Internetvoorkeuren van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur,
en van de Opleiding Nederlandkunde, Universiteit Leiden
Graf Reve
14 XII 1923 — Gerard Reve — 8 IV 2006
Graf Reve
Proteusliedboek: Top 40 van de Gouden Eeuw Johan de Brune de Oude
De Wetsteen (1620) van Richard Verstegen De Wetsteen (1644, 1659) van Jan de Brune de Jonge
Brieven als buit, Wikiscripta Neerlandica Peter Burger en Jaap de Jong over Gerard Reve
Census Nederlands toneel tot 1803: ‘Ceneton’ Cecilia, een 16de-eeuwse brievencollectie
Ceneton-groeipagina                    Tasso-groeipaginaUrsicula: literatuur in facsimile
Dialectonderzoek Katwijk aan Zee GastschrijverBert van Selm-lezing
Heinsius-collectie: Nederlands Neolatijn Heldinnenbrieven: (880 titels, 560 teksten)
Online tijdschrift Neerlandistiek.nl Zuid-Afrika in Leiden
Homerus Horatius Books Google Vertaal Wdb KBH-KBB
UBL- UBGent
ULCN / SurfspotWeb/uMail
[Of: Outlook]
Huygens Barlaeus
Vergilius Juvenalis / Persius Collegerooster UBA - UA ScriptiesWikipedia Heinsius Grotius
Apuleius Erasmus LUCASNNP Radio & TeeveeTeleTekst Vondel Antonides
Racine Voltaire LUCL Siegenbeek Brightspace WNT / EWN Marivaux Molière
Bredero Focquenbroch P.C. Hooft Rodenburg Sweerts Rabelais Tasso Broekhuizen
Lijsten met verwijzingen naar pagina’s over de volgende onderwerpen:
Instituten voor neerlandistiek in NederlandInstituten voor neerlandistiek buiten Nederland
Bibliotheken in Nederland (o.a. Leiden)Bibliotheken buiten Nederland
Culturele en wetenschappelijke instellingenTaalkwesties
Digitale literaire teksten (verzamelingen)Digitale literaire teksten (auteurs)
Actualiteiten en feitenHet aanschaffen van boeken
Andere verzamelingen neerlandistische sitesInformatie over Leiden
Enkele bijzondere onderwerpen:
De ontwikkelingsgang door J. te Winkel
Bijbel en cultuur
Literatuurgeschiedenis.nl
Iets opzoeken op het internet: GoogleInstituten en instellingen op het gebied van de neerlandistiek in Nederland:
AmsterdamUniversiteit van Amsterdam (UVA), zie ook: Leerstoelgroep Historische Letterkunde
Vrije Universiteit, Amsterdam (VU), blogspot
Meertens Instituut
Huygens Instituut van de KNAW
GroningenNederlandse Taal en Cultuur
LeidenOpleiding Nederlands
Opleiding Dutch Studies
Instituut voor Nederlandse Lexicografie
MaastrichtUniversiteit Maastricht
NijmegenOpleiding Nederlands
OUOpen Universiteit
TilburgTilburg, Katholieke Universiteit Brabant
UtrechtOpleiding Nederlands
Van DaleHet Taalweb van Van DaleInstituten op het gebied van de neerlandistiek buiten Nederland:Bibliotheken in Nederland:Bibliotheken buiten Nederland:Culturele en wetenschappelijke instellingen:Digitale literaire teksten (verzamelingen):Digitale literaire teksten (auteurs):
 • Oude en nieuwe vertalingen van de sonnetten van Shakespeare
 • Isaac Burchoorn (Burghoorn): Batrachomiomachia (1636) en Snorre-pypen
 • Self-strydt (31625), Twee verkracht, en beyde getrout, uit de Trou-ringh (1637); Liefdes vossevel, uit de Trouwring (1657) van Jacob Cats; en Koninglyke herderinne, Aspasia (1637) van Jacob Cats
 • Teksten van Simon Stevin, Willem Jansz. Blaeu, Isack Beeckman en Christiaan Huygens
 • De schrickelicke aerbevinge ende brant vanden bergh Vitruvius [= Vesuvius] in 1631
 • De Atlas van Blaeu en de Atlas of mutual heritage (VOC, WIC)
 • Historie van Thijl Ulenspiegel (ca. 1640) uitgegeven door Ilse Dewitte
 • Hendrick Bruno: Hooglied (1656)
 • Lambert van den Bosch: Wegh-wyser door Italien (1661)
 • Hendrick Bruno: Mengel-moes (1666)
 • Adriaen Koerbagh: ’t Nieuw woorden-boek der regten (1664) en Een bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet
 • Korswijlige klucht, van de blauwe-scheen (ca. 1660)
 • Negotianum Satyricum, of de Quinta Essentia van den Toeback, door Jean Pleyn de Courage.
 • Salomon van Rusting: De quacksalver op de markt. 1685 en een bewerking in De quacksalver op de marct, ca. 1700
 • Lyste van rariteyten die verkocht sullen werden ten huyse van Anna Folie met Lyste van spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toepasselijk twee delen; en Staat en inventaris van de nalatenschap van Don Gio dy Straatslypio y Pluggio (ca. 1706)
