Ursicula/Ceneton - Jezuïeten van Cassel - De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort - 1666

SJCasselAdonias1666p01 SJCasselAdonias1666p02 SJCasselAdonias1666p03 SJCasselAdonias1666p04