Roeland van Engelen: Pastor-fido verduyts. ca. 1653.
Naar Il pastor fido (1590) van Giovanni Baptista Guarini.
Uitgegeven door drs. Nanny ’t Hart
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton025950Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue
[
fol. π1r: gegraveerde titelpagina]

Pastor-Fido
Verduyts.

A. Diepenbeek Inv: C. Van Coukercken fecit.[fol. π1v: blanco]

[fol. A1r]
SChoon geslacht het-welck, als in helle-Iucht zonne-stralen; waar, dat, der mannen om-zucht, hyght onder ’t wapentuych: ende den lof daar verkregen draaght ’t uwer Fanen op. Weerdicht deze overzetting als door uwe machten volbrocht; waar myn onvruchtbaar bryn kracht heeft verworven; zinde met’d oogen van den zin een licht van uwe Hemelsche schoonheden. Ende als ygen aan den Arend de lucht, de swingen tot het sweven, zoo kompt uw tou al wat weerdich in dezen Rym kan ghevonden worden: ’t geen dat overblyft, als niit genouch gheschaaft, liift hiir af het beste te dencken; hetwelck door uwe aangeborene goudertirenthyt niit anders en zal worden aanveert, wanneer gedenckt dat den Opdrager is van zoo vele deughden.

Ootmoudighen Dinaar R.V.E,[fol. A1v]

De handelingh in Arkadia.

SIlvio. Zoon van Montano belooft aan Amarilli.
Linko. Eenen ouwden man dinaar van Montano.
Mirtillo. Verliift op Amarilli,
Ergasto. Vrint van Mirtillo.
Koriska. Een Nimph in jaren verliift op Mirtillo.
Montano. Den oppersten Prister Vader van Silvio.
Titiro. Vader van Amarillis.
Dameta. Eenen ouwden man dinaar van Montano.
Satir. Half-bouck half-mensch, verliift op Koriska.
Dorinda. Verliift op Silvio.
Lupino. Dienstknecht van Dorinda.
Amarillis. Dochter van Titiro.
Nikandro. Eersten onder-Prister.
Koridon. Verliift op Koriska.
Karino. Eenen ouwden man ghemeent Vader van Mirtillo.
Uranio. Eenen ouwden man vrint aan Karino.
Bode.
Tirenio. Eenen blinden. Propheet.
                        RY.    {
{
Schaap-herders.
Jaghers.
Nimphen.
Pristers.
Continue

Tekstkritiek: