ... (afgeplakt, dus onleesbaar) (1).
Onderschrift: J. van Drecht pinxit 1775. | J. Bulthuis delin. | C. Brouwer sculpsit. | DE MODERNE ZAAL. // Met de Afbeelding van het Laatste Tooneel uit het Tooneelspel, // DE VADER DES HUISGEZINS. // Albyn bedaar! gy ziet Sophie in veiligheid, // En ’t hatelyk ontwerp des Commandeurs mislukken. // Hy vind zyn Nicht in haar, wier ramp hy had bereid: // En schoon de band van ’t bloed zyn trotschheid niet doet bukken, // Geen nood: uw Vader zelf stemt thans in uwe min, // En schenkt de vreugd weêr aan ’t bedrukte Huisgezin. | TE AMSTERDAM, by J.W. SMIT, met Privilegie.1787. (2).
¶ De prenten in de exx. UBL1091 F 39:2 en UBL1090 D 12 zijn niet identiek.
Het uitvouwbare frontispice (2) in ex. UBL1090 D 12 komt mogelijk uit dezelfde serie als Ceneton03870, Ceneton06293, Ceneton08533.
MNL 7550 met frontispice: d’Adelyke huisvader.
MNL 7549 met een grote, ingevoegde plaat, die het laatste toneel voorstelt, door C. Brouwer naar J. van Drecht. In TIN 4 D 38 : 2 ook aanwezig, maar op gewoon formaat. Ook is er van dezelfde afbeelding een tekening ingeplakt. Na p. 118 volgt er in TIN nog een extra gravure.
025720 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775. Toneelspel
Illustraties: Frontispice (titelgravure, vijfde bedrijf, elfde tooneel, door A. Fokke Simonsz.)025760 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Charles Simon Favart): De verstandzoekster. Verçierd met een divertissement van zang en dans. De Fransche opera-comique, La chercheuse d’esprit, meerendeels gevolgd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758. Blijspel met divertissement
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.025830 - Pieter Elzevier: De broek-dragende vrouw.
Utrecht, Hendrik Schouten, 1722. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: typografisch ornament
Slotvignet: fleuron025910 - C. van Engel (naar het Frans van Jean-Louis Aubert): De verbeterde zoon.
Amsterdam, Erven Pieter Meyer, en Gerrit Warnars, 1787a v. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie tussen fol.L6 en fol.L7.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 11de toneel van het toneelstuk. Een vrouw is geknield op de grond en houdt de hand van een klein jongetje vast (m.). Voor haar staat nog een klein jongetje. Op de achtergrond een vrouw met gevouwen handen (r.) en 2 converserende mannen (l.).
Datering: 1786.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp. 1786. | KLAAS. // Mevrouw, dewyl jy nou myn Moeder bent, enz__ | DE VERBETERDE ZOON. IIIde Bedr. XIde Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1089 D 15:3 en UBL1090 F 12:3 zijn identiek.025930 - Cornelis van Engelen (naar het Frans van François Huguet Armand): De edelmoedigen.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1783. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 7de toneel van het toneelstuk. Een knielende man met een zwart oog en een boek onder zijn arm geklemd kijkt op aar een staande man (m.). 3 mannen en 1 vrouw kijken toe. Op de achtergrond een doorkijkje door zuilen naar de natuur.
Datering: 1783.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp.1783. | EDUARD HARWOOD. // Ach! Myn Heer!__ Ik kan niet__ neen dat ben ik niet waardig.__ enz. | DE EDELMOEDIGEN. IIIde Bedr. VIIde Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1089 D 12:1 en UBL1090 F 9:1 zijn identiek.025940 - [Roeland van Engelen]: De coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop speelwys verthoont op de Camer van de Gulde van S. Lucas, die men noemt de Violiere binnen Antwerpen.
Antwerpen, Wed. Henri Thieullier, 1703 ca.. Toneelspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Abraham Diepenbeeck (1596-1675), gemaakt door Cornelis van Caukercken (1626-1680).
Onderwerp: Gezetelde vrouw met ontblote borst zoogt een kind terwijl zij noten uitdeelt aan drie kinderen aan haar voeten.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op zetel): IN WANHOOP HOOP. Rve.
Onderschrift l.o.: Ab: Dipenbeeck inven., onderschrift r.o.: C.Caukercken fecit.025960 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van René C. Guilbert de Pixérécourt): Célina, of het kind des geheims.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure: bijenkorf met boek en muziekinstrumenten.025990 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Arm. Gouffé en L.M. Henriquez): De ketellapper van Saint Flour.
Amsterdam, H. van Kesteren, 1803. Blijspel, met zang
Illustraties: Titelvignet: gravure door W.J. Strunck: bijenkorf met toneelmasker en muziekinstrumenten.026000 - Mart. Ger. Engelman (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): Het magnetismus.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1798. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met portret van Iffland op de titelpagina.026140 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Engels van George Colman Jr.): Incle en Yäriko.
’s-Gravenhage, Gerard (II) Du Mee, 1779. Toneelspel
Illustraties: Op de titelpagina een houtsnede (muziekinstrumenten)026260 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Zeloïde.
’s-Gravenhage, Gerard (II) Du Mee, 1779. Treurspel
Illustraties: Op de titelpagina een houtsnede (muziekinstrumenten)026300 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): Aballino, de groote bandiet.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1796. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: Rosamunda. Willem Kok (1761 - 1807): W. Kok inv. et delin. C.I. de Huyzer sculp.026320 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): Abällino, de groote bandiet.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1798b v. Treurspel
Illustraties: Gravure026340 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De dochter van Pharao.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1803. Blijspel
Illustraties: Titelgravure: Lier026420 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Kwaade luim.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1799. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met portret van Von Kotzebue op de titelpagina.026450 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Robert Maxwell, of de offerdood.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1798a. Toneelspel
Illustraties: Gravure door J.E. Marcus naar Rein Vinkeles, 1798, behorend bij het 3e bedr., 8e ton.026470 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De schrijf-lessenaar, of de gevaaren der jeugd.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1801. Toneelspel
Illustraties: Titelgravure: Bijenkorf, lier en bazuin.026980 - Hermanus Fredrik Eyben (naar het Duits van Johann Friedrich Jünger): De wissel.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van ?027240 - P. le Febure: Lucidorus en Lucella.
Leiden, Willem Christiaens van der Christiaens, 1636. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met een op de manier van Rembrandt geëtste titelplaat.027250 - Johan Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Merope.
Amsterdam, Hendrik Willem Löhner, 1746. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. TIN 4 D 40 : 3 heeft een extra frontispice door Buys, bij C. Bogerts, 1784027270 - [Johan Feitama] (naar het Frans van Melchior de Folard): Themistocles.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door J. Punt027280 - [Johan Feitama] (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Theseus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Extra illustraties: MNL 7273 en TIN 1 C 53 met ingevoegd frontispice.027290 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1764. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1088 B 16:3).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink.
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 7de toneel van het toneelstuk. Een gezetelde man (r.) wijst met zijn arm naar een vrouw die haar handen gevouwen heeft (l.). Een geknielde man houdt de stoel van deze gezetelde man vast. De illustratie is in een decoratieve omlijsting geplaatst.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: ALZIRE. | ô Vyand! Leef; wees vry: besef wat licht gy derft: // Leer wat een’ Christen past; zie hoe een Christen sterft. | 5 Bed: 7 Tooneel. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink, Excudit. | Rr. Vinkeles 1770.
¶ Ex. UBL710 C 4:3 bevat geen frontispice.
Het frontispice in ex. UBL1088 B 16:3 toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02594, Ceneton02568, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02562.027300 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen.
Utrecht, Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars., 1770. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar, algemeen frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 50:1) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 50:1) (3).
Ontwerptekening buiten de collatie (UBL1090 D 50:1) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, in prent gebracht door Reinier Vinkeles, gedrukt door D. Klippink (2, 3).
Ontworpen en gemaakt door Jacobus Buys (4).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 7de toneel van het toneelstuk. Een gezetelde man (r.) wijst met zijn arm naar een vrouw die haar handen gevouwen heeft (l.). Een geknielde man houdt de stoel van deze gezetelde man vast (1, 3, 4).
Portretbuste van Sybrand Feitama wordt door twee gevleugelde putti gedecoreerd met lauwerkransen. Voor de sokkel een lier, perkamentrol en brandende offerschaal. Op de achtergrond de Muze Melpomene, de berg Parnassus met hierop Pegasus, Apollo en de tempel van de Muzen (2).
Datering: 1770 (1, 3, 4), 1773 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Inkttekening, mogelijk ingekleurd met waterverf of verdunde inkt (4).
Tekst: Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | Rr. Vinkeles, fecit 1770. | ALZIRE. (1).
Onderschrift l.o.: Js. Buys inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink Excudit 1773, onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1773. Opschrift (in medaillon): STUDIO FOVETUR INGENTUM. Opschriften (op boeken): DE LA MOTTE | VOLTAIRE | CREBILLON | DE BRUEYS (2).
Opschrift: ALZIRE. | ô Vyand! leef; wees vry: besef wat licht gy derft: Leer wat een’ Christen past; zie hoe een Christen sterft. | 5 Bed: 7 Tooneel. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink, Excudit. | Rr. Vinkeles, fecit 1770. (3).
J. Buys inv. f 1770 (4).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 50:1 en UBL1091 G 10:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02561.
Ex. UBL 1090 D 50:1 bevat tevens een algemeen, uitvouwbaar frontispice (zie: Ceneton02572), een tweede afdruk van het frontispice in een decoratieve omlijsting (zie: Ceneton02561) en een ontwerptekening van het frontispice (zie: Ceneton02589, Ceneton02598, Ceneton02584).
Het frontispice in decoratieve omlijsting toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02566, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02584, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
DSU 1949 heeft een tweede frontispce door P. Tanjé naar L.F.D.B.027310 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen. Onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium.
Amsterdam, Erven Pieter Meyer, en Gerrit Warnars, 1781. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gravure van Reinier Vinkeles (1741-1816)027320 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen.
Amsterdam, , 1803. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Getekend door Nikolaes Verkolje (1673-1746), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Gezetelde personificatie van de Waarheid (?). Naast haar staan Victoria en Hercules (?). Op de voorgrond 2 gevleugelde putti met attributen van de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): ‘T VERSTAND, DOOR KUNST TER DEUGD GELEID, VIND LUST EN RUST OM WERKZAAMHEID. Onderschrift l.o.: N. Verkolje del., onderschrift r.o.: Rein. Vinkeles sculp.
¶ Het teitelvignet in het ex. UBL1091 G 12 is vergelijkbaar met de titelvignetten in de exx. UBL710 C 4:1 en UBL1088 B 16:1027330 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Pieter Visser, en Adriaan Slaats, 1735. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. SBH 76 B 14 : 2 heeft een ingevoegd frontispice van R. Vinkeles naar I. Buys, gedrukt door D. Klippink (1770).027340 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 45) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Jakob van der Schley (1715-1779) (1).
Ongesigneerd. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man (m.) knielt voor een gezetelde man (r.). Op de achtergrond strijders (1).
Cartouche, gedecoreerd met theaterboeken, het stadswapen van A’dam en de beeltenissen van de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (truerspel). Binnen het cartouche een bijenkorf met hier omheen 3 figuren. Op de achtergrond Pegasus op de berg Parnassus met de stroom van inspiratie (2).
Illustratie van het 5de bedrijf en 7de toneel van het toneelstuk. Gezetelde man (r.) wijst met zijn arm. Voor hem knielt een man met gevouwen handen (l.). Hierachter staan mannen met wapens (3).
Datering: 1735 (1), 1770 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift l.o.: J. v.d. Schley invenit., onderschrift r.o.: et sculp 1735., onderschrift m.o.: BRUTUS TREURSPEL. (1).
Opschriften: VONDEL | Langendyk | belaggelyke jonker | gedwongene huwelyk | Achilles | veranderlyk geval (2).
Opschrift m.o.: BRUTUS. | Men ley’ myn Zoon ter dood | 5 Bed: 7 Toneel. Onderschrift l.o.: J. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1770 (3).
¶ De exx. UBL1090 D 45, UBL1091 G 9:1 en UBL1096 H 10 bevatten identieke titelvignetten en frontispices. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03279, Ceneton03282, Ceneton07164. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton07748, Ceneton08784.
Ex. UBL1090 D 45 bevat een extra frontispice buiten de collatie. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
DSU 489-71.943 heeft tweede frontispice door F.M.L., gebonden na fol. D3, en een derde frontispice door F. v.d. Schleij, gebonden na fol. D7.027360 - Sybrand Feitama: De christelyke wacht; ter zilveren bruilofte van Izaak Beukelaar en Cornelia Snappers, te Amsterdam, den XV van Wynmaand 1730.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1764. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1088 B 16:2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink.
Onderwerp: Illustratie van blz. 151 van het toneelstuk. 4 vrouwen achtervolgen een voorover gebogen vrouw. 1 van de vrouwen houdt een masker in haar hand. Op de achtergrond een tempel en een poort.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: DE CHRISTELYKE WACHT. | DANKBAARHEID, Vleijery ontmaskerd hebbende. // Ha, Vleizucht! // GODSVRUCHT. // Schyndeugd! | Bladz. 151. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink, Excudit | R. Vinkeles, fec. 1773.
¶ Ex. UBL710 C 4:2 bevat geen frontispice. Het frontispice in ex. UBL1088 B 16:2 toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02561, Ceneton02594, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02569.027370 - [Sybrand Feitama]: De christelyke wacht.
Utrecht, Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars, 1772. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, in prent gebracht door Reinier Vinkeles, gedrukt door D. Klippink (2).
Onderwerp: Illustratie van blz. 151 van het toneelstuk. 4 vrouwen achtervolgen een voorover gebogen vrouw. 1 van de vrouwen houdt een masker in haar hand. Op de achtergrond een tempel en een poort (1, 2).
Datering: 1773 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | R. Vinkeles, fec. 1773. | DE CHRISTELYKE WACHT. (1).
Opschrift: DE CHRISTELYKE WACHT. | DANKBAARHEID, Vleijery ontmaskerd hebbende. // Ha, Vleizucht! // GODSVRUCHT. // Schyndeugd! | Bladz. 151. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink, Excudit | R. Vinkeles, fec. 1773. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 50:5 en UBL1091 G 10:1 zijn identiek.
Het uitvouwbare frontispice buiten de collatie is een tweede afdruk van het frontispice, binnen een decoratieve omlijsting gedrukt (zie: Ceneton02568). Dit frontispicde toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02561, Ceneton02594, Ceneton02562, Ceneton02568, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.027390 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Darius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1757. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (UBL1090 D 48) (2).
Frontispice (UBL1091 G 9:4) (3).
Kunstenaar: Ongesigneerd. Mogelijk door/naar Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, Gemaakt door Reinier Vinkeles (3).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (1).
Illustratie van het 5de bedrijf, 3de toneel van het toneelstuk. Man wordt beetgehouden door twee soldaten (l.). Een andere man met tulband wijst naar hem (r.) (2, 3).
Datering: 1772 (2, 3).
Techniek: Ets en grvaure (1-3).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink Excudit., onderschrift r.o.: R. vinkeles fecit 1772. Opschrift m.o.: DARIUS. | Men sleep’ hem weg, tot dat wy u bevel verschaffen Van hem, naar zyn verdienste, op ’t allerstrengst te straffen. | 5 Bed. 3 Tooneel. (2).
Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: R. Vinkeles fecit 1772, onderschrift m.o.: DARIUS. (3).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1090 D 48 en UBL1091 G 9: 4 zijn identiek. De beeltenis van het frontispice is ook identiek, maar in ex. UBL 1090 D 48 is hier een decoratieve omlijsting met opschrift omheen geplaatst. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.027400 - Sybrand Feitama: Fabricius.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720a d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1, 3).
Ontworpen door Nikolaes Verkolje (1673-1746), in prent gebracht door Jacob Folkema (1692-1767) (2).
Onderwerp: Portretbuste van Sybrand Feitama wordt door twee gevleugelde putti gedecoreerd met lauwerkransen. Voor de sokkel een lier, perkamentrol en brandende offerschaal. Op de achtergrond de Muze Melpomene, de berg Parnassus met hierop Pegasus, Apollo en de tempel van de Muzen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat (l.), leider (m.) en oude man (r.) op een toneel, Op de achtergrond een olifant en tentenkamp. Voor het toneel de kop van de personificatie Luiheid, een vaas en omgevallen schaal met munten (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Scene in een tent. Soldaat (l.), leider (m.) en knielende oude man (r.). De oude man krijgt drinken aangeboden. Op de achtergrond een olifant en een tentenkamp (3).
Datering: Gemaakt in 1773 (1), gegraveerd in 1720 (2), gemaakt in 1772 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys inv. et del., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1773., onderschrift m.o.: STUDIO FOVETUR INGENIUM. (1).
Opschrift (op toneel): FABRICIUS TREURSPEL. Onderschrift l.o.: N: Verkolje invent:, onderschrift r.o.: J: Folkema Sculp 1720 (2).
Onderschrift l.o. J. Buys inv. et del., onderschrift r.o.: R Vinkeles, fecit 1772., onderschrift m.o.: FABRICIUS. (3).
¶ Ex. UBL 1091 G 8:1 bevat een gedicht “Aan de printbeschouwers” (fol.pi2v).
Voor een identiek frontispice (2), zie: Ceneton02575.
Voor een identiek frontispice (1), zie: Ceneton02562.027430 - Sybrand Feitama: Fabricius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (1).
Ontworpen door Nikolaes Verkolje (1673-1746), in prent gebracht door Jacob Folkema (1692-1767) (2).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 8ste toneel van het toneelstuk. Een geknielde man (r.) wordt een beker tegen zijn lippen gezet. Hiernaast staan een soldaat en een man met een tulband (r.). Op de achtergrond nog figuren, olifanten en tenten (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat (l.), leider (m.) en oude man (r.) op een toneel, Op de achtergrond een olifant en tentenkamp. Voor het toneel de kop van de personificatie Luiheid, een vaas en omgevallen schaal met munten (2).
Datering: 1771 (1), 1720 (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771. Opschrift m.o.: FABRICIUS. Ondankbaar Monsterdier van dollen bloeddorst dronken! Verzwelg nu ’t helsch vergif, dat ge ons had toegeschonke. | 5 Bed: 8 Tooneel. (1).
Opschrift (op toneel): FABRICIUS TREURSPEL. Onderschrift l.o.: N: Verkolje invent:, onderschrift r.o.: J: Folkema Sculp 1720 (2).
¶ Het frontispice (1) in ex. UBL1090 D 39 toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02571, Ceneton02586, Ceneton02584, , Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Aan de achterkant van het frontispice is een boodschap ‘aan de printbeschouwers’ geplakt.
Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1090 D 39 (2), zie: Ceneton02572.


027450 - Sybrand Feitama (naar het Frans van David Augustin de Brueys): Gabinia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice (UBL1090 D 46) (1).
Titelvignet (UBL1090 D 46) (2).
Frontispice (UBL1091 G 9:2) (3).
Titelvignet (UBL1091 G 9:2) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (1).
Anoniem (2).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (3).
Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (4).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 8ste toneel van het toneelstuk. Een geknielde vrouw met gevouwen handen (m). Een man met een geheven zwaard (r.). Een vrouw met geheven armen (l.). Op de achtergrond soldaten (1, 3).
Gedecoreerd cartouche met stadswapen van A’dam, bijen, bloemen, acanthusbladeren en twee verhalende scenes in medaillons. In het cartouche een bijenkorf met op de achtergrond , Apollo, de muzen, Pegasus (2).
Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (4).
Datering: 1770 (1, 3).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit, onderschrift r.o.: R. Vinkeles fecit 1770. Opschrift m.o.: GABINIA. | Waar op hy ’t glinstrend zwaard vol schriks ter schede uitrukte. Zy moedigde den arm, voor wien zy nederbukte. | 5 Bed: 8 Tooneel. (1).
Opschrift m.o.: de Byen storten hier: het eelste dat zy leezen: om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen. (2).
Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: GABINIA., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles, fecit 1770. (3).
Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (4).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1090 D 46 en UBL1091 G 9:2 zijn vrijwel identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton00017, Ceneton03618, Ceneton03619, Ceneton03620, Ceneton06630. Het frontispice in ex. UBL1090 D 46 is binnen een decoratieve omlijsting geplaatst. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02571, Ceneton02586, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton06630, Ceneton03620, Ceneton02575, Ceneton02584, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.027480 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Joseph François Duché de Vancy): Jonathan.
Utrecht, , 1771. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, in prent gebracht door Reinier Vinkeles, gedrukt door D. Klippink (2).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 8ste toneel van het toneelstuk. Oude man (l.) houdt zijn armen geheven naar een soldaat (r.). Op de voorgrond een gekroonde man (r). Op de achtergrond nog meer figuren. De scène speelt zich af in een tent (1, 2).
Datering: 1773 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | R. Vinkeles, fec. 1773. | JONATHAN. (1).
Opschrift: JONATHAN. | Hem, die ons naar zyn wil bezoekt met vreugd of smarten, // Valt, uit meêdoogendheid, op Jonathans bestaan, // De bliksem uit de vuist, die hem zou doen vergaan. | 3 Bed. 8 Tooneel. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink Excudit. | R. Vinkeles, fec. 1773. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 50:2 en UBL1091 G 10:3 zijn identiek.
Het uitvouwbare frontispice buiten de collatie is een tweede afdruk van het frontispice, binnen een decoratieve omlijsting gedrukt. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02571, Ceneton02586, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02582, Ceneton06630, Ceneton03620, Ceneton02575, Ceneton02584, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02577, Ceneton02595.027500 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): De Machabeen.
Utrecht, , 1771. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, in prent gebracht door Reinier Vinkeles, gedrukt door D. Klippink (2).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 5de toneel van het toneelstuk. Een vrouw staat vastgebonden en met gevouwen handen in een vuur (l.). Op de voorgrond zit een man op zijn knieën voor het vuur (l.). Mensen rennen naar het vuur toe (l.) (1, 2).
Datering: 1770 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: J. Buys, inv. et del. | R. Vinkeles, fecit 1770. | DE MACHABEEN. (1).
Opschrift: DE MACHABEEN. | Hy vliegt op ’t onvoorzienst, met onverschrokken moed, // By zyne Zielsbeminde, in ’t midden van den gloed. | 5 Bed: 5 Tooneel. Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | D. Klippink, Excudit. | R. Vinkeles, fecit 1770. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 50:3 en UBL1091 G 10:4 zijn identiek.
Het uitvouwbare frontispice buiten de collatie is een tweede afdruk van het frontispice, binnen een decoratieve omlijsting gedrukt. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02571, Ceneton02586, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton06630, Ceneton03620, Ceneton02575, Ceneton02584, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02577, Ceneton02580, Ceneton02595.
MNL: met frontispice en ingevoegd frontispice.027520 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van G. de Caux de Montlebert): Marius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1757. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1090 D 49) (2).
Ontwerptekening buiten de collatie (UBL1090 D 49) (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1091 G 9:5) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), Gemaakt door Renier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen en gemaakt door Jacobus Buys (1724-1801) (3).
Anoniem (4).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 9de toneel van het toneelstuk. Man op een boot in het water spant zijn boog om te schieten (l.). 2 mannen op een rots heffen hun pijlen (r.). Op de voorgrond 2 mannen met een gespannen boog (r.) (1-3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gezetelde man op een sofa wijst opzij (r.). Een vrouw staat naast hem (l.). Op de achtergrond soldaten en een sculptuur van Hercules (4).
Datering: 1771 (1, 2), 1770 (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 4).
Inkttekening, mogelijk ingekleurd met waterverf of verdunde inkt (3).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: MARIUS., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771 (1).
Opschrift m.o.: MARIUS. | Een steile golf, van waar ze, als leeuwen, ons begrimmen, Stygt op den boord der kiel, en helpt den dien beklimmen. | 5 Bed: 9 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771. (2).
Onderschrift (handgeschreven): J. Buys inv e F 1770 (3).
Onderschrift m.o.: MARIVS, in cacere. (4).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 49 en UBL1091 G 9:5 zijn identiek.
Ex. UBL1090 D 49 bevat tevens een ontwerptekening van van het frontispice. Voor een vergelijkbare ontwerptekening, zie: Ceneton02589, Ceneton02598, Ceneton02562. Ook bevat dit boek een tweede afdruk van het frontispice in een decoratieve omlijsting met opschrift. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02566, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Ex. UBL1091 G 9:5 bevat teven een tweede frontispice buiten de collatie. Voor een vergelijkbaar frontispice (afwijkend onderschrift), zie: Ceneton03401.
MNL 4987 met twee verschillende ingevoegde frontispices en de oorspronkelijke tekeningen hiervoor door J. Buys; MNL 4988 met een ingevoegd frontispice.027540 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Pierre Corneille): Pertharitus, koning der Lombarden.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (UBL1090 D 47) (2).
Frontispice (UBL1091 G 9:3) (3).
Kunstenaar: Ongesigneerd. Mogelijk door/naar Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Renier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (1).
Illustratie van het 5de bedrijf, 4de toneel van het toneelstuk. Een man wordt in bedwang gehouden door 2 andere mannen (r.). Een man ligt op de grond (l.). Op de achtergrond strijders met wapens. De scène speelt zich af in het bos (2, 3).
Datering: 1773 (2, 3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: PERTHARITUS. Het moordgeweer wierd hem ter naauwer nood ontrukt, Toen hy ’t reeds driemaal had in ’s Hertog’s borst gedrukt. | 5 Bed. 4 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1773. (2).
Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: PERTHARITUS., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1773. (3).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1090 D 47 en UBL1091 G 9:3 zijn identiek. De frontispices zijn wat betreft beeltenis identiek, maar het frontispice in ex. UBL1090 D 47 is binnen een decoratieve omlijsting met opschrift geplaatst. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02571, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
MNL 6012 en 6013 met ingevoegd frontispice.027570 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Pyrrhus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1755. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Ingeplakte ontwerptekening (3).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen door Jacobus Buys (1724-1801) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man heeft zijn zwaard laten vallen en wordt benadert door een andere man die een zwaard in zijn hand houdt. Hier omheen staan een aantal figuren die verschrikt hun handen heffen (1-3).
Datering: 1770 (1-3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Inkttekening, mogelijk ingekleurd met waterverf of verdunde inkt (3).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys inv. et del., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles fecit 1770., onderschrift m.o.: PYRRHUS. (1).
Opschrift m.o.: PYRRHUS. | Stoot toe: zie Pyrrhus hier......................................... | 5 Bed: 3 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles, fecit 1770 (2).
Buijs inv. f 1770 (handgeschreven en opgeplakt onder de tekening) (3).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 43 en UBL1091 G 8:5 zijn identiek.
Het ex. UBL1090 D 43 bevat ditzelfde frontispice nogmaals, maar dan gedrukt in een decoratieve omlijsting. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Voor een vergelijkbare ontwerptekening, zie: Ceneton02598, Ceneton02584, Ceneton02562.
UBA O 77-162 met portret van Pyrrhus,027580 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Treurspel
Illustraties: Uitvouwbaar frontispice (UBL1090 D 40) (1).
Frontispice (UBL1091 G 8:2) (2).
Extra illustraties: Uitvouwbaar portret buiten de collatie (UBL1090 D 40) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2).
Getekend door Hendrik Pothoven (1725-1795) in de leeftijd van 56 jaar, in prent gebracht door Jacobus Houbraken (1698-1780) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Soldaten in een bos. Een soldaat bedreigt een andere soldaat met zijn zwaard. Op de voorgrond een dode man (1, 2).
Portret van Sybrand Feitama (3).
Datering: Gemaakt in 1770 (1, 2), getekend in 1751, gegraveerd in 1760 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: ROMULUS. | “Zie u (sprak Romulus) deze offers opgedragen, ô Mavors! Straf dus steeds al wie ons durft belagen.” | 5 Bed: 5 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys inv. et del., onderschrift m.o.: D. Kippink, Excudit., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles, fecit, 1770. (1).
Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles, fecit 1770., onderschrift m.o.: ROMULUS. (2).
Opschrift (op verschillende boeken/papieren): AMILLOS | TELEMACHUS | HENRIK DE GROOTE, opschrift l.b.: AEtatis 56. Onderschrift l.o.: H. Ponthoven del. 1751, onderschrift r.o.: J. Houbraken Sculp. 1760., onderschrift m.o.: Zie hier een’ yveraar voor de eer der poëzy; Haar schutsheer ’t zy ze sprak door verwen en penseelen, Of in een woordenschildery; Hem, die door heldenzangm door treur- en zinnespelen, Het hart als kunstig tolk en dichter wist te streelen; Den nyvren FEITAMA, den Aristarch van ’t Y; Wiens leerzaam voorbeeld toont, in zyn doorwrochte werken, Dat ware deugd en kunst elkander spelend’ sterken. | P. Meijer exc. 1762. | F. V. STEENWYK. (3).
¶ De beeltenis op de frontispices in de exx. UBL1090 D 40 en UBL1091 G 8:2 zijn identiek. Het frontispice in ex. UBL1090 D 40 is echter binnen een decoratieve, architecturale omlijsting gedrukt. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Ex. UBL1090 D 40 bevat tevens een titelportret.027620 - Sybrand Feitama: De schadelyke eigenliefde, of de vrindschap der waereld.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1764. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1088 B 16:1).
Kunstenaar: Getekend door Nikolaes Verkolje (1673-1746), in prent gebracht door Claude Duflos (1665-1727) (titelvignet).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (frontispice).
Onderwerp: Gezetelde personificatie van de Waarheid (?). Naast haar staan Victoria en Hercules (?). Op de voorgrond 2 gevleugelde putti met attributen van de Muzen (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw met gevouwen handen kijkt omhoog naar een godin en engelen die in een lichtbundel in de lucht verschijnen. Meer mensen reiken naar deze godin. Op de voorgrond (r.) twee saters met slangen die in het vuur verschijnen (frontispice).
Datering: Gemaakt in 1772 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift m.o.: ‘T VERSTAND DOOR KUNST TER DEUGD GELEID, VIND LUST EN RUST IN WERKZAAMHEID. Onderschrift l.o.: N. Verkolje del., onderschrift r.o.: Cl. Duflos sculp. (titelvignet).
Opschrift m.o.: DE SCHADELYKE EIGENLIEFDE. | Zy doet het rein gezin der Deugden triomferen, En dwingt des Satans in ’s afgronds poel te keeren. | 5 Bed.10 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1772. (frontispice).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL710 C 4:1 en UBL1088 B 16:1 zijn identiek. Deze titelvignetten zijn te vergelijken met het titelvignet in ex. UBL1091 G 12.
Het ex. UBL1088 B 16:1 bevat een frontispice tussen fol.*3v en fol.A1r. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02571, Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02561, Ceneton02568, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02595.027630 - Sybrand Feitama: De schadelyke eigenliefde, of de vrindschap der waereld.
Utrecht, , 1772. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys, in prent gebracht door Reinier Vinkeles, gedrukt door D. Klippink (2).
Onderwerp: Illustratie van 5de bedrijf, 10de toneel van het toneelstuk. Een vrouw met gevouwen handen kijkt omhoog naar een godin en engelen die in een lichtbundel in de lucht verschijnen. Meer mensen reiken naar deze godin. Op de voorgrond (r.) twee saters met slangen die in het vuur verschijnen (1, 2).
Datering: 1772 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | R. Vinkeles fecit 1772. | DE SCHEDELYKE EIGENLIEFDE. (1).
Opschrift m.o.: DE SCHADELYKE EIGENLIEFDE. | Zy doet het rein gezin der Deugden triomferen, En dwingt des Satans in ’s afgronds poel te keeren. | 5 Bed.10 Tooneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fec. 1772. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 D 50:4 en UBL1091 G 10:5 zijn identiek.
Het uitvouwbare frontispice buiten de collatie is een tweede afdruk van het frontispice, binnen een decoratieve omlijsting gedrukt (zie: Ceneton02594). Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02589, Ceneton02566, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02598, Ceneton02571, Ceneton02586, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton06630, Ceneton03620, Ceneton02575, Ceneton02584, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02577, Ceneton02580, Ceneton02582.027650 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Stilico.
Amsterdam, Izaak Duim, 1755. Treurspel
Illustraties: Frontispice (UBL1091 G 8:6) (1).
Frontispice (UBL1090 D 44) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat (r.) houdt zijn zwaard geheven. Een man houdt een andere soldaat tegen en duwt zijn zwaard naar beneden. Op de achtergrond een strijdscene (1, 2).
Datering: Gemaakt in 1771 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771, onderschrif m.o.: STILICO (1).
Opschrift m.o.: STILICO. | “Hoe! leve Eucherius? Men doe den Keizer sneven! Verraders! zwygt: boet zelf die moordkreet met uw leven. | 5 Bed: 4 Toneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit, onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771 (2).
¶ De beeltenissen van de frontispices in de exx. UBL1090 D 44 en UBL1091 G 8:6 zijn identiek. De beeltenis in ex. UBL1090 D 44 is binnen een omlijsting met onderschrift gedrukt. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02598, Ceneton02571, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.027660 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Pierre Corneille): Titus Vespasianus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Treurspel
Illustraties: Frontispice (UBL1091 G 8:3) (1).
Frontispice (UBL1090 D 41) (2).
Extra illustraties: Ontwerptekening (UBL1090 D 41) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen door Jacobus Buys (1724-1801).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met lauwerkrans (m.) steekt zijn hand uit. Naast hem een soldaat (r.) en 2 vrouwen. De scene speelt zich af in een classicistisch gebouw (1-3).
Datering: Gemaakt in 1771 (1-3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Inkttekening, mogelijk ingekleurd met waterverf of verdunde inkt (3).
Tekst: Onderschrift l.o.: J. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, fecit 1771, onderschrift m.o.: TITUS VERSPASIANUS (1).
Opschrift m.o.: TITUS VERSPASIANUS. | “Aanvaard elkanders hand en heerscht dus nevens my, Als Erfgenamen van dees waereldheerschappy. | 5 Bed: 6 Toneel. Onderschrift l.o.: Js. Buys inv. et del., onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit, onderschrift r.o.: R. Vinkeles fec.1771. (2).
Buijs inv. f 1771 (handgeschreven en opgeplakt onder de tekening) (3).
¶ De beeltenissen op de frontispices in de exx. UBL1090 D 41 en UBL1091 G 8:3 zijn identiek. De beeltenis is in het ex. UBL1090 D 41 in een decoratieve omlijsting gedrukt. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02571, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
Voor een vergelijkbare ontwerptekening, zie: Ceneton02598, Ceneton02589, Ceneton02562.
MNL 7324 en 7325 met ingevoegd frontispice. MNL 7324 ook met de oorspr. tekening daarvoor door J. Buys.027680 - Sybrand Feitama: De triomfeerende poëzy en schilderkunst.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).
Titelvignet. UBL 1090 D 42 met twee verschillende gegraveerde titelpagina’s.027710 - Rhijnvis Feith: C. Mucius Cordus, of de verlossing van Rome.
Amsterdam, Johannes Allart, 1795. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure bijgebonden tussen A en A2, van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801) (hoort bij IVe bedrijf, Vde tooneel)027730 - Rhijnvis Feith: Ines de Castro.
Amsterdam, Johannes Allart, 1793a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Tussen *4 en A1 zit de illustratie van het Vde Bedr. VIIIste Toon. van Rein. Vinkeles. “Pedro”.
Vignet van Reinier Vinkeles (1741-1816): “Virtus”.027740 - Rhijnvis Feith: Ines de Castro.
Amsterdam, Johannes Allart, 1793b v. Treurspel
Illustraties: Vignet van Reinier Vinkeles (1741-1816): “Virtus”.
Na *4: illustratie van het Vde Bedr. VIIIste Toon. van Rein. Vinkeles. “Pedro”.027750 - Rhijnvis Feith (naar het Duits van Christoph Martin Wieland): Ladij Johanna Graij.
Amsterdam, Johannes Allart, 1791. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (portretje) door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Tussen A1 en A2 zit een illustratie “Ladij Graij” van het IVde Bedr. IVde Toon. door R. Vinkeles.027770 - [Rhijnvis Feith]: De patriotten.
Amsterdam, Johannes Allart, 1785. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door Cornelis Bogerts (1745-1817).
Gravure ingebonden tussen A1 en A2 door Cornelis Bogerts (1745-1817), behoort bij blz. 105.
Extra illustraties: UBL 1097 B 40 wordt voorafgegaan door een “Afbeelding van een Kees, Weegluis, Avijoenvreeter, Amokspoeger, of Heedendaagsche Patriot.”027780 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst.
Amsterdam, Johannes Allart, 1784a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Gravure boven de opdracht van Rein. Vinkeles, 1784: “...ne Jupiter Quidem Omnibus.”
TIN: Tussen A1 en A2 een gravure door Reinier vinkeles, 1784, behorend bij het 3e bedrijf, 2e toneel.027790 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst.
Amsterdam, Johannes Allart, 1784b o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Tussen A1 en A2 zit de illustratie bij het IIIde bedrijf, IIde toneel: van Reinier Vinkeles (1741-1816), 1784.
Titelvignet van R. Vinkeles.
Gravure boven opdracht van Rein. Vinkeles 1784: “..ne Jupiter Quidem Omnibus.”027800 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst.
Amsterdam, Johannes Allart, 1790. Treurspel
Illustraties: Vignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Gravure boven de opdracht van Rein Vinkeles: “Ne Jupiter Quidem Omnibus.”
Illustratie tussen A1 en A2: “Jedidia.” door Reinier Vinkeles, 1784. Hoort bij IIIde Bedr. IIde Ton.027950 - Gilbert de Flines: De ontrouwe voedster.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door J. Wandelaar027960 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van dronkken Hansje.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1657. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: In Liefd’ Bloeyende.027980 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van dronkken Hansje.
Amsterdam, Otto Barentsz Smient, 1663. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede: dronken man, vrouw, publiek.027990 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1662. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter028120 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, Jacob Vinckel, 1674a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Na het B-katern in UBL 1096 G 10: uitslaande gravure: “De moderne straat.” W. Writs del. 1769; J. Fokke fec. 1774.028130 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, Jacob Vinckel, 1674b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. KBH 30 K 1 : 5 heeft een frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).028170 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1687. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede, moord op koning (Hendrik IV van Frankrijk).028190 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1702. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede, moord op koning (Hendrik IV van Frankrijk).028230 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1730 ca.. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede van T.K.028250 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt, 1732 (1711-1779)028260 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Min in ’t lazarus-huys.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732c v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van N. v. Frankendaal.028550 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet028560 - [Willem Godschalk van Focquenbroch]: De verwarde jalouzy.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730b v. Kluchtspel
Illustraties: Bijenvignet door P. Tanjé028770 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Tweede deel.
Amsterdam, Hendrik Moolenyzer, 1803b v. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Derde druk, zonder jaar. (TIN 16 H 59)
Vierde druk, zonder jaar. (TIN 5 A 75)028790 - Jan Fokke: Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke (1776)028800 - Jan Fokke: Wolfaart van Borselen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1780. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
In TIN 72 E 59 een extra ill.: na p. 70 een gravure die behoort bij het 5e bedrijf, 8e toneel. Het is dezelfde afbeelding als het frontispice.028860 - Francis de la Fontaine: Het veranderlyk geval in Garibaldus en Dagobertus.
Brussel, Wed. Guilliam Jacobs, 1739. Treurspel
Illustraties: Vignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem (vignet).
Jan Lauwryn/Lodewyk Krafft (1694-1765) (frontispice).
Onderwerp: 2 gevleugelde figuren (personificaties van Faam?) houden vlaggen vast met hierop het familie wapen van Dhr. A.M.J. Baron de Cano de Meghem. Tussen hen in een gedecoreerd cartouche met hierop ook dit familiewapen (vignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat zit met gesloten ogen in een stoel (r.). Een andere soldaat benadert hem met zijn zwaard in de hand (l.) (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (vignet en frontispice)
Tekst: Onderschrift m.o.: Garibaldus en Dagobertus, Treur-spel. Krafft fecit. (frontispice).028900 - Barend (Bernard) Fonteyn: Fortunatus soonen, op en onder-gangh. Tweede deel.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1643. Blij-droef-eindend-spel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op de titelpagina: scene uit het spel029060 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1680. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet Perseveranter029410 - Johannes le Francq van Berkhey: Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid.
Amsterdam, Jacob Yntema, en Tiboel, 1764. Treurspel
Illustraties: Titelgravure van N. v.d. Meer.
Extra illustraties: UBL 1087 D 64 bevat een buste van Claudius en een portret van Le Francq van Berkhey029450 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren.
Leiden, Cornelis Heyligert, en Hoogstraten, 1775. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Noach van der Meer junior (1740-1814).
Onderwerp: Putto op een wolk houdt een vaandel met opschrift vast.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): VENIAM PROLAVDE. Opschrift r.o.: N. v.d. Meer jun, fec.
¶ De exx. UBL1087 D 65:2 en UBL1087 G 54 bevatten geen frontispice. Wel een titelvignet.
TIN 4 D 11 : 3 Frontispice en drie gravures; 1 in voorwerk (portret van Willem den Eersten), 2 in het hoofdwerk: na p. 14 (portret van P. Adrz. van der Werf), na p. 25 (portret van Joh. van der Goes).
Achter MNL 4550 houtsneden.
029530 - Barend Fremery (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Roméo en Julia.
Dordrecht, Abraham Blussé, en zoon [Pieter], 1786. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1087 C 53 met een ingevoegde, uitslaande plaat, naar B. West door J. Kobell, voorstellende het 4de toneel van het 1ste bedrijf.029540 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De belachchelyke minnaar, of, de devote serenade.
’s-Gravenhage, Joan Block, 1737. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: SBH 128 B 37 : 1 heeft afbeelding.
UBL ingeplakte gravure.029590 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Edipus.
Leiden, Cornelis Heyligert, 1769. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: weegschaal met Ars Superat Fortunam.
Extra illustraties: UBL 1088 F 20 : 6 met ingevoegd frontispice.029600 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De electriciteit, of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-electriceerd.
Amsterdam, Arnoldus Olofsen, 1746. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1088 F 19 : 6 heeft ingeplakte titelgravure, onderschrift “Pefroen Kluchtspel” en gesigneerd “A. Schoonebeek fecit.” (Adriaan Schoonebeek 1661-1705).
Titelvignet029650 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De uitvaert van het vryje metzelaarsgilde.
Scheveningen, Pannebier, Japik Krynsz., 1735. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL met bijgeplakte titelgravure, getekend “S. Fokke inv. et fec. 1746.”029670 - [Frey] (naar het Duits van Frey): August von Kotzebue in Siberien.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1803. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met titelportret.029750 - Johan Fruytiers: Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.029780 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Don Jan, of de gestrafte ontrouw.
’s-Gravenhage, Gijsbrecht Gasinet, 1716. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina, gesigneerd D.C.029810 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof.
Amsterdam, Jan Jansz van Santen, 1656. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina.029870 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos Verwarde hof.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740. Hofspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.029880 - v. G. (naar het Italiaans van Onbekend): Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie.
Amsterdam, Willem Jansz Wyngaert, 1629. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet029930 - G.K. (G.K.K. of Al eenderley): Bruylofts-spel, van drie personagien, ter eeren des eersamen ionghmans, Nicolaes Abeel, ende de eerbare ionghe dochter, Claesgen Claes, ghespeelt den vyfden Ianuary, 1622.
Haarlem, Vincent (I) Casteleyn, 1622. Bruiloftsspel
Illustraties: Titelvignet, houtsnede van hart en handen.029960 - Hendrik van de Gaete: De belachelyke lettervitters.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet op titelpagina buiten de collatie.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Man met boekrol in de arm staat voor gesloten boekenkast.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: J. Schijnvoet., opschrift r.o.: fecit., opschrift (op vaandel): MELIORA LATENT.
¶ Het titelvignet in ex. UBL1091 G 41:3 is identiek aan het titelvignet in ex. UBL1091 G 42 (Ceneton02827).029990 - [Hendrik van de Gaete]: De metselaar door liefde.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1716. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie mannen staan rond een man die aan tafel zit en een document in zijn hand houdt. Op de achtergrond drie converserende vrouwen in een tuin (frontispice).
Man met boekrol in de arm staat voor gesloten boekenkast (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE METSELAAR. DOOR, LIEFDE., onderschrift l.o.: J. Schynvoet fecit. (frontispice).
Opschrift l.o.: J. Schijnvoet., opschrift r.o.: fecit., opschrift (op vaandel): MELIORA LATENT. (titelvignet).
¶ Het frontispice in het ex. UBL503 G 29:8 is identiek aan het frontispice in het ex. UBL1091 G 42.
Het titelvignet in ex. UBL503 G 29:8 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1091 G 41:3 en UBL1091 G 42.030000 - Hendrik van de Gaete: De metselaar door liefde.
, , 1718.
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie mannen staan rond een man die aan tafel zit en een document in zijn hand houdt. Op de achtergrond drie converserende vrouwen in een tuin (frontispice).
Man met boekrol in de arm staat voor gesloten boekenkast (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE METSELAAR. DOOR, LIEFDE., onderschrift l.o.: J. Schynvoet fecit. (frontispice).
Opschrift l.o.: J. Schijnvoet., opschrift r.o.: fecit., opschrift (op vaandel): MELIORA LATENT. (titelvignet).
¶ Het frontispice in ex. UBL1091 G 42 is identiek aan het frontispice in ex. UBL503 G 29:8.
Het titelvignet in ex. UBL1091 G 42 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1091 G 41:3 en UBL503 G 29:8.030010 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager.
Gouda, Erven Lucas Kloppenburg, 1713 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Fleuron.030020 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager.
Gouda, Erven Lucas Kloppenburg, 1714 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw ligt in bed. Vier mannen hebben zich rond een tafel geschaard waar verschillende schoteltjes en flesjes op staan. De titelprent wordt toegelicht op B8.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: De Ontmantelde APOTHEKER030110 - Wybrandus de Geest: Boëtius.
Leeuwarden, Johannes Thijssens, 1711. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: So leeft de wetenschap.
Houtsnede, fleuron op hart, op p. 71.030150 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Onbekend): De gewaande tovery.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1785. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 7 D 106: Twee dezelfde frontisp., waarvan één los, door C. Brouwer / A. Fokke, 1786.030170 - [Wybrandus de Geest]: Philander en Kaliste.
Leiden, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1716. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet030240 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio): De sipier van zich zelven.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door S. Fokke, 1737.030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, óf goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1716. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Vignet op fol.*4v (2).
Extra illustraties: Klein frontispice buiten de collatie (3).
Portret buiten de collatie (4).
Frontispice buiten de collatie (5).
Kunstenaar: Mogelijk Franz Ertinger (1640-1710) (1).
J. Quineau (rond 1705 werkzaam in Amsterdam) (2).
Anoniem (3-5).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier geknielde figuren voor een man en vrouw die opstaan uit hun tronen. Op de achtergrond een sculptuur van Jupiter in een classicistisch gebouw (1, 5).
Familiewapen van G. van Papenbroek, gedecoreerd met acanthusbladeren, een harnas en een kasteeltje met een strijder (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie knielende figuren pakken de hand van een getroonde heerser met lauwerkrans op het hoofd (3).
Portret van Octavius Caesar Augustus (4).
Techniek: Ets en gravure (1-3, 5).
Ets (4).
Tekst: Opschrift r.o.: F. Erlinger fe., opcshrift m.o.: CINNA, TREURSPÉL. (1).
Opschrift (op vaandel): SVMMO DE LVMINE LVMEN, opschrift r.o.: G. Quineau f. (2).
Opschrift m.o.: CINNA. (3).
Opschrift (op sokkel van buste): OCTAVIUS CAESAR AUGUSTUS. (4).
Opschrift m.o.: CINNA, TREURSPEL. (5).
¶ De frontispices en vignetten in de exx. UBL1203 G 7:1 en UBL1087 G 18 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton02855.
In het ex. UBL1203 G 7:1 zijn 3 frontispices buiten de collatie toegevoegd.
Het ex. UBL1203 G 7:1 bevat een algemene titelprent door Simon Fokke (gedrukt door Jan Smit in 1747) en een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
De exx. UBL1203 G 7:1 en UBL1087 G 18 bevatten een identiek titelvignet door Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH met twee tekeningen van het frontispice, en extra frontispice.030290 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier geknielde figuren voor een man en vrouw die opstaan uit hun tronen. Op de achtergrond een sculptuur van Jupiter in een classicistisch gebouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: CINNA, TREURSPEL.
¶ Het ex. UBL1087 G 17 bevat een titelvignet door Gerard Lairesse (nil volentibus arduum). Voor een identiek frontispice als in ex. UBL1087 G 17, zie: Ceneton02853.030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736b. Treurspel
Illustraties: Frontispice: Cinna, treurspel.030310 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736c. Treurspel
Illustraties: Frontispice
Titelvignet
Extra illustraties: Ex. TIN 13 B 6 : 2 met extra, enigszins afwijkend, frontispice.030360 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670.
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Slotvignet: fleuron030400 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679a o. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
¶ In UBL1097 F 112 is dit frontispice nogmaals gedrukt (wederom door Lescailie). Het gaat om een meegebonden toneelstuk (’Vervolgde Laura’) in kleiner formaat dat aangeduid kan worden als UBL1097 F 112:3.030730 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo.
Parijs, Christianus Wechelus, 1542. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet; slotvignet.030780 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo.
Antwerpen, Weduwe Johannes Loëus, 1566. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede met Jupiter, adelaar en Latijns en Grieks randschrift.031090 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1)
Titelvignet (2)
Kleine prent boven de boodschap aan Jan van Gent (3).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731) (1, 2)
Jan Goeree (1670-1731) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Graftombe (toont overeenkomsten met graftombe van Michelangelo) met hierop de wenende personificaties van de stad Cyprus en Sicilië. 3 putti houden een kaart met deze eilanden omhoog (1).
Medaillon met hierin weergegeven een schrijvende man. Rond het medaillon zijn putti verbeeld met attributen die verwijzen naar Apollo (Pagasus, lier), de Muzen (boeken, maskers, lier, bron van inspiratie) en de vrije kunsten (Hercules Farnese, schildergerei, boeken, schrijfgerei, lier) (2)
Mercurius en Apollo worden gekroond met een lauwerkrans door de personificatie van de Voorzichtigheid (3)
Techniek: Ets en gravure (1-3)
Tekst: Opschrift (op tombe): ALCANDER OF DE EDEL-MOEDIGE ZEE-ROOVER, TREUR-SPEL., opschrift (bij voeten linkerfiguur): CYPRUS, opschrift (bij voeten rechterfiguur): CILICIA., onderschrift r.o.: J. Goeree Del. et Fec. (1)
Opschrift (rondom medaillon): RUST IK ZO ROEST IK., opschrift (op tablet van putti): J. Goeree del. et fec (2)
Opschrift (op boek l.o.): J. Goeree031100 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke tweelingen.
Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1670. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet031200 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen.
Amsterdam, Albert Magnus, 1677. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen.
Amsterdam, Albert Magnus, 1682. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet031220 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend door Frederik de Moucheron (1633-1686), in prent gebracht door Matthys Pool (1670-1732).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Acht gegroepeerde figuren op straat. Op een luifel staat een sculptuur (?) van een Afrikaanse man.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: F (?) Moucheron del:, onderschrift r.o.: M. Pool Sculp.
¶ De titelpagina’s in de exx. UBL1087 G 23 en UBL1203 G 11:3 bevatten identieke titelvignetten door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 4 : 4 bevat vijf tekeningen van het frontispice.031280 - Cornelis van der Gon: Agelmond, eerste koning van Lombardije.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702. Treurspel
Illustraties: Frontispice door H. Elant031340 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven.
Rotterdam, Pieter van der Veer, 1714a d. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Feestende figuren (dansend, etend, drinkend). Hieronder de weergave van schepen op zee, geflankeerd door de Venus (brandend hart) en Neptunus (drietand, voorstevens van schepen). De titelpagina wordt toegelicht door de auteur.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche) HET SCHEEPSLEVEN.
Onderschrift l.o.: F. Bleyswyck del. et Fecit.031470 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, of de valsche Tiberinus.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter
Extra illustraties: UBL 1091 E 19 : 2 heeft een ingevoegde gravure uit 1734 door Jan Punt, behorend bij de andere Agrippa-vertaling.031480 - [Hendrik de Graef]: Alcinea, of stantvastige kuysheydt.
Amsterdam, Adriaen Venendael, 1671. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Typografisch ornament
Extra illustraties: UBL 1091 E 19 : 4 heeft een extra frontispice, ontleend aan een Franse Alcione.031500 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Aurora, en Stella, of zusterlijcke kroon-zucht.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1665. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter031510 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Den dullen ammirael, of stryt om d’eer.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter031530 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Joanna, koningin van Napels, of den trotzen dwinger.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter031890 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1778. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelprent van Punt naar Buijs.031900 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1779. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779), gedrukt door A. v.d. Kroe.
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 14de toneel van het toneelstuk. Een man (l.) kust de hand van een andere man (r.). Hier omheen staat een vrouw en een aantal mannen.
Datering: 1779.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: J. Buys inv. et del. | A. v.d. Kroe Excud | J. Punt Sculps. 1779. | WALWAIS. // De mond ontbreekt woorden, om u, Sire! de dankbaarheid van myn ziel uit te drukken... // GUSTAAF ADOLPH V Bedr. XIV Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1088 D 3:2 en UBL1089 F 3:2 zijn identiek.031950 - Claude de Grieck: Den boom des levens.
Brussel, Hendrick Fricx, 1670.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.031980 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): Den Grooten Bellizarius.
Leeuwarden, Gijsbert Sijbes, 1658. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.032020 - Claude de Grieck (naar het Frans van Pierre Corneille): Heraklius.
Brussel, Claudius de Griek, 1650. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Slotvignet (houtsnede).032040 - Claude de Grieck: Liefde zonder zien verwekt.
Brussel, Claudius de Griek, 1653. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. KBB II 25.975 A wordt voorafgegaan door een opgehoogd wapen.032060 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Juan Pérez de Montalván): Samson, oft edel-moedighen Nazareen.
Brussel, Peeter de Dobbeleer, 1660 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
D4 r. fleuron.
032070 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde.
Brussel, Jan Mommaert, 1668. Hofspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Fleuron op laatste pagina.032120 - [Joan de Grieck] (naar het Nederlands van C.v. B.): Belacchelyck kluchtspel van Lemmen met syn neus.
Brussel, Joan de Grieck, 1695 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Versierde initiaal op A4r.032280 - [Floris Groen / Adriaan Peys]: De standvastige minnares, met de dood van Taneredo, prins van Salerne.
Amsterdam, Erven van Otto Barentsz Smient, 1699. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 F 10 : 7 heeft (ten onrechte) een bijgevoegd frontispice behorend bij “Tancrede, Tragedie.”032310 - Abraham Groenewoud: Violante en Valeran.
Haarlem, Wed. van Hermanus van Hulkenroy, 1711. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet032780 - Jacobus de Groot: Dronke Beely, anders het bedorven huishouden.
Nijmegen, Isaac van Campen, 1779. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.032860 - Gerret van Gulik (naar het Frans van Louis Carrogis Carmontelle): Alménorade.
Zonder plaats, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1780 ca.. Boertig treurspel
Illustraties: Titelvignet: Audaces Fortuna Jacet (in UBL 1096 D 62 : 2)033510 - H.P.T.B.: Honi en Surdareg.
Zonder plaats, N. Naritas, 1766. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door go (?).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gekroonde man met scepter zit op een bankje (l.). Een man in wapenuitrusting wijst opzij (r.).
Tekst: Opschrift m.o. HONI en SURDAREG. Opschrift r.o.: go. i&f.
¶ De frontispices in de exx. UBL1088 E 31 en UBL1090 G 4:1 zijn identiek.033520 - H.P.T.B.: List boven list.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1774. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet in voorwerk: Veniam Pro Laude.033620 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: wellecome in Antwerpen 1561.
Antwerpen., Willem Silvius, 1562. Zinnespel
Illustraties: Gravure op D1r.
Extra illustraties: A1r. vignet: Scrutamini.
Tussen A1 en A2 is een tweetal platen ingevoegd, de eerste met het opschrift: De figure van tSpeeltanneel; de tweede met als opschrift: Dese figure was gedruct bouen beyde de Caerten die de Camer vande Violieren wtstondt so wel int Haachspel als Dlantjuweel. Beide bladen zijn slechts aan een zijde bedrukt; de tweede plaat is uitslaand.
C1v. Blazoen van de Violieren van Antwerpen: Wt ionsten versaemt.
D1r. Gravure= illustratie bij het spel.033670 - Hendrik van Halmael (naar het Spaans van Franc. de Leiva Ramírez de Avellano): Als men t’niet verwagt, of de gewaande prins.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Rijk geklede figuren, waaronder twee gekroonde figuren. De koning (?) beveelt een mannenfiguur om een brief te geven die deze figuur probeert te verbergen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): ALS MET NIET VERWAGT of de GEWAANDE PRINS Blyspel., opschrift l.o.: P vd BergeIn et fec, opschrift r.o.: PURGAT et ORNAT, opschrift m.o.: By d’Erfgen: van I. Lescailje op de Middeldam op de hoek vande Vismarkt, 1712
¶ De frontispices in de ex. UBL709 C 4 en UBL1089 B 29:1 zijn identiek.
Frontispice in TIN 3 B 2 op @1r,033680 - Hendrik van Halmael: De bedrieger erfgenaam bedroogen.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende figuren hebben spullen op een wagen (?) geladen en worden hierom berispt door een man met een stok.
Tekst: Opschrift (op doek): DE BEDRIEGER. ERFGENAAM BEDROGEN. Blyspel., opschrift m.o.: by Hendrik van de Gaete Boekverkooper op den Vygendam op de Hoek vande Warmoesstraat tot Amsterdam 1711.
Onderschrift l.o.: P.v.d.Berge. in.et fecit.
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 29:3 en UBL1097 B 75:10 zijn identiek.033690 - Hendrik van Halmael: De bedrooge cessionant.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie033700 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn en Crispiaan, bedriegers, of de gestrafte beurs en kelderplagen.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man houdt ten overstaan van een feestgezelschap een groot drinkglas omhoog.
Tekst: Opschrift (op vaandel): CRISPYN . en . CRISPIAEN. Bedriegers. of de Gestrafte. Beurs en Kelder plaagen | ‘t Amsterdam. by Engelbertus Solmans Boekverkooper. | 1708.
¶ De frontispices in de ex. UBL780 C 42 en UBL1089 B 26:7 zijn identiek.
Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in UBL1089 B 26; het is mogelijk dat hij ook het frontispice voor dit toneelstuk vervaardigde.033710 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1705. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Prent buiten de collatie voor het eerste bedrijf (1)
Prent buiten de collatie voor het tweede bedrijf (2)
Prent buiten de collatie voor het derde bedrijf (3)
Kunstenaar: Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Scene met vier mannen nabij het water en een toren (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man houdt een brief buiten het bereik van een kleine jongen nabij een toren (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Scene met drie mannen en een wenende vrouw nabij het water en een toren (3).
Techniek: Ets (1, 2)
Ets en gravure (3)
¶ MNL 4336 met platen.
TIN 3 B 5: 3 gravures buiten de collatie (na A2, C2 en E2).
De frontispices in ex. UBL1089 B 26:5 en UBL780 C 41 zijn identiek.
Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in UBL1089 B 26; het is mogelijk dat hij ook de prenten die ingevoegd zijn bij dit toneelstuk vervaardigde.033720 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, boek- en kashouwer, bedrieger.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1706. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 26:6 en UBL447 E 39 zijn identiek.
Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in UBL1089 B 26; het is mogelijk dat hij ook de prenten die ingevoegd zijn bij dit toneelstuk vervaardigde.033730 - Hendrik van Halmael: Crispyn, weezenplaag en bloedverzaaker.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708. Zedenspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Tekst: Opschrift (op vaandel): CRISPYN WEEZENPLAAG en BLOEDVERZAAKER, ZEEDENSPEL.
Onderschrift m.o.: Tot AMSTERDAM, By ENGELBERTUS SOLMANS. Boekverkooper in de Sint Jansstraat by de Fluweele Burgwal.1708.
¶ De frontispices in de ex. UBL780 C 43 en UBL1089 B 26:8 zijn identiek.
Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in UBL1089 B 26; het is mogelijk dat hij ook het frontispice voor dit toneelstuk vervaardigde.033740 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De edelmoedige vrinden.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.033750 - [Hendrik van Halmael]: De fyne bedriegeryen ontdekt.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen en een vrouw overleggen in een (scheeps?)kantoor. Twee mannen stappen net naar binnen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: DE FYNE BEDRIEGERYEN ONTDEKT. in Drie Deelen. Blyspel, opschrift (onder tafel l.o.): PURGAT et ORNAT, opschrift r.o.: ‘t P. GVP (?).
Onderschrift: TE AMSTERDAM | Gedrukt voor den Autheur en zØn te bekomen bØ Hendrik van de Gate Boekwerk, op de hoek van de VØgendam en Warmost; 1713
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 29:2 en UBL1097 B 75:4 zijn identiek.
Vijf prenten in ex. UBL1097 B 75 en zes prenten in ex. UBL1089 B 29 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.033760 - [Hendrik van Halmael]: De fynman, jonker.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde figuren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: DE FYNMAN-IONKER Blyspel., opschrift r.o.: PURGAT et ORNAT, opschrift m.o.: Tot Amsterdam by Hendrik vande Gaete Boekverkooper over het Rasp-huys | Als ook by den Authuer A.1709
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 27:5 en UBL1097 B 75:8 zijn identiek.
Vier prenten in ex. UBL1089 B 27 en vijf prenten in ex. UBL1097 B 75 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.033770 - [Hendrik van Halmael]: De gestrafte Pasquyn.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man loopt gebogen door de straat en wordt nagewezen door omstanders. Achter hem loopt een man met een tas aan een stok.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: te Amsterdan Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen by Hend. vande Gaete op d’Hoek vand vygend. en Warmoestraat. 1713033790 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw staat met haar armen gespreid op een verhoging temidden van een grote groep mensen.
Tekst: Opschrift l.o.: PURGAT ET ORNAT, opschrift (op perkament): DE GEVEINSDE KWAAKER BLYSPEL by Engelbertus Solmans Boekverkooper 1708.
¶ Dit frontispice toont overeenkomsten met UBL1097 B 75:5/6 (Ceneton03209/Ceneton03189). Stilistisch zijn er kleine verschillen en het opschrift is anders.
Vier prenten in ex. UBL1089 B 27 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.
Ex. Arnhem frontispice binnen de collatie.033800 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker.
Amsterdam, Joannes Krellius, voor de auteur, 1715. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw staat met haar armen gespreid op een verhoging temidden van een grote groep mensen.
Tekst: Opschrift m.o.: Het Vervolg vande GEVEINSDE KWAAKER z.de BLYSPEL, by HendrikvandeGaete Boekverkooper over het Rasp-huys 1708., opschrift l.o.: PURGAT ET ORNAT., onderschrift m.o.: Als ook by den Authuer.
¶ Vijf prenten in ex. UBL1097 B 75 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.033810 - Hendrik van Halmael: De gezwoore bedrieger, bedrogen.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.033820 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De herstelde zoon.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.033830 - [Hendrik van Halmael]: Hoop en vrees, of de roemrugtige overtogt van Willem de IIIde, prince van Orange.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Prins Willlem III is getoond terwijl hij bedreigd wordt.
Tekst: Opschrift (op vaandel): HOOP en VREES. ofdeRoemrugtigeOvertogtvan WILLEM de IIIde PRINCE van ORANGE, Treurspel., opschrift r.o.: PURGATetORNAT, opschrift l.o.: P.v.d.Berge inv. et fecit.
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 27:8 en UBL1097 B 75:7 zijn identiek.033840 - Hendrik van Halmael: De koning van Luilekkerland.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice binnen de collatie.033850 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De listige juffer betrapt.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende figuren hebben zich verzameld rond een bed en trekken hun zwaard.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: DE LISTIGE JUFFER BETRAPT, Blyspel., opschrift l.o.: P.vdBerge in. et fecit., opschrift m.o.: Gedrukt voor den Aútheúr, en zØn te bekomen bØ Hendrik vande Gaete Boekverkooper opde hoek vande VØgendam en Warmoestraat 1713.
¶ De frontispices in de ex. UBL1089 B 29:4 en UBL1097 B 75:2 zijn identiek.033860 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De onberaaden minnaar gelukkig door ’t geval.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een straatverkoper prijst zijn waren aan bij een man en vrouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: DE ONBERAADEM MINNAAR Blyspel, opschrift l.o.: P.v.d.Berge. i.f., opschrift m.o.: Gedrukt voor den Aútheúr, ente bekomen bØ Hendrik vande Gaete Boekverk. op de Hoek van de VØgendam en Warmoestraat.
Onderschrift m.o.: 1713.
¶ De frontispices in de ex. UBL1089 B 29:5 en UBL1097 B 75:3 zijn identiek.033870 - [Hendrik van Halmael] (naar het Latijn van P. Terentius Afer): d’Ongelyke broeders.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1709. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde figuren op straat, waaronder een vrouw met een baby.
Tekst: Opschrift (op perkament): De ONGELYKE BROEDERS Gevolgt Na D’ADELPHI uØt TERENTIUS. BlØspel., opschrift m.o.: PURGATetORNAT, opschrift m.o.: t’Amsterdam bØHendrik Gaete Boekverkooper over ‘t Rasp-huys Als ook by den Autheur 1709., onderschrift l.o.: P.V.d’Berg. inv:et fec:
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 27:3 en UBL1097 B 75:9 zijn identiek.033880 - [Hendrik van Halmael]: Overdaad en gierigheid.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Feestzaal vol met mensen die zich overdadig en zondig gedragen (drinken, dansen, musiceren, gokspelen)
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: GIERIGHEYD en OVERDAAD Zinnespel. , opschrift m.o.: PURGAT et ORNAT.
Onderschrift m.o.: by Hendrik vande Gaete Boekverkooper op den Vygendam op de hoek vande Warmoestraat tot Amsterdam, 1711., onderschrift l.o.: P.v.d.Berge inv:etfe:033890 - Hendrik van Halmael: De panlikker.
Amsterdam, Joannes de Wees, voor de auteur, 1704. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegde prent voor het eerste bedrijf (1)
Ingevoegde prent voor het tweede bedrijf (2)
Ingevoegde prent voor het derde bedrijf (3)
Kunstenaar: Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1-3)
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Ets (3)
¶ Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in dit boek; het is mogelijk dat hij ook de prenten die ingevoegd zijn bij dit toneelstuk vervaardigde. Stilistisch is er een overeenkomst met de prenten van UBL1089 B 26:2.033910 - Hendrik van Halmael: De prins van Platte Marry, of de schijnheilige bedrieger.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende figuren zijn gegroepeerd rond een tafel. Twee mannen houden een schrijfveer en een document in de hand.
Tekst: Opschrift: DE PRINS VAN PLATTE MARRY, of de Scheynheylige Bedrieger, Blyspel.
Onderschrift l.o.: P.v.d.Berge.invent,etfecit.033930 - Hendrik van Halmael: De schijnheylig, of de vermomde bedrieger.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1708. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Negen gegroepeerde figuren, waaronder een man met een kind op zijn arm.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op medaillon): De SCHYNHEILIG of de VERMOMDE BEDRIEGER, Blyspel., opschrift l.o.: PURGAT et ORNAT., onderschrift: Tot Amsterdam by Engelbertus Solmans Boekverkooper.
¶ Vier prenten in ex. UBL1089 B 27 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.
033940 - Hendrik van Halmael: ’t Schynheylig weeuwtje.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie033950 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleesverkooper bedroogen.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vechtscene tussen twee mannen op straat.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.b.: de Verboode VLEES-VERKOOPER. Bedroogen. Gevolgt na Pheseudolus uyt Plautus Blyspel., opschrift l.o.: P.v.d.Berge. in.et.fecit., opschrift r.o.: PURGAT et ORNAT.
Onderschrift: Tot Amsterdam by Hendrik van de Gaete Boek-verkooper over het Rasphuys. Als ook by den Authuer. Anno 1709.033960 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleeschverkoper bedroogen. Gevolgt uit Phseudolus naar Plautus.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat. Titelvignet.033970 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verliefde gryzaard betrapt.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice binnen de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een kussend paar wordt opgeschrikt door een man temidden van een groep andere figuren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): De VERLIEFDE GRYZAART Betrapt . Gevolgt na de Casina uyt PLAUTUS. BlØspel., opschrift m.o.: PURGATetORNAT. | Tot Amsterdam by Hendrik van de Gaete Boekverkooper over het Rasphuys. Als ook by den Authuer 1709., onderschrift l.o.: P.vd’Berg. inv: et fec:
¶ De frontispices in ex. UBL1089 B 27:4 en UBL1097 B 75:1 zijn identiek.033980 - Hendrik van Halmael: Verstand en deugd.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice binnen en 2 platen buiten de collatie.033990 - Hendrik van Halmael: Vervolg van de eerste en tweede geveinsde Kwaker.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice binnen de collatie.034000 - Hendrik van Halmael: Vervolg van De geveinsde Kwaaker.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van der Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw staat met haar armen gespreid op een verhoging temidden van een grote groep mensen.
Tekst: Opschrift m.o.: Het Vervolg vande GEVEINSDE KWAAKER z.de BLYSPEL, by HendrikvandeGaete Boekverkooper over het Rasp-huys 1708., opschrift l.o.: PURGAT ET ORNAT., onderschrift m.o.: Als ook by den Authuer.
¶ Het ex. UBL1089 B 27:6 bevat geen frontispice voor dit toneelstuk. Het frontispice in het ex. UBL1097 B 75:5 is identiek aan het frontispice in UBL1097 B 75:6.
Vier prenten in ex. UBL1089 B 27 en vijf prenten in ex. UBL1097 B 75 zijn door Pieter van der Berge gemaakt; mogelijk deze ook.034010 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen.
Amsterdam, Jan Potgieter, 1700. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Pieter van den Berge met privilege (1689-1737) (1-6).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschijning van de personificatie van de Overwinning.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): Waarheid en Loogen Zinnespel., opschrift l.o.: Purgat et Ornat | P.v.d.Berge del: et fec:034020 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen.
Amsterdam, Joannes Krellius, 1715. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
¶ Het ex. UBL1097 B 75:11 bevat geen frontispice voor dit toneelstuk.034030 - [Hendrik van Halmael]: Wysheid en zotheid.
Amsterdam, Willem de Coup, 1699. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegd frontispice (1)
Ingevoegde prent voor het eerste bedrijf (2)
Ingevoegde prent voor het tweede bedrijf (3)
Ingeveogde prent voor het derde bedrijf (4)
Ingevoegde prent voor het vierde bedrijf (5)
Ingevoegde prent voor het vijfde bedrijf (6)
Kunstenaar: Ontworpen, getekend en in prent gebracht door Pieter van den Berge met privilege (1689-1737) (1-6).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1-6)
Techniek: Ets en gravure (1-5)
Ets (6)
Tekst: Opschrift l.o.: PURGAT ORNAT., onderschrift r.o.: P.v.d.Berge in.Del: et Fecit.cum Pri (1)
Onderschrift l.o.: P.v.d.Berge in.del: et fec: cum Privil. (2)
P.v.d.Berge in del: et Fecit. cum Privil: (3, 4, 6)
P.v.d.Berge inv: del: et Fecit. cum Privil: (5)034040 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers.
Amsterdam, Willem de Coup, 1698a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.034050 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers.
Amsterdam, Willem de Coup, 1698b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.034060 - [Hendrik van Halmael]: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers.
Amsterdam, Engelbertus Solmans, 1707. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Pieter van den Berge (1689-1737).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
¶ Pieter van den Berge vervaardigde zeven prenten in dit boek; het is mogelijk dat hij ook de prenten die ingevoegd zijn bij dit toneelstuk vervaardigde. Stilistisch is er een overeenkomst met de prenten van UBL1089 B 26:2.034120 - [Pieter Willem van Haps]: De mansmoêr.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet034150 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1698. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1091 E 48 : 2 met drie verschillende, ingevoegde titelplaten.034170 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignetvan Jan Punt, 1733 (1711-1779)034200 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1705. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. 1091 E 49 : 2 bevat een uitslaande gravure van J. Punt naar P. van Liender. Hierop is het toneel afgebeeld, maar niet het publiek en ook niet het onderschrift dat in andere exemplaren van deze prent voorkomt: “De gemeene buurt” met enkele verzen uit het spel.034400 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman.
Amsterdam, Izaak Duim, 1779. Blijspel
Illustraties: Gravure van A. Fokke Simonsz. bij het twaalfde toneel van het vijfde bedrijf.
Titelvignet van S.F. (S. Fokke)034410 - Anthony Hartsen (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman.
Amsterdam, Jan Helders, 1786. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Oefening beschaaft de kunste,. door S. Fokke (inv. et del.), P.J. Uylenbroek (exc.) en H.L. Myling (sculps.)034420 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet.
Amsterdam, Izaak Duim, 1770a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1091 E 56 : 1) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en getekend door Ontworpen en getekend door Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2).
Ontworpen en getekend door Louis Fabritius Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761) (3).
Onderwerp: Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw met 6 borsten ligt op de grond (r.). Een geblinddoekte man met een fakkel en een dolk in zijn hand komt op haar af (l.). Op de achtergrond houdt een vrouw een masker voor haar gezicht (l.). Op de achtergrond een classicistische gebouw en bliksem (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met tulband heeft zijn arm geheven (r.). Op de voorgrond 2 mannen met tulbanden en zwaarden in hun hand (r.). Op de achtergrond een vrouw die zichzelf steekt met een dolk (m.). Op de achtergrond houden verschillende mannen een oude man in hun armen (l.) (3).
Datering: 1770 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. (1).
Onderschrift: Corns. Ploos van Amstel, J.C. inv. et del. | Reinr. Vinkeles, sculps. 1770. | ’t Verblinde Bygeloof, bestierd door Huichlary, Ontziet Natuur noch Rede in woeste razerny. (2).
Onderschrift: L.F.D.B. inv. | P. Tanjé sculp. | MAHOMET LE PROPHETE TRAGEDIE. (3).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1088 C 3:1, UBL1088 F 43:2 en UBL1091 E 56:1 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton05640, Ceneton06628, Ceneton06637, Ceneton06630, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton11331, Ceneton00153, Ceneton03258.
Ex UBL1091 E 56:1 bevat tevens nog een frontispice buiten de collatie.
TIN 4 D 41 : 4 heeft ook een extra gravure (derde bedrijf, vierde tooneel, die volgt na na het frontispice.
TIN 4 D 41 : 4 (voor p. 61) heeft een extra titelgravure met Frans onderschrift, L.F.D.B. inv. en P. Tanjé sculps.034430 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet.
Amsterdam, Izaak Duim, 1770b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door S. Fokke: Oefening Beschaaft de Kunsten.034450 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De moeder, vertrouwde van haare dochter.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Blijspel
Illustraties: TIN 4 D 41 : 3 heeft twee titelpagina’s; verschillend zijn de vignetten: de eerste bevat het vignet “Oefening beschaaft de kunsten”, de tweede “De byen enz.”.034480 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De vrouw naar de waereld.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door S. Fokke
Extra illustraties: Ex. TIN 5 B 103 : 1 heeft twee extra illustraties034500 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Algemeen titelvignet buiten de collatie (UBL1092 D 1 : 1) (3).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1092 D 1 : 1) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1-3).
Geschilderd door Jurriaan Andriessen (1742-1819) en Hermanus Numan (1744-1820), de figuren ontworpen en getekend door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door Reinier en Hermanus Vinkeles (1745-1817) (4).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met borstbeelden, wapenschilden, bijenkorf en attributen van de Muzen. Binnen het cartouche een Muze (?) en Apollo (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man is geknield en omhelst een gezetelde man (m.) in een huiskamer. Naast deze man zit een vrouw op haar knieën. Op de achtergrond mannen met zwaarden (2).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (3).
Illustratie, afbeelding van het decor (“De Italiaansche straat”), het 4de bedrijf, 2de toneel van het toneelstuk. Een man knielt voor een vrouw en houdt haar hand vast (l.) in een straat. Hier achter staan een man en een vrouw. Een man in een zwart gewaad en met een krullende pruik steekt zijn hand naar hen op (r.) (4).
Datering: 1738 (1), 1774 (geschilderd) 1775 (in prent gebracht) (4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift m.b.: YVER. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit 1738 (1).
Onderschrift: S. Fokke inv. et fec. | DE WEDERGEVONDEN ZOON. (2).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. (3).
Onderschrift: J. Andriessen & H. Numan, inveniunt & pinx. 1774. | R. Vinkeles, del & figur inv. et del. R & H. Vinkeles, sculp. 1775. | DE ITALIAANSCHE STRAAT. | ALARDUS. | Myn vreugd is al te groot; ik zal van blydschap sneeven. | IDA. | Daar is hy zelf. Wat droes heeft hem hier heen gedreeven? | WEDERGEVONDEN ZOON IVde Bedr. IIde Toon. | RUE ITALIENNE. | EUPHEMON, fils. | Ah, je mourrai de l’excès de ma joye. | MARTHE. | Ma foi c’est lui, qu’ici le diable envoye. | L. ENFANT PRODIGUE, Act IV. Sc III. | TE AMSTERDAM by JOHANNES SMIT en Zoon met Privilegie. (4).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1091 E 56:2 en UBL1092 D 1:1 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03609.
Het ex. UBL1092 D 1:1 bevat tevens een algemene titelpagina met een titelvignet door Simon Fokke. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton05640, Ceneton06628, Ceneton06637, Ceneton06630, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton11331, Ceneton00153, Ceneton03251.
MNL 8600 met frontispice en een uitslaande plaat door Reinier Vinkeles (1741-1816) en H. Vinkeles, voorstellende het 2de toneel van het 4de bedrijf.
TIN 4 D 41 : 1 heeft een frontispice (titelvignet met “De wedergevonden zoon) door S. Fokke.034520 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1770. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van S. Fokke.
Ex. UBL heeft extra ill. op titelpagina.034550 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Krijgsspel
Illustraties: Titelvignet van Simon Fokke (1712-1784) en H.L Mijling (werkz. 1784-1820)034560 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. krijgsspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet034610 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent (UBL1092 D 7:2) (2).
Kunstenaar: Gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door D. Klippink (1).
Ontworpen en geschilderd door Pieter Barbiers (1717-1781), de figuren ontworpen en getekend door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door Reinier en Hermanus Vinkeles (1745-1817) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (l.) buigt voor een gezetelde man (r.) in een huiskamer (1).
Illustratie van het 24ste toneel van het toneelstuk. Een vrouw en 2 mannen staan bij elkaar in een zaal. In deze zaal bevinden zich nog 3 mannen en een vrouw. De zaal is gedecoreerd met wapens en busten (2).
Datering: 1774 (geschilderd), 1776 (in prent gebracht) (2).
Techniek: Ets en graure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: Jan Fokke, fecit | D. Klippink, Excudit. | DE HAGENAAR TE ENKHUIZEN. (1).
Onderschrift: P. Barbiers, inv. et pinx 1774. | R. Vinkeles, del. & figur inv. et del. R. & H. Vinkeles, sculp. 1776. | HEDENDAAGSCHE KAMER. | DE GRAAF. | Adieu, Madame! gy zyt meer gestraft dan ik: gy bemind my, en ik ga vertrekken, | CHAMBRE MODERNE. LE MARQUIS. | Adieu, Madame, vous êtes plus punie que moi, Vous m’aimez, & je pars. | TE AMSTERDAM by JOHANNES SMIT en Zoon, met Privilegie. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1091 E 59 en UBL1092 D 7:2 zijn identiek. De titelvignetten zijn vrijwel identiek (UBL1091 E 59: ongesigneerd, UBL1092 D 7:2: N. Frankendaal, 1758).
Ex. UBL1092 D 7:2 bevat tevens een uitvouwbare plaat. Voor een uitvouwbare plaat die mogelijk tot dezelfde serie behoorde, zie: Ceneton05974034620 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Blijspel
Illustraties: Gravure: Muze en Faam034630 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (titelvignet).
Gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door D. Klippink (frontispice).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man knielt voor een vrouw (r.) in een huiskamer en houdt haar hand vast. In deze kamer zijn nog 3 andere figuren. Op de achtergrond een fontein; op de voorgrond een gordijn (frontispice).
Datering: 1762 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fec.1762. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: Jan Fokke fecit., onderschrift r.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift m.o.: DE MINDERJARIGE. (frontispice).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1091 E 60, zie: Ceneton03273.034640 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758b v. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Prent buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door D. Klippink (1).
Nicolaas van Frankendaall (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (2).
IF.S: (3).
Ongesigneerd. Jan Fokke (4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man knielt voor een vrouw (r.) in een huiskamer en houdt haar hand vast. In deze kamer zijn nog 3 andere figuren. Op de achtergrond een fontein; op de voorgrond een gordijn (1, 4).
Gedecoreerd cartouche met stadswapen van A’dam, bijen, bloemen, acanthusbladeren en twee verhalende scenes in medaillons. In het cartouche een bijenkorf met op de achtergrond , Apollo en de muzen (2).
Architecturaal doorkijkje, gedecoreerd met acaanthusbladeren, 2 brandende schalen, een portretbuste van een man en een wapenschild met hierop een bloem (3).
Datering: 1758 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Onderschrift l.o.: Jan Fokke fecit., onderschrift r.o.: D. Klippink, Excudit., onderschrift m.o.: DE MINDERJARIGE. (1).
Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit, 1758. (2).
Opschrift l.o.: IF.S: (3).
¶ Voor een identiek frontispice (1), zoals in ex. UBL1092 D 7:1, zie: Ceneton03272.034650 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelpagina “De byen storte hier”.034660 - Joh.Will. van Hasselt (naar het Duits van J.C. Lavater): Abraham en Izaac. Godsdienstig schouwspel.
Amsterdam, Johannes Allart, 1788. Godsdienstig schouwspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure voor het spel door R. Vinkeles, 1788 (derde bedrijf, zesde toneel)034690 - Maurits van Hattum en Louis Anseaume (naar het Frans van Alain René Lesage, en d’Orneval): De verkeerde waereldt. Ten deelen gevolgt naar het Fransche.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Kluchtige opera, met dans, kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: bijenkorf, van Jan Punt (1711-1779)034700 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Vignet op fol.*3r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1092 F 1:3) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Jakob van der Schley (1715-1779) (1).
Jakob van der Schley (1715-1779) (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man (m.) knielt voor een gezetelde man (r.). Op de achtergrond strijders (1).
...? en de Godin Minerva flankeren het familiewapen van Dhr. Pieter Rendorp (2).
Onthoofdsingsscène van 2 mannen (3).
Datering: 1735 (1).
Techniek: Ets en gravure (1, 2). Ets (3).
Tekst: Onderschrift l.o.: J. v.d. Schley invenit., onderschrift r.o.: et sculp 1735., onderschrift m.o.: BRUTUS TREURSPEL. (1).
Onderschrift l.o.: J. v. Schley fecit (2).
Onderschrift m.o.: BRVTVS, filios interimens. (3).
¶ De vignetten en frontispices in de exx. UBL1092 D 10:1 en UBL1092 F 1:3 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03282, Ceneton07164, Ceneton02566. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03282.
Het ex. UBL1092 F 1:3 bevat een extra frontispice buiten de collatie.034710 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In het ex. KBH 3111 G 53 is een frontispice uit de ed. van 1735 bijgeplakt (na *4v).034720 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. Tin 13 A 38 : 1 met extra frontispice door J. v.d. Schley, 1735.034730 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Vignet op fol.*3r (3).
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Jakob van der Schley (1715-1779) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Jakob van der Schley (1715-1779) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man (m.) knielt voor een gezetelde man (r.). Op de achtergrond strijders (1).
Op de voorgrond: putto met masker en toorts, personificatie van Faam, putto met lauwerkransen. Op de achtergrond Apollo en de Muzen (2).
...? en de Godin Minerva flankeren het familiewapen van Dhr. Pieter Rendorp (3).
Datering: 1735 (1), 1740 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift l.o.: J. v.d. Schley invenit., onderschrift r.o.: et sculp 1735., onderschrift m.o.: BRUTUS TREURSPEL. (1).
Opschrift (op vaandel): MELIORIBUS NON PLURIBUS. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1740. (2).
Onderschrift l.o.: J. v. Schley. fecit. (3).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1096 H 65, zie: Ceneton03279, Ceneton07164, Ceneton02566. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton07743, Ceneton07745, Ceneton07750, Ceneton02397. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03279.034750 - Jan Haverkamp (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Clotilde.
Amsterdam, Arent van Huissteen, 1732. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 strijders met tussen hen in een vrouw. Op de achtergrond nog meer strijders.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: CLOTILDE. TREURSPEL.
Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1732.034760 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Matthäus Terwesten (1670-1757) en Michiel Elgersma (...-1764).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Uitbeelding van de dood van Nero.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: M. Terwesten, onderschrift r.o.: M. Elgersma fe:, onderschrift m.o.: De DOOD van NERO, Treurspel.
¶ Het frontispice in ex. UBL1090 E 72:1 is qua inhoudelijke beeltenis identiek aan UBL1090 E 72:3 (Ceneton03286). Stilistisch zijn er verschillen; deze prenten zijn door verschillende kunstenaars gemaakt.034770 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Uitbeelding van de dood van Nero.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op fries): DE DOOD VAN NERO
¶ Het frontispice in ex. UBL1090 E 72:3 is qua inhoudelijke beeltenis identiek aan ex. UBL1090 E 72:1 (Ceneton03285). Stilistisch zijn er verschillen; deze prenten zijn door verschillende kunstenaars gemaakt.034790 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (frontispice).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Liggende vrouw wordt beweend door een vrouw en 2 kinderen. Hiernaast staat een soldaat en een andere soldaat komt toegesneld (frontispice).
Datering: 1738 (titelvignet en frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit 1738. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fecit 1738., onderschrift m.o.: SABINUS EN EPONINA, TREURSPEL. (frontispice).
¶ De frontispices en de titelvignetten in de exx. UBL1092 D 11 en UBL1092 F 1:4 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton01988, Ceneton02381, Ceneton05545, Ceneton07115. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03289, Ceneton03291.034800 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Otworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (zowel titelvignet als frontispice).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier en Pegasus. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en 2 verhalende scenes (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Liggende vrouw wordt beweend door een vrouw en 2 kinderen. Hiernaast staat een soldaat en een andere soldaat komt toegesneld (frontispice).
Datering: 1738 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: De byen storten hier; het eelste dat zy leezen Om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fecit 1738., onderschrift m.o.: SABINUS EN EPONINA, TREURSPEL. (frontispice).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1092 E 66, zie: Ceneton03288, Ceneton03291. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton08787.034810 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice en titelvignet van Jan Punt, 1738 (1711-1779)034820 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741c v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (zowel titelvignet als frontispice).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Liggende vrouw wordt beweend door een vrouw en 2 kinderen. Hiernaast staat een soldaat en een andere soldaat komt toegesneld (frontispice).
Datering: 1742 (titelvignet), 1738 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: de Byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude Stok te voen, ende ouderloze wezen. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1742. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fecit 1738., onderschrift m.o.: SABINUS EN EPONINA, TREURSPEL. (frontispice).
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals in ex. UBL1091 E 67, zie: Ceneton03289, Ceneton03288,034840 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1)
Frontispice buiten de collatie (UBL1090 E 72:4) (2)
Kunstenaar: Anoniem (1,2)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Mannen aan een eettafel worden opgeschrikt wanneer twee soldaten een man doden. In deze ruimte staat een Sfinx-sculptuur (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene op plein voor groot gebouw. Op de voorgrond een brandend altaar waar boeken op gegooid worden (2).
Techniek: Ets en gravure (1,2).
Tekst: Opschrift m.o.: SERTORIUS: TREURSPEL. (1)
Onderschrift m.o.: SERTORIUS. (2)
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 E 72:4 en UBL1260 G 14:3 zijn identiek. Het ex. UBL1090 E 72:4 bevat een tweede frontispice buiten de collatie in een kleiner formaat.
Het frontispice in UBL1260 G 14:3 is beschadigd: de gezichten van de figuren zijn bekrast met potlood.034850 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoord van Antoninus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend door Jan Goeree (1670-1731), in prent gebracht door Balthasar Bernarts (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de achttiende eeuw)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met lauwerkrans probeert een andere man te doden met een zwaard. Op een sokkel staat sculptuur met hiernaast een offerschaal.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op sokkel): GETA OF DE BROERDER-MOORD VAN ANTONIUS Treurspel., opschrift l.o.: J. Goeree del:, opschrift r.o.: B. Bernarts sculp:
¶ Het frontispice in de ex. UBL1090 E 72:2 en UBL1094 D 17:7 zijn identiek.034860 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: T.F. Walter (werkzaam in Holland rond 1720).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en twe verhalende scenes.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zij lezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.
Onderschrift l.o.: T.J. walter fec.
¶ In het ex. UBL1099 F 28 is geen frontispice aanwezig. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02382, Ceneton05640.034870 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat is een gravure van B. Bernarts naar een tekening van J. Goeree.
Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.034890 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Aleid van Poelgeest.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf met Apollo op de Helicon034910 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1779. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816), 1767
Extra illustraties: In TIN 3 H 131 tussen *1 en *2 een gravure op groter formaat door S. Fokke / A. Fokke Simonsz. met een afbeelding uit het IIIe Bedrijf, IIIe Tooneel.
Ex. TIN 5 D 93 heeft twee titelpagina’s en een extra illustratie na p. 34.034940 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Extra titelpagina met vignet door Buys / Bogerts, 1784034970 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Prent buiten de collatie tussen pp. 80-81 (UBL1092 D 12) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812), gedrukt door Arend Simonsz. Fokke (1755-1812) (1, 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 soldaten te midden van een grote groep figuren (oa. strijders). 1 van de soldaten (m.) is geknield. Spitsboog-architectuur met een brandende kroonluchter aan het plafond (1).
Illustratie van het Vde bedrijf, 9de toneel van het toneelstuk. 2 mannen (l./r.) proberen elkaar aan te vallen met een zwaard. Zij worden uit elkaar gehouden door een 3de man met een zwaard (m.). Hier omheen staan verschillende mensen, waaronder strijders met speren en vaandels (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift m.o.: ROBBERT, DE VRIES. Onderschrift: Jan Fokke, inv. et fecit | A. Fokke, Simonsz. excudit. (1).
Opschrift m.o.: ROBBERT DE VRIES. Ve Bedrijf. IVe Tooneel. Opschrift l.o.: J. Fokke in fc. Onderschrift m.o.: A. Fokke simonsz. Excudit. (2).
¶ De titelvignetten (bijenkorf binnen cartouche) en frontispices in de exx. UBL1091 E 68 en UBL1092 D 12 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03308.
Ex. UBL1092 D 12 bevat tevens een extra prent.034980 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door Buys / Bogerts, 1784.
Frontispice door Jan Fokke / A. Fokke Simonsz.
Tekening op π3r door S. Fokke.
Extra illustraties: Twee extra illustraties buiten de collatie: voor p. 85, door A. Fokke Simonsz. en een na p. 86.034990 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778a o. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (titelvignet).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784), gedrukt door Arend Simonsz. Fokke (1755-1812) (frontispice).
Onderwerp: Bijenkorf met hiernaast 3 figuren. In de lucht Apollo, Pegasus en de tempel van de muzen. Om de voorstelling een rand met plantmotieven, attributen van de muzen en het stadswapen van A’dam (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 soldaten te midden van een grote groep figuren (oa. strijders). 1 van de soldaten (m.) is geknield. Spitsboog-architectuur met een brandende kroonluchter aan het plafond (frontispice).
Datering: 1761 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift m.o.: De Bijen Storten hier, het eelste dat zij leezen // Om de Oude stok te Voen en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: R. Vinkeles inv. et sculp.1761. (titelvignet).
Opschrift m.o.: ROBBERT DE VRIES. Onderschrift: Jan Fokke, inv. et fecit | A. Fokke, Simonsz. excudit (frontispice).
¶ Voor een titelvignet met een vergelijkbare voorstelling, zoals in ex. UBL1091 G 7, zie: Ceneton06233. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03306.
Ex. TIN 4 C 1 : 2 heeft eem extra titelpagina met ill. door Buys / Bogerts, 1784.
En twee extra ill. na p. 78 en 80.035040 - V. Hazart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Quelgeesten.
Amsterdam / Leiden, Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1718 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat en titelvignet.035050 - Joh. Hazeu Corn.zn.: De zegepraal van Mr. J. Necker.
Amsterdam, Dirk Schuurman, en J. ten Brink Gz., 1789. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBA met portret van de auteur op het titelblad.035070 - [Abraham Heems]: Absalon, of de gestrafte heerschzucht.
Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1721 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond een huilende man met een kroon op zijn hoofd. Naast hem liggen een dode vrouw en kind. Een gelvleugelde putti loopt weg van deze man. Op de achtergrond klimt een man in een boom (r.). Een soldaat te paard met een speer in de hand nadert hem (l.).
Datering: 1721.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in medaillon): ABSALON TREUR-SPEL., Opschrift r.o.: J: Goeree in: et fec: 1721.
¶ Het ex. UBL1092 F 6:1 bevat een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747).035080 - Abraham Heems: Antipater, of de dood van Alexander en Aristobulus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1723. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (UBL1092 F 6:2) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1092 F 6:2) (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1092 F 6:2) (4).
Kunstenaar: Ontworpen door J.W. (mogelijk Jan Wandelaar (1690-1759), gemaakt door A.D. Mogelijk Abraham Delfos (1731-1820) (1-4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Wijzende man is het kernpunt van de compositie. Achter hem verschrikte, bange mensen. Een vrouw ligt op haar knieën. Op de achtergrond classicistische architectuur (1-4).
Techniek: Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in oranjetinten (1).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in geeltinten (2).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in groentinten (3).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in bruintinten (4).
Tekst: Onderschrift l.o.: J.W. inv., onderschrift r.o.: A.D. fec., onderschrift m.o.: ANTIPATER. (1-4).
¶ De frontispices in de exx. UBL1090 C 52 en UBL1092 F 6:2 zijn identiek. Het ex. UBL1092 F 6:2 bevat 3 extra frontispices die qua beeltenis identiek zijn aan de overige frontispices, maar in een andere kleur zijn gedrukt.
De manier van polychromeren in ex. UBL1090 C 52/UBL1092 F 6:2 is identiek aan de prenten in ex. UBL1094 D 37:2.035110 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid.
Amsterdam, Dominicus van der Stichel, voor Abraham (I) de Wees, 1641c d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.035140 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1662b d. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, Ganymedes op de arend035200 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1697a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1092 F 8 heeft een frontispice uit een Franse editie.035280 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 C 55: Frontispice “J. van Heemskerk, Tooneel Poëzy. S. Fokke inv. et fec. 1747 / J. Smit excudit”
Ex. UBL 1090 C 55: Frontispice Franse ed., A. Santfoort 1663
Ex. UBL 1090 C 55: Frontispice Engelse ed.
Titelvignet
Ex. UBL 1090 C 55: Gravure na p. 12; “De Vries del. et sculps. 1778.”035290 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid, uit het Fransch van den Heer Corneille, zo als het zelve op den Amsteldamschen schouwburg word vertoond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1760. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: Ex. UBL 1090 C 55: Frontispice: “De Vries del. et sculps. 1778.”035300 - Willem Heemskerk: Hebreeusche heldinne.
Rotterdam, Johannes Naeranus, 1647. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Typografisch ornament op titelpagina035310 - Jacob Heerman (naar het Frans van J. Mairet): Chryseide en Arimants.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Jacob Heerman, 1639. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: wapen van Amsterdam, op titelpagina.035380 - Jan Frederik Helmers: Dinomaché, of de verlossing van Athene.
Amsterdam, Abraham Mars, 1798. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)035440 - Christiaen Henricx: David ende Absalon.
Arnhem, Jan Janssen, 1625. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelprent: houtsnede van David spelend op zijn lier.035740 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin, of de eenvoudige natuur.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1768a v. Landspel
Illustraties: Vignet op titelpagina door N. v.d. Meer.
Extra illustraties: UBL 1088 E 21 : 1 met ingevoegde platen door Ther. Martinet e.a.035760 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Bataefsche veldvreugd, ter gelegenheid van het huwelijk zijner doorluchtige Hoogheid Willem den Vijfde, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder enz. enz. enz. en haere Koninglijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1767a v. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: In UBA O 62-6525 : 1 met ingekleurd titelvignet.
MNL 7598: met ingevoegde vignetten.035780 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1767a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Prent in katern C (4).
Uitvouwbare prent na het toneelstuk (5).
Frontspice buiten de collatie (UBL1088 F 27:2) (6).
Polychroom frontispice buiten de collatie (UBL1088 F 27:2) (7).
Polychrome prent tussen fol.C3 en fol.C4 (UBL1088 F 27:2) (8).
Uitvouwbare prent na het toneelstuk (UBL1088 E 20:2) (9).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (1, 2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (3, 7).
Ontworpen door Charles Eisen (1720-1778), gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (4, 8).
Getekend door Louis Carrogis Carmontelle (1717-1806), in prent gebracht door Christian Friedrich Fritzsch (1719-1774), gedrukt door G. Bom (5).
Ongesigneerd. Waarchijnlijk ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (6).
In prent gebracht door Christian Friedrich Fritzsch (1719-1774) in Amsterdam, gedrukt door G. Bom (9).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (1).
Vliegende putto voor de zon houdt het familiewapen van Dhr. Jean Calas vast (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde man op de grond (m.) strekt zijn hand uit naar een andere man die met zijn hand wijst (r.). Op de achtergrond verschillende mensen en soldaten met speren. Aan het plafond hangt een lantaarn (3, 6, 7).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond ligt een dode figuur. Een vrouw pakt hem vast (r.). Een man steekt zijn gevouwen handen in de lucht (m.). Een man met een kaars kijkt hiernaar vanuit de deuropening (l.) (4, 8).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen bij een schrijftafel. 1 van hen houdt een brief vast (l.). 3 gezetelde en 1 staande vrouw kijken naar deze mannen (r.). Deze scène speelt zich af in een kelder/cel (?) (5).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man wordt uit zijn voetboeien geholpen door een andere man. 2 vrouwen en 1 man omhelzen hem (m.). Een oude vrouw zit in een rieten stoel. Een man giet drank op een zakdoek en geeft dit aan haar (r.). Een monnik (?) wordt door 2 mannen binnengelaten in de cel (l.) (9).
Datering: Gedrukt in 1766 (5), Gedrukt in 1769 (9).
Techniek: Ets en gravure (1-4, 6).
Ets, gravure, stippelmethode (5, 9).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (wapen boven de deur) (7).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (kandelaar) (8).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (1).
Opschrift m.o.: N. v.d. Meer jun i f (2).
Opschrift m.o.: DE DOOD VAN CALAS; TREURSPEL. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fecit (3, 7).
Bovenschrift r.b.: I., onderschrift: Ch. Eisen invent. | N. v.d. Meer J. fec. (4, 8).
Onderschrift: L.C. De Carmentelle delin. | C.F. Fritzsch sculps. | DE ONGELUKKIGE FAMILIE VAN CALAS. | De Moeder, de twee Dochters met Jeanne Viguiere, haar Dienstmaagd; de Zoon en zyn vriend de jonge La Vaisse | G. Bom Excudit 1766 | Qualibus in tenebris vetae quantisque perielis Degitur hoc oeve quodeumque est | Lucret (5).
Onderschrift: LES ADIEUX DE CALAS, A SA FAMILLE | Je crains Dieu ........ et n’ai point d’autre crainte. | HET AFSCHEID VAN CALAS. | Ik vrees God en heb geen andere vrees. | Justum et tenacem propositi virum Non civium arder prava jubentium | G. Bom, Excudit 1769 | Mente quatit solida. | Gravé par C.F. Fritzsch, Amst. (9).
¶ De (titel)vignetten, frontispices en (uitvouwbare prenten) in de exx. UBL1088 E 20:2 en UBL1088 F 27:2 zijn identiek.
Voor een identiek (titel)vignet, prent en frontispice, zie: Ceneton03391, Ceneton03390. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03391, Ceneton03402, Ceneton03413, Ceneton03407.
UBA O 62-6525 : 2 met ingekleurde prenten.035790 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1767b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke
Titelvignet door N. van der Meer Jun.
Extra illustraties: UBL 1088 F 27 : 2 bevat drie exemplaren van het frontispice, waarvan een gekleurd; een gekleurde plaat en een nietgekleurde plaat door N. van der Meer Jun. naar Ch. Eisen; en een uitslaande plaat door Fritsch, naar De Carmontelle.035800 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1767c v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke.
Putto met spiegel voor de “Toewying”.
Na p. 10 of p. 50: gravure door N. v.d. Meer naar Ch. Eisen.
Extra illustraties: Ex. UBA 690 H 138 heeft twee frontispices, en de gravure van Eisen voor in het boek.035810 - Cornelis Heyligert (KWDAV): De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1767d v. Treurspel
Illustraties: Vignet op fol.*2r (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie. (2)
Prent tussen fol.A5v en fol.A6r (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ontworpen door Charles Eisen (1720-1778), gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (3).
Onderwerp: Vliegende putto voor de zon houdt het familiewapen van Dhr. Jean Calas vast (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde man op de grond (m.) strekt zijn hand uit naar een andere man die met zijn hand wijst (r.). Op de achtergrond verschillende mensen en soldaten met speren. Aan het plafond hangt een lantaarn (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond ligt een dode figuur. Een vrouw pakt hem vast (r.). Een man steekt zijn gevouwen handen in de lucht (m.). Een man met een kaars kijkt hiernaar vanuit de deuropening (l.) (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: N. v.d. Meer jun i f (1).
Opschrift m.o.: DE DOOD VAN CALAS; TREURSPEL. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fecit (2).
Bovenschrift r.b.: I., onderschrift: Ch. Eisen invent. | N. v.d. Meer J. fec. (3).
¶ Voor een identiek vignet, frontispice en prent, zoals in ex. UBL1096 G 80, zie: Ceneton03391.035820 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1767e v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Prent tussen fol.A5v en fol.A6r (4).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (1, 2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (3).
Ontworpen door Charles Eisen (1720-1778), gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (4).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (1).
Vliegende putto voor de zon houdt het familiewapen van Dhr. Jean Calas vast (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde man op de grond (m.) strekt zijn hand uit naar een andere man die met zijn hand wijst (r.). Op de achtergrond verschillende mensen en soldaten met speren. Aan het plafond hangt een lantaarn (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond ligt een dode figuur. Een vrouw pakt hem vast (r.). Een man steekt zijn gevouwen handen in de lucht (m.). Een man met een kaars kijkt hiernaar vanuit de deuropening (l.) (4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (1).
Opschrift m.o.: N. v.d. Meer jun i f (2).
Opschrift m.o.: DE DOOD VAN CALAS; TREURSPEL. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fecit (3).
Bovenschrift r.b.: I., onderschrift: Ch. Eisen invent. | N. v.d. Meer J. fec. (4).
¶ Voor een identiek vignet, frontispice en prent, zoals in ex. UBL707 D 2:2, zie: Ceneton03390. Voor een identiek (titel)vignet, zie: Ceneton03387. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03402, Ceneton03387, Ceneton03413, Ceneton03407.035830 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1767f v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke.
Putto met spiegel voor de “Toewying”.
Na p. 10 gravure door N. v.d. Meer naar Ch. Eisen.035870 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1768a v. Burger treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelpagina: “kunst wordt door arbeid verkreegen”
I: scene
II: scene
III: scene
IV: scene
V: scene
VI: scene035880 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1768b v. Burger treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Zes ingevoegde prenten van S. Fokke naar H. Gravelot035890 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1768c v. Burger treurspel
Illustraties: 5 gravures door S. Fokke / R. Gravelot. Na het stuk volgt een bericht aan de binder, waarin staat, hoe de 5 platen moeten worden ingebonden: 2 om katern A, 2 om katern C en 1 voor het 5e bedr., na p. 68.
Kunstenaar: Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door S.F. [Simon Fokke (1712-1784)]035920 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Fanny, of het gelukkig berouw.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1770a v. Zedenspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1088 F 29:4a).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gezetelde man op een sofa wijst opzij (r.). Een vrouw staat naast hem (l.). Op de achtergrond soldaten en een sculptuur van Hercules (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (titelvignet).
Onderschrift m.o.: FANNIA. Val. Maxim. 8;2 3 (frontispice).
¶ Ex UBL707 D4:4 bevat geen frontispice. Dit ex. bevat wel een titelvignet dat identiek is aan het titelvignet in ex. UBL1088 F 29:4a. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03402, Ceneton03387, Ceneton03413, Ceneton03391, Ceneton03408, Ceneton03407.
Ex. UBL1088 F 29:4a bevat tevens een frontispice buiten de collatie. Voor een vergelijkbaar frontispice (afwijkend onderschrift), zie: Ceneton02584.
In TIN 72 G 45 : 1 zit tussen A5 en A5 een grote uitvouwbare gravure door R. Muis, C. v. Hoogeveen Jr. en B. Onnekink.
035930 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Fanny, of het gelukkig berouw.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (K.W.D.A.V.), 1770b v. Zedenspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (titelvignet).
Anoniem (prent).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (titelvignet).
2 mannen converseren. 1 staat achter een bureau, de ander zit hiervoor (r.). Naast het bureau staan een vrouw en een kind. Door de deur van het huis komt een vrouw binnen (l.). De scène speelt zich af in een huis met rieten plafond en houten balken (prent).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en prent).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (titelvignet).
¶ Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1088 E 22:5, zie: Ceneton03387, Ceneton03391, Ceneton03413, Ceneton03407.
De uitvouwbare prent toont stilistische overeenkomsten met de uitvouwbare prent in ex. UBL1088 E 22:6.035950 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Het feestvierend Leyden.
Leiden, Cornelis van Hoogeveen Junior, 1774a o. Eeuwspel
Illustraties: TIN 4 C 9 : 3 Vignet op titel[pagina door N. v.d. Meer035980 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Jean François de la Harpe): Melanie, of de rampzalige kloosterdwang.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1770a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (titelvignet).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (frontispice).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw zit op een stoel (r.). Een oude vrouw houdt haar hand vast. Een man in een zwart gewaad (l.) heft een zwaard. Hier omheen staan verschillende figuren (frontispice).
Datering: 1770 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (titelvignet).
Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1770. Onderschrift m.o.: MELANIE. (frontispice).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL707 D 4:5 en UBL1088 F 29:5 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03408. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03387, Ceneton03391, Ceneton03402, Ceneton03413, Ceneton03408.
MNL 5117 met een ingevoegde uitslaande plaat, vóor alle letter.035990 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François de la Harpe): Melanie, of de rampzalige kloosterdwang.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1770b v.
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (2).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw zit op een stoel (r.). Een oude vrouw houdt haar hand vast. Een man in een zwart gewaad (l.) heft een zwaard. Hier omheen staan verschillende figuren (2).
Een vrouw valt en wordt opgevangen door 2 andere vrouwen, waaronder een non (l.). Hierachter zijn nog 3 nonnen te zien. Twee mannen in zwarte gewaden gebaren naar deze vrouwen (r.). De scène speelt zich af in een kerkelijk gebouw (3).
Datering: 1770 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (1).
Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1770. Onderschrift m.o.: MELANIE. (2).
¶ De uitvouwbare prent (3) toont stilistische overeenkomsten met de uitvouwbare prent in ex. UBL1088 E 22:5.
Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL1088 E 22:6, zie: Ceneton03387, Ceneton03391, Ceneton03402, Ceneton03413, Ceneton03407. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03407.036010 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Melanie, of de rampzalige kloosterdwang.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1770d v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke036020 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Ter inwydinge van het Kunstgenootschap onder de zinspreuk: Kunst wordt door arbeid verkreegen.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1766.
Illustraties: Titelvignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen roor N. v.d. Meer.
Extra illustraties: In UBA O 62-6525 : 1 met ingekleurd titelvignet.036030 - Cornelis Heyligert (KWDAV): Ter verjaringe van het kunstgenootschap onder de zinspreuk: kunst wordt door arbeid verkreegen.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), 1767.
Illustraties: Titelvignet doot N. van der Meer Jun.036040 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Ant. de La Roque): Theonoé.
Leiden, Voor het Kunstgenootschap (KWDAV), bij C. van Hoogeveen, Junior, en C. Heyligert, 1771. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1088 E 23:2) (3).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Noach van der Meer junior (1740-1814) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ongesigneerd. Waarschijnlijk gemaakt door/naar Simon Fokke (1712-1784) (3).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met acanthusbladen en bloemen. In het cartouche Apollo en putti die verschillende kunsten personificeren (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man met een tulband op houdt de hand van een vrouw vast (l.). Een oude man (m.) gebaart naar een andere man met een tulband (r.). Op de achtergrond mannen met speren (2, 3).
Datering: 1771 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN. Onderschrift: N. v. d. Meer jun. | delin. &. fec. (1).
Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1771. Onderschrift m.o.: THEONOÉ; TREURSPEL. (2).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1088 E 23:2 en UBL1088 F 30:2 zijn identiek. Het frontispice in ex. UBL1088 F 30:2 is echter na fol.*6 geplaatst i.p.v. voor de titelpagina.
Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03387, Ceneton03391, Ceneton03402, Ceneton03408, Ceneton03407.
Ex. UBL1088 E 23:2 bevat tevens nog een afdruk van het frontispice zonder opschrift.036050 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Onbekend): De zegeprael der reden over de liefde.
Leiden, Voor het kunstgenootschap, 1768. Herdersspel in maatzang
Illustraties: Gravure vignet door N. v.d. Meer.036120 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1725. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Perseveranter036150 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet036230 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlijk geval, of stantvastige liefde.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1692. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsnede op titelpagina036290 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlijk geval, of stantvastige liefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet is van Jan Punt, 1732 (1711-1779)036320 - Heyns, (non Petrus nec Zacharias): De Son-bloom van Ketel: Spel van Sinnen.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: de intrede van Ketel verthoont.036350 - Petrus Heyns: Prologhe ghespeelt veur tspel van sinnen in ’t Antwerps haechspel.
Antwerpen, Willem Silvius, 1562. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Grote gravure voorafgaande aan de presentacie. Lijkt op een rebus.036370 - Zacharias Heyns: Amsterdam, spel van sinne in Haarlem.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: D’intre van de Brabanders van Amsterdam verthoont.036380 - Zacharias Heyns: Bruylofts tafel-spel.
Rotterdam, Pieter (1) van Waesberge, 1625. Tafelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Genoteerde muziek op O4v.
Typografisch ornament op P4v.036400 - Zacharias Heyns: Sinne-spel van de dry hoofdeuchden. Onder het spreec-woort Sic itur ad astra.
Rotterdam, Pieter (1) van Waesberge, 1625. Zinnespel
Illustraties: Gravures op A1r, A1v, G2v036570 - Pieter ’t Hoen: Ritmer de Jonge, of het bederf der Nederlandsche zeden.
Amsterdam, Hendrik Brongers Junior, 1793. Toneelspel
Illustraties: In TIN frontispice met afbeelding uit het 5e bedr., 3e ton. door D. Smit / Jz. de Wit, 1781.036580 - Pieter ’t Hoen: Het beleg van Alkmaar, of de heldin.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1790. Toneelspel
Illustraties: Gravure behorend bij 3e bedryf, 26e tooneel, geplaatst tussen Q3 en Q4, van Jacques Kuyper (1761-1808) en Carel Jacob de Huyser (werkz. 1766-1815?)036590 - Pieter ’t Hoen: Het beleg van Alkmaar, of de heldin.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1795. Toneelspel
Illustraties: Gravure behorend bij 3e bedryf, 26e tooneel, geplaatst tussen Q3 en Q4, van Jacques Kuyper (1761-1808) en Carel Jacob de Huyser (werkz. 1766-1815?)036600 - Pieter ’t Hoen: De beste broeder.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1790. Toneelspel
Illustraties: Frontispice door J. Kuyper / C. Bogerts.036630 - Pieter ’t Hoen: De dankbaare schuldenaar.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1791. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. TIN 4 C 5 : 2 Ill. uit 5e bedrijf, 16e toneel, door J. Kuyper. Met vermelding: Proefdruk.036640 - [Pieter ’t Hoen]: Eduard en Emilia, of de zegepraal der standvastige liefde.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1793 ca.. Toneelspel
Illustraties: Gravure: scène uit het 5e bedrijf, 9e toneel, door J. Kuyper en C. Bogerts.
Extra illustraties: In ex. TIN 4 C 6 : 2 de gravure met vermelding “Proefdruk”.036650 - Pieter ’t Hoen: De eerlyke landman.
Amsterdam, Izaac de Jongh, 1782. Toneelstuk ter verbetering van de Nederlandse zeden
Illustraties:
Extra illustraties: D. Smit inv. et del., Iz deWit sculp.036670 - [Pieter ’t Hoen]: Frederik en Charlotte, of de edelmoedige belooning der deugd.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1793. Toneelspel
Illustraties: Gravure: scène uit het 3e bedrijf, 14e toneel, door J. Kuyper en C. Bogerts.
Extra illustraties: In ex. TIN 4 C 6 : 1 de gravure met vermelding “Proefdruk”.036680 - Pieter ’t Hoen: Godefroij de Dwingeland en Robbert de Fries, of de redder van zijn vaderland.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1793. Treurspel
Illustraties: Gravure: scène uit het 5e bedrijf, 8e toneel, door J. Kuyper en C. N. v.d. Meer.
Extra illustraties: In ex. TIN 4 C 6 : 3 de gravure met vermelding “Proefdruk”.036700 - Pieter ’t Hoen: De goedhartige ligtzinnige.
Amsterdam, Hendrik Brongers Junior, 1793. Blijspel
Illustraties: Scène uit eerste bedrijf, derde toneel036730 - Pieter ’t Hoen: Jan van Schaffelaar, of de vaderlandsche held.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1791. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure van Vrydag naar Kuyper, uit 5e bedrijf, 22e toneel. (TIN) Met vermelding Proefdruk.036740 - Pieter ’t Hoen (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Karel de Negende, of de school der koningen.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1790. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met frontispice.036780 - Pieter ’t Hoen: Lucas en Wolfhart, of loon naar werk.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1791. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: (TIN) Behorend bij 3e bedrijf, 14e toneel, door J. Kuyper / C. Bogerts. Met vermelding: Proefdruk.
(TIN) Extra titelp.036800 - Pieter ’t Hoen: Ongelukkig vermoeden, of de geredde grenadier.
Utrecht / Amsterdam, Gisbert Timon van Paddenburg, en zoon / M. Schalekamp, 1790. Toneelspel
Illustraties: Portret van Pieter ’t Hoen, Utrechtenaar, voor de Vaderlandsche Schouwburg.
Gravure door Cornelis Bogerts (1745-1817) naar J. Kuyper.036810 - Pieter ’t Hoen: Ritmer de Jonge, of het bederf der Nederlandsche zeden.
Amsterdam, Izaac de Jongh, 1782. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure bij Vde Bedr. IIIde Toneel, voor I4 (p. 135): D. Smit inv. et del., Iz deWit sculp.
Deze gravure is van Iz. de Wit Jansz (1781) naar een tekening van D. Smit.036850 - Pieter ’t Hoen: Werving van Willem den I.
Amsterdam, Izaac de Jongh, 1782 ca.. Toneelstuk ter verbetering van de Nederlandse zeden
Illustraties: D. Smit inv. et del., Iz deWit sculp.036860 - Pieter ’t Hoen: De werving van Willem den I.
Amsterdam, Hendrik Brongers Junior, 1793.
Illustraties: Frontispice: D. Smit inv. et del., Iz deWit sculp. (Afbeelding uit het 5e bedr., 10e ton.)036890 - Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Jean Palaprat): Arlequyn Phaëton.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1724. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet “Kies Voorzigtig” op *1r is waarschijnlijk van Adolf van der Laan (1690 ca. - 1742).036900 - Emanuel van der Hoeven: De drie Hamburgers.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1727. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: Putto plukt muziekinstrumenten uit een boom036910 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De hovenier door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Anoniem (1, 3).
Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (2).
Onderwerp: Apollo met een adelaar. Naast hem Pan/Sater (1).
Twee gezetelde figuren (personificatie van Waakzaamheid en Visserij?). Op de achtergrond een wilde zee met schepen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man met een hark in zijn hand knielt voor twee dames die in een tuin wandelen (3).
Techniek: Ets (1, 3), ets en gravure (2).
Tekst: Opschrift: IN MAGNIS Voluisse sat est (1).
Opschrift (op vaandel): WAAKT-HUYBERT, onderschrift l.o.: I. Schynvoet del: et fec: (2).
¶ Het vignet in ex. UBL1092 F 30:3 is identiek aan het vignet in de exx. UBL1088 F 11:1, UBL503 G 29:1 en UBL1088 F 11:3.036920 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De hovenier door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1725. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Tekstillustratie op *2r (opdracht): “Waakt-Huybert”, van Jancobus Schijnvoet (1685 - na 1733).036940 - Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Louis Drouin dit Dorimond ): Trapolyn.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1688. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet036960 - Emanuel van der Hoeven: Het viervoudig huwelyk.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1724 ca.. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: Putto plukt muziekinstrumenten uit een boom, met onderschrift Kies Voorzigtig036970 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Thomas Corneille): De waarzegster.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure.037020 - [Willem van der Hoeven]: Arlequin, tovenaar en barbier.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Pieter Tanjé (1706-1761).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier het eelste dat zij leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weeze.
Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit 1730.
¶ De titelvignetten in de exx. UBL708 G 19 en UBL1092 F 42 zijn identiek.
De titelvignetten in de exx. UBL708 G 19 en UBL1092 F 42 zijn identiek aan het titelvignet in ex. UBL503 G 29:7 en UBL1096 E 23.037050 - Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim, Turksen keizer.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Michiel Elgersma (...-1764).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes mannen met een tulband op de voorgrond, waarvan een van hen gezeteld is. Op de achtergrond schepen, rook en vuur.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: De Dood van SULTAN SELIM, Turksch Keyzer Treur Spel.
Onderschrift l.o.: M. Elgersma fec:
¶ Het frontispice in ex. UBL1092 F 38 is identiek aan het frontispice in ex. UBL708 G 18:2 (Ceneton03514).037060 - Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim, Turksen keizer.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1731a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice. (UBL708 G 18:2).
Titelvignet (UBL708 G 18:2).
Kunstenaar: Michiel Elgersma (...-1764) (frontispice).
Pieter Tanjé (1706-1761) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes mannen met een tulband op de voorgrond, waarvan een van hen gezeteld is. Op de achtergrond schepen, rook en vuur (frontispice).
Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen (titelvignet).
Datering: 17.. (onleesbaar onderschrift) (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: De Dood van SULTAN SELIM, Turksch Keyzer Treur Spel. Onderschrift l.o.: M. Elgersma fec: (frontispice).
Opschrift: De Bijen storten hier het eelste dat zy leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weeze. Onderschrift m.o.: P. Tanjé fec... 17.. (onleesbaar).
¶ Het ex. UBL1092 F 44 bevat geen frontispice. Dit ex. bevat wel een ongesigneerd titelvignet (bijenkorf).
Het frontispice in ex. UBL708 G 18:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1092 F 38 (Ceneton03513).037080 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1714a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw wordt door twee krijgers ondersteboven van een balkon gehangen boven een rivier. Linksvoor is een riviergod uitgebeeld (roeispaan, kruik).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: SPQR, opschrift l.o.: DE DOODELYKE MINNENYD. | Treurspel.
¶ De afkorting ‘SPQR’ op de prent staat voor ‘Senatus Populusque Romanus’. Dit wil zeggen: ‘De Senaat en het Volk van Rome’.037100 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733. Treurspel
Illustraties: Frontispice: vrouw wordt van het balkon geworpen; Stroomgod
Titelvignet: Bijenkort037110 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Ex. TIN 13 A 37 : 1 met ingeplakt frontispice.037120 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Mogelijk Andries van Buysen jr. (werkzaam tussen 1743-1745)/sr. (werkzaam tussen 1707-1745) (onderschrift is vervaagd, waardoor het signatuur niet meer goed te lezen is).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche een bijenkorf met hiernaast 3 figuren. Op de achtergrond Apollo, Pegasus en de muzen op de berg Parnassus met hiernaast de tempel van de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): De Bijen storten hier het eelste dat zij Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.
Onderschrift m.o.: A. v. Buysen (?) fecit, 1730. (gedeeltelijk onleesbaar ten gevolge van gebruiksporen van de koperplaat).
¶ Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL708 G 18:1, zie: Ceneton06629, Ceneton07357.037170 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd.
Amsterdam, Willem Coertse Jr., 1779. Treurspel
Illustraties: Frontispice: B. Barbiers inv. e delin.. W. Coertse inv. exc.037190 - Willem van der Hoeven: Filipyns belachchelyke schaaking.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1712. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (UBL1092 F 34).
Titelvignet (UBL708 G 19:5).
Kunstenaar: Anoniem (UBL1092 F 34).
Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779) (UBL708 G 19:5).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw verschijnt uit een doos. Hierbij zijn drie figuren uitgebeeld, waaronder een nar (UBL1092 F 34).
Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier en Pegasus. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en 2 verhalende scenes (UBL708 G 19:5)
Datering: 1736 (UBL708 G 19:5).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: FILIPYNS BELACHELYKE SCHAAKING. (UBL1092 F 34).
Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen., onderschrift m.o.: J.Punt inv. et fecit 1736 (UBL708 G 19:5).
¶ Het ex. UBL708 G 19:5 bevat geen frontispice; wel een gesigneerd titelvignet. Voor een identiek titelvignet, zoals in ex. UBL708 G 19:5, zie: Ceneton02397.037200 - Willem van der Hoeven: Filipyns belachchelyke schaaking.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Kluchtspel
Illustraties: Vignet op titelpagina door J. Punt, 1736037220 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Antonio Enríques Gómez): Isabella, Princesse van Iberië.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720. Hof- en landspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Prent buiten de collatie (2).
Prent buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Anoniem (1-3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man kroont een vrouw en houdt een lauwerkrans in zijn hand (1).
Een man met een tulband op zijn hoofd houdt een zwaard tegen de nek van een geknielde vrouw (2).
Volledige portretweergave van Isabella in rijke kledij (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift m.o.: ISABELLA PRINCESSE VAN IBÉRIË. Hof- en Land-spel. (1).
Onderschrift m.o.: ISABELLA. Ariast. 29 Cant. (2).
Onderschrift m.o.: ISABELLE, Rodericus. Sancius. Cap. 41., opschrift r.b.: 60 (3).
¶ De frontispices in de exx. UBL708 G 18:3 en UBL1092 F 41 zijn identiek. In het ex. UBL1092 F 41 zijn 2 extra prenten buiten de collatie toegevoegd.
Het frontispice (3) is stilistisch vergelijkbaar met de frontispices buiten de collatie in Ceneton01780, Ceneton00017, Ceneton05690, Ceneton06642. Deze prenten komen oorspronkelijk waarschijnlijk uit hetzelfde boek.037250 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: kleine gravure op titelblad.037260 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: kleine gravure op titelblad.037270 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734c v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf uitgebeeld met drie figuren hier omheen. Op de achtergrond is de berg Parnassus verbeeld met Apollo, Pegasus, de tempel van de Muzen en de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.
Onderschrift m.o.: J. Punt del. et fecit 1732.
¶ Voor een vergelijkbaar titelvignet als in ex. UBL708 G 19:4, zie: Ceneton06628, Ceneton05806, Ceneton09460, Ceneton01276.037300 - Willem van der Hoeven: De rechter in zyn eigen zaak.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde man kijkt op naar een rijk geklede man. Hier omheen staan verschillende figuren. Op de achtergrond twee tenten.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE RECHTER IN ZYN EIGEN ZAAK. Bley-spel.037310 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1693a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie betreffend ‘De Gelukkige Toneel-Speelder door List’ (1)
Frontispice buiten de collatie betreffend ‘De Schrandere Toneel-Speelder door List’ (2)
Kunstenaar: Ontworpen door Caspar Luyken (1672-1708), in prent gebracht door anonieme prentmaker (1 en 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1 en 2)
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift (in cartouche): De Gelukkige TONEEL-SPEELDER door List. Bly-spel., opschrift l.o.: C. Luijken inv, ... f. (naam is onleesbaar) (1)
Opschrift (in cartouche): De Schrandere Toneel-Speelder door List. Bly-spel. opschrift l.o.: C. Luijken inv, ... f. (naam is onleesbaar) (2)
¶ Het frontispice (1) in ex. UBL1092 F 32 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1097 H 84 (Ceneton03538).
Het frontispice (2) in ex. UBL1092 F 32 is identiek aan de frontispices in de exx. UBL708 G 18:8 en UBL1099 E 14.037330 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Caspar Luyken (1672-1708), in prent gebracht door anonieme prentmaker (1 en 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): De Gelukkige TONEEL-SPEELDER door List. Bly-spel., opschrift l.o.: C. Luijken inv, ... f. (naam is onleesbaar) (1)
¶ Het frontispice is identiek aan het frontispice (1) in ex. UBL1092 F 32 (Ceneton03536).037340 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1729a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Pieter Tanjé (1706-1761) (titelvignet).
Ontworpen door Caspar Luyken (1672-1708), in prent gebracht door anonieme prentmaker (frontispice).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen op een toneel. Op de achtergrond een schrijftafel en een kist met hier tegenaan een zwaard (frontispice).
Datering: 1729 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier het eelste dat zij leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen (titelvignet).
Opschrift (in cartouche): De Schrandere TONEEL-SPEELDER door List. Bly-spel., opschrift l.o.: C. Luijken inv, ... f. (naam is onleesbaar) (frontispice).
¶ De frontispices in de exx. UBL708 G 18:8 en UBL1099 E 14 zijn identiek. Het ex. UBL708 G 18:8 bevat tevens een titelvignet door Tanjé.
De frontispices in de exx. UBL708 G 18:8 en UBL1099 E 14 zijn overeenkomstig met het frontispice in ex. UBL1092 F 32037360 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla): De vermomde minnaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1714. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Michiel Elgersma (...-1764).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man met een zwaard jaagt een vrouw de deur van een huis uit.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: De Vermomde Minnaer | Bleyspel door W. vander Hoeven.
Onderschrift l.o.: M. Elgersma invent et fecit
¶ Het frontispice in ex. UBL1097 E 23 is identiek aan de frontispices in de exx. UBL708 G 18:5 en UBL1092 F 36 (Ceneton03542).037370 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla): De vermomde minnaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717. Blijspel
Illustraties: Frontispice (UBL708 G 18:5).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1092 F 36).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Michiel Elgersma (...-1764).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man met een zwaard jaagt een vrouw de deur van een huis uit.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: De Vermomde Minnaer | Bleyspel door W. vander Hoeven.
Onderschrift l.o.: M. Elgersma invent et fecit
¶ De beeltenissen op de frontispices in de exx. UBL708 G 18:5 en UBL1092 F 36 zijn identiek.
De frontispices in de exx. UBL708 G 18:5 en UBL1092 F 36 zijn identiek aan het frontispice in ex. UBL1097 E 23 (Ceneton03541).037380 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Juan Bautista Diamante): De vermomde minnares.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk ontworpen en in prent gebracht door Michiel Elgersma (...-1764).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man pakt de hand van een vrouw en buigt. Een andere vrouw zit aan een schrijftafel en ontsteekt een kaars.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): VERMOMDE MINNARES, Bleyspel.
Onderschrift l.o.: ...sma inv et fec: (gedeeltelijk onleesbaar).
¶ De frontispices in de ex. UBL708 G 19:1 en UBL1092 F 37 zijn identiek (de afdruk in ex. UBL708 G 19:1 is lichter als gevolg van veelvuldig gebruik van de koperplaat).
Het onderschrift is bij beide prenten niet goed meer te lezen (in het geval van ex. UBL1092 F 37 komt dit door beschadiging).037410 - Otto Christ. Fred. Hoffham: Al stond’er de galg op! Of de verydelde tooneelkomparitie.
Amsterdam, Erven van David Klippink, 1783. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure van S. Fokke op titelpagina.037550 - Dirk van Hogendorp: Kraspoekol, of de slaaverny. (Een tafereel der zeden van Neerlands Indiën).
Delft, M. Roelofswaert, 1800. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.037700 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc): Aben-Zaïd, keizer der Mogollen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Treurspel
Illustraties: Vignet door S. Fokke
Extra illustraties: UBL 1092 D 29 : 2 met ingevoegd frontispice.037710 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia.
Leiden, Frans de Does Pieterszoon, 1777. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Evert Grave (1759-1805), gedrukt door Arend Simonsz. Fokke (1755-1812) (frontispice).
Getekend en gemaakt door A. v.d. Meer (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 3de toneel van het toneelstuk. 3 mannen voor een geopende deur, waarvan 1 zijn arm geheven heeft (m.). Op de voorgrond 2 vrouwen, waarvan er 1 in elkaar gezakt is (l.). Op de achtergrond strijders met speren (frontispice).
Putto met familiewapen (van N.W. op den Hooff?) en loftrompet in zijn hand (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: AMELIA. | Ve Bedrijf, IIIe Tooneel. Onderschrift l.o.: J.E. Grave, inv. et fecit., onderschrift r.o.: A. Fokke fim. et excudit. (frontispice).
Onderschrift r.o.: A. v.d. Meer del. et fec. (titelvignet).037730 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar Antoine Marin Le Mierre): Artaxerxes of, de bezoedelde onschuld.
Amsterdam, Izaak Duim, 1767a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Renier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met een dolk (l.), man met een glas aan zijn lippen (r.). Op de achtergrond een brandend altaar, een troon en verschillende mensen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: J. Buys, inv. | R. Vinkeles, sculp. | ARTAXERXES. Onderschrift m.o.: D. Klippink, Excudit.
¶ De frontispices in de exx. UBL1092 D 35:2 en UBL1092 G 29:3 zijn identiek.037770 - Nicolaas Willem op den Hooff: Blyde aankomst van zyn Hoogvorstelyke Doorluchtigheid, Willem Karel Hendrik Friso.
Amsterdam, Johannes Smit, 1747. Vreugdefeest
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Gekleurd frontispice buiten de collatie (UBL1090 G 26:3) (2).
Portret buiten de collatie (UBL 1092 D 31:1) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1, 2).
Geschilderd door Mutsart (werkzaam rond 1749), getekend door Aert Schouman (1710-1792), gemaakt door Jacobus Houbraken (1698-1780), gedrukt door Isaak Tirion (3).
Onderwerp: Personificatie van Vrijheid met leeuw aan haar voeten (r.) en de zeegod Neptunus (Hippocampus, Triton, drietand) (l.). In de lucht een gevleugelde figuur en blazende putti (l.). Op de achtergrond schepen (1, 2).
Portret van Willem de 4de in een medaillon (3).
Datering: 1747 (1, 2), geschilderd in 1749, uitgegeven in 1759 (3).
Techniek: Ets en gravure (1).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken (2).
Ets (3).
Tekst: Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1747., onderschrift m.o.: te Amsterdam by J. Smit, Boekverkoper. (1, 2).
Opschrift (onder medaillon): Mutsart pinx. 1749. | WILLEM DE VIERDE, PRINS VAN ORANJE EN NASSAU, Erfstadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden. | A. Schouman del. | J. Houbraken fec. Onderschrift m.o.: IS. TIRION excud. 1759 (3).
¶ De frontispicesin de exx. UBL1092 D 31:1 en UBL1090 G 26:3 zijn identiek.
Ex. UBL1092 D 31:1 bevat een algemene titelpagina met vignet (bijenkorf in cartouche) en een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747, gedrukt door Jan Smit).037780 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Deucalion en Pirrha.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1770. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: bijenkorf met boerderij.
UBL 1092 G 29 heeft een ingeplakte prent voor de titelpagina, onderschrift: “Devcalion et Pyrrha, Conservati.”037790 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): De dood van Semiramis.
Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (UBL1092 D 30:1) (2).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1092 D 30:1) (3).
Kunstenaar: J. v. S. Mogelijk Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door Jean Baptiste Claude Chatelain (1710-1771) (2).
Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door Jean Massard (1740-1822) (3).
Onderwerp: Gezetelde Muze (r.) met om zich heen boeken en schrijfmateriaal wijst naar een man die voor haar staat. Hij houdt een boek en papierrol in zijn hand (l.). Op de achtergrond Apollo en Pegasus (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Neergevallen vrouw wordt opgevangen door een man (l.). Hiernaast veel mensen, o.a. met fakkels (m./r.). Architectuur met wenende kariatiden (l.) (2, 3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift m.o.: J. v. S. (1).
Opschrift m.o.: Quelle Victime, ô Ciel, a done frapé ma rage! Onderschrift l.o.: h. Gravelot inv., onderschrift r.o.: J.B.L. chatelain Sculp. (2).
Opschrift m.o.: Quelle Victime, ô Ciel, a done frapé ma rage! Onderschrift l.o.: H. Gravelot inv., onderschrift r.o.: J. MaBard Sculp. (3)
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1092 D 30:1 en UBL1092 G 25:3 zijn identiek. Ex. UBL1092 D 30:1 bevat tevens een frontispice, een algemene titelpagina met titelvignet (cartouche met bijenkorf), een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747, gedrukt door Jan Smit) en een uitvouwbare prent buiten de collatie.037800 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Fausta.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en bijenkorf door S. Fokke (1738), bovenschrift: Yver.037830 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Ingeplakt frontispice buiten de collatie (UBL1092 D 31:2) (2).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (UBL1092 D 31:2) (3).
