Continue

NEDERLANDSE HELDINNENBRIEVEN

850 brieven, gesorteerd op jaar

Bijgehouden tot 10 juni 2022

Continuer

o = naar Ovidius; a = antwoord op Ovidius; s = naar Sabinus; h = historische stof;
b = bijbelse stof; m = mythologische stof; aan = Nederlands; ad = Latijn
o 1412 Dirc Pottervan: Heroaan: Leander
h 1531 Janus Secundusvan: Hendrik VIIIad: Catharina van Aragon
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Penelopeaan: Odysseus
s 1553 Cornelis van Ghistelevan: Odysseusaan: Penelope
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Phyllisaan: Demophoön
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Briseïsaan: Achilles
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Oenoneaan: Paris
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Hypsipyleaan: Jason
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Didoaan: Aeneas
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Hermioneaan: Orestes
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Deianiraaan: Hercules
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Ariadneaan: Theseus
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Canaceaan: Macareus
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Medeaaan: Jason
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Parisaan: Helena
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Helenaaan: Paris
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Leanderaan: Hero
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Heroaan: Leander
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Acontiusaan: Cydippe
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Cydippeaan: Acontius
o 1553 Cornelis van Ghistelevan: Sapphoaan: Phaon
s 1554 Cornelis van Ghistelevan: Demophoönaan: Phyllis
s 1554 Cornelis van Ghistelevan: Parisaan: Oenone
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Achillesaan: Briseïs
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Hippolytusaan: Phaedra
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Jasonaan: Hypsiphyle
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Aeneasaan: Dido
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Orestesaan: Hermione
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Herculesaan: Deianira
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Theseusaan: Ariadne
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Macareusaan: Canace
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Jasonaan: Medea
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Protesilausaan: Laodamia
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Lino (Lynceus)aan: Hypermnestra
a 1559 Cornelis van Ghistelevan: Phaonaan: Sappho
m 1570 Cornelis van Ghistelevan: Helenaaan: Menelaus
m 1570 Cornelis van Ghistelevan: Menelausaan: Helena
b 1574 Andreas Alenusvan: Evaad: Cain
b 1574 Andreas Alenusvan: Agarad: Abraham
b 1574 Andreas Alenusvan: Saraad: Lot
b 1574 Andreas Alenusvan: Melchaad: Abraham
b 1574 Andreas Alenusvan: Rebeccaad: Bathuel
b 1574 Andreas Alenusvan: Rebeccaad: Jacob
b 1574 Andreas Alenusvan: Dinaad: fratres sui
b 1574 Andreas Alenusvan: Rachelad: Laban
b 1574 Andreas Alenusvan: Thamarad: Iuda
b 1574 Andreas Alenusvan: Liaad: Simon
b 1574 Andreas Alenusvan: Iochabedad: Moses
b 1574 Andreas Alenusvan: Thermuthisad: Moses
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Moses
b 1574 Andreas Alenusvan: Rahabad: Iosue
b 1574 Andreas Alenusvan: Noëmiad: Booz
b 1574 Andreas Alenusvan: Annaad: Samuel
b 1574 Andreas Alenusvan: Micholad: David
b 1574 Andreas Alenusvan: Abigailad: David
b 1574 Andreas Alenusvan: Bethsebasad: Urias
b 1574 Andreas Alenusvan: Bethsebasad: David
b 1574 Andreas Alenusvan: Thamarad: Ammon
b 1574 Andreas Alenusvan: Thamarad: Absalom
b 1574 Andreas Alenusvan: Vidua Sareptanaad: Helia
b 1574 Andreas Alenusvan: Iezabelad: Iezraëlitis
b 1574 Andreas Alenusvan: Sunamitisad: Elizeus
b 1574 Andreas Alenusvan: Holdaad: Iosias
b 1574 Andreas Alenusvan: Annaad: Tobias
b 1574 Andreas Alenusvan: Annaad: Ioachim
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Zacharias (1)
b 1574 Andreas Alenusvan: Annaad: Ioseph
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Zacharias (2)
b 1574 Andreas Alenusvan: Elisabetad: Ioannes
b 1574 Andreas Alenusvan: Herodiasad: Ioannes
b 1574 Andreas Alenusvan: Marthaad: Christus
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Iesus
b 1574 Andreas Alenusvan: Magdalenaad: Iudas
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Petrus
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Ioannes
b 1574 Andreas Alenusvan: Salomead: Ioannes
b 1574 Andreas Alenusvan: Tabhitaad: Petrus
b 1574 Andreas Alenusvan: Mariaad: Ignatius
b 1574 Andreas Alenusvan: Lydiaad: Paulus
b 1574 Andreas Alenusvan: Magdalenaad: Petrus
b 1574 Andreas Alenusvan: Maximillaad: Andreas
b 1574 Andreas Alenusvan: Eunicead: Timotheus
b 1574 Andreas Alenusvan: Theclaad: Paulus
b 1574 Andreas Alenusvan: Helenaad: Izatas
b 1574 Andreas Alenusvan: Ecclesaad: Christus
b 1574 Andreas Alenusvan: Caeciliaad: Urbanus
b 1574 Andreas Alenusvan: Eugeniaad: Protus en Hyacinthus
b 1574 Andreas Alenusvan: Barbaraad: Origenes
b 1574 Andreas Alenusvan: MammaeaOrigenes
b 1574 Andreas Alenusvan: Anastasiaad: Chrysogonus
b 1574 Andreas Alenusvan: Chrysogonusad: Anastasia
b 1574 Andreas Alenusvan: Nataliaad: Adrianus
b 1574 Andreas Alenusvan: Luciaad: Eutropius
b 1574 Andreas Alenusvan: Luciaad: Eutitia
b 1574 Andreas Alenusvan: Helenaad: Constantinus
b 1574 Andreas Alenusvan: Thaïsad: Paphnutius
b 1574 Andreas Alenusvan: Melaniaad: Urbanus
b 1574 Andreas Alenusvan: Euphrasiaad: Theodosius
b 1574 Andreas Alenusvan: Monicaad: Augustinus
b 1574 Andreas Alenusvan: Sabinaad: Alexius
b 1574 Andreas Alenusvan: Marcellaad: Hieronymus
b 1574 Andreas Alenusvan: Fabiolaad: Hieronymus
b 1574 Andreas Alenusvan: Clotildisad: Clodoveus
b 1574 Andreas Alenusvan: Radegundisad: Clotarius
b 1574 Andreas Alenusvan: Maria Aegyptiacaad: Mundus
b 1574 Andreas Alenusvan: Caesareaad: Constantinus
b 1574 Andreas Alenusvan: Alpaisad: Dodon
b 1574 Andreas Alenusvan: Pleutrisad: Pipinus
b 1574 Andreas Alenusvan: Claraad: Francixcus
b 1574 Andreas Alenusvan: Blanchaad: Ludovicus
b 1574 Andreas Alenusvan: Craeciaad: Christus
b 1574 Andreas Alenusvan: Ecclesia Militansad: Ecclesia Triumphans
b 1574 Andreas Alenusvan: Peccatrix animaad: Christus
b 1574 Andreas Alenusvan: Animaad: Corpus
o 1586 Th. van Leeuwen (Loeuwius)van: Heroaan: Leander
a 1595 Jacobus Eyndiusvan: Phaonad: Sappho
a 1597 Janus Dousa Filiusvan: Lynceusad: Hypermnestra
m 1600 Daniel Heinsiusvan: Hipponaxad: Thaumantia
m 1600 Daniel Heinsiusvan: Deïdamiaad: Achilles
m 1600 Daniel Heinsiusvan: Andromachead: Hector
m 1600 Pieter Corneliszoon Hooftvan: Menelausaan: Helena
h 1602 Janus Dousa Patervan: Jacoba van Beierenad: Jan van Beieren
h 1602 Hugo Grotiusvan: Jan van Beierenad: Jacoba van Beieren
m 1602 Hugo Grotiusvan: Palladiusad: Thaumantia
o 1602 Johannes Meursiusvan: Alcyonead: Ceyx
o 1602 Johannes Meursiusvan: Ariadnead: Theseus
m 1602 Johannes Meursiusvan: Byblisad: Cauno
m 1602 Johannes Meursiusvan: Procrisad: Cephalus
m 1602 Johannes Meursiusvan: Myrrhaad: Cinyras
m 1602 Johannes Meursiusvan: Scyllaaan: Minos
m 1605 Princesse liet-boecvan: Penelopeaan: Ulisses
m 1605 Princesse liet-boecvan: Ulissesaan: Penelope
m 1605 Princesse liet-boecvan: Phyllisaan: Demophon
m 1605 Princesse liet-boecvan: Demophonaan: Phyllis
m 1605 Princesse liet-boecvan: Briseisaan: Achillis
m 1605 Princesse liet-boecvan: Achillisaan: Briseis
m 1605 Princesse liet-boecvan: Phedraaan: Hypolitus
m 1605 Princesse liet-boecvan: Hypolitusaan: Phedra
m 1605 Princesse liet-boecvan: Oenoneaan: Paris
m 1605 Princesse liet-boecvan: Parisaan: Oenone
m 1605 Princesse liet-boecvan: Isyphileaan: Iason
m 1605 Princesse liet-boecvan: Iasonaan: Hypsiphile
m 1605 Princesse liet-boecvan: Didoaan: Aeneas
m 1605 Princesse liet-boecvan: Aeneasaan: Dido
m 1605 Princesse liet-boecvan: Hermioneaan: Orestes
m 1605 Princesse liet-boecvan: Orestesaan: Hermione
m 1605 Princesse liet-boecvan: Dianiraaan: Hercules
m 1605 Princesse liet-boecvan: Herculesaan: Dianire
m 1605 Princesse liet-boecvan: Ariadneaan: Theseus
m 1605 Princesse liet-boecvan: Theseusaan: Ariadne
m 1605 Princesse liet-boecvan: Canaceaan: Macharus
m 1605 Princesse liet-boecvan: Macharusaan: Canace
m 1605 Princesse liet-boecvan: Medeaaan: Iason
m 1605 Princesse liet-boecvan: Iasonaan: Medea
m 1605 Princesse liet-boecvan: Laodemiaaan: Protesilaus
m 1605 Princesse liet-boecvan: Protesilausaan: Laodemia
m 1605 Princesse liet-boecvan: Ipermenestraaan: Lyno
m 1605 Princesse liet-boecvan: Lynoaan: Ipermenestra
m 1605 Princesse liet-boecvan: Parisaan: Helena
m 1605 Princesse liet-boecvan: Helenaaan: Paris
m 1605 Princesse liet-boecvan: Leanderaan: Hero
m 1605 Princesse liet-boecvan: Heroaan: Leander
m 1605 Princesse liet-boecvan: Acontiusaan: Cydippe
m 1605 Princesse liet-boecvan: Cydippeaan: Acontius
m 1605 Princesse liet-boecvan: Sapphoaan: Phaon
m 1605 Princesse liet-boecvan: Phaoaan: Sappho
m 1605 Princesse liet-boecvan: Helenaaan: Menelaus
m 1605 Princesse liet-boecvan: Menelausaan: Helena
m 1605 Princesse liet-boecvan: Leanderaan: Hero
m 1605 Princesse liet-boecvan: Heroaan: Leander
m 1605 Princesse liet-boecvan: Parisaan: Helena
m 1605 Princesse liet-boecvan: Helenaaan: Paris
m 1609 Arnoldus Cobbaultvan: Oenoneaan: Paris
m 1609 Arnoldus Cobbaultvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1612 Cornelis Gijsbertsz Plempvan: Menelausaan: Helena
o 1612 Cornelis Gijsbertsz Plempvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1616 Tandem Fit Surculus Arborvan: Helenaaan: Menelaus
h 1625 Baudouin Cabliauvan: Magdalenaad: Christus (1)
h 1625 Baudouin Cabliauvan: Magdalenaad: Christus (2)
h 1627 A. Pieters Craenvan: Heroaan: Leander
h 1627 A. Pieters Craenvan: Leanderaan: Hero
b 1628 Caspar Barlaeusvan: Amnonad: Tamar
b 1628 Caspar Barlaeusvan: Tamarad: Amnon
h 1629 Caspar Barlaeusvan: Amalia van Solms ad: Frederik Hendrik
h 1630 George Doubletvan: Amalia van Solmsaan: Frederik Hendrik
h 1630 Cornelis Keyservan: Frederik Hendrikaan: Amalia van Solms
h 1630 Petrus Scriveriusvan: Amalia van Solmsaan: Frederik Hendrik
h 1630 Jacob Westerbaenvan: Fredericus Henricusad: Amelia
h 1630 Jacob Westerbaenvan: Frederik Hendrikaan: Amalia van Solms
h 1632 Vincentius Fabriciusvan: Vincentius Fabriciusad: Merilla
h 1632 Zacharias Lundiusvan: Merillaad: Vincentius Fabricius
h 1634 J. Stalpaert van der Wielevan: Anastasiaaan: Chrysogonus
h 1634 J. Stalpaert van der Wielevan: Chrysogonusaan: Anastasia
h 1634 J. Stalpaert van der Wielevan: Hilariusaan: Abra
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Gregoriusad: Basilius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Soterisad: Marcellinus Pontifex
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theodoraad: Petrus Episcopus Alexandrinus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Dalphinaad: Elzearius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Elzeariusad: Dalphina
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Elesbaanad: Eubulus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Rufinaad: Divinus Amor
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Zuatoplucusad: Mundum
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theodosiusad: Ambrosius Episcopus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Nonnusad: Pelagia
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Pelagiaad: Nonnus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Hungariaad: Stephanus Rex
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Stephanusad: Hungaria
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Abrahamad: Maria neptis
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Mariaad: Abraham patruus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Davidad: Nathan Propheta
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Maria Xaveriaad: Franciscus filius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Ludovicus Rex Germaniaead: Carolus frater Imperator
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Catharina Senensisad: Iesus sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Catharina Senensisad: Iesus sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Iordanusad: Albertus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Albertusad: Iordanus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Dorotheaad: Theophilus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Hilariusad: Apra filia sua
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Apraad: Hilarius parens
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Carolomannusad: Bonifacius Archiepiscopus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Carolomannusad: Pipinus frater
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Autbertusad: Landelinus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Landelinusad: Autbertus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Luciaad: Paschasius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Ambrosiusad: Virgo lapsa
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Virgo lapsaad: Ambrosius Episcopus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Manlius Theodorusad: Gens Manlia
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Italicusad: Hilario
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Monicaad: suus Augustinus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Gallicanusad: Roma
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Mariaad: Sophronius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Ignatius Loyolaad: Franciscus Xaverius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Franciscus Xaveriusad: Ignatius Loyola
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Aloysius Gonzagaad: Angelus Custos
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Aloysius Gonzagaad: Claudius Aquaviva
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Stanislaus Kostkaad: Franciscus Borgia
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Ioannes Carreraad: Angelus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Caeciliaad: Valerianus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Caeciliaad: Valerianus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Mater Caeciliaead: Apollinaris
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Apollinarisad: Mater Caeciliae
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theopistaad: Eustachius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Eustachiusad: Theopista
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theopistaad: gemini sui
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theodoraad: suus Ioannes
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theodoraad: suus Ioannes
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Ioannesad: Theodora mater sua
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Deciusad: Tryphonia
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Tryphoniaad: Decius
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Theodoraad: Proterius Alexandrinus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Bonifaciusad: de zon
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Eleutheraad: Magistrianus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Luciaad: Amator suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Alexius sponsus suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Parens et Socer
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Parens et Socer
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Parens et Socer
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Sophrosynead: Parens et Socer
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Episcopus Edessenusad: Sophrosyne
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus coniux suus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Glauciasad: Genovefa
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: Sifridus
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Mater Genovefaead: sua Golon
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Mater Genovefaead: sua Genovefa
h 1636 Baudouin Cabliauvan: Genovefaad: magna parens
h 1637 Nicolaes Pelsvan: Parisaan: Oenone
h 1637 Nicolaes Pelsvan: Phaedraaan: Hippolytus
h 1637 Petrus Stratenusvan: prins Willem IIad: Frederik Hendrik
m 1640 Jan van Arpvan: Helenaaan: Menelaus
h 1640 Jean-Antoine Vincartvan: Barbaraaan: Dioscorus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1641 Joost van den Vondelvan: Briseïsaan: Achilles
o 1641 Joost van den Vondelvan: Fedraaan: Hippolytus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Enoneaan: Paris
o 1641 Joost van den Vondelvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1641 Joost van den Vondelvan: Didoaan: Aeneas
o 1641 Joost van den Vondelvan: Hermioneaan: Orestes
o 1641 Joost van den Vondelvan: Deïaniraaan: Hercules
o 1641 Joost van den Vondelvan: Ariadneaan: Theseus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Kanaceaan: Macareus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Medeaaan: Jason
o 1641 Joost van den Vondelvan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1641 Joost van den Vondelvan: Saffoaan: Faon
o 1641 Joost van den Vondelvan: Parisaan: Helena
o 1641 Joost van den Vondelvan: Helenaaan: Paris
o 1641 Joost van den Vondelvan: Leanderaan: Hero
o 1641 Joost van den Vondelvan: Heroaan: Leander
h 1642 Joost van den Vondelvan: Agathaaan: Macaria
h 1642 Joost van den Vondelvan: Barbaraaan: Dioscorus
h 1642 Joost van den Vondelvan: Agnesaan: Emerentia
h 1642 Joost van den Vondelvan: Ceciliaaan: Valerianus
h 1642 Joost van den Vondelvan: Eulaliaaan: Julia
h 1642 Joost van den Vondelvan: Apolloniaaan: Dionysius
o 1642 Joost van den Vondelvan: Luciaaan: Eudoxia
h 1642 Joost van den Vondelvan: Catharina van Alexandriëaan: Porphyrius
h 1642 Joost van den Vondelvan: Theodoraaan: Basilia
h 1642 Joost van den Vondelvan: Maria Magdalenaaan: Johannes
h 1642 Joost van den Vondelvan: Theclaaan: Thryphene
h 1642 Joost van den Vondelvan: Pelagiaaan: Lucianus
h 1646 Geeraerdt Brandtvan: Olympiaaan: Birenus
a 1646 Nicolaus Heinsiusvan: Aeneasad: Dido
m 1652 Jan Baravan: Celadonaan: Florinde
h 1653 Sidronius Hosschius S.J.van: Alexander Farnesead: Filips II
a 1653 Sidronius Hosschius S.J.van: Hippolytusad: Phaedra
o 1656 Jeremias de Deckervan: Didoaan: Aeneas
h 1656 Conradus Goddaeusvan: Rijke brasseraan: Vijf broeders
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Briseïsaan: Achilles
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Oenoneaan: Paris
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Didoaan: Aeneas
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Hermioneaan: Orestes
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Deïaniraaan: Hercules
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Ariadneaan: Theseus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Canaceaan: Macareus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Medeaaan: Jason
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Sapphoaan: Phaon
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Parisaan: Helena
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Helenaaan: Paris
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Leanderaan: Hero
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Heroaan: Leander
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Acontiusaan: Cydippe
o 1657 Jonas Cabeljauvan: Cydippeaan: Acontius
s 1657 Jonas Cabeljauvan: Odysseusaan: Penelope
s 1657 Jonas Cabeljauvan: Demophoönaan: Phyllis
s 1657 Jonas Cabeljauvan: Parisaan: Oenone
h 1657 Jacob Catsvan: Remyaan: Phebe
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Briseïsaan: Achilles
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Oenoneaan: Paris
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Didoaan: Aeneas
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Hermioneaan: Orestes
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Deïaniraaan: Hercules
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Ariadneaan: Theseus
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Leanderaan: Hero
o 1657 Jacob Westerbaenvan: Heroaan: Leander
o 1658 Christoffel Piersonvan: Achillesaan: Briseïs
o 1658 Christoffel Piersonvan: Hippolytusaan: Phaedra
o 1658 Christoffel Piersonvan: Jasonaan: Hypsipyle
o 1658 Christoffel Piersonvan: Aeneasaan: Dido
o 1658 Christoffel Piersonvan: Orestesaan: Hermione
o 1658 Christoffel Piersonvan: Herculesaan: Deïanira
o 1658 Christoffel Piersonvan: Theseusaan: Ariadne
o 1658 Christoffel Piersonvan: Macareusaan: Canace
o 1658 Christoffel Piersonvan: Jasonaan: Medea
o 1658 Christoffel Piersonvan: Protesilausaan: Laodamia
o 1658 Christoffel Piersonvan: Lynceusaan: Hypermnestra
o 1658 Christoffel Piersonvan: Phaonaan: Sappho
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Briseïsaan: Achilles
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Oenoneaan: Paris
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Didoaan: Aeneas
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Hermioneaan: Orestes
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Deïaniraaan: Hercules
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Ariadneaan: Theseus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Canaceaan: Macareus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Medeaaan: Jason
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Parisaan: Helena
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Helenaaan: Paris
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Leanderaan: Hero
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Heroaan: Leander
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Acontiusaan: Cydippe
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Cydippeaan: Acontius
o 1659 Lodowyck Broomansvan: Sapphoaan: Phaon
h 1675 Govert Bidloovan: Simon Petrusaan: Julianus
h 1675 Govert Bidloovan: Matthiasaan: Ornan
h 1675 Govert Bidloovan: Bartholomeusaan: Simon Cleophas
h 1675 Govert Bidloovan: Mattheusaan: Hermagoras
h 1675 Govert Bidloovan: Thomasaan: Symphorosa
h 1675 Govert Bidloovan: Philippusaan: Atinas
h 1675 Govert Bidloovan: Jacobusaan: Sylvanus
h 1675 Govert Bidloovan: Andreasaan: Ignatius
h 1675 Govert Bidloovan: Jacobus zoon van Alphaeusaan: Parmenas
h 1675 Govert Bidloovan: Simon de Zelootaan: Judas Thaddeus
h 1675 Govert Bidloovan: Judas Thaddeusaan: Simon de Zeloot
h 1675 Govert Bidloovan: Johannesaan: Polycarpus
h 1675 Govert Bidloovan: Paulusaan: Onesimus
h 1677 Joan Pluimervan: Phyllisaan: Lysidas
o 1678 Abraham Valentynvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1678 Abraham Valentynvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1678 Abraham Valentynvan: Briseïsaan: Achilles
o 1678 Abraham Valentynvan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1678 Abraham Valentynvan: Oenoneaan: Paris
o 1678 Abraham Valentynvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1678 Abraham Valentynvan: Didoaan: Aeneas
o 1678 Abraham Valentynvan: Hermioneaan: Orestes
o 1678 Abraham Valentynvan: Deïaniraaan: Hercules
o 1678 Abraham Valentynvan: Ariadneaan: Theseus
o 1678 Abraham Valentynvan: Canaceaan: Macareus
o 1678 Abraham Valentynvan: Medeaaan: Jason
o 1678 Abraham Valentynvan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1678 Abraham Valentynvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1678 Abraham Valentynvan: Parisaan: Helena
o 1678 Abraham Valentynvan: Helenaaan: Paris
o 1678 Abraham Valentynvan: Leanderaan: Hero
o 1678 Abraham Valentynvan: Heroaan: Leander
o 1678 Abraham Valentynvan: Acontiusaan: Cydippe
o 1678 Abraham Valentynvan: Cydippeaan: Acontius
o 1678 Abraham Valentynvan: Sapphoaan: Phaon
o 1683 Hobbo Schotanus van Sterringavan: Parisaan: Helena
o 1683 Hobbo Schotanus van Sterringavan: Helenaaan: Paris
o 1685 Johannes Vollenhovevan: Phyllisaan: Demophoön
o 1685 Johannes Vollenhovevan: Deianiraaan: Hercules
b 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Michalaan: David
b 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Davidaan: Michal
m 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Achillesaan: Polyxena
m 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Polyxenaaan: Achilles
h 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Octaviaaan: Marcus Antonius
h 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Cleopatraaan: Octavia
h 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Boudewijnaan: Judith
h 1690 Jan Baptista Wellekensvan: Judithaan: Boudewijn
h 16xx Fiat Justitia Dei Gratiavan: Judasaan: christenen
h 16xx NNvan: Maria van Reigersbergenaan: Staten Generaal
m 1701 Adriaan Relandvan: Relandusad: Galatea
h 1703 Livinius de Meyervan: Capraraaan: Serinia
h 1703 Livinius de Meyervan: Seriniaaan: Caprara
h 1705 P. van Hapsvan: Fredrikaan: Izabelle
h 1705 P. van Hapsvan: Izabelleaan: Fredrik
h 1705 P. van Hapsvan: Karelaan: Leonora
h 1705 P. van Hapsvan: Leonoraaan: Karel
h 1705 P. van Hapsvan: Hendrikaan: Elizabet
h 1705 P. van Hapsvan: Elizabetaan: Hendrik
h 1705 P. van Hapsvan: Joannesaan: Jacoba
h 1705 P. van Hapsvan: Jacobaaan: Joannes
h 1705 P. van Hapsvan: Adriaanaan: Barta
h 1705 P. van Hapsvan: Bartaaan: Adriaan
h 1705 P. van Hapsvan: Theodooraan: Agneta
h 1705 P. van Hapsvan: Agnetaaan: Theodoor
h 1705 P. van Hapsvan: Antoniaaan: Ludowyk
h 1705 P. van Hapsvan: Konstanciaaan: Leonard
h 1705 P. van Hapsvan: Wilhelminaaan: Rudolph
h 1708 Anoniemvan: Ereinophilus Salamandro Mastixaan: Gelasius Aleximomus
h 1712 Govert Bidloovan: Markusaan: Onesiphorus en Porphyrius
h 1712 Govert Bidloovan: Lukasaan: Dionysius de Areopagiet
m 1712 Justus van Effenvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1716 Joan de Haesvan: Fedreaan: Hippolytus
a 1716 Joan de Haesvan: Hippolytusaan: Phaedra
o 1716 David van Hoogstratenvan: Acontiusaan: Cydippe
o 1716 David van Hoogstratenvan: Cydippeaan: Acontius
s 1716 David van Hoogstratenvan: Ulyssesaan: Penelope
s 1716 David van Hoogstratenvan: Demophoonaan: Phyllis
s 1716 David van Hoogstratenvan: Parisaan: Enone
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Sichemaan: Dina
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Dinaaan: Sichem
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Ammonaan: Thamar
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Thamaraan: Ammon
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Adoniasaan: Abizag
b 1717 Fugant Carmina Curasvan: Abizagaan: Adonias
h 1717 Fugant Carmina Curasvan: Machteldaan: Gerard van Velsen
h 1717 Fugant Carmina Curasvan: Gerard van Velsenaan: Machteld
h 1717 Fugant Carmina Curasvan: Kleopatraaan: Augustus
o 1718 Hermanus van den Burgvan: Biblisaan: Caunus
o 1718 Hermanus van den Burgvan: Damonaan: Fillis
o 1718 A. Hoppesteinvan: Sapphoaan: Phaon
h 1721 Hubert Korneliszoon Pootvan: Vasthiaan: Ahasveros
h 1724 Thomas Arentsvan: Sophonisbaaan: Massinissa
m 1726 Willem den Elgervan: Arethusaaan: Lycotes
h 1726 Jan Baptista Wellekensvan: Frank van Borsselenaan: Jacoba van Beieren
h 1726 Jan Baptista Wellekensvan: Jacoba van Beierenaan: Frank van Borsselen
h 1726 Jan Baptista Wellekensvan: Henriette Maria van Bourbonaan: Karel Stuart
h 1726 Jan Baptista Wellekensvan: Karel Stuartaan: Henriette Maria van Bourbon
a 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Hippolytusaan: Phaedra
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Leanderaan: Hero
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Iphisaan: Ianthe
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Zephyraan: Flora?
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Auroraaan: Cephalus
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Dianaaan: Hippolytus
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Helenaaan: Menelaus
m 1727 Simon Tyssot de Patotvan: Echoaan: Narcissus
o 1730 Hermanus van den Burgvan: Veehoeder Argusaan: Zynen boezemvriend Goedhart
m 1731 J. Elias Mz. of Th. van Snakenburgvan: Dafnisaan: Chloé
h 1731 J. Elias Mz. of Th. van Snakenburgvan: Dibutadisaan: Polemon
b 1731 J. Elias Mz.van: Rachelaan: Jacob
b 1731 J. Elias Mz.van: Mordochaiaan: Esther
h 1731 J. Elias Mz.van: Reinhartaan: Eelhart
h 1731 J. Elias Mz.van: Adelbertaan: Hillegond
b 1731 Dirk Smitsvan: Jojakimaan: Suzanna
b 1731 Dirk Smitsvan: Suzannaaan: Jojakim
b 1731 Th. van Snakenburgvan: Jacobaan: Rachel
b 1731 Th. van Snakenburgvan: Estheraan: Mordochai
h 1731 Th. van Snakenburgvan: Eelhartaan: Reinhart
h 1731 Th. van Snakenburgvan: Hillegondaan: Adelbert
o 1734 Willem Hessenvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1734 Philip Zweertsvan: Saraaan: Tobias
o 1734 Philip Zweertsvan: Tobiasaan: Sara
o 1734 Philip Zweertsvan: Anna Boleinaan: Hendrik VIII
a 1741 Janus van den Brouckevan: Aeneasad: Dido
o 1741 Janus van den Brouckevan: Protesilausad: Laodamia
o 1741 Natura et artevan: Oenoneaan: Paris
o 1741 Natura et artevan: Oenoneaan: Paris
h 1741 Natura et artevan: Amintasaan: Kloris
h 1747 Dirk Smitsvan: Héloïseaan: Abélard
h 1749 Adam Christiaan Schonckvan: Damonaan: Kloris
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Jacobaan: Rachel
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Rachelaan: Jacob
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: De dochter van Jeftaaan: haren vader
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Jonathanaan: David
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Tamaraan: Absalom
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Absalomaan: Tamar
b 1750 Hendrik Snakenburgvan: Adonias(?)aan: Bathseba
o 1750 Hendrik Snakenburgvan: Helenaaan: Menelaus
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Marcus Antoniusaan: Augustus
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Juliaaan: Augustus
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Poppaea Sabinaaan: Otho
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Othoaan: Poppaea Sabina
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Frank van Borsselenaan: Jacoba van Beieren
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Jacoba van Beierenaan: Frank van Borsselen
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Jacoba van Beierenaan: Frank van Borsselen
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Frank van Borsselenaan: Jacoba van Beieren
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Anna Boleynaan: Hendrik VIII
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Sofia Dorotheaaan: Sofia
h 1750 Hendrik Snakenburgvan: Sofiaaan: Sofia Dorothea
h 1757 Roelof Arends (de Jonge)van: n.n. aan: Kloris
h 1757 Roelof Arends (de Jonge)van: Alexandraaan: Cleopatra
m 1758 Pieter le Clercqvan: Hypermnestraaan: Lynceus
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Charlotte van Bourbonaan: Willem van Oranje
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Maria de Medicisaan: Lodewijk XIII
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Louise de Colignyaan: Frederik Hendrik
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Jane Greyaan: Mary Tudor
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Leifeaan: Erik de Rode(?)
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Claudius Civilisaan: Julius Briganticus
h 1761 Lucretia W. van Merkenvan: Queen Elisabethaan: Hendrik IV
h 1761 Sara Maria van der Wilpvan: Jacoba van Beierenaan: Filips van Bourgondië
h 1762 M.G. Cambon-van der Werkenvan: Abélardaan: Héloïse
h 1763 Herman Asschenbergvan: Hypermnestraaan: Lynceus
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Davidaan: Bathseba
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Bathsebaaan: David
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Davidaan: Joab
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Joabaan: David
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Joabaan: Salomo
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Eudociaaan: Theodosius II
b 1763 Willem Hendrik Selsvan: Leaenaaan: Harmodius
h 1763 Willem Hendrik Selsvan: Anna Boleynaan: Hendrik VIII
h 1763 Willem Hendrik Selsvan: Jane Greyaan: Mary Tudor
m 1764 D. Kuipersvan: Damonaan: Amintas en Klimeen
m 1765 Jan van Bellevan: Hypermnestraaan: Lynceus
h 1765 Gerhard Theodorus de Cockvan: Gravin Margarethaaan: Graaf Willem V
h 1765 Gerhard Theodorus de Cockvan: Jacoba van Beierenaan: Filips van Bourgondië
h 1765 Gerhard Theodorus de Cockvan: Earl Henry Stewart Darnleyaan: Queen Mary Stuart
h 1765 Gerhard Theodorus de Cockvan: Maria Anna Victoriaaan: Maria Leczinska
m 1765 Jan van Bellevan: Hypermnestraaan: Lynceus
b 1765 Medewerker aan De honig-bijevan: Lotaan: Abraham
b 1765 Medewerker aan De honig-bijevan: Abrahamaan: Lot
h 1765 Medewerker aan De honig-bijevan: Anna van Bouleinaan: Hendrik VIII
h 1765 Medewerker aan De honig-bijevan: Koning van Pruisenaan: Generaal Rothemburg
h 1766 Herman Asschenbergvan: Cassanderaan: Statira
h 1766 Herman Asschenbergvan: Statiraaan: Cassander
h 1766 Lid van Yver doet leerenvan: Tirsisaan: Damon en Klimene
h 1766 Lid van Yver doet leerenvan: Dorilasaan: Klimene
h 1766 Lid van Yver doet leerenvan: Dorilasaan: Klimeene
h 1766 Lid van Yver doet leerenvan: Muisjeaan: D.K. (D. Kuipers?)
h 1766 Lid van Yver doet leerenvan: Leanderaan: Leonoor
h 1769 Willem Hendrik Selsvan: Periclesaan: Eubates
o 1770 Pieter Huisinga Bakkervan: Susanna van Oostdijkaan: Arnoldus Geesteranus
o 1770 Elizabeth Wolff-Bekkervan: Andromacheaan: Agamemnon
o 1771 Dichtkundige Almanakvan: Sapphoaan: Phaon
b 1772 J. Macquetvan: Saraaan: Abraham
b 1772 J. Macquetvan: Rachelaan: Jacob
b 1772 J. Macquetvan: Dinaaan: Sichem
b 1772 J. Macquetvan: Jempsar / Jemsaraan: Jozef
b 1772 J. Macquetvan: Otniëlaan: Aksa
b 1772 J. Macquetvan: Ifis, dochter van Jeftaaan: moeder van Ifis
b 1772 J. Macquetvan: Delilaaan: Simson
b 1772 J. Macquetvan: Sidoniaaan: Salomo
b 1772 J. Macquetvan: Vasthiaan: Ahasveros
b 1772 J. Macquetvan: Suzannaaan: Jojakim
b 1772 J. Macquetvan: Judithaan: Joachim
b 1772 J. Macquetvan: Mariaaan: Jozef
b 1772 J. Macquetvan: Mariaaan: Jezus
b 1772 J. Macquetvan: Claudia Prokuleja (Procula)aan: Pontius Pilatus
o 1773 Elizabeth Wolff-Bekkervan: Jacoba van Beierenaan: Frank van Borsselen
h 1774 Jan Aukes Backervan: Sofonisbaaan: Syfax
h 1774 Jan Aukes Backervan: Warwikaan: Eduard
h 1774 Jan Aukes Backervan: Jarikoaan: Thomas Inkle
h 1774 Jan Aukes Backervan: Pascal Paoliaan: De Corsikanen
o 1774 Antonie Hartsenvan: Brutusaan: Cicero
b 1774 Lid van Prodesse canendovan: Jacobaan: Jozef
b 1774 Lid van Prodesse canendovan: Bathsebaaan: David
b 1774 Lid van Prodesse canendovan: Hesteraan: Vasthi
b 1774 Lid van Prodesse canendovan: Atheusaan: Emfytotes
o 1774 P.J. Uylenbroekvan: Aarnoudaan: Eduard
o 1775 Dichtkundige Almanakvan: Juliaaan: Ovidius
o 1775 Elizabeth Wolff-Bekkervan: Arnold Geesteranusaan: Maria van Reigersbergen
h 1775 Nicolaas Hinlopenvan: Croesusaan: Solon
h 1775 Nicolaas Hinlopenvan: Scipioaan: Laelius
h 1776 Ahasverus van den Bergvan: Agrippinaaan: Nero
h 1776 De Kosmopolietvan: Juliaaan: Florindus (1)
h 1776 De Kosmopolietvan: Florindoraan: Julia (1)
h 1776 De Kosmopolietvan: Juliaaan: Florindus (2)
h 1776 De Kosmopolietvan: Florindoraan: Julia (2)
h 1776 De Kosmopolietvan: Juliaaan: Florindus (3)
h 1776 De Kosmopolietvan: Florindoraan: Julia (3)
h 1776 De Kosmopolietvan: Antigonusaan: Zeno
h 1776 Pieter Leutervan: Abélardaan: Héloïse
h 1776 P.J. Uylenbroekvan: Reinhartaan: Karel
h 1776 P.J. Uylenbroekvan: Eelhartaan: Julia
h 1777 De Kosmopolietvan: Sabina van Beierenaan: Philips de Tweede
h 1777 De Kosmopolietvan: Sabinusaan: Eponina
b 1778 Jan Aukes Backervan: Davidaan: Abigaël
h 1778 Jan Aukes Backervan: Pyrrhusaan: Polyxena
h 1778 G. Brender à Brandisvan: Mithridatesaan: Pharnax
h 1778 Gerhard Theodorus de Cockvan: Jan van Arkelaan: Willem van Arkel
h 1778 Ferdinand Dobbrauskivan: Hieronymus Angerianusaan: Celia
m 1778 F.B.O.van: Damonaan: Fillis
h 1778 Rhynvis Feithvan: Jan Calasaan: echtgenote van Jan Calas
h 1778 Reinier van Spaanvan: De Staten Generaalaan: Karel Emanuel van Savoye
h 1778 J. de Stoppelaarvan: J. van der Doesaan: J. van Hout
h 1779 Rhynvis Feithvan: Wertheraan: Ismeene
h 1779 Pieter 't Hoenvan: N.N.aan: zijn echtgenote
b 1779 J. Macquetvan: Michalaan: David
b 1779 J. Macquetvan: Maria en Marthaaan: Jezus
b 1779 J. Macquetvan: Joannesaan: Maria
b 1780 I[saac]. B[ilderdijk]. M.D.van: echtgenote van Jeftaaan: dochter van Jefta
h 1780 Jan Aukes Backervan: Adelhartaan: Lidia
o 1780 Gerrit Beijervan: Jacob Simonszoon de Rykaan: Willem van Oranje
b 1780 Willem Bilderdijkvan: dochter van Jeftaaan: echtgenote van Jefta
h 1780 Gerhard Theodorus de Cockvan: Sjoerd van Beyemaan: Jel van Botnia, of Bottinga
o 1780 Willem Coertse Juniorvan: Licestesaan: Lijzander
h 1780 Ferdinand Dobbrauskivan: Henrik, Graaf van Richmondaan: Koning Richard III
o 1780 Rhynvis Feithvan: D’Olbanaan: echtgenote van D’Olban
h 1780 Thomas van Limburgvan: Johanna Gray / Jane Grayaan: Hertog van Suffolk
h 1780 Thomas van Limburgvan: Michiel de Ruiteraan: Engel de Ruiter
m 1780 Jan van Royen, A.Z.van: Damonaan: Rozemond
m 1780 Jan van Royen, A.Z.van: Rozemondaan: Damon
b 1780 Pieter van Schellevan: Michalaan: David, eerste brief
b 1780 Pieter van Schellevan: Michalaan: David, tweede brief
b 1780 Pieter van Schellevan: Hagaraan: Abraham
b 1780 Pieter van Schellevan: Jempsar / Jemsaraan: Jozef
b 1780 Pieter van Schellevan: Susannaaan: Jojakim
b 1780 Pieter van Schellevan: Thamaraan: Amnon
h 1780 Joh. de Wolfvan: aanx
h 1781 Bernardus de Boschvan: Probusaan: Priscilla
h 1781 Bernardus de Boschvan: Eduardaan: zijn vader
h 1781 Thomas van Limburgvan: Jan van Galenaan: ’s Lands Staaten
b 1781 Jean Portal Amalryvan: Anna Boulenaan: Hendrik de Achtste
o 1782 Gerrit Beijervan: Cornelis Dirkszoonaan: Graaf Lodewijk van Nassau
o 1782 Johannes Wilhelmus Bussinghvan: Euchariaaan: Amyntor
o 1782 Juliana Cornelia de Lannoyvan: Catoaan: Caesar
m 1782 Johannes Nomszvan: Scillaaan: Nisus
h 1782 Johannes Nomszvan: De Graaf van Essexaan: De Hertogin van Irton
n 1782 Justus Willem van Cuilenborchvan: Montignyaan: zijn vrouw
h 1783 Gerrit Beijervan: Louis Boisotaan: Margareta Hooft
b 1782 J.S. (Studium scientiarum genitrix)van: Thamaraan: Amnon
h 1783 S. Eltervan: Hypermnestraaan: Lynceus
h 1783 Jacobus Henricus Hoeufftvan: Yaricoaan: Inkle
h 1783 Thomas van Limburgvan: Willem van Oranjeaan: Diederik van Sonoy
h 1783 G.J. Loncqvan: Dorvantaan: Themire
h 1784 Pieter Huisinga Bakkervan: Magdalena Moonsaan: Francisco Valdes
m 1784 Medewerker aan De honig-bijevan: Ariadneaan: Theseus
m 1784 Medewerker aan De honig-bijevan: Helenaaan: Menelaus
h 1785 E.van: Propheet Jediaan: Koning Salomon
h 1785 Thomas van Limburgvan: Johan van Oldenbarneveldaan: zijne echtgenoote en kinderen
b 1785 Hier na volmaaktervan: Paulusaan: Philemon
h 1785 Hier na volmaaktervan: Karel de Stouteaan: Adolf van Gelder
h 1785 Hier na volmaaktervan: Lucretiaaan: Edelhart
h 1785 Johannes Nomszvan: Louise de Colignyaan: Maurits
h 1785 Johannes Nomszvan: Maria van Lalainaan: de Prins van Espinoi
h 1785 Johannes Nomszvan: Christoffel van Mondragonaan: Don Requesens
h 1785 Johannes Nomszvan: Gaspard de Colignyaan: Willem van Oranje
h 1785 Johannes Nomszvan: Willem van Oranjeaan: Graaf van Egmond
h 1785 Johannes Nomszvan: Margaretha van Parmaaan: Filips II
h 1785 Johannes Nomszvan: Johan van Oldenbarneveldaan: Prins Maurits
h 1785 Johannes Nomszvan: Maria van Reigersbergenaan: Hugo de Groot
h 1785 Johannes Nomszvan: Gillis van Ledenbergaan: Joost van Ledenberg
h 1785 Johannes Nomszvan: Graaf Lamoraal van Egmondaan: zyne gemalinne
h 1785 Johannes Nomszvan: Magdalena Moonsaan: Don Valdez
h 1785 Johannes Nomszvan: Lodewijk van Nassauaan: Willem van Oranje
o 1786 Willem Bilderdijkvan: Saffoaan: Phaon
h 1786 J. Le Francq van Berkheyvan: Jonas Kikkerslootaan: Jogchem Kraaijepoot
o 1786 Jacobus Henricus Hoeufftvan: Lycinnaad: matrem
h 1786 Petronella Johanna de Timmermanvan: Mijn katjeaan: Joli, het hondje van mijn Broeder
h 1786 Abraham Vereulvan: Karelaan: Frederik
h 1786 Abraham Vereulvan: Jean Calasaan: zijn zoon
h 1786 Abraham Vereulvan: Margaretha van Henegouwenaan: Hertog Willem
h 1786 Abraham Vereulvan: Melanieaan: Monval
h 1786 Abraham Vereulvan: Graaf Lamoraal van Egmondaan: Willem van Oranje
o 1787 J.W. Bussinghvan: Pulcheriaaan: Charites
h 1787 Evert Jan Eekhoutvan: Zeïlaaan: Valcour
h 1787 G.L. Geerlig van Fridagsvan: Oldenbarneveldaan: Maria van Utrecht
o 1787 Henricus van Royenvan: Fabriciusaan: Pyrrhus
h 1787 Reinier van Spaanvan: Montezumaaan: Cortes
h 1787 P.J. Uylenbroekvan: Ferdinandaan: Leonard
h 1788 J.E. de Witte van Haemstedevan: Nancyaan: Bently
h 1788 J.E. de Witte van Haemstedevan: Maria Stuartaan: Elizabeth
h 1788 J.E. de Witte van Haemstedevan: Addisonaan: Fanny
h 1789 F.A. de Hartogvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1789 W. Haverkorn W.z.van: Adaaan: Lodewyk
h 1789 Thomas van Limburgvan: Epaminondasaan: zijn ouders
b 1789 Lucretia W. van Merkenvan: Salomeaan: Daniël
h 1789 Lucretia W. van Merkenvan: Mathew Stuartaan: Margaretha Douglas
h 1789 Petronella Moensvan: Ada van Hollandaan: Graaf Willem
h 1789 J.H. vander Palmvan: Hebreeuwse vrouwaan: Farao
h 1789 J.H. vander Palmvan: Jefta’s dochteraan: Jefta
h 1790 I. de Clercq H.zvan: Watsonaan: zijn zoon
h 1790 W. Holtropvan: De Abt van Rancéaan: eenen vriend
h 1790 W. Holtropvan: Barnwellaan: Trueman
h 1790 W. Holtropvan: Zeïlaaan: Valcour
h 1790 W. Holtropvan: Octaviaaan: Antonius
h 1790 W. Holtropvan: Heroaan: Leander
h 1790 W. Holtropvan: Abailardaan: Heloïse
h 1790 Bijdragen menschelijk gelukvan: Graaf van Egmondaan: zijn echtgenote
h 1790 Bijdragen menschelijk gelukvan: Barneveldaan: zijn Maria van Utrecht
h 1790 David Jacob van Lennepvan: Catoad: Caesar
h 1790 David Jacob van Lennepvan: Octaviaad: Antonius
h 1790 ca. Petronella Moensvan: Oldenbarneveldaan: zijne echtgenoote en kinderen
o 1790 A. Soekvan: Aglaéaan: Dorsemon
h 1791 Petronella Moensvan: Amelia van Nassauaan: Barnevelt
h 1792 I. de Clercq H.zvan: Segestesaan: Arminius
h 1792 I. de Clercq H.zvan: Arminiusaan: Segestes
h 1792 E.van: Peter de Eersteaan: Augustus van Polen
h 1792 E.G.W.van: Phillisaan: Elize
h 1792 J.E. de Witte van Haemstedevan: Eduardaan: Rozinde
h 1792 Almanak van vrouwenvan: Kenau Hasselaaraan: Vrouwen van Haarlem
h 1792 Muzen-Almanakvan: Magdalena Moonsaan: Francesco de Valdez
h 1792 Pieter Pypersvan: Dumourieraan: Servan
h 1793 Herman Asschenbergvan: Turnusaan: Eneas
h 1793 Herman Asschenbergvan: Eneasaan: Turnus
h 1793 Herman Asschenbergvan: Karel, erfprins van Spanjeaan: Izabelle de Valois
h 1793 Herman Asschenbergvan: Anna van Bouleinaan: Hendrik den agtsten
h 1793 Herman Asschenbergvan: Dafnisaan: Silvia
h 1793 Herman Asschenbergvan: Leopoldaan: Brigitta
h 1793 Herman Asschenbergvan: Charlotteaan: Emilia
h 1793 Herman Asschenbergvan: Ferdinandaan: Arnold
h 1794 J.G. Doornikvan: Colombusaan: Ferdinand en Izabella
h 1794 E.N.van: Carolineaan: haare dochter
h 1794 Ong.van: Elvireaan: Elize
h 1794 Ong.van: Elvireaan: Karel
h 1795 A.L. Barbazvan: Brutusaan: Servilia
h 1795 A.L. Barbazvan: Serviliaaan: Brutus
h 1795 A.L. Barbazvan: Lukanusaan: Nero
h 1795 Pieter Boddaertvan: Leanderaan: Hero
h 1795 C.D.E.van: Carolina Belmontaan: John Belmont
h 1795 v. S.g.B.van: Leonore van Belfondaan: Henriette Polus
h 1795 Maria van Zuylekomvan: Magdalena Moonsaan: Francesco de Valdez
h 1795 Maria van Zuylekomvan: Maria van Lalainaan: Alexander Farnese
h 1796 E.van: Elizeaan: Ciron
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Apollionnetjeaan: Beëlsebub
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Belialaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Bubbobastaaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen) van: Langpootjeaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Luciferaan: Beëlsebub
