Continue

Janus Dousa Pater, 1545 - 1604

Portret van Janus Dousa Pater in de eerste druk van zijn Poemata nova, Leiden 1575 (fol. *1v).Titelpagina van de eerste druk van de Poemata nova, Leiden 1575 (fol. *1r).
Continue
  • Return to A Collection of Dutch Neolatin Poetry