Kunstenaar: Andries van Buysen jr. (werkzaam tussen 1743-1745)/sr. (werkzaam tussen 1707-1745) (1).
Anoniem (2).
Geschilderd door Nicolas Lancret (1690-1745), in prent gebracht door Charles Dupuis (1685-1742) (3).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen, het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche een bijenkorf met hier omheen 3 figuren. Op de achtergrond Apollo en Pegasus op de berg Parnassus en de tempel van de Muzen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 5 gegroepeerde figuren in een huiskamer (2).
Illustratie van de 2de scène in de 5de acte van het toneelstuk ‘Le Philosophe Marié’. 2 mannen (Ariste en Géronte) staan op het punt elkaar de hand te schudden. Zij worden omringd door 3 elegante dames (v.l.n.r.: Mélite, Céliante, Finette) en 2 heren (Damon en Lisimon) (3).
Datering: 1747 (1), ca. 1741 (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Ets (3).
Tekst: Opschrift (in cartouche): De Bijen storten hier het eelste dat zy leezen, Omde Oude stok te voen ende Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: A.v. Buysen fecit 1747 (1).
Opschrift m.o.: LE PHILOSOPHE MARIÉ (2).
Onderschrift l.o.: N. Lancret Pinxit, onderschrift r.o.: C. Dupuis Sculpsit, onderschrift m.o.: A ce mauvais plaisant a ce railleur grossier, Qui croyant voir la sages se en délire Lui fait insulte, et se pâme de rire, Reconnoissez un Financier. | a Paris chez la Veuve de F. Chereau graveur du Roy ruë S. Jacques aux deux pilliers d’Or Avec prvilége du Roy. | Son frere vertueux plaint le malheur d’Artiste. Tous deux bien differents dans leur commune erreur, L’un prouve sa bonté par un air sombre et triste, Er l’autre par ses ris prouve son mauvais cocur. | N.D. (3).
¶ De exx. UBL1092 D 31:2 en UBL1092 G 26:4 bevatten een identiek titelvignet. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06637, Ceneton09459, Ceneton03616.
Ex. UBL1092 D 31:2 bevat 2 frontispices buiten de collatie.
037840 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).037910 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc): De juffrouw naar de mode.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Blijspel
Illustraties: Vignet op tp door J. Punt, 1736037920 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Sauvé de La Noue): Mahomet de Tweede.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.037940 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Melanide.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (2, 3).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met stadswapen van A’dam, bijen, bloemen, acanthusbladeren en twee verhalende scenes in cartouches. In het grote cartouche een bijenkorf met op de achtergrond Apollo en de muzen (1).
Cartouche met hierin een vrouw die en zak geld leeggooit en het familiewapen van Dhr. Jacob Guillot in haar hand houdt. Hier omheen 3 putti met attributen die verwijzen naar de VOC, handel, wijsheid en strijd (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (l.) knielt voor een vrouw (r.). Hier omheen staan 4 andere figuren (3).
Datering: 1759 (1, 3), 1758 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit, 1759. (1).
Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1758. (2).
Opschrift m.o.: MELANIDE, BLYSPEL. Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fec. 1759. (3).
¶ De (titel)vignetten en frontispices in de exx. UBL1092 D 32:3 en UBL1092 G 28:1 zijn identiek.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03600.
Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03600, Ceneton06251, Ceneton06253.037950 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Melanide.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Blijspel
Illustraties: Vignet op fol.*2r.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (vignet en frontispice).
Onderwerp: Cartouche met hierin een vrouw die en zak geld leeggooit en het familiewapen van Dhr. Jacob Guillot in haar hand houdt. Hier omheen 3 putti met attributen die verwijzen naar de VOC, handel, wijsheid en strijd (vignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (l.) knielt voor een vrouw (r.). Hier omheen staan 4 andere figuren (frontispice).
Datering: 1759 (vignet), 1758 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (vignet en frontispice).
Tekst: Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1758. (vignet).
Opschrift m.o.: MELANIDE, BLYSPEL. Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fec. 1759. (frontispice).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1099 D 31, zie: Ceneton03599. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03599, Ceneton06251, Ceneton06253.
TIN 4 K 37 bevat een losse titelgravure, door Punt, 1759 en een gravure door Punt, 1758 boven het voorwerk.038000 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Nanine, of het verwonnen vooröordeel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1760. Blijspel
Illustraties: Vignet op tp door N. v. Frankendaal, 1760.
Extra illustraties: UBL 1092 D 33 : 1 met een ingevoegd frontispice en een ingevoegde plaat in 4° door De Launay.038030 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Simon Joseph Pellegrin): De nieuwe waereld.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel, met zang, dans konst en vliegwerk
Illustraties: Frontispice door S. Fokke
¶ Exx. UBL1092 D 31:3b en UBL1092 G 27:3b bevatten geen frontispice. Wel bevatten beide exx. een frontispice voor het voorspel van het toneelstuk, zie: Ceneton03618.038040 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De onbescheidene minnaar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice (UBL1092 D 32:2) (2).
Uitvouwbare prent tussen fol.B7v en fol.B8r (UBL1092 D 32:2) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Anoniem (2).
Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door Charles Levasseur (1734-1816) (3).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met borstbeelden, wapenschilden, bijenkorf en attributen van de Muzen. Binnen het cartouche een Muze (?) en Apollo (1).
Illustratie van de 1ste acte, 20ste scène van het toneelstuk binnen een decoratieve omlijsting. Vrouw met masker en brief in haar hand (r.) in een tuin. Een man zit naast haar op een bankje (m.). Twee mannen kijken naar hen (l.). Sculptuur van Amor (2).
Illustratie van de 1ste acte, 20ste scène van het toneelstuk binnen een decoratieve omlijsting. Vrouw met masker en brief in haar hand (l.) in een tuin. Een man zit naast haar op een bankje (m.). Twee mannen kijken naar hen (r.). Sculptuur van Amor (3).
Datering: 1738 (? vrijwel onleesbaar) (1).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.b.: YVER. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit 1738 (? vrijwel onleesbaar) (1).
Bovenschrift: Acte I. | L. INDISCRET | Scene 20. Opschrift m.o.: Oui, je la connois, Traitre, et je connois ton coeur. (2).
Onderschrift l.o.: H. Gravelot inv. Onderschrift r.o.: C. le Vasseur Sculp. Onderschrift m.o.: Oui, je la connais Traitre, et je connais ton Coeur (3).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1092 D 32:2 en UBL1092 G 27:4 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03258.
Ex. UBL1092 D 32:2 bevat een frontispice en een extra prent uit een Franse editie van het toneelstuk. Het frontispice en de uitvouwbare prent zijn spiegelbeeldige kopieën t.o.v. elkaar.
DSU 1946 heeft frontispce uit een Franse editie.038060 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Het orakel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Blijspel, versierd met zang, dans en verändering van Tooneelen
Illustraties: Titelvignet door A. van Buysen, 1747
Extra illustraties: UBL 1092 D 30 : 3 met ingevoegd frontispice door C.G.G. naar S.H. Grimm, met onderschrift “Das Orakel”.038130 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Timon de menschenhater.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke, 1749
¶ Ex. UBL1099 E 15b bevat geen frontispice. Wel bevat het voorwerk van dit toneelstuk een (titel)vignet en frontispice, zie: Ceneton03620.038140 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Simon Joseph Pellegrin): Voorspel van de nieuwe waereld.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Blijspel, met zang, dans konst en vliegwerk
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Polychroom frontispice buiten de collatie (UBL1092 G 27 : 3a) (4).
Polychroom frontispice buiten de collatie (UBL1092 G 27 : 3a) (5).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (3, 5).
Ongesigneerd. Waarschijnlijk Jan Punt (1711-1779) (4).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
Personificatie van IJver (?) houdt het familiewapen van Dhr. Pieter Schrick vast. Om haar heen verschillende geveleugelde putti die met bloemen strooien (2).
Rijk geklede vrouw (l.). Naast haar een geknielde vrouw en Mercurius. Op de voorgrond een putto en een grote vis (r.). Op de achtergrond 5 figuren (r.) (3, 4, 5).
Datering: 1759 (3, 5).
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 3).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken (4, 5).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (1).
Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. (2).
Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fec. 1759. Onderschrift m.o.: DE NIEUWE WAERELD. (3, 5).
Onderschrift m.o.: DE NIEUWE WAERELD (4).
¶ De frontispices en (titel)vignetten in de exx. UBL1092 G 27:3a en UBL1092 D 32:3a zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02577, Ceneton00017, Ceneton03619, Ceneton03620, Ceneton06630.
Ex. UBL1092 G 27:3a bevat 2 extra afdrukken van dit frontispice die na het drukken met de hand ingekleurd zijn.038150 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Voorspel van Timon de menschenhater.
Amsterdam, Izaak Duim, 1749. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.A2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2, 3).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen, het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche een bijenkorf met hier omheen 3 figuren. Op de achtergrond Apollo en Pegasus op de berg Parnassus en de tempel van de Muzen (1).
2 gevleugelde putti houden een gedecoreerd familiewapen (toebehorend aan Dhr. W. Henskes) omhoog. Naast de putti zijn verschillende attributen verbeeld: boeken, trompet, leeuw (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 mannen in de wilde natuur. 1 van hen houdt een mercuriusstaf vast. Links een ezel (3).
Datering: 1747 (1), 1746 (2), 1749 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (1).
Opschrift (op boeken): BATAVIA | VONDEL | HOOFT. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1746. (2).
Opschrift m.o.: TIMON DE MENSCHENHATER. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1749. (3).
¶ De frontispices en (titel)vignetten in de exx. UBL1092 D 31:3b en UBL1092 G 27:1b zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02577, Ceneton03618, Ceneton00017, Ceneton03620, Ceneton06630. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03620.038160 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Voorspel van Timon de menschenhater.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Voorspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.A2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (3).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
2 gevleugelde putti houden een gedecoreerd familiewapen (toebehorend aan Dhr. W. Henskes) omhoog. Naast de putti zijn verschillende attributen verbeeld: boeken, trompet, leeuw (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 mannen in de wilde natuur. 1 van hen houdt een mercuriusstaf vast. Links een ezel (3).
Datering: 1746 (1), 1749 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (1).
Opschrift (op boeken): BATAVIA | VONDEL | HOOFT. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1746. (2).
Opschrift m.o.: TIMON DE MENSCHENHATER. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1749. (3).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1099 E 15a, zie: Ceneton03619. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton02577, Ceneton03618, Ceneton03619, Ceneton00017, Ceneton06630. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton03619.038170 - [Nicolaas Willem op den Hooff] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De vorstelyke wees, of het veröverd China.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1092 D 34 : 3 met ingevoegd frontispice en een andere ingevoegde plaat, voorstellende het VIIe toneel van het Ve bedrijf; I.E. Grave del et sculp., A. Fokke excudit.038190 - [Nicolaas Willem op den Hooff] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Zelmire.
Amsterdam, Gedrukt voor het toneel van Corver en Bouhon, 1763. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1092 G 28 : 4 met ingeplakt frontispice door Jan Punt uit 1766.038220 - Cornelis Hoofman: Adelheide.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717. Bostoneelspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.038230 - [Cornelis Hoofman] (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas.
Koningsberg / Amsterdam, Johan David Zaencker voor de Erven Jacob Lescailje, 1711. Bosch-tonneel-spel
Illustraties: Fleuron op titelpagina; typografische ornamenten voor en na de bedrijven; versierde initialen.038610 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velzen; met de doodt van Graaf Floris den Vyfden, Graaf van Hollandt.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties: Vignet door J. Punt, 1736.038740 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida en Daifilo.
Amsterdam, Broer Jansz Bouman, 1662. Toneelspel
Illustraties: Titelgravure038890 - Pieter Cornelisz. Hooft: Het oordeel van Paris.
Zonder plaats, Voor de liefhebbers, 1748. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1096 C 51 met ingevoegd frontispice.038940 - Pieter Cornelisz. Hooft: Theseus en Ariadne.
Amsterdam, Josephus van der Nave, 1628a d.
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure : “In Liefd’ Bloyende”039070 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtighe comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet.
Amsterdam, Willem Jansz Wyngaert, 1626b o. Kluchtige comedie
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.039110 - [Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster]: Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam, Christoffel Cunradus, voor Jan Jansz. van Santen, 1656. Blijspel
Illustraties: Titelgravure039180 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is, Warenar met de pot.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1695. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titelgravure039250 - Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Andrea de Piere, peerde-kooper.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1634. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet039330 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet.
Amsterdam, Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1628a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: Stadswapen van Amsterdam039390 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet.
Amsterdam, Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede, lansier (met harpoen?)039410 - [Cornelis van Hoogeveen Jr.]: Zinnespel op het afsterven van den Welëdelen gestrengen Heere Mr. Johan van der Marck, Ae.z.
Zonder plaats, Voor het Kunstgenootschap [Veniam pro Laude], 1772. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet door N. van der Meer039420 - [Cornelis van Hoogeveen Jr.] (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice: Ontmoeting tussen bomen bij een dorp
Titelvignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen
Extra illustraties: Ex. TIN 5 B 103 : 3 bevat drie frontispices: 1: De ritmeester (ontmoeting onder boom, kerk rechts), 21 ton., door R. Vinkeles, 1776; 2: De Dankbaare zoon (2 mannen en 1 vrouw met kerk op de achtergrond), door J. Fokke / J.W. Smit; 3: De dankbaare zoon (ontmoeting onder boom, kerk links) door Buys / Punt, 1778.039440 - Cornelis van Hoogeveen Jr. (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door B. Numan: Bijenkorf met Yver039470 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Den Verrezen hondschen Diogenes.
Rotterdam, Henricus Goddaeus, voor Frans van Hoogstraten, 1660.
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Diogenes is uitgebeeld met zijn lantaarn, waarmee hij tussen de burgers van Athene zoekt naar wijsheid en deugd. De betekenis van de frontispice wordt op fol.A1v toegelicht door Vondel.
Techniek: Gravure039480 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wijsheid.
Rotterdam, Frans van Hoogstraeten, 1672. Hekelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Diogenes is uitgebeeld met zijn lantaarn, waarmee hij tussen de burgers van Athene zoekt naar wijsheid en deugd. De betekenis van de frontispice wordt op fol.*4 toegelicht door Fransois van Hoogstraeten (F.V.H.)
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: Verrezen Diogenes, opschrift l.b. (op cartouche van architectuur): R de H
¶ Het frontispice in ex. UBL1092 G 34 is vrijwel identiek aan het ex. UBL1098 E 85 (Ceneton03755). UBL1098 E 85 is een kopie van Lamsvelt naar het ontwerp van De Hooghe.039490 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid.
Amsterdam, Pieter Visser, en Johannes van Heekeren, 1710. Hekelspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: In prent gebracht door Joannes Lamsvelt (1664/1665-1725) naar een ontwerp van Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Diogenes is uitgebeeld met zijn lantaarn, waarmee hij tussen de burgers van Athene zoekt naar wijsheid en deugd. De betekenis van de frontispice wordt op fol.A1v toegelicht door Fransois van Hoogstraeten (F.v.H.).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: VERREZEN DIOGENES
Onderschrift r.o.: I. Lamsvelt: fec
¶ Het frontispice in ex. UBL1098 E 85 is vrijwel identiek aan het ex. UBL1092 G 34 (Ceneton03754).
Lamsvelt heeft de prent van Romeyn de Hooghe als inspiratiebron gebruikt voor dit frontispice.
Het frontispice in het ex. UBL1098 E 85 is identiek aan de frontispices in de exx. UBL1222 F 28:3 en BOLLAN15 E 14:2(Ceneton03756).039500 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid.
Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1719. Hekelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: In prent gebracht door Joannes Lamsvelt (1664/1665-1725) naar een ontwerp van Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Diogenes is uitgebeeld met zijn lantaarn, waarmee hij tussen de burgers van Athene zoekt naar wijsheid en deugd. De betekenis van de frontispice wordt op fol.A1v toegelicht door Fransois van Hoogstraeten (F.v.H.).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: VERREZEN DIOGENES
Onderschrift r.o.: I. Lamsvelt: fec
¶ De frontispices in de exx. UBL1222 F 28:3 en BOLLAN15 E 14:2 zijn identiek en te vergelijken met het frontispice in ex. UBL1098 E 85 (Ceneton03755) en UBL1092 G 34 (Ceneton03754). Lamsvelt heeft de prent van Romeyn de Hooghe als inspiratiebron gebruikt voor dit frontispice.039510 - Jan van Hoogstraten: Dafnis veldzang.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1748. Tafelspel (Zangspel)
Illustraties: Titelvignet: Fortuna met narrenstaf en wereldbol.039520 - [Jan van Hoogstraten]: Enéas of ondergang van Troje.
Gouda, Lucas Kloppenburg, 1710. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Aeneas draagt zijn vader en naast hem loopt zijn zoon. Op de achtergrond de brandende stad.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op architectuur l.b.): ENEAS Treurspel.039530 - Jan van Hoogstraten: Éneas, of ondergang van Troje
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Treurspel
Illustraties: Frontispice
Extra illustraties: (TIN:) Extra titelp., met leeg cirkletje waarin normaal de naam van de auteur en ‘Tooneel Poëzy’ is geschreven.
(TIN) Twee extra frontispices, beide ingeplakt. De eerste is van L.F.D. Bourg / T. Folkema. De tweede heeft als onderschrift: Aeneas, pius in parentem.

039540 - [Jan van Hoogstraten]: De geleerde advokaat, of de bespotte druivedief.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingeplakt frontispice over het deels afgesneden fol. *1.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Nachtelijke scene. Een man zit met zijn hoofd vast tussen de sporten van een ladder. Twee figuren proberen hem te bevrijden. Een andere man in nachtkleding steekt zijn kaars uit het raam om te zien wat er gebeurt.
Techniek: Ets en gravure.039550 - [Jan van Hoogstraten] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Medor en Angelica, of de schaking in de opera.
Gouda, Lucas Kloppenburg, 1711. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie figuren steken hun vinger uit naar een man die zijn zwaard trekt.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op doek): MEDOR en ANGELIKA. Klugtspel.
Onderschrift m.o.: Tot Gouda, by LUKAS KLOPPENBURG.039640 - Samuel van Hoogstraten: Vryheit der Vereenighde Nederlanden.
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1648.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: bijbel.039710 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Johann Gottfried Lucas Hagemeister): Het hoogste lot.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1795. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op de titelpagina.039730 - G. van der Horst (naar het Frans van Pierre du Ryer): Scevola.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Scevola steekt zijn arm in het vuur.
Tarquinius, koning.039810 - Willem ten Houte (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist): De dood van Seneca.
Amsterdam, Jan Louis van Laar Mahuet, 1780 ca.. Treurspel
Illustraties: Gravure op titelpagina039820 - Willem ten Houte: Zoutman, of de Doggerbanksche helden.
Amsterdam, Jan Louis van Laar Mahuet, 1782 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitvouwbaar portret/frontispice buiten de collatie (UBL1092 G 38:1) (1).
Uitvouwbaar portret/frontispice buiten de collatie (UBL1092 C 8) (2).
Uitvouwbaar portret/frontispice buiten de collatie (UBL1092 C 8) (3).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1092 C 8) (4).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie tussen fol.A5 en folA6 (UBL1092 C 8) (5).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie tussen folA6 en fol.A7 (UBL1092 C 8) (6).
Kunstenaar: Getekend door Aert Schouwman (1710-1792), in prent gebracht door Pieter Willem van Megen (1750-1785) (1).
In prent gebracht door Pieter Willem van Megen (2, 3).
Geschilderd door Dominic Serres (1722-1793), in prent gebracht door Robert I Pollard (1755-1838), gepubliceerd door Robert Wilkinson en Robert I Pollard (4).
Naar het leven getekend door Hendrik Pothoven (1725-1795), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (5).
Geschilderd door Pieter Oets (1720-1790), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (6).
Onderwerp: Portret van Johan Arnold Zoutman, vice admiraal van Holland en West-Friesland, met penning om zijn nek. Op de achtergrond oorlogsschepen op zee (r.). Onder het portret een wapenschild met oorlogsattributen (1).
Portret van Johan Arnold Zoutman, vice admiraal van Holland en West-Friesland, met penning om zijn nek. Op de achtergrond oorlogsschepen op zee (r.). Eerdere staat van het portret (1), zonder wapenschild en onderschrift (2).
Portret van Johan Arnold Zoutman, vice admiraal van Holland en West-Friesland, met penning om zijn nek. Op de achtergrond oorlogsschepen op zee (r.). Onder het portret een wapenschild met oorlogsattributen. Eerdere staat van het portret (1), zonder onderschrift (3).
Zeezicht met verschillende schepen (4).
Portret van De Ridder van Kinsbergen, ten halve lijve. Leunend op een kanon, met onder zijn arm een kijker. Op de achtergrond de mast van een schip (r.) (5).
Portret van Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, ten halve lijve. Steunend op een bureau met hierop een boek (’Het leven van d’Ruyter’), hoed en kijker (r.). Links een globe (6).
Datering: 1782 (1-3), 1781 (gepubliceerd) (4), 1781 (5),
Techniek: Ets en gravure (1-
Tekst: Onderschrift: A. Schouwman, delin. | P.W. van Megen sculp 1782. | JOHAN ARNO-LD ZOUTMAN, VICE-AD-MIRAAL van Holland en West-Friesland. (1).
Onderschrift: The representation op de Action between the British Fleet under the command of VICE ADMIRAL PARKER and the DUTCH FLEET under the command of Vice Admiral Zoutman on the DOGGER BANK the 5th of Augst. 1781. // at the time the Dutch Admiral having bore away, the English Admiral filled, and passing to Leeward of the Buffalo, (which was unable to make sail) engaged the Enemy’s headmost ships in sucession, the sips astern following him up. // To Vice Admiral Parker by whose signal bravery Conduct the honour of the British Flag was so ably Asserted in the above Memorable Action. | This PLATE is dedicated by his moest obliged and devoted Servants ~ ROBERT WILKINSON and ROBERT POLLARD. | Painted by D. Serres esqr. R.A.Marine Painter to his Majesty, and Engraved by R. Pollard. // LONDON, Published the 1st of May, 1782. by R. Wilkinson, No. 58. Cornhill, and R. Pollard, Braynes Row, Spa Fields. (4).
Onderschrift: H. Pothoven, ad. viv. del. 1781. | Reinr. Vinkeles, sculp. | DE RIDDER VAN KINSBERGEN, KAPITEIN TER ZEE. (5).
Onderschrift: P. Oets, pinx. | Reinr. Vinkeles, sculp. | WOLTER JAN GERRIT BARON BENTINCK, // SCHOUT BY NACHT VAN HOLLANS EN WESTVRIESLAND, // ADJUDANT GENERAAL VAN Z.D. HOOGHEID // ALS ADMIRAAL GENERAAL. // Overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtiggen Zeeslag, op Doggersbank, DEN Vden AUGUSTUS MDCCLXXXI. (6).039840 - Hendrik Houtkamp: Het onverwachte huwelyk.
Amsterdam, Baelde Bom, en Albert van der Kroe, 1762. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina.039850 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Tobias Philipp, Freiherr von Gebler): Clementina.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Nijmeegs ex.: gravure tussen A4 en A5: over 5e bedrijf, 11e toneel door Simon Fokke (1712-1784) en Arend Simonsz. Fokke (1755-1812), gravure tussen F4 en F5 : over 5e bedrijf, 9e toneel door Jacobus Buys (1724-1801), A v.d. Kroe en Jan Punt (1711-1779).039860 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant): De doortrapten.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1793. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina.039870 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De Indiaanen in Engeland.
Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1790. Blijspel
Illustraties: Frontispice, behorend bij het 3e bedr., 14e ton., door J. Buys (inv. et del.) / C. Brouwer (sculp.)039920 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Pierre Alexandre Pieyre): De school voor de vaders.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet039930 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Friedrich Ludwig Schröder): Wie is zy? of het onbekende meisje.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1793. Blijspel
Illustraties: Het vignet op de titelpagina is van W.B. en H.L.040010 - Johan Baptista Houwaert: Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Tafelspel
Illustraties:
Extra illustraties: P7 v. kleine gravure.040040 - Johan Baptista Houwaert: Leander ende Hero.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Zinnespel
Illustraties: Z2 r. Titelvignet met randschrift: ingenio svperatvr.
Z4 r. Kleine gravure.
Z5 v. Gravure: Hero ziet vanaf de muur het lijk van Leander in zee.
Bb5 v. Kleine gravure.
C r. Kleine gravure.
Dd4 r. Kleine gravure.
Extra illustraties: In UBL 1198 E 30 : 4 een tussengevoegde gravure voor titelblad met onderschrift: Leander, mari se crediturus.040110 - Johan Baptista Houwaert: Oude mans met jonghe wijfs.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Y5 v. Kleine gravure.040180 - Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart: Narcissus ende Echo.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: F 5v. Gravure: Narcissus bij de bron.040210 - Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol: Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: π1r. in cartouche in de hoeken daaromheen vier medaillons, l.b. Aeneas voor Dido; r.b. Narcissus bij de bron; l.o. Vulcanus werpt het net over Mars en Venus; r.o. Leander zwemmend op weg naar Hero.
A1 r. gravure met randschrift: ingenio svperatvr.
A2 v. gravure.
F3 r. kleine gravure.040230 - Johan Baptista Houwaert / Smeecken: Mars ende Venus.
Rotterdam, Jan van Waesberghe de Jonghe, 1621. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Q1 r. Gravure met randschrift: ingenio svperatvr.
Q3 v. Kleine gravure.
Q4 v. Gravure: Vulcanus werpt zijn net over Mars en Venus.
S6 r. Kleine gravure.
V7 r. Kleine gravure.
V8. r. Kleine gravure.
Y4. v. Kleine gravure.040270 - [Aegidius van Hoven]: Lof der musyk, kamer-spel, door lief-hebbers vertoond op de Kolveniers-Doelen tot Amsterdam, na het eindigen van het consert, gehouden door de Kunst-lievende Heer Josua Sanderus.
Amsterdam, Abraham Boekholt, 1699. Kamerspel
Illustraties: Titelvignet: P. van de Berg inv. et f.040300 - Aegidius van Hoven (naar het Frans van Philippe Quinault): De verwarde minnaars.
Amsterdam, Joannes Strander, 1704. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040310 - Jan van Hoven: Don Quichots verlossinge uit Siërra Morena.
Rotterdam, Pieter de Vries, 1723. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.040330 - [Jan van Hoven]: De gewaande krygsman of nieuwmodesche minnaar.
’s-Gravenhage, Gijsbrecht Gasinet, 1715. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: D.C., mogelijk David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744) (frontispice).
David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen op straat kijken naar een man die zich voordoet als een vrouw. Drie figuren op een balkon kijken hiernaar (frontispice).
Apollo reikt een lauwerkrans aan aan twee geboeide figuren voor hem. Op de achtergrond is de berg Parnassus/Helicon uitgebeeld met Pegasus en de tempel van de Muzen (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: D.C., onderschrift m.o.: DE GEWAANDE KRYGSMAN of Nieuw-modesche Minnaar. (frontispice).
Opschrift (op steen): ADNITIMUR PRO VIRIBUS, onderschrift r.o.: D: Coster: Sculp. (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1092 G 42:1 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1092 G 42:2 en UBL1092 G 42:5.
Ex. UBGr met gekleurd titel-vignet en gekleurde voortitel.040340 - [Jan van Hoven]: Het huuwelyk door weddenschap.
’s-Gravenhage, Jacobus Gezelle, 1718. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744).
Onderwerp: Apollo reikt een lauwerkrans aan aan twee geboeide figuren voor hem. Op de achtergrond is de berg Parnassus/Helicon uitgebeeld met Pegasus en de tempel van de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op steen): ADNITIMUR PRO VIRIBUS, onderschrift r.o.: D: Coster: Sculp. (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1092 G 42:2 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1092 G 42:1 en UBL1092 G 42:5.040350 - Jan van Hoven: Rarekiek van de Amsterdamsche Kermis.
’s-Gravenhage, Jacobus Gezelle, 1715. Rarekiekspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744).
Onderwerp: Apollo reikt een lauwerkrans aan aan twee geboeide figuren voor hem. Op de achtergrond is de berg Parnassus/Helicon uitgebeeld met Pegasus en de tempel van de Muzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op steen): ADNITIMUR PRO VIRIBUS, onderschrift r.o.: D: Coster: Sculp. (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1092 G 42:5 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1092 G 42:1 en UBL1092 G 42:2.040520 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Athénais.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711. Treurspel
Illustraties: Frontispice door J. Schynvoet040530 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Athénais.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746. Treurspel
Illustraties: Titelgravure: bijenkorf met Faam, onder de zinsspreuk: “Per gradus ad scientiam”
Extra illustraties: TIN 3 E 90 heeft extra frontispice (zelfde afbeelding als frontispice), voor p. 71.040540 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen]: ’t Boere bedrog.
’s-Gravenhage, Engelbrecht (I) Boucquet, 1710 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Houtsnede boven de tekst.040550 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen]: De gewaande astrologist [herdruk van ’t Boere bedrog].
’s-Gravenhage, Gijsbrecht Gasinet, 1715. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Bernard Picard (1673 - 1733), 1712.040570 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen: De dubbelde schaking
’s-Gravenhage, Engelbrecht (I) Boucquet, 1715 ca.. Blijspel
Illustraties: Titelvignet040600 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Charles Dufresny, sieur de La Rivière): De dwarsdryfster.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746a v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: Bijenkorf met Faam]040630 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): Zaïda.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van B. Picart (1673 - 1733), 1712.040640 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (UBL1093 C 5) (2).
Portret buiten de collatie (UBL1093 C 5) (3).
Kleine prent buiten de collatie (UBL1093 C 5) (4).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1) (5).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.A7v) (6).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.B6v) (7).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.B6v) (8).
Ingeplakte prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol. B6v) (9).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.C4v) (10).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.C4v) (11).
Ingeplakte prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.C4v) (12).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.D2v) (13).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.D2v) (14).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol. E1v) (15).
Prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.E1v) (16).
Ingeplakte prent buiten de collatie (UBL1092 G 54:1, na fol.E1v) (17).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Bernard Picart (1673-1733) (1).
Geschilderd door Pieter Barbiers (1717-1781), getekend door Jan Bulthuis (1750-1801), in prent gebracht door Pieter Hendrik Lodewijk Jonxis (1815-1852) (2).
Geschilderd door Jan Maurits Quinkhard (1688-1772), in prent gebracht door Jacobus Houbraken (1698-1780) (3).
Getekend door Bernard Picart (4, 6-17).
Anoniem (5).
Onderwerp: Illustratie van het 22ste boek in Homerus’ Illias (1, 14).
Illustratie van het laatste toneel uit het treurspel Achilles. De prent verbeeldt een schouwburg met toeschouwers waar een toneelstuk wordt opgevoerd (2).
Portretweergave van Balthazar Huydecoper (3).
Illustratie van het 9de boek in Homerus’ Illias (4, 9).
Zittende man aan tafel, soldaat op de voorgrond (5).
Illustratie van het 19de boek in Homerus’ Illias (6).
Illustratie van het 7de boek in Homerus’ Illias (7).
Illustratie van het 8ste boek in Homerus’ Illias (8).
Illustratie van het 11de boek in Homerus’ Illias (10).
Illustratie van het 20ste boek in Homerus’ Illias (11).
Illustratie van een boek in Homerus’ Illias. Om welk boek het gaat is niet duidelijk; het onderschrift is afgesneden. Man houdt zijn armen geheven en houdt in één hand een beker. Op de voorgrond soldaten en paarden. Op de achtergrond een brandend schip en een tentenkamp (12).
Illustratie van het 12de boek in Homerus’ Illias (13).
Illustratie van het 6de boek in Homerus’ Illias (15).
Illustratie van het 24ste boek in Homerus’ Illias (16).
Illustratie van een boek in Homerus’ Illias. Om welk boek het gaat is niet duidelijk; het onderschrift is afgesneden. Soldaat doodt een man. Stapel met dode lichamen. Op de achtergrond een strijdscene (17).
Datering: 1710 (1, 4, 6-17), geschilderd in 1774 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-17),
Tekst: Opschrift l.o.: B. Picart inve. & fecit, 1719., onderschrift: ACHILLES, TREURSPEL. (1).
Onderschrift l.o.: P. Barbiers pinxit 1774, onderschrift m.o.: J. Bulthuis delin., onderschrift r.o.: P. H. Jonxus Sculps., onderschrift m.o.: DE LEGERTENTEN. Met de Afbeelding van het Laatste Tooneel, uit het Treurspel ACHILLES. | Vergramde Achilles toef; wat wil uw drift bestaan? Was’t niet genoeg dat gy uw’halsvriend om zaagt komen? De Veldheer zelf bied u in’t eind’zyn vriendschap aan: Laat dan Ulysses raad uw’fellen wrok betoomen; Dat de onderlinge twist u langer niet verdeel’; Want de onderdaan bezuurt der Vorsten staatskrakeel | TE AMSTERDAM, by J.W.SMIT, met Privilege. 1788. (2).
Opschrift (onder medaillon): BALTHAZAR HUYDECOPER, Texelae Praetor, aggerumque ibidem Praefectus, etc. | HUYDECOPERUM simulac pinxisset Apelles, Adseruere sibi Musa, Minerva, Themis. Mentor at ambiguam potuit componere litem, Et tabulas caeli munere mille dedit. Nunc Dea quaeque sui cultoris imagine laeta Hoofdiadas inter Vondeliosque locat. | JAC.PHIL.D’ORVILLE., onderschrift l.o.: J. M. Quinkhard pinxit., onderschrift r.o.: J. Houbraken sculpsit. (3).
Opschrift l.o.: B. Picart delin 1710., onderschrift: Les Grecs étonnez de leur defaite, ayant envoié Ulysse, Ajax,& Phenix, á Achille, pour le prier de revenir au camp. ce Prince rejette Fierement leurs prieres, & les renvoie ensuite avec dureté. | Iliade d’Homere, Livre IX. p. 97.&c. (4).
Onderschrift m.o.: ACHILLES, bellum detractans., onderschrift r.o.: 29 (5).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710, onderschrift: Thetis apporte á Achille les nouvelles Armes qu’elle lui a fait faire par Vulcain. Et ce Prince, apres les avoir recuës, renonce á sa colere contre Agamemnon,& se preparé á venger la mort de son Ami. | Iliade d’Homere, Livre XIX.p138.141&c. (6).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Hector, etant retourné au camp entre en combat singulier avec Ajax, aprés avoir deffié le plus Vaillant des Grecs. Ils sont interrompus par deux Heraults qui les separent. | Iliade d’Homere, Livre VII.pag.20&c. (7).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Le Combat avant recommencé á l’avantage des Grecs. Jupiter fait tomber son Fonnerre aux pieds des Chevaux de Diomede; et Nestor, qui l’acompagne, en est si epouvante qu’il l’oblige á quitterle champ de bataille dont les Troyens restent les maitres. | Iliade d’Homere, Livre VIII. p.44&c. (8).
Opschrift l.o.: B. Picart delin, 1710. (9, 12).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Les deux Armées sétant jointes des le lever de l’Aurore. Jupiter envoie Iris dire á Hector de se retirer du combat,& de n’y revenir que lorsqu’Agamemnon blessé seroit obligé de s’eloigner du champ de bataille. | Iliade d’Homere Livre XI. p.180&c. (10).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710, onderschrift: Achille, couvert de ses nouvelles Armes, avant vigou reusement attaqué les Troyens, se jette avec fureur sur Hector, qu’il est prest d’immoler á son ressentiment. Mais Apollon le couvrant d’un epais nuage, le delivre de ce danger. | Iliade d’Homere, Livre XX p.180.202&c. (11).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Hector: de retour aprés avoir repoussé les Grecs jusque dans leurs retranchemens, les y attaque avec fureur en enfonce une porte avec une pierre enorme, y entre á la tête de ses troupes, et les poursuit jusque sur leurs Vaisseaux. | Iliade d’Homere, Livre XII.p.252&c. (13).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Achille l’estant sauvé des eaux du Xanthe, et aiant tué le malheureux Hector, il l’attache inhumainement á son char et l’entraine indignement ainsi á la vie des Troyens. | Iliade d’Homere Livre XXII, p. 258&c. (14).
Opschrift l.o.: B. Picart delin. 1710., onderschrift: Hector venu á Troye pendant que les Grecs et les Troyens, Sont aux mains, y est attendri par la douleur d’Andromaque,& par les pleurs de son fils, qi il embrasse tendrement avant que de retrouver au combat. | Iliade d’Homere, Livre VI. p. 269&c. (15).
Onderschrift: Priam extrement affligé de l’inhumanité d’Achille pour le corps d’Hector qu’il trainoit indignement trois fois chaque jour au tour du Tombeau de Patrocle, le lui vient redemander. Et ce Prince touché de sa douleur & de son humiliation, lui accorde sa demande, qui est suivie des Funérailles magnifiques que les Troyens font á Hector. | Iliade d’Homere, Livre XXIV. pag.349&c | B. Picart delin. 1710. (16).

¶ De frontispices in de exx. UBL1092 G 54:1 en UBL1093 C 5 zijn identiek. Beide exx. bevatten verschillende toegevoegde prenten buiten de collatie.
De prenten van Picart in ex. UBL1092 G 54:1 behoorden oorspronkelijk toe aan Madame Dacier, ‘L’Iliade d’Homère traduite en françois’ (Paris: Rigaud, 1711).
Het uitvouwbare frontispice (2) komt mogelijk uit dezelfde serie als Ceneton06293, Ceneton02402, Ceneton08533.
Gent KVAkad. A 2 FF 6 : 3 met handgekleurd frontispice.
TIN 4 C 14 : 1 met frontispice met leeg corkeltje waarin normaal de naam van de auteur en ‘Tooneel Poëzy’ geschreven staat; twee extra frontispices; een portret van Huydecoper op uitslaande plaat; 24 ingevoegde platen van B. Picart en 3 grote uitslaande platen van Jansens.040660 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742 [= 1762 ca.]. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1762) door Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).
Extra illustraties: Ex. TIN 31 A 71 met los frontispice door Picart.040670 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040680 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040710 - Balthasar Huydecoper: Achilles.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040720 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met scepter (m.) staat voor zijn troon (gedecoreerd met kariatiden). Een vrouw met een zwaard probeert zichzelf te doden, maar wordt tegengehouden door een andere vrouw (r.). Man met een gekromd zwaard (l.) kijkt hiernaar. Op de achtergrond soldaten met speren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ARZASES of ’T EDELMOEDIG VERRAAD. TREURSPEL. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733.
¶ De frontispices in de exx. UBL1092 G 54:2 en UBL1093 C 6 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03883.
In ex. TIN 4 C 15 : 2 komt dit frontispice nogmaals voor aan het einde van het stuk.040740 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice is van Jan Punt (1711-1779), 1733
¶ Het ex. UBL1092 G 56 bevat geen frontispice, maar wel een titelvignet (bijenkorf in gedecoreerd cartouche, Anoniem).040750 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040770 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743d v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met scepter (m.) staat voor zijn troon (gedecoreerd met kariatiden). Een vrouw met een zwaard probeert zichzelf te doden, maar wordt tegengehouden door een andere vrouw (r.). Man met een gekromd zwaard (l.) kijkt hiernaar. Op de achtergrond soldaten met speren.
Datering: 1733.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ARZASES of ’T EDELMOEDIG VERRAAD. TREURSPEL. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733.
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1218 G 51, zie: Ceneton03878.040780 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743e v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.040800 - [Balthasar Huydecoper] (naar het Frans van Pierre Corneille): Edipus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Kleiner frontispice buiten de collatie (UBL1093 C 3) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1093 C 3) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731) (1, 2).
Anoniem (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vijf figuren op de voorgrond van de prent zijn verschrikt uitgebeeld, omdat zij een man uit de rook zien verschijnen. Deze voorstelling is gedecoreerd met 2 verhalende medaillons (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vijf figuren op de voorgrond van de prent zijn verschrikt uitgebeeld, omdat zij een vrouw uit de rook zien verschijnen. Deze voorstelling is gedecoreerd met 2 verhalende medaillons (2).
Op de voorgrond van de prent een soldaat en een vrouw. Hier achter nog een soldaat en een geknielde vrouw (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (in medaillon): EDIPUS, TREUR-SPEL., opschrift m.o.: J. Goeree in. et fecit. (1, 2).
Onderschrift m.o.: IOCASTA, inter dissendentes filios. (3).
¶ De frontispices in de exx. UBL1092 G 53:2 en UBL1093 C 3 zijn identiek.
Het ex. UBL1093 C 3 bevat 2 extra toegevoegde frontispices.
Het kleine frontispice buiten de collatie (2) in ex. UBL1093 C 3 is identiek aan het frontispice buiten de collatie in ex. UBL1092 E 1:1 (Ceneton07156).
TIN 4 C 15 : 1 met nog twee extra frontispices, en nog een derde aan het einde van het stuk.040810 - Balthasar Huydecoper (naar het Frans van Pierre Corneille): Edipus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735. Treurspel
Illustraties: Titelvignet040830 - Balthasar Huydecoper: De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Bernard Picart (1673-1733).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde figuren voor een triomfboog waar doorheen een bewusteloze figuur gedragen wordt.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE TRIOMPHEERENDE STANDVASTIGHEID, OF VERYDELDE WRAAKZUCHT; TREURSPEL.
Onderschrift l.o.: B. Picart del et sculp. 1717.040940 - I.V.D.M.D.H. / J.V.D.M.D.H. (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den ghetrouwen herder.
’s-Gravenhage, Dirck Maire, 1638. Herders- blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet040970 - Willem Imme (naar het Engels van Onbekend): Delia en Adelaïde.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. Toneelspel
Illustraties: Titelgravure door A. Hulk.041020 - Willem Imme: Lucas en Lucinde.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1782. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Portret buiten de collatie (UBL1092 D 45) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Izaac Jansz. de Wit (1744-1809), gedrukt door A. v.d. Kroe (1).
Getekend door Andries Warmoes (werkzaam tussen 1757-1789), in prent gebracht door Anton Karcher (1760-1814), gedrukt door P.J. Uylenbroek (2).
Onderwerp: Illustratie van het 1ste bedrijf, 10de toneel van het toneelstuk. Een vrouw wordt opgetild door 2 mannen met hoeden en maskers (l.). 2 oude vrouwen rennen een huis uit (r.) achter deze mannen aan. Op de achtergrond bomen (1).
Portret van Willem Imme in medaillon (2).
Datering: 1782 (1), 1788 (getekend), 1789 (in prent gebracht) (2).
Techniek: Ets en gravure (1).
Crayonmanier (2).
Tekst: Onderschrift: J. Buys, inv. et del. | A. v.d. Kroe excudit. | J.S. de Wit Jz sculp 1782. | LUCINDE. // .... Lucas, ach Lucas!.... // myn’ Moeder! waar zyt gy? bescherm toch uwe Lucinde // NICOLE. // Laat af ô snoode guiten!.... | LUCAS EN LUCINDE. Iste Bedr. Xde Toon. (1).
Onderschrift: A. Warmoes del. 1788 // A. Karcher sculpt. Manh. 1789. // P.J. Uylenbroek excud. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1092 D 45 en UBL1092 G 61 zijn identiek.
Ex. UBL1092 D 45 bevat tevens een portret buiten de collatie.041030 - Willem Imme: Lucas en Lucinde.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1782. Toneelspel
Illustraties: Frontispice (behorend bij het 1e bedrijf, 10e toneel, door J. Buys (inv. et del.) / A. v.d. Kroe (exc.) / J.S. de Wit Iz. (sculp.), 1782.
Extra illustraties: UBL 1092 D 45 met een ingevoegd portret van de auteur, naar A. Warmoes, door A. Karcher; gedrukt door P.J. Uylenbroek.041050 - Willem Imme: De verstandige echtgenoote.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1790. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door A. Hulk041060 - Willem Imme (naar het Engels van Onbekend): Weldadige.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door A. Hulk041070 - Willem Imme: Zaïde.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op de titelpagina.041080 - Johannes Immerzeel Jr.: De goedertierenheid van Titus.
’s-Gravenhage, J.J. Stuerman voor Isaac van Cleef, 1801a v. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: keizersportret041090 - Johannes Immerzeel Jr.: De goedertierenheid van Titus.
’s-Gravenhage, J.J. Stuerman voor Isaac van Cleef, 1801a v. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: keizersportret041100 - [Industria et Labore]: Goden twist, of Paris oordeel.
Amsterdam, , 1721. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Paris geeft de appel aan Venus (naast haar staat Amor). Juno, Minerva en Mercurius kijken toe. Op de achtergrond een soldaat in een triomfwagen (frontispice).
Twee vrouwelijk personificaties (Melpomene/Minerva (?)) met attributen (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (helm en schild van minerva, caduceus van Mercurius) (frontispice).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (zwaard, helm, kroon, scepter) (titelvignet).
Tekst: Onderschrift m.o.: GODEN TWIST oft PARIS OORDEEL. Treurspel. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): INDUSTRIA ET LABORE (titelvignet).
¶ De manier waarop de prenten in het ex. UBL1088 F 49 zijn ingekleurd (rode omranding, opgehoogde details in goud) doet denken aan de ingekleurde prenten in de exx. UBL1088 G 25:2 (4), UBL1094 F 56 (5), UBL1094 F 54 (3).
De titelvignetten in het ex. UBL1088 F 49 zijn identiek, hoewel de kleuren afwijken.041110 - [Industria et Labore]: Sabinus.
Amsterdam, Voor het Konst-genootschap, 1722 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Toneel waarop zich een onthoofdingsscene afspeelt. Op de voorgrond toeschouwers, een soldaat en een man met een lauwerkrans op zijn hoofd (frontispice).
Twee vrouwelijk personificaties (Melpomene/Minerva (?)) met attributen (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (kleding, sandalen, helm, zwaard) (frontispice).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (zwaard, helm, kroon, scepter) (titelvignet).
Tekst: Onderschrift m.o.: SABINUS. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): INDUSTRIA ET LABORE (titelvignet).
¶ De manier waarop de prenten in het ex. UBL1088 F 49 zijn ingekleurd (rode omranding, opgehoogde details in goud) doet denken aan de ingekleurde prenten in de exx. UBL1088 G 25:2 (4), UBL1094 F 56 (5), UBL1094 F 54 (3).
De titelvignetten in het ex. UBL1088 F 49 zijn identiek, hoewel de kleuren afwijken.
BNF Yth. 69463 : 78: met titelvignet en frontispice in goud en kleuren.041120 - [Industria et Labore] (naar het Spaans van Onbekend): De Spaensche Amasonen, of strijd om d’eer.
Amsterdam, Voor het Kunstgenootschap, 1722. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Algemeen frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem (titelvignet).
Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784), uitgegeven/gedrukt door Jan Smit (werkzaam in de eerste helft van de achttiende eeuw) (1).
Onderwerp: Twee vrouwelijk personificaties (Melpomene/Minerva (?)) met attributen (titelvignet).
De muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel) flankeren een medaillon met opschrift. Op de achtergrond een toneel met hierop Apollo, de personificatie van Waarheid en Minerva die verschillende ondeugden verslaat. De personificatie van Faam houdt het toneelgordijn opzij (frontispice).
Datering: 1747 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (zwaard, helm, kroon, scepter) (titelvignet).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (loftrompet, lier, speer, gouden hart, kroon, scepter, dolk, staf) (frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): INDUSTRIA ET LABORE (titelvignet).
Handgeschreven opschrift (in medaillon): INDUSTRIA & LABORE Toneel Poëzy. Onderschrift l.o.: S. Fokke inv et fec. 1747, onderschrift r.o.: J. Smit excudit. (frontispice).
¶ De manier waarop de prenten in het ex. UBL1088 F 49 zijn ingekleurd (rode omranding, opgehoogde details in goud) doet denken aan de ingekleurde prenten in de exx. UBL1088 G 25:2 (4), UBL1094 F 56 (5), UBL1094 F 54 (3).
De titelvignetten in het ex. UBL1088 F 49 zijn identiek, hoewel de kleuren afwijken.041210 - [J.J.R.]: Samenspraak gehouden in de and’re wereld tusschen Jan van Gyzen en eenige and’re versturve poeëten.
Amsterdam, Jacobus (I) van Egmont, 1722. Samenspraak
Illustraties: Titelvignet, houtsnede van een drukkerij,041570 - Jean Japin (naar het Frans van Jean Antoine Romagnesi; toegeschreven aan Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): Arlekyn Hulla.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.041580 - [Jean Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De lastigheid der rykdommen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739. Blijspel
Illustraties: Titelvignet van Simon Fokke (1712-1784)041610 - Jean Japin (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De woekeraar edelman.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).041640 - Dirk Jemans: Het leven der hedendaagse aansprekers, of de Caesars op hun troon.
Amsterdam, , 1735. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.042080 - Jezuïeten: Amantes commilitones.
Brugge, Jacobus Beernaerts, 1733.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Fleuron op π2v.042250 - Jezuïeten: Athalia.
Antwerpen, Wed. Petrus Jacobs, 1732. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet IHS (houtsnede).043250 - Jezuïeten: Dunstan, opera in 3 deelen zal verbeeld worden van den minder-jarige jonkheid onder de bestieringe van de PP. der Societeit Jesu den 18 en 19 mey 1769.
Antwerpen, Michiel Bruers, 1769. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: Typografische ornamenten op eerste en laatste pagina.047030 - Jezuïeten van Aalst: Clodoaldus prince van Denemarcken.
Gent, Baudouin Manilius, 1680.
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet der Jezuïeten op A1r.
Houtsnede (ornament) op A1v.047060 - Jezuïeten van Aalst: David en Goliath.
Gent, Petrus de (I) Goesin, 1731.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.047450 - Jezuïeten van Antwerpen: B. Macarius sive Hayto ex rege Armeniae sacri ordinis Praemonstratensis canonicus.
Antwerpen, Z.dr., 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Uitslaande gravure met wapen Vigila en afbeeldingen van Vita activa en Vita contemplativa.047840 - Jezuïeten van Antwerpen: Versa est in luctum cythara mea. Iob : 30.
Antwerpen, Z.dr., 1662.
Illustraties:
Extra illustraties: Slotvignet: IHS.048060 - Jezuïeten van Belle: Den Verloren Soon Blij-eyndigh Treur-spel VVulps door de Rijckdommen: Aerm door de VVulpsheyt: Bekeert door de Aermoede.
Brugge, Nicolaus Breygelius, 1662. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.048120 - Jezuïeten van Brugge: D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors, Perillustri ac Reverendissimo Domino Domino Carolo vanden Bosch Nono Brugensium Episcopo, Perpetuo Flandriae Cancellario felicibus auspiciis optatissimae inaugurationis.
Brugge, Z.dr., 1651.
Illustraties:
Extra illustraties: Op K1v: wapen met onderschrift “Ne crucier crucier.”048240 - Jezuïeten van Brugge: Jacob et Esau.
Brugge, Jacobus Beernaerts, 1731.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet048310 - Jezuïeten van Brugge: Mucius Scoevola.
Brugge, Jacobus Beernaerts, 1731.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet048540 - Jezuïeten van Brussel: Ioseph Aegypti prorex a fratribus agnitus.
Brussel, Guilliam Scheybels, 1650.
Illustraties:
Extra illustraties: Wapen N.F.M.H.V.
Wapen Gulden Vlies.049140 - Jezuïeten van Gent: Athalia.
Gent, Petrus de (I) Goesin, 1733.
Illustraties:
Extra illustraties: Maagd van Gent met leeuw, p. 2049840 - Jezuïeten van Gent: Sedecias tragoedia exhibebitur nobilissimis, amplissimisque viris dominis summo praetori et senatoribus urbis Gandensis.
Gent, Henricus Saetreuver, 1696.
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure Brugse Stedemaagd050120 - Jezuïeten van Ieper: Antipho et Phaedromus.
Ieper, Petrus Jacobus de Rave, 1731. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: versiering van wapens met medaillon.050660 - Jezuïeten van Kortrijk: Achab poenitens.
Kortrijk, Andreas Moreel, 1737. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Slotvignet, guirlande van putti.050930 - Jezuïeten van Kortrijk: Domitianus.
Kortrijk, Andreas Moreel, 1732. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.051060 - Jezuïeten van Kortrijk: Jesus in templo inventus.
Kortrijk, Andreas Moreel, 1728.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotvignet051320 - Jezuïeten van Kortrijk: Philargyrus, dum Filio suo pro majori lucro alium atque alium vitae statum obtrudit, à Bombomachide Centurione ita ludus fit, ut liberam filio vitae electionem relinquat.
Kortrijk, Andreas Moreel, 1737. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Slotvignet, guirlande van putti.052080 - Jezuïeten van Mechelen: Clodoalde tragedie
Mechelen, Z.dr., 1703. Treurspel
Illustraties: Wapen op fol. A1v: Ph. Talaher sculp. Lovanij052140 - Jezuïeten van Mechelen: Damon et Pythias.
Mechelen, Joannes Franciscus Jaye, 1729. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.052490 - Jezuïeten van Mechelen: Hyrcanus.
Mechelen, Z.dr., 1717.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Slotvignet.052600 - Jezuïeten van Mechelen: Joas coninc van Juda.
Mechelen, Laurentius vander Elst, 1731. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet053340 - Jezuïeten van Oostende: Wreet-dadige eerzugt van Herodes koning der Joden, sal speel-wijs verthoont worden op het Stadt-huys deser Stede, door de Leersuchtige Jonkheydt der Latijnsche Scholen, onder de bestieringe der Priesters van het Oratorie S.J.
Oostende, Jacobus vande Kerckove, 1742.
Illustraties:
Extra illustraties: Slotvignet053460 - Jezuïeten van Oudenaarde: Den rycken vreck in weelde ghestraft ende Lazarus in ellende gheloont.
Gent, Baudouin Manilius, 1665.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet053900 - Iz. de Jongh (naar d’Arien): Natuur en liefde in stryd.
Amsterdam, Izaac de Jongh, 1790 ca.. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door W. Kok / K.L. Mijling054210 - François de Kaarsgieter (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: “Constantia et Labore”054250 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Antoine Danchet): Cyrus, Koning der Perssen en Meden.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet054270 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood.
Amsterdam, Voor het Konstgenootschap en te bekomen bij de wed. Albert Magnus, 1701. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: “Constantia et Labore”054290 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van De la Grange De la Grange): Meleager.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice op titelpagina buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Polychroom frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Bernard Picart (1673-1733) (1)
Anoniem (2-4)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Meleager biedt Atalante het hoofd van het wilde zwijn van Calydonien aan (1, 2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Mannen en honden jagen op een wild zwijn in het bos (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Drie gewapende figuren te paard vallen een wild zwijn aan met speren en honden (4).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (zwaarden, helmen, teugels) (4)
Tekst: Onderschrift: MELEAGRE PRÉSENTE ATALANTE LA HURE DU SANGLIER DE CALYDON. | Meleager bietet Atalante den wilden-schweins-kopf von Calydonien an. | Meleager presents the Boar’s head to Atalanta. | Meleager biedt Atalante het wildeSwyns-hooft van Calydonien aan. (1).
Opschrift (in cartouche): MELEAGRE Tragedie. (3).
¶ Het uitvouwbare frontispice in ex. UBL1088 G 25: 2 is afkomstig uit Picart, ‘Tafereel, of beschryving van den prachtigen tempel der zang-godinnen...’ (Amsterdam: Zacharias Chatelain, 1733). Het derde frontispice buiten de collatie is afkomstig uit een Franse editie van ‘Meleager’.
Het polychrome frontispice (4) in ex. UBL1088 G 25:2 is vergelijkbaar met de polychrome frontispices in exx. UBL1094 F 56 (3), UBL1088 F 49 en UBL1094 F 54 (2).
MNL 5119 met 4 ingevoegde platen, waarvan één in kleuren en goud., een ontleend aan Schermers Meleager en Atalante, en een uit een Franse tragedie. De vierde is met onderschrift in vier talen.054300 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De minnelisten.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: “Constantia et Labore”054320 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jacques Pradon): Regulus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: “Constantia et Labore”
Extra illustraties: Ex. UBL 1088 G 23 : 2 heeft een extra frontispice met Latijns onderschrift: Regulus, ad Carthaginienses reversurus.054340 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jean François Regnard): De verstrooide van gedachten.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Ingeplakt frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Getekend door Bernard Picart (1673-1733) (1, 2)
Anoniem (3)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Acht gegroepeerde figuren in een huiskamer. Één man houdt een brief in zijn hand (1, 2)
Illutsratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier gegroepeerde figuren in een huiskamer (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Ets (3).
Tekst: Opschrift l.o.: B. Picart delin., onderschrift m.o.: DE VERSTROOIDE VAN GEDACHTEN. (1, 2)
Opschrift (op vaandel): LE DISTRAIT comedie. (3).
¶ Het ingeplakte frontispice buiten de collatie in ex. UBL1088 G 25:4 is afkomstige uit de Franse editie van het toneelstuk. De overige twee frontispices zijn identiek (frontispice binnen de collatie is lichter ten gevolge van de gebruiksporen op de koperplaat).054440 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Eduard de Derde.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1786a o. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).054520 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Sal. Gessner): Erastes en Lucinde.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1786. Toneelspel met zangen
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).054530 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Vignet boven de opdracht.054560 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Italiaans / Frans van Carlo Goldoni / Louis Sébastien Mercier): Moliere.
Amsterdam, Albrecht Borchers, 1781. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 5414 met een ingevoegd portret van Molière.
Nijmeegs ex. 414 C 211 heeft een gravure op het titelblad en die is van Ekels en Cornelis Bogerts (1745-1817)054570 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Olintes.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1786. Treurspel
Illustraties: Frontispice en titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).054580 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Olintes.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1789. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met titelplaat en titelvignet054800 - Gerard Kempher (naar het Grieks van Euripides): Helena in Egipte, of de gewaande-ontrouwe getrouw bevonden.
Alkmaar, Simon van Hoolwerf, 1737. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron055060 - Joh. Kisselius (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): De blanke en de zwarte.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret (in UBA 1020 E 79).055080 - Joh. Kisselius (naar het Frans van Pujos en Dabaytua): Eleonore van Rosalba, of de puinhopen van Paluzzi.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet055100 - Tooneelianus van Kleurenrym (Pieter Joh. Uylenbroek): De vertrouweling, of de gewaande doode.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794. Kluchtig treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure, S. Fokke inv. et fecit055120 - Hendr. Herm. Klijn (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Adolph en Clara, of de twee gevangenen.
Amsterdam, Abraham Mars, 1802. Blijspel met zang
Illustraties: Titelvignet: Stadsschouwburg.055130 - Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, of de koningklyke slavin.
Amsterdam, Jacobus Hayman, 1734. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door Cl. Duflos naar L.F. du B.055150 - Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, of de koningklyke slavin.
Amsterdam, Dirk Schuuring, 1768.
Illustraties: Tirelvignet: gravure door A. van der Laan.055230 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar het Frans van Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1750a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet door N. v. Frankendaal en is anders dan het vignet in 1750b055240 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1750b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet door A. van Buysen en is anders dan 1750a (TIN 13 A 41 : 3)055300 - [Johannes Kommelijn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron): Jodelet, of de knecht meester en de meester knecht.
Amsterdam, Izaak Duim, 1771. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door H. Henke, fec., 1771055320 - Harmanus Koning (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin): Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet055410 - Abraham de Koningh: Iephthahs ende zijn eenighe dochters trevr-spel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Abraham de Koning, 1615. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met titelplaat binnen de collatie.
Titelplaat ex. UBL 1098 B 92 : 1 afgezet met goud en kleuren.055470 - Abraham de Koningh: Simsons treur-spel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1618. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 6846 met een ingevoegde plaat in-folio: Simson by Delila, naar J. à Winghe, door R. Sadeler.055510 - Dieverina van Kouwenhoven (naar het Frans van Isaac de Benserade): Cleopatra [boven de tekst: Antonius en Cleopatre].
Amsterdam, Adriaen Venendael, 1669. Treurspel met vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1092 E 59: Kleopatra, gravure door J. Lamsvelt055560 - Andries Kraft (naar het Frans van Jean François Marmontel): Alonzo, of de zegepraal der liefde.
Amsterdam, Johannes Allart, 1798. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure door D. Vrydag naar een ontwerp van J. Buys, en een pagina-grote gravure voor het eerste bedrijf.055570 - Andries Kraft: Czaar Peter III.
Amsterdam, Johannes Allart, 1801. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet door D.V. naar R.V.
Frontispice (1801), behorend bij het 5e bedrijf, 6e toneel, door D. Vrydag naar een ontwerp van Reinier Vinkeles (1741-1816)055650 - Enoch Krook: De hedendaagsche waereld.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1710a v. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelpagina: ‘bijenkorf’-vignet.055700 - [Enoch Krook]: Mei-avond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure Yver, door S. Fokke, 1738.055720 - [Enoch Krook]: Paris en Enone.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: UBL 1087 G 80 : 4 heeft een ingevoegd frontispice met Italiaanstalig onderschrift.055770 - [Enoch Krook] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De spyt der verliefden.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1708. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: KBH 845 E 4 : 1 : 3 heeft een gekleurde titelgravure.
UBN Br 38948 idem.055830 - [Enoch Krook]: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734a v. Blijspel, versierd met verscheide veranderingen van tonelen, zang, dans en konstwerken
Illustraties: Titelvignet (bijenkorf) door P. Tanjé, 1731.055890 - [Enoch Krook en Daniel Kroon]: Krispyn, barbier, dansmeester, pagie en graaf.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1705. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet ‘bijenkorf’055960 - Enoch Krook en Daniël Kroon: Het bedurven huishouwen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Extra illustraties: UBL 1088 D 24 : 3 met een ingevoegde plaat door A. Fokke: “Het bedurven huishouwen. XXVIIe. Tooneel.”055970 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Het bedurven huishouwen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 13 B 4 : 3 met een ingevoegde plaat door A. Fokke: “Het bedurven huishouwen. XXVIIe. Tooneel.”056040 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf056060 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1088 D 24 : 1 met een ingevoegde plaat, scène uit het spel.056150 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Alcip en Amarillis. Getrocken uyt Astrea.
Utrecht / Amsterdam, Willem Clerck, voor Michiel de Groot, 1672. Blij-eindend spel
Illustraties:
Extra illustraties: Alcip een Herder.
Clindor sijn Neef.
Cleante Vader van Clindor.
Amarillis Herderin.
Gabrina Koppelaerster.
Lucia Princes.
Wraeck.
- nazien056250 - Jan Hermansz. Krul: Dianaes treur-bly-eyndigh-spel.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1627. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet Calomme.
Gravure op A2r, DVB invenit, S. Savry sculp.056270 - Jan Hermansz. Krul: Diana.
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, 1634. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravures.
Extra illustraties: De gravure op p. 61 is in ex. UBA O 93-31 : 5 met de hand gekleurd.056350 - Jan Hermansz. Krul: Diana.
Amsterdam, Wed. Jan Jacobsz Schipper, 1681. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravures op p. 13, 34 en 49.056380 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooghe Goosen.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1651. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet
Slotfleuron056390 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooge Goosen.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1685. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet056500 - [Jan Hermansz. Krul]: Helena.
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, 1634. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Acht gravures: p. 7, p. 16, p. 25, p. 39, p. 45, p. 47, p. 56 en p. 65.056710 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel bly-eindend-spel van Cloris en Philida.
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, 1634. Bij-eindend herdersspel
Illustraties: Gravures.
Extra illustraties: De gravure op p. 55 is in ex. UBA O 93-31 : 6 met de hand gekleurd.056720 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel bly-eind-spel van Cloris en Philida.
Amsterdam, Broer Jansz, 1640. Bij-eindend herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravures in de tekst056740 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel van Cloris en Philida.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1647. Herdersspel
Illustraties: Titelgravure056800 - Jan Hermansz. Krul: Rosemondt en Raniclis.
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, 1634. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN: gravures op p.11, p.16, p.23, p.36, p.43, p.47 en p.51.056820 - [Jan Hermansz. Krul]: Rosemondt en Raniclis.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1643. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelafbeelding
Slotvignet ‘Door Yver in Liefd’ Bloeyende’056840 - Jan Hermansz. Krul: Rozemond en Raniclis.
Amsterdam, Wed. Jan Jacobsz Schipper, 1681. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravures op p. 63, 79 en 87.057070 - Jan Hermansz. Krul: Voorspel [op Diana: Liefdebloeyends offerande].
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, 1634. Zinnespel
Illustraties: Titelgravure: rookoffer met Pallas Athene en ouden van dagen.057230 - Amos Lambrechts: De bedroogen geld-zoeker.
Leiden, Jacobus Meul, 1716. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op titelpagina.057270 - Joos Lambrechts: Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght.
’s-Gravenhage, Adriaen Vlack, 1659. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titel.
Portretten van Lodewijk XIV en Maria Theresia op zeer jeugdige leeftijd.057430 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank; ook bij Joannes van Oosterwyk, 1720e v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zwartgemaskerde Harlekijn (r.) en Scaramoes
onthullen een chaotisch tafereel van speculanten die met hun actiën zwaaien. Geld wordt omgezet in ‘papier’ en ‘wind’.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschriften: ARLEQUYN ACTIONIST | de leste sal ‘t gelag betaalen | de compagnie is vol | Kool te Koop | Acties in ‘t gros | Quin Campolk | een zot maakt meer zotten | ik heb de poen | wie wil winnen | Ach! verlost me Mercurius gevangen bederf voor vrouw en kinder | Bambario.057460 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist.
Haarlem, Jan Bosch, 1750 ca.. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Op de titelpagina van de Gedichten, tweede deel, tweede druk, bij J. Bosch te Haarlem: vignet door J. Wandelaar met “Fumus gloria mundi.”057540 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Haarlem, Hermanus van Brussel, 1768 ca.. Boertige beschrijving
Illustraties: Fleuron op titelpagina.
Houtsnede op A8r.057600 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712b o. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.
Extra illustraties: Frontispice door Michiel Elgersma (...-1759) naar Jan Wandelaar (1690-1759).057630 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamácho.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1721b d. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door Michiel Elgersma (...-1759) naar Jan Wandelaar (1690-1759).
Titelvignet van Adolf van der Laan (ca. 1690-1742)057640 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL-ex. met ingevoegde platen057680 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Blijspel
Illustraties: Gravure: Muze en Faam057690 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam, Abraham Mars, 1800. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: 1819 (TIN 3 G 27)057700 - Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps): Julius Cezar en Kato.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ongesigneerd. Mogelijk Jan Wandelaar (1690-1759) (vergelijk met Ceneton00087).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven figuren met een vaandel staan gegroepeerd rond een zittende man. Op de achtergrond soldaten.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.b.: KATO Treur-spel., opschrift (op vaandel): SPQR.
¶ De fontispices in de exx. UBL1094 D 2:3 en MRIJKE 233:1 zijn identiek. Deze frontispices zijn vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1089 G 43:1 (Ceneton00087). Alleen het onderschrift wijkt af.057750 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1715. Kluchtig blijspel
Illustraties: Frontispice door J. Wandelaar.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Wandelaar (1690-1759) (frontispice).
Jacobus (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) of Simon (1653-1727) Schijnvoet (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een gezetelde en gekroonde man met een tulband op zijn hoofd is het kernpunt van de compositie. In de kamer zijn zowel westerse als niet-westerse figuren uitgebeeld (frontispice).
Medaillon, gedecoreerd met acanthusbladeren en attributen van Welsprekendheid (Caduceusstaf, boeken) en Poëzie (lier, trompet, boeken). In het medaillon een beeltenis van een roeiend koppel (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ALEXANDER DE GROOTE | Bly-spel., onderschrift l.o.: I. Wandelaar inv: et fec: (frontispice).
Onderschrift r.o.: Schijnvoet Fec. (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1094 D 1:1 is identiek aan het titelvignet in ex. UBL1093 F 49:3.
Het frontispice in ex. UBL1094 D 1:1 is identiek aan het frontispice in ex. MRIJKE 2331:2.057770 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730. Kluchtig blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Wandelaar (1690-1759).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een gezetelde en gekroonde man met een tulband op zijn hoofd is het kernpunt van de compositie. In de kamer zijn zowel westerse als niet-westerse figuren uitgebeeld.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ALEXANDER DE GROOTE | Bly-spel., onderschrift l.o.: I. Wandelaar inv: et fec: (frontispice).
¶ Het ex. MRIJKE2331:2 bevat een titelvignet door Pieter Tanjé.
Het frontispice in ex. MRIJKE2331:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1094 D 1:1.057780 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740a v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 3 G 23 b bevat losfrontispice van “Alexander de Groote”, blyspel. Door Wandelaar.057790 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740b v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure.
Het frontispice (los) in TIN 2 I 11 : 3 is door I. Wandelaar.057800 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740c v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: Muze met Faam (spiegelbeeld van de ed. 1740a).057900 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720e v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet Perseveranter057930 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars.
Amsterdam, Abraham Mars, 1790 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 3 G 24: laatste folio bevat titelpagina van “De zwarte kater”, 1805.057940 - Pieter Langendijk: Spiegel der vaderlandsche kooplieden.
Zonder plaats, Voor de liefhebber, 1756 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet058030 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelyks bedrog.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.
Extra illustraties: Frontispice van Jacobus Schijnvoet (1685 - na 1733) naar Jan Wandelaar (1690 - 1759).058040 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelijks bedrog.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, 1720. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van Jacobus Schijnvoet (1685 - na 1733) naar Jan Wandelaar (1690 - 1759).
Titelvignet van Jan Wandelaar.058090 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegde prent buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem naar Cornelis Troost (1697-1750).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen discussiëren in een huiskamer over borden eten op de grond. Op de achtergrond nog 4 andere mannen, een bediende en een vrouw.
Datering: Getekend in 1741.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: Les Philosophes ou la Fille échappée. | De Wiskunstenaars of het gevlugte Juffertje.
¶ TIN 4 I 47 met ingevoegd frontispice.058110 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Pieter Tanjé (1706-1761).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen.
Datering: 1730.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zij leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weeze.
Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit 1730.
¶ Het titelvignet in ex. UBL503 G 29:7 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1096 E 23, UBL708 G 19 en UBL1092 F 42.058120 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730b v.
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.
MNL 8369 met twee ingevoegde titelplaten.058210 - Pieter Langendijk: De zwetser.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet, J. Punt inv. et fecit 1732.058240 - Pieter Langendijk: De zwetser.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Kluchtspel
Illustraties: Vignet op titelpagina door B. Numat.058290 - Juliana Cornelia de Lannoy: De belegering van Haerlem.
Amsterdam, Izaak Duim, 1770a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (UBL1093 D 1) (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (3).
Portret buiten de collatie na fol.*1 (UBL1093 D 1) (4)
Uitvouwbare prent buiten de collatie na fol.*8 (UBL1093 D 1) (5)
Portret buiten de collatie na fol.A4 (UBL1093 D 1) (6).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie na fol.D7 (UBL1093 D 1) (7).
Frontspice buiten de collatie na fol.E5 (UBL1093 D 1) (8).
Uitvouwbare prent aan het eind van het toneelstuk (UBL1093 D 1) (9).
Portret buiten de collatie na fol.D7 (UBL1093 E 27:4) (10).
Portret buiten de collatie na fol.E4 (UBL1093 E 27:4) (11).
Portret buiten de collatie na fol.E4 (UBL1093 E 27:4) (12).
Frontispice buiten de collatie na fol.E4 (UBL1093 E 27:4) (13).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jacques Derond (werkzaam omstreeks 1770) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784), gedrukt door Arend Simonsz. Fokke (1755-1812) (3).
Gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door P. van der Eyk & de Erven F. Houttuyn (4).
Anoniem (5, 7).
Geschilderd door Hr. Burgr. Hasselaer, getekend door Hendrik Pothoven (1725-1795), gemaakt door Jacobus Houbraken (1698-1780), gedrukt door Is. Tirion (6).
Ongesigneerd, waarschijnlijk ontworpen en gemaakt door Simon Fokkke (1712-1784) (8).
Ontworpen en gemaakt door Coenraet Decker (1651-1709) (9).
Getekend door J. Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (10).
Gemaakt door J.P. Mogelijk Pieter Janson (1765-1851) (11).
Gemaakt door Simon Fokke (1712-1784), gedrukt door A. Folk (12).
Ontworpen, gemaakt en gedrukt door Simon Fokke (1712-1784) (13).
Onderwerp: Een putto beschilderd een erezuil, 2 putto houden een wapenschild omhoog, 2 putto lezen boeken in een landschap waarin een tempel staat (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man zit op een stoel in een kamer (r.). Voor hem op de grond zit een huilende vrouw. Achter hem staat nog een vrouw. Door de deur komt een geboeide man met achter zit mannen met speren (l.) (2, 8, 13).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw met een speer in haar hand leidt een groep soldaten (waaronder vrouwen) (r.). Zij houden speren en vaandels in de hand. Op de achtergrond is de belegering van en stadstoren te zien over een brug en rookwolken (l./m.) (3).
Portret van Willem V in een medaillon (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw met een speer in de hand leidt een groep strijders met vaandels en wapens (l.). Aan de rechterkant van deze prent wordt dezelfde (?) vrouw geëerd met een krans door de soldaten. Op de achtergrond rook en vuur in een stad (5).
Portret van Kenau Simons Hasselaer in medaillon (6).
Portret van Frederik Alvarez van Toledo in medaillon (7, 10, 11).
Illustratie van een stad, omgeven door water met een kathedraal (m.). Een tentenkamp (r.). Soldaten en ruiters. Op de linkervoorgrond soldaten met speren (9).
Portret van Kenau Simons Hasselaer met speer in de linkerhand en afgehakt, gehelmd hoofd naast zich (l.) (12).
Datering: 1770 (2), 1776 (3), 1767 (4), 1760 (6), 1788 (10), 1772 (13).
Techniek: Ets en gravure (1-3, 5, 7-9, 11, 13).
Ets, gravure, stippelmethode (4, 6, 10, 12).
Tekst: Opschrift (op boekrol): LAGREMENT EST LOMBRE DE LA SAGESSE. Opschrift r.o.: J. Berond inv et fecit (1).
Onderschrift (handgeschreven): S. Fokke inv et fec 1770. | De BELEGERING van HAERLEM. (2).
Onderschrift: S. Fokke, inv. et fecit 1776 | A. Fokke Simonsz. excudit. | DE BELEGERING VAN HAERLEM. Ao 1573. (3).
Opschrift: WILLEM DE Vde. PRINS VAN ORANJE EN NASSAU enz. enz. enz. Onderschrift: R. Vinkeles 1767 | P. van der Eyk & de Erven F. Houttuyn excud. (4).
Bovenschrift: Belegering der Stad Haarlem door de Spaansche Ao. 1572 en 1573; en ‘t uittrekken van Kapt: Kenauw. (5).
Opschrift (op medaillon): Aetatis 47, 1573. Opschrift m.o.: KENAU SIMONS HASSELAER, Bevelhebster over eene Bende Vrouwen in ’t beleg van Haarlem. | H. Pothoven de;. naar eene schildery by den Hr. Burgr. Hasselaer | J. Houbraken fec. Onderschrift m.o.: Is. TIRION excud. 1760. (6).
Opschrift: FREDERIK ALVAREZ VAN TOLEDO, VELDOVERSTE IN HET BELEG VAN HAERLEM. ETC. (7).
Opschrift (op vaandel): Het Beleg van HAARLEM | 1. St. Ians Poort. | 2. Kruis Poort. | 3. Hooge moolen. | 4. Schutters tooren. | 5. ’s Prinsen Schanssen. | 6. ’s Vyants Schanssen. | 7. Waalen onder Nourkarmes. | 8. Leegerplaats van Bossu. | 9. Duitsschen onder Overstein. | 10. ’s Vyandts brugh over het Spaaren. | 11. ’s Vyants andre brugh., opschrift l.o.: C: Deckers. fec. et. in (9).
Opschrift m.o.: FREDERIK ALVAREZ VAN TOLEDO. Onderschrift: J. Buys, delin. | Reinr. Vinkeles, sculp 1788. (10).
Opschrift (onder medaillon): DON FREDERICO VAN TOLEDO. Soon des Hertogs van Alva, Veld-Overste voor Haarlem ende Alkmaar., Onerschrift l.o.: J.P. direx. (11).
Opschrift m.o.: Omine foeliciduy kennau hollandica iudita aarlemo eycurrens saeuttos sic pulsat iberos siet aier een vrou genaemt kennau vroom als een man die taldertirt vroomelic bestrit den spensen tijran. Onderschrift: S. Fokke f | A. Folk Exc. (12).
Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec., onderschrift r.o.: et excudit 1772., onderschrift m.o.: DE BELEGERING VAN HAERLEM. (13).
¶ De frontispices en uitvouwbare prent in de exx. UBL1093 D 1:3 en UBL1093 E 27:4 zijn identiek, maar zijn op verschillende plekken in het boek meegebonden.
Ex.UBL1093 D 1 bevat tevens 3 ingevoegde portretten, 2 uitvouwbare prenten en een extra afdruk van het frontispice.
Ex. UBL1093 E 27:4 bevat tevens 3 ingevoegde portretten en een extra afdruk van het frontispice.
In TIN 4 C 23 : 2 komt hetzelfde frontispice van De belegering van Haerlem nogmaals voor, ingevoegd na p. 74. Nu zonder gedrukt onderschrift, maar maar wel is eronder geschreven: S. Fokke, 1770. Ook een portret van Kenau, door J. Houbraken naar H. Pothoren; uitgegeven door Is. Tirion (1760).058300 - Juliana Cornelia de Lannoy: De belegering van Haerlem.
Amsterdam, Izaak Duim, 1770b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet058320 - Juliana Cornelia de Lannoy (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Cleopatra, koningin van Syriën.
Amsterdam, Izaak Duim, 1776. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1093 E 27 : 10 met toegevoegde ill.: portretten van Ceopatra (tweemaal) en Demetrius.058340 - Juliana Cornelia de Lannoy: Leo de Groote.
Amsterdam, Izaak Duim, 1767. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1093 D1:2) (1).
Frontispice buiten de collatie (UBL1093 E 27:1) (2).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie (UBL1093 E 27:1) (3).
Kunstenaar: Ongesigneerd. Waarschijnlijk naar/door Jacobus Buys (1724-1801) en Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), gemaakt door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2).
Geschilderd door Niels Rode (1743-1794), in prent gebracht door Jacobus Houbraken (1698-1780), uitgegeven door R. & J. Honkoop (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man met een lauwerkrans op zijn hoofd heft zijn zwaard (r.). Een man houdt pakt met zijn handen het zwaard van een soldaat vast (l.). Op de achtergrond strijders met speren, zwaarden en schilden (1, 2).
Portret van Juliana Cornelia de Lannoy in medaillon (3).
Datering: 1772 (2), 1780 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: LEO DE GROOTE. (1).
Onderschrift: Js. Buys, inv. et del. | R. Vinkeles, fecit 1772. | ... (onleesbaar) (2).
Opschrift m.o.: Dit’s d’Eed’le DE LANNOY, door dicht en deugd verëngeld; Verëerd met Neêrlands liefde en Pindus zegekroon; Der kunsten Schutsvorstin, heeft zelf van Ruslands troon Een eerlauwrier, om ’t hoofd dier, Melpomeen gestrengeld. | S. van der Waal. Onderschrift: N. Rode, pinxit. | R. en J. Honkoop, excud. | J. Houbraken, Sculp 1780. (3).
¶ De exx. UBL1093 D 1:2 en UBL1093 E 27:1 bevatten vrijwel identiek frontispices. Het frontispice in ex. UBL1093 E 27:1 bevindt zich echter na fol.E2 i.p.v. voor de titelpagina. Beide exx. bevatten een algemeen frontispice voor de titelpagina door Simon Fokke.
Ex. UBL1093 E 27:1 bevat teven een uitvouwbaar portret buiten de collatie.058370 - Cornelius Laurimanus: Esthera Regina.
Utrecht, Herman (I) van Borculo, 1560.
Illustraties: Slotvignet: gevleugeld hert met boek058380 - Cornelius Laurimanus: Esthera Regina.
Leuven, A. Bergagne, 1563.
Illustraties: Slotvignet: gevleugeld hert met boek058610 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1683b v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet058650 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Kosroés.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1656. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In het ex. UBL 1092 G 1 : 1 is op fol. A1r over het Stadswapen van Amsterdam een portret van een Perzisch edelman geplakt.058690 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefdendokter.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1680b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. KBH 445 D 282 en ex. UBL 1092 G 1 : 7 hebben een frontispice (buiten de collatie) met Franstalig onderschrift, “L’amour médecin”, en met “J. Punt delin. et fecit, 1739.”058700 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefdendokter.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1696. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet058710 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Duits van Andreas Gryphius): Klucht van Pyramus en Thisbe, ofte boertig treurspel.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Klucht of boertig treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1092 G 1 : 6 met ingevoegd, gekleurd, frontispice en overgeplakte titelgravure, voorstellend Pyramus en Thisbe; gravure (Thisbe. Ovid. 4. Metam.) na het A-katern.058730 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): De toverés Circe.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1690a v. Treurspel met kunst en vliegwerken, nieuwe muziek en balletten, enz.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1092 G 1 : 3 heeft een gekleurd frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).058830 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1729a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet (bijenkorf) door P. Tanjé, 1729.058840 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1729b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet058900 - [Jasper Lemmers]: De boere koopman.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1682. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Drukkersmerk
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Perseveranter
¶ Het exemplaar UBL1093 E 32:2 bevat geen fonritspice voor het toneelstuk.058910 - [Jasper Lemmers] (naar het Frans van Charles de Beys): Het gasthuis der gekken.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1688. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Het Gasthuys der Gekken., opschrift (boven cellen): Poëet. Minnaar, Soldaat.058930 - [Jasper Lemmers]: De jalourse Lammert.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1680. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Drukkersmerk
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Perseveranter
¶ Het exemplaar UBL1093 E 32:4 bevat geen fonritspice voor het toneelstuk.058940 - [Jasper Lemmers]: Jalourse Lammert.
Amsterdam, Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1681. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: putto met vleugels en tijdglas058970 - Jasper Lemmers: Het noodzaakelyk bedrog.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Jan Luyken (1649-1705).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (binnen cartouche): Het Noodzaakelyk Bedrog., opschrift l.o.: Luijken f.059020 - [François Lentfrinck] (naar het Deens van Ludvig Holberg): Hovaardye in armoede.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764a v. Blijspel
Illustraties: Bijenvignet, gesigneerd N. v. Frankendaal059030 - [François Lentfrinck] (naar Ludvig Holberg): Hovaardye in armoede.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764b v. Blijspel
Illustraties: Ongesigneerd Bijenvignet059040 - François Lentfrinck: Lucius Valerius Potitus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775. Treurspel
Illustraties: Titelvignet059050 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Thomas Corneille): Ariadne.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1693. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714) (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift l.o.: A. Schoonebeek fec (1)
Onderschrift: ARIADNE, in coelum recepta. (2)059080 - [Katharina Lescailje] (naar het Frans van Antoinette Ligier de la Garde, Mme. Deshoulières): Genserik.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1685. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.059120 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1688. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Joseph Mülder (1659/60-1718).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Onder andere Hercules en Jupiter zijn verbeeld rondom offeraltaren.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op sculptuurbase): J. Mülder Fecit, opschrift (op vaandels): Hercules en Dianira Treurspel Yver059160 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (gravure) door J. Punt, 1742.
Extra illustraties: Titelvignet, in UBL 1093 B 25 (op blauw papier) met wit gehoogd; in dat ex. ingevoegde, uitslaande plaat van B. Picart (1673 - 1733). (Het tweede Leidse ex., (andere druk van hetzelfde jaar) heeft een ander titelvignet.)
UBL 1093 B 25 bevat ook een ingevoegde gravure na p. 60.
TIN 16 D 102 heeft een ingevoegd frontispice.059180 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1685a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Jan Caspar Philips (1700-1773).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Mariamne Tragedie.
Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: I.C. Philips fecit 1731.059300 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Nicomedes.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1692. Treurspel
Illustraties: Frontispice buiten de collatie, met opschrift “Nicomedes Treurspel.”
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijders met op de achtergrond een schip.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (boven poort): Nicomedes Treurspel059340 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean Rotrou): Wenseslaus koning van Poolen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1686. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Bijenkorf binnen een krans van bloemen en linten met het Amsterdamse stadswapen hierboven uitgebeeld.
Techniek: Ets en gravure
¶ In het exemplaar UBL1094 D 17:3 is geen fonritspice opgenomen voor dit toneelstuk.059390 - Roeland van Leuve: Cezar’s dood.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1723. Treurspel
Illustraties: Frontispice
Titelvignet
Wapen van de adressaten
Vijf ingevoegde gravures met beschrijving op dubbele pagina, door J. Lamsveld059400 - Roeland van Leuve: Cezar’s dood.
Amsterdam, Gerrit Bouman, 1730. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: 5 gravures: J. Lamsveld. Inv. et Fec.059420 - Roeland van Leuve: Eudochia, keyzerinne te Konstantinopelen.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1723. Treurspel
Illustraties: Vijf ingevoegde gravures op dubbele pagina
Extra illustraties: Gravures van A. van der Laan.059430 - Roeland van Leuve: Eudochia, keyzerinne te Konstantinopelen.
Amsterdam, Gerrit Bouman, 1730. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: 5 gravures : A. Van der Laan. Invent et fecit.059440 - Roeland van Leuve: Gestrafte boosheid.
Amsterdam, Gerrit Bouman, 1730. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: 5 gravures : J. Wandelaar. Invent et fecit.059450 - Roeland van Leuve: Gestrafte boosheyd.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1723. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravures van Jan Wandelaar (1690 - 1759).059480 - [Roeland van Leuve en Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De doodt van Julius Cezar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Natura et Arte, door François van Bleyswyck 1671-1746059560 - Jan Gerrit Liepoldes: Philipyn gewaande baron, of de gierige vrek, door list bedroogen.
Amsterdam, Abraham de Winter, 1735. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: schaatsers en sleden op het ijs.059570 - Jan Gerrit Liepoldes: De schoenlapper kapiteyn, of Krispyns koddige schakinge.
Amsterdam, Abraham de Winter, 1735. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice door A. van der Laan.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (frontispice en titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw is verborgen in een kist die op straat staat (m.). Hiernaast staan 2 mannen (m.) die naar een koppel kijken die boven de trap voor een huis staan (r.). Op de voorgrond 2 hondjes (m.) (frontispice).
Winterse scène. Schaatsers en sledes (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (frontispice), ets (titelvignet).
Tekst: Opschrift (op gordijn): DE SCHOENLAPPER CAPITYN KLUGT SPEL. Onderschrift r.o.: A. van der Laan inv. et fecit. (frontispice).
Onderschrift m.o.: A. v L. in f. (titelvignet).
¶ Het ex. UBL1093 E 41:1 bevat een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747, gedrukt door Jan Smit).059590 - [Cornelis Jacob van der Lijn] (naar het Frans van P. de Cérou): De minnaar poëet en knecht.
Amsterdam, Izaak Duim, 1760. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775), 1760.059660 - David Lingelbach: Cleomenes.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1687. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend door Leiberniski.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw zoogt drie kinderen in een arcadisch landschap en leunt op een bijenkorf. Deze beeltenis wordt getoond achter toneelgordijnen die opgehouden worden door twee allegorische figuren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (boven toneel): Yver in liefde treurspel bloeyende., opschrift m.o.: Cleomenes Door D. Lingelbach., opschrift l.o.: Leiberniski delin. opschrift r.o.: ... (onleesbaar)
¶ Het frontispice in UBL1093 E 47 is vrijwel identiek aan de frontispice in UBL1095 G 72 en UBL1093 E 48. Het opschrift is verschillend.059720 - David Lingelbach (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De liefde van Diana en Endimion.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669a v. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Groepering van verschillende mythologische figuren waaronder Minerva, Diana, Venus, Amor en De Drie Gratiën. De Drie Gratiën leggen de herder Endimion in zijn graf terwijl Diana naast hem weent.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift m.o.: Stantvaste Liefde ontziet hier Minnenijt, noch straf, Verduurt gewelt, en krijght tot loon een heerlijk Graf.059730 - [David Lingelbach] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De liefde van Diana en Endimion.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669b v. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Groepering van verschillende mythologische figuren waaronder Minerva, Diana, Venus, Amor en De Drie Gratiën. De Drie Gratiën leggen de herder Endimion in zijn graf terwijl Diana naast hem weent.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift m.o.: Stantvaste Liefde ontziet hier Minnenijt, noch straf, Verduurt gewelt, en krijght tot loon een heerlijk Graf.059750 - David Lingelbach: Sardanapalus.
Amsterdam, Wed. en erven Albert Magnus, 1699. Treurspel
Illustraties: Frontispice (UBL1093 B 33).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1093 E 50).
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op toneel): SARDANAPALUS. Treurspel.
¶ De frontispices in de exemplaren UBL1093 E 50 en UBL1093 B 33 zijn identiek.059760 - David Lingelbach: Sardanapalus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Treurspel
Illustraties: Bijenkorfvignet door J. Punt.059840 - David Lingelbach (NVA): De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger.
Amsterdam, Albert Magnus, 1680. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet Nil Volentibus Arduum059850 - [David Lingelbach (NVA)]: De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1714. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes figuren hebben zich gegroepeerd rond een man. Ze bedreigen hem met knuppels en schoppen hem.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: DE BEKEERDE ALCHEMIST.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 40 en UBL1203 G 14:2 zijn identiek.
De titelpagina’s in de exx. UBL1087 G 40 en UBL1203 G 14:2 bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 3 : 1 met een tekening van het frontispice.059860 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1687. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Extra illustraties: UBGent Acc 11443 : 3 heeft een uitslaande gravure, scène uit het spel.
Kunstenaar: Getekend door Leiberniski.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw zoogt drie kinderen in een arcadisch landschap en leunt op een bijenkorf. Deze beeltenis wordt getoond achter toneelgordijnen die opgehouden worden door twee allegorische figuren.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (boven toneel): Yver In Liefde Bly-Spel Bloeyende., opschrift m.o.: De Ontdekte Schyndeugd, Door D. Lingelbach, opschrift l.o.: Leiberniski delin., opschrift r.o.: ... (onleesbaar).
¶ Het frontispice in UBL1093 B 31 is identiek aan het frontispice in UBL1093 E 48 en vrijwel identiek aan UBL1093 E 47:1 (afwijkend opschrift).059870 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1690a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend door Leiberniski.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw zoogt drie kinderen in een arcadisch landschap en leunt op een bijenkorf. Deze beeltenis wordt getoond achter toneelgordijnen die opgehouden worden door twee allegorische figuren.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (boven toneel): Yver In Liefde Bly-Spel Bloeyende., opschrift m.o.: De Ontdekte Schyndeugd, Door D. Lingelbach, opschrift l.o.: Leiberniski delin., opschrift r.o.: ... (onleesbaar).
¶ Het frontispice in UBL1093 E 48 is identiek aan het frontispice in UBL1093 B 31 en vrijwel identiek aan UBL1093 E 47:1 (afwijkend opschrift).059880 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1690b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice met bovenschrift “Yver in Liefde Bloeyende”.059890 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door J. Punt
Kunstenaar: Pieter Tanjé (1706-1761) (titelvignet).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier) en Pegasus.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit 1731.
¶ Het ex. UBL1093 E 49 bevat geen frontispice; wel een gesigneerd titelvignet door Pieter Tanjé (1731). Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton07355.059900 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door J. Punt059990 - [Herman van Loghem] (naar het Frans van Jean François Regnard): Krispyn, testateur en gelegateerde, of de erfgenaam door list.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1725a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Uitvouwbaar portret (UBL1093 B 35:3).
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
Gemaakt door Jean-Baptiste Michel (1748-1804) (portret).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 4 mensen rond een tafel met hierop kaarsen en schrijfgerei (frontispice).
Portret van de Franse komiek Pierre-Louis Dubus de Preville. Onder het portret een uitbeelding van de eerste acte van het toneelstuk (portret).
Datering: 1767 (portret).
Techniek: Ets en gravure (zowel portret als frontispice).
Tekst: Opschrift m.o.: KRISPYN, TESTATEUR EN GELEGATEERDE, OF DE ERFGENAAM DOOR LIST; BLYSPEL. (frontispice).
Opschrift (m.): Joan Bap. Michel fecit 1767., opschrift l.o.: les Folies Amoureuses, opschrift m.o.: J’ai fait tant de metiers d’apres le naturel, Que je puis m’appeller un Homme universel., opschrift r.o.: Acte 1, scene 4e. Onderschrift: Pierre-Louis Dubus de Preville, Comédien Françoir. | Il a débuté le 20.7bre.1753. par Krispin du Légataire, e a été reçu et pensionné du Roi a Fontainebleau le 20.8bre. suivant, avant la fin de son début. | A Paris chez petit, rue du petit Pont, a l’Image N.D. (portret).
¶ De frontispices in de exx. UBL1093 B 35:3 en UBL1093 E 57:1 zijn identiek. Het ex. UBL1093 B 35:3 bevat een extra uitvouwbaar portret buiten de collatie.060010 - [Herman van Loghem] (naar het Frans van Pierre Corneille): Surena, veldheer der Parthen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Klein frontispice buiten de collatie (UBL1093 B 35:1) (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man is gewond door een speer in zijn borst. Hij wordt door 3 soldaten opgevangen (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw is neergevallen en wordt opgevangen door een andere vrouw. Een derde vrouw kijkt hier verschrikt naar (3).
Datering: 1738 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit. 1738. (1).
Onderschrift l.o.: J. Punt invenit en fecit, 1738 (2).
Opschrift m.o.: SURENA. (3).
¶ De frontispices en de titelvignetten in de exx. UBL1093 B 35:1 en UBL1093 E 57:3 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton01988, Ceneton02381, Ceneton03288, Ceneton07115.
Het ex. UBL1093 B 35: 1 bevat een algemeen frontispice van Simon Fokke (1747) en een extra, ingeplakt frontispice van klein formaat.
060060 - Gerard van Loon: Plautianus.
Rotterdam, Pieter de Vries, 1711. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw knielt voor een man met lauwerkrans. Een andere man wordt protesterend weggevoerd door twee soldaten.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: J. Goeree in. et fec.
Onderschrift: PLAUTIANUS, Treurspel.
¶ TIN 3 G 56 heeft een frontispice, door J. Goeree.060120 - Adriaan Loosjes Pz.: Cuenna.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1791. Kluchtspel
Illustraties: Het vignet op de tp van het convoluut is van Reinier Vinkeles.060140 - Adriaan Loosjes Pz. (naar het Duits ? van Onbekend): Eleonora Hamilton.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1790. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door Reinier Vinkeles. Opschrift: “Het Tooneelspel is een spiegel des leevens, en een schildery van de handelingen der Menschen.” Sam. Werenfels.
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 30 bevat gekleurde gravures, waaroverheen later een papieren kaft is geplakt.060180 - Adriaan Loosjes Pz.: De gebroeders Naerebout.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1792.
Illustraties:
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 32 bevat gekleurde gravures, waaroverheen later een papieren kaft is geplakt.060210 - Adriaan Loosjes Pz.: De graaf van Egmond gevangen.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1792. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door Reinier Vinkeles. Opschrift: “Het Tooneelspel is een spiegel des leevens, en een schildery van de handelingen der menschen.” Sam. Werenfels.
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 32 bevat gekleurde gravures, waaroverheen helaas later een papieren kaft is geplakt.060220 - [Adriaan Loosjes Pz.]: De helleveeg.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1790. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 30 bevat gekleurde gravures, waaroverheen helaas later een papieren kaft is geplakt.060330 - Adriaan Loosjes Pz.: De vrijburger.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1786. Toneelstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice 1e bedrijf, 5e toneel060340 - Adriaan Loosjes Pz.: De vroome.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1792a o. Zedenspel
Illustraties:
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 32 bevat gekleurde gravures, waaroverheen helaas later een papieren kaft is geplakt.060360 - Adriaan Loosjes Pz.: Wat Tyler.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1793. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Op de titelpagina van de Tooneeloeffeningen een gravure door Reinier Vinkeles: Muze met Putti.060380 - Adriaan Loosjes Pz.: De watergeuzen.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1790. Heldenspel
Illustraties: Titelgravure: vrijheidshoed
Kunstenaar: W. Hendriks inv. Jouxis sculp.
Onderwerp: Het planten van de vrijheidshoed060410 - Adriaan Loosjes Pz.: De zwaarhoofd.
Haarlem, Adriaan Loosjes Pz, 1790b o. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: De band van ex. TIN 4 B 30 bevat gekleurde gravures, waaroverheen helaas later een papieren kaft is geplakt.060570 - Cornelis Lorié (naar het Frans van A.L.H. Poinsinet): Tom Jones.
Amsterdam, Cornelis Lorié, 1785. Toneelspel
Illustraties: Ex. UBL 1093 B 57 met het Thalia-vignet.
Ex. UBL 1093 F 25 heeft het typografisch ornament.
Extra illustraties: Ex. UBL 1093 B 57 heeft vijf gravures uit een Franse editie, door Derais naar Thérèse Martinet.060590 - Henrick Lubaeus Jr.: Mahomet en Irena, of liefd’ in wreetheydt.
Dordrecht, Nicolaes de Vries, voor de auteur, 1657. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet, afbeelding van een drukkerij en een zetterij.060600 - J.C. Ludeman (= Franciscus Lievens Kersteman): Koning Chosmadroes; de afschaffing der koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig.
Arnhem, J.H. Moeleman Jr., 1790 ca.. Sterrenvoorzegkundig treurspel
Illustraties: Portret060810 - Steven Theunisz. van der Lust: Herstelde hongers-dwangh, of Haerlems langh en strenghe belegeringhe, ende overgaen der selver stadt, door het scherpe swaerdt der ellenden.
Haarlem, Korn. Theunisz. Kas, 1660. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure, Kenau Symons met Haarlem op de achtergrond.060860 - Steven Theunisz. van der Lust: Kinder-moort van Herodes, begaen aen de Bethlehemsche suyghelinghen; speels-wijs vertoont [...] by de reden-kamer van Lied’ [sic!] Boven Al.
Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1705. Treurspel
Illustraties: Fronrispice met afbeelding van L. Jansz. Koster en de tekst: [...] tot Haarlem, heeft de Loffelyke Kunst van Boekdrukken eerst gevonden, tot grooten dienst van het Christenryk. Anno 1442.”060940 - Jacob Lutkeman (naar het Frans van Jean François Marmontel): De Heracliden.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).

Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1093 D 4) (3).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1093 D 4) (4).
Kunstenaar: T.F. Walter (werkzaam in Holland rond 1720) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2-4).
Onderwerp: Bijenkorf op de voorgrond in het cartouche. Op de achtergrond de Muzen en Apollo met de lier. Het cartouche is gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen, het stadswapen van Amsterdam en twe verhalende scenes (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Jonge vrouw en oude man voor een brandend altaar. De man steekt zichzelf met een dolk. Op de achtergrond strijders en rook (2).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (3, 4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zij lezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift l.o.: T.J. walter fec. (1).
Opschrift (op leeuwenvel): DE HERACLIDEN, TREURSPEL. Onderschrift: S. Fokke inv. et fec. (2).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. (3, 4).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1983 D 4 en UBL1093 F 27 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03295, Ceneton02382, Ceneton06642.
Ex. UBL1093 D 4 bevat tevens een algemene titelpagina door Simon Fokke en twee extra titelvignetten. Voor vergelijkbare titelvignetten, zie: Ceneton06628, Ceneton06630, Ceneton06637, Ceneton11331, Ceneton06645, Ceneton00153, Ceneton03251, Ceneton03258.060950 - Jacob Lutkeman (naar het Frans van Jean François Marmontel): De Heracliden.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice van S. Fokke.
Extra illustraties: TIN bevat ook nog een ingeplakte tekening van het frontispice door S. Fokke.
In TIN 2 titelp. met verschillende vignetten: ‘oefening beschaaft de kunsten’ en ‘De bijen storten hier...’.
In TIN na p. 60 een tweede frontispice.060960 - [Jacob Lutkeman] (naar het Duits van Johann Christian Brandes): Het verkeerd vertrouwen.
Amsterdam, Izaak Duim, 1780. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Beide exx. TIN: Frontispice bij het 4e bedr., 8e ton., door A. Fokke Simonsz.060980 - [Jacob Lutkeman] (naar het Duits van Johann Friedrich Krauseneck): Zama.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1088 C 3:2) (1).
Prent buiten de collatie (UBL2088 C 3:2) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Bartholomeus Barbiers (1740-1808), in prent gebracht door Cornelis Brouwer (werkzaam in A’dam tussen 1781-1802), gedrukt door W. Coertse (1).
Ongesigneerd. Waarschijnlijk naar/door Bartholomeus Barbiers en Cornelis Brouwer (2).
Onderwerp: Illustratie van het 2de bedrijf, 6de toneel van het toneelstuk. Man (r.) steekt zijn hand uit naar een man met een tulband (m.). Hiernaast staat een jonkvrouw (l.). Op de achtergrond nog meer mensen (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift: B. Barbiers, inv. et delin. | W. Coertse jun. Excudit. | C. Brouwer, sculps. | ZAMA. | IIde Bedrijf. | 6de Tooneel (1).
¶ Ex. UBL1088 F 43:4 bevat geen frontispices (wel een titelvignet door Fokke: Oefening beschaaft de kunsten).
TIN 4 C 26 : 2: Frontispice is afbeelding uit het 2e bedr., 6e ton., door B. Barbiers / C. Brouwer.061040 - [Philip Fredrik Lynslager / Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De korte dwaling.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Toneelspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelpagina “de byën storten hier het helste dat zy leezen, om d’ouden stok te voen en d’ouderlooze weezen.”061050 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart [of: Marie Justine Benoîte Favart - du Ronceray en J.B. Lourdet de Santerre]): Annette en Lubyn.
Amsterdam, Jan Helders, 1780. Toneelspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: In ex. TIN 4 C 18 : 4 6 ingevoegde gravures, waarvan een als frontispice.061090 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Roosje en Colas.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Kluchtspel, met zang
Illustraties: Titelgravure
Extra illustraties: MNL 6469 met een ingevoegd plaatje.
In ex. TIN 4 C 19 : 2 is een ander titelvignet, met het opschrift ‘Kunst min spaard geen vlyt’ over het oude geplakt. (Zie ook TIN 4 C 19 : 1). Verder zijn er 6 extra gravures.061100 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De soldaat door dwang.
Amsterdam, Jan Helders, 1782. Kluchtig blijspel, verrijkt met zang
Illustraties: Frontispice van Jan Evert Grave (1759-1805) en Arend Simonsz. Fokke (1755-1812).
Titelvignet van De Vries.
Extra illustraties: Over het titelvignet in TIN 4 C 19 : 1 is een ander geplakt, met opschrift: Kunst min spaard geen vlyt.
Ex. TIN heeft geen frontispice.061110 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De soldaat door dwang.
Amsterdam, , 1779. Kluchtige opera
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure. MNL 6917 met een ingevoegde plaat.061130 - [Philip Fredrik Lynslager] (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje.
Amsterdam, Z.dr., 1778. Kluchtige opera
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Prent buiten de collatie tussen fol.A5 en fol.A6 (UBL1088 E 1:2) (3).
Prent buiten de collatie tussen fol.B7 en fol.B8 (UBL1088 E 1:2) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen door Pieter Barbiers (1717-1781), in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829) (2).
Ontworpen en getekend door Antoine Jean Duclos (1742-1795), in prent gebracht door Duhamel (3).
Ongesigneerd. Ontworpen door Pieter Barbiers, in prent gebracht door Theodorus Koning (4).
Onderwerp: Personificatie van ijver (?) zit naast een bijenkorf. Op de voorgrond boeken en de attributen van Melpomene en Thalia. Op de achtergrond Pegasus (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen liggen op de grond tussen de stenen van een ingestorte schuur (m.). Een vrouw kijkt hier geschrokken naar (r.). De scène speelt zich af in een natuurlijke omgeving (2, 4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 jagers met geweren in een bos (3).
Datering: 1778 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift r.o.: S. Fokke in fe. Opschrift (op vaandel): KUNST MIN SPAART GEEN VLYT. (1).
Onderschrift: P. Barbiers, inv. | Th. de Koning, sculp.1778. | DE TWEE JAGERS EN HET MELKMEISJE (2).
Bovenschrift r.b.: No.10. Onderschrift: A.J. Duclos inv. et del. | Duhamel Sculp. | COLAS Couche en joug // Le voilà; liens le voilà // GUILLOT Charge son fusil, // Allons done. (3).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1087 G 63:6 en UBL1088 E 1:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton05661.
Ex. UBL1088 E 1:2 bevat tevens 2 extra prenten buiten de collatie.
In TIN 4 C 17 : 3 7 ingevoegde gravures met onderschrift.061140 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783a v. Kluchtspel, met zang
Illustraties: Frontispice (1778) van Pieter Barbiers (I: 1717-1780 of II: 1749-1842) en Theodorus Koning (1748-1829)
Extra illustraties: Zes gravures: tussen A3/A4, A6/A7, A8/B1, B5/B6, B7/B8, B8/C1061150 - Philip Fredrik Lynslager (naar Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783b v. Kluchtspel, met zang
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Pieter Barbiers (1717-1781), in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen liggen op de grond tussen de stenen van een ingestorte schuur (m.). Een vrouw kijkt hier geschrokken naar (r.). De scène speelt zich af in een natuurlijke omgeving.
Datering: 1778.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: P. Barbiers, inv. | Th. de Koning, sculp.1778. | DE TWEE JAGERS EN HET MELKMEISJE.
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1087 G 63:7, zie: Ceneton05659.061200 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Zoé.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
-achterin het boekje is de gravure van Acte III, Scene X. toegevoegd. Het is een gravure van H. Godin naar een ontwerp van P. q. P.061220 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Onbekend): De zyden schoenen, of de hoogduitsche schoenmaakster.
Amsterdam, , 1779. Kluchtige opera
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. TIN 4 C 18 : 1 heeft een extra titelp.061380 - Abraham Maas (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd.
Rotterdam, D. Vis, 1778. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet061400 - Abraham Maas (naar het Deens van Ludvig Holberg): De maskerade.
Rotterdam, Ary Vis, 1777. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 5009 met ingevoegd frontispice.061440 - [Abraham Maas] (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): De wantrouwige.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Gravure boven de opdracht van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar een tekening van B.W.K. Liesenis.061450 - Govert van Maater (naar het Frans van Marie Anne Barbier): Arria en Petus.
Haarlem / Amsterdam, Mozes van Hulkenroy / Hendrik Bosch, 1719. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Volledige portretweergave van Arria.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: ARRIE Dio Coffius, lib.60.
Opschrift r.b.: 51.
¶ Het frontispice in ex. UBL1093 F 38:1 is stilistisch vergelijkbaar met de frontispices buiten de collatie in Ceneton01780, Ceneton03527, Ceneton05690, Ceneton06642. Deze prenten komen oorspronkelijk waarschijnlijk uit hetzelfde boek.061480 - [Govert van Maater]: Het dolhuis der actionisten.
Zonder plaats, Japikvaer, 1720 ca. c o. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Massa mensen op een binnenplaats (?) met pamfletten/papieren in hun handen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: HET DOLHUYS DER ACTIONISTEN.061530 - [Govert van Maater] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Don Jan, of de gestrafte vrygeest.
Haarlem / Amsterdam, Mozes van Hulkenroy / Hendrik Bosch, 1719. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 mannen rond een tafel. Er branden 3 kaarsen .
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: DON JAN of de GESTRAFTE VRYGEEST Zinnespel.061630 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta.
Utrecht, Herman (I) van Borculo, 1553. Blijspel
Illustraties: Drukkersvignet van Harmen van Borculo, Cupido die zijn boog spant, met “Superantur ingenio vires.”061650 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca.
Antwerpen, Michael Hillenius, 1538a d.
Illustraties: Titelvignet, slotvignet: Tempus. Dezelfde afbeelding maar het slotvignet is groter.061660 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca.
’s-Hertogenbosch, Gerardus Hatardus, 1538b d.
Illustraties: Ornamentele lijst rond titelpagina.
Slotvignet: Tempus.061720 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus.
Antwerpen, Joannes Hillenius, 1540a d.
Illustraties: Ornamentele lijst rond titelpagina.
Slotvignet: Tempus.061800 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus.
Antwerpen, Joannes Hillenius, 1541. Blijspel
Illustraties: Slotvignet: Tempus061960 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus.
’s-Hertogenbosch, Joannes Scoeffer, 1542.
Illustraties: Ornamentele lijst rond titelpagina.062030 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus.
’s-Hertogenbosch, Gerardus Hatardus, 1536. Blijspel
Illustraties: Titelpagina in ornamentele lijst.
Slotvignet: houtsnede met jachtscène062240 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Elektra.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Pieter Tanjé, 1731 (1706-1761)062260 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): Krispyn kapitein.
Amsterdam, Voor de auteur, 1706. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneeldoek): KRISPYN KAPITEIN, BLYSPEL. Door PHILIP MALFAIT de Jonge.
¶ Het frontispice in ex. UBL1093 F 1:1 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1093 F 1:2 (Ceneton05765). Alleen het opschrift is anders.062270 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): De juffer kapitein.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1707. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneeldoek): DE JUFFER KAPITEIN, BLYSPEL. Door PHILIP MALFAIT de Jonge.
¶ Het frontispice in ex. UBL1093 F 1:2 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1093 F 1:1 (Ceneton05764). Alleen het opschrift is anders.062280 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): Krispyn kapitein.
Amsterdam, Nicolaas Verheyde, 1741. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice.062290 - [Philip Malfait de Jonge / N.L.] (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Manlius Capitolinus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door A. Schut (werkzaam in Holland in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee rijkgeklede vrouwen en een soldaat voor een zuilengalerij. Op de achtergrond een stadzicht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: A. Schut. Inv . et Fecit., opschrift (op doek): MANLIUS CAPITOLINUS. Treurspel.062300 - Philip Malfait de Jonge / N.L. (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Manlius Capitolinus
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titelpagina.
-frontispice “Manlius Capitolinus. Treurspel.” van A. Schut.062370 - [Rudolph Marcus] (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre): Farnabazes, of de edelmoedige gunsteling.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Yver, Muze en Bijenkorf.062380 - Rudolph Marcus (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Jugurtha.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).062390 - Jan de Marre: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738a v. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegde platen. Decors van de schouwburg.062400 - [Jan de Marre]: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738b v. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet: gravure van S. Fokke, 1738.
Extra illustraties: TIN Bk C 4 : 1 met 4 ingevoegde gravures.
UBL 1087 E 14 : 5 met ingevoegde platen. Plattegrond en decors.062410 - [Jan de Marre]: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738c v. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet van A. Fokke, 1738
Extra illustraties: Ex. KBH 392 K 3 : 1 met vier ingevoegde gravures, afbeeldingen van decors.062430 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt (1711-1779).
Ingevoegde gesigneerde gravure van S. Fokke in UBL 1087 E 14 : 2062440 - Jan de Marre: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door S. Fokke, 1740062450 - Jan de Marre: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke, 1771.062470 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761c v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegde gravure van S. Fokke (1772) in TIN 5 G 47 : 1062480 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: De Vries sculp.062490 - [Jan de Marre]: Marcus Curtius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door J. Punt 1732.
Extra illustraties: UBL 1087 E 14 : 1 met ingevoegd portret van de auteur door J. Houbraken.062550 - [Jan Jacob Mauricius]: Het campement.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Toneelspel
Illustraties: Vignet op tp door J. Punt.062580 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studenten leeven.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717. Kluchtig blijspel
Illustraties: Vignet door Schynvoet op fol.*2r.
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Twee gezetelde figuren (personificatie van Waakzaamheid en Visserij?). Op de achtergrond een wilde zee met schepen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): WAAKT-HUYBERT, onderschrift l.o.: I. Schynvoet del: et fec:
¶ De vignetten in de exx. UBL503 G 29:1 en UBL1088 F 11:3 zijn identiek. Deze vigntten zijn identiek aan de vignetten in de exx. UBL1088 F 11:1 en UBL1092 F 30:3.062590 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studentenleeven.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735a v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: Bijenkorf, door J. Punt, 1732.062600 - Jan Jacob Mauricius: Het Leidsche studentenleeven.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735b v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: Fama062610 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studentenleeven.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735c v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.062640 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Italiaans / Duits van Jacopo Angiolo Nelli): Pimpinon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745. Kluchtig zangspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van bijenkorf met Faam en Putti
Extra illustraties: Na TIN 4 C 31 : 5 volgt een op planoformaat uitvouwbare plaat door G. Sanders / P. Tanjé, 1751 met afbeelding van Willem V, graaf van Buren en Carolina, prinsesse van Oranje Nassau. (Societ. Bibliop. Roterod. Exudit.)062650 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De promotie van den ingebeelden zieken.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure door J. Punt062680 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. Treurspel
Illustraties: Vignet op fol. *2r (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733) (2).
Onderwerp: Twee gezetelde figuren (personificatie van Waakzaamheid en Visserij?). Op de achtergrond een wilde zee met schepen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gekroonde figuur is neergevallen op de grond. Op de achtergrond een chaos van strijders en toeschouwers (2).
Datering: 1712 (2)
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): WAAKT-HUYBERT, onderschrift l.o.: I. Schynvoet del: et fec: (1)
Onderschrift m.o.:”SESÓSTRIS. TREURSPÉL., onderschrift l.o.: B. Picart inv. 1712. (2)
¶ Het vignet in ex. UBL1088 F 11:1 is identiek aan de vignetten in de exx. UBL1092 F 30:3, UBL503 G 29:1 en UBL1088 F 11:3.
Voor een vergelijkbaar frontispice als in ex. UBL1088 F 11:1, zie: Ceneton05806.
TIN 13 B 27 : 1 met frontisp. door B. Picart / B. Barnards.062690 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733) (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gekroonde figuur is neergevallen op de grond. Op de achtergrond een chaos van strijders en toeschouwers (frontispice).
Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf uitgebeeld met drie figuren hier omheen. Op de achtergrond is de berg Parnassus verbeeld met Apollo, Pegasus, de tempel van de Muzen en de Muzen (titelvignet).
Datering: 1712 (frontispice), 1732 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: SESÓSTRIS. TREURSPÉL. Onderschrift l.o.: B. Picart inv. 1712 (frontispice).
Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1732. (titelvignet).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1093 D 16:1 en UBL1096 G 6 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar frontispice, zie: Ceneton05805. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06628, Ceneton03532, Ceneton09460, Ceneton01276.
Het ex. UBL1093 D 16 bevat tevens een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747, gedrukt door Jan Smit).
TIN: Afbeelding van de auteur, door A. Schouman / P. Tanjé, 1753, op uitvouwbare plaat.
TIN: extra titelp. met vignet en rode inkt, onder de zinspreuk: “Per hac ad altiora”; jaartal 1746.
TIN: twee maal frontispice, aan het begin en einde van het stuk.062700 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door B. Picart, 1712.
Titelvignet door Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).062710 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735c v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door B. Picart, 171062760 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
Amsterdam, Wed. Salomon Schouten en zoon, en Gerrit de Groot, 1753. Voorspel
Illustraties:
Extra illustraties: Voor TIN 4 C 31 : 6 volgt een op planoformaat uitvouwbare plaat door G. Sanders / P. Tanjé, 1751 met afbeelding van Willem V, graaf van Buren en Carolina, prinsesse van Oranje Nassau. (Societ. Bibliop. Rooterod. Exudit.)062770 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
’s-Gravenhage, Johannes de Cros, 1754a v. Voorspel
Illustraties: Titelvignet: Helikon, J. Besoet invenit et fecit062780 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
’s-Gravenhage, Johannes de Cros, 1754b v. Voorspel
Illustraties: Titelvignet: Helikon, J. Besoet invenit et fecit062790 - [Joan. van Meeckeren] (naar het Engels van Onbekend): De bedroge mening.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Jan Wandelaar (1690-1759), in prent gebracht door Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier gegroepeerde figuren rond een man in een beklaagdenbank (?). Een vrouw houdt een pistool (?) op hem gericht met hieraan hangend een klokje.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: De Bedroge Mening.
Onderschrift l.o.: I. Wandelaar inv:, onderschrift r.o.: I. Schynvoet fecit062800 - Joan. van Meeckeren (naar het Spaans van Onbekend): De doorlugtige dienstboden.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1714. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (frontispice).
Jacobus of Simon (1653-1727) Schijnvoet (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Negen gegroepeerde figuren in een kamer. Één man houdt een boek in zijn hand (frontispice)
Medaillon, gedecoreerd met acanthusbladeren en attributen van Welsprekendheid (Caduceusstaf, boeken) en Poëzie (lier, trompet, boeken). In het medaillon een beeltenis van een roeiend koppel (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: DE DOORLUGTIGE DIENSTBODEN., opschrift l.o.: J:Schynvoet., opschrift r.o.: Del. et Fec. (frontispice).
Opschrift (boven medaillon): VIS. VNITA. FORTIOR., onderschrift r.o.: Schijnvoet Fec. (titelvignet).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1093 F 49:3 is identiek aan het titelvignet in ex. UBL1094 D 1:1.062820 - Herm. Meerkamp: Coridon en Silvia, of de getrouwe harder en harderin.
Amsterdam, Gerrit de Groot, 1738. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een slapende (?) man en vrouw in een bos. Naast hen ligt een dolk. Hier omheen staan 3 verschrikte mensen. Op de achtergrond nog meer mensen (frontispice).
Cartouche in kwab- en rolwerkstijl. Binnen het cartouche 3 molens, 4 smalle boompjes en kleine figuren (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: CORIDON en SILVIA Treurspel. (frontispice).
Onderschrift m.o.: A. v.d. Laan inv. et Fec. (titelvignet).062860 - [Menkema Sr .] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre.
Amsterdam, Z.dr., 1777. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van Simon Fokke (1712-1784)
Extra illustraties: In ex. TIN 4 C 17 : 2 een titelgravure voor p. 113.062890 - [Pr. Merkman den Jonge]: Brutus en zijner zoonen treurspel.
Amsterdam, Balthazar Lakeman, 1725. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fraai titelvignet en slotvignet.063020 - H. van Meurs (naar het Frans van Ch. Collé): Henry Quatre, of Henrick de Vierde op de jagt.
Rotterdam, J. de Leeuw, 1784. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door de schrijver en ingevoegd portret van Hendrik IV door Duhamel. (Niet in TIN 4 K 70)063070 - [Cornelis Meyer] (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Den ghewillighen hoorendraegher, ofte schole der jalousy.
Gent, Cornelis Meyer, 1716 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Typografische ornamenten op fol. A1r en A1v.
Extra illustraties: UBL 1093 H 2 : 1 heeft een extra frontispice, in kleiner formaat, door Jan Punt, gedateerd 1738, uit Le cocu imaginaire.063170 - [Jan Meyer]: De Amsteldamsche speelpop.
Amsterdam, Jacobus Bremer, 1748. Blijspel
Illustraties: Titelvignet, gravure door J. Bremer063180 - [Jan Meyer]: De bedrogen schoolvos, of gelukkige Drie-konings-dag.
Amsterdam, Theodorus Crajenschot, 1747. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van F. de Bakker, 1747, naar een ontwerp van A. de Haen.063190 - [Jan Meyer]: Gelukkige schaaking, of driedubbele wedervinding.
Amsterdam, Pieter Spriet, 1746. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door J.C. Philips, 1745063200 - [Jan Meyer]: De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal.
Amsterdam, Jacobus Bremer, 1748. Land- en zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina van Jacobus Houbraken (1698 - 1780) en J. Bremer (onbekend, wellicht de drukker Jacobus zèlf).
Tekstillustratie op E6v (laatste pag.) van J. Bremer, 1748.063210 - [Jan Meyer]: Ibrahim en Isabella.
Amsterdam, Pieter Spriet, 1746. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door J.C. Philips, 1745063360 - Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille): Ghulde vlies.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1667b v. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties: Perseverantervignet
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 D 39 met opgeplakt titelvignet (gravure).
Ex. KBH 448 G 61 met frontispice, met Latijns onderschrift.063390 - Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille): Gulde vlies.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1679. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Titelfleuron.063400 - Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille): Gulde vlies.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1684. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.063420 - [Lodewijk Meyer] (naar het Frans van Pierre Corneille): De looghenaar.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1667. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 D 39 : 2 met ingeplakt frontispice naar een Franse uitgave buiten de collatie.
Titelvignet.063520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam, Albert Magnus, 1678. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet Nil Volentibus Arduum063540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1714. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1087 G 12) (2)
Kunstenaar: Anoniem (1, 2)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gewapende soldaten kijken op naar een rijk geklede vrouw die op een balkon zit en die hen toe lijkt te spreken (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man houdt een kroon in zijn hand en maakt een buiging voor een vrouw (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2)
Tekst: Opschrift m.o.: AGRIPPA, TREURSPÉL. (1)
Opschrift (op tempelfries): AGRIPPA ou le faux TIBERINUS (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 12 en UBL1203 G 6:1 zijn identiek. Het ex. UBL1087 G 12 bevat ook een ingevoegd frontispice buiten de collatie.
Het exemplaar UBL1203 G 6 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil voelntibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.
De exx. UBL1087 G 12 en UBL1203 G 6:1 bevatten titelpagina’s met een identiek tielvignet door Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 2 : 1 heeft een extra frontispice.063550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice van J. Punt (1734)063560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice van J. Punt (1734)063570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1714. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), in prent gebracht door Andries van Buysen (werkzaam in Amsterdam tussen 1707-1745).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Groep mannen vult glazen met de inhoud van een kruik. Een rijk geklede man op de voorgrond heft een stok (?) naar hen op. Een groep mannen en vrouwen wijst naar deze man. Op de achtergrond een binnentuin met een sculptuur van Mercurius.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart inv., onderschrift r.o.: van Buisen sculp.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 34 en UBL1203 G 11:2 zijn identiek. Deze frontispices zijn identiek aan het frontispice in ex. UBL1099 E 86 (Ceneton05895).
De titelpagina’s in de exx. UBL1087 G 34 en UBL1203 G 11:2 bevatten identieke titelvignetten door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
063580 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), in prent gebracht door Andries van Buysen (werkzaam in Amsterdam tussen 1707-1745).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Groep mannen vult glazen met de inhoud van een kruik. Een rijk geklede man op de voorgrond heft een stok (?) naar hen op. Een groep mannen en vrouwen wijst naar deze man. Op de achtergrond een binnentuin met een sculptuur van Mercurius.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart inv., onderschrift r.o.: van Buisen sculp.
¶ Het frontispice in het ex. UBL1099 E 86 is identiek aan de frontispices in de exx. UBL1087 G 34 en UBL1203 G 11:2 (Ceneton05894).
De titelpagina in ex. UBL1099 E 86 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 2 : 2 met twee tekeningen van het frontispice, en een extra frontspice.063620 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee geknielde vrouwen voor twee mannen (waarvan één een soldaat). Deze scene speelt zich af binnen een classicistisch gebouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (onder balkon): ANDROMACHÉ.
¶ De titelpagina in ex. UBL1203 G 7:3 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 2 : 3 met tien tekeningen van het frontispice.063640 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet063650 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet Nil Volentibus Arduum door G. Lairesse
Extra illustraties: Frontispice (TIN 13 B 4 : 1)063660 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744c v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: “Nil Volentibus Arduum.”063670 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine): Andromache.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744d v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: “Nil Volentibus Arduum.”063690 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen.
Amsterdam, Albert Magnus, 1689. Voorspel
Illustraties: Titelprent Procul este profani
Extra illustraties: 127 B 9 : heeft een extra titelprent.063700 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg.
Amsterdam, Hendrik Bosch, voor het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, 1719. Voorspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend door Bernard Picart (1673-1733).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond een man in narrenkostuum met een houten zwaard, 3 figuren met een rokende offerschaal, een putti en een geit. Hiernaast zijn de personificaties van IJver en Faam uitgebeeld. Op de achtergrond verschillende gegroepeerde figuren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart delin., onderschrift m.o.: DICHTKUNST EN SCHOUWBURG.
Opschrift (op vlag): YVER
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 47:1 en UBL1203 G 15:1 zijn identiek.
Het ex. 1203 G 15 bevat een algemene titelprent door Simon Fokke (in 1747 gedrukt door Jan Smit) en een titelvignet door Gerard Lairesse (nil volentibus arduum).
De exx. UBL1087 G 47:1 en UBL1203 G 15:1 bevatten identieke titelvignetten door Lairesse (nil volentibus arduum).063740 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegen dank.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen vallen een dokter aan met stokken.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE DOKTÉR TÉGEN DANK.
¶ Frontispice, in KBH 845 E 4 : 3 : 1 gekleurd.
Titelgravure, in KBH 845 E 4 : 3 : 1 gekleurd.
Ex. SBH 127 B 3 : 4 met tekening van het frontispice.
De frontispices en titelvignetten in UBL1087 G 24 en UBL1203 G 9:4 zijn identiek. De titelpagina bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).063760 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dokter tegens dank.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure voor de titelpagina063780 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
¶ Ex. UBL1099 E 33 bevat geen frontispice. Wel een titelvignet door Gerard Lairesse (Nil volentibus arduum).063810 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Albert Magnus, 1689. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure naar Romein de Hooge: poort van de Amsterdamse schouwburg, met 7 afgebeelde personen.
Titelvignet.063820 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice (UBL1087 G 31) (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL 1087 G 31) (2).
Kunstenaar: Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Poort van de Amsterdamse Schouwburg met hiervoor zeven afgebeelde personen.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift m.o.: De Gelukte List. Blyspel., opschrift r.o.: R. De Hooge.
¶ De frontispices binnen en buiten de collatie in de exx. UBL1087 G 31 en UBL1095 H 114 zijn vrijwel identiek, maar een aantal details verschillen. Het frontispice buiten de collatie is een nachtelijke scene; het frontispice binnen de collatie speelt zich overdag af.
De titelpagina’s bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).063830 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1702b v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Poort van de Amsterdamse Schouwburg met hiervoor zeven afgebeelde personen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: De Gelukte List. Blyspel., opschrift r.o.: R. de Hooge.
¶ Het exemplaar UBL1203 G 9 bevat een algemene titelpagina met een tielvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.
Het frontispice is identiek aan het frontispice binnen de collatie in exemplaar UBL1087 G 31 (Ceneton05917).063840 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1704a o. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure naar Romein de Hooge: poort van de Amsterdamse schouwburg, met 7 afgebeelde personen (ontbreekt in ex. UBL 1095 H 114 : 1).
Titelvignet.063850 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1704b o. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. SBH 127 B 4 : 4 bevat vijf tekeningen van het frontispice.063860 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam, Izaak Duim, 1744. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice op *1r, dat evenwel ontbreekt in ex. .
Titelvignet door G. Lairesse: “Nil Volentibus Arduum.”
¶ Ex. UBL1087 G 32 bevat geen frontispice, wel een titelvignet door Gerard Lairesse (Nil volentibus arduum).063890 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715a o. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw probeert een andere vrouw te steken met een dolk. Een man wordt door een andere man met een tulband op bedreigd met een zwaard. De scène speelt zich af in een classicistisch gebouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ORONDATES ÉN STATIRA.
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice zoals UBL1203 G 7:2, zie: Ceneton05925, Ceneton05926.
De titelpagina in ex. UBL1203 G 7:2 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 5 : 1 bevat drie tekeningen van het frontispice.063900 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715b o. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Anoniem (zowel 1 als 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw probeert een andere vrouw te steken met een dolk. Een man wordt door een andere man met een tulband op bedreigd met een zwaard. De scène speelt zich af in een classicistisch gebouw (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw proberen tegelijkertijd een andere man en vrouw neer te steken. Twee figuren zien wat er gebeurt. Deze scene speelt zich af in een classicistische beeldengalerij (2).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ORONDATES ÉN STATIRA. (1).
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice zoals UBL1087 G 13:1, zie: Ceneton05926, Ceneton05924.
De titelpagina in ex. UBL1087 G 13:1 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
De uitvouwbare prent in ex. UBL1087 G 13:1 heeft een opmerkelijk gevormde drukrand, vergelijkbaar met de prent in ex. UBL1094 F 11:6. Deze prenten hebben tot dezelfde serie behoord.
UBA 334 G 40 : 2 heeft tussen C1 en C2 een anders gestileerd frontispice.063910 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw probeert een andere vrouw te steken met een dolk. Een man wordt door een andere man met een tulband op bedreigd met een zwaard. De scène speelt zich af in een classicistisch gebouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ORONDATES EN STATIRA.
¶ Het ex. UBL1099 D 32 bevat een titelvignet door Gerard Lairesse (nil volentibus arduum). Voor een vergelijkbaar frontispice, zie: Ceneton05925, Ceneton05924.063920 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet door C. Lairesse.063980 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Romeyn de Hooghe (1645-1708).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Negen gegroepeerde figuren. Twee mannen vormen het middelpunt en lijken in conversatie. Een aantal figuren houden maskers voor hun gezicht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: R. de Hooge, inv., opschrift m.o.: GIERIGE GEERAARD. BLYSPÉL.
¶ Het exemplaar UBL1203 G 10:1 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.
Ex. SBH 127 B 6 : 4 bevat een tekening van het frontispice.
De frontispices in de ex. UBL1087 G 22:1 en UBL1203 G 10:1 zijn identiek.
De titelpagina’s bevatten een identiek tielvignet van de hand van Gerard de Lairesse.064020 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De schaakingen.
Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1763. Blijspel
Illustraties: Enkele exemplaren hebben een frontispice van R. Vinkeles uit 1765.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (r.) tilt een vrouw op. Een man op de voorgrond kijkt hiernaar en heft zijn vinger naar dit stel. Op de achtergrond drie toekijkende mannen (l.).
Datering: 1765; dus twee jaar nà de publicatie van het spel.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE SCHAAKINGEN, Onderschrift l.o.: R. Vinkeles delin et sulp. Onderschrift m.o.: Te Leiden, by C. van Hoogeveen Junior; 1765.
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1087 G 36 en UBL1203 G 12:3 zijn identiek. De titelvignetten zijn door Gerard Lairesse gemaakt (Latet utilitas).064060 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje.
Leiden, Wed. Prins, 1677c d. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede Nil Volentibus Arduum064120 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1713. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), gemaakt door Matthys Pool (1670-1732).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes afgebeelde figuren in een slaapkamer. Twee mannen zijn verwikkeld in een zwaardgevecht. Een man houdt een stoel boven zijn hoofd en een andere man houd een kaars in de hand. Een vrouw is verschrikt met haar handen omhoog uitgebeeld. Een andere vrouw komt de kamer net binnen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: Picart inv, onderschrift r.o.: Pool fc., onderschrift m.o.: HET SPOOKEND WEEUWTJE.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 21 en UBL1203 G 10:3 zijn identiek.
De titelpagina’s bevatten identieke titelvignetten door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
De frontispices in de exx. UBL1087 G 21 en UBL1203 G 10:3 zijn identiek aan het frontispice in ex. UBL1099 D 15 (Ceneton05949).064130 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715a o. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Extra illustraties: SBH 127 B 7 : 5 heeft twee gegraveerde titelpagina’s
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), gemaakt door Matthys Pool (1670-1732).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes afgebeelde figuren in een slaapkamer. Twee mannen zijn verwikkeld in een zwaardgevecht. Een man houdt een stoel boven zijn hoofd en een andere man houd een kaars in de hand. Een vrouw is verschrikt met haar handen omhoog uitgebeeld. Een andere vrouw komt de kamer net binnen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: Picart inv, onderschrift r.o.: Pool fc., onderschrift m.o.: HET SPOOKEND WEEUWTJE.
¶ Het frontispice in ex. UBL1099 D 15 is identiek aan de frontispices in de exx. UBL1087 G 21 en UBL1203 G 10:3 (Ceneton05948).
De titelpagina in ex. UBL1099 D 15 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH bevat zes tekeningen van het frontispice.064140 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715b o. Blijspel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: TIN 3 G 69: Los frontispice. (Papier is van een andere kleur.)064150 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1720. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk met versierde initialen P.R.064230 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1705a v. Zinnespel
Illustraties: Frontispice. Titelvignet Nil Volentibus Arduum
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Tiran op een zetel die alleen uit eigenbelang met de scepter zwaait.
¶ Ex. SBH 127 B 8 : 1 bevat een tekening van het frontispice.
Ex. UBL1203 G 8 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.
De frontispices in ex. UBL1087 G 19 en ex. UBL1203 G 8:1 zijn identiek.
De frontispices in ex. UBL1087 G 19 en UBL1203 zijn identiek aan de frontispices in ex. UBL1098 G 32 en UBL1095 G 59:1.064240 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1705b v. Zinnespel
Illustraties: Frontispice
Titelvignet door G. Lairesse: “Nil Volentibus Arduum.”064250 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1706. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Tiran op een zetel die alleen uit eigenbelang met de scepter zwaait. De titelprent wordt toegelicht voor de titelpagina.
Techniek: Ets en gravure.
¶ Het frontispice in ex. UBL1098 G 32 is identiek aan de frontispices in ex. UBL1087 G 19, UBL1203 G 8:1 en UBL1095 G 59:1.
De titelpagina bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).064260 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Amsterdam, Jacob van Zaan, 1728. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Tiran op een zetel die alleen uit eigenbelang met de scepter zwaait. De titelprent wordt toegelicht op fol.*1v.
