CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 970 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
GADGemeente-Archief Dordrecht
    (Diversa Sed Una)
Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1320
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2300
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 5. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 6. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 7. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 9. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 10. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 12. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 13. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 14. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 15. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 16. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 17. Asotus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 18. Iosephus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 19. Lazarus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 20. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius facsimile
 21. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 22. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 24. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 25. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 26. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 27. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 28. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 29. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile
 30. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 31. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile
 32. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 33. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 34. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 35. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 36. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 37. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 38. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 39. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 40. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile en facsimile
 41. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 42. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 43. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 44. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 45. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 46. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 47. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 48. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 49. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 50. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 51. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 52. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 53. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 54. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 55. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 56. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 57. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 58. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 59. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 60. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 61. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 63. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 64. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 65. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 66. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 67. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 68. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 69. Naaman (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus teksteditie
 70. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 71. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 72. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 73. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 74. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 75. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 76. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 77. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 78. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 79. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 80. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 81. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 82. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 83. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 84. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 85. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 86. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 87. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 88. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 89. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 90. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 91. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 92. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 93. Trebellius (1617) door Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 94. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 95. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 96. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 97. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 98. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 99. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 100. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 101. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 102. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 103. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 104. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 105. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 106. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 107. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 108. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 109. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 110. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 111. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 112. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 113. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 114. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 115. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 116. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 117. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 118. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 119. Ian Soetekau (1621) facsimile (idem herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 120. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 121. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 122. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 123. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 124. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 125. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 126. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 127. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 128. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 129. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 130. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 131. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 132. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 133. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 134. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 135. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 136. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 137. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 138. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 139. Het vonnisse van Anastasius (1628) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 140. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 141. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 142. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 143. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 144. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 145. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 146. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 147. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 148. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 149. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 150. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 151. Nabuchodonosor (1631) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 152. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 153. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 154. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 155. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 156. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 157. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 158. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 159. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 160. Jason en Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 161. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 162. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 163. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 164. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 165. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 166. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 167. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 168. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 169. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 170. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 171. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 172. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 173. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 174. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 175. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 176. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 177. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 178. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 179. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 180. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 181. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 182. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 183. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 184. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 185. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 186. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 187. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 188. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 189. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 190. Conversio S. Augustini (1638) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 191. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 192. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 193. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 194. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 195. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 196. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 197. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 198. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 199. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 200. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 201. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 202. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 203. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 204. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 205. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 206. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 207. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 208. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 209. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 210. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 211. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 212. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 213. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 214. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 215. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 216. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 217. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 218. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 219. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 220. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 221. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 222. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 223. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 224. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 225. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 226. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 227. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 228. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 229. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 230. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 231. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 232. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 233. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 234. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 235. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 236. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 237. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 238. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 239. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 240. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 241. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 242. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 243. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 244. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 245. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 246. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 247. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 248. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 249. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 250. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 251. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 252. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 253. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 254. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 255. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 256. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 257. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 258. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 259. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 260. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 261. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 262. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 263. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 264. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 265. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 266. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 267. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 268. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 269. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 270. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 271. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 272. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 273. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 274. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 275. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 276. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 277. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 278. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 279. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 280. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 281. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 282. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 283. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 284. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 285. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 286. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 287. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 288. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 289. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 290. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 291. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 292. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 293. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 294. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 295. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 296. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 297. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 298. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 299. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 300. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 301. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 302. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 303. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 304. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 305. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 306. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 307. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 308. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 309. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 310. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 311. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 312. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 313. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 314. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 315. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 316. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 317. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 318. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 319. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 320. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 321. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 322. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 323. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 324. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 325. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 326. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 327. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 328. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 329. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 330. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 331. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 332. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 333. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 334. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 335. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 336. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 337. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 338. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 339. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 340. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 341. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 342. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 343. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 344. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 345. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 346. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 347. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 348. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 349. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 350. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn facsimile
 351. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 352. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 353. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 354. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 355. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 356. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 357. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 358. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 359. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 360. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 361. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 362. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 363. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 364. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 365. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 366. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 367. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 368. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 369. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 370. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 371. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 372. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 373. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 374. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) facsimile
 375. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 376. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 377. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 378. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 379. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 380. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 381. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 382. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 383. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 384. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 385. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 386. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 387. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 388. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 389. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 390. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 391. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 392. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 393. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 394. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 395. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 396. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 397. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door Jezuïeten van Cassel facsimile
 398. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 399. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 400. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 401. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 402. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 403. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 404. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 405. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 406. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 407. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 408. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 409. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 410. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 411. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 412. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 413. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 414. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 415. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 416. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 417. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 418. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 419. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 420. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 421. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 422. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 423. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 424. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 425. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 426. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 427. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 428. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 429. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 430. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 431. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 432. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 433. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 434. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 435. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 436. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 437. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 438. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 439. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 440. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 441. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) facsimile
 442. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 443. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 444. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 445. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 446. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 447. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 448. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 449. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 450. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 451. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 452. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 453. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; herdruk (1700) teksteditie; facsimile
 454. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 455. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 456. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 457. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 458. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 459. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 460. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 461. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 462. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 463. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 464. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 465. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 466. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 467. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 468. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 469. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 470. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 471. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 472. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 473. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 474. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluimer facsimile
 475. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 476. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 477. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 478. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 479. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 480. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 481. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 482. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 483. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 484. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) facsimile
 485. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 486. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 487. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie
 488. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 489. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 490. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 491. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 492. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 493. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 494. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 495. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 496. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 497. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 498. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 499. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 500. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 501. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 502. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 503. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 504. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 505. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 506. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 507. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 508. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 509. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 510. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 511. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 512. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 513. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 514. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 515. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 516. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 517. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 518. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 519. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 520. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 521. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 522. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 523. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 524. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 525. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 526. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 527. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 528. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 529. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 530. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 531. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 532. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 533. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 534. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 535. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 536. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 537. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 538. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 539. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 540. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 541. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 542. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 543. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 544. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 545. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 546. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 547. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 548. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 549. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 550. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 551. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 552. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 553. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 554. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 555. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 556. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 557. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 558. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 559. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 560. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 561. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 562. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 563. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 564. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 565. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 566. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 567. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 568. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 569. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 570. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 571. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 572. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 573. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 574. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 575. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 576. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 577. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 578. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 579. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 580. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 581. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 582. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 583. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 584. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 585. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 586. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 587. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 588. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 589. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 590. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 591. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 592. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 593. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 594. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 595. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 596. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 597. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 598. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 599. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 600. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 601. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 602. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 603. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 604. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 605. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 606. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 607. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 608. David ad speluncam Engaddi (1699) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 609. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 610. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 611. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 612. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 613. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 614. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 615. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 616. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 617. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 618. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 619. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 620. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 621. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 622. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 623. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 624. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 625. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 626. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 627. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 628. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 629. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 630. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 631. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 632. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 633. Den vreedsamighen Abraham (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 634. Abraham le pacifique (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 635. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 636. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 637. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 638. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 639. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door Jezuïeten van Gent facsimile
 640. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 641. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 642. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 643. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 644. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 645. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 646. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 647. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 648. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 649. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 650. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 651. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 652. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 653. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 654. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 655. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 656. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 657. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 658. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 659. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 660. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 661. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 662. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 663. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 664. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 665. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 666. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 667. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 668. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 669. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 670. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 671. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 672. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 673. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 674. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 675. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 676. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 677. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 678. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 679. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 680. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 681. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 682. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 683. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 684. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 685. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 686. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 687. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 688. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 689. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 690. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 691. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 692. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 693. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 694. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 695. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 696. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 697. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 698. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 699. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 700. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 701. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 702. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 703. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 704. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 705. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 706. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 707. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 708. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 709. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 710. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 711. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 712. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 713. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 714. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 715. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 716. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 717. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 718. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 719. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 720. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 721. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 722. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 723. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 724. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 725. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 726. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 727. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 728. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 729. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 730. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 731. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 732. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 733. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 734. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 735. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 736. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 737. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 738. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 739. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 740. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 741. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 742. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 743. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 744. Alexander en Mathildis (1720) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 745. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 746. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 747. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 748. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 749. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 750. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 751. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 752. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 753. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 754. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 755. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 756. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 757. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 758. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 759. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 760. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 761. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 762. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 763. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 764. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 765. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 766. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 767. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 768. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 769. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 770. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 771. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 772. Manlius Torquatus (1724) door Jezuïeten van Brugge facsimile
 773. David tragoedia (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 774. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 775. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 776. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 777. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 778. Cyrus tragoedia (1726) door Jezuïeten van Gent facsimile
 779. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 780. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 781. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olympie (1728) teksteditie
 782. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 783. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 784. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 785. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 786. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 787. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 788. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 789. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 790. Marcus Attilius Regulus (1730) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 791. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 792. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 793. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 794. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 795. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 796. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 797. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 798. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieperen facsimile
 799. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 800. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 801. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 802. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 803. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 804. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 805. Sedecias (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 806. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 807. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 808. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 809. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 810. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 811. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 812. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 813. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 814. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 815. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 816. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 817. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 818. Jacobus (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 819. Umbra (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 820. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 821. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 822. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 823. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 824. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 825. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 826. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 827. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 828. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 829. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 830. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 831. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 832. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 833. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 834. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 835. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 836. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 837. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 838. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 839. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 840. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 841. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 842. Michael et Linus (1747) door Jezuïeten van Gent facsimile
 843. Hypocrita (1747) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 844. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 845. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 846. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 847. Heliodorus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 848. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 849. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 850. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 851. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 852. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 853. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 854. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 855. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 856. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 857. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 858. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 859. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 860. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 861. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 862. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 863. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 864. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 865. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 866. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 867. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 868. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 869. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 870. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 871. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 872. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 873. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 874. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 875. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 876. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 877. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 878. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 879. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 880. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 881. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 882. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 883. Eliacim et Joachaz (1763) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 884. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 885. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 886. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 887. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 888. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 889. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 890. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 891. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 892. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 893. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 894. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 895. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 896. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 897. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 898. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 899. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 900. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 901. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 902. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 903. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 904. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 905. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 906. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 907. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 908. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 909. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 910. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 911. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 912. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk, 1774) door Lucas Pater teksteditie
 913. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 914. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 915. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 916. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 917. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 918. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 919. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 920. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 921. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 922. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 923. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 924. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 925. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 926. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 927. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 928. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 929. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 930. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 931. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 932. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 933. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 934. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 935. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 936. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 937. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 938. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 939. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 940. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 941. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 942. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 943. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 944. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 945. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 946. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 947. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 948. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 949. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 950. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 951. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 952. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 953. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 954. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 955. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 956. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 957. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 958. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 959. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 960. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 961. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 962. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 963. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 964. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 965. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 966. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 967. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 968. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 969. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 970. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 971. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 972. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 973. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 974. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands