HOMERUSVERTALINGEN

Ilias, prozavertaling door Jan Hendrik Glazemaker, Amsterdam 1658 (boek 1 - 12) en 1654 (boek 13 - 24)
G.v.S. (Staveren of Sambix) Odyssee (1651) in proza
Koenraat Droste vertaalde de Ilias en de Odyssee in poëzie
Isaac Burchoorn publiceerde een anonieme bewerking van de Βατραχομυομαχία (1636)

Ben Bijnsdorp vertaalde de Ilias en de Odyssee in proza, uitgegeven met de Griekse tekst.

Over Homerus:
Tonny Ravier (Stella Maris College Meerssen-Valkenburg) bespreekt op youtube de gedeelten uit de Ilias voor het eindexamen Gymnasium 2015, en die uit de Odyssee voor dat van 2018.
Geerebaerdt (vertalingen), Sweerts (gedichten) en Beausar (retorica)
Voordracht door Johnson


Homerus in het Latijn:
De Ilias (1656) en de Odyssee (1655) werden met een vertaling in het Latijn uitgegeven door Cornelius Schrevelius