Techniek: Ets en gravure.
¶ Het ex. UBL1095 G 59:1 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (Nil Volentibus Arduum).
Het frontispice in ex. UBL1095 G 59:1 is identiek aan de frontispices in de exx. UBLUBL1087 G 19, UBL1203 G 8:1 en UBL1098 G 32.064290 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1713. Voorspel en naspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL 1087 G 22) (2).
Kunstenaar: Ontworpen door Romeyn de Hooghe (1645-1708) (1, 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Uitbeelding van verschillende mythologische figuren; waaronder Jupiter, Medusa Sater en Pan. De berg Parnassus met de Muzen neemt een belangrijke plaats in met hierbij weergegeven Apollo en Pegasus. Een vorst converseert met Mercurius.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: R. de Hooge inv.
Onderschrift m.o.: GIERIGE GEERAARDS VOOR EN NAASPEL.
¶ Ex. SBH 127 B 4 : 1 bevat een tekening van het frontispice. Exx. KBH 32 G 43 heeft een extra frontispice, voor de letter.
De frontispices in exx. UBLL1087 G 22:2 en UBL1203 G 10:2 zijn identiek. Ex. UBL1087 G 22:2 bevat een extra frontispice buiten de collatie die identiek is aan deze frontispices (de afdruk is wel lichter ten gevolge van de gebruiksporen).
De titelpagina’s bevatten een identiek tielvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).064300 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vrijer in de kist.
Amsterdam, Albert Magnus, 1678a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.064320 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1704. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend door Ottmar Elliger (1633-1679/1666-1735), in prent gebracht door Jacobus Baptist (werkzaam in de Amsterdamse boekillustratie van 1696-1704).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneestuk. Nachtelijke scene met zeven figuren voor een bedstede.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): De VRYER inde KIST, KLUCHTSPEL., onderschrift l.o.: O. Elliger del., onderschrift r.o.: J. Baptist Sculp.
¶ De frontispices en titelvignetten in UBL1087 G 37, UBL1087 G 38 en UBL1203 G 13:1 zijn identiek.
Het exemplaar UBL1203 G 13 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil voelntibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.064330 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.064350 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739c v.
Illustraties: Frontisp. door O. Eltiger en J. Baptist.064360 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam, Albert Magnus, 1678a v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet064370 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam, Albert Magnus, 1678b v. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet064380 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1704. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Uitvouwbare kunstprent buiten de collatie (UBL1203 G 13:2) (2).
Kunstenaar: Getekend door Michiel van Musscher (1645-1705), in prent gebracht door Jacobus Baptist (werkzaam in de Amsterdamse boekillustratie van 1696-1704) (1).
Ontworpen en geschilderd door Jan Gerard Waldorp (1740-1808), de figuren zijn ontworpen en getekend door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door Reinier Vinkeles en Hermanus Vinkeles (1745-1817) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes converserende figuren op een rij (1).
Illustratie van het achtste bedrijf van het toneelstuk. Zes converserende figuren in een stedelijke omgeving (2).
Datering: 1774 (ontworpen en geschilderd), 1775 (figuren ontworpen, getekend en gegraveerd) (2).
Techniek: Ets en gravure (1,2)
Tekst: Opschrift (op vaandel): De Wanhebbelyke Liefde, Kluchtspel., onderschrift l.o.: M. Musscher delin., onderschrift r.o.: J. Baptist Sculps. (1)
Opschrift (op cartouche boven deur, links): NOTARIS PUBLIQ., onderschrift l.o.: J.G. Waldorp, inv. et pinx..1774., onderschrift r.o.: R. Vinkeles, del. & figur. inv. et del. R. & H. Vinkeles, Sculp. 1775., onderschrift m.o.: DE BURGER-BUURT. ADRIAAN. Hoort eens Vrienden: ik zie nooit vréé tusschen u lieden, indien één van deeze huwelyken voortgang nam: enz: | Wanhebbelyke Liefde XIII Toon. | RUE HOLLANDOISE. ADRIEN. Ecoutez, mes amis: il n’y aura jamais de paix entre vous, si un de vos mariages se fasse. | L’Amour Mal Assorti Sc.XIII. | Te Amsterdam by Johannes Smit en Zoon, met Privilegie. (2).
¶ De frontispices in ex. UBL1087 G 39, UBL1203 G 13:2 en UBL1260 G 14:4 zijn identiek.
Het frontispice in UBL1260 G 14:4 is beschadigd: de gezichten van de figuren zijn bekrast met potlood en ook bovenaan de prent zijn potloodkrassen te zien.
De titelpagina’s bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Voor een uitvouwbare plaat die mogelijk tot dezelfde serie behoorde, zie: Ceneton03270.064400 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet064420 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, Dirk Rank en Hendrik van de Gaete, 1713. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1092 G 48) (3).
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733) (1).
Gemaakt door Bernard Picart (1673-1733) (2).
Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), gemaakt door Quirijn Fonbonne (1680-1747) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde figuren op de voorgrond van de prent met een man als middelpunt die wordt omhelst en waar naar gewezen wordt. Op de achtergrond meer mensen en een grote molen (1, 3).
Getroonde Apollo met lier en lauwerkrans. Naast hem de Muzen Thalia (blijspel) en Melponene (treurspel). Op de achtergrond de tempel van de Muzen en Pegasus (2).
Datering: 1712 (1, 2)
Ontworpen in 1712, gegraveerd in 1714 (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 3)
Ets (2)
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart Inv. 1712. (1)
Opschrift l.o.: B. Picart f., opschrift r.o.: 1712., onderschrift m.o.: PER GRADUS AD SCIENTIAM. (2)
Onderschrift l.o.: B. Picart, Inv. 1712., onderschrift r.o.: Q. Fonbone, fec. 1714. (3)
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1092 G 38 en UBL1203 G 14:4 zijn identiek. Het ex. UBL1092 G 38 bevat een extra frontispice buiten de collatie: vergelijkbaar met de frontispices binnen de collatie, maar heeft een afwijkend onderschrift.
Het frontispice in ex. UBL1092 G 48 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1098 G 37. De titelvignetten in de exx. UBL1092 G 48 en UBL1203 G 14:4 zijn identiek aan het titelvignet in ex. UBL1089 G 37 (Ceneton05979).
TIN 4 C 12 : 1 beide frontispices, die met vermelding van twee jaartallen na p. 47, aan het eind.
TIN 3 E 91 heeft dezelfde afbeelding als het frontispice voor p. 45 met jaartal 1712, 1714.
UBA PR E-71 is een losse prent, met B. Picart inv. 1712 en Q. Fonbone fec. 1714.064430 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, Dirk Rank en Hendrik van de Gaete, 1714. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen door Bernard Picart (1673-1733), gemaakt door Quirijn Fonbonne (1680-1747) (frontispice).
Gemaakt door Bernard Picart (1673-1733) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde figuren op de voorgrond van de prent met een man als middelpunt die wordt omhelst en waar naar gewezen wordt. Op de achtergrond meer mensen en een grote molen (frontispice).
Getroonde Apollo met lier en lauwerkrans. Naast hem de Muzen Thalia (blijspel) en Melponene (treurspel). Op de achtergrond de tempel van de Muzen en Pegasus (titelvignet).
Datering: Ontworpen in 1712, gegraveerd in 1714 (frontispice).
1712 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart, Inv. 1712., onderschrift r.o.: Q. Fonbone, fec. 1714. (frontispice).
Opschrift l.o.: B. Picart f., opschrift r.o.: 1712., onderschrift m.o.: PER GRADUS AD SCIENTIAM. (titelvignet).
¶ Het frontispice in ex. UBL1098 G 37 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1092 G 48. Het titelvignet in ex. UBL1089 G 37 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1092 G 48 en UBL1203 G 14:4 (Ceneton05978).064460 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733b v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 13 C 35 heeft een extra opgeplakt frontispice door B. Picart, 1712 / Q. Fonbone, 1714064470 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam, Izaak Duim, 1733c v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Bijenvignet064520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1715. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (UBL1087 G 16) (2).
Ingeplakte, kleinere prent buiten de collatie (UBL1087 G 16) (3).
Kunstenaar: Anoniem (1-3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Iphigenia staat naast een altaar en steekt zichzelf met een mes. Zij is omringd door strijders. Haar vader wijst naar de lucht waar de godin Diana is uitgebeeld (1, 2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Iphigenia ligt dood tegen het altaar. Haar vader heeft het mes nog in zijn handen. De godin Diana komt uit de wolken tevoorschijn met een lam. Op de voorgrond bedekt een man zijn ogen (3).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: IFIGENIA TREURSPEL (1, 2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 16 en UBL1203 G 6:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton05990. Het ex. UBL1087 G 16 bevat twee extra toegevoegde prenten.
De titelpagina’s bevatten identieke titelvignetten door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 5 : 2 bevat vijf tekeningen van het frontispice en een frontispice met onderschrift Iphigenie en Tauride, (in 12°) met de paraaf van Y. Vincent.064540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Iphigenia staat naast een altaar en steekt zichzelf met een mes. Zij is omringd door strijders. Haar vader wijst naar de lucht waar de godin Diana is uitgebeeld.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: IFIGENIA TREURSPEL.
¶ Ex. UBL1097 G 38 bevat een titelvignet door Gerard Lairesse (nil volentibus arduum). Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton05988.064580 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Roeland.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686. Treurspel
Illustraties: Vignet Nil Volentibus Arduum, met Apollo en Pan
Extra illustraties: UBL 1089 G 47: met een ingevoegd frontispice in kleuren en goud.064620 - Everard Meyster: Hemelsch land-spel, of Goden-kout, der Amersfoortsche landdouwen. Bevattende den buytensten opstal van ’t nieuwe stad-huys.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1655.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure: Herenhuis aan water.064660 - [Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel)]: Thamars-ontschakingh, of, verdoolde-liefde van Amnon. Op de Sin, Waer de Liefde heftigh brant, Daer is dwaesheyt in ’t verstant.
Hoorn, Arent Jansz Chalon, 1646. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, vogel bij boom.
Slotvignet: houtsnede, fleuron.064690 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon.
Leeuwarden, Lodewyk Cres, 1660. Treurspel
Illustraties: Prent op p. 17, 48064730 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Hendrik Harmensz. Boterenbrood, 1685 ca.. Treurspel
Illustraties: Houtsnedes p. 18, 38, 50064740 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon
Amsterdam, Wed. Theun. Jacobsz Loots-man, 1688a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure.
Gravures op p. 36, 41 en 49.
Slotvignet; fleuron.064760 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1695. Treurspel
Illustraties: Slotvignet: Fleuron064780 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Casparus Loots-man, 1699. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Gravures op p. 36, 41 en 49.
Slotvignet: Fleuron.064800 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1701. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Gravures op p. 34, 38 en 46.
Slotvignet: Fleuron.064810 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1707. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Gravures op p. 34, 38 en 46.
Slotvignet: Fleuron.064820 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Casparus Loots-man, 1709. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1)
Kleine prent op p. 36 (2)
Kleine prent op p. 41 (3)
Kleine prent op p. 49 (4)
Kunstenaar: Anoniem (1-4).
Onderwerp: Cartouche met vrouwfiguur en Amor (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man en vrouw bij een bed (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met zwaard komt achter vrouw aan (3)
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Mannen aan een eettafel kijken naar een zwaardgevecht op de grond tussen verschillende figuren (4)
Techniek: Houtsnede (1-4).
Tekst: Opschrift (in cartouche): VERDOOLDE LIEFDE | 2 Samuels 13. | Door J.C. MEYVOGEL (1)064850 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1720 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede.
Houtsnedes op p. 35, 39 en 46.
Slotvignet: Fleuron064860 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Isaak van der Putte, 1723. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede.
Houtsnedes op p. 36, 41 en 49.
Typografisch ornament op p. 55 en 56.064870 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon.
Sneek / Amsterdam, Adam Olingius, voor de Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1724.
Illustraties: Titelvignet: houtsnede.
Houtsnedes op p. 35, 39 en 46.064890 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon.
Dordrecht, Hendrik (I) Walpot, 1735. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, houtstnede.
Houtsneden op p. 35, 39 en 46.064930 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Joannes (II) Kannewet (i.s.m. Cornelis Oterlyk), 1748. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, houtstnede.
Houtsneden op p. 35, 39 en 46.
Slotvignet: fleuron.064940 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon.
Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1752. Treurspel
Illustraties: Houtsnede op titelpagina.064950 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon.
Dordrecht, Hendrik (I) Walpot, 1759. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, houtstnede.
Houtsneden op p. 35, 39 en 46.
Slotvignet: fleuron.064970 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Joannes (II) Kannewet, 1763 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet, houtstnede.
Houtsneden op p. 35, 39 en 46.065000 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon.
Amsterdam, Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, 1774. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtstnede.
Houtsneden op p. 35, 39 en 46.
Slotvignet: typografisch ornament..065070 - Johannes Michaelius (naar het Latijn van Marc Antoine Muretus): Julius Caesar, ofte kaiser-moorders.
Dordrecht, Hendrick van Esch, 1645. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1093 G 14 met ingevoegd portret van de vertaler/bewerker door Josua Offermans, met onderschrift van C. Boijus.065210 - [Cornelis Gerard Moeringh]: Alexander en Artemisia.
Utrecht, Jacobus van Lanckom, 1734. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1093 D 33 met ingevoegde platen.065260 - Cornelis Gerard Moeringh: De dood van Seneca.
Amsterdam, Zacharias l’ Honoré, 1743. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN: gravure met borstbeeld van Seneca, met onderschrift: “Apud Cardinalem Farnesium in marmore.”, tweemaal genummerd met 131.065440 - Hendrik Moor(s): Engelsche tragedie: ghemaeckten geck.
Amsterdam, Pieter Jansz Slijp, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1631. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede van C. v. S. [= C. van Sighem]065480 - Daniel Mostaert: Mariamne.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, voor Jacob Heerman, 1640. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vignet: stadswapen van Amsterdam065530 - Andr. du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1687a v. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.

Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de slotscène van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: De Lichtmis, of Mal Mortie Mal Kindie.065550 - Andr. du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1687c v. Kluchtspel
Illustraties: Titelprent: uitbeelding van de slotscène.
065560 - Andr. du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1700. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure,
Tekst: Opschrift: De Lichtmis, of Mal Mortie Mal Kindie.065580 - Andr. du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje;
Amsterdam, Izaak Duim, 1751b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Los frontispice in TIN 2 I 10 : 2065590 - Bernardus Mourik: Het buiten Amstels vermaak op het ys.
Amsterdam, Bernardus Mourik, 1752 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Het ex. TIN 7 I 65 heeft een extra, over het titelvignet geplakte, gravure.065610 - Bernardus Mourik: De Amsterdamse hartdraverye, of het leeven der vleeshouwers.
Amsterdam, Jacobus Kok, 1759a o. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsnede, stier, op D2v.065630 - Bernardus Mourik: De wintersche vermaakkelykheden, in de kunstige schaatszeryders.
Amsterdam, Bernardus Mourik, 1752 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBA exx. met titel- en slotvignet en handtekening van de schrijver.065650 - [M. Muller van den Bos, geboren van den Broeck] (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De advokaaten.
Amsterdam, , 1801. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: portret065730 - Hendrick van der Muyr: Klucht vande ketel-boeter.
Gorinchem, Jan Willemsz, 1644a d. Kluchtspel
Illustraties: Houtsnede op titelpagina.
Slotvignet.065770 - Gerard Muyser: De Blyschap. Voorspel, ter gelegenheid van de plegtige verjaaring van Haare Koninglyke Hoogheid, mevrouwe de Princesse Gouvernante, enz, enz, enz.
’s-Gravenhage, Johannes de Cros, 1754a o. Voorspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet J. Beloet065780 - [Gerard Muyser]: De Blyschap. Voorspel, ter gelegenheid van de plegtige verjaaring van Haare Koninglyke Hoogheid, mevrouwe de Princesse Gouvernante, enz, enz, enz.
’s-Gravenhage, Johannes de Cros, 1754b o. Voorspel
Illustraties: Titelvignet met Faam en schepen. J Beloet inv. et fec.065810 - [Gerard Muyser] (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place): Het gered Venetië.
Utrecht, Willem en Willem Henrik Kroon, 1755b o. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Tempore et studio. J.C. Philips inv. et fecit, 1755.065840 - Gerard Muyser / Philip Zweerts (naar het Frans van J.B.L. Gresset): Eduard de Derde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1087 E 45 : 2 heeft een frontispice buiten de collatie door F. Sansom; scène uit het vierde bedrijf, vijfde toneel.065870 - N.v.M.: Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe.
Amsterdam / Antwerpen, Pieter Campen-Boer / Godtgaf Verhulst, 1672 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBA Pfl. H.t.1a met 8 ingevoegde platen.065880 - N.v.M.: Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe.
Amsterdam / Antwerpen, Pieter Campen-Boer / Godtgaf Verhulst, 1672 ca..
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBA O 80-617 met 7 ingevoegde platen [aquaforte van Gaspar Bouffals]..065910 - N.v.M.: Tragoedie van den bloedigen Haeg, ofte broeder-moort van Jan en Cornelis de Wit, geschiedt den 20 van ooghst-maend 1672. binnen ’sGravenhage.
Antwerpen, Fictief: “Claes Voorvechter”, 1672 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In het ex. UBL 1087 D 55 : 1 een extra set van 8 (betere) gravures bij de vertoningen.066060 - Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met geheven zwaard ligt op de grond (r.). Andere man met zwaard benadert hem. Hiernaast een bloedende man die ondersteund wordt (l.). Op de achtergrond een kasteel.
Datering: 1739.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: CHILDERIK, TREURSPEL. Onderschrift l.o.: J. Punt invenit et Sculps. 1739.
¶ De frontispices in de exx. UBL1093 D 42 en UBL1093 F 68 zijn identiek. Beide exx. bevatten een identiek titelvignet, ontworpen door Simon Fokke.066070 - [Christina Leonora de Neufville] (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice door Jan Punt.
Titelvignet (anoniem): Faam en zwanen.066100 - Jan Neuye: Eneas, of vader des vaderlants.
Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1664. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Tekst: ENEAS of Vader des Vaderlants.
Gedrukt t’Amsterdam, by Johannes vanden Bergh. Ao. 1664.066110 - [Jan Neuye]: Eneas, of vader des vaderlants.
Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1667. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 D 45 met bijgebonden titepagina van 1664.066120 - [Jan Neuye]: De gewroke Lucretia, of Romen in vryheit.
Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1669. Rijkstreurspel
Illustraties: Tegenover de opdracht is een wapen bijgebonden met het onderschrift Durate.066320 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Julie.
Antwerpen ?, , 1768 ca.. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: Met ingevoegde platen.066330 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De klompjes.
Antwerpen ?, Gedrukt voor de auteur, 1770 ca.. Opera bouffon
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met ingevoegde platen.066550 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvain.
Antwerpen ?, Gedrukt voor de auteur, 1768 ca.. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met twee ingevoegde uitslaande platen.066610 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De Sympathie, opera in een deel.
Zonder plaats, Gedrukt voor den auteur, 1768 ca.. Opera

Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron op fol. A1r., A2r. en op C8v.066630 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend): Tom Jones.
Antwerpen ?, Gedrukt voor den auteur, 1768 ca.. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met een ingevoegde plaat.066690 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jagers, en het melk-meysje.
Amsterdam, Bartholomeus Vlam, 1768b d. Opera bouffon
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede066760 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemire en Azor.
Antwerpen ?, Gedrukt voor den Autheur, 1768 ca.. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1087 F 68 heeft drie ingevoegde platen, een uit de bewerking van Pieter Pypers (W. Immink en I. Weege naar H. Le Myling, 1784), een van A. Hulk Jacobs. en een anonieme.066780 - Gr. Nicolini (naar het Frans van Alain-René Lesage, Louis Fuzelier en D’Orneval): Arlequin Endimeon.
Amsterdam, Antoni Waldorp, 1743. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet067110 - [Adriaan van Steyn (bew. Joannes Nomsz)]: Urbanus en Isabel, duo drama. Zoals hetzelve vertoond is op den Amsterdamschen schouwburg, tusschen één der bedryven, van de Min in ’t Lazarushuys.
Op Parnas, Voor eenige Liefhebbers, 1778. Dialoog
Illustraties: Titelvignet Profugium Musis door I. Ruyter.067130 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1772. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gravure van H. Henke.067140 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door I.F.
Extra illustraties: Ex. TIN 24 B 2 : 4 met los frontispice, door J.E. naar A. Fokke, behorend bij het 5e bedrijf, 3e toneel; onderschrift: Amelia.
067150 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia, of de hertog van Foix.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.067160 - Joannes Nomsz: Amosis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1767. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1094 B 6:1) (3).
Kunstenaar: In prent gebracht door Pieter Langendyk (1683-1756) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2).
Ontworpen door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door C. Bogerts (werkzaam in A’dam tussen 1772-1815) (3).
Onderwerp: Bijenkorf met hiernaast 3 figuren. In de lucht Apollo, Pegasus en de tempel van de muzen. Om de voorstelling een rand met plantmotieven, attributen van de muzen en het stadswapen van A’dam (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een getroonde man met tulband wordt aangevallen door een aantal mannen met zwaarden. Op de achtergrond mannen met akkels (r.). Op de voorgrond een gekroonde man (l.) en 2 vrouwen (r.) die elkaar vasthouden (2).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (3).
Datering: 1767 (1).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: De Bijen Storten hier, het eelste dat zij leezen // Om de Oude stok te voen en de Ouderloze weezen. Onderschrift m.o.: P. Langendyk, sculp 1767 (1).
Onderschrift r.o.: S. Fokke, inv. et fec. Onderschrift m.o.: AMOSIS. (2).
Opschrift m.o.: R. Vinkeles inv. | C. Bogerts sculps. (3).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1094 E 20:1 en UBL1094 B 6:1 zijn identiek. Voor een titelvignet met een vergelijkbare voorstelling (1), zie: Ceneton03308.
Ex. UBL1094 B 6:1 bevat tevens een twee titelpagina met titelvignet. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06251, Ceneton06293, Ceneton06291, Ceneton06266, Ceneton06235, Ceneton06305.067180 - Joannes Nomsz: Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Prent na fol.F3 (2).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1094 B 20) (3).
Prent na fol.F3 (UBL1094 B 20) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen door Abraham Pietersz. Hulk (1752-1809), in prent gebracht door Abraham Jacobsz. Hulk (1751-1837) (2, 4).
Ontworpen door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door C. Bogerts (werkzaam in A’dam tussen 1772-1815) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk, weergegeven in 5 medaillons. In het centrale, grootste medaillon een geknielde vrouw voor een aantal mannen en 1 vrouw. Sommige mannen hebben een Chinees-aandoend hoofddeksel op. In de kleinere medaillons hier omheen strdijscènes (1).
Illustratie van het 5de bedrijf, 5de toneel van het toneelstuk. Een vrouw tilt een meisje in/uit een stoel (r.). Een man, gekleed in het zwart, betreedt de kamer (l.). In deze kamer staan nog 2 mannen (r.). Aan de muur een kaart (2, 4).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (3).
Datering: 1776 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift m.o.: ANTHONIUS HAMBROEK. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1776. (1).
Onderschrift: Am. Hulk, Pietersz. inv. | Am. Hulk, Jacobsz. sculp. 1776. | HAMBROEK. | Ik ga myn’pligt voldoen...................................... Vaart eeuwig wel, myn vrind! Vaart eeuwig wel, myn kindren! | Vde Bed. Vde Tooneel. Opschrift (op kaart): L ELANDIA. (2).
Opschrift m.o.: R. Vinkeles inv. | C. Bogerts sculps. (3).
Onderschrift: Am. Hulk, Pietersz. inv. | Am. Hulk, Jacobsz. sculp. 1776. Opschrift (op kaart): L ELANDIA. (4).
¶ De frontispices, titelvignetten (bijenkorf in cartouche) en prenten in de exx. UBL1094 B 20 en UBL1094 E 29 zijn identiek.
Ex. UBL1094 B 20 bevat tevens een tweede titelpagina met titelvignet buiten de collatie (zie: Ceneton06251, Ceneton06293, Ceneton06291, Ceneton06266, Ceneton06233, Ceneton06305) en een tweede afdruk van de prent na fol.F3 met een afwijkend onderschrift.067220 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Athalia.
Amsterdam, David Klippink, 1771. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816), 1768067240 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Bajazet.
Amsterdam, David Klippink, 1771. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure door Reinier Vinkeles (1741-1816): Tragedie-Cupido overwint Komedie-Cupido bij de werken van Joan Nomsz.067250 - Joannes Nomsz: Bartholomeus las Casas.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1785. Treurspel
Illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801): scène uit het toneelstuk (zie p. 56).
Titelvignet van dezelfden.
Extra illustraties: In ex. UBN (39 C 251) zit extra toegevoegd een tweede titelblad met een gravure van Cornelis Bogerts (1745-1817) en Reinier Vinkeles (1741-1816), een gravure gelijk aan het titelblad van Buys en Vinkeles en tussen D4 en D5 een gravure gelijk aan het frontispice.067260 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. Verrykt met leerzame aanteekeningen, door den Heere De Voltaire.
Amsterdam, David Klippink, 1771. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Los opgeplakt frontispice door A. Fokke, Simonsz.. Afgebeeld is een scène uit het 4e bedr., 6e ton.067290 - Joannes Nomsz: Cora, of de Peruanen.
Amsterdam, Erven van David Klippink, 1784. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Mohammedgravure C. Bogerts naar Reinier Vinkeles (1741-1816)067300 - Joannes Nomsz: De Doggerbankers.
Amsterdam, Jan Helders, 1782a o. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: De gravure op het toegevoegde titelblad is van Reinier Vinkeles (1741-1816) en Cornelis Bogerts (1745-1817)067320 - Joannes Nomsz: De driftige.
Amsterdam, Jan Helders, 1782. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van De Vries (waarschijnlijk O. de Vries, werkz. 1766-1782)067340 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Alexis Piron): Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764. Treurspel
Illustraties: Vignet op fol.*2r (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie op fol.π1r (2).
Portret buiten de collatie (UBL1094 E 17) (3).
Vignet buiten de collatie (UBL1094 B 3) (4).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 B 3) (5).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (1, 2).
Geschilderd door Daniel Bruyninx (1724-1787), gedecoreerd, getekend en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (3).
Ontworpen door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door C. Bogerts (werkzaam in A’dam tussen 1772-1815) (4).
Ongesigneerd. Waarschijnlijk ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (5).
Onderwerp: Cartouche met hierin een vrouw die en zak geld leeggooit en het familiewapen van Dhr. Jacob Guillot in haar hand houdt. Hier omheen 3 putti met attributen die verwijzen naar de VOC, handel, wijsheid en strijd (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond een man met geheven arm (m.). Verschillende mensen, waaonder een gekroonde man (l.) en mensen met speren op de achtergrond (2, 5).
Portret van Johannes Nomsz in een medaillon. Voor dit medaillon is een putto uitgebeeld met een kwast. Naast het medaillon staan een lier, lauwerkrans en slang die in zijn eigen staart bijt (eewigheid) (3).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (4).
Datering: 1758 (1), geschilderd in 1771, in prent gebracht in 1772 (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 4, 5).
Ets, gravure en stippelmethode (3).
Tekst: Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1758 (1).
Opschrift m.o.: FERDINAND CORTEZ, Treurspel. Onderschrift l.o.: J. Punt, inv. et fecit. (2).
Opschrift: IOANNES NOMSZ geb. 1738. | Zie hier het beeld van NOMSZ, den vriend der zanggodinnen, Wiens kunst een leven zal zolang men kunst zal minnen. | 1772. | P.J. UYLENBROEK. Onderschrift: D. Bruyninx, pinx 1771. | Reinr. Vinkeles orn, del et sculp. 1772. | D. Klippink, Excudit. (3).
Opschrift m.o.: R. Vinkeles inv. | C. Bogerts sculps. (4).
¶ De frontispice en (titel)vignetten in de exx. UBL1094 B 3 en UBL1094 E 17 zijn identiek. Voor een identiek vignet (1), zie: Ceneton03600, Ceneton03599, Ceneton06253. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton06253. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06291, Ceneton06293.
Ex UBL1094 E 17 bevat tevens een portret.
Ex. UBL1094 B 3 bevat teven een tweede titelvignet en een tweede afdruk van het frontispice achterin het boek. Voor een identiek vignet (4), zie: Ceneton06293, Ceneton06235, Ceneton06291, Ceneton06266, Ceneton06233, Ceneton06305.067360 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Alexis Piron): Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico.
Amsterdam, Izaak Duim, 1769. Treurspel
Illustraties: Vignet op fol.*2r.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (vignet en frontispice).
Onderwerp: Cartouche met hierin een vrouw die en zak geld leeggooit en het familiewapen van Dhr. Jacob Guillot in haar hand houdt. Hier omheen 3 putti met attributen die verwijzen naar de VOC, handel, wijsheid en strijd (vignet)
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond een man met geheven arm (m.). Verschillende mensen, waaonder een gekroonde man (l.), een dame en soldaten met speren op de achtergrond (frontispice).
Datering: 1758 (vignet).
Techniek: Ets en gravure (vignet en frontispice)
Tekst: Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1758 (vignet).
Onderschrift l..o: J. Punt inv. et fecit (frontispice).
¶ Voor een identiek vignet, zoals in ex. UBL1098 F 96, zie: Ceneton06251, Ceneton03600, Ceneton03599.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton06251.067370 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gabriëla van Vergy.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1789. Treurspel
Illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).
Extra illustraties: Titelgravure van dezelfden.
In ex. UBN 39 C 251 extra toegevoegd een tweede titelblad met een gravure van Cornelis Bogerts (1745-1817) en Reinier Vinkeles (1741-1816), een gravure gelijk aan het titelblad van Buys en Vinkeles, en tussen D4 en D5 een gravure gelijk aan het frontispice.067390 - Joannes Nomsz: De geldzuchtige.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1791. Toneelspel
Illustraties: Frontispice door Reinier Vinkeles067400 - Joannes Nomsz: De graaf van Rennenberg.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1789. Treurspel
Illustraties: Gravure bij het vijfde bedrijf, vijfde toneel, door J.B. en P.H. Jonxis, 1789.067410 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean François de la Harpe): De Graaf van Warwik.
Amsterdam, David Klippink, 1771. Treurspel
Illustraties: Titelgravure door R. Vinkeles, 1768.067420 - Joannes Nomsz: Hassan, of de Algerijnen.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1789. Treurspel
Illustraties: Gravure bij het derde bedrijf.067450 - [Joannes Nomsz]: De hemelvaart van Sebaldus.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1786. Blijspel
Illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).067480 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De huigchelaar.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet067490 - Joannes Nomsz: Iemant en Niemant.
Amsterdam, Izaak Duim, 1768. Zinnespel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1098 C 67) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen door Reinier Vinkeles (1741-1816), in prent gebracht door C. Bogerts (werkzaam in A’dam tussen 1772-1815) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gezetelde man (l.) schrijft in een boek en wijst naar een man (m.). Een kind (m.) zit op zijn knieën voor de schrijvende man. Op de voorgrond een man met opgerolde prenten (?) in zijn hand (r.). Deze scène speelt zich af in een huiskamer waar schilderijen hangen (1).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec. Onderschrift m.o.: IEMANT EN NIEMANT. (1).
Opschrift m.o.: R. Vinkeles inv. | C. Bogerts sculps. (2).
¶ De titelvignetten (bijenkorf in cartouche, Anoniem) en frontispices in de exx. UBL1094 E 19:2 en UBL1098 C 67 zijn identiek.
Ex. UBL1098 C 67 bevat tevens een tweede titelpagina met titelvignet buiten de collatie. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06251, Ceneton06291, Ceneton06235, Ceneton06293, Ceneton06233, Ceneton06305.067500 - Joannes Nomsz: Iemant en Niemant.
Amsterdam, Izaak Duim, 1776. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBA met twee titelbladen.067530 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): De landloopster.
Amsterdam, Gedrukt voor de liefhebbers, 1776. Opera
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van Reinier Vinkeles (1741-1816), 1768067550 - Joannes Nomsz: De man van vertrouwen.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: De gravure op het eerste titelblad is van Reinier Vinkeles (1741-1816) en Cornelis Bogerts (1745-1817)067570 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Titelvignet buiten de collatie (UBL1094 B 24).
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829), gedrukt door D. Klippink (frontispice).
Reinier Vinkeles (1741-1816) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw (l.) strekt haar armen uit naar een man (m.). Deze man houdt de hand vast van een andere man (r.). Op de voorgrond ligt een zwaard op de grond. Op de achtergrond kijken mannen toe (frontispice).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (titelvignet).
Datering: 1779 (frontispice), 1768 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Onderschrift: J. Buys, inv. et del. | D. Klippink, excud. | Th. Koning, sculps. 1779 | MARIA VAN LALAIN. (frontispice).
Onderschrift m.o.: R. Vinkeles.1768. (titelvignet).
¶ De titelvignetten (bijenkorf in gedecoreerd cartouche, anoniem) en frontispices in de exx. UBL1094 E 32 en UBL1094 B 24 zijn identiek.
Ex. UBL1094 B 24 bevat tevens een algemene titelpagina met titelvignet buiten de collatie. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06291, Ceneton06305.
067580 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van Th. Koning naar een tekening van Buys, en gegraveerde titel.067590 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van [O.] de Vries, werkz. 1766-1782.067610 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter.
Amsterdam, Jan Helders, 1780. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In ex. UBL 1094 B 26 is een gravure van Theodorus Koning (1748-1829) naar Jacobus Buys (1724-1801), gedateerd 1781, ingebonden tussen *1 en *2 (IV bedrijf, VIII toneel); dezelfde gravure zit ook tussen D5 en D6.067620 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829).
Onderwerp: Illustratie van het 4de bedrijf, 8ste toneel van het toneelstuk. Een gebogen man houdt een zwaard vast (r.). Een man pakt het zwaard vast (m.). Op de voorgrond een vrouw die haar armen hefet geheven (l.). Op de achtergrond verschillende figuren en een spitsboog.
Datering: 1781.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: J. Buys inv. et del. | Th. Koning sculps. 1781. | Aanvaard van my deez’ degen: Gebruik dien in ’s lands dienst, trek Englands benden tegen; | IVde Bedr. VIII Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1095 H 43 en 2642 F 44 zijn identiek.067630 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1793. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.067640 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Nina, of de door liefde gewordene zinloze.
Zonder plaats, Z.dr., 1763 ca.. Toneelspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 B 4 wordt voorafgegaan door een portret van J. Nomez067660 - Joannes Nomsz: Oldenbarneveld.
Amsterdam, Willem Holtrop, 1787b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice: portret en terechtstelling van Oldenbarneveld door J. Buijs.
Titelvignet: gravure door J. Buys / Rein Vinkeles.067720 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Semiramis.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1801. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: wierookvat067740 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): Soliman de Tweede, of de drie sultanes.
Amsterdam, Wed. David Klippink, 1775a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 B 18:1) (4).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 E 28:1) (5).
Kunstenaar: Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1, 4, 5).
Reinier Vinkeles (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw met een harp (l.). Dansende vrouw (r.). Oude man met tulband steekt zijn hand op (m.). Op de achtergrond meer musici (1, 4, 5).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (2).
Man met tulband zit aan een tafel (l.). Om hem heen verschillende vrouwen met objecten in hun handen, waaronder een luit (3).
Datering: 1763 (1, 4, 5), 1768 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-5).
Tekst: Opschrift: SOLIMAN DE TWEEDE. Onderschrift: H. Gravelot inv. | R. Vinkeles sculp. 1763 (1, 5).
Onderschrift m.o.: R. Vinkeles, 1768. (2).
Onderschrift m.o.: DE FIERE SLAVINNE. (3).
Opschrift: SOLIMAN II. Onderschrift: H. Gravelor inv. | R. Vinkeles sculp. 1763 (4).
¶ De titelvignetten, frontispices en frontispices buiten de collatie in de exx. UBL1094 B 18:1 en UBL1094 E 28:1 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06274, Ceneton06305.
Ex. UBL1094 B 18:1 bevat een tweede afdruk van het frontispice met afwijkend onderschrift.
Ex. UBL1094 E 28:1 bevat een identieke, tweede afdruk van het frontispice.067750 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): Soliman de Tweede, of de drie sultanes.
Amsterdam, Wed. David Klippink, 1775b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBN heeft een gegraveerd titelblad van H. Gravelot en Reinier Vinkeles (1741-1816)067760 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Algemeen titelvignet buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (4).
Uitvouwbare prent buiten de collatie (5).
Uitvouwbaar portret buiten de collatie (6).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en getekend door Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2, 4).
Ontworpen door Reinier Vinkeles, in prent gebracht door C. Bogerts (werkzaam in A’dam tussen 1772-1815) (3).
Geschilderd door Jurriaan Andriessen (1742-1819) en Hermanus Numan (1744-1820), getekend door Jan Bulthuis (1750-1801), in prent gebracht door Pieter Hendrik Lodewijk Jonxis (1815-1852) en Izaac Jansz. de Wit (1744-1809) (5).
Ontworpen door Jaccques Gabriel Huquier (1725-1805), in prent gebracht door Jean-Baptiste Michel (1748-1804) (6).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
Putto met trompet van Faam, Harp en lauwerkrans van Apollo houdt het familiewapen van Mr. Jonas Witzen omhoog (2).
Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een knielende man (l.) voor een staande man met lauwerkrans (r.). Op de achtergrond toekijkende mensen (4).
Illustratie van het 8ste toneel, 4de bedrijf van het toneelstuk. Man heeft zichzelf gestoken met een dolk. Hij wordt vastgehouden door een man met een lauwerkrans op zijn hoofd. Op de achtergrond rennen strijders en een vrouw naar deze 2 mannen toe. Deze scène speelt zich af op een toneel met sculpturen en toeschouwers (5).
Portret van de Franse komiek Henry Louis Zekain in gedecoreerd medaillon. Onder het portret de 3de scène uit het toneelstuk (6)
Datering: 1765 (2, 4), 1788 (5), 1752 (6).
Techniek: Ets en gravure (1-5).
Ets, gravure en stippelmethode (6).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fec... (onleesbaar) (1).
Opschrift m.o.: Corns. Ploos van Amstel inv. et del. | Rynr. Vinkeles. sculp 1765. (2).
Opschrift m.o.: R. Vinkeles inv. | C. Bogerts sculps. (3).
Onderschrift: Corns. Ploos van Amstel inv. et del. | TITUS. | Rynr. Vinkeles sculp 1765. (4).
Onderschrift: J. Andriessen & H. Numan pinxerunt | J. Bulthuis delin. | J. de Wit & P.H. Jonxis sculpsit. | DE ROMEINSCHE HOF~GALLERY. Met de Afbeelding van het Agtste Tooneel des Vierden Bedryfs, uit het Treurspel, | Ontaarde Sextus! die, door minnenyd verheerd, U met het dierbaar bloed uws halsvriends wilt bevlekken, En, ziende uw snood ontwerp gelukkig afgekeerd, Met d’eigen dolk de straf wilt aan u zelv’ voltrekken, Vorst Titus toont hoe hem geen straf of wraak voldoet, Maar dat een Heerscher ’t eerst zich zelv’ regeeren moet. | TE AMSTERDAM, by J.W. SMIT, met Privilegie.1788. (5).
Opschrift m.o.: Orphelin de la Chine | Je veux que mes Sujets respecte ma foiblesse. | Acte 4e. Scen. 3e. Onderschrift: Dessiné par J.G. Huquier fils. | Gravé par J.B. Michel. | Henry Louis Zekain, Comedien ord. du Roy. A débuti par le Rosle de Cilus dans Brulus, le 14. Septembre 1750. E a été reçu le 24. Fevrier 1752. A Paris ches Petit rue du petit Pont a l’Image N. Dame (6).
¶ Voor een identiek vignet en frontispice, zoals in ex. UBL1094 B 5, zie: Ceneton06294. Voor een identiek titelvignet (3), zie: Ceneton06251, Ceneton06291, Ceneton06235, Ceneton06266, Ceneton06233, Ceneton06305.
De uitvouwbare prent (5) in ex. UBL1094 B 5 komt mogelijk uit dezelfde serie als de uitvouwbare prent in Ceneton03870, Ceneton08533, Ceneton02402.
De uitvouwbare prent (6) komt mogelijk uit dezelfde serie als Ceneton05543, Ceneton02402.067770 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Polychroom frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en getekend door Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2-4).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
Putto met trompet van Faam, Harp en lauwerkrans van Apollo houdt het familiewapen van Mr. Jonas Witzen omhoog (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een knielende man (l.) voor een staande man met lauwerkrans (r.). Op de achtergrond toekijkende mensen (3, 4).
Datering: 1765 (2-4).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken (4).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fec... (onleesbaar) (1).
Opschrift m.o.: Corns. Ploos van Amstel inv. et del. | Rynr. Vinkeles. sculp 1765. (2).
Onderschrift: Corns. Ploos van Amstel inv. et del. | TITUS. | Rynr. Vinkeles sculp 1765. (3, 4).
¶ Voor een identiek vignet en frontispice, zoals in ex. UBL1094 E 18:1, zie: Ceneton06293.067780 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1767. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.067810 - Joannes Nomsz: Vrinschap en liefde tegen de mode.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1789. Blijspel
Illustraties: Gravure bij het vierde bedrijf door Vinkeles naar Buijs.067820 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Het weeskind van China.
Amsterdam, Jan Helders, 1782. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van De Vries.067830 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBN 39 C 245 heeft een frontispice (1778) door Jacobus Buys (1724-1801) en Jan Punt (1711-1779). Ex. TIN 5 I 3 een frontispice tussen *2 en A1, maar zonder vermelding van de makers. Hetzelfde in UBL 1094 B 23 : 1. Dit exemplaar heeft twee titelpagina’s: één met het bijenkorfvignet, en één (door Reinier Vinkeles) met afbeelding van de boeken van Nomsz.067850 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Bijenkorfvignet067870 - Joannes Nomsz: Zingha, koningin van Angola.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1791. Treurspel
Illustraties: Frontispice behorend bij het 2e bedr., 2e ton., door B.W.R. Ziesenis (inv. et del.) / D. Vrijdag (sculp.), 1791.067880 - Joannes Nomsz: Zoroaster.
Amsterdam, Izaak Duim, 1768. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Polychroom frontispice buiten de collatie (UBL1094 E21:1) (3).
Kunstenaar: Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Ongesigneerd. Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) , gedrukt door D. Klippink (2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke, gedrukt door D. Klippink (3).
Onderwerp: Putto leunt op zuil (Kracht) en houdt een speer en lauwerkrans in zijn hand. Aan zijn voeten boeken, een lier en attributen van de muzen. Hij vertrapt een putto met de attributen van het treurspel (1).
Oude man met bladerkroon staat bij een altaar (l.). Achter hem staan een gekroonde man, vrouwen en mannen met speren. Oude man met uitgestoken arm (r.). Achter hem staan mannen met speren. Op de achtergrond een grot in de natuur en verschillende figuren. De titelprent wordt toegelicht door P.J.U. (2, 3).
Datering: 1768 (1).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (vuur, speren, veren, gewaden, kroon, fakkels) (3).
Tekst: Onderschrift m.o.: R. Vinkeles, 1768 (1).
Onderschrift: S. Fokke, inv. et fec. | D. Klippink, Excudit. | ZOROASTER. (3).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1094 B 7:1 en UBL1094 E 21:1 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06251, Ceneton06291, Ceneton06235, Ceneton06266, Ceneton06233, Ceneton06293.
Ex. UBL1094 E 21:1 bevat tevens een tweede afdruk van het frontispice die ingekleurd is.067890 - Joannes Nomsz: Zoroaster.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet067950 - [Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman)]: Romboud, of de getemde snorker.
’s-Gravenhage, Jacobus Gezelle, 1715 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron067980 - [Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman)]: De hollebollige Rombout, of de getemde snorker.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet door P. Tanjé, 1731.068050 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1679a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron068060 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1679b v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron068080 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Hans van Tongen, of kluchtige toover-liefde.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1660. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Slotfleuron.068170 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaertje.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.068200 - Pieter Nootmans: Borias, ofte wulpsche-mins-tocht trevr-spel. Eerst vertoont op de Amsterdamse Academie, anno 1627, ende nu wederom vertoont op de Ionge Bataviersche kamer van ’s-Graven-Hage, anno 1635.
’s-Gravenhage, Joost Jansz Verheul, 1635. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: ooievaar met onderschrift “Haga”.068270 - [Nostra MusaVirtus] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): Het school der zeden, of de gevolgen van een slecht levensgedrag.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Toneelspel
Illustraties: Gravure op titelpagina van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Gravure tussen *4 en A1
Extra illustraties: Ex. UBL 1088 D 25 heeft een extra frontispice, voor de letter, na G2.068300 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1694. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: CBMNL: met 4 verschillende titelplaten068320 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gegroepeerde figuren voor een poort. Een man met een kind naast zich spreidt zijn armen. Een soldaat praat tegen hem. De prent wordt toegelicht op fol.A2v.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (boven poortdoorgang): ADMETUS en ALCESTIS.068330 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Ongesigneerd. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (1).
Anoniem (2, 3).
Onderwerp: De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (1).
Stoet mensen in de natuur. Sommigen van hen blazen op bazuinen, anderen houden fakkels in de hand (2).
Naakte man met knuppel, dierenvel en lauwerkrans (l.) met een vrouw aan zijn hand. Aan de rechterkant nog een vrouw (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: ALCESTE. (2).
Onderschrift m.o.: ALCESTIS, mariti vitam redimens (3).068360 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Auguste Étienne Xavier Poisson de La Chabeaussière): Azemia, of de wilden.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Toneelspel, met zang
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 7 D 37 heeft een losse gravure, behorend bij het 3e bedr., 10e ton.068370 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): Het geschenk, of de gelukkige misvatting.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797a o. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina.068430 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): Men doet wat men kan, niet wat men wil.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1787. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van A. Hulk.068440 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Nina, of de zinnelooze door liefde.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Toneelspel, met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1093 D 49 : 1 heeft een extra titelpagina, met titelvignet door H. Le Myling.068480 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Alexandre Frédéric Jacques de Masson, marquis de Pezay (of Charles Simon Favart)): Het rozenfeest van Salenci.
, , 1793. Landstukje
Illustraties: Gravure tussen E2 en E3, genummerd met 68. Onderschrift: titel en genre in het Nederlands en Frans068500 - Hendrik Ogelwight Jr.: Het roozenfeest van Salencia.
Amsterdam, Jan Willem Smit, 1794.
Illustraties: Gravure, illustratie bij het laatste toneel van het laatste bedrijf.068510 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Nicolas Julien Forgeot): De schulden.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure068550 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): De verbeterde dwaas.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van A. Hulk.068610 - Hendrik Ogelwight Jr.: Waldheim.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. Toneelspel
Illustraties: Vignet: gravure door R. Vinkeles.068660 - Guillam Ogier: Belachelyck misverstant ofte boere-geck, speel gewys uyt-gebeelt door G. Ogier. Verthoont den 18. October 1680. op de camer vanden Olyf-tack binnen Antwerpen.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1681 ca.. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, putti068700 - Guillam Ogier: De gierigheydt.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gierigheydt
Onderschrift l.o.: Gasp. Bouttats, inventor et fecit068710 - Guillam Ogier: De gierigheydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gierigheydt
Onderschrift l.o.: Gasp. Bouttats, inventor et fecit068730 - Guillam Ogier: De gramschap.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gramschap
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit,068740 - [Guillam Ogier]: De gramschap. Speel-ghewys verthoont op de Kamer vande Violier Den 18. October Anno 1645. Binnen Antwerpen.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gramschap
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit.068760 - Guillam Ogier: De gulsigheydt.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gulsigheydt
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit,068770 - Guillam Ogier: De gulsigheydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Gulsigheydt
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit,068790 - [Guillam Ogier]: Haat en nydt.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet068800 - [Guillam Ogier]: Haat en nydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1678. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: gravure, vechtende ridder.068820 - Guillam Ogier: Haet en nydt
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Haedt ende Nydt, opschrift (boven poort): Inde Poort
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit068830 - Guillam Ogier: Haet en nydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Haedt ende Nydt, opschrift (boven poort): inde poort
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit068900 - Guillam Ogier: De hooveerdicheydt.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Algemeen frontispice als titelblad (1)
Portret (2)
Frontispice voor het eerste toneelstuk (3)
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695) (1 en 3)
Ontworpen en geschilderd door Pieter Thys (1624-1677), in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (2)
Onderwerp: Illustratie van de zeven hoofdzonden in medaillonweergaven met hierboven weergegeven de duif van de genade (1).
Het portret van G. Ogier, de schrijver van de toneelstukken (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (3).
Techniek: Ets en gravure (1 en 3). Ets (2)
Tekst: Opschrift: De seven Hooft-Sonde speels-ghewys, vermakelyck ende leersaem voor-gestelt door G. Ogier van Antwerpen, onderschrift: Antwerpen bij Henderick van Dunwalt , Boeck vercooper de Melck Marckt, inde drij Monicken, 1682. Gasp: Bouttats, inventor et fecit, (1)
Opschrift: Op het affbeeldtsel van G. Ogier. Dit’st wesen sonder siel Van aerde mijns gelijck, De siel behoort aen’t Rijck van Waers in’t lichaem Viel., onderschrift: Peeter Tys, pinxit A’1660, Gasp: Bouttats fec: aquafor: 1682 (2)
Opschrift (op vaandel): Hooverdigheyt, onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit: (3)068910 - Guillam Ogier: De hooveerdigheyt. Kluchts-gewys vertoont op de Kamer vande Violiere Den 18. October Anno 1644. Binnen Antwerpen.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Algemeen frontispice als titelblad (1)
Portret (2)
Frontispice voor het eerste toneelstuk (3)
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie, voor de titelpagina (4)
Frontispice buiten de collatie, na de titelpagina (5)
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695) (1 en 3).
Ontworpen en geschilderd door Pieter Thys (1624-1677), in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (2).
Ontworpen door Gerard I Hoet (1648-1733), in prent gebracht door Ottmar Elliger jr. (1633-1679) (4).
Getekend door Bernard Picart (1673-1733) (5).
Onderwerp: Illustratie van de zeven hoofdzonden in medaillonweergaven met hierboven weergegeven de duif van de genade (1).
Het portret van G. Ogier, de schrijver van de toneelstukken (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (3).
Verbeelding van een mythologische strijd met hierboven uitgebeeld de 12 heroïsche werken van Hercules (4).
Een groepering van verschillende mythologische figuren met een speciale aandacht voor de figuur van Hercules die geëerd wordt door de personifcaties van Faam, Overwinning en Rechvaardigheid nadat hij de zeven hoofdzonden heeft verslagen (5).
Datering: 1682 (2)
1714 (5)
Techniek: Ets en gravure (1-4, 5). Ets (2).
Tekst: Opschrift: De seven Hooft-Sonde speels-ghewys, vermakelyck ende leersaem voor-gestelt door G. Ogier van Antwerpen, onderschrift: T’Amsterdam voor Michiel de Groot, Boeck vercooper op den Nieuwen dijck, A’1682. Gasp Bouttats, invent: et fecit (1).
Opschrift: Op het affbeeldtsel van G. Ogier. Dit’st wesen sonder siel van aerde mijns gelijck, De siel behoort aen’t Rijck van Waers in’t lichaem viel., onderschrift: Peeter Tys, pinxit A’1660, Gasp: Bouttats fec: aquafor: 1682 (2).
Opschrift (op vaandel): Hooverdigheyt, onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit: (3).
Opschrift l.o.: G. Hoct: inv, opschrift r.o.: Otto Elliger Junior fecit. (4).
Onderschrift l.o.: B. Picart delineauit 1714 (5).
¶ De ingevoegde prent (4) in ex. UBL1095 D 11:1 is oorspronkelijk gemaakt voor ‘Puntdichten’ (J. de Decker, Amsterdam 1726). Zie: UBL3196 G 19.068930 - Guillam Ogier: De onkuysheydt.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Onkuysheydt
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit.068940 - Guillam Ogier: De onkuysheydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Onkuysheydt
Onderschrift l.o.: Gasp: Bouttats, inventor et fecit.068960 - Guillam Ogier: De traegheydt.
Antwerpen, Hendrik (I) van Dunwalt, 1682a d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Traegheydt
Onderschrift l.o.: Gasp Bouttats, inventor et fecit068970 - Guillam Ogier: De traegheydt.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1682b d. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Gaspar I Bouttats (1625-1695)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Traegheydt
Onderschrift l.o.: Gasp Bouttats, inventor et fecit068990 - Reynier Olivier van Zonhoven: Van ’t Gevecht der dry Horatien ende Curiatien, ende der zuster moord Horatij, met des zelven gevolg.
Franeker, Ulderick Balck, 1616. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Icarus-vignet op de titelpagina.069030 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van E.B.J. Delrieu): De jaloersche tegen dank.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1798. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina “nationaale schouwburg”069040 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim, of de zegepraal der ouderliefde.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1777.
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Noach van der Meer junior (1740-1814), gedrukt door A. v.d. Kroe.
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 6de toneel van het toneelstuk. Een gearmde man en vrouw (m.) kijken naar een hoger gezetelde man (rechter?). Hier omheen staan mannen met geweren (r.) en juristen (?) (l.). Deze scène speelt zich af in een gevangenis.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: N. v.d. Meer Jun, fecit | A. v.d. Kroe Excudit | MEVR. VILLERMONT. // Ja ’t is alleen om my dat hy zich aan de doodstraffe blootstelt. // JOACHIM III Bedr. VI Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1088 D 1:1 en UBL1089 F 1:1 zijn identiek.069050 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim, of de zegepraal der ouderliefde.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1778.
Illustraties: Frontispice (afbeelding uit het derde bedrijf, vierde tooneel), door N .v.d. Meer, bij A. v.d. Kroe.069070 - [Willem van Ollefen Caspersz.]: Mevrouw Bentinck, of de Batavische moeder.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1782. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice tussen A1 en A2, door K.P. Schouten / B. de Bakker, 1782.069080 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Guillaume François Desfontaines de la Vallée Fouques): De minnaar standbeeld.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1794. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelblad069110 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): Het trommelend huisspook, of de echtgenoot waarzegger.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1784. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie op titelpagina is van Jan Goeree (1670-1731)069130 - [Willem van Ollefen Caspersz.]: Willem de vijfde, prins van Oranje, [...]
Amsterdam, , 1781 ca.. Toneelspel voor de jeugd
Illustraties: Portret van Willem V door R. Vinkeles, gedrukt door P. van der Eyk en Erven F. Houttuyn.
Gravure na het spel (slotscène).069140 - Lieve van Ollefen: Clarissa, of de mislukte boosheid.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1781. Toneelspel
Illustraties: Frontispice van H.L. Myting069200 - Lieve van Ollefen: De schoenmaaker poëet.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1785b v. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice door C. Brouwer
Extra illustraties: Dezelfde prent, zonder onderschrift, na C3069230 - Lieve van Ollefen / Willem van Ollefen Caspersz.: Clarissa, of de mislukte boosheid.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1784. Toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Vechtend drietal069240 - Lieve van Ollefen en Elizabeth Wolff-Bekker (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De onverwachte hinderpaal, of het beletzel zonder beletzel.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1786. Blijspel
Illustraties: Frontispice van Reinier Vinkeles (1741-1816) naar Jacobus Buys (1724-1801).070050 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Adelphi.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070060 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Andria.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1646.
Illustraties:
Extra illustraties: Gegreveerde titelpagina.
Portret van Terentius: Terentii effigies in Bibliotheca Vatiacana.070080 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Andria.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070110 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Eunuchus.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070140 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Heautontimorumenos.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070170 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Hecyra.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070200 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Phormio.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1663.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. BNF Rés. p. Yc. 297 bevat een groot aantal bijgebonden illustraties door B.P. [Picard] (1673 - 1733)070220 - Joachim Oudaan: Haagse broeder-moord, of dolle blydschap.
Frederikstad, Johan Ernst Smith, 1702 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice: “In ’t troebel jaar MDCLXXII.”
Portret van Oudaen met onderschrift van D. van Hoogstraten070250 - [Joachim Oudaan]: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap.
Frederikstad, Johan Ernst Smith, 1702 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice voor de titelpagina (UBL1007 B 17:1) (1)
Frontispice na de titelpagina (UBL1007 B 17:1) (2)
Portret voor het eerste bedrijf (UBL1007 B 17:1) (3)
Eerste frontispice voor de titelpagina (UBL1093 H 44:1) (4)
Tweede frontipice voor de titelpagina (UBL1093 H 44) (5)
Frontispice voor de titelpagina (UBL1093 F 74) (6)
Frontispice na de titelpagina (UBL1093 F 74) (7)
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1093 F 74) (8)
Kunstenaar: Anoniem (1, 2, 4-7).
Ontworpen door Arnold Houbraken (1660-1719), in prent gebracht door Dirk Jongman (1684/85-1753) (3).
Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784) (8).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De personificatie van Razernij voert een ‘krijgsdans’ uit met aan zijn voeten de door zijn toedoen dode lichamen van twee vrouwen. Het frontispice wordt toegelicht voor de titelpagina (1, 5, 6).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De personificaties van Trouw en Waarheid worden aangevallen door personificaties van verschillende ondeugden, zoals domheid en moordlustigheid. Het frontispice wordt toegelicht na de prent (2, 7).
Portret van Joachim Oudaen Fransz. (3)
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. De personificaties van Trouw en Waarheid worden aangevallen door personificaties van verschillende ondeugden, zoals domheid en moordlustigheid (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gevechtsscene (8).
Datering: 1744 (8)
Techniek: Ets en gravure (1-7). Ets (8).
Tekst: Opschrift (op vleermuis): Dolle Blydschap. (1, 5)
Opschrift (in lichtkrans): Dolle Blydschap., opschrift (op vaandel): Si jus violandum regnandi causa violandum, opschrift m.o.: In ‘t troebel iaar MDCLXXII. (2, 4, 7)
Opschrift (rondom medaillon): IOACHIM OUDAEN FRANSZ., opschrift l.o.: A. Houbraken inv., opschrift r.o.: D. Jonckman sculps., onderschrift m.o.: Wat maelt Oudden zoo levend voor ‘t gezicht | Als zijne kracht van tael, in maetgedicht | In ondicht ook uitblinkende in zyn boeken? | Daer toont hij zich als d’eer der letterkloeken, | En Schryveren, daer Neërlant roem op draegt, | terwijl de faem van zijnen lof gewaegt. | D. van Hoogstraten. (3)
Opschrift (op vleermuis): Dolle Blydschap (6)
Opschrift: de Broedermoort van Cornelis en Joan de Wit. (8), onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fe.1744. (8)
¶ Het exemplaar UBL1094 B 52:3 bevat geen frontispice.
De frontispices (5 en 1) in UBL1093 H 44:1 en UBL1007 B 17:1 zijn door dezelfde kunstenaar gemaakt en volledig identiek. Het eerste frontispice in UBL1093 F 74 (6) is vergelijkbaar met (1 en 5), maar door een andere kunstenaar gemaakt (afgeleid uit stilistische vergelijking).
De frontispices (2, 7 en 4) in UBL1093 H 44:1, UBL1007 B 17:1 en UBL1093 F 74 zijn identiek.
Het portret in UBL1007 B 17:1 is identiek aan het portret in UBL1094 B 51:1 (Ceneton06491).
Voor een vergelijkbaar frontispice, zoals het frontispice buiten de collatie in ex. UBL1093 F 74 (8), zie: Ceneton02199, Ceneton02197.070260 - Joachim Oudaan: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap.
Frederikstad, Johan Ernst Smith, 1702 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice: Si jus violandum, regnandi causa violandum.
Extra illustraties: Extra frontispice (vleermuis en krijgsdans) en uitlegging in UBA Vondel 4 C 2 : 1070270 - [Joachim Oudaan]: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap.
Frederikstad, Johan Ernst Smith, 1702 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In ex. TIN 1 C 36, voor de titelpagina: S. Fokke inv. et fec. 1744: de Broedermoord van Cornelis en Joan de Wit.
¶ Ex. UBL1094 B52:3 bevat geen frontispice.070290 - [Joachim Oudaan]: Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyt.
Rotterdam, Bastiaen Wagens, 1648. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure:schavot met terechtstelling van Johanna Grey.070300 - Joachim Oudaan: Johanna Grey, of de gemartelde onnozelheyd.
Amsterdam, Wed. Barent Visscher, en Pieter Visscher, 1712. Treurspel
Illustraties: Frontispice (voor algemene titelpagina) (1)
Titelvignet (op algemene titelpagina) (2)
Titelvignet (3)
Portret (UBL1094 B 51:1) (4)
Kunstenaar: Anoniem (1)
Ontworpen door Jan Goeree (1670-1731) (2, 3)
Ontworpen door Arnold Houbraken (1660-1719), in prent gebracht door Dirk Jongman (1684/85-1753) (4)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van de ‘Toneel-Poëzye’ van J. Oudaan. Moordlustige vouw, personificatie van een ondeugd, valt met haar bijl de personificatie van een deugd aan. Zij wordt echter tegengehouden door drie putti in de lucht (1)
Twee vissende mannen weergegeven in een cartouche dat gedecoreerd is met attributen van de visserij (2)
Portret van Johanna Grey, weergegeven in een medaillon omgeven door distelplanten, een bijl, boeien en een afgehakt, geblinddoekt hoofd (3).
Portret van Joachim Oudaen Fransz. (4)
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (onder medaillon): 1.Zam.4.18, opschrift m.o.: Toneel-Poëzye, van Joachim Oudaan. (1).
Opschrift (boven cartouche): DVIA.CAPIMVS.CAPIMVR., onderschrift m.o.: J.G. in. (2)
Onderschrift m.o.: J.G. in. (3)
Opschrift (rondom medaillon): IOACHIM OUDAEN FRANSZ., opschrift l.o.: A. Houbraken inv., opschrift r.o.: D. Jonckman sculps., onderschrift m.o.: Wat maelt Oudden zoo levend voor ‘t gezicht | Als zijne kracht van tael, in maetgedicht | In ondicht ook uitblinkende in zyn boeken? | Daer toont hij zich als d’eer der letterkloeken, | En Schryveren, daer Neërlant roem op draegt, | terwijl de faem van zijnen lof gewaegt. | D. van Hoogstraten. (4)
¶ De frontispices voor de algemene titelpagina van J. Oudaan’s ‘Toneel-Poëzy’, het titelvignet op de algemene titelpagina en het titelvignet op de titelpagina van het toneelstuk ‘Johanna Grey’ in UBL1093 H 44, UBL1094 B 51 en UBL1094 G 4 zijn identiek.
Het portret in UBL1094 B 51:1 is identiek aan het portret in UBL1007 B 17:1 (Ceneton06486).070310 - Joachim Oudaan: Johanna Grey, of de gemartelde onnozelheyd.
Amsterdam, Pieter en Evert Visscher, 1730 ca.. Treurspel
Illustraties: Frontispice (voor algemene titelpagina) (1)
Titelvignet (op algemene titelpagina) (2)
Titelvignet (3)
Kunstenaar: Anoniem (1)
Ontworpen door Jan Goeree (1670-1731) (2, 3)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van de ‘Toneel-Poëzye’ van J. Oudaan. Moordlustige vouw, personificatie van een ondeugd, valt met haar bijl de personificatie van een deugd aan. Zij wordt echter tegengehouden door drie putti in de lucht (1)
Twee vissende mannen weergegeven in een cartouche dat gedecoreerd is met attributen van de visserij (2)
Portret van Johanna Grey, weergegeven in een medaillon omgeven door distelplanten, een bijl, boeien en een afgehakt, geblinddoekt hoofd (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (onder medaillon): 1.Zam.4.18, opschrift m.o.: Toneel-Poëzye, van Joachim Oudaan. (1).
Opschrift (boven cartouche): DVIA.CAPIMVS.CAPIMVR., onderschrift m.o.: J.G. in. (2)
Onderschrift m.o.: J.G. in. (3)
¶ De prenten in UBL1094 G 4:1 zijn identiek aan de prenten die bij Ceneton06491 beschreven worden.070330 - Joachim Oudaan: Koning Konradyn, en hertog Frederyk.
Amsterdam, Wed. Barent Visscher, en Pieter Visscher, 1712. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Onworpen en getekend door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Wenende vrouw zit voor een altaar bij de afgehakte hoofden van twee mannen. Boven haar is een medaillon met Konradyn afgebeeld en twee personificaties van Faam.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (rondom medaillon): Conradinus ... (onleesbaar)
Onderschrift l.o.: J. Goeree, onderschrift r.o.: In: et del:
¶ De titelvignetten van UBL1093 H 44:5, UBL1094 B 51:2 en UBL1094 G 4:2 (Ceneton06495) zijn identiek.070340 - Joachim Oudaan: Koning Konradyn, en hertog Frederyk.
Amsterdam, Pieter en Evert Visscher, 1730 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van J. Goeree.
Kunstenaar: Onworpen en getekend door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Wenende vrouw zit voor een altaar bij de afgehakte hoofden van twee mannen. Boven haar is een medaillon met Konradyn afgebeeld en twee personificaties van Faam.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (rondom medaillon): Conradinus ... (onleesbaar)
Onderschrift l.o.: J. Goeree, onderschrift r.o.: In: et del:
¶ Het titelvignet in UBL1094 G 4:2 is identiek aan het titelvignet dat bij Ceneton06494 beschreven wordt.070350 - Joachim Oudaan: Servetus. Het vyfde bedryf.
Amsterdam, Wed. Barent Visscher, en Pieter Visscher, 1712. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Mogelijk ontworpen door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Medaillons met mannenportretten decoratief gegroepeerd rond een brandend altaar. Hieronder hangt een vaandel met hier op uitgebeeld drie beesten (mogelijk wolven).
Techniek: Ets en gravure
¶ De titelvignetten in de exemplaren UBL1094 B 52:2, UBL1094 G 3:1, UBL1093 H 44:7 en UBL1094 G 4 (Ceneton06497) zijn identiek.
Veel van de titelvignetten voor Oudaan’s toneelstukken zijn ontworpen door Johannes/Jan Goeree; mogelijk dit titelvignet ook, hoewel er geen signatuur aanwezig is.070360 - Joachim Oudaan: Servetus, treur-spel. Het vyfde bedryf.
Amsterdam, Pieter en Evert Visscher, 1730 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Mogelijk ontworpen door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Medaillons met mannenportretten decoratief gegroepeerd rond een brandend altaar. Hieronder hangt een vaandel met hier op uitgebeeld drie beesten (mogelijk wolven).
¶ Het titelvignet in UBL1094 G 4:4 is identiek aan het titelvignet dat bij Ceneton06496 beschreven wordt.
