Ex Vondelii vernaculo. Vondel in het Latijn. Vertalingen van zijn gedichten in de zeventiende en de achttiende eeuw

Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.Petrus Burmannus
Prodesse Canendo
Cornelis Gysbertsz. Plemp: De Kruisbergh (voor 1638) en Op de tweedracht der Christen Princen.