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Beëlsebubaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Apollionnetjeaan: Beëlsebub
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Belialaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Kortstaartjeaan: de Secretaris Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Klikkedoorisjeaan: Belial
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Langpootjeaan: Lucifer
b 1796 J.A. Schasz (Pieter ’t Hoen)van: Drieskopjeaan: Belial
h 1797 H. Collot d’Escuryvan: Lucretiaaan: Tarquinius Collatinus
h 1797 H. Collot d’Escuryvan: Sophonisbaaan: Masinissa
h 1797 H. Collot d’Escuryvan: Anna Boleynaan: Hendrik VIII
h 1798 Daniël Bleeckervan: Corneliaaan: Ferdinand
h 1798 Daniël Bleeckervan: Ferdinandaan: Cornelia
o 1799 Petrus Burmannusvan: Hypermnestraaan: Lynceus
h 1799 K.W. Schweickhardtvan: Alonzoaan: Klara
h 1799 K.W. Schweickhardtvan: Klaraaan: Alonzo
h 1799 K.W. Schweickhardtvan: Jane Greyaan: haar zuster Catharine
h 17xx Volksliedvan: Oenoneaan: Paris
h 1800 H. Collot d’Escuryvan: Eleonora (2e dr Helianira)aan: Gustav Wasa
h 1800 H. Collot d’Escuryvan: Abassaaan: Haroun al Raschid
h 1800 Hendrik F. Tollens Cz.van: Hannibalaan: Flamininus
h 1802 Hendrik F. Tollens Cz.van: Junius Brutusaan: Lucius Tarquinius
h 1805 H. Collot d’Escuryvan: Egmondaan: Sabina
h 1805 H. Collot d’Escuryvan: Gustav Adolfaan: Ebba Brahe
h 1805 H. Collot d’Escuryvan: Ebba Braheaan: Gustav Adolf
h 1806 Johan (Baron) Meermanvan: Phyllisaan: Demophoön
h 1808 Willem Bilderdijkvan: Gerard van Velzenaan: Machteld van Velzen
h 1809 Jan Messchert van Vollenhovevan: [fragmenten]aanx
h 1810 Thomas van Limburgvan: Jacobaaan: Filips van Bourgondië
h 1813 Jan Frederik Helmersvan: Hasdrubalaan: Gelipso I
h 1813 Jan Frederik Helmersvan: Hasdrubalaan: Gelipso II
h 1815 M.G.E.van: Eene geestelijke zusteraan: Eene nieuwelinge
h 1815 M.G.E.van: Leonardaan: Lucia
h 1815 Hendrik F. Tollens Cz.van: Héloïseaan: Abélard
h 1815 Maria van Zuylekomvan: Almanzoraan: Zoraïde
h 1816 D.H. t.. K... v. L.van: Willem de Eersteaan: Charlotte van Bourbon
h 1817 Arnoldus Albertus Woesthoffvan: De martelaar Taullieraan: een Vriend
h 1818 Samuel Iperuszoon Wiseliusvan: Deidamiaaan: Achilles
m 1820 Willem Bilderdijkvan: Polyfemusaan: Niemand
m 1820 Willem Bilderdijkvan: Turnusaan: Aeneas
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Dariusaan: Alexander
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Myrrhaaan: Cinyras
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Clotildeaan: haar gemaal
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Floris Vaan: Agnes van der Sluis
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Deianiraaan: Hercules
h 1820 Willem Bilderdijkvan: Ariadneaan: Theseus
o 1820 Willem Bilderdijkvan: Canaceaan: Macareus
h [1820] A. Beeloovan: Mary Stuartaan: Elisabeth
o 1821 Willem Bilderdijkvan: Heroaan: Leander
o 1821 Willem Bilderdijkvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1822 Willem Bilderdijkvan: Phyllisaan: Demophoön
b 1823 Willem Bilderdijkvan: Hagaraan: Sara
b 1823 Willem Bilderdijkvan: Jacobaan: Ezau
b 1823 Willem Bilderdijkvan: Ezauaan: Jacob
b 1823 Willem Bilderdijkvan: Jacobaan: Rachel
b 1823 Willem Bilderdijkvan: Rachelaan: Jacob
o 1823 Willem Bilderdijkvan: Helenaaan: Menelaus
h 1824 Arent van Halmaelvan: Cleopatraaan: Octavia
h 1825 Prudens van Duysevan: xaan: y
h 1825 Frans Rensvan: Boudewijn de IJzerenaan: Judith
h 1835 A.L. Barbazvan: Porusaan: Alexander
m 1835 A.L. Barbazvan: Orestesaan: Elektra
o 1836 R. Bennink Janssoniusvan: Oenoneaan: Paris
h 1836 J.J.L ten Katevan: Agnes van der Sluisaan: Floris V
h 1839 Frans Rensvan: Bossaert van Avesnesaan: Johanna van Constantinopel
h 1845 G.T.N. Suringarvan: Jancko Douwamaaan: Tet Leursma
h 1854 Henri Zeemanvan: Héloïseaan: Abélard
h 1857 V.D.P. [Van der Palm?]van: Georgeaan: Eliza
h 1859 W.J. van Zeggelenvan: de Keizer van Chinaaan: Koningin Victoria van Engeland
m 1917 Aart van der Leeuwvan: Odysseusaan: Penelope
h 1923 P.H. Damstévan: Daedalusaan: [de lezer]
h 1950 J.B. Charlesvan: Abélardaan: Héloïse
o 1955 Jan van Geldervan: Penelopeaan: Odysseus
o 1955 Jan van Geldervan: Phyllisaan: Demophoön
o 1989 Henk Brouwervan: Medeaaan: Jason
o 1989 D. den Hengstvan: Medeaaan: Jason
o 1992 D. den Hengstvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Penelopeaan: Odysseus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Phyllisaan: Demophoön
o 1994 W.A.M. Petersvan: Briseïsaan: Achilles
o 1994 W.A.M. Petersvan: Phaedraaan: Hippolytus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Oenoneaan: Paris
o 1994 W.A.M. Petersvan: Hypsipyleaan: Jason
o 1994 W.A.M. Petersvan: Didoaan: Aeneas
o 1994 W.A.M. Petersvan: Hermioneaan: Orestes
o 1994 W.A.M. Petersvan: Deianiraaan: Hercules
o 1994 W.A.M. Petersvan: Ariadneaan: Theseus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Canaceaan: Macareus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Medeaaan: Jason
o 1994 W.A.M. Petersvan: Laodamiaaan: Protesilaus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Hypermnestraaan: Lynceus
o 1994 W.A.M. Petersvan: Sapphoaan: Phaon
o 1994 W.A.M. Petersvan: Parisaan: Helena
o 1994 W.A.M. Petersvan: Helenaaan: Paris
o 1994 W.A.M. Petersvan: Leanderaan: Hero
o 1994 W.A.M. Petersvan: Heroaan: Leander
o 1994 W.A.M. Petersvan: Acontiusaan: Cydippe
o 1994 W.A.M. Petersvan: Cydippeaan: Acontius