Ursicula - Cort verhael van de geboorte neminghe ende vindinghe van Anna Maria Jennaert - Antwerpen, weduwe van Petrus Jacobs, ca. 1718

VerhaelJennaert171801 VerhaelJennaert171802 VerhaelJennaert171803 VerhaelJennaert171804
VerhaelJennaert171805 VerhaelJennaert171806 VerhaelJennaert171807 VerhaelJennaert171808