Veel van de titelvignetten voor Oudaan’s toneelstukken zijn ontworpen door Johannes/Jan Goeree; mogelijk dit titelvignet ook, hoewel er geen signatuur aanwezig is.070380 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls.
Amsterdam, Wed. Barent Visscher, en Pieter Visscher, 1712. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Een altaar met rokende offerschalen en een gevleugelde doodskop. Op het altaar een beeltenis van een engel die een stamboom, getiteld ‘Aaron’ en ‘Eli’, wil omhakken. Voor het altaar liggen gevelde strijders.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: J.G. in.
¶ De titelvignetten in UBL1094 B 52:1, UBL1093 H 44:6 en UBL1094 G 4:3 (Ceneton06500) zijn identiek.070390 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls.
Amsterdam, Pieter en Evert Visscher, 1730 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Een altaar met rokende offerschalen en een gevleugelde doodskop. Op het altaar een beeltenis van een engel die een stamboom, getiteld ‘Aaron’ en ‘Eli’, wil omhakken. Voor het altaar liggen gevelde strijders.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: J.G. in.
¶ Het titelvignet in UBL1094 G 4:3 is identiek aan het titelvignet dat bij Ceneton06499 beschreven wordt.070970 - [Nic. van Overveld Gzn.]: Philoneüs en Thirene.
Leiden / Amsterdam, Gillis Knotter, en Hendrik Bosch, 1720. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (tussen fol.A1v/fol.A2r).
Kunstenaar: Getekend en gemaakt door François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (zowel titelvignet als frontispice).
Onderwerp: Medaillon gedecoreerd met bloemen en 2 putti. In het medaillon een molen (?) en een vogelhuis (?) (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw steekt zichzelf in de borst met een zwaard. 2 vrouwen en 3 soldaten kijken hier verschrikt naar (frontispice).
Techniek: Ets (titelvignet), ets en gravure (frontispice).
Tekst: Opschrift (boven medaillon): IN OMNIBUS QUID UTILE. Onderschrift: F. Bleyswyck del,& fecit. (titelvignet).
Opschrift m.o.: PHILONEUS en THIRENE, Onderschrift: F. Bleyswyck del. & fecit. (frontispice).071090 - Gerrit Paape: Agis, of de republiek Sparta.
Antwerpen, Z.dr., 1788. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerde titelpagina071250 - Gerrit Paape: De ondergang van de republiek Abdera, of de zegepraal der kikvorschen.
Amsterdam, Jan Verlem, 1789. Blijspel
Illustraties: Frontispice en gravure door J. G. Waldorp071440 - Gerrit Paape: De vrijheid [Gevaerts en de Gyselaar].
Rotterdam, Jan de Leeuw, en Jan Krap Az, 1786. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet Roosing naar G. Paape071450 - Gerrit Paape: Vryheid; gelykheid; broederschap, of de zaak tot een uittersten gedreeven.
Amsterdam / ’s-Hertogenbosch, A.B. Saakes, / wed. C.A. Vieweg en zoon, 1795. Vaderlands kluchtspel
Illustraties: Portret met onderschrift.
Extra illustraties: Fronticspice is van I. Wijsman (...-1828?, werkz. 1791-1824)071500 - [Joan van Paffenrode]: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1661. Kluchtig blijspel
Illustraties: Titelgravure: scène uit het apel.071520 - [Joan van Paffenrode]: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1665. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1089 B 45 : 3 heeft een gekleurde titelgravure en gekleurde initialen.071530 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1669a v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift r.b.: 90071580 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1675a v. Kluchtig blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1180 G 12 : 2 met ingevoegde illustratie in oblongformaat.071590 - Joan van Paffenrode: Bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1675b v. Kluchtig blijspel
Illustraties: Gravure bij p. 90 [in ex. KBH 121 L 29 : 2 na het C-katern gebonden, dus na p. 48].
Extra illustraties: Ex. KBH 121 L 29 : 2 heeft buiten de collatie een gegraveerde titelpagina van de Boertige wercken van I. van Paffenrode, Amsterdam, Iacob Vinckel, 1670.071600 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1683a v. Blijspel
Illustraties: Frontospice een uitslaande prent. Het frontispice hoort bij p. 90 (zoals middenboven op de prent is aangegeven).071660 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheyt.
’s-Gravenhage, Pieter van Santen, 1698b d. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, ridder.071730 - Joan van Paffenrode: Den ondergangh van Willem van Arkel.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1669a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk in twee afzonderlijke beeltenissen.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift m.b.: Alle de werken van J. van Paffen rode
¶ In tegenstelling tot de andere prenten in dit boek, is deze prent wel meegebonden in de collatie.071740 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1670. Treurspel
Illustraties: Uitslaande prent met bestorming van het huis.071780 - Joan van Paffenrode: Onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1676b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice een uitslaande prent: ”Den Onder-gang van Ionk-heer Willem van Arkel treur-Spel.” Het frontispice hoort bij p. 28 (zoals linksboven op de prent is aangegeven).071790 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1676c v. Treurspel
Illustraties: Ingevoegd frontispice in groot formaat071800 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1683a v. Treurspel
Illustraties: Frontispice een uitslaande prent: ”Den Onder-gang van Ionk-heer Willem van Arkel treur-Spel.” Het frontispice hoort bij p. 28 (zoals linksboven op de prent is aangegeven).071820 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel.
Amsterdam, Jan Claesz ten Hoorn, 1693. Treurspel
Illustraties: Frontispice een uitslaande prent: ”Den Onder-gang van Ionk-heer Willem van Arkel treur-Spel.” Het frontispice hoort bij p. 28 (zoals linksboven op de prent is aangegeven).071830 - Joan van Paffenrode: Willem van Arkel.
Amsterdam, Jan Claesz ten Hoorn, 1697a v. Treurspel
Illustraties: Gravure, “Den Onder-gang van Ionk-heer Willem van Arkel Treur-Spel.”
Slotvignet: fleuron.071860 - Joan van Paffenrode: De ondergang van Willem van Arkel.
Amsterdam, Jan Claesz ten Hoorn, 1705. Treurspel
Illustraties: Tussen fol. B6 en B7 een uitslaande prent :”Den Onder-gang van Ionk-heer Willem van Arkel treur-Spel.”071900 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal, ofte boertige comoedie van Sr Filibert [...]
Gorinchem, Paulus Vinck, 1663. Kluchtspel
Illustraties: Titelgravure: scène uit het spel.071910 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal, ofte boertige comoedie van Sr Filibert [...]
Gorinchem, Paulus Vinck, 1669a v. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Tweefrontispices buiten de collatie (aan de achterzijde met elkaar bevestigd).
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift r.b. (prent voorzijde): 90
Opschrift r.b. (prent achterzijde): 163
¶ De prent aan de voorzijde is identiek aan Ceneton06561.
071920 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal.
, , 1669b v.
Illustraties: Scène uit het spel: heer in mand wordt onder vuur genomen.071950 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal ofte boertige conoedie van Sr. Filibert.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1675a v.
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1180 G 12 : 3 met ingevoegde illustratie in oblongformaat.071970 - Joan van Paffenrode: Oud-mal ofte boertige komedie van Sr. Filibert.
Gorinchem, Paulus Vinck, 1683a v. Boertige comedie
Illustraties: Gravure bij p. 175072090 - Jan van Panders: Frederik de Rechtvaardige.
Amsterdam, Albert van der Kroe, 1781a o. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van J. Buijs, A. van der Kroe en Reinier Vinkeles (1741-1816)
UBL 1094 B 56 : 2 met ingevoegde uitslaande plaat.072210 - Lucas Pater (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De dood van Cajus Gracchus.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1733. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Vignet op fol.A5r (3).
Algemeen titelvignet op fol.A1r (UBL1094 C 6) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (1, 3).
Getekend en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een gezetelde man (m.) met zijn hand op de borst wordt omgeven door verschillende figuren (1).
Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf uitgebeeld met drie figuren hier omheen. Op de achtergrond is de berg Parnassus verbeeld met Apollo, Pegasus, de tempel van de Muzen en de Muzen (2).
De goden Apollo, Hercules en Mercurius zijn uitgebeeld voor het familiewapen van Joan Couck. Op de achtergrond de berg Parnassus met hierop de Muzen en Pegasus (3).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (4).
Datering: 1733 (1, 3), 1732 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift m.o.: DE DOOD VAN CAJUS GRACCHUS. TREURSPEL. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733. (1).
Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1732. (2).
Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733 (3).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. (4).
¶ De frontispices en titel(vignetten) in de exx. UBL1094 C 6 en UBL1094 E 8:2 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton09460, Ceneton03532, Ceneton05806, Ceneton01276, Ceneton11331, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton00153, Ceneton03251. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton06629, Ceneton03258. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton06629.
Ex. UBL1094 C 6 bevat tevens een algemene titelpagina met titelvignet (zie ook: Ceneton06630, Ceneton06637, Ceneton05640).072220 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De dood van Cajus Gracchus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1752. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Vignet op fol.*5r (3).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (1, 3).
Mogelijk Andries van Buysen jr. (werkzaam tussen 1743-1745)/sr. (werkzaam tussen 1707-1745) (onderschrift vervaagd, waardoor signatuur niet meer goed te lezen is) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een gezetelde man (m.) met zijn hand op de borst wordt omgeven door verschillende figuren (1).
Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche een bijenkorf met hiernaast 3 figuren. Op de achtergrond Apollo, Pegasus en de muzen op de berg Parnassus met hier naast de tempel van de Muzen (2).
De goden Apollo, Hercules en Mercurius zijn uitgebeeld voor het familiewapen van Joan Couck. Op de achtergrond de berg Parnassus met hierop de Muzen en Pegasus (3).
Datering: 1733 (1, 3), 1750 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: DE DOOD VAN CAJUS GRACCHUS. TREURSPEL. Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733. (1).
Opschrift (in cartouche): De Bijen storten hier het eelste dat zij Leezen, om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: A. v. Buysen (?) fecit, 1730. (gedeeltelijk onleesbaar ten gevolge van gebruiksporen van de koperplaat) (2).
Onderschrift m.o.: J. Punt inv. et fecit 1733. (3).
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1098 E 21, zie: Ceneton06628. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton03520, Ceneton07357. Voor een identiek vignet, zie: Ceneton06628.072230 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Alexis Piron): Gustavus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Vignet op fol.*2r (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Titelvignet buiten de collatie (UBL1094 C 8) (4)
Kunstenaar: Nicolaas van Frankendaal (werkzaam in A’dam tussen 1733-1775) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2-4).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met acanthusbladeren, bijen en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorf en de beeltenis van Apollo en de Muzen. Hiernaast twee kleinere cartouches met kleine scènes (1).
Personificatie van IJver(?) houdt het familiewapen van Dhr. Pieter Schrick vast. Om haar heen verschillende geveleugelde putti die met bloemen strooien (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene in het water (oorlogsschip, l.). Op de voorgrond een man die een vrouw opvangt (l.) (3).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (4).
Datering: 1760 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift: de Bijen storten hier het eêlste dat zy lezen om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen. Onderschrift m.o.: N. v. Frankendaal fecit (1).
Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. (2).
Opschrift m.o.: GUSTAVUS, Treurspel. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1760. (3).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. (4).
¶ De frontispices en (titel)vignetten in de exx. UBL1094 C 8 en UBL1094 E 8:5 zijn identiek (zie ook: Ceneton06628). Voor een identiek (titel)vignet, zie: Ceneton02577, Ceneton03618, Ceneton03619, Ceneton03620, Ceneton00017, Ceneton11331, Ceneton03251, Ceneton03258.
Het ex. UBL1094 C 8 bevat tevens een algemene titelpagina met een titelvignet (zie ook: Ceneton06628, Ceneton06637, Ceneton05640, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton00153).072240 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Alexis Piron): Gustavus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1761b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door N. v. Frankendaal, 1760.
Gravure boven de opdracht door S. Fokke.
Extra illustraties: Titelvignet door S. Fokke in TIN 19 B 89.072280 - [Lucas Pater]: De juichende Schouwburg.
Amsterdam, Izaak Duim, 1763a v. Zinnebeeldig divertissement
Illustraties: Titelvignet door N. v. Franckendaal, 1762.
Extra illustraties: UBL 1094 E 9 : 1 met frontispice van A. Delfos naar Romein de Hoge.
UBL 1094 E 9 : 1 met vier ingevoegde platen:
1. Het toneel van de Amsterdamsche schouwburg.
2. De zaal van de Amsterdamsche schouwburg.
3. Plattegrond van de Amsterdamsche schouwburg.
4. Procul este profani van Romein de Hoge.072300 - [Lucas Pater]: Leeuwendaal hersteld door de vrede.
Amsterdam, Izaak Duim, 1749. Zinnespel, met zang en dans
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Algemeen titelvignet (UBL1094 C 7:1) (3).
Uitvouwbare prent buiten de collatie na fol.C8v (UBL1094 E 8:5) (4).
Kunstenaar: Andries van Buysen jr. (werkzaam tussen 1743-1745)/sr. (werkzaam tussen 1707-1745) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2, 3).
Naar het leven getekend en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (4).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met acanthusbladeren, bloemen, bijen, het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche een bijenkorf met hier omheen 3 figuren. Op de achtergrond Apollo en Pegasus op de berg Parnassus en de tempel van de Muzen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Personificatie van Vrede kijkt neer op de personificatie van Vrijheid die de hand schudt met mannen die een lauwerkrans dragen. Hieromheen meer personificaties (Tijd, Rijkdom, Liefde, Overvloed, Wijheid etc.) (2).
Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (3).
Een theater, gedecoreerd met festoenen, kroonluchters en sculpturen van Thalia en Melpomene. Op het toneel wordt een toneelstuk uitgebeeld: verschillende personificaties staan rond 2 vechtende mannen. Weergegeven tussen wolken een vrouw met bloemen in haar hand (4).
Datering: 1747 (1), 1749 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (in cartouche): De Bijen storten hier het eelste dat zy leezen, Omde Oude stok te voen ende Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: A.v. Buysen fecit 1747 (1).
Opschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1749. Onderschrift m.o.: LEEUWENDAAL hersteld door de VREDE. (2).
Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. (3).
Opschrift l.o.: S. Fokke ad viv. del. et fec. Onderschrift m.o.: De Vrede, als uit den hemel nederdalende, vertoond, by het weder openen van den Amsteld. Schouwburg Anno 1749 in het Zinnespel Leeuwendaal hersteld door de Vrede. (4).
¶ De frontispices en de titelvignetten in de exx. UBL1094 C 7:1 en UBL1094 E 8:4 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet zie: Ceneton09459, Ceneton03588, Ceneton03616, Ceneton06642, Ceneton06645, Ceneton03251, Ceneton03258.
Het ex. UBL1094 C 7:1 bevat een algemene titelpagina met titelvignet (zie ook: Ceneton06628, Ceneton06630, Ceneton05640, Ceneton11331, Ceneton00153). Het ex. UBL1094 E 8:4 bevat een extra, uitvouwbare prent.072310 - Lucas Pater (naar het Engels van Arthur Murphy): Het onbewoonde eiland.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1774. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret072350 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1088 F 42 : 1) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1, 2).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816), gedrukt door D. Klippink (3).
Anoniem (4).
Onderwerp: Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Branded altaar waar 2 vrouwen voor zijn geknield. Een man steekt zichzelf met een dolk. Er rennen 2 mannen naar hem toe. Op de achtergrond een tempel (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vrouw op de voogrond heft een dolk (r.). Een oude man (m.) grijpt haar arm vast. 2 soldaten snellen naar haar toe (l.). Op de achtergond een brandend altaar, mensen en een tempel (3).
Volledige portretweergave van Olympia (4).
Datering: 1769 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. (1).
Onderschrift l.o.: S. Fokke, inv. et fec., onderschrift m.o.: OLIMPIA. (2).
Onderschrift l.o.: Js. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: Rr. Vinkeles, fecit 1769., onderschrift m.o.: OLIMPIA. | D. Klippink, Excudit. (3).
Onderschrift: OLYMPIA. S. Justin. 14 Liv. Opschrift r.b.: 162(4).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1088 C 2:1 en UBL1088 F 42:1 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06637, Ceneton06630, Ceneton06628, Ceneton05640, Ceneton11331, Ceneton06645, Ceneton03251, Ceneton00153, Ceneton03258.
Ex. UBL1088 C 2:1 bevat een algemeen titelvignet (Simon Fokke, Oefening beschaaft de kunsten) en titelprent (Simon Fokke).
Ex. UBL1088 F 42:1 bevat een extra frontispice. Dit frontispice toont stilistische overeenkomsten met: Ceneton02566, Ceneton02589, Ceneton02590, Ceneton02594, Ceneton02597, Ceneton02571, Ceneton02577, Ceneton02575, Ceneton02586, Ceneton02584, Ceneton02568, Ceneton02561 Ceneton02598, Ceneton02562, Ceneton02569, Ceneton02580, Ceneton02582, Ceneton02595.
MNL 5696 met twee bijgevoegde platen van S. Fokke en J. Buys; 5697 met een 3de ingevoegd frontispice.
SBH 127 B 1 : 1 heeft aan het eind twee gravures: offer voor tempel met fries; priester met lauwerkrans.
TIN 5 C 35 : 1 bevat zeer veel extra ill.: 4 extra frontispices, waarvan één in kleur en bladgoud. Dit laatste is ook het geval bij het titelvignet.072360 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1764b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice van R. Vinkeles naar Buys, excudit D. Klippink, met onderschrift Olimpia; brandoffer voor een tempel met fries door een priester met lauwerkrans.
Titelvignet S. Fokke.
Extra illustraties: MNL 5696 met twee bijgevoegde platen van S. Fokke en J. Buys; 5697 met een 3de ingevoegd frontispice.
SBH 127 B 1 : 2 heeft twee gravures: offer voor tempel met fries; priester met lauwerkrans.
TIN 5 C 35 : 1 bevat zeer veel extra ill.: 4 extra frontispices, waarvan één in kleur en bladgoud. Dit laatste is ook het geval bij het titelvignet.
Zes ingevoegde frontispices (titelgavures?), waarvan er drie op gekleurd vloeipapier met relief, een op rood vloeipapier en een op dikker blauw papier.
072380 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Edmond Cordier de Saint Firmin): Zarucma.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (frontispice).
Onderwerp: Personificatie (Waakzaamheid?) is uigebeeld temidden van verschillende attributen, waaronder een globe, lier, haan, bijenkorf, loftrompet en boeken (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond (r.) een man met een dolk die een rijk geklede man en vrouw (m.) aanvalt. Op de achtergrond verschillende figuren (frontispice).
Datering: 1765 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. (titelvignet).
Opschrift m.o.: ZARUCMA, TREURSPEL. Onderschrift l.o.: J. Punt inv. et fecit 1765. (frontispice).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1088 C2:2 en UBL1088 F 42:4 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton06637, Ceneton06630, Ceneton06628, Ceneton05640, Ceneton11331, Ceneton06642, Ceneton00153, Ceneton03251, Ceneton03258.
Titelplaat (ex. KBB)
TIN: Frontispice, titelvignet en wapen op *2r (Opdracht) zijn gekleurd en bevat bladgoud.072460 - [Andries Pels]: Didoos doot.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668a v. Treurspel
Illustraties: Perseverantervignet
Drie gravures van C.L. [C. Lairesse]072470 - [Andries Pels]: Didoos doot.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1093 H 5 : 1 met frontispice en vier uitslaande gravures072530 - [Andries Pels]: Julfus.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668a v. Blijspel
Illustraties: Perseverantervignet
Drie gravures van C.L. [C. Lairesse]072540 - [Andries Pels]: Julfus.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Uitslaande gravures072620 - Andries Pels (NVA) (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1716a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Extra illustraties: Ontwerptekening buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een kamer met hierin een schildersezel. De schilder zit op zijn knieën en kijkt naar zijn vrouwelijke model (frontispice).
Kamer met hierin een schildersezel, verschillende figuren en schilderattributen (ontwerptekening).
Techniek: Ets en gravure (frontispice).
Inkttekening, mogelijk ingekleurd met waterverf of verdunde inkt (ontwerptekening).
Tekst: Opschrift m.o.: DE SCHILDER DOOR LIEFDE, BLYSPEL. (frontispice).
¶ De frontispices in de exx. UBL1203 G 11:1 en UBL1087 G 28 zijn identiek.
Het ex. UBL1203 G 11:1 bevat een algemene titelprent door Simon Fokke (gedrukt door Jan Smit in 1747).
Het ex. UBL1087 G 28 bevat tevens een ontwerptekening.
De titelpagina’s in de exx. UBL1203 G 11:1 en UBL1087 G 28 bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Frontispice en titelgravure in het ex. KBH 845 E4 : 3 : 8 ingekleurd.072630 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1716b v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice en titelgravure.072660 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1717a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend door Bernard Picart (1673-1733).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Acht gegroepeerde figuren op straat. Een man op de voorgrond zit op een slee (?). Een man en een vrouw staan in de deuropening naar deze groep te kijken. In een andere deuropening is een aap te zien.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: B. Picart del. 1715.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 29 en UBL1203 G 12:1 zijn identiek. Deze exx. bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. UBL1203 G 12:1 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Lairesse (nil volentibus arduum) en een titelprent door Simon Fokke (gedrukt door Jan Smit in 1747).072680 - Adriaan Peys (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond [non Molière]): L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1680. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Anoniem (1 en 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1).
Mogelijke illustratie van de inhoud van het toneelstuk (2).
Techniek: Ets en gravure (1 en 2).
Tekst: Onderschrift: Le feint Avocat. De gewaande Advocaat. (1)
¶ De uitvouwbare prent in ex. UBL1094 F 11:6 heeft een opmerkelijk gevormde drukrand, vergelijkbaar met de prent in ex. UBL1087 G 13:1. Deze prenten hebben tot dezelfde serie behoord.072690 - [Adriaan Peys] (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière): Amphitrion.
Zonder plaats, Z.dr., 1670. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 F 10 : 9 met ingevoegde plaat door Jan Punt (1740).072710 - Adriaan Peys (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Klucht-spel, van het gedwongen houwelyck, of mariage forcè.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1680. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 F 11 : 7: Frontispice buiten de collatie: gravure door J. Punt uit 1739.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Le Mariage Forcé., onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1739
¶ Frontispice komt uit de Franse editie.072720 - Adriaan Peys (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Klucht-spel, van het gedwongen houwelyck, of mariage forcè.
Amsterdam, Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Le Mariage Forcé., onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1739
¶ Het exemplaar UBL1095 H 82 bevat geen frontispice.
Het frontispice in exemplaar UBL1094 F 11:7 komt uit een Franse editie.072730 - Adriaan Peys (naar het Frans van Thomas Corneille en Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): De gemaeckte rouw.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1680. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingeplakt titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Beeltenis van Flora, de godin van de bloemen, tezamen met twee putto. Deze beeltenis is weergegeven in een cartouche van acanthusbladeren in rococo-stijl.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): Die Poëzy als Bloemen t’Zamen Leest; Vond. Het vignet is langs de contouren uitgeknipt en opgeplakt, dus het mogelijke onderschrift is niet te achterhalen.072750 - Adriaan Peys (naar het Frans van Thomas Corneille en Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Klucht van de gemaeckte rouw.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1685. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede, moord op koning (Hendrik IV van Frankrijk).072760 - Adriaan Peys (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman.
’s-Gravenhage, Levijn (I) van Dijck, 1675 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Le Bourgeois Gentil-Homme.
Onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1740.
¶ Frontispice komt uit de Franse editie.072790 - Adriaan Peys (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): De getrouwen harder.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Ingeplakt titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Een visserstafereel weergegeven binnen een cartouche met personificaties van de visserij en zeevaart. Deze prent is over de oorspronkelijke titelvignet van de Perseveranter heengeplakt.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Het Haft vertoont aan deeze Man / Dat hy nu Vossen vangen kan. Het vignet is langs de contouren uitgeknipt en opgeplakt, dus het mogelijke onderschrift is niet te achterhalen.
¶ Het frontispice in ex. UBL1094 F 11:1 is vergelijkbaar met het frontispice in UBL1090 E 9 (Ceneton01158). Alleen het opschrift is afwijkend.
Het ex. UBL1094 F 11:1 bevat een algemene titelprent door Simon Fokke (gedrukt door Jan Smit in 1747).072800 - Adriaan Peys: Hatelycke liefde van den Gotschen Noran ende Julia.
Antwerpen, Martinus Verhulst, 1661 ca.. Treurspel door vertoningen [pantomime]
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL met opgeplakt vignet: “Inventum medicina meum est, opiferque per orbem dicor; et herbarum subjecta potentia nobis.”072820 - [Adriaan Peys]: De maeltyt van Don Pederoos geest, of de gestrafte vrygeest.
Amsterdam, Erven van Otto Barentsz Smient, 1699. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede.
Slotvignet.
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 F 10 : 5 met ingevoegd frontispice.072830 - Adriaan Peys (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): De nacht-spookende joffer.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: In het ex. UBL 1094 F 10 : 8 is over het titelvignet een gravure geplakt met de tekst “Vigilanter et quieté.” Dit exemplaar bevat ook het frontispice dat eigenlijk hoort bij de editie 1713 van Het spookend weeuwtje door Nil Volentibus Arduum.072840 - Adriaan Peys (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Scapyn.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1680. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Ingeplakt titelvignet.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779) (frontispice)
Anoniem (titelvignet)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (frontispice).
Beeltenis van verschillende putti die de godin van de wijsheid en de kunsten, Minerva, verschillende boeken komen brengen. Deze prent is over de oorspronkelijke titelvignet van de Perseveranter heengeplakt (titelvignet).
Datering: 1740 (frontispice)
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Les Fourberies de Scapin., onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1740. (frontispice)
Opschrift (in cartouche): Minerva Duce. (titelvignet). Het vignet is langs de contouren uitgeknipt en opgeplakt, dus het mogelijke onderschrift is niet te achterhalen.
¶ Frontispice komt uit de Franse editie.072900 - Adriaan Peys (naar het Italiaans van Torquato Tasso): De toveryen van Armida, of het belegerde Jeruzalem.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 F 10 : 3 met twee ingevoegde platen.072920 - Adriaan Peys (naar het Italiaans van Torquato Tasso): De toveryen van Armida, of het belegerde Jeruzalem.
Amsterdam, Gerrit en Andries Schellinghwouw, 1697b d. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties: Slotvignet: hand met ganzenveer072930 - Adriaan Peys (naar het Italiaans van Torquato Tasso): De toveryen van Armida, of het belegerde Jeruzalem.
’s-Gravenhage, Pieter van Santen, 1697c d. Treurspel met kunst- en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: Mercurius073030 - [Adriaan Peys] (naar het Frans van A.F. Montfleury): De vrouw, rechter en partij van haar man.
Amsterdam, Izaak Duim, 1746. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Extra illustraties: MNL 8045: met ingevoegde titelplaat.073090 - [Adriaan Peys of Jan Vos] (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Korte inhoud van de toveryen van Armida, of het belegerde Jeruzalem.
Amsterdam, Z.dr., 1683. Inhoudsoverzicht
Illustraties: Fleuron op de titelpagina en onder de tekst.
Extra illustraties: Ex. UBL 1084 F 10 : 2 heeft een extra ingeplakt vignet, “Atque ex amaris mella condunt sua.”073120 - Christoffel Pierson: Dagobert, koning in Vrankrijk.
Gouda, Johannes en Andries Endenburg, 1714. Hofspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Links een man met een mijter. Rechts een groep edellieden die met hem converseren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: DAGOBERT, HOF-SPEL.
Onderschrift: Tot GOUDA by J: en A: ENDENBURG. 1714.073130 - Christoffel Pierson (naar het Frans van Pierre Corneille): De edelmoedige Laodice, koningin van Arménien.
Gouda, Lucas Kloppenburg, 1712. Staatspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zes converserende figuren, waaronder twee strijders en een rijk geklede vrouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: DE EDELMOEDIGE LAODICE STAATSPEL. Tot GOUDA by LUKAS KLOPPENBURG.073160 - [Isaac de Pinto] (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De knorrepot, of de gestoorde doctor.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1695. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: De knorrepot Blyspél. A. Schoonebeek fec073170 - Isaac de Pinto (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De knorrepot, of de gestoorde doctor.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.073290 - [Joan Pluymer (Pluimer)]: De buitenspoorige jaloersche.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1681. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Extra illustraties: Tekening buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
Getekend door Marten Corver (1727-1794) (tekening) .
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (frontispice).
Mogelijke illustratie van de inhoud van het toneelstuk (tekening).
Techniek: Ets en gravure (frontispice).
Potloodtekening (tekening).
Tekst: Opschrift m.o.: De Buyten Sporige Jaloersche (frontispice)
Onderschrift l.o.: M: Corver: del: (tekening)073360 - [Joan Pluymer (Pluimer)]: Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida. Met konst- en vliegwerken, verscheidene sieraaden en balletten.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1697a v. Toneelspel met kunst- en vliegwerken, sieraden en balletten
Illustraties: Perseverantervignet
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 F 10 : 4 met opgeplakt vignet: “Het Haft vertoont aan deeze Man, Dat hy nu Vissen vangen kan.”
Ex. KBH 6 J 89 met gravure van J. Punt uit 1739.073380 - [Joan Pluymer (Pluimer)]: Reinout in het betoverde hof, zynde het vervolg van Armida. Met konst- en vliegwerken, verscheidene sieraaden en balletten.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 B 59 : 1 heeft een frontispice dat eigenlijk bij De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1717) hoort.073400 - Joan Pluymer (Pluimer) (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury (non Molière)): School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1691. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Bij UBL 1093 H 4 : 2 is een kleiner frontispice bijgebonden, met onderschrift “L’école des amans.”073410 - Joan Pluymer (Pluimer) (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet073460 - [Joan Pluymer (Pluimer)] (naar het Frans van J.N. Vernoy, dit Saint-Georges (of: F.L de Sévigny)): De verlooren schildwacht.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686a o. Kluchtspel
Illustraties: titelvignet
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Bijenkorf in een bloemenkrans met het stadswapen van Amsterdam hierboven uitgebeeld.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Yver In liefd bloejende
¶ In het exemplaar UBL1093 H3:4 is geen frontispice opgenomen voor het toneelstuk.073470 - Joan Pluymer (Pluimer) (naar het Frans van J.N. Vernoy, dit Saint-Georges (of: F.L de Sévigny)): De verlooren schildwacht.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686b o. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: In UBL 1095 G 56 een gravure buiten de collatie, met onderschrift La Sentinelle Perdue, De verloren Schildwacht.073620 - [Joan Pluymer (Pluimer)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De vrék.
Amsterdam, Albert Magnus, 1685a v. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Twee frontispices buiten de collatie (1, 2). Één decoratieve prent buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jan Punt (1711-1779) (1 en 2).
Anoniem (3)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1 en 2).
Drinkende man zit onderuitgezakt op een kruk. Beeltenis weergegeven binnen een cartouche in de kwabstijl (3).
Datering: 1740 (1 en 2)
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Gravure (3)
Tekst: Opschrift: De Vrek., onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1740. (1)
Opschrift: L’Avare., onderschrift l.o.: J. Punt delin et fecit, 1740 (2)073660 - [Joan Pluymer (Pluimer)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De vrék.
Amsterdam, Izaak Duim, 1756b v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.073720 - Elias du Pomaré (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Virginia.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1704. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 F 24 : 2 met 2 ingevoegde frontispices, resp. Latijns en Frans onderschrift.073730 - Jan Pook: Derde Harlequin met de rarekiek. op de grenzen van Vrankryk; vertoonende ’t voorgevallene in Vlaanderen.
Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1709.
Illustraties: Frontispice, Harlequin073740 - Jan Pook: De dood van Eigenbaat, of de herstelde Wil, in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam, Marcelis van Heems, 1709 ca.. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Getekend en in prent gebracht door Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gezetelde personificaties van Wil, Godsvrucht en Voorzichtigheid. Verschillende ondeugden worden weggejaagd door de personificatie van Rechtvaardigheid. De personificatie van Berouw kijkt naar wat er gebeurt.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: J. Schynvoet del. et fec., opschrift m.o.: DE DOOD VAN EIGENBAAT: of de HERSTELDE WIL.
¶ De frontispices in de ex. UBL1094 C 4: 1 en UBL1094 D 13:1 zijn identiek.073760 - Jan Pook: Harlequin, Reyzende met zyn Rarekiek, van Wynendaal
Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1709.
Illustraties: Frontispice, Harlequin073780 - Jan Pook: Den hollebolligen lagchende dokter, of de bereysde Hans Zing-Zang.
Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1710a o. Kamerspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Straatverkooper in een kamer waar mannen aan het drinken en roken zijn.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift m.o.: HANS ZING-ZANG.073790 - Jan Pook: Den hollebolligen lagchende dokter, of de bereysde Hans Zing-Zang.
Amsterdam, Cornelis van Hoogenhuysen, 1710b d. Kamerspel
Illustraties: Drukkersmerk Ten Hoorn
Frontispice met onderschrift “Hans Zing-zang”.073800 - Jan Pook: Den hollebolligen lachende dokter, of de bereysde Hans Zing-Zang, verhalende al de gevallen van zyne reyze door de waereld.
Amsterdam, Timotheus ten, wed. Hoorn, 1715a v. Kamerspel
Illustraties: Frontispice
Typografisch ornament073810 - Jan Pook: Den hollebolligen lachende dokter, of de bereysde Hans Zing-Zang, verhalende al de gevallen van zyne reyze door de waereld.
Amsterdam, Timotheus ten, wed. Hoorn, 1715b v. Kamerspel
Illustraties: Frontispice met onderschrift: “Hans zing zang”.
Typografisch ornament073850 - Jan Pook: Tweede Harlequin met de rarekiek, vertoonende, de oorlogs gevallen in Vlaanderen.
Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1709.
Illustraties: Frontispice, Harlequin073900 - David de Potter Lodowyxzoon (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1650. Blij-eindend herders treurspel
Illustraties: Gravure: portret van Guarini, 63 jaar oud. Onderschrift: GUARINUS aengezicht Van dezen eed’len geest: Ontdeckt wel ’t Godlijck licht Maer zyne HERDER meest073910 - David de Potter Lodowyxzoon (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder.
Amsterdam, Jan (I) Bouman, 1678. Blij-eindend herders treurspel
Illustraties: Frontispice
Extra illustraties: Portret buiten de collatie
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Verschillende figuren hebben zich gegroepeerd om een altaar dat gewijd is aan de jachtgodin Diana. Er worden een man en een herderin getrouwd voor dit altaar. Boven deze beeltenis is de personificatie van Faam verbeeld met hier om heen in vier medaillons aparte beeltenissen.
Portret van Gio Baptista Guarini.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op vaandel): Den Getrouwen Herder Vertaelt door D. de Potter., onderschrift: ‘T Amststerdam, bij Jan Bouman. 1678. (frontispice).
Opschrift (rondom medaillon): Gio Baptista Guarini De Longe In Het LXIII Iaer Syns Ouderdoms, opschrift m.o.: Guarinus aengezicht Ontdeckt wel ‘t godlijck licht van deezen eed’len geest: Maer zijne Herder meest (portret).073930 - David de Potter Lodowyxzoon (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder.
Amsterdam, Aart Wolsgrein, 1695b d.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat en afbeelding073940 - David de Potter Lodowyxzoon (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): De getrouwen herder.
Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1696. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Frontispice
Portret van Guarini
Voor elk bedrijf een gravure door Schoonbeek (e.a.?)073950 - D. de Potter Lodew.zn. & Kornelis Boon (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Dorinde.
’s-Gravenhage, François Moselagen, 1735. Herdersspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet074030 - Pieter Pypers (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De akademi-vrienden.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door H.L. Myling.074040 - Pieter Pypers (naar het Frans van Bernard Joseph Saurin): Béverly, of de gevolgen der speelzucht.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1781. Burger treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 C 12 twee titels, met portret.074050 - Pieter Pypers (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Euphemia, of de zegepraalende godsdienst.
Amsterdam, Matthijs Schalekamp, 1793. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBN 271 C 81:2 : titelgravure door Th. Koning
Gravure door Huyser boven de Opdracht
Gravure van de Gravin d’Orcé door ? (hoort bijhet laatste toneel, maar zit in exemplaar te Nijmegen achter de personages)074060 - Pieter Pypers (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Felix, of de vondeling.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1095 C 14 : 2 met twee titelpp.074090 - Pieter Pypers (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): De Malabaarsche weduwe.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Gravure boven de opdracht074120 - Pieter Pypers (naar het Frans van Étienne Morel de Chédeville): De karavaan van Groot Kairo.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788a v. Zangspel, met balletten
Illustraties: Met titelgravure (niet in het Nijmeegse ex.).
Extra illustraties: UBL 1095 C 12: met dubbele titel, op één waarvan ’s dichters portret, aet. 40, met een eigenhandig getekend gedicht: “Op mijne afbeelding”.074130 - Pieter Pypers (naar het Frans van Étienne Morel de Chédeville): De karavaan van groot Kairo.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788b v. Zangspel, met balletten
Illustraties: Gegraveerde titel (1789) van Theodorus Koning (1748-1829) naar A. Hulk Psz. (= Abraham Jacobsz. Hulk, 1751-na 1817?)074150 - Pieter Pypers (naar het Frans van Jean François Marmontel): Lausus en Lydia.
Amsterdam, Arend Fokke Simonsz., 1777. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Titelvignet buiten de collatie (UBL1094 C 11) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 C 11) (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 15:1) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812) (1).
Naar het leven getekend en in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829) (2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (3).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke, gedrukt door Arend Simonsz. Fokke (1755-1812) (4).
Onderwerp: Een tuin met hierin een obeliskachtig object en een tempel. In de lucht een grote zon (1).
Altaar met hierop de beeltenis van Petrus Pijpers ‘en profil’. Achter het altaar een grote zon. Op het altaar 2 brandende oliekruiken, boeken, een lier, lauwerkrans en spiegel die omwikkeld is met een slang (Waarheid). Voor het altaar boeken en planten (2).
Illustratie van het 5de bedrijf, laatste toneel van het toneelstuk. Gekroonde man met zwaard in de hand valt om in de armen van strijders (l.). 2 vrouwen houden elkaar vast (r.). Op de achtergrond een arena waar 2 vrouwen uit gerend komen (m.) (3, 4).
Datering: 1789 (2), 1772 (3, 4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift m.o.: Calescimus omnes agitante Phoebo. Onderschrift r.o.: J. Fokke inv. et fecit. (1).
Opschrift (rondom portret): PETRUS . PYPERS . AMISFURTENSIS . AETAT . XL . ANNORUM . Opschrift (onder altaar): Wat heeft de dichtkunst, toen ze ze lauwren schonk, bedreeven, ô PYPERS!.. Loon naar werk, maar ook niets meer; gegeeven. | W.H. Sels. Opschriften (op boeken): Stephanus treursp. | Merinval. | Berelei | Felix | Zemire en Azor | Vad. Gedicht | Mengeldicht. Onderschrift r.o.: Th. Koning ad viv. del. et sculps. 1789 (2).
Opschrift l.o.: S. Fokke, in et f, 1772 (3).
Opschrift l.o.: S. Fokke, in et f, 1772. Opschrift m.o.: LAUSAUS. | Ik leef! ik leef! | LAUSUS en LIJDIA. V.de Bedr. laatste tooneel. Onderschrift m.o.: A. Fokke, simonsz. excudit. (4).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1094 C 11 en UBL1094 F 15:1 zijn identiek.
De frontispices in deze exx. zijn alleen afwijkend wat betreft op- en onderschrift.
Ex. UBL1094 C 11 bevat tevens een 2de titelpagina met titelvignet. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06820.074160 - Pieter Pypers (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Merinval, of de gevolgen der wraakzucht.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1095 C 13 : 2 met dubbele titelp., waarvan één Pypers’ portret heeft, aet. 40, met een eigenhandig geschreven en ondertekend gedicht.074170 - Pieter Pypers: Het mislukt verraad op Amersfoort.
Amsterdam, Z.dr., 1776a o. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812) (frontispice).
Jan Fokke (titelvignet).
Onderwerp: In het centrale medaillon is een man met een dolk weergegeven (m.). Naast hem een man met geheven armen (l.) en een vrouw (r.) die hem vastgrijpt. Op de achtergrond strijders met speren (r.). Rondom deze voorstelling 4 kleine, ronde medaillons met strijdscènes hierin weergegeven. Boven het frontispice 2 personificaties van faam en een wapenschild (frontispice).
Gevleugelde man met helm en vlammend zwaard vliegt door de lucht. In zijn hand houdt hij een papier met een opschrift. Achter hem een grote zon met een oog in het midden. Op de achtergrond een stad (titelvignet)
Datering: 1776 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: HET MISLUKT VERRAAD OF AMERSFOORT. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1776. (frontispice).
Opschrift (op papier): Hoc protegente tuta. Onderschrift r.o.: S. Fokke, fecit (titelvignet)
¶ Het frontispice wordt door Jan Fokke toegelicht op de 2 pagina’s voor het frontispice.
Voor een identiek titelvignet en frontispice, zoals in ex. UBL1095 C 10, zie: Ceneton06820.074180 - Pieter Pypers: Het mislukt verraad op Amersfoort.
Amsterdam, Arend Fokke Simonsz., 1776b o. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Frontispice (2).
Titelvignet (3).
Kunstenaar: Naar het leven getekend en in prent gebracht door Theodorus Koning (1748-1829) (1).
Ontworpen en gemaakt door Jan Fokke (1745-1812) (2).
Jan Fokke (3).
Onderwerp: Altaar met hierop de beeltenis van Petrus Pijpers ‘en profil’. Achter het altaar een grote zon. Op het altaar 2 brandende oliekruiken, boeken, een lier, lauwerkrans en spiegel die omwikkeld is met een slang (Waarheid). Voor het altaar boeken en planten (1).
In het centrale medaillon is een man met een dolk weergegeven (m.). Naast hem een man met geheven armen (l.) en een vrouw (r.) die hem vastgrijpt. Op de achtergrond strijders met speren (r.). Rondom deze voorstelling 4 kleine, ronde medaillons met strijdscènes hierin weergegeven. Boven het frontispice 2 personificaties van faam en een wapenschild (2).
Gevleugelde man met helm en vlammend zwaard vliegt door de lucht. In zijn hand houdt hij een papier met een opschrift. Achter hem een grote zon met een oog in het midden. Op de achtergrond een stad (3).
Datering: 1789 (1), 1776 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (rondom portret): PETRUS . PYPERS . AMISFURTENSIS . AETAT . XL . ANNORUM . Opschrift (onder altaar): Wat heeft de dichtkunst, toen ze ze lauwren schonk, bedreeven, ô PYPERS!.. Loon naar werk, maar ook niets meer; gegeeven. | W.H. Sels. Opschriften (op boeken): Stephanus treursp. | Merinval. | Berelei | Felix | Zemire en Azor | Vad. Gedicht | Mengeldicht. Onderschrift r.o.: Th. Koning ad viv. del. et sculps. 1789 (1).
Opschrift m.o.: HET MISLUKT VERRAAD OF AMERSFOORT. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1776. (2).
Opschrift (op papier): Hoc protegente tuta. Onderschrift r.o.: S. Fokke, fecit (3).
¶ Het frontispice wordt door Jan Fokke toegelicht op de 2 pagina’s voor het frontispice.
Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1095 C 14:1, zie: Ceneton06819. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton06817.074200 - Pieter Pypers (naar het Frans van Claude Joseph Dorat): Pepyn, koning der Franschen.
Amsterdam, Matthijs Schalekamp, 1790. Treurspel
Illustraties: Gravure tussen Franse titel en titelpagina (horende bij het ‘laatste tooneel’): gravure van Myling naar C.P. Marillier.
Extra illustraties: UBN 271 C 81 : 1 bevat een proefdruk van de gravure bij het Laatste toneel.
De titelgravure is van Th. Koning (voorstelling: Petrus Pypers)
Illustratie ‘Utile et Amusant’ boven “Toewying...” is van Huyser.074210 - Pieter Pypers (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Semiramis.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801. Treurspel
Illustraties: Titelvignet van H. Le Myling (werkz. 1784-1820)074220 - Pieter Pypers: Stephanus, de eerste christen bloedgetuige.
Amsterdam, Matthijs Schalekamp, 1790. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBA 490 F 10 met titelportret
UBN 271 c 81:3 :
-Titelgravure van Th. Koning, voorstellende: Petrus Pypers.
-gravure van Huyser boven “Toewying....”
UBN 293 c 13:
-2x titelgravure van Th. Koning, 1789, voorstellende: Petrus Pypers.
-gravure boven de opdracht van Huyser, 1789.
-tussen *8 en A1: gravure met 4 mannen
-tussen B5 en B6: gravure bij Iste Bedryf, VIde Toon. van H. L. Myling, 1792, naar een tekening van J. Kuyper. (zelfde voorstelling als de vorige)074240 - Pieter Pypers (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemire en Azor.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Zangspel met kunstwerken en balletten
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Extra illustraties: UBL 1094 F 16 met frontispice “Zemire en Azor” door W. Immink en I. Weege naar K. Le Myling (1784)074250 - Pieter Pypers (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemire en Azor
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1786. Zangspel met kunstwerken en balletten
Illustraties: Frontispice: W. Immink en J. Weege naar K.L. Myling, 1784.074330 - Catharina Questiers de Hoest (naar het Spaans van Antonio Enríques Gómez): Casimier, of gedempte hoogmoet.
Amsterdam, Gabriël à Roy, voor Gerard [Gerrit] Smit, 1656. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: ‘t Geval is eind’lijck moe de Poolse Vorst te plaage:
zij doet hem, naa veel Ramp en Hoon, de Kroon weerdragen.
Clorind’en Sigismont, zijn weederkomst bestempt,
dies, Casimiers verraat en Hooghmoet wert gedempt.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op fries): MENTEM MORTALIA TANGUNT.
Onderschrift m.o.: ‘t Geval is eind’lijck moe de Poolse Vorst te plaage:
zij doet hem, naa veel Ramp en Hoon, de Kroon weerdragen.
Clorind’en Sigismont, zijn weederkomst bestempt,
dies, Casimiers verraat en Hooghmoet wert gedempt.074340 - Catharina Questiers de Hoest (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Den geheymen minnaar.
Amsterdam, Gerrit van Goedesberg, 1655. Blijspel
Illustraties: Titelprent door Catharina Questiers.
Titelvignet: houtsnede (schildpad), getekend met Petrus Verplancke074450 - Carel Alexander van Ray (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): Waarom niet?
Amsterdam, , 1803. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet074530 - Egbert Meynertsz.: Amsterdam: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.074640 - Rederijkers: Robertus standvastigheyt ende onnoosele dood, Graeve van Modena, uytgewerckt miraekeleuselyck door Richarda syne gemalin.
, , 1679.
Illustraties: Titelvignet: Sint Petrus075450 - Rederijkers van Delft: Delft: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.075810 - Rederijkers van Gouda: Gouda: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.075850 - [Rederijkers van Haarlem]: Haerlems Juweel: tot nut vande oude Arme uyt liefden ten thoon ghestelt nae de voorghegevene Caerte van ’t Speelcorentken. Spel van Sinnen.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1608a v. Zinnespel
Illustraties: Met uitslaande gravure: de intrede van de Vlamingen van Haerlem verthoont.075860 - [Rederijkers van Haarlem]: Haerlems Juweel: tot nut vande oude Arme uyt liefden ten thoon ghestelt nae de voorgegevene Caerte vant Speelcorentken. Spel van Sinnen.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1608b v. Zinnespel
Illustraties: Met uitslaande gravure: de intrede van de Vlamingen van Haerlem verthoont.075890 - Rederijkers van Haarlem: Haarlemse Pellicanisten: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.075910 - Rederijkers van Haarlem: Haarlemse Wijngaertranken: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.076190 - [Rederijkers van Kortrijk (Kruisbroeders)]: Kluchte, ofte esbatament: vertooghende de dwaesheyt van sommighe ouders, die al haer middelen ende rijck-dommen zijn bestedende, om haere kinderen door de studien groot te maecken.
Kortrijk, Jan van Mullem, 1661. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: π2v: Fleuron met beer.076220 - [Rederijkers van Kortrijk (Kruisbroeders)]: Vaders achtbaerheydt oorsaecke van des kinders wel, oft qualyck-vaert aenghemerckt in Adolphus ende Eumelus.
Kortrijk, Jan van Mullem, 1661.
Illustraties:
Extra illustraties: π2v: Fleuron met beer.076250 - Rederijkers van Leiden: Leiden: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.076470 - Rederijkers van Noordwijk: Noordwijk: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.076600 - Rederijkers van Schiedam: Schiedam: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam, Jan (III) van Waesberge, 1614. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsneden op ***7r, en verder bij de bijdragen van elke afzonderlijke kamer.076920 - Jan de Regt: Mengel-dichten [...] en kluchtspel De nacht-wachts.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, 1718. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (fol.F5r) (1).
Extra illustraties: Ingeplakt frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw (1, 2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man staat op de schouders van een andere man en probeert tot het raam van een vrouw te reiken. Op de achtergrond twee mannen met speren (1).
Vrouwfiguur met verschillende attributen van de Muzen. Twee putti aan haar voeten lezen boeken. Achter de vrouw twee musicerende saters. Op de achtergrond een arcadisch landschap (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift r.o.: J. Schynvoet fecit., onderschrift m.o.: JAN DE REGTS, NACHT-WACHTS. (1).
Opschrift m.o.: JAN DE REGTS MENGEL-DICHTEN., opschrift r.o.: J. Schynvoet fec. (2).
¶ Voor een identiek frontispice zoals in ex. 1204 H 7:1, zie Ceneton07051.076940 - Jan de Regt: De nacht-wachts.
Amsterdam, Gerrit de Groot, en Kompagnie, 1733. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice op fol.G3r.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man staat op de schouders van een andere man en probeert tot het raam van een vrouw te reiken. Op de achtergrond twee mannen met speren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift r.o.: J. Schynvoet fecit., onderschrift m.o.: JAN DE REGTS, NACHT-WACHTS.
¶ Voor een identiek frontispice zoals in ex. UBL1204 G 13:1b, zie Ceneton07049.076960 - Hendrik Willem Regtering (naar het Frans van Jean François Marmontel): Dionys de tyran.
Amsterdam, Izaak Duim, 1759. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Tekstillustratie op *2r van Simon Fokke (1712 - 1784).076980 - Hendrik Willem Regtering (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam, Izaak Duim, 1757. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Illustratie bij de opdracht van Jan Punt, 1757 (1711-1779)
Extra illustraties: UBL 1094 C 36 : 1 met een ingevoegde tekening.076990 - [Hendrik Willem Regtering] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam, Izaak Duim, 1763. Blijspel
Illustraties: Titelvignet door N. van Frankendaal.
Illustratie bij de opdracht van Jan Punt, 1757 (1711-1779)077000 - [Hendrik Willem Regtering] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam, Jan Helders, 1780. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van R. Visscher077030 - Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Cornelius Hermann von Ayrenhoff): De geleerde vrouw.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure met muziekinstrumenten077040 - Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Onbekend): De gelukkige inval.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.077100 - Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Onbekend): Het vermogen der vaderlijke liefde.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.077310 - L. van Rhyn (naar het Duits van Gotthold Ephraim Lessing): De schat.
Amsterdam, T. van Harrevelt, 1786. Toneelspel
Illustraties: Vignet: gravure door S.F.077500 - Frans Rijk (naar het Frans van Joseph François Duché de Vancy): Absalon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Simon Fokke, 1740 (werkz. 1712-1784)
In TIN: Frontispice: Absalon, treur-spel. Door J. Goeree, 1721077510 - [Frans Rijk] (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Agamemnon.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drie frontispices buiten de collatie. Ex. TIN heeft een extra illustratie met onderschrift “Antiochus, matris insidiis oppugnatus.”
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.

Techniek: Ets en gravure

Tekst: Onderschrift m.o.:AGAMEMNON, ab uxore permptus., onderschrift r.o.: 33 (frontispice 1 en 2)
Onderschrift: AGAMEMNON. Euripid. Trag. (frontispice 3)

¶ De eerste twee frontispices zijn identiek.077520 - Frans Rijk (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Agamemnon.
Amsterdam, Willem Barents, 1727. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede; arend met In magnis voluisse sat est.077530 - [Frans Rijk] (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Agamemnon.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet077540 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Pierre Corneille): Andromeda.
Amsterdam, Cornelis Sweerts, 1699. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 D 35 : 3 wordt voorafgegaan door vijf frontispices, vier verschillende gravures. Een ervan is door De Vries uit 1778.077560 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Pierre Corneille): Andromeda. Vercierd met zang, dans, konst, en vliegwerken.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Andromeda vastgeketend aan een rots in zee wordt bedreigd door het zeemonster. Perseus komt aanvliegen op Pegasus. Op de kade kijken mensen hiernaar en wijzen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ANDROMEDA. TREURSPEL. | I: SCHYNVOET. FEC
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice zoals in ex. UBL1097 G 59 (afwijkend onderschrift), zie: Ceneton07114, Ceneton07115.077570 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Pierre Corneille): Andromeda.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Extra illustraties: Prent buiten de collatie (3).
Klein frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Pieter Tanjé (1706-1761) (2).
Anoniem (3, 4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Andromeda vastgeketend aan een rots in zee wordt bedreigd door het zeemonster. Perseus komt aanvliegen op Pegasus. Op de kade kijken mensen hiernaar en wijzen (1).
Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier), Pegasus en de tempel van de Muzen (2).
Perseus (r.) slaat de boeien van Andromeda (l.) los met zijn zwaard en valt op Pegasus het zeemonster (r.) aan (3).
Andromeda (r.) is geboeid aan een rots. Het zeemonster (l.) nadert haar. Op de achtergrond komt Perseus aangevlogen (4).
Datering: 1730 (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift m.o.: ANDROMEDA. TREURSPEL. ‘T AMSTERDAM, By DAVID RUARUS, boekverkoper 1730. (1).
Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zij leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weeze. Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit 1730. (2).
ANDROMEDA, Belluce objecta (4).
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice zoals in ex. UBL1094 C 42 (afwijkend onderschrift), zie: Ceneton07115, Ceneton07113.
Het titelvignet in ex. UBL1094 C 42 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL503 G 29:7, UBL708 G 19 en UBL1096 E 23.077580 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Andromeda.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739a o. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (frontispice).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Andromeda vastgeketend aan een rots in zee wordt bedreigd door het zeemonster. Perseus komt aanvliegen op Pegasus. Op de kade kijken mensen hiernaar en wijzen (frontispice).
De muze Erato (lyriek/liefdespoëzie) zit naast een stapel boeken en houdt een lier op schoot. Op de achtergrond 2 zwanen en de berg Parnassus met hierop Pegasus. Op de voorgrond een Putto met de attributen van het treurspel (Melpomene) (titelvignet).
Datering: 1730 (frontispice), 1738 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift m.o.: ANDROMEDA. TREURSPEL. ‘T AMSTERDAM, By DAVID RUARUS, boekverkoper 1730. (frontispice).
S. Fokke inv et fecit, 1738 (titelvignet).
¶ Voor een vergelijkbaar frontispice zoals in ex. UBL1094 F 61 (afwijkend onderschrift), zie: Ceneton07114, Ceneton07113.
Voor een vergelijkbaar titelvignet zoals in ex. UBL1094 F 61, zie: Ceneton01988, Ceneton02381, Ceneton03288, Ceneton05545.077600 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Andromeda.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Treurspel, versierd met zang, dans, konst en vliegwerken
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. TIN 5 D 25 : 1 heeft twee frontispices, waarvan één los ingeplakt. Verder een illullstratie in plano na p. 32, met een afbeelding die behoort bij Andromeda, en die lijkt op het eerste frontispice.077610 - Frans Rijk (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Athalia.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1716. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Jan Wandelaar (1690-1759 (1).
Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761) (2).
Anoniem (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Chaotische strijdscene. Een vrouw op de voorgrond wordt door strijders gegrepen. Een rijk geklede man staat op een verhoging als centrum van de compositie (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift m.o.: ATHALIA., onderschrift l.o.: J. Wandelaar fecit. (1).
Onderschrift m.o.: ATHALIE. onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: P. Tanjé sculp. (2).
Onderschrift m.o.: ATHALIE, Tragedie, Par Mr de Racine. (3).
¶ De frontispices buiten de collatie (2, 3) in ex. UBL1094 D 36:4 zijn afkomstig uit Franse edities van het toneelstuk ‘Athalia’.077670 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Berenice.
Amsterdam, Albert Magnus, 1684. Treurspel
Illustraties:

Extra illustraties: Één algemeen frontispice buiten de collatie (UBL1088 D 23:1) (1)
Frontispice buiten de collatie betreffend het eerste toneelstuk (UBL1088 D 23:1) (2)
Eerste frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (3)
Tweede frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (4)
Derde frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (5)
Vierde frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (6)
Vijfde frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (7)
Zesde frontispice buiten de collatie (UBL1094 F 56) (8)
Frontispice buiten de collatie (UBL1092 E 1:3) (9)
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784), uitgegeven/gedrukt door Jan Smit (werkzaam in de eerste helft van de achttiende eeuw) (1).
Ontworpen en getekend door Jacobus Buys (1724-1801), in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (2, 7).
Ontworpen en getekend door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761) (3).
Anoniem (4-6, 8, 9).
Onderwerp: Uitbeelding van een toneelspel op een toneel met hierboven de personificatie van Faam. Op de voorgrond zijn de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel) uitgebeeld (1)
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (2-9)
Datering: 1747 (1), 1771 (2, 7)
Techniek: Ets en gravure (1-4, 6-9)
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (kroon, diadeem, zwaard) (5)
Tekst: Onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec. 1747., opschrift r.o.: J. Smit excudit (1)
Onderschrift l.o.: J. Buys, inv. et del., onderschrift r.o.: R. Venkeles fecit.1772., onderschrift m.o.: BERENICE. (2, 7)
Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: P. Tanjé sculp., onderschrift m.o.: BERENICE. (3)
Onderschrift: Tite et Berenice. (4)
Onderschrift: BERENICE (5, 8)
Onderschrift: BERENICE. Sueton. Tit. J c. (6)
Onderschrift r.o.: 35
¶ Het eerste frontispice van UBL1088 D 23:1 is overeenkomstig met het algemene frontispice buiten de collatie van UBL1095 D 58:1. Het opschrift is hier echter weggelaten.
Het tweede frontispice in UBL1088 D 23:1 is identiek aan het vijfde frontispice in UBL1094 F 56.
De manier waarop het derde frontispice in UBL1094 F 56 is ingekleurd is vergelijkbaar met
UBL1094 F 54, UBL1088 F 49.
Het vierde fontispice in UBL1094 F 56 is vrijwel identiek aan het frontispice in UBL1092 E 1:3. Het onderscheid ligt in het onderschrift en een aantal stilistische aanpassingen (man op de voorgrond draagt een helm i.p.v. lauwerkrans).
De vierde prent in UBL1094 F 56 is uit het toneelstuk ‘Hannibal’ gehaald (zie achterzijde).
De zesde prent in UBL1094 F 56 is identiek aan de ingekleurde prent in ditzelfde boek, maar is niet polychroom.077680 - Frans Rijk (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Berenice.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet, gedateerd 1732, van Jan Punt (1711-1779)077760 - [Frans Rijk]: De hedendaagsche bankroetier achterhaalt.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk Hendrik van de Gaete; stormachtige golven met onderschrift: Turbant sed extollunt.077790 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Hester, of de verlossinge der Joden.
Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1719. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Jan Caspar Philips (1700-1773).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man met tulband op de voorgrond. Op de achtergrond een knielende man en een zittende vrouw.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: P. Tanjé sculp., onderschrift m.o.: ESTHER.077800 - Frans Rijk (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): De juffer kapitein.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Blijspel
Illustraties: Titelvignet Perseveranter077860 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Phedra en Hyppolitus.
Amsterdam, Albert Magnus, 1683. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
MNL 6034 met drie ingevoegde titelplaten, waarvan één in kleur, en met portret van de toneelspeelster Hippolyte de la Tude Clairon, naar Pugin de St.-Aubin, door J.B. Michel (folio).077910 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Polieukte, Armenisch martelaar.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724a v. Martelaarstragedie
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (4).
Kunstenaar: Ontworpen door J.W. (mogelijk Jan Wandelaar (1690-1759), gemaakt door A.D. (mogelijk Abraham Delfos (1731-1820) (1-4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Geknielde vrouw zit voor een gekroonde man op de grond (l.). Hier kijken een man en een vrouw en verschillende soldaten naar (1-4).
Techniek: Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in geeltinten (1).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in groentinten (2).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in oranjetinten (3).
Ets. Na het drukken bewerkt met 2 chiaroscuro-houtsnedes van verschillende donkerte, waardoor er een beeltenis is opgebouwd in bruintinten (4).
Tekst: Opschrift l.o.: J.W. inv, onderschrift r.o.: A.W. f., onderschrift m.o.: POLIEUKTE. (1-4).
¶ De manier van polychromeren in ex. UBL1094 D 37:2 is identiek aan de exx. UBL1090 C 52 en UBL1092 F 6:2.
077930 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Polieukte, Armenisch martelaar.
’s-Gravenhage, Cornelis van Zanten, 1750 ca.. Martelaarstragedie
Illustraties: Titelvignet: Utile dulci
Slotvignet: Door druk in ’t ligt
Extra illustraties: UBL 1096 H 77 heeft een monochroom ingekleurd frontispice met onderschrift Polieukte, J.W. inv. en A.V. f.077940 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Polieukte, Armenisch martelaar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1754. Martelaarstragedie
Illustraties: Titelvignet: Melioribus von pluribus, door S. Fokke, 1740.077960 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Pierre Corneille): Rodogune, Prinsesse der Parthen.
Amsterdam, Aart Dircksz Oossaan, 1687. Treurspel
Illustraties: Frontispice zonder tekst.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL 1088 D 23 : 3) (1)
Frontispice buiten de collatie (UBL 1092 E 1 : 6) (2)
Frontispice buiten de collatie van afwijkend formaat (UBL 1092 E 1 : 6) (3)
Kunstenaar: Ontworpen door Hubert Gravelot (1699-1773), in prent gebracht door Joseph DeLongueil (1730-1792) (1).
Anoniem (2).
In prent gebracht door P. Bodart (3).
Onderwerp: Mogelijke illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1, 2)
Portret van Antiochus Epiphanes, de koning van de Hellenistische Seleuciden (van 175-164 v. Chr.) (3)
Techniek: Ets en gravure (1, 2)
Gravure (3)
Tekst: Onderschrift l.o.: Gravelot Inven., onderschrift r.o.: DeLongueil Sculp., onderschrift m.o.: Seigneur voyez ses yeux. Déjatous égarés, troubles et furieux, (1)
Opschrift: P. Bodart f., ANTIOCHUS EPIPHA. (3)
¶ De frontispices in de exemplaren UBL1088 D 23:3 en UBL1092 E 1:6 zijn niet identiek.
Het frontispice in UBL1092 E 1:6 is vergelijkbaar met het frontispice in UBL1094 H 28 (Ceneton09073).077990 - Frans Rijk (naar het Frans van Pierre Corneille): Rodogune, Prinsesse der Parthen.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1785. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met trompet, en stadswapen van Amsterdam.078000 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Thebaïs, of vyandlyke broeders.
Leiden, Wed. Prins, 1680. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1092 E 1:1) (1).
Vier frontispices buiten de collatie (UBL1094 F 54) (2), (3), (4), (5)
Kunstenaar: Anoniem (1, 2, 4, 5).
Ontworpen en getekend door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Pieter Tanjé (1706-1761) (3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1-5).
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 4, 5)
Ets en gravure met de hand ingekleurd na het drukken. Op enkele punten is er bladgoud aangebracht (helmen, schild op de voorgrond) (3)
Tekst: Onderschrift m.o.: IOCASTA, inter dissendentes filios., onderschrift r.o.: 19 (1).
Onderschrift m.o.: Les Freres Ennemis., onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: P. Tanjé sculp. (2).
Onderschrift m.o.: Les Freres Enemis. (4).
Onderschrift m.o.: La Thebayde, tragedie, par Mr. de Racine (5).
¶ De frontispices in de exx. UBL1092 E 1:1 en UBL1094 F 54 zijn niet overeenkomstig.
UBL1094 F 54 bevat vier frontispices, waarvan drie een vergelijkbare beeltenis hebben, maar stilistisch kleine verschillen vertonen en verschillende onderschriften hebben.
Het frontispice buiten de collatie (1) in ex. UBL1092 E 1:1 (1) is identiek aan het frontispice buiten de collatie (2) in ex. UBL1093 C 3 (Ceneton03885).
De manier waarop het derde frontispice in UBL1094 F 54 is ingekleurd is vergelijkbaar met
UBL1094 F 56, UBL1088 F 49.078010 - [Frans Rijk] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Thebaïs, of vyandlyke broeders.
Haarlem / Amsterdam, Mozes van Hulkenroy / Hendrik Bosch, 1719. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet078020 - Frans Rijk (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Het vrouwtje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Bij ex. TIN 5 D 25 : 2 een gravure op planoformaat, voor het stuk, door Paterre / Filloeut, 1736, Parijs. Onderschrift: “La matrone d’Ephese.” Eronder een Frans gedicht van C. Moraine.078050 - [Frans Rijk (of Jan van Hoven)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Heraklius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1735. Treurspel
Illustraties: Vignet op de titelpagina is van J. Punt, inv. et fecit 1733.078060 - [Frans Rijk (of Jan van Hoven)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Heraklius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Treurspel
Illustraties: Vignet op de titelpagina is van N. Frankendaal, fecit.078080 - [Frans Rijk & Herman van Loghem] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1093 B 35:2/UBL1093 E 57:2) (1).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 D 37:3) (2).
Kunstenaar: Anoniem (1).
Ontworpen en in prent gebracht door Jakob van der Schley (1715-1779) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een soldaat knielt voor een man en een andere soldaat (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man knielt voor een gezetelde man. Op de achtergrond strijders (2).
Datering: 1735 (2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: J. v.d. Schley invenit., onderschrift r.o.: et sculp 1735., onderschrift m.o.: BRUTUS TREURSPEL. (2).
¶ De frontispices in de exx. UBL1093 E 57:2 en UBL1093 B 35:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton03282, Ceneton02566, Ceneton03279.
Ex. UBL1094 D 37:3 bevat een afwijkend frontispice.
078090 - Jac. de Rijk: De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1692. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Tekst: Opschrift: De Besteedster van Meisies en Minnemoers; Kluchtspel.078100 - [Jac. de Rijk]: De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden.
Deventer, Warrenert ten Uyl, 1728. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelprent
Gravure op de titelpagina: Romeinse arena078110 - Jac. de Rijk: De dagdief, of de timmerman door liefde.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1696. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Kleine prent boven de opdracht aan J. Goeree (2).
