Lijst van toneelstukken die in Ceneton beschreven zijn. Met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.
Bijgehouden tot 21 juli 2024

000010 - Eerste druk - Blijspel met zang en dans
[B.H. van A.] (naar het Frans van Jean François Marmontel)
Zemier en Azor.
Brussel: J.L. de Boubers, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - a1 Aij n$b - b1 Aiv t.$ : b2 D z
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: opdracht; A3r-D3v: het spel; D3v: approbatio; D4r: drukfeilen; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70326
Artesis-KC: MTOD—TV—MARM-zemier-1
UBGent: BL 7257; BL 7606 : 3*
UBL: 1087 D 53
¶ UBL 1087 D 53 op groot papier. — Namen van de spelers gedrukt bij de lijst van personages: Den Heer du Bus, De Heer de Batty, De Heer le Comte, Mevr. de Foye, Jouff. Borreman, Jouff. de Koster.
Facsimile000020 - Eerste druk - Kamerspel
A.B. (Adriaan Booth?)
Apollo, op het feest der Eendracht.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 in$ : b2 A4 $de
Collatie: 8°: A6; 10, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A6r: het spel; A6v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: 121 L 25
UBL: 1087 D 60
Ursicula000030 - Eerste druk - Kamerspel
A.B.C.D.
De bankbreeker door list.
Culemborg [= Leiden?]: Fictief: “Fop Fopper”, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A2 an$d : b2 B4 de$
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; ondertekening; A2r - B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67241
SBH: 127 B 32 : 3
SPB: 6.10.3.17
UBA: Port. ton. 57-8
UBL: 1087 E 49
¶ Op fol. A1v staat: “Van dit Kamerspel zyn maar twaalf exemplaren aangelegt op best papier, en ten blyke van echtheid aldus getekent: [...]” In ms.: “N. 2 Door vlyt en Kunst.”000040 - Herdruk - Kamerspel
A.B.C.D.
De bankbreeker door list.
Culemborg [= Leiden?]: Fictief: “Fop Fopper”, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A2 dig : b2 B4 en$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r - B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 858 H 55
TIN: 19 B 62
UBL: 1088 F 24; 1095 B 59 : 2
¶ UBL 1095 B 59 : 2 op groot papier.000050 - Eerste druk - Zinnespel
[A.E.]
De gefnuikte heerschzucht.
Utrecht: Johannes van Driel, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178204 - a1 *2 $m : a2 *3 tre - b1 A $m : b2 B5 !$z
Collatie: 4°: *4, A-B8; [VIII], 31, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: gedicht; *2r-*3r lofdicht door Zelandus; *3v-*4r: aan de lezer door A.E.; *4v personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68081
KBH: 312 L 165
TIN: 19 D 68; 31 F 68 : 1
UBA: Port. ton. 79-8
UBL: 1091 F 19
UBU: Moltzer 6 F 74; Pamflet 1782-37
Facsimile000060 - Herdruk - Zinnespel
[A.E.]
De heersch-zugt gefnuikt en de vryheid hersteld.
Zonder plaats: 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - a1 *2 $m : a2 *3 tre - b1 A $m : b2 B5 !$zi
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 31, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r lofdicht door Zelandus; *3v-*4r: aan de lezer door A.E.; *4v personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 694 F 28
¶ Titeluitgave van de editie Van Driel, Utrecht. Een nieuwe titelpagina (die op de versozijde het gedicht mist) is in plaats van de oude voor het boek geplakt.000070 - Eerste druk - Zangspel
A.K. (naar het Frans van Onbekend)
De jaloersche minnaar, of de ongegronde wantrouw.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179704 - b1 A e$ : b2 E et
Collatie: 8°: π2, A-D8, E2; [4], 67, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: bericht aan de lezer; π2v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: kort privilege (“Geen Exemplaaren zullen [...]”).
Exemplaren:
UBA: 689 C 45
UBL: 1099 F 21000080 - Eerste druk - Dialoog
A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] (naar het Grieks van Lucianus)
Droom, of de haen.
In: Proeve van Dichtoeffening door A.L.F. en A.P.S.
Leiden: Boudewijn Janssoon (II) en Pieter Janssoon (II) van der Aa, 1731
Ceneton-vingerafdruk: b1 R3 ze$d : b2 V5 ae
Collatie: 8°: π2, R2r-V6v; [2], [58] p. [p. [259]-316]
Katernopbouw: R2r: frontispice; R2v: blanco; R3r-V6v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1204 F 13
¶ De Proeve van Dichtoeffening door A.L.F. en A.P.S. wordt toegeschreven aan Jacob Elias Michielsz. en Theodoor van Snakenburg; deze dialoog is ondertekend met A.L.F.
Ceneton teksteditie000090 - Eerste druk - Treurspel
[A.P.]
Camillus, of het rampzalige vonnis van Jupiter.
Middelburg: W.A. Keel, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A3 mpz : a2 A4 r$naa - b1 A5 ,$he : b2 C4 ,$da
Collatie: 8°: A-C8; 41, [7] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: kort privilege; A3r-A4r: voorbericht; A4v: personages; A5r-C5r: het spel; C5v-C7r: nabericht; C7v-G8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67518; Yth. 67519
SBH: 129 C 23
TIN: 19 A 111
UBA: OK 77-195 : 4; Port. ton. 63-4
UBL: 1095 E 55; 1096 C 14
¶ UBL 1096 C 14 op groot papier.
Facsimile000100 - Eerste druk - Kluchtspel
[A.Tr.]
List tot welstandt, ofte bekeerde dronckaert.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - b1 A2 er$ : b2 B3 eet$i
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 62
KBH: 541 E 25
SBH: 128 A 58 : 7
UBL: 1091 B 36
Ceneton teksteditie
Ursicula000110 - Eerste druk - Treur-eindend spel
A.V.H. (naar het Neolatijn van Macropedius)
Asotus, of den overtollighen jongelingh.
’s-Gravenhage: Michiel Stael, en Jan Breeckevelt, 1650
Ceneton-vingerafdruk: 165004 - b1 A ig : b2 D2 r$to
Collatie: 4°: π2, A-D4; [4], 32 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: aan den lezer; π1v: personages; A1r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 1609 : 187; 11755 B 27
BNF: Yi. 666
UBA: Port. ton. 45-35
UBGent: BL 6615
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000120 - Eerste druk
A.V.J.M.
De schoorsteen-vaager prins en de prins schoorsteen-vaager: blijspel in één bedrijf / A.J.V.M.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—AJVM-schoors-1
000130 - Eerste druk - Toneelspel
A.V.W.
Zorghart, of de schrandere huisvader.
Utrecht: Justus Visch, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178004 - b1 A2 $daa : b2 C5 este
Collatie: 4°: A-C
Exemplaren:
BLL: 11754 I 17 : 2
SBH: 72 K 4 : 6; 73 K 14 : 1
UBA: 441 C 20 : 4; Port. ton. 35-12
UBL: 1095 B 37
Facsimile000140 - Eerste druk - Treurspel
AAVM [= A.A. van Maarsen?] (naar het Duits van Jos. Marius von Babo)
Dagobert, koning der Franken.
Dordrecht: D. de Vlugt, en N. van Eysden, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - a1 *2 eg - b1 A s : b2 G5 eft
Collatie: °*2, A-F8, G6; [4], 107, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v: personages; A1r-G6r: het spel; G6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67635
TIN: 24 A 56
UBA: OK 93-72
UBL: 1088 E 40000150 - Eerste druk - Treurspel
J. Acket
Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde.
Brugge: Ignatius van Pee, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B en : b2 G ht
Collatie: 8°: A-G4, H1; [8], 49, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: Aen de Lasteraers; A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-H1r: het spel; H1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70359
EHC: C 164584
SBH: 209 C 4
TIN: 1 B 69
UBA: OK 63-8306 [olim: 690 G 30]
UBGent: (Her 2946)*
UBL: 1089 G 28 : 1
¶ Aan ex. UBGent Her 2946 ontbreekt het voorwerk — J. Acket is lid van de Brugse rederijkerskamer de Drie Santinnen
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000151 - Herdruk - Treurspel
J. Acket
Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde.
Brugge: Ignatius van Pee, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B n$ : b2 G g
Collatie: 8°: A-G4, H1; [8], 49, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: Aen de Lasteraers; A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-H1r: het spel; H1v: blanco.
Exemplaren:
EHC: C 164584
TIN: 1 B 69
UBGent: Her 2945*
¶ Aan ex. UBGent Her 2946 ontbreekt het voorwerk — J. Acket is lid van de Brugse rederijkerskamer de Drie Santinnen
Ursicula
Facsimile000160 - Eerste druk - Opera
J. Acket
De geluckige en ongeluckige minne-strydt.
Brugge: Paulus Roose, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 hed L a2 A3 ell - b1 B di : b2 B2 $b - c1 C y : c2 C2 la
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: personages; A3v-B2v: het spel; B3r-C8r: liederen; C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70360
KBH: 443 A 51
UBL: 1089 G 28 : 2
Ursicula
Facsimile000170 - Eerste druk - Treurspel
[A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre)
Hypermnestra.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - a1 *2 tre : a2 *3 y$d - b1 A t : b2 C5 st!$e
Collatie: 8°: π1, *4, A-C8, π1, A4 A8 (-A8); [10], 48, [2], 7, [1], 14 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68510; Yth. 68511
GBR: 1376 F 28
KNAW: G 0868
SBH: 209 M 52
TIN: 8 C 39 : 1
UBA: 688 G 78
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 8
UBL: 1089 F 10 : 1
UBN: 252 C 176 : 4
UBU: Te Winkel 921 : 1
¶ Gebaseerd op de veertiende heldinnenbrief van Ovidius. In UBL 1089 F 10 komt achter het toneelstuk nog “Compliment, uitgegeven na het vertonen van Hypermnestra” van “M. Corver, Toneelspeler.” en “Brief, bevattende eenige onpartydige gedachten over het compliment, uitgegeeven na het vertoonen van Hypermnestra; door M. Corver, tooneel-speeler.” en een Aantekening in handschrift (24 pp.). Ex. TIN 8 C 39 : 1 op groot papier. Dit exemplaar wordt eveneens gevolgd door het Compliment, maar niet door de overige teksten. In de exx. UBN 252 C 176 : 4 en TIN 8 C 39 : 1 is het frontispice elders ingebonden.000180 - Herdruk - Treurspel
[A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre)
Hypermnestra.
Amsterdam: Izaak Duim, 1766
Ceneton-vingerafdruk: 176608 - a1 *2 re$ : a2 *3 y$d - b1 A p : b2 C5 rst!
Collatie: 8°: π1, *4, A-C8; [2], [8], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 234 K 26 : 1
SBH: 72 K 9 : 1
SPB: 6.10.2.108
TIN: 8 C 39 : 2; 13 B 6 : 1
UBA: 687 F 14
UBL: 1088 E 41
UBN: (39 C 228 : 3 )
UBTilburg: TRE 095 A 14 : 3
¶ Ex. UBN 39 C 228 : 3 is zoek. Ex. TIN 8 C 39 : 2 op groot papier.
Facsimile000190 - Herdruk - Treurspel
A. Adriaansz (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre)
Hypermnestra.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A3 e$rot - b1 A5 pt,$ : b2 D3 $g
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r: kort privilege en echtheidsverklaring; A4v: personages; A5r-D4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 29
TIN: 16 H 73
UBA: 690 G 130
UBGent: L30 : 18 N 175 : 1
UBL: 1099 F 15
Facsimile000200 - Ms
Heijnz Adriaensz
De Meij.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend000210 - Ms
Heijnz Adriaensz
De Neering.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend000220 - Eerste druk - Zinnespel
H. van Adrichem
Zoetermeer: spel van sinne in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant die noodigh sijn ’t gemeen, en voorderlijck het landt
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318; Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 08; 10 G 23 : 08
KNAW: G 291
SBH: 76 A 5 : 08; 76 A 6 : 08
UBA: O 62-2379 [olim: 976 B 16]; 2340 E 7; O 73-233
UBGent: BL 1979 : 5 : 08; Her 116 : 08
UBL: 1184 A 23 : 08
UBN: 129 C 314
UBTilburg: KOD 020 B 05
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH.05535 : 08
SAB Deventer 14 G 75; Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497; Parijs, Fondation Custodia OBL-390
Facsimile000230 - Ms - Zinnespel
Pieter Aelbertsz
Spel van sinnen van genaempt der Machabeen, als van Eleaser en den moeder met haer 7 sonen die vanden coninck Anthiochus wredelijck gedoot worden.
1590
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ‘Trou Moet Blijcken’

¶ Met een proloog.
Facsimile000240 - Ms - Zinnespel
Pieter Aelbertsz
Een spel van sinnen die sin is hoe Sommich Mens al sijn goet beroeft is bijna in desperaet is hoe Veel Menschen met Gemeen Burger om Nering roepen die gena Gods doet het huijs van Nering open maer Veel Mens en beleeft het niet.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ‘Trou Moet Blijcken’

Facsimile000250 - Eerste druk - Treurspel
J. van Aelhuisen (naar Jan Vos) (naar het Nederlands van Jan Vos)
Aran & Titus. Mutua vindicatio, interprete schola Thielana.
Gosuinus à Duyn, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - b1 A3 tus$ : b2 I2 ga
Collatie: 4°: A-H4, I3; 69, [1] p. (p. 17 als 71; 42 en 43 als 34 en 35)
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-I3r: het spel; I3v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 504 B 94
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000260 - Eerste druk - Treurspel
J. van Aerde
Treur-spel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het leste oordeel, afgebeeld in de christelyke standvastigheydvan Elias en Enoch, onder de dwingelandye van de booze antichrist.
Ronsse: Jacobus van Aerde, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 nd$ : b2 I2 ord
Collatie: 4°: A-I4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-I4r: het spel; Iv4: blanco.
Exemplaren:
EHC: C 66830 (bis)
UBGent: BL 4917
UBL: 1097 F 95
Facsimile000270 - Herdruk - Treurspel
[J. van Aerde]
Treurspel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het laetste oordeel, afgebeeld in de Christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch, onder de dwingelandye van den boozen Antechrist.
J.P. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B ge : b2 I av
Collatie: 8°: A-I4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-I4v: het spel.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—ANON-vier-1
UBA: Port. ton. 16-4
¶ Tweede druk000280 - Herdruk - Treurspel
[J. van Aerde]
Treurspel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het laetste oordeel, afgebeeld in de Christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch, onder de dwingelandye van den boozen Antechrist.
J.P. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B h : b2 H en
Collatie: 8°: A-H4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-H3v: het spel.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—ANON-vier-1
UBGent: G 3742
¶ Eerste druk
Facsimile000290 - Ms
A.B. Agronomi
Heraklius.
Zonder jaar (ongeveer 1650)
Exemplaren:
SBH: 187 B 20000300 - Eerste druk - Blijspel
C. des Aguliers
De verlaten bruid.
Amsterdam: Willem van Egmont, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 :$ : a2 *3 r$in - b1 A k : b2 E3 te$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 G 141
EHC: 604559
TIN: 16 F 98
UBA: 690 C 35; 2393 F 31
UBL: 1088 E 42; 1089 G 29
¶ UBL 1088 E 42 op groot papier. Een sleutel op de Verlaten bruid in ms. UBS XXI B 22 p. 377.000310 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken
De aristocraten.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A3 $maa : b2 D D$v
Collatie: 8°: A-C8, D2; 51, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: bericht; A2v: personages; A3r-D2r: het spel; D2v: errata (drukfeilen en ‘te bekomen...’)
Exemplaren:
BNF: Yi. 2383
SBH: 127 A 10 : 2
TIN: 5 A 98
UBA: Port. ton. 50-12
UBL: 1087 D 56; 1089 G 34
UBU: Te Winkel 1004
¶ UBL 1087 D 56 op groot papier; bij dit ex. zijn bijgebonden het gedicht ‘De vernieling der aristocratische kuiperij’ en het pamflet ‘De aristokratie ontmomd.’000320 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
[Frans van Aken]
De bedriegster gestraft.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A2 F : b2 D4 rt$o
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6; [4], 58, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opracht; π2v: blanco; A1r: aan den lezer; A1v: personages; A2r-D5v: het spel; D6r-D6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70355
KBH: 2211 C 33
SBH: 127 A 10 : 3
TIN: 20 C 43
UBA: 692 G 32
UBL: 1088 E 44; 1089 G 32
¶ Exx. TIN 20 C 43 en UBL 1088 E 44 op groot papier.000330 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken (naar het Duits van Heinrich Beck)
Dwaaling zonder boosheid.
Amsterdam: Erve Wm. Houtgraaff, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A ed : b2 H o
Collatie: °8: π2, A-G8, H2; [4], 114, [2] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-H1v: het spel.; H2r-H2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 16 G 44; 72 E 97 : 2
UBA: OK 63-9384 [olim: 693 B 6]
¶ Aan het ex. TIN 15 G 44 ontbreekt fol. H1.000340 - Eerste druk - Zinnespel
Frans van Aken
De edelmoedige aanbieding.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A ee : b2 G4 aar
Collatie: 8°: π2, A-F8, G6; [4], 108 p.
Katernopbouw: π1: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-G6v : het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67898
TIN: 19 F 30
UBA: 688 C 41
UBL: 1088 E 47000350 - Eerste druk - Opera
[Frans van Aken]
Elize.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A -$ : b2 C2 apt
Collatie: 8°: π2, A-B8, C4; [4], 37, [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-C3r: het spel; C3v: catalogus F. de Does; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67957
KBH: 315 L 50; NMI Tb 2
SBH: 127 A 10 : 4
TIN: 54 F 55
UBA: 2393 F 20; O 60-2090
UBL: 1088 E 48; 1089 G 36
¶ UBL 1088 E 48 op groot papier.000360 - Eerste druk - Blijspel
Frans van Aken
De matroos door list.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - b1 A3 u$ : b2 E3 Do
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-E3v: het spel; E4r-E4v: bericht.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69075
KBH: 2211 C 30
SBH: 127 A 10 : 1
TIN: 5 C 99
UBA: 691 G 90
UBGent: BL 4792
UBL: 1088 E 43; 1089 G 31 : 1
¶ Ex. TIN 5 C 99 en UBL 1088 E 43 op groot papier. In ex. UBL 1089 G 31 : 1 is het gedicht “Aan de Muitzugt, na het oproer in Leyden. den 9 Junij 1784. en volgende dagen voorgevallen.” meegebonden.000370 - Eerste druk - Toneelstukje
Frans van Aken
De wanhoop der heerszugt, of het Haagsche moordrot verstrooid.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A3 $voo : b2 B3 hoon
Exemplaren:
BNF: Yth. 70201
SBH: 127 A 11 : 2
TIN: 16 C 90
UBA: 692 E 17; Port. ton. 89-5
UBL: 1088 E 46; 1089 G 35
¶ UBL 1088 E 46 op groot papier.000380 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken
De wapening der landlieden.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A3 Spi : b2 C2 p$op
Exemplaren:
BNF: Yth. 70204; Yth. 70205
SBH: 127 A 11 : 1
UBL: 1088 E 45; 1089 G 33
¶ UBL 1088 E 45 op groot papier.000390 - Herdruk - Toneelspel
Frans van Aken
De wapening der landlieden.
Holland: Zonder jaar (ongeveer 1786)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 * e - b1 A3 Spi : b2 C2 $o
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *], C2; 36 p
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r [als *]: bericht aan de lezer; A2v: personages; A3r-C2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 F 41
UBA: 692 E 74000400 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken
De zeldzaame man.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - a1 A $ - b1 A2 et$i : b2 H5 eer.
Collatie: 8°: π1, A-H8; [2], 124 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70321
SBH: 127 A 11 : 3
TIN: 13 H 53
UBL: 1088 E 49; 1089 G 37
¶ UBL 1088 E 49 op groot papier.000410 - Eerste druk - Blijspel
Karel Albrecht (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler)
Repetitie van’t liefhebbery-tooneel.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A2 nzo : b2 C2 a!$-
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: catalogus H. van Kesteren.
Exemplaren:
EHC: 602917
TIN: 16 C 6
UBA: 691E 83; Port. ton. 63-12
UBL: 1092 D 18 : 3; 1092 F 18 : 3
UBN: Br 38862
¶ UBL 1092 D 18 : 3 op groot papier.000420 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Abraham Alewyn
Amarillis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 * a : a2 *2 art$ - b1 A3 $niet : b2 E2 $in$e
Collatie: 8°: π1, A1, *2, A2-A8, B-E3; [2], 2, [4], 68 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; *1r-*2v: opdracht; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r-A4r: voorspel; A4v: personages; A5r-E3r: het spel; E3v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 1
BNF: Yth. 67128
KBH: 6 J 59; 447 G 40
SBH: 127 A 12 : 1
TIN: 5 G 28
UBA: 689 H 135
UBGent: BL 6810 : *; Her 127 : *; Her 128 : *
UBGron: ’Ep ’Ep H 25 : 1
UBL: 1089 G 38 : 1
UBN: 39 C 279 : 1
UBU: Moltzer 7 F 21 : 1; (Te Winkel 941 : 1)
¶ Aan ex. UBU Te Winkel 941 : 1 ontbreekt het voorwerk.
Facsimile000430 - Eerste druk - Opera
Abraham Alewyn
Opera of sangspel van Amarillis.
Leiden: Zonder jaar (ongeveer 1700)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 kom : b2 C3 lt$u
Exemplaren:
BNF: Yth. 69368
UBL: 1089 G 40000440 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 A3 pe - b1 A r : b2 D5 ae$
Collatie: 8°: A4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: korte inhoud; A3r-A3v: privilege; A4r-A4v: Aan den leezer; A4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 3
BNF: Yth. 67282
DSU: DSU 1593
KBH: 32 M 23; 447 G 41
SBH: 127 A 12 : 2
SPB: 6.14.8.68:6
UBA: 689 E 7
UBGent: BL 5007 : 1; Her 127 : 2*; Her 128 : 1*; KVAkad. A 2 F 45
UBL: 1089 G 38 : 4
UBN: 39 C 279 : 2
UBU: (Te Winkel 941 : 3)
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000450 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 de$ : a2 *3 op$’ - b1 A on : b2 D5 em
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: aan de lezer; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67281
BSB: P.o.rel. 5480
TIN: 13 A 25 : 3; 3 H 3
UBA: 694 F 66; OK 83-3 : 4
UBL: 1088 E 26 : 1
UBVU: XN.05502
¶ UBL 1088 E 26 : 1 op groot papier.000460 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 de$ : a2 *3 t’$S - b1 A pr : b2 D5 $gae
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: Aan den leezer; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67283
KBH: 30 L 11
EHC: C 38040
TIN: 72 E 67
UBL: 1098 G 55; 1088 E 26 : 1
¶ Ex. UBL 1088 E 26 : 1 op groot papier.
Facsimile000470 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A3 UI : a2 A5 H - b1 B t$ : b2 E3 n$
Collatie: 8°: A-D8, E4 [-A1]; 71, [1] p.; pp. 1-2 ontbreken.
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 C 14
UBA: OK 83-5 : 3
UBGent: BL 5810 : 2*
UBL: 1089 G 39 : 2
UBU: Te Winkel 941 : 5000480 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A3 I : a2 A5 H - b1 B t$i : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: A-D8, E4 [-A1]; 71, [1] p.; pp. 1-2 ontbreken.
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 5
BNF: Yth. 67379
KBH: 30 G 46; 447 G 43
SBH: 127 A 12 : 5
UBA: 689 E 2
UBGent: BL 5010 : 6; Her 127 : 4*; Her 128 : 4*
UBN: 39 C 279 : 4
Rijksmuseum KOG O-387
¶ In PBF HS 1253 [verzameling handschriften van Simon Stijl]: Voorspel op de boeren-regtbank, voor het derde bedrijf, om hetzelve alleen te vertoonen.000490 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A3 U : a2 A5 HA - b1 B $i : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: π1, A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht ; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 79 : 10
BNF: Yth. 67380
DSU: DSU 1594
GBR: 1360 H 39
Tresoar: Pa 1500
EHC: C 79904
SBH: 73 K 23
SPB: 6.14.5.47
TIN: 9 H 55
UBA: 689 F 49
UBGent: BL 4972*
UBL: 1088 E 26 : 2
UBU: Te Winkel 950 :
¶ UBL 1088 E 26 : 2 op groot papier.000500 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A3 I : a2 A5 AM - b1 B s : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: π1, A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht ; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 2115 E 5
TIN: 3 H 2
UBL: 1095 G 75
UBN: Br 15979
Ursicula000510 - Eerste druk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk.
Amsterdam: Voor de auteur, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 eens - b1 A3 l$in$s : b2 A4 moed
Collatie: 8°: A8; 13, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: voorspel; A3r-A7r: het spel; A7r-A8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 8
BNF: Yth. 68349 : 1
SBH: 127 A 12 : 8
UBA: Port. ton. 21-12
UBGent: Her 127 : 7*
UBL: 1089 G 38 : 2
UBU: Moltzer 7 F 21 : 9; Te Winkel 941 : 8000520 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 P re : b2 Q $e
Collatie: 4°: p. 111-121
Exemplaren:
UBA: OG 63-5395
Facsimile000521 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 P re : b2 Q $e
Collatie: 4°: p. 111-121
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
SBH: 76 A 7
UBA: O 63-6341
UBL: 1105 B 6
UBVU: XN.00152000522 - Herdruk
Abraham Alewyn
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Albert Klumper, 1733
Exemplaren:
SBH: 76 A 8
UBA: Toonkunst 208-D-44000522 - Herdruk
Abraham Alewyn
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Haarlem: Wed. H. van Hulkenroi, 1715
Exemplaren:
KBH: 2216 G 9
UBA: O 63-5668; Toonkunst 208-D-45
¶ Aan UBA O 63-5668 ontbreekt de gegraveerde titelpagina en blad K1; aan Toonkunst 208-D-45 de graveerde titelpagina; aan KBH2216 G 9 ontbreekt blad K1000530 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn
Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 geb : a2 A3 gges - b1 A4 de$v : b2 D3 noc
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud in dichtvorm; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 7
BNF: Yth. 68611
KBH: 30 F 2; 447 G 44
SBH: 127 A 12 : 7
TIN: 5 E 119
UBA: 691 C 114
UBGent: Her 127 : 6*; Her 128 : 6*
UBL: 1089 G 39 : 4; (KITLV V cc 610)
UBN: 39 C 279 : 7
UBU: Te Winkel 941 : 6
Ursicula
Facsimile000540 - Eerste druk - Kluchtig treurspel
Abraham Alewyn
Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen. Kluchtig treurspel, met kunst en vliegwerken.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1703
Ceneton-vingerafdruk: 170308 - a1 A3 [=A2] nen$ : a2 A3 ldam - b1 A4 voet : b2 B5 dae
Collatie: 8°: π1, A-B8 (A2 als A3); 32 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 2
BNF: Yth. 68916
DSU: 71595; DSU T 2c
KBH: 32 M 24; 447 G 42
SBH: 127 A 12 : 3
UBA: 690 C 189
UBGent: BL 6810 : 1*; Her 127 : 1*; Her 128 : 3*
UBL: 1089 G 38 : 5
UBN: 39 C 279 : 6
UBU: Te Winkel 941 : 2
UBVU: XN.00014
¶ In het Nijmeegse ex. ontbreekt blad π.
Ursicula
Facsimile000550 - Eerste druk - Muziekspel
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam: Voor de liefhebbers [door de erven van Jacob Lescailje], Zonder jaar (ongeveer 1700)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ,$z : b2 A3 $G
Collatie: 8°: A4; 7, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4r: het spel; A4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: Her 127 : 9*
UBL: 1089 G 39 : 5
Ursicula000560 - Herdruk - Muziekspel
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1705)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 zo$ : b2 A3 $Go
Collatie: 8°: A4; 7, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4r: het spel; A4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 10
BNF: Yth. 68350
SBH: 127 A 12 : 10
UBA: Port. ton. 21-17
UBGent: Acc 6035*
UBU: Te Winkel 941 : 10
Ceneton teksteditie
Ursicula000570 - Herdruk - Muziekspel
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R n$u : b2 R3 ers
Collatie: 4°: p. 129-133
Exemplaren:
UBA: OG 63-5395
Facsimile000571 - Herdruk - Muziekspel
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R n$u : b2 R3 ers
Collatie: 4°: p. 129-133
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
SBH: 76 A 7
UBA: O 63-6341
UBL: 1105 B 6
UBVU: XN.00152000572 - Herdruk
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Haarlem: Wed. H. van Hulkenroi, 1715
Exemplaren:
KBH: 2216 G 9
UBA: O 63-5668; Toonkunst 208-D-45000573 - Herdruk
Abraham Alewyn
Orpheus hellevaart om Euridice.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Albert Klumper, 1733
Exemplaren:
SBH: 76 A 8
UBA: Toonkunst 208-D-44000580 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 oo$d : a2 A4 msteld- b1 A5 chtig : b2 E5 myn; 170708 - a1 A3 omm : a2 A4 msteld- b1 A5 achti : b2 E5 n$d
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2508
GBR: 1360 H 38
KNAW: G 0869
Tresoar: 2413 TL : 3
EHC: 588010; C 35951
SBH: 127 A 12 : 4
SPB: 6.14.8.47:4
UBA: 1345 F 13; 689 E 84
UBGent: Let. Ned. 858 : 3*; Her 127 : 3*; Her 128 : 2*
UBN: 22 C 96; 39 C 279 : 3
¶ In ex. Rotterdams Leeskabinet K 120 : 6 ontbreekt het frontispice.000590 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 om : a2 A4 elda - b1 A5 acht : b2 E5 n$d
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 C 5 : 5
UBL: 1089 G 39 : 1
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 6
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000600 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 soo$ : a2 A4 dam - b1 A5 chti : b2 E5 ,$my
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 119 A 4
BLL: 11754 B 71 : 4
KBH: 32 M 25; 313 L 93
TIN: 72 E 63
UBA: OK 83-3 : 3
UBGent: BL 5004 : 0
UBU: Te Winkel 941 : 4
Facsimile000610 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *2 $A : a2 *3 lyk - b1 A aa : b2 D5 nt$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 6
BNF: Yth. 69463 : pur; Yth. 69461
KBH: 30 F 3
KNAW: G 0867 : 5
Tresoar: 2601 TL
SBH: 127 A 12 : 6
SPB: 6.14.5.48
TIN: 3 H 1
UBA: 687 F 25; OK 83-4 : 1
UBGent: BL 5004 : 2; Her 127 : 5*; Her 128 : 5*; Her 2962 : 2*
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 3 : 1
UBL: 1089 G 39 : 3
UBN: 39 C 279 : 5
UBU: Moltzer 6 F 63; Te Winkel 941 : 7
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 7; Rijksmuseum KOG O-366
Ursicula
Facsimile000620 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *2 A : a2 *3 el - b1 A ga : b2 D5 $kun
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69462
KBH: 6 J 51; 848 B 58
UBGent: BL 4972 : 1*; BL 6752*
UBN: 209 D 27
Facsimile000630 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan de tap.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - b1 A3 n$k : b2 D5 ...$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
EHC: 603130
TIN: 13 F 38
UBA: 2499 D 40
UBL: 1095 H 89
UBU: Te Winkel 950 :000640 - Eerste druk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - b1 A2 lm$ : b2 A4 s$va
Collatie: 8°: A4, [B]1
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 9
BNF: Yth. 68349 : 2
SBH: 127 A 12 : 9
UBA: Port. ton. 21-13
UBGent: Her 127 : 8*
UBL: 1089 G 38 : 3
UBU: Te Winkel 941 : 9
Facsimile000650 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R3 ers : b2 S2 t$o
Collatie: 4°: p. 133-140
Exemplaren:
UBA: OG 63-5395
Facsimile000651 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R3 ers : b2 S2 t$o
Collatie: 4°: p. 133-140
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
SBH: 76 A 7
UBA: O 63-6341
UBL: 1105 B 6
UBVU: XN.00152
Facsimile000652 - Herdruk
Abraham Alewyn
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Haarlem: Wed. H. van Hulkenroi, 1715
Exemplaren:
KBH: 2216 G 9
UBA: O 63-5668; Toonkunst 208-D-45000653 - Herdruk
Abraham Alewyn
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Albert Klumper, 1733
Exemplaren:
SBH: 76 A 8
UBA: Toonkunst 208-D-44000660 - Eerste druk - Drollige Komedie
Gelasius Aleximomus
Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?: Fictief: “Hans Herm. Hekeltwist”, Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A 2 heo: a2 A 5 roem - b1 B , : b2 C 5 $mo
Collatie: 8°: A-C8; [12], 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto’s uit Horatius; A2r-A5v: aan den lezer; A6r: verklaring van de marginale tekens; A6v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69192
SBH: 127 B 34 : 3
UBL: 1091 F 69 : 1; BibWal I 88
UBVU: XW.06569
¶ Gericht tegen Pierre Joncourt - Entretiens sur les différentes méthodes d'expliquer l'Ecriture et de prêcher de ceux qu'on apelle Coccéens et Voetiens dans les Provinces-Unies (1707)
Ceneton teksteditie
Ursicula000670 - Eerste druk - Drollige Komedie
Gelasius Aleximomus
Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?: Fictief: “Hans Herm. Hekeltwist”, Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A 2 The : a2 A 5 oemt - b1 B eb : b2 C 5 y$m
Collatie: 8°: A-C8; [12], 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto’s uit Horatius; A2r-A5v: aan den lezer; A6r: verklaring van de marginale tekens; A6v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 11
BNF: Yth. 69192
KBH: 475 E 28
TIN: 5 G 34
UBA: OK 63-8663 [olim: 691 D 37]
UBVU: XW.06569
GA Den Haag: Hgst 2720
¶ Gericht tegen Pierre Joncourt - Entretiens sur les différentes méthodes d'expliquer l'Ecriture et de prêcher de ceux qu'on apelle Coccéens et Voetiens dans les Provinces-Unies (1707)000680 - Eerste druk - Blijspel
Ali
Prins Zijworm, de hervormer, of de gerechtigden tot de kroon. Uit het vijfde deel van Orpheus.
In: Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, deel 2b.
Amsterdam: Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *4 ée$v - b1 A5 en.$ : b2 G2 Epil
Collatie: 8°: A-E8 (A1 + π) [A4 als *4], F4, G2; 92 p.
Exemplaren:
KBH: 843 G 1 : 2 : 2
SBH: 209 D 11 : 2
TIN: 4 F 18 : 2
UBA: 463 F 11 : 2
UBL: 1088 C 28 : 2; 1088 G 28 : 2
UBN: 113 C 21 : 2 : 2 ; 230 C 107 : 2 : 2; 534 C 13 : 2 : 2
UBVU: XN.05832 : 2 : 2
¶ UBL 1088 C 28 : 2 op groot papier. UBL 1088 G 28 is zoek.000690 - Ms
K. van Alkemade
Ada, graavin van Holland.
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
UBL: Ms LTK 511000700 - Eerste druk
K. van Alkemade
Comedie van ’t beroerde Schiedam.
Zonder jaar (ongeveer 1762)
Exemplaren:
SBH: 72 K 5 : 1000720 - Eerste druk - Treurspel
[Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer))
Eine christlicke tragedia, die coopman offte dat ordel geheeten.
Bremen: Berendt Peterss, 1593
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *ij die$ : a2 Aij lcke Leri - b1 Aiij sal$ick : b2 Oiij ntgel - c1 Oiiij de$be : c2 Xij hoe$
Collatie: 8°: *-2*8, A-V8, X4; [16],
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: Bijbelspreuken; *2r-2*8v: opdracht; A1r-A2r: prologus; A2v: personages; A3r-Oiijv: het spel; Oiiijr-X3v: nawerk; X4r: colophon; X4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67927
UBA: OK 63-5601 [olim: 971 D 27]
UBGron: KW C 1130
¶ Ex. UBGr KW C 1130 in losse vellen.000730 - Herdruk - Treurspel
[Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer))
Een christelijcke tragedia, die Coopman ofte dat oordeel geheeten. Daerinne die hoovet-stucken ofte gront-leeringhen van twee religien, die Romische Papistische ende die Gereformeerde Euangelische, [...]. Met eene sluyt-reden, ende corte vermaninghe, tot christelijcken eenicheyt ende Reformation, [...] Voormaels in Exilio gestellet, ende al nu revideret, [...]
Groningen: Hans Sas, 1613
Ceneton-vingerafdruk: 161308 - a1 A2 $w : a2 en.$ - b1 C5 mo : b2 R2 I - c1 R3 de$ : c2 Z5 l$G
Collatie: 8°: A-Z8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto; C5r-R2r: het spel
Exemplaren:
UBA: OK 62-73 [olim: 694 H 27]
UBL: 1115 H 36000740 - Eerste druk - Blijspel
Jacob d’Andrade (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches)
De eigenzinnige.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 A2 gen : a2 A3 ofdst - b1 A4 ,$tr : b2 I3 ver
Collatie: 8°: A-H8, I4; 134, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-I3v: het spel; I4r: zetfouten; I4v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1117 : 2
TIN: 5 A 41
UBL: 1088 E 24; 1089 G 41
¶ UBL 1088 E 24 op groot papier.000750 - Eerste druk - Blijspel
Hermanus Angelkot Jr. (naar het Frans van Thomas Corneille)
Don Cesar, of de broederlyke minnaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *2 ht : a2 *4 $v - b1 A een : b2 F IN
Collatie: 8°: *5, A-E8, F1; [10], 82 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*5r: privilege; *5v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67727
KBH: 448 G 47; 1350 C 62 : 6
SBH: 73 K 28
TIN: 13 A 5 : 2
UBA: 692 E 57
UBGent: Acc 6248*; BL 2319 : 1 : 5; BL 4630*; BL 4971 : 3; KVAkad. A 2 F 34
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 7
UBL: 1089 G 43 : 2
UBU: Te Winkel 797
UB Augsburg: 01/IF 7106 D67.717; BNC Roma 35. 7.C.21.6
Facsimile000760 - Eerste druk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Jr.] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte)
Het vroutje van Ephesen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 $H : a2 A3 stel - b1 A4 ,$en : b2 C3 ee
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 40 : 1
BNF: Yth. 70142; Yth. 70143
KBH: 943 H 70; 1350 C 62 : 7
KNAW: G 0873
SBH: 209 M 81
TIN: 13 A 5 : 3; 19 D 62
UBA: Port. ton. 82-2
UBGent: BL 2319 : 1 : 6; BL 4999 : 5; BL 6761 : 2*
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 3 : 5
UBL: 1089 G 43 : 3
UBU: Te Winkel 964 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000770 - Eerste druk - Blijspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Thomas Corneille)
De buitensporige herder.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A de ; b2 F ge
Collatie: 8°: π1, *2, A-E8, F2; [2], [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: lofdicht; *2v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67496
GBR: 1376 E 1
KBH: 448 G 46; 1350 C 62 : 3
SBH: 73 K 26
TIN: 57 B 70 : 4
UBA: 692 G 11; OK 72-179 [olim: 1044 B 109] : 4
UBGent: BL 2319 : 1 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 1
UBL: 1089 G 42 : 4; 1262 E 44
UBU: Te Winkel 893
¶ Uitgegeven door Hermannus Angelkot Jr.
Facsimile000780 - Eerste druk - Blijspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Misantrope.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 *2 stig - b1 A we : b2 F2 $ver
Collatie: 8°: *3, A-E8, F3; [6], 84, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: personages; A1r-F2v: het spel; F3r: excuus voor “drukfouten”; F3v-F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 7474; Yf. 10368
BSB: P.o.rel. 6420-17,1/11
KBB: II 19.530 A : 2 : 6; VH 24249 : 3 : 1
KBH: 448 G 45; 845 E 4 : 2 : 8; 1350 C 62 : 2
TIN: 57 B 70 : 2
UBA: 691 G 93
UBGent: BL 2319 : 1 : 2; BL 5000 : 0*
UBL: 1089 G 42 : 2; Boekenoogen 354 : 2
¶ De a boven katernsignatuur B2 is omgedraaid. In de regels daarboven ontbreken de sprekersaanduidingen Gerard en Errenst.
Ceneton teksteditie
Facsimile000790 - Eerste druk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean François Juvénon, dit la Tuilerie)
Soliman.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 A2 lle [llen] - b1 A3 $als$ : b2 D5 unst
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 4 : 1
BNF: Yth. 69624; Yth. 69625
DSU: 71.824 DSU
KBB: II 22.738 A 32 426
KBH: 448 G 48; 1350 C 62 : 1
SBH: 73 K 29
SPB: 6.10.2.24
TIN: 16 G 108; 57 B 70 : 3
UBA: 688 D 58 : 1; 1044 B 46
UBGent: BL 2319 : 1 : 1
UBL: 1088 E 25 : 1; 1089 G 42 : 3
¶ Ex. UBL 1088 E 25 : 1 op groot papier. Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr).
Facsimile000800 - Eerste druk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]
Vechter.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 kom b2 B5 ;$m
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69906
GBR: 1360 E 23
KBH: 447 G 121; 1350 C 62 : 4
UBA: Port. ton. 51-3
UBL: 1089 G 42 : 1
¶ Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr).
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile000810 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]
Vechter.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A4 m,$i : b2 B5 ok$
Collatie: 8°: A-B8 [-A1,2]; 28 p. [pp. 5-32]
Katernopbouw: A3r: titelpagina; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 H 65
000820 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.
Vechter.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 me : b2 B4 a
Exemplaren:
UBU: Moltzer 6 E 34000830 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.
Vechter.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A2 $ko : *b2 B3 p,$i
Collatie: 8°: A8, B6
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 10
BNF: Yth. 69907
SBH: 73 K 27000840 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.
Vechter.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - b1 A2 er$k : b2 B4 $M
Collatie: 8°: A-B8; 27, [5] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A3r-B6r: het spel; B6v-B8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-72.008
SPB: 6.10.2.161
UBA: 342 H 39
UBU: Moltzer 6 F 42000850 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]
Vechter.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 $ko : b2 B4 $M
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69908
KNAW: Cat. 1891 p. 220
UBA: OK 62-89 [olim: 694 H 68] : 1
UBL: 1091 G 57
UBU: Te Winkel 932 : 6000860 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]
Vechter.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *2 n$v : a2 A3 m, - b1 A4 rm,$i : b2 B5 ok$
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *2]; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8b: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69909
KBH: 448 G 43
TIN: 13 G 14
UBA: 691 D 18; 1026 F 27 : 2
UBGent: BL 2319 : 1 : 7
UBU: Te Winkel 1029
Facsimile000870 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]
Vechter.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *2 ten$ : a2 A3 en$2 - b1 A4 $arm : b2 B5 t$oo
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *2]; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69910
Artesis-KC: MTOD—TV—ANGE-vechter-1
TIN: 13 G 15; 26 A 33 : 2; 57 B 70 : 1
UBA: 687 E 85
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 5 : 9; ’Ep ’Ep H 28 : 5
UBL: 1096 G 77
UBU: Te Winkel 964 : 2
NB Wenen: Te Winkel 964 : 2
Facsimile000880 - Eerste druk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 et$ : a2 *4 telda - b1 A d : b2 E3 ape
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, E4; [2], [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XVI : 9
KBH: 448 G 44; 1350 C 62 : 5; 3175 G 8 : 3
EHC: RG 2102 H 2 : 2
SBH: 127 A 9 : 2
UBA: 690 G 8
UBL: 1089 G 43 : 1
UBN: Br 17881
UBU: Te Winkel 643a
¶ Het tweede en het vierde bedrijf zijn berijmd door Pieter Langendijk (Van Aken). Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr). Frontispice ontbreekt in UBN Br 17881.000890 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 ,$h - b1 A st : b2 E3 ape
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67538; Yth. 67539
TIN: 26 A 21 : 4; 52 A 28
UBA: 1044 B 37
UBGent: BL 6761 : 3*
UBGron: ’Ep ’Ep H 7 (1)
UBL: (1094 D 1 : 4)
UBU: Te Winkel 643b
¶ Tweede druk. Ex. UBL 1094 D 1 is zoek.
Facsimile000900 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff]
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 ,$ - b1 A kt : b2 E5 en$
Collatie: 8: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2c-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: BL 2319 : 1 : 4
¶ De tweede druk
Facsimile000910 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 *3 $h - b1 A ti : b2 E3 s$sla
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67540
GBR: 1360 D 4 : 3; 1396 G 33 : 2
KBH: 943 G 85
KNAW: G 0872
Artesis-KC: MTOD—TV—ADDI-cato-1
SBH: 73 H 43 : 1; 73 K 31
SPB: 6.14.8.125:5
TIN: 13 A 23 : 2; 52 A 30
UBA: 690 G 9; OK 63-8289
UBGent: BL 4980 : 2; L30 : 18 N 171 : 2
UBL: 1095 H 107000920 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 en - b1 A k : b2 E5 en$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67541; Yth. 67542; Yth. 67543
GBR: 1360 J 8
KNAW: G 0871
SBH: 73 K 30
SPB: 6.14.8.115
UBA: 688 D 58 : 2; 690 G 10
UBL: 1088 E 25 : 2
UBN: 39 C 241 : 2; (433 C 53 : 2)
¶ Ex. UBN 433 C 53 : 2 is zoek. UBL 1088 E 25 : 2 op groot papier.000930 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 ,$h -b1 A , : b2 E5 $de
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 308 A 24
TIN: 13 A 5 : 1; 26 A 26 : 2
UBTilburg: TRE 095 A 14 : 4
UBU: Te Winkel 643B
¶ Blijkens de voorrede vertaald door H. de Wolff en berijmd door Angelkot en Langendijk.
Facsimile000940 - Herdruk - Treurspel
Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 $he - b1 A t, : b2 E5 en$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 7 G 36; 13 A 37 : 3
UBL: 1090 G 2000950 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison)
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 *2 $het$ : a2 *3 k, - b1 A5 t,$e : b2 F3 nd,
Collatie: 8°: A-E8, F4 [A2 en A3 als *2 en *3]; 86, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: voorrede; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F3v: het spel; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 52 A 29
UBL: 1098 G 68000960 - Eerste druk
Louis Anseaume
Le peintre amoureux de son modéle.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 3
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 A2 nfan : b2 d5 $la
Collatie: 8°: A-B8, C2, D8; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 13698
KBH: 845 B 2 : 3 : 2
TIN: 4 E 19 : 2000970 - Eerste druk
Louis Anseaume & ***
L’yvrogne corrigé.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 6
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176008 - b1 A2 ison : b2 C m - c1 C2 $Dia : c2 C3 là?
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 6 : 1000980 - Eerste druk
Louis Anseaume & *****
Le docteur Sangrado.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 5
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176008 - b1 A2 ,$ : b2 C5 $do
Collatie: 8°: A-D8, E4; 68, 4 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 5 : 2
TIN: 4 E 21000990 - Eerste druk
Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville
Les amans trompés.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 1
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1758
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 1 : 1001000 - Eerste druk
Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville
La fausse aventuriere,
In: Nouveau théâtre de La Haye, 1
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1758
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 1 : 2001010 - Eerste druk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Adam Karelsz van Germez, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - a1 *2 eb$m : a2 *3 My - b1 A $m : b2 H3 $he
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: lofdicht aan Magdalene Baak; *4v: korte inhoud & personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 862
GBR: 1397 D 4
KBB: II 27.650 A : 4
KBH: 851 D 46
SBH: 73 G 1 : 1
SPB: 6.10.3.67
UBA: O 62-4190 [olim: 687 H 5] : 2; Port. ton. 28-30
UBGent: Her 763 : 6*
UBL: 1091 B 100
UBVU: XH.05518
Ursicula
Facsimile001020 - Titeluitgave - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Joost Hartgers, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - a1 *2 eb$m : a2 *3 My - b1 A $m : b2 H3 $he
Collatie: 4°: *4, A-H4; 8, 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: lofdicht aan Magdalene Baak; *4v: inhoud & personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 15; 11754 BBB 3
GBR: 1367 D 50001030 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164908 - a1 - b1 A de : b2 C5 doot - c1
Exemplaren:
UBL: 3060 F 47 : 1
Ursicula001040 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - b1 A3 $tot$ : b2 C5 $het
Collatie: 8°: A-D5; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: inhoud & personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69412
HABW: M: Lp 199 : 1
UBAntwerpen: RG 2095 C 17 : 9
UBA: Port. ton. 37-7
UBGent: Her 1417 : 2
UBL: 1095 H 17
UBTilburg: TRE C 1488001050 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - b1 Aiij $we: b2 D5 $en$
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 60-2
UBGent: BL 6759*
UBL: 1097 E 73
Facsimile001060 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Jan Jacobsz Bouman, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - b1 A3 ,$’t : b2 D5 m$di
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdrachr; A2v: inhoud & personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69413
BSB: P.o.rel. 6420-5,1/10
KNAW: G 0806
Tresoar: 2413 TL : 1 : 8
UBL: 1091 G 58
Facsimile001070 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - a1 A2 $V : a2 A3 $ver - b1 A4 $zo : b2 D5 iter
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: inhoud & personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69414; Yth. 69415
HABW: M: Lp 195 : 1
KBH: 521 E 24
TIN: 13 F 37
UBA: 692 C 145; 2451 G 28; OK 82-140 : 6
UBGent: BL 4981 : 3
UBL: 1088 G 43
Facsimile001080 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - a1 A2 $V : a2 A3 erg - b1 A4 $zo : b2 D5 ers$
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: inhoud & personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 72 G 20
001090 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - b1 A3 dt,$ : b2 D5 eidt
Exemplaren:
UBA: 342 H 27
UBL: 1089 G 30
UBTilburg: CBC TFK A 17574 : 5
Facsimile001100 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
De Parysche bruiloft.
In: Id.: Poezy, uitgeg. door Joan de Haes
Rotterdam: Barent Bos, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 n$t : a2 *5 e$ - b1 A2 e$ : b2 2G3 $buite
Collatie: 8°: p. 379-468.
Exemplaren:
BLL: 11556 B 2
BNF: Yi. 1789
GBR: 23 E 29
KBH: 842 D 28
SBH: 41 E 8
UBA: 593 H 23; O 62-3176; (OK 65-165)
UBGent: BL 1998; Her 2102
UBL: 1173 G 16
UBN: 39 C 204; 411 C 389 : 1
UBU: Moltzer 2 Q 17
UBVU: XN.05783
Parijs, Fondation Custodia OBL-259
Facsimile001110 - Herdruk - Treurspel
Reyer Anslo
Parysche bruiloft.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1727
Exemplaren:
UBA: 342 H 42001120 -
Jacques Jean Antheunis
De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen.
In: Den Vlaemschen Indicateur
Gebroeders Gimblet, 1785
Exemplaren:
001121 - Eerste druk - Treurspel
Jacques Jean Antheunis (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen.
Jean François van der Schueren, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178504 - b1 A $g : b2 D ar
Collatie: 4°: *4, A-D4; [6], 34 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4v: voorrede; *4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 3058*
UBL: 1088 E 27
Facsimile001130 - Herdruk - Treurspel
Jacques Jean Antheunis
De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen.
P.A. Kimpe, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - b1 C $u : b2 F a
Katernopbouw: fondslijst Kimpe.
Exemplaren:
UBGent: G 3652; G 4374
Facsimile001140 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
B.D. van Antwerpen (naar het Frans van J. Auvray)
De behouden Onnooselheyt
Amsterdam: Hendrick Baerentsz, 1612
Ceneton-vingerafdruk: 161208 - a1 A2 e)$ : a2 A3 te$ - b1 A5 aren : b2 D5 n$we
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: korte inhoud; A4r: personages; A4v-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67293
UBL: 1091 G 59001150 - Eerste druk - Comoedia palliata
Remaclus Arduenna
Palamedes
Parijs: Gilles de Gourmont, Zonder jaar (ongeveer 1512)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 aij m$ - b1 aiij$mi : b2 f1 eb - c1 fij s : c2 riiij elice
Collatie: 4: A-R4
Exemplaren:
BLL: C79 B 36
KBH: 232 E 25
¶ Gevolgd door een dichtbundel onder de titel Parthenice.001160 - Eerste druk - Treurspel
Roelof Arends (naar het Duits van Friedrich Gottlieb Klopstock)
De dood van Adam.
Rotterdam / Dordrecht: Stefanus Mostert en Zoonen, voor Frederik Wanner, 1774
Ceneton-vingerafdruk: 177408 - a1 *1 l : a2 A3 ndi - b1 A4 agt$ : b2 C3 !$
Collatie: 8°: A-B8 [+ *2], C4; [4], 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *1r-*2v: Aan Adams nakomelingen; A2r-A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67761
EHC: 535749
TIN: 4 D 3 : 2; 19 C 15
UBA: 691 B 71
UBL: 1078 D 58001170 - Eerste druk - Staat- en zinnespel
Roelof Arends
Zegepralende liefde ter eere van de egtverbintenis zyner vorstelyke hoogheid, den heere prinse van Nassau-Weilburg en mevrouwe de prinsesse Karolina, gevierd den 5 van Lentemaand, 1760.
Amsterdam: Jacobus van Hoogstraten, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176008 - a1 A2 et$ : a2 A3 s$is - b1 A4 eer$ : b2 A5 ot$e
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70319
TIN: 4 D 3 : 1
UBL: 1087 D 57001180 - Eerste druk - Treurspel in maatzang
[Thomas Arendsz] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Amadis.
Amsterdam: Albert Magnus, 1687
Ceneton-vingerafdruk: 168708 - a1 A4 s$di : a2 A5 eve - b1 B my : b2 E2 is.$
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: bericht aan de lezer; A3v: personages voorspel; A4r-A5v: voorspel; A6: personages; A7r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67118; Yth. 67119; Yth. 69574
GBR: 1360 J 4
SBH: 127 A 13 : 4; 127 A 15 : 1
TIN: 13 A 15 : 2; 52 A 115
UBA: O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 3; OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 3
UBGent: Her 2354 : 1*
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 5 :
UBL: 1089 G 48
¶ Het stuk wordt voorafgegaan door een voorspel met 4 spelers; Alquif, vermaard Tovenaar, Ega van Urgande, Toveres; Gevolg van Alquif en gevolg van Urgande.001190 - Eerste druk - Treurspel
[Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Bajazeth.
Amsterdam: Aart Dircksz Oossaan, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 *2 iet$ : a2 *3 $zo$ - b1 A ge : b2 D5 op$v
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p. [p. 49-64 als 47-62]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: aan de lezer; *4r: blanco; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67234; Yth. 69575
GBR: 1360 J 31
SBH: 127 A 13 : 2; 127 A 15 : 2
SPB: 6.14.9.202
UBA: OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 2
UBGent: BL 4982 : 0
UBL: 1089 G 46
Ursicula001200 - Eerste druk - Treurspel in maatzang
Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault)
Cadmus en Hermione.
Amsterdam: Albert Magnus, 1687
Ceneton-vingerafdruk: 168708 - a1 A2 n$2 : a2 A4 $zy - b1 B a : b2 D5 e$bre
Collatie: 8°: A-D8; [64] p. [p. 4-6 als 5-7 en p. 7-61 als 10-64]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: privilege; A2v-A3r: personages spel; A3v: personages voorspel; A4r-A8r: voorspel; A8v-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.; Coll.: A-D8; 64, [3] p. (49, zonder voorspel!)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67513; Yth. 69570
KBB: VH 24.237 : 7
KBH: 447 G 112
SBH: 127 A 14 : 1; 127 A 15 : 3
TIN: 26 A 20 : 2
UBA: 694 H 63 : 6; OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 4
UBGent: Acc 6247*
UBL: 1089 G 49
¶ Het spel wordt voorafgegaan door een voorspel met 26 vertoners. De paginering loopt tot 64 op fol. D7r. Ex UBL 1089 G 49 wordt gevolgd door twee gedichten “Op het vertoonen” op drie pagina’s.001210 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Spaans van Antonio Martinez de Meneses)
Joan Galeasso; dwingeland van Milanen.
’s-Gravenhage: Jacobus Gezelle, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 *2 heb : a2 *3 en - b1 A $ : b2 F3 he
Collatie: 8°: *4, A-E8, F4; [8], 86, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r:-*4r: voorbericht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-F3v: het spel; F4r-F4v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yi. 63 : 2; Yth. 68623; Yth. 69571
KBH: 447 G 177
SBH: 127 A 14 : 4; 127 A 16 : 2
TIN: 13 A 13 : 2
UBA: OK 63-8375 [olim: 690 G 62]
UBGent: BL 4738*
UBL: 1089 G 54
UBU: Te Winkel 799
¶ Met voorrede van het genootschap Artis Amore Laboramus (Nulla Quies) over plagiaat gepleegd door Ysbrand Vincent en door Nil Volentibus Arduum. — Het gedicht van Jan van Hoven ook in diens Leedige uuren (1720).
Ursicula001220 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Spaans van Antonio Martinez de Meneses)
Joan Galeasso; dwingeland van Milanen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 ofte : a2 A3 de$l - b1 A4 ch$e : b2 F A
Collatie: 8°: A-E8, F2; 83, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud door J. van Hoven; A3v: personages; A4r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 3 : 2
BNF: Yth. 68624
DSU: 489-72.009
GBR: 1361 D 41 : 2
KNAW: G 0874
TIN: 3 H 4; 29 A 55 : 6
UBA: 688 G 60
UBL: 1098 F 98
Facsimile001230 - Eerste druk
[Thomas Arendsz]
De krooninge [kroonenge] van haere Majesteiten, Wilhem Hendrik, en Maria Stuart, tot Koning, en Koninginne van Engeland, Vrankryk en Yrland.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 *2 it$o : a2 *3 n$b - b1 A er : b2 B3 r$vr
Collatie: 8°: *4, A8, B4; [8], 24 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 63 : 5; Yi. 2596; Yth. 68888
KBH: 447 G 111
SBH: 127 A 13 : 5; 127 A 16 : 3
TIN: 13 A 13 : 1
UBA: 342 H 59; OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 1
UBGent: BL 7945*
UBL: 1088 E 50 : 1; 1089 G 50
UBU: Z oct.3058 : 4
¶ Ex. UBA OK 63-7562 heeft “Krooninge” op de titelpagina; andere exemplaren de zetfout “Kroonenge”. UBL 1088 E 50 : 1 op groot papier. Behoort volgens het bericht in de eerste druk van De Amsterdamsche dragonnade (1714) tot de werken van Nil Volentibus Arduum. Pels Mengelzangen p. 210 e.v.
Ursicula
Facsimile001240 - Eerste druk
Thomas Arendsz
Ter lykstaatzie van de Alleruytmuntenste Koninginne Maria, Gemalinne van den Onverwinnelyken Willem Hendrik, Koning van Engelant, Schotlant, Vrankryk en Yrlant.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebber, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - b1 een wa : b2 van r$a
Collatie: *°: π6; 12 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; π2r-π6v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 127 A 13 : 6; 127 A 16 : 6
UBL: 1088 E 50 : 2; 1089 G 51001250 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam: Hieronymus Sweerts, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 ud : a2 *3 ig$ - b1 A oo : b2 E4 $ee
Collatie: 8°: *3, A-D8, E4; [6], 72 p. (72 als 71).
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: aan de lezer; *3v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 58
KBH: 1350 D 68 : 3
TIN: 26 A 20 : 1
UBL: (1089 G 45)
¶ Het exemplaar UBL 1089 G 45 bevat alleen de titelpagina en de opdracht aan Valkonier; dit exemplaar is aangevuld met de voorrede en het toneelstuk in de editie van 1729. Achterin dit Leidse exemplaar bevindt zich een handgeschreven schimpdicht: “Schimp-digt van het laatste Tonneel van Mithridates.” Ook bevindt zich hier een gedrukt blad [gevouwen] met opschrift: “Aan den Heere Andries Veltman, wanneer zyn ed. de rol van Mitridates, Koning van Pontus, Op het Toneel der Nederduitsche Schouwburg in ’s Gravenhage gespeeld hadde Op den 21 January 1769.” (ironisch lofdicht van 46 vss., met onderschrift Ex Temporé).
Ceneton teksteditie
Ursicula001260 - Herdruk
Thomas Arendsz
Mithridates, koning van Pontus enz.
Amsterdam: Hieronymus Sweerts, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 169408 - a1 *2 hen: a2 *3 ,$ - b1 A4 ks$ : b2 D4 rde
Collatie: 8°: A-D8 [A2 en A3 als *2 en *3]; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BSB: P.o.rel. 6420-18,1/9
SBH: 73 L 31 : 2
Facsimile001270 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - a1 A2 h$zo : a2 A3 lijden$k - b1 A4 sins$ : b2 D5 eerty
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yf. 11124; Yth. 69167
SPB: 6.14.9.112
UBA: OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 6; Port. ton. 47-10
UBGent: Her 1417 : 3
UBL: (1096 E 76)
¶ Aan het ex. UBL 1096 E 76 ontbreekt fol. D7 (p. 61 en 62).001280 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170608 - a1 A2 kt$t : a2 A3 lyd - b1 A4 .$’k$W : b2 E3 ,$of
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yf. 11125; Yth. 69168; Yth. 69169
KBH: 448 H 210
KNAW: G 0876
SBH: 127 A 13 : 1
UBA: 693 D 13; O 62-6714 [olim: 694 H 45] : 9
UBGent: BL 4993 : 1
UBL: 1097 H 32
Facsimile001290 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus, enz.
Amsterdam: Jacobus Bouman en Jan (II) Bouman, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - a1 A2 n$z : a2 A3 gevoeg - b1 A4 yks$g : b2 D5 y$eer
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 54 : 7
GBR: 1361 G 55
EHC: C 27589
UBGent: BL 8147 : 13*
UBL: 1096 H 51
Facsimile001300 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 t$te : a2 A3 $ly - b1 A4 ’k$ : b2 E3 if,
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69170; Yth. 69573
KBH: 234 K 25 : 4
EHC: C 102498
SBH: 127 A 15 : 4
TIN: 13 A 13 : 4; 13 D 73 : 5; 72 E 56
UBA: 688 G 70
UBGent: BL 6806*
UBL: (1089 G 45); 1091 G 3
UBN: (411 C 170 : 5)
¶ Ex. UBN 411 C 170 : 5 is zoek. In het ex. UBL 1089 G 45 zijn de eerste vier bladzijden vervangen door die van de eerste druk.
Facsimile001310 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates, koning van Pontus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1752
Ceneton-vingerafdruk: 175208 - a1 A2 k$ee : a2 A3 Vaa - b1 A4 $’k$ : b2 E3 rgif
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 3 : 6
BNF: Yth. 69171
DSU: 71.886 DSU
KBH: 851 D 68
KNAW: G 0875
SPB: 6.14.8.95 : 4
TIN: 13 F 15
UBA: OK 63-8321 [olim: 690 H 32]
UBGent: BL 4582*
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 5 : 9
UBL: 1088 E 53; 1089 G 2
UBU: Te Winkel 754
UBVU: XN.05929
¶ UBL 1088 E 53 op groot papier.
Facsimile001320 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates zal vertoond worden door de derthien Reden-ryke Gulden.
Ieper: Jaques François Moerman, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A ES : b2 G $
Collatie: 4°: π3, A-F4, G3; [6], 53, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v-*5v: korte inhoud; *6r: aan den lezer; *6v: personages; A1r-G3r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: BL 8280*
¶ Bewerking van Arendsz’ vertaling door de advocaat Hyacinth Servois, hoofdman van rederijkerskamer de Royaerts in Sint-Winoksbergen.
Facsimile001330 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het school voor de vrouwen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1701
Ceneton-vingerafdruk: 170108 - a1 A2 cke : a2 A3 Amst - b1 A4 at$ : b2 F3 eef
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-F4r: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi 63 : 4; RF 3046; Yth. 69509; Yth. 69577
BSB: P.o.rel. 6420-3,1/9
GBR: (1376 E 24)
KBB: II 19.530 A : 2 : 1; VH 24249 : 2 : 2
KBH: 445 D 259; 845 E 4 : 2 : 1
EHC: S 39991
SBH: 127 A 14 : 2; 127 A 16 : 4
TIN: 13 A 15 : 3
UBA: 693 D 58
UBL: 708 G 1; 1089 G 52; Boekenoogen 354 : 1
¶ Aan ex. GBR 1376 ontbreekt de titelpagina.
Ceneton teksteditie
Facsimile001340 - Herdruk - Blijspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het school voor de vrouwen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 A2 $ver : a2 A3 mster - b1 A4 $wi : b2 F3 rge
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10373; Yth. 69510; Yth. 69511
DSU: 71837; DSU T 133b
GBR: 1423 G 14
EHC: C 79950
TIN: 5 B 103 : 2; 5 K 14 : 1; 7 D 26
UBA: 689 E 24
UBGent: BL 6798*; BL 8538 : 7*
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 5 : 6
UBL: 1098 F 99
UBU: Te Winkel 734
Facsimile001350 - Herdruk - Treurspel
Thomas Arendsz (naar het Frans van Pierre Corneille)
Sertorius.
Amsterdam: Hendrik Bosch, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 * $br : a2 *3 $de - b1 A elk : b2 E3 niet
Collatie: 8°: π2, *6, A-D8, E5; 73 [p. 73 als 37], [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4v: bericht; *6v: personages; A1r-E5r: het spel; E5v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 63 : 3; Yth. 69551; Yth. 69572
GBR: 1376 E 9
SBH: 127 A 14 : 3; 127 A 16 : 1
SPB: 6.10.2.162
TIN: 13 A 13 : 3; 8 C 12
UBA: 693 D 62
UBGron: ’Ep ’Ep H 6 : 2
UBL: 1088 E 51
¶ UBL 1088 E 51 op groot papier.
Facsimile001360 - Eerste druk - Treur blij-eindend zinnespel
Thomas Arendsz
Silo, den hemelschen minnaar, deel 1.
Amsterdam: Marcelis van Heems, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 r$zy : a2 *5 ghe - b1 A re : b2 B5 $my$
Collatie: 8°: *6, A-B8; [12], 32 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*5r: voorrede; *5v-*6r: korte inhoud; *6v: personages; A1r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 63 : 1; Yth. 69567; Yth. 69568; Yth. 69569
KBH: 447 G 109 : 1
SBH: 127 A 16 : 5 : 1
TIN: 13 A 15 : 4
UBA: 692 F 106 : 1
UBL: 1089 G 53 : 1
UBU: Te Winkel 1035 : 1001370 - Eerste druk - Treur blij-eindend zinnespel
[Thomas Arendsz]
Silo, den hemelschen minnaar, deel 2.
Amsterdam: Marcelis van Heems, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 C ha - b1 C2 llee : b2 D5 n$G
Collatie: 8°: π1, C-D8; [2], 32 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; C1r: korte inhoud; C1v: personages; C2r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 109 : 2
SBH: 127 A 16 : 5 : 2
TIN: 13 A 15 : 5
UBA: 692 F 106 : 2
UBL: 1089 G 53 : 2
UBU: Te Winkel 1035 : 2001380 - Eerste druk - Treur blij-eindend zinnespel
[Thomas Arendsz]
Silo, den hemelschen minnaar, deel 3.
Amsterdam: Marcelis van Heems, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 E et - b1 E2 mt.$ : b2 G3 $ve - c1 G4 l$pra: c2 G5 eeu
Collatie: 8°: π1, E-G8; [2], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; E1r-E1v: korte inhoud; E2r-G3v: het spel; G4r-G8v: De zeegepraalende Silo.
Exemplaren:
KBH: 447 G 109 : 3
SBH: 127 A 16 : 5 : 3
TIN: 13 A 15 : 6
UBA: 692 F 106 : 3
UBL: 1089 G 53 : 3
UBU: Te Winkel 1035 : 3001390 - Eerste druk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
’t Gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 ren - b1 A n : b2 D2 t$m
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 44 : 2
BNF: Yth. 68067
DSU: 71.841
KNAW: G 1148 : 15 : xx
Tresoar: 2412 TL : 1 :
Plantijn Moretus: B 2172 : 2 : 6
Artesis-KC: MTOD—TV—MOLIE-gedwong-1
SPB: 6.14.8.66 : 4
TIN: 7 D 21
UBA: OK 63-8090 [olim 690 C 111]
Ceneton teksteditie
Ursicula001400 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
’t Gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 ere - b1 A en : b2 D2 e$t
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 31
KNAW: G 1148 : 15 : 2
UBA: OK 63-9340 [olim 692 G 122]
UBN: 52 C 226 : 2
UBU: Moltzer 6 B 55 : 7; Z oct. 3090 : 3
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
¶ Ex. KNAW G 1148 : 15 : 2 wordt gevolgd door een apart gedrukte voorrede door Thomas Arends.001410 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
’t Gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 cere - b1 A e : b2 D2 e$tot
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 8
Facsimile001420 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *3 en - b1 A n$ : b2 D2 rd,
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r-D4r: privilege; D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 2
BNF: Yth. 68068
KBH: 445 D 260; (448 H 220); 845 E 4 : 2 : 2
KNAW: G 1147 : 41 : 1; G 1148 : 15 : 3
Tresoar: Pa 1553
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 3; 6.14.48.86 : 2
TIN: 72 G 81 : 1; 1 B 88
UBA: OK 63-6978 [olim: 687 C 8] : 3
UBGent: BL 7733 : 1; BL 9090 : 21
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 1 : 1
UBL: 1087 G 25; 1203 G 9 : 3
UBU: EAL 762 : 3; S oct 3088 : 1
¶ Ex. UBL 1203 G 9 : 3 op groot papier. Ex. KBH 448 H 220 is zoek. In de voorrede wordt verwezen naar de Liedjes van Pels.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile001430 - Titeluitgave - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *3 en - b1 A n$ : b2 D2 rd,
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r-D4r: privilege; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10360
KBB: II 19.530 A : 2 : 2; VH 24249 : 2 : 3
KNAW: G 1147 : 31 : 1
SBH: 127 B 4 : 2
UBA: 692 D 47; 689 E 67; O 60-4567 [olim: 2762 G 17] : 4; O 63-5364 [olim: 334 G 40] : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 5 : 1 : 7
UBL: 1087 G 26
UBN: 419 C 117 : 2
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 3
¶ Titeluitgave van de ed.-1710.001440 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 *3 n$v - b1 A e : b2 D2 ord,
Collatie: 8°: *4, π2, A-C8, D2; [8], [4], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; π1r-π2r: privilege; π2v: blanco; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 197 : 5
KNAW: G 1041a
UBAntwerpen: Mag-P 12.377
EHC: C 23241
TIN: 13 B 10 : 1; 72 B 48; 72 E 30
UBA: 693 D 71; 694 H 50 : 1
UBL: 1087 G 27
Facsimile001450 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178104 - a1 * e - b1 A be : b2 D2 beh
Collatie: 8°: *4 [*3 als *], A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r: privilege; D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 7 D 22
UBA: 692 B 62
UBGent: BL 4688
UBL: 1099 F 10
¶ Een apart gedrukte voorrede (in KNAW G 1148 : 15 : 3) noemt Thomas Arends als auteur.
Facsimile001460 - Eerste druk - Blijspel
Armand en Gasparing
Les etrennes d’Arlequin.
Namen: Charles Lahaye, 1750
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend001470 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Jan van Arp (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio)
Chimon.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - a1 A2 eyt - b1 B $t : b2 H3 et$’
Collatie: 4°: A-H4; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 49 : 3
BNF: Yi. 1036
KBH: 447 G 187
EHC: C 257272
SBH: 129 A 1 : 1
UBA: 687 H 18 : 1
UBGent: Her 763 : 1*
UBL: 1089 B 1 : 2
UBU: Z oct. 3942 : 8
Facsimile001480 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan van Arp
Boertighe clucht van Claes Klick, op de reghel: “die drocke drinckt en syn wijf plaeght, ten is niet vreemt dat hy hoornen draeght. Ghespeelt op d’Oude kamer ‘In liefd’ bloeyende’.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, Zonder jaar (ongeveer 1632)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 l$de : b2 B3 lf.$
Collatie: 4°: A-B4; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 49 : 6
BNF: Yth. 66528
SBH: 129 A 1 : 3
UBA: 687 H 18 : 5
UBL: 1089 B 1 : 6
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile001490 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Arp
Boertighe clucht van Claes Klick.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 A2 l$de : b2 B3 .$
Collatie: 4°: A-B4; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 35
BNF: Yth. 66529
KBH: 30 H 3; 760 E 59
UBA: 687 H 18 : 6
UBL: 1089 B 1 : 7
UBU: Moltzer 6 B 35
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile001500 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan van Arp
Singhende klucht van droncke Goosen.
Amsterdam: Pieter Jansen Slyp, voor Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1630
Ceneton-vingerafdruk: 163004 - b1 Aij er$B : b2 Aiij cter
Collatie: 4°: A4; [8] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages & Tot den Berisper; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66699
Ceneton teksteditie
Ursicula001510 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Arp
Singhende klucht van droncke Goosen.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - b1 A2 r$bul b2 A3 tere
Collatie: 4°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 111755 D 49 : 5
BNF: Yth. 66702
KBH: 8 F 56; 504 B 95
SBH: 129 A 1 : 2
UBA: 687 H 18 : 4
UBL: 1089 B 1 : 5
UBU: Moltzer 6 B 34
Ceneton teksteditie
Ursicula001520 -
Jan van Arp
Echts eer-dicht, ter eeren den e. Iohannes Babtiste vande Velde, bruydegom, met de deughtsaeme ende eerbaere Iohanna van Moiale, bruyt, vereenight den 6. Novemb. 1635. In Amsterdam.
Amsterdam: Broer Jansz, 1635
Exemplaren:
UBL: 1089 B 1 : 9001530 -
Jan van Arp
Echts Eer-dicht Willem van Weely.
1634
Exemplaren:
UBL: 1089 B 1 : 8001540 - Eerste druk - Treurspel
Jan van Arp
Hel-vaert van Iuno.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1631
Ceneton-vingerafdruk: 163104 - b1 A3 heyt : b2 F2 walck
Collatie: 4°: A-F4; [48] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: inhoud; A2v: personages; A3r-F3v: het spel; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 49 : 4
BNF: Yth. 66592
KBH: 447 G 182
UBA: 689 C 96; Port. ton. 59-1
UBL: 1089 B 1 : 1
¶ Het ex. UBL 1089 B 1 heeft een zelfgemaakte algemene titelpagina, ‘J. van Arps tooneel poesij’.
Ursicula001550 - Herdruk - Treurspel
Jan van Arp
Prixus, prins van Theben.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - a1 A2 byte : a2 A3 $sen - b1 B n$m: b2 G3 iger
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: inhoud; A3v: personages; A4r-G4r: het spel; G4r: colophon; G4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 49 : 2
BNF: Yth. 66665
KBH: 447 G 13
EHC: C 257273
SBH: 129 A 1 : 5
UBA: 687 H 18 : 2
UBGent: (139 D 18 : 7)
UBL: 1089 B 1 : 4
UBVU: XH.05558
¶ Het Gentse exemplaar is incompleet (alleen fol. A2, A3 en de katernen B tot G) en beschadigd.001560 - Eerste druk - Treurspel
Jan van Arp
Tolimond, prince van Rodes.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - a1 A2 V.$ : a2 A3 $be - b1 B Rij : b2 G3 D
Collatie: 4°: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: inhoud; A3r: lofdicht aan de hoofden van de schouwburg; A3v: personages; A4r-G3r: het spel; G3v-G4v: brief van Helena aan Menelaus.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 49 : 1
BNF: Yi. 933
KBH: 447 G 196
SBH: 129 A 1 : 4
UBA: 687 H 18 : 3
UBGent: BL4866*
UBL: 1089 B 1 : 3
UBVU: XH.05512
¶ Gevolgd door een "Brief van Helena aen Menelaus." "Ick was, ick ben, ick blijf, tot noch u echte Vrouwe, ..." www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/ArpTolimondHelena.html001570 - Eerste druk
Ars Superat Fortunam
Den geschiedenis van den Hoed.
1768
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend001580 - Eerste druk
Ars Superat Fortunam
Inweiding van Ars Superat Fortunam.
1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend001590 - Eerste druk - Blijspel
[Gijsbert Asschenbergh] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches)
Het drievoudig huwelyk.
Amsterdam: Izaak Duim, 1776
Ceneton-vingerafdruk: 177608 - a1 *3 $da - b1 A r, : b2 D5 ch$t
Collatie: 8°: *4, A-C8, D6; [8], 58, [2] p. [p. 58 als 85]
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-D5v: het spel; D6r: privilege, D6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67850; Yth. 67851; Yth. 67852
DSU: 71.701
GBR: 1376 F 59
SBH: 127 A 20 : 5
TIN: 8 C 15; 13 B 3 : 3
UBA: 689 F 73; 692 H 37
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 8 : 4
UBL: 1088 E 54; 1089 G 6
UBN: 209 D 36
Rijksmuseum KOG 0-209
¶ Exx. TIN 8 C 15 en UBL 1088 E 54 op groot papier. In UBL 1089 G 6 volgt een commentaar in handschrift, ontleend aan de Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oeffeningen, 5, 9, 439.001600 - Eerste druk - Herdersspel
Hermanus Asschenbergh
Climeene.
In: Tooneel-poëzy van J. Asschenberg III. deel.
Amsterdam: Arnoldus Olofsen, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - b1 A2 trek : b2 A5 oor
Collatie: 8°: A8; 14, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel; A8r-A8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67601; Yth. 67602
SBH: 127 A 19 : 4
SPB: 6.14.9.80
TIN: 1 B 65; 4 D 4 : 1
UBA: 690 F 63
UBL: 1088 E 29 : 1
¶ UBL 1088 E 29 : 1 op groot papier; dit ex. en TIN 4 D 4 : 2 hebben een extra titelpagina met vignet “Oefening beschaaft de Kunsten” door S. Fokke.
Facsimile001610 - Eerste druk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176908 - a1 *2 wo : a2 *5 $o - b1 A s$ : b2 F p$’
Collatie: 8°: π1, *6, A-E8, F2; [14], 82, [2] p.
Katernopbouw: π1r: blanco πv: frontispice; *r: titelpagina; *v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67676
GBR: 1237 F 7 : 6
KBB: II 14.459 A 4 : 5
KBH: 448 J 215
EHC: C 93369
TIN: 4 C 36 : 2; 7 E 113
UBA: 689 G 60 : 3; 692 B 22; Kamer 1
UBGent: BL 4625*
UBL: 1088 C 2 : 5; 1088 F 43 : 1
UBN: 252 C 178 : 1
UB Wroclaw: 036905
¶ UBL 1088 C 2 : 5 op groot papier.001620 - Herdruk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde
Amsterdam: Izaak Duim, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176908 - a1 *2 $w : a2 *5 $op - b1 A s : b2 F p$
Collatie: 8°: π1, *6, A-E8, F2; [14], 82, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67677
UBN: 39 C 235 : 4
UBU: Te Winkel 945 : 2
Facsimile001630 - Herdruk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde
Amsterdam: Izaak Duim, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176908 - a1 *2 wo : a2 *5 $op$ - b1 A $t : b2 F $’
Collatie: 8°: π1, *6, A-E8, F2; [14], 82, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 234 K 26 : 4
EHC: C 244511
SBH: 127 B 1 : 5001640 - Herdruk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *2 wo : a2 *5 s$o - b1 A $ : b2 F $
Collatie: 8°: π1, *6, A-E8, F2
Exemplaren:
UB Wroclaw: 037275001650 - Herdruk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam: Jan Helders, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *3 or : a2 *5 $z - b1 A s : b2 F p$
Collatie: 8°: *8 [-*1], A-E8, F1; [16], 82 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7v: voorbericht; *8r: privilge; *8v: personages; A1r-F1v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 B 57
UBA: 692 B 23
UBGent: BL 4626*
UBL: 1098 G 16
UBU: Te Winkel 486a
Rijksmuseum: KOG O-214 : 2
Facsimile001660 - Herdruk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey)
De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - a1 *3 Y$w : a2 *5 yn - b1 A s : b2 E5 t$ga
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 80 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7v: voorbericht; *8r: privilege; *8v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
EHC: C 27606
TIN: 19 A 76
UBA: 1020 E 72
UBU: Te Winkel 486b001670 - Ms - Toneelspel
Hermanus Asschenbergh (naar het Duits van Christian Fürchtegott Gellert)
De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrienden. Tooneelspel, voorgeleezen in het Genootschap ter zinspreuk voerende: Diligentiae omnia. Den 8sten & 22sten Maart 1770.
1770
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π4r: inleidende redevoerinng; π4v: blanco; π5r: Franse titelpagina & waarschuwing; π5v: personages; π6r-π36r: het spel; π37r-π38v: blanco.
Exemplaren:
KBH: Ms KA CLXXX deel V001680 - Eerste druk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Duits van Christian Fürchtegott Gellert)
De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrinden.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 *3 AN - b1 A rt; : b2 D2 $die
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r: aan de Zanggodinnen; *3v-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-D3r: het spel; D3v: blanco; D4r: misstellingen en verbeteringen; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67682
KBH: 1350 C 65 : 4
Artesis-KC: MTOD—TV—ASSC-deugdza-1
SBH: 127 A 21 : 3; 128 B 14 : 4
TIN: 4 D 6 : 3
UBA: 688 D 25
UBGent: Acc 6019*
UBL: 1088 C 7 : 1; 1088 F 47 : 1; 1090 G 9 : 4
UBU: Te Winkel 230
¶ UBL 1088 C 7 : 1 op groot papier.; Anoniem verschenen, maar in SBH 127 A 21 in een band met bandtitel ‘H. Asschenberg Tooneelpoëzy.’ (Zie ook TIN 4 B 2)
Facsimile001690 - Eerste druk - Blijspel
[Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches)
De wispeltuurige.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - b1 A oo : b2 H $M
Collatie: 8°: π2, A-G8, H2; [4], 114, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina, π1v: blanco, π2r: opdracht; π2v: personages, A1r-H1v: het spel, H2r-H2v: privilege.
Exemplaren:
BLL: 636 C 16 : 8
BNF: Yth. 70266
KBB: II 14.459 A 4 : 1
KBH: (3061 G 9)
KNAW: G 0879
SBH: 127 A 19 : 2
TIN: 4 D 4 : 3; 13 C 34 : 2; 24 A 80
UBA: 687 C 39; 694 E 96
UBGent: Acc 6036*
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 7 : 3
UBL: 1088 E 28 : 2; 1089 G 7 : 2
UBN: 209 C 36
¶ UBL 1089 G 7 : 2 en UBN 209 C 36 met vignet Bijen.; UBL 1088 E 28 : 2 met vignet Oefening.; Aan ex. KBH 3061 G 9 ontbreekt de titelpagina.
Facsimile001700 - Eerste druk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Collin d’Harleville)
De optimist; of alles wél.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - a1 *3 IL - b1 A o : b2 G l$
Collatie: 8°: π1, *4, π1, A-F8, G2; [12], 98, [2] p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: Lyst der tooneelstukken; π1r: privilege; π1v: personages; A1r-G1v: het spel; G2r-G2v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 2207 E 32
SBH: 127 A 21 : 2
TIN: 4 B 2 : 3; 4 D 6 : 1
UBA: 688 D 22
UBL: 1088 C 7 : 3; 1088 F 47 : 3; 1090 G 9 : 2; 1094 E 4 : 2
UBN: 252 C 172 : 3
UBU: Te Winkel 187
¶ UBL 1088 C 7 : 3 op groot papier. Incl. Lyst der tooneelstukken van de leden van het kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Oefening beschaaft de kunsten. ; Anoniem verschenen, maar in SBH 127 A 21 in een band met bandtitel ‘H. Asschenberg Tooneelpoëzy.’ In TIN 4 B 2 in een band met bandtitel ‘ J.H. Roullaud, Tooneelpoëzy’, dl. 2. (NB: de volgorde J.H. is volgens de band). TIN 4 B 2 bevat leeslint.; In TIN 4 B 2 : 3 aankondiging, op ingevoegd, uitvouwbaar blad: “Word geadverteerd dat de Probeering van De Optimist; of Alles wèl, Tooneelspel. zal geschieden in de vereischte kleding en met het volle licht, op Vrijdag, den 5den Maart, 1790. ‘s avonds ten vijf uuren.”001710 - Eerste druk - Blijspel, met zang
[Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Onbekend)
De twee jonge Savojards.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - b1 A nt : b2 D5 u.$
Collatie: 8°: π4, A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: Franse titel; π2v: blanco; π3r: titelpagina; π3v: blanco; π4r: privilege; π4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
Tresoar: A 1630 : 2 : 2
EHC: C 143249
SBH: 127 A 20 : 4; 72 L 31
TIN: 4 B 2 : 4 ; 4 D 6 : 2; 5 G 51; 7 E 12
UBA: 687 D 85; 688 D 33
UBL: 1088 C 7 : 2; 1088 F 47 : 2; 1090 G 9 : 3; 1094 E 4 : 1
UBN: 209 C 49; 252 C 167 : 4
¶ UBN 252 C 167: 4 mist blad π1. Exx. TIN 5 G 51, TIN 7 E 12 en UBL 1088 C 7 : 2 op groot papier. In TIN 4 B 2 in een band met bandtitel ‘ J.H. Roullaud, Tooneelpoëzy’, dl. 2. (NB: de volgorde J.H. is volgens de band). In SBH 127 A 21 in een band met bandtitel ‘H. Asschenberg, Tooneelpoëzy.’ TIN 4 B 2 bevat leeslint.001720 - Synopsis (gedrukt) - Toneelspel
Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud
De twee jonge Savojards.
In: Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den jaare 1791
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1791
Exemplaren:
KBH: 909 G 83:1791001730 - Eerste druk - Blijspel
Hermanus Asschenbergh of Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges)
De jaloersche vrouw.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - b1 A nd : b2 I3 rsan
Collatie: 8°: π3, A-H8, I4; [6], 136 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco: π3r: privilege en echtheidsverklaring; π3v: personages; A1r-I4r: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 60
KBH: 2115 E 36
SBH: 127 A 21 : 1
TIN: 4 B 2 : 2; 4 D 5 : 1; 4 D 8 b; 26 A 15 : 2
UBA: 553 E 21; 1021 C 76
UBGent: BL 4733
UBGron: ’Ep ’Ep F 189
UBL: 1088 C 8 : 2; 1088 F 48 : 2; 1090 G 8 : 2
UBN: 39 C 232 : 3; 252 C 166 : 5
UBU: Te Winkel 954 : 5; Z oct. 2543 II : 3
¶ UBL 1088 C 8 : 2 op groot papier. Poëzievertaling; vergelijk die van Jan Aukes Backer.; In SBH 127 A 21 in een band met bandtitel ‘H. Asschenberg, Tooneelpoëzy.’ In TIN 4 B 2 in een band met bandtitel ‘ J.H. Roullaud, Tooneelpoëzy’, dl. 2. (NB: de volgorde J.H. is volgens de band). TIN 4 B 2 bevat leeslint. In TIN 4 B 2 aankondiging: ingevoegde tekst op uitvouwblad: “Word geadverteerd dat de Probeering van De Jaloersche Vrouw, Blijspel; in de vereischte kleding en met het volle licht, zal geschieden op Vrijdag, den 6den Maart, 1789. Ten vijf uuren.”
Facsimile001740 - Eerste druk - Toneelspel
[Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Antoine Blanc Leblanc de Guillet)
Albert de Eerste, of de edelmoedige keizer.
Amsterdam: Izaak Duim, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 *3 eld - b1 A $m : b2 E3 ?$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: privilege ; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67092; Yth. 67093
SBH: 127 A 19 : 3; 128 B 14 : 3
TIN: 7 E 27
UBA: O 62-4316 [olim 688 B 74]; OK 63-8351 [olim 690 H 76]
UBGent: BL 7720 : 2*
UBL: 1088 C 4 : 1; 1088 F 44 : 3
UBN: Br 38868
UBU: Te Winkel 235
¶ Anoniem verschenen, maar in SBH 127 A 21 in een band met bandtitel ‘H. Asschenberg Tooneelpoëzy.’ UBL 1088 C 4 : 1 op groot papier.
Facsimile001750 - Eerste druk - Treurspel
[Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Thomas Corneille)
De graaf van Essex.
Amsterdam: Izaak Duim, 1758
Ceneton-vingerafdruk: 175808 - a1 *3 US - b1 A $e : b2 D5 $Door - c1 *3 $S
Collatie: 8°: *4, A-D8 [D7 als *3]; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r: opdracht; *3v-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 13 : 2
BNF: Yth. 68267; Yth. 68268
KBH: 448 H 197
KNAW: G 0878
Artesis-KC: MTOD—TV—CORN-graaf-1
SBH: 127 A 19 : 1
TIN: 4 D 4 : 2
UBA: 687 C 24; 690 F 28; 690 H 20
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 5
UBL: 1088 E 28 : 1; 1089 G 7 : 1
UBN: 39 C 224 : 3
UBU: Te Winkel 783
¶ UBL 1088 E 28 op groot papier; dit ex. heeft twee titelpagina’s; één met de gravure ‘Oefening beschaaft de kunsten’ en één met een bijenkorf.; Door cat. A.G. van der Steur toegeschreven aan H. Asschenbergh. Volgens de lijst van toneelstukken die bij Uylenbroek te bekomen zijn in De wissel, UBL 1091 D 8, is er een Codrus van P.J. Kasteleijn en een van J. Lutkeman; ook zo een lijst in UBL 1092 D 49. ; Ex. SBH 127 A 21 : 2 (De optimist ) bevat “Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening beschaaft de kunsten”; De graaf van Essex wordt in deze lijst aan J. Lutkeman toegeschreven.z001760 - Eerste druk
Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman
Silvaan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1772
Exemplaren:
BNF: Yth. 69579001770 - Herdruk - Blijspel
[Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel)
Silvaan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 ond - b1 A a : b2 B5 hoe
Collatie: 8°: *4, A8, B6; [8], 27, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-B6r: het spel; B6v: kort privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69578
SBH: 127 A 20 : 1; 128 B 14 : 2
TIN: 16 C 97 : 2; 16 G 67
UBA: 691 E 70; 691 E 121; 691 G 48
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 8 : 5
UBL: 1088 C 3 : 3; 1088 F 44 : 1
UBN: 209 D 35; 252 C 166 : 1
UBU: Z oct. 1838 VI : 2
¶ Ex. SBH 127 A 21 : 2 (De optimist ) bevat “Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening beschaaft de kunsten”; Silvaan (zowel het blijspel als het zangspel) wordt in deze lijst aan J. Lutkeman toegeschreven. Ex. 1088 F 44 : 1 wordt gevolgd door een samenvatting van het stuk en een gedicht, beide in handschrift.
Facsimile001780 - Herdruk - Zangspel
[Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel)
Silvaan.
In: Tooneel-poëzy van J. Asschenberg III. deel.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *3 177 - b1 A d : b2 C3 e$
Collatie: 8°: π1, *4, A-B8, C4; [2], [8], 40 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: voorbericht; *4r: kort privilege en echtheidsverklaring; *4v: personages; A1r-C4v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 127 A 20 : 2
TIN: 13 B 13 : 3; 16 D 74
UBL: 1088 C 4 : 2; 1088 E 29 : 2; 1088 F 44 : 2
UBU: Z oct. 1838 VIII : 3
¶ Met muziek door Gretry, bewerkt door B. Ruloffs (aldus het voorbericht). UBL 1088 C 4 : 2 en 1088 E 29 : 2 op groot papier.
Facsimile001790 - Eerste druk - Zangspel
Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
De uitmuntende minnaar.
In: Tooneel-poëzy van J. Asschenberg III. deel.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 *3 naa - b1 A $’ : b2 D5 AT
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-D7v: het spel; D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
Tresoar: A 63 *
SBH: 127 A 20 : 3
TIN: 4 D 5 : 1; 5 C 132 : 5; 7 D 93
UBA: 687 E 91; 688 D 32
UBL: 1088 C 6 : 3; 1088 E 29 : 3; 1088 F 46 : 3
UBN: 252 C 167 : 2
¶ Exx. TIN 5 D 5 en 7 D 93, UBL 1088 E 29 : 3 op groot papier. Ex. SBH 127 A 21 : 2 (De optimist ) bevat “Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening beschaaft de kunsten”; De uitmuntende minnaar wordt in deze lijst aan J. Lutkeman toegeschreven.001800 - Herdruk
Hermanus Asschenbergh of Lucas Pater (naar het Italiaans van Pietro Antonio Domenico Buonaventura Metastasio)
Isaäk, of de afschaduwing des Heilands.
In: Tooneelpoëzy Oefening beschaaft de kunsten, deel 3. Amsterdam, 1764.
Utrecht: Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A e$ : a2 A2 UC - b1 A3 ’t$o : b2 C3 Men
Collatie: 8°: π1, A-B8, C4; [2], 40 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r-A2r: voorbericht; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 B 80
UBA: 690 D 11
UBL: 1088 C 4 : 3; 1088 F 45 : 2 ; 1094 C 10 : 1; 1094 E 9 : 3
¶ Ex. UBL 1088 C 4 : 3 op groot papier.; Ex. SBH 127 A 21 : 2 (De optimist ) bevat “Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening beschaaft de kunsten”; een toneelspel Isaäc wordt in deze lijst aan Lucas Pater toegeschreven.001810 - Eerste druk - Treurspel, met verscheydene vertooningen.
Thomas Asselijn
De belegering en hongersnood van Samaria.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - a1 A2 ar$ : a2A3 yn$ - b1 A5 haf : b2 D5 als$
Collatie: 8°: A-C8, D7; 58, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-D5v: het spel; D6r-D7v: Beschrijvinge, Van de Vertooningen, in de belegering van Samaria.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67354
GBR: 1374 F 28
KBH: 1350 G 105
SBH: 127 A 17 : 2
SPB: 6.10.3.70
TIN: 72 G 19
UBA: 687 C 16; 687 H 28 : 3; 694 D 35 : 8
UBGent: Acc 6295; Her 2351 : 1
UBL: 1090 F 30 : 3; I.N.L. VIDE B 21 F 4 : 5
UBU: Moltzer 6 F 109
¶ Het stuk wordt gevolgd door de Beschrijvinge, Van de Vertooningen, in de belegering van Samaria. De eerste druk verscheen vermoedelijk in 1692; deze is niet gevonden.
Facsimile001820 - Eerste druk - Toneelspel
[Thomas Asselijn]
Broederschap der schilderkunst, ingewydt door schilders, beeldthouwers en des zelfs begunstigers, op den 21. van Wynmaant 1654, op St Joris Doelen, in Amsterdam.
Amsterdam: Cornelis de Bruyn, voor Jacob Vinckel, 1654
Ceneton-vingerafdruk: 165408 - a1 A2 Hel : a2 A3 an$ - b1 A4 $Go : b2 B4 met$m - c1 B5 ylige
Collatie: 8°: A-B8; 25, [7] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: Inwyjinge der schilderkunste door Joost van den Vondel; A3v: personages; A4r-B4v: het spel; B5r-B7v: gedichten van Asselijn; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 38 : 1
BNF: Yth. 67470; V 33316
UBA: 687 C 56; 687 H 28 : 4; Port. ton. 34-5
UBGent: Her 2352 : 7
UBL: 1090 F 27 : 1001830 - Ms
Thomas Asselijn
De dobbelaar.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
SBH: 187 B 3001840 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 e$te$ : a2 A5 nne - b1 B p : b2 D5 n,$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 H 11
UBA: 687 C 27
UBL: 1090 F 28 : 3001850 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A3 beur : a2 A5 nen$ - b1 B n : b2 D5 nee
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 7
GBR: 1374 F 27
KBH: 9 B 13
UBA: 460 F 7 : 3001860 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 $O : a2 A5 en$a - b1 B n : b2 D5 $ne
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67774
EHC: 602923; C 93367; (C 107903)
SPB: 6.14.9.129
UBVU: XH.05568 : 4
UB Wroclaw: 037294001870 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 selv : a2 A5 aar$u - b1 B n : b2 D5 n,$n
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: aan de begunstigers der tooneel-poëzy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11557 E 19
BNF: Yth. 67775
GBR: 1374 F 26
KBH: 448 H 4
SBH: 127 A 17 : 5
UBGent: Her 2351 : 2
UBL: 1095 H 19001880 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 A2 kte : a2 A5 aar$ - b1 B p : b2 D5 ,$ne
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: “Aan de Begunstigers der Tooneel-poezy.”; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
SPB: 6.14.8.83 : 5
TIN: 4 I 21
UBA: Port. ton. 50-11
UBGent: BL 4968 : 7; BL 8645 : 2*; Her 3098
UBGron: ’Ep ’Ep H 6, 4 : 3
UBL: 1096 E 26
UBN: Br 21616
UBU: Moltzer 6 F 108; Te Winkel 804a001890 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 de$ : a2 A5 omt - b1 B o : b2 D5 wap
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Exemplaren:
TIN: 4 I 20
UBA: 688 G 46
UBGent: BL 4643
UBL: 1092 G 6001900 - Herdruk - Treurspel
[Thomas Asselijn]
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Izaak Duim, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 A2 de$ : a2 A5 omt - b1 B oo : b2 D5 ape
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67776; Yth. 67777; Yth. 67778
GBR: 1352 E 44
KBH: 448 H 27
KNAW: G 0882
EHC: C 27634
Artesis-KC: MTOD—TV—ASS-dood-1
SPB: 6.14.6.116 : 2
UBA: 687 E 17
UBGent: Her 3087
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 1; ’Ep ’Ep H 26 : 5
UBL: 1096 G 7001910 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Izaak Duim, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 A2 de$ : a2 A5 om - b1 B r$ : b2 D5 wap
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel; D8v: beschrijving der vertooningen.
Exemplaren:
KNAW: G 0882
EHC: C 27634
TIN: 2 I 10 : 4
UBA: Port. ton. 101-6
UBGent: BL 4642
UBU: Te Winkel 804b001920 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
De dood van de graaven Egmond en Hoorne.
Amsterdam: Izaak Duim, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 A3 $vol : a2 A5 omt - b1 B r$p : b2 D5 pen
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: opdracht; A5r: Aan de begunstigers der Tooneelpoezy; A5v: personages; A6r-D8v: het spel, D8v: beschrijving der vertooningen.
Exemplaren:
TIN: 3 H 12
001930 - Eerste druk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 anua - b1 A3 me$ : b2 D2 ls$z
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: privilege; A2v: personages; A3r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 4
BNF: Yth. 67896
GBR: 1353 G 16
KBH: 447 G 32; 1350 G 60 : 7
SBH: 127 A 18 : 3
SPB: 6.10.2.21
TIN: 16 G 49
UBA: 687 C 40; O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 9; OK 63-7147 [olim: 687 H 30] : 5; OK 77-305
UBGent: Her 2353 : 3
UBL: 1090 F 28 : 2; I.N.L. VIDE B 21 F 4 : 3
UBN: 808 D 22 : 3
UBU: Z oct. 3058 : 6
Ceneton teksteditie
Facsimile001940 - Eerste druk - Kluchtspel
[Thomas Asselijn]
De geest-dryvende so, so, of de klucht van ’t nickers-praetjen.
Amsterdam: Voor die so, so beminnen, Zonder jaar (ongeveer 1682)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $zij : b2 B5 ge
Collatie: 8°: A-B8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68077 bis
Artesis-KC: MTOD—TV—ASSE-geestdr-1
UBA: OK 63-8091 [olim: 690 C 112]; Port. ton. 16-14
UBGent: BL 7936*
UBL: 1090 F 28 : 5
Ursicula001950 - Herdruk - Kluchtspel
[Thomas Asselijn]
De geest-dryvende so, so, of de klucht van ’t nickers-praetjen.
Amsterdam: Gedrukt voor die so, so beminnen, Keerom, de Klucht die sal beginnen., Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ijn, : b2 B5 de$g
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 2
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 6001960 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165704 - a1 *2,$no : a2 *3 $me : b1 A do : b2 K3 roe
Collatie: 4°: *4, A-K4; 80 p.
Exemplaren:
BLL: 11555 D 48 : 11
BNF: Yth. 66580
HABW: M: Lp 191 : 9
KBH: 447 G 22
UBA: O 77-563; O 92-83; Port. ton. 56-28
UBL: 1089 B 2
UBU: LB-Ned : L*XVII*ASS-b-3#rar
¶ Naar de prozavertaling van Jacobus Baroces. Zie Van Praag, p. 44; W. Zuidema in Ts. 21 (1903).001970 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 ell : a2 A4 $A : b1 A5 ijn$g : b2 E5 ier$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68292
KBB: 8° Cl XIII C G 3 [12°] C.L. 6878
KBH: 447 G 23
SBH: 127 A 17 : 1
UBA: O 62-6714 [olim: 694 H 45] : 8
UBGent: Her 2350; Her 3091
UBVU: XH.05568 : 1001980 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 and : a2 A4 $T : b1 A5 ,$in$: b2 E5 ons$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 H 13
UBA: 687 C 22
UBGent: BL 4690; BL 8376 : 1
UBL: 1090 F 27 : 2; I.N.L. VIDE B 21 F 4 : 1001990 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn (naar het Spaans van Mateo Aleman)
Gusman de Alfarache, of de doorsleepene bedelaars.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 A2 ensi - b1 A3 nd$z : b2 C3 loos
Collatie: 8°: A-C8; 44, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C6r: het spel; C6v-C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 9
BNF: Yth. 68304
DSU: DSU 1591
KBH: 447 G 37
KNAW: G 0881
SBH: 127 A 18 : 6
TIN: 1 B 28
UBA: 692 C 135; OK 63-8887; Port. ton. 82-1
UBGent: Her 2352 : 5; Her 2958
UBL: 1090 F 30 : 1
Parijs, Fondation Custodia OBL-427 : 4
¶ In ex. UBL 1090 F 30 : 1 is het laatste katern abusievelijk gebonden na het eerste van De spilpenning (1090 F 30 : 2).
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002000 - Eerste druk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Jan Klaez, of gewaande dienstmaagr [sic]
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1682)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $oo : a2 A3 n$Ja - b1 A5 $en$ : b2 D4 $als$
Collatie: 8°: A-D8; 60, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: aan de lezer; A5r-D6v: het spel; D7r-D8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: OK 63-6936 [olim: 687 D 73]
Ceneton teksteditie
Ursicula002010 - Herdruk
[Thomas Asselijn]
Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1682)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$ : a2 A3 nd$i - b1 A5 iten : b2 D4 als$e
Collatie: 8°: A-C8, D6; 60 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: aan de lezer; A5r-D6v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 63-7147 [olim: 687 H 30] : 1; 691 E 9002020 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaesz, of gewaende dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1682)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 at’e - B1 A5 n$bu : b2 D3 ns,
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: [A1r: titelpagina; A1v: personages;] A2r-A4v: aan de lezer; A5r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: BL 6809*
UBL: 1092 G 12
¶ In exx. UBGent BL 6809 en in UBL 1092 G 12 ontbreekt titelpagina.
Ceneton teksteditie
Facsimile002030 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $wy$ : a2 A3 asper - b1 A5 n$bui : b2 D4 $als$
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 8
SBH: 127 A 18 : 1
UBU: Z oct. 2538 : 2002040 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Jan Claesz.
In: Jan Claesz. Blyspel. Nevens de samen-spraack en antwoort op de samen-spraak, en kristalyne bril; eindelijk verdrag of vrede-schrift. Alles over het blyspel van Jan Claasz.
Zonder plaats: Voor den Konink van Kaskillo dello Kitto, onder de Druk-pers van Soo, , Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 nev : a2 A3 doen - b1 A4 $leg : b2 C5 eld - c1 D a : c2 F3 er,$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 87, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 1
BNF: Yth. 68601
GBR: 1360 H 11a
SBH: (127 A 18 : 1b)
UBA: (OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 6); (OK 63-8937); (691 H 55); OK 77-255a
UBL: 1090 F 27 : 6a
UBN: 841 C 82 : 1
¶ In ex. UBA (OK 63-8915 : 6 ontbreekt het laaste blad, p. 87. In ex. UBA 691 H 55 alleen het blijspel; bril en verdrag ontbreken.
Facsimile002050 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Claesz, off gewaende dienstmaegt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
In: Jan Claesz.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 eleri : a2 A3 oen - b1 A4 ,$e : b2 C5 $sel - c1 D2 den$ : c2 D5 en$n
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 12; 11755 AAA 59 : 1
BNF: Yth. 68078; Yth. 68596
KBH: 846 B 46
UBL: 1090 F 27 : 5a002060 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Claesz, off gewaende dienstmaegt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 ken$ : a2 A3 $die : b1 A4 $no : b2 C5 t$aen
Exemplaren:
BNF: Yth. 68599; Yth. 68600002070 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 ven - b1 A4 t,$e : b2 C5 t$m - c1 D2 e,#da : c2 D5 eb$ik
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel. Hierna, met doorlopende signatuur: D1r-D4v: Samen-spraak, over de Klucht van Jan Klaasz.; D5r-D7v: Kristalyne bril; D8r-D8v: Hier wort een klucht noch by gevoegt [lied].
Exemplaren:
UBL: 1092 G 11 : 1
¶ In ex. UBL 1092 G 11 is het eerste katern verkeerd gebonden.002080 - Herdruk
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaende dienstmaegt.
Amsterdam: A. van Troje, 1684
Exemplaren:
BNF: Yth. 68603002090 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$S : a2 A3 $ist,$ - b1 A5 uiten : b2 D4 $als$e
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68606
TIN: 5 E 27
¶ “Den Autheur en kend geen Exemplaaren voor de zyne dian die op de Nieuwen-Dijk in Heulen te bekoomen zijn.”002100 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt. Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten verbeeterd.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1685)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$S : a2 A3 nd$is - b1 A5 uiten : b2 D4 $als$e
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68605
¶ “Den Autheur en kend geen Exemplaaren voor de zyne dian die op de Nieuwen-Dijk in Heulen te bekoomen zijn. Alzo de nadrukken ordinary vol grove mis-stellinge en sware fouten zijn.”002120 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1698
Exemplaren:
BLL: 11755 A 40 : 8
SPB: 6.79.293002130 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 A2 $Po : a2 A4 dig - b1 A5 uite : b2 D3 s,$s
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 1350 G 60 : 5
Facsimile002140 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd;
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - b1 A2 ,$en : b2 D3 iel$i
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: personages, A2r-D4v: het spel
Exemplaren:
BLL: 11755 A 37
BNF: Yth. 68607
TIN: 5 E 25
UBA: 610 A 20 : 2
UBGent: BL 4735
UBL: 1090 F 30 : 4
UBN: 52 C 226 : 1; 808 D 22 : 1
UBU: Ned. oct 118; Te Winkel 904
Facsimile002150 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - b1 A2 n$al : b2 D3 mien
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Exemplaren:
KBH: 32 G 46; 447 G 25
EHC: C 40802002160 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1712
Exemplaren:
BNF: Yth. 68602002170 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz. Gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A2 n$d : a2 A4 enoo - b1 A5 en$b : b2 D3 e$jan
Exemplaren:
UBGent: Her 1417 : 5
¶ Op de titelpagina staat “Erg.” in plaats van “Erfg.”002180 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1725
Exemplaren:
BNF: Yth. 68604
UBA: Port. ton. 60-14002190 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - b1 A2 n$al : b2 D3 el$is
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
HABW: M: Lp 73
KBH: 3061 H 4
TIN: 5 E 26
UBA: 688 C 67
UBL: 1092 G 7002200 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz. of gewaande dienstmaagt.
Deventer: Marinus de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 kke : a2 A3 scho : b1 A4 n$al : b2 D2 $bel
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan den lezer; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 26
TIN: 5 E 28
UBA: 342 H 45
UBGent: BL 4794
UBL: 1260 G 8002210 - Herdruk
Naar Thomas Asselijn
Kortswylige vryery, van Jan Klaasen en Saartje Jans. Klugt-spel.
In: Amsterdamse almanach, D’erve Stigt, 1751
Amsterdam: Erfgen.van de Wed. C. Stichter, Zonder jaar (ongeveer 1751)
Ceneton-vingerafdruk: 000016 - b1=b2 B ek
Exemplaren:
KBH: 583 K 7 : 1751 : 3002220 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Barend Koene, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 oo: : b2 D2 $bel
Collatie: 8°: A-C8, D2
Exemplaren:
UBA: 694 E 50; OK 63-9817
Alkmaar, Regionaal Archief: 52 C 4/4002230 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1755)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 n: : a2 A3 ers - b1 A4 alle : D2 bel
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan den lezer; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 37
UBA: Port. ton. 13-2002240 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Asselijn
Juliaan de Medicis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 *2 MA : a2 *3 I$ - b1 A E : b2 D5 zich$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: privilege; *3v-*4r: lofdicht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2436
GBR: 1353 G 18
KBH: 447 G 31
EHC: 608267
SBH: 127 A 17 : 6
TIN: 5 B 68
UBA: 687 C 33; 687 H 28 : 2
UBGent: BL 8645 : 3*; Her 2350 : 2
UBL: 1090 F 29 : 2; I.N.L. VIDE B 21 F 4 : 4
UBVU: XH.05568 : 5
Facsimile002250 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Rotterdam: Isaak Kastijn, Zonder jaar (ongeveer 1682)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68833002260 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A2 yt, : b2 D2 eere
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: Aan de lezer; A5r-D2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 1350 G 60 : 6002270 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Kraam-bedt, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Alexander Lintman, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 enhe - b1 A4 ,$ : b2 D5 t$we
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 3
BNF: Yth. 68832
SBH: 127 A 18 : 2
TIN: 4 I 121
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 4; 691 H 106
UBGent: Her 2353 : 2
UBL: 1090 F 30 : 5
¶ Het voorwoord is getekend 30 December, 1683. — In ex. TIN 4 I 121 is het D-katern verkeerd gevouwen.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002280 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraam-bed, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1690)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 or$ : b2 D2 te$h
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p. [p. 37 als 73]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 7002290 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68834002300 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: 1706
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 9
SPB: 6.10.2.50002310 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - b1 A2 $Per : b2 C2 scho
Collatie: 8°: A-B8, C4
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 9
SPB: 6.10.2.50002320 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Het kraam-bed van Zaartje Jans.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 A2 $Per : a2 A3 TO - b1 A4de$h : b2 C5 d$;
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voorwerk; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68835
TIN: 4 I 120
UBGent: BL 7872002330 - Herdruk
Thomas Asselijn
Het kraam-bed van Zaartje Jans.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68836002340 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraam-bed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 rso : a2 A3 M - b1 A4 e$ha : b2 C5 $da
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBN: 808 D 22 : 2002350 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 yde: a2 A3 T - b1 A4 sell: b2 D3 elyk
Exemplaren:
UBA: 2499 D 38
UBL: 1092 G 8002351 - Herdruk
Thomas Asselijn
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1727
Exemplaren:
NB Wenen:

