David Lingelbach: De ontdekte schyndeugd - 1690.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton05531 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE

ONTDEKTE

SCHYNDEUGD,

BLYSPEL.

DOOR

D. LINGELBACH.

[Vignet: Perseveranter]

TE AMSTELDAM,

By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.Geertruy, Vrouw van FilibŽrt.
Bely, Meid van FilibŽrt.
Joris, Knegt van FilibŽrt.
Filibert, een Koopman.
Volkert, Neef van FilibŽrt.
Kristoffel, een Roffiaan.
Kniertje, Boel van Kristoffel.
Agata, Nicht van Kniertje.
De Schout.
1 & 2 } Dienaars van de Schout.
Dirk, Vrijer van BŽly.
Zwygende:
Lichthart, een Muzikant.
Verscheide Danssers.


B. Gy ziet vrolyk de harten in pyn,
Wilt niet minnen, maar minnelyk zyn, enz.
G. Waar benje, BŽlitje? is Joris wer gekomen?
B. Neen, Juffouw. G. WŽl wat is dat wachten een verdriet!

Continue