 • Lyste van eenige klugtige spreekwoorden (ca. 1700)
 • Zardammer Spreeuwen-gezang. Door de verreezene spotter. Amsterdam, 1707.
 • Den Christelijcken tyd-verdryver. Dokkum, ca. 1710.
 • Het nieuw geestelyk blomhofje, ofte schriftuurlijk raatsel-boekje. Amsterdam, Hendrik van Monnem (ca. 1712)
 • Den christelijken tijd-verdryver, ofte Geestelijk raadzel-boek: bestaande in t’negentig uytgekipte schriftuurlijke raadzeltjes uyt het Oude ende Nieuwe Testament. Amsterdam, Joannes Kannewet (ca. 1752)
 • Het nieuw geestelyke bloem-hofje. Amsterdam, Hendrik Reinders (ca. 1755)
 • Begraaf-ceel en inventaris van den boedel van Steven van der Klok (ca. 1735)
 • De konstige bakker verbakkende alle mannen en vrouwen hun quade hoofden (ca. 1720)
 • Een nieuw raadsel-boek inhoudende veel verscheiden raadsels om de melancholie te verdryven (ca. 1790) (UBL)
 • Een nieuw raadsel-boek inhoudende veel verscheiden raadsels om de melancholie te verdryven (ca. 1750) (KBH)
 • Een nieuw raadsel-boekjen (1759) (Deventer)
 • Een nieuw raadzel-boekjen (1778) (Westfries Archief)
 • Raadselboek Den hof der liefde. Alwaer geleert word de welsprekentheyd tot een vryster, ende haer door minne-brieven te behagen. (1728) (KBH)
 • Focquenbroch heeft een website en een stichting
 • Frans van Hoogstraten, vertaler van de Lof der Zotheid (1676) en Utopia, en auteur van de embleembundel Het voorhof der ziele (1668)
 • David van Hoogstraten, editeur van Vondels Heroidesvertaling, Neolatijns dichter en auteur van een klassieke stijlleer, de Rederykkunst
 • Op basis van de stilistiek van Hoogstraten en Vossius is de Syllabus Retorica samengesteld
 • De Rhetorica ad Alexandrum vertaald door G. van Schaep
 • Redevoeringen en brieven van Cicero, in Nederlandsse vertaling van 1702
 • Stichting Jacob Campo Weyerman
 • Facsimile Cort verhael van de geboorte neminghe ende vindinghe van Anna Maria Jennaert (puella Transisalana of het wolfskind) (ca. 1718)
 • Bilderdijkmuseum
 • Het dagboek van Jacob van Lennep, voorgedragen door en voor Geert Mak
 • Conrad Busken Huet
 • Verhalen uit de Camera Obscura, met varianten en illustraties.
 • Multatuli, met de tekst van Max Havelaar; Multatuli heeft ook een eigen Musea in Amsterdam en in Lebak
 • A.C.W. Staring — en enkele gedichten
 • Petrus Augustus de Génestet: ’t Latijnsche school.
 • Bernard ter Haar op het graf De Génestet; Van der Werff en Leidens ontzet; vertalingen van Victor Hugo
 • Jacob Haafner, proto-oriëntalist en anti-kolonialist
 • De Negentiende Eeuw
 • Herman Gorter, Mei
 • Het Louis Couperus Genootschap
 • De brieven van Vincent van Gogh
 • In Oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek 1914-1918
 • Karel van de Woestijne: God aan Zee (1926; met vertaling in het Engels door Christopher Joby)
 • Menno ter Braak
 • Gedichten van Jan Engelman.
 • Lucebert op facebook
 • Etty Hillesum
 • Willem Frederik Hermans wordt door de redacteur van www.willemfrederikhermans.nl beschouwd als de belangrijkste schrijver van de twintigste eeuw
 • Over en van Marion Bloem
 • Gerrit Achterberg
 • Marten Toonder
 • Maarten Biesheuvel schreef prachtige verhalen: Reis door mijn kamer, De trui en Gemiste kans; er is een bibliografie van zijn werk
 • Hella Haasse heeft een digitaal museum
 • En er is ook een bibliografie van Harry Mulisch
 • Gerard Reve heeft een nadertotpagina en een startpagina. Hier is nog veel werk te verrichten, maar voor de liefhebbers is Eendje Kwak te horen
 • Karel van het Reve
 • Susan Smit - en haar boekenprogramma Het gesprek
 • Hanneke Eggels
 • Vilan van de Loo
 • Rosita Steenbeek
 • Arnon Grunberg
 • P.F. Thomése
 • Nagelaten werk van Jeroen Mettes
 • Teletekstsonnet, een nieuw genre van Martin Baasten
 • Coleridge als dichter-filosoof door Pim Lukkenaer
 • Het Biografisch Portaal
 • Harba lori fa! Geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het Italiaans, onder redactie van Jeannette E. Koch, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

 • Auteurs
  Gerrit Achterberg Antonides van der Goes Th. Asselijn Caspar Barlaeus M. Besteben Maarten Biesheuvel
  Marion Bloem Reinier Bontius Geeraerdt Brandt G.A. Bredero Jan de Brune Johan de Brune
  W. van Bruyningen Isaac Burchoorn Jacob van den Burg Jacob Cats Louis Couperus I. van Damme
  Duyrkants P. Elsevier Melchior Fockens Focquenbroch Herman Gorter Arnon Grunberg
  Hella Haasse J. van Heemskerk Daniel Heinsius Nicolaas Heinsius P.C. Hooft C. Huygens
  Justus Lipsius Harry Mulish Multatuli Pieter Nootmans Piet Paaltjens Simon van het Reve
  Karel van het Reve A.C.W. Staring Jacob Vleugels Joost van den Vondel Jan Vos J. Westerbaen


  Sites over kwesties van taal, stijl en spelling:  Actualiteiten en feiten:  Boekhandel:
  In Leiden vindt u talrijke boekwinkels. Ook via het internet kunt u goed naar allerlei soorten boeken zoeken:  Andere verzamelingen:  Informatie over de stad Leiden - Sleutelstad - Museumstad - Wereldstad:

  Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 071-527.2117
  Opleiding Nederlands, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.


  ACAD:LVGD

  Titelvignet Fabricii Oratio in natalem Academiae Lugduni Batavorum MDCCXXV
              Studio et VigilantiaRhenus flumen           

  powered by FreeFind

  webarchief