Facsimile002360 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasz.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 e$o : a2 A4 e-$ - b1 A5 zyn$ : b2 D5 edr
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68837; Yth. 68838
DSU: DSU 1592
UBA: O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 5
UBL: 1098 F 63
UBU: Te Winkel 321002370 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Deventer: Marinus de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 heid : a2 A3 $TO : b1 A4 ezel : b2 D3 $dad
Collatie: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 447 G 27
UBA: Port. ton. 46-16
UBL: 1260 G 4
Facsimile002380 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]
Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen.
Amsterdam: Hendrik Rynders, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 A2 scha : a2 A3 .$ - b1 A4 gez : b2 D3 ruis
Collatie: 8°: A-D8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1374 F 23002390 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen.
Amsterdam: Barend Koene, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - *b1 A4 tsg : b2 D3 kru
Collatie: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 445 K 48
UBGent: BL 7878
Facsimile002400 - Herdruk - Dialoog
Thomas Asselijn
Kristalyne bril.
In: Jan Claesz. Blyspel. Nevens de samen-spraack en antwoort op de samen-spraak, en kristalyne bril; eindelijk verdrag of vrede-schrift. Alles over het blyspel van Jan Claasz.
Zonder plaats: Voor den Konink van Kaskillo dello Kitto, onder de Druk-pers van Soo, , Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 nev : a2 E2 YT - b1 E3 lo : b2 E4 lett - c1 F ,$ : c2 F3 er,
Collatie: 8°: E2v-F5r; 6 p.
Katernopbouw: E2v-E5r: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 10
GBR: 1360 H 11c
SBH: 127 A 18 : 1a
UBA: OK 77-255c
UBL: 1090 F 27 : 6c
¶ Hoort bij de editie 1683c van Jan Klaasz. De samenspraak en de klucht worden niet als dramatisch opgevat; van de drie teksten in deze bundel nemen wij dus alleen de middelste op.
Facsimile002410 - Herdruk - Dialoog
Thomas Asselijn
Kristalyne bril.
In: Jan Claesz.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 eleri : a2 D4 n$Ju - b1 D5 en$n
Collatie: 8°: D4r-D8v; [8] p. [p. 57-64]
Exemplaren:
UBL: 1090 F 27 : 5c002420 - Herdruk
Thomas Asselijn
[Samen-spraak over de klucht van Jan Klaasz nevens] de Kristalyne bril.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 D2 e,$daa : a2 D4 ens$a - b1 D5 eb$ik
Collatie: 8°: D8; 16 p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r-D4v: Samenspraak; D5r-D7r: het spel; D8r-D8v: klucht.
Exemplaren:
UBL: 1092 G 11 : 3
¶ Hoort bij de editie 1683c van Jan Klaasz. De samenspraak en de klucht worden niet als dramatisch opgevat; van de drie teksten in deze bundel nemen wij dus alleen de middelste op.002430 - Herdruk
Thomas Asselijn
Kristalynen bril van Jan Klaasen, om die in Heulen op te setten.
Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n.$ : b2 A4 een
Exemplaren:
UBA: OK 63-7147 [olim: 687 H 30] : 7002440 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn (naar het Nederlands van Willem Godschalk van Focquenbroch)
De kwakzalver. De heer W. G. V. Focquenbroch gevolgd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 169208 - b1 A3 te$ : b5 ,$ha
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 7
BNF: Yth. 68903
GBR: 1353 G 17
KBB: 8° Cl XIII C K 2 [12°] C.L. 6946
KBH: 447 G 36
KNAW: G 0880
SBH: 127 A 18 : 11
TIN: 3 H 101
UBA: 687 C 50; OK 62-111 [olim: 694 H 88] : 1
UBGent: Acc 6037; Her 2352 : 4
UBL: 1090 F 29 : 5
Ceneton teksteditie
Facsimile002450 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
Melchior, baron de Ossekop.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 laar - b1 A3 at$is$ : b2 B5 ot$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69106
BSB: P.o.rel. 6420-24,1/13
GBR: 1374 F 30
KBH: 447 G 34
SBH: 127 A 18 : 9
TIN: 1 B 15
UBA: 687 C 47
UBGent: Her 2352 : 2
UBL: 1090 F 29 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002460 - Eerste druk - Treurspel
[Thomas Asselijn]
De moort tot Luyk door den graaf van Warfusé aan den burgemeester De la Ruelle, (voorgevallen in ’t jaar 1637,).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 ar : a2 *5 T - b1 A een : b2 E5 y$s
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5r: opdracht; *5v-*7v: voorrede; *8r: errata; *8v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69203
GBR: 1374 F 31
KBH: 851 D 61
KNAW: (G 1148 : 6 : 5)
SBH: 127 A 17 : 4
SPB: 6.10.2.75
TIN: 3 H 14
UBA: 687 C 58; 687 H 28 : 1
UBGent: Her 2351
UBL: 1090 F 27 : 4
UBVU: XH.05568 : 3
¶ Cf. over Warfusé Kn. 4239 en 4240; 4479 - 4487. KNAW G 1148 : 6 : 8 bevat alleen het *-katern.
Facsimile002470 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 a3 e) : a2 a5 nig - b1 A hu : b2 E5 $u
Collatie: 8°: a8, A-E8; [16], 80 p.
Katernopbouw: a1r: titelpagina; a1v: blanco; a2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; q2v: blanco; a3r-a8r: opdracht; a8v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
UBAntwerpen: RG 2095 C 17 : 10
EHC: 602672; Ruusbroek Gen. 2095 C 17 : 10
SBH: 127 A 17 : 3
UBA: OK 62-823 [olim 1021 H 3]
UBL: I.N.L. VIDE B 21 F 4 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002480 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647,).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A3 nst$ : a2 A5 delij - b1 B D: b2 F5 doo
Collatie: 8°: A-F8; 94, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; A2v: blanco; A3r-A6v: opdracht; A7r: lofdicht; A7v: personages; A8r-F7v: het spel; F8r-F8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 38 : 2
BNF: Yth. 69363
GBR: 1353 G 12
KBH: 851 D 88
TIN: 3 H 15
UBA: 687 C 61; OK 63-9826 [olim: 694 E 74]; Port. ton. 51-8
UBGent: BL 4790; Her 2350 : 1
UBL: 1090 F 27 : 3
UBVU: XH.05568 : 2
Facsimile002490 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Wed. Jan Jacobsz Bouman, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 A3 erst - b1 A4 hun$l : b2 E5 $he
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; A2v: blanco; A3r: lofdicht; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 64-75002500 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Michiel de Groot, 1675
Ceneton-vingerafdruk: 167508 - a1 A2 ver - b1 A3 $Ee : b2 E5 uwe$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: zesregelig onderschrift [bij het portret van Mas Anjello]; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 43
UBGent: Her 1417 : 0
UBL: 1092 G 10002510 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - *b1 A4 k$va : b2 E5 $hed
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69364
UBA: Port. ton. 53-3002520 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1701
Ceneton-vingerafdruk: 170108 - a1 A3 ust$ : b1 A4 olc : b2 E5 ,$op
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 5
BNF: Yth. 69356
KBH: 447 G 24
SPB: 6.10.2.42
UBA: 694 H 49 : 3
UBL: 1092 G 9002530 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 A3 ust$ve - b1 A4 ck$va : b2 E5 ,$o
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
KBH: 1350 D 71 : 10
UBA: 342 H 43
Facsimile002540 - Herdruk - Dialoog
Thomas Asselijn
Samen-spraak over de klucht van Jan Klaasz [nevens de Kristalyne bril].
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 D2 e,$daa : a2 D4 ens$a - b1 D5 eb$ik
Collatie: 8°: D8; 16 p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r-D4v: Samenspraak; D5r-D7r: het spel; D8r-D8v: klucht.
Exemplaren:
UBL: 1092 G 11 : 2
¶ Hoort bij de editie 1683c van Jan Klaasz. De samenspraak en de klucht worden niet als dramatisch opgevat; van de drie teksten in deze bundel nemen wij dus alleen de middelste op.002550 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De schoorsteenveeger door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 169208 - a1 A2 laar - b1 A3 yn$ : b2 B5 $bin
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 8
BNF: Yth. 69518
GBR: 1360 H 40
KBH: 447 G 35
SBH: 127 A 18 : 10
TIN: 3 H 16
UBA: OK 63-8700 [olim: 691 D 55]
UBGent: BL 4873; BL 6002 : 2; Her 2352 : 3
UBL: 1090 F 29 : 4
Facsimile002560 - Herdruk
Thomas Asselijn
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 $ex - b1 A3 ema : b2 C2 lf$d
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 18 : 1
KBH: 32 M 59; GW A109541; GW A113922
TIN: 3 H 20
UBA: 691 D 59
UBGent: BL 3005 : 2; BL 5005 : 2; Her 2353 : 4
UBL: 1090 F 29 : 1
UBU: Z oct. 2543 I : 3
Facsimile002570 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 laa - b1 A3 ats$ : b2 C2 $du
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1588 : 1
Tresoar: A1630 : 26 :
SBH: 127 A 18 : 4
UBA: Port. ton. 93-3
UBGent: KVAkad. A 2 D 11
UBU: Z oct. 3058 : 5
UBVU: XH.05652002580 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A2 en$ : b2 C2 zelf
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: blanco, A2r-A2v: privilege, A2v: personages, A3r-C3v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 18 : 2
BNF: Yth. 69519
DSU: 489-71.588 : 2
GBR: 1360 H 43
KBH: 32 M 58
KNAW: G 0886
SPB: 6.10.2.104
UBA: OK 77-300
UBN: 808 D 22 : 4002590 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A2 $exe : b2 C2 $dus
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Exemplaren:
KBH: 447 G 33; 1350 G 60 : 8002600 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A3 e$te : b2 C5 $Co
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 119 A 2
BNF: Yi. 2534
DSU: DSU 1589
KBH: 447 G 38; 1350 G 60 : 3
SBH: 127 A 18 : 7
SPB: 6.14.8.64 : 2
UBA: 687 D 74
UBGent: BL 5005 : 3
UBL: 1090 F 30 : 2
UBVU: XH.05653
¶ Er is vermoedelijk nog een eerdere druk, uit 1691 — In ex. UBL 1090 F 30 : 2 is abusievelijk na het eerste katern het laatste katern van Gusman de Alfarache (1090 F 30 : 1) gebonden.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002610 - Herdruk
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A3 ie$t : b2 C5 Ko
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 5002620 - Herdruk
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A3 $te$g : b2 C5 Ko
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
TIN: 3 H 17
002630 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 en$ - b1 A3 $dri - b1 yd.$ : b2 C5 ons
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 119 A 2 : 1
BNF: Yi. 2535
GBR: 1360 H 42
KNAW: G 0883
Tresoar: 2412 TL : 3
EHC: C 109864
TIN: 3 H 18; 13 B 7 : 4
UBA: 687 G 38
UBGent: BL 4890; Her 2352 : 6; Her 3092
UBL: 1092 G 5002640 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 inne$ - b1 A3 le$dri : b2 C5 $Con
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBB: 8° Cl XIII C S 3 [12°] C.L. 7049
KBH: 1350 G 101 : 6
¶ Ex. KBB 8° Cl XIII C S 3 met spelerslijst van 22 januari 1742.002650 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 $dri : b2 C5 Co
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: kort privilege & echtheidsverklaring; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 847 E 3
Tresoar: A 1722
TIN: 16 H 43
UBA: O 64-129
UBL: 1092 G 4002660 - Eerste druk
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 t,$aa : b1 A3 en?$ : b2 B5 k$ee
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 38 : 3
KBB: 8° Cl XIII C S 4 [12°]
KNAW: G 0885
Tresoar: Pa 1552
EHC: C 109865
UBA: 687 F 33
UBGent: Her 2352*; Her 2956*
UBL: 1090 F 28 : 1
UBU: EAZ 143
Ceneton teksteditie002670 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 last - b1 A3 ou$g : b2 B5 k$e
Collatie: 8°: A-B8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69668
KBH: 447 G 28
UBA: 691 D 67; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 8
Facsimile002680 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 ensi - b1 A3 u$g : b2 B5 n$k
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 M 13
SBH: 127 A 18 : 8
TIN: 31 F 49
Facsimile002690 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 t,$a - b1 A3 n? : b2 B5 $ee
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 29
TIN: 13 B 1 : 1
UBA: Port. ton. 119-2
Facsimile002700 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 it,$a - b1 A3 u$g : b2 B5 en$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1353 G 13
UBGent: BL 5005 : 1002710 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer. Ten tonnêel gebragt door de confrêers van den h. Michael gezeyd de Roozieren, binnen Dendermonde op hunne gilde kamer.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 rf$i : b2 B k
Collatie: 8°: A8, B6; 25, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B5r: het spel; B5v-B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69669; Yth. 69670
UBGent: BL 6812
Facsimile002720 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn
De stiefmoer.
Amsterdam: 1803
Exemplaren:
TIN: 24 A 63
UBA: 694 F 17002730 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn
De stiefvaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 169008 - a1 A2 llen : b1 A3 n.$ [an$d] : b2 C5 onb
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 6
BNF: Yth. 69672
GBR: 1374 F 29
KBH: 447 G 30
SBH: 127 A 18 : 5
UBA: 687 D 75; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 7; OK 83-5 : 6
UBGent: Her 2352 : 1
UBL: 1090 F 28 : 4
Facsimile002740 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De stiefvaar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 A2 $S : a2 A3 $de - b1 A4 men. : b2 C5 n$d
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69673; Yth. 69674; Yth. 69675
DSU: DSU 1590
GBR: 1353 G 15
KBH: 848 B 60; 1350 C 65 : 1
KNAW: G 0884
EHC: 602919
TIN: 5 C 104; 9 H 36; 16 C 5 : 2
UBA: Port. ton. 119-3
UBGent: Acc 6038; Her 3093
UBL: 1092 D 28
UBN: 39 C 253 : 2
UBU: Moltzer 6 F 10
Facsimile002750 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn
De stiefvaar.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 lde : b2 D3 $ko
Collatie: 8°: A-C8, D3; 54 p.
Exemplaren:
TIN: 5 C 103
UBL: 1092 G 3002760 - Eerste druk
Thomas Asselijn
Verdragh of vreede-schrift tusschen Jan Klasen en sijn wederpartijders van so so.
Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 wse : b2 A5 $ro
Collatie: 8°: A8; 14, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel; A8r: lied; A8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68599
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 8002770 - Herdruk
Thomas Asselijn
Verdragh of vreede-schrift.
In: Jan Claesz. Blyspel. Nevens de samen-spraack en antwoort op de samen-spraak, en kristalyne bril; eindelijk verdrag of vrede-schrift. Alles over het blyspel van Jan Claasz.
Zonder plaats: Voor den Konink van Kaskillo dello Kitto, onder de Druk-pers van Soo, , Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 nev : a2 E4 lett - b1 F ,$ - b1 F2 ijne : b2 F3 er,
Exemplaren:
GBR: 1360 H 11d
UBA: OK 77-255d
UBL: 1090 F 27 : 6d
Facsimile002780 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
B. Didacus.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002790 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen
Blasphemia damnata sive Leontinus.
Antwerpen: 1712
Exemplaren:
UBAntwerpen: Mag-P 13.1522 [olim RD Conv. Jezuietendrama] : 145
Facsimile002800 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Brugge
Goddelycke vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1728
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
UBAntwerpen: Mag-P 13.1522 [olim RD Conv. Jezuietendrama] : 034 (a)
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002801 - Vermelding - Kluchtspel
Augustijnen van Brugge
Den boer door loosen treck, en uytgevonden raet, die komt ten langen lest, tot eenen ed’len staet.
In: Goddelycke vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1728
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
UBAntwerpen: Mag-P 13.1522 [olim RD Conv. Jezuietendrama] : 034 (b)
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile002810 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
’t Hoovaerdig huys van Tarquinius in ballinckschap gesonden.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002820 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Joannes Nepomucenus.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002830 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Ladislaus XV.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002840 - Synopsis
Augustijnen van Antwerpen
Romanus Diogenes utriusque fortunae synopsis.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
UBAntwerpen: Mag-P 13.1522 [olim RD Conv. Jezuietendrama] : 186
Facsimile002850 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Salomona met haer zeven zoonen de Machabëen.
Michiel de Goesin, 1771
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002860 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Sigismundus Koning van Bourgoignien.
Michiel de Goesin, 1731
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002880 - Synopsis
Augustijnen
Stupenda.
1696
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 037
002890 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Superba Tarquinii domus exilio multata.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002900 - Synopsis
Augustijnen
Triumphe van het H. Cruys ons Heere Jesu Christi.
Dendermonde: 1703
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 029
002910 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen
Wraecklust in Octavianus Augustus, verthoont door de jonckheydt van het collegie van den H. Augustinus, den 5 end 6 Sept. 1708.
Erven Maximiliaan Graet, 1708
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend002920 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Absalom Patri Davidi Rebellis.
Antwerpen: 1741
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 085 (a)002930 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Achab koning van Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 038 (b)002940 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Achab rex Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 038 (a)002950 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
De acht gelyke.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1766
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 034 (d)002960 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Acolin et Rubaea.
Antwerpen: 1709
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 153 (a)002970 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Acrio dat sanctum verum.
Antwerpen: 1731
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 104 (b)002980 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Adolphus grave van Duytsland.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 017 (b)002990 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Adolphus Teutonum comes.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 017 (a)003000 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Al-verblijdende victorie.
Antwerpen: 1686
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 161003010 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Alexander Magnus.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 123 (a)003020 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Alexii Angeli.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1749
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 068 (a)003030 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Alphonsus vincens in bono malum.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 037 (a)003040 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Amarum amare in Sthenoboea: Elati animi inconstantia in Bellerophonte.
Antwerpen: 1691
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 159003050 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ambitio fraudulenta sive Demetrius Griska.
Antwerpen: 1739
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 089 (a)003060 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ambitio punita.
Antwerpen: 1718
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 145 (a)003070 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Arlequinus Cartouche.
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 135
EHC: EHC003080 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Athenais per Theodosium assumpta.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 134 (a)003090 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Audaces fortuna juvat timidosque repellit.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 030 (b)003100 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Augustinus ecclesiae propugnator acerrimus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1751
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 064 (a)003110 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Austriae pietas in Carolo V.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 102 (a)003120 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Avariria sive Avarbolus.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 131003130 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Avarus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 044 (c)003140 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ballio.
Antwerpen: 1708
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 154 (b)003150 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ballio nanus.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 124 (b)003160 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Baltassaris per Cyrum et Darium occasus à Daniële.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1759
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 047 (a)003170 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Den bespotten paedagoog.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 027 (d)003180 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Blasphemia punita.
Antwerpen: 1728
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 112 (a)003190 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Boetius.
Antwerpen: 1725
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 118 (a)003200 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Calidorus.
Antwerpen: 1735
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 096 (b)003210 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Campana Arragonica, seu Petrus.
Antwerpen: 1692
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 158003220 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Carolus VII Franciae rex per Joannam Darciam de Anglis tiumphans.
Antwerpen: 1737
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 092 (a)003230 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Castigat mores Mopsus ridendo modernos.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1750
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 065 (b)003240 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Cba-abas koning van Persien.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 044 (b)003250 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Cba-abas Persiae rex.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 044 (a)003260 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Centoculus sis.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1759
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 047 (b)003270 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Chrisocancrio.
Antwerpen: 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 143 (b)003280 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Civis nobilitatem affectans.
Antwerpen: 1739
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 088 (b)003290 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Civis nobilitatem affectans.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1748
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 070 (b)003300 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Constantia S. Martyris Joannis Nepomuceni.
Antwerpen: 1731
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 104 (a)003310 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Constantinus den Grooten, eersten Christenen keyzer over den Goddeloosen maximianus zegen-praelende.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 032 (a)003320 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Cosrhoës koning van Persien.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1763
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 040 (b)003330 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Cosrhoës Persiae rex.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1763
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 040 (a)003340 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Crebrò larva nocet.
Antwerpen: 1721
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 138 (b)003350 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Crudelis ultio.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 124 (a)003360 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Crudelitas punita.
Antwerpen: 1721
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 139003370 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Crudelitas sive peria.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 132 (a)003380 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Curae caesarum.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1748
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 069 (a)003390 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Daniel in lacu leonum.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1758
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 050 (a)003400 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Daniël somnii interpres.
Antwerpen: 1756
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 054 (a)003410 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Decipitur crebro, faciles qui commodat aures.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 115 (b)003420 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Decipitur crebrò, faciles qui commodat aures.
Antwerpen: 1739
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 089 (b)003430 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Defuncto ficto frustrà medicina paratur.
Antwerpen: 1733
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 101 (b)003440 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Defuncto ficto frustrà medicina paratur: Ad mentem ut redeat, sufficit ipsa fames.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 028 (b)003450 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Delirus totus tandem sibi redditur astu.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 116 (b)003460 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Delusus gorgonius.
Antwerpen: 1755
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 055 (b)003470 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Diabolus claudus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1763
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 040 (c)003480 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Diogenes Romanus.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 109 (a)003490 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Discordia conjugum.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1749
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 068 (b)003500 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Diversis mediis.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 123 (b)003510 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Divinae justitiae tuba, sive justum Dei judicium in Mauritio Romano-Graecorum imperatore.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1754
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 058 (a)003520 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Divinus martyr Canutus.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 129 (a)003530 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Divortium.
Antwerpen: 1772
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 022 (c)
¶ De komedie - waarvan uitsluitend de titel gegeven wordt - is alleen in het Latijn, hoewel de bijbehorende tragedie Theophane in het Latijn en in het Nederlands is.003540 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Dolus a Phenenna.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 125 (a)003550 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Dolus a Phenenna conceptus, ab Almigerino punitus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1753
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 060 (a)003560 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Door list van syne vrouw, Den Duyvel is gewis Veraermoed.
Antwerpen: 1771
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 023 (d)003570 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Drolio Sylvester.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 045 (b)003580 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Drolio sylvester.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1748
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 069 (b)003590 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ducitur astutiis.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 129 (b)003600 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Dum fueris felix.
Antwerpen: 1757
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 052 (b)003610 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Dure senex nimiùm prohibens connubia natae.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 043 (b)003620 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Duringus punitus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1759
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 048 (a)003630 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ecclesia ab haereticis oppressa.
Antwerpen: 1733
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 101 (a)003640 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ecclesiae immunitas sive Thomas Cantuariensis.
Antwerpen: 1734
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 098 (a)003650 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Een’ die zig doot gelooft, en levend’ niet wil leven,; Weetmen in deze klugt een wyze les te geven.
In: De verduldige liefde van Joseph.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1763
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 041 (b)003660 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Eleazar en Saslomona met haer zeven zonen de Machabeën.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 026 (a)003670 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Epicurus amans lunae, deluditur astu.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 114 (b)003680 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Eripit ex olla Sosiam Pallaestrio fidus: Illi sitque comes decipiendo senes.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1753
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 060 (b)003690 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Esther.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 042 (b)003700 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Esther. Opgedragen aen de Zeer Edele, Wyze ende Voorzienige Heeren
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1777
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 014 (b)003710 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Esther.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 042 (a)003720 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Esther. Nobilissimis amplissimisque dominis Consulibus, ceterisque Reipublicae Antverpiensis Senatoribus, perpetuis suis mecoenatibus exhibetur a Juventute Literaria M.P. Augustini.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1777
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 014 (a)003730 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Esther sub rege Assuero.
Antwerpen: 1740
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 086 (a)003740 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Eucio quantumvis Dives meditatur avarè.
Antwerpen: 1736
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 095 (b)003750 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Eudocia et Romanus Diogenes imperatores.
Antwerpen: 1725
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 119 (a)003760 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Exaltatio sanctae crucis.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 106 (a)003770 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Eydel is het waght te stellen,, En te breken liefdens bandt:.
Antwerpen: Alexander Everaerts, 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 077 (b)003780 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Faeminum pectus.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 121 (b)003790 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fallitur is crebrò, faciles qui commodat aures.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 111 (b)003800 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fallitur is, faciles cunctis qui commodat aures.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1753
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 062 (b)003810 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fallitur, astuto faciles qui commodat aures.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 024 (c)003820 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Farrarius.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 133 (b)003830 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Felicitas.
Antwerpen: 1718
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 146003840 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Felicitas.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1750
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 065 (a)003850 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fide inexpertâ hominibus credere, semper temerarium est.
Antwerpen: 1745
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 076 (b)003860 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fide, sed cui, vide.
Antwerpen: 1725
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 119 (b)003870 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fide, sed cui, Vide.
Antwerpen: 1728
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 112 (b)003880 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fide, videque cui.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 033 (b)003890 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fide; sed cui vide.
Antwerpen: 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 141 (b)003900 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Fides Christiana.
Antwerpen: 1720
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 140 (a)003910 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Fides Getae.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 073 (a)003920 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Fides, et amor sive Themistocles gloriose occumbens.
Antwerpen: 1738
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 090 (a)003930 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fit comes ex Mopso.
Antwerpen: 1757
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 051 (b)003940 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fit comes ex Mopso; post hâc fit ut ante colonus; Tunc ea, quae fecit, somnia Mopsus habet.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1774
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 020 (c)003950 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Den Flerecynist.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1760
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 046 (d)003960 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fortunatus Sosia.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 074 (b)003970 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fraudibus uxoris Doemon deceptus.
Antwerpen: 1771
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 023 (c)003980 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Fraus fraude punita.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 109 (b)003990 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Furius.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 128 (b)004000 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
De Gekheyd verdryft het best de Swaermoedigheyd.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1777
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 014 (d)004010 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Gelooft geen schalk.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 024 (d)004020 - Synopsis (gedrukt) - Toneelspel
Augustijnen van Antwerpen
Ghedempte goddeloosheydt ofte Clodoaldus.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1674
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 163004030 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Den Gierigaert.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 044 (d)004040 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Gratia triumphans in Eugenia.
Antwerpen: 1743
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 080 (a)004050 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Grave curiositas est vitium.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 107 (b)004060 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Antwerpen
H. Nicolaus Tollentinas religieus, eremyt, Augustyn.
Antwerpen: Christoffel Jaeghers, 1653
Exemplaren:
BNF: (Rf 75664 : 199)
¶ Ex. BNP bevat alleen het eerste blad (titelpagina en eerste bedrijf)004070 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Hebt hondert oogen.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 035 (d)004080 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Heterobulus.
Antwerpen: 1709
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 153 (b)004090 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
De hooveerdigheyd van Sennacherib.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 035 (b)004100 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Het houwelykx krakeel.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1773
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 021 (c)004110 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Humfredus nobilis.
Antwerpen: 1738
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 091 (a)004120 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ignotos caveas.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 136 (b)004130 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Impietas Pyrenaei.
Antwerpen: 1755
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 055 (a)004140 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Impii facinoris vindex victoriosus Carolus V.
Antwerpen: 1715
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 151 (a)004150 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
In amore stabili vana sit custodia.
Antwerpen: Alexander Everaerts, 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 078 (b)004160 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Inconstans C. Marii fortuna.
Antwerpen: 1742
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 084 (a)004170 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Inconstans vitae theatrum.
Antwerpen: Petrus Grangé, 1733
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 100 (a)004180 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Individuus Amor Ansbertae.
Antwerpen: 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 079 (a)004190 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingenium cuivis homini proclive ad habendum.
Antwerpen: 1736
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 094 (b)004200 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingratitudo Bruti.
Antwerpen: 1736
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 095 (a)004210 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingratitudo Bruti in patrem Severianum punita.
Antwerpen: 1726
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 117 (a)004220 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingratitudo filialis.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 136 (a)004230 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingratitudo hominis redempti per Elenahan in Belisa rebelli damnata.
Antwerpen: 1707
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 155 (a)004240 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ingratitudo in parentes.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 133 (a)004250 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Intelligentem non posse phantasmata speculari, docet Mopsus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1750
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 066 (b)004260 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Invicta pietas sive Ezechias Rex Juda.
Antwerpen: 1734
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 099 (a)004270 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Invidiae ultor.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 121 (a)004280 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ioannes Baptista ab Herode, Galilaeae Tetrarcha, capite minutus.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 111 (a)004290 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Irene imperatrix.
Antwerpen: 1757
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 052 (a)004300 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Jephte.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1760
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 046 (b)004310 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Jephte.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1760
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 046 (a)004320 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Jonathas.
Antwerpen: 1716
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 148004330 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Jonathas Machabaeus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1748
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 070 (a)004340 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Joseph in fratius pius.
Antwerpen: 1736
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 094 (a)004350 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Joseph per invidiam.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 122 (a)004360 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Joseph zyne broeders herkennende.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 029 (b)004370 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Josephus fratres agnoscens.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 029 (a)004380 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Judicium temerarium.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 126 (a)004390 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Judicium temerarium sive Adolphus Teutonum comes.
Antwerpen: Alexander Everaerts, 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 078 (a)004400 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Justinianus imperator.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 033 (a)004410 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Justinianus imperator Belisarium de Cabade triumphantem excaecans.
Antwerpen: 1739
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 088 (a)004420 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Kesius ex Piscatore miles rusticum decepit.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 110 (b)004430 - Ms - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Laet medecijn en raedt een treurigh hart beproeven.
1743
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 081 (b)004440 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Laet Medecyn en raed een treurig hert beproeven.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 038 (d)004450 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Leonis Armenii.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 039 (a)004460 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Antwerpen
Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1699
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-—π2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: Pft. 13059
¶ Het motto op het titelvignet is ontleend aan Vergilius, Aeneis XII 435: “Disce puer virtutem ex me verumque laborem fortunam ex aliis.”
Ceneton teksteditie
Ursicula004470 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
’t Lichtveerdig oordeel door Adolphus.
Antwerpen: Alexander Everaerts, 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 077 (a)004480 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Lucta.
Antwerpen: 1717
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 147004490 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Lucta amoris patrem inter et filios sive Adiatorix.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 030 (a)004500 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ludovicus Imperator à filiis suis orbatus imperio.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 110 (a)004510 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Lycaster.
Antwerpen: 1707
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 155 (b)004520 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Lyricus e potu comprendit vivere frugi.
Antwerpen: 1726
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 117 (b)004530 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Magnus Athanasius.
Antwerpen: 1737
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 093 (a)004540 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Malè conjugati rustici.
Antwerpen: 1738
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 091 (b)004550 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Manasses Rex Judae perfidus.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 107 (a)004560 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Mancipium fidele, sive Mahomet paricidam Brahim puniens.
Antwerpen: 1708
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 154 (a)004570 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Martyrium sive Procopius.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 127 (a)004580 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Mascarillus medicus.
Antwerpen: 1740
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 086 (b)004590 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Medicus invitus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 039 (b)004600 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Saepe, licet sapiens, juvenum deluditur asti; exemplun vobis ut Megadorus erit.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1755
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 056 (b)004610 - Vermelding - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Megadorus civis nobilitatem affectans.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 037 (b)004620 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Mens fallax.
Antwerpen: 1740
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 087 (b)004630 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Mirabilis Cyri et Ariennae fortuna.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1750
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 066 (a)004640 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Modernus filius prodigus.
Antwerpen: Martinus Verdussen, 1741
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 083 (b)004650 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Modernus impostor.
Antwerpen: 1756
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 053 (b)004660 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Mopsus Jupiter imaginarius.
Antwerpen: 1712
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 082 (b)004670 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Mopsus van Boer wordt Graef; dan weêr Boer, en houd staen, Dat ’t droomen is geweest, al wat hy heeft gedaen.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1774
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 020 (d)004680 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Mors Darii in Besso per Alexandrum vindicata.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1752
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 061 (a)004690 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Mosus vitam rusticalem pertaesus.
Antwerpen: 1731
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 105 (b)004700 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Nabuchodonosor rex Babylonis.
Antwerpen: 1712
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 082 (a)004710 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Neanias divina virtute ad fidem conversus, alias Procopius.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 025 (a)004720 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Nequitia Hypocritae Sanctitatis fuco larvata.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 108 (b)004730 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Niet is ’er dat een Mensch meer smert, Als dobbel loosheyt van het hert.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 032 (b)004740 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Nimia Temeritas infaustum sortitur exitum.
Antwerpen: 1735
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 097 (b)004750 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Nobilis esse volens vario deluditur astu.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 102 (b)004760 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Nobilium titulos capienten errore Colonum, Rustica calliditas fastum deponere cogit.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 025 (b)004770 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Novus saeculi Aristides.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1749
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 067 (a)004780 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Octo similes.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1766
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 034 (c)004790 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Onprofytige voorsorge.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 042 (d)004800 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ortus in occasu.
Antwerpen: 1693
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 157004810 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Overlast der rykdommen.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 018 (b)004820 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Paedagogus ludificatus.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 027 (c)004830 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Pamphilus ut sapiat.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 122 (b)004840 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Parricidium fato punitum.
Antwerpen: 1745
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 076 (a)004850 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Paternum consilium in Aechino Xenophanis filio demonstatum.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 115 (a)004860 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Pellitur è medicina sapientia, vi geritur res.
Antwerpen: 1738
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 090 (b)004870 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Antwerpen
Perfidia vindicata sive Sedecias, Rex Juda, ob perfidiam à Deo per Nabuchodonosorem punitus.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1694
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9507004880 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Pessimus est aeger, qui fertur imagine morbi.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1751
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 064 (b)004890 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Petrus I, monarch van Rusland.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1773
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 021 (b)004900 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Petrus I, Russiae monarcha.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1773
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 021 (a)004910 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Phaëton.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1754
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 057 (a)004920 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Philobertus Nauta.
Antwerpen: 1728
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 113 (b)004930 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Philopompus.
Antwerpen: 1716
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 150 (b)004940 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Phricodemi tyrannidem in Philone vindicans Themisto.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1761
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 045 (a)004950 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Plautianus intimum Severo.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1747
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 071 (a)004960 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Podagricus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1760
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 046 (c)004970 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Poliodorums rusticus.
Antwerpen: 1733
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 100 (b)004980 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Praecautio inutilis.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 042 (c)004990 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Praesumptio humana divinitus punita sive Nabuchodonosor rex Babyloniae.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 116 (a)005000 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Prima dabit tactum, visumque: secunda docebit // Olfactum: Auditum pars terita: quartaque Gustum.
In: Mors Darii in Besso per Alexandrum vindicata.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1752
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 061 (b)005010 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Pseudo-Balduinus.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 137 (a)005020 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Antwerpen
Het quaedt door syn quaedt ghewêer-wraeckt.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1690
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9506005030 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Qui spernit homines.
Antwerpen: 1720
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 140 (b)005040 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Qui stultè pergit.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 127 (b)005050 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 137 (b)005060 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Quod displicet ausu, Perplacet eventu.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 073 (b)005070 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Quod dolus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 031 (c)005080 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Quod dolus evincit, juvenis dementia tollit.
Antwerpen: 1745
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 075 (b)005090 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Rebellio punita.
Antwerpen: 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 141 (a)005100 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Regnum unius diei, sive Semiramis.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 024 (a)005110 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Res, de quâ duo laborant, saepe tertio cedit.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1747
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 072 (b)005120 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Richardae fidelitas coronata ab Othone III.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1775
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 019 (a)005130 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Richardae in conjugem suum Robertum pia fidelitas.
Antwerpen: 1745
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 075 (a)005140 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Richardae in conjugem suum Robertum pia fidelitas ab Othone III. per necem imperatricis Mariae coronata.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 120 (a)005150 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Rodericus rex et Julianus comes.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1755
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 056 (a)005160 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Rodericus rex, et Julianus comes.
Antwerpen: Petrus Grangé, 1728
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 113 (a)005170 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Rollo fraude docet Mopsum submittere Bertam.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1758
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 049 (b)005180 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Romanus Diogenes.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 027 (a)005190 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Romanus Diogenes.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 074 (a)005200 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Roomschen Diogenes.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 027 (b)005210 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Rusticus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1749
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 067 (b)005220 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Rusticus astrologus.
Antwerpen: 1756
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 054 (b)005230 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Het ryk van eenen dag ofte Semiramis.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1770
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 024 (b)005240 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Saepe dat infaustum finem.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1758
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 050 (b)005250 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Samson.
Antwerpen: Martinus Verdussen, 1741
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 083 (a)005260 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Divinae justitiae tuba, sive justum Dei judicium in Mauritio Romano-Graecorum imperatore.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1753
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 059 (a)005270 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sanctius, Koning van Navarre en Castilien.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1774
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 020 (b)005280 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sanctius, Navarrae et Castellae Rex.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1774
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 020 (a)005290 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sanctus Hermengildus.
Antwerpen: 1721
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 138 (a)005300 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sanctus Hermengildus a martyrii laurea redimitus.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 103 (a)005310 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Saul, koning van Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1766
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 034 (b)005320 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Saul, rex Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1766
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 034 (a)005330 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Scaramouche medicus.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 130 (b)005340 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Scaramouche medicus.
Antwerpen: 1744
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 079 (b)005350 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sedecias.
Antwerpen: 1735
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 097 (a)005360 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sedecias.
Antwerpen: 1757
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 051 (a)005370 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sennacherib.
Antwerpen: 1756
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 053 (a)005380 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sennacherib Rex Assyriorum a Deo punitus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1747
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 072 (a)005390 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Sequitur superbos.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 132 (b)005400 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Serius aut citius qui fallit, fallitur ipse.
Antwerpen: 1742
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 084 (b)005410 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Si nubere foret novitiatus.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 103 (b)005420 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Sit quisque semper.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 125 (b)005430 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Siu vis ludere.
Antwerpen: 1718
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 145 (b)005440 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Sortis et amoris inconstans favor, sive Origenon cum Dafrosa.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 108 (a)005450 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Sosia languebat, melior tunc esse volebat: Ast ubi convaluit, mansit ut ante fuit.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1753
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 059 (b)005460 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Srobulus.
Antwerpen: 1714
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 152 (b)005470 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Stratagema amoris.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1758
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 049 (a)005480 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Stulti nec vitare venientia possunt, nec ferre praesentia.
Antwerpen: 1734
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 099 (b)005490 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Stultitia languido.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 126 (b)005500 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Stultitia languido remedia est.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 038 (c)005510 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Stultitia languido remedium est optimum.
Antwerpen: 1743
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 080 (b)005520 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Stultitia languido remedium optimum.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1777
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 014 (c)005530 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Sub impio Turcarum imperatore Frechreddi.
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 144005540 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Subacta impietas sive Clodoaldus.
Antwerpen: 1704
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 156005550 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Subdola centoculos.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 035 (c)005560 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Subdola centoculos juvenum fraus decipit Argos.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1747
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 071 (b)005570 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Subdolus ut vixit.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 029 (c)005580 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Subdolus ut vixit, quamvis mergatur in undis, // sic post fata redit, decipit usque senem.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1751
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 063 (b)005590 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Superbia fraudulenter vindicata.
Antwerpen: 1740
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 087 (a)005600 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Superbia Sennacherib.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 035 (a)005610 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Superbia vindicata sive Ugolinus.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 130 (a)005620 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Supernae gratiae.
Antwerpen: 1714
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 152 (a)005630 - Synopsis (gedrukt) - Blij-eindend treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Susanna Belgica.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1683
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 162005640 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
’t Geen loosheyd listig had gestigt, Maekt jonkheyds dwaesheyd onverrigt.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 031 (d)005650 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Te conjuge bonis.
Antwerpen: 1737
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 093 (b)005660 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Themistocles.
Antwerpen: 1771
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 023 (b)005670 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Themistocles.
Antwerpen: 1771
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 023 (a)005680 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Theophane.
Antwerpen: 1772
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 022 (a)005690 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Theophane.
Antwerpen: 1772
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 022 (b)005700 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Thomas Morus Angliae cancellarius.
Antwerpen: 1735
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 096 (a)005710 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Tolluntur in altum Ut lapsu graviore ruant.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 106 (b)005720 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Tori conjugalis amor inter Julium Sabinum et Eponinam.
Antwerpen: 1731
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 105 (a)005730 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen (naar Jean Baptiste Racine)
Tragica belli Mithridatici coronis.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1751
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 063 (a)005740 - Synopsis (gedrukt) - Toneelspel
Augustijnen van Antwerpen
Triumphe vande vier cardinale deughden.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1671
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 164005750 - Ms - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Triumpherende Gratie in Eugenia.
1743
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 081 (a)005760 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Triumphus christianae fidei.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1762
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 043 (a)005770 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Triumphus SS. Crucis.
Antwerpen: 1716
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 149005780 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Turpe senex miles: turpe senilis amor.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1754
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 057 (b)005790 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Tyndarus.
Antwerpen: 1715
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 151 (b)005800 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ulferus.
Antwerpen: 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 142005810 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Ulferus Merciae rex.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 028 (a)005820 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Ut lapsu graviore ruant tolluntur in altum.
Antwerpen: 1725
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 118 (b)005830 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Uxoria lis.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1773
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 021 (c)005840 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Varia sortis alea sive Severinus Boetius à Theodorico Gothorum rege exaltatus et trucidatus.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1752
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 062 (a)005850 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
De verduldige liefde van Joseph.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1763
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 041 (a)005860 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
De verduldige liefde van Joseph, zegenpraelende over den broederlyken haet. Zal vertoont worden door de jonkheyd der schoolen van Augustynen binnen Antwerpen 15. en 16. Februarii 1776.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 018 (a)005870 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Vin vivas felix?.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1759
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 048 (b)005880 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Vincitur in pugnis Hispanus ab Horspide Maphon: Victor in infernas fugit hinc inglorius umbras.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1754
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 058 (b)005890 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Vindicta divina sive Balthassar.
Antwerpen: 1727
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 114 (a)005900 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Vindictae furor.
Antwerpen: 1719
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 143 (a)005910 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Viribus enervis variè ridetur imago.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 120 (b)005920 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Vis invidiae sive Belisarius.
Antwerpen: 1723
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 128 (a)005930 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Vivere vis felix? thesauros quaerere noli.
Antwerpen: 1741
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 085 (b)005940 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Vivitur ex rapto.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 134 (b)005950 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
De waere getrouwigheyd van Richarda aen haeren man Robertus gekroont van Otho III door de dood van Maria zyne vrouwe.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1775
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 019 (b)005960 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Wambanus Hispanorum rex.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 031 (a)005970 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Wambanus koning van Spagnien.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1767
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 031 (b)005980 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Weder-strydt tvsschen Het Doorluchtighste Huys van Oostenryck Bestiert door de Goddelijcke voorsichtigheydt, ende Het ramp-saligh Huys van Otthoman Opghehitst door de Ongheloovigheydt, Helsche Furien &c.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1689
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 160
SB Kortrijk: GV 9505005990 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
De wulpsche jonkheyd in Manasses.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 036006000 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Xantippus.
Antwerpen: 1737
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 092 (b)006010 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Xantippus humiliatus.
Antwerpen: 1734
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 098 (b)006020 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen
Zelus Joiadae.
Antwerpen: 1716
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 150 (a)006030 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Zoo listig als hy heeft geleeft.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1768
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 029 (d)006040 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen
Zyt met uw lot te Vred’, men zal met U niet gekken.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1769
Exemplaren:
KBB: II 25.982 : 026 (b)006041 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Brussel
Nabuchodonosor Tragoedia [...] Exhibetitur à Studiosa Juventute Archi-Ducalis Gymnasi M.P. Augustini : Bruxellis die 19 augusti 1770.
Brussel: Simon t’ Serstevens, 1770
Exemplaren:
ARA Brussel EP 10911
006050 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Dendermonde
Den haet en nyd tusschen C. Marius en Sylla.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, 1775
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. XXX
006060 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Dendermonde
Het hooveerdigh huys van Tarquinius moordaedigh en bloedt-schendig in ballinghschap ghesonden [...] door de jonckheydt van het collegie van den grooten vader Augustinus [...] 1 ende 2 september 1716.
Dendermonde: Daniel van Noordthover, 1716
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 16
Facsimile006070 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Dendermonde
Keyser Carel den Vijfden vraeck nemende over het goodeloos schelmstuck van Joannes Fredericus ... / ... sal speel-wys vertoont worden door de jonckheyt van het collegie van Dendermonde.
Dendermonde: Jacobus du Caju, 1729
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 19
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile006080 - Synopsis
Augustijnen van Dendermonde
De liefde overwinnende den haet ofte Basilius overwonnen door Timocrates: bly-eyndigh treur-spel, sal op het tooneel gebrocht worden door de leerlinghen van de vierde schole in het collegie van de ... PP. Augustynen tot Dendermonde den 13 Februarii 1722.
1722
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 17
Facsimile006090 - Synopsis
Augustijnen van Dendermonde
Treur-tonneel der liefde, ende droefheydt, van den lydenden ende stervenden Jesus ge-opent door de jonckheydt van het collegie der eerw: pp. Augustynen binnen Dendermonde den [23 & 24] meert 1695.
1695
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 14
Facsimile006100 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Dendermonde
Veranderinghe der menschelycke fortunen ofte Horibinon, coningh van Asien ende Dafrosa [...] Sal speel-wys vertoont worden door de studenten van de groote sodaliteyt in het collegie der eerw. paters Augustynen binnen Dendermonde den eersten meert 1726.
Dendermonde: Daniel van Noordthover, 1726
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 18
Facsimile006110 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Dendermonde
De vreyheydt der Kercke bevochten door Henricus Coninck van Engelandt beschermt door Ludovicus den VII. Coninck van Vranckryck voor-gestaen door Thomas Aerts-bisschop van Cantelbergh ... Dendermonde ... jonckheydt van het Collegie vanden grooten Vader Augustinus
Dendermonde: Daniel van Noordthover, 1727
Exemplaren:
KBB: II 26.116 A 2 (RP)006120 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Abram triumphans.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 46 (a); G 15229 : 07; G 15229 : 08
Facsimile006121 - Vermelding
Augustijnen van Gent
Surgit origo mali de turpi saepe sodali.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 46 (b); G 15229 : 07; G 15229 : 08006130 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Acolin et Rubaea.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 44006140 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Aegyptus conservata procurante Joseph.
Jean Eton, 1722
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 31006150 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Alphonsus.
Michiel de Goesin, 1768
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 67006160 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
Ambitionis catastrophe sive Demetrius Griska.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 58 (a); G 19006 : 21006161 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Gent
Rarus homo, aut nullus, si verus quaeris, in orbe est.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 58 (b); G 19006 : 21006170 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ambitiosis catastrophe sive Demetrius Grisca Russiae autocrator.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend006180 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Amor in odia sive Menalippa.
Erven Maximiliaan Graet, 1712
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 19006190 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Amor in odio, sive Basilius.
Zonder jaar (ongeveer 1732)
Collatie: 4°: π2; [8] p.
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 12 (a)
¶ Ex. UBGent G 15229 : 12 is kort afgesneden; mogelijk is hierdoor het impressum verloren gegaan. Tekstverlies in marges en aan de onderzijde van bladzijden.
Facsimile006200 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Andronicus Comnenus, empereur de Constantinople.
Judocus Dooms, 1630
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: π1r: titel & spel & impressum; π1v: blanco
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 00006210 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Artabanus.
Judocus Dooms, 1632
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 en : b2 A3 (n
Collatie: 4°: A4; 6, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: het spel; A4r-A4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 01006220 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Athanasius inter varias calamitates.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1722
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 30006230 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Athanasius tusschen de verscheyde ellenden.
1722
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 29; G 15229 : 07006240 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Avaritia.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1716
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 21006250 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
B. Didacus d’Ortis proto-martyr.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 59006260 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
Beverlei.
Wed. Jan Meyer, 1774
Collatie: 4°: 8 p.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 69; G 19006 : 23006270 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Boosheyt rechtveerdighlijck ghestraft in Gerardus hertogh van Britannien [...] bly-eyndigh-treur-spel. Verthoont door de studenten, in het collegie van de pp. Augustynen tot Ghendt den 12. 13. ende [ ] september 1673
Maximiliaan Graet, 1673
Ceneton-vingerafdruk: 167304 - # b1=b2 vluchtigh nrechtv
Collatie: 4°: A2
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 02
Facsimile006280 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Brutus primus Reipublicae Romanae consul.
Wed. Michiel de Goesin, 1790
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 72; G 15229 : 15006290 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Canutus den IV. Coninck van Denemercken.
Judocus Dooms, Zonder jaar (ongeveer 1630)
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 00006300 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Carolus I Angliae rex decollatus.
In: Carolus I Angliae rex decollatus (Latijn)
Servais Somers, 1771
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 13 (a)
Ursicula
Facsimile006310 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Christus patiens.
Jean Eton, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 53006320 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Gent
Le combat nocturne, ou les morts vivants.
In: Carolus I Angliae rex decollatus (Latijn)
Servais Somers, 1771
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 13 (c)
Facsimile006330 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Constantia.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 40 (a)006331 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Constantia christiana sive Babylas episcopus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 40 (b)006332 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Quid nimium est fugito.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 40 (c)006340 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Constantia christiana in Nabore, et Felice.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 36 (a)006340 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
[Christelijke standvastigheid in Nabor en Felix].
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 36 (b)006350 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Constantia christiana, sive Babylas episcopus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 41 (a)006351 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
[Babylas].
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 41 (b)006352 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Nasutus sis usque licet, sis denique nasus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 41 (c)006353 -
Augustijnen van Gent
Oft dat ghy zyt geneust, of neus zyt metter daet
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 41 (d)006360 - Ms - Blijspel
Augustijnen van Gent
Controversia inter diem en noctem.
1688
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r-π2v: synopsis in het Latijn.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 07006370 - Ms - Blijspel
Augustijnen van Gent
Convivium philosophicum.
Zonder jaar (ongeveer 1685)
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r-π2v: synopsis in het Latijn.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 06006380 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Curae regum, sive Horatiorum Curiatiorumque conflictus sub Tullo Hostilio et Metio Suffetio.
Maximiliaan Graet, 1710
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 16 (a); G 19006 : 22006390 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Cyrus coningh der Persianen overwonnen door Tomeris coninginne van Schytien.
Cornelis Meyer, 1719
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 27 (b)006400 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Cyrus Persarum rex a Tomeri Schytiae regina superatus.
Cornelis Meyer, 1719
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 27 (a)006410 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Daniel in lacu leonum.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1720
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 28 (a)006410 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Daniel in de kuyl der leeuwen.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1720
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 28 (b)006420 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Diogenes Romanus.
Cornelis Meyer, 1728
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van de tragedie; π2r: personages van de komedie; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 52 (a)006421 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Poliodorus rusticus.
Cornelis Meyer, 1728
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van de tragedie; π2r: personages van de komedie; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 52 (b)006430 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Dolis icta, non victa innocentia Philysandri.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 45006440 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ecclesiae immunitas sive Thomas Cantuariensis.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 48 (a); G 15229 : 09006441 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Semper avarus eget.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 48 (b); G 15229 : 09006450 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ecercitatio scholastica [précédé d’une pièce de théâtre].
Wed. Michiel de Goesin, 1792
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend006460 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Eschines.
Petrus de (I) Goesin, 1727
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 50006470 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Eugenius triumphans.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1717
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis (Nederlands); π2r-π2v: synopsis (Latijn).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 25; G 15229 : 05006480 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Exilium Tarquinii.
Judocus Dooms, 1639
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: π1r: titel & spel & impressum; π1v: blanco
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 02
¶ Het ex. G 6597 : 2 wordt gevolgd door een Nederlands lofdicht in ms. op pater Cornelius Dielman.006490 - Ms
Augustijnen van Gent
Ganda ethnica, catholica, Hispanica.
1683
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r-π2r: synopsis in het Latijn; π2v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 05; G 15229 : 04
Facsimile006510 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ghecroonde memorie des doodts inden heylighen Henricus.
Maximiliaan Graet, 1668
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: opdracht; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 03006520 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ghestrafte onghetrouwigheyd ofte Sedecias Coninck van Juda, speelwys vertoont te Ghendt, 5 en 6 sept. 1702.
Erven Maximiliaan Graet, 1702
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 13006530 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
De ghetrouwigheyt van Belgica in alle haer beroerten aen Carolvs den II. coninck van Spagnien haeren wettighen heere [...] vertoont door de studenten van’t collegie der pp. augustynen den 16. ende 17. september 1675.
Maximiliaen Graet, 1675
Collatie: 4°: A2
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 03
Facsimile006540 - Ms
Augustijnen van Gent
Glorieuse doodt van Adrianus onder Maximianus.
1677
Collatie: 2°: π16; [32] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; fol. π1v-π2v: synopsis; fol. π3r-π16v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 04 (a)006541 - Ms
Augustijnen van Gent
Glorieuse doodt van Adrianus onder Maximianus.
In: Glorieuse doodt van Adrianus onder Maximianus
1677
Collatie: 2°: π16; [32] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; fol. π1v-π2v: synopsis in het Nederlands; fol. π3r-π16v: het spel in het Latijn.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 04 (b)006550 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Henricus fatalis.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 47 (a)006551 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Grillus.
Jean Eton, 1726
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 47 (b)006560 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
De heylighe vyf wonden.
Maximiliaen Graet, 1655
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 01
Facsimile006570 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Hoovaerdig huys van Tarquinius.
Michiel de Goesin, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van het treurspel en van het blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 64 (a)006571 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Als d’hoovaerdy’ is groot en bot.
Michiel de Goesin, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 64 (b)006580 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Hooveerdigheyt gestraft.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 42006590 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Gent
Horatiorum Curatiorumque conflictus sub Tullio Hostilio.
Erven Maximiliaan Graet, 1696
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis in het Latijn.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 09006600 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Imperii sacrilega tyrannide foedati.
Petrus de (I) Goesin, 1728
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 51 (a)006601 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Pictoribus alta potestas.
Petrus de (I) Goesin, 1728
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 51 (b)006610 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ingratitudo per Elenahan.
Erven Maximiliaan Graet, 1711
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 18 (a)006620 - Ms
Augustijnen van Gent
Innocentia victrix.
1757
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 24006630 - Synopsis - Opera
Augustijnen van Gent
De jagt van Henricus den IV.
In: Carolus I Angliae rex decollatus (Latijn)
Servais Somers, 1771
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 13 (d)
¶ Met muziek van Petrus Verheyen
Facsimile006640 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Jephte.
Erven Maximiliaan Graet, 1702
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend006650 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joannes Aratus.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 35 (a)006650 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joannes Aratus.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 35 (b)006660 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joannes Nepomucenus martelaer.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 61 (a)006670 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joannes Nepomucenus martelaer.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 62 (a)006670 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Quis dolus affirmet, valeat quod fallere mortem.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 62 (b)006671 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
De doodt, die door bedrog een ander tracht te plaegen.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van treurspel en blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 61 (b)006680 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joannes puer impus parricida.
Jean Eton, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: personages van de tragedie & de komedie; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 56 (a)006681 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Stultus stultitiâ luditur ipse sua.
Jean Eton, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: personages van de tragedie & de komedie; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 56 (b)006690 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
Job.
Jean Eton, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 54 (a)006691 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Gent
Alludit patiens patienti Mopsus Iöbo.
Jean Eton, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 54 (a)006700 - Ms
Augustijnen van Gent
Jonas Propheta, ceu Justitia Divina misericorditer puniens.
1688
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r-π2v: synopsis in het Latijn.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 08006710 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Joseph a fratribus venditus.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r personages van treurspel en blijspel; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 60 (a)006711 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Gent
Malum consilium consultori pessimum.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r personages van treurspel en blijspel; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 60 (b)006720 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Judocus.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 34 (a)006730 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Judocus.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 34 (b)006740 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Justinianus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 39 (a)006741 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Justinianus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 39 (b)006750 - Synopsis
Augustijnen van Gent
[Karel I koning van Engeland onthoofd].
In: Carolus I Angliae rex decollatus (Latijn)
Servais Somers, 1771
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 13 (b)006760 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ladislaus XV. Bohemorum rex.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van het treurspel; π2r: korte inhoud & personages van het blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 63 (a)006761 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Subdola diverso tantatur hypocrisis astu.
Michiel de Goesin, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van het treurspel; π2r: korte inhoud & personages van het blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 63 (b)006770 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Langh-ghewensten vrede met omhelsinghe der rechtveerdigheyt in het ghemoeten der bermhertigheyt ende waerheyt.
Erven Maximiliaan Graet, 1698
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 10006780 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Marcus Atilius Regulus.
Wed. Michiel de Goesin, 1755
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 70 (b)006790 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Marcus Atilius Regulus.
Wed. Michiel de Goesin, 1755
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 70 (a)006800 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Nil nisi principium belli.
1718
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 26006810 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Octavianus Augustus C. Julii Caesaeris avunculi sui paricidium vindicans, exhibetur a studiosâ Juventute Gymnasii S. Augustini.
Erven Maximiliaan Graet, 1708
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & synopsis van het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 14 (a)006810 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Wraeck-lust in Octavianus Augustus teghen de moortdaet van C. Julius Caesaer synen oom. Speel-wys vertoont door de Jonkheyt van het Collegie van den Grooten Vader Augustinus.
Erven Maximiliaan Graet, 1708
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 14 (b)
¶ Met de Latijnse tekst op één vel gedrukt006820 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Omsichtigheydt der Coninghen, ofte glorieusen strydt tusschen dry Horatii, ende Curiatii onder Tullus Hostilius Coninck der Romeynen, ende Metius Suffetius Hertogh der Albanen. Speel-wys vertoont door de Ionckheyt van het Collegie van den Grooten Vader Augustinus, binnen Ghent den 5. en 6. September 1710.
Erven Maximiliaan Graet, 1710
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 16 (b)006830 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ondancbaerheyt van Elenahan.
Erven Maximiliaan Graet, 1711
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 18 (b)006840 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Ontrauwige arglistigheyt verandert in zegenpralende loosheyt.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1723
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 32006850 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Ortus in occasu, sive Semiramidis mortem mariti Memnonis vindicantis ad solium Assyriae per interitum Regis Nini ascensus.
Cornelis Meyer, 1730
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r: argumentum & personages van de komedie Philemus; π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7878 (a)006860 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
Perfidia sibi vindex seu Julianus Comes.
Maurice van der Ween, 1710
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud van tragedie en komedie; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 15006870 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Perfidus Ibrahim et fidelis Mahomet.
Jean Eton, 1724
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 37006880 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Petrus I. Russiae autocrator corripiens.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 66006890 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Gent
Philenus.
In: Ortus in occasu, sive Semiramidis mortem mariti Memnonis vindicantis ad solium Assyriae per interitum Regis Nini ascensus.
Cornelis Meyer, 1730
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages van Ortus in occasu; π2r: argumentum & personages van de komedie Philemus; π2v: synopsis van het spel Ortus in occasu.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7878 (b)006900 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Pressa, non oppressa fidelitas.
Jean Eton, 1727
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 49 (a)006901 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Mato ultimae fecis rusticus.
Jean Eton, 1727
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 49 (b)006910 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Gent
Quis dolus affirmet, valeat quid fallere mortem.
In: Joannes Nepomucenus martyr.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7822 (b)006920 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Ride, sed quem, vide.
In: Amor in odio, sive Basilius
Zonder jaar (ongeveer 1732)
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 12 (b)006930 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Gent
Salomona met haere zeven zoonen de Machabëen.
Servais Somers, 1771
Collatie: 4°: 8 p.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 68006940 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Sedecias.
Wed. Michiel de Goesin, 1776
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 71 (b); G 15229 : 14 (b)006950 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Sedecias tragoedia exhibetur à studiosa juventute gymnasii Magni P. Augustini. Gandavi die 24. & 26. Augusti 1776.
Wed. Michiel de Goesin, 1776
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 71 (a); G 15229 : 14 (b)006960 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Semiramis.
Augustinus Graet, 1714
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 20 (a)006961 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Semiramis.
Augustinus Graet, 1714
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 20 (b)006970 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Sigismundus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 38 (a)006971 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Sigismundus.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r: synopsis (Latijn); π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 38 (b)006980 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Spectaculum vindictae per Triphum Aldericum, et Anath.
1716
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina & korte inhoud; π1v: synopsis (Latijn); π2r: personages; π2v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 22; G 15229 : 11006990 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
De staet-gierigheydt bestraft in Amalaberga ende Hermofredus.
Michiel de Goesin, 1731
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud van het treurspel & personages van het treurspel & het blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 57 (a)006991 - Synopsis (gedrukt) - Blijspel
Augustijnen van Gent
Wat is de werelt? ’t is maer schyn.
Michiel de Goesin, 1731
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud van het treurspel & personages van het treurspel & het blijspel; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 57 (b)007000 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Stratagema perfidiae versum in calliditatis triumphum.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1723
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 33007010 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Subacta impietas, sive Clodoaldus, everso crodo, per Carolum Magnum.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1716
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina & korte inhoud; π1v: synopsis (Latijn).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 23 (a)007011 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Onderghebrachte Goddeloosheyt ofte Clodoaldus door Carolus den Grooten tot het waer geloof bekeert.
Franciscus en Dominicus van der Ween, 1716
Collatie: 2°: π1; [2] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: synopsis (Nederlands).
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 23 (b)007020 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Superba Tarquinii domus.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 65007030 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Superbia punita.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 43 (a)007031 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Nobilis esse cupit dives ignobilis antè.
Jean Eton, 1725
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 43 (b)007040 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Gent
Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa.
Augustinus Graet, 1720
Exemplaren:
UBGent: G 15229 : 06
Ursicula
Facsimile007050 - Vermelding
Augustijnen van Gent
De verbeterde zoonen ofte geluk uyt ongeluk.
1776
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 71 (c); G 15229 : 14 (c)007060 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Gent
Tonneel-spel wraeck-lust in Octavianus Augustus teghen de moordt-daet van Cajus Julius Caesar synen oom [...] speel wijs vertoont door de ionckheyt van het collegie der PP. Augustynen binnen Ghendt, den 4. ende 5. september 1699.
Erven Maximiliaan Graet, 1699
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π2r-π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 12007070 - Synopsis
Augustijnen van Gent
De zegenpraelende gratie in de Heylige Eugenia.
Cornelis Meyer, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van de tragedie; π2r: korte inhoud & personages van de komedie; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 55 (a)007070 - Synopsis
Augustijnen van Gent
Nicobulus.
Cornelis Meyer, 1729
Collatie: 2°: π2; [4] p.
Katernopbouw: fol. π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud & personages van de tragedie; π2r: korte inhoud & personages van de komedie; π2v: synopsis.
Exemplaren:
UBGent: G 6597 : 55 (b)007080 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Ieper
Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693 = Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric
Ieper: Jacques de Rave, 1693
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 00 : (b)
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile007090 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Augustijnen van Ieper
Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693 = Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric
Ieper: Jacques de Rave, 1693
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 00 : (a)
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile007100 - Synopsis (gedrukt)
Augustijnen van Ieper
De ongheluckighe uyt-werckinghe der wraecke vertoont in Hormisda, coninck van Persien.
Ieper: Domijn Ramault, 1666
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π1v-π2v: synopsis van het spel van Hormisda en de klucht van Strophio..
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9508 (a)007110 - Synopsis (gedrukt) - Kluchtspel
Augustijnen van Ieper
Strophio.
In: Ongheluckighe uyt-werckinghe der wraecke vertoont in Hormisda
Ieper: Domijn Ramault, 1666
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π1v-π2v: synopsis van het spel van Hormisda en de klucht van Strophio..
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9508 (b)007120 - Synopsis
Augustijnen van Leuven
Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden.
Leuven: Bernardijn Maes, 1636
Collatie: 4°: [A]4
Exemplaren:
EHC: C 117994
Ursicula007130 - Eerste druk - Toneelspel
Auteur van de Verdeeling van Polen
De samenspanning der arenden, een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel. Door den schrijver der Verdeeling van Poolen [= Theophilus Lindsey]. Uit het Turksch vertaald.
Constantinopel (fictief): Fictief: “In de drukkery van ’t serail, in ’t jaar der Hegira”, Zonder jaar (ongeveer 1783)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 r, : b2 F3 en
Collatie: 8°: A-E8, F1
Exemplaren:
KBH: Pft. 20094
UBA: Pamflet R o 1 : 2; Port. ton. 2-7
UBL: 1092 C 40; Thyspf 15498
UBU: Te Winkel 64
Bibl. Rijksmuseum Pamfletten F.M.
¶ De samenspanning is die tussen Catharina II van Rusland en Josef II van Oostenrijk. Er wordt in het stuk gesproken over de luchtballon van Montgolfier (1783).007140 - Eerste druk
Auteur van de Verdeeling van Polen (naar het Frans van Jos-Math. Gérard de Rayneval)
De verdeeling van Polen in VII samenspraken, tusschen hoog standspersonen, tooneelswijze voorgedragen.
Keulen: Joh. Kreitzer, 1775
Exemplaren:
UBA: 336 D 25; 566 D 7 : 2
UBL: 1092 C 37007150 - Ms
Jacob Awijts
Menschelijcke Broosheit.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
KBB: Ms 21.659007160 - Ms
J. Ayrer (naar het Latijn van Georgius Macropedius)
Aluta
Zonder jaar (ongeveer 1600)
Exemplaren:
Dresden M 4 1498
007170 - Eerste druk
J. Ayrer (naar het Latijn van Georgius Macropedius)
Aluta
1618
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007180 - Eerste druk - Toneelspel
Anthony B. (naar het Duits van Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann)
De edelmoedige generaal.
Amsterdam: Willem Coertse Jr., 1779
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 D2 go : b2 H3 y$
Collatie: 8°: π1, D-G8, H4; [2], [72] p. [p. 49-120]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: echtheidsverklaring; D1r: Franse titel; D1v: personages; D2r-H4r: het spel; H4v: Naricht van den Hoogduistche [sic] opsteller.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67899
KBH: 209 D 75
UBA: 693 F 94; OK 63-9625
UBL: 1088 D 26 : 2; 1088 G 14 : 2
UBU: Z oct. 3080
¶ Ex. UBL 1088 D 26 : 2 op groot papier.007190 - Eerste druk - Blijspel
H. van B. [= S. van der Star]
De onkundige diamantslyper, dog slimme koppelaar.
Amsterdam: Voor de auteur, te bekomen bij Barent Das en Willem Boman, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A n$n : b2 C $n
Collatie: 8°: π1, A-B8, C2; 2, 36 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-C2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 M 2
TIN: 72 G 70 : 2
UBL: 1094 G 44 : 2
¶ Auteur ‘H:V:B.’ is volgens CBMNL S. van der Star.007200 - Eerste druk - Toneelspel
M.B. (naar het Duits van Christoph Heinrich Bindseil)
Luim en goedhartigheid.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - b1 A en : b2 E5 ij$l
Exemplaren:
TIN: 5 G 60
UBA: 693 G 40
UBL: 1088 E 33; 1090 G 5
UBU: Te Winkel 836
¶ UBL 1088 E 33 op groot papier.007210 - Eerste druk - Martelaarstragedie
B.P.H.E.S.A.C.
Kloekmoedige martelie van de H. maegd en martelaeresse Catharina, door den vreeden tyran Maximinus, keyser van de Oosten.
Jan Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - b1 B e : b2 D2 rin
Exemplaren:
BNF: Yth. 68708
Artesis-KC: MTOD—TV—BPHE-kloekmo-1007220 - - Tafelspel
M. van Baarlant
Cupidoôs speel-tuigh, op-geoffert de seer weerdige Heer: Nicolaus vander Goes, en de deught-gevyerde Juffer, Maria Vager; als sy samen in d’echt verknochten den [geen datum].
In: De uyt-muntende Dorimena
Dordrecht: Nicolaes de Vries, 1652
Ceneton-vingerafdruk: 165208 - a1 A2 e$e : a2 D e - b1 D2 or$a : b2 D5 rgeet$d - c1 E e : c2 I5 n$sc
Collatie: 8°: D2v-D6r; [8] p. [p. 44-51]
Katernopbouw: D2v-D6r: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1197 F 17 : 2007230 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
De aderlating.
In: Kamerspelen door J.A. Backer
Dordrecht: J. Kleton, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 C y : b2 D5 $w
Exemplaren:
BNF: Yi. 52 : 2
SBH: 127 A 22 : 2007240 - Eerste druk - Treurspel
Jan Aukes Backer
Agnes de Castro.
Hoorn: Tjalling Tjallingius, Zonder jaar (ongeveer 1775)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *3 ,$d - b1 A $d : b2 D2 lt,$d
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D3r: het spel; D3v: blanco; D4r-D4v: fondslijst Tjalling Tjallingius.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67082
GBR: 1352 E 47
TIN: 4 D 7 : 1; 20 C 44
UBA: 689 C 10
UBL: 1090 G 11; 1087 D 61
¶ Ex. UBL 1087 D 61 op groot papier. Dit ex. bevat een samenvattin in ms. van 5 p.007250 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
Alardus, of de zelfmoord door liefde.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 * g$ : a2 *3 be - b1 A $M : b2 G4 $wi
Collatie: 8°: π2, *4, A-F8, G6; [12], 108 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; *1r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1-G6v: het spel; G7r-G8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 4 D 7 : 3; 16 G 79
UBA: 690 C 119
UBL: 1088 E 37; 1090 G 13
¶ Exx. TIN 16 G 79 en UBL 1088 E 37 op groot papier.
Facsimile007260 - Herdruk
Jan Aukes Backer
Alardus, of de zelfmoord door liefde.
1801
Exemplaren:
TIN: 16 F 54
007270 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
De beloonde deugd.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 *3 $ho : a2 *4 $b - b1 A N : b2 C5 $Is
Collatie: 8°: π1, *6 [*5v als *4], A-B8, C7; [14], 59 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r : titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-C7r: het spel; C7v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67364
KNAW: Cat. 1891 p. 220
TIN: 4 D 7 : 2; 72 E 26
UBL: 1088 E 36; 1090 G 12
¶ UBL 1088 E 36 op groot papier;007280 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
Brunon, of Niemand is gelukkiger dan die gelukkigen maakt.
In: Kamerspelen door J.A. Backer
Dordrecht: J. Kleton, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 G l : b2 I3 uw
Exemplaren:
BNF: Yi. 52 : 4
SBH: 127 A 22 : 4007290 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
De Parysche Schoenmaker, of natuur is deugt.
In: Kamerspelen door J.A. Backer
Dordrecht: J. Kleton, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 E ven : b2 F5 hem
Exemplaren:
BNF: Yi. 52 : 3
SBH: 127 A 22 : 3007300 - Eerste druk - Treurspel
[Jan Aukes Backer]
De dood van Seneca.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A am : b2 D3 gest
Collatie: 8°: π1, A-C8, D3; [2], 54 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-D3v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1096 G 49 : 5007310 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
Ferdinand en Constantia.
In: Kamerspelen door J.A. Backer
Dordrecht: J. Kleton, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A2 plus : b2 B5 DI
Collatie: 8°: π1, A-H8, I4; [2], 135, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 52 : 1
SBH: 127 A 22 : 1007320 - Eerste druk - Zedelijk blijspel
Jan Aukes Backer (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix)
De financier.
Leiden: Cornelis van Hoogeveen Junior, 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A3 bu : b2 C3 -d
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 C 10 : 1; 5 H 79
UBL: 1087 G 58; 1095 C 1 : 7; 1095 C 6 : 2
¶ UBL 1095 C 1 : 7 op groot papier.; Ex. TIN 4 C 10 in Hoogeveen, Tooneelpoëzy II.007330 - Herdruk - Zedelijk blijspel
Jan Aukes Backer (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix)
De financier.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 ebu : b2 C3 -$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1096 G 49 : 6007340 - Eerste druk - Voorspel
Jan Aukes Backer
De Hollandsche Maagd, in Leeuwenhof.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A ,$ : b2 A3 oo
Collatie: 8°: A1r-A3r; 5 p.
Katernopbouw: A1r-A3r: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1096 G 49 : 3 : a
¶ Voorspel bij Zoutman, of de doggerbanksche helden.007350 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges)
De jaloersche vrouw.
Haarlem: Adriaan Loosjes Pz., 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 A2 taan : a2 A3 e$ve - b1 A4 op$d : b2 K5 $te$w
Collatie: 8°: π1, A-K8; [2], 159, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r-A3r: Aan den leezer; A3v: personages; A4r-K8r: het spel; K8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 4 D 8 : 3
UBA: 692 E 112
UBL: 1088 E 39 : 2; 1090 G 9 : 1; (1098 G 31)
¶ UBL 1088 E 39 : 2 op groot papier. UBL 1098 G 31 is een titeluitgave, in 1791 verschenen bij C.B. van Brussel. Prozavertaling; vergelijk die van Hermanus Asschenbergh of Henri Jean Roullaud.007360 - Herdruk - Toneelspel
Jan Aukes Backer (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges)
De jaloersche vrouw.
Haarlem: C.B. van Brussel, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - a1 A2 aa : a2 A4 p$d - b1 A3 w!$ : b2 K5 te$
Collatie: 8°: π1, A-K8; [2], 159, [1] p.
Exemplaren:
KBH: 928 C 25
Tresoar: A 2349 *
UBL: 1098 G 31
¶ Prozavertaling; vergelijk die van Hermanus Asschenbergh of Henri Jean Roullaud.007370 - Eerste druk - Zinspelend blijspel
Jan Aukes Backer
Jonkheer Dirk de Braave, of de Overysselsche boerenredding.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Exemplaren:
UBA: 691 H 3
UBL: 1096 G 49 : 2
¶ Verheerlijking van Joh. Dirk Capellen tot den Poll.007380 - Herdruk
Jan Aukes Backer
Jonkheer Dirk de Braave, of de Overysselsche boerenredding.
Amsterdam: Jan Louis van Laar Mahuet, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $ee : b2 E5 $zal$
Exemplaren:
TIN: 5 G 40
UBA: 689 G 65
UBL: 1095 F 30007390 - Eerste druk - Toneelspel
[Jan Aukes Backer]
Josephus de Tweede en de dief uit nood.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A r : b2 E4 do
Collatie: 8°: π1, A-D8, E6; [2], 76 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-E6v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1096 G 49 : 4007400 - Eerste druk - Herders zangspel
Jan Aukes Backer
De moerbeziën boom.
Amsterdam: D. M. Langeveld, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 A2 den, : a2 A3 $JA - b1 A4 r$u : b2 C5 $laa
Collatie: 8°: π2, A-C8, I2; [4], 46, [2] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v-π2v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-C7v: het spel; C8r: de muziek der zangstukken; C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69182
UBA: 687 E 81
UBL: 1088 E 39 : 1; 1090 G 8 : 1
¶ UBL 1088 E 39 : 1 op groot papier.007410 - Eerste druk - Herders zangspel
Jan Aukes Backer
Het ontdekt bedrog.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 *4 za : a2 *5 $z - b1 A ,$z : b2 C3 mij
Collatie: 8°: *8, A-B8, C5; [2], [16], 42 p.
Katernopbouw: *1-*1v: blanco; *2r: Franse titelpagina; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: motto; *4r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-C6v: het spel
Exemplaren:
BNF: Yth. 69321
TIN: 4 D 8 : 1; 19 E 91
UBA: 692 C 139
UBL: 1088 E 38; 1090 G 14
¶ Ex. UBL 1088 E 38 op groot papier. Ex. TIN 4 D 8 heeft een extra blad: π1r: titelpagina Tooneel Poezy; π1v: blanco.007420 - Eerste druk - Treurspel
Jan Aukes Backer (naar het Duits van Onbekend)
De ritmeester Erlau, of veroordeelde onschuld.
Haarlem: Adriaan Loosjes Pz, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - b1 A er : b2 I s
Collatie: 8°: π2, A-H8, I2; [4], 130, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: Franse titel; π2v: personages; A1r-I1v: het spel; I2r: catalogus; I2v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: Cat. 1891 p. 220
TIN: 4 D 8 : 2
UBL: 1088 E 39 : 3; 1090 G 8 : 3
¶ UBL 1088 E 39 : 3 op groot papier.007430 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Aukes Backer
De zeldzaame bedelaar.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A4 riet : b2 C5 t$m
Collatie: 8°: A-C8; 46, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-C7v: het spel; C8r-C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70320
Tresoar: A 1630 : 20 : 4
Artesis-KC: MTOD—TV—BACK-zeldzaa-1
TIN: 54 F 57
UBA: 692 F 28
UBL: 1095 G 45; 1098 C 68
¶ Ex. UBL 1098 C 68 op groot papier.007440 - Eerste druk - Treurspel
Jan Aukes Backer
Zoutman, of de doggerbanksche helden.
In: Het Amsteldamsche schoutoneel, deel 2.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1796
Exemplaren:
UBL: 1096 G 49 : 3 : b007450 - Eerste druk
J. Baertsoen
Abraham.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007460 - Eerste druk
J. Baertsoen
Bekering van Achatius.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007470 - Eerste druk
J.J. Baey (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Alziere of den Americaen Christen.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007480 - Herdruk - Treurspel
J.J. Baey (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Alziere of den Americaen Christen.
Belle: Spadenryken-kamer, 1778
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007490 - Eerste druk - Herders verjaarspel
Laurens Bake
Gloorroos en Adelgond
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - b1 A2 de$ : b2 A5 d$g
Exemplaren:
BNF: Yth. 68243
GBR: 1352 E 46
TIN: 7 E 33
UBA: Port. ton. 91-6
UBL: 1089 C 4; 1090 G 15; 1090 G 18
¶ Exx. TIN 7 E 33 en CBMNL 2732 op groot papier.007500 - Eerste druk - Treurspel
Jan Bara
Galteno en Alimene, of verdoemde ontrouw.
Amsterdam: Jan van Duisberg, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165608 - a1 A2 $en - b1 A3 $Ma : b2 D5 en$
Collatie: 8°: A-D8; 59, [5] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorreden; A2v: personages; A3r-D6r: het spel; D5v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11556 B 42 : 2
BNF: Yth. 68052
GBR: 1360 E 26 : 2; 1361 G 41 : 2; 1409 D 9 : 2
KBH: 841 F 27 : 2
Tresoar: A 2356
SBH: 80 A 49 : 2
UBA: 204 G 2 : 2; (Muz. 115 : 2); OK 63-8313 [olim: 690 G 37]; OK 65-757 : 4; OK 69-104 : 2
UBL: 1090 G 16 : 1; 1200 F 11 : 2
UBU: (Moltzer 2 G 14)
¶ Ex. UBA Muz. 115 : 2 is kort afgesneden zodat het impressum deels ontbreekt.007510 - Herdruk - Treurspel
Jan Bara
Galteno en Alimene, of verdoemde ontrouw.
Amsterdam: Johannes Smit, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 tjes. - b1 A3 aa : b2 D5 n$’t$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan den lezer; A2v: personages; A3r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2633; Yi. 1063
KBH: 8 F 33 : 2
SBH: 127 A 23 : 2; 127 A 24 : 2; 129 A 2 : 3
TIN: 4 D 9 : 1; 4 D 10 : 1; 24 A 74
UBA: 687 H 20 : 7
UBL: 1089 C 1 : 1
¶ Ex. KBH 8 F 33 : 2 en TIN 4 D 9 : 1 en 24 A 74 op blauw papier. UBL 1089 C 1 : 1 op groot papier.007520 - Eerste druk - Treurspel
Jan Bara
Herstelde vorst, of geluckigh ongeluck.
Amsterdam: Lodewyck Spillebout, 1650
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - a1 *3 p$for : a2 **3 ckelb - b1 A e : b2 I3 n$w
Collatie: 4°: *-**4, A-I4; [16], [72] p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 22
BNF: Yi. 1074
KBB: II 27.650 A : 8
KBH: 760 E 69
SBH: 129 A 2 : 1
SPB: 6.14.5.21
UBA: O 62-4199 [olim: 687 H 14] : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula007530 - Herdruk - Treurspel
Jan Bara
Herstelde vorst, of gelukkig ongeluk.
Amsterdam: Johannes Smit, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 rdel : a2 A5 ,$pu - b1 B s : b2 G ie
Collatie: 8°: A-F8, G2; [16], 82, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: voorrede; A4r-A5v: lofdichten; A6r-A8r: inhoud; A8v: personages; B1r-G1v: het spel; G2r: “Aan juffrouw P. van Limburg.”; G2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2632
GBR: 1409 D 9 : 1
KBH: 8 F 33 : 1
SBH: 127 A 23 : 1; 127 A 24 : 1
TIN: 4 D 9 : 2; 4 D 10 : 2
UBL: 1089 C 1 : 2; 1090 G 16 : 2
UBN: Br 38863
¶ Ex. KBH 8 F 33 : 1 en TIN 4 D 9 : 2 op blauw papier. UBL 1089 C 1 : 2 op groot papier.007540 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Bara
Klucht van ick kenje niet.
Amsterdam: Abraham van Lanckom, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166404 - b1 A2 n$o : b2 B3 $von
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1082
GBR: 1402 H 29; 1409 D 9 : 3
EHC: C 257282
UBA: O 62-4199 [olim: 687 H 14] : 3; Port. ton. 113-9
UBN: 809 C 40 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile007550 - Herdruk - Kluchtspel
Jan Bara
Klucht van ik kenje niet, vermeerderd met een opdracht.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 $vee : a2 A3 ,$I - b1 A4 wel$ : b2 B3 f;$
Collatie: 8°: A8, B4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: gedicht; A3v: personages; A4r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68756
GBR: 1360 E 26 : 3; 1409 D 9 : 3
KBH: 32 M 26
SPB: 6.14.5.21; 6.10.2.30
UBA: OK 63-7142 [olim: 687 H 12]; OK 69-104 : 3
UBGent: BL 5008 : 5; BL 7044 : 2*
UBL: 1090 G 16 : 3
Facsimile007560 - Herdruk - Kluchtspel
Jan Bara
Ik kenje niet, vermeerderd met een opdracht.
Amsterdam: Johannes Smit, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 $we : a2 A3 $ke - b1 A4 n$zo : b2 B4 $Ey
Collatie: 8°: A8, B7; 29, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: gedicht; A3v: personages; A4r-B7r: het spel; B7v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2635
KBH: 8 F 33 : 3
SBH: 127 A 23 : 3; (127 A 24 : 3)
TIN: 4 D 9 : 3; 4 D 10 : 3
UBL: 1089 C 1 : 3
¶ Ex. KBH 8 F 33 : 3 en TIN 4 D 9 : 3 op blauw papier; SBH 127 A 24 : 3 eveneens, maar incompleet. — UBL 1089 C 1 : 3 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Ursicula007570 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Bara
Het verslingert Moekroesje.
Amsterdam: Adriaen Venendael, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - b1 A2 n$C : b2 C a
Collatie: 4°: A-B4, C2 [B2 als A2]; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1235
SBH: 129 A 2 : 2
UBA: O 62-4199 [olim: 687 H 14] : 4
UBN: 809 C 40 : 2
UBU: Moltzer 6 B 25
Ceneton teksteditie
Ursicula007580 - Herdruk - Kluchtspel
Jan Bara
Het verslingert Moekroesje.
Amsterdam: Johannes Smit, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - b1 A2 elrif : b2 B5 ang$
Collatie: 8°: A8, B7; 29, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B7r: het spel; B7v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2634
GBR: 1409 D 9 : 4
KBH: 8 F 33 : 4
SBH: 127 A 23 : 4; 127 A 24 : 4
TIN: 4 D 9 : 4; 4 D 10 : 4; 72 E 14
UBL: 1089 C 1 : 4; 1090 G 16 : 4
¶ Ex. KBH 8 F 33 : 4 en TIN 4 D 9 : 4 op blauw papier. UBL 1089 C 1 : 4 op groot papier.007590 - Eerste druk - Toneelspel
[Abraham Louis Barbaz]
De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche kust.
Amsterdam / Westzaandam: Hendrik van Aken, en J.F. Nieman, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 *3 ged - b1 A4 e$n : b2 F5 oze
Exemplaren:
BNF: Yth. 67070
DSU: 489-71.574
TIN: 5 H 63
UBA: OK 63-8569 [olim: 691 C 131]; Pfl. U m 20
UBL: 1095 E 33; 1096 C 9
¶ Ex. TIN 5 H 63 op groot papier. Aan A.L. Barbaz toegeschreven door een advertentie in de Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant van 16 december 1799. Zie ook de Lierzang op de landing en aftogt der Engelschen en Russen aan en van de Bataafsche kust, in den jare 1799 / Abraham Louis Barbaz (Amsterdam, Uylenbroek, 1799; UBA Pfl. U m 8a)007600 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Agathokles.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 *3 n,$ : a2 *5 ryk: b1 B k : b2 G D
Collatie: 8°: *8, B-F8, G1; 98 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: citaat; *3r-*6r: voorrede; *6v: personages; *7r-*8v en B1r-G6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67077
KBH: 2201 E 26 : 1
SBH: 73 K 53
TIN: 16 D 31
UBA: O 62-4867 [olim: 689 C 9]; O 62-7542 [olim: 1020 E 65] : 4; OK 63-7157 [olim: 687 G 16]
UBGent: Acc 6018*
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 12 :
UBL: 1089 C 15; 1090 G 33
UBU: Te Winkel 648
¶ Op de titelpagina staat het jaartal 1718; dit is een zetfout: op de laatste pagina staat 1798. Door de cat. BNF abusievelijk op 1793 gedateerd; door cat. UB Gent ten onrechte op 1718; Uylenbroek is werkzaam tot 1809. Exx. TIN 16 D 31, UBA O 62-4867 en UBL 1089 C 15 op groot papier. KBH 2201 E 26 is uit de bibliotheek van Jan te Winkel (evenals het ex. in de UBU).
Ceneton teksteditie
Facsimile007610 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 n$a - b1 A4 $tro : b2 E5 $ve
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: (voorwoord); A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 48
KBH: 559 G 22 : 2
SBH: 73 K 55
UBA: O 62-4871 [olim: 689 C 19]; P.C. Hoofthuis 275 D 14
UBGent: Acc 6043*
UBL: 1089 C 17 : 3; 1090 G 35 : 3
UBN: Br Ned. 1800 : 2
UBU: Te Winkel 171
¶ UBL 1089 C 17 : 3 op groot papier.
Facsimile007620 - Eerste druk - Toneelspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans (naar het Engels) van Jean François de la Harpe / Geo. Lillo)
Barnewel.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 *3 k$v : a2 *5 L$m - b1 B id : b2 F3 CI
Collatie: 8°: *8, B-E8, F4; 86, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; 1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*5r: voorrede; *5v: personages; *6r-F3v: het spel; F4r-F4v: fondslijst Uylenbroek.
Exemplaren:
TIN: 19 B 70
UBA: O 62-4319 [olim: 688 B 78]; OK 63-7151 [olim: 687 G 1]
UBGent: Acc 6012
UBL: 1089 C 18 : 3; 1090 G 36 : 3
Alkmaar, Regionaal Archief: 52 C 5 : 3
¶ Ex. UBA 687 G 1 met ingeplakte rolverdelingen van 1797 - 1800 en 1802. Exx. TIN 19 B 70 en UBL 1089 C 18 : 3 op groot papier.007630 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Ant.-Vinc. Arnault)
Blanka en Montcassin, of de Venetianen.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A4 $Sp : b2 F5 cht$,
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-F5v: het spel; F6r-F8v: aantekennigen.
Exemplaren:
TIN: 5 A 36
UBA: 687 G 3; 690 F 80
UBGent: Acc 6016
UBL: 1089 C 20; 1090 G 38
NB Wenen:
¶ Exx. UBA 690 F 80 en UBL 1089 C 20 op groot papier.007640 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Edipus.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - a1 *2 v : a2 *3 o - b1 A m : b2 E3 ert
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Richelieu, 8° RF 14115 : 1
KBH: 2201 E 26 : 6
EHC: 613595
TIN: 5 B 11
UBA: 687 H 13 : 2; 693 D 22
UBL: 1089 C 21; 1090 G 39
NB Wenen:
¶ UBL 1089 C 21 en TIN 5 B 11 op groot papier.007650 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz
Elmire de Vilarez
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 *3 ,$ : a2 **2 à$ - b1 B3 kt : b2 H t
Collatie: 8°: A-G8, H2 [A1-B2 als *1-**2]; 114, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: citaat uit het spel; *3r-*3v: opdracht; *3r-**2r: voorrede; **2v: personages; B3r-H1v: het spel; H2r: fondslijst Uylenbroek; H2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 11
BNF: Yth. 67964
EHC: 587309; 603110
SBH: 73 K 54
UBA: O 62-4041 [olim: 687 C 67]; O 62-7542 [olim: 1020 E 65] : 3; OK 63-7158 [olim: 687 G 20]
UBGent: Acc 6011
UBGron: ’Ep ’Ep G 435 : 2
UBL: 1089 C 16; 1090 G 34
[Alkmaar, Regionaal Archief: 52 C 5 : 1]
¶ Ex. UBL 1089 C 16 op groot papier — Aan R.A. Alkmaar 52 C 5 : 1 ontbreekt folium H2
Facsimile007660 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle)
Ericia, of de Vestaalsche maagd.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - a1 A3 t$e : a2 A5 $ze - b1 B t : b2 D5 ,$m
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Exemplaren:
EHC: 602982
SBH: 73 K 50
TIN: 13 H 114
UBA: O 62-5530 [olim: 690 F 52]; OK 63-7154 [olim: 687 G 8]; OK 63-8018 [olim: 689 H 113]
UBGron: ’Ep ’Ep H 12 : 12
UBL: 1089 C 12; 1090 G 30
UBU: Te Winkel 279
¶ UBA O 62-5530 en UBL 1089 C 12 op groot papier.007670 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Louis Barbaz
De gelykheid.
Amsterdam: Erfg. van Cesar Noël Guerin, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 179508 - a1 *3 ge - b1 A nd : b2 D5 $wa
Exemplaren:
GBR: 1360 H 41
SBH: 73 K 51
TIN: 1 B 86
UBA: O 62-6437 [olim: 694 E 28]; OK 63-2125 [olim: 344 E 23]; OK 63-7160 [olim: 687 G 26]; OK 63-7301 [olim: 687 F 81]
UBGent: BL 4704
UBL: 1089 C 13; 1090 G 31
S.A. 15030: 109766
¶ Exx. UBA O 62-6437 en UBL 1089 C 13 op groot papier.007680 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz
Herzilia.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 *3 verd : a2 *5 $op$ - b1 B n$ : b2 F5 $naa
Collatie: 8°: *8, B-F8; 91, [5] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: Aan de Bestuurders van den Stads Schouwburg te Amsteldam; *4v-*6r: voorrede; *6v: personages; *7r-F6r: het spel; F6v: blanco, F7r-F8r: lijst van toneelstukken gedrukt door P.J. Uylenbroek; F8v: blanco.
Exemplaren:
EHC: 603101
Artesis-KC: MTOD—TV—BARB-herzili-1
SBH: 73 K 58
TIN: 3 H 25
UBA: O 62-4990 [olim: 689 D 7]; OK 63-7153 [olim: 687 G 7]
UBGron: ’Ep ’Ep G 435 : 3
UBL: 1089 C 17 : 1; 1090 G 35 : 1
UBN: Br Ned. 1800 : 4
UBU: Te Winkel 809
¶ UBL 1089 C 17 : 1 en TIN 3 H 25 op groot papier.007690 - Eerste druk - Toneelspel
Abraham Louis Barbaz
De huwelyksliefde, of de ware grootheid.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 A3 e$beö - b1 A4 iek : b2 E e
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-E2v: het spel.
Exemplaren:
EHC: 608251
SBH: 310 C 8 : 2
TIN: 13 G 37
UBA: 687 G 13; 690 D 6
UBGron: ’EP’EP F 290
UBL: 1089 C 19 : 3; 1090 G 37 : 3
¶ UBL 1089 C 19 : 3 op groot papier.007700 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia in Aulis.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 $gely - b1 A4 $laat : b2 F4 ,$ee
Collatie: 8°: A-E8, F8; 90, [2], [4] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-F5v: het spel; F6r-F6v: blanco; F7r-F8v: fondslijst Uylenbroek.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 49
BNF: Richelieu, 8° RF 4534 : 2
DSU: 71883; DSU T 154 a2
KBH: 559 G 22 : 1
EHC: 603108
SBH: 73 K 56
TIN: 7 D 66
UBA: O 62-5220 [olim: 690 D 10]; OK 63-8394 [olim: 690 G 93]
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 12 :
UBL: 1089 C 18 : 2; 1090 G 36 : 2
UBU: Te Winkel 1008
¶ Exx. TIN 7 D 66 en UBL 1089 C 18 : 2 op groot papier.007710 - Eerste druk - Toneelspel
Abraham Louis Barbaz
Makin, of de ontdekking van Madera.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 en, - b1 A4 topp : b2 F z
Collatie: 8°: A-E8, F2; 82, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorwoord; A3v: personages; A4r-F1v: het spel; F2r: lijst van werken van Barbaz te bekomen bij Pieter Johannes Uylenbroek; F2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 12
SBH: 310 C 11 : 4
TIN: (1 B 75)
UBA: O 62-6311 [olim: 693 H 35]; OK 63-7214 [olim: 687 F 59]
UBGent: Acc 6013
UBGron: ’Ep ’Ep G 435 : 4
UBL: 1089 C 17 : 2; 1090 G 35 : 2
¶ UBL 1089 C 17 : 2 op groot papier. Aan ex. TIN 1 B 75 ontbreekt de Franse titelpagina.007720 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Mithridates.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 $v - b1 A4 ces : b2 F n [n,] : c1 F2 $C
Collatie: 8°: A-E8, F4; 10, 82, [6] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-F1v: het spel; F2r-F3r: lijst van intekenaren; F3r-F4v: catalogus Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Richelieu, 8° RF 4534 : 5
KBH: 559 G 22 : 3
SBH: 73 K 57
TIN: 13 D 39
UBA: OK 63-8448 [olim: 690 H 11]; OK 63-9921 [olim: 694 G 19]
UBGent: BL 4583*
UBL: 1089 C 17 : 4; 1090 G 35 : 4
¶ Exx. TIN 13 D 39 en UBL 1089 C 17 : 4 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Facsimile007730 - Eerste druk - Monoloog
Abraham Louis Barbaz
Nieuwjaars wensch van Thomasvaer.
Amsterdam: Abraham Mars, 1802
Collatie: 8°: *4; [8] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: het spel; *4f: colophon; *4v: blanco.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 2-10007740 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Louis Barbaz
De nieuwsgierige.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - a1 A3 ,$e : a2 A4 w - b1 A5 nst, : b2 D5 nt$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69275
EHC: C 42638
Artesis-KC: MTOD—TV—BARB-nieuwsg-1
SBH: 73 K 49
TIN: 1 B 71
UBA: 691 E 66; 687 G 24
UBGent: BL 4817
UBGron: ’Ep ’Ep G 435 : 1 ; ’Ep ’Ep H 9, 11 : 4
UBL: 1089 C 11 : 2; 1090 G 29 : 1
¶ UBL 1089 C 11 : 2 op groot papier.007750 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Louis-Jean-Népomucène Lemercier)
Ofis.
Amsterdam / Westzaandam: Hendrik van Aken, en J.F. Nieman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A4 $eêl - b1 A5 or$ : b2 E5 ber
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: voorbericht; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69283
TIN: 13 G 45
UBA: OK 63-7152 [olim: 687 G 5]; OK 63-7226 [olim: 687 F 10]; OK 63-9931 [olim: 694 G 79]
UBGent: Acc 6014
UBL: 1089 C 18 : 1; 1090 G 36 : 1
¶ UBL 1089 C 18 : 1 op groot papier.
Facsimile007760 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans (naar het Grieks) van Jean François de la Harpe / Sophocles)
Philoctetes, op het eiland van Lemnos.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - a1 A3 t$vr : a2 A5 nig - b1 B U : b2 E3 ffe$e
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4v: opdracht; A5r-A6r: voorbericht; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2509
DSU: 71796; DSU T 108a
SBH: 73 K 48
TIN: 13 D 74
UBA: OK 63-7155 [olim: 687 G 9]; OK 63-7167 [olim: 687 G 40]
UBGent: BL 6815; Archief van De Fonteine, nr. 610
UBGron: ’Ep ’Ep H 7 : 2
UBL: 1089 C 11 : 1; 1090 G 29 : 2
UBN: 252 C 170 : 5
PBZ: 1057 A 49
¶ UBL 1089 C 11 : 1 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Facsimile007770 - Synopsis (gedrukt)
Abraham Louis Barbaz
Philoctetes op het eiland Lemnos.
In: Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den jaare 1795
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1795
Exemplaren:
UBA: OK 63-9766 : 2007780 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Alexis Piron)
De poëet, of de rymdrift.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 uit : a2 *4 ld. - b1 A5 $V : b2 K2 roc
Collatie: 8°: A-I8, K4 [A3, 4 als *3, 4]; 149, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: voorbericht; A4v: personages; A5r-K3r: het spel; K3v: blanco; K4r: lijst van toneelstukken van Barbaz, te bekomen bij Uylenbroek; K4v: blanco.
Exemplaren:
EHC: 534156
SBH: 310 C 11 : 2
TIN: 13 G 41
UBA: 687 G 4
UBGent: BL 4818
UBL: 1089 C 19 : 1; 1090 G 37 : 1
¶ UBL 1089 C 19 : 1 op groot papier.007790 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
De Scyten.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 B ly : b2 F5 r$u
Collatie: 8°: [A]8, B-F8; 93, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r-A5v: voorbericht; A6r: privilege; A6v: personages; A7r-F7r: het spel; F7v-F8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 10
BNF: Richelieu, 8° RF 14115 : 5
KBH: 2201 E 28 : 1
SBH: 73 K 52
TIN: 16 H 21
UBA: O 62-5895 [olim: 692 B 37]; OK 63-7018 [olim: 687 E 45]; OK 63-7156 [olim: 687 G 14]
UBGent: Acc 6010
UBL: 1089 C 14; 1090 G 32
Alkmaar, Regionaal Archief: 52 C 5 : 2
¶ UBA O 62-5895 en UBL 1089 C 14 op groot papier. — Ex. UBA OK 63-7018 met ingepl. rolverdeling in ms. — Zie: A.L. Barbaz: Aan Johanna Cornelia Wattier, na de uitvoering der rol van Obeïde, in het treurspel De Scythen. Amsterdam 1797. UBA Port. ton. 1-3. — A.L. Barbaz’ artikel in Amstels Schouwtoneel nr. 18 (1808), p. 167, waar geschreven wordt over Mejuffrouw Ziesenis-Wattier, die elf jaar geleden Obeïde speelde, en de heer Snoek, die Athamar voorstelde.
Ceneton teksteditie
Facsimile007800 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Louis Barbaz
De triömf van den poëet, of de verrassing.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - a1 *3 e$ : a2 *4 $mé - b1 A5 !$Sc : b2 D5 hoof
Collatie: 8°: A-D8, D7 [A3, 4 als *3, 4]; 61, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: voorbericht; A4v: personages; A5r-D7r: het spel; D7v: blanco.
Exemplaren:
EHC: C 42639
SBH: 310 C 11 : 3
TIN: 5 E 82
UBA: 691 E 93; 687 G 25
UBL: 1089 C 19 : 2; 1090 G 37 : 2
UBU: 181 G 30
Alkmaar, Regionaal Archief: 52 C 5 : 4
¶ Exx. TIN 5 E 82, UBA 691 E 93 en UBL 1089 C 19 : 2 op groot papier.007810 - Eerste druk - Treurspelfragment
[Abraham Louis Barbaz]
Ulisses.
Zonder plaats: 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 moed - b1 A3 ’k$ : b2 B5 n$al
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorrede; A2v: personages; A3r-B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 2-13007820 - Eerste druk - Toneelspel
Abraham Louis Barbaz
De wysgeer of de edele menschenhater.
Rotterdam: J. Hendriksen, voor Johannes (II) Hofhout en zoon, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 : a1 A3 $vo - b1 A4 and : b2 H4 eêr
Collatie: 8°: A-G4, H6; 123, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-H6r: het spel; H6v: catalogus Hofhout.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 13
EHC: 587909
TIN: 13 G 85
UBA: 692 F 112
UBGent: Acc 6015
UBL: 1090 G 17
UBLeuven: 3 A 42327; 770591
¶ In het impressum J. Hendriksen, maar in de fondslijst J. Hofhout en Zoon.007830 - Eerste druk
Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Adélaïde Du Guesclin.
St.-Winoksbergen: Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007840 - Eerste druk
Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
[La Mort de César].
St.-Winoksbergen: Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007850 - Eerste druk
Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
[Les Pélopides].
Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007860 - Eerste druk
C.F. Bardt
Religie-Edict. Het Pruissisch.
Thenakel: 1789
Exemplaren:
UBL: 1087 D 62
¶ MNL: “De schrijver werd om de vervaardiging van dit stuk te Spandau gevangen gezet”.007870 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Barentsz
Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1655
Ceneton-vingerafdruk: 165504 - b1 A2 en$ve : b2 B3 k$gro
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 6
BNF: Yth. 66613
GBR: 1408 C 32
KBH: 8 F 46; 504 B 105
SBH: 73 G 1 : 3; 73 G 2 : 1
UBA: Port. ton. 26-25
UBGron: 'EP'EP E 198
UBL: 1098 B 42
UBU: Moltzer 6 B 12
Ceneton teksteditie
Ursicula007880 - Eerste druk
Barlandus
Dido.
1515
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007890 - Eerste druk - Kluchtspel
Johan Zacharias Baron
Klucht van Kees Louwen, ofte: den gheschooren boer.
Leiden: Bartholomeus van Hogenacker, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166704 - b1 A2 oen : b2 B $lu
Collatie: 4°: A4, B2; [12] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A1v: personages; A2r-B2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 795
KBH: 448 H 155
UBA: Port. ton. 45-37
UBL: 1088 B 25 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula007900 - Herdruk - Kluchtspel
Johan Zacharias Baron
Kees Louwen, alias den geschoren boer, nevens het byvoegsel van den vermakelijcken Leytze klapperman.
Leiden: Johannes Kellenaer, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - b1 A2 e-p : b2 B3 lven [b2 B3 lve]
Collatie: 4°: A-B4
Exemplaren:
BNF: Yi. 656
KBH: 448 H 156
UBA: Port. ton. 56-3
Ceneton teksteditie
Ursicula007910 - Herdruk - Tafelspel
Johan Zacharias Baron
Den vermakelijcken Leytze klapperman.
In: Kees Louwen, alias den geschoren boer, nevens het byvoegsel van den vermakelijcken Leytze klapperman.
Leiden: Johannes Kellenaer, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - b1 A2 e-p : b2 B3 lven [b2 B3 lve]
Collatie: 4°: A-B4
Exemplaren:
BNF: Yi. 656
KBH: 448 H 156
UBA: Port. ton. 56-3
Ceneton teksteditie
Ursicula007920 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Zacharias Baron
Konstanter en Elizea, anders de geluckige verandering.
Leiden: Jan Zachariasz. Baron, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165608 - a1 A2 niet, - b1 A5 $gr : b2 D3 k$ve
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
BNF: Yth. 68818
UBL: 1089 C 5007930 - Eerste druk - Kluchtspel
Johan Zacharias Baron
Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh / Vastelavents vreucht.
Leiden: Willem Christiaens van der Boxe, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165304 - b1 A2ypte : b2 C3 mme
Collatie: 4°: A-C4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4r: het spel; C4r-C4v: gedichten en lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1118
KBH: 448 H 157
SBH: 129 A 3 : 2
UBL: 1088 B 25 : 2
¶ Boven het spel staat als titel “Vastelavents-vreucht.”
Ceneton teksteditie
Ursicula007940 - Eerste druk - Treurspel
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
Leiden: Joris Abrahamsz. van der Marse, 1651
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - a1 †2 $E.$ - b1 A t’l : b2 E2 in$sij
Collatie: 4°: *4, **2, A-E4; [12], 37, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: gedicht door A.S.H.E.; *2r - *3r: opdracht; *3v-*4v: lofdichten; **1r - **2r: inhoud; **2v: personages; A1r - E3r: het spel; E3v: gedichts Sluyt-zang; E4r - E4v: gedicht Rododaphnees laetste-begeerten.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 3
BNF: Yi. 887
KBH: 448 H 160
SBH: 129 A 3 : 1
UBA: (Port. ton. 45-36)
UBL: 1088 B 25 : 1007950 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1653
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007960 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1658
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007970 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1666
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007980 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1699
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend007990 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1702
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend008000 - Herdruk
Johan Zacharias Baron
Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne.
1729
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend008010 - Eerste druk
Nicolaus Barptholomaeus
Christus Xylonicus.
Parijs: 1531
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend008020 - Herdruk
Nicolaus Barptholomaeus
Christus Xylonicus.
Antwerpen: Antonius Goinus, 1539
Ceneton-vingerafdruk: 153908 - b1 A3 re : b2 E4 $tua
Collatie: 8°: A-E8; [80] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: aan den lezer; A2v: personages; A37r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 233 F 43 [olim: 843 C 46] : 1008030 - Eerste druk
Nicolaus Barptholomaeus
Christus Xilonicus.
In: Comoediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere testamento desumptae
Basel: Nicolaus Brylingerus, 1540
Exemplaren:
KBH: 231 H 43 : 7008040 - Eerste druk - Gedenkstuk
Anthony Bartelink
Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door Pieter Luitgesz. Buyskes, Pieter Symonsz. Semeyns, Jak. Dirksz. Brouwer e.a., die den 21 May 1572 d’Haring maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig ... geviert, ... en in tooneel-digt gebragt door -
Enkhuizen: Will. Palensteyn Semeyns, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177204 - a1 2* me [a1 *2 m] : a2 3*2 me$de$ - b1 A d': b2 N3 ade
Collatie: 4°: *2, 2*-3*4, 4*4 (-4*4), A-N4
Exemplaren:
BNF: Yi. 713
KBB: VH 24.255
KBH: 846 G 31
UBA: 424 G 25
UBL: 1091 B 86008050 - Synopsis (gedrukt)
Guilliam Baseler
Zegenprael der onwinbare kercke gegrondtvest op den onbrekelycken pilaer der diep-verholentheyt [...] op de dry-hondert-jarige feeste van het H. Sacrament van Miraeckel, by de [...] Augustynen binnen de Stadt Loven.
Leuven: Adriaen de Witte, 1674
Ceneton-vingerafdruk: 167404 - a1 A2 IN : a2 C2 mee - b1 C3 Dit$ : b2 K3 dit$
Collatie: 4°: A-K4
Katernopbouw: C3r-K3v: het spel; K4r: houtsnede; K4v: blanco.
Exemplaren:
EHC: C 1465 : 5008060 - Eerste druk
Joannes-Baptiste Bastiaen (naar het Nederlands van Pieter Langendijk)
Arlequin actionist
Petrus Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
UBGent: BG 8016*; G 3751*; G 4316 : 2*
Facsimile008070 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes-Baptiste Bastiaen
Vermaekelyk klucht-spel van den bedrogen boer met zyn eyers.
L. van Paemel, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B o : b2 D f$
Collatie: 4°: A-D4; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r:-D4v: het spel.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—BAST-vermaek-1
UBGent: G 4316 : 0008080 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes-Baptiste Bastiaen
Vermaekelyk klucht-spel van den bedrogen boer met zyn eyers.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n : b2 E n
Collatie: 4°: A-D4, E2; 34, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r:-E1v: het spel; E2r-E2v: fondslijst Kimpe.
Exemplaren:
UBGent: G 3754*; G 5269*
Facsimile008090 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes-Baptiste Bastiaen
De twee gelyke bultenaers en gebroeders, of: de kwaede griete.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n$ : b2 D je
Collatie: 4°: A-C4, D2; [28] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D1v: het spel; D2r-D2v: fondslijst J.F. Kimpe.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—BAST-twee-1
UBGent: G 4316 : 1
Facsimile008100 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Philip Claudius Basuel
Bly-eyndende treurspel van het leven ende wondere daeden van den H. Rombout, arts-bischop van Dublin, bekeerder, martelaer, ende voor-spreker der stadt ende provincie van Mechelen in syn negenste gulde-jaer.
Mechelen: Jan Jaye, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1     2 f$h - b1 A $D : b2 F $s
Collatie: 4°:     4, A-E4, F2; [8], 43, [1] p.
Katernopbouw:     1r: titelpagina;     1v: blazoen;     2r-    3r: opdracht;     3v: lofdicht;     4r: personages;     4v: korte inhoud; A1r-F2r: het spel; F2v: slotvignet.
Exemplaren:
BLL: 11754 I 1
BNF: Yi. 815; Yi. 1267
KBB: 8° cl XIII C Basu [4°] : 1; II 25.979 A; VH 24.244
EHC: C 43406
UBA: Port. ton. 45-29
UBGent: (Acc 35807); KVAkad. A 1 G 5
UBL: 1088 B 11
Facsimile008110 - Eerste druk - Treurspel
Willem de Baudous (naar het Frans van Robert Garnier)
Edipes en Antigone.
Amsterdam: Jan Marcusz, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 151804 - a1 (:)2 iena : a2 (:) a [a2 (:)3 hae] - b1 A $ : b2 F3 eley
Collatie: 4°: *4 (*3 als *), A-F4; [8], [48] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: voorrede: sonnet; *2r: opdracht; *2v-*3v: korte inhoud; *3v-*4v: lofdichten; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 319; Yi. 1048
KBH: 448 H 159
SBH: 73 G 1 : 4
UBA: O 80-390
UBGent: BL 6401 : 1
UBL: 1090 B 11
UBU: Z oct.2653
KB Stockholm 137 H c
¶ Op de titelpagina staat 1518.008120 - Titeluitgave - Treurspel
Willem de Baudous (naar Robert Garnier)
Edipes en Antigone.
Amsterdam: Joris Veseler, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 151804 - a1 *2 iena : a2 * a [a2 *3 hae] - b1 A $ : b2 F3 eley
Collatie: 4°: *4, A-F4; [8], [48] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: voorrede: sonnet; *2r: opdracht; *2v-*3v: korte inhoud; *3v-*4v: lofdichten; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-4095 [olim 687 D 12]
¶ Op de titelpagina staat 1518.008130 - Eerste druk - Ballet-pantomime
Bautain, “den vader”
Almaïde, of de Amerikaansche heldin.
Amsterdam: 1798
Exemplaren:
UBL: 1097 H 73008140 - Eerste druk - Ballet-pantomime
Bautain, “den vader” (naar het Frans van Onbekend)
De minnenijd van Medea, of de zege der liefde.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Exemplaren:
UBL: 1100 C 136
¶ Nederlands- en Franstalig.008150 - Eerste druk
Baxius
Theophilus.
1614
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend008160 - Eerste druk - Toneelspel, met zang
E.G. van Beaumont (naar het Frans van Auguste Étienne Xavier Poisson de La Chabeaussière)
De Algerynsche landvoogd.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 A3 he$s : a2 A4 G.$v - b1 A5 $u$n : b2 E5 d$ge
Collatie: 8°: A-D8, E7; 75, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r-:A3r voorbericht; A3v: personages; A4r-E6r: het spel; E6v: privilege; E7r-E7v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 4 D 13 : 2; 7 E 60; 26 A 22 : 1
UBA: 687 E 40; 693 D 124; 1021 C 65
UBL: 1089 C 6; 1091 G 31
UBN: Br 19390
UBU: Te Winkel 535
¶ Exx. TIN 7 E 60 en UBL 1089 C 6 op groot papier.008170 - Eerste druk
C. Becaus
Jam Slof en Lijsje Mors.
1633
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend008180 - Eerste druk - Kluchtspel
B. Beeke
De jaloerze minnares, of de bedroogen vrek.
Zonder plaats: Voor de Liefhebbers, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - b1 A ic : b2 C4 me
Collatie: 8°: π2, A-B8, C6; [4], 44 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: lofdicht; π2v: personages; A1r-C6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68589
GBR: 1374 F 25
UBA: 694 E 69
UBGent: L30 : 18 N 168 : 4
UBL: 1091 G 32
¶ Posthuum uitgegeven, zoals blijkt uit het lofdicht.008190 - Eerste druk - Blijhoopspel
Johan Beets
Daphne, of boschvryagie. Het eerste deel.
In: Johan Beets Dichtkonst van verscheide stoffen
Hoorn: Abraham Jacobsz. van der Beeck, voor Hendr. Jansz Marius, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 I N - b1 Iij r$m : b2 Piij ntr
Collatie: 4°: H4-Piij; [56] p.
Exemplaren:
BLL: 11556 CC 18
BNF: Yi. 1268
KBH: 764 D 32 : 2a
SBH: 76 A 17; 129 A 4
UBA: 459 F 13 : 2a
UBGent: BL 353 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep E 66 : 1
UBL: 708 C 9 : 2a; 1205 A 15 : 2a
UBU: Z qu. 128 : 2a008200 - Eerste druk - Blijhoopspel
Johan Beets
Daphne, of boschvryagie.
In: Johan Beets Dichtkonst van verscheide stoffen
Hoorn: Abraham Jacobsz. van der Beeck, voor Hendr. Jansz Marius, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 Q 7. - b1 Qij ieuw : b2 Yiij $zel
Collatie: 4°: P4-Yiiij; [58] p.
Exemplaren:
BLL: 1156 CC 18
BNF: Yi. 1268
KBH: 764 D 32 : 2b
SBH: 76 A 17; 129 A 4
UBA: 459 F 13 : 2b
UBGent: BL 353 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep E 66 : 2
UBL: 708 C 9 : 2b; 1205 A 15 : 2b
UBU: Z qu. 128 : 2b
¶ De toe-eygheningh aan Anna Hazes is gedateerd op 16 december 1626, maar het stuk is pas in 1668 verschenen.008210 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Beets
Daphne, of boschvryagie.
In: Johan Beets Dichtkonst van verscheide stoffen
Hoorn: Abraham Jacobsz. van der Beeck, voor Hendr. Jansz Marius, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 Zij L. - b1 Ziij $mee : b2 Ffij te$lus - c1 Gg or : c2 Rriij we$E.$z
Collatie: 4°: Z-Ff3v; [54] p.
Exemplaren:
BLL: 1156 CC 18
BNF: Yi. 1268
KBH: 764 D 32 : 2c
SBH: 76 A 17; 129 A 4
UBA: 459 F 13 : 2c
UBGent: BL 353 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep E 66 : 3
UBL: 708 C 9 : 2c; 1205 A 15 : 2c
UBU: Z qu. 128 : 2c
¶ In: Johan Beets: Dichtkonst.008220 - Eerste druk - Blijeindspel
Johan Beets
Melissa.
In: Johan Beets Dichtkonst van verscheide stoffen
Hoorn: Abraham Jacobsz. van der Beeck, voor Hendr. Jansz Marius, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 *iij sim, : a2 ** .$ - 2a1 Aij ezich : 2a2 ft,$ - b1 Biij n$teg : b2 Hij ot$lo - c1 I N : c2 Rriij we$E.$z
Exemplaren:
BLL: 1156 CC 18
BNF: Yi. 1268
KBH: 764 D 32 : 1
SBH: 76 A 17; 129 A 4;
UBA: 459 F 13 : 1
UBGent: BL 353 : 1
UBL: 708 C 9 : 1; 1205 A 15 : 1
UBU: Z qu. 128 : 1
¶ De toe-eygheningh aan Anna Hazes is gedateerd op 16 december 1626, maar het stuk is pas in 1668 verschenen.008230 - - Blijspel
[Jean-Jaques Bel]
Le nouveau Tarquin.
Amsterdam: Jacques Desbordes, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 A2 tre$ - b1 A3 hu : b2 E5 N.
Collatie: 8°: π1, A-D8, E6; [2], 76 p.
Exemplaren:
008240 - Eerste druk - Herdersspel
Hermanus Benjamin (naar het Frans van H. de Poussel de Montanban)
Felicia, of de betoveringe door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 *2 kor: a2 *3 $H - b1 A $e : b2 E5 y$ge
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8; [2], [8], 80 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68012
BSB: P.o.rel. 6420-2,1/11
GBR: 1353 G 2
KBH: 443 A 22
EHC: 591803
SBH: 127 A 32 : 4
TIN: 16 H 41
UBA: 693 D 104
UBGron: LB-NED
UBL: 1091 G 34 : 3
UBU: LB-Ned : L*XVII*BEN-b-1 : 1#rar; LB-Ned : L*XVII*BEN-b-2 : 5#rar; X* oct. 63 : 1
Facsimile008250 - Eerste druk - Blijspel
Hermanus Benjamin
De koppelaar van zyn vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - a1 *3 n$g - b1 A k: b2 D2 il$m
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 54, [2] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68823
GBR: (1353 G 1)
KBH: 30 L 17; 448 H 69
EHC: 588014
SBH: 127 A 32 : 2
TIN: 3 H 34
UBA: 691 H 92
UBGent: BL 4761*
UBL: 1091 G 34 : 2
UBU: LB-Ned : L*XVII*BEB-b-1 : 3 ; Z oct. 2700 : 4
¶ GBR 1353 G 1 is zoek (2006).
Facsimile008260 - Eerste druk - Kluchtspel
Hermanus Benjamin
Krispyn, baron en afslager.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 169408 - b1 A4 lan : b2 D2 ch
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina, A2v: blanco, A3r-A3v: privilege, A3v: personages, A4r-D4r: het spel, D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68847
GBR: 1353 G 3
KBH: 32 J 21; 448 H 76
Tresoar: 2413 TL : 2 : 1
SBH: 127 A 32 : 3
TIN: 5 G 42
UBA: OK 63-8541 [olim: 691 C 92]; OK 77-298
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 1 : 5
UBL: 1091 G 34 : 4
UBN: 39 C 274: 2
UBU: LB-Ned : L*XVII*BEN-b-1 : 4#rar
¶ Aan exx. TIN 5 G 42 en UBU LB-NED : L*XVII*BEN-b-1 : 4#rar ontbreekt de gegravieerde titelpagina.
Ursicula
Facsimile008270 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Benjamin
Krispyn, baron, en afslager.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 n$al : a1 A3 am, - b1 A4 myn$ : b2 D3 Ben$
Collatie: 8°: π1, A-C8 D4; [2], 56 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1099 D 6
UBU: Te Winkel 696008280 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Benjamin
Krispyn, baron, en afslager.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A3 nne$ - b1 A4 $fo : b2 D3 $hie
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68848; Yth. 68849
GBR: 1352 E 38
KBH: 32 J 22
TIN: 5 G 43
UBA: 1026 F 31 : 2
UBLeuven: BTAB 7 A 1598 : 8
UBN: 52 C 226 : 6; Br 15982008290 - Eerste druk - Blijspel
Hermanus Benjamin (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond)
De minnaar van zyne vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 169208 - b1 A u: b2 C5 p$’t$
Collatie: 8°: π4, A-C8; [8], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69142
SBH: 127 A 32 : 1
UBA: 691 H 71
UBL: 1091 G 34 : 1
UBU: LB-Ned : L*XVII*BEN-b-1 : 2008300 - Herdruk - Blijspel
[Hermanus Benjamin] (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond)
De minnaar van zyne vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - b1 A u : b2 C5 p$’t$
Collatie: 8°: π4, A-C8; [8], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69144
DSU: 71619; DSU T 10 1
KBH: 448 H 71
KNAW: G 0891
Tresoar: A 1510
TIN: 5 K 16 : 2; 13 E 12
UBA: 691 G 50; OK 83-5 : 5
UBGent: BL 5000 : 2; KVAkad. A 2 F 47
UBL: 1097 E 9
UBN: 209 C 44
UBU: Te Winkel 917
¶ In het ex. Gent KVAkad. A 2 F 47 is voor het A-katern een korte inhoud meegebonden (een fol.)008310 - Herdruk - Blijspel
[Hermanus Benjamin] (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond)
De minnaar van zyne vrouw.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - b1 A d : b2 C5 my$
Collatie: 8°: π4 [-π1], A-C8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69143
DSU: 71620; DSU T 10 2
KBH: 851 D 102
TIN: 13 E 13
UBA: 689 E 102
UBL: 1089 C 26008320 - Eerste druk
H. van den Berch
Slecht rouw, ontwerp, speel-wijs verclaert, / Tot eer van die volchden ons Chaert, / Daar redens-const, dees gheesten Leyden, / Om thoonen so, den rechten Aert / Van Liefd en Vree, t’gheen onbeswaert / De waen, van t’waer doet onderscheyden.
In: Const-riick beroep ofte antwoort, op de kaerte uyt-gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden, onder t’wordt Liefd’ Es t’Fondament [...]
Leiden: Jacob Jansz Paets, 1614
Ceneton-vingerafdruk: 161404 - a1 *ij en/$ende : a2 *iij eesterss - b1 **ij et$lijf$verwe : b2 *** Liefd’ oprecht - c1 A n : c2 Qiij $VY
Collatie: 4°: **ijr - ***ijr; [9] p.
Katernopbouw: **ijr - ***ijr: het spel.
Exemplaren:
KBH: 3 A 3 : 1; 767 C 28 : 1
UBA: 976 B 8 : 1
UBL: 1497 C 4 : 1
UBU: Moltzer 6 A 61008330 - Synopsis (gedrukt)
Joris Berckmans
Uut ionsten versaemt. Absalom droeff-eyndich-treur-spel, sal verthoont worden door d’ongeleerde tot Lier, anno 1643. Den [16] augusti. Op den reghel: de sond’ heeft die natuer eersucht heeft dijen aerdt dat veel tijts hunnen vrient, in d’leste qualijck vaert. Toe-ghe-eyghent aenden edelen en[de] wel-geboren heere H. Erasmus vander Dielft van ten Broeck, &c. Door Ioris Berckmans [...]
Antwerpen: Jacob Mesens, 1643
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 06 (RP)
Ursicula008340 - Synopsis
Joris Berckmans
Alphonsius en Iennevera.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1639
Collatie: 4°: π4
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 03 (RP)
Ceneton teksteditie
Ursicula008350 - Ms - Blij-eindend treurspel
Joris Berckmans
Alphonsus en Genevera.
Zonder jaar (ongeveer 1639)
Exemplaren:
KBB: Ms 19.328008360 - Ms
Joris Berckmans
Amon.
1642
Exemplaren:
KBB: Ms 19.337008370 - Synopsis (gedrukt)
Joris Berckmans
Uut ionsten versaemt. D’ongeleerde van Lier sullen spee[l]wijs verthoonen het droef-eyndich-treur-spel, van Amon Den [3] februarij anno 1642. Op den reghel: Al ist Godt de sond’, terstont niet en castij [...] Hy straft die even wel op den bequaemen tijt.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1642
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 05 (RP)
Ursicula008380 - Ms
Joris Berckmans
Captas.
1639
Exemplaren:
KBB: Ms 19.323008390 - Ms - Treurspel
Joris Berckmans
Cara.
1648
Exemplaren:
KBB: Ms 19.344008400 - Synopsis
Joris Berckmans
Cara.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1648
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 10 (RP)
Ursicula008410 - Synopsis
Joris Berckmans
Constans.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1651
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 12 (RP)
Ursicula008420 - Ms - Treurspel
Joris Berckmans
Dido en Hyarba.
1636
Exemplaren:
KBB: Ms 19.312008430 - Synopsis - Treurspel
Joris Berckmans
Uut ionsten versaemt. D’ongheleerde tot Lier sullen speel-wijs verthoonen de Tragoedi Didonis ende Hyarbae den [4] Februarij in’t iaer 1636.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1636
Collatie: 4°: A3; [6] p.
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 01 (RP)
Ursicula008440 - Synopsis
Joris Berckmans
Edissae blij-eyndich treurspel.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1649
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 11 (RP)
Ursicula008450 - Ms - Blij-eindend treurspel
Joris Berckmans
Esther.
1649
Exemplaren:
KBB: Ms 19.346008460 - Synopsis
Joris Berckmans
Iephte ende sijn dochter.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1637
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 02 (RP)
Ursicula008470 - Ms
Joris Berckmans
Joseph.
1647
Exemplaren:
KBB: Ms 19.318008480 - Synopsis
Joris Berckmans
[Ioseph].
Antwerpen: Jacob Mesens, Zonder jaar (ongeveer 1647)
Collatie: 4°: π4
Exemplaren:
KBB: (CL 12.401 A 09 (RP))
¶ Aan ex. KBB CL 12.401 A 9 ontbreken de folia A1 en A4; de synopsis is compleet, maar blijkens de custode bevat het vierde blad wel tekst.
Ceneton teksteditie
Ursicula008490 - Ms - Treurspel
Joris Berckmans
Den koninglijken Propheet David.
1643
Exemplaren:
KBB: Ms 19.314008500 - Synopsis
Joris Berckmans
Lust breckt rust, Captas coninck van Lemba.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1639
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 04 (RP)
Ursicula008510 - Synopsis
Joris Berckmans
Pitias en[de] Philotis blij-eyndich-treur-spel, verthoont binnen Lier door de lieffhebbers vande gulde van S. Anna, ghenoemt de Iennette oft dongeleerde. Door I.B. Hooft-prince.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1669
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 14 (RP)
Ursicula008520 - Ms
Joris Berckmans
Stabilitas.
1644
Exemplaren:
KBB: Ms 19.360008530 - Synopsis (gedrukt)
Joris Berckmans
Uut ionsten versaemt. Stabilitas blij-eyndich-treur-spel, sal verthoont worden door d'ongeleerde tot Lier, den [3] mey 1644. Op den reghel: die strijden teghen ’t quaet, en bouwen op de deught, al lijden sy verdriet, het eynde hun verheught.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1644
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 08 (RP)
Ursicula008540 - Ms - Blij-eindend treurspel
Joris Berckmans
Suavitas.
1643
Exemplaren:
KBB: Ms 19.326008550 - Synopsis
Joris Berckmans
Suavitas.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1643
Exemplaren:
KBB: CL 12.401 A 07 (RP)
Ursicula008560 - Eerste druk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Joost Hartgers, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - b1 A2 wilt$u : b2 G3 s$hie
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
BNF: Yi. 707
KBH: 448 J 191
EHC: C 50574
SBH: 128 A 58 : 3
UBA: Port. ton. 30-12
UBL: 731 E 11
UBU: Moltzer 6 B 63
UB Luik; Wolfenbüttel
¶ Geheel andere vertaling dan die van A. van de Bergh uit 1621. Waarschijnlijk ook van een andere auteur.
Ceneton teksteditie
Ursicula008570 - Herdruk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164404 - b1 A2 v$Sp : b2 G3 t$en$
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 708
KBB: II 27.650 A : 2
KBH: 848 B 31
SBH: 128 A 58 : 4
Facsimile008580 - Herdruk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - b1 A2 nel : b2 D5 iet$
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
HABW: M: Lp 199 : 6
UBA: Port. ton. 120-4
HAB Wolfenbüttel Lp 199 : 6
Facsimile008590 - Herdruk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Jan Jacobsz Bouman, Zonder jaar (ongeveer 1665)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 et$h : b2 E5 w$
Collatie: 8°: A-D8, E6; 76 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2v: blanco; A3r-E6v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1391 F 34
UBA: 692 C 118
UBL: 1095 H 99008600 - Herdruk - Treurspel
[Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - b1 A2 ich$ : b2 E ij [b2 E i]
Collatie: 8°: A-D8, E2; 67, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67738; Yth. 67739; Yth. 67740
UBA: 690 H 93; 692 C 118; OK 62 [olim: 1235 H 23] : 2
UBL: 1095 G 96 : 2008610 - Herdruk
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalck van Spanjen.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 A2 ra.$ : b2 E3 oud
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 943 H 67
SPB: 6.10.2.132
Facsimile008620 - Herdruk - Treurspel
[Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, maerschalck van Spanjen.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - b1 A2 Or : b2 E3 ijn$
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 42 : 2; 11771 B 18
KBH: (1350 D 85 : 6)
SPB: 6.10.2.47
UBA: 694 H 49 : 6
UBL: 1096 E 79
¶ In ex. KBH 1350 D 85 : 6 ontbreekt een deel van de laatste pagina.
Facsimile008630 - Herdruk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, maerschalck van Spanjen.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1700)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 at.$ : b2 E3 ijn
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 7
GBR: 1391 F 33
UBA: Port. ton. 23-1
UBL: 1095 H 122
UBN: Br 38888008640 - Herdruk - Treurspel
[Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - b1 A2 rat. : b2 E3 ijn$
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 29 A 31 : 6; 52 A 123
UBA: K 61-8482 [olim 419 G 12]
Ursicula008650 - Herdruk - Treurspel
[Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd)
Don Jeronimo, marschalk van Spanje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - b1 A2 telo : b2 E ak
Collatie: 8°: A-D8, E2; 67, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 71.706 DSU
GBR: 1353 G 4
KBH: 443 A 44
EHC: 603453
TIN: 5 C 101 : 2
UBA: 690 H 94
UBGent: BL 4969 : 4
UBL: 1095 F 28
Harvard Houghton Neth 4390.5.1*
Facsimile008660 - Eerste druk - Treurspel
Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd)
Jeronimo.
Utrecht: Jan Amelisz, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162108 - b1 B R : b2 G3 bemi
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: tot den leser & sonnet; A3r: sonnetten; A3v-A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-G4r: het spel; G4v: colophon.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 72 : 1
BNF: Yi. 770
KBH: 230 O 15; 848 B 30
SBH: 129 A 12 : 8
UBA: (O 62-4972 [olim 689 C 107])
UBU: Z oct. 3942 : 15
¶ Aan ex. UBA O 62-4972 ontbreken fol. E1 en E4.
Ceneton teksteditie
Facsimile008670 - Eerste druk - Treurspel
Adriaen van den Bergh
Polidoor.
Utrecht: Jan Amelisz, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 *2 w : a2 ** $ghe - b1 A w : b2 F rd
Collatie: 4°: *4, **2, A-E4, F2; [12], 43, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-**1r: lofdichten; **1v-**2v: voorspel; **2v: personages; A1r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 72 : 2
BNF: Yi. 1181
DSU: 71.536 DSU
KBH: 443 A 86
SBH: 129 A 12 : 8
UBL: 1098 B 91
¶ Met genoteerde muziek (fol. A4v).
Facsimile008680 - Eerste druk - Treurspel
B. van Bergh
Ajax en Ulysses.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1654
Ceneton-vingerafdruk: 165404 - b1 A3 erk$a: b2 G3 $vry$
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 16
SB Kortrijk: GV 5083 : 11
SBH: 73 G 2 : 2
UBA: 689 C 125
UBGent: Acc 6029
UBL: 1091 B 99
Facsimile008690 - Ms
Jan van den Berghe
De Graci Gods.
Zonder jaar (ongeveer 1539)
Exemplaren:
Ms. GA ’s-Gravenpolder 387, no. 16

