Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.

CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL

Continue

GROEIPAGINA

Continue

Op de thuispagina van Ceneton staan de titels van 500 toneelstukken waarvan de volledige tekst beschikbaar is, in facsimile, als teksteditie of beide. Op deze Groeipagina vindt u een lijst van toneelstukken die nog niet of nog niet helemaal in Ceneton gedigitaliseerd zijn. Iedere lezer wordt opgeroepen een toneelstuk of een deel daarvan te bewerken. De vindplaatsen van de originele teksten kunt u opzoeken via Ceneton; veel teksten zijn op foto’s te zien bij Ursicula en bij books.google.com. Overlegt u, om dubbel werk te voorkomen, eerst via e-mail met Ton Harmsen (Ceneton).

De uitgaven volgen de typografie van het origineel: kopteksten en sprekersaanduidingen worden precies overgenomen. De regelval in principe ook, tenzij lange regels in het origineel achter de vorige regel zijn voortgezet. Fraktuurletters worden getranscribeerd, interpunctie wordt letterlijk overgenomen, maar wat de opmaak betreft genormaliseerd (geen spatie voor een leesteken, wel een spatie erna). Transcripties kunt u aanleveren als platte tekst; cursieve tekstgedeelten worden tussen rechte haken gezet. Hier volgt een lijst van toneelstukken waar al aan begonnen is; andere toneelstukken zijn vanzelfsprekend welkom. De uitgave begint steeds met een verwijzing naar de beschrijving in Ceneton (door de code Ceneton + vijf cijfers) en eventueel naar afbeeldingen bij Ursicula, books.google.com of een andere internetsite.
Voorbeelden zijn te vinden via
Ceneton.
 1. Hypermnestra (1762) door A. Adriaansz en herdruk (1766)
 2. Orpheus (ca. 1700) door Alewyn
 3. Don Cesar (1717) door Hermanus Angelkot
 4. Lysander en Kaliste (1663) door Joan Blasius
 5. Myrrha (1688) door Abraham Bogaert
 6. Phocion (1743) door Abraham Bogaert
 7. Rhadamistus en Zenobia (1713) door Abraham Bogaert
 8. Stratonice (1694) door Abraham Bogaert
 9. De dood van Willem den eersten (1721) door Claas Bruin
 10. Oratyn en Maskariljas (1672) door Johan Dullaert
 11. Aldegonda en Barsime (1663) door Willem Geest
 12. Witterbrootskinderen (1641) door Pieter van Godewyck
 13. De gestrafte Pasquyn (1713) door Hendrik van Halmael
 14. Trapolyn (1688) door Em. van der Hoeven
 15. Al stond’er de galg op (1783) door Hoffham
 16. Het boeren bedrog (1710) door P.A. de Huybert
 17. De gewaande krygsman (1715) door Jan van Hoven
 18. De gewaande astrologist (1715) door P.A. de Huybert
 19. Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar (1709) door Yede Jurjens
 20. Arteminia (1720) door Harmanus Koning
 21. Agis (1701) door Enoch Krook
 22. Krispyn barbier (1729) door Enoch Krook
 23. Cartouche (1732) door Pieter Langendijk
 24. De ontdekte schyndeugd (1690) door David Lingelbach
 25. Joanna Gray (1789) door Petronella Moens
 26. Broedermoort te Tranziane (1661) door Bernard Vollenhove
 27. Andria (1672) door Jacob Westerbaen
 28. Christoffel de Gama of het Beleg van Goa (1788) door J.E. de Witte
 29. Albonus en Rosemond (1770) door A. Wijnbeek
 30. De gestrafte vrygeest (1720) door Frans Zeegers
 31. Anoniem: Cenie
 32. Anoniem: Gedwongen huwelyck (ca. 1750)
 33. Anoniem: Ingebeelde Zieke (1760)
 34. Anoniem: Irene (1780)
 35. Anoniem: Jooden (1774)
 36. Anoniem: De kinderlyke dwaling (1794)
 37. Anoniem: Marturio (1767)
 38. Anoniem: Oranje Arend (ca. 1790)
 39. Anoniem: Verstrooide van gedachten (1729)
 40. Anoniem: Zieke Gravin (1673)

Continue