Kunstenaar: Mogelijk Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man zit op de grond met om zich heen gereedschap en hout. Op de achtergrond 3 andrere figuren in deze ruimte (1).
Illustratie van de Muze van de lyriek (Erato) die een boek offert op een altaar dat gewijd is aan een onbekende mannenfiguur (mogelijk J. Goeree). Hier omheen zijn putti uitgebeeld (2).
Techniek: Ets en gravure (1 en 2).
Tekst: Opschrift (op architectuur): De Dag-Dief Klvchtspel.
¶ In het ex. UBL1094 D 38:3 is een opdracht aan de kunstenaar Johannes/Jan Goeree meegebonden. Mogelijk is dit een aanwijzing dat het frontispice door Johannes/Jan Goeree gemaakt is.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton07168, Ceneton07170.078120 - [Jac. de Rijk]: De dagdief.
Deventer, Warner te Nuyl, 1725 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (zowel frontispice als titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man zit op de grond met om zich heen gereedschap en hout. Op de achtergrond 3 andrere figuren in deze ruimte (frontispice).
Arena vol vechtende soldaten. Op de voorgrond een rennende man (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift l.b.: DE DAG=DIEF KLVGTSPEL (frontispice).
Opschrift l.o.: 23.
¶ In het ex. UBL1098 F62 is op fol.A3r/v een opdracht aan de kunstenaar Johannes/Jan Goeree meegebonden. Mogelijk is dit een aanwijzing dat het frontispice door Johannes/Jan Goeree gemaakt is.
Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton07170, Ceneton07167.078140 - [Jac. de Rijk]: De dagdief, of de timmerman door liefde.
Amsterdam, Izaak Duim, 1778. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Mogelijk Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man zit op de grond met om zich heen gereedschap en hout. Op de achtergrond 3 andrere figuren in deze ruimte.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.b.: DE DAG=DIEF KLVGTSPEL.
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1094 C 49, zie: Ceneton07168, Ceneton07167.
Onder het frontispice is met potlood “J. Goeree?” geschreven.078150 - [Jac. de Rijk]: Krispyn, jufvrouw en notaris.
Amsterdam, Cornelis (II) Danckertsz, 1698 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1)
Titelvignet: Atlas
Kleine prent boven de boodschap aan J. Goeree (2).
Kunstenaar: Anoniem. Mogelijk Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1).
Uitbeelding van één van de Muzen (mogelijk Thalia) met een wapenschild in haar hand en putti om zich heen (2).
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift (op medaillon): Krispyn Iuffrouw en Notaris Bleyspel.
Onderschrift: Uytgegeven door Cornelus Danckerts met Privilegie
¶ De speciale boodschap aan Johannes/Jan Goeree, voor het toneelstuk start, kan er op wijzen dat deze prent mogelijk door Johannes/Jan Goeree vervaardigd is.078160 - Jac. de Rijk: Krispyn, jufvrouw en notaris.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met bijgevoegd frontispice van een vroegere uitgave.078260 - Colijn van Rijssele: Het eerste spel vanden Spieghel der minnen.
Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1617. Esbattement
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op fol. Ai r.078350 - Freerk Rinses: Een comedische samenspraak, tusschen den Pretendent, en zyne aanhangers, den Graaf van Derwentwater, Kenmure, Nithsdale, met zyn vrouw, als mede een Schotse Veldt-Overste, en syn Lyfknecht, en de Dienaars van den Konink, met den Scherp-rechter: geschiedt in Schotlandt en Engelandt.
Franeker, Claas Schotanus, 1716. Komedische dialoog
Illustraties: Titelvignet: Schildpad.078510 - Simon Rivier: Fransois van Brederode, of het belegerde Rotterdam.
Rotterdam, Johannes (II) Hofhout, en Ego van Wolfsbergen, 1775. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1092 C 52 met ingevoegde pentekening.078520 - [Simon Rivier]: Hertog Willem de Vyfde, bygenaamt de Dolle, Graaf van Holland, Zeeland, en Henegouwen, en heer van Vriesland.
Rotterdam, Johannes (II) Hofhout, en Ego van Wolfsbergen, 1774. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen door Theodorus de Roode (1736-1791), gemaakt door Jan Punt (1711-1779).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 15de toneel van het toneelstuk. Grote menigte waarin mensen elkaar vastpakken. O.a. mensen met speren. Op de voorgrond 2 rijk geklede vrouwen die converseren.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: T. de Roode, inv. | J. Punt, fecit 1774. | Doorluchtige Vorstin beschouw met schrik hoe myn gemaal enz. // Vyfde bedryf XV Tooneel.
¶ De frontispices in de exx. UBL1088 F 1:2, UBL1088 F 1:3 en UBL1092 C 51:1 zijn identiek.078650 - Simon Rivier: De verovering van den Briel, of grondlegging der Batavische vryheid.
Rotterdam, G. van Waesberghe, 1777. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: SBH 128 B 1 : 4 wordt gevlgd door een grote uitslaande plaat met onderschrift: “t’Veroveren van Den Briel, op den eersten April des jaars 1572.”078770 - Theodoor D. Rodenburgh: Alexander.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Jan Evertsz Cloppenburch, 1618. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Blazoen “In Lieft Bloeiiende. 1528.”
Slotvignet.078780 - Theodoor D. Rodenburgh (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Anna Rodenburghs trouwen Batavier.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Dirck Pietersz Voscuyl, 1617. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotvignet078820 - Theodoor D. Rodenburgh: Batavierse vryagie spel.
Leiden, Daniel Roels, 1622. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet078850 - Theodoor D. Rodenburgh: Bruylofts eer-gaef, aen d’eersamen, vromen, en deughd-lievenden Sr. Lucas van Valckenburgh en Susanna Koeymans.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1619. Bruiloftsspel
Illustraties: Zes gravures door Le Blond op de titelpagina.078860 - [Theodoor D. Rodenburgh] (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Casandra Hertoginne van Borgonie, en Karel Baldeus.
Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1617. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Typografisch element op fol K2v078960 - Theodoor D. Rodenburgh (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Hertoginne Celia en Grave Prospero.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1666. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet079040 - [Theodoor D. Rodenburgh] (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Jalourse studentin.
Amsterdam, Nicolaes (III) Biestkens, voor Willem Jansz. Stam, 1617c d. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotvignet079070 - Theodoor D. Rodenburgh: Keyser Otto den Derden en Galdrada, eerste deel.
Amsterdam, Porcevant Morgan, 1616. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Afbeeldinghe Van d’ elf Hemelen op A4r
Globe en hemelsfeer op C2r079080 - Theodoor D. Rodenburgh: Keyser Otto den Derden en Galdrada, eerste deel.
Amsterdam, Jan Marcusz, 1617. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Hemelglobe op fol. C2.079110 - [Theodoor D. Rodenburgh]: Melibea, derde deel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Jan Evertsz Cloppenburch, 1617 [= 1618]. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet079120 - Theodoor D. Rodenburgh: Melibea, eerste deel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Jan Evertsz Cloppenburch, 1618. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.
Blazoen “In Lieft Bloeiiende. 1528.”
Slotvignet.079130 - Theodoor D. Rodenburgh: Melibea, tweede deel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Jan Evertsz Cloppenburch, 1617. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet
Slotvignet079230 - Theodoor D. Rodenburgh: Vrou Iacoba, erf-gravinne van Hollandt, etc.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1638. Historie blij-eindend treurspel
Illustraties: Gravure op titelpagina079240 - [Theodoor D. Rodenburgh] (naar het Engels van Cyril Tourneur): Wraeck-gierigers treur-spel.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1618. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Blazoen
Slotvignet079250 - Theodoor D. Rodenburgh (naar het Engels van Cyril Tourneur): Wraeck-gierigers treur-spel.
Amsterdam, Cornelis van Breughel, voor Evert Cloppenburgh, 1634. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.079580 - Gerard Roos (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Socrates.
Rotterdam, Abraham Bothall, 1769. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Getekend door Peter Paul Rubens (1577-1640).
Onderwerp: Prent gemaakt naar een antieke, marmeren sculptuur van Socrates. De buste is binnen een niche geplaatst met hier omheen een opschrift.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (rondom niche): SOCRATES . SOPHRONISCI . FILIVS . ATHENIENSIS. Opschrift (onder niche): P.P. Rubens delin. | Ex marmore antiquo. Opschrift m.o.: Dit is ‘t Beeld des Wysten Mans aan ‘t Mensom ooit gegeeven, // Niet om de Tempelspraek maer om zyn leer en leeven. // Elk woord úit zynen mond, elk werk van zynen hand, // Gaf dubble blyken van een Goddelyk verstand. // Een Heiden: ja! maer zoo ontheidend door zyn zeeden, // Dat, wierd die vrye taal in ‘t Kristendom geleeden, // Men zag, op ‘t voetspoor van een Kristen Martelheld, // Dien Wyzen in ‘t getal der Heiligen gesteld. | I.V.Z.079660 - [Jacobus Rosseau]: De booter-markt.
Zonder plaats, , 1791. Kluchtspel
Illustraties: Tigelvignet: boog en pijlkoker, trompet, en bloemen.079680 - Jacobus Rosseau: Krispyn wyvebeul.
Amsterdam, Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1732 ca.. Boertig kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk, Egmont; J. Punt inv. et fecit 1732.079700 - Jacobus Rosseau (naar het Spaans van Onbekend): De snoevende minnaar, of gewaande graaf.
Amsterdam, Pieter Aldewereldt, 1735 ca.. Boertig blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk, nar op wereldbol079720 - Jacobus Rosseau: De triompherende harderin.
Amsterdam, Arnoldus Olofsen, 1735 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Apollo, “His ducunter ad astra”079730 - Jacobus Rosseau: De verkeerde waereldt
Amsterdam, Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1732 ca.. Boertig blijspel
Illustraties: Titelvignet: drukkersmerk, Egmont; J. Punt inv. et fecit 1732.079830 - Jacobus Rosseau: De zingende kramer, of de vermakelyke Krispyn.
Amsterdam, Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, 1760 ca.. Kamerspel
Illustraties: Het titelvignet stelt een kramer voor079880 - Jacobus Rosseau: De zingende matroos, of vermakelyke bootsgezel.
Amsterdam, Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1735. Kamerspel
Illustraties: Titelvignet.
Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Punt (1711-1779) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met beeltenissen van Minerva en IJver, trompetten van Faam, boeken en een klein cartouche met een beeltenis hierin. In het cartouche een landschap (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Groep drinkende figuren rondom een tafel. Een vrouw (r.) schenkt iets uit een fles in een glas. Een man (l.) zit onderuitgezakt op zijn stoel en gebaart (frontispice).
Datering: 1732 (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift: EGMONT. Onderschrift: J. Punt inv. et fecit 1732. (titelvignet).
Opschrift m.o.: DE ZINGENDE BOOTSGESEL, KAMERSPEL. (frontispice).079930 - Lucas Rotgans: Eneas en Turnus.
Amsterdam, François Halma, 1705. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene voor een kasteelpoort.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op steen): ENEAS en TVRNVS | Door L. Rotgans. | J.Goeree in.etfe.
¶ Het frontispice in ex. UBL1096 H 47 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1095 H 22 (Ceneton07347).079940 - Lucas Rotgans: Eneas en Turnus.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1710. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Jan Goeree (1670-1731).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Strijdscene voor een kasteelpoort.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op steen): ENEAS en TVRNVS | Door L. Rotgans. | J.Goeree in.etfe.
¶ Het frontispice in ex. UBL1095 H 22 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1096 H 47 (Ceneton07346).079980 - Lucas Rotgans: Eneas en Turnus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt, 1736 (1711-1779).079990 - Lucas Rotgans: Scilla.
Amsterdam, François Halma, 1709. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vijf gegroepeerde figuren op de voorgrond (4 mannelijke strijders; 1 rijk geklede vrouw). Op de achtergrond een strijdscene.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in medaillon): SCILLA TREURSPEL.
Onderschrift m.o.: T’AMSTERDAM, Gedrukt by FRAN‚OIS HALMA, 1709.080000 - Lucas Rotgans: Scilla.
Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier mannen staan gegroepeerd rond een rijk gekleden vrouw. Op de achtergrond soldaten en een offeraltaar.
Techniek: Ets en gavure.
Tekst: Opschrift (in medaillon): SCILLA TREURSPEL.
Onderschrift T’AMSTERDAM. Gedrukt by PIETER ROTTERDAM, 1711.
¶ Het frontispice in ex. UBL1094 E 14 is vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1096 H 84 (afwijkend onderschrift).080020 - Lucas Rotgans: Scilla.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1731. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
Pieter Tanjé (1706-1761) (titelvignet).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier mannen staan gegroepeerd rond een rijk gekleden vrouw. Op de achtergrond soldaten en een offeraltaar (frontispice).
Cartouche, gedecoreerd met (acanthus)bladeren, bloemen, bijen en het stadswapen van Amsterdam. In het cartouche is een bijenkorf verbeeld met hiernaast drie figuren. Op de achtergrond de berg Parnassus met Apollo (te herkennen aan zijn lier) en Pegasus (titelvignet).
Datering: 1731 (frontispice en titelvignet),
Techniek: Ets en gravure (frontispice en titelvignet).
Tekst: Opschrift (in medaillon): SCILLA TREURSPEL. Onderschrift m.o.: T’ AMSTERDAM, By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1731. (frontispice).
Opschrift: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen, Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: P. Tanjé fecit, 1731. (titelvignet).
¶ Het frontispice in ex. UBL1096 H 84 is vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1094 E 14 (afwijkend onderschrift).
Voor een vergelijkbaar titelvignet als in ex. UBL1096 H 84, zie: Ceneton05533.080070 - Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place): Adéla, Gravinne van Ponthieu.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gearmde man en vrouw (r.). De vrouw houdt een dolk in haar hand. Voor haar voeten ligt een man met een verentulband. Op de achtergrond strijders, een architecturale boog met sculpturen en een gordijn.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: ADÉLA, Treurspel. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec.. 1762.
¶ De frontispices en titelvignetten (bijenkorf) in de exx. UBL1094 C 3 en UBL1094 E 2:2 zijn identiek.
TIN: Met extra titelpagina met vignet: Oefening beschaaft dekunsten. En met frontispice door S. Fokke, 1762.080090 - [Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Aristomenes.
Amsterdam, Izaak Duim, 1755. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN: Met frontispice, door S. Fokke, 1771. Dezelfde gravure komt nogmaals voor na p. 64.080120 - [Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Blaise en Babet. Zynde het vervolg van De drie landbouwers.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Blijspel, met zang
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1088 C 8 : 3 met een ingevoegde uitslaande plaat.
TIN 8 C 51 met losse gravure door C. Brouwer / A. Fokke, afgebeeld is het 11e ton.080130 - Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De drie landbouwers.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1787. Blijspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1088 C 8 : 4 bevat een uitslaande plaat die het laatste toneel voorstelt.080150 - B. le Roy (naar het Frans van Michel Guyot de Merville): De gedwongene toestemming.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaas van Frankendaal, 1762 (werkzaam 1733-1775).080170 - B. le Roy: Jason en Medea.
Amsterdam, Izaak Duim, 1762. Serieus ballet
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf met onderschrift van Nicolaas van Frankendaal, (werkzaam van 1733-1775).
Extra illustraties: In UBL 1094 G 38 : 5 is een gravure bijgebonden met onderschrift “Iason, vellere aureo potitus triumphans.”080220 - [B. le Roy]: De zomer, of het feest van Ceres.
Amsterdam, Izaak Duim, 1751. Divertissement met konstwerken
Illustraties: Het vignet op titelpagina is van A. van Buizen, 1750.080280 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Clementina en Desormes.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie bij de opdracht van Reinier Vinkeles (1741-1816)080350 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)): De deserteur.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775b v. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet door R. Vinkeles.
Extra illustraties: Twee frontispices in TIN 19 B 60: een losse, behorend bij het 5e bedr., 8e ton., door G.P.Marillier (inv.) en C.F. Fritschius (sculp.). Het andere frontsipice heeft dezelfde afbeelding, maar alleen het onderschrift: De deserteur, tooneelspel. (Het frontisp. in TIN 5 F 67 heeft helemaal geen onderschrift.)080370 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)): De deserteur.
Amsterdam, Jan Helders, 1782a v. Zangspel
Illustraties: Frontispice
Extra illustraties: Ex. TIN 5 F 67met frontisp. en 6 ingevoegde gravures.080420 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant): De dragonder te Diedenhoven.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet gravure van Reinier Vinkeles080520 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Hennuyer, bisschop van Lizieux.
Amsterdam, Jan Helders, 1779a o. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina.080550 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Augustin Nadal): Hester.
Amsterdam, Fredrik de Kruyff, 1777. Toneelmatig zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. SBH heeft afbeelding.
Vignet op de titelpagina (zonder tekst, maar de welbekende bijenkorf is op de achtergrond duidelijk zichtbaar) door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Tekstillustratie op A3r eveneens van Renier Vinkeles, 1775.080560 - Bartholomeus Ruloffs (naar Alexandre Louis Bertrand Robineau Beaunoir): Huwelyk van Antonio, het vervolg op Richard Leeuwenhart, koning van Engeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791a v. Zangspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Extra illustraties: Gravure boven de opdracht door J. Goeree.080570 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Alexandre Louis Bertrand Robineau Beaunoir): Huwelyk van Antonio, het vervolg op Richard Leeuwenhart, koning van Engeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791b v. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Gravure van Goeree080610 - Bartholomeus Ruloffs: Inwyding van den Amsteldamschen Schouwburg.
Amsterdam, Izaak Duim, 1774c v. Toneelspel met zang en dans
Illustraties: Vignet lauwerkrans op zuil; zonder tekst, met de bijenkorf op de achtergrond, door Reinier Vinkeles (1741-1816).080630 - Bartholomeus Ruloffs: Jephta.
Amsterdam, Fredrik de Kruyff, 1779a v. Toneelmatig zangstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. SBH heeft afbeelding.
Vignet (zonder tekst, maar de welbekende bijenkorf is op de echtergrond duidelijk zichtbaar) door Reinier Vinkeles (1741-1816).080680 - Bartholomeus Ruloffs: Kersnacht.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794. Toneelmatig zangstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Bij het titelvignet worden alleen initialen vermeld, nl. W.B. en H.L.M.080700 - Bartholomeus Ruloffs: Komst der herderen te Bethlehem.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1795. Toneelmatig zangstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie bij de opdracht van J.B.080750 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant): De kuiper.
, , 1792b v.
Illustraties: Vignet: gravure door R. Vinkeles.080760 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant): De kuiper.
Amsterdam, Jan Willem Smit, 1793. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure: dertiende toneel080780 - Bartholomeus Ruloffs: Lodoïska.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1796b v. Zangspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 4 K 67: vignet in het voorwerk.080790 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Natalia.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777a v. Toneelspel
Illustraties: Frontispice tussen *1 en *2, door S. Fokke / J.W. Smit, behorend bij het 4e bedrijf, 4e toneel.
Extra illustraties: Ex. TIN 16 C 97 : 4 met 2 frontispices: het tweede, los, hoort bij de anonieme Natalia van hetzelfde jaar (Spectatoriaale schouwburg, deel V); deze prent is van Rein Vinkeles, 1777, en behoort eveneens bij het 4e bedrijf, 4e toneel.080810 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans / Italiaans van Pierre Baurans, naar Jacopo Angiolo Nelli): Pandolfus en Zerbina, of de meid meesteres.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1793a v. Zangspel
Illustraties: (TIN 72 E 94) Vignet op tp is van R. Vinkeles.
Extra illustraties: UBN Br 38920 met een bijgevoegde gravure van het tweede bedrijf, laatste tooneel.
(TIN 72 E 94) Kleine gravure (vignet) boven de toeweiding van J .Goeree.080860 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Richard Leeuwenhart, koning van Engeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791a v. Zangspel
Illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles080870 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Richard Leeuwenhart, koning van Engeland.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791b v. Zangspel
Illustraties: Titelvignet: lauwerkrans en bijenkorf
Fol. *3r: Wapen van mr. J. Rendorp door D. Vrijdag naar B.W.R. Ziesenis080880 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Charles Simon Favart): De schoone Arsène.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789a v. Zangspel, met baletten
Illustraties: Verschillende titelvignetten: in UBGent BL 4865 Muze-Lauwerkrans-Bijenkort; in UBL 1087 E 37 : 2 en 1087 F 16 : 3 Bijenkorf met Wezen en Oude Lieden.
Op *3r: tekstillustratie “Euterpe” van Jan Goeree (1670 - 1731)080890 - Bartholomeus Ruloffs: De schoone Arsène.
, , 1789b v.
Illustraties: Titelvignet: gravure van Reinier Vinkeles, 1774: Lauwerkrans-Muze-Bijenkorf.
Fol. *3r: Portretmedaillon Euterpe van J. Goeree.
Extra illustraties: Ex. TIN heeft een frontispice, afbeelding van de laatste scène van het vierde bedrijf. Ook een extra Vinkeles-vignet na het spel.080910 - [Bartholomeus Ruloffs] (naar het Frans van Louis Carrogis Carmontelle): De schrik is ’t meest.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1789. Toneelmatig spreekwoord
Illustraties: In enkele exemplaren (UBL 1087 F 16 : 1) vignet Durate; in andere (TIN 16 D 26, UBL 1087 E 37 : 3) lauwerkrans en bijenkorf van Vinkeles.080920 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Anseaume): De spreekende schildery.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Zangspel
Illustraties: Titelvignet door R. Vinkeles: Lauwerkrans en bijenkorf
Extra illustraties: TIN 7 E 7: Met losse gravure. Met zelfde afbeelding als de gravure tussen D4 en D5, door S. en A. Fokke, behorende bij het 12e bedr.080950 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Alexandre Louis Bertrand Robineau Beaunoir): De tafelvrinden.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788a. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina
Gravure van J. Goeree boven ‘Toewying’ met tekst “Bona conscientia paradysus”080960 - Bartholomeus Ruloffs: De tafelvrinden.
, , 1788b.
Illustraties:
Extra illustraties: Tussen π1 en π2 zit een gravure met wapen “Durate”.080980 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant): Tot middennacht, of list tegen list.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1790. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet081060 - Bartholomeus Ruloffs: De visschers.
Amsterdam, Jan Willem Smit, 1794.
Illustraties: Gravure, illustratie bij het laatste toneel.081070 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Willem Tell, beschermer der Zwitserse vryheid.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791a v. Treurspel
Illustraties: Met gegrav. titelvignet en portr. van Willem Tell, gegrav. door J. Kobell en uitgevoerd door Pieter Johannes Uylenbroek.
Extra illustraties: MNL 8335 met portret van Willem Tell, 8336 met portret en 8337 met portret, vóór en met de letter.081080 - Bartholomeus Ruloffs: Willem Tell, beschermer der Zwitserse vryheid.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791b v. Treurspel
Illustraties: Frontispice (portret)081090 - Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Willem Tell, beschermer der Zwitserse vryheid.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1795. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met portret van Willem Tell.081230 - Jacob van Ryndorp: Bekeerde Kwaaker, of bedrooge bruydegom.
Leiden, Hendrik de Swart, 1710. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice, afgedrukt op beide zijden van A1.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen kruisen hun zwaarden in een huiskamer met drie andere figuren (frontispice).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in medaillon): DE BEKEERDE KWAAKER Klucht-spel. (frontispice).
¶ Het frontispice in het ex. UBL1088 F 33 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1088 F 15:6 (Ceneton07475)081240 - Jacob van Ryndorp: Bekeerde Kwaaker, of bedrooge bruydegom.
’s-Gravenhage, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1719. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Titelvignet.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Twee mannen kruisen hun zwaarden in een huiskamer met drie andere figuren (frontispice).
De berg Parnassus met Pegasus, omringd door attributen van de muziek en het toneelspel. Hierboven de wapens van Den Haag, Leiden en Holland (titelvignet).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in medaillon): DE BEKEERDE KWAAKER Klucht-spel. (frontispice).
Opschrift (op vaandel): NULLA QUIES (titelvignet).
¶ Het frontispice in het ex. UBL1088 F 15:6 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1088 F 33 (Ceneton07474)081270 - Jacob van Ryndorp: De blyde geboorten-dag van Frederik IV, koning der Dennen, Nooren, en Wennen, &c, &c, &c.
’s-Gravenhage, Gerardus Block, 1733. Vreugdespel
Illustraties: Titelvignet: bol met kruis en lauwertakken081280 - Jacob van Ryndorp: Derde Meydag, of verhuys tyd.
’s-Gravenhage, Gerrit Rammazeyn, 1708. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Titelvignet (2).
Kleine prent boven bericht aan P.A. de Huybert (3).
Kunstenaar: D.C., mogelijk David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744) (1).
Anoniem (2, 3).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 9 figuren staan gegroepeerd rondom een man die net de kamer binnen komt stappen. 1 man is verstopt in een kist op de vloer (1).
De berg Parnassus met Pegasus, omringd door attributen van de muziek en het toneelspel. Hierboven de wapens van Den Haag, Leiden en Holland (2).
Twee naakte vrouwen liggen bij een fontein (3).
Techniek: Ets en gravure (1, 2)
Houtsnede (3)
Tekst: Opschrift (op toneel): DEN DERDEN MET DAG, opschrift r.o.: DC (1)
Opschrift (op vaandel): NULLA QUIES. (2)081310 - [Jacob van Ryndorp] (naar het Frans / Spaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Thomas Corneille / De Villiers / Louis Drouin dit Dorimond / Tirso de Molina): De gestrafte vrygeest.
Leiden, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1721. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een grafmomument in de natuur met hiervoor 2 wenende vrouwen. Op de voorgrond 2 mannen (Don Jan en Flippyn) (frontispice).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (onder grafmonument): Den Held Den Pedero Rust in dit Besloote Graft., opschrift r.o.: D. Coster. Onderschrift m.o.: GESTRAFTE VRYGEEST.
¶ Het frontispice in ex. UBL1088 F 16 : 1 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1094 H 65 : 3.081420 - Jacob van Ryndorp (naar het Frans van Onbekend): School der minnaars
’s-Gravenhage, Gerrit Rammazeyn, 1711. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2)
Kunstenaar: D.C., mogelijk David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744) (1)
Anoniem (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man hangt in een ‘kooi’ tussen twee gebouwen en spreekt de mensen op straat toe (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Gevleugelde putti stappen uit een boot en komen naar gezeten mannen en vrouwen in een tuin toe (2)
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: SCHOOL DER MINNAARS., opschrift r.o.: D.C. (1)
Opschrift (in cartouche): L’Ecole des Amans. (2)
¶ Het frontispcie buiten de collatie komt uit de Franse editie van het toneelstuk.081430 - Jacob van Ryndorp (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Tertuffe, of de schynheilige bedrieger.
’s-Gravenhage, Gerardus Block, 1733. Blijspel
Illustraties: Frontispice
Tutelvignet: Nulla quies081530 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet081540 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, óf verliefde reizigers.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1717. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Extra illustraties: UBA 2762 G 19 : 1 met titelgravure van De gelukte list.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en vrouw te paard springen over het water heen. Mensen op de oever kijken om, waaronder een priester.
Techniek: Ets en gravure.
¶ De frontispices in de exx. UBL1087 G 35 en UBL1203 G 12:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton07506. Deze exx. bevatten een frontispice door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Ex. SBH 127 B 4 : 4 bevat een tekening van het frontispice.081550 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753a v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en vrouw te paard springen over het water heen. Mensen op de oever kijken om, waaronder een priester.
Techniek: Ets en gravure.
¶ Ex. UBL1100 G 8 bevat een titelvignet door Gerard Lairesse (Nil volentibus arduum). Voor een identiek frontispice, zoals in dit ex., zie: Ceneton07505.
Met los frontispice in TIN 2 I 11 : 4081560 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753b v. Blijspel
Illustraties: Met los frontispice in TIN 2 I 11 : 4081610 - [Jacob van Ryndorp ~ (e.a.) (onder pseudoniem Jacob de Vrijer)]: Pulcheria, of doorluchtige Amazoone.
’s-Gravenhage, Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1716 ca.. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Titelvignet: Nulla Quies.
Extra illustraties: UBL 1088 F 18 : 3 met ingevoegd frontispice (12°, waarschijnlijk uit een Franse editie).081790 - Jac. Sammers (Zammers) (naar Willem Ogier): De moetwillige bootsgezel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1739a o. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Nicolaes van Frankendaal (werkz. 1733-1775).081890 - I. Lucassoon Sasch: Gouda: spel van sinne in Haarlem 1606.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: de intre van Goude verthoont.081910 - Joost Sasselee: De ballingschap van Willem I, prins van Oranje.
Amsterdam, Abraham de Winter, 1738. Treurspel
Illustraties: Frontispice081930 - C. Sauer (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Eugenius, erfprins van Dalmatiën.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: -gravure/vignet op titelpagina.082080 - [Pieter Schaak] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger.
Amsterdam, Abraham van Blancken, 1674.
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL heeft een frontispice door Jan Punt, 1740, met onderschrift “Le Tartuffe.”082100 - [Pieter Schaak] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Steiloor, of de schynheilige bedrieger.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1713. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een schrijvende vrouw voor een bureau. Naast haar zit een man die haar omhelst. Onder het bureau is een vrouw verstopt die naar dit stel kijkt.
Techniek: Ets en gravure082200 - J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen): Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel.
Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1778.
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie tussen fol.B7 en fol.B8 (2).
Uitvouwbare prent na fol.C2 (3).
Kunstenaar: Anoniem (1, 3).
Ontworpen en getekend door Jacob Maurer (1737-1757), in prent gebracht door Izaac Jansz. de Wit (1744-1809) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen bij een bord waar dieren op af zijn gebeeld (l.). 2 mannen voor een tent (r.). Converserende groepjes mannen (m.). Op de achtergrond een zee met schepen. Het frontispice wordt toegelicht (1).
Illustratie van het 4de bedrijf, 4de toneel van het toneelstuk. Een kale man zit aan een tafel met een schrijfveer in zijn hand (m.). Voor de tafel staat een man met een verentooi op zijn hoofd (r.) die naar een papier wijst. Op de achtergrond 3 figuren en een openhaard (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen bij een bord waar dieren op af zijn gebeeld (r.). 2 mannen voor een tent (l.). Converserende groepjes mannen (m.). Op de achtergrond een zee met schepen. Deze prent is een vergrote kopie (spiegelbeeldig!) naar het frontispice (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift: de getallen 1-13 (1).
Onderschrift: J. Maurer inv. et del. | Iz. de Wit Jansz. sculps. | HET AMERIKAANSCHE KAART SPEL, | IVde Bedr. IVde Toon. (2).
Opschrift: de getallen 1-11 (3).
¶ MNL 3974: met ingevoegd frontispice en verklaring daarvan. Aan het einde: Kritieke vertooning van de tooneelspelers van doctor Schasz; een plaat zonder naam van graveur, met verklaring, 2 bladen folio-oblong, waarvan bovengenoemde, ingevoegde titelplaat een verkleinde kopie is. Deze platen stellen de personen voor, die door de schrijver in zijn stukken worden opgevoerd. Ook exx. BNF Yi. 1426 en Yi. 3012 bevatten enkele platen bij spelen van Schasz.082380 - J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen): Het verdrag, zijnde het derde vervolg op het Engelsche en Americaansche kaart-spel, in drie bedrijven.
Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1778.
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacob Maurer (1737-1757), in prent gebracht door Izaac Jansz. de Wit (1744-1809).
Onderwerp: Illustratie van het 3de bedrijf, 7de toneel van het toneelstuk. 2 mannen schudden elkaar de hand (r./m.). Hier staan nog 5 mannen bij, waaronder een man met een verentooi op zijn hoofd (l.). Deze scène speelt zich af in een natuurlijke omgeving.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: J. Maurer inv. et del. | Iz. de Wit Jansz. sculps. | HET VERDRAG, | IIIde Bedr. VIIde Toon.082400 - J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen): De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel
Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1778a v.
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en getekend door Jacob Maurer (1737-1757), in prent gebracht door Izaac Jansz. de Wit (1744-1809).
Onderwerp: Illustratie van het 4de bedrijf, 8ste toneel van het toneelstuk. 2 mannen slaan een man met een verentooi met knuppels (l./m.). Een andere man kijkt hier naar met zijn hand in de zij (r.).
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: J. Maurer inv. et del. | Iz. de Wit Jansz. sculps. | DE VERDRUKTE WILDEMAN, | IVde Bedr. VIIIste Toon.082470 - Lucas Schermer: Atalante in het hof van Kalidon.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In UBL 1094 E 16 twee illustraties, een uit een Latijnse Metamorfosen-editie en een uit een Nederlandse Ovidiusvertaling.082480 - Lucas Schermer: Meleager en Atalante.
Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1712. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Prenten voor ieder bedrijf, en een in het vijfde.082490 - Lucas Schermer: Meleager en Atalante.
Haarlem / Amsterdam, Wilhelmus van Kessel, / Joh. Ratelband, 1725. Treurspel
Illustraties: (TIN) Frontispice: L. Schemers Poezy.
Extra illustraties: Zes ingevoegde prenten, voor alle bedrijven en twee bij het vijfde.082620 - Izaak Schmidt: Agatha.
Amsterdam, A. Mens Jansz, 1785. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure door Izaak Schmidt, de auteur.
Frontispce: illustratie bij het vijfde toneel van het derde bedrijf, gravure door Izaak Schmidt, de auteur.082640 - Izaak Schmidt: Lucas en Clarisse.
Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Izaäk Schmidt (1740-1818) (titelvignet).
Getekend en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (frontispice).
Onderwerp: Medaillon, gedecoreerd met attributen van de muzen en de kunsten. In het medaillon een putto die een veer omhoog houdt in zijn hand (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man en een vrouw lopen gearmd (r.). Verschillende figuren op de achtergrond (l.) (frontispice).
Datering: 1769 (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Onderschrift m.o.: Izaak Schmidt, Fecit. (titelvignet).
Onderschriftl.o.: R. Vinkeles, delin. et sculp. 1769. onderschrift m.o.: LUCAS EN CLARISSE. (frontispice).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1094 F 1:1 en UBL1095 C 37 zijn identiek.082650 - Izaak Schmidt: De Zuider-Haaks.
Amsterdam, A. Mens Jansz, 1786. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice is van Izaak Schmidt (1740-1818), 1786083780 - J. Schout (Schouten): De Corenbloem van den Haghe: Spel van Sinnen.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure: de intre van den Hage verthoont.083810 - [Schouwenbergh] (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus, Prince van Polen, door de Vrije Liefhebbers ende der Rijmer-Konste binnen Brussel. Met een bevallige Kluchte van de Gilde-broeders van Koeckelberg, daerop passende.
Brussel, Jan Mommaert, 1647. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure083880 - Schouwenbergh (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Sigismundus, prince van Poolen, of ’t leven is een droom.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1695. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede van een man die gekookt wordt.083920 - [Schouwenbergh] (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Sigismundus, prinse van Polen, of het leeven is een droom.
Amsterdam, Izaak Duim, 1738. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.083970 - C. Schrevelius: De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager.
Leiden, Hendrik van (II) Damme, 1702. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina
Fleuron op laatste pagina083990 - [Johannes Schröder]: De buitenspoorige minnaar.
Rotterdam, Nicolaas Korte, 1718. Blijspel
Illustraties: Vignet: gravure, met ‘Ars longa, vita brevis’ in het vaandel. Door J. Wandelaar.084000 - Johannes Schröder (naar het Frans van Pierre Corneille): Horace.
Leiden, Hendrik Mulhovius, 1709. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: CBMNL: met twee ingevoegde titelplaten084010 - [Johannes Schröder]: De vrystermarkt. Onder de zinspreuk Suum cuique vitium est.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1713. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: roeiers met opschrift Vis unita fortior.084020 - Johannes Schröder: De Schermerhornsche vrystermarkt. Onder de zinspreuk Suum cuique vitium est.
Amsterdam, Izaak Duim, 1743. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.084080 - Simon Schynvoet: De kistkruiper of bedrooge vryer.
Leiden, Frans de Does Pieterszoon, 1776. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet door A. van der Meer084090 - Charles Sebille (naar het Frans van Jean François Regnard): De dobbelaar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741a v. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Ingeplakte prent buiten de collatie (UBL1095 C 44:3) (2).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Anoniem (2).
Onderwerp: Op de voorgrond: putto met masker en toorts, personificatie van Faam, putto met lauwerkransen. Op de achtergrond Apollo en de Muzen (1).
Illustratie van het 4de bedrijf en 10de toneel van het toneelstuk. 1 man op een stoel (r.), 1 man geknield (l.) in een huiskamer (2).
Datering: 1740 (1).
Techniek: Ets en gravure (1-2).
Tekst: Opschrift (op vaandel): MELIORIBUS NON PLURIBUS. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1740. (1).
Ópschrift m.o.: DE DOBBELAAR. IVe Bedrijf, Xe Tooneel. (2).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1094 G 14:4 en UBL1095 C 44:3 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton07745, Ceneton07750, Ceneton02397, Ceneton03282.
Het ex. UBL1095 C 44:3 bevat een extra ingevoegde prent buiten de collatie.084110 - [Charles Sebille] (naar het Frans / Engels van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet) / William Shakespeare): De dood van Cesar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740a v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Frontispice buiten de collatie (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 G 14:3) (4).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), in prent gebracht door Jacob Folkema (1692-1767) (2).
Ontworpen door Jan Punt (1711-1779) (3).
Getekend en gemaakt door François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (4).
Onderwerp: Op de voorgrond: putti met masker en toorts, personificatie van Faam, putti met lauwerkransen. Op de achtergrond Apollo en de Muzen (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Dode man met lauwerkrans op zijn hoofd ligt op een verhoging. Hieromheen staan verschillende mensen (o.a. soldaten) met hun armen geheven (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Neergevallen man met lauwerkrans op zijn hoofd. Verschillende mannen proberen hem te steken met dolken (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (m.) en twee vrouwen (l./r.) in een classicistisch gebouw. Op de achtergrond wordt een man neergestoken met een zwaard (4).
Datering: 1740 (1), 1737 (2).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (op vaandel): MELIORIBUS NON PLURIBUS. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1740. (1).
Onderschrift l.o.: L.F.D. in., onderschrift r.o.: J. Folkema sculps., onderschrift m.o.: LA MORT DE CESAR TRAGEDIE. (2).
Ondershrift l.o.: J. Punt inv. 1737., onderschrift m.o.: DE DOOD VAN CESAR, TREURSPEL. (3).
Opschrift (op wapen boven de deur): SPQR, opschrift m.o.: La Mort de J. CESAR. Onderschrift r.o.: F. Bleyswyck del. & Fecit, (4).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1094 G 14:3 en UBL1095 C 44:2 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton07743, Ceneton07750, Ceneton02397, Ceneton03282.
Ex. UBL1094 G 14:3 bevat een extra frontispice buiten de collatie, afkomstig uit een Franse editie van het toneelstuk. De afkorting ‘SPQR’ op deze prent staat voor ‘Senatus Populusque Romanus’. Dit wil zeggen: ‘De Senaat en het Volk van Rome’.084120 - Charles Sebille: De dood van Cesar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1740b v.
Illustraties:
Extra illustraties: 3 extra ill. in TIN: 2 gravures vooraf, van L.F.D. / Folsema en J. Punt (1737); en 1 gravure in toneelstuk, van J. Punt (1737)084130 - Charles Sebille (naar het Frans van Pierre Corneille): Pompejus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737a v. Treurspel
Illustraties: titelvignet op eerste titelp.: Melioribus von pluribus
Extra illustraties: frontispice: Charles Sebille, Tooneel Poezy.

084140 - Charles Sebille (naar het Frans van Pierre Corneille): Pompejus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1737b v. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1094 G 14:2) (2).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 G 14:2) (3).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 G 14:2) (4).
Frontispice buiten de collatie (UBL1094 G 14:2) (5).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Anoniem (2-5).
Onderwerp: Cartouche, gedecoreerd met theaterboeken, het stadswapen van A’dam en de beeltenissen van de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (truerspel). Binnen het cartouche een bijenkorf met hier omheen 3 figuren. Op de achtergrond Pegasus op de berg Parnassus met de stroom van inspiratie (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een vrouw wordt opgevangen door 2 andere vrouwen (l.). Een man strekt zijn hand uit naar deze vrouwen (r.). Op de achtergrond de masten van schepen (2, 3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (l.) en een vrouw (r.) staan in een antieke stad. Op de achtergrond een pyramide, tempel en zuil. Op de voorgrond een offeraltaar (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Stoet mensen in een landschap met rotsen. Op de voorgrond een theatergordijn (5).
Datering: 1737 (1).
Techniek: Ets en gravure (1, 5). Ets (2-4).
Tekst: Opschriften: VONDEL | Langendyk | belaggelyke jonker | gedwongene huwelyk | Achilles | veranderlyk geval. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fecit, 1737. (1).
Opschrift (op vaandel): SPQR. Onderschrift m.o.: POMPEIVS, uxorem consolans, onderschrift r.o.: 58. (2).
Onderschrift m.o.: CORNELIA. Lúcan. 8 Pharsal., onderschrift r.o.: 44 (3).
Bovenschrift l.b.: Acte.V., bovenschrift r.b.: Scene.IV. Onderschrift m.o.: POMPÉÉ TRAGEDIE (4).
Opschrift m.o.: POMPÉE. (5).
¶ De titelvignetten in de exx. UBL1094 G 14:2 en UBL1094 C 44:1 zijn identiek. Voor een vergelijkbaar titelvignet, zie: Ceneton08784, Ceneton02566.
Het ex. UBL1094 G 14:2 bevat 4 extra ingevoegde frontispices buiten de collatie. De afkorting ‘SPQR’ op 2 van deze prenten staat voor ‘Senatus Populusque Romanus’. Dit wil zeggen: ‘De Senaat en het Volk van Rome’.
Het 2de frontispice buiten de collatie komt uit een editie van ‘Pharsalia’ door Lucanus.084160 - Charles Sebille (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De schelmeryen van Cartouche.
Amsterdam, Willem Barents, 1722. Blijspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Portret buiten de collatie (2).
Prent buiten de collatie tussen fol.A6v en fol.A7r (3).
Prent buiten de collatie tussen fol.B4v en fol.B5r (4).
Prent buiten de collatie tussen fol.C3v en fol.C4r (5).
Prent buiten de collatie tussen fol.C5v en fol.C6r (6).
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (1).
Anoniem (2, 3, 4, 5, 6).
Onderwerp: Op de voorgrond: putti met masker en toorts, personificatie van Faam, putti met lauwerkransen. Op de achtergrond Apollo en de Muzen (1).
Portret van Louis Dominique de Cartouche (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man grijpt naar zijn zwaard (l.). Om hem heen staan mensen (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man loopt over straat met een brandende fakkel (?). Op de voorgrond 2 stadswachters (r.) (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 mannen op straat (5).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen zitten aan een bureau met hierop munten(stapels). Een kast met papieren en documenten op de achtergrond (6).
Datering: 1740 (1).
Techniek: Ets en gravure (1). Ets (2-6).
Tekst: Opschrift (op vaandel): MELIORIBUS NON PLURIBUS. Onderschrift m.o.: S. Fokke inv. et fec. 1740. (1).
Opschrift m.o.: LOUIS DOMINIQUE de CARTOUCHE. (2).
Bovenschrift m.b.: Hier word Cartouche hoofd en Heer van Schelmen sonder deugd of eer | No.2 | Pag.30. (3).
Bovenschrift m.b.: Cartouche ontvlugt het geregt. | No.3 | Pag.108. (4).
Bovenschrift m.b.: Cartouche steekt met behendigheid den Raadsheer een beurs met pistoletten in de sak. | No.5. | Pag.153. (5).
Bovenschrift m.b.: Cartouche ontfangt gelt by een Bankier voor een wissel-brief. | No.4. | Pag.114. (6).
¶ Ex. UBL1094 G 14:1 bevat een algemeen frontispice door Simon Fokke (1747, gedrukt door Jan Smit).
Voor een vergelijkbaar titelvignet, zoals in ex. UBL1094 G 14:1, zie: Ceneton07745, Ceneton07743, Ceneton02397, Ceneton03282.084170 - [Frans Seegers (Zegers)] (naar het Frans / Spaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Louis Drouin dit Dorimond / Tirso de Molina): Gestrafte vrygeest.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1720. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Adolf van der Laan (1684-1741) (titelvignet).
David Coster (werkzaam in Den Haag van 1696-1744) (frontispice).
Onderwerp: Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een grafmomument in de natuur met hiervoor 2 wenende vrouwen. Op de voorgrond 2 mannen (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (titelvignet).
Opschrift (onder grafmonument): Den Held Den Pedero Rust in dit Besloote Graft., opschrift r.o.: D. Coster. Onderschrift m.o.: GESTRAFTE VRYGEEST. (frontispice).
¶ Het frontispice in ex. UBL1094 H 65:3 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1088 F 16:1.
Het titelvignet in ex. UBL1094 H 65:3 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1091 D 16:1, UBL1096 H 23, UBL1095 D 3:2, UBL1088 E 51 en UBL1094 D 8:4.084200 - Frans Seegers (Zegers) (naar het Spaans van Onbekend): De triomferende deugd, of de verydelde wellust.
Amsterdam, Barend Das, 1740 ca.. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: Minerva en “Yver”.084220 - E. Seignard (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De dood van Arria en Petus.
Amsterdam / Leiden, Voor het Kunstgenootschap, 1774. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Noach van der Meer (II), (1741-1822) Dit niet in TIN.084230 - E. Seignard (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gaston en Baiard
Leiden, Voor het genootschap, 1777. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van N. van der Heer. (Niet in TIN)
UBL 1095 C 5 bevat drie extra portretten.084260 - W.H. Sels: Kleon.
Amsterdam, F. de Kruyff, 1782. Toneelspel
Illustraties: Frontispice tussen Q3 en Q4, door Reinier Vinkeles (1741-1816), 1782.084310 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1657. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Paginagrote gravure op fol. *2r; titelvignet en slotfleuron.084330 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keizer.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1662. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: In ex. SBH 128 B 16 : 2 uitvouwbaar frontispice
Techniek: In ex. SBH 128 B 16 : 2 is het titelvignet ingekleurd, evenals het frontispice084340 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): Den grooten Tamerlan, met de doot van Bayaset de I., Turks keyser.
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1665. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Techniek: In ex. SBH 128 B 16 : 1 is het titelvignet ingekleurd084420 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): Den grooten Tamerlan, met de dood van Bayaset de I, Turks keizer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt (1711-1779), 1736.084430 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): Den grooten Tamerlan, met de dood van Bayaset de I, Turks keizer.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN: ingevoegde, op groter formaat, titelgravure met teksteronder.
TIN: losbladige titelgravure groot formaat.084460 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Pierre du Ryer, naar Lope Félix de Vega Carpio): Hester, oft verlossing der Jooden.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1667. Treurspel
Illustraties: Frontispice
Titelvignet
Techniek: In ex. SBH 128 B 16 : 3 zijn frontispice en titelvignet ingekleurd084480 - Johannes Serwouters (naar het Spaans van Pierre du Ryer, naar Lope Félix de Vega Carpio): Hester, oft verlossing der Jooden.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1732. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Pieter Tanjé (1706-1761), 1731.
TIN: losbladige grote titelgravure van Den grooten Tamerlan (hoort bij 4 B 10 : 2) door N. Hallé / Cl. Duflos.
TIN: Extra gravure met: J. Serwouters,Tooneel Poëzy, II door S. Fokke, 1747 / J. Smit.
TIN: ingevoegd en groter formaat: titelgravure Esther, door Jacq. De Seve / J.J. Flipart Sculp.084510 - Johannes Serwouters: Den Trotsen Leo, en Philippus de Goede, koningen van Siciljen.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1658. Toneelspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Een opgeworpen Vorst, vermeetel, en Tiran,
Zal ik Sicilien op ons tooneel vertoonen,
En hoe dat een Princes, zoo dapper als een man,
Met d’Errefvorst verkrijgt twee koninklijke kroonen:
Zoo dat den Dwingelandt zijn Rijk en Staat verkeert.
Gelukkig is dat landt alwaar de Deugt regeert.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: onderschrift: Een opgeworpen Vorst, vermeetel, en Tiran,
Zal ik Sicilien op ons tooneel vertoonen,
En hoe dat een Princes, zoo dapper als een man,
Met d’Errefvorst verkrijgt twee koninklijke kroonen:
Zoo dat den Dwingelandt zijn Rijk en Staat verkeert.
Gelukkig is dat landt alwaar de Deugt regeert.084520 - Johannes Serwouters: Den trotsen Leo, en Philippus de Goede, koningen van Siciljen.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719.
Illustraties: Frontispice: J. Serwouters Toneelpoezy I door S. Fokke, 1747 / J. Smit084570 - Rich. Brinsley Sheridan (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Aanhangzel op Kotzebue, de Spanjaarden in Peru, of de dood van Rolla; of 5e bedryf van Pizarro, treurspel.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1796.
Illustraties: Gravure084700 - [Jan Six]: Medea.
Amsterdam, Jacob Lescailje, voor Abraham de (I) Wees, 1648. Treurspel
Illustraties: Frontispice van Rembrandt; titelvignet084710 - [Jan Six]: Medea.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Rembrandt (1606-1669).
Onderwerp: Het huwelijk van Jason en Creüsa.
Techniek: Ets en drogenaald
Tekst: Opschrift: Rembrandt f. 1648084920 - Ludolph Smids: Ter geboorte-vermaaning van de Heer Jean de Wolf, den 27. January 1718.
Zonder plaats, Gedrukt voor den auteur, 1718. Verjaarspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Mogelijk Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Portret van de dichter Ludolph Smids
Techniek: Mezzotint
Tekst: Opschrift (op medaillon): LVD.SMIDS.FRISO-GRONINGAN.MED.DOCTOR.
¶ De frontispices in exemplaar UBL1095 C 50:1/2 en UBL1499 E 11:6/7 zijn identiek aan elkaar.084930 - Ludolph Smids: Jaarfeest op de Geboortedags-keeringe van de Heer Jacob de Wilde, Handhaver der hoog eedele Medalie-kunde; den 14. December 1690.
Zonder plaats, Gedrukt voor den auteur, 1690. Muziekspel
Illustraties: Titelvignet
Kunstenaar: Mogelijk Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Portret van de dichter Ludolph Smids
Techniek: Mezzotint
Tekst: Opschrift (op medaillon): LVD.SMIDS.FRISO-GRONINGAN.MED.DOCTOR.
¶ De frontispices in exemplaar UBL1095 C 50:1/2 en UBL1499 E 11:6/7 zijn identiek aan elkaar.084940 - [Ludolph Smids] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De geschaakte Cinthia.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1688. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (in cartouche): De geschaakte Cinthia; Bly-spel., opschrift l.o.: A. Schoonebeek fec084950 - Ludolph Smids: Konradyn, koning van Napels en Sicilien.
Amsterdam, Albert Magnus, 1686. Treurspel
Illustraties: Titelvignet
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1499 E 11:2b)
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw) (UBL1499 E 11:2b).
Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (UBL1096 H 23).
Onderwerp: Illlustratie van de inhoud van het toneelstuk. Onthoofdingsscene (UBL1499 E 11:2b).
Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (UBL1096 H 23).
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift: Lud. Smids Konradyn. Treurspel., onderschrift l.o.: Schyvoet Fec. (UBL1499 E 11:2b).
Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (UBL1096 H 23).
¶ In ex. UBL1096 H 23 is geen frontispice opgenomen. Op de titelpagina is wel een vignet verbeeld (niet overeenkomstig met het drukkersvignet in UBL1499 E 11:2b). Dit titelvignet is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1091 D 16:1, UBL1094 H 65:3, UBL1095 D 3:2, UBL1088 E 51 en UBL1094 D 8:4.
Het frontispice in ex. UBL1499 E 11:2b is vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1219 E 20.084960 - Ludolph Smids: Konradyn.
Amsterdam, Marcelis van Heems, 1714 ca..
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Jacobus Schijnvoet (werkzaam in Amsterdam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Onthoofdingsscene.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: LUD. SMIDS | KONRADYN. | TREURSPEL.
Onderschrift r.o.: Schynvoet Fec.
¶ Het frontispice in ex. UBL1219 E 20 is vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1499 E 11:2084970 - Ludolph Smids: Konradyn, koning van Napels en Sicilien.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1725 ca.. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: Kies Voorzigtig, A. vander Laan invenit et fecit
Extra illustraties: GBR 1353 G 19 : 7 heeft het frontispice van Schynvoet084980 - [Ludolph Smids]: Konradyn, koning van Napels en Siciliën.
Amsterdam, Izaak Duim, 1736a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt (1711-1779), 1736.
UBL 1098 F 89: illustratie van Schynvoet voor titelpagina.085000 - [Ludolph Smids]: Konradyn, koning van Napels en Siciliën.
Amsterdam, Izaak Duim, 1750. Treurspel
Illustraties: Vignet, Bijen085020 - Ludolph Smids: Roderik, of de verkrachte Florinde.
Amsterdam, Pieter Bastiaansz, 1744. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In de Overgebleeven tooneelpoëzy (waar dit spel een onderdeel van is) bevindt zich een portret van Ludolph Smids en een titelvignet; dit laatste is in het ex. UBL 1095 C 51 : 1 ingekleurd.085030 - Ludolph Smids: Roderik, of de verkrachte Florinde.
Amsterdam, Hermanus de Wit, en Jan Roos, 1759. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: In de Overgebleeven tooneelpoëzy, UBL 1096 G 1 (waar dit spel een onderdeel van is), bevindt zich een portret van Ludolph Smids en een titelvignet.085270 - Hendrik Jacobsz. Soet(eboom): Batavische Eneas, of getrouheyts voor-beelt, nevens de verwoestinge van West-zanen ende Crommenije, geschiet Anno 1574.
Alkmaar, Symon Cornelisz. Brekengeest, 1645. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: slede op het ijs.085290 - Abraham Soetens (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): De barbier van Sevilie of de onnutte voorzorg.
Amsterdam, Jan Willem Smit, 1793. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure085310 - [Abraham Soetens] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De gewaande onnozele juffer, of de belagchelyke poëet.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Blijspel
Illustraties: Frontispice in oblong van A. Fokke naar J.E. Grave.085370 - [Jan Soolmans] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De gedwongen doctor.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.085400 - [Jan Soolmans] (naar het Frans van Philippe Quinault): De geveynsde Alcibiade.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Blij-eindend treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 G 31 : 2 heeft twee frontispices, een met opschrift: “Le feint Alcibiade Tragi-Comedie.” en een door G.H., met onderschrift “Alcibiade.”085440 - Jan Soolmans: Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi, door de dolende ridder Don Quichot de la Mancha, en zijn schildknaap Sanche-Pance.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1681a o. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1094 G 31 : 5 heeft 2 ingevoegde titelplaten.085460 - A. Soulage Jr. (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant): De kuyper.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1786. Kluchtspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Titelpagina: gravure A. Els (?) inv. et del.; N. v.d. Meer jun. sculps. 1785. In UBL 1095 C 60 op de titelpagina een gravure van Oefening Kweekt Kunst.085510 - [G. van Spaan] (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1774. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Titelvignet (UBL1088 G 2:2) (2).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (3).
Kunstenaar: Mogelijk Izaac Jansz. de Wit (1744-1809) (1).
Waarschijnlijk Reinier Vinkeles (1741-1816) (mogelijk Hermanus Vinkeles (1745-1817) (2).
Christian Friedrich Fritzsch (1719-1774) (3).
Onderwerp: Medaillon met opschrift gedecoreerd met bloemen, planten en linten (1).
3 putti op een wolk met de attributen van Melpomene en Thalia (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een geknielde vrouw houdt een man vast bij zijn middel (l.). De man houdt zijn hand bij zijn oor. Op de voorgrond een stoel met een brandende kaars (3).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift (in medaillon): PECTORA MOLLESCUNT. Onderschrift l.o.: J D Wit F (1).
Onderschrift m.o.: Vinkeles sculp (2).
Onderschrift r.o.: C.F. Fritsch, fecit. Onderschrift m.o.: ADELAART, OF DE ZEGEPRALENDE DEUGD. Toneel Spel. (3).
¶ De frontispices en titelvignetten in de exx. UBL1088 C 10 en UBL1088 G 2:2 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet (1), zie: Ceneton02163, Ceneton10805, Ceneton09921, Ceneton09954, Ceneton10238, Ceneton09901, Ceneton09948.
Ex. UBL1088 G 2:2 bevat tevens een tweede titelpagina uit 1770 met titelvignet. Voor een identiek titelvignet (2), zie: Ceneton09449.085530 - G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Amsterdam, Weduwe Gerrit ten Boekelaar, 1776b v.
Illustraties: Tirelvignet: Pectoria Mollescunt, door J.D. Wit.085540 - G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1777.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat085550 - Gelinus van Spaan (naar het Frans van Un aveugle Tartare (Pierre Louis Paul Randon de Boisset) (of: Denis Diderot)): Doriman en Melanide, of het armoedig huisgezin.
Rotterdam, Ary Vis, 1775. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet.
Frontispice.
Kunstenaar: S.F. Waarschijnlijk Simon Fokke (1712-1784) (titelvignet).
Robert Muys (1742-1825) (frontispice).
Onderwerp: Apollo, de muzen, Pegasus, de tempel van de muzen, de stroom der inspiratie op de Parnassus. Op de voorgrod een altaar met bloemen, stromende kruiken, de Mercurius-staf en drietand van Neptunus (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man valt neer in een donkere huiskamer (l.). Achter hem staan 2 vrouwen (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (titelvignet en frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): DOOR IJVER VRUCHTBAAR. Onderschrift m.o.: S.F. f (titelvignet).
Onderschrift l.o.: R. Muys, fecit. Onderschrift m.o.: Ga henen, Zegge ik u... gy, Melanide! .. ga, ................................................................. Helaes! ik kan niet meer.... myn slappe kniën buigen Zich in het stof der aerde.... | II.Bedr. 11de Toon. (frontispice).
¶ De titelvignetten en frontispices in de exx. UBL1094 G 39:1 en UBL1095 C 61 zijn identiek. Voor een identiek titelvignet, zie: Ceneton10358.085630 - Anth. Spatzier (naar het Duits van Gottlieb Stephanie de Jonge): De deserteur uit ouder-liefde.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1782. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van het 2de bedrijf, 9de toneel van het toneelstuk. Een man zit huilend op een stoel in een houten schuur (r.). In de schuur staat ook een oude man die op een stok leunt (l.).
Datering: 1782.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp.1782. | HOLBEEK de zoon. // ,,God vergeeve my het kwaad, dat ’er in moge zyn! Wat doet een kind niet voor zyne ouder!” | DE DESERTEUR. IIde Bedr. IXde Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1089 D 11:1 en UBL1090 F 8:1 zijn identiek.085690 - Rijssaert van Spiere: Haastrecht: spel van sinne in Haarlem 1606.
Zwolle, Zacharias Heyns, 1607. Zinnespel
Illustraties:
Extra illustraties: Met uitslaande gravure, zonder het gebruikelijke onderschrift.085730 - [Jacobus Stamhorst] (naar het Frans van Pierre Corneille): Horatius.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 G 43 : 2 met ingeplakte gravure, met onderschrift: “Horatius, sororem ferro transverberans.”
Ex. TIN 4 B 13 : 1 heeft 2 ingevoegde gravures. (Na p. 42 en 62)085740 - [Jacobus Stamhorst] (naar het Frans van Pierre Corneille): Horatius
Amsterdam, Izaak Duim, 1768. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet (In TIN 4 B 13 : 2 met onderschrift: ‘The Death of Horatia’)085750 - Jacobus Stamhorst (naar het Frans (bewerkt naar het Grieks) van Jean Baptiste Vivien de Chateaubrun, bewerkt naar Sophocles): Philoctetes.
Amsterdam, Izaak Duim, 1758. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 G 43 : 1 met ingeplakte gravure, met onderschrift: “Philoctetes, à Graecis relictus.”
Ex. TIN 4 B 13 : 3 heeft ingevoegde gravure (uit 1e bedrijf, 5e toneel), op groter formaat en uitvouwbaar.085760 - Sim. van der Star: Krispyn dans-meester.
Amsterdam, Christiaan Wijers, 1745 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Fleuron085790 - Jan Jansz. Starter: Boertigheden.
Amsterdam, Dirck Pietersz. Voscuyl, 1621. Kluchtig Tafelspel
Illustraties:
Extra illustraties: 2 maal aanwezig. Maker onbekend.085860 - Jan Jansz. Starter: Jan Soetekau.
Amsterdam, Willem Jansz Wyngaert, 1627a d. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet, portret van Starter085920 - Jan Jansz. Starter: Jan Soetekau, mitsgaders de klucht van Melis Thyssz., een half-backen vryer.
Steenwijk, Hendrick Stuyfzand, 1656 ca.. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede
Onderwerp: Heer met hoed en mantel085960 - Jan Jansz. Starter: Jan Soetekauw.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1710 ca.. Kluchtspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet, houtsnede086180 - Jan Will. Jac. Steenbergen van Goor (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): Het geweten.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1802. Toneelspel
Illustraties: Gravure op fol. A3 bij 4e bedr. 12e ton.; I.E. Marcus, inv. del et sc.086260 - [Frans van Steenwijk]: Ada, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1754. Treurspel
Illustraties: Bijenkorfvignet.
Extra illustraties: Ex. TIN 4 B 14 : 1 heeft twee ingeplakte ill. (voor p. 1 en na p. 12) en na p. 66 volgt nogmaals de titelgravure. UBL heeft tweemaal het frontispice van S. Fokke uit 1771, één met onderschrift in potlood, de ander met gedrukt onderschrift.086270 - Frans van Steenwijk: Ada, gravin van Holland en Zeeland.
Amsterdam, Izaak Duim, 1765. Treurspel
Illustraties: Frontispice door S. Fokke, 1771.
¶ Ex. UBL1096 B 12 bevat geen frontisipice. Wel een titelvignet (ongesigneerd, bijenkorf).
Ex. TIN 4 B 15 : 1: 2 ingevoegde tekeningen voor p. 1 en na p. 12086280 - [Frans van Steenwijk] (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Andronicus.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: bijenkorf, door J. Punt
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 G 48 : 1 met ingevoegd titelvignet in-12°: “Andronic. Tragedie.”086290 - [Frans van Steenwijk]: Beleazar.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door Jan Punt, 1742.086300 - Frans van Steenwijk: Beon, koning van Egipte.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1768. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure door S.F.086310 - Frans van Steenwijk: Leonidas.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: gravure door A. Hulk086600 - Simon Stijl: Krispyn filozoof.
Amsterdam, Izaak Duim, 1754. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.086610 - Simon Stijl: Krispyn filozoof.
Amsterdam, Jan Helders, 1782. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.086640 - Simon Stijl: De Mityleners.
Harlingen, Plaats jr., V. van der, 1768. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet is van Simon Fokke (1712-1784)086680 - Simon Stijl: De vryer na de kunst.
Leiden, Cryn Visser, 1754. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet. Slotvignet.086760 - L. Stoopendaal Pz.: De kermisvreugd, of de triomfeerende liefde.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet: gravure; Uylenbroekvignet: scepter, boekrol, krans.086850 - M. Straalman (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Eriphilé.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: scepter, zon, boekrol086960 - Jacob Struys: Ontschakingh van Proserpina, met de bruyloft van Pluto.
Amsterdam, Cornelis (I) Danckertsz, 1634. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Houtsnede op de titelpagina en enkele houtsneden in de tekst.086970 - Jacob Struys: Romeo en Juliette.
Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1634. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure: Juliette doorsteekt zich boven het lijk van Romeo.087310 - C. Swaberland: Jean Calas; of de uitwerkselen van het bygeloof.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1782. Zedelijk toneelspel
Illustraties: Frontispice
Kunstenaar: P. Wagenaar inv. et del.; Theodorus Koning (1748-1829) sculps.
Tekst: “ô God!... verligt haare smarten.”087320 - [C. Swaberland]: Jean Calas, of de uitwerkselen van het bygeloof.
Amsterdam, Hendrik Gartman, 1800. Zedelijk toneelspel
Illustraties: Gravure met het jaartal 1781: scène uit het 3e bedr., 7e ton., door Th. Koning naar P. Wagenaar.087390 - Michiel de Swaen (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Andronicus.
Duinkerken, Ant. Franc. van Ursel, 1700. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL 1094 G 64 bevat een ingeplakt frontispice met onderschrift: “Andronic, Tragedie.”
Titelvignet met hoornblazende satyrs.087500 - Cornelis Sweerts (naar het Frans van Onbekend): Apollo en Dafne, op muziek gesteld door H. Anders.
Amsterdam, Cornelis Sweerts, 1697. Muziekspel
Illustraties: Kleine prent op A2 (1)
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Anoniem (1).
Getekend en in prent gebracht door Noach van der Meer de jongere (1740-1814) (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Apollo heeft Python geveld. Cupido braveert hem en beschiet hem met één van zijn liefdespijlen (1)
Uitbeelding van het toneelspel ‘Dafne en Apollo’ op een toneel met hiernaast uitgebeeld de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel). Voor het toneel is de lier van Apollo verbeeld met hiernaast de personificaties van de Melancholie en de Sanguinie (2).
Techniek: Ets (1)
Ets en gravure (2)
Tekst: Onderschrift l.o.: N. v. d. Meer jun. del.u. fec. (2)
¶ Alleen in het exemplaar UBL1094 D 8:5 is een frontispice opgenomen. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton09517.
Zowel in UBL1094 D 8:5 als in UBL1200 E 10:6 is een identieke, kleine prent verbeeld op A2.087510 - Cornelis Sweerts (naar het Frans van Onbekend): Apollo en Dafne.
Amsterdam, Cornelis Sweerts, 1698. Muziekspel
Illustraties: Kleine prent op A2.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Apollo heeft Python geveld. Cupido braveert hem en beschiet hem met één van zijn liefdespijlen.
¶ Het exemplaar UBL1094 D 8:5* bevat geen frontispice. Wel bevat dit toneelstuk een kleine prent op A2 die identiek is aan de kleine prenten in de exemplaren UBL1094 D 8:5 en UBL1200 E 10:6.087520 - Cornelis Sweerts: Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland.
Zonder plaats, Voor den Autheur, 1691a. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Ingevoegde prent buiten de collatie (2)
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784), uitgegeven/gedrukt door Jan Smit (werkzaam in de eerste helft van de achttiende eeuw) (1)
In prent gebracht door Jacobus Harrewijn (1660-1732/1740) (2)
Onderwerp: Uitbeelding van een toneelspel op een toneel met hierboven de personificatie van Faam. Op de voorgrond zijn de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel) uitgebeeld (1)
Illustratie van het Kasteel Rupelmonde (2)
Datering: 1747 (1)
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift (op medaillon): K. Zweerts Toneel Poëzy., onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec.1747., onderschrift r.o.: J. Smit excudit. (1)
Opschrift (op vaandel): ARX RUPELMONDAE., opschrift l.o.: J. Harrewijn Sculp.