¶ Originele rol is tot boek gemaakt. Incompleet.008700 - Ms - Esbattement
Jan van den Berghe
Hanneken Leckertant.
1541
Collatie: Fol. 115r - 123r.
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ‘Trou Moet Blijcken’ handschrift G

Facsimile008710 - Ms - Zinnespel
Jan van den Berghe
Spel van sinnen genaempt den wellustigen mensch en smenschen crancheijt.
Zonder jaar (ongeveer 1550)
Collatie: Fol. 85v - 106r.
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ‘Trou Moet Blijcken’ handschrift A

¶ Met twee prologen.
Facsimile008720 - Eerste druk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Arminius beschermer der Duytsche vrijheid.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A4 et$te : b2 E2 hee
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: privilege; A3v: personages; A4r-E4v: het spel; E4v: errata.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2382
KBH: 447 G 18
TIN: 29 A 56 : 1
UBA: 694 H 47 : 3; 694 H 63 : 5; 1345 F 2; O 62-6162 [olim: 693 C 178] : 1; OK 06-937 : 1
UBGent: BL 4996 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 4 :
UBL: 1087 F 70 : 4
UBU: Moltzer 6 F 96
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 1
¶ UBL 1087 F 70 : 4 bevat een “Verwellekoming” en een tweede toespraak “Aan Burgemeesteren enz. van Leiden, toen zy, 23 Mei 1714, de voorstelling van het bovengenoemde stuk met H. WelEd. tegenwoordigheid vereerden” in ms.; bovendien een gedicht voor het vertonen van de Kwa Grieten, als nastuk opgevoerd na Arminius.
Ursicula
Facsimile008730 - Herdruk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Arminius beschermer der Duytsche vryheid.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 A2 er$ : a2 A3 .$B - b1 A4 iet$t : b2 E2 k,$
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 E 16
KBH: 848 C 13 : 1 : 4
TIN: 5 E 33L
UBU: Te Winkel 642a008740 - Herdruk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Arminius, beschermer der Duitsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 A2 n$d : a2 A4 dam, - b1 A5 n$m : b2 E3 $d
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67209
DSU: 71.605 DSU
KBH: 2110 C 10
KNAW: G 0893
EHC: BERN-arminiu-1
TIN: 5 E 32
UBA: 687 E 13
UBGent: Her 1414 : 5
UBL: 1087 E 43 : 1
UBLeuven: BTAB 7 A 1598 : 2
UBN: (35 C 193 : 3)
UBU: Te Winkel 642b
PBZ: 1057 A 37
Rotterdams Leeskabinet K 195
¶ UBN 35 C 193 : 3 is zoek. UBL 1087 E 43 : 1 op groot papier. DSU 1605 heeft een afwijkend vignet, namelijk “De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen, // om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.”
Facsimile008750 - Herdruk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Arminius, beschermer der Duitsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 A2 $do : a2 A4 dam - b1 A5 een$ : b2 E3 n$M
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 E 74; 2 I 11 : 1
UBL: 1087 G 10008760 - Herdruk - Treurspel
Pieter Bernagie
Arminius, beschermer der Duitsche vrijheid.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 A2 Ed.$ - b1 A4 $gee
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1097 G 13008770 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A3 el$k : b2 C4 YN.
Collatie: 8°: A-B8, C6; 43, [1] p. [p. I-IV en 1-40]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege & personages; A3r-C6r: het spel; C6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67328
DSU: 71.604 DSU
GBR: 1360 E 15
KBH: 848 C 13 : 2 : 3
EHC: C 27613
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 5; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 5; OK 63-8160 [olim: 690 C 152]; OK 77-304; OK 83-9 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
UBL: 1087 F 69 : 2
UBU: LB-Ned : L*XVIIBER-b-3 : 5#rar
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile008780 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 $bo : a2 A3 am$d - b1 A4 wan : b2 C3 $zy
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; B4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 AA 45
BNF: Yth. 67328 bis; Yth. 67329
KNAW: G 0897
EHC: 603884
TIN: 3 H 39; 9 H 54
UBA: 694 F 77; Port. ton. 51-15
UBGent: BL 5010 : 8*
UBGron: ’Ep ’Ep E 175 : 4
UBL: 1088 F 9
UBU: Moltzer 6 F 58; Te Winkel 924 : 5008790 - Herdruk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 ove : a2 A3 am, - b1 A4 ant$ : b2 C3 yt.$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p. [p. 33 als 83]
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; B4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 77
UBA: O 62-8104 [olim: 1026 F 30] : 6
UBGent: BL 5010 : 7
Facsimile008800 - Herdruk
Pieter Bernagie
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 M : a2 A3 den - b1 A4 ;$ : b2 C3 $g
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p. [p. 33 als 83]
Exemplaren:
TIN: 13 B 6 : 3
008810 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A2 y,$ : a2 A3 dam - b1 A4 wan : b2 C3 $gy
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; B4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1087 E 43 : 3
¶ UBL 1087 E 43 : 3 op groot papier.008820 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De belachchelyke jonker.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A4 wan : b2 C3 $gy
Collatie: 8°: A-B8 [-A1], C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: ontbreekt; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 H 40
UBA: 690 D 70; 694 E 54
UBL: 1087 G 5
¶ Volgens Van Aken circa 1780.
Ceneton teksteditie
Ursicula008830 - Eerste druk
Pieter Bernagie
Het betaald bedrog.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A3 niet : b2 C2 ,$h
Collatie: 8°: A-B8; C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67386
UBL: 1087 F 71 : 2
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 3
Ursicula008840 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
Het betaald bedrog.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - b1 A3 iet : b2 C2 ,$h
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 2
BNF: Yth. 67387
GBR: 1374 F 24
KBH: 848 C 13 : 2 : 5
EHC: 608186
TIN: 3 H 35
UBA: 690 C 158; O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 3; OK 62-87 [olim: 694 H 65] : 1; OK 83-9:9
UBGron: ’Ep ’Ep E 175 : 7
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:2#rar008850 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
Het betaald bedrog.
Amsterdam: Wybrant Alexander, Zonder jaar (ongeveer 1710)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 niet$ : b2 C2 ,$h
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: BL 5010 : 4
UBL: 1096 H 97
Ursicula008860 - Eerste druk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A4 NI : b2 E5 e$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud uit Baronius; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 14
BNF: Yth. 67615
GBR: 1361 G 38
KBH: 848 C 13 : 1 : 1
TIN: 24 A 64; 29 A 56 : 2
UBA: 460 F 7 : 1; O 62-6162 [olim: 693 C 178] : 4; O 62-6714 [olim: 694 H 45] : 7; OK 06-937 : 2
UBGent: Acc 6252*
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 1 :
UBL: 1087 F 72 : 1
UBN: 39 C 244 : 1
PBZ: 1057 A 36
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 4
¶ Achter ex. UBGr ’Ep ’Ep H 4, 1 : x een gedicht in hs: Aan Mej. Izabella van Rijndorp, gespeeld hebbende Fausta in Constantinus, 9 Apr. 1717. Een handschrift met vrijwel gelijke titel achter UBL 1087 F 72 : 1. In exx. UBL 1087 F 72 : 1 en TIN 24 A 64 zit over vs. 7 en 8 (fol. A4r) een correctiestrook geplakt omdat de tekst daar niet goed over de regels was verdeeld.
Ursicula
Facsimile008870 - Herdruk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 ld : a2 A3 s$ge - b1 A4 NT : b2 E5 $al$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud uit Baronius; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67616
DSU: DSU 1607
KNAW: G 0894
EHC: C 27614 : 1; C 27614 : 2
UBA: 687 E 1; 687 C 18
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 3 :
UBL: 1098 F 72008880 - Herdruk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 lde : a2 A3 fs$g - b1 A4 TO : b2 E5 n$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud uit Baronius; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 234 K 25 : 3
TIN: 3 H 36
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 3 :008890 - Eerste druk - Blijspel
[Pieter Bernagie] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De debauchant.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 A3 oo - b1 A4 e$h : b2 D2 el$t
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67650; Yth. 67651
DSU: 71.608 DSU
GBR: 1360 E 9
KBH: 32 M 14; 447 G 21
TIN: 4 K 103; 29 A 56 : 5
UBA: 693 C 176 : 2; OK 06-937 : 5; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 4
UBGent: 150 S 32*
UBL: 1087 F 72 : 2
UBU: Moltzer 6 F 97
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 5
¶ Ex. 1087 F 72 : 2 bevat handgeschreven kopie van een uitnodiging voor het bijwonen van een ‘Probeering’ (try-out) uit 1746.
Ursicula
Facsimile008900 - Herdruk - Blijspel
[Pieter Bernagie] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De debauchant.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 n,$ : a2 A3 en. - b1 A4 ad$o : b2 D3 u$ve
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2: privilege; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 17 : 7
BNF: Yth. 67652
KNAW: G 0895
EHC: 533892
Artesis-KC: MTOD—TV—PLAU-debauch-1
UBA: 689 E 93 : 1
UBL: 1087 E 43 : 2; 1096 G 73
¶ UBL 1087 E 43 : 2 op groot papier.
Facsimile008910 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De gôe vrouw.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A3 $my : b2 C2 ult.
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 5
KBH: 32 G 3; 848 C 13 : 2 : 8; 848 C 13 : 13
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 6; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 6; OK 83-9 : 3
UBL: 1087 F 69 : 4
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:3#rar; Te Winkel 934 : 4; Z oct. 2543 I : 2
SAB Deventer B 7326; Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 6
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile008920 - Herdruk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De gôe vrouw.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 A2 ake - b1 A3 $ze$i : b2 C2 ien$z
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 5
BNF: Yth. 68248; Yth. 68249
GBR: (1360 E 11)
SBH: 128 C 2
TIN: 20 C 45
UBGron: ’Ep ’Ep E 175; ’Ep ’Ep H 4, 4
UBN: 39 C 263 : 4
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:3#rar; Z oct. 543 I : 2
NB Wenen: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:3#rar; Z oct. 543 I : 2
SAB Deventer 2 B 7326
Facsimile008930 - Eerste druk - Blijspel
[Pieter Bernagie]
Het huwelyk sluyten.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 n$d : a2 A3 m,$d - b1 A4 k$he : b2 F2 eêr$ [b2 F2 eêr]
Collatie: 8°: A-E8, F2; 84 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 16 : 1
BNF: Yth. 68502
DSU: DSU 1598
GBR: 1374 F 22
KBH: 32 M 15; 448 H 162; 848 C 13 : 1 : 3
UBAntwerpen: RD 1 BERN-HUWE : 1
TIN: 3 H 37
UBA: 693 C 176 : 4; OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 4; OK 83-9 : 1
UBGent: KVAkad. A 2 D 10
UBL: 1087 F 73 : 2
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 7
¶ In het ex. Gent KVAkad. A 2 D 10 is voor het A-katern een korte inhoud meegebonden (een fol.)
Ceneton teksteditie
Ursicula008940 - Herdruk
Pieter Bernagie
Het huwelyk sluyten.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 n$d : a2 A3 ,$de - b1 A4 k$he : b2 F2 eêr
Exemplaren:
UBA: 693 C 176 : 4008950 - Herdruk - Blijspel
Pieter Bernagie
Het huwelyk sluiten.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 Sup : a2 A3 ,$de - b1 A4 assen : b2 E5 rden
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68503
DSU: DSU 1599
KNAW: G 0892
Tresoar: A 1716 : 7
UBA: 1044 B 71; OK 83-4 : 3
UBGent: Acc 6049*
UBL: 1099 E 85
UBU: Moltzer 6 F 100; Te Winkel 924 : 4
¶ Ex. PBF 1716 : 7 met liederen in ms.
Facsimile008960 - Herdruk - Blijspel
Pieter Bernagie
Het huwelyk sluiten.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 up : a2 A3 ,$de - b1 A4 sse : b2 E5 erd
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 0892
TIN: 1 I 58
UBA: O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 3008970 - Eerste druk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De huwelyken staat.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A $d : b2 C5 elie
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-C8; [6], 48 p.
Katernopbouw: π1 r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68504
GBR: 1352 E 42
KBH: 32 M 16; 848 C 13 : 2 : 2
UBA: OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 5; O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 7
UBL: 1087 F 69 : 1
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:6#rar
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 8
¶ Het voorwerk in ex. UBA 693 C 177 : 7 op kleiner papier.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile008980 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A $j : b2 C5 e$be
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-C8; [6], 48 p.
Exemplaren:
KBH: 448 H 161
TIN: 1 B 6
Facsimile008990 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A u$ : b2 C5 e$be
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-C8; [6], 48 p.
Katernopbouw: π1 r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: BL 5001 : 0
Facsimile009000 - Herdruk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De huwelyken staat.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - b1 A2 ken : b2 C5 akel
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 42 : 4
TIN: 31 A 71 : 2
UBL: 1096 F 48009010 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 itei : a2 A3 nua - b1 A4 t$w : b2 D2 ze$is
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XV : 10
UBU: Te Winkel 762009020 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 A2 $doe : b2 C5 elaa
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 1147 G 26009030 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 A4 at$w : b2 D3 $daa
Collatie: 8°: A8 [-A2,3,6,7], *B2, B-C8 [B5 als C5], D4; 54, [2] p. [-pp. 3-6]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68505
GBR: 1360 H 26
HABW: M: Lp Sammelband 17 : 6
KBH: 447 G 15
Tresoar: A 4339
EHC: 587904
SPB: 6.10.2.106
TIN: 3 H 41
UBA: 691 C 4
UBGron: ’Ep ’Ep E 175 : 2; ’Ep ’Ep H 9, 3 : 9
UBN: Br 38886009040 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De huwelyken staat.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A3 wo : b2 D2 hart
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-D2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 H 38
UBA: 2499 D 36
UBL: 1098 E 76
PBZ: 1063 A 8009050 - Eerste druk - Zinnespel
[Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - a1 A2 $aan : a2 A5 cho - b1 b he : b2 G y$m
Collatie: 8°: A-F8, G2 [F5 als E5]; 99, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A5r: voorrede; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-G2r: het spel; G2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69175
HABW: M: Lp 101
UBA: 688 C 71
UBL: 1087 F 72 : 3
PBZ: 1057 A 21
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 15009060 - Herdruk - Zinnespel
Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A2 yt$a : b2 F5 iet$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A5r: voorrede; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-F8v: het spel
Exemplaren:
BNF: Yth. 69176; Yth. 69177
SPB: 6.10.2.102
UBA: OK 63 8352 [olim: 690 H 78] : 2; Port. ton. 51-4
UBL: 1100 G 4009070 - Herdruk
Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A2 lyt$ : b2 F5 iet$
Collatie: 8°: A-F8
Exemplaren:
BLL: 11755 A 60
UBA: Port. ton. 52-1009080 - Herdruk - Zinnespel
[Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 A2 $all : a2 A5 ans : b1 B t$ : b2 F5 $he
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A5r: voorrede; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69178; Yth. 69179
KBH: 447 G 19
TIN: 29 A 56 : 4
UBGent: BL 4803*
UBL: 1096 H 25
UBU: Te Winkel 807
Facsimile009090 - Herdruk - Zinnespel
[Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 A2 O : a2 A4 ou - b1 B e$ : b2 F5 iet
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A4r: voorrede; A4v-A5r: privilege; A5v: personages; A6r-F8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1923 (bis)
KBH: 848 C 13 : 1 : 5; 2112 E 1
TIN: 16 F 37
UBA: OK 06-937 : 4
UBGent: BL 5000 : 5
Facsimile009100 - Herdruk - Zinnespel
Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Izaak Duim, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - a1 A2 U : a2 A4 er. : b1 B e : b2 F5 niet?
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A4r: voorrede; A4v-A5r: privilege; A5v: personages; A6r-F8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1352 E 36
KBH: 447 G 20
KNAW: G 0898
Tresoar: A 1510; s 320 TL : 1 : 3
TIN: 13 C 39 : 5
UBA: 692 D 94; Port. ton. 33-11
UBL: 1087 G 9
UB Wroclaw: 037284009110 - Herdruk - Zinnespel
Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
De mode.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1760)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend009120 - Eerste druk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - b1 A3 etin : b2 C3 $Do
Collatie: 8°: A-C8 [C5 als C3]; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 1
BNF: Yth. 69331; Yth. 69332
DSU: 71.602 DSU
KBH: 32 M 17; 848 C 13 : 2 : 6
Tresoar: 2412 TL : 2 :
SBH: 127 C 60
TIN: 52 A 121
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 1; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 2; OK 62-111 [olim 694 H 88] : 11; OK 77-301
UBGent: BL 6002 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep F 208 : 2; ’Ep ’Ep H 2, 2 : 8; ’Ep ’Ep H 25 : 9
UBL: 1087 F 70 : 1
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:1#rar; Z oct. 2538 : 2
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 9
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile009130 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A2 lve$ : a2 A3 m,$d - b1 A4 k,$d : b2 C5 m,
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 19 : 8
BNF: Yth. 69332 bis
DSU: 71.603 DSU
GBR: 1360 E 12
KNAW: Cat. 1891 p. 220
TIN: 52 A 122
UBA: 691 D 27; 1026 F 32 : 5
UBGent: BL 4998 : 6
UBL: 1096 G 74
UBU: Te Winkel 924 : 7
Facsimile009140 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De ontrouwe voogd.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A3 Mej : b2 C2 zy$k
Collatie: 8°: A-B8, C4; 37, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 4
BNF: Yth. 69334; Yth. 69335
DSU: 71.600 DSU
KBH: 848 C 13 : 2 : 9
SPB: 6.14.9.193
TIN: 5 E 58
UBA: OK 06-912; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 3; O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 8; (OK 62-87 [olim: 694 H 65] : 3); OK 83-9 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 4 :
UBL: 1087 F 69 : 3
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3:8#rar; Moltzer 6 F 98
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 10
¶ Aan ex. UBA OK 62-87 : 3 ontbreekt de titelpagina.
Ursicula
Facsimile009150 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De ontrouwe voogd.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 n$z - b1 A3 $.$. : b2 C2 n$i
Collatie: 8°: A-B8 C4 (-C4), 37 [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69336; Yth. 69337
GBR: 1360 E 14
HABW: M: Lp 197 : 4
KNAW: G 0899
Tresoar: Pa 1496
EHC: 587903
UBA: 687 F 37; 694 H 83; Port. ton. 101-3
UBGent: Acc 6255*
UBGron: ’Ep ’Ep F 208 : 1
UBL: 1096 G 8
UBN: 39 C 282 : 7
PBZ: 1063 A 8009160 - Herdruk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
De ontrouwe voogd.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 ie$ : b1 A3 oog : b2 C2 de$
Collatie: 8°: A-B8 C2, π1; 37, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-π1: het spel; π1v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 87
KBH: 447 G 17
TIN: 13 B 5 : 4009170 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De ontrouwe voogd.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 n$w - b1 A3 ogd, : b2 C2 n$de
Collatie: 8°: A-B8, C4; 37, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v-C4r: privilege; C4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 71.601 DSU
TIN: 5 E 57
UBU: Te Winkel 924 : 6
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 5
¶ In deze uitgave is het privilege van 1686 exact nagezet, en aan het slot een nieuw privilege toegevoegd.009180 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De ontrouwe voogd.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - b1 A3 .$ : b2 C2 $de
Exemplaren:
Tresoar: A 1711 : 4
TIN: 5 E 59
UBA: 689 E 81
UBL: 1099 F 59009190 - Eerste druk - Treurspel
[Pieter Bernagie]
Paris en Helene.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A4 et$te - b1 A5 nge : b2 E3 y$s
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4v: voorrede; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69409; Yth. 69410
GBR: 1361 G 40
KBH: 848 C 13 : 1 : 2
SBH: 127 C 69
TIN: 5 A 67; 29 A 56 : 3
UBA: 535 F 44; 1026 F 11; 2451 G 12 : 2; O 62-6162 [olim: 693 C 178] : 2; OK 06-937 : 3; OK 63-9886 [olim: 694 D 34] : 11
UBGent: Acc 5253*
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 1 :
UBL: 1087 F 70 : 2
UBU: Moltzer 6 F 99
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 11
Ursicula009200 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
De románzieke juffer.
Amsterdam: Albert Magnus, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 ofte$ - b1 A3 $zi : b2 C2 $kla
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2: privilege en personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 49 : 3
BNF: Yth. 69463 : 057; Yth. 69463 : 058; Yth. 69463 : 059
DSU: 71.606 DSU
KBH: 848 C 13 : 2 : 7
SBH: 73 K 67
TIN: 5 E 53
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 9; OK 62-88 [olim: 694 H 66] : 11; 1026 F 31 : 6
UBGent: Acc 6254*
UBGron: ’Ep ’Ep E 175 : B; ’Ep ’Ep H 2, 2 : 6; ’Ep ’Ep H 25 : 10
UBL: 1087 F 71 : 3
UBU: LB-Ned : L*XVIIBER-b-3:7#rar
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 12
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile009210 - Eerste druk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie]
Het studente-leven.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A3 ma : b2 C2 $t’h
Collatie: 8°: A-B8; C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2: privilege en personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco
Exemplaren:
BLL: 11754 A 2 : 1
BNF: Yth. 69684
SBH: 73 K 66
TIN: 5 E 122
UBA: 691 D 70; OK 06-914; OK 93-49 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 9 : 1; ’Ep ’Ep H 25 : 14
UBL: 1087 F 71 : 1; 1087 G 4
UBN: 200 C 192 : 4
PBZ: 1057 A 15
Ursicula009220 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie
Het studente-leven.
In: Den Haag, KB:848 C 13:9; Den Haag, KB:32 M 18; Leiden, UB:1087 G 3; Nijmegen, Universiteitsbibliotheek:OD 39 c 244 nr.4;
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A3 aal : b2 C2 uis$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 81
KBB: II 29.494 A XV : 11
KBH: 32 M 18; 848 C 13 : 2 : 4
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 2; OK 06-915; OK 77-306; OK 83-9 : 8
UBGent: BL 5008 : 1
UBL: 1087 G 3
UBN: 39 C 244 : 4
UBU: LB-Ned : L*XVII*BER-b-3 : 4#rar
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 14
¶ Niet alleen de titelpagina, maar ook het zetsel verschilt van Bernagie, Studente-leven, 1684, Niet zonder vlekken.
Facsimile009230 - Eerste druk - Voorspel
[Pieter Bernagie]
Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A tt : b3 B ka
Collatie: 8°: π2, A8, B1; [4], 18 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: aan den lezer; π2v: personages; A1r-B1v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: Acc 6254*
UBGron: ’Ep ’Ep E 175 : B; (’Ep ’Ep H 2); ’Ep ’Ep H 25 : 10
UBL: 1087 F 73 : 1
UBU: LB-Ned : L*XVIIBER-b-3:7#rar
Ursicula009240 - Herdruk - Voorspel
[Pieter Bernagie]
Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A tt : b2 B a
Collatie: 8°: π2, 2π1, A8, B2; [6], 18, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; 2π1r: aan den lezer; 2π1v: personages; A1r-B1v: het spel; B2r-B2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: 70108
GBR: 1360 E 10
KBH: 848 C 13 : 2 : 1
UBA: 343 F 41
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 13009250 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Bernagie / Albert Lyclama a Nijeholt
Het Franeker studentenleven.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 A2 n, : b1 A4 w,$i : b2 B5 U
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 489-71.679
GBR: 1352 E 41
HABW: M: Lp 197 : 2
KBH: 447 G 16
KNAW: G 0896
Tresoar: Pa 316
EHC: C 27615
SBH: 129 C 95
TIN: 2 I 10 : 5
UBA: 691 D 70
UBL: 694 G 85009260 - Herdruk - Kluchtspel
[Pieter Bernagie / Albert Lyclama a Nijeholt]
Het Franeker studentenleeven.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 A2 be - b1 A4 w,$ : b2 B5 OU
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 129 C 95
TIN: 3 G 155
UBA: OK 63-9934
UBL: 1095 H 102
UBU: Te Winkel 177
UBVU: XZ.00338009270 - Ms - Blij-eindend treurspel
Marten Frank Besteben
Getrouwe Herderin.
1646
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754 (ex. UB Amsterdam 289 B 17).009280 - Ms
Marten Frank Besteben
Kloekmoedige dochter.
1646
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754 (ex. UB Amsterdam 289 B 17).009290 - Ms - Treurspel
Marten Frank Besteben
Sauls ondergang.
1646
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754 (ex. UB Amsterdam 289 B 17).009300 - Ms
Marten Frank Besteben
Stymphales.
1644
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754 (ex. UB Amsterdam 289 B 17).009310 - Ms
Marten Frank Besteben
De ’tsamensweringe Catalinae.
Zonder jaar (ongeveer 1647)
Exemplaren:
SBH: 187 B 33
¶ Drie liederen achter het spel, gedateerd 19, 20 en 21 september 1647
Ceneton teksteditie009320 - Eerste druk - Treurspel
Marten Frank Besteben
Vlissinghen Geus, of Vlissingens verwerpinghe van ’t Spaensche juck, en begevinghe onder de bescherminge vande Prins van Orangie. Geschiet den 8. Apr. (zijnde Paeschdagh) 1572.
Amsterdam: Johannes Jaquet, voor Pieter Jansz. Fortuin, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164604 - a1 A2 .E.$ - b1 B $d : b2 H2 om$
Collatie: 4°: A-H4; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: lofdichten; A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-H3v: het spel; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 940
KBH: 447 G 189
UBA: 687 D 47
UBL: (1091 B 85)
UBU: Moltzer 6 B 72
¶ In het ex. UBL 1091 B 85 is het B-katern abusievelijk na het C-katern gebonden.009330 - Eerste druk - Treurspel
Bethesdani
De goede Griet.
Amsterdam: D. Noordheem, 1737
Exemplaren:
BNF: Yth. 68250
UBL: 1090 G 28009340 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johannes Beuken
Ariane in Nicopolis.
In: Rijmen, verdeeld in drie boekken
Leiden: Maerten van Leeuwen, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A4 het$ : a2 A5 van$ - b1 B m : b2 D5 $di
Collatie: 8°: A-D8; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Rijmen; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r: titelpagina van het spel; A4v: blanco; A4r-A5r: korte inhoud; A5v: personages; A6r-D8v: het spel; E1r-R4v: gedichten.
Exemplaren:
KBH: 841 E 38
UBGent: BL 6791*
UBL: 1199 E 2
¶ Ondertekend met ‘1650’
Facsimile009350 - Eerste druk - Treurspel
[Jan van Beuningen / Jacob Voordaagh] (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Idomenéus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 172308 - a1 *2 rde - b1 A e : b2 E2 N
Collatie: 8°: *2, A-D8, E2; [4], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r aan den lezer; *2v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege.
Exemplaren:
DSU: 71.651
GBR: 1376 F 71
TIN: 4 K 75; 26 A 12 : 2
UBA: 420 H 13; 690 G 96
UBGent: BL 4968 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 2 : 4
UBL: 1090 G 47; 1095 D 62 : 1
UBU: Te Winkel 928 : 5
UBVU: XN.06011 : 1
¶ Door Jan van Beuningen, ‘voor zyn vertrek naar Curaçao’ onvoltooid overgedragen aan Jacob Voordaagh. — Ex. UBL 1095 D 62 : 1 heeft een afwijkend titelvignet, met de tekst ‘Yver’.
Ursicula009360 - Herdruk - Treurspel
Jan van Beuningen / Jacob Voordaagh (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Idomenéus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 rd - b1 A e : b2 E E
Collatie: 8°: *2, A-D8, E2
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r aan den lezer; *2v: personages; A1r-E1v: het spel; E2: privilege.
Exemplaren:
BLL: 636 C 3 : 3
TIN: 4 B 21 : 1; 4 K 76
UBA: 690 G 97009370 - Eerste druk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Slenner Hinken Land-loup, Hellenvaurt un sijn juffren-hijlck.
In: Westfaelschen speel-thuyn. Amsterdam, 1661
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend009380 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Slenner-hincken land-laup, hellen-vaurt un juffren-hijlk.
In: Westvaelschen speel-thuyn. Utrecht, 1687
Utrecht: Gerard van Poolsum, 1687
Ceneton-vingerafdruk: 168712 - b1 A2 lte : b2 B7 $de$
Collatie: 12°: A-B12; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Westvaelschen speel-thuyn; A1v: personages; A2r-B12v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1224 H 27 : 1
Facsimile009381 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Historie van Slenner-Hincke
1701
Exemplaren:
UBA: OK 73-615009382 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
De historie van Slenner-Hincke, ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant
1709
Exemplaren:
009383 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Historie van Slenner-Hincke
1719
Exemplaren:
UBL: 1072 A 12009384 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Historie van Slenner-Hincke ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen bueren soons vojagie naar Hollant, met de greszwade: voorts van sijn lantslaup, hellenvaurt, und jufferen hijlick.
1730
Exemplaren:
UBA: OK 62-6133 [olim: 2005 F 3 en 2006 D 13] : 1009390 - Herdruk
Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde)
Historie van Slenner-Hincke ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen bueren soons vojagie naar Hollant, met de greszwade: voorts van sijn lantslaup, hellenvaurt, und jufferen hijlick.
Amsterdam: Joannes (II) Kannewet, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176112 - b1 A2 ute
Collatie: 12°: A-C12; 69, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C11r: het spel; C11v-C12v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 419 F 11
UBL: 1224 H 28 : 1009400 - Ms - Treurspel
F.L. Bianchi (naar het Nederlands van Nicolaas Simon van Winter)
Monzongo, o sia il Re Schiavo.
Zonder jaar (ongeveer 1790)
Collatie: 60 folia, [2], 117, [1] p.
Katernopbouw: fol. 1r: titelpagina; fol. 1v: personages; fol. 2r-fol. 60r: het spel; fol. 60v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 74 F 17009410 - Eerste druk - Zangspel
Govert Bidloo (naar het Frans van Saint Jean)
Ariadne.
Amsterdam: 1684
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend009420 - Herdruk - Zangspel
Govert Bidloo (naar het Frans van Saint Jean)
Ariadne, zang-spel. Om gespeelt te worden voor het Treur-spel van Monsr de Assesson.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - b1 S ty : b2 T2 d’$
Collatie: 4°: R4r-T2v; [14] p. [p. 135-148]
Katernopbouw: R4r: titelpagina; R4v: personages; S1r-T2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 3
Tresoar: C 13648 : 3
SBH: 76 A 22 : 3 : 3
UBA: 775 E 2 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 3
UBL: 708 C 17 : 2 : 3; 1205 B 18 : 2 : 3
UBVU: O.D. 2 N 130 : c
Facsimile009430 - Eerste druk - Voorspel
[Govert Bidloo]
Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen. Gevoegd by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A3 $op’t - b1 A4 n!$ : b2 A5 llen$
Collatie: 8°: A8; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: privilege; A2v-A3r: aan den lezer; A3r-A3v: personages; A4r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3020
KBH: 443 A 54
SBH: 127 A 33 : 6
TIN: 13 A 18 : 3
UBA: O 73-239 : 2; Vondel 1 F 26 : 3
UBL: 1090 G 48 : 3
¶ Zie ook: H[ermannus] B[rinkhuizen], Lofdicht ter eeren d’E. Hr. Goverd Bidloo. Geleerde in de genees, en heelkonst. Prins der Nederduitsche poëeten, over zijn onvermoeide yver, in het veranderen van de treurspeelen Faëton, en Salmoneus van den doorluchtigen heer J.V. Vondel. Z.pl, z.j. UBA Port. Vondel A 107.
Ursicula009431 - Herdruk
Govert Bidloo
Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen. Gevoegd by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A2 Febru : a2 A3 ,$op$’t - b1 A4 en! : b2 A5 ullen$
Collatie: 8°: A8; [16] p.
Exemplaren:
KBH: 133 G 14 : 3009440 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 erbe : a2 A3 t$na - b1 B t : b2 F ’$
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: Aan de leezer; A3v-A4r: Aan de Tooneelbegunstigers; A4v: Inhoud; A5r-A5v: personages; A6r-A7v: voorspel; A8r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2490b
KBH: 6 J 72 (b); 443 A 76 (b)
KNAW: G 0857
SBH: 72 L 50 : b
SPB: 6.14.6.109 : 3
TIN: 3 C 99
UBA: 689 G 6 (b); 694 H 67 : 1 (b); Vondel 2 G 8 (b)
UBGent: BL 6752 : *
UBN: Br 28980b
¶ Arpots 256; Schuytvlot 731009441 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - b1 A2 erbe : b2 F ’$
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: aan den lezer; A3v-A4r: aan de tooneelbegunstigers; A4v: korte inhoud; A5r-A5v: personages; A6r-A7v: het voorspel; A8r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 72 G 16
UBA: Vondel 1 G 29 (b)
UBGron: BM 5537
¶ Schuytvlot 732, Unger 670 — Van ex. UBA Vondel 1 G 29 zijn de titel en het laatste blad beschadigd; het bevat het Ex Libris van J.H.W. Unger.009442 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - b1 A2 del : b2 E5 $zo
Collatie: 8°: A-E8 [- A1, A4-5]; E8 blanco
Exemplaren:
KNAW: G 0858
UBA: Vondel 1 F 10 (a)
UBL: 1096 D 12 (a)
¶ Breeuwsma 372; Schuytvlot 736; UBL 1096 D 12 is gedrukt op dik papier.009443 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A2 ure : a2 A3 yd,$ - c1 B t : c2 E3 y$zi
Collatie: 8°: A-D8, E4, [F]2; 76 p.
Katernopbouw: A6r-A7v: het voorspel
Exemplaren:
BNF: Yi. 2941
TIN: 5 E 50; 13 B 15 : 2
UBA: OK 63-6991 [olim: 687 C 21] (a); OK 97-134 : 5 (a); Vondel 1 F 26 : 2 (a)
UBL: 1046 D 33 (a)
UBU: (AB-THO:ALV 152-89 : 3)
¶ Breeuwsma 373; Schuytvlot 737
Facsimile009444 - Herdruk - Voorspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 .$ve : a2 A3 t$na - b1 B ep : b2 F ’$o
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: aan den lezer; A3v-A4r: aan de toneelbegunstigers; A4v: korte inhoud; A5r-A5v: personages; A6r-A7v: het voorspel; A8r-F2: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 6 J 71 (a); 443 A 77 (a)
UBGent: BL 4988 : 3 (a)
UBL: 1096 F 89 (a)
UBVU: XN.05902 : 5 (a)
¶ Breeuwsma 368 — In UBL 1096 F 89 eindigt blad A2r: ‘en een | ygelyk’. Er zijn waarschijnlijk twee edities die met de beschrijving van Unger 669 overeenstemmen (zie Arpots 256 en Schuytvlot 731). — UBL 1096 F 89 met in handschrift op het schutblad ‘Aan Juffr. Aleida Nyland van Styn Streuvels’. In een ander handschrift ‘Kerstmis 1902 Ingoyghem [= Ingooigem]’.
Facsimile009445 - Herdruk - Voorspel
Govert Bidloo
Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - b1 A2 rbe : b2 F $
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2 [- A1, A4-5, E4, F2]
Exemplaren:
UBL: 1093 G 55 (a)
¶ Breeuwsma 369009450 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Fabius Severus.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in treurspelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 Ll1 $P - b1 Ll2 ooms : b2 Xx3 k$my$
Collatie: 4°: Ll1r-Xx4v; [88] p. [p. 264-352]
Katernopbouw: Ll1r: Franse titel; Ll1v: personages; Ll2r-Xx4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 436
KBH: 758 C 11 : 5
Tresoar: C 13696 : 4
SBH: 76 A 22 : 2 : 4
UBA: 775 E 2 : 3 : 4
UBL: 708 C 17 : 1 : 4; 1088 B 27 : 4
UBVU: O.D. 2 N 130 : 4009460 - Eerste druk - Treurspel
Govert Bidloo
Den brand van Trojen.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in treurspelen.
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 A E - b1 A2 er : b2 M i
Collatie: 4°: A-L4, M1; 90 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: personages; A2r-M1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 436
KBH: 758 C 11 : 1
Tresoar: C 13696 : 1
SBH: 76 A 22 : 2 : 1
UBA: 775 E 2 : 3 : 1
UBL: 708 C 17 : 1 : 1; 1088 B 27 : 1
UBVU: O.D. 2 N 130 : 1
Facsimile009470 - Eerste druk - Treurspel
Govert Bidloo (naar het Frans van Pierre Corneille)
De dood van Pompeus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A k : b2 E2 my$a
Collatie: 8°: *2, A-D8, E5; [4], 73, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *2v: personages; A1r-E2v: het spel; E3r-E5r: naspel; E5v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 3 : 1
BNF: Yth. 67800
KBH: 448 H 191
KNAW: G 0817; G 1147 s : 8
SBH: 127 A 33 : 5
TIN: 13 A 33 : 2; 24 A 65
UBA: 690 H 135
UBL: 1090 G 48 : 2a
¶ Het stuk wordt gevolgd door een naspel. — UBL 1094 F 57 (DSU 1596, TIN 13 B 22 : 6) is een Dichtkunstig onderzoek op het vertaald treurspel Pompejus. Door Frans Rijk (In Magnis Voluisse Sat Est). Amsterdam (Aart Dirksz. Ossaan) 1685 (2 kat. 8°; ex. DSU 1596).
Ursicula009480 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo (naar het Frans van Pierre Corneille)
De dood van Pompejus.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in treurspelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 Aaa Cor : a2 Aaa Cor - b1 Aaa2 ank$de$ : b2 Kkk D
Collatie: 4°: Aaa1r-Kkk4v; [80] p. [p. 369-448]
Katernopbouw: Aaa1r: Franse titel; Aaa1v: personages; Aaa2r-Kkk1r: het spel; Kkk1v: blanco; Kkk2r: titelpagina naspel; Kkk2v-Kkk4v: naspel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 436
KBH: 758 C 11 : 4
Tresoar: C 13696 : 5
SBH: 76 A 22 : 2 : 5
UBA: 775 E 2 : 3 : 5
UBL: 708 C 17 : 1 : 5 (a); 1088 B 27 : 5 (a)
UBVU: O.D. 2 N 130 : 5009490 - Eerste druk - Toneelspel
Govert Bidloo
Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter, hertog, ridder, lt. admiraal generaal van Holland en West-Vriesland.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 A3 eel. : b1 A4 oge : b3 C3 lds$
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v-A2r: privilege; A2v: Aan de leezers; A3rv: personages; A4r-C3v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 127 A 33 : 7
TIN: 5 L 9 : 1; 13 A 33 : 3
UBA: Port. ton. 98-1
UBL: 1090 G 49 : 1
Ursicula009500 - Eerste druk - Treurspel
[Govert Bidloo]
Fabius Severus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 $v - b1 A o : b2 E5 ang
Collatie: 8°: *3, A-E8; [6], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 8
BNF: Yi. 2417
DSU: 489-71.680
GBR: 1374 F 20
KBH: 448 H 86
KNAW: G 0900
SBH: 127 A 33 : 4
SPB: 6.10.3.33
TIN: 13 A 18 : 2
UBA: 689 H 114
UBL: 1090 G 48 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula009510 - Herdruk - Treurspel
[Govert Bidloo]
Fabius Severus.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1680)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 rma : a2 A3 licht - b1 A4 r$R : b2 E5 h!
Collatie: 8°: A-E8; [6], 74 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 1350 D 71 : 11
TIN: 16 F 65
UBA: 342 H 49; Port. ton. 42-8
UBTilburg: CBC TFK A 17574 : 8009540 - Eerste druk - Zinnespel
Govert Bidloo
De geredde Amsteldamsche maagd, of kragtelooze wil van de Nyd
1741
Ceneton-vingerafdruk: 174104 - b1 A2 l$u : b2 E3 d$en
Collatie: 4°: A-E4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66568
KBH: 447 G 203; 758 C 41 : 2
SBH: 129 A 8
UBA: Port. ton. 59-27
UBGent: Acc 5518*
Facsimile009550 - Eerste druk - Voorspel
Govert Bidloo
Joost van Vondels lykstacy, by wijze van voorspel. gepast op zijn Joseph.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - b1 A2 ak, : b2 B my
Collatie: 4°: A4, B2; 11, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B2r: het spel; B2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1112
KBH: 133 G 14 : 9; 443 A 110
UBA: 196 E 63; Vondel 8 K 2009560 - Eerste druk - Treurspel
[Govert Bidloo]
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *3 $e - b1 A $o : b2 F3 IQ
Collatie: 8°: *4, A-E8, F4
Exemplaren:
BNF: Yth. 68672
KBH: 443 A 66
SBH: 127 A 33 : 2
SPB: 6.10.2.147
TIN: 13 A 26
UBL: 1090 G 50 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula009570 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 A2 Treu : a2 A3 G.$ - b1 A4 ijn$ : b2 E5 $slae
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 443 A 65
UBA: Port. ton. 42-12009580 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - b1 A2 Tre : b2 E5 slae
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 1020 E 123
Facsimile009590 - Herdruk
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1703
Ceneton-vingerafdruk: 170308 - a1 A2 an$ : a2 A3 G - b1 A4 y$ : b2 E5 n$sla
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1372 F 17
KBH: 308 B 26
Facsimile009600 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in treurspelen.
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 X2 $E : a2 X2 $E - b1 X3 en$b : b2 Kk3 urspel$
Collatie: 4°: X2r-Kk4v; [102] p. [p. 163-264]
Katernopbouw: X2r: Franse titel; X2v: personages; X3r-Kk4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 436
KBH: 758 C 11 : 3
Tresoar: C 13696 : 3
SBH: 76 A 22 : 2 : 3
UBA: 775 E 2 : 3 : 3; O 61-3371 : 3; O 65-278 : 2
UBL: 708 C 17 : 1 : 3; 1088 B 27 : 3
UBN: 465 C 39 : 2
UBVU: O.D. 2 N 130 : 3; XN.00617 : 2
Facsimile009610 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 ar : a2 A ic - b1 A4 er$g L b2 E5 t$sij
Collatie: 8°: A-E8 [A3 als A]; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 342 H 48
UBTilburg: CBC TFK A 17574 : 1
Facsimile009620 - Herdruk - Treurspel
[Govert Bidloo]
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 $ee : a2 A3 $G - b1 A4 or$ : b2 F5 !$w
Collatie: 8°: A-E8, F7; [6], 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-F7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68674
GBR: 1352 E 37
Artesis-KC: MTOD—TV—BIDL-karel-1
TIN: 13 A 33 : 1
UBGent: BL 4969 : 3
UBL: 1097 H 36
UBTilburg: TRE 048 B 20
UBU: LB-NED:L*XVII* BID-b-1 rar
Facsimile009630 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 A2 $e a2 A3 ch - b1 A4 den$ : b2 F5 !$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p. [p. 17-96 als 11-90]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-F7v: het spel; F8r-F8v: privilege.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 9
BNF: Yth. 68673; Yth. 68675; Yth. 68676
DSU: 489-71.681
Artesis-KC: MTOD—TV—BODL-karel-1
SBH: 127 A 33 : 3
UBL: 1099 D 19
UBU: Te Winkel 320
Facsimile009631 - Herdruk - Treurspel
Govert Bidloo
Karel, erf-prins van Spanje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - b1 A2 $ee : b2 F5 $wi
Exemplaren:
UBA: OK 63-9554 [olim: 693 E 19]
UBU: EAZ 146 : 2009640 - Eerste druk
Govert Bidloo
Liefde en trouw.
1719
Exemplaren:
KBH: 758 C 13 (b)009650 - Eerste druk - Zinnespel
Govert Bidloo
Muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis, zinnespel.
1695
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend009660 - Herdruk - Zinnespel
Govert Bidloo
Muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis, zinnespel.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 *2 oegt - b1 A2 wat : b2 H nsc
Collatie: 4°: A1r-H1v; [58] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 1
Tresoar: C 13648 : 1
SBH: 76 A 22 : 3 : 1
UBA: 775 E 2 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 1
UBL: 708 C 17 : 2 : 1; 1205 B 18 : 2 : 1
UBVU: O.D. 2 N 130 : a
¶ Vergelijk KBH pamflet 12408: Op het zinne-spel van Koning Onverstandt. “Vraagt gy, wie Wilt-zang is, en Koning onverstant,; Op het Schavot-Tooneel, zo net verbeelt naar ’t leven,; ’t Is Midas Bidlo, Pest vanJeugt, van Stad en Lant,; Een Roffiaan, die dol zig zelfs dus heeft beschreven.
Facsimile009670 - Herdruk - Zinnespel
Govert Bidloo
De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis.
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 172308 - a1 * e : a2 A2 en$ - b1 A3 moe : b2 D3 k$in
Collatie: 8°: *2, A-C8, D3; [4], 54 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *1r-*2v: privilege; A2r: aan den dichtlievenden lezer; A2v: personages; A3r-D3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69207; Yth. 69208
KBH: 448 H 90
SBH: 127 A 33 : 10
TIN: 5 B 45
UBA: OK 63-9145; 692 E 22
UBL: 1090 G 50 : 3
Parijs, Fondation Custodia OBL-1248 : 3
¶ Satire tegen Nil Volentibus Arduum.
Ursicula009680 - Eerste druk
Govert Bidloo
Naspel op de dood van Pompeus
In: De dood van Pompeus
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A k : a2 E2 my$a
Collatie: E3r-E5v; [6] p. [p. 69-74]
Katernopbouw: E3r: titelpagina; E3v-E5r: naspel; E5v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1147 s : 8b
UBL: 1090 G 48 : 2b
UBVU: O.D.
Ursicula009690 - Herdruk
Govert Bidloo
Naspel, op de dood van Pompeus
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 Kkk3 g$verpl
Katernopbouw: Kkk2r: titelpagina; Kkk2v: personages & vertoning; Kkk3r-Kkk4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 758 C x
Tresoar: C 13696 : 6
UBL: 708 C 17 : 1 : 5 (b); 1088 B 27 : 5 (b)009700 - Herdruk - Blijspel
Govert Bidloo (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De prachtige minnaars.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 H3 deli - b1 I een : b2 R2 $laat - c1 R3 an$
Collatie: 4°: H2r-R3v; [76] p. [p. 59-134]
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 2
Tresoar: C 13648 : 2
SBH: 76 A 22 : 3 : 2
UBA: 775 E 2 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 2
UBL: 708 C 17 : 2 : 2; 1205 B 18 : 2 : 2
UBVU: O.D. 2 N 130 : b
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile009710 - Eerste druk - Treurspel
Govert Bidloo
Semiramis.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in treurspelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - b1 M3 $V : b2 X k$d
Collatie: 4°: M2r-X1v; [72] p. [p. 91-162]
Katernopbouw: M2r: Franse titel; M2v: personages; M3r-X1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 436
KBH: 758 C 11 : 2
Tresoar: C 13696 : 2
SBH: 76 A 22 : 2 : 2
UBA: 775 E 2 : 3 : 2
UBL: 708 C 17 : 1 : 2; 1088 B 27 : 2
UBVU: O.D. 2 N 130 : 2009720 - Eerste druk - Vertoningspel
Govert Bidloo
Vertooningspel op de Vreede, geslooten den 10den van Oegstmaant des jaars 1678 tussen Zijn Alderchrist. Maj: den koning van Vrankrijk, en de Hoog Mog. Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden enz.
Amsterdam: Anthony Lescailje, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 A2 verg : b2 A4 van$
Collatie: 8°: A8
Exemplaren:
BNF: Yth. 70033
SBH: 127 A 33 : 1
SPB: 6.10.2.211
TIN: 13 A 18 : 1
UBA: 691 G 134
UBL: 1090 G 50 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile009730 - Herdruk - Vertoningspel
Govert Bidloo
Vertooningspel op de Vreede, geslooten den 10den van Oegstmaant des jaars 1678 tussen Zijn Alderchrist. Maj: den koning van Vrankrijk, en de Hoog Mog. Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden enz.
Amsterdam: Joost Pluymer, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167804 - b1 $br : b2 n$be
Collatie: 4°: A4, B2; 12 p.
Exemplaren:
UBA: 691 G 134; Port. ton. 28, 28
Facsimile009740 - Herdruk - Vertoningspel
Govert Bidloo
Vertooningspel, op den vreede, geslooten den 10en van Oegstmaand 1678.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - b1 Aa2 dring : b2 Cc2 DE,
Collatie: 4°: Aa1r-Cc2v; [22] p. [p. 185-206]
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 5
Tresoar: C 13648 : 5
UBA: 775 E 2 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 5
UBL: 708 C 17 : 2 : 5; 1205 B 18 : 2 : 5
UBVU: O.D. 2 N 130 : e
Facsimile009750 - Eerste druk - Voorspel
Govert Bidloo
Voorspel op J. V. Vondels Salmoneus.
In: J. V. Vondels Salmoneus. Versiert met een voor- tusschen- en naspel.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Katernopbouw: A3r-A7v: het voorspel
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 089 [= Yth. 69451]a; Yth. 69463 : 90a
KBH: 443 A 69a
SBH: 72 L 47a
TIN: 16 C 23a; 29 A 31 : 5a
UBA: 691 C 210a; Vondel 2 G 6a; Vondel 6 C 31 : 3a
UBL: 1096 F 91a; 1096 H 8a
¶ Het voorspel bevat enkele zangen tussen de bedrijven van het stuk van Vondel door, en zangen erna.
Facsimile009760 - Herdruk - Voorspel
Govert Bidloo
Voorspel op J. V. Vondels Salmoneus.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - b1 Hh3 wygen : b2 Kk2 t$brave
Collatie: 4°: Hh2r-Kk2v; [p. 243-260]
Katernopbouw: Hh2r: Franse titelpagina; Hh2v: personages; Hh3r-Kk2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 8
Tresoar: C 13648 : 8
SBH: 76 A 22 : 3 : 8
UBA: 775 E 2 : 8; Vondel 1 D 32 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 8
UBL: 708 C 17 : 2 : 8; 1205 B 18 : 2 ; 8
UBVU: O.D. 2 N 130 : h
¶ Schuytvlot 739. Vondel 1 D 32 : 1 bevat: Hermannus Brinkhuizen: Lofdicht ter eeren d’edele Heer, Govert Bidloo over zyne onvermoeide yver in ’t veranderen van de treurspellen Phaëton en Salmoneus. Hamburg, Hermanus de Koning, 1715.
Facsimile009770 - Herdruk - Voorspel
Govert Bidloo
Voorspel, gevoegt by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 Ff naa : a2 Ff2 $HEM - b1 Ff3 gy$zo : b2 Hh al.
Collatie: 4°: Ee4r-Hh1r; [20] p. [p. 223-242]
Katernopbouw: Ee4r: Franse titelpagina (“Beschryving der spreekende perzoonen”); Ee4v: blanco; Ff1r-FF2v: personages; Ff3r-Hh1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 7
Tresoar: C 13648 : 7
SBH: 76 A 22 : 3 : 7
UBA: 775 E 2 : 7
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 7
UBL: 708 C 17 : 2 : 7; 1205 B 18 : 2 : 7
UBVU: O.D. 2 N 130 : g
¶ Schuytvlot 739
Facsimile009780 - Eerste druk - Vertoningsspel
Govert Bidloo
Vrede en liefde, by wijze van voorspel gevoegd voor Granida en Daifilo van de Hr. P.C. Hooft, [...] Aan den Hr en Mr Jacob Hop, [...] en [...] Izabelle Hooft: getrouwt in Amsterdam den 15 van Oeghstmaand 1684, toegeeïgent door [...] G. Bidloo.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 ran : b2 C d
Collatie: 4°: A-C4; 21, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1242
SBH: 73 E 10009790 - Eerste druk
Govert Bidloo
Vrede en liefde.
1719
Exemplaren:
KBH: 758 C 13 (a)009800 - Eerste druk
Govert Bidloo
Welkom in Amsterdam, aan zyn Hoogheid Henrik Casemier, Prince van Nassauw &c. Erfstadhouder, en Capitein Generaaal van de Provintie Van Vriesland &c. Stadhouder en Capitein Generaal van de Provintie van Stad en Landen, mitsgaders Drenthe &c. en Mevrouwe zyne gemalinne Emelia van Anhalt, Geboorne Princesse van Anhalt &c. &c. gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Exemplaren:
BNF: Yi. 1250 : 1009810 - Eerste druk
Govert Bidloo
De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd.
Haarlem: Johannes Marshoorn, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - b1 A2 t$gy : b2 B3 its
Collatie: 8°: π1, A-B4; 18 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; π1r: de drukker aan den lezer; π1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70312
TIN: 5 G 52
UBL: 1090 G 50 : 4
¶ Het stuk is posthuum uitgegeven. De drukker vond het tussen werk van Bidloo, na zijn dood.
Ursicula009820 - Eerste druk - Vertoning
Govert Bidloo
Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 A3 nd$ : a2 A5 nd - b1 B $h : b2 B3 oo
Collatie: 8°: A8, B4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: personages; A4v: blanco; A5r-B3v: drie vertoningen; B4r-B4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70315
KBH: 448 H 87
SBH: 127 A 33 : 9
TIN: 13 A 33 : 4
UBA: 692 H 15
UBL: 1090 G 49 : 3
UBU: Z oct. 3058 : 3
UBVU: XN.05670 : 3
¶ Over dezelfde gebeurtenis een gedicht van Thomas Arends: “Op het veroveren van Offen door de Keyzerlyke en vereenigde Wapenen.” UBGent Ti 8334.
Ursicula009830 - Herdruk - Vertoning
Govert Bidloo
Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - b1 Dd ,$en : b2 Ee3 ld.$
Collatie: 4°: Cc3r-Ee3v; [18] p. [p. 205-222]
Katernopbouw: Cc3r: Franse titelpagina; Cc3v: blanco; Cc4r-Cc4v: personages; Dd1r-Ee3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 6
Tresoar: C 13648 : 6
SBH: 76 A 22 : 3 : 6
UBA: 775 E 2 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 6
UBL: 708 C 17 : 2 : 6; 1205 B 18 : 2 : 6
UBVU: O.D. 2 N 130 : f
Facsimile009840 - Eerste druk - Opera
Govert Bidloo
Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 A en : a2 A2 olg$ - b1 A3 zoe : B5 en
Collatie: 8°: π4, A10, B8, π1; [8], [36], [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco;π2r-π2v: privilege; π3r-π4r: opdracht; π4v: personages voorspel; A1r-A1v: voorspel; A2r: personages opera; A2v-A10v en B1r-B8v: het spel; 2π1r: errata; 2π1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69369
KBH: 6 J 80; 448 H 77
SBH: 127 A 33 : 8
SPB: 6.10.2.210
TIN: 13 A 33 : 5; 3 H 44
UBA: O 62-6159 [olim 693 C 175] : 9
UBL: 1090 G 49 : 2
Ursicula
Facsimile009850 - Herdruk - Opera
Govert Bidloo
Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen’ liefde zyn.
In: Govard Bidloos Tooneel Poëzy, bestaande in zin- bly- en voorspeelen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 - a1 V $z - b1 V2 ing, : b2 Z3 en.$
Collatie: 4°: T3r-Z4v; [36] p. [p. 149-184]
Katernopbouw: T3r: Franse titelpagina; T3v: personages voorspel; T4r-T4v: voorspel; V1r-V1v: personages opera; V2r-Z4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 437
KBH: 758 C 12 : 4
Tresoar: C 13648 : 4
SBH: 76 A 22 : 3 : 4
UBA: 775 E 2 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep E 208 : 3 : 4
UBL: 708 C 17 : 2 : 4; 1205 B 18 : 2 : 4
UBVU: O.D. 2 N 130 : d
Facsimile009860 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1673
Ceneton-vingerafdruk: 167304 - a1 a2 ey : a2 b e - b1 A oor : b2 I3 t$so - c1 K2 er$in : c2 N ,$
Collatie: 4°: a4, b2, A-M4, N2; [12], 100 p.
Katernopbouw: a1r: titelpagina; a1v: blanco; a2r-a3v: opdracht; a4r-b2r: korte inhoud; b2r: personages; b2v: lofdicht; A1r-I4v: het spel; K1r-N2r: klucht; N2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 996 : 1
GBR: 1391 C 11 : 3
KBB: VH 23.962 A; VH 24.239 : 1
KBH: 448 J 39a
EHC: C 16120a
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 2a
UBGent: BL 6451*
UBL: 708 C 13 : 3a; (1089 B 5a)
(Plantin-Moretus A 3027 : 2); Hasselt, PBL OD-D-1377 : 3
¶ Bibl. Belgica I, B 197. Samen met de Verdraeyden advocaet. SBA C 16120 is een doorschoten ex. met aant. in ms. Dit ex. is onvolledig: fol. π1-π2 en het b-katern ontbreken; het bevat een gravure buiten de collatie tussen fol. I4 en K1. Aan ex. Museum Plantin-Moretus en aan UBL 1089 B 5 ontbreken fol. a2 en a3.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile009870 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Armoede vanden graeve Florellus, oft lyden sonder wraeck, vertaelt uyt Lope de Vega, ghenoemt la Pobreza de Reynaldos [...]
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167104 - a1 A2 ang - b1 A $h : b2 K2 eer
Collatie: 4°: a4, A-I4, K2; [8], 76 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66505
GBR: 1391 C 11 : 4
UBA: O 62-4198 [olim: 687 H 7] : 3a : 1
UBL: 1089 B 6 : 1
¶ Bibl. Belgica I, B 193.
Ceneton teksteditie
Ursicula009880 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Cornelis de Bie
De allendighe armoede vanden graeve Florellus, gemoemt lyden sonder wraeck.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1671
Collatie: 4°: π4; [8] p.
Exemplaren:
UBA: O 62-4198 [olim: 687 H 7] : 3a : 2009890 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Klucht van het bedriegelyck-mal.
Zonder plaats: 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171004 - a1 A2 ecke - b1 B m$d : b2 F2 he
Collatie: 4°: A-F4; 45, [3] p. [41-45 als 49-53]
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorrede; A2v: personages; A3r-F3r: het spel; F3v: narede; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66624
KBH: 448 H 168
UBA: Port. ton. 15-15
UBGent: BL 6430*
UBL: 1089 B 10 : 4
¶ Bibl. Belgica I, B 231.
Ursicula
Facsimile009900 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Bedroghe girichheyt in Judas, en de bedwonghe vrintschap in Pilatus.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n$ : b2 F3 $g
Collatie: 4°: A2, B-F4; 44 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66544
KBB: CL 12.358 : 4 A [olim: 8° Cl XIII, De Bie, B]
EHC: C 16402; C 47556; C 47556 bis; Ruusbroek Gen. 3118 D 38 : 2
UBGent: BL 6440 : 1*; BL 6452*; KVAkad. A 1 F 20 : 5
UBL: 1089 B 12 : 5
¶ Aan het ex. KVAkad. A 1 F 20 : 5 ontbreekt de titelpagina; drukker, plaats en jaar in het colophon.
Ursicula
Facsimile009910 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Cornelis de Bie] (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers die wy noemen Hans Tromp bandiet uyt Vranckrijck. Ende Neel Albedryf Neer-lander, bedrieghende door hunne suptijle dieverije eenen boer en eenen advocaet, ghenoemt den verdraeyden advocaet. Op den sin De valsheyt en t’bedroch verwecken sondich quaet / In’t onrechtveerdigh Hert, dat soeckt sijn eyghen baet.
In: Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt
Antwerpen: Jacob Mesens, 1673
Ceneton-vingerafdruk: 167304 - a1 a2 ey : a2 I3 t$so - b1 K2 er$i : b2 N ,$
Collatie: 4°: K1v-N2v; 25, [2] p. [p. 74-[100]]
Katernopbouw: K1r: titelpagina & personages; K1v-N2r: het spel; N2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 996 : 2
KBB: VH 24.239 : 2
KBH: 448 J 39b
EHC: C 16120b
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 2b
UBL: 708 C 13 : 3b; 1089 B 5b
¶ Bibl. Belgica I, B 197.
Ceneton teksteditie
Ursicula009920 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Kluchtige behendigheyt van twee borsesnyders en den verdraeyden advocaet.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1723)
Exemplaren:
UBL: 1090 G 52009930 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
Beschermde suyverheyt inde twee Heylige Theodora en Didymus, martelaren om ’t Rooms geloof onthooft, op den sin regel. Die om hun Eere in ’t geloof der waerheyt stryden // Die sullen hun met Godt eeuwigh hier naer verblyden. Tot Lier anno 1702. Fert odia verum.
Antwerpen: Henri Thieullier, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170204 - a1 A3 .$ : a2 B2 ne - b1 C r$ : b2 H e
Collatie: 4°: π1, A-H4; [2], 64 p.
Katernopbouw: π1r: gegraveerde titel; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v-A2v: korte inhoud; A2v-A3r: gedichtl A3r: personages; A3v-A4v: vertoningen; B1r-B2v: gedicht; B3r-B4v: opdracht; C1r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 671
KBB: II 88.134 A; VB 6.814 : 4 (LP)
KBH: 448 J 38
EHC: AMVC: B 566b; C 16123
TIN: 27 G 26 : 1
UBGent: BL 6436*; BL 6440 : 2*; KVAkad. A 1 F 20 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep E 113 : 2
UBL: 1089 B 13 : 1009940 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie
Beschermde suyverheyt in de HH. Didymus en Theodora om’t Rooms geloof onthoofd.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 uer - b1 B e : b2 F t
Collatie: 4°: A-E4, F2 [E4 als D4]; 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: korte inhoud; A2vF2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 2
UBGent: BL 6441*
UBL: 1090 G 57009950 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Het bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen, derde deel.
1687
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 Y e : a2 Y e$ - b1 Z em : b2 Gg3 $lijde - c1 Hh $ghe : c2 Hh2 et$bet
Collatie: 4°: Y-Hh4
Exemplaren:
KBB: CL 12.358 : 3 A : 2 : 2 : 3 [olim: 8° Cl XIII, De Bie]; VB 6.814 : 3 : 3 LP
UBGent: BL 6440 : *; Her 117 : *; KVAkad. A 1 F 20 : 4c; Res 1046*
UBL: 1089 B 12 : 4009960 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen der sielen salicheyt.
1687
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 B de - b1 C $n : b2 L2 sal$
Collatie: 4°: A-L4
Exemplaren:
BNF: Yi. 923
KBB: CL 12.358 : 3 A : 2 : 2 : 1 [olim: 8° Cl XIII, De Bie]; VB 6.814 : 3 : 1 LP
KBH: 758 E 24 : 3
EHC: C 16402
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 4a
UBL: 1089 B 12 : 2009970 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen, tweede deel.
1687
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 M $e : a2 M2 ppij - b1 N lc : b2 X av - c1 X2 n$b : c2 X3 n,$n
Collatie: 4°: M-X4
Exemplaren:
KBB: CL 12.358 : 3 A : 2 : 2 : 2 [olim: 8° Cl XIII, De Bie]; VB 6.814 : 3 : 2 LP
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 4b
UBL: 1089 B 12 : 3009980 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
T’ Geloofs beproevingh verthoont in de stantvastighe verduldigheyt van de seer edele Roomsche princersse, de H. Eugenia, maghet ende martelaresse.
Antwerpen: Coenrard Pannes, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 $va - b1 B $ : b2 S3 hebb
Collatie: 4°: π2, A-S4, T1
Exemplaren:
BNF: Yi. 732
KBB: VH 24.240 : 1; VH 24.241 : 2
KBH: 448 J 36
UBGent: BL 6437 : *; (Her 117 : 2)*; KVAkad. A 1 F 20 : 8; Res 1045
UBL: 1089 B 14 : 1
UB Luik
¶ Aan UBGent Her 117 : 2 ontbreekt het laatste blad.009990 - Synopsis (gedrukt) - Treurspel
Cornelis de Bie
Goddelyck ransoen der zielen saelicheyt.
Cornelis de Bie, 1687
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B e$ : b2 C e
Collatie: 4°: A-C4; [24] p.
Exemplaren:
KBB: CL 12.358 : 3 A : 1 [olim: 8° Cl XIII, De Bie, B; VH 23.965 B]
KBH: 758 E 24 : 2
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 3
UBL: 1089 B 12 : 1010000 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Gheweldighe heerschappye vanden onrechtveerdighen Boris, ghedempt ende ghestraft door den jonghen prince Demetrius als eenighen en rechten erfgenaam van het groot hertoghdom van Moskovien.
Antwerpen: Jacob Mesens, Zonder jaar (ongeveer 1675)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 B en - b1 B2 an$e : b2 N2 I
Collatie: 4°: π4, B-M4, N2; [8], 92 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 729a
GBR: 1391 C 11 : 5a
KBB: VH 24.239 : 3
KBH: 448 J 40a
EHC: C 47506
UBA: O 62-4198 [olim: 687 H 7] : 4a
UBL: 708 C 13 : 4a; 1089 B 7a
¶ Samen met Mislukt overspel
Facsimile010010 - Synopsis (gedrukt) - Blij-eindend treurspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio)
Den grooten hertoghe van Moskovien, oft gheweldige heerschappije. Op het tooneel ghebrocht tot Lier.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1672
Collatie: 4°: π4; [8] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages & korte inhoud; π2r-π4v: samenvatting van het spel in 15 uyt-comens en 6 tusschen-spelen.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66550
UBGent: BL 6450*010020 - Eerste druk
Cornelis de Bie
Hans Holblock.
Brussel: 1688
Collatie: 4°: π1, A-D4, E1; [2], 34 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-E1v: het spel.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
Facsimile010030 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt.
Brussel: Georg. de Backer, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170204 - a1 A2 agh - b1 A3 en$ : b2 E m
Collatie: 4°: π1, A-D4, E1; [2], 34 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66623
UBA: Port. ton. 87-21
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 2
UBL: 1089 B 11 : 2
¶ Gent KVAkad. A 1 F 20 : 2 is incompleet; pos. D2 M1yn$H3. Er is A1 (titelpagina), A4, B, B4-E1.
Ursicula010040 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Vermakelijcke kluchte van Hans Holblock den geusen predicant. Bestaende in een waen-wijse sottigheyt.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B ’k: b2 E wo
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 5
UBA: 689 G 57 : 5
UBL: 1090 G 56
¶ Aanhangsel lijst werken van De Bie en lijst werken die bij weduwe Thieullier te koop zijn.010050 - Eerste druk
Cornelis de Bie
Helse vertooninghe: bestaende, In een Duyvelse Vergaderingh
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170804 - b1 B3 ghe: b2 D2 ade
Exemplaren:
BNF: Yi. 909
UBL: 1089 B 15; 1216 C 56
¶ In: Den spiegel van de verdrayde werelt: te sien in den bedrieghelijcken handel, sotte en ongeregelde manieren van het al te broos menschen leven.010060 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
T’dor wert groeyende. Den heyligen ridder Gommarus, patroon der stadt Lier, oft gewillige verduldigheyt.
In: Cornelii de Bie Nederlandts Schouwburgh oft speel tooneel.
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167004 - a1 (â)2 bo$&$ : a2 (ê) nd - b1 A oe b2 M sc
Collatie: 4°: â4, ê2, π1, A-L4, M2; 12, [2], 91, [1] p
Katernopbouw: â1r: titelpagina; â1v: wapen; â2r-â3v: opdracht; â4v-ê1r: korte inhoud; ê1r-êv: uitleg van de sinnen aan de lezer; ê2r: de drukker tot e auteur; ê2v: personages; π1r: gravure; π1v: blanco;A1r-M2r: het spel; M2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66551
GBR: 1391 C 11 : 1
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 1a
UBGent: BL 6439*
UBL: 708 C 13 : 1; 1089 B 4
Facsimile010070 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Den heylighe Cecilia, oft den spieghel van de eerbaerheydt.
Antwerpen: Jan François Crabbens, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167104 - a1 â3 lve : a2 î2 O - b1 A2 on$e : b2 D3 at$ic
Collatie: 4°: [16], 136 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 745
GBR: 1391 C 11 : 6a
UBA: O 62-4198 [olim: 687 H 7] : 5a
UBGent: BL 6442*
UBL: 708 C 13 : 5a; 1089 B 8a
¶ Zie ook Subtijlen smidt, dat in drie delen verdeeld, na elk van de drie bedrijven van de tragedie volgt.
Facsimile010080 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Cluchte van den ialoursen dief afbeldende d’onghetrouwicheyt bemonden achterclap en onversaefde lichtveerdicheyt der menschen in Reynaldo Plattebors en madam Sacatrap.
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1674
Ceneton-vingerafdruk: 167404 - b1 B el : b2 I ,
Collatie: 4°: A-F4, G-H2, I4 [B2 en B3 als B3 en B5, C-katern idem en D2 als D5]; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4v: korte inhoud; B1r: personages; B1r-GI3r: het spel; I3r-I4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 J 42
UBA: O 62-4198 [olim: 687 H 7] : 3b
UBGent: BL 6446*
UBL: 708 C 13 : 2; (1089 B 6 : 2)
¶ Aan ex. UBL 1089 B 6 : 2 ontbreekt het A-katern, het voorwerk; dit is in zeventiende-eeuws ms. toegevoegd.010090 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Jan Goedthals en Griet syn wyf.
Antwerpen: 1670
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend010100 - Herdruk
Cornelis de Bie
Jan Goedthals en Griet syn wyf.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 6; Yth. 68608010110 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Jan Goedthals en Griet syn wyf.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, 1719
Exemplaren:
EHC: 563587; C 199235
UBA: 689 G 57 : 7
UBGent: BL 6349; Her 3117
UBGron: ’Ep ’Ep E 113 : 4
UBL: 1090 G 51
Facsimile010120 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Cluchte van Lauw Scheurbier en Stout Harnas sijn wijf, capiteyn Hinckepoot en sergeant Hellebaert, met Peer Tamboer: Claes Voos-lyf, en Hans Mossel-vangher, Griet Lollaert, en Tryntjen Koesteert, hun vrouwen. Jappen Kyck inde Kan eenen weert Heyntjen Poef, en Thijs Smeer-pot ghenoemt Den Bedroghen Soldaet.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 ,$W : b2 D3 u$g
Collatie: 4°: A-D4; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: korte inhoud; A2r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1129
EHC: 563577; C 47555
UBL: 1089 B 9 : 2
Ursicula010121 - Ms
Cornelis de Bie
Den bedroghen soldaet [Cornelis De Bie, 1689].
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
KBB: Ms. 18.398 : 07010130 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña)
Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 indt : b2 D2 y$
Collatie: 4°: A-D4; 30, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-D3v: het spel; D4r: lijst van 21 spelen en 18 kluchten in het vierdelige handschrift dat Cornelis de Bie heeft nagelaten; D4v: fondslijst Weduwe Thieullier.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 7; Yth. 68948
UBA: 689 G 57 : 6
UBGent: G 1729
UBGron: ’Ep ’Ep E 113 : 8
UBL: 1090 G 58
¶ Volgens J. te Winkel, Ontwikkelingsgang, II, is dit spel een bewerking van A. de Moreto: La ocasión hace al ladrón; volgens J.A. van Praag, La comedia espagnole, is dit onjuist - in ex. UBL 1090 G 58 is het B-katern verkeerd gebonden
Ursicula010131 -
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña)
Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1725)
Exemplaren:

Facsimile010140 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach. [Titelplaat: Klucht van het vals trou-bedrog].
Zonder plaats: 1702
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 n-w - b1 B ve : b2 H ,$
Collatie: 4°: A-G4, H2; 60 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 816; Yi. 1138
KBB: VB 68.14 : 5 (LP)
KBH: 448 J 41
UBGent: BL 6435*; Her 117 : *; KVAkad. A 1 F 20 : 9
UBL: 1089 B 14 : 2
¶ Bibl. Belgica I, B 213.
Ursicula
Facsimile010150 - Eerste druk
Cornelis de Bie
Mensch-wordingh.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend010160 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Cluchte van een misluckt overspel.
In: C. de Bie: Gheweldighe heerschappye
Antwerpen: Jacob Mesens, Zonder jaar (ongeveer 1675)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 O e : b2 R2 of
Collatie: 4°: N3r-R4v; 34, [1] p. [p. 93-128]
Katernopbouw: N3r: titelpagina; N3v: personages; N3v-N4r: korte inhoud; N4r: voorrede; N4v-R3r: het spel; R3v-R4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 729b
GBR: 1391 C 11 : 5b
KBB: VH 24.239 : 4
KBH: 448 J 40b
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 4b
UBL: 708 C 13 : 4b; 1089 B 7b
Ursicula010170 - Eerste druk
Cornelis de Bie
Neerlandts schouwburgh oft speel tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konstminnende lief-hebbers vande seer edele gulde diemen noemt Den groeyenden boom tot Lyer.
Zonder plaats: 1671
Collatie: 4°: [8] p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Geen toneelstuk, maar een soort van prospectus van de toneelwerken van Cornelis de Bie. Een nieuwe, zeer uitgebreide uitgave hiervan vindt men onder bijna dezelfde titel (Neerlans schouburgh oft speel-tooneel) in 1707 bij Joannes Paulus Robyns te Antwerpen. Beide in MNL.010180 - Herdruk
Cornelis de Bie
Neerlandts schouburgh, oft speel-tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konst-minnende lief-hebbers vande seer edele rethoryk gulde diemen noemt: Den groeyenden boom, tot Lier.
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1707
Exemplaren:
BNF: Yi. 1168010190 - Eerste druk
Cornelis de Bie
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde; a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i; b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - ; a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$
Collatie: 4°: π1, A2, Kk2r-Oo3v; 46 p. (p. 259-294)
Katernopbouw: fol. Kk2r: Aenmerkinghe en titel; Kk2v: voorrede; Kk2v-Oo3v: het spel.
Exemplaren:
EHC: C 16048
Artesis-KC: MTOD—TV—DEBI-echos-1
UBL: 1089 B 10 : 3
UBLeuven: BTAB R 2 A 16079 : 3
¶ In ex. UBL1089 B 10 : 3 is een prent toegevoegd, en een titelpagina in plaats van p. 259 (de Aenmerckinge); gevolgd door een overdruk van de eerste drie bladzijden; hetzelfde zetsel maar met eigen katernsignatuur (A3 op de derde bladzijde, dus waar Kk4 zou hebben gestaan).
Ursicula010200 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - b1 A3 ren$ : b2 E2 ter$Q
Collatie: 4°: A-E4; [32] p.
Katernopbouw: A1r: gravure; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1165; Yi. 1166
KBB: CL 12.358 : 2 A : 1 [olim: 8° Cl XIII, De Bie]
¶ Fol. A1 van BNF Yi. 1165 ontbreekt; de titelpagina heeft een afwijkende tekst: “Aenmerckinge om te doen gelooven [...]”. De katernsignatuur op fol. A3 is “a3”; overigens toch hetzelfde zetsel.010210 - Herdruk
Cornelis de Bie
De nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 Kk2 synen - b1 Ll h-m : b2 Oo2 Meester$
Collatie: Kk2-Oo3; p. 259-294
Exemplaren:
KBB: CL 12.398 : 08 LP010220 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor, die ik noeme meister Quinten-Quack, en Cortisaen, synen bly-geestigen knecht.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ,$v : b2 C t
Collatie: 8°: A-B8, C2; 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: voorrede & personages; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68748
UBL: 1090 G 59010230 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde in schyn en weerschyn van bedroch in ’t licht gebracht.
Antwerpen: Wed. Coenrard Pannes, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170804 - a1 A3 lbin - b1 B uy : b2 E2 y$te
Collatie: 4°: A-E4, π2; 40, [4] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: embleem; A3r-A4r: korte inhoud; A4v: personages & vertoning; B1r-E4v: het spel; π1r-π1v: gebed; π2r: slotvignet; π2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66625; Yth. 66626
UBA: 1078 E 32; 1236 G 30
UBGent: BL 372 : 1*; BL 6449*; KVAkad. A 2 G 24
UBGron: 'EP'EP E 113
UBL: 1089 B 9 : 5
¶ Van sommige exx., zoals het Leidse, ontbreken naam en plaats. Zie Bibl. Belgica B 230. In ex. KVAkad. A 2 G 24 ontbreekt het frontispice.010240 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde, in schyn en weerschyn van bedroch.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 4; Yth. 68783
UBA: 689 G 57 : 4
UBL: 1090 G 54010250 - Eerste druk - Klucht-wyse comedie
[Cornelis de Bie]
Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1706)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 * i : a2 A3 t$b - b1 B ,$ : b2 F3 nt$
Collatie: 4°: π1, A-F4 [A als *]; [2], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r-A1v: Grondreden; A2r-A3v: korte inhoud; A4r: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 4; Yi. 889; Yth. 68783
KBH: 448 G 194
Ursicula010260 - Herdruk - Klucht-wyse comedie
Cornelis de Bie
Klucht-wyse comedie van den rampsalighen minnaer.
Antwerpen: Wed. Coenrard Pannes, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170704 - a1 * pid : a2 A3 t$b - b1 B ,$t : b2 F3 nt$
Collatie: 4°: π2, A-F4; [4], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: motto’s; π2v: blanco; *1r- *1v: grond-reden; A2r-A3v: korte inhoud; A4r: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 519
UBL: 1089 B 9 : 4010270 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie
De rampsalighen minnaar.
In: Den spiegel vande verdrayde werelt: te sien in den bedriegelijcken handel, sotte, en ongeregelde manieren van het al te broos menschen leven, ooghblijckelijk voorgestelt
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1708
Exemplaren:
UBA: 1078 E 32
UBL: 1216 C 56010280 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie
Klucht-wyse comedie van de rampsalighen minnaar.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1721)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 3; Yth. 68782
UBA: 689 G 57 : 3
UBGent: BL 6343*
UBL: 1090 G 53
¶ De tweeden druck, door den autheur op een nieuw oversien, en op vele plaetsen vermeerdert, en verbetert
Facsimile010290 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Miguel de Cervantes Saavedra)
Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando.
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1673
Ceneton-vingerafdruk: 167304 - a1 A cx : a2 A2 |$ee - b1 B n : b2 C op
Collatie: 4°: π1, A-B4, C3; [2], 21, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r-A2r: korte inhoud; A2r: personages; A2v: sneldicht; A3r-C3r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1200
GBR: 1391 C 11 : 2
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 1b
UBL: 1089 B 9 : 1
¶ Ten onrechte zegt De Bie zelf dat het ontleend is aan Lope de Vega
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile010300 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Miguel de Cervantes Saavedra)
Vermakelycke klucht van Roelant den Klapper, oft Hablador Roelando.
Antwerpen: Henri Thieullier, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170204 - a1 A2 cke - b1 B va : b2 E ae
Collatie: 4°: π2, 2π1, A-D4, E2, 3π1; [4], 35, [1], [2] p.
Katernopbouw: π1: gravure en hs; π2r: geornamenteerde titelpagina; π2v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: gedicht, personages en vignet; A2r-A4v: inhoud; 2π1r: opgeplakte gravure; 2π1v: blanco; B1r-E2r: het spel; E2v: blanco; 3π1r: opgeplakte gravure.
Exemplaren:
BNF: Yi. 883
KBB: VB 6814 : 4 (LP)
KBH: 448 J 37
TIN: 27 G 26 : 2
UBA: 1078 E 32 : 2
UBGent: BL 6433*; BL 6440*; Her 117 : *; KVAkad. A 1 F 20 : 7
UBL: 1089 B 13 : 2
¶ Ex. UBA: katern B ontbreekt.
Ceneton teksteditie
Ursicula010310 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
De Kluchte vanden subtijlen smidt passende op de vindinghe van het maet-gesangh.
In: Den heylighe Cecilia, oft den spieghel van de eerbaerheydt.
Antwerpen: Jan François Crabbens, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167104 - b1 Q2 $dat$ : b2 S3 tm
Exemplaren:
GBR: 1391 C 11 : 6b
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 5b
UBL: 708 C 13 : 5b; 1089 B 8b
¶ Zie ook Heylighe Cecilia, waarbij dit stuk, in drie delen verdeeld, na elk van de drie bedrijven van de tragedie volgt.
Facsimile010330 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde; a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i; b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - ; a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$; (ogv UBLEUVEN)
Exemplaren:
UBGent: BL 6438*
Facsimile010340 - Herdruk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t Rooms Christen gheloof door de Heylighe Epictetus en de seer edelen en overschoonen Astion.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel / Antwerpen: Claudius Schoevaerts / Joannes Paulus Robyns, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - a1 Bb hee - b1 Bb2 Soo$ : b2 Hh2 ghy$n
Collatie: 4°: [8], 55 p. (p. 189-245)
Exemplaren:
BNF: Yi. 951
EHC: C 47507
UBA: 689 G 57 : 2
UBGent: BL 6447*
UBL: 1089 B 10 : 2
UBLeuven: BTAB R 2 A 16079 : 2
UB Luik
¶ Bibl. Belgica I, B 222.010350 - Herdruk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
Bly-eyndigh en geluck-saligh treurspel ghenoemt Verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion.
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 B ee - b1 B2 o$9 : b2 G eg
Collatie: 4°: π4, A-G4; [14], 50 p.
Exemplaren:
KBB: CL 12.358 : 1 A [olim: 8° Cl XIII, De Bie]010360 - Herdruk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie
Verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1721)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 zy : b2 F2 my$
Collatie: 8°: A6, B-F4; 52 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 1
UBL: 1090 G 55010370 - Eerste druk
Cornelis de Bie (naar Zuster Maria d’Agreda)
De verlichte waerheydt van Godts vleesch-gheworden woordt inde gheboorte Christi, vol sedighe voor-beelden ende sonderlinghe aen-merkinghen.
Lier / Antwerpen: Cornelis de Bie, en Jacob Mesens, 1700
Collatie: 4°: π2, A-Y4; [4], 176 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 634
KBB: VH 24.240 : 2; VH 24.241 : 1
UBGent: BL 6437a*; KVAkad. A 1 F 20 : 1
UBL: 1089 B 11a
¶ Ex. Gent KVAkad. A 1 F 20 : 1a is incompleet; pos. D2 b3ewa7. Er is π1 (algemene titelpagina van Den vierden boeck), A2, een blad uit de voorrede met de approbatie, C2, C3, D2, E1-4, F2-H2, H4, I-M4, N, N3, N4, O-O2, O4, P1-4, Q1-2, Q4, R2-4, S-T4, V1-3, X1-4, Y1-2, Y4. * Het ex. UBGent BL 6437 bevat vier pagina’s “Tot den leser” in ms.; ook dit ex. is incompleet: van het A-katern alleen A1 (voorrede) en het blad met de approbatie. Dit ex. heeft op π1 een gravure Resurrectio Christi en op π2 een titelpagina met op de versozijde de lijst van personages.010380 - Eerste druk - Blijspel
Cornelis de Bie
Den verloren sone Osias, oft bekeerden sondaer.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 P2 t$m : a2 A3 en$b - b1 A5 lang : b2 E4 och - c1 E5 Ley : c2 F $u
Collatie: 8°: A-E8 [A2 als P2], F2; 83, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorwoord; A2v: personages; A3r: korte inhoud; A3v-A4r: aan den lezer; A4v-E5r: het spel; E5r-F2r: narede; F2v: drukfeilen; F2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69994
EHC: C 16121 (+ bis); Ruusbroek Gen.; 3102 F 12 (+ bis)
UBA: O 61-716 [olim 1079 E 16] : 2
UBL: 1089 B 9 : 3; 1090 G 60
UBLeuven: BTAB 7 A 733 : 2; GBIB 2-000056/A : 2
¶ Volgens Te Winkel gebaseerd op El hijo prodigo van Lope de Vega; volgens I. de Jans (VMKVA 1727) is dit onjuist; hooguit zou er overeenkomst zijn met de Comedia prodiga (1554) van Luis de Miranda.
Facsimile010390 - Herdruk - Blijspel
Cornelis de Bie
Den verlooren zon Osias, of den bekeerden sondaer.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
UBGent: G 4336*010410 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocrina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde; a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i; b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$; (ogv UBLEUVEN)
Collatie: 4°: F1r-Q2v, π2; p. 41-124 [[p. 49 als 94]
Katernopbouw: p. 41-124 Theocrina; p. 189 - 245 Epictetus; p. 259 - 294 Quinten
Exemplaren:
BNF: Yi. 1270
UBL: 1089 B 10 : 1
UBLeuven: BTAB R 2 A 16079 : 1
¶ In: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124. Afzonderlijk herdrukt ca. 1716 o.d.t. Den ramp-saligen onderganck van Tersides coninck van Persen, verweckt door wraek en weder-wraek van Theorin en Amurath.010420 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie
Den ramp-saligen onderganck van Tersides coninck van Persen, verweckt door wraek en weder-wraek van Theocrin en Amurath.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Collatie: 8°: *3, π2, A-D8, E1; [10], 66 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; π1r-π2r: opdracht; π2v: blanco; *2r-*3r: korte inhoud; *3r: personages; *3v: de drukker aan de lezer; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 692 C 76
UBGent: G 1729
UBL: 1095 E 20
¶ Eerder verschenen o.d.t. ‘Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort’ in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124. Ex. UB Gent: [opdracht (4 pp.) ontbreekt]
Facsimile010430 - Herdruk
Cornelis de Bie
Wraak van verkrachte kuysheydt / Ramp-saligen onderganck.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 F e : a2 F2 en$ - b1 G yn : b2 Qe$d
Collatie: 4°: F-P4, Q1 p. 41 - 122
Exemplaren:
KBB: CL 12.398 : 07 LP010440 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie
Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 e$t : a2 A3 en$ - b1 A4 $Cl : b2 E2 rt,
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3r: personages; A3v: de drukker tot de lezer; A7r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1093 F 52 : 5
¶ Eerder verschenen o.d.t. 'Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort' in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124.
Ursicula010450 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie
Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1     2 ina - b1 A t : b2 D4 l$m
Collatie: 8°: 72 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 017
¶ Eerder verschenen o.d.t. 'Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in 't ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort' in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124.010460 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens
Piramus en Thisbe.
Enkhuizen: Jan Jacobsz Palensteyn, 1623
Collatie: 4°: A-D4, E2; [36] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1189
KBH: 8 F 21
EHC: C 29881
UBA: Port. ton. 59-6
Ceneton teksteditie
Ursicula010470 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens
Piramus en Thisbe.
Amsterdam: Broer Jansz, 1635
Exemplaren:
BNF: Yi. 1190
UBU: Moltzer 6 B 30010480 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens
Trevrspel, van Piramus en Thisbe. Op den reghel, Wie d’eygen herten-lustte yverich betracht, wert lichtelijck daerdoor in prijkelen gebracht.
Amsterdam: Broer Jansz, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 A2 e$v : b2 E3 ven$
Collatie: 4°: A-E4; [40] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 19
BNF: Yi. 1191
KBH: 448 J 129
SBH: 73 G 1 : 5; 77 A 2 : 1
UBL: 1089 B 16
¶ In ex. SBH 73 G 1 : 5 is op fol. A1v een lofdicht van Vollenhove in handschrift (geen autograaf) ingeplakt.
Ursicula
Facsimile010490 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 niet : a2 E $ic - b1 E3 s$b : b2 G3 en.
Katernopbouw: E2r: titelpagina; E2v: blanco; E3r: personages; E3r-G4r: het spel; G4v: errata en ondertekend distichon.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 3
BNF: Yth. 66687 : 3
SBH: 73 G 2 : 4 : 3
UBA: 688 A 76 : 3
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 3*
KB Kopenhagen 75 : 4, 357
Ursicula010500 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 D2 unj : b2 E3 ghe
Collatie: 4°: D1r-E4v; [16] p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r: personages; D2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 3
UBA: Port. ton. 84-10 : 3010510 - Herdruk
C. Biestkens
Claas Kloet (derde deel)
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 3010520 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 D2 cht// : b2 E3 $an/
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 3
BNF: Yth. 66688 : 3
GBR: 1402 H 30 : 3
KBH: 30 D 12 : 3; 760 E 34 : 3
SBH: 73 G 2 : 5 : 3
UBA: Port. ton. 26-9 : 3
UBGent: BL 7755 : 3
UBL: 1098 B 61 : 3
UBU: EAE 780 : 3
KB Kopenhagen 75 : 4, 357010530 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - b1 A2 niet : b2 ten. - c1 C ae : c2 G3 en.
Collatie: 4°: A-G4; [14] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B3r: het spel; B3v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 1
BNF: Yth. 66687 : 1
SBH: 73 G 2 : 4 : 1
UBA: 688 A 76 : 1
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 1*
KB Kopenhagen 75 : 4, 357
Ursicula010540 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 A2 rijg : b2 C n$
Collatie: 4°: A4, B1 [B1 als C]; [10] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 1
UBA: Port. ton. 84-10 : 1010550 - Herdruk
C. Biestkens
Claas Kloet (eerste deel).
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 1010560 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 A2 wel$k : b2 B at
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 1
BNF: Yth. 66688 : 1
GBR: 1402 H 30 : 1
KBH: 30 D 12 : 1; 760 E 34 : 1
SBH: 73 G 2 : 5 : 1
UBA: Port. ton. 26-9 : 1
UBGent: BL 7755 : 1
UBL: 1098 B 61 : 1
UBU: EAE 780 : 1
KB Kopenhagen 75 : 4, 357010570 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 niet : a2 ten. - b1 C ae : b2 E $ic - c1 E3 s$b : c2 G3 en.
Collatie: 4°: B4r-E1v; [20] p.
Katernopbouw: B4r: titelpagina; B4v: blanco; C1r: personages; C1r-E1r: het spel; E1v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 2
BNF: Yth. 66687 : 2
SBH: 73 G 2 : 4 : 2
UBA: 688 A 76 : 2
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 2*
KB Kopenhagen 75 : 4, 357
Ursicula010580 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 B3 el$o : b2 C3 al$l
Collatie: 4°: B2r-C4v; [14] p.
Katernopbouw: B2r: titelpagina; B2v: blanco; B3r: personages; B3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 2
UBA: Port. ton. 84-10 : 2010590 - Herdruk
C. Biestkens
Claas Kloet (tweede deel).
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 2010600 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 B3 er$we : b2 C3 $so$m
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 2
BNF: Yth. 66688 : 2
GBR: 1402 H 30 : 2
KBH: 30 D 12 : 2; 760 E 34 : 2
SBH: 73 G 2 : 5 : 2
UBA: Port. ton. 26-9 : 2
UBGent: BL 7755 : 2
UBL: 1098 B 61 : 2
UBU: EAE 780 : 2
KB Kopenhagen 75 : 4, 357010610 - Eerste druk
Anna Bijns [ps.]
Totte leringhe van die driftige Paterkens in het bizondere, die Scandaleuse Hoerengordynxkens wehggescoven, deur Pater Cnipschere.
In: Kabinet van mode en smaak, deel IV.
Haarlem: Adriaan Loosjes Pz, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 V2 N a2 V3 met - b1 V4 $op : b2 V5 effen
Exemplaren:
UBL: 1170 F 4 : 2010620 - Ms
Izaak Bilderdijk
Arria en Petus
Zonder jaar (ongeveer 1790)
Exemplaren:
UBL: Ms LTK 512 : 1010630 - Ms
Izaak Bilderdijk
Arria en Petus
Zonder jaar (ongeveer 1790)
Exemplaren:
UBL: Ms LTK 512 : 2010640 - Eerste druk - Treurspel
[Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Marie Anne Barbier)
Tomyris, of de dood van Cyrus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 E3 L - b1 A is, : b2 E3 iel,
Collatie: 8°: E4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: E1r: titelpagina; E1v: blanco; E2r-E3r: opdracht; E3v-E4r: privilege; E4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 12 : 5
BNF: Yth. 69803
GBR: 1155 F 15
KBH: (GW A101282 : 1)
KNAW: B 474
EHC: C 244488
SBH: 127 A 34 : 2
TIN: 13 B : 10 : 4
UBA: 693 F 66; Kunstz. U III 1; Kunstz. U III 2; OK 63-9650; OK 82-138 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 9
UBL: 1023 H 1; 1089 C 31; 1092 E 5 : 2
UBN: Br 38864
UBU: Te Winkel 687
UBVU: BildMus 0350
¶ UBL 1089 C 31 op groot papier — Exx. KBH GW A101282 : 1 en UBVU GW A101282 : 1 zonder gegraveerde titelpagina
Facsimile010650 - Eerste druk - Blijspel
[Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée)
Het valsch vooroordeel, of de triompherende vrouw.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - b1 A $v : b2 F3 met
Collatie: 8°: π3, A-E8, F4; [6], 88 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: privilege; π3v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1815
KNAW: G 0901
SBH: 73 H 31 : 5; 127 A 34 : 1
TIN: 16 G 52
UBA: 691 E 86; 693 D 131; Kunstz.; U III 1 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 7 : 2
UBL: 1089 C 30; 1092 D 33 : 2; 1092 E 5 : 1; Boekenoogen 356 : 5
UBN: Br 8467
¶ UBL 1089 C 30 en 1092 D 33 : 2 op groot papier. UBL 1092 D 33 : 2 is gebonden in de tooneel-poëzy van N.W. op den Hooff. Misschien is dat ook wel de juiste auteur.010660 - Eerste druk
Mevr. Bilderdijk
Rome sauvé.
1802
Exemplaren:010670 - Eerste druk - Blijspel
Willem Bilderdijk
Deukalion en Pyrrha
Amsterdam: 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A eä : b2 E2 cht$n
Exemplaren:
BNF: Yi. 2049
KBH: A 102561
SBH: 79 B 8 : 2
UBA: RA I 181 : 3
UBL: 1023 B 29 : 1; 1087 D 68
UBU: LB-NED L*XIX*BIL-b-110:4 rar
UBVU: BildMus 0418 : 3; BildMus. 1823010680 - Herdruk - Toneelstuk
[Willem Bilderdijk] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix)
Deukalion en Pyrrha.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A3 d,$e : b2 E2 ht$
Collatie: 4°: A-E4; [4], 33, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-E3r: het spel; E3v: motto; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 2 T 9 : 3
BNF: Yi. 1945; Yth. 67684
Tresoar: 2742 TL
TIN: 3 E 10
UBA: 189 C 18 : 1; 691 B 27; Kunstz. U III 6 : 3
UBL: 709 F 42; 1087 D 66
UBN: 238 C 106; 498 C 140 : 2
UBVU: BildMus 0037 : 2; BildMus 0265 : 2; BildMus 0416 : 4; BildMus 0566; BildMus 0742 : 1
¶ Motto op E3v luidt: “Behoede mij de Hemel voor hun, die niet in de/ kwellingen van de Liefde zijn ingewijd!/ Euripides.”; UBN 238 C 106 mist blad A1.; UBN 238 C 106 heeft op schutblad gedicht “Wareldglans” van Bilderdijk, in ms van ‘H.D.’, 1887.010690 - Eerste druk - Treurspel
Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles)
De dood van Edipus.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 *2 kenn : a2 *5 beid - b1 A ig : b2 G2 erzie
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; 15, [1], 101, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-G3r: het spel; G3v: blanco; G4r-G4v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67780
KBH: 478 H 11 : 2
Tresoar: 2742 TL
UBAntwerpen: Mag. 42 AT 27.72
EHC: C 8532
TIN: 7 C 61
UBA: 189 C 19; 249 C 26; 687 B 33; Kunstz. U III 6 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep G 105; (KW B 1555)
UBL: 676 B 17; 1023 F 32 : 2; 1087 D 69
UBN: 393 C 64 : 3; 452 C 271
UBVU: BildMus 0035 : 2; BildMus 0265 : 1; BildMus 0404; BildMus 0547; BildMus 0573; BildMus 0747 : 2; TV.11358 xx : 3; XN.00476 : 3; XN.00533
SAB Deventer, 176 F 39
¶ Ex. TIN 7 C 61 op groot papier. Aan exx. UBGr KW B 1555 en UBN 393 C 64 ontbreekt blad G4 (de fondslijst). De recensie in Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1789, p. 353 - 371 bevat fragmenten vertaald in proza.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile010700 - Eerste druk - Treurspel
Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles)
Edipus, koning van Thebe. Het oirspronklijk van Sofokles nagavolgd, waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het tonelspel der Ouden en Hedendaagschen.
Amsterdam: Albert van der Kroe, 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - a1 A d: : a2 C2 en$g - b1 C4 $do : b2 I3 Hof - c1 I4 haa : c2 K5 grot
Collatie: 8°: π2, A-I8, K6; [4], 156 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; A1r-C2v: voorafspraak; C3r: Franse titel; C3v: personages; C4r-I3v: het spel; I4r-K6v: aantekeningen. Tussen I3 en I4 zit een Franse titel bijgebonden.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67917
KBH: 478 H 11 : 1; A102455 : 1
UBAntwerpen: MAG-P 13.1189
EHC: C 8532 [C2-535 b]
TIN: 27 G 20 : 1
UBA: 189 C 12; 687 B 36; Kunstz. U III 6 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep G 106; KW B 1554
UBL: 676 B 16; 1023 F 32 : 1; 1087 D 67
UBN: 9 C 89; 393 C 64 : 1
UBU: LXIX BIL b 109
UBVU: BildMus 0035 : 1; BildMus 0263; BildMus 0403; BildMus 0418 : 1; BildMus 0564 ; BildMus 0747 : 1; TV.11358. xx; XN.00476 : 1; XN.00528
SAB Deventer, 176 F 39 : 1
¶ In 1780 gaf Van der Kroe Bilderdijks ‘Brief van den Navolger van Sofokles Edipus’ uit (twee edities: KBH 251 B 67 en 478 H 11 : 3).
Facsimile010710 - Fragment - Fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare)
Hamlets bekende alleenspraak na Shakespear’s Engelsch gevolgd.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178304 - b1 n.v.t.
Collatie: n.v.t
Exemplaren:
KBH: 491 L 70; GW A100577 : 23
UBA: Kunstz. U III 4 : 24
UBVU: BildMus 1347; BildMus 1348; BildMus 1349; BildMus 1350
¶ Twee edd. met verschillende titelpagina; de UBA heeft van beide een ex.010720 - Fragment - Fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare)
Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear. Na de Fransche navolging door Voltaire.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 G d’$e : b2 G d’$e
Collatie: 4°: G
Katernopbouw: G1r - G2v : het stuk
Exemplaren:
UBA: Kunstz. U III 4 : 25
UBVU: BildMus 0400; BildMus 1111; BildMus 1207; BildMus 1346
¶ Twee edd. met verschillende titelpagina; de UBA heeft van beide een ex.010720 - Fragment - Fragment
Willem Bilderdijk (naar William Shakespeare)
Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear. Na de Fransche navolging door Voltaire.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 G d’$e : b2 G d’$e
Collatie: 4°: G
Katernopbouw: G1r - G2v : het stuk
Exemplaren:
UBA: Kunstz. U III 4 : 25
UBVU: BildMus 0400; BildMus 1111; BildMus 1207; BildMus 1346
¶ Twee edd. met verschillende titelpagina; de UBA heeft van beide een ex.010730 - Fragment - fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare)
Hamlets bekende alleenspraak na Shakespear’s Engelsch gevolgd.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178304 - b1 n.v.t.
Collatie: p. 93
Exemplaren:
UBVU: BildMus 0204010740 - Eerste druk - Toneelspel
H. Binger (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian)
De kinderlijke liefde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 er,$ : b2 D5 de?
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D7v: het spel; D8: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68693
TIN: 54 F 56
UBA: 693 E 83; 1020 E 74 : 5
UBL: 1090 G 62010750 - Eerste druk - Toneelspel
H. Binger (naar het Duits van S. Centlivre)
De vier voogden.
Amsterdam: Moolenyzer, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - b1 A1 k : b2 F5 r$te
Collatie: 8°: π2, A-F8; [4], 95, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-F8r: het spel; F8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 24 A 69
UBL: 1090 G 63 : 2010760 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Frans van Marie-Alex. de Théis)
De belagchelyke tooneelzucht, of de liefhebbery comedie, in de war.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A rp : b2 G4 me
Collatie: 8°: π2, A-F8, G6; [4], 107, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: personages; A1r-G6r: het spel; G6v: fondslijst Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67341
EHC: C 27608
TIN: 8 C 16
UBA: 688 A 6; 692 H 39; 1026 F 34 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 11 : 8
UBL: 1089 C 33; 1090 G 65
UBU: Te Winkel 166
¶ Binnen het spel, fol. F1v-F8v, is het kluchtig treurspel De vertrouweling, of de gewaande doode opgenomen. Exx. TIN 8 C 16 en UBL 1089 C 33 op groot papier.010770 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley
De lotery briefjes.
Amsterdam: Frans Hendrik Demter, Zonder jaar (ongeveer 1775)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ng$ : b2 C2 ero
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4v: het spel; C4v: echtheidsverklaring getekend door de auteur..
Exemplaren:
TIN: 3 H 47; 56 E 67 : 1
UBA: 687 G 36; 2395 C 18
UBL: 1089 C 34; 1090 G 66
¶ UBL 1089 C 34 op groot papier.010780 - Herdruk - Blijspel
Ward Bingley
De lotery briefjes.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A2 g$z : b2 C3 jen
Exemplaren:
TIN: 5 E 81
UBA: 344 E 84
UBL: 1095 H 64010790 - Eerste druk
Ward Bingley
Nieuwjaars wensch van Thomasvaer.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1794
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 11-8010800 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick)
Het zestienjarig meisje.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A al : b2 D4 en$
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6; [4], 57, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: motto; A2v: personages; A3r-D5r: het spel; D5v: drukfeilen; D6r-D6v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70328
KBH: 448 G 213
TIN: 1 I 34; 19 B 18b : 2
UBA: 690 D 41
UBGron: ’Ep ’Ep F 215
UBL: 1089 C 32; 1090 G 64
¶ CBMNL 5104 en TIN 1 I 34 op groot papier.010810 - Herdruk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick)
Het zestienjarig meisje.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 179508 - b1 A3 e$z : b2 D2 eken
Collatie: 8°: A-C8, D4; [4], 49, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: motto; A2v: personages; A3r-D3r: het spel; D3v: blanco; D4r-D4v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
TIN: 5 I 29
UBA: 687 E 27; 1026 F 34 : 2
UBGent: OKE 96*
UBL: 1096 E 73; 1098 C 32
UBN: Br 38942
UBU: Te Winkel 350; Z oct. 3079
¶ UBA 687 E 27 en UBA 1026 F 34 : 2 hebben verschillende ingeplakte rolverdelingen. Motto van Centlivres: “’Tis liberty of Choice that sweetens life, / Makes the glad husband and the happy wife.”
Facsimile010820 - - Dialoog
Steven Blankaart
Luciani droom, ofte Haan.
In: Het tweede deel der werken van Lucianus
Amsterdam: Johannes ten Hoorn, 1679
Collatie: p. 140-169
Exemplaren:
UBGent: BL 2996 : 2; Her 2808 : 2
Facsimile010830 - Eerste druk - Dialoog
Steven Blankaart
Timon.
In: Het eerste deel der werken van Lucianus
Amsterdam: Johannes ten Hoorn, 1679
Exemplaren:
UBGent: BL 2996 : 1; Her 2808 : 1
Facsimile010840 - Eerste druk - Jok- en ernst-spel
Johan Blasius (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
Dubbel en enkkel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 an : a2 *5 e$o - b1 A e : b2 F es
Collatie: 8°: *6, A-D8, E4, F2; [12], 76 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5v: opdracht; *6r: lofdicht; *6v: personages; A1r-E8r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67871
KBH: 447 G 101
KNAW: G 1148 : 2 : 1
TIN: 5 G 36
UBA: 690 C 83
UBL: 1090 G 67 : 5; 1094 E 71 : 6
¶ Volgens een aantekening in de lijst van personages speelde Jeuriaen Baet de rol van Vroutje, Moeder van Kommerijn.
Facsimile010850 - Eerste druk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla)
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - a1 *2 r$h - b1 A t : b2 H2 s$C
Collatie: 4°: *4, A-G4, H2
Exemplaren:
BLL: 11556 E 16 : 4
BNF: Yth. 66557010860 - Herdruk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla)
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165904 - a1 *2 r$h - b1 A t : b2 H2 s$C
Collatie: 4°: *4, A-G4, H2; [8], 60 p.
Exemplaren:
BLL: 11754 H 9
BNF: Yth. 66558
HABW: M: Lp 191 : 10
KBB: 8° Cl XIII C Treur 2 [4°] : 9
KBH: 448 J 195
UBA: Port. ton. 56-26
UBGent: BL 6640*
UBL: 1098 B 35
PBZ: 1058 D 8
Bibl. Nat. Luxemburg A12134
Ceneton teksteditie
Facsimile010870 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla)
De edelmoedige vyanden.
’s-Gravenhage: Joannes Tongerloo, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 )(2 uta : a2 )(4 $m - b1 A mij : b2 E2 oe
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4
Exemplaren:
UBA: OK 63-4726 [olim: 563 G 29]010880 - Herdruk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla)
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 he$t : a2 *5 JO - b1 A el : b2 F n$
Collatie: 8°: *6, A-D8, E4, F2; [12], 75, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5r: opdracht; *5v-*6r: lofdichten; *6v: personages; A1r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67906
KBH: 447 G 108
EHC: C 43370
TIN: 72 G 30
UBA: 692 E 4
UBL: 1090 G 67 : 3
UBU: Te Winkel 927 : 7010890 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwlyk van Oroondate en Statira.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 an : a2 *5 nee - b1 A om : b2 D5 t$of$
Collatie: 8°: *8, A-D8;
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*7r: opdracht; *7v-*8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68478
KBH: 447 G 102
UBA: OK 63-8390 [olim: 690 G 87]
UBGent: BL 6754*
UBL: 1090 G 67 : 2; 1094 E 71 : 5
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile010900 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
In: De treurige doch bly-eyndigende historie van onsen tijd, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parys in ’t jaar 1606. [...] door Vital d’Audigier ; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman; verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck door Joan Blasius.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - a1 *2 pt : a2 *3 n$ - b1 A ne : b2 E2 ijn
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 68 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*4r: opdracht; *4v-*5v: lofdicht; *6r: Blasius op de Bootseersels van Me-Iuffer Catharina Questiers; *6v: personages; A1r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69025010910 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 A2 N. - b1 A3 sno : b2 E3 n$’t
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inhoud; A2r: lofdicht; A2v; personages; A3r-E4v: het spel.;
Exemplaren:
BNF: Y2. 8140 : 1
HABW: M: Lp 201 : 18
KBH: 447 G 106
TIN: 52 C 17
UBA: 346 J 1 : 2; 690 F 118 : 1; 694 H 72; OK 72-23 : 2 : 3
UBL: 1090 G 67 : 1a
UBU: Moltzer 6 F 37 : 1
Facsimile010920 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
In: De treurige doch bly-eyndende historie van onsen tijdt, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parijs, in ’t jaer 1606. Ten tijde van Koninck Hendrick de Groot. Eertijdts in ’t Francoys gestelt den Heer Daudiguier; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman, rechts-geleerde. Dezen laetsten druck op nieuw verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck, door Joan Blasius.
Amsterdam: Baltes Boekholt, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166312 - a1 A3 nd : a2 T2 ch$ - 2a1 T n$ : 2a2 T5 $aa - b1 T6 staa : b2 T6 oor - c1 Aa at$i : c2 Ee6 t$do
Collatie: 12°: T3r-Z9v [T4 als T]; [12], 98 p.
Katernopbouw: T3r: titelpagina; T3v: korte inhoud; T4r-T5v: opdracht; T6r-T7v: lofdicht; T8r: gedicht van Blasius op Catharina Questiers; T8v: personages; T9r-Z9v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1222 H 19 : 2010930 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Caliste I.
1703
Exemplaren:
BLL: 11555 AA 1 : 1
¶ Waarschijnlijk ten onrechte met Blasius’ toneelstuk geïdentificeerd door de British Library. Een incompleet ex. bevindt zich in de UBL, 1144 H 16. In dit ex. de roman, maar niet de toneelstukken van Blasius. Titel: “De treurige. Doch bly-eyndigende Historie van onzen tijd, onder de naam van Lysander en Caliste. Gescheid [sic] in Vrankrijk, meest binnen in omtrent Parijs, in ‘t jaar 1606 ten tijde van koninkg Hendrik de Groot. Eertijds in ’t Françoys gestelt door den heer Daudiguier, en nu in Nederduyds vertaalt door J. Heerman. Rechts-geleerde. Verciert met setien schoonen kopere plaaten, en vermeerdert met twee commedien van ’tzelve werk, door Joan Blasius, Rechts-geleerde. [Fleuron]. t’Amsterdam, by Jans Lamsvelt, boekverkoper in de Janroonpoortstorn-steeg 1703.010940 - Eerste druk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
1661
Exemplaren:
BNF: Yth. 69026; Yth. 69027010950 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 *2 n$d : a2 *5 naar - b1 A $o : b2 E5 haar
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*4v: opdracht; *5r-*6v: lofdicht op Petronella van Zyl; *7r: lofdicht door Petronella van Zyl; *7r-*8r: lofdichten; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: Op de traantjes van Lyliane.
Exemplaren:
BNF: Y2. 8140 : 2
HABW: M: Lp 201 : 18?
KBH: 6 J 62; 447 G 107
UBA: 690 F 118 : 1; 694 H 72 : 1; OK 72-23 : 2 : 3
UBL: 1090 G 67 : 1b
UBU: Moltzer 6 F 37 : 2
¶ In ex. UBL 1090 G 67 : 1 is het jaartal met de hand veranderd in 1663.
Facsimile010960 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
In: De treurige doch bly-eyndende historie van onsen tijdt, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parijs, in ’t jaer 1606. Ten tijde van Koninck Hendrick de Groot. Eertijdts in ’t Francoys gestelt den Heer Daudiguier; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman, rechts-geleerde. Dezen laetsten druck op nieuw verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck, door Joan Blasius.
Amsterdam: Baltes Boekholt, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166312 - a1 A3 nd : a2 Aa at$i - b1 erwac : b2 Ee6 t$do
Collatie: 12°: Z10r-Z12v. Aa-Aa12v; [14], 111, [1] p.
Katernopbouw: T3r: titelpagina; T3v: korte inhoud; T4r-T5v: opdracht; T6r-T7v: lofdicht; T8r: gedicht van Blasius op Catharina Questiers; T8v: personages; T9r-Z9v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1222 H 19 : 3010970 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier)
Lysander en Caliste II.
1703
Exemplaren:
BLL: 11555 AA 1 : 2010980 - Eerste druk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 sijn, : a2 *4 erder - b1 A oog : b2 E2 stal
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 68, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*8r: opdracht; *8v: personages; A1r-E2v: het spel; E3r: vertaling van Ovidius derde minnezang van het tweede boek; E3v-E4r: vertaling van Ovidius vierde minnezang van het derde boek; E4v: lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2474
HABW: M: Lp 200 : 08
KBH: 447 G 105
UBA: 691 G 92
UBGent: Acc 6052
UBL: 1090 G 67 : 4
UBVU: XH.00132
¶ Met liederen.
Ceneton teksteditie
Facsimile010990 - Eerste druk - Treurspel
Daniel Bleecker
Titus Manlius Torquatus, of de zegepraal der krygstucht.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 *3 no : a2 *4 ,$ - b1 A ,$ : b2 F ,
Collatie: 8°: *6, A-E8, F2; [12], 82, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6r: aan den lezer; *6v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: lijst van door Uylenbroek gedrukte werken.
Exemplaren:
BLL: 11754 BB 34 : 9
BNF: Yth. 69787
KBH: 2215 B 16
EHC: 587894
Artesis-KC: MTOD—TV—BLEE-titus-1
TIN: 1 C 56
UBA: 688 B 39; 1020 E 74 : 8
UBL: 1089 C 35; 1090 G 68
UBU: Te Winkel 700
¶ UBL 1089 C 35 op groot papier.
Facsimile011000 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 t$lo : b2 A3 e$B
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
BNF: Yth. 66546
KBH: 3113 D 24 : 2
UBA: Pfl. J. .7
UBU: Knuttel 11558011010 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 lock : b2 A3 er$b
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
KBH: Pft. 11558b011020 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 loc : b2 A3 er$b
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
KBH: Pft. 11558
SBH: 38 B 39; 128 A 57 :10
UBA: Pfl. J.ij.7a
UBL: 1076 G 17; Thyspf 10314
UBU: Moltzer 2 C 9 : 2
¶ Volgens Knuttel gedrukt door Dirck Evertsz. van Bleyswijck011030 - Eerste druk - Vreugdespel
J. Block
Vreugden-spel ter gelukkige verlossing van H.K.H. Anna, gemalinne van Willem Karel Hendrik Friso, [...]
’s-Gravenhage: 1743
Exemplaren:
UBL: 1090 G 69011040 - Eerste druk - Herders- blij-eindend treurspel
Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini)
Den getrouwen herder. Op nieuws uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt.
Utrecht: Willem Verbrugh, 1650
Ceneton-vingerafdruk: 165008 - a1 *3 t$ged : a2 **3 omt$sich$a - b1 A n$m : b2 O3 of$te
Collatie: 8°: *8, **4, A-N8, O4; XXIV, 216 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*5r: opdracht; *5v: lofdicht Vondel; *6r: lofdicht Bocstadius; *6v: lofdicht Hogerbeets; *7r-*8v: inhoud; **1r: Aan de lezer; A**1v: personages; **2r-**4v: voor-reden; A1r-O4v: het hoofdspel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68177
UBA: 1821 J 17
UBGent: BL 7825 : 1*; Her 134*
UBL: 1091 G 60 : 1
UB Wroclaw: 469161
¶ In het ex. UBL is het frontispice ingeplakt.
Facsimile011050 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Nicolò Beregani)
Hannibal den manhaften veld-overste, triomferende in de stadt Capua.
Utrecht: Gysbert van Zijll, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 A2 en$te : a2 A5 en.$ - b1 B $v: b2 D5 e$u$h
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: de eerste Italiaanse drukker tot de lezer; A4v-A5r: inhoud; A5v: personages; A6r-A6v: voor-reden; A7r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68344
UBL: 1091 G 60 : 2
¶ Clemens 1; P.E.L. Verkuyl: Een auteur weergevonden (NTg 61/1968, 86)
Facsimile011060 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Augustus Alstenius Bloemertius
Macchiavelli.
In: Singularis liber de nobilis et studiosae iuventutis institutione.
Amsterdam: Ludovicus Elsevier, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165312 - a1 M7 ATV - b1 N q : b2 P4 ulet
Collatie: 12°: M7r-P4v; [68] p. (p. 277-344)
Katernopbouw: M7r: personages; M7v-M8r: prologus; M8r-P4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 235 A 35011070 - Eerste druk
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval)
De canunnik van Milaan, of de onverwachte avondmaaltijd.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A2 l$te : b2 D5 -
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67524
UBL: 1090 E 2 : 1
¶ In ex. UBL 1090 E 2 : 1 is het D-katern op blauw papier gedrukt.011080 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé)
De dood van Abel. Naar het Fransch van den burger Legouvé.
Utrecht: J. van der Schroeff Gz, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - a1 *2 $E - b1 A sge : b2 D4 den
Collatie: 8°: π2, A-C8, D5; [4], 57, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: personages; *2r-*2v: opdracht; A1r-D5r: het spel; D5v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 9820
UBL: 1087 D 74
Facsimile011090 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner)
De geesten-bezweerer. Naar het Hoogduitsch van A.G. [sic] Bretzner.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A el : b2 I2 zi
Collatie: 8°: π2, A-H8, I2; [4], 132 p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-I2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68080
UBA: 690 H 50
UBL: 1090 E 2 : 2011100 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Engels van Onbekend)
De geneezing van het hartzeer.
Amsterdam: Joannes Roelof Poster, Zonder jaar (ongeveer 1795)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ig$is : b2 K3 ES
Collatie: 8°: A-I8, K4; 152 p.
Exemplaren:
TIN: 16 C 25
UBA: 692 G 26
UBL: 1090 E 38011110 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Macbeth.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A l : b2 E5 A
Collatie: 8°: π2, A-E8; [4], 80 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: motto; π2v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11737 A 23
BNF: Yi. 2467; Yth. 69029
KBH: 316 H 50
Artesis-KC: MTOD—TV—DUCI-macbeth-1
TIN: 7 H 57
UBA: 687 E 64; 688 B 54
UBGron: ’Ep H 7 : 12
UBL: 1089 C 37; 1090 E 3
UBN: Br 17879
¶ Exx. UBA 688 B 54 en UBL 1089 C 37 op groot papier. — Het motto van Horatius is Ep. 2, 2, 208: “Somnia, terrores Magicos, miracula Sagas.”
Ceneton teksteditie
Facsimile011120 - Herdruk
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Macbeth.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A v : *b2 E3 dv
Collatie: 8°: π2, A-E8; [4], 80 p.
Exemplaren:
UBU: Te Winkel 744011130 - Eerste druk - Toneelspel
Pieter Boddaert jr.
Molstein en Kroondorp.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A g : b2 D2 r,$e
Collatie: 8°: π4, A-C8, D4
Katernopbouw: π1r Franse titelpagina; π1v blanco; π2r titelpagina; π2v blanco; π3rv opdracht; π4r Franse titelpagina; π4v personages; A1r-D3v het spel; D4rv catalogus Wed. J. Dóll.
Exemplaren:
KBH: 943 C 11
Artesis-KC: MTOD—TV—BODD-molstei-1
TIN: 5 E 49
UBA: (688 E 30 : 3); 693 G 48
UBL: 1089 C 36; 1090 E 1
¶ Bevat catalogus Wed. J. Dóll. Ex. 1089 C 36 en CBMNL 5415 op groot papier. Aan het ex. UBA 688 E 30 : 3 ontbreekt fol. D4.;011140 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert & Pieter de la Rue (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Atreus en Thyestes.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Gasinet, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A $v : b2 D4 t$van
Collatie: 8°: π3, A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: voorbericht; π3v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67225
UBA: 690 G 32; 694 F 76; 694 H 62; OK 77-365 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 1 :
UBL: 1090 G 70
¶ Ex. UBA 684 F 76 met overgeplakt adres: ’s-Gravenhage, by Nicolaes Pieter Blommendal, boekverkooper in de Boekhorst-straat, 1728.011150 - Eerste druk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 *3 uc : a2 *4 steld - b1 A aa : b2 D5 ,$m
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 74 : 1
BNF: Yth. 69382
GBR: 1361 D 17
KBB: II 29.494 A XX : 2
TIN: 19 E 32 : 1
UBA: OK 62-108 [olim: 694 H 85]
UBL: 1091 D 3 : 1
Debrecen (Hongarije) Gereformeerde Bibliotheek (Egyházkerületi Nagykönyvtár) TK-T 6762 : 1
¶ Ex. UBL 1091 D 3 : 1 bevat in ms. een gewijzigde versie van het laatste toneel.011160 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *3 ha : a2 *4 am, - b1 A al : b2 D5 y,$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67051
DSU: 71.492
KBH: 448 G 197
KNAW: Cat. 1891 p. 220
TIN: 52 A 129
UBA: 687 C 59; 688 H 74; OK 63-7050; OK 63-7721
UBL: 1096 H 59
UBU: LB-Ned: L*XVII*CORN-b-1 : 2
¶ Tweede druk.011170 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 *3 an : a2 *4 lda - b1 A al : b2 D5 ,$m
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 72 K 10 : 4
UBA: OK 62-78 [olim: 694 H 55]
UBGent: BL 4968 : 0
UBGron: ’Ep ’Ep H 6, 1 :
UBL: 1096 G 12
UBN: 35 C 182 : 3
Facsimile011180 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *3 aar - b1 A a : b2 D5 $m
Collatie: 8°: *4 [-*1], A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69383
GBR: 1360 H 74; 1361 D 21
SBH: 73 K 77
UBA: 687 D 54; 687 F 9; OK 63-6918; OK 82-146 : 5
UBL: 1098 F 100
UBN: 39 C 246 : 1
UB Rostock Co-5941.3011190 - Herdruk
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *3 en, : a2 *4 steld - b1 A al : b2 D5 y,$
Collatie: 8°: *4 [-*1], A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 J 17
TIN: 5 H 81
UBA: OK 63-7225
UBU: Te Winkel 421
Facsimile011200 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange)
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 p$o : b2 D5 ,$z
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina met vignet; A1v: blanco; A2r: Bericht van de drukker; A2v: spelers; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 I 49
UBL: 1099 F 60
Facsimile011210 - Eerste druk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny)
Polyxena.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1703
Ceneton-vingerafdruk: 170308 - a1 *3 en - b1 A ma : b2 D5 $H
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2495; Yth. 67049; Yth. 69457
KBH: 846 B 48
TIN: 16 H 65; 19 E 32 : 2
UBA: 693 D 17
UBGent: BL 4994 : 0
UBGron: ’Ep ’Ep H 6, 1 : 2
UBL: 1091 D 3 : 2
Debrecen (Hongarije) Gereformeerde Bibliotheek (Egyházkerületi Nagykönyvtár) TK-T 6762 : 2011220 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny)
Polyxena.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 $bo - b1 A $m : b2 D5 yn$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2496; Yth. 69458
DSU: 71.492
GBR: 1353 G 19 : 2; 1361 D 61
SBH: 72 K 10 : 5
TIN: 61 D 27
UBA: 1741 J 46
UBL: 1096 G 11
UBU: Te Winkel 788011230 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny)
Polyxena.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *3 upp - b1 A w$ : b2 D5 yn$H
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2497
KBH: 943 G 96
KNAW: Cat. 1891 p. 220
UBA: 687 D 56; 2451 G 12 : 7
UBGent: KVAkad. A 2 FF 7 : 5
UBL: 1099 D 10
UBN: 39 C 224 : 1011240 - Herdruk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny)
Polyxena
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *3 $Su - b1 A $m : b2 D5 n$
Collatie: 8°: *4 (-*1), A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1237 F 7 : 1
Tresoar: s 320 TL : 2 : 6
TIN: 13 A 41 : 2
UBN: 40 C 324 : 5011250 - Eerste druk - Treurspel
Johanens Bodecher Benning
Dido, oft’ heylloose minnetocht.
Leiden: Jan Claesz van Dorp, voor Jacobus Beecke, 1634
Ceneton-vingerafdruk: 163404 - a1 *2 kke : a2 *3 s$n - b1 A gra : b2 F3 il.$
Collatie: 4°: *4, A-F4; [8], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: aan de lezer; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 7
BNF: Yi. 700
KBH: 448 J 187
SBH: 129 A 5; 129 A 6 : 1;
UBA: 690 F 19
UBL: 1089 B 3
UBU: Z oct. 5142
Facsimile011260 - Eerste druk
B. Boekholt
Minnedichten, speelsgewys vertoont, ter bruyloft van Arent van den Heuvel en Clara Vertange, 9 Aug. 1667.
Amsterdam: 1667
Exemplaren:
UBL: 1091 D 4011270 - Eerste druk - Kluchtspel
Adriaan Boelens
De bedrooge Vryer.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - b1 A2 dre$ : b2 B3 rdt
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht & personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66611
KBH: 504 B 128
SBH: 73 G 1 : 6
UBA: 687 D 21
UBGent: BL 4561 : 1*; BL 7754*
UBL: 1091 B 75
UBU: Moltzer 6 B 24
¶ In 1678 door Joost Pluimer omgewerkt en uigegeven onder de titel De verliefde Lubbert.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile011280 - Herdruk - Kluchtspel
Adriaan Boelens
De bedrooge Vryer.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1672
Ceneton-vingerafdruk: 167208 - b1 A2 n$e : b2 B5 yn$
Collatie: 8°: A-B8; 28, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht & personages; A2r-B6v: het spel; B7r-B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68715
KBH: 448 H 105
EHC: C 174239
TIN: 1 B 38 : 2
UBA: Port. ton. 51-5; Port. ton. 51-6
UBL: 1090 E 4 : 2
UBVU: XH.05650
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile011290 - Eerste druk - Kluchtspel
Adriaan Boelens
Den glasen doctoor.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - b1 A2 $he : b2 B3 iel
Collatie: 8°: A8, B4
Exemplaren:
UBL: 1095 F 41
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile011300 - Herdruk - Kluchtspel
[Adriaan Boelens]
Klucht van den glasen doctoor.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 A2 $’t$ : b2 B3 nie
Collatie: 8°: A8, B4; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B3v: het spel; B4r-B4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 24
KBH: 32 M 4; 448 G 192
EHC: C 174237
UBA: Port. ton. 87-1
UBL: 1099 D 18; 1219 E 37 : 2
Facsimile011310 - Herdruk - Kluchtspel
Adriaan Boelens
Den glasen doctoor.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 eet. : b2 B3 lt$
Collatie: 8°: A8, B4; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B3v: het spel; B4r-B4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 42 : 12
UBL: 1097 E 79
Facsimile011320 - Synopsis
Adriaan Boelens
Nieuwe vertooningen, die op de schouburgh sullen vertoont worden.
Amsterdam: 1648
Ceneton-vingerafdruk: 164804 - b1 VREE nd$in$r : b2 gekroondt T$ende$V
Collatie: 4°: [A]4
Exemplaren:
KBH: Pft. 5756
UBL: Thyspf 5222
UBU: Knuttel 5756011330 - Eerste druk - Kluchtspel
Adriaan Boelens
De klucht van de oneenige-trouw.
Amsterdam: Adam Karelsz van Germez, 1648
Ceneton-vingerafdruk: 164808 - b1 en? : b2 B2 eer.
Collatie: 8°: A8, B4; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68736
TIN: 1 B 38 : 1
UBA: Port. ton. 58-2
UBL: 1090 E 4 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula011340 - Synopsis (gedrukt)
Adriaan Boelens
De zes vertooningen die op de schouwburg, door goet vinden van de regeerders, aldaer vertoont zijn den 23 Junij 1648.
In: Olyf-krans der Vreede, door de doorluchtigste geesten, en geleerdste mannen, deezes tijds, gevlochten. Met een byvoeging van de bouw-zang, op het stadthuis, door J. v. Vondel. En het Gekroonde Amsterdam, door R. Anslo. Vrede zy in uwe Vestinghe; welvaren in uwe Paleysen. [Fleuron]. t’Amsterdam, Uit de drukkery van Tymen Houthaak. Voor Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper op ’t water. MDC XLIX.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Gerrit van Goedesberg, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - c1 N m : c2 S3 ft$ge
Collatie: 12°: M6r-M9v; 8 p. [p. 275-282]
Katernopbouw: M6r titelpagina; M6v: blanco; M7r-M10v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 174 D 55 : 9
UBL: 1253 F 11 : 9; Thysia 2411
Facsimile011350 - Synopsis (gedrukt)
Dominicus Martinus Boeteman
Pollicander.
Ieper: Petrus Jacobus de Rave, 1733
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 04
Facsimile011360 - Synopsis (gedrukt)
Dominicus Martinus Boeteman
Rosamunda, dochter van Anaxartes koninck van Persien.
Ieper: Petrus Jacobus de Rave, 1732
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 02
Facsimile011370 - Synopsis
Dominicus Martinus Boeteman
Malherus ende Discreta syne huysvrouwe: treur-spel, sal speel-wys verthoont worden door de jonckheyt van Dominicus Martinus Boeteman [...] opghedragen aen de ouders der gheseyde Jonckheyt op den 22 ende 28 september 1733. op het stadt-huys [...].
1733
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 03
Ursicula
Facsimile011371 - Synopsis (gedrukt)
Dominicanen van Antverpen
S. Iosaphat koninck in Oost-Indien, door den H. Barlaam eremiit bekeert tot het Christen gheloof [...] speel-ghewijs vertoont door de studenten der pp. Predickheeren binnen Antverpen, den 21. ende 22. aug. 1635
Antwerpen: Hieronymus II Verdussen, 1635
Ceneton-vingerafdruk: 163504 - b1 A2 van : b2 A3 vo
Collatie: 4°: A4; 8 p.
Exemplaren:
EHC: C 1773
Facsimile011380 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Alexander de Groote.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 A2 BR : a2 A3 .$ - b1 A4 nde : b2 D5 IL
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 H 207
SBH: 127 A 35 : 1
TIN: 19 F 68
UBA: 689 H 124
UBGent: BL 4996 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 1 : 5
UBL: 1090 E 5 : 1; 1094 E 71 : 4
Ceneton teksteditie
Facsimile011390 - Herdruk
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Alexander de Groote.
1699
Exemplaren:
BNF: Yth. 67101011400 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Alexander de Groote.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A2 ik$o : a2 A3 dam, - b1 A4 ande : b2 D5 w$bed
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v-A5v: personages; A7r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67102; Yth. 70352
KNAW: G 0902
SBH: 127 A 35 : 2
TIN: 19 F 70
UBA: 689 H 123; O 61-5861 [olim: 1225 C 3] : 3; OK 61-1205 [olim: 2350 F 35] : 1; OK 82-125 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 6, 2 :
UBL: 1098 F 77
UBVU: XN.05902 : 3011410 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Alexander de Groote.
In: De gedichten van Abraham Bógaert
Amsterdam: Willem Barents, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 V3 och$ : b1 X ee : b2 Ee3 $n$
Collatie: 4°: V2-4, [*1,] X-Z4, Aa-Dd4, Ee3; [6]. [2], 62 p.
Katernopbouw: V2r: titelpagina; V2v: personages; V3r-V3v: opdracht; V4t-V4v: privilege; [*1r: tweede titelpagina; *1v: tweede lijst van personages;] X1r-Ee3r: het spel; Ee3v: “Op de XII keizers, overkunstig in papier gesneden door juffrou Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok.”
Exemplaren:
SBH: 77 A 3 : 2
UBA: 447 F 39 : 3
UBL: 709 C 17 : 3; 1205 A 31 : 3
¶ In: A. Bogaert, De gedichten. De privilegie is door Lescailje en Rank aan Barents doorgegeven (zie fol. V4v). Aan het ex. UBL 1205 A 31 : 3 ontbreekt het privilege. — In ex. UBL 709 C 17 : 4 zit zowel de titelpagina binnen de collatie als de extra titelpagina.011420 - Eerste druk - Kluchtspel
[Abraham Bogaert]
De gewaande droes.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 an - b1 A4 or$ : b2 NS
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. Dob. BR. 98/10
BNF: Yth. 68211
DSU: 71.616 DSU
GBR: 1360 H 24
SBH: 127 A 37 : 2
UBGent: Acc 6262*
UBGron: ’Ep ’Ep H 28 : 8
UBL: 1090 E 6 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 3
Ceneton teksteditie
Facsimile011421 - Herdruk - Kluchtspel
[Abraham Bogaert]
De gewaande droes.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 ?? - b1 A4 or$ : b2 ??
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. Dob. BR. 98/10
BNF: Yth. 68212
DSU: 71.616 DSU
GBR: 1360 H 24
KBH: 848 B 56
UBA: O 61-5861 [olim 1225 C 3] : 6; OK 61-1205 [olim 2350 F 35] : 5; OK 82-125 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 28 : 8
UBU: 355 J 17
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 3
Facsimile011422 - Herdruk - Kluchtspel
[Abraham Bogaert]
De gewaande droes.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 A3 d, - b1 A4 or$ : b2 C3 ;$m
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. Dob. BR. 98/10
BNF: Yth. 68213
DSU: 71.616 DSU
GBR: 1360 H 24
TIN: 3 H 50
UBGron: ’Ep ’Ep H 28 : 8
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile011430 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Bogaert
Myrrha, of de gestrafte bloed-schande.
Amsterdam: Gerrit Ewouts, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 168808 - a1 B3 RA - b1 A5 or$ha : b2 D3 R
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Exemplaren:
UBL: 1091 G 53
Ursicula
Facsimile011440 - Titeluitgave - Treurspel
Abraham Bogaert
Myrrha, of de gestrafte bloed-schande.
Amsterdam: Gerrit Ewouts, Zonder jaar (ongeveer 1688)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 B3 RA - b1 A5 r$ha : b2 D3 R
Collatie: 8°: A-C8, D4 [A3 als B3]; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: aan den lezer; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 61-5861 [olim 1225 C 3] : 1
Facsimile011450 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert
Myrrha, of de gestrafte bloed-schande.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 len : a2 A4 die$ - b1 A5 aar$ : b2 D5 $di
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: bericht aan de lezer; A4r: inhoud; A4v: personages; A5r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 9 : 7
BNF: Yth. 69213
KBH: 942 C 29
SBH: 127 A 38 : 2
TIN: 72 B 83; 13 D 73 : 6
UBA: 690 F 16; OK 77-95
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 : 10
UBL: 1090 E 6 : 4
Facsimile011460 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron)
Phocion.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - b1 A de : b2 D3 ,$om
Collatie: 8°: π3, A-C8, D4; [6], 56 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: privilege; π3v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 9 : 6
BNF: Yi. 23; Yi. 2510; Yth. 69438
DSU: 71.618 DSU
KBH: 942 C 42
KNAW: G 0903
SBH: 127 A 38 : 1
TIN: 3 H 51
UBA: 693 D 102
UBGent: BL 4994 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 : 8
UBL: 1090 E 6 : 3; 1188 B 12
UBN: Br 15948
¶ UBL 1188 B 12 in groot-4°.
Facsimile011470 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
De pleiters.
Amsterdam: Albert Magnus, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - a1 *2 gen - b1 A t$ : b2 D5 NI
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8r: narede aan den lezer; D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 69 : 4
BNF: Yi. 11128; Yth. 69447
BSB: P.o.rel. 6420-23,1/10
GBR: 1361 D 51
KBB: II 29.494 A XIII : 6
KBH: 560 L 85
SBH: 127 A 36 : 2
SPB: 6.10.2.45
TIN: 29 A 32 : 5; 72 B 89
UBA: OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 8; O 61-5861 [olim: 1225 C 3] : 5; OK 61-1205 [olim: 2350 F 35] : 4; OK 82-125 : 4
UBGent: BL 4836*
UBGron: ’Ep ’Ep H 24 : 4; ’Ep ’Ep H 25 : 4
UBL: 1090 E 5 : 3
Rotterdams Leeskabinet K 94 : 10
Ceneton teksteditie
Facsimile011480 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 A2 A.$ : a2 A3 am,$ - b1 A4 ’t$vu : b2 D5 $zo$
Collatie: 8°: π1, A-D8; [2], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 042
KBH: 448 J 23
SBH: 127 A 37 : 1
TIN: 4 K 100
UBA: 691 C 224; O 61-5861 [olim: 1225 C 3] : 4; OK 61-1205 [olim: 2350 F 35] : 3; OK 69-38 : 4
UBGent: BL 4968 : 6; Ta 248 : 4*
UBL: 1090 E 6 : 2
¶ Bij UBL 1090 E 6 : 2 een schimpdicht op de dichter, in ms. In KBH ms KA CLXXX deel 1,2: Cornelis Ploos van Amstel: “Aanmerkingen over de geschiedenis, karakters en uivoering van het teurspel Rhadamistus en Zenobia, uitgesprooken in het Kunstgenooschap onder de zinspreuk Diliegentae Omnia.”011490 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
In: De gedichten van Abraham Bógaert
Amsterdam: Willem Barents, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 Ff vr : b2 Nn en$
Collatie: 4°: Ee4, *1, Ff-Mm4, Nn1; [2], [2], 58 p.
Katernopbouw: Ee4r: titelpagina; Ee4v: personages; *1r: tweede titelpagina; *1v: tweede lijst van personages; Ff1r-Nn1v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 77 A 3 : 3
UBA: 447 F 39 : 4
UBL: 709 C 17 : 4; 1205 A 31 : 4
¶ In UBL 1092 G 42 : 9 een gedicht tot de burgemeesters van Leiden door Jan van Hoven na het vertonen van Rhadamistus op zaterdag 8 juni 1726. — In ex. UBL 709 C 17 : 4 zit zowel de titelpagina binnen de collatie als de extra titelpagina.011500 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 A2 A.$ - b1 A4 t$vu : b2 D5 k$zo$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 9 : 3
BNF: Yth. 69463 : 043
GBR: 1376 F 69
KBH: 448 J 24
KNAW: G 0904
Artesis-KC: MTOD—TV—CREB-rhadami-1
TIN: 4 K 99
UBA: OK 82-125 : 2; Port. ton. 55-20
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 1A
UBL: 1097 E 27
UBN: 39 C 285 : 2011510 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 .$ - b1 A4 uur$ : b2 D5 aak$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 044
GBR: 1376 F 68
KBH: 942 C 6
Tresoar: FBH 923 : 4
TIN: 13 B 2 : 5
UBA: 687 F 54
UBGent: BL 6837
UBGron: ’Ep ’Ep H 7 (1B)
UBL: 1096 G 71
UBN: (35 C 193 : 5)
¶ Ex. UBN 35 C 193 : 5 is zoek.011520 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 .$ - b1 A4 t$uu : b2 D5 k$zo$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBN: 39 C 227 : 3
UBU: Te Winkel 690011530 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 A. - b1 A4 t$vu : b2 D5 ak$z
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 3 H 52
UBGent: BL 4991 : 4; BL 6838
Facsimile011540 - Herdruk - Treurspel
Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon)
Rhadamistus en Zenobia.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 A2 EN : a2 A3 $H - b1 A4 $vu : b2 D5 raa
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: blanco; A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 71.617 DSU
TIN: 5 E 80
UBA: 694 G 30
UBGent: BL 4855*
UBL: 1098 E 41011550 - Eerste druk - Treurspel
[Abraham Bogaert] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Stratonice.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 169408 - b1 A b : b2 F en
Collatie: 8°: π4, A-D8, E4, F2; [8], 76 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v-π3r: privilege; π3v: korte inhoud & personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69680
BSB: P.o.rel. 6420-5,1/10
SBH: 127 A 36 : 1
TIN: 52 C 10
UBA: 689 H 124; O 61-5861 [olim: 1225 C 3] : 2; OK 61-1205 [olim: 2350 F 35] : 2; OK 82-125 : 3
UBGent: Acc 6289 : 1*; Her 1413 : 4
UBL: 1090 E 5 : 2
Facsimile011560 - Eerste druk - Kluchtspel
[Anthonie Bogaert]
’t Nieuwsgierige Aegje.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A3 dat$ : b2 C3 $me
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: korte inhoud & personages; A3r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 32 M 5; 447 G 92; 1350 D 68 : 5
EHC: C 174233
SBH: 127 A 40 : 1
SPB: 6.10.2.185
TIN: 24 A 77
UBA: 691 C 11; O 61-5861 [olim: 1225 C 3] : 7
UBL: 1090 G 10
¶ In ex. KBH 447 G 92 ontbreekt het frontispice; 1350 D 68 is niet beschikbaar
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile011570 - Herdruk - Kluchtspel
[Anthonie Bogaert]
’t Nieuwsgierige Aegje.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 er$o : b2 B5 ey$
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 54-2
Rotterdams Leeskabinet K 94 : 6
¶ Er zijn twee drukken van 1679. Misschien is dit de eerste druk.011580 - Herdruk - Kluchtspel
Anthonie Bogaert
’t Nieuwsgierige Aegje.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1701
Ceneton-vingerafdruk: 170108 - b1 A2 selve : b2 B5 wt$
Exemplaren:
SPB: 6.10.2.58; 6.10.2.158
UBGent: Acc 6256*
UBL: 1097 E 81011590 - Eerste druk - Blijspel
Boissi
Momus exilé.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 6
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1758
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 6 : 3011600 -
Louis de Boissy
Mélide, ou le navigateur.
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1773
Exemplaren:
011610 -
Louis de Boissy
La surprise de la haine.
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1772
Exemplaren:
011620 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Guilielmus Bolognino
Dorothea maeghet ende martelersse. Speelwys verthoont door de jonkheyt van de parochie van S. Ioris.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1641
Ceneton-vingerafdruk: 164108 - b1 A2 dt,$g : b2 D2 $Sc
Exemplaren:
BNF: Yth. 66553
¶ Met genoteerde muziek.011630 - Eerste druk - Kluchtspel
Joan Boltingh
Mr. Tiribus.
Amsterdam: Jacob (I) Konijnenbergh, 1665
Ceneton-vingerafdruk: 166504 - a1 A2 ’on - b1 A3 tje$j : b2 B3 ggen [$s]
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Exemplaren:
SBH: 73 G 1 : 7
Ceneton teksteditie
Ursicula011640 - Eerste druk
Petrus Janssoon Bonné
Beclaegelyke distructie der steden van Belgis en Haerensbeke, die op hedent Haerelbeke genaemt wort.
Zonder jaar (ongeveer 1753)
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 50
011650 - Ms - Martelaarstragedie
Petrus Janssoon Bonné
Het leven ende doodt vanden glorieusen martelaer Oswaldus coninck van Northumberlandt.
1753
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 45
011660 - Eerste druk - Toneelspel
Reinier Bontius
Belegering ende het ontset der stadt Leyden, geschiedt inden Jare 1574. Beginnende den 27. May ende eyndigde den derde Octobris, seer levendigh Afgebeeldt door Reinerius Bontius.
Leiden: Carel Wernerusz. van Tuernhout, voor Gijsbert (Gijsbrecht) de Wit, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 chu : a2 A3 YNE - b1 B e : b2 G3 n$b
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: lofdichten; A4v: personages; B1r-G4r: het spel; G4v: colophon.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 5
BNF: Yi. 688
¶ Een Beschrijving der sieraden over de vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden door Tobias van Domselaar werd in 1670 bij Lescailje gedrukt; UBL 1097 E 76; herdruk Bouman 1682: UBL 1087 G 71; herdruk Lescailje 1729 UBL 1090 E 7 : 2.
Ceneton teksteditie
Ursicula011670 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende het ontset der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Octobris, seer levendich afgebeelt door Reynerius Bontius.
Leiden: Jacob Tinnekens, voor Gijsbert (Gijsbrecht) de Wit, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A a : b2 G3 $wy$
Collatie: 4°: *4, A-G4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: ‘Aen den goetgunstigen Leser’; *3r-*3v: gedicht: “Den Autheurs Af-beeldinghe”; *4r: personages; *4v: lofdicht; A1r-G4r: het spel; G4r: colophon; G4v: blanco.
Exemplaren:
UBA: O 62-6792 [olim: 973 E 29] : 7
UBL: 1100 D 32
G.A. Leiden, LB 2378
Ceneton teksteditie
Ursicula011680 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Octobris daer aen volghende. Seer levendich afgebeelt door Reynerius Bontius.
Leiden: Willem Christiaens van der Boxe, voor Daniel Burghoorn, 1647
Ceneton-vingerafdruk: 164704 - a1 A2 .$ : a2 A3 anja - b1 B ac : b2 G3 $een
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 689
UBA: O 62-5580 [olim: 690 H 144]
Ceneton teksteditie
Ursicula011690 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden: Daniel Burghoorn, 1652
Ceneton-vingerafdruk: 165204 - a1 A2 t:$ : a2 A3 t$vv - b1 $b
Exemplaren:
BNF: Yi. 690011700 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden.
Leiden: Gijsbert (Gijsbrecht) de Wit, 1652
Ceneton-vingerafdruk: 165204 - a1 A2 t:$ : a2 A3 t$vv - b1 $b : b2 G3 en$r
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: ‘Aen den goedtgunstigen Leser’; A3r-A3v: gedicht: “Des Autheurs Af-beeldinghe”; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
UBTilburg: TRE C 1050
G.A. Leiden, LB 2379
011710 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighde den 3. Octobris, daer aen volgende.
Leiden: Daniel Burghoorn, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165604 - a1 A2 hee : a2 A3 welc - b1 B ma : b2 G3 uch
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: aan de lezer; A3r-A3v: gedicht door Bontius; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 694 G 39 : 1011720 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] Noyt voor eenige Lief-hebbers soo levendig af-gebeelt. In Valckenburg den 5. Septemb. 1659.
Leiden: Jan Zachariasz. Baron, Zonder jaar (ongeveer 1659)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ulsc : b2 C4 s$V
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8v: het spel; C8v: sonnet door J.Z Baron.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2381

¶ Het exemplaar G.A. Leiden, 2381 is kort afgesneden; mogelijk staat het jaar van uitgave wel degelijk op de titelpagina.011730 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende.
Leiden: Daniel Burghoorn, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165904 - a1 A2 uyd : a2 A3 lck - b1 B c : b2 G3 een$r
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-A3v: gedicht door Bontius; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 679
KBH: 447 G 69
UBA: Port. ton. 28-29
UBL: 1091 B 53
Ceneton teksteditie
Ursicula011740 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] alles nae ’t leven ver-beelt, in Valckenburg, den 5. 6. en volgende daegen van September, 1659.
Leiden: Jan Zachariasz. Baron, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165908 - a1 A2 ijck : a2 A3 en - b1 A4 $aen : b2 D2 t$te
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: de drucker tot de geest van Bontius; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1091 D 5
G.A. Leiden, LB 2380
¶ Eerste posthume druk.
Ceneton teksteditie011750 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden. De leste druck veel vermeerdert, met de vertooningen.
Delft: Abraham Dissius, Zonder jaar (ongeveer 1660)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 ck$in : b2 D3 -noot
Collatie: 4°: A-C8, D4
Exemplaren:
BLL: 106 B 60011760 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden.
Leiden: Daniel Burghoorn, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166004 - b1 A2 n$ : b2 G3 ee$de
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 18011770 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - a1 A2 n$vo - b1 A3 wa : b2 C5 e$o
Collatie: 8°: A-C8; 45, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-C7r: het spel; C7v-C8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 858 F 17
UBA: Port. ton. 46-3011780 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - a1 A2 ren$ : a2 A4 en$ey - b1 B h : b2 D5 $mo
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: den drucker tot den geest van Bontius; A3r-A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r: vertoningen; A5r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67347011790 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jod. Smient, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - a1 A2 us$,$ - b1 A3 yter : b2 C5 or$hi
Exemplaren:
BNF: Yi. 680011800 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - a1 A2 us,$ - b1 A3 yte : b2 C5 r$hi
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1095 H 74
G.A. Leiden, LB 2382011810 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - b1 A2 n$de : b2 C5 p$’n
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
HABW: M: Lp 201 : 06
SPB: 6.10.3.38
UBU: Moltzer 6 F 48
Libr. of Congress PT5607.B6.B4011820 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende.
Leiden: Wed. Daniel Burghoorn, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166404 - b1 A3 er$i : b2 F2 e$L
Collatie: 4°: A-F4; [48] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 3011830 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 A2 ns.$L : a2 A3 hen - b1 A4 $her : D5 of,$o - c1 E fer : c2 E3 oolre
Collatie: 8°: A-D8, E4; 58, [14] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D5v: het spel; D6r-E4v: de vertoningen van Jan Vos.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 53 : 1011840 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden: Tobias van Conzen, voor Pieter Onderwater, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166904 - a1 A2 eus, - b1 A3 een$ : b2 F3 n$ve
Collatie: 4°: A-F4; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-F4v: het spel; F4v: slotvignet en colophon.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2383
011850 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden. Den lesten druck veel verbetert, met de vertooninge voor, in, en na ’t spel.
Delft: Abraham Dissius, Zonder jaar (ongeveer 1670)
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - a1 A2 k$in : a2 A3 e,$b - b1 A4 ,$ee : b2 D3 rs-n
Collatie: 4°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: Aen den goedtgunstigen Leser; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2408
011860 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 A2 ove - b1 A4 m$o : b2 D5 ost
Collatie: 8°: A-D8; 62. [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: 8 RE 15501
EHC: C 35949
UBL: 1097 E 75011870 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 A2 ver$ - b1 A4 am$ : b2 D5 ost
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend011880 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - b1 A2 e$si : b2 D5 ple
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
UBA: OK 63-3159 [olim: 460 F 7] : 8011890 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Oct., daer aen volghende.
Leiden: Daniel Burghoorn, 1674
Exemplaren:
UBA: 690 H 144011900 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden: Wed. Prins, 1676
Ceneton-vingerafdruk: 167604 - a1 *2 ere - b1 A Vo : b2 F3 $ve
Collatie: 4°: *2, A-F4; [4], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v-*2r: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; *2r-*2v: korte inhoud; *2v: personages; A1r: vertoningen; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2385

¶ Titelpagina en lijst van personages deels in rood gedrukt.011910 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Jacobus Bouman, 1676
Ceneton-vingerafdruk: 167608 - a1 A2 et$e - b1 A3 yter : b2 C5 r$h
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
SPB: 6.10.2.209
G.A. Leiden, LB 2386011920 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden: Wed. Prins, 1677
Exemplaren:
BNF: Yi. 682011930 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Leiden: Maarten van Leeuwen, voor J. Mouke, Zonder jaar (ongeveer 1678)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A Vo : b2 F3 $ve
Collatie: 4°: π2, A-F4; [4], 48 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2r: aan de lezer; Aπ2r-π2v: korte inhoud; π2v: personages; A1r: vertoningen; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 691
G.A. Leiden, LB 2384
¶ Titelpagina en lijst van personages deels in rood gedrukt.011940 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden.
Delft: Abraham Dissius, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - a1 A2 k$i : a2 A3 hag - b1 A4 een$ : b2 D3 ood
Collatie: 4°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 18
KBH: 760 E 83011950 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Utrecht: Jurriaen van Poolsum, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A2 r$de : a2 A3 $en$ - b1 A4 mee : b2 D2 iem - c1 D4 hrik : c2 D5 dt$e
Collatie: 8°: A-D8; 52, [12] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D2v: het spel; D3r: titelpagina vertoningen; D3v: blanco; D4r-D7v: vertoningen; D8r: vier gedichten door Jan Vos; D8v: blanco.
Exemplaren:
SPB: 6.10.3.40
UBL: 1095 H 39 : 1011960 - Herdruk
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Jacobus Bouman, 1682
Exemplaren:
SPB: 6.10.3.40011970 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Rotterdam: Isaak Kastijn, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168204 - a1 A2 a : a2 A3 us,$ - b1 A4 erbr : b2 D3 t$van
Collatie: 4°: A-C8, D4 [B2 als B3]; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2387
011980 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 aep : a2 A3 ery$ - b1 A4 hers : b2 D5 mac
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
SPB: 6.10.2.18 : 2
UBA: OK 63-2152 [olim: 344 G 5] : 1011990 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Rotterdam: Wed. Isaak Kastijn, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168504 - a1 A2 nc : a2 A3 $st - b1 A4 ant$ : b2 D3 andt
Collatie: 4°: A-C8, D4 [B2 als B3]; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1040 E 62
Ursicula012000 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stad Leyden.
Amsterdam: Jacobus Bouman, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 A2 $een - b1 A3 tery : b2 C5 or$h
Exemplaren:
SBH: 72 K 10 : 1 (a)012010 -
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Delft: Jacob Kloeting, Zonder jaar (ongeveer 1690)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 ren : b2 G rg
Collatie: 4°: A-F4, G2
Exemplaren:
UBL: 21179 F 17012011 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Leiden: Wed. Johannes Tangena, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169304 - a1 A2 rot : a2 A3 een - b1 B el$ : b2 G2 yns
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: Aen den Goetgunstigen Leser; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-G3r: het spel; G3v-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 6
UBA: Port. ton. 84-2
UBL: Boekenoogen 339
G.A. Leiden, LB 2388; KB Kopenhagen Ned. 9640 4°012020 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Rotterdam: Joannes van Weert, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169304 - a1 A2 Dr : a2 A3 t-te - b1 A4 nd$ : b2 D2 p$LE
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r: vertoningen; A4r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1091 B 52
¶ Dit is de eerste editie met illustraties (binnen de collatie): bij de vijfde vertoning, de ellendigheid; de zesde vertoning, de begrafenis; de zevende vertoning, haring en brood; en de achtste vertoning, de Prins in Leiden. Tekst in fraktuur.
Ursicula012030 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leiden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - b1 A2 en$ : b2 D5 $ma
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67348
UBU: Moltzer 6 F 83012040 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Rotterdam: Gerard van Wyen, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - b1 A2 ran : b2 D2 LE
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D2v: het spel; D3r-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 17012050 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 rwe : a2 A3 veel - b1 A4 $her : b2 D5 e$m
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1096 E 77012060 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $een - b1 A3 lijk$ : b2 G2 er$vr - c1 G3 heef
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBVU: O.D. pl. 468012070 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $een - b1 A3 as : b2 G3 r$sy
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 26 J 13
Artesis-KC: MTOD—TV—(BONT-beleger-1) (ex. 1)
¶ Aan ex. Artesis MTOD-TV-BONT-beleg-1 ontbreken de folia G2 tot G4. De signatuur van dit ex. is gelijk aan die van de ed.-1729 in dezelfde bibliotheek.012080 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontzetting der stad Leyden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 er$ - b1 A3 jk$w : b2 G3 sy$o
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 760 E 82012090 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 A2 Daar : a2 A3 $de$B - b1 A4 $kwa : b2 D5 d,$d
Collatie: 8°: A-D8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 113
EHC: C 107905
UBA: Port. ton. 96-2
UBGent: BL 4982 : 3
G.A. Leiden, LB 2389012100 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 A2 $by$ : a2 A3 Bur - b1 A4 m$o : b2 D5 de$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 F 83
UBL: 1090 E 7 : 1
UBU: Moltzer 6 F 82; Te Winkel 888
¶ Ex. UBL 1090 E 7 : 1 gevolgd door de uitleg der sieraden.012110 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Rotterdam: Gerard van Wyen, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170204 - b1 A2 $i : b2 G3 n't$
Collatie: 4°: A-G4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r-G3v: het spel; G4r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 61-5768 [olim: 1217 E 38]012120 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stad Leiden.
Amsterdam: Jacobus (II) Conynenberg, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170404 - a1 A2 en$o : b1A3 rlyk : b2 G3 nker
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1091 B 47012130 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stad Leiden.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - a1 A2 erw : a2 A3 el$ - b1 A4 js$h : b2 D5 te$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8rv: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 L 9 : 8
UB Wroclaw: 037354
Ursicula012140 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Utrecht: Wed. Jurriaen van Poolsum, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170704 - a1 A2 voo - b1 A3 bys : b2 G2 erde - c1 G3 chelo
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud & personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 62-4957 [olim: 689 C 82] : 2012150 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Rotterdam: Wed. Govert van Bezoye, Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 ter$ - b1 A3 doo : b2 G2 eerd - c2 G3 n$de
Collatie: 4°: A-G4; 53. [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
SBH: 40 D 5
UBL: Boekenoogen 342
UBVU: O.D. (ed. Bezoye?) nazien012160 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Jacob Brouwer, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171904 — a1 A2 eeg$ - b1 A3 wa : G3: gen$d
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2390
012170 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Klaas de Wit, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 nen$ : a2 A3 ,$e - b1 D4 $en$ : b2 D2 ie$n - c1 D4 m$ : c2 D5 ryg
Collatie: 8°: A-D8; 52, [12] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D2v: het spel [A4 als D4]; D3r: titelpagina van de Vertoningen door Jan Vos; D3v: blanco; D4r-D7v: vertoningen; D8r: gedichten op Andries de Graaf, de Hartog van Alba, Sonoy en Lumey; D8v: fondslijst Klaes de Wit.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XIV : 2 a
UBL: 1096 H 73 a012180 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1547. (sic.) beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 urg - b1 A3 k$wa : b2 G3 n$da
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 37-19
Ceneton teksteditie
Ursicula012190 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. beginnende met den 27. May, ende eyndigende den 3 October, daer aen volgende.
Rotterdam: Johannes van Geemert de Jonge, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 e$in$ : b2 C4 amm
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: ‘Aen den Goedtgunstigen Leser’; A2v: korte inhoud & personages; A3r-C8r: het spel; C8r-C8v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 62-4957 [olim: 689 C 82] : 1012200 - Herdruk
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 en$d : b1 A3 lijck$ : b2 G2 ersten - c1 G3 $slin
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2419
012210 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Amsterdam / Workum: Petrus Olingius, voor Erfg. van de wed. G. de Groot en A. van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 urg - b1 A3 as : b2 G3 $ge
Collatie: 4°: A-G4; 563, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 26 J 14; 447 G 115
UBL: 1091 B 54
G.A. Leiden, LB 2411
¶ Colophon: “Tot Workum in Frieslandt, Gedruckt by Petrus Olingius, Boeck-Drukker en Boeck-Verkooper in ’t Vergulsden Hooft aen de Merckt.”
Facsimile012220 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 $een : a2 A3 gt$d - b1 A4 n$m : b2 D2 s$die - c1 D4 aer$ : c2 D5 ar$h
Collatie: 8°: A-D8; 52, [12] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D2v: het spel; D3r: titelpagina van de Vertoningen door Jan Vos; D3v: blanco; D4r-D8r: vertoningen; D8r-D8v: gedichten op Andries de Graaf, de Hartog van Alba, Sonoy en Lumey.
Exemplaren:
UBL: 1096 H 48 a012230 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 Daa : a2 A3 e$B - b1 A4 wa : b2 D5 et$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67350
KBH: 851 D 79
EHC: C 35950
UBA: 1044 B 91; 689 H 98
UBL: 1099 D 24 : 1
UBN: (39 C 228 : 1)
UB Wroclaw: 036530
G.A. Leiden, LB 2392
¶ Tekst in romein. Ex. UBN 39 C 228 : 1 is zoek. Ex. KBH 851 D 79 met handgeschreven en ingeplakte regie- en decoraanwijzingen.
Ceneton teksteditie
Ursicula012240 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 aa : a2 A3 de$B - b1 A4 m$o : b2 D5 ad,$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67349
GBR: 1101 E 33 : 1
KBH: 447 G 116
KNAW: G 0807
UBA: OK 82-140 : 1012250 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ppli : a2 A4 en, - b1 A5 am : b2 E2 slaa
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: personages; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 117
TIN: 13 B 2 : 1
UBA: 687 C 28
UBGent: BL 4591
G.A. Leiden, LB 2393012260 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ve$S : a2 A4 nge - b1 A5 am$ : b2 E2 age
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2rA3r: privilege; A3v-A4r: inhoud; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 17 : 4
TIN: 20 C 27 : 1
UBGent: BL 4591
Libr. of Congress PT5497 T6 : 43 : 1012270 - Herdruk - Treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 $by : a2 A3 $Bu - b1 A4 am : b2 D5 d,$
Collatie: 8°: A-D8; 63. [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
EHC: C 35950
Artesis-KC: MTOD—TV—BOND-beleg-1 (ex. 2)
SBH: 209 M 64
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 2 : 4
G.A. Leiden, LB 2391012280 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
’s-Gravenhage: Cornelis van Zanten, 1730
Exemplaren:
BNF: Yi. 683012290 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndighende den 3. Oct., daar aan volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $Bu - b1 A3 k$w : b2 G3 sy$op
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1098 B 51
¶ Thesaurus: Erven wed. de Groot zonder A. van Dam actief 1724 - 1739.012300 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $een - b1 A3 vaar : b2 G2 moe - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
BLL: 1608/1609
BNF: 8 RE 15500
SAB Deventer H 2124 : 3; G.A. Leiden, LB 2415012310 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173104 - a1 A2: t,$e - b1 A3 rlij : b2 G2 rfle - c1 G3 ncke
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p. [p. 51, 52 als 41, 42]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2395
012320 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173104 - a1 A2 Leid - b1 A3 zon : b2 G3 n$st
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den goetgunstigen lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2394
012330 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der Stad Leyden, geschied in den Jare 1547. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daar aan volgende. Seer levendig Afgebeeld Door Reynerius Bontius. Treur-Bly-Eynde-Spel. Desen laetsen Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren, en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1732)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - *b1 B n$: b2 G3 aer
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 2 P 13
Bibl. KMA Breda, inv. 3127
012340 - Herdruk
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173404 - a1 A2 ier$ - b1 A3 r$byz : b2 E3 e$Ze
Collatie: 4°: A-G4; [40] p. (incompleet)
Exemplaren:
UBGent: BL 6662
¶ De laatste drie katernen ontbreken in ex. UBGent BL 6662012350 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Abraham (II) van der Putte, voor Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $afs - b1 A3 arli : b2 G2 t$ve - c1 G3 en$
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen; G4v: colophon.
Exemplaren:
KBH: 892 F 46 : 4
UBA: 1239 F 51; Port. ton. 95-8
UBGron: Broch. 421
UBL: 1012 C 12; Boekenoogen 341
G.A. Leiden, LB 2420
¶ Tekst in fraktuur.
Ceneton teksteditie012360 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 urg - b1 A3 as.$ : b2 G2 erde - c1 G3 er$sy
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 14012370 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173604 - a1 A2 t,$ - b1 A3 erli : b2 G2 ersl - c1 G3 sli
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1254 D 31012380 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, Zonder jaar (ongeveer 1736)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 rbly - b1 A3 r$b : b2 G2 $|$ - c1 G2 $S
Collatie: 4°: A-G8 [G3 als G2]; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2424

Ceneton teksteditie
Ursicula012390 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
De belegering en ’t ontset der stadt Leyden. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173804 - a1 A2 blyd - a2 A3 die$ : b2 G2 nt$|$ - c1 G3 hem
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 7
KBB: VH 26.506
UBL: 20677 D 118
Ursicula012400 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174004 - a1 A2 t, - b1 A3 rlij : b2 G2 verfl - c1 G3 ge
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 62-4299 [olim: 688 B 45]
UBL: Overvoorde 344
G.A. Leiden, LB 2396
¶ Tekst in fraktuur.012410 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Abraham (II) van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 oor - b1 A3 aerlij : b2 G2 oest - c1 G3 $g
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBGent: BL 6649
UBL: 1098 B 57
G.A. Leiden, LB 2422
Facsimile012420 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1741)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $’t$o - b1 A3 orst : b2 G2 o$ve - c1 G3 ont$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den goedgunstigen Leser; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: Boekenoogen 340
G.A. Leiden, LB 2409012430 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey en eindigende den 3 Octo-ber daar aan volgende.
Amsterdam: Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1741)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 nge) : b1 A3 oor$ : b2 G2 en$ : c1 G3 oker
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2410; G.A. Leiden, LB 2410/1
012440 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174304 - a1 A2 hey - b1 A3 arli : b2 G2 ersl - c1 G3 e
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen de goedgunstige Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
SBH: 29 K 9012450 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574 Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $ee - b1 A3 vaa : b2 G2 mo - c1 G3 een
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 61-6868 [olim: 1239 F 51]
UBL: 1762 B 41012460 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174604 - a1 A2 t,$ - b1 A3 rlij : b2 G2 t$ver - c1 G3 $g
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 893 A 78
SBH: 129 A 9012470 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Utrecht: Robertus Oudemeyer, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174704 - a1 A2 gezi - b1 A3 or$b : b2 G2 En$ - c1 G3 ken
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2397
012480 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leiden.
Utrecht: Robertus Oudemeyer, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175004 - a1 A2 $jon - b1 A3 $bys : b2 G3 aen$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstigen Lezer’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: 687 C 28
UBL: 1089 B 22
UBU: CBAB S QU 986
Ceneton teksteditie
Ursicula012490 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
De Belegering, en ’t Ontset der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Schiedam: Nicolaas Muys, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 e$w : b1 A3 bys : b2 G2 eerde : c1 G3 eurt.
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan den Goetgunstigen Leser, A2r-A2v: Inhoud, A2v: personages, A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel, G3r-G4v: Beschrijvinge der Vertoonigen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2413

¶ Aan het ex. GAL LB 2413 ontbreekt fol. G4v.012500 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574 beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Schiedam: Nicolaas Muys, Zonder jaar (ongeveer 1752)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 er$t - b1 A3 $doo : b2 G2 eerder
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den Goetgunstigen Leser, A2r-A2v: inhoud, A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel, G3r-G4v: vertonigen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2414
012510 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175304 - b1 A3 aer : b2 G2 est$ - c1 G3 n$ge
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-10
UBL: 1098 B 83
G.A. Leiden, LB 2398
Ursicula012520 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1755)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 aerlij : b2 G2 moest
Exemplaren:
012530 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Joannes (II) Kannewet, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175604 - a1 A2 t$te - b1 A3 orst : b2 G2 $ver - c2 G3 $ge
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 3169 G 15
UBA: Port. ton. 45-20
UBL: 1015 E 33
G.A. Leiden, LB 2399
¶ Tekst in fraktuur.012540 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stad Leyden, Geschied in den Jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en Eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: Pieter van Bezooyen, Zonder jaar (ongeveer 1758)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 lee - b1 A3 or$ : b2 G2 waar - c1 G3 $Gu
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
Arnhem: 2 P 13
012550 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175904 - a1 A2 ees$ - b1 A3 r$by : b2 G2 e$g - c1 G3 $Gu
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
Tresoar: B 39708
UBA: Port. ton. 34-2
UBGent: BL 6648*
G.A. Leiden, LB 2400
Facsimile012560 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1761)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 n$o - b1 A3 aer : b2 G2 est$ - c1 G3 orts
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 26 J 15
UBA: O 62-5556
Ursicula012570 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. Zeer levendig afgebeeld, treur-bly-eindespel, vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, al na het spel.
Amsterdam: Wed. Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 n$ - b1 A3 ijk$ : b2 G2 moe - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: 690 F 105
UBGent: Ta 1049
UBL: 1260 F 4
G.A. Leiden, LB 2421
Ursicula012580 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 gt$t - b1 A3 rst$ : b2 G2 y$ve - c1 G3 eeft
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-7
UBGent: Her 730
G.A. Leiden, LB 2423012590 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 Mey, en eyndigende den 3 Oct. daer aen volgende.
Dordrecht: Adriaan Walpot, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176904 - a1 A2 s$Jo - b1 A3 oor : b2 G2 ydsc
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: [Aen den Goetgunstigen Leser]; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: Vertooningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 34-4012600 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den Jaare 1554. [sic!] beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $tot - b1 A3 geva : b2 G2 $mo - c1 G3 e$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1090 B 52
¶ Zowel op de titelpagina als in de aanduiding van de gespeelde tijd staat abusievelijk het jaartal 1554. Ondertekend met “Reynerius Bontius. Beneficium parit Amicitiam.”012610 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden.
Dordrecht: Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:012620 - Herdruk
Reinier Bontius
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1771)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 .$ - b1 A3 vaa : b2 G2 moes - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-6
G.A. Leiden, LB 2418012630 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daer aen volgende.
Delft: Jacobus Cloetingh, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 re - b1 A3 sche : b2 G rg
Collatie: 4°: A-F4, G2; 50, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G1v: het spel; G2r-G2v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 16
KBB: VH 26.500
G.A. Leiden, LB 2412012640 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 sen$ - b1 A3 $ge : b2 G2 st$v - c1 G3 oorts
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den goedgunstigen Leser, A2r-A2v: Inhoud, A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 15
UBA: O 63-5602 [olim: 342 F 41]; O 6-8197
UBL: 1098 B 58
G.A. Leiden, LB 2416012650 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 en$ - b1 A3 aerlij : b2 G2 oest$ - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2417; Legermuseum Delft CL P 0118
012670 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178704 - a1 A2 n. - b1 A3 eva : b2 G2 en$
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-9012680 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius
De belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1754. Beginnende den 27. Mey en eindigende den 3. October daaraan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 t$de - b1 A3 geva : b2 G2 moest - c1 G3de$P
Exemplaren:
UBA: O 91-41
UBL: 1015 E 35
G.A. Leiden, LB 2401
¶ Op de titelpagina abusievelijk het jaartal 1754.012690 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554 [sic] [...]
Amsterdam: S. en W. Koene, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180004 - a1 A2 t$d - b1 A3 evae : b2 G2 est$ - c1 G3 e
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan de goedgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 78-49
G.A. Leiden, LB 2402012700 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1805
Ceneton-vingerafdruk: 180504 - a1 A2 ot$ : b1 A3 ge : b2 G2 en$ : c1 G3 de
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan de goedgunstige Lezer, A2r-A2v: korte inhoud, A2v: personages, A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1091 B 46
G.A. Leiden, LB 2403
¶ Tekst in romein.
Ursicula012710 - Herdruk
Reinier Bontius
Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554. [sic] Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: Johannes Scheffers, 1805
Ceneton-vingerafdruk: 180504: a1 A2 t$d : b1 A3 yk$ : b2 G2 ense : c1 G3 an$|$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan de goedgunstige Lezer, A2r-A2v: Inhoud, A2v: Naamen der Personagien, A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: Beschrijving der vertooningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2404

¶ Tekst in fraktuur.
Ursicula012720 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd Vier-en-zeventig, beginnende den Zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de Derde October daar aanvolgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1810
Ceneton-vingerafdruk: 181004 - a1 A2 e : b1 A3 ftig : b2 G2 est$ - c1 G3 e$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 06-1602
G.A. Leiden, LB 2405012730 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1554. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: T.C. Hoffers, Zonder jaar (ongeveer 1820)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 ot$ - b1 A3 aar : b2 G2 oest - c1 G3 | t
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan de goedgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
SBH: 209 C 17012740 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den jare vyftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende.
Amsterdam: B. Koene, 1821
Ceneton-vingerafdruk: 182104 - a1 A2 We - b1 A3 ig$ : b2 G2 moe - c1 G3 | in
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan de goedgunstige Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 760 E 85
Tresoar: Pb 9619
EHC: 592242
UBA: 342 F 42
UBL: Boekenoogen 343
UBU: Moltzer 6 B 14
G.A. Leiden, LB 2406
Ceneton teksteditie
Ursicula012750 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
Belegering en Ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1554 (sic.). Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: Johannes Scheffers, 1821
Ceneton-vingerafdruk: 182104: a1 A2 ot$d : b1 A3 aar : b2 G2 oest$ : c1 G3 $|$t
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ‘Aan de goedgunstige Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 104 C 43
G.A. Leiden, LB 2407
Ceneton teksteditie
Ursicula012760 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius
De belegering en ontzetting der stad Leijden.
Amsterdam: F.G.L. Holst, Zonder jaar (ongeveer 1850)
Collatie: 8°: π8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A8v: synopsis van het spel, met spelfragmenten.
Exemplaren:
UBA: Br. 1255 : 1
UBL: Boekenoogen 344
Ursicula012770 - Eerste druk - Treurspel
Johan Boogert
Coriolaan.
Leiden: Juriaan Wishoff, 1749
Ceneton-vingerafdruk: 174908 - a1 A2 e$v : a2 A4 Vols - b1 A5 en$ : b2 D on
Collatie: 8°: A-C8; D2; 51, [1] p. [p. 9 als 1]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: aan den lezer; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67622
SBH: 73 K 78
UBA: 690 H 85; OK 63-8357
UBL: 1090 E 8012780 - Eerste druk - Blijspel
[N. Boom]
De bedrieger, bedroogen.
Amsterdam: Cornelis Sweerts, Zonder jaar (ongeveer 1697)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A3 e$b - b1 A4 d$al : b2 F $m
Collatie: 8°: A-E8, F2; 84 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: personages; A3v: aanduiding plaats en tijd; A4r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67261
KBH: 448 G 145
KNAW: G 0867 : 8
UBA: 692 C 94
UBL: 1090 E 9012781 -
Anoniem
De schyndeugd, of den bedrieger, gestraft. kluchtspel.
In: Van Zwaamens Schiedamschen almanach op ’t jaar ons Heeren Jesu Christi, 1774
1774
Exemplaren:
UBA: XX 98-1774 : 9012790 - Eerste druk - Treurspel
Jan Boomhuijs / Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Esther.
Amsterdam: David Klippink, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - a1 *2 r$ - b1 A3 ze : b2 E es
Collatie: 8°: A-D8, (A1 en A2 als *1 en *2) E1; [4], 62 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v: personages; A3r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67991
DSU: 71.884 DSU
TIN: 20 C 63
UBA: 689 H 108; 690 F 45
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 5
UBL: 1089 C 38; 1090 E 10
UBN: 39 C 256 : 1
¶ UBL 1089 C 38 op groot papier.012800 - Eerste druk - Herdersspel
Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso)
Amintas.
Delft: Reinier Boitet, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 an, : a2 A3 .$V - b1A4 h$m : b2 E3 bo
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-G6v: het spel; G7r-G7v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 3
BNF: Yth. 67135
GBR: 21 E 12 : 2
KNAW: G 0905
SBH: 127 A 42 : 4
TIN: 13 E 36
UBA: OK 63-8414 [olim: 690 H 96]; OK 93-49 : 7
UBGron: M.V.O. 199 : 2
UBL: 1093 G 89 : 5
UBU: Moltzer 7 F 23 : 3
Ceneton teksteditie012810 - Herdruk - Herdersspel
Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso)
Amintas.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173004 - a1 X $v - b1 X2 ch$d: b2 Hh3 r$bek
Katernopbouw: W3r: Franse titelpagina; W3v: blanco; W4r-X1r: opdracht; X1v: personages; X2r-Hh3v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 3; 77 A 7 : 3
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 4012820 - Titeluitgave - Herdersspel
Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso)
Amintas.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 X $v - b1 X2 ch$ : b2 Hh3 r$bek
Collatie: 4°: W3r-Hh3v; [90] p. [p. [165]-[254]]
Katernopbouw: W3r: Franse titelpagina; W3v: blanco; W4r-X1r: opdracht; X1v: personages; X2r-Hh3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 4
KBH: 760 B 12 : 4
SPB: 6.14.2.90 : 4
UBA: 483 F 1 : 2 : 4
UBL: 710 C 3 : 4; 1203 B 9 : 4012830 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Dido.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 2; 77 A 7 : 2
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 3012840 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Dido.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Katernopbouw: Pag 79 - 163.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 3
KBH: 760 B 12 : 3
SPB: 6.14.2.90 : 3
UBA: 483 F 1 : 2 : 3
UBL: 710 C 3 : 3; 1203 B 9 : 3012850 - Herdruk - Eeuwspel
Cornelis Boon van Engelant
Eewspel (sic.), op het treurspel van Arminius toegepast.
Rotterdam: Pieter van der Veer, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1106 G 7: 2012860 - Eerste druk - Eeuwspel
Cornelis Boon van Engelant
Eewspel (sic), op het treurspel van Arminius toegepast.
Leiden: Bartholomeus Bos, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A2 rook : b2 A5 een$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel; A8r-A8v: “Damons Harderszang”.
Exemplaren:
BLL: 11556 BBB 1 : 3; 11755 AAA 51 : 5
BNF: Yth. 67945
GBR: 21 E 12 : 5; 1360 E 8
KBH: 448 K 64
SBH: 127 A 42 : 1
TIN: 3 H 54
UBA: Port. ton. 79-5
UBL: 1093 G 89 : 6
UBU: Moltzer 7 F 23 : 5
Rotterdams Leeskabinet: K 120 : 3; GA Den Haag: Hgst 8336 : 2
¶ In ex. Rotterdams Leeskabinet K 120 : 3 ontbreekt de herderszang.012870 - Herdruk - Eeuwspel
Cornelis Boon van Engelant
Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 77 A 7 : 8
UBA: 688 A 82012880 - Titeluitgave - Eeuwspel
Cornelis Boon van Engelant
Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ttt I - b1 Ttt2 g$verto : b2 Xxx2 N - c1 Xxx3 eijen$o
Collatie: 4°: Ttt1r-Xxx4v; [24] p. [p. [529]-[552]]
Katernopbouw: Ttt1r: titelpagina; Ttt1v: blanco; Ttt2r-Xxx2r: het spel; Xxx2v-Xxx3v: Damons herderszang; Xxx4r-Xxx4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 8
KBH: 760 B 12 : 8
SPB: 6.14.2.90 : 8
UBA: 483 F 1 : 2 : 8
UBL: 710 C 3 : 8; 1203 B 9 : 8012890 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Kosmus de Medicis.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 6; 77 A 7 : 6
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 7012900 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Kosmus de Medicis.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - b1 Hhh2 dien$hoo : b2 Sss3 $schen
Collatie: 4°: Hhh1r-Sss4v; 88 p. (p. 441 - 528)
Katernopbouw: Hhh1r: Franse titel; Hhh1v: personages; Hhh2r-Sss4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 7
KBH: 760 B 12 : 7
SPB: 6.14.2.90 : 7
UBA: 483 F 1 : 2 : 7
UBL: 710 C 3 : 7; 1203 B 9 : 7
Facsimile012910 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Leiden verlost.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - b1 A2 elg [A2 delg]: b2 E5 [=E3] ef$a
Collatie: 8°: A-D8, E4 [E3 als E5]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 2
BNF: Yth. 68921
GBR: 21 E 12 : 4
EHC: C 107906
SBH: 127 A 42 : 2
TIN: 5 E 51; 5 H 61
UBL: 1093 G 89 : 4
UBU: Moltzer 7 F 23 : 2
UB Wroclaw: 036535
¶ In ex. TIN 5 E 51 is over het impressum een nieuw impressum geplakt: “Rotterdam, Hendr. Maronier.” In ex. UBL 1093 G 89 : 4 is over het impressum een nieuw impressum geplakt: “Te Rotterdam, By Bartholomeus vander Spek, Boekverkooper.”
Ceneton teksteditie
Facsimile012920 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Leiden verlost.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ii te$ : a2 Ii3 eene - b1 Kk d : b2 Vv3 leger
Collatie: 4°: Hh4r-Vv4v; 100 p. [p. [255]-[354]]
Katernopbouw: Hh4r: titelpagina; Hh4v: blanco; Ii1r-Ii4v: opdracht; Ii4v: personages; Kk1r-Vv4r: het spel; Vv4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 4; 77 A 7 : 4
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 5012930 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Leiden verlost.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ii te$ : a2 Ii3 eene - b1 Kk d : b2 Vv3 leger
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 5
KBH: 760 B 12 : 5
SPB: 6.14.2.90 : 5
UBA: 483 F 1 : 2 : 5
UBL: 710 C 3 : 5; 1203 B 9 : 5012940 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Mirra.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A3 dro : b2 D5 elen
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 1
BNF: Yth. 69154
GBR: 21 E 12 : 3
SBH: 127 A 42 : 3
TIN: 16 G 4
UBA: 693 D 14
UBL: 1093 G 89 : 3
UBU: Moltzer 7 F 23 : 1
UBVU: XN.00010012950 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Mirra.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 1; 77 A 7 : 1
UBA: 688 A 32
UBL: 1253 B 3 : 2
¶ Hiervoor de “Brief, rakende de behandeling der tooneel-poëzye, aan den heer, Arnold Hoogvliet.”012960 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Mirra
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 2
KBH: 760 B 12 : 2
SPB: 6.14.2.90 : 2
UBA: 483 F 1 : 2 : 2
UBL: 710 C 3 : 2; 1203 B 9 : 2
¶ Hiervoor de “Brief, rakende de behandeling der tooneel-poëzye, aan den heer, Arnold Hoogvliet.”012970 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Timon.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 5; 77 A 7 : 5
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 6012980 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon van Engelant
Timon.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 6
KBH: 760 B 12 : 6
SPB: 6.14.2.90 : 6
UBA: 483 F 1 : 2 : 6
UBL: 710 C 3 : 6; 1203 B 9 : 6012990 - Eerste druk - Treurspel
Izaak Boonen (naar het Frans van Jean François Regnard)
Sapor.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 *3 gd$e - b1 A to : b2 E2 naar - c1 E3 lve
Collatie: 8°: *4 [-*1], A-D8, E4; [6], 68, [4] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E2v: het spel; E2v: zetfouten; E3r-E4r: privilege; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 095
DSU: 489-71.633 : 2
GBR: 1156 G 42
KBH: 943 H 68
EHC: C 61156
TIN: 1 B 17
UBA: 688 C 30
UBGent: BL 4989 : 3
UBL: 1089 C 39; 1090 E 11
UBN: 39 C 297 : 3
UBU: Te Winkel 965 : 1
UBVU: XN.05902 : 6
¶ UBL 1089 C 39 op groot papier.
Facsimile013000 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz
Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter.
’s-Gravenhage: 1634
Exemplaren:
UBL: 1089 B 42 : 2013010 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz
Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter.
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - b1 A2 twi : *b2 V3 n$do
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 42 : 2
BNF: Yth. 66674 : 2
GBR: 1363 E 50 : 2
KBH: 8 F 67 : 2
UBAntwerpen: Mag-P 12.2246 : 2
SBH: 129 A 10 : 2
UBA: 1999 C 3 : 2 : 2; Port. ton. 5-33 : 2; O 91-16 : 2
UBGent: BL 419 : 2*
UBL: 1089 B 21 : 2
¶ De twee delen zijn samen uitgegeven. De paginering loopt door, en het tweede deel heeft geen afzonderlijke titelpagina of lijst van personages.013020 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz
Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter].
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - b1 A2 twi : *b2 V3 n$do
Collatie: 4°: A-V4, X2
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 42 : 1
BNF: Yth. 66674 : 1
GBR: 1363 E 50 : 1
KBH: 8 F 67 : 1
UBAntwerpen: Mag-P 12.2246 : 1
SBH: 129 A 10 : 1
UBA: 1999 C 3 : 2 : 1; Port. ton. 5-33 : 1; O 91-16 : 1
UBGent: BL 419 : 1*
UBL: 1089 B 21 : 1
¶ De twee delen zijn samen uitgegeven. De paginering loopt door, en het tweede deel heeft geen afzonderlijke titelpagina of lijst van personages.013030 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz
Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter].
’s-Gravenhage: 1634
Exemplaren:
UBL: 1089 B 42 : 1013040 - Eerste druk - Voorspel
Karel Bor
Joris en Tryntje.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 yn : b2 A5 er$z
Collatie: 8°: A7; 14 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68647; Yth. 70366
EHC: 603886
TIN: 4 D 37 : 7; 3 H 93
UBA: Port. ton. 89-7
UBGent: BL 5003 : 1*
UBL: 1091 F 38 : 10
UBU: Te Winkel 905
¶ Volgens de Naemrol van Van der Marck door Karel Bor en volgens de rugtitel van het Leidse exemplaar (ten onrechte, blijkens de andere editie) door Henr. van Elvervelt.
Facsimile013050 - Herdruk
Karel Bor
Joris en Tryntje.
Zonder jaar (ongeveer 1768)
Collatie: 8°: π4; 8 p.
Katernopbouw: π1r: titel & personages; π1r-π4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 1
UBGent: BL 8086 : 5*
Facsimile013060 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave
Frederik soldaat van het leger terugkomende
Zonder jaar (ongeveer 1803)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013070 - Herdruk - Treurspel
Pieter Joost de Borchgrave
Den schildwacht Nelzon, of de beproefde liefde.
In: Den Vlaemschen Indicateur, 1787
L. van Paemel, Zonder jaar (ongeveer 1787)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B de : b2 C l
Collatie: 8°: A-B8, C6; 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: voorrede; A2v: personages; A3r-C6v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: Acc 6148; G 4335
Facsimile013080 - Eerste druk
Pieter Joost de Borchgrave
De schildwacht Nelzon of de beproefde liefde.
P.A. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1788)
Exemplaren:
UBGent: G 3724
Facsimile013090 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave
De verhoorde arme, of het deugdzaem huisgezin.
1801
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013100 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave
De vrugtelooze bewaeking
Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013110 - Eerste druk
Pieter Joost de Borchgrave
De ware vaderlander.
1788
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013120 - Eerste druk - Treurspel
Willem van der Borcht
Rosimunda.
Brussel: Guilliam Scheybels, 1651
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - b1 A $v : b2 H3 n$on
Collatie: 4°: π2, A-H4; [4], [64] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: korte inhoud & personages; A1r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 873
KBB: 8° Cl XIII C. vand. B
KBH: 448 J 196
SBH: 129 A 11
UBGent: BL 6401 : 3013130 - Eerste druk
Vander Borght (?)
Joannes Baptista onthoofd.
Zonder jaar (ongeveer 1764)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013140 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio)
Doeden.
Amsterdam: Voor de auteur, door Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1643
Ceneton-vingerafdruk: 164304 - b1 A2 we$B : b2 D oft
Collatie: 4°: A-C4, D2; [28] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inhoud en personages; A2r-D2r: het spel; D2v: “Kasquet” en “Toe-gift”.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 40
BNF: Yi. 699
KBH: 853 G 15
SBH: 129 A 12 : 1
UBL: 1089 B 20 : 4
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013150 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio)
Doeden.
Amsterdam: Jacobus van Heun, , 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A em : b2 D5 moe
Collatie: 8°: π2, A-D8; [4], 61; [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: inhoud; π2v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v: “Kasquet” en “Toegift”; D8r-D8v blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 (4)
BNF: Yth. 67717
GBR: 1360 D 6 : 1
Tresoar: Pa 1503
SBH: 127 A 44 : 4
TIN: 3 H 55; 13 A 8 : 1
UBA: OK 63-8102 [olim: 690 C 127]
UBL: 1089 C 40 : 1; 1090 E 12 : 1
UBU: Moltzer 6 F 23 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 9
¶ UBL 1089 C 40 : 1 op groot papier. Aan UBL 1090 E 12 : 1 ontbreekt fol. D8.013160 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164404 - a1 A2 t. - b1 A3 kwer : b2 C3 $niet
Collatie: 4°: A-C4; 22, [2] p,
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r: besluit aan de heer Betweter; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 752
UBA: 694 E 49
UBL: 1089 B 20 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013170 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 gen$m - b1 A3 ’er$wo : b2 C3 $IS$
Collatie: 4°: A-B4, C3
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v: besluyt.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 20
BNF: Yi. 1084
KBH: 504 B 132
UBA: Port. ton. 45-19
UBGent: BL 6645 : *
UBL: 1091 B 98
Facsimile013180 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166104 - b1 A2 er$w : b2 C2 $IS
Collatie: 4°: A-B4, C2; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: besluyt.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 (2)
KBH: 447 G 93
UBA: Port. ton. 45-14013190 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Jod. Smient, 1662
Collatie: 4°: A-B4, C2
Exemplaren:
BNF: Yth. 66601
UBA: Port. ton. 56-24013200 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 olge - b1 A3 eut’ : b2 B5 $li
Collatie: 8°: A-B8; 29, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A23-B7r: het spel; B7v: besluyt; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68533
GBR: 1360 D 6 : 3
KBH: 6 J 52; 848 B 68
SBH: 127 A 44 : 3
TIN: 13 A 8 : 3
UBA: 691 D 26; O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 6
UBL: 1090 E 12 : 4
UBU: Moltzer 6 F 23 : 2; Z oct. 2538 : 1
¶ Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg013210 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1678
Exemplaren:
BNF: Yth. 68534
Facsimile013220 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
’t Nieuwsgierig Aegje.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166404 - b1 A2 dop : b2 C wa
Collatie: 4°: A-B4, C2; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht & personages; A2r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1162
KBH: 504 B 134
UBL: 1089 B 20 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula013230 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
’t Nieuws-gierigh Aegje.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166408 - b1 A2 nt$di : b2 B3 ruu
Collatie: 8°: A8. B4 [B2 als A2]; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht & personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 : 3
UBA: 690 G 42
UBL: 1090 E 12 : 2013240 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
’t Nieuwsgierig Aegje.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 n:$’t - b1 A3 ijlt : b2 B5 wa
Collatie: 8°: A-B8; 30, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-B7v: het spel; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69272
GBR: 1360 D 6 : 4
KBH: 848 B 66
SBH: 127 A 44 : 1
TIN: 13 A 8 : 2; 24 A 53
UBA: O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 8; Port. ton. 43-17
UBL: 1090 E 12 : 3
UBU: Moltzer 6 F 35013250 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Sijtje Fobers.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1643
Ceneton-vingerafdruk: 164304 - b1 A2 n$soo : b2 B3 $w
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inleidend vers “Aen Rethorica”, ondertekend: Misericordia solatium meum; personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 760 E 40
UBL: 1098 B 60 : 2
¶ KBH 760 E 40 is te kort afgesneden — Ook bekend als Joost Krimp (Crimp) en als Klucht van de Ton.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013260 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Zijtje Fobers.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1647
Ceneton-vingerafdruk: 164704 - b1 A2 l$d’he : b2 B3 $dat$j
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inleidend vers “Aen Rethorica”, ondertekend: Misericordia solatium meum; personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 (1)
BNF: Yi. 1255
KBH: 30 H 8; 504 B 133
UBA: Port. ton. 28-5
UBGent: BL 6645 : *
UBL: 1089 B 20 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013270 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester
Zytje Fobers.
’s-Gravenhage: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 aagh : b2 C aa
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdrachtsgedicht; A2v: personages; A3r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 79 : 4
BNF: Yth. 70351
GBR: 1360 D 6 : 2
KBH: 848 C 15
SBH: 127 A 44 : 2
UBA: 1026 F 27 : 6; OK 63-9386 [olim: 692 G 80] : 4
UBL: 1089 C 40 : 2; 1090 E 12 : 5
UBU: Moltzer 6 F 9
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 10
¶ UBL 1089 C 40 : 2 op groot papier.
Ursicula
Facsimile013280 - Eerste druk - Treurspel
P. Borrekens
Bevattende: De versachte wreetheyt ende Het lyden ons Heere
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1675
Exemplaren:
UBA: 687 H 21013290 - Eerste druk - Treurspel
Melchior Balthazar van Bortel
Conradus, keyzer van Roomen.
1711
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013300 - Eerste druk - Zinnespel
Melchior Balthazar van Bortel
Cosmophilus, ’s weireldts minnaer.
1734
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013310 - Eerste druk
Melchior Balthazar van Bortel
De helddadige ende stantvastige princersse Sylvia.
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013320 - Eerste druk - Legendespel
Melchior Balthazar van Bortel
Sint Gommaer.
1735
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013330 - Eerste druk - Bloedig toneelspel
J.P. Bos (naar het Frans van J. la Rose)
De nationaale conventie.
Amsterdam / Haarlem: J. Peppelenbos, en Bom / Van der Aa, Zonder jaar (ongeveer 1795)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 $h - b1 A , : b2 D4 $do
Collatie: 8°: *2, A-C8, D6; [4], 58, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: personages; *2r-*2v: voorrede; A1r-D5v: het spel; D6r-D6v: fondslijst Peppelenbos.
Exemplaren:
UBA: 690 H 69
UBL: 1090 E 13013340 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Bos (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca)
L.A. Senecas Agamemnon
Dordrecht: Gillis Neeringh, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166104 - a1 A3 $S - b1 B ey: b2 G Y - c1 G2 huile
Collatie: 4°: A-F4, G2; [6], 43, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: lofdicht; A3v: personages; A4r-G1r: het spel; G1v-G2v: lofdichten.
Exemplaren:
BNF: Yc. 4184
KBH: 448 J 213; 851 D 6
UBL: 1091 B 83
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013350 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Bos
Carel de Negende, anders Parysche Bruyloft.
Zonder plaats: 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - b1 A2 slu : b2 G3, $ka
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
BNF: Yth. 66536
SBH: 129 A 14
UBA: O 77-181; O 92-86; Port. ton. 56-19
Facsimile013360 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Bos
Catilina.
Dordrecht: Geemen van Cappel, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166904 - b1 A k$t : b2 F to
Collatie: 4°: π2, A-E4, F2; [4], 43, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; π2r: opdracht; π2v: lofdicht; A1r-F2r: het spel; F2r-F2v: lofdichten.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 10
BNF: Yth. 66540
KBH: 448 K 132
SBH: 129 A 16 : 3
Ceneton teksteditie013370 - Eerste druk
Lambert van den Bos (naar het Engels van Thomas Tomkis)
Lingua: ofte Strijd tusschen de Tong, En de Vijf Zinnen, om de heerschappij.
Amsterdam: Gerrit van Goedesberg, , 1648
Ceneton-vingerafdruk: 164804 - a1 A3 e$het - b1 ?$ : b2 I ,
Collatie: 4°: A-H4, I1; [66] p.
Katernopbouw: A1r -A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r: voorrede; A4v: personages; B1r-I1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 21
BNF: Yi. 801
KBB: VB 6.174 : 11
KBH: 491 L 59
KNAW: G 0841
UBA: 691 B 86
UBGent: (139 D 18 : 6); Acc 6030
UBL: 1091 B 20; 1124 A 19
¶ Door sommigen abus. toegeschreven aan Anth. Brewer; zie J.A. Worp in De Tijdspiegel 3 (1887), pag. 283. Het Gentse exemplaar 139 D 18 : 6 bevat alleen de katernen B tot en met H.
Facsimile013380 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Bos
Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis treurspel.
Amsterdam: Jan van Hilten, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - b1 A3 e$w : b2 H3 t$gr
Collatie: 4°: A-H4; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r- H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 884
KBH: 448 J 97
SBH: 129 A 14; 129 A 16 : 1
TIN: 27 A 83
UBA: 691 B 59
UBL: 1091 B 84
UBU: Moltzer 6 B 47; Z oct. 3942-1
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile013390 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Lambert van den Bos
Roode en witte roos, of Lankaster en Jork.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1651
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - a1 *2 $U - b1 A1 bo : b2 G s$b
Collatie: 4°: *2, A-F4, G2; [4], [52] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: lofdicht & personages; A1r-G2r: het spel; G2v: lofdichten.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 19
BNF: Yi. 874
KBB: II 27.650 A : 3
KBH: 851 D 5
SBH: 129 A 16 : 2
UBA: 694 F 102; O 62-6517
Parijs, Fondation Custodia OBL-318 : 13
Ceneton teksteditie
Ursicula013400 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Bos
Wilhem of gequetste vryheyt.
Dordrecht: Gillis Neeringh, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 *2 og - b1 A s$ : b2 D3 gro
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [2], [8], 54, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v blanco; *2r-*2v "Aen den Leser"; *3r "Op het treur-spel van Wilhelm den Eerste, Prince van Oranje, Grave van Nassouw, &c.. Gerijmt door den Hooghdravende Poët L. v. Bosch" door C. van der Staey Kolybrant; *3v "Op L. v. Bosch. Wilhem of gequetste vryheyt" door W. van Blyenbergh; *4r "Op L. v. Bosch. Wilhem of gequetste vryheyt" door A. van Groeningen; *4v Sprekers; A1r-D3v: "Wilhem of gequetste vryheyt"; D4r-D6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70294
UBL: 1091 G 54
GA Den Haag: Hgst 2709
Ursicula013410 - Titeluitgave - Treurspel
Lambert van den Bos
Wilhem of gequetste vryheyt.
Dordrecht: Gillis Neeringh, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 *2 og - b1 A s$ : b2 D3 gro
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [2], [4], 54, [2] p.
Exemplaren:
SBH: 86 A 29 : 4
UBA: 690 C 15
UBGent: BL 7545
Facsimile013420 - Eerste druk - Zangspel
[Salomon Bos] (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler)
Feest der Braminnen
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A e : b2 E5 w$r
Collatie: 8°: π4, A-E8; [8], 79, [1] p.
Katernopbouw: π1r-π1v: π2r: FRanse titelpagina; π2v: blanco; π3r : titelpagina; π3v: blanco; π4r: opdracht; π4v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: echtheidsverlaring (Geen Exemplaren..., getekend door W. Haverkorn.)
Exemplaren:
KBH: 1350 C 65 : 6
Artesis-KC: MTOD—TV—BOS-feest-1
TIN: 19 B 11
UBA: 687 G 62; 689 C 32
UBL: 1089 C 41; 1090 E 14
UBU: Te Winkel 403
¶ UBL 1089 C 41 op groot papier.013430 - Eerste druk - Toneelspel
[Bernardus Bosch]
Het vaderlandsch gezelschap.
’s-Gravenhage: Hendrik Brongers Junior, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A2 m$v : b2 C $e
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 54 C 69
UBL: 1090 G 26
UBN: 405 C 392 : 1013440 - Eerste druk - Staatspel
Joh. de Both Nicolaasz.
Het huwelyk van Mars met de Vrede.
’s-Gravenhage: Engelbrecht (I) Boucquet, 1703
Exemplaren:
UBA: 688 H 46; 692 E 28
UBL: 1090 E 15013450 - Eerste druk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De ballingschap van Scipio Afrikanus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165802 - b1 A e : b2 T he
Collatie: 2°: π2, A-T2
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco: π2r: inhoud; π2v: personages; A1r-T1v: het spel; T2r-T2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1242 B 6 : 2
HABW: M: Lp 191 : 14
SBH: 74 E 11 : 2
UBA: 193 A 15 : 5; 1031 H 18 : 5
UBL: 1099 A 4 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula013460 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De ballingschap van Scipio Afrikanus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - b1 A $z : b2 I k
Collatie: 4°: π2, A-H4, I2; [4], 66, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco: π2r: inhoud; π2v: personages; A1r-I1v: het spel; I2r-I2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 CC 7 : 2
BNF: Yth. 66643
KBB: 8° Cl XIII C Treur 2 [4°] : 8; VB 6.174 B : 8; VH 24233 : 6
KBH: 447 G 186
UBA: 687 C 6 : 2
UBL: 1091 B 107
Facsimile013470 - Eerste druk
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
Koning Lodewyk in de Griekse A tot Delft.
Zonder jaar (ongeveer 1659)
Collatie: 4°: A4; 8 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1119
KBH: Pft. 14822
UBL: Port. 10 : 3
¶ Hou! Hola! Pagies Hou! Hou Sant Germain syn snollen?013480 - Eerste druk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaagh van Hanibal.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165302 - b1 A ar : b2 T2 O$
Collatie: 2°: π2, A-T2; [4], 76 p.
Katernopbouw: π1r: Titelpagina; π1v: blanco; π2r: inhoud; π2v: personages; A1r-T2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1241 B 6 : 1
UBA: 1031 H 17
UBL: 1099 A 3
Ceneton teksteditie
Ursicula013490 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165308 - b1 A2 $by$S : b2 D5 w,
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
UBGent: BL 8559 : 2
UBL: 1090 E 16 : 1
Facsimile013500 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaagh van Hannibal.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - a1 A2 $Sa - b1 A3 r$en : b2 K T.
Collatie: 4°: A-I4, K2; 76 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 CC 7 : 1
BNF: Yth. 66642
KBB: VH 24233 : 3
KBH: 447 G 168
UBA: 687 C 6 : 1
¶ Derde druk.
Facsimile013510 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaagh van Hannibal.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Collatie: Groot-4°: A-L4; 79 [1] p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v blanco; A2 inhoud & personen; A3r - L2r het spel; L2v-L3v Pallas aan Gamarra; L4r,v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 74 E 11 : 1
UBL: 1099 A 4 : 1
¶ Het spel wordt gevolgd door: "Pallas aen zyne excelentie Don Estevan de Gamarra, ridder van Sint Jacobs ordre, &c. gezant van zyne Katholyke Majesteyt by de Hooge Mogende Heeren staten der Vereenigde Landen; Midtsgaders aan de Ed. Ed. Heeren Burgermeesters en Regeerders van Amsterdam; toen haare Ed. het treurspel van Hannibals Nederlaag met haar tegenwoordigheyt vereerden." en: "Pallas besluyt na het spel."013520 - Herdruk - Treurspel
[Jurriaen Bouckart (de Boccard)]
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 $is$b - b1 A3 $Afr : b2 D5 trou
Collatie: 8°: A-D8; [64] p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v blanco; A2r: inhoud; A2v: personen; A3r - D8v: het spel.
Exemplaren:
Tresoar: 2413 TL : 1 : 3013530 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166608 - b1 A2 y$S : b2 E3 gh$
Collatie: 8°: A-D8, E4
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 4
HABW: M: Lp 199 : 4
UBL: 1090 E 16 : 2013540 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1670)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - *b1 A3 t$in : b2 D5 rou
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 42 : 3
UBA: 694 H 49 : 7
UBL: 1096 H 68013550 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 y$S - b1 A3 Afri : b2 D5 ou
Collatie: 8°: A-D8; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: inhoud; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1372 F 18
Tresoar: s 320 TL : 2 : 1
SPB: 6.10.2.27; 6.10.3.31 : 2
UBA: 693 D 115
UBL: 1097 E 18013560 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaag van Hannibal.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 *2 pen, : a2 *3 aar$ - b1 A h$ : b2 E3 $dat
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 74 : 3
DSU: 71.675 DSU; DSU T 36
KBH: 443 A 4
TIN: 4 K 101
UBA: 690 H 122; OK 63-8469
UBL: 1095 H 15
UBU: Te Winkel 926 : 4
Facsimile013570 - Herdruk - Treurspel
Jurriaen Bouckart (de Boccard)
De nederlaagh van Hannibal.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 by$ - b1 A3 $in$ : b2 D5 $tro
Collatie: 8°: A-D8; 64
Exemplaren:
TIN: 4 K 98
UBL: 1096 H 53013580 - Eerste druk - Zinnespel
Katherina Boudewyns
Hier nae volgen spelen van sinnen, ende gheestelyck dialogus vanden bruygom ende bruyt inder cantycken, gedicht byde voorscreuen ioncfrou, ende ghespeelt te Cameren.
Brussel: Rutgerus Velpius, Zonder jaar (ongeveer 1600)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013590 - Eerste druk - Zinnespel
Katherina Boudewyns
Een ander schoon spel van sinnen, van twee persoonen, te weten Liefde ende Eendrachticheyt, beclagende desen deirlicken tyt.
Brussel: Rutgerus Velpius, Zonder jaar (ongeveer 1600)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ In: Katharina Boudewijns: Het prieelken der gheestelycker wellusten, Brussel: Rutgerus Velpius, z.j.013600 - Eerste druk - Pantomime blijspel
J. Bouhon
De verliefde Arlekyn, of Arlekyn getransformeert in verscheyde gestaltens.
Dordrecht: 1759
Exemplaren:
UBL: 1090 E 17 : 1013610 - Ms - Blij-eindend treurspel
Godefridus Bouvaert
Bly-eyndend spel van de minder-jarige Heylige Theresia en haren jongsten broeder Henrico.
1740
Katernopbouw: p. 527-579
Exemplaren:
Bornem, Sint-Bernardsabdij [oorspr. Hemiksem], ms. 209
013620 - Ms - Blij-eindend treurspel
Godefridus Bouvaert
Bly-eyndend spel van de minder-jarige Heylige Theresia en haren jongsten broeder Henrico.
1740
Katernopbouw: p. 105-171
Exemplaren:
Bornem, Sint-Bernardsabdij [oorspr. Hemiksem], ms. 213
013630 - Eerste druk - Treurspel
Pieter van Braam (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
Mariamne.
Dordrecht: Pieter van Braam, 1774
Ceneton-vingerafdruk: 177408 - a1 A2 ,$i : a2 A4 veel - b1 A5 ont : b2 D5 kos
Collatie: 8°: A-C8; D6; 60 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: voorrede; A4v: personages; A5r-D6v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 489-19.009; 489-70.413
GBR: 1360 J 12
KBH: 558 H 35; 2201 E 27 : 5
KNAW: G 0906
TIN: 13 F 46
UBA: 693 E 47; 2410 J 16
UBGent: Acc 6055*
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 8
UBL: 1087 D 75; 1090 E 20
UBU: Te Winkel 1006
¶ Ex. UBL 1087 D 75 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Facsimile013640 - Eerste druk
Willem Frans van Brabant
Segenprael der Heylighe Kercke.
Zonder jaar (ongeveer 1744)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend013650 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik van Bracht (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Fedra en Hippolytus.
Amsterdam: Geerard onder de Linden, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 en$t : a2 A4 IE - b1 A5 n$op : b2 E2 an$t
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-A2v: voorrede; A3r-A4r: lofdichten; A4v: personages; A5r-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 37 : 1
GBR: 1156 G 43
KBB: II 53.950 A
KBH: 560 L 90
SBH: 127 A 45 : 1
TIN: 20 C 64; 26 A 25 : 1
UBA: 690 G 57
UBL: 1090 E 21 : 1
UB Wroclaw: 036875
¶ Aan het ex. TIN 20 C 64 ontbreekt fol. E2.
Facsimile013660 - Eerste druk - Zinnespel
Hendrik van Bracht
De herstelde vryheid.
Amsterdam / Leiden: Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 *2 Z. a2 *5 icht - b1 A w’ : b2 D3 l$in
Collatie: 8°: *6, A-C8, D4; [12], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorrede; *4v-*5v: lofdichten; *6r-*6v: personages; A2r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 37 : 2
GBR: 1352 E 32
KBH: 448 H 106
EHC: 588011
SBH: 127 A 45 : 3
TIN: 26 A 25 : 3
UBA: 689 H 72
UBL: 1090 E 21 : 2
¶ In ex. SBA 588011 is fol. A5 gesigneerd als B5. UBL 1090 E 21 : 2 heeft de correcte signatuur.
Facsimile013670 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik van Bracht (naar het Frans van Onbekend)
Valentiniaan.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 R - b1 A5 ft$vo : b2 E3 vya
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: voorrede; A3r-A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 37 : 3
GBR: 1352 E 30; 1369 G 1 : 1
KBH: 448 H 107
SBH: 127 A 45 : 2
TIN: 3 H 57; 16 F 52; 26 A 25 : 2
UBL: 1090 E 21 : 3
¶ Het lofdicht op dit spel door Arnold Hoogvliet is afgedrukt in diens Mengeldichten, Delft 1738, pag. 395 - 398.
Facsimile013680 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Peter Braeckman
Zegen-prael van den heyligen Petrus. prince der apostelen, syne gevangenisse onder den koning Herodes; zynen stryd tegen Simon Magus , ende zyne glorieuse doodt onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndig treur-spel.
Dendermonde / Gent: P. Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1760)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 s$B - b1 B p : b2 E se
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: afbeelding & motto; A2r: lofzang voor Petrus; A2v-A3r: lofdichten; A3v: personages; A4r: voorspel; A4r-E4r: het spel; E4v: fondslijst Gimblet.
Exemplaren:
UBL: 1090 E 22013690 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Peter Braeckman
Zegen-prael van den heyligen Petrus. prince der apostelen, zyne gevangenisse onder den koning Herodes; zynen stryd tegen Simon Magus , ende zyne glorieuse doodt onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndig treur-spel.
Jan Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1764)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n : b2 H o
Collatie: 4°: A-G4, H2; [1], 58, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r: lofzang voor Petrus; A2v: voorspel; A2v-H2r: het spel; H2v: fondslijst Gimblet.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—BRAE-zegenpr-1
UBGent: G 3318*; G 12051 : 3
Facsimile013700 - Synopsis
Peter Braeckman
Zegenprael van den heyligen Petrus prince der Apostelen, syne gevangenis onder den koning Herodes, synen stryd tegen Simon Magus, ende zyne glorieuse dood, onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndige treur-tragedie.
1769
Exemplaren:
KBB: II 26.154 C : 15013710 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]
De goddelijcke voorsienigheyd beproeft, in Bertulpho en Ansbertâ. De deught der minzaemheyd: en ondersteunt het voornemen van een vaste getrouwigheyd. Wordende alles toe-gevoeght aen de Liefde van Christi menscheyd.
Brugge: Andries Wydts, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172004 - a1 * on : b1 A yd : b2 I a
Collatie: 4°: π2, *4, A-I4; [12], 72 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: bekendmaking; π2v: approbatie; *1r-*1v: opdracht; *2r-*4r: lofdichten; *4v: korte inhoud; *4v: personages; A1r-I4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67425; Yth. 67426
UBA: 321 D 11
UBL: 1087 D 76 : 1; 1099 C 78
UBU: Moltzer 2 C 16
¶ Verscheen volgens het voorbericht (bekendmaking) pas in 1721. w013720 - Eerste druk - Zedenklucht
[B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]
Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aen het blyeyndigh treur-spel van Bertulphus en Ansberta.
Brugge: Andries Wydts, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 B d : b2 E ey
Collatie: 12°: π2, A-D6, E4; [2], [2], [2], 54 p.
Katernopbouw: π1r: blanco; π1v: frontispice; A1r: titelpagina; A1v: blanco; π2r: de drukker tot de lezer; π2v: bekendmaking; A2r-E3r: het spel; E3r-E4v: aantekeningen.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67866
UBL: 1087 D 76 : 2013730 - Herdruk - Zedenklucht
B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]
Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aen het blyeyndigh treur-spel van Bertulphus en Ansberta. Derden druck. Naer het exemplaar van Duynkercke.
Diksmuide: Vincentius Roucroy, Zonder jaar (ongeveer 1724)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67867
UBL: 1091 G 55
¶ Ex. MNL: 3e druk.013740 - Eerste druk - Kluchtspel
Geeraerd van den Brande
Gielen leepoogh.
Antwerpen: Jan Baptist Jacobs, Zonder jaar (ongeveer 1645)
Collatie: 8°: A-B4, C2
Exemplaren:
BNF: Yth. 68242
EHC: CM 168819 : c [C1-061 j]013741 - Ms
Geeraerd van den Brande
Gielen leepooghe.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
KBB: Ms. 18.398 : 20; Ms. 19.361 en 19.362
¶ Ook als tussenspel in Rosalinde, hertoginne van Savoyen, 1642013750 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Geeraerd van den Brande
La Gitanilla, blij-eyndigh-treur-spel van Constantia (dochter van Don Ferdinandus, d’Asseuede ridder van Calatraua) ghenaemt het Spaens heydinneken, hoe sy ghestolen wesende (naer veel seltsame ghevallen,) ten lesten weder bekent gheworden is: tot groote blijschap van haere ouders.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164908 - b1 A me : b2 D5 met$
Collatie: 8°: π8, A-D8; [16], 63, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68238
UBGent: BL 7690
Facsimile013760 - Eerste druk
Geeraerd van den Brande
Het leven van de H. Maghet Rosalia.
Antwerpen: I. Cnobbart, Zonder jaar (ongeveer 1639)
Exemplaren:
BLL: 11555 EE 4013770 - Eerste druk
Geeraerd van den Brande
Bly-eindich spel van Pales.
1639
Exemplaren:
BNF: Yth. 66694013780 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega)
Rosalinde, hertoginne van Savoyen.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1642
Collatie: 8°: 76, [4] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68239013790 - Herdruk - Treurspel
Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega)
Rosalinde, hertoginne van Savoyen. Ghecomponeert door Geerardum Van den Brande en ten thoon ghevoert door de Liefhebbers van Antwerpen.
Antwerpen: Jan Baptist Jacobs, Zonder jaar (ongeveer 1665)
Collatie: 8°: 66 p.
Katernopbouw: p. 56-66: fondslijst J.B.Jacobs
Exemplaren:
BNF: Yth. 68240
UBGent: BL 6738013800 - Herdruk - Treurspel
[Geeraerd van den Brande] (naar het Spaans van Alonso de Vega)
Rosalinde, hertoginne van Savoyen.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 et$d : b2 I n
Collatie: 4°: A-I4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: korte inhoud & personages; A2r-I4r: het spel; I4v: fondslijst Weduwe Thieullier.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68241
UBL: 1090 E 23013810 - Herdruk - Treurspel
Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega)
Rosalinde, hertoginne van Savoyen.
Jan Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B e : b2 E2 elda
Collatie: 8°: A-E8; [80] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: korte inhoud & personages; A2r-E7v: het spel; E8r-E8v: fondslijst Gimblet.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 074
KBB: 8° Cl XIII B Cam : 6013820 - Herdruk
Geeraerd van den Brande
Rozalinde, hertoginne van Savoyen.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n$ : b2 K $g
Collatie: 4°: A-K4; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: korte inhoud & personages; A2r-K3v: het spel; K4r-K4v: fondslijst Kimpe.
Exemplaren:
EHC: C 141287 [S1—684 bis III f]
Artesis-KC: MTOD—TV—VAND-rozalin-1
UBGent: G 3658
UBL: 1096 G 69
Facsimile013830 - Ms - Blij-eindend treurspel
Bernardus Brandt
De bekeering van Augustinus of spiegel van Gods Voorsienigheid.
Zonder jaar (ongeveer 1680)
Collatie: 2°: π27; [54] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v: personages; π3r-π3v: voorrede; π3v-π27v: het spel.
Exemplaren:
UBL: Ms LTK 513
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754 (ex. UB Amsterdam 289 B 17).
Ceneton teksteditie
Ursicula013840 - Eerste druk - Treurspel
Christoffel Brandt
Mustapha en Zeanger.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *3 y,$ - b1 A lv : b2 D5 ryüi
Collatie: 8°: *4, A-D8 ; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 42 : 3
DSU: DSU 1615
GBR: 1352 E 33
KBH: 2211 C 7
Artesis-KC: MTOD—TV—BRAN-mustaph-1
SBH: 72 K 10 : 3
SPB: 6.10.2.60
TIN: 5 E 131
UBA: 690 H 51; 2393 F 21
UBGent: Acc 6056
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 3
UBL: 1089 C 43; 1090 E 24
UBU: Te Winkel 531
¶ Ex. TIN 5 E 131 en UBL 1089 C 43 op groot papier.
Facsimile013850 - Synopsis (gedrukt)
Geeraert Brandt
Beschryving van de zes middelste vertooningen; die, door last der E.E. Heeren burgermeesteren. t’Amsteldam vertoont zijn.
In: Olyf-krans der Vreede, door de doorluchtigste geesten, en geleerdste mannen, deezes tijds, gevlochten. Met een byvoeging van de bouw-zang, op het stadthuis, door J. v. Vondel. En het Gekroonde Amsterdam, door R. Anslo. Vrede zy in uwe Vestinghe; welvaren in uwe Paleysen. [Fleuron]. t’Amsterdam, Uit de drukkery van Tymen Houthaak. Voor Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper op ’t water. MDC XLIX.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Gerrit van Goedesberg, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - b1 M rlo
Collatie: 12°: L4, M1; 10 p. (257-266)
Katernopbouw: L9r titelpagina; L9v: gedicht; L10r-L10r: opdracht; L11r-M1v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 174 D 55 : 7
UBL: 1253 F 11 : 7
Facsimile013860 - Synopsis (gedrukt)
Geeraert Brandt
Beschryving van de zes middelste vertooningen; die, door lasr der E.E. Heeren burgermeesteren. t’Amsteldam vertoont zijn.
In: Gedichten van Geeraardt Brandt de Jonge, verzamelt en uitgegeven door N.B.A.
Rotterdam: Johannes Naeranus, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164908 - R5 ige$V : b2 T4 I$v
Collatie: R5-T4
Exemplaren:
UBA: 296 G 16
UBL: 1092 G 31 : 6013870 - Synopsis (gedrukt)
Geeraert Brandt
Het taafreel van Bato.
Rotterdam: Johannes Naeranus, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164908 - a1 T5 ng. : b2 T4 I$v
Collatie: T5r-Z6r
Exemplaren:
UBA: 296 G 16
UBL: 1173 G 23 : 3
¶ Gevolgd door ‘Aanteykeningen op d’oorsprongk en zeden der Batavieren.’013880 - Eerste druk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, voor Abraham de (I) Wees, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - b1 A d : b2 I3 .$
Collatie: 4°: π4, a2, A-I4; [12], 71, 1 p
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: frontispice; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v-π44r: lofdichten; π5r: korte inhoud; π5v: personages; A1r-I4r: het spel; I4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 CC 2; 11755 CC 59 : 1
BNF: Yi. 953
GBR: 1412 C 22
KBH: 787 K 7
SB Kortrijk: GV 5083 : 1
EHC: (C 257269)
SBH: 129 A 17
UBA: Port. ton. 20-23
UBU: Moltzer 6 B 13
¶ In ex. SBAntwerpen C 257269 ontbreekt de titelpagina.
Ceneton teksteditie
Ursicula013890 - Herdruk
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
In: Gedichten van Geeraardt Brandt de Jonge, verzamelt en uitgegeven door N.B.A.
Rotterdam: Johannes Naeranus, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164908 - a1 N n : a2 N2 $sijn - b1 N3ien : b2 R4 ng,$a
Collatie: M8, N-Q8, R4; p. 175-248
Katernopbouw: M8r: titelpagina; M8v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v-A5v: korte inhoud; A6r: aan den lezer; A6v: personages; A7r-G6v: het spel; G7r-G7v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 841 F 33
UBA: 296 G 16; 412 E 11
UBL: 1173 G 23
¶ De bundel gedichten is uitgegeven door Nic. Borremans013900 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Lodewyck Spillebout, 1652
Ceneton-vingerafdruk: 165208 - b1 A3 RI : b2 D5 t$T
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 5
KBH: 413 G 23
UBA: 413 G 23
UBGent: BL 8559 : 7013910 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165708 - b1 A2 B : b2 E3 stic
Collatie: 8°: A-D8, E4
Exemplaren:
BNF: Yth. 69912
HABW: M: Lp 202 : 05
UBA: 342 H 33
Russische Staatsbibliotheek, Moskou 01-D02-A : 5013920 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165708 - a1 A2 B : a2 A4 n$N - b1 A5 $h : b2 E3 eter
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: echtheidsverklaring; A2r-A3r: lofdichten; A3v-A4v: korte inhoud; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 443 A 63
TIN: 13 G 51
UBL: 1095 H 72
Facsimile013930 - Herdruk
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Dirck Cornelisz. Houthaeck, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165708 - a1 A2 $C : a2 A4 $ kan - b1 A5 $he : b2 D5 Tha
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ De pdf van books.google is incompleet; de laatste (twee?) pagina’s ontbreken.
Facsimile013940 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Jan Jacobsz Bouman, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166408 - b1 A2 iet : b2 D5 y$u
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
UBL: 1091 G 56013950 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1670)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 Ner : a2 A4 m$al$ - b1 A5 al,$o : b2 D5 alas
Collatie: 8°: A-D8; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: lofdichten; A3r-A4v: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69915
DSU: 71.6221 DSU; DSU T 11a
KBH: 1350 D 85 : 10
SPB: 6.10.3.31 : 1
UBA: 692 C 56013960 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
De veinsende Torquatus.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ro, : a2 A4 Swy - b1 B o : b2 D5 $do
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BLL: 11755 A 11
KBH: 443 A 64
SPB: 6.14.9.205
TIN: 4 I 76
UBA: 342 H 64
UBU: LB-Ned : fL*XVII*BOR-b-1 : 2#rar
Facsimile013970 - Herdruk - Treurspel
Geeraert Brandt
Veinzende Torquatus.
In: G. Brandt, Poëzy.
Amsterdam: Willem Barents, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A z : b2 K2 los$
Collatie: 4°: **4r, ***2, A-I4, K2; [6], 76 p.
Katernopbouw: **4r-***2r: korte inhoud; ***2v: personages; A1r-K2v: het spel.
Exemplaren:
KBB: VH 24.036
KBH: 758 C 14
EHC: C 8592
UBA: 412 F 20 : 1; 1309 E 1 : 1; 2343 A 5
UBGent: KVAkad. A 2 C 13 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep E 20; ’Ep ’Ep E 71 A
UBL: 1176 B 22
UBU: Moltzer 4 D 1-3
Rotterdams Leeskabinet K 569
¶ Op de titelpl.: Te Rotterdam, by Pieter van der Veer.013980 - Herdruk
Geeraert Brandt
Veinzende Torquatus.
Rotterdam: Pieter van der Veer, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172504 - a1 ** cha : a2 **3 ude$st - 2a1 *** help : 2a2 ***2 .$Het$ - b1 A nz : b2 K2 erlo
Collatie: 4°: π1, *-***4, A-I4, K2; [26], 76 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: verklaring van de tytelprint; *2r: titelprent Willem Barents; *2v: blanco; π1r: blanco; π1r: portret; *3r: titelpagina van Brands Poëzy; *3v: blanco; *4r-**1v: opdracht; **2r: lofdicht; **2v-**3v: de drukker aan den lezer; **4r-***2r: korte inhoud; ***2v: personages; ***3r: titelpagina; ***3v: lofdicht; ***4r: titelprent; ***4v: blanco; A1r-K2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 D 25
¶ Op de titelpl.: Te Rotterdam, by Pieter van der Veer.013990 - Herdruk - Treurspel
[Geeraert Brandt]
De veinzende Torquatus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A4 ik$z : a2 A5 Tor - b1 B ho : b2 F4 et$
Collatie: 8°: π1, A-F8; [2], 96 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4v: lofdichten; A5r-A6r: inhoud; A6v: personages; A7r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69913; Yth. 69914
DSU: 71.622 : 1 DSU
HABW: M: QuN 1275 : 6
KNAW: G 0809
EHC: C 93381
TIN: 13 A 12 : 1; 3 E 21
UBA: 688 C 26
UBGent: L30 : 18 N 171 : 4
UBL: 1089 C 44; (1260 G 14 : 1)
¶ In het ex. UBL 1260 G 14 : 1 ontbreken het frontispice en de titelpagina. In ex. TIN 13 A 12 : 1 ontbreekt het frontispice.
Facsimile014000 - Eerste druk
Hermannus Franciscus van den Brandt
Bela, prins van Hongarijen.
1678
Exemplaren:
BNF: Yth. 67318
KBB: 8° CL XIII B vand A014010 - Ms - Kluchtspel
Hermannus Franciscus van den Brandt
Eertyds, maer en tegenwoordig.
1689
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Volgens Snellaert (Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 9, p. 252) was het ms. in bezit van Fl. van Duyse.014020 - Eerste druk - Kluchtspel
Hermannus Franciscus van den Brandt
De helle-vaart van den grooten vizier.
Amsterdam / Antwerpen: Albert Magnus / Hendrik (I) van Dunwalt, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A3 $stu : b2 B3 ,$n
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67320
UBA: 691 C 152
UBGent: BL 6797*
UBL: 1090 E 25 : 2
¶ De tekst is ondertekend met de zinspreuk “Door liefde komt brandt.”
Facsimile014030 - Eerste druk
Hermannus Franciscus van den Brandt
De herstellinge van de Roomsche religie binnen de stadt Antwerpen.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1658
Exemplaren:
BNF: Yth. 66598
UBGent: BL 6647*
Facsimile014040 - Eerste druk
Hermannus Franciscus van den Brandt
Het verweirde sothuys van Antwerpen.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 llen : a2 *3 en$ : b1 A n : b2 D2 ch$
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4, [E]1; [8], 58 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v-*4r “Aen den leser”; *4v: personages; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67319
KBB: VH 24.243 A
UBGent: BL 1985 : 87
UBL: 1090 E 25 : 1
¶ De tekst is ondertekend met de zinspreuk “Door Liefde komt Brandt.”
Facsimile014050 - Eerste druk - Voorspel
Jac. Jaspersen Brasser
De vrolykheid. Voorspel ter eere der doorluchtige jaerfeestvieringe van Wilhelmina Carolina, princesse van Oranje en Nassau, gevierd den XXVIIIsten van Sprokkelmaend 1755.
Zonder plaats: 1755
Exemplaren:
UBA: 691 E 108; 692 E 92
UBL: 1087 E 25 : 2; 1088 F 13 : 1
¶ UBL 1087 E 25 : 2 op groot papier.014060 - Eerste druk - Treurspel
[Michiel van Breda] (naar het Frans van Pierre du Ryer)
Themistocles.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A3 $zul : b2 D4 n$li
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 G 162
SPB: 6.10.2.29
TIN: 16 D 100
UBA: O 62-6162 [olim: 693 C 178] : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 4, 2 :
UBL: 1090 E 27 : 1
Parijs, Fondation Custodia OBL-260 : 16014070 - Eerste druk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A3 $vo [TIN: A3 k$vo] : b2 E5 $uit$
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-E7r: het spel; E7r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10365; Yth. 69005; Yth. 69739
KNAW: G 1005 : 4
TIN: 7 D 23
UBA: 693 C 176 : 3; 693 F 142
UBL: Boekenoogen 354 : 3
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
Ceneton teksteditie014080 - Herdruk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A3 voo : b2 E5 $he
Collatie: 8°: A-D8, E7; 77, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-E7r: het spel; E7v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 845 E 4 : 2 : 3
UBL: 1095 G 73
Facsimile014090 - Herdruk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1714
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ In het privilegie van de edritie-1721 wordt vermeld dat dit in 1714 in handen van Pieter Rotterdam was.014100 - Herdruk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 ynd : a2 A3 .$Ja - b1 A4 k$vo : b2 E5 .$
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10366; Yth. 69006
GBR: 1376 E 26
KBB: II 19.530 A : 2 : 3
KBH: 1156 G 134 : 5
EHC: 588022; C 27681
TIN: 16 A 122; 29 A 39 : 5
UBA: 689 G 31; OK 61-2466 [olim: 2761 G 18] : 4
UBGent: BL 4971 : 0
UBL: 1091 H 31
UB Wroclaw: 034296 : 7 : 5
¶ Ex. UBA 2761 G 18 : 4 heeft geen titelpagina.
Facsimile014110 - Herdruk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 A2 $Su : a2 A3 elda - b1 A4 $ik$ : b2 E5 W
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10367
GBR: 1376 E 27
KNAW: G 1025
TIN: 4 D 28 : 1
UBA: 689 E 16; 694 H 50 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 5 : 5
UBL: 1093 D 36; 1096 G 22
UBU: Te Winkel 548
Harvard Mol 880.23
¶ UBL 1093 D 36 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Facsimile014120 - Herdruk - Blijspel
[Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Lubbert Lubbertse, of de geadelde boer.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 A3 $O : a2 A3 (is A4) $Am - b1 A4 $voo : b2 E5 at$d
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1025
TIN: 13 B 31 : 2014130 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende.
In: G.A. Bredero: Klucht van den Molenaer
1622
Exemplaren:
UBA: O 66-69 : 10 : 2 : 2d; Port. ton. 85-12 : 2d
UBL: 1039 D 61 : 2d
Ursicula014140 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Collatie: 4°: I4r-I4v; [2] p.
Katernopbouw: I4r-I4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 6d
UBL: 707 C 7 : 10 : 3e; 1103 D 18 : 3e014150 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - b1 K sen : b2 J2 [= K2] uerlij
Collatie: 4°: J4v-K2v; K3v; [5], [1] p.
Katernopbouw: J4v-K2v: het spel; K3v: “Dit moet noch onder aen de Clucht vande Boer ende Barbier.”
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 15b
BNF: Yi. 339b; Yi. 1295b
HABW: Wt 359 : 15b
KBH: 30 D 6 : 15b; 341 C 11 : 14b; 767 B 19 : 15b
SBH: 77 A 18 : 15b
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 15d
UBL: 1090 B 5 : 15d; 1402 H 3 : 14d
UBN: 200 C 1 : 15b
UBU: Moltzer 6 A 45 : 14b
UBVU: XH.00043 : 15b
Facsimile014160 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Claes Kloet met een rou-mantel.
1642
Exemplaren:
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11g014170 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Claes Kloet met een rou-mantel.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 F4 e$vij
Collatie: 8°: F3v-F4v; [3] p.
Katernopbouw: F3v-F4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1156 F 50 : 11g
KBH: 839 D 7 : 11g
UBA: 549 G 7 : 11g; 1307 E 26 : 11g; 2451 H 11 : 11g
UBGent: BL 5375/1 : 11g*; BL 5375/2 : 11g*
UBL: 1198 E 8 : 11g; 3743 F 1 : 11g
Facsimile014180 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol.
In: G.A. Bredero: Klucht van den Molenaer
1622
Exemplaren:
UBA: O 66-69 : 10 : 2 : 2c; Port. ton. 85-12 : 2c
UBL: 1039 D 61 : 2c
Ursicula014190 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
De gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 I3 voe
Collatie: 4°: I2v-I3v; [3] p.
Katernopbouw: I2v-I3v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 6c
UBL: 707 C 7 : 10 : 3d; 1103 D 18 : 3d014200 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
De gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - b1 K3 $au
Collatie: 4°: K2v-K3v; [3] p.
Katernopbouw: K2v-K3v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 15b
BNF: Yi. 339b; Yi. 1295b
HABW: Wt 359 : 15b
KBH: 30 D 6 : 15b; 341 C 11 : 14b; 767 B 19 : 15b
SBH: 77 A 18 : 15b
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 15c
UBL: 1090 B 5 : 15c; 1402 H 3 : 14c
UBN: 200 C 1 : 15b
UBU: Moltzer 6 A 45 : 14b
UBVU: XH.00043 : 15b
Facsimile014210 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol.
1642
Exemplaren:
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11f014220 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
De geboorte van Luys-bosch, alias Robbe-knol.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Katernopbouw: F33-F3v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1156 F 50 : 11f
KBH: 839 D 7 : 11f
UBA: 549 G 7 : 11f; 1307 E 26 : 11f; 2451 H 11 : 11f
UBGent: BL 5375/1 : 11f*; BL 5375/2 : 11f*
UBL: 1198 E 8 : 11f; 3743 F 1 : 11f
Facsimile014230 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1616
Ceneton-vingerafdruk: 161604 - a1 *2 he$strale : a2 *3 beeldt$ - b1 A etg : b2 H3 egh
Collatie: 4°: *4, π2, A-H4; [12], [64] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4v: lofdichten; π1r-π1v: voorrede; π2r: korte inhoud; π2v: lofdicht; π2v: personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: Vereeringh aende waan-bet-weters.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66579
KBH: 447 G 86
Tresoar: FBH 1075 : 2
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 2; 976 B 15 : 1
UBGent: BL 6880 : 5
UBL: 1241 H 38
UBU: Moltzer 6 A 41 : 2
NB Wenen: Moltzer 6 A 41 : 2
UB Göttingen 8° Poet. Dram. IV 588; NB Österreich +44 T 92
¶ In het ex. UBL 1241 H 38 is een deel van het voorwerk achterin gebonden.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile014240 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane. Op zyn Spreuck Het kan verkeeren. Eerst Ghespeelt T’Amstelredam.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162104 - a1 *2 Vrient$ : a2 *3 ck$is$ - b1 A el : b2 H3 eght
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [64] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3v: liminaria; *4r: voorrede; *4v: inhoud & personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: gedicht van Bredero.
Exemplaren:
BNF: Yi. 723
KBH: 341 C 11 : 2; 448 J 54
UBA: 694 E 36; O 66-69 : 2
UBGent: BL 5012 : 13
UBL: 707 C 7 : 1
UBU: Z oct. 3551 : 1; Z qu . 121 : 7
¶ Ex. KBH 341 C 11 voorafgegaan door een titelpagina van: De spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero Amsterdammer. [Vignet: Stadswapen van Amsterdam]. t’Amsterdam, voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckverkooper op den hoeck vande Beurs in d’Italiaansche Bybel. 1617. Dan een opdrachtsvoorrede van 4 p. door Samuel Coster aan de Burgemeesters van Amsterdam.
Facsimile014250 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 A2 $vo : a2 A3 en; - b1 B .$ : b2 I3 emp
Collatie: 4°: A-I4 [-I4]; [70] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-A3r: lofdichten; A3v: voorrede; A4r: inhoud & personages; A4v-I3r: het spel; I3r-I3v: gedicht van Bredero.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 2
KBH: 789 H 27 : 2
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 1; Ned. Sem.
UBGent: BL 1973 : 6 : 2; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 2
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 2
¶ Voorafgegaan door een titelpagina van: Alle de spelen van Gerbrand Adriaens Bredero, Amsterdammer. [Portret en acht vignetten]. By Pieter van Waesberge tot Rotterdam. Dan een opdrachtsvoorrede van 4 p. door Samuel Coster aan de Burgemeesters van Amsterdam.
Facsimile014260 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 Vrient$ : a2 *3 k$is$ - b1 A $N : b2 H3 rsje/
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [64] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3v: lofdicht; *4r: voorrede; *4v: korte inhoud; *4v: personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: ‘Vereeringh Aende Waan-betweters.’
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 2
BNF: Yi. 326; Yi. 1283
HABW: Wt 359 : 2
KBH: 30 D 6 : 2; 767 B 19 : 2
Tresoar: 2462 TL
SBH: 77 A 18 : 2
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 2; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 2; 694 E 35
UBGent: Her 2737 : 2*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 3
UBL: 1090 B 5 : 2; 1402 H 3 : 2
UBN: 200 C 1 : 2
UBU: Moltzer 6 A 45 : 2
UBVU: XH.00043 : 2
Facsimile014270 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane, op sijn Spreuck, Het kan verkeeren.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 AN : a2 A4 A.$B - b1 A5 t$is$w : b2 E5 t.$
Collatie: 8°: A-E8; [80] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: liminaria; A4r: voorrede; A4v: inhoud + personages; A5r-E7r: het spel; E7v-E8r: gedicht van Bredero; E8v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 2
BLL: 11755 AA 4 : 3; 11755 E 29 : 2
BNF: Yi. 2663
GBR: 1156 F 50 : 2
KBH: 839 D 7 : 2
KNAW: G 0810 : 2
SBH: 80 C 62 : 2
TIN: 22 D 43 : 2
UBA: 549 G 7 : 2; 1307 E 26 : 2; 2451 H 11 : 2
UBGent: BL 5375/1 : 2*; BL 5375/2 : 2*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 2
UBL: 1198 E 8 : 2; 3743 F 1 : 2
UBN: 39 C 199 : 2
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 2
UBVU: TV.07380 X : 2
UB Wroclaw: 467299 : 2
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 2
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile014280 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Griane.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 E3 attet : a2 E5 el$te$ - b1 F gev : b2 I5 $ick
Collatie: 8°: E3r-I6v; 72 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 2; 26 J 18 : 2; 839 C 21 : 2
Tresoar: 2462a TL
UBA: 694 H 41 : 2
UBL: 1840 G 12 : 2
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 2
Facsimile014290 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Hoochduytschen quacksalver.
In: Kluchten
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - b1 G2 $ver : b2 G4 an$
Collatie: 4°: G6; [12] p.
Katernopbouw: G1r: titelpagina; G1v: blanco; G2r-G6r: het spel; G6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66630
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 7d
UBL: 1502 A 31 : 4
UBU: Moltzer 6 A 41 : 6d
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile014300 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - b1 D he : b2 D3 $ick
Collatie: 4°: C3r-D4v; [12] p.
Katernopbouw: C3r: titelpagina; C3v: blanco; C4r-D4v: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 70 : 4
UBTilburg: KOD 020 B 04 (8) : 4014310 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Ddd3 kverko - b1 Eee olt$b : b2 Eee3 en$und
Collatie: 4°: Ddd3r-Eee4v; [12] p.
Katernopbouw: Ddd3r: titelpagina; Ddd3v: blanco; Ddd4r-Eee4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 10
KBH: 789 H 27 : 10
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 6d
UBGent: BL 1973 : 6 : 8; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 10
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 10
Ursicula
Facsimile014320 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Exemplaren:
SBH: 129 A 49 : 8
UBA: 694 G 40 : 3014330 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht, vanen hoogduytschen quacksalver.
In: G.A. Bredero: Klucht van den Molenaer
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - b1 D e : b2 D3 ick$j
Collatie: 4°: C3r-D4r; [11] p.
Katernopbouw: A1r: titel Klucht van den molenaer; A1v: blanco; A2r-A2v: de drukker tot de lezer; A2v: personages; A3r-C2v: het spel; C3r: titel Klucht, vanden Hoogduytschen quacksalver; C3v: blanco; C4r-D4r: het spel; D4v-E2v en E3v: Vermeerderingh, een ander clucht van een huys-man en een barbier; E2v-E3v: De gheboorte van een Luys-bos alias Robbe-knol; E4r-E4v: Claes Cloet met een rou-mantel, met witte koussen en een smeerige smits schoots-vel an; E4v: Van seven ghesellen.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1146 : 2; Yi. 1240 : 4
KBH: 1120 E 68 : 4a; 1120 E 69
SBH: 29 A 49 : 8
UBA: O 66-69 : 10 : 2 : 2a; Port. ton. 85-12 : 2a
UBL: 1039 D 61 : 2a
Ursicula014340 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Een soete, doch leerlijcke, en belachelijcke klucht, van een Quacksalver in’t Hoogduyts, ghenaemt Rijckhart vande goude Mynen, met een out man, genaemt droge Lammert, ende van een siecken, gehaemt Ioost den Drucker, waer van dat Rijckhart aldus voortgedaen hebbende, begint te swetsen.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 *I $het : b2 *I3 gheen$d
Collatie: 4°: H3r-*I4r; [11] p.
Katernopbouw: H3r: titelpagina; H3v: blanco; H4r: personages; H4r-*I4r: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 6a
UBL: 707 C 7 : 10 : 3b; 1103 D 18 : 3b014350 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - b1 J u : b2 J3 dat$i
Collatie: 4°: H3r-J4r; [11] p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 15a
BNF: Yi. 339a; Yi. 1295a
HABW: Wt 359 : 15a
KBH: 30 D 6 : 15a; 341 C 11 : 14a; 767 B 19 : 15a
SBH: 77 A 18 : 15a
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 15a
UBL: 1090 B 5 : 15a; 1402 H 3 : 14a
UBN: 200 C 1 : 15a
UBU: Moltzer 6 A 45 : 14a
UBVU: XH.00043 : 15a
Facsimile014360 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
Amsterdam: Wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 J gh : b2 J3 vand - c1 K bo : c2 K3 onbe
Collatie: 4°: H3r-K4; 20 p.
Katernopbouw: H3r: titelpagina; H3v: blanco; H4r-J4r: het spel; J4v-K2v: klucht van een Huysman en een Barbier; H3r-H4r: Robbe-knol; H4r-H4v: Claes Kloet.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2672 : 4; Yth. 69009 : 4
KBH: 809 G 14 : 4a
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11d
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 4a014370 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 E3 ier$ : b2 E5 kam
Collatie: 8°: E2v-E7v; [11] p.
Katernopbouw: E2v: Franse titel; E3r-E7v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11d
BLL: 11755 AA 4 : 11d; 11755 E 29 : 11d
GBR: 1156 F 50 : 11d
KBH: 839 D 7 : 11d
KNAW: G 0810 : 11d
TIN: 22 D 43 : 11d
UBA: 549 G 7 : 11d; 1307 E 26 : 11d; 2451 H 11 : 11d
UBGent: BL 5375/1 : 11d*; BL 5375/2 : 11d*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11d
UBL: 1198 E 8 : 11d; 3743 F 1 : 11d
UBN: 39 C 199 : 11d
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11d
UBVU: TV.07380 X : 11d
UB Wroclaw: 467299 : 11d
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11d
Facsimile014380 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den hoogduytschen quacksalver.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Yy nde : b2 Yy3 unst$is
Collatie: 8°: Xx7v-Yy4r; [10] p. [p. 705-715]
Katernopbouw: Xx7v: personages; Xx7v-Yy4r: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 11d; 26 J 18 : 11d; 839 C 21 : 11d
UBA: 694 H 41 : 11d
UBL: 1840 G 12 : 11d
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11d014390 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Een huys-man en een barbier.
In: G.A. Bredero: Klucht van den Molenaer
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 E er : b2 E2 pe$b
Collatie: 4°: D4v, E1-E2v; E3v; [5], [1] p.
Katernopbouw: A1r: titel Klucht van den molenaer; A1v: blanco; A2r-A2v: de drukker tot de lezer; A2v: personages; A3r-C2v: het spel; C3r: titel Klucht, vanden Hoogduytschen quacksalver; C3v: blanco; C4r-D4r: het spel; D4v-E2v en E3v: Vermeerderingh, een ander clucht van een huys-man en een barbier; E2v-E3v: De gheboorte van een Luys-bos alias Robbe-knol; E4r-E4v: Claes Cloet met een rou-mantel, met witte koussen en een smeerige smits schoots-vel an; E4v: Van seven ghesellen.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 68 : 4b
UBA: 694 G 40 : 3; O 66-69 : 10 : 2 : 2b; Port. ton. 85-12 : 2b
UBL: 1039 D 61 : 2b
Ceneton teksteditie
Ursicula014400 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Vermeerderinh. Een ander klucht. Van een Huys-man en een barbier.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 I $sen : b2 I2 $sue
Collatie: 4°: *I4v-I2v, I3v; [5], [1] p.
Katernopbouw: *I4v-I2v: het spel; I3v: “Dit moet noch onder aen de Clucht vande Boer ende Barbier.”.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 6b
UBL: 707 C 7 : 10 : 3c; 1103 D 18 : 3c014410 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Vermeerderingh. Een ander klucht. Van een Huys-man en een Barbier.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - b1 K sen : b2 J2 [= K2] erlij
Collatie: 4°: J4v-K2v; K3v; [5], [1] p.
Katernopbouw: J4v-K2v: het spel; K3v: “Dit moet noch onder aen de Clucht vande Boer ende Barbier.”
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 15b
BNF: Yi. 339b; Yi. 1295b
HABW: Wt 359 : 15b
KBH: 30 D 6 : 15b; 341 C 11 : 14b; 767 B 19 : 15b
SBH: 77 A 18 : 15b
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 15b
UBL: 1090 B 5 : 15b; 1402 H 3 : 14b
UBN: 200 C 1 : 15b
UBU: Moltzer 6 A 45 : 14b
UBVU: XH.00043 : 15b
Facsimile014420 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Een huysman en een barbier
Amsterdam: Wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1 J gh : a2 J3 vand - b1 K bo - c1 K3 onbe
Exemplaren:
KBH: 809 G 14 : 4b
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11e
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 4b
¶ Gevolgd door ‘De Gheboorte van Luys-bosch. Alias Robbe-knol’ (fol. K3r-K4r), door ‘Claes Kloet met een Rou-mantel, met witte kousen en smeerighe Smits schoots-vel an. Al singhende’ (fol. K4r-K4v), en door ‘Van seven Ghesellen’ (fol. K4v).014430 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Huysman en een barbier.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 F /: b2 F2 het$
Collatie: 8°: E8r-F3r; [7] p.
Katernopbouw: E8r-F3r: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11e
BLL: 11755 AA 4 : 11e; 11755 E 29 : 11e
GBR: 1156 F 50 : 11e
KBH: 839 D 7 : 11e
KNAW: G 0810 : 11e
TIN: 22 D 43 : 11e
UBA: 549 G 7 : 11e; 1307 E 26 : 11e; 2451 H 11 : 11e
UBGent: BL 5375/1 : 11e*; BL 5375/2 : 11e*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11e
UBL: 1198 E 8 : 11e; 3743 F 1 : 11e
UBN: 39 C 199 : 11e
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11e
UBVU: TV.07380 X : 11e
UB Wroclaw: 467299 : 11e
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11e
Facsimile014440 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht van een huysman en een barbier.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Vv4 [=Yy4] eckt,$d : b2 Yy5 ieu,$wa
Collatie: 8°: Yy4r-Yy6v [Yy4 als Vv4]; 6 p.
Katernopbouw: Yy4r-Yy6v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 11e; 26 J 18 : 11e; 839 C 21 : 11e
UBA: 694 H 41 : 11e
UBL: 1840 G 12 : 11e
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11e014450 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Over-gesette Lucelle.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1616
Ceneton-vingerafdruk: 161604 - a1 A2 $de$s : a2 A3 nde - b1 B .$ : b2 I3 heyt
Collatie: 4°: A6, B-I4; [76] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: voorrede; A4r: korte inhoud; A4v-B1r: lofdichten; B1v: personages; B2r-I4v: het spel; I4v: colofon.
Exemplaren:
BNF: Yi. 799
KBH: 853 G 8
Tresoar: FBH 1075 : 4
UBA: 1996 C 11; O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 3; O 82-86
UBGent: BL 5011 : 8
UBL: 1091 B 34
UBN: Br 36063
UBTilburg: (KOD 020 B 04 : 4)
Ceneton teksteditie
Facsimile014460 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Over-gesette Lucelle.
Amsterdam: Barent Otsz, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 e$sit : a2 A3 bete - b1 B / : b2 I3 iche
Collatie: 4°: A4, B-I4
Exemplaren:
UBA: 976 B 15 : 2
UBU: Moltzer 6 A 41 : 5
¶ Op de laatste bladzij staat het jaartal 1618 vermeld.014470 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Lucelle.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162104 - a1 A2 ,$over - b1 B er : b2 I3 eerbi
Collatie: 4°: A-I4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r-I4v: het spel; I4v: lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1126
KBH: 1120 E 69
UBA: Port. ton. 85-10; O 66-69 : 5
Facsimile014480 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Over-gesette Lucelle.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 S2 elen$ : a2 S3 $sac - b1 T gie : b2 Bb3 en/$
Collatie: 4°: S-Bb; [64] p.
Katernopbouw: S1r: titelpagina; S1v-S2r: opdracht; S2v: voorrede; S3r: korte inhoud; S3v: lofdichten; S3v: personages; S4r-Bb4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 4
KBH: 447 G 89; 789 H 27 : 4
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 3; Ned. Sem.
UBGent: BL 1973 : 6 : 4; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 4
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 4
Facsimile014490 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Overghesette Lucelle. Op het Woordt: Schijn Bedrieght.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1632
Ceneton-vingerafdruk: 163204 - a1 A2 lijck - b1 B ch : b2 I3 rbie
Collatie: 4°: A-I4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opracht; A3r: aan de lezers der Nederlandtsche Poësie; A3v: inhoud & personages; A4r-I4v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 13.220 B
KBH: 341 C 11 : 4
UBA: Port. ton. 101-9
UBGent: Her 20
UBL: 707 C 7 : 3
UBU: Z oct. 3551 : 3; Z qu. 121 : 5 (Rariora)
Facsimile014500 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Overghesette Lvcelle.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 A2 eerli - b1 B er$ : b2 J3 met$ee
Collatie: 4°: A-I4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: inhoud & personages; A4r-I4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 3
BNF: Yi. 327; Yi. 1284
HABW: Wt 359 : 3
KBH: 30 D 6 : 3; 767 B 19 : 3
SBH: 77 A 18 : 3
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 3; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 4; 694 G 41 : 3; O 73-239 : 7
UBGent: Her 2737 : 3*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 5
UBL: 1090 B 5 : 3; 1402 H 3 : 3
UBN: 200 C 1 : 3
UBU: Moltzer 6 A 45 : 3
UBVU: XH.00043 : 3
Parijs, Fondation Custodia OBL-267 : 3; Skokloster, Slotts Bibliotek: II.53.194 : 3
Facsimile014510 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Lucelle, [...] Op het Woordt: Schijn bedrieght.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 ges : a2 A3 .$B - b1 A4 oetje : b2 E3 k$ma
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: blanco; A3r: aan de lezers der nederlandse poëzie; A3v: inhoud + personages; A4r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 3
BLL: 11755 AA 4 : 2; 11755 E 29 : 3
BNF: Yi. 2664
GBR: 1156 F 50 : 3
KBH: 839 D 7 : 3
KNAW: G 0810 : 3
SBH: 80 C 62 : 3
TIN: 22 D 43 : 3
UBA: 549 G 7 : 3; 1307 E 26 : 3; 2451 H 11 : 3; BALIE 250.F14 : 3
UBGent: BL 5375/1 : 3*; BL 5375/2 : 3*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 3
UBL: 1198 E 8 : 3; 3743 F 1 : 3
UBN: 39 C 199 : 3
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 3
UBVU: TV.07380 X : 3; XH.05938 : 3
UB Wroclaw: 467299 : 3
Rome, Nederlands Instituut: Pregiato L180 : 3; Rijksmuseum: KOG O-150 : 3; Rotterdams Leeskabinet K 149 : 3
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile014520 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Lucelle.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 oeve : a2 A3 $B - b1 B l$ : b2 I3 my$
Collatie: 4°: A-I4
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 12
KBH: MMW109 C 7 : 6
SBH: 129 A 49 : 10
UBA: 590 G 38; 2001 B 12
Facsimile014530 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars)
Lucelle.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 K ew : b2 N5 $voo
Collatie: 8°: I7r-N7v; 66 p. [p. 141-206]
Katernopbouw: I7r: titelpagina; I7v: personages & korte inhoud; I8r-I8v: opdracht; I8v: voorrede; K1r-N7r: het spel; N7v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 3; 26 J 18 : 3; 839 C 21 : 3
UBA: 694 H 41 : 3
UBL: 1840 G 12 : 3
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 3
Facsimile014540 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht, ghenaemt den molenaer.
Amsterdam: Niclaes Ellertsz Verberg, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 161804 - b1 A2 ame : b2 B4 chae
Collatie: 4°: A-B4, π1; [18] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-π1v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 87
UBA: Port. ton. 59-14
Ursicula
Facsimile014550 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Meulenaer.
In: Kluchten
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 E2 ua - b1 E3 n$de : b2 F4 au
Collatie: 4°: E4, F6; [20] p.
Katernopbouw: E1r: titelpagina; E1v: blanco; E2r-E2v: de drukker tot de lezer; E2v: personages; E3r-F6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66629
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 7c
UBL: 1502 A 31 : 3
UBU: Moltzer 6 A 41 : 6c
¶ Ick heb gheloopen dat ick sweet, o mijn! ick bin soo moe:; En nou ick uyter weer gegaen bin nou is juyst de poort toe:; Ja wel ick bin uyt mijn aem, so geweldich heb ick geloopen.; Ja wel op andere plaetsen kanmen de poort om een pijntjen op koopen.; Dit is te byster voor de reysende man, en burgers verdriet.; Wat sal ick doen, in een herbergh gaen? dat durf ick niet,; En ick heb hier geen kennis daer ik slapen mach of vernachten.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile014560 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Molenaer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - a1 A2 danc - b1 A3 de$pl : b2 C2 l$gedi
Collatie: 4°: A-B4, C2; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: Den Drucker tot den Leser; A2v: personages; A3r-C2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 70 : 3
UBTilburg: KOD 020 B 04 (8) : 3014570 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den meulenaer.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Bbb3 kverko - b1 Ccc $moc : b2 Ddd2 er$schan
Collatie: 4°: Bbb3r-Ddd2v
Katernopbouw: Bbb3r: titelpagina; Bbb3v: blanco; Bbb4r: personages; Bbb4r-Ddd2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 9
KBH: 789 H 27 : 9
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 6c
UBGent: BL 1973 : 6 : 7 (c); Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 9
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 9
Facsimile014580 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den molenaer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 A2 hen - b1 A3 en : b2 C2 .$
Exemplaren:
BNF: Yi. 1146 : 1
UBA: 694 G 40 : 3014590 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht van den molenaer.
In: G.A. Bredero: Klucht van den Molenaer
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 A2 he - b1 A3 den : b2 C2 .$
Collatie: 4°: A-B4, C2; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: Den Drucker tot den Leser; A2v: personages; A3r-C2v: het spel; C3r: titel Klucht, vanden Hoogduytschen quacksalver; C3v: blanco; C4r-D4r: het spel; D4v-E2v en E3v: Vermeerderingh, een ander clucht van een huys-man en een barbier; E2v-E3v: De gheboorte van een Luys-bos alias Robbe-knol; E4r-E4v: Claes Cloet met een rou-mantel, met witte koussen en een smeerige smits schoots-vel an; E4v: Van seven ghesellen.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1240 : 3
KBH: 1120 E 68 : 3
UBA: O 66-69 : 10 : 1; Port. ton. 85-12 : 1
UBL: 1039 D 61 : 1
¶ Zie artikel in Dokumentaal 18 (1989), pag. 25.
Ursicula
Facsimile014600 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht van den molenaer.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - a1 F2 roe - b1 F3 den$ : b2 H2 el$
Collatie: 4°: F1r-H2v; [20] p.
Katernopbouw: F1r: titelpagina; F1v: blanco; F2r-F2v: de drukker tot de lezer; F2v: personages; F3r-H2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 5
UBL: 707 C 7 : 10 : 3a; 1103 D 18 : 3a014610 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den molenaer.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - a1 F2 .$N - b1 F3 e$pla : b2 H2 el$ge
Collatie: 4°: F1r-H2v; 20 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 14
BNF: Yi. 338; Yi. 1294
HABW: Wt 359 : 14
KBH: 30 D 6 : 14; 341 C 11 : 13; 767 B 19 : 14
SBH: 77 A 18 : 14
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 14
UBL: 1090 B 5 : 14; 1402 H 3 : 13
UBN: 200 C 1 : 14
UBU: Moltzer 6 A 45 : 13
UBVU: XH.00043 : 14
Facsimile014620 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den molenaer.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1 F2 en$re - b1 F3 den$d : b2 H2 edie
Exemplaren:
BNF: Yi. 2672 : 3; Yth. 69009 : 3
KBH: 809 G 14 : 3
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11c
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 3
Facsimile014630 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den molenaer.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 D $so : b2 E Wa
Collatie: 8°: C7r-E2r; [23] p.
Katernopbouw: C7r: Franse titel; C7v: blanco; C8r-C8v: den drucker tot den leser; C8v: personages; D1r-E2r: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11c
BLL: 11755 AA 4 : 11c; 11755 E 29 : 11c
GBR: 1156 F 50 : 11c
KBH: 839 D 7 : 11c
KNAW: G 0810 : 11c
TIN: 22 D 43 : 11c
UBA: 549 G 7 : 11c; 1307 E 26 : 11c; 2451 H 11 : 11c
UBGent: BL 5375/1 : 11c*; BL 5375/2 : 11c*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11c
UBL: 1198 E 8 : 11c; 3743 F 1 : 11c
UBN: 39 C 199 : 11c
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11c
UBVU: TV.07380 X : 11c
UB Wroclaw: 467299 : 11c
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11c
Facsimile014640 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Den meulenaer.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Xx der$l : b2 Xx5 k$heb$
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 11c; 26 J 18 : 11c; 839 C 21 : 11c
UBA: 694 H 41 : 11c
UBL: 1840 G 12 : 11c
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11c014650 - Eerste druk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghvolght.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - a1 *ij t$do : a2 *3 ena - b1 A ma : b2 K3 sliep
Collatie: 4°: *4, π2, A-K4; [12], [78], [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: voorrede; π1r-π1v: korte inhoud; π1v-π2v: lofdichten; π2v: personages; A1r-K3v: het spel; K4r-K4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 817
KBH: 853 G 6
Tresoar: FBH 1075 : 3
SPB: 6.79.267
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 4
UBGent: BL 6880 : 3
UBL: (1091 B 56)
UBU: Z oct. 3551 NB : CON
¶ In het ex. UBL 1091 B 56 ontbreken de folia G2 en G3. Alleen in dit ex. staat in de lijst van personages “des Vaders Makelaar.” — UBL 1090 B 7 : 6b is een katern met de titelpagina: “De spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero Amsterdammer.” Dit bevat alleen een opdrachtsvoorrede bij de werken van Bredero, gericht aan de burgemeersters van Amsterdam, door Samuel Coster. Hetzelfde in BNF Yi. 1533.014660 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - a1 *ij niet$ : a2 *3 ena - b1 A m : b2 K3 n$slie
Collatie: 4°: *4, π2, A-K4; [10], [80] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: voorede; π1r-π1v: korte inhoud; π1v-π2v: lofdichten; π2v: personages; A1r-K4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1139
KBH: 1120 E 67
UBA: O 66-69 : 3; Port. ton. 85-11
UBU: Moltzer 6 A 41 : 7014670 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Cc2 w$mo : a2 Dd $ende - b1 Dd2 mart.$ : b2 Nn2 en/$en
Collatie: 4°: Cc1r-Nn2v
Katernopbouw: Cc1r: titelpagina; Cc1v-Cc2v: opdracht; Cc3r-Cc3v: voorrede; Cc4r-Cc4v: korte inhoud; Cc4v-Dd1v: lofdichten; Dd2v: personages; Dd3r-Nn2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 5
KBH: 789 H 27 : 5
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 4
UBGent: BL 1973 : 6 : 5; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 5
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 5
Facsimile014680 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1633
Ceneton-vingerafdruk: 163304 - a1 *2 ne$ - b1 A n : b2 K3 men
Collatie: 4°: *4, A-K4; [8], [80] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 818
KBH: 341 C 11 : 6
UBL: 707 C 7 : 4; 1010 D 36
UBU: Z oct. 3551 : 4; Z qu. 121 : 6014690 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 nck - b1 A1 e : b2 K3 nem
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 4
BNF: Yi. 328; Yi. 1285
HABW: Wt 359 : 4
KBH: 30 D 6 : 4; 767 B 19 : 4
SBH: 77 A 18 : 4
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 4; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 5
UBGent: Her 2737 : 4*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 6
UBL: 1090 B 5 : 4; 1402 H 3 : 4
UBN: 200 C 1 : 4
UBU: Moltzer 6 A 45 : 4
UBVU: XH.00043 : 4
Facsimile014700 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 e$ : a2 A4 hae - b1 A5 e$b : b2 F5 rit
Collatie: 8°: A-F8; [96] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v-A3v: rede ‘aan de Latijnse geleerde’; A3v-A4v: inhoud; A4v: peronages; A5r-F8r: het spel; F8r-F8v: 4 sonnetten.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 4
BLL: 11755 AA 4 : 5; 11755 E 29 : 4
BNF: Yi. 2665
GBR: 1156 F 50 : 4
KBH: 839 D 7 : 4
KNAW: G 0810 : 4
Tresoar: Wb 55
TIN: 22 D 43 : 4
UBA: 549 G 7 : 4; 1307 E 26 : 4; 2451 H 11 : 4
UBGent: BL 5375/1 : 4*; BL 5375/2 : 4*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 4
UBL: 1198 E 8 : 4; 3743 F 1 : 4
UBN: 39 C 199 : 4
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 4
UBVU: TV.07380 X : 4
UB Wroclaw: 467299 : 4
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 4
Facsimile014710 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164604 - b1 B se$ : b2 L3 oet$b
Collatie: 4°: π2, B-L4; [4], [80] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: inhoud; π2v: personages; B1r-L4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 J 57
UBA: 689 C 65014720 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 A2 oof - b1 A3 inn : b2 G3 n$d
Collatie: 8°: A-F8, G4; 104 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69201
Tresoar: 2413 TL : 1 : 11
UBA: 691 H 123014730 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 A2 $soo : a2 A4 $en$le - b1 A5 s’$on : b2 F5 y$br
Collatie: 8°: A-F8; [96] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: rede aan de Latijnse geleerde; A3v-A4r: inhoud; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69202
GBR: 51 G 11
KBH: 447 G 90
UBA: 694 H 46 : 2; 2762 G 5 : 1
UBU: Z oct. 2538 : 1
¶ Ex. GBR 51 G 11 met aantekening in ms. van Van Rijndorp?, die het spel op 21 maart 1689 op de Schouwburg regisseerde, met een opbrengst van 253,75, en nogmaals op 26 februari 1691, met een opbrengst van 287,05. In dit ex. zijn, deels in de marge en deels op meegebonden vellen, talrijke varianten aangegeven.
Facsimile014740 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Moortje.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 O en : a2 O2 ygen - b1 O3 en$m : b2 T4 it$Bo
Collatie: 8°: N8r-T4v; 90 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 4; 26 J 18 : 4; 839 C 21 : 4
UBA: 694 H 41 : 4
UBL: 1840 G 12 : 4
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 4014750 - Eerste druk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Rodd’rick ende Alphonsvs.
Amsterdam: Nicolaes (III) Biestkens, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1616
Ceneton-vingerafdruk: 161604 - a1 A2 er- : a2 A3 n$D - b1 B K : b2 I3 y$sm
Collatie: 4°: A4, π2, B-I4; [12], [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: voorrede; A4r-π1v: lofdichten; π2r: korte inhoud; π2v: personages; B1r-I4r: het spel; I4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 68 : 2
BNF: Yi. 881
KBH: 853 G 7
KNAW: G 0811
Tresoar: FBH 1075 : 1
EHC: C 69957
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 1; Port. ton. 59-18
UBGent: BL 6880 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 2
UBL: 1501 G 34
UBN: Br 36061
UBU: Moltzer 6 A 41 : 3
UBVU: XH.05519
Ceneton teksteditie
Ursicula014760 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
G.A. Brderoos [sic] Treur-spel van Rodd’rick ende Alphonsus.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - a1 Aa k$d : a2 A3 $G - b1 B s : b2 I3 eec
Collatie: 4°: A6, B-I4; [12], [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: voorrede; A4v-A5v: lofdichten; A6r: korte inhoud; A6v: personages; A1r-I4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 882
KBB: II 13.220 B
SBH: 129 A 49 : 7
UBA: O 66-69 : 1
UBL: 707 C 7 : 2
UBU: Z. oct. 3551 : 2014770 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Rodd’rick ende Alphonsus.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 I4 eck : a2 K3 sy’t - b1 L p [defect] : b2 R3 uw$
Collatie: 4°: I4r-R4; [66] p.
Katernopbouw: I4r: titelpagina; I4v-K1r: opdracht; K1v: voorrede; K2r-K3r: lofdichten; K3v: korte onhoud; K3v: personages; K4r-R4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 3
KBH: 789 H 27 : 3
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 2
UBGent: BL 1973 : 6 : 3; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 3
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 3
Rotterdam, Hist. Mus. Schielandhuis
Facsimile014780 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Rodd’rick ende Alphonsus.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - a1 Aij aat$d : a2 Aiij $U - b1 B ’s : b2 Iij nette - c1 Jiij eeck
Collatie: 4°: A-I4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: inhoud; A4r-A4v: lofdichten; A4v: personages; B1-I2v: het spel; I2v-I3v: slotrede; I3v-I4v: toegiften.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 1
BNF: Yi. 325; Yi. 1282
HABW: Wt 359 : 1
KBB: VI 70.013 A
KBH: 30 D 6 : 1; 341 C 11 : 3; 767 B 19 : 1
KNAW: G 0353
SBH: 77 A 18 : 1
UBA: O 62-6444 [olim: 694 E 83]; O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 1; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 3; 694 G 41 : 1; O 73-239 : 7
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 3
UBL: 1090 B 5 : 1; 1402 H 3 : 1
UBN: 200 C 1 : 1
UBU: Moltzer 6 A 45 : 1; Z qu. 121 : 2
UBVU: XH.00043 : 1
¶ Het spel wordt voorafgegaan door drie katernen met een titelpagina (A1r), een blanco, een gegraveerde titel (met portret en acht vignetten)(A24), een blanco, de opdracht van C.L. van der Plasse aan Albreght Koenraed (fol. A3r-A4v), het Bericht van der aelouden toneelspelen en schouburgen (fol. B1r-C2r), de voorrede van Vander Plasse (fol. C2v-C3r) en lofdichten van ‘Medium tenuere beate’ - H. Hoefyser, ‘Die wel doet wel vindt’, Nicolaes Pels - ‘Verandert in tijdts’, ‘Die wel doet wel vindt’ (bis) en I. Colevelt - ‘Een in ’t Hart’ (fol. C3v-C4v).
Facsimile014790 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Roddrick ende Alphonsvs.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Exemplaren:
UBA: 505 E 27 : 2
UBN: 200 C 1 : 1014800 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Roddrick ende Alphonsus, op de reghel: De vrunden moghen kijven, maar moeten vrunden blijven.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 B4 eest : a2 B5 U$ : b1 C a : b2 F5 al$d
Collatie: 8°: A-F8; [96] p.
Katernopbouw: A1r-B2v: Voorwerk “Alle de wercken” (zie commentaar); B3r: titelpagina; B3v: blanco; B4r-B4v: opdracht; B5r: voorrede; B5v: inhoud; B6r-B6v: liminare; B6v: personages; B7r-F6r: het spel; F6r-F7r: slotrede; F7r-F8v: toegift.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 1
BLL: 11755 AA 4 : 1; 11755 E 29 : 1
GBR: 1156 F 50 : 1
KBH: 839 D 7 : 1
KNAW: G 0810 : 10
SBH: 80 C 62 : 1
TIN: 22 D 43 : 1
UBA: 549 G 7 : 1; 1307 E 26 : 1
UBGent: BL 5375/1 : 1*; BL 5375/2 : 1*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 1
UBL: 1198 E 8 : 1; 3743 F 1 : 1
UBN: 39 C 199 : 10
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 1
UBVU: TV.07380 X : 1
UB Wroclaw: 467299 : 1
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 1
¶ Bezorgd door Cornelis Lodewijcksz. van der Plasse, opgedragen aan Albrecht Koenraed. Verder bevattend een “Bericht van der alouden toneelspelen en schouburgen en d’omstandigheden der selver”, voorrede van C.Lz. v.d. Plasse en liminaria van H. Hoefyser, [?], Nicolaes Pels, [?] en J. Colbuelt. Coll. van het hele werk: 8°: A-F8, 2A-E8, 3A-D8 3E4, 4A-F8, 5A-D8 5E4, 6A-E8, 7A-D8 7E4, 8A-E8, 9A-C8 9D4, 10A-C8 10D4, 11A-E8 11F4, 12A-D8 (8E8 blanco). Bevat vijftien spelen, de Nederduytsche rijmen, en het Boertigh, amoreus en aendachtigh liedt-boeck.
Facsimile014810 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Rodd’rick ende Alphonsus.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 s$har a2 A3 U$al - b1 A4 en$r : b2 E tr - c1 E2 ul,$
Collatie: 8°: A1r-E2v; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: korte inhoud; A6r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 1; 26 J 18 : 1; 839 C 21 : 1
UBA: 694 H 41 : 1
UBL: 1840 G 12 : 1
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 1014820 - Eerste druk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino)
Schyn-heyligh.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1624
Ceneton-vingerafdruk: 162404 - a1 *3 ill - b1 A r : b2 H3 et$gel
Collatie: 4°: *4, A-H4
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: privilege; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-H4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 938 B 87
UBA: O 63-7263 [olim 461 F 8] : 10; O 66-69 : 7
UBL: 707 C 7 : 8
UBN: Inst. 17 BRE 1
UBU: Z oct. 3552 : 10014830 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino)
Schyn-heylich.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - a1 *2 l$so - b1 B ens : b2 I3 inde
Collatie: 4°: *4, B-I4; [72] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: voorrede; *3r: personages; *4r-I3v: het spel; I4r: citaten; I4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 9
BNF: Yi. 333; Yi. 1289
HABW: Wt 359 : 9
KBH: 30 D 6 : 9; 341 C 11 : 9; 767 B 19 : 9
SBH: 77 A 18 : 9
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 8; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 9; 694 E 85
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 12
UBL: 1090 B 5 : 9; 1402 H 3 : 8
UBN: 200 C 1 : 9
UBU: Moltzer 6 A 45 : 8; Z qu. 121 : 3 (Rariora)
UBVU: XH.00043 : 9
Facsimile014840 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino)
Schijn-heyligh/ Op den reghel: Onder een schijn van Heyligheyt, So wort den mensch veeltijts verleyt.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 d’$w : a2 A3 oor - b1 A4 rte$ : b2 E5 mse$C
Collatie: 8°: A-E8; [78], [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-E7r: het spel; E7v: narede; E8r-8v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 8
BLL: 11755 AA 4 : 7; 11755 E 29 : 8
GBR: 1156 F 50 : 8
KBH: 839 D 7 : 8
KNAW: G 0810 : 8
TIN: 22 D 43 : 8
UBA: 549 G 7 : 8; 1307 E 26 : 8; 2451 H 11 : 8
UBGent: BL 5375/1 : 8*; BL 5375/2 : 8*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 8
UBL: 1198 E 8 : 8; 3743 F 1 : 8
UBN: 39 C 199 : 8
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 8
UBVU: TV.07380 X : 8
UB Wroclaw: 467299 : 8
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 8
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile014850 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino)
Schyn-heyligh, Op den Regel: Onder een schijn van Heyligheyt, Soo wort den mensch veeltijts verleyt.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Hh4 sch$v a2 Hh5 men$w - b1 Ii ,$ : b2 Mm4 lapt,$
Collatie: 8°: Hh4-Mm4v [Mm3 als Nm3]; 70 p.
Katernopbouw: Hh4r: titelpagina; Hh4v: personages; Hh5r-Hh5v: voor-reden (proloog); Hh6r-Mm4r: het spel; Mm4v: anekdote over Tiberius.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 8; 26 J 18 : 8; 839 C 21 : 8
UBA: 694 H 41 : 8
UBL: 1840 G 12 : 8
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 8014860 - Eerste druk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 161804 - a1 *2 en$ey : b2 ** A° (UBGent) / an$v (KNAW, UBL) - b1 ne : b2 G3 uys$
Collatie: 4°: *-**4, A-G4; [16], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: tot de lezer, proza; *4r-**1r: tot de lezer, poëzie; **1v-**3r: lofdichten; **3v-**4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 920
KBH: 853 G 5
KNAW: (G 0812)
Tresoar: FBH 1075 : 5
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 5; Port. ton. 57-17
UBGent: BL 6880 : 6
UBL: 1091 B 23
UBN: Br 36006
¶ Ex. UBL 1090 B 7 : 6c is een losse titelpagina, waartegen het lofdicht van Coster geplakt is — Aan ex KNAW G 0812 ontbreekt een deel van de titelpagina.
Ceneton teksteditie
Ursicula014870 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Ierolimo.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 *2 te : a2 ** $A - b1 A a : b2 G3 eele$
Collatie: 4°: *-**4, A-G4; [16], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: aan de lezer; *4v-**1r: gedicht tot de lezer; **1v-**3r: lofdichten; **3v-**4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 921
UBA: O 60-4320 [olim: 688 A 49]
UBU: Moltzer 6 A 41 : 4
Ursicula014880 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162104 - a1 *2 ken$ey : a2 **2 illa$pa - b1 A tr : b2 G3 huys$
Collatie: 4°: *-**4, A-G4; [16], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: tot de lezer, proza; *4r-**1r: tot de lezer, poëzie; **1v-**3r: lofdichten; **3v-**4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 922
KBH: 1120 E 71
UBA: 976 B 15 : 4; O 66-69 : 4014890 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Nn3 ckver : a2 Oo3 $en$dr - b1 Pp en$ni : b2 Vv3 wel$ou
Collatie: 4°: Nn3-Vv4v
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 6
KBH: 789 H 27 : 6
UBA: 2764 F 3; O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 5
UBGent: BL 1973 : 6 : 6; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 6
UBN: 689 C 102
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 6
Facsimile014900 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, Zonder jaar (ongeveer 1630)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 (†)2 e$end - b1 A sn : b2 G3 $huys
Collatie: 4°: *4, A-G4; [8], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: lofdicht; *3v-*4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 80-358
UBL: 1091 B 22
Ursicula014910 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Leiden: Josephus van der Nave, 1632
Ceneton-vingerafdruk: 163204 - b1 A2 an$ : b2 G3 uwe
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
UBU: Z qu. 121 : 4 (Rariora)014920 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1633
Ceneton-vingerafdruk: 163304 - a1 *2 ie$b : a2 *3 $sch - b1 A reu : b2 G3 huys
Collatie: 4°: *4, A-G4
Exemplaren:
KBH: 341 C 11 : 5
UBA: Port. ton. 86-12
UBL: 707 C 7 : 5; 1090 B 6
UBU: Z oct. 3551 : 5
¶ UBL 1090 B 7 : 6b is een katern met de titelpagina: “De spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero Amsterdammer.” Dit bevat alleen een opdrachtsvoorrede bij de werken van Bredero, gericht aan de burgemeersters van Amsterdam, door Samuel Coster.014930 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Ierolimo.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 en$v : a2 *3 auw - b1 A1 $i : b2 G3 huy
Collatie: 4°: *4, A-G4
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 5
BNF: Yi. 329; Yi. 1286
HABW: Wt 359 : 5
KBH: 30 D 6 : 5; 767 B 19 : 5
SBH: 77 A 18 : 5
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 5; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 6
UBGent: Her 2737 : 5*
UBL: 1090 B 5 : 5; 1402 H 3 : 5
UBN: 200 C 1 : 5
UBU: Moltzer 6 A 45 : 5
UBVU: XH.00043 : 5
Facsimile014940 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1 *2 hy$ : a2 *3 we - b1 A n : b2 G3 le$h
Collatie: 4°: *4, A-G4; [8], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: het boek tot de lezer; *2r-*2v: opdracht; *2v-*3v: tot de lezer (proza); *3v-*4r: tot de lezer (gedicht); *4r-*4v: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 914
UBA: 505 E 27 : 5; O 73-239 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 7
UBL: 1041 C 55014950 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 et$ : a2 A4 het$h - b1 A5 elo : b2 E4 tse$d
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: liminare; A2r-A2v: opdracht; A2v-A3r: tot de lezer; A3v: tot de lezer; A4r: inhoud; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 5
BLL: 11755 AA 4 : 4; 11755 E 29 : 5
BNF: Yi. 2666
GBR: 1156 F 50 : 5
KBH: 839 D 7 : 5
KNAW: G 0810 : 5
TIN: 22 D 43 : 5
UBA: 549 G 7 : 5; 1307 E 26 : 5; 2451 H 11:5
UBGent: BL 5375/1 : 5*; BL 5375/2 : 5*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 5
UBL: 1198 E 8 : 5; 3743 F 1 : 5
UBN: 39 C 199 : 5
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 5
UBVU: TV.07380 X : 5
UB Wroclaw: 467299 : 5
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 5
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile014960 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1647
Ceneton-vingerafdruk: 164704 - b1 A2 r$en : b2 H2 aero
Collatie: 4°: A-G4, H2
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 101-10
UBGent: BL 6771*014970 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 A2 t$hij - b1 A3 $en$J : b2 F3 $G. - c1 F4 st$is$V
Collatie: 8°: A-E8, F4
Exemplaren:
BLL: 11754 A 73 : 2
Tresoar: 2413 TL : 1 : 12
UBA: 1212 G 6
UBL: 1092 G 58014980 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
1669
Exemplaren:
BNF: Yi. 69638014990 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Jacobus Bouman, 1675
Ceneton-vingerafdruk: 167508 - a1 A2 t$hy - b1 A3 ,$e : b2 F3 $G.
Collatie: 8°: A-E8, F4; 85, [3] p.
Katernopbouw: πA1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-F3r: het spel; F3v: ’t Boeck tot den Leeser (door S. Koster); F3v-F4v: G.A. Brederode, tot den Leeser.
Exemplaren:
UBL: 1094 E 71 : 7015000 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - b1 A2 fde : *b2 F2 doe
Collatie: 8°: A-E8, F4
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 42 : 7
BNF: Yth. 69634; Yth. 69637
UBL: 1253 G 15
PBZ: 52 A 15015010 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 T5 DE - b1 V ht : b2 Z4 n-stem
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
BNF: Yth. 69638
KBH: 3 A 5 : 5; 26 J 18 : 5; 839 C 21 : 5
UBA: 694 H 41 : 5
UBL: 1840 G 12 : 5
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 5015020 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1696
Ceneton-vingerafdruk: 169608 - b1 A2 men : *b2 F2 doe
Collatie: 8°: A-E8, F4
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 6
UBA: 2762 G 5 : 2
UBL: Boekenoogen 350015030 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1705
Exemplaren:
BNF: Yth. 69639
UBA: 694 H 46 : 3015040 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaenschen Brabander Jerolimo.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 n$luy - b1 A3 y,$ : b2 F3 ril.
Collatie: 8°: A-E8, F4; 85, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-F3r: het spel; F3v: lofdicht; F3v-F4v: Bredero tot de lezer.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 54 : 3
KBH: 2115 E 6
Tresoar: 2412 TL :
UBL: 1096 H 98
UBU: Te Winkel 939 : 7
Facsimile015050 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Spaanschen Brabander Jerolimo, Zo als dezelve op den Amsteldamschen Schouwburg vertoont word.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ve$ : a2 A3 am$d - b1 A4 keurs : b2 F t,
Collatie: 8°: A-E8, F2; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69640
UBAntwerpen: VA nazien UBL
TIN: 13 H15
UBA: O 60-4566 [olim: 2762 G 5] : 3; OK 63-3195
UBGent: Acc 6132*; BL 8538 : 4*
UBL: 1100 C 29
Facsimile015060 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 *2 uyn,$o - b1 A zo : b2 H2 ar$be - c1 I $s : c2 I3 hem
Collatie: 4°: *4, A-I4, K3; [8], [63], [1], [14] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: tot de konst-beminnende lesers; *2v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-H3r: het spel; H3v: blanco; H4r: titelpagina lijkdichten; H4v: blanco; I1r-K3v: lijkdichten op Bredero.
Exemplaren:
BNF: Yi. 895
KBH: 448 J 58
UBA: O 63-7263 [olim 461 F 8] : 6; 505 E 27 : 6
UBL: 20643 F 20
UBU: Moltzer 6 A 41 : 8; Z qu. 121 : 8 (Rariora)015070 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
1620
Exemplaren:
UBA: O 66-69 : 11015080 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Kkk3 kverk - b1 Lll liert : b2 Rrr3 $verdic - c1 Sss den.$ : c2 Sss3 ote$So
Collatie: 4°: Kkk3r-Sss4v; [4], [55], [9] p.
Katernopbouw: Kkk3r: titelpagina; Kkk3vv: tot de lezer; Kkk3v-Kkk4v: lofdichten; Kkk4v: personages; Lll1-Rrr4r: het spel; Rrr4v: lijkdichten.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 12
KBH: 789 H 27 : 12
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 8
UBGent: BL 1973 : 6 : 10; Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 12
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 12
Facsimile015090 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1633
Ceneton-vingerafdruk: 163304 - a1 *3 .$V - b1 A p$ : b2 H nd - c1 H3 dt$n : c2 I3 ert.
Collatie: 4°: *4, A-I4
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: tot de konst-beminnende lesers; *2v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-H1v: het spel; H2r: titelpagina lijkdichten; H2v: portret; H3r-I4v: lijkdichten op Bredero.
Exemplaren:
KBH: 341 C 11 : 7
UBA: Port. ton. 59-20; Vondel 1 E 22
UBL: 707 C 7 : 6
UBU: Z oct. 3551 : 6015100 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - b1 A2 n$op : b2 H e
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 6
BNF: Yi. 330; Yi. 1287
HABW: Wt 359 : 6
KBH: 30 D 6 : 6; 767 B 19 : 6
SBH: 77 A 18 : 6
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 6; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 7
UBGent: Her 2737 : 6*
UBL: 1090 B 5 : 6; 1402 H 3 : 6
UBN: 200 C 1 : 6
UBU: Moltzer 6 A 45 : 6
UBVU: XH.00043 : 6
Facsimile015110 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 A2 de$s : b2 D5 $al$t - *c1 E3 rte$ : c2 E5 och$
Collatie: 8°: A-E8; [80] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D7v: het spel; D8r-E1v: gedichten op Bredero; E2r-E8r: lijkdichten op Bredero; E8v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 6
BLL: 11755 AA 4 : 10; 11755 E 29 : 6
GBR: 1156 F 50 : 6
KBH: 839 D 7 : 6
KNAW: G 0810 : 6
TIN: 22 D 43 : 6
UBA: 549 G 7 : 6; 1307 E 26 : 6; 2451 H 11 : 6
UBGent: BL 5375/1 : 6*; BL 5375/2 : 6*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 6
UBL: 1198 E 8 : 6; 3743 F 1 : 6
UBN: 39 C 199 : 6
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 6
UBVU: TV.07380 X : 6
UB Wroclaw: 467299 : 6
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 6
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile015120 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 C. - b1 A3 an$d : b2 H2 aen-
Collatie: 4°: A-G4, H2
Exemplaren:
KBH: 846 E 34
UBA: 694 G 41 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 8
UBL: 1091 B 70015130 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Stommen ridder.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Z5 by$hem - b1 Aa aks : b2 Dd n$de
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 6; 26 J 18 : 6; 839 C 21 : 6
UBA: 694 H 41 : 6
UBL: 1840 G 12 : 6
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 6015140 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: Kluchten
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - b1 A2 el$g : b2 B3 rt,$
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66628
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 7b
UBL: 1502 A 31 : 2
UBU: Moltzer 6 A 41 : 6b
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015150 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - b1 A2 $da : b2 B3 u$on
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1211
KBH: 1120 E 68 : 2
UBA: O 66-69; Port. ton. 85-13
UBL: 1039 D 62
Ursicula015160 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - b1 A2 k$ie$i : b2 B3 t/$
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 70 : 2
UBTilburg: KOD 020 B 04 (8) : 2015170 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 Zz3 ckver - b1 Aaa der$va : b2 Bbb2 iet$kan$
Collatie: 4°: Zz3r-Bbb2v
Katernopbouw: Zz3r: titelpagina; Zz3v: blanco; ZZ4r-Bbb2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 8
KBH: 789 H 27 : 8
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 6b
UBGent: BL 1973 : 6 : 7 (b); Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 8
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 8
Facsimile015180 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Exemplaren:
BNF: Yi. 1240 : 2
UBA: 694 G 40 : 3; O 66-69 : 9
¶ In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.015190 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 *2 $n : a2 3*3 k$sel - 1b1 A2 $da : 1b2 B3 u$on - 2b1 A2 he : 2b2 E3 $au
Exemplaren:
UBA: O 66-69 : 8015200 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Amsterdams praatjen tusschen Symen sonder soetigheyd, en Teuntjen (alias) Roert mij niet.
In: Groote schijf-almanach
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1623
Ceneton-vingerafdruk: 162208 - b1 C2 en$ : b2 C5 ae
Collatie: 8° C1r-C8v
Katernopbouw: C1r: titelpagina; C1v: blanco; C2r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1499 G 29 : 2
¶ In de Groote schijf-almanach voor 1623; op de itelpagina van de klucht staat 1622. Zie J. te Winkel in Ts. 3 (1883), p. 167-173.
Ursicula015210 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162908 - b1 D2 $het$g : b2 E3 $jou$
Collatie: 4°: D1r-E4v; [16] p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r: personages; D2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 4
UBL: 707 C 7 : 10 : 2; 1103 D 18 : 2015220 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - b1 D2 en$da : b2 C3 [=E3] ou$o
Collatie: 4°: D1r-E4v; [16] p.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 13
BNF: Yi. 337; Yi. 1293
HABW: Wt 359 : 13
KBH: 30 D 6 : 13; 341 C 11 : 12; 767 B 19 : 13
SBH: 77 A 18 : 13
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 13
UBL: 1090 B 5 : 13; 1402 H 3 : 12
UBN: 200 C 1 : 13
UBU: Moltzer 6 A 45 : 12
UBVU: XH.00043 : 13
Facsimile015230 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 D2 $dat$i : b2 E3 u$ont
Exemplaren:
BNF: Yi. 2672 : 2; Yth. 69009 : 2
KBH: 809 G 14 : 2
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11b
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 2015240 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Klucht, van Symen sonder soeticheyt.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - b1 C n$ : b2 B5 [=C5] rou/
Collatie: 8°: B6-C6 (C5 als B5); [18] p.
Katernopbouw: B6r: Franse titel; B6v: blanco; B7r-C6v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11b
BLL: 11755 AA 4 : 11b; 11755 E 29 : 11b
GBR: 1156 F 50 : 11b
KBH: 839 D 7 : 11b
KNAW: G 0810 : 11b
TIN: 22 D 43 : 11b
UBA: 549 G 7 : 11b; 1307 E 26 : 11b; 2451 H 11 : 11b
UBGent: BL 5375/1 : 11b*; BL 5375/2 : 11b*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11b
UBL: 1198 E 8 : 11b; 3743 F 1 : 11b
UBN: 39 C 199 : 11b
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11b
UBVU: TV.07380 X : 11b
UB Wroclaw: 467299 : 11b
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11b
Facsimile015250 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Symen sonder soeticheyt.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Vv oge : b2 Vv5 y$jou$
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 11b; 26 J 18 : 11b; 839 C 21 : 11b
UBA: 694 H 41 : 11b
UBL: 1840 G 12 : 11b
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11b015260 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Kluchten
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 n$ : a2 A3 $lic - b1 B rv : b2 C3 se$u$
Collatie: 4°: A-C4; [23], [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: privilege; A2r-A2v: Toe-eygheningh aenden Lezer; A3r-A3v: Onschuld en toegift; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66627
SBH: 129 A 49 : 6
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 7a
UBL: 1502 A 31 : 1
UBU: Moltzer 6 A 41 : 6a
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015270 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - a1 *2 $’t$l: a2 *3 t,$ - b1 ** $is : b2 ***3 else$u$ve
Collatie: 4°: *-***4; [24] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: aan den lezer; *3r-*3v: opdrachtsgedicht; *4r: personages; *4r-***4r: het spel; ***4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 70 : 1
UBTilburg: KOD 020 B 04 (8) : 1015280 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Alle de spelen van Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 XX ckver : a2 Xx2 U.E.$D - b1 Xx3 ewae : b2 Zz2 e$visse
Collatie: 4°: XX1r-Zz2v; [20] p.
Katernopbouw: XX1r: titelpagina; XX1v-XX2r: aan den lezer; XX2v: gedicht; XX3r-ZZ2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 25 E 9 : 7
KBH: 789 H 27 : 7
UBA: O 60-3884 [olim: 2491 D 13] : 6a
UBGent: BL 1973 : 6 : 7 (a); Her 104 : 2*; OKD : 89*
UBL: 1100 D 29 : 7
UBU: Z oct. 3141 (Rariora) : 7
Facsimile015290 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 *2 $n : a2 *3 $lic - b1 B N : b2 C3 nti
Collatie: 4°: A-C4; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: privilege; A2r-A2v: Toe-eygheningh aenden Lezer; A3r-A3v: Onschuld en toegift; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1240 : 1
KBH: 341 C 11 : 11
UBA: O 66-69 : 8
UBU: Z oct. 3551 : 9015300 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: G.A. Bredero’s Kluchten, als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer, ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 *2 $n : a2 *3 $li - b1 ** $i : b2 ***3 k$sel
Collatie: 4°: *-***4; [24] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: privilege; *2r-*2v: aan den lezer; *3r-*3v: opdrachtsgedicht; *4r: personages; *4r-***4r: het spel; ***4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1120 E 68 : 1
UBA: O 66-69 : 8
¶ Het eerste katern is van hetzelfde zetsel als 1622b, maar het tweede en het derde katern zijn opnieuw gezet.015310 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: G.A. Bredero’s Kluchten als vande Koe, Symen sonder soetigheyd, Den Molenaer. Ende den Quacksalver.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 *2 k$n : a2 *3 $lic - b1 B N : b2 C3 intig
Collatie: 4°: A-C4; [23], [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: privilege; A2r-A2v: Toe-eygheningh aenden Lezer; A3r-A3v: Onschuld en toegift; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend015320 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Kluchten als vande Koe, Symen sonder Soeticheydt. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieuw wederom vermeerdert.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - a1 A2 hent : a2 A3 hen$l - b1 B e$N : b2 C3 tig
Collatie: 4°: A-C4; [23], [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: privilege; A2r-A2v: aan den lezer; A3r-A3v: onschuld, en toe-gift; A4r: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
UBA: O 62-6564 [olim: 694 G 40] : 3
UBL: 707 C 7 : 10 : 1; 1103 D 18 : 1
¶ Het jaartal in het impressum op de titelpagina is 1622, maar de overige delen van deze uitgave van Bredero’s kluchten dragen 1629 op de titelpagina.015330 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 t$le : a2 ant - b1 B N : b2 C3 ntig
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 12
BNF: Yi. 336; Yi. 1292
HABW: Wt 359 : 12
KBH: 30 D 6 : 12; 767 B 19 : 12
SBH: 77 A 18 : 12
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 12
UBGent: Her 2737 : 12*
UBL: 1090 B 5 : 12; 1402 H 3 : 11
UBN: 200 C 1 : 12a
UBU: Moltzer 6 A 45 : 11; Z qu. 121 : 9 (Rariora)
UBVU: XH.00043 : 12
Facsimile015340 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: G.A. Brederoos Kluchten
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1 *2 ijck : a2 A3 chte - b1 B $N : b2 C3 tigh/
Collatie: 4°: A-C4 [A2 als *2]; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan den lezer; A3r-A3v: opdrachtsgedicht; A4r: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2672 : 1; Yth. 69009 : 1
KBH: 809 G 14 : 1
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 11a
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 1015350 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 an$s : a2 A3 ich - b1 A4 et$so : b2 B5 $da
Collatie: 8°: A4-B5; [20] p.
Katernopbouw: A4r-B5v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11a
BLL: 11755 AA 4 : 11a; 11755 E 29 : 11a
GBR: 1156 F 50 : 11a
KBH: 839 D 7 : 11a
KNAW: G 0810 : 11a
TIN: 22 D 43 : 11a
UBA: 549 G 7 : 11a; 1307 E 26 : 11a; 2451 H 11 : 11a
UBGent: BL 5375/1 : 11a*; BL 5375/2 : 11a*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11a
UBL: 1198 E 8 : 11a; 3743 F 1 : 11a
UBN: 39 C 199 : 11a
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11a
UBVU: TV.07380 X : 11a
UB Wroclaw: 467299 : 11a
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11a
Facsimile015360 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164604 - b1 A2 eset,,$ : b2 C :$
Collatie: 4°: A-B4 [+ *2], C2; [4], [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; [*2r-*2v: aan de lezer; *3r-*3v: gedicht tot de waanweters;] A2r-C2r: het spel; C2v blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66617
KBH: 2105 A 135
UBL: 1091 B 81
¶ Het ingevoegde halve katern niet in ex. UBL 1091 B 81.015370 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Van de koe.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Tt $wy : b2 Tt5 e$best$v
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 11a; 26 J 18 : 11a; 839 C 21 : 11a
UBA: 694 H 41 : 11a
UBL: 1840 G 12 : 11a
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11a015380 - Eerste druk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter
Angeniet.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1623
Ceneton-vingerafdruk: 162304 - b1 A $o : b2 H2 m,$
Collatie: 4°: π4, A-H4; [8], [64] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: privilege; π2r: aan den lezer; π2v-π3r: korte inhoud; π3v: personages; π4r-π4v: praeludium; A1r-H3r: het spel; H3r: colophon; H3v-H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66504
SBH: 129 A 49 : 9
SPB: 6.14.9.34
UBA: O 63-7263 [olim: 461 F 8] : 9; O 66-69 : 6; O 78-116
¶ De eerste drie bedrijven zijn door Bredero ondertekend, het vierde en het vijfde bedrijf door J.J. Starter.
Ursicula015390 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter
Angeniet.
Amsterdam: Pieter Jansz Slijp, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 A o : b2 H2 elve
Collatie: 4°: π4, A-H4; [8], [64] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: privilege; π2r: aan de lezer; π2v-π3r: korte inhoud; π3v: personages; π4r-π4v: voorspel door Starter; A1r-H3r: het spel; H3v-H4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 341 C 11 : 8
UBA: O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 8; Port. ton. 30-11
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 9
UBL: 707 C 7 : 7
UBU: Moltzer 6 B 66; Z oct. 3551 : 7
¶ Volgens de titelpagina van Breder; ondertekend door J. Starter.
Facsimile015400 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter
Angeniet.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Joost Broersz, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 jcks - b1 A $b : b2 H2 daer$
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [62], [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorrede van de uitgever; *2v-*3r: korte inhoud; *3v: personages; *4r-*4v: Praeludium ofte voor-spel; A1r-H3r: het spel; H3v: lofdicht; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 8
BNF: Yi. 332; Yi. 1288
HABW: Wt 359 : 8
KBH: 30 D 6 : 8; 767 B 19 : 8
SBH: 77 A 18 : 8
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 8; 694 G 41 : 2
UBGent: Her 2737 : 8*
UBL: 1090 B 5 : 8; 1402 H 3 : 7
UBN: 200 C 1 : 8
UBU: Moltzer 6 A 45 : 7; Z oct. 3552 : 7
UBVU: XH.00043 : 8
¶ De bibliotheeksignering van de exemplaren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde loopt uiteen, omdat in 1090 B 5 de Lijck-dichten op Bredero als nr. 7 zijn geteld en in 1402 H 3 als 6a.
Facsimile015410 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter
Angeniet.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 ew : a2 A4 int$t - b1 A5 loos : b2 E4 .$S
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan de lezer; A2v-A3r: inhoud; A3v: personages; A4r-A4v: voorspel; A5r-E4r: het spel; E4v: lofdicht.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 7
BLL: 11755 AA 4 : 9; 11755 E 29 : 7
BNF: Yi. 2665
GBR: 1156 F 50 : 7
KBH: 839 D 7 : 7
KNAW: G 0810 : 7
TIN: 22 D 43 : 7
UBA: 549 G 7 : 7; 1307 E 26 : 7; 2451 H 11 : 7
UBGent: BL 5375/1 : 7*; BL 5375/2 : 7*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 7
UBL: 1198 E 8 : 7; 3743 F 1 : 7
UBN: 39 C 199 : 7
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 7
UBVU: XH.05503
UB Wroclaw: 467299 : 7
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 7
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile015420 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter
Angeniet.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Dd2 EL : a2 Dd4 moet$ver - b1 Dd5 ls$aeng : b2 Hh3 I.$STA
Collatie: 8°:
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 7; 26 J 18 : 7; 839 C 21 : 7
UBA: 694 H 41 : 7
UBL: 1840 G 12 : 7
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 7015430 - Eerste druk - Toneelspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden
Spel, op ’t oud liedt Het daget uyt den Oosten.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 A2 h$l - b1 B ie : b2 G3 em$st
Collatie: 4°: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: liminare; A2v: voorrede; A3r: lied ‘Het daghet uyt den Oosten’; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 10
BNF: Yi. 334; Yi. 1290
HABW: Wt 359 : 10
KBB: III 89.220 A LP; VI 70.013 A
KBH: 30 D 6 : 10; 447 G 91; 767 B 19 : 10
UBAntwerpen: Mag-P 13.1447
EHC: C 36826
SBH: 77 A 18 : 10
UBA: O 63-1085 [olim: 229 F 1] : 9; O 63-9041 [olim: 505 E 27] : 10; 694 G 41; O 73-239
UBGent: Her 2737 : 10*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 11
UBL: 1090 B 5 : 10; 1236 C 29; 1402 H 3 : 9
UBN: 200 C 1 : 10
UBU: Moltzer 6 A 45 : 9; Rariora oct 169 : 2
UBVU: XH.00043 : 10
Facsimile015440 - Herdruk - Toneelspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden
Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten. Op de Regel: Die quaedt doet, quaedt ontmoet.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 wi : a2 A3 en,S - b1 A4 ersi : b2 D3 tet$n
Collatie: 8°: A-C8, D4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: liminare; A2v: voorrede; A3r: lied ‘Het daghet uyt den Oosten’; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 9
BLL: 11755 AA 4 : 8; 11755 E 29 : 9
GBR: 1156 F 50 : 9
KBH: 839 D 7 : 9
KNAW: G 0810 : 9
TIN: 22 D 43 : 9
UBA: 549 G 7 : 9; 690 C 138; 1307 E 26 : 9; 2451 H 11:9
UBGent: BL 5375/1 : 9*; BL 5375/2 : 9*
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 9
UBL: 1198 E 8 : 9; 3743 F 1 : 9
UBN: 39 C 199 : 9
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 9
UBVU: TV.07380 X : 9
UB Wroclaw: 467299 : 9
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 9
¶ In: “Alle de wercken”. Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
Facsimile015450 - Herdruk - Toneelspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden
Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Mm5 r$een$Li - b1 Nn ,,$E : b2 Pp5 $Doo
Collatie: 8°: Mm5r-Pp5v; 50 p.
Katernopbouw: Mm5r: titelpagina; Mm5v: personages; Mm6r: voorrede; Mm6r: lofdicht; Mm6v: het lied; Mm7r-Pp5v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 30 : 1 en 2
KBH: 3 A 5 : 9; 26 J 18 : 9; 839 C 21 : 9
UBA: 694 H 41 : 9
UBL: 1840 G 12 : 9
UBU: Moltzer 2 D 20 : 1 : 9015460 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio)
Bedroge jalouzy.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165904 - b1 A2 end : b2 B $g
Collatie: 4°: A4, B2; [12] p.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 69 : 1
KBH: 308 C 9
UBA: Port. ton. 45-15
UBL: 1089 B 19 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015470 - Herdruk - Kluchtspel
Joost van Breen
Bedroge jalouzy.
Leiden: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1660)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 yn : b2 B3 ho
Collatie: 8°: A-B4; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67268; Yth. 68760; Yth. 68968
UBL: 1090 E 28 : 5015480 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen
Klucht van Jean de la Roy, of d’ingebeelde rijke.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1665
Ceneton-vingerafdruk: 166508 - a1 A2 an$g - b1 A3 o : b2 B2 oo
Collatie: 8°: A8, B3; [22] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: inhoud; A2v: personages; A3r-B3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68757; Yth. 68758
KBH: 490 L 58
TIN: 3 H 60
UBA: Port. ton. 55-1
UBL: 1090 E 28 : 1; 1090 E 28 : 2
UBU: Moltzer 6 F 111
¶ Ondertekend met Joost van Breens motto “Al Rollende”. — Beide exemplaren in UBL 1090 E 28 met overgeplakt vignet van A. van der Laam, 1739. Het tweede heeft een regel extra tekst: “Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.”
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015490 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen
De klucht van ’t kalf.
Amsterdam: Jacobus vanden Bergh, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165604 - b1 A2 e$s : b2 B3 am
Collatie: 4°: A-B4, [C]1; [2], 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 69 : 2
KBH: 809 G 11 (a)
UBA: Port. ton. 22-18
UBL: 1089 B 19 : 1
¶ Tussen ex. BL 11755 BB 69 : 2 en UBL 1089 B 19 : 1 teksverschillen door correctie op de pers.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015500 - Herdruk - Kluchtspel
Joost van Breen
De klucht van ’t kalf.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1660)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 en$ : b2 D2 erd
Collatie: 8°: A-D4; 30, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68759; Yth. 68963
UBL: 1090 E 28 : 4015510 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen
De swarte minnaers.
Zonder plaats: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1748)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 $he : b2 C3 $sc
Collatie: 4°: A-C4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68961
UBL: 1098 B 45 : 2015520 - Titeluitgave - Kluchtspel
Joost van Breen
De swarte minnaers.
Zonder plaats: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1748)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $he : b2 B my
Collatie: 8°: A8, B4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1090 E 28 : 6
¶ Hetzelfde zetsel als de quarto-editie is hier opgemaakt in octavo.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015530 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen
Ziende blindeman.
Amsterdam: Johannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174704 - a1 A2 AN - b1 A3 eest : b2 C3 ,$o
Collatie: 4°: A-C4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: bericht aan de lezer; A2v: lofdicht en personages; A3r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68762
TIN: 16 F 13
UBL: 1090 E 28 : 3; 1098 B 45 : 1
¶ Uit bericht aan de lezer blijkt, dat Van Breen al reeds lang overleden is, en dat het stuk opnieuw is uitgegeven door Joan Seba Marcus. — Ex. UBL 1098 B 45 : 1 op groot papier.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile015540 - Eerste druk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer)
Abraham op Moria.
In: Taal en letterkundig kabinet, eerste deel.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 * n : a2 T5 e; - b1 X n$h : b2 Y5 n$zo
Collatie: 8°: V7r-Y8v; [36] p. [p. 305-340]
Katernopbouw: V7r: titelpagina; V7v: blanco; AV8r: aan den lezer; V8v: personages; X1r-Y8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1170 D 17015550 - Herdruk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer)
Abraham op Moria.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A $h : b2 C ag
Collatie: 8°: π1, A-B8, C1; [2], 34 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-C1v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 D 52
UBL: 1090 E 32 : 2
¶ Titeluitgave van de editie in Taal en letterkundig kabinet, eerste deel. Paginering en katernsignering zijn veranderd, en het voorbericht is weggelaten; maar het zetsel van de tekst is gelijk.015560 - Herdruk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer)
Abraham op Moria.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A n$h : b2 Y5 n$zo
Collatie: 8°: π2, X-Y8; [4], 32 p. [p. 308 - 330]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 4 D 15 : 1
UBL: 1087 D 78 : 2015570 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van L.A.S.)
De beloonde deugd.
In: Taal- dicht- en letterkundig kabinet, uitgeg. door Brender à Brandis. Amst. 1781-1784, dl. IV, 3.
Amsterdam: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 T. : b2 X5 oit.
Collatie: 8°: π1, S7r-T-X8; [2], 52 p. [p. 277-328]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; S7r-X8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 D 15 : 2
UBL: 1170 D 20015580 - Eerste druk - Blijspel met zang
Gerrit Brender à Brandis
De gouden bruiloft van Kloris en Roosjen.
In: Het zedelyk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. IX.
Amsterdam: Albert van der Kroe, en Anth. Capel, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - a1 * er - b1 A ef H5 OM
Collatie: 8°: π1, *1, π1, A-H8; [6], 128 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; *1r: voorwoord; *1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: personages; A1r-H8r: het spel; H8v: zangwijzen.
Exemplaren:
TIN: 4 D 16 : 1; 4 E 9 : 1; 13 H 110
UBL: 1088 D 9 : 1; 1089 C 46; 1089 F 9 : 1; 1090 E 30
¶ UBL 1088 D 9 : 1 en 1089 C 46 op groot papier; 1088 D 9 : 1 en 1089 F 9 in: Zedelijk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. IX.
Ursicula
Facsimile015590 - Eerste druk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christian Felix Weisse)
Jean Calas.
Amsterdam: Wynands Wynands, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *4 ek - b1 A $v : b2 M3 de$e - c1 M5 d.$ : c2 O2 $ve
Collatie: 8°: π1, *4 [*2 als *4], A-N4, O2; [2], [8]. 204 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: bericht; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-M3r: het spel; M3v: zelfspraak van Calas op het schavot; M4r: titelpagina beknopte beschryving; M4v: citaat uit de Calasvoorrede van KWDAV; M5r-O2v: beknopte beschryving.
Exemplaren:
TIN: 4 D 14 : 1
UBL: 1087 D 77
¶ Ex. UBL 1087 D 77 op groot papier.015600 - Eerste druk
Gerrit Brender à Brandis
Malvina.
In: Taal- dicht en letterkundig magazijn door Brender à Brandis; derde deel
1787
Exemplaren:
KBH: 191 M 3 : 3015610 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Charles Albert Demoustier)
De ouderliefde.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 n$v : b2 C5 $ru
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: motto: “La tendre fille est toujours bonne mere. Le tendre fils est toujours bon epoux.”; A3r: Bericht; A3v: personages; A4r-C8r: het zangspel; C8v: “Geen Exemplaren zullen voor echt gehouden worden, dan die door den Secretaris van den Schouwburg der Bataafsche Republiek onderteekend zijn.”
Exemplaren:
TIN: 3 H 61
UBA: 687 E 78; 689 C 42
UBL: 1089 C 48 : 1; 1090 E 34
UBN: 252 C 168 : 5
¶ UBL 1089 C 48 : 1 op groot papier.; TIN 3 H 62 (zie latere ed.) bevat een gedetailleerde, geschreven lijst van het tooneel.015620 - Eerste druk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Gotthold Ephraim Lessing)
Philotas.
Amsterdam: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $H : b2 C5 hij
Collatie: 8°: A4, B-C8; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-X8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 191 J 2 : 26
TIN: 4 D 15 : 3
UBL: 1170 D 21
¶ In: Taal-, dicht- en letterkundig kabinet, (uitgeg. door G. Brender à Brandis), dl. V.
Facsimile015630 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner)
De schaaking uit het serail.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 A3 $he : a2 A4 rg,$ - b1 A5 me$e : b2 F e
Collatie: 8°: A-E8, F4; 85, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: bericht; A4v: personages; A5r-F3r: het spel; F3v-F4r: inhoud van het ballet; F4v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 2211 C 23
TIN: 4 D 16 : 2; 13 C 46 : 6
UBA: 689 E 89; 691 E 122
UBL: 1089 C 47; 1090 E 33
UBN: 252 C 174 : 3
¶ UBL 1089 C 47 op groot papier. Achter het toneelstuk “Inhoud van het Ballet.”
Ursicula015640 - Eerste druk - Treurspel
[Gerrit Brender à Brandis] (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist)
Seneka.
In: Taal-, dicht- en letterkundig kabinet, VI, 2.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 L2 on$s : b2 M3 -boo
Collatie: 8°: L8, M3; [22] p. [p. 157-178]
Katernopbouw: L1r: titelpagina; L1v: personages; L2r-M3v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 274 E 25
UBL: 1095 B 4 : 2; 1170 D 22015650 - Herdruk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist)
Seneca.
Leiden: Spyk, van der ~ en Johannes van Thoir, 1793
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 60-21015660 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières)
Het vernietigd verdrag.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 ari : b2 F3 mij
Collatie: 8°: A-E8, F4; 87, [1] p.
Katernopbouw: A1r: korte titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 24 A 29
UBA: 690 D 150; 1020 E 93
UBL: 1089 C 48 ; 1090 E 36
UBN: 252 C 169
UBU: Te Winkel 1018
¶ UBL 1089 C 48 op groot papier.015670 - Eerste druk - Blijspel
[Gerrit Brender à Brandis] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
Het vonnis naar wensch. Voor het genootschap onder de spreuk Eendragt in vriendschap bloeiende, te Leiden.
Amsterdam: A.J. van Toll, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A4 urig$ : b2 D2 Myn
Collatie: 8°: A-C8, D4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan den lezer; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70097
EHC: C 37685 : 2 : 3
TIN: 4 D 14 : 3
UBA: 690 D 37
UBL: 1087 D 78 : 1; 1090 E 32 : 1
UBU: Te Winkel 650
¶ UBL 1087 D 78 : 1 op groot papier. — Herdrukt onder de titel De doode gehuwd (1791)015680 - Eerste druk - Blijspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
De doode gehuwd.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A3 s$u$ : b2 D2 $mi
Collatie: 8°: A-C8, D4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: motto; A2v: personages; A3r-D3r: het spel; D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 4
TIN: 4 D 15 : 4; 16 H 5
UBA: 687 F 77
UBGent: BL 4633*
UBL: 1094 F 73; 1095 C 45
¶ UBL 1095 C 45 op groot papier. — Herdruk van Het vonnis naar wensch (1781)
Facsimile015690 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Collatie: 8°: A6r-B5v; [16] p.
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula015700 - Herdruk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltjen.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Ceneton-vingerafdruk: 161308 - b1 B ey : b2 B5 r$ist$
Collatie: 8°: A8, B5; [26] p.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 1 : 1
UBN: Inst. 17 BREU 2
Ursicula015710 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 D4 st$ - b1 D5 $son
Collatie: 8°: D4v-D8v; [9] p.
Katernopbouw: D4v-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 4
Ceneton teksteditie
Ursicula015720 - Herdruk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Ceneton-vingerafdruk: 161308 - a1 A2 n$be : a2 D4 wat$ - b1 D5 n$so
Collatie: 8°: D4v-D8v; [9] p.
Katernopbouw: D4v-D8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 1 : 4
Ursicula015730 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet.
In: Het tweede deel van Breughels boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Collatie: 8°: C3r-C6r; [6] p.
Katernopbouw: C3r-C6r: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 2 : 4
Ceneton teksteditie
Ursicula015740 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Collatie: 8°: B5v-B8r; [6] p.
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula015750 - Herdruk
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Een tafelsel van een personagie, een droncken boer, die door droomen nuchteren wort.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Katernopbouw: B5v-B8r: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 1 : 2
Ursicula015760 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer.
In: Het tweede deel van Breughels boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Collatie: 8°: A3v-A7v; [9] p.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 2 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula015770 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Tafel-spel van eenen Quacksalver.
In: Het tweede deel van Breughels boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Ceneton-vingerafdruk: 161208 - b1 C2 en$
Collatie: 8°: C1v-C4r; [8] p.
Katernopbouw: C1v-C4r: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 2 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula015780 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Collatie: 8°: B8v-D3v; [24] p.
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 3
Ceneton teksteditie
Ursicula015790 - Herdruk
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin.
In: Breughels boertighe cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Ceneton-vingerafdruk: 161308 - a1 b1 C r$
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 1 : 3
UBN: Inst. 17 BREU 2
Ursicula015800 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Waech-dragher Kees, ende Marrij zijn Wyf.
In: Het tweede deel van Breughels boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Ceneton-vingerafdruk: 161208 - b1 B2 $te
Collatie: 8°: B1v-C1r; [16] p.
Exemplaren:
UBL: 1499 F 42 : 2 : 2
Ceneton teksteditie
Ursicula015810 - Eerste druk
Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Hamlet.
Zonder jaar (ongeveer 1785)
Katernopbouw: De Breyne was prins van de Winoksbergse rederijkerskamer De Roeyaerts
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend015820 - Eerste druk
Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Romeo en Juliette.
Zonder jaar (ongeveer 1785)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend015830 - Eerste druk - Groot divertissement
Laurens Brezee
Loff- en vreugde viering’, in het choor aan Apollo toegeweid. Gevierd den 29. September, en in den maand Oct. 1764. ten tooneele gevoerd, ter geboorte, en eerste verjaaring, jegens het voorstellen van zyne Hoog-edelheid! Den hoog-eedelen groot-achtbaren en wydgebiedende Heere Petrus Albertus van der Parra, als gouverneur generaal, van Nederlands India.
Batavia: François Tetsch, 1764
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ge$ : a2 A3 e$ - b1 A5 $al$ : b2 C5 uw’
Collatie: 8°: 8°: A-B8, C6; 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-3v: gedicht bij de opdracht; A4r: lofdichten; A4v: personages; A5r-C6v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 694 E 51 : 3
UBL: 1089 C 50 : 1015840 - Synopsis (gedrukt)
Joannes Baptista Brielman
De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus sal speelwijs vertoont worden op den 25. ende 26. van de maendt Januarij 1701. door de minderjaerige jonckheyt vande [...] parochie van S. Nicolays binnen Ipre [...] Door heer Joannes Baptista Brielman.
Ieper: Pieter Aernout, 1701
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
UBGent: Acc 1245 : 01
Ursicula
Facsimile015850 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet))
De dood des Admiraals van Coligni.
Amsterdam: Steven van Esveldt, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 *2 n$ : a2 *3 $ - b1 A$m : b2 C5 n$
Collatie: 8°: *4, A-C8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67759
TIN: 4 D 18 : 3; 26 A 14 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 :
UBL: 1088 G 13 : 4; 1089 C 55
¶ UBL 1089 C 55 op groot papier.
Facsimile015860 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]
De huwelyken by geval, of het vermoogen der liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - b1 A k$B : b2 D4 H
Collatie: 8°: π4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68506
DSU: 489-71.628
SBH: 129 C 9
TIN: 4 D 18 : 1; 16 C 74; 26 A 14 : 3
UBA: 691 G 10
UBL: 1088 G 13 : 2
UBU: Te Winkel 958 : 7015870 - Eerste druk
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Onbekend)
Lombardyn, of de bedriegelyke procureur.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *2 en; - b1 A $a : b2 D4 Hee
Collatie: 8°: *4 [*4 als *2], A-D8
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v-*2v: blanco; *3r: zetfouten; *3v: personages; *4r-*4v: opdracht; A1r-D5v: het spel; D6r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68980
GBR: 49 F 17 : 2
TIN: 7 E 41; 13 C 38 : 1
UBA: 691 G 144; 692 D 28
UBL: 1090 E 44
UB Wroclaw: 034296 : 7 : 4015880 - Eerste druk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
De nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Door het konstgenootschap Ars usu juvanda.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 e$ - b1 A $v : b2 C5 oor
Collatie: 8°: *4, A-C8 [-C8, blanco?]; [8], 46 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69273; Yth. 69274
KBH: 851 D 51
TIN: 4 D 18 : 2; 16 G 23; 26 A 14 : 4
UBA: 691 C 13
UBGent: BL 5000 : 7
UBL: 1088 G 13 : 3
UBN: 209 C 34015890 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Joseph de La Font)
De triumpheerende liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 zo : a2 *3 k$b - b1 A r : *b2 B5 een
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 35, [5] p.C2 N
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: bericht aan de lezer; *4v: personages; A1r-C2r: het spel; C2v: blanco; C3r-C4r: privilege; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69860; Yth. 69861
KNAW: Cat. 1891 p. 221
SBH: 129 C 8
TIN: 4 D 17 : 3; 5 L 22; 26 A 14 : 2
UBA: 693 F 143
UBGent: BL 4870*
UBL: 1088 G 12 : 3; 1089 C 54; 1096 G 70
UBU: Te Winkel 958 : 5
¶ Ex. TIN 4 D 17 : 3 op groot papier. Toegeschreven aan R. Schouten door anoniemencat. BNF. UBL 1089 C 54 op groot papier. Bij UBL 1096 G 70 is het jaartal (wel zeer onhandig) met de pen in 1746 veranderd.
Facsimile015900 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]
Verráderse médeminnaar of ’t gelukte huwelyk door bedrog.
Amsterdam: Johannes van Leeuwen, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 uik - b1 A a : b2 C5 em
Collatie: 8°: *4 [-*2]; A-C8; [6], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *11v: blanco; *2? (ontbreekt in TIN); *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70019
GBR: 49 F 17 : 3
TIN: 3 H 65; 13 C 38 : 2
UBA: 690 E 143
UBL: 1090 E 45015910 - Eerste druk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus)
De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam / Leiden: Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - b1 A $i : b2 C3 éd
Collatie: 8°: π2, A-B8, C6; [4], 40, [4] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v: personages; A1r-C4v: het spel; C5r-C6r: catalogus Hendrik Bosch; C6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70163; Yth. 70164
KBH: 26 A 6
TIN: 13 C 38 : 3; 24 A 44
UBA: OK 63-9532 [olim: 693 D 144]
UBGent: BL 6002 : 3
UBL: 1090 E 46
UBU: Z oct. 2538 : 9
Facsimile015920 - Herdruk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus)
De vryer kamenier, en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A4 m$d [a1 A4 am$] : b1 A $i : b2 C3 ëd
Collatie: 8°: A4, A-B8, C4; [6], 40 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: inhoud en personages; A1r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 24 A 61
015930 - Herdruk - Kluchtspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]
De vryer kamemier [sic] en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - b1 A5 $is$v : b2 C5 ho
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 AA 46
BNF: Yi. 2627; Yth. 70165; Yth. 70166
GBR: 1360 E 2
SBH: 129 C 7
SPB: 6.10.2.115
TIN: (3 H 64); 4 D 17 : 1; (13 C 38 : 4); 24 A 59 : 1
UBA: 691 C 184; O 62-8103 [olim: 1026 F 29] : 4; OK 63-8615
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
UBL: 1096 G 72
¶ Ex. BNF Yi. 2627 op blauw papier en met correcte tekst kamenier (elders kamemier) op de titelpagina. Ook GBR heeft de correcte tekst kamenier. Ex. TIN 4 D 17 : 1 op groot papier; in ex. TIN 3 H 64 en 24 A 59 : 1 ontbreken A1 en C8, in ex. TIN 13 C 38 : 4 ontbreekt het frontispice.015940 - Eerste druk - Blijspel
H. van den Broeke
De gelukzoekers.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - b1 A2 elu : b2 D3 y$te
Collatie: 8°: π2, A-C8, D4; [4], 54, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: voorbericht; A1r: Franse titelpagina; A1v: personages; A2r-D3v: het spel; D4: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68117
TIN: 19 E 14
UBA: 692 H 2
UBL: 1089 C 56; 1090 E 47
¶ Exx. TIN 19 E 14 en UBL 1089 C 56 op groot papier.015950 - Eerste druk - Treurspel
H. Brouwer
Het belegh van Leyden
Amsterdam: 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168304 - b1 A B : b2 M3 ntij
Exemplaren:
BNF: Yth. 66519 : 1
UBL: 1088 B 28 : 1
Ceneton teksteditie
Ursicula015960 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
H. Brouwer
Het ontset van Leyden.
Amsterdam: 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168304 - b1 A ,$ : b2 I3 m
Exemplaren:
BNF: Yth. 66519 : 2
UBL: 1088 B 28 : 2015970 - Eerste druk
[Adrianus Bruggemans]
De bedrogen voogd.
Dordrecht: N. van Eysden, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A o : b2 C4 (is D4) t$
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6 [D4 als C4]; [4], 60 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: motto van Molière; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-D6v: het spel.
Exemplaren:
EHC: 587938
TIN: 16 D 16015980 - Eerste druk - Blijspel
Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy)
De beproeving, of de jonge echtgenooten.
Amsterdam: 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - b1 A n. : b2 E n
Collatie: 8°: π1, A-D8, E1; [2], 66 p.
Exemplaren:
TIN: 7 E 43; 13 H 88
UBA: 692 F 64
UBL: 1090 C 3; 1090 E 50
UBU: Te Winkel 999
¶ UBL 1090 C 3 op groot papier.015990 - Eerste druk - Toneelspel
Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval)
Montoni, of het kasteel van Udolpho.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A5 et$ : b2 L u
Collatie: 8°: A-K8 L2; 162, [2] p. (p. 6 en 7 als VI en VII)
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: motto; A3r-A4r: voorbericht; A4v: personages; A5r-L1v: het spel; L2r-:2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69194
TIN: 16 H 66
UBA: 693 G 47; 1020 E 121
UBL: 1090 C 1; 1090 E 49
UBN: 252 C 171 : 3
¶ Het voorbericht is gedateerd Dordrecht 1798.016000 - Herdruk - Toneelspel
Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval)
Montoni, of het kasteel van Udolpho.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 $di : a2 A4 roost - b1 A5 et$ : b2 L $h
Collatie: 8°: A-K8, L1; 162 p. [p. 6 en 7 als VI en VII]
Exemplaren:
TIN: 7 E 106
UBA: 693 D 12; Port. ton. 38-11016010 - Eerste druk - Toneelspel
Adrianus Bruggemans (naar het Duits van Jos. Marius von Babo)
Peter Alexowicz, czaar van Rusland, of de zamenzweering in Moscow.
Dordrecht: Pieter van Braam, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A n$ : b2 G3 este
Collatie: 8°: π2, A-F8, G4; [4], 103, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: citaat; π2r: voorbericht; π1v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-10.102
EHC: 587931
TIN: 7 F 7
UBA: 1020 E 95
UBL: 1090 E 51
UBU: Te Winkel 1003016020 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin
Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *2 ie$ : a2 *3 Gr - b1 A a : b2 D3 od$
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r:-*3r opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67004
BSB: P.o.rel. 5653-1 : 1/4
GBR: 1360 G 24 : 2; 1360 H 20; 1396 G 33 : 4
KBH: 448 G 96; 1350 D 67 : 4; 3175 G 8 : 2
TIN: 16 C 40; 26 A 31 : 4
UBA: 691 D 20
UBL: 1088 G 40 : 2
UBN: Br 17875
UBU: Te Winkel 889a
Facsimile016030 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A3 gec - b1 A di : b2 D3 d,$
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67005; Yth. 67006; Yth. 67007
DSU: 489-71.611
KNAW: G 0908
EHC: C 27617
TIN: 16 C 43; 72 G 86 : 3
UBA: 689 H 41
UBL: 1092 G 13
UBN: Br 17876016040 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Aarnout en Adolf van Egmont, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A3 lve - b1 A ’$? : b2 D3 wind
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: BL 4979 : 1*
UBN: 409 C 213 : 1
UBU: LB-Ned : ; Te Winkel 889b
Facsimile016050 - Eerste druk
Claas Bruin
Abraham’s offerhande.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 *3 t$bu : a2 **3 gen$S - b1 A2 n$v: b2 D5 nwe
Collatie: 8°: *8, **6, A-C8, D5; [28], 58 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice Toonneelpoëzy; *1v: blanco; *2r: titelpagina Toonneelpoëzy; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht Toonneelpoëzy; *4r-**4v: aan den lezer; **5r-**6v: lofdichten; A1: titelpagina; A1v: personages; A2r-D6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 1; Yi. 2683 : 1
Tresoar: A 2110 : 1
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 1; 1088 G 38 : 1
UBVU: XN.05819 : 1
Facsimile016060 - Herdruk
Claas Bruin
Abraham’s offerhande.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 *2 iten : a2 ** n$slag - b1 A2 nden : b2 D5 weêr
Collatie: 8°: *8, **6, A-C8, D5; [28], 58 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice Toonneelpoëzy; *1v: blanco; *2r: titelpagina Toonneelpoëzy; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht Toonneelpoëzy; *4r-**4v: aan den lezer; **5r-**6v: lofdichten; A1: titelpagina; A1v: personages; A2r-D6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 1
UBA: 1175 G 46; 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 1; 1103 D 10 : 1
UBVU: O.D. 2 N 90 : 1
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016070 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin
Abraham’s offerhande.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 A2 nden : b2 D5 weêr;
Collatie: 8°: A-D5.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D5v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 1
UBA: 460 F 6 : 1
UBVU: XN.05818 : 1
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016080 - Ms - Zinnespel
Rederijkers van Haarlem
Spel van Abrahams offerande.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ‘Trou Moet Blijcken’