¶ Het exemplaar UBL1095 E 28 bevat geen frontispice voor het toneelstuk.
Het frontispice binnen de collatie in UBL1094 D 8:1 is vergelijkbaar met het eerste frontispice van UBL1088 D 23:1 (Ceneton07124) en het algemene fontispice buiten de collatie van UBL1095 D 58:1 (Ceneton08396); alleen het opschrift is verschillend.087521 - Cornelis Sweerts: Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland.
Zonder plaats, Voor den Autheur, 1691b. Treurspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Ingevoegde prent buiten de collatie (2)
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Simon Fokke (1712-1784), uitgegeven/gedrukt door Jan Smit (werkzaam in de eerste helft van de achttiende eeuw) (1)
In prent gebracht door Jacobus Harrewijn (1660-1732/1740) (2)
Onderwerp: Uitbeelding van een toneelspel op een toneel met hierboven de personificatie van Faam. Op de voorgrond zijn de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel) uitgebeeld (1)
Illustratie van het Kasteel Rupelmonde (2)
Datering: 1747 (1)
Techniek: Ets en gravure (1 en 2)
Tekst: Opschrift (op medaillon): K. Zweerts Toneel Poëzy., onderschrift l.o.: S. Fokke inv. et fec.1747., onderschrift r.o.: J. Smit excudit. (1)
Opschrift (op vaandel): ARX RUPELMONDAE., opschrift l.o.: J. Harrewijn Sculp.
¶ Het exemplaar UBL1095 E 28 bevat geen frontispice voor het toneelstuk.
Het frontispice binnen de collatie in UBL1094 D 8:1 is vergelijkbaar met het eerste frontispice van UBL1088 D 23:1 (Ceneton07124) en het algemene fontispice buiten de collatie van UBL1095 D 58:1 (Ceneton08396); alleen het opschrift is verschillend.087540 - Cornelis Sweerts: Den verliefden rykaart.
Amsterdam, Pieter (II) van den Berge, 1694 ca.. Muziekstuk
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie voor de titelpagina (1)
Frontispice buiten de collatie voor het eerste bedrijf (2)
Frontispice buiten de collatie voor het tweede bedrijf (3)
Frontispice buiten de collatie voor het derde bedrijf (4)
Kunstenaar: Anoniem (1, 2, 3, 4).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1, 2, 3, 4).
Techniek: Ets (1, 2, 3, 4)

Tekst: Opschrift l.b.: F1 (1)
Opschrift l.b.: F3 (2)
Opschrift l.b.: F19 (3)
Opschrift l.b.: F31 (4)
¶ Van het opschrift en de stijl is af te leiden dat de frontispices door dezelfde kunstenaar gemaakt zijn.087550 - Cornelis Sweerts: Den verliefden gryn bedrogen.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie voor de titelpagina (1) gedateerd: 1722.
Titelvignet (2)
Frontispice buiten de collatie voor het eerste bedrijf (3)
Frontispice buiten de collatie voor het tweede bedrijf (4)
Frontispice buiten de collatie voor het derde bedrijf (5)
Kunstenaar: Anoniem (1)
Ontworpen en in prent gebracht door Adolf van der Laan (1684-1741) (2)
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk (1, 3, 4, 5)
Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (2)
Techniek: Ets en gravure (1, 2, 3, 4, 5)
Tekst: Onderschrift: De Verliefde Gryn. ‘t Amsterdam by Hendrik Bosch 1722. (1).
Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (2).
Opschrift l.b.: Pag. 1 (3).
Opschrift l.b.: Pag. 17 (4).
Opschrift l.b.: Pag. 29 (5).
¶ De frontispices in het exemplaar UBL1094 D 8:4 zijn te vergelijken met het exemplaar UBL1094 D 8:3 (Ceneton08069). Wel zijn de frontispices in ‘Den verliefden Gryn’ door een andere kunstenaar gemaakt dan de frontispices in ‘De verliefde rykaart’: UBL1094 D 8:4 is stilistisch verfijnder.
Het titelvignet in ex. UBL1094 D 8:4 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1091 D 16:1, UBL1096 H 23, UBL1095 D 3:2, UBL1088 E 51 en UBL1094 H 65:3.087590 - Jan van Swol: Margrietje ofte wat de liefde op een jeuchdich hert vermach.
Amsterdam, Gerrit Jansz, 1639. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van het Tweede bedrijf van het toneelstuk.
Techniek: Gravure087620 - [T.] (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon.
Zonder plaats, Z.dr., 1777. Toneelspel
Illustraties: Frontispice (TIN)
Extra illustraties: MNL 8562 met twee ingevoegde platen.
087650 - Adolf Tack (naar het Frans van Benoît Pelletier de Volméranges): Huwlyk van den capucyn.
Amsterdam, Abraham Mars, 1800. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelpagina van Th. Koning.087670 - Adolf Tack (naar het Frans van Desaudras): Middennacht, of de nieuwjaars wenschen.
Amsterdam, Abraham Mars, 1800. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure ‘Stads schouwburg’ van Th. Koning op titelpagina.087680 - [Henryk Takama] (naar het Frans van Jean Desmarets de Saint Sorlin): Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires.
Amsterdam, Isaac de La Tombe, 1658. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede: Sint Joris en de draak.087770 - [Hendrik Teeuwsen]: Marturio.
Amsterdam, Izaak Duim, 1767. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met frontispice.087780 - Hendrik Teeuwsen (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): Wilson. Gevolgd naar Le fabricant de Londres.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1784. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1098 C 60 : 2 met frontispice en ingevoegde platen. Geen illustraties in UBGent BL 4965 : 3.087840 - Mattheus Gansneb Tengnagel: Klucht van Frick in ’t veurhuys
Zonder plaats, Gedruckt naer de Copye, 1642d o. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: houtsnede, boer en krijgsman087980 - Mattheus Gansneb Tengnagel: Verwoestingh des stadts Naerden.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1660. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelplaat, titelvignet en afb. MNL: met ingevoegde platen.087990 - Mattheus Gansneb Tengnagel: De Spaensche heidin.
Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, en Johannes Jacott, 1643a o. Blijspel
Illustraties: Gravures op fol. A2 en G4088010 - Mattheus Gansneb Tengnagel: De Spaensche heidin.
Amsterdam, Gillis Valckenier, 1657. Blijspel
Illustraties: Gravures op p. 55, 71, 109.088060 - Mattheus Gansneb Tengnagel: De Spaansche heidin.
Amsterdam, Izaak Duim, 1753. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: gravure van Muze en Faam, zwanen, putto met zwaard, en stadswapen van Amsterdam.088320 - Hendrik F. Tollens Cz. (naar het Frans van Jean François Ducis): Abufar, of het Arabiesch huisgezin.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802. Treurspel
Illustraties: Frontispice door W. Kok (del. et sculp.)
Titelvignet: gravure; Uylenbroekvignet: scepter, boekrol, krans.088330 - Hendrik F. Tollens Cz. (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché.
Rotterdam, Johannes (II) Hofhout en zoon, 1802. Treurspel
Illustraties: In sommige exx. een titelgravure bij Dichtlievende mengelingen (KBH 197 M 19 : 1)088360 - Hendrik F. Tollens Cz. (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De dood van Cezar.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.088470 - Hendrik F. Tollens Cz. (naar het Frans van Christian Christian): Manlius Torquatus.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.088480 - Hendrik F. Tollens Cz. (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): De schoenmaker van Damaskus.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure.088530 - J. Tonnis: Iosephs droef en bly-eynd’-spel, eerste deel.
Groningen, Augustyn Eissens, 1639. Blij-eindend treurspel
Illustraties: Gegraveerde overkoepelende titelpagina.
Titelpagina met houtsnede: drukkerij.088630 - Gijsbert Tysens: Bassianus Varius Heliogabalus, of de uitterste proef der standvastige liefde.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1720. Treurspel
Illustraties: Titelvignet.
Kunstenaar: Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), gemaakt door Frederik Ottens (in A’dam en Delft werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Cartouche gedecoreerd met de attributen van de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel). In het cartouche een beeldhouwer die in zijn atelier werkt aan de sculptuur van een vrouw. Op de achtergrond Pegasus op de berg Parnassus.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (in cartouche): DOOR TYD EN VLYD. Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: F. Ottens fec.
¶ Het titelvignet in ex. UBL1095 D 2:3 is identiek aan het titelvignet in ex. UBL1095 D 5:1.088640 - [Gijsbert Tysens]: De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars. Zynde het vervolg op den windhandel.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1720. Blijspel
Illustraties: Titelvignet.
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1741) (titelvignet).
Anoniem (frontispice).
Onderwerp: Illustratie van een putto die zijn arm uitstrekt naar muziekinstrumenten die in een boom hangen. Deze beeltenis is weergegeven in een medaillon van acanthusbladeren (titelvignet).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 mannen kruisen hun zwaarden (l.). Een andere man houdt zijn vuist geheven (r.). Op de achtergrond staat een vrouw in de deuropening met een stok in haar hand (frontispice).
Techniek: Ets en gravure (zowel titelvignet als frontispice).
Tekst: Opschrift (op vaandel): KIES VOORZIGTIG., onderschrift r.o.: A. vander Laan Invent: et Fecit (titelvignet).
Opschrift (boven deur): ‘T KOFFIEHUIS VAN DE STOK. Onderschrift m.o.: De bedriegelyke Actionist, of de Nagthandelaars | BLYSPEL | Zynde het vervolg op den Windhandel (frontispice).
¶ Het titelvignet in ex. UBL1095 D 3:2 is identiek aan de titelvignetten in de exx. UBL1094 H 65:3, UBL1096 H 23, UBL1091 D 16:1, UBL1088 E 51 en UBL1094 D 8:4.088720 - Gijsbert Tysens: De gevlugte verliefden, met de Turksse kwakzalver.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1721. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Titelvignet buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem (frontispice).
Ontworpen door Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), gemaakt door Frederik Ottens (in A’dam en Delft werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond drie bewusteloze figuren. Twee mannen buigen zich over hen heen. Op de achtergrond verschillende figuren met kaarsen (l.). In de kast is een vrouw verstopt (r.) en onder het bed is een man verstopt (l.). In de lucht amor (frontispice).
Cartouche gedecoreerd met de attributen van de Muzen Thalia (blijspel) en Melpomene (treurspel). In het cartouche een beeldhouwer die in zijn atelier werkt aan de sculptuur van een vrouw. Op de achtergrond Pegasus op de berg Parnassus.
Techniek: Ets en gravure (zowel frontispice als titelvignet).
Tekst: Opschrift (in cartouche): DE GEVLUGTE VERLIEFDEN met de TURKSSE KWAKZALVER. BLYSEPL Door G. TYSENS (frontispice).
Opschrift (in cartouche): DOOR TYD EN VLYD. Onderschrift l.o.: L.F.D.B. inv., onderschrift r.o.: F. Ottens fec.
¶ Het titelvignet in ex. UBL1095 D 5:1 is identiek aan het titelvignet in ex. UBL1095 D 2:3.088730 - Gijsbert Tysens: De ingebeelde erfgenaam en voogd, of de gestrafte baatzugtigheid.
Zonder plaats, Fictief: “Gedrukt voor de Gierigheid, ter Drukkeryë van Eigenbaat; daar Intrest in het Uithangbord te leezen staat.”, 1715 ca.. Blijspel
Illustraties: Slotvignet: houtsnede088740 - Gijsbert Tysens: De ingebeelde erfgenaam en voogd; of de gestrafte baatzuchtigheid
Deventer, Warner te Nuyl, 1720 ca.. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: Phaëton
Slotvignet: fleuron (D8v)088750 - Gijsbert Tysens: De ingebeelde erfgenaam en voogd, of de gestrafte baatzuchtigheid
Deventer, Warner te Nuyl, 1725 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure Phaëton op titelpagina (A1r).
Slotvignet (D8v).088790 - Gijsbert Tysens (naar het Frans van Madeleine Angélique Poisson, Dame Gabriel de Gomez): Klearchus, dwingeland van Heraklea.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1727. Treurspel
Illustraties: Prent op fol.*2r (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Gemaakt door Hendrik Frans Diamaer (1685-...) (1).
Ontworpen en gemaakt door Adolf van der Laan (1684-1755) (2).
Onderwerp: Familiewapen van Gulliam van der Sluys met hiernaast weergegeven Minerva en Vulcanus (?) (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Op de voorgrond wordt een rijk geklede vrouw bedreigt door 2 soldaten met zwaarden (l). Hiernaast staan een man en vrouw (r.). Op de achtergrond een lege troon (2).
Datering: 1728 (1).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Onderschrift l.o.: H.F. Diamaer fecit, 1728. (1).
Opschrift m.b.: KLEARCHUS DWINGELAND VAN HERAKLEA TREURSPEL. Onderschrift r.o.: A. V. Laan inv: et fec: (2).
¶ Het ex. UBL1095 D 5:5 bevat een ongesigneerd titelvignet door Adolf van der Laan (1684-1741) (zie o.a.: Ceneton00136).088840 - Gijsbert Tysens (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus.
Amsterdam, Willem Barents, 1722. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: gravure van F. Ottens naar een ontwerp van L.F.D.B.088850 - [Gijsbert Tysens]: Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis.
Amsterdam, Fictief: “Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid.”, 1725 ca.. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 figuren op de voorgrond (r.). Een man houdt een stuk papier in zijn mond en houdt een boek in zijn hand. De personificatie Justitia (l.) kijkt naar hem door een kijker. Op de achtergrond een put. De titelprent is toegelicht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschriften: koopbrief van een HUIS | NERONIMANDS | VRIEND | DEFECT | PADDESTEIN, opschrift m.o.: SCHROKHART SLINGERBEEN in zyn ygen strikken Verstrikt Blyspel.088860 - Gijsbert Tysens: Sjako en Cartouche in de Elizeesse velden.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice: G. Tysens, Tooneelspellen (niet in UBL 1095 D 4 : 1).088880 - Gijsbert Tysens: Theagenes en Kariklea, of de triomférende kuisheid.
Amsterdam, Hendrik Bosch, en Willem Barents, 1720. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ingevoegd frontispice buiten de collatie (12°-formaat).
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Offerscene.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (onder toneel): TEAGENE et CARICLETE., opschrift m.o.: A. Schoonebeek fec.088910 - Gijsbert Tysens: De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zijn aard en weezen ontdekt.
Argelistigheid [= Amsterdam?], Z.dr., 1727 ca.. Blijspel
Illustraties: Titelvignet: fleuron met bijbel en schild088940 - [Gijsbert Tysens]: De windhandel, of Bubbles compagnien.
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1720. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man houdt een zwaard geheven. Op de grond ligt een andere man temidden van verschillende papieren. Op de achtergrond converserende figuren. De titelprent wordt toegelicht op fol.pi1v.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): DE WINDHANDEL. OF Bubbels Compagnien. Blyspel., opschrift m.o.: GEDRUKT in QUINQUENPOIX. by BOMBARIO.
¶ Het frontispice in ex. UBL1095 D 3:1 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1097 E 106 (Ceneton08211).088950 - Gijsbert Tysens: De windhandel, of Bubbles compagnien.
Quinquenpoix (fictief), Fictief: “Bombario”, 1720 ca.. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man houdt een zwaard geheven. Op de grond ligt een andere man temidden van verschillende papieren. Op de achtergrond converserende figuren. De titelprent wordt toegelicht op fol.pi1v.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op vaandel): DE WINDHANDEL. OF Bubbels Compagnien. Blyspel., opschrift m.o.: GEDRUKT in QUINQUENPOIX. by BOMBARIO.
¶ Het frontispice in ex. UBL1097 E 106 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1095 D 3:1 (Ceneton08210).089150 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Cajus Gracchus.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1797. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Reinier Vinkeles (1741-1816)089160 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Marie Souriguères de Saint-Marc): Cecilia, of de dankbaarheid.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure S. Fokke inv. et fecit.089170 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Michel Guyot de Merville): De echtgenooten hereenigd.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1791. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: gravure op titelpagina “de byen storten hier...”089190 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé): Epicharis en Nero.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798 [1718]. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op het titelblad van S. Fokke089200 - [Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Mevrouw de Beaunoir [= Alexandre Louis Bertrand Robineau]): Fanfan en Klaas, of de twee zoogbroeders.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1788. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op titelpagina van K. Le Myling naar een tekening van Reinier Vinkeles (1741-1816)089210 - [Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Fedra.
Amsterdam, David Klippink, 1770. Treurspel
Illustraties: Titelvignet door S. Fokke089230 - [Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Fedra.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door R. Vinkeles / D. Klippink.
Voor p. 77 gravure, afgebeeld is een scène uit het 5e bedr., 6e ton. Door: idem als frontispice.089240 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Fedra.
Amsterdam, Abraham Mars, 1800. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Th. Koning.089260 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Fénelon, of de Kamerijkse kloosterlingen.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796a o. Treurspel
Illustraties: Titelvignetvan Derek Anthonij van de Wart (1767-1824), Uylenbroek en Cornelis Apostool (1762-1844)089290 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean François Marmontel): Lucile.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Toneelspel
Illustraties: Gravure (bijenkorf) op titelblad van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Extra illustraties: Ex. TIN 72 G 29 heeft een extra titelpagina met gravure (Muzen en Faam) van S. Fokke089310 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Meropé.
Amsterdam, Erven van David Klippink, 1779. Treurspel
Illustraties: Frontispice (TIN 4 C 18 : 3 en UBL 1088 E 6) door Buys / Bogerts, 1784.
Vignet van S.[imon] Fokke089320 - [Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Meropé.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791. Treurspel
Illustraties: Vignet van Simon Fokke (1712-1784)
Frontispice van Jacobus Buys (1724-1801) en Cornelis Bogerts (1745-1817)089360 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Duits van J.H.F. Muller): Presenteer ’t geweer!
Amsterdam, Pieter Meyer, 1778. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van het 2de bedrijf, 14de toneel van het toneelstuk. Een man zit in een stoel (l.). Een generaal (m.) wijst met zijn l.arm naar een man die vastgehouden wordt door een andere man (r.). Op de achtergrond kijkt een vrouw toe.
Datering: 1779.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp. 1779. | DE GENERAAL. // Elendige schrk!_Gy zyt in uw vaderland de galg ontsnapt; dit betoonen uwe daden._ | PRESENTEER ’T GEWEER. IIde Bedr. XIVde Toon.
¶ De frontispices in de exx. UBL1089 D 07:3 en UBL1090 F 4:3 zijn identiek.089390 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Romeo en Julia.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1775a o. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met frontispice089400 - [Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Romeo en Julia.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1775b o. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie tussen fol.N4 en fol.N5.
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816).
Onderwerp: Illustratie van het 5de bedrijf, 4de toneel van het toneelstuk. Nachtelijke scène. Een vrouw ligt in een wit gewaad in een doodskist en komt overeind (m.). Een man kijkt naar haar en hodt zijn armen geheven (r.). Op de achtergrond een ijzeren hek en de maan (r.).
Datering: 1775.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp. 1775. | JULIA. // Romeo!__ // ROMEO. // Julia!_ is ’t mooglyk!_ leeft gy, of.......................... | JULIA en ROMEO. Vde Bedr. IVde Toon.089440 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De Smirnsche koopman.
Amsterdam, Izaak Duim, 1775. Toneelspel
Illustraties: Titelvignet (UBL1095 D 25) (1).
Titelvignet (UBL1096 B 47) (2).
Extra illustraties: Titelvignet buiten de collatie (UBL1096 B 47) (3).
Frontispice buiten de collatie tussen fol.B8 en fol.C1 (4).
Kunstenaar: J.F. Mogelijk Jan Fokke (1745-1812) (1).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (2, 3).
Ontworpen en gemaakt door Abraham Jacobsz. Hulk (1751-1837) (4).
Onderwerp: Gedecoreerd cartouche met bloemen, bijen, acanthusbladeren en het stadswapen van A’dam. In het cartouche een bijenkorgf met hiernaast 3 figuren. Op de achtergrond Apollo en Pegasus (1).
Een lezende personificatie met de attributen van Melpomene en Thalia naast zich. Voor haar voeten speelt een putto met een lier. In de lucht een putto met 2 lauwerkransen en de personificatie van faam. Op de achtergrond de tempel van de muzen, Apollo en Pegasus (2, 3).
Illustratie van het laatste toneel van het toneelstuk. Een man en vrouw rennen op elkaar af (m.). 2 vrouwen (r.) en 2 mannen (l./m.) kijken hier naar. Op de achtergrond een zee met schepen en huizen (4).
Datering: 1776 (4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen. Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen. Onderschrift m.o.: J.F. f. (1).
Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fecit (2, 3).
Onderschrift l.o.: Abm. Hulk, Jacobsz. inv. et fecit 1776. | DORNAL. // Amelia! ...Kan ’t wezen!... // AMELIA. // Myn Dornal! in uw’ arm!... | Laatste tooneel. (4).
¶ De frontispices in de exx. UBL1095 D 25 en UBL1096 B 47 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie: Ceneton08260.
Ex. UBL1096 B 47 bevat tevens 2 titelvignetten door Simon Fokke. Ex. UBL1095 D 25 bevat een ander titelvignet.
Gravure van Absalon Hulk, gedateerd 1776 [in TIN 5 F 60].089450 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De Smirnsche koopman.
Amsterdam, Izaak Duim, 1780. Toneelspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Ontworpen en gemaakt door Abraham Jacobsz. Hulk (1751-1837).
Onderwerp: Illustratie van het laatste toneel van het toneelstuk. Een man en vrouw rennen op elkaar af (m.). 2 vrouwen (r.) en 2 mannen (l./m.) kijken hier naar. Op de achtergrond een zee met schepen en huizen.
Datering: 1776.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift l.o.: Abm. Hulk, Jacobsz. inv. et fecit 1776. | DORNAL. // Amelia! ...Kan ’t wezen!... // AMELIA. // Myn Dornal! in uw’ arm!... | Laatste tooneel.
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1095 D 31:3, zie: Ceneton08259.089470 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers): Teunis en Teuntje.
Amsterdam, Jan Helders, en Abraham Mars, 1783. Toneelspel met zang
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 7239 met een ingevoegde plaat.089480 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval, en Louis Benoît Picard): De ware heldenmoed.
Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van S. Fokke.089490 - Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Duits van Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann): Wilhelmina van Blondheim.
Amsterdam, Izaak Duim, 1777a v. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL 8314 met twee verschillende afdrukken van de titelplaat.089540 - V. (Adrianus Bruggemans) (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De kluizenaar op Formentera.
Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1792 ca.. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure (portret).089550 - [V. (Adrianus Bruggemans)] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De kluizenaar op Formentera.
Rotterdam, Jan Meyer, 1793. Toneelspel
Illustraties: Boven het titelvignet de spreuk: “Door ijver vruchtbaar”. In het vignet zelf: “Al wat de bijen hier uit keur van bloemen trekken, zal Rotte en Maas tot nut, vermaak en leering strekken.”089570 - P.V. (naar het Grieks van Lucianus): Charon, of de bezienders, meerendeel gevolgt na die van Lucianus [...]
Amsterdam, Hendrik Bosch, 1720. Samenspraak
Illustraties: Titelvignet: haas in bos, omringd door dichtersattributen.089670 - Harmanus Varenhorst: De boere bruyloft.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1714. Kluchtspel, met zang, en dans
Illustraties: Drukkersvignet: imitatie van het Perseverantervignet.089710 - Harmanus Varenhorst: De holbollige schoenlapper, of levendige dood.
Amsterdam, Jacobus (I) Verheyde, 1715. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBA 610 A 27 : 1 met gekleurd titelvignet.089880 - Hendrik Verbiest (naar het Frans van Georges de Scudéry): Doodt van Julius Caezar.
Amsterdam, Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1650. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL heeft een bijgebonden frontispice door Jan Punt dat afkomstig is uit De dood van Cesar door Jacob Voordaagh, 1737.089950 - Abraham Vereul: De zege der ouderliefde.
Amsterdam, T. van Harrevelt, 1791. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 4 K 58: titelgravure met afbeelding uit het 4e bedrijf, 8e toneel.089970 - Jan Jacob Vereul: Catharina Herman.
Amsterdam, Johannes Allart, 1793. Toneelspel
Illustraties: Vignet op titelpagina door J. Buys en D. Vrydag.
Frontispice door J. Buys en D. Vrydag, behorend bij het 4e bedr., 4e ton.090060 - Pieter Verhoek: Karel de Stoute, hartog van Bourgondie, graave van Holland, Zeeland, &c.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1689a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravures. UBL 1095 D 43 met ingevoegde platen.090110 - Pieter Verhoek: Karel de Stoute, hartog van Bourgondië, graave van Holland, Zeeland enz.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: MNL: met platen.
Titelvignet van N[icolaes] van Frankendaal (werkz. 1733-1775).090150 - Pieter Verloove: Joannes Basilides, grootvorst van Muskoviën.
Amsterdam, Nicolaas Lydelof, en Gerard van Hattum, 1747. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Drukkersvignet, afbeelding met vis en zon.090160 - Pieter Verloove (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Steiloorige Egbert, of de twee ongelijke broeders.
Amsterdam, Gysbert de Groot, 1690. Blijspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1095 D 49 : 2 met toegevoegd frontispice, L’école des maris door Jan Punt (1738).090200 - Scipion Henri Vernede (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De eenigste boete, een vervolg op Kotzebue’s Menschenhaat en berouw.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1801. Burgerlijk treurspel
Illustraties: Frontispice door J. Kamphuisen naar L. Portman, behorend bij het 4e bedrijf, 8e toneel.090220 - Scipion Henri Vernede: Rykdom en billykheid.
Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1800. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure door D.A. v.d. Wart (inv. et del.)en T. Koning (sculp.) behoort bij het 5e bedrijf, 6e toneel.090740 - [Ysbrand Vincent]: De gheveinsde doodt van Joosje.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1667. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: scène uit het spel.
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure090780 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke serenade.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Musicerende figuren op straat. Mensen leunen over hun balkonreling en draaien zich om, om dit goed te kunnen zien.
Techniek: Ets en gravure.
¶ De titelpagina bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Het frontispice is vergelijkbaar met het frontispice in exx. UBL1087G 45 en UBL1203 G 14:1. Er zijn een aantal stilistische verschillen waarneembaar.090790 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke sérenade.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1713. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Richard van Orley (1663-1732).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Musicerende figuren op straat. Mensen leunen over hun balkonreling en draaien zich om, om dit goed te kunnen zien.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: R. van Orley, F.
¶ De frontispices en titelvignetten in exx. UBL1087 G 45 en UBL1203 G 14:1 zijn identiek.
Ex. UBL1203 G 14:1 bevat een algemene titelpagina met een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum) en een frontispice door Simon Fokke.
De titelpagina’s bevatten identieke titelvignetten door Lairesse (nil volentibus arduum).
De frontispices in exx. UBL1087 G 45 en UBL1203 G 14:1 zijn vergelijkbaar met het frontispice in ex. UBL1096 H 70. Er zijn een aantal stilistische verschillen waarneembaar.090800 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Guillaume Marcoureau de Brécourt): De leevendige doode.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1716a. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Richard van Orley (1663-1732).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde, converserende figuren in een straat.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift l.o.: R.v. Orley fec.
¶ Het frontispice in ex. UBL1203 G 14:3 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1087 G 47 (Ceneton08395).
De titelpagina van ex. UBL1203 G 14:3 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).090810 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: De leevendige doode.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1716b. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (UBL1087 G 46) (1).
Titelvignet (2).

Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (UBL1087 G 46) (3).
Kunstenaar: Richard van Orley (1663-1732) (1, 3).
Ontworpen door Gerard de Lairesse (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Zeven gegroepeerde, converserende figuren in een straat (1, 3).
Twee kuifelaars in een bibliotheek (2).
Techniek: Ets en gravure (1-3).
Tekst: Opschrift l.o.: R. v. Orley Fec (1, 3).
Opschrift r.o.: GLairesse inv., onderschrift m.o.: LATET UTILITAS.
¶ De exx. UBL1087 G 46 en UBL1096 E 5 bevatten identieke titelvignetten van Lairesse (Latet Utilitas).
Het ex. UBL1087 G 46 bevat een tweede titelpagina met een titelvignet van Lairesse (Nil Volentibus Arduum). Dit ex. bevat tevens een frontispice binnen en buiten de collatie (identieke beeltenis).
Het frontispice in het ex. UBL1087 G 47 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1203 G 14:3 (Ceneton08394).090820 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1690. Blijspel
Illustraties: Frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).
Extra illustraties: Extra, opnieuw gegraveerd frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op toneel): De Listige Vryster, Blyspel., opschrift m.o.: A. Schoonebeek fec.
¶ De frontispices binnen en buiten de collatie in ex. UBL1095 D 58:1 zijn identiek. Dit ex. bevat ook een algemeen frontispice door Simon Fokke (in 1747 gedrukt door Jan Smit).090830 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, of de verschalkte voogd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Blijspel
Illustraties: Frontispice (1)
Extra illustraties: Eerste frontispice buiten de collatie (UBL1087 G 33) (2)
Tweede frontispice buiten de collatie (UBL1087 G 33) (3)
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714) (1, 3)
Anoniem (2).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man kust stiekem de hand van een vrouw die gearmd staat met een andere man (1-3).
Techniek: Ets en gravure (1-3)
Tekst: Opschrift (op toneel): De Listige Vryster, Blyspel., opschrift m.o.: A. Schoonebeek fec (1, 3)
¶ De frontispices in UBL1087 G 33 en UBL1203 G 9:2 zijn identiek. Voor een identiek frontispice, zie ook: Ceneton08399. Het tweede frontispice buiten de collatie in UBL1087 G 33 verbeeldt wel dezelfde scene, maar is stilistisch niet identiek aan deze frontispices.
De titelvignetten (nil volentibus arduum) door Gerard de Lairesse zijn stilistisch afwijkend en spiegelbeeldig t.o.v. elkaar.
Het Haagse ex. (845 E 4 : 1 : 6) heeft een gekleurd frontispice en titelvignet.
Het Nijmeegse exemplaar heeft alleen een gravure op het titelblad.090850 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730b v. Blijspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man kust stiekem de hand van een vrouw die gearmd staat met een andere man.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneel): De Listige Vryster, Blyspel., opschrift m.o.: A. Schoonebeek fec
¶ Voor een identiek frontispice, zoals in ex. UBL1096 H 45, zie: Ceneton08397.
Ex. UBL1096 H 45 bevat een titelvignet door Gerard Lairesse (nil volentibus arduum).090860 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1730c v. Blijspel
Illustraties: Frontispice door Adriaan Schoonebeek (1661-1705).
Extra illustraties: Ex. TIN 13 C 33 : 1 heeft twee frontispices, beide door Schoonebeek; de compositie der personen is gelijk maar de voor- en achtergrond zijn verschillend.090880 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar werk.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man slaat met stok verschillende figuren in een kamer neer. Een vrouw rent weg; een andere vrouw probeert de man te stoppen.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: LOON NAAR WERK.
¶ Het frontispice in ex. UBL1087 G 43 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1087 G 44 (Ceneton08403). De titelpagina’s bevatten een identiek tielvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).090890 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar wérk.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1710. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.

Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Man slaat met stok verschillende figuren in een kamer neer. Een vrouw rent weg; een andere vrouw probeert de man te stoppen. Het frontispice wordt toegelicht voor het eerste bedrijf door J.B.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift m.o.: LOON NAAR WERK.
¶ Het frontispice in ex. UBL1087 G 44 is identiek aan het frontispice in ex. UBL1087 G 43 (Ceneton08402).
De titelpagina bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
090900 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1707. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Gezetelde personificaties van Wil, Godsvrucht en Voorzichtigheid. Verschillende ondeugden worden weggejaagd door de prsonificatie van Kracht en Rechtvaardigheid. De personificatie van Berouw kijkt naar wat er gebeurt. De titelprent wordt toegelicht door D. van Hoogstraaten op fol.pi8v.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: Ondergang van Eigenbaat.
¶ Ex. SBH 127 B 6 : 4 bevat drie tekeningen van het frontispice.
Het frontispice in ex. UBL1096 E 25 is te vergelijken met de frontispices in ex. UBL1087 G 20 en UBL1203 G 8:2 (Ceneton05937).
De titelpagina van ex. UBL1096 E 25 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).090910 - Ysbrand Vincent (NVA): Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1708. Zinnespel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Gezetelde personificaties van Wil, Godsvrucht en Voorzichtigheid. Verschillende ondeugden worden weggejaagd door de prsonificatie van Kracht en Rechtvaardigheid. De personificatie van Berouw kijkt naar wat er gebeurt. De titelprent wordt toegelicht.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift: Ondergang van Eigenbaat.
¶ De fontispices en titelvignetten in ex. UBL1087 G 20 en UBL1203 G 8:2 zijn identiek.
De frontispices zijn identiek aan het frontispice in ex. UBL1096 E 25 (Ceneton05936). De titelpagina’s bevatten een identiek titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).090920 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1669. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: scène uit het spel.
Kunstenaar: Anoniem
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure090960 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1691. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Adriaen Schoonebeek (1658-1714).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Opschrift (op toneel): Persoen, Kluchtspel., opschrift r.o.: A. Schoonebeek fecit
¶ De frontispices in de exemplaren UBL1087 G 41 en UBL1096 D 6 zijn identiek aan elkaar.090970 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1702. Kluchtspel
Illustraties: Titelvignet: rokende neger.090980 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1711. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice (1).
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (2).
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier figuren op straat. Een man wijst met zijn knuppel naar een andere man (1, 2).
Techniek: Ets en gravure (1, 2).
Tekst: Opschrift (op toneel): PEFROEN, KLUCHTSPÉL. (1, 2)
¶ Het frontispice binnen de collatie (1) in ex. UBL1087 G 42 is een latere staat van het frontispice buiten de collatie (2). Op het frontispice binnen de collatie is een boompje voor de hoek van het huis toegevoegd. De prent is verfijnder en meer gedetailleerd.
De titelpagina in ex. UBL1087 G 42 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).090990 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1713. Kluchtspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Vier figuren op straat. Een man wijst met zijn knuppel naar een andere man.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Opschrift (op toneel): PEFROEN, KLUCHTSPÉL.
¶ De titelpagina in ex. UBL1099 E 35 bevat een titelvignet door Gerard de Lairesse (nil volentibus arduum).
Het frontispice in ex. UBL1099 E 35 is identiek aan het frontispice binnen de collatie in ex. UBL1087 G 42 (Ceneton08410).091000 - Ysbrand Vincent (NVA): Pefroen met het schaapshoofd.
, , 1741a v.
Illustraties:
Extra illustraties: Los frontispice in TIN 3 G 93 : 1.091030 - [Jacob Vinck]: Darius, ofte vermoorde doorlugtigheydt.
Amsterdam, Adam Sneewater, 1663b d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: houtsnede, voorstellende vrouw op anker.091040 - [Jacob Vinck] (naar het Grieks van Euripides): Hippolutus den kroondrager.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: UBL 1095 D 59 met twee ingevoegde platen: een stelt S. Hippolytus Martyr voor, de andere Hippolitus, novercae amorem fugiens. Ook in TIN 5 C 95 een prent met dit onderschrift.091100 - [Jacob Vleugels]: d’Ontsettinghe van Bergen op Zoom, gheschiet inden jare 1623.
Utrecht, Jan Amelisz, 1624. Toneelspel
Illustraties:
Extra illustraties: Maagd van Holland in haar omgewoelde tuin, met wapen van Amsterdam.091300 - [Joost van den Vondel] (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsteldamsche Hecuba.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1626a v. Treurspel
Illustraties: Met 1 gravure op fol. A2r (‘S. Savery sculpsit’; ‘DVB [= David Vinck-Boons] 1625’).
Kunstenaar: In prent gebracht door Salomon Savery (1594-1678) naar een ontwerp van David I Vinckboons (1576-1629).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Polyxeen, uitgebeeld op te tombe van Achilles, zal geofferd worden door de Grieken tijdens de oorlog met Troje. Op de achtergrond wordt Astyanax door de Grieken van een toren gegooid.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift: Der Griecken achterdocht, na’et sloopen van oud Troyen,
Besorgt, voor ’t overschot van ’t vyandlycke saet:
Met koelen moede ontsiet den stam gants wt te royen:
Dus onder Godsdienst schyn die grouwelen bestaet:
Achilles tombe ’t bloed van Polyxeen gaet slorpen,
En Hectors oir die word ten tooren wtgeworpen091310 - [Joost van den Vondel] (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsteldamsche Hecuba.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1626b v. Treurspel
Illustraties: Gravure door S. Savery
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie (’S. Savery sculpsit’; ’DVB [= David Vinck-Boons] 1625’).091320 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsteldamsche Hecuba.
Amsterdam, Manuel Colijn, 1626c v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie.091330 - [Joost van den Vondel] (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsterdamsche Hecuba.
Amsterdam, Jacob Lescailje, voor Abraham de (I) Wees, 1647a d. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: In prent gebracht door Salomon Savery (1594-1678) naar een ontwerp van David I Vinckboons (1576-1629).
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Polyxeen, uitgebeeld op te tombe van Achilles, zal geofferd worden door de Grieken tijdens de oorlog met Troje. Op de achtergrond wordt Astyanax door de Grieken van een toren gegooid.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift: Der Griecken achterdocht, na’et sloopen van oud Troyen,
Besorgt, voor ’t overschot van ’t vyandlycke saet:
Met koelen moede ontsiet den stam gants wt te royen:
Dus onder Godsdienst schyn die grouwelen bestaet:
Achilles tombe ’t bloed van Polyxeen gaet slorpen,
En Hectors oir die word ten tooren wtgeworpen
¶ De frontispices in UBL1241 H 42 en UBL2143 B 3:4 zijn identiek. Deze frontispices zijn vergelijkbaar met Ceneton08447.091340 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsterdamsche Hecuba.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1647b d. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie; In TIN 3 C 23 op A2091360 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsterdamsche Hecuba.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1693. Treurspel
Illustraties: Frontispice.
Kunstenaar: In prent gebracht door Salomon Savery (1594-1678) naar een ontwerp van David I Vinckboons (1576-1629).
Onderwerp: Polyxeen, uitgebeeld op te tombe van Achilles, zal geofferd worden door de Grieken tijdens de oorlog met Troje. Op de achtergrond wordt Astyanax door de Grieken van een toren gegooid.
Techniek: Ets en gravure
Tekst: Onderschrift: Der Griecken achterdocht na’et sloopen van oud Troyen
Besorgt voor ‘t overschot van ‘t vyandlycke saet
Met koelen moede ontsiet den stam gants uut te royen
Dus onder Godsdienst schyn die grouwelen bestaet
Achilles tombe ‘t bloed van Polyxeen gaet slorpen
En Hectors oir die word ten tooren uitgeworpen
¶ Het frontispice in UBL707 C 10:11 is te vergelijken met Ceneton08444.091370 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): De Amsterdamsche Hecuba.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, 1719. Treurspel
Illustraties: Gravure op fol. A2091530 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Elektra van Sophokles.
Amsterdam, Dominicus van der Stichel, voor Abraham (I) de Wees, 1639b d. Treurspel
Illustraties:091570 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Elektra van Sophokles.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet091690 - Joost van den Vondel: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegraveerd titelvignet (Bijenkorf), J. Punt inv. et fecit 1742.091700 - Joost van den Vondel: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam, Izaak Duim, 1742b o. Treurspel
Illustraties: Gegraveerd titelvignet (Bijenkorf) door T.J. Walter.
Extra illustraties: Het ex. UBA Vondel 1 F 26 : 2 met enkele ingevoegde platen.091710 - Joost van den Vondel (naar het Grieks / Neolatijn van Euripides / Hugo de Groot): Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe.
Amsterdam, Wed. Abraham (I) de Wees, 1668. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet091720 - Joost van den Vondel (naar het Grieks / Neolatijn van Euripides / Hugo de Groot): Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet091740 - Joost van den Vondel: Gebroeders.
Amsterdam, Dominicus van der Stichel, voor Abraham (I) de Wees, 1640. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet091770 - Joost van den Vondel: Gebroeders.
Amsterdam, Adriaen Roest, voor Abraham (I) de Wees, 1650b v. Treurspel
Illustraties: Drukkersvignet
Drukkersornament op fol. H4v091980 - Joost van den Vondel: Gysbreght van Aemstel, d’onderganck van zijne stadt, en zijn ballingschap.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1662. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet in houtsnede.092000 - Joost van den Vondel: Gysbreght van Aemstel, d’Ondergangk van sijne stadt, en sijn ballingschap.
Amsterdam, Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682.
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: een lelijke houtsnede, die Salomo voorstelt, zittend op zijn troon en omringd door leeuwen (copie van de plaat in Heyns’ Eerste Weke).092010 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel, d’ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1699a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet092090 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel, d’ondergank van zijne stadt, en zijn ballingschap.
Amsterdam, David (II) Ruarus, 1729. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Illustratie op titelpagina is van Pieter Tanjé, 1729 (1706-1761)
Ex: UBL 1093 G 40 : 3 vijf illustraties:
Naast p. 10: Ontbint den knecht, zoo magh hy onverhindert spreeken.
Naast p. 18: De tyt verloopt, ’t is spa: daer komen myn soldaten.
Naast p. 30: Dat u de hemel spaere, is ’t hier noch tyt van zingen.
Naast p. 44: O Klaere, aenschouwt ge dit? vrouw Machtelt, zie uw kint.
Naast p. 56: O Gysbrecht, zet getroost uw schouders onder ’t kruis.092150 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745a v. Treurspel
Illustraties: In TIN 3 C 100: Titelvignet door N. v. Frankendaal en gravures van S. Fokke t.o. p, 11, 18, 30, 45 en 57. In TIN 13 B 15 : 1 en KBH 448 L 21 idem, maar het titelvignet is niet gesigneerd.092210 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745g v. Treurspel
Illustraties: 5 gravuresvan S. Fokke: voor p. 11; na p. 18; na p. 30; voor p. 45 en voor p. 57.092220 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745h v. Treurspel
Illustraties: 5 gravures: voor p. 11; na p. 18; na p. 30; voor p. 45 en voor p. 57.092240 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel.
Amsterdam, Izaak Duim, 1745j v. Treurspel
Illustraties: 5 gravures: voor p. 11; na p. 18; na p. 30; voor p. 45 en voor p. 57.092250 - Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel, gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond wordt.
Amsterdam, Jan Helders, 1781. Treurspel
Illustraties: Titelvignet (1).
Extra illustraties: Uitvouwbare prent buiten de collatie (2).
Uitvouwbaar frontispice buiten de collatie (3).
Portret buiten de collatie (4).
Ingeplakte prent buiten de collatie tussen fol.A6 en fol.A7 (5).
Ingeplakte prent buiten de collatie tussen fol.B2 en fol.B3 (6).
Ingeplakte prent buiten de collatie tussen fol.B8 en fol.C1 (7).
Ingeplakte prent buiten de collatie tussen fol.C7 en fol.C8 (8).
Ingeplakte prent buiten de collatie tussen fol.D6 en fol.D7 (9).
Kunstenaar: Ontworpen en in prent gebracht door Reinier Vinkeles (1741-1816) (1).
Geschilderd door Andries van der Groen (1715-1787), getekend door Jan Bulthuis (1750-1801), in prent gebracht door Cornelis Brouwer (werkzaam in A’dam tussen 1781-1802) (2).
Ontworpen en gemaakt door Simon Fokke (1712-1784) (3, 5-9).
Anoniem. Naar Jan Lievens’ (4).
Onderwerp: Bijenkorf op een sokkel, gedecoreerd met bloemen. 2 kinderen spelen met bloemenkransen bij deze sokkel (l.). 2 oude mensen met stokken staan naast de sokkel (r.). Op de sokkel zijn de attributen van Apollo, Melpomene en Thalia verbeeld (1).
Illustratie van het 3de toneel, 1ste bedrijf uit het treurspel ‘Gijsbrecht van Aemstel’. De prent verbeeldt een schouwburg met toeschouwers waar een toneelstuk wordt opgevoerd. Het theater is gedecoreerd met sculpturen van o.a. Melpomene en Thalia (2).
5 medaillons met hierin uitgebeeld verhalende scènes. De medaillons zijn met elkaar verbonden d.m.v. linten en wapenschilden. In het middeltste medaillon steekt een soldaat een oude man neer met een zwaard. Hier omheen staan soldaten (3).
Portret van Joost van den Vondel met in zijn l.hand een rol papier en links een venster naar een doorkijk met bomen (4).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een man (l.) wijst naar een geknielde man (m.). Hier omheen staan bewapende mannen. Op de achtergrond een poortgebouw (5).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 2 figuren met kappen over hun hoofd beschijnen een man met het licht van een lantaarn (m.). Op de achtergrond een kerkgebouw. Nachtelijke scène (6).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een geestelijke zit in een kapel, omringd door nonnen (m.). Een soldaat komt binnen (r.) (7).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. 3 vrouwen en 1 man zitten op een bank. 1 van deze vrouwen huilt. Op de voorgrond een staande man (l.) (8).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een groep mannen kijkt omhoog naar de lucht. In de lucht een vrouwfiguur omgeven door licht (9).
Datering: 1775 (geschilderd), 1788 (in prent gebracht) (2), 1775 (3).
Techniek: Ets en gravure (1-9).
Tekst: Opschrift (op sokkel): YVER. | DE BYEN STORTEN HIER, HET EÊLSTE DAT ZY LEEZEN, OM D’OUDEN STOK TE VOÊN, EN D’OUDERLOOZE WEEZEN. Onderschrift m.o.: Reinr. Vinkeles, inv. et sculp. (1).
Onderschrift: A. vander Groen pinxit 1775. | J. Bulthuis delin. | C. Brouwer sculpsit. 1788 | HET WINTERBOSCH, // Met de Afbeelding van het Derde Tooneel des Eersten Bedrijfs, uit het Treurspel, // GYSBRECHT VAN AEMSTEL. // O Gysbrecht! hou de taal van Vosmeer tcoh verdacht: // Die looze poogt uw Vest bedektlyk te overvallen: // Want zo gy’t Schip, door hem met vyands volk bevracht, // Als eertyds Trojes paard, voert binnen uwe wallen, // Is’t met uw Stad gedaan: zy word de wraak ten roof, // En gy’t slagtoffer van uw al te ligt geloof. | TE AMSTERDAM, by J.W. SMIT, met Privilegie 1788. (2).
Opschrift: J.V. VONDELS GYBRECHT VAN AEMSTEL. Onderschrift m.o.: S. Fokke, inv. et fec. 1775 (3).
Opschrift m.o.: In VONDEL speelt de Geest van Neerlants Poezy: Natuur volmaeckt zijn kunst en zet haer leven by. (4).
Onderschrift: S. Fokke, inv. et fec. | Ontbint den knecht,, zoo magh hy onverhindert spreeken. (5).
Onderschrift: S.F. inv. et fec. | De tyt verloopt, ’t is spa: daer komen myn soldaeten. (6).
Onderschrift: S.F. inv. et fec. | Dat u de hemel spaere, is ’t hier noch tyt van zingen! (7).
Onderschrift: S.F. inv. et fec. | O Klaerem aenschouwtge dit? vrouw Machtelt zie uw kint. (8).
Onderschrift: S.F. inv. et fec. | O Gysbrecht, zet getroost uw schouders onder ’t kruis (9).
¶ Ex. UBL1098 C 66:1 bevat een algemeen frontispice door Simon Fokke.
Het uitvouwbare frontispice (2) komt mogelijk uit dezelfde serie als Ceneton03870, Ceneton06293, Ceneton02402.
Enkele van de gravures ook in UBGr ’Ep ’Ep E 166 : 1, dat bovendien een plattegrond en vol d’oiseau van Amsterdam rond 1200 bevat.092280 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Herkules in Trachin.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1697. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet092300 - Joost van den Vondel: Hierusalem verwoest.
Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Dirck Pietersz Pers, 1620. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Anagram van de drukker op de titelpagina.092340 - Joost van den Vondel: Hierusalem verwoest.
Amsterdam, Wed. Abraham (I) de Wees, 1665a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice, Gerar de Iode excudeb.
¶ Het exemplaar dat aanwezig is in de Universiteitsbibliotheek te Leiden (UBL 1244 E 17) bevat geen frontispice.092410 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Hippolytus, of rampzalige kuischeit.
Amsterdam, Wed. Abraham (I) de Wees, 1658a o. Treurspel
Illustraties: Versierde initiaal O op A3r.092430 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Hippolytus, of rampzalige kuischeit.
Amsterdam, Cornelis de Bruyn, 1661. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBL met ingevoegde plaat.092440 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Hippolytus, of rampzalige kuischeit.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1698. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet092470 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Euripides): Ifigenie in Tauren.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet092650 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sofompaneas of Iosef in’t hof.
Amsterdam, Otto Barentsz Smient, 1664. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet in houtsnede092660 - Joost van den Vondel (naar Hugo de Groot): Sofompaneas of Josef in’t hof.
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1665. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegraveerd drukkersmerk op titel. Aan het eind een vignet in houtsnede, waarin het monogram IHB.092680 - Joost van den Vondel (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sofompaneas of Josef in ’t hof.
Amsterdam, Michiel de Groot, 1678. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegraveerd drukkersmerk op titel.092860 - Joost van den Vondel: Joseph in Dothan.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1692b v. Treurspel
Illustraties:093010 - Joost van den Vondel: Joseph in Egypten.
Amsterdam, Otto Barentsz Smient, 1664. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: scène uit het spel, de vluchtende Joseph093050 - Joost van den Vondel: Joseph in Egypten.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1695. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet093140 - Joost van den Vondel: Koning David herstelt.
Amsterdam, Cornelis de Bruyn, 1661. Treurspel
Illustraties: Titelvignet093250 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Koning Edipus.
Amsterdam, Wed. Abraham (I) de Wees, 1660b o. Treurspel
Illustraties: Drukkersvignet093270 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Koning Edipus.
Amsterdam, Cornelis de Bruyn, 1661. Treurspel
Illustraties: Titelvignet093280 - Joost van den Vondel (naar het Grieks van Sophocles): Koning Edipus.
Amsterdam, Joannes de Wees, 1698. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet093380 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654a o. Treurspel
Illustraties: Frontispice.093390 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654b o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Salomon Savery (1594-1678)
Onderwerp: De strijd tussen de Aartsengel Michaël en Lucifer met hieronder uitgebeeld de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Techniek: Ets en gravure093400 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654c v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie tussen **4 en A093410 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654d o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Salomon Savery (1594-1678)
Onderwerp: De strijd tussen de Aartsengel Michaël en Lucifer met hieronder uitgebeeld de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Techniek: Ets en gravure093420 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654e o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie (in XH 05716 : 1).
Gravure tussen *1 en *2 (in TIN 3 C 60)093430 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654f v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie
Kunstenaar: Salomon Savery (1594-1678)
Onderwerp: De strijd tussen de Aartsengel Michaël en Lucifer met hieronder uitgebeeld de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Techniek: Ets en gravure093440 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654g v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie
Kunstenaar: Salomon Savery (1594-1678)
Onderwerp: De strijd tussen de Aartsengel Michaël en Lucifer met hieronder uitgebeeld de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Techniek: Ets en gravure093450 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1654h v. Treurspel
Illustraties: Frontispice093470 - Joost van den Vondel: Lucifer.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, 1720. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice door J. Wandelaar op fol. *2r
Gravure op titelpagina (fol. *3r) door J. Wandelaar
Gravure op fol. *4r door J. Wandelaar
Gravure op fol. B4r093490 - Joost van den Vondel: Maeghden.
Amsterdam, Dominicus van der Stichel, voor Abraham (I) de Wees, 1639a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet093520 - Joost van den Vondel: Maeghden.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1643a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet.093550 - Joost van den Vondel: Maeghden.
Amsterdam, Cornelis de Bruyn, 1661. Treurspel
Illustraties: Titelvignet093600 - Joost van den Vondel: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye [= Dominicus van der Stichel, voor Abraham (I) de Wees], 1646a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Portret van Maria Stuart (“Myn hartekenner zit omhoog”) op de titelpagina.093610 - Joost van den Vondel: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye, 1646b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met portretje binnen de collatie.093620 - Joost van den Vondel: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye, 1646c v. Treurspel
Illustraties: Portret van Maria Stuart (“Myn hartekenner zit omhoog”) op de titelpagina.
Extra illustraties: UBL 1241 H 43 met een uitvouwbare gegraveerde titelpagina buiten de collatie (”C.V. Inu.”; “H.D. F.”; Tekst: “Marie Stuard; Reyne d’Escosse Tragedie. A Paris ches Toussaint Quinet au Palais, avec privilege”).093630 - [Joost van den Vondel]: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye, 1646d v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet: portret van Maria Stuart, met onderschrift “Myn Hartekenner zit om hoogh”.093640 - [Joost van den Vondel]: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye, 1646e v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met portretje binnen de collatie.093650 - Joost van den Vondel: Maria Stuart of gemartelde majesteit.
Keulen [= Amsterdam], In d’Oude Druckerye, 1646f v [= 1690 ca.]. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met portretje binnen de collatie.
TIN 3 C 64: Portret van Maria Stuart (“Myn hartekenner zit omhoog”) op de titelpagina.093750 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1626. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure op (:)1r van Saverij [Salomon? 1594-1670 ca.]093760 - Joost van den Vondel: Palamedes, ofte vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gravure buiten de collatie, ‘Saverij fecit’.093770 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625b o. Treurspel
Illustraties: Titelvignet: vurige kolom
Extra illustraties: Ex. KBH 232 L 25 : 2 heeft een ingeplakte titelgravure in 8°.093780 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625c o.
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.093790 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625d o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie.093800 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625e o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie.093810 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1625f o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure binnen de collatie.093830 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Zonder plaats, Z.dr., 1630. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 ets (door Nicolaes Cornelisz Moyaert?) naar Savery, binnen de collatie.093840 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Jacob Aertsz (I) Colom, 1634. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met ets op de titelpagina (blad (*)1), copie naar de prent van Savery.093850 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.093860 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652b o.
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.093870 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652c o. Treurspel
Illustraties: Met 1 gravure (Het ongediert...) buiten de collatie.093880 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652d o. Treurspel
Illustraties: Gravure buiten de collatie. met tekst: “Het ongediert begrimt met open muijl, en pooten...”093890 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652e o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.093900 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652f o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gravure (Palamedes en de dieren) buiten de collatie (tussen B2 en B3).093920 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Abraham (I) de Wees, 1652h o.
Illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.093940 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1664. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met geëtste copie van Savery’s prent op de titelpagina (blad A1) als titelvignet.093950 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1668. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met geëtste copie van Savery’s prent op de titelpagina (blad A1) als titelvignet.093960 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1671.
Illustraties:
Extra illustraties: Met geëtste copie van Savery’s prent op de titelpagina (blad A1) als titelvignet.094020 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1705a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.094030 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1705b o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie.
Kunstenaar: Anoniem.
Onderwerp: Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Halfnaakte man houdt een document voor aan verschillende, wilde beesten (draken, leeuwen, zwijnen). Hij wordt met een lauwerkrans gekroond terwijl hij dit doet.
Techniek: Ets en gravure.
Tekst: Onderschrift: ...Let ongedierte begrimt met open mu’yl en pooten | ...hafte onnoozelheit, in ‘t beestenperk verstooten: | ...e niet hoe zeer de boosheit br’ult en tiert: | ...r’theilig regt:dies Themis haar lau’riert.
¶ Het frontispice is beschadigd, waardoor het onderschrift niet meer in het geheel te lezen is.
Het frontispice is te vergelijken met Ceneton08710 en Ceneton08732.094040 - Joost van den Vondel: Palamedes oft vermoorde onnooselheyd.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1705b o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Ex. UBN heeft 1 gravure, voor het titelblad094050 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1705d o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Eerste frontispice buiten de collatie (1)
Portret buiten de collatie (2)
Tweede frontispice buiten de collatie (3)
Uitvouwbare prent met ‘uitklapbare’ stukken (4)
Kunstenaar: François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Geschilderd door Philips de Koninck (1619-1688), in prent gebracht door Pieter van Gunst (1659-1724) (2).
Anoniem (3, 4).
Onderwerp: Illustraties van de inhoud van het toneelstuk. Drie kleine scenes weergegeven in cartouches, gedecoreerd met acanthusbladeren en andere organische motieven (1).
Portret van Joost van Vondel (2)
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Halfnaakte man houdt een document voor aan verschillende, wilde beesten (draken, leeuwen, zwijnen). Hij wordt met een lauwerkrans gekroond terwijl hij dit doet (3)
Uitbeelding van een openbare executie op een plein met een massa mensen hier omheen. Twee onderdelen van de prent zijn open te klappen waarachter vier mannenportretten te zien zijn (4).
Techniek: Ets en gravure (1-4).
Tekst: Opschrift (in cartouche): Jv Vondels PALAMEDES Treurspel, onderschrift r.o.: F. Ble. f (1).
Opschrift (boven medaillon): JOOST VAN VONDEL., opschrift m.o.: Het Licht der Poëzy, | Voor ‘s afgunsts blixem veiligh, | Der Zanggodinnen heiligh | Is Vondel d’eer van’t Y. | J. Zeeus., opschrift l.o.: P. de Koning pinx., opschrift r.o.: P. v. Gunst Sculps. (2).
Onderschrift: Het ongediert begrimt met open mu’yl en pooten | Manhafte onnoozelheit in’t beestenperk verstooten: | Nog zwigt ze niet hoe zeer de boosheit bru’lt en tiert : | Maar spreekt voor ‘t heilig regt:dies Themis haar lau’riert. (3)
Bovenschrift: Afbeelding der executie geschiet den XIII.may.1619. aan Jan van Oldenbarnvelt gewesene advocaet van Holland, onderschrift: nero tamen subtraxit oculos iussitque scelera sed non spectavit. Tacitus in Vita Agriolae. (4)
¶ Voor een identiek frontispice als het eerste frontispice in ex. UBL1093 G 2, zie: Ceneton08732.
Het tweede frontispice buiten de collatie is te vergelijken met Ceneton08708 en Ceneton08732.094060 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707a o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegrav. titelplaat @1, F. Ble[yswyk] fec. en 2 gegrav. platen (1 uitslaand)094070 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707b o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk F. Bleyswijck 1671-1746, werkz. vanaf 1705)
Gravure met een gedicht tussen I8 en B1.
In UBN 710 D 34 ontbreken 3 portretten [sic, welke?] (volgens Arpots)094080 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707c o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegrav. titelplaat @1, F. Ble[yswyk] fec. en 2 gegrav. platen (1 uitslaand).094090 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707d o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegrav. titelplaat @1, F. Ble[yswyk] fec. en 2 gegrav. platen (1 uitslaand).094100 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707e o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met gegrav. titelplaat @1, F. Ble[yswyk] fec. en 2 gegrav. platen (1 uitslaand).094110 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707f o. Treurspel
Illustraties: Frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk François van Bleyswijk, 1671-1746, werkz. vanaf 1705): steniging van Palamedes.
Portret van Vondel, met gedichtje van J. Zeeus, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730)
Gravure tussen **4 en A: Palamedes en het ongedierte.
Extra illustraties: Uitslaande plaat tussen H en H2094120 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707g o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van F. Beys (waarschijnlijk François van Bleyswijk, 1671-1746, werkz. vanaf 1705)
Portret van Vondel, met gedichtje van J. Zeeus, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730)
Gravure tussen I8 en A
Uitslaande plaat tussen D5 en D6094130 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707h o. Treurspel
Illustraties: Frontispice van ‘F Ble.’ [= F. Bleyswyk] f (1671-1746, werkz. vanaf 1705)
Portret van Vondel (na het frontispice), met gedichtje van J. Zeeus, door P. de Koning en Philip Gunst (werkz. 1719-1730)
Gravure voor A
Twee uitslaande platen tussen D5 en D6094140 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707i o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vijf illustraties buiten de collatie
Frontispice van F. Ble[yswyck].
Gegraveerd portret van Vondel door P. van Gunst naar een ontwerp van P. de Koning, met een gedicht van J. Zeeus.
Gravure “Het ongediert begrimt met open muyl en pooten...”
2 uitslaande gravures over de executie van Van Oldenbarnevelt.
TIN 3 C 75 : 1 heeft niet het portret van Vondel door P. v. Gunst, maar het standbeeld van Erasmus; en de twee uitslaande gravures ontbreken.094150 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707j o.
Illustraties: Vondelportret; Palamedersprent; Luikjesprent met en zonder de luikjes094160 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707k o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: - frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk François van Bleyswijck (1671-1746, werkz. vanaf 1705)
- portret van Vondel (voor frontispice), met gedicht van J. Zeeuw, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730)
- gravure voor A
- 2 uitslaande platen tussen D5 en D6 (in UBN 740 c 156 zit maar 1 uitslaande plaat)094170 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707l o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: - frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk François van Bleyswijk, 1671-1746, werkz. vanaf 1705)
- portret van Vondel, met gedichtje van J. Zeeus, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730)
- gravure tussen **4 en A
- 1 uitslaande plaat tussen H en H2094180 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707m o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van P. Bleys (François van Bleyswijk, 1671-1746, werkz. vanaf 1705)
Portret van Vondel, met gedichtje van Zeeus, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730)
Gravure voor A
Twee uitslaande platen tussen D5 en D6094190 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1707n o.
Illustraties: Met gegraveerde titelpagina (F Ble. [= F. Bleyswyk] f.), 7 gravures (3 uitvouwbare) en 6 portretten (5 met P. van Gunst sculps. en 1 met P. de Koning pinx.) buiten de collatie.094200 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amsterdam, Johannes van Oosterwyk, 1719. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Met 1 gravure buiten de collatie.094210 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit. Met de beschryving en uitlegging der vertooningen, zo als het tegenwoordig op den schouwburg word vertoont. Noit te voren alzo gedrukt.
Amsterdam, Izaak Duim, 1734. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelvignet van Jan Punt, 1733 (1711-1779)094220 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736a v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk François van Bleyswyck 1671-1746, werkz. vanaf 1705).
Portret van Vondel, met gedichtje van J. Zeeuw, door P. de Koning en Philip van Gunst (werkz. 1719-1730).
Gravure tussen **4 en A met onderschrift: "Het ongediert begrimt...".
Uitslaande plaat tussen H en H2.094230 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736b v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice van F. Bleys (waarschijnlijk François van Bleyswijck 1671-1746, werkz. vanaf 1705)
Portret van Vondel, met gedicht van J. Zeeuw (voor het frontispice), van P. de Koning en Pieter van Gunst (werkz. 1719-1730)
Gravure tussen *8 en A
Een uitslaande plaat tussen D5 en D6094240 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736c v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: TIN 3 C 76 : 1: 5 gravures buiten de collatie:
Titelgravure van F. Ble[eyswyck]
Gegraveerd portret van Vondel door P. van Gunst naar een tekening of ontwerp van P. de Koning, met een gedicht van J. Zeeus
Gravure “Het ongediert begrimt met open muyl en pooten...”
Luikjesprent (uitslaande gravure over de executie van Van Oldenbarnevelt waarbij linksboven een extra inzet is opgeplakt) (tussen H1 en H2).094250 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736d v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Titelgravure van F. Ble[eyswyck]
Gegraveerd portret van Vondel door P. van Gunst naar een tekening of ontwerp van P. de Koning, met een gedicht van J. Zeeus
Gravure “Het ongediert begrimt met open muyl en pooten...”
2 uitslaande gravures over de executie van Van Oldenbarnevelt (in Arnhem 48 E 5 maar één).
Alle illustraties buiten de collatie.094260 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736e o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Vondelportret: ‘P. de Koning pinx.’; ‘P. v. Gunst sculps.’
Frontispice met gravures van Troje door F. Bleiswijk
Frontispice met dieren.
Luikjesprent met groot en klein luik.094270 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736f v. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Frontispice buiten de collatie (1).
Prent tussen fol.C4v en fol.C5r (2).
Prent tussen fol.D5v en fol. D6r (3).
Prent tussen fol.D5v en fol.D6r (4).
Kunstenaar: François van Bleyswyck (werkzaam in de eerste helft van de 18de eeuw) (1).
Anoniem (2, 3, 4).
Onderwerp: Illustraties van de inhoud van het toneelstuk. Drie kleine scenes weergegeven in cartouches, gedecoreerd met acanthusbladeren en andere organische motieven (1).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Een weegschaal die uit balans is. Verschillende mensen kijken hiernaar. Op de achtergrond een stad (2).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Halfnaakte man houdt een document voor aan verschillende, wilde beesten (draken, leeuwen, zwijnen). Hij wordt met een lauwerkrans gekroond terwijl hij dit doet (3).
Illustratie van de inhoud van het toneelstuk. Optocht waarin verschillende personificaties meelopen (o.a. rechtvaardigheid, Kracht, Vrijheid). Boven deze optocht vliegt de personificatie van Faam. In de wolken een gekroonde man met een scepter en een adelaar aan zijn voeten (4).
Techniek: Ets en gravure (1-
Tekst: Opschrift (in cartouche): Jv Vondels PALAMEDES Treurspel, onderschrift r.o.: F. Ble. f (1).
Opschriften: Inst Calvini | Gommer | Armyn | De Neü (2).
Onderschrift: Het ongediert begrimt met open mu’yl en pooten | Manhafte onnoozelheit in’t beestenperk verstooten: | Nog zwigt ze niet hoe zeer de boosheit bru’lt en tiert : | Maar spreekt voor ‘t heilig regt:dies Themis haar lau’riert. (3).
¶ Voor een identiek frontispice als in ex. UBL1093 G 36:1, zie: Ceneton08710. De prent (3) is identiek aan de prenten in Ceneton08710, Ceneton08708.094280 - Joost van den Vondel: Palamedes of vermoorde onnozelheit.
Amersfoort [= Rotterdam], Pieter Brakman [= Pieter van der Veer], 1736g o. Treurspel
Illustraties:
Extra illustraties: Gegraveerd portret van Joost van den Vondel op π1v van P. van Gunst naar een ontwerp van P. de Koning, met vierregelig onderschirft door Jacob Zeeus.
Titelgravure door F. Ble[yswyk].
Gravure: Palamedes gekroond voor de wilde dieren.
Tussen D5 en D6 zitten 2 uitslaande gravures, de executie van J. van Oldenbarnevelt.
In de Hekeldichten zitten acht gravures.094290 - Joost van den Vondel: Palamedes, of vermoorde onnozelheit. Met de beschryving en uitlegging der vertooningen, zo als het tegenwoordig op den schouwburg word vertoont. Noit te voren alzo gedrukt.
Amsterdam, Izaak Duim, 1741. Treurspel
Illustraties: Gegraveerd titelvignet, J. Punt inv. et fecit
Extra illustraties: UBA Vondel 1 F 26 : 1 bevat portret van François van Aerssens