¶ Met een proloog.
Facsimile016090 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
De bekeering van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 C5 onz : b2 E5 r$li
Collatie: 8°: C4-8, D8, E6
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 2; Yi. 2674 : 2
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 2
UBA: 344 E 8 : 2; O 65-260 : 2
UBL: 708 F 25 : 2; 1088 G 42 : 2
Facsimile016100 - Herdruk
Claas Bruin
De bekeering van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 C5 nze$ : b2 E5 r$lie
Collatie: 8°: C4-8, D8, E6; [38] p.
Katernopbouw: C4r: titelpagina; C4v: personages; C5r-E6v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 2; 1120 G 19 : 2016110 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 F $S : b2 I3 ew
Collatie: 8°: E7-8, F-H8, I3
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 3; Yi. 2674 : 3
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 3
UBA: 344 E 8 : 3; O 65-260 : 3
UBL: 708 F 25 : 3; 1088 G 42 : 3
Facsimile016120 - Herdruk
Claas Bruin
De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 F $S : b2 I3 gew
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 3; 1120 G 19 : 3016130 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *4 ich : a2 *5 den - b1 A2 och$ : b2 C3 er$
Collatie: 8°: *8, A-B8, C3; [16], 38 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r: titelpagina van het Leven van Paulus; *3v: blanco; *4r-*4v: opdracht; *5r-*8v: de uitgever aan den lezer; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 1; Yi. 2674 : 1
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 1
UBA: 344 E 8 : 1; O 65-260 : 1
UBL: 708 F 25 : 1; 1088 G 42 : 1
Facsimile016140 - Herdruk - Toneelspel
Claas Bruin
Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 *4 ilig : a2 *5 en$ - b1 A2 ch$n : b2 C3 vro
Collatie: 8°: *8, A-B8, C3; [16], 38 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r: titelpagina van het Leven van Paulus; *3v: blanco; *4r-*4v: opdracht; *5r-*8v: de uitgever aan den lezer; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C3v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 1; 1120 G 19 : 1016150 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier)
De deugdzaame hoveling.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - b1 A rl : b2 D5 hoof
Collatie: 8°: π2, 2π4, A-D8; [4], [8], 64 p.
Katernopbouw: π1r: blanco; π1v: J. Goeree, Aan de beschouwers der printverbeelding; π2r: frontispice; π2v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r-2π3r: opdracht; 2π3v-2π4r: privilege; 2π4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67678; Yth. 67679
BSB: P.o.rel. 5653-2,1
GBR: 1383 G 6
KBH: 1350 D 67 : 5
TIN: 26 A 31 : 5
UBA: 693 F 136; OK 77-284
UBGent: BL 4968 : 2; BL 4985 : 5
UBL: 1088 G 39 : 3
Facsimile016160 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier)
De deugdzaame hoveling.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - b1 A z : b2 E2 ef$i
Collatie: 8°: π4, A-D8, E2
Exemplaren:
BNF: Yth. 67680; Yth. 67681
GBR: 1360 H 21
KBH: 448 G 92
KNAW: G 0911
EHC: C 27618
UBA: 690 H 104
UBL: 1098 E 19
UBU: EAS 146 : 4; LB-Ned : ; Te Winkel 686
Facsimile016170 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *2 p, : a2 *3 de$n - b1 A ar : b2 D2 $in$h
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67786
GBR: 1360 H 18
KBH: 1350 D 67 : 3
KNAW: G 0910
Tresoar: A 1710
EHC: 603099
TIN: 26 A 31 : 3
UBA: 687 E 7
UBGent: BL 4968 : 4
UBL: 1088 G 40 : 1
UBN: (35 C 193 : 4 )
UBU: LB-Ned :; Te Winkel 887
¶ Ex. UBN 35 C 193 : 4 is zoek. Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.016180 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *2 $hu : a2 *3 ft$d - b1 A r$ : b2 D2 n$i
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67787
TIN: 13 C 43 : 3
UBN: 39 C 227 : 1016190 - Herdruk
Claas Bruin
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 p, a2 *3 $v - b1 A ar : b2 D2 $in
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67788
DSU: DSU 1609 : 2
KBH: 448 G 97016200 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A4 $va : b2 D5 he
Exemplaren:
TIN: 3 H 14
UBL: 1099 F 31016210 - Eerste druk
Claas Bruin
De dood van koning Saul.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 N de : b2 R2 ar$o
Katernopbouw: M5r: Franse titelpagina; M5v: personages; M6r-R2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 4; Yi. 2683 : 4
Tresoar: A 2110 : 4
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 4; 1088 G 38 : 4
UBVU: XN.05819 : 4
Facsimile016220 - Herdruk
Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend)
De dood van koning Saul.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 N aa : b2 R2 r$on
Katernopbouw: M5r: Franse titelpagina; M5v: personages; M6r-R2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 4
UBA: 1175 G 46; 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 4; 1103 D 10 : 4
UBVU: O.D. 2 N 90 : 4
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche toonneelpoëzy. UBL 1103 D 10 : 4 op groot papier.016230 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend)
De dood van koning Saul.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 N aa : b2 R2 r$ond;
Collatie: 8°: M5-R2
Katernopbouw: M5r: titelpagina; M5v: personages; M6r-R2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 4
UBA: 460 F 6 : 4
UBVU: XN.05818 : 4
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016240 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
De dood van Paulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 a2 - b1 Q n$ : b2 R5 der$n
Collatie: 8°: P5-8, Q-R8
Katernopbouw: P5r: titelpagina; P5v: personages; P6r-R8r: het spel; R8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 6; Yi. 2674 : 6
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 6
UBA: 344 E 8 : 6; O 65-260 : 6
UBL: 708 F 25 : 6; 1088 G 42 : 6
Facsimile016250 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Paulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 a2 - b1 Q n$w : b2 R5 r$na
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 6; 1120 G 19 : 6016260 - Eerste druk - Treurspel
[Claas Bruin]
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 *3 $do - b1 A ?$ : b2 D5 etreu - c1 A aa : c2 A2 t$is$
Collatie: 8°: *4, A-D8, π1, A2; 64, [2], [4] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: ontbreekt; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege; π1r: lofdicht; π1v: beschrijving van de tombe; A1r-A1v: bij het toonbed; A2r-A2v: bij de graftombe.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67812; Yth. 67813
DSU: DSU 1609 : 1
KBH: 448 G 100
Tresoar: 2413 TL : 6
EHC: C 102499
TIN: 26 A 31 : 7
UBA: 689 H 95
UBGent: BL 4985 : 6
UBL: 1088 G 41 : 2
UBU: 237 K 45 : 2; Moltzer 6 F 16; Te Winkel 789
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.016270 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 *3 erb - b1 A A : b2 D5 reur
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege.
Exemplaren:
BSB: P.o.rel. 5653-2,3
KBH: 316 L 147; 1350 D 67 : 6
UBA: 694 D 35 : 11
UBGent: BL 4968 : 3
UBL: 1095 H 100
UBN: 39 C 249 : 1; INST 18 TON 3, 16; 39 C 285: 1
Facsimile016280 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 *3 erba - b1 A oet : b2 E l$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 19 D 57
016290 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 er - b1 A i : b2 D5 $dez
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67814
GBR: 1352 E 39
KBH: 847 B 9 : 1
KNAW: G 0912
Artesis-KC: MTOD—TV—BRUI-dood-1 (ex. 1)
UBA: 689 H 94
UBGron: ’Ep ’Ep H 26 : 7
UBL: 1090 E 54
UBN: Br 3305
Centre Ceramique SB 6101 D 28016300 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A e : b2 E l$m
Collatie: 8°: *4, A-D8; [6], 60, [2], [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D7v: privilege; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: 8° Cl XIII C D 19 [12°] sive Cl 6844
TIN: 19 D 56
UBN: 161 D 82
¶ UBN 161 D 82 mist *1 en D8.; er is een vervangend titelvignet van 1771.016310 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A dit : b2 D5 $in$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege (5 augustus 1746).
Exemplaren:
KBH: 851 D 83
UBN: C 2058016320 - Herdruk
Claas Bruin
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A dit : b2 D5 $in
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD—TV—BRUI-dood-1 (ex. 2)
016330 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *3 erb - b1 A it : b2 D5 ie$’
Collatie: 8°: π3, *4, A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67815
EHC: C 27619 : 1
TIN: 4 D 19 ; 3 H 83
UBA: 690 F 104; 689 H 93
UBL: 1099 E 41
UBN: C 2210
¶ Zie ook het gedicht “Zang in het tuiniersballet, na de vertooning van den dood van Willem den Eersten.” Waarschijnlijk door Cornelis van Hoogeveen. KBH 480 J 1 : 31.016340 - Eerste druk
Claas Bruin
De edelmoedigheid van David aan koning Saül.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 I n : b2 M3 [= M4] zy$ga
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 3; Yi. 2683 : 3
Tresoar: A 2110 : 3
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 3; 1088 G 38 : 3
UBVU: XN.05819 : 3
Facsimile016350 - Herdruk
Claas Bruin
De edelmoedigheid van David aan koning Saül.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 I an : b2 M4 aar$zy
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 3
UBA: 1175 G 46; 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 3; 1103 D 10 : 3
UBVU: O.D. 2 N 90 : 3016360 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin
De edelmoedigheid van David aan koning Saül.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 I an : b2 M4 aar$zy;
Collatie: 8°: H6-M4.
Katernopbouw: H6r: titelpagina; H6v: personages; H7r - M4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 3
UBA: 460 F 6 : 3
UBVU: XN.05818 : 3
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016370 - Eerste druk
Claas Bruin
De gestrafte hoogmoed van koning David.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 R4 aast : b2 X4 ord
Katernopbouw: R3r: Franse titelpagina; R3v: personages; R4r-X4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 5; Yi. 2683 : 5
Tresoar: A 2110 : 5
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 5; 1088 G 38 : 5
UBVU: XN.05819 : 5
Facsimile016380 - Herdruk
Claas Bruin
De gestrafte hoogmoed van koning David.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 R4 ast$op : b2 X4 n$wo
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 5
UBA: 1175 G 46; 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 5; 1103 D 10 : 5
UBVU: O.D. 2 N 90 : 5
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche toonneelpoëzie. UBL 1103 D 10 : 5 op groot papier.016390 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin
De gestrafte hoogmoed van koning David.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 R4 ast$op : b2 X4 n$wo;
Collatie: 8°: R3-X4.
Katernopbouw: R3r: titelpagina; R3v: personages; R4r-X4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 5
UBA: 460 F 6 : 5
UBVU: XN.05818 : 5
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016400 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin
De grootmoedigheid van Epaminondas, veldheer der Thebaanen.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 *3 one : a2 *4 ;$z - b1 A o : b2 D5 n$zy
Collatie: 8°: *6 [-*1], A-D8; [10], 64 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: ontbreekt; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68301
GBR: (1369 G 1 : 2)
TIN: 26 A 18 : 3
UBA: 1044 B 42
UBGent: BL 4984 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep F 185 : 8
UBL: 1088 G 41 : 3
UBU: LB-Ned :
¶ Aan ex. GBR 1369 G 1 : 2 ontbreken de folia *2 en *3.016410 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De grootmoedigheid van Epaminondas, veldheer der Thebaanen.
Amsterdam: Marten Schagen, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 172308 - a1 *3 one : a2 *4 ;$z - b1 A o : b2 D5 n$zy
Exemplaren:
BNF: Yth. 68302; Yth. 68303
KBH: 1350 D 67 : 8
EHC: C 61155
UBA: 693 G 5
UBGron: ’Ep ’Ep F 12 : 2
UBU: 232 H 32016420 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin
Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomschen vrijheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1710
Exemplaren:
UBA: 688 G 16016430 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Grondlegging der Roomsche Vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 A2 ers : a2 A4 sterd - b1 B , : b2 E en
Collatie: 8°: π1, A-D8, E2; [2], 66, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E1v: het spel; E2r-E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68282
GBR: 1360 G 24 : 1
KBH: 448 G 98
TIN: 5 L 9 : 3; 26 A 31 : 1; 72 G 41
UBL: 1088 G 39 : 1
Ursicula016440 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomschen vrijheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 A2 erm : a2 A4 $In$ - b1 A5 $ge : b2 E g’
Collatie: 8°: A-D8, E1; 66 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69015; Yth. 69016
DSU: 489-71.612
GBR: 1360 H 19
KBH: 448 G 99; 1350 D 67 : 1
TIN: 26 A 18 : 1; 16 D 108
UBL: 1088 G 39 : 2
UBU: Te Winkel 881a
Facsimile016450 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 A2 rm - b1 A5 $uw : b2 E e
Collatie: 8°: A-D8, E2; 66, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E1v: het spel; E2r-E2v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 0909
TIN: 13 B 8 : 3; 72 G 73
UBA: 690 G 139
UBL: 1096 G 62
UBN: Br 27793
UBTilburg: TRE 030 A 17
UBU: LB-Ned : ; Te Winkel 881b016460 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
Het lyden van Paulus en Silas, in de kerker te Philippis.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 I5 t$o : b2 L5 r$d
Collatie: 8°: I4-8, K8, L5
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 4; Yi. 2674 : 4
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 4
UBA: 344 E 8 : 4; O 65-260 : 4
UBL: 708 F 25 : 4; 1088 G 42 : 4
Facsimile016470 - Herdruk - Toneelspel
Claas Bruin
Het lyden van Paulus en Silas, in de kerker te Philippis.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 I5 $me : b2 L5 $de$
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 4; 1120 G 19 : 4016480 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin
Paulus voor Felix en Drusilla.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 M wae : b2 P4 ilt$d
Collatie: 8°: L6-8, M-O8, P4
Katernopbouw: L6r: Franse titelpagina; L6v: personages; L7r-P4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 5; Yi. 2674 : 5
BSB: P.o. lat 5652 : 6 : 5
UBA: 344 E 8 : 5; O 65-260 : 5
UBL: 708 F 25 : 5; 1088 G 42 : 5
Facsimile016490 - Herdruk
Claas Bruin
Paulus voor Felix en Drusilla.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 M de$ : b2 P4 ilt
Collatie: 8°: L6-8, M-O8, P4
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 5; 1120 G 19 : 5016500 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin
Spiegel van edelmoedige vriendschap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 eder : a2 A4 mste - b1 A5 an$ : b2 D5 sme
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2557
DSU: 489-71.609 : 4
KBH: 851 D 53
TIN: 26 A 31 : 2
UBA: 693 D 112
UBGent: BL 4990 : 5
UBL: 1088 G 41 : 1
¶ Een sleutel bevindt zich in ms. UBA XXI B 22, p. 32. Hiram is hier Saul, Abdaran Jonathan en Sobi David.016510 - Herdruk
Claas Bruin
Spiegel van edelmoedige vriendschap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 er$ : a2 A4 ldam - b1 A5 an$ : b2 D5 ette
Exemplaren:
TIN: 5 C 84
UBU: Te Winkel 892016520 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
Spiegel van edelmoedige vriendschap.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A2 $een : a2 A4 m,$ - b1 A5 en$v : b2 D5 zyn$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r- D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69647
DSU: 489-71.610
KBH: 448 G 91; 1350 D 67 : 2
TIN: 26 A 18 : 2
UBA: 690 C 165
UBL: 1096 G 33
UBN: 39 C 224 : 4
Facsimile016530 - Eerste druk - Treurspel
[Claas Bruin]
De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *2 in$z : a2 *3 $W - b1 A se : b2 D3 en$
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69944; Yth. 69945
BSB: P.o.rel. 5653-2,2
DSU: DSU 1609 : 3
GBR: 1352 E 29
KBH: 448 G 94
Tresoar: 2413 TL : 6
EHC: C 244491
TIN: 26 A 31 : 6; 52 A 126
UBA: BALIE 250 F 17 : 2; OK 63-9285 [olim: 692 G 31]
UBGent: BL 4968 : 5
UBL: 1088 G 40 : 3
UBN: 39 C 242 : 2; INST 18 TON 26
UBU: 232 H 31 : 1; Te Winkel 928 : 2
Ursicula
Facsimile016540 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]
De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 ,$in : a2 A4 $In - b1 A5 otse : b2 D5 raa
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 8 : 4
BNF: Yth. 69946; Yth. 69947
KBH: 1350 D 67 : 7
KNAW: G 0913
SBH: 81 C 32 : 7
TIN: 13 A 12 : 6; 52 A 125
UBA: OK 63-9899 [olim: 694 F 22]
UBL: 1219 G 58
UBU: LB-NED: L XVIII BRU b4 : 7016550 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin
De verhinderde wraak van Caius Martius Coriolanus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1766
Ceneton-vingerafdruk: 176608 - a1 A2 ,$i : a2 A3 :W - b1 A5 ots : b2 D5 e$wr
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 1064 C 23 : 3
TIN: 52 A 127
UBA: OK 63-9654 [olim: 693 F 70]
UBL: 1095 G 94016560 - Eerste druk
Claas Bruin
De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 Y g: b2 Bb4 ,$als$
Katernopbouw: X5r: Franse titelpagina; X5v: personages; X6r-Bbb6v: het spel; Bbb7r-Bbb8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 6; Yi. 2683 : 6
Tresoar: A 2110 : 6
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 6; 1088 G 38 : 6
UBVU: XN.05819 : 6
Facsimile016570 - Herdruk
Claas Bruin
De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 Y een : b2 Bb4 als$m
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 6
UBA: 1175 G 46; 333 J 117
UBL: 1096 E 82 : 6; 1103 D 10 : 6
UBVU: O.D. 2 N 90 : 6
¶ UBL 1103 D 10 : 6 op groot papier.016580 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin
De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 Y een : b2 Bb4 als$me
Collatie: 8°: X5-X8, Y-Z8, Aa-Bb8; [72] p.
Katernopbouw: X5r: Franse titelpagina; X5v: personages; X6r-Bb6v: het spel; Bb7r-Bb8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 6
UBA: 460 F 6 : 6
UBVU: XN.05818 : 6
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.016590 - Eerste druk
Claas Bruin
Vlucht van Moses uit Egipte.
In: Cl. Bruins Bybelsche toonneelpoëzy
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 E et: b2 H5 nkelb
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 2; Yi. 2683 : 2
Tresoar: A 2110 : 2
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 2; 1088 G 38 : 2
UBVU: XN.05819 : 2
Facsimile016600 - Herdruk
Claas Bruin
Vlucht van Moses uit Egipte.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 E t$w : b2 H5 n’$w
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 2
UBA: 1175 G 46; 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 2; 1103 D 10 : 2
UBVU: O.D. 2 N 90 : 2
¶ UBL 1103 D 10 : 2 op groot papier.016601 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin
Vlucht van Moses uit Egipte.
In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 E t$w : b2 H5 n’$w;
Collatie: 8°: D6-D8, E-G8, H5; 64 p.
Katernopbouw: D6r: titelpagina; D6v: personages; D7r-H5v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 2
UBA: 460 F 6 : 2
UBVU: XN.05818 : 2016680 - Eerste druk - Treurspel
H. Bruno & W. v. Sander (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre)
Thomas Morus. Treursp. ofte verwinninge van geloof en stant-vastigheydt.
Hoorn: Abraham Isaacxsz. van der Beeck, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - a1 Aij $H : a1 Aiiij $H - b1 Av elfs$ : b2 Dvj saem
Exemplaren:
BNF: Yth. 69838
GBR: 1361 G 54
UBL: 1097 H 5016690 - Eerste druk - Toneelspel
Arnoldus Brusse
Alcest, of de beloonde vaderliefde.
Amsterdam: Hendr. van Munster, 1791
Ceneton-vingerafdruk: b1 A4 $ge : b2 A7 MI
Collatie: °: A12; 24 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-A12v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 B 51
UBA: 691 G 47016700 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrick de Bruyn-beeck
Een klucht, van de Vyaensche reys.
Amsterdam: Hans Fabel, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - a1 A2 iel - b1 A3 $ove : b2 C3 l$we
Collatie: 4°: A-C4; [24] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r : voorrede; A2v: personages; A3r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1237
GBR: 1352 D 12
KBH: 30 H 9; 504 B 147
SBH: 73 G 1 : 8
UBA: 687 D 10; Port. ton. 86-13
UBL: 1098 B 39
UBU: Moltzer 6 B 85
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016710 - Herdruk - Kamerspel
Frederik de Bruyn
De beproeving, of standvaste min van Leander. [...] Naar de orig. druk.
Amsterdam: J.W. Pruys, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67369
UBL: 1092 C 29 : 1016720 - Eerste druk - Kamerspel
Frederik de Bruyn
De beproeving, of standvaste min van Leander.
Amsterdam: J.W. Pruys, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $U - b1 A3 gera : b2 B n
Collatie: A8, B1
Exemplaren:
UBA: 693 F 49
UBL: 1090 E 55 : 2016730 - Eerste druk - Treurspel
Frederik de Bruyn
Kondodad, of de triumpheerende edelmoedigheid.
Amsterdam: Pieter Spriet, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 *2 aar$ : a2 *3 W. - b1 A n : b2 H3 an,
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: echtheidsverklaring; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68797
UBA: 693 E 18; 2394 H 2
UBL: 1087 D 79; 1098 B 24; 1090 E 55 : 1
¶ Half-octavo. UBL 1087 D 79 op groot papier en 1098 B 24 in 4°.016740 - Eerste druk - Dankspel, vercierd met Zang en Danssen.
Frederik de Bruyn
De tririumpheerende Schouwburg.
Amsterdam: H. Keijzer, 1783
Exemplaren:
UBL: 1092 C 29 : 2
¶ CBMNL 6739 op groot papier.016750 - Eerste druk - Treurspel
Jan Bruyn
Aruntius.
Amsterdam: Izaak Duim, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 ar - b1 A a : *b2 D4 rou
Collatie: 8°: *2, A-D8
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: personages; A1r-D6r: het spel; D6v-D7v: privilege.
Exemplaren:
BLL: 636 C 6 : 7; 636 C 8 : 7
BNF: Yi. 2381; Yth. 67213; Yth. 67214
DSU: DSU 1871
GBR: 1360 H 22
KNAW: Cat. 1891 p. 220
EHC: 587691
SBH: 72 K 10 : 2
SPB: 6.14.6.91
TIN: 3 E 29
UBA: 688 G 39; 690 E 132
UBL: 1090 C 5; 1090 E 56
UBU: Te Winkel 921 : 3
¶ UBL 1090 C 5 op groot papier.016760 - Eerste druk - Kluchtspel
Willem van Bruyningen
Vlaemsche klucht: van sinjoor Jakus Smul, hoe dat hij wert verraen, en met sijn blote neers moest in de spinde staen. En hoe Kallijn Flep-muts van hem wiert uytgestreken, ende aen Joos (haer man) haer voet van ’t bed moet steken.
Amsterdam: Joost Broersz, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - b1 A2 al.$M : b2 B3 k.$W
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11555 D 9
KBH: 30 H 10; 504 B 148
SBH: 73 G 2 : 7
UBA: O 77-9; Port. ton. 28-4; Port. ton. 59-22
UBL: 1091 B 82
Ceneton teksteditie
Ursicula016770 - Eerste druk - Kluchtspel
A. van Bulderen (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het school van de mannen.
’s-Gravenhage: Willem Eyckmans, Zonder jaar (ongeveer 1678)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $m : b2 C3 ae
Collatie: 8°: A-B8, C4; [40] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69502; Yth. 69503
KBB: VH 24249 : 3 : 5
KNAW: G 1148 : 26 : 3
UBA: Port. ton. 55-8
UBL: 1090 G 21
¶ In Amsterdam opgevoerd in 1688 — Alleen p. 3 is gepagineerd.
Ceneton teksteditie
Ursicula016780 - Eerste druk - Kluchtspel
H. van Bulderen
De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou.
’s-Gravenhage: Johannes Rammazeyn, 1675
Ceneton-vingerafdruk: 167504 - b1 A2 )$wa : b2 A3 broz
Collatie: 4°: A6
Exemplaren:
BNF: Yth. 66514
UBL: 1091 B 14
Ceneton teksteditie
Ursicula016790 - Herdruk - Kluchtspel
H. van Bulderen
De verkogte trou, of bedroge dienstmaegt.
Zonder plaats: Fictief: “Gedrukt in het Paleys van Venus met konsent van Cupido”, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A2 t, : b2 B n
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 G 6; 448 H 104
SPB: 6.10.2.168
UBA: Port. ton. 43-23
UBL: 1090 G 20
UBU: Z oct. 2538 : 7
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016800 - Eerste druk - Toneelspel
[H. van Bulderen]
De spreekende geest van Jan de Wit, verschenen op het Theatrum van de werelt.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1673)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 eeltj : b2 A3 t$on
Collatie: 4°: A4; [8] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 128 A 56 : 9
UBL: 1087 D 55 : 2; Thyspf 9243
UBVU: O.D. pl. 10691
Ceneton teksteditie
Ursicula016810 - Eerste druk - Kluchtspel
Joh. Buma
Boere bruiloft, of het huwelijk van Modde-worst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkkingen en koperen platen.
Knollendam: Ten dienste der bruilofts-gasten, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 *2 us : a2 *5 ee - b1 A n$ : *b2 2F2 rd$g
Collatie: 8°: A-Ee8, Ff4
Exemplaren:
BNF: Yi. 1890
KBH: 841 C 20
UBL: 1087 D 80016820 - Eerste druk - Kluchtspel
Joh. Buma
De vink in ’t net, of Louw Robberts bedrogen.
Knollendam: 1767
Exemplaren:
UBA: 464 F 18016830 - Eerste druk - Zinnespel
Isaac Jacobsz. Burchoorn
Bataviersche mey-spel.
’s-Gravenhage: Isaac Burghoorn, 1632
Ceneton-vingerafdruk: 163204 - a1 A2 $ofte$ - b1 B $d : b2 C2 alles
Collatie: 4°: A-C4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3r: personages; A4r: negen citaten; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1018
KBH: 448 J 43
SBH: 77 A 32
UBA: 687 D 22
Ceneton teksteditie
Ursicula016840 - Eerste druk - Treurspel
R. van Buren (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca)
Hyppolytus, of gemartelde kuysheyt.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, 1655
Ceneton-vingerafdruk: 165504 - a1 *2 gesp - b1 A oo : b2 E3 n$h
Collatie: 4°: *4, A-E4; [8], 40 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: korte inhoud; *4r: bedencking; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1090 B 12
Facsimile016850 - Eerste druk - Kluchtspel
Hermanus van den Burg
De gehorende schout.
Amsterdam: Marcelis van Heems, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 A2 ro - b1 A3 k,$ : b2 C5 RIE
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r korte inhoud; A2v: personages: A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68085; Yth. 68086
GBR: 49 F 17 : 7
KBH: 6 J 16
TIN: 5 H 96
UBA: 690 C 94
UBL: 1090 G 22
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016860 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus van den Burg
De gehoornde schout.
Amsterdam: Hendr. van Vleuten, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A2 $V - b1 A3 y$o : b2 C5 R
Exemplaren:
GBR: 1360 E 5
TIN: 5 H 95
UBA: Port. ton. 81-1016870 - Eerste druk - Herdersspel
Hermanus van den Burg
Herderszang op de vrede.
Amsterdam: Marcelis van Heems, 1713
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 119-7
UBL: 1090 G 23
Facsimile016880 - Eerste druk - Blijspel
[Petrus Burman] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De geleerde vrouwen.
Gerret van Leeuwen, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - b1 A2 voo : b2 G5 oe
Collatie: 8°: A-G8; 112 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G7r: het spel; G7v: “Druk-feylen.”; G8r-G8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68094 ; Yth. 68099
GBR: 49 F 17 : 10
KBB: II 19.530 A : 4 : 2
KBH: 845 E 4 : 3 : 5
SBH: 209 M 1
TIN: 19 E 6
UBA: OK 63-9533; 693 D 147
UBL: 1090 G 25
Parijs, Fondation Custodia OBL-1251
¶ Een sleutel bevindt zich in ms. UBA XXI B 22, p. 31. Rykhart is hier de heer Mierop uit Utrecht.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016890 - Herdruk - Blijspel
Petrus Burman (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De geleerde vrouwen.
Utrecht / Amsterdam: Hendrik Schouten, en Hendrik Bosch, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 172308 - b1 A3 wt$ : b2 G5 o$ev
Collatie: 8°: A-G8; 111, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-G8r: het spel; G8v: blanco.;
Exemplaren:
TIN: 19 E 1
UBA: OK 63-9181 [olim: 692 E 91]
UBL: 1095 H 110
UBU: Te Winkel 806; (Z oct. 3382)
¶ Ex. UBA OK 63-9181met ingeplakte sleutel in ms. — Aan ex. UBU Z oct. 3382 ontbreekt blz. 111.
Facsimile016900 - Eerste druk - Blijspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De aerdige bedriegeryen van Schapin.
’s-Gravenhage: Levijn (I) van Dijck, Zonder jaar (ongeveer 1675)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ton : b2 E4 n$
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 61-8644 [olim: 2762 G 24] : 4
UBL: 1095 H 36
¶ Issue van de uitgave van Michiel de Groot
Ceneton teksteditie
Ursicula016910 - Herdruk - Blijspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De aerdige bedriegeryen van Schapin.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1679)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 rsto : b2 E4 n$
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67061
KBH: 3109 H 37
UBA: OK 63-229; Port. ton. 54-4
Facsimile016920 - Herdruk
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De aerdige bedriegeryen van Schapin.
Utrecht: Jacobus van Paddenburgh, Zonder jaar (ongeveer 1690)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67062016930 - Eerste druk - Blijspel
Dirck Buysero (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière)
Amphitrvo.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A4 u$te$ : b2 C3 $we
Collatie: 8°: A-B8 [-A1], C4; 39, [1] p. [- p. 1, 2]
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67140
KBH: 845 E 4 : 3 : 2
KNAW: G 0867 : 4
UBA: 2762 G 24 : 2
UBGent: BL 5010 : 0; BL 6777
UBL: 1091 D 14 : 1
UBU: Te Winkel 931 : 4
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016940 - Herdruk - Blijspel
Dirck Buysero (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière)
Amphitruo.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 A2 he - b1 A4 ,$ : b2 C5 den
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: aan den lezer; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67141
KBH: 447 G 63
UBA: O 61-6845 [olim: 2762 G 25] : 1; OK 63-8417 [olim: 699 H 99]
UBGent: BL 5212*
¶ Nieuwe vertaling, ook van D.B.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016950 - Eerste druk - Treurspel
Dirck Buysero
Arete, of stryd tusschen de plicht en min.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 199208 - a1 *2 an : a2 *3 ie - b1 A e$ : b2 C4 d$m
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 12
BNF: Yth. 67179; Yth. 67180
KBH: 447 G 62
TIN: 4 K 97
UBA: 689 H 44; 2762 G 24 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 1 : 4
UBL: 1091 D 14 : 3
¶ Op de titelpagina abusievelijk het jaartal 1992.016960 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirck Buysero (naar het Frans van Paul Scarron, naar Alonso de Castillo Solórzano)
Arlekyn, versierde erfgenaam.
Leiden: Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - a1 A2 $als$ : a2 A4 $A - b1 atio : b2 C ls
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 119 B 1
BNF: Yi. 2396; Yth. 67196
KBH: 447 G 64
TIN: 16 F 2
UBA: 692 D 71; 2762 G 26
UBGent: Acc 6261*
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
UBL: 1091 D 14 : 5
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile016970 - Eerste druk - Treurspel
[Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, koning van Tyrus.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167004 - a1 *3 pree - b1 A t$ : b2 H3 ddi
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: portret van Willem (III); *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 J 39 : 2
BNF: Yi. 1002
KBB: VH 24231 B : 5
KBH: 760 E 8
UBA: 687 H 17 : 2; 2368 E 7 : 1
UBL: 1089 B 18 : 1
UBU: Moltzer 6 B 18
UB Wroclaw: 017113
Ceneton teksteditie
Ursicula016971 - Herdruk - Treurspel
Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 $zo - b1 A4 op$’t$ : b2 D5 y$n
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2401
SPB: 6.10.3.41
UBA: 2762 G 24 : 1
UBL: 1091 D 14 : 2016980 - Herdruk - Treurspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 A2 tig - b1 A4 oon : b2 D5 y$n
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XIV : 6
SPB: 6.14.9.127
UBA: OK 63-8200 [olim: 690 D 49]; Port. ton. 42-7016990 - Herdruk - Treurspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, koning van Tyrus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 A2 ensc - b1 A5 op’t : b2 D5 $dat
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A6r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2402; Yth. 67218; Yth. 67219
KBH: 3175 G 8 : 7
TIN: 5 A 114
UBA: O 61-8647 [olim: 2762 G 27] : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 1 : 3
¶ Ex. UBA O 61-8647 : 2 bevat een extra privilege (fol. π1 tussen A1 en A2) van 15 september 1699.017000 - Herdruk
Dirck Buysero
Astrate, koning van Tyrus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A2 $e : a2 A3 3$g - b1 A5 kt$o : b2 D5 $dat
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A6r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 692 F 58; O 61-6845 [olim: 2762 G 25] : 3
UBGent: BL 4577*
Ursicula
Facsimile017010 - Herdruk - Treurspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - a1 A2 rlu - b1 B d : b2 D5 en$
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 1
BNF: Yi. 2379
KBB: II 29.494 A XIV : 6 bis
KNAW: G 0813
TIN: 31 A 70
UBA: 689 H 15; O 61-8647 [olim: 2762 G 27] : 4
UBL: 1097 E 14
UBTilburg: CBC TFK A 17574 : 2017020 - Herdruk - Treurspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 e$v : a2 A3 te$g - b1 A5 akt$ : b2 D5 at$ik
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2403
DSU: DSU 1622 : 2
TIN: 52 A 20
UBA: 689 H 16
UBGent: BL 4996 : 7
UBL: 1097 E 103
UBU: AB-DP1 : 237 K 45 : 5
Facsimile017030 - Herdruk - Treurspel
Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, Koning van Tyrus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 A2 oorg : a2 A3 e$ge - b1 A5 op$’ : b2 D5 $op
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67220; Yth. 67221
KNAW: G 0814
EHC: C 27593
TIN: 52 A 19
UBA: 342 H 65
UBGent: KVAkad. A 2 F 40
UBL: 1090 C 7 : 1
UBVU: XN.05543017040 - Herdruk - Blijspel
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De bedriegeryen van Schapin.
’s-Gravenhage: Cornelis van Zanten, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A2 woor - b1 A3 l$zy : b2 F5 ,$i
Exemplaren:
BNF: Yth. 67263
KBH: 847 E 9
UBA: OK 63-9060
UBGent: BL 1990 : 3
UBL: 1088 F 36
Facsimile017050 - Eerste druk - Tafelspel
Dirck Buysero
Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser.
Zonder plaats: 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A2 et$ : b2 A3 er$w
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69706
UBL: 1090 C 7 : 3; 1091 D 15 : 5
¶ Ex. UBL 1090 C 7 : 3 op groot papier.
Ursicula
Facsimile017060 - Eerste druk - Tafelspel
Dirck Buysero
Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser.
Zonder plaats: 1691
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1=*b2 A $
Collatie: 8°: A4, B2; 12 p.
Exemplaren:
KBH: 853 A 241017070 - Herdruk - Blijspel
Dirck Buysero
De gezusters, of de bewoge huwelyks-haatsters.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Gasinet, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A3 or$ : b2 C5 ven
Collatie: 8°: A-C8; 45, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-C7r: het spel; C7v-C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68232; Yth. 68233
GBR: 1352 E 31
SPB: 6.10.2.31
UBA: 692 E 76; 2762 G 26 : 2; O 61-6845 [olim: 2762 G 25] : 4
UBL: 1090 C 7 : 2; 1091 D 15 : 4
¶ UBL 1090 C 7 : 2 op groot papier.017080 - Eerste druk - Blijspel
Dirck Buysero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer)
Pub. Terentii Heautontimorumenos, ofte selfs-qeller [sic]. In Nederduydtsche Rijmen naer ghevolght.
’s-Gravenhage: Anthony Tongerloo, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166204 - a1 *2 di : a2 *2 dit$m - b1 A l : b2 G3 r$na
Collatie: 4°: *-**4 [beide katernen gesigneerd met “)(”], A-G4; [16], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r: aan den lezer; *4v-**2r: korte inhoud; **2v-**4r: lofdichten; **4v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 F 39 : 1
BNF: Yc. 4256
SBH: 129 A 19 : 1
UBA: 687 H 17 : 1; 691 B 118
UBGent: Acc 6020*
UBL: 1089 B 18 : 2
UBU: LB-Ned : L*XVII*WES-b-1:2#rar#
Ceneton teksteditie
Ursicula017090 - Eerste druk - Herdersspel
Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault)
De min- en wynstrydt.
’s-Gravenhage: Gerrit Rammazeyn, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - b1 A2 z$e : b2 A5 sen$
Collatie: 8°: A8; 11. [5] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-BA6r: het spel; A6v-A8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69134
UBA: 2762 G 24 : 5
Ursicula017100 - Herdruk - Herdersspel in maatzang
[Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De min- en wynstrydt.
’s-Gravenhage: Pieter van der Burg, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 A3 $ve : a2 A5 OO : b1 B o : b2 B5 t$te$
Collatie: 8°: π1, A-B8; [2], 32 p.
Katernopbouw: π1r frontispice; π1v blanco; A1r titelpagina; A1v blanco; A2r aan de lezer; A2v personages van het voorspel; A3r-A5r voorspel; A5v: personages; A6r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69135
SPB: 6.10.2.37
TIN: 16 F 38
UBA: 692 E 7; O 61-6845 [olim: 2762 G 25] : 5
UBGent: BL 4804*
UBL: 1091 D 16 : 3
¶ Met muziek van Hendrik Anders.
Facsimile017110 - Herdruk - Herdersspel
Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault)
Min- en wyn-strydt.
In: Arlequin à la toilette.
Zonder plaats: Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B mi : b2 B3 $he
Collatie: 8°: A-B4, 24 p. (15, 16 als 13, 14)
Katernopbouw: A7r: titelpagina; A7v: personages; A8r-B3v: het spel; B4r-B4v: lijst van de spelen die gedrukt zijn voor de Leidse en Haagse schouwburgen.
Exemplaren:
Arnhem: (119 C 1b)
UBA: Port. ton. 43-20 : 2
UBL: 1088 F 38 : 2; 1091 D 16 : 4
¶ Wordt voorafgegaan door ‘Arlequin à la toilette’ (1719). Zie aldaar. In Arnhem 119 C 1b ontbreekt fol. B4.017120 - Eerste druk - Spel op muziek, met vliegwerken en baletten
Dirck Buysero
De Ryswyksche vredevreugd.
Zonder plaats: 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - b1 A2 ge$ : b2 A3 dri
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 077
KBH: 6 J 20
UBL: 1090 C 7 : 4; 1091 D 15 : 6
¶ De tekst is gedeeltelijk ook opgenomen in “Minnezangen kusjes drinkliederen”, Gouda 1710, p. 223, KBH 174 D 37, toegeschreven aan Jan van Hoogstraten.017130 - Herdruk
Dirck Buysero
De Rijswijksche vredevreugd.
In: Vredezang over den gemaakten peis te Rijswijk
Rotterdam: Pieter vander Slaart, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - a1 A2 st, : a2 A3 $va - b1 B ev : b2 B2 e$z
Exemplaren:
UBGent: Tiele 9504
Facsimile017140 - Eerste druk - Vredespel
Dirck Buysero
De triomfeerende min.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, voor Jacob Lescailje, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168004 - a1 a2 te - b1 A sl : b2 I ma
Collatie: 4°: a-c4, A-H4, I1; 23, [1], 66 p.
Exemplaren:
BLL: 11755 F 39 : 3
BNF: Yth. 66672
KBH: 504 B 155
EHC: Stadsarch. Antwerpen O. muz. 18
SBH: 129 A 19 : 3
UBA: 687 H 17 : 3; Toonkunst 207 F 42
UBL: 1089 B 18 : 3
UBU: Moltzer 6 A 39
Toonkunstbibl. Amsterdam 207 F 42; Gem. museum ’s-Gravenhage 4 C26
¶ Met gegraveerde muziek door Carolus Hacquart. — Drukker vermeld op pag. 66.017150 - Ms
Dirck Buysero
De triomfeerende min.
Zonder jaar (ongeveer 1680)
Exemplaren:
UBL: 1091 D 16 : 2
¶ Ms UBL; kopie van de ed. Amsterdam 1680. Gekopieerd door M.D. Kemp. Ook in de Toonkunstbibliotheek Amsterdam (samengevoegd met de Openbare Bibliotheek) bevindt zich een afschrift, vervaardigd door F. Commer in 1853.017160 - Eerste druk - Vastenavondspel
Dirck Buysero
De verliefde poëet.
Amsterdam: Hendrik Bosch, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 *2 eeld, : a2 *3 ;$J : b1 A n$ : b2 B5 ens$d
Collatie: 8°: π1, *4, A-B8; [10], 31; [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2: lofdicht door G.Tysens; *3r-*4r: voorspel; *4v: personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69975; Yth. 69976; Yth. 69977
KBH: 30 G 48; 447 G 58
KNAW: G 0815
SPB: 6.10.2.189
TIN: 3 H 66; (16 C 16)
UBA: 691 C 199; 1026 F 27 : 1; 2762 G 26 : 5
UBGent: KVAkad. A 2 F 44
UBL: 1091 D 16 : 1017170 - Eerste druk - Herdersspel
[Dirck Buysero]
De vryadje van Cloris en Roosje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 168808 - a1 A2 zen - b1 A3 ed,$ : b2 A5 d,$
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
BSB: P.o.rel. 6420-17,1/11
UBA: Port. ton. 55-9; Vondel 5 D 19 : 3
UBL: 1095 G 40
¶ Met muziek van Servaas de Koning. TIN 72 E 92 is een handgeschreven kopie van deze 1e druk, twintigste-eeuws handschrift uit de bibliotheek van J. te Winkel (nr. 970a). In TIN Gysbreght van Aemstelknipselmap nr. 702 een kopie van het origineel.
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile017180 - Eerste druk - Blijspel
[Joh. Bruynestein / Dirck Buysero]
De schoonste, of het ontzet van Schevening.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Gasinet, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 $de : b1 A g : b2 C5 eili
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 45, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: aan den lezer; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-C7r: het spel; C7v-8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69516; Yth. 69517
DSU: 71.626 DSU
KBH: 6 J 67 [olim: 28 J 38]; 447 G 56
TIN: 5 H 8
UBA: 691 F 119; 2762 G 26 : 1
UBL: 1091 D 16 : 5
UBU: Te Winkel 586
¶ Volgens Worp in 1683 geschreven door Joh. Bruynestein; nu, blijkens de voorrede, uitgegeven op naam van Dirck Buysero - die ook heel goed de enige auteur kan zijn. Het lofdicht is ontleend aan de Koddige opschriften (deel 3 p. 2) van Sweerts en samengesteld uit twee epigrammen van Constantijn Huygens (Worp, De gedichten van Huygens, VIII p. 333).
Ursicula017190 - Ms
Joh. Bruynestein / Dirck Buysero
Het zeemonster bevochten en overwonnen.
1683
Exemplaren:
SBH: 187 A 6017210 - Eerste druk - Blijspel
Dirck Buysero (uitg. Jan van Hoogstraten [of Jan van Hoven?])
De geschaakte gezusters.
’s-Gravenhage: Jacobus Gezelle, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A4 r$k : b2 D5 il..
Collatie: 8°: A-D8, E1; 66 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: aan den lezer; A3v: personages; A4r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68138
KBH: 848 C 16
SPB: 6.10.2.101
UBA: 692 G 25; 2762 G 26 : 2
UBL: 1091 D 15 : 3017220 - Eerste druk - Herdersklucht op muziek
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
Het boere opera, of Kloris en Roosje.
Zonder plaats: 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A2 van$: b2 A5 amo
Collatie: 8°: A8, [-A8]; [14] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A1v-A7r: het spel; A7v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 14
UBA: 689 E 96
UBL: 1094 F 62
¶ D. Buysero’s Bruiloft van Kloris en Roosje gewijzigd en verkort.
Ursicula
Facsimile017230 - Herdruk
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
Het boere-operaatje, of de bruyloft van Kloris en Roosje. Klucht-spel met zang en dans.
’s-Gravenhage: Gerrit Rammazeyn, 1706
Exemplaren:
BNF: Yth. 67440; Yth. 67441; Yth. 67442017240 - Herdruk - Kluchtspel, met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 IS$ : b2 A5 zelf
Collatie: 8°: A8, [B]1; 16, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2v-A8v: het spel; [B]1r-[B]1v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67483
Tresoar: s 321 TL
UBL: 1093 F 40 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 3 : 5
¶ Wordt door de Naamrol 1720 van Bosch (p. 17) aan Van Malsem toegeschreven017250 - Herdruk - Kluchtspel, met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 LI : b2 A5 zel
Collatie: 8°: A8, [B]1; 16, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2v-A8v: het spel; [B]1r-[B]1v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67484
KBH: 32 M 27
UB Wroclaw: 034296 : 3 : 5017260 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 ELI : b2 A5 zel
Collatie: 8°: A8, [B]1; 16, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2v-A8v: het spel; [B]1r-[B]1v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 447 G 66
TIN: 33 E 97
UBA: OK 83-5 : 1
UBL: 1091 D 15 : 1017270 - Eerste druk - Kluchtspel
[Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 EL : b2 A5 $zel
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8v: het spel,
Exemplaren:
KBH: 32 M 28
UBL: 1088 F 32 : 1017280 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
Het boere-operaatje, of de bruyloft van Kloris en Roosje.
Rotterdam: Pieter de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1712)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 se$ : b2 A5 mm
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67443; Yth. 67481; Yth. 67482
UBA: 342 H 57
Ceneton teksteditie
Ursicula017290 - Herdruk - Kluchtspel, met zang en dans
[Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Rotterdam: Pieter de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ,$ : b2 A5 er$z
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 I 64
UBGron: ’Ep ’Ep E 166 : 2
Ursicula017300 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Leiden: Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 J:$ - b1 B e$m : b2 B5 n.$
Collatie: 8°: A2, B8; [4], 14, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: lofdicht; A2v: personages; B1r-B7v: het spel; B8r-B8v: catalogus van werken van Van Ryndorp.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 19
BNF: Yth. 67485
KBH: 2213 F 7 : 3
SBH: 128 B 6 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 4 : 1
UBL: 1088 F 16 : 2
¶ Liederen worden aangegeven met dubbele komma’s voor de regel (fol. *4v).
Ursicula017310 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 EEL : b2 B2 gen
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
EHC: C 26551
UBA: 690 C 168
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
SAB Deventer 42 E 21 : 8017320 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: David (II) Ruarus, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 EEL : b2 B2 gen
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XV : 1
EHC: C 26551
UBA: 690 C 168
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :017330 - Herdruk - Blijspel met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173108 - b1 A2 IS : b2 A5 er$z - c1 A2 $of
Collatie: 8°: A8, *1; 18 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8v: het spel; [nawerk]A2: privilegie.
Exemplaren:
TIN: 4 I 63

Ursicula017340 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 gec : a2 A3 den$ - b1 A4 KRE : b2 B2 din
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 234 K 24 : 5; 447 G 67
EHC: 588009
UBA: 690 E 66 : 2
UBL: 1097 F 84; 1099 E 88 : 1
UBVU: XN.05986
Rijksmuseum, KOG 0-225 : 6
Facsimile017350 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
[Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A3 $2d - b1 A4 EL : b2 B2 ze$
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 62-8487 [olim: 1044 B 73] : 4
UBGent: BL 5010 : 8*017360 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
[Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A3 dam$d - b1 A4 ,$ : b2 B2 e$
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: (13 B 12 : 4)

¶ Aan het ex. TIN 13 B 12 : 4 ontbreken de eerste pagina’s van het B-katern, p. 17 en 18.
Facsimile017370 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A3 den$ - b1 A4 IS : b2 B2 ze$
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 I 61; 3 C 101 : 2
UBA: 1026 F 28 : 3; Vondel 1 F 22 : 2
Ursicula
Facsimile017380 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
[Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 gec : a2 A4 dam$ - b1 A4 ,$ : b2 B2 e$
Collatie: 8°: A8, π1, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel; gravure na A6.
Exemplaren:
UBA: Vondel 5 D 19 : 4017390 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A3 en$2 - b1 A4 IS : b2 B2 uz
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 33-4; Vondel 2 G 4 : 2
Facsimile017400 - Herdruk - Kluchtspel met zang en dans
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A3 n$2d - b1 A4 IS$ : b2 B2 uz
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: Vondel 2 G 24 : 2
Facsimile017410 - Herdruk
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
Boere opera, of Kloris en Roosje.
1760
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A2 an$ : b2 A5 amo
Collatie: 8°: A8; 14, [2] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67444
SBH: 128 B 6 : 1
UBL: sbh017420 - Herdruk - Kluchtspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
De bruiloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 A $ - b1 A2 LIS : b2 A5 en$r
Collatie: 8°: π2, A8; [2], 18 p. [A2, A3, A4 als A, A2, A3; A6 als A5]
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; A1r: privilege; A1v: personages; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 300 D 27
TIN: 4 B 19 : 4; 19 F 80 : 2
UBA: 690 C 182; Port. ton. 16-10; Port. ton. 30-9
UBGent: Acc 6309*
UBL: 1098 C 66 : 2
UBU: Te Winkel 772
NB Wenen: Te Winkel 772
¶ Ondertitel: met zang en dans.017430 - Eerste druk - Tafelspel
Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp
Een vermakelyke boeren bruyloft
Zonder plaats: Gedrukt voor de Lief-hebbers, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000016 - *b1 Vryers n$praat : b2 hennetje ondje,
Collatie: 16°: π8; [16] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; π2r-π8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 174 K 85017440 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirck Buysero ~ of C. Sax
Arlekyn door liefde.
’s-Gravenhage: Jacobus Gezelle, Zonder jaar (ongeveer 1715)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A n$ : b2 C z
Collatie: 8°: π2, A-B8, C1; [4], 34 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67194
GBR: 1352 G 38
SPB: 6.14.9.153
UBA: 692 E 15; OK 77-365 : 8
UBL: 1091 D 14 : 4; 1095 D 16 : 2
¶ Vlgs. Cat. UBL “Volgens v.d. Marck geschreven door Dirck Buysero. Door anderen toegeschreven aan Coenraad Sax.”
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile017450 - Eerste druk - Blijspel
J.D.E. Buzaglo (naar het Duits van Onbekend)
De edele hartstogten, of de zonderlinge ruiling.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - b1 A a : b2 F5 am
Collatie: 8°: π2, A-F8, π2; [4], 96, [4] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titelpagina; π1v: motto; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-F8v: het spel; π1r: drukfeilen; π1v: blanco; π2r-π2v: fondslijst.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67897
DSU: DSU 1721
Tresoar: A 1630 : 4 : 2
TIN: 19 E 75
UBA: 692 F 115
UBL: 1090 C 8; 1091 F 2
¶ UBL 1090 C 8 op groot papier. Bevat lijst van werken, te bekomen bij Hendrik van Kesteren.017460 - Eerste druk - Treurspel
J. de Byl
Camos, of d’Euxartze verwoestinge.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A4 eza : b2 D3 en$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2c: aan de lezer; A3r: personages; A3v-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67521 : 1
UBL: 1090 G 61017470 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
Adelheide. [Toneelspel voor kinderen].
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 E5 ide - b1 F me : b2 G5 rm - c1 H an : c2 P4 ten
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 4
KBH: 1090 B 5 : 4
UBA: O 63-2466 : 4; OK 73-702 : 4
UBL: 1090 C 10 : 4; 1090 E 58 : 15
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 4
Rotterdams Leeskabinet K 118
¶ UBL 1090 C 10 : 4 op groot papier.017480 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De bekwame leermeester.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 A5 k$ - b1 B tig : b2 B5 s$g
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 2
KBH: 1090 B 4 : 2
TIN: 13 C 1 : 3
UBA: O 63-2465 : 2; OK 69-71 : 2
UBL: 1090 C 9 : 2; 1090 E 58 : 2
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 2
¶ UBL 1090 C 9 : 2 op groot papier.017490 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De belachelijke inbeelding.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 M5 e$d - b1 N v : b2 O3 ste
Collatie: 8°: M8r-O4v; pp. [191]-[216]
Katernopbouw: O8r: titelpagina; O8v: personages; N1r-O3v: het spel; O4r-O4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 11
KBH: 1090 B 4 : 11
TIN: 19 F 105
UBA: O 63-2465 : 11; OK 69-71 : 11
UBL: 1090 C 9 : 11; 1090 E 58 : 11
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 11
¶ UBL 1090 C 9 : 11 op groot papier. Aan het ex. TIN 19 F 105 ontbreekt fol. M8.017500 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
De dwaaze verkiezing.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 L2 IE - b1L3 n.$ : b2 M5 e$d - c1 N v : c2 O3 ste
Collatie: 8°: M8r-O4v; pp. [163]-190
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 10
KBH: 1090 B 4 : 10
TIN: 52 A 69
UBA: O 63-2465 : 10; OK 69-71 : 10
UBL: 1090 C 9 : 10; 1090 E 58 : 10
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 10
¶ UBL 1090 C 9 : 10 op groot papier.017510 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De gelukkige herstelling.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 C4 ve - b1 D erb : b2 D3 van
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 4
KBH: 1090 B 4 : 4
TIN: 13 C 1 : 5
UBA: O 63-2465 : 4; OK 69-71 : 4
UBL: 1090 C 9 : 4; 1090 E 58 : 4
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 4
¶ UBL 1090 C 9 : 4 op groot papier.017520 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De gestrafte grootspreker.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR - b1 A2 rig : b2 B4 te - c1 B5 EL : c2 P4 ten
Collatie: 8°: A1r-B4v; 24 p.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 1
KBH: 1090 B 5 : 1
UBA: O 63-2466 : 1; OK 73-702 : 1
UBL: 1090 C 10 : 1; 1090 E 58 : 12
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 1
¶ UBL 1090 C 10 : 1 op groot papier. Volgens de fondslijst achter Michiel de Ruyter (1782) door C. Swaberland is deze de auteur.017530 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
De geveinsde
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 K I - b1 K2 y$e : b2 L5 ns$ - c1 M ed : P4 ten
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 6
KBH: 1090 B 5 : 6
UBA: O 63-2466 : 6; OK 73-702 : 6
UBL: 1090 C 10 : 6; 1090 E 58 : 17
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 6
¶ UBL 1090 C 10 : 6 op groot papier017540 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De kinderpokken.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 O5 D$t - b1 P y : b2 P4 ten
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 9
KBH: 1090 B 5 : 9
UBA: O 63-2466 : 9; OK 73-702 : 9
UBL: 1090 C 10 : 9; 1090 E 58 : 20
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 9
¶ UBL 1090 C 10 : 9 op groot papier.017550 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
Kleed zonder galonnen.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 D5 woo - b1 E2 eve : b2 F3 ver
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 6
KBH: 1090 B 4 : 6
TIN: 13 C 1 : 1
UBA: O 63-2465 : 6; OK 69-71 : 6
UBL: 1090 C 9 : 6; 1090 E 58 : 6
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 6
¶ UBL 1090 C 9 : 6 op groot papier.017560 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De kleine gouvernante.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str - b1 A2 e$’ : b2 A5 k$ - c1 B i : c2 O3 ste
Collatie: 8°: *4, A5; [8], 10 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina van de Zedelyke tooneelspellen; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r-*4v: voorbericht; *4v: errata; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A5v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 1
KBH: 1090 B 4 : 1
TIN: 13 C 1 : 2
UBA: O 63-2465 : 1; OK 69-71 : 1
UBL: 1090 C 9 : 1; 1090 E 58 : 1
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 1
¶ UBL 1090 C 9 : 1 op groot papier. Volgens de fondslijst achter Michiel de Ruyter (1782) door C. Swaberland is deze de auteur.017570 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De menuët.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 F4 NU - b1 F5 .$ : b2 G5 n$w - c1 H pe : c2 O3 ste
Collatie: 8°: F4r-
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 7
KBH: 1090 B 4 : 7
UBA: O 63-2465 : 7; OK 69-71 : 7
UBL: 1090 C 9 : 7; 1090 E 58 : 7
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 7
¶ UBL 1090 C 9 : 7 op groot papier.017580 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
Het ontdekte spook.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 I3 O - b1 I4 ME : b2 L g
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 9
KBH: 1090 B 4 : 9
UBA: O 63-2465 : 9; OK 69-71 : 9
UBL: 1090 C 9 : 9; 1090 E 58 : 9
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 9
¶ UBL 1090 C 9 : 9 op groot papier.017590 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De snoepsters.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 B5 s$g ste - b1 C r$g : b2 C4 ve
Collatie: 8°: B6r-C4v; [14] p. [pp. 27-40]
Katernopbouw: B6r: titelpagina; B6v: personages; B7r-C4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33: 3
KBH: 1090 B 4 : 3
TIN: 13 C 1 : 4
UBA: O 63-2465 : 3; OK 69-71 : 3
UBL: 1090 C 9 : 3; 1090 E 58 : 3
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 3
¶ UBL 1090 C 9 : 3 op groot papier.017600 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
De speeler.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 B5 EL - b1 C n$a [C als] : b2 D $d - c1 D2 O : c2 P4 ten
Collatie: 8°: B5r-D1v; [26] p. [p. 25-50]
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 2
KBH: 1090 B 5 : 2
UBA: O 63-2466 : 2; OK 73-702 : 2
UBL: 1090 C 10 : 2; 1090 E 58 : 13
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 2
¶ Ex. UBL 1090 C 10 : 2 op groot papier.017610 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
De stiefmoeder.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 G5 rm - b1 H an : b2 I5 n$Z - c1 K I : c2 P4 ten
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 5
KBH: 1090 B 5 : 5
UBA: O 63-2466 : 5; OK 73-702 : 5
UBL: 1090 C 10 : 5; 1090 E 58 : 16
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 5
¶ UBL 1090 C 10 : 5 op groot papier017620 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De styfhoofdige.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 D2 O - b1 D3 :$ : b2 E5 ide - c1 F me : c2 P4 ten
Collatie: 8°: D2r-E6b; 26 p. [p. 51-76]
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 3
KBH: 1090 B 5 : 3
UBA: O 63-2466 : 3; OK 73-702 : 3
UBL: 1090 C 10 : 3; 1090 E 58 : 14
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 3
¶ UBL 1090 C 10 : 3 op groot papier.017630 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De vernederde hoogmoed.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 G5 n$w - b1 H pe : b2 I2 ege
Collatie: 8°: G6r-I2v; 26 p. [p. 107-132]
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 8
KBH: 1090 B 4 : 8
TIN: 16 F 71
UBA: O 63-2465 : 8; OK 69-71 : 8
UBL: 1090 C 9 : 8; 1090 E 58 : 8
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 8
¶ UBL 1090 C 9 : 8 op groot papier. Aan ex. TIN 16 F 71 ontbreekt het voorwerk.017640 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
Verstandige zoon.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 L5 ns$ - b1 M ed : b2 N4 gd, - c1 N5 N : c2 P4 ten
Collatie: 8°: L7r-N4v; 28 p. [p. 173-200]
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 7
KBH: 1090 B 5 : 7
TIN: 13 C 1 : 6
UBA: O 63-2466 : 7; OK 73-702 : 7
UBL: 1090 C 10 : 7; 1090 E 58 : 18
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 7
¶ UBL 1090 C 10 : 7 op groot papier.017650 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy)
De vertaaling.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 str : a2 D3 van - b1 D5 woo
Exemplaren:
GBR: 1360 F 33 : 5
KBH: 1090 B 4 : 5
UBA: O 63-2465 : 5; OK 69-71 : 5
UBL: 1090 C 9 : 5; 1090 E 58 : 5
UB Wroclaw: 037476 : 1 : 5
¶ UBL 1090 C 9 : 5 op groot papier.017660 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
[D.S.C. [= C. Swaberland]]
De wangunstige.
In: Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A PR : a2 N5 N - b1 O NA : b2 O5 D$t - c1 P y : c2 P4 ten
Exemplaren:
GBR: 1360 F 34 : 8
KBH: 1090 B 5 : 8
UBA: O 63-2466 : 8; OK 73-702 : 8
UBL: 1090 C 10 : 8; 1090 E 58 : 19
UB Wroclaw: 037476 : 2 : 8
¶ UBL 1090 C 10 : 8 op groot papier.017670 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
C.H.
De bisschop voor Groningen.
Groningen: Seerp Bandsma, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 t/$v : b2 D $v
Collatie: 4°: A-C4, D1; [2], 24 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A1v: personages; A2rD1v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: Cat. 1891 p. 220
UBA: Port. ton. 45-5; Port. ton. 56-1
UBGent: BL 7128; Tiele 6035
UBL: 1089 B 30
UBVU: O.D. pl. 1672
Facsimile017680 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
C.H.
De bisschop voor Groningen.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 *2 $dit$ - b1 A n$t : b2 D2 $wi
Collatie: 4°: *2, A-D4; [4], 32 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: aan den lezer; *2v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 71
UBGent: Tiele 6034
Facsimile017690 - Eerste druk - Toneelspel
C.H.S.
Den verdrukten vaderlander, herstelt.
Den Haag: Dirk Munier, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A $i : b2 C2 at$g
Collatie: 8°: π2, A-D8, C2; [2], 36 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titelpagina; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; A1r-C2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 B 38
017700 - Eerste druk - Kluchtspel
C.v.B.
Klucht van Lammert met syn neus.
Rotterdam: Isaac van Waesberge, 1641
Ceneton-vingerafdruk: 164104 - b1 Aij s$gh : b2 Diij pen.
Collatie: 8°: A-D4; [32] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 128 A 55 : 12
UBA: Port. ton. 34-9
Ceneton teksteditie
Ursicula017710 - Herdruk - Kluchtspel
C.v.B.
Klucht van Lammert met syn neus.
Rotterdam: Isaac van Waesberge, 1641
Ceneton-vingerafdruk: 164104 - b1 A2 s$gh : b2 D3 ouw
Collatie: 8°: A-D4
Exemplaren:
BNF: Yi. 807
EHC: C 50572
UBA: Port. ton. 34-9017720 - Herdruk - Kluchtspel
C.v.B.
Klucht van Lammert met syn neus. Den tweeden druck.
Hoorn: Jan Pietersz (Hoorn), 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - b1 A2 $den$ : b2 D2 h$dat$
Collatie: 4°: A-C4, D2; [28] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: citaat van Vondel & personages; A2r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1130
KBH: 504 B 288
SBH: 128 A 55 : 13
UBA: Port. ton. 34-10
UBU: Moltzer 6 B 33
¶ De eerste druk (1641) staat op naam van C.v.B.017730 - Ms
Colijn Cailleu
Op die geboorte van die hertoginne van Savoye vrou Margriete.
1480
Exemplaren:
KBB: Ms. Rijksarchief Brussel no.2270017740 - Eerste druk - Voorspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken
’t Bataafsch Atheene. Voorspel, gevolgt door de liefde van Mercurius en Herse, of de herschepping van Aglauros, ter gelegenheid van de verjar. van Sophia Frederika Wilhelmina, princesse van Oranje [...]
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, 1770
Exemplaren:
BNF: Yth. 67521 : 2
UBL: 1095 B 42017750 - Eerste druk - Toneelspel
[Maria Geertruida de Cambon - van der Werken] (naar het Frans van Abbé Bruté de Loirelle)
De bevredigde vyanden.
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - b1 A2 n? : b2 A5 lot
Collatie: 8°: A-B8 [B5 als A5]; 30, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B7v: het spel; B8r: catalogus H. Constapel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67394
GBR: 1376 F 37
TIN: 5 I 4
UBL: 1094 H 31 : 1; 1096 D 38
¶ UBL 1096 D 38 op groot papier.017760 - Eerste druk - Blijspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken
Het dorpfeest, [...] ter gelegentheid der gezegende geboorte van haare doorluchtige Hoogheid, Mevrouwe de Princesse van Oranje en Nassauw, enz. enz. enz.
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A en : b2 D aa
Collatie: 8°: π1, A-C8, D2; [2], 51, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-D2r: het spel; D2v: blanco
Exemplaren:
BNF: Yth. 67833
UBL: 1094 H 30 : 1
UBU: Te Winkel 428017770 - Eerste druk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle)
Ericia, of de Vestaale.
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A o : b2 D2 erze
Collatie: 8°: π1, A-C8, D2; [2], 52 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67894; Yth. 67984; Yth. 67985
TIN: 16 G 34
UBA: 689 H 112
UBL: 1094 H 30 : 2
UB Wroclaw: 036366
¶ Bij de lijst van vertoners zijn de namen van de toneelspelers afgedrukt.017780 - Eerste druk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Hamlet.
’s-Gravenhage: Jan Hendrik Munnikhuizen, Zonder jaar (ongeveer 1778)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A yn : b2 E4 aav
Collatie: 8: π2, A-D8, E6; [4], 76 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: personages; π2v: blanco; A1r-E6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68339
KBH: 448 G 212
TIN: 7 H 52
UBA: O 62-8107 [olim: 1026 F 36]
UBL: 1094 H 31 : 3
¶ In hetzelfde jaar verscheen een narede (UBL 1094 H 31 : 4, UBA O 62-8107: 2) van 8 pagina’s naar aanleiding van de recensie in Vaderlandsche letteroefeningen 1778 (p. 96, zie ook p. 319-320).
Ceneton teksteditie
Ursicula017790 - Herdruk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Hamlet.
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A y : b2 A4 taav
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6, 2A4; [4], 76, [8] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: personages; π2v: blanco; A1r-E6v: het spel; 2A14-2A4v: nareden.
Exemplaren:
GBR: 1361 F 69
KBH: 3037 G 37
SPB: 6.10.2.98
TIN: 7 H 53
UBA: OK 63-8430 [olim: 690 G 133]
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 9 : 8
UBU: Te Winkel 669017800 - Herdruk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Hamlet.
’s-Gravenhage: Johannes François Jacobs de Agé, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A rl : b2 E5 ML
Collatie: 8°: π3, A-E8
Exemplaren:
BNF: Yth. 68338
KBH: 2118 E 2
TIN: 4 D 20 : 1
UBA: 252 B 43017810 - Eerste druk - Blijspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais)
Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd.
’s-Gravenhage en Delft: Johannes François Jacobs de Agé, en Poelman en zoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 † va : a2 †2 ont - b1 A m : b2 L3 elm
Collatie: 8°: π1, †2, A-K8, L6; [2], [4, 171, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; *1r-*2v: personages; A1r-L6r: het spel; L6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68491
KBH: 929 G 45
TIN: 4 D 21 : 1
UBA: 687 G 80
UBL: 1095 B 45; 1097 C 27
¶ UBL 1095 B 45 op best papier.;
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile017820 - Titeluitgave - Blijspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais)
Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd.
’s-Gravenhage / Delft: Johannes François Jacobs de Agé, en Poelman en zoon, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 † va - a2 †2 on - b1 A m : b2 L3 elm
Collatie: 8°: π1, †2, A-K8, L6; [2], [4, 171, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; *1r-*2v: personages; A1r-L6r: het spel; L6v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 D 110
UBA: 689 F 55; 690 B 51
UBL: 1097 C 2
¶ Behalve de titelpagina (buiten de collatie) geheel gelijk aan de uitgave van 1786. Ex. TIN 5 D 110 op groot papier. Dit exemplaar heeft het voorwoord en het laatste katern dubbel.017830 - Eerste druk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Claude Guymond de la Touche)
Iphigenia in Tauris.
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - b1 A2 ar$d : b2 E5 age
Collatie: 8°: A-E8; 78, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E7v: het spel; E8r: drukfeilen; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68564
GBR: 1376 F 39
KBH: 309 D 37
EHC: C 27607
SBH: 129 C 20
TIN: 13 H 115
UBA: OK 63-8392 [olim: 690 G 89]
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 6
UBL: 1094 H 30 : 5; 1096 D 37
NB Wenen:
GA Den Haag: Hgst 5183
¶ UBL 1096 D 37 op groot papier — De drukfeilen op fol. E8 zijn in het ex. UBA OK 63-8392 gebonden tussen fol. A1 en fol. A2
Ceneton teksteditie
Ursicula
Facsimile017840 - Eerste druk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Koning Lear.
’s-Gravenhage: Herman Hendrik van Drecht, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A2 $ho : b2 P3 and
Collatie: 8°: A- P4, [2], 118 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-P4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68805
KBH: 312 L 205
SBH: 129 C 22
TIN: 4 D 20 : 2; 54 F 80
UBA: O 62-4309
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 10 : 5
UBL: 1094 H 32; 1096 D 39
¶ UBL 1096 D 39 op groot papier.
Facsimile017850 - Herdruk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Koning Lear.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A2 O : b2 G k
Collatie: 8°: A-F8, G2; 99 [1] p.
Exemplaren:
BLL: 11766 AAA 6 : 2
BNF: Yth. 68805
KBH: 316 H 43
SBH: 73 L 61
TIN: 13 D 85 : 1
UBA: 688 B 61; 1044 B 12; O 62-4308; O 62-8494
UBL: 1095 G 54
UBU: Te Winkel 327
Harvard Houghton Neth 5319.5.35*
¶ UBA 688 B 61 op groot papier.
Facsimile017860 - Herdruk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar Jean-François Ducis / William Shakespeare)
Koning Lear.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A2 C : b2 G ly
Collatie: 8°: A-F8, G2; 99 [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G2r: het spel; G2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 54 F 81
UBA: 179108 - b1 A2 C : *b2 F5 r,$
UBN: OD Br 39699017870 - Eerste druk
[Maria Geertruida de Cambon - van der Werken] (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort)
De koopman van Smirna.
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - b1 A2 Ik$ : b2 C3 t$g
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68822
UBL: 1094 H 30 : 4
¶ Ex. UBL 1094 H 30 : 4 met een appendix in ms. 9 blzz.: “Vermeerdering met de Rol van den Scheepvaarder in den Koopman van Smirna.”017880 - Herdruk
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort)
De koopman van Smirna.
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1776
Ceneton-vingerafdruk: 177608 - b1 A2 aar : b2 B5 vre
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
UBA: 693 D 92
UBU: Te Winkel 936 : 1017890 - Eerste druk - Voorspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken
De morgenstond. Voorspel [bij] de geboorte van Willem VI.
’s-Gravenhage: Daniel Monnier, 1772
Exemplaren:
BNF: Yi. 2455
SPB: 6.14.7.28 : 3
UBL: 1095 B 43 : 2
¶ Achter MNL 5461 een beoordeling in ms. (3 pp.).017900 - Eerste druk - Kluchtspel
[Maria Geertruida de Cambon - van der Werken]
Het nieuwe jaar.
’s-Gravenhage: Daniel Monnier, voor Maart. Corver, dir. van de Nederd. schouwburg, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 he : b2 E5 eev
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 0995
TIN: 13 E 4
UBA: 689 E 12; Port. ton. 111-1
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 5 : 2
UBL: 1094 H 30 : 3
¶ Op de titelp. van UBL 1094 H 30 : 3 is het woord ‘Kluchtspel’ overplakt met een strook, waarop ‘Blijspel’ staat. Drukker o.g.v. colophon.017910 - Eerste druk - Treurspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Jean François Ducis)
Oedipus aan het hof van Admetus.
’s-Gravenhage: Johannes François Jacobs de Agé, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A t : b2 F3 al!$
Collatie: 8°: π2, A-E8, F4; [4], 88 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: personages & kort privilege getekend door auteur; π2v: blanco; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 316 L 162
SBH: 129 C 21
TIN: 13 G 73
UBA: 688 G 73; OK 63-7569
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 10 : 7
UBL: 1094 H 31 : 7; (1095 B 44)
UBN: Br 26926
¶ Ex. UBL 1095 B 44 is niet opengesneden
Ceneton teksteditie
Ursicula017920 - Eerste druk - Voorspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken
De offerhande der Bataafsche veldedelingen aan Apollo
Zonder plaats: 1770
Exemplaren:
BNF: Yth. 69282
UBL: 1095 B 43 : 1017930 - Eerste druk - Blijspel
[Maria Geertruida de Cambon - van der Werken]
Waar is ’t gezond oordeel?
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - b1 A2 e$is : b2 E3 ter
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70178
TIN: 16 G 92
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 8 : 1
UBL: 1094 H 31 : 2
Facsimile017940 - Eerste druk - Naspel
Maria Geertruida de Cambon - van der Werken
De zege-praal der min.
’s-Gravenhage: Isaac (I) Du Mee, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 A2 DE : a2 A3 nge - b1 A4 U : b2 B5 t$d
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70302
TIN: 16 C 81
UBL: 1095 B 41 : 2
¶ Naspel bij J.J. Dusterhoops vertaling van Amor en Psyche.*017950 - Eerste druk - Treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel.
Brussel: Wed. Guilliam Jacobs, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174604 - b1 B u : b2 F hu
Collatie: 4°: A-F4, G2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: lofdicht; A3r: korte inhoud & personages; A3v-A4r: voorspel; A4v-G1r: het spel; G1v: tot Momus & approbatie; G2r: privilege; G2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67027
KBB: VH 24.254 A 1 : 1
UBA: Vondel 1 F 30
UBGent: (BL 6328 : 00); BL 6425*; BL 7040 : 1
UBL: 1090 C 11 : 1
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk. — UBGent BL 7040 : 1 heeft een afwijkende titelpagina en tussen fol. A2 en A3 een extra vel met lofdichten van Delhougne en Van Langhendonck — Cammaert vertaalde ook De dichtkonst van den heere Nicolaus Boileau Despreaux. Brussel, N. Jacobs, 1754, exx. Antwerpen UA-CST MAG-P 13.277 en KVAkad. Gent A 2 E 38.
Ursicula
Facsimile017960 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van David Augustin de Brueys)
Den advocaet Patelin.
Brussel: N. Jacobs, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175404 - a1 * A : a2 ** ALR - b1 A et : b2 F IN
Collatie: 4°: π2, *4, A-E4, F2; [12], 42, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: blanco; *1r-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: approbatie en privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67057
UBGent: (BL 6329 : 08)
UBL: 1090 C 13 : 1
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk. De approbatie is getekend door N. Kerpen, het Privilege door J.B. Henricy.
Ursicula
Facsimile017970 - Eerste druk - Blijspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
Alles bedenken wy niet altyd.
Brussel: Franciscus t’ Serstevens, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A n$ : b2 H oe
Collatie: 8°: π1, A-G8, H1; [2], 58 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67111
EHC: 602948017980 - Eerste druk - Blijspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart)
Annette en Lubin.
Brussel: Franciscus t’ Serstevens, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176204 - b1 A er : b2 G s$l
Collatie: 4°: π4, A-F4, G2; [8], 52 p. [p. 52 als 53]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: blanco; π3r-π4r: lofdichten; π4v: personages; A1r-G2v: het spel.
Exemplaren:
EHC: 534001
UBGent: KVAkad. A 2 G 21 : 3017990 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes Franciscus Cammaert
Belphegor, vervormden helgeest, ofte ondersoecker van het leven der vrouwen.
Brussel: N. Jacobs, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175404 - a1 * pa - b1 A m : b2 E ck
Collatie: 4°: π2, *2, A-D4, E2; [12], 33, [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: blanco; *1r-*2r: lofdichten; *2v: personages; A1r-E1r: het spel; E1v-E2vr approbatie en privilege; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67367
UBGent: (BL 6329 : 05)
UBL: 1090 C 13 : 2
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk.
Ursicula018000 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Joannes Franciscus Cammaert
Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland.
In: De wercken van Joannes Franciscus Cammaert, het tweede deel
Brussel: G. Jacobs, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174704 - b1 B ’ : b2 F en
Collatie: 4°: π4, B-E4 [C als B], H2; [8], 53, [3] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67414
KBB: VH 24.254 A 2 : 5
UBA: O 62-6557 [olim: 694 G 28] : 5
UBGent: (BL 6328 : 10); BL 6424*
UBL: 1090 C 12 : 5
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018010 - Herdruk - Martelaarstragedie
Joannes Franciscus Cammaert
Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland.
Brussel: G. Jacobs, 1750
Exemplaren:
018020 - Herdruk - Martelaarstragedie
Joannes Franciscus Cammaert
Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland.
Jan Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1785)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 t....$ : b2 D t
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D4v: het spel.
Exemplaren:
HABW: Xb 1738 : 2
EHC: C 141386
Artesis-KC: MTOD—TV—CAMM-bloedig-1
UBGent: G 3319*
UBLeuven: BTAB 7 A 1585
Ursicula
Facsimile018030 - Eerste druk - Treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
Bloedige nederlaeg ende dood van Saul, koning van Israel.
Brussel: G. Jacobs, 1751
Exemplaren:
BNF: Yth. 67415; Yth. 67416
KBB: III 5.531 A 2/4; 8° cl XIII B Cam : 2; Cl 6.551 A 2; VH 24254 A 1 : 3 (LP)
UBGent: (BL 6328 : 02); BL 6420*; BL 7040 : 3
UBL: 1090 C 11 : 3
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018040 - Eerste druk - Treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
Constantinus Rooms-keyser, de onnooselheyt van synen sone, Crispus, ende de boosheyt van syne vrouwe, Fausta, straffende.
In: De wercken van Joannes Franciscus Cammaert, het tweede deel
Brussel: G. Jacobs, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175004 - b1 A r : b2 F $G
Collatie: 4°: π4, A-E4, F2; [8], 43, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67617
KBB: II 10.868 A; VH 24254 A 2 : 2 (LP)
Artesis-KC: MTOD—TV—CAMM-constan-1
UBA: O 62-6557 [olim: 694 G 28] : 2
UBGent: (BL 6328 : 07); BL 6417*
UBL: 1090 C 12 : 2
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018050 - Synopsis - Treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
Constantinus roomsch keyser, de onnooselheyd van zynen zone Crispus, ende de boosheyd van zyne vrouwe, Fausta, straffende.
Servais Somers, 1773
Collatie: 4°: 4 p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend018060 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
David, zegepraelende op Goliath.
Petrus Krimpe, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B l : b2 E yn
Collatie: 8°: A-D4, E2; 36 p. [p. 28-36 als 38-46]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E2r: het spel; E2r-E2v: fondslijst Kimpe.
Exemplaren:
EHC: 636490
Artesis-KC: MTOD—TV—CAMM-david-1
UBL: 1096 G 68018070 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
David zegepraelende op Goliath.
Brussel: G. Jacobs, 1751
Collatie: 4°: π8, 2π1, A-D4, 3π1; [8],[2], 32, [2] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67649
KBB: VH 24.254 A 1 : 2
UBGent: (BL 6328 : 01); BL 7040 : 2
UBL: 1090 C 11 : 2
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018080 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
David, zegepraelende op Goliath, bli-eyndig treurspel, getrokken uyt de H. Schrifture.
Jan Gimblet, Zonder jaar (ongeveer 1751)
Collatie: 4°: π1, A-D4; [2], 32 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67648
UBGent: BL 8006*; G 2739
Facsimile018090 - Herdruk
Joannes Franciscus Cammaert
David zegepraelende op Goliath.
Brussel / Gent: Philippe Gimblet, 1773
Exemplaren:
KBB: Cl 6.551 A 1 [olim 8° Cl XIII B Cam : 1]018100 - Synopsis (gedrukt)
Joannes Franciscus Cammaert
David zegepraelende op Goliath.
Wed. Michiel de Goesin, 1774
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
UBGent: G 7297 : 3
Facsimile018110 - Eerste druk - Blijspel
Joannes Franciscus Cammaert
Den deserteur.
Brussel: J.B. Jorez, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - b1 A ou : b2 E4 gen
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6; [4], 75, [1] p.
Exemplaren:
UBGent: BL 6410
Facsimile018120 - Eerste druk
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Charles Simon Favart)
De dochter qualyck bewaert.
Brussel: 1767
Exemplaren:
BNF: Yth. 67709018130 - Eerste druk
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Pierre Corneille)
Dood-baerende stantvastigheyt in den graeve van Essex onder Elisabeth, koninginne van Engeland.
In: De wercken van Joannes Franciscus Cammaert, het tweede deel
Brussel: G. Jacobs, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 174804 - b1 A ck : b2 G t$R
Collatie: 4°: π4, A-G4, 2π2; [8], 55, [1[, [4] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67758
KBB: VH 24.254 A 2 : 6
UBA: O 62-6557 [olim: 694 G 28] : 6
UBGent: (BL 6328 : 11); BL 6422*
UBL: 1090 C 12 : 6
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018140 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
De dry verliefde nichten.
Brussel: J.B. Jorez, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - b1 A T : b2 F se
Collatie: 4°: π4, A-F4; [8], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: blanco; π3r-π4r: lofdichten; π4v: personages; A1r-F4r: het spel; F4r-F4v: privilege.
Exemplaren:
UBGent: (BL 6329 : 02)
UBL: 1090 C 14 : 1
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk.
Ursicula
Facsimile018150 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Esther ofte opgang van Mardocheus ende ondergang van Aman.
Brussel: G. Jacobs, 1749
Exemplaren:
BNF: Yi. 2406
KBB: VH 24.254 A 1 : 5
UBGent: (BL 6328 : 04); BL 7040 : 5
UBL: 1090 C 11 : 5
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018160 - Eerste druk - Treurspel
Joannes Franciscus Cammaert
Gestrafte minlust, ofte rampsaelige ontrouw in Maria van Arragon, vrouwe van den roomschen keyser Otho den derden.
In: De wercken van Joannes Franciscus Cammaert, het tweede deel
Brussel: G. Jacobs, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175004 - b1 A LL : b2 F en
Collatie: 4°: π4, A-E4, F2; [8], 42, [2] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68151
KBB: VH 24.254 A 2 : 3
UBA: O 62-6557 [olim: 694 G 28] : 3
UBGent: (BL 6328 : 08); BL 6421*
UBL: 1090 C 12 : 3
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018170 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Den heere de Pourceaugnac.
Brussel: N. Jacobs, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175404 - a1 * A - b1 A yn : b2 F .
Exemplaren:
BNF: Yth. 68370
EHC: C 27203
UBGent: (BL 6329 : 06)
UBL: 1090 C 13 : 3
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk.
Ursicula018180 - Eerste druk - Kluchtspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend)
Den hervonden man.
Brussel: J.B. Jorez, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - a1 * ge - b1 A n : b2 F F.
Collatie: 4°: π3, A-E4, F1; [6], 40, [2] p.
Exemplaren:
UBGent: Acc. 33647*; (BL 6329 : 04)
UBL: 1090 C 14 : 2
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk.
Ursicula
Facsimile018190 - Eerste druk
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend)
Den hoogmoedigen.
Brussel: J.B. Jorez, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - a1 A eer : b2 F n
Collatie: 4°: π4, A-F4, 2π1; [8], 49, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: blanco; π3r-π4r: lofdichten; π4v: personages; A1r-F4v: het spel; 2π1r-2π1v: privilege.
Exemplaren:
UBGent: (BL 6329 : 03)
UBL: 1090 C 14 : 3
¶ Ex. UBGent BL 6329 bevat alleen het voorwerk.
Ursicula018200 - Eerste druk - Blijspel met zangen
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean-François Guichard)
Den hout-kliever, ofte de dry wenschen.
Brussel: J.B. Jorez, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - b1 A l : b2 D4 er$
Collatie: 8°: π3, A-D8, 2π1; [6], 65, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: lofdichten; π3v: personages; A1r-2π1r: het spel; 2π1v: approbatie.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68464
UBL: 1090 C 15 : 6
Facsimile018210 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Joas seven-jaerig koning van Juda; van de moord bevrijd door Josoba, opgevoed onder het bestier van Joiada, en vruchteloos vervolgt door Athalia.
Brussel: G. Jacobs, 1748
Ceneton-vingerafdruk: b1 B i : b2 H lt
Exemplaren:
BNF: Yth. 68628
KBB: VH 24.254 A 1 : 4
UBGent: (BL 6328 : 03); BL 7040 : 4
UBL: 1090 C 11 : 4
¶ Ex. UBGent BL 6328 bevat alleen het voorwerk.
Facsimile018220 - Eerste druk - Blijspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
Den koning en den pachter.
Brussel: Franciscus t’ Serstevens, 1764
Ceneton-vingerafdruk: 176404 - b1 A oor : b2 I ’$
Collatie: 4°: π2, A-I4; [4], 72 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: lofdichten; π2v: personages; A1r-I2v: het spel; I2v: approbatie.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68803
UBGent: KVAkad. A 2 G 21 : 5
UBL: 1090 C 15 : 2
Facsimile018230 - Herdruk - Zangspel
[Joannes Franciscus Cammaert] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine)
Den koning en den pachter.
Amsterdam / ’s-Gravenhage: Henri Constapel, / C.H. le Febure, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 17608 - b1 A2 taan : b2 D2 $ma
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages & echtheidsverklaring; A2r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68804
KBH: NMI 2 G 25 : 11
TIN: 13 C 10
UBA: Port. ton. 38-14
UBL: 1097 G 62
¶ De echtheidsverklaring is namens “De Brusselse Musicanten” getekend door de boekverkoper H. Constapel.018240 - Eerste druk - Boertig muziekspel
Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot)
Den kuyper.
Brussel: J.B. Jorez, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A ên : b2 D t$a
Collatie: 8°: π4, A-C8, D2; [8], 51, [1]