Woordenlijst Ceneton

De volgende betekenissen zijn specifiek voor de contekst van het vermelde toneelstuk
 1. Aalwaardig. Onbezonnen, lichtzinnig (Jacob Cats: Aspasia: aelwaerdigh)
 2. Aaszak. Goocheltas (Samuel Coster (?): Een Quacksalver met zijn Knecht: aessack)
 3. Adviseren. Berichten (Reinier Bontius: Beleg van Leiden: adviseeren)
 4. Affnezen. Tot rafels afslijten (Jan van Paffenrode: Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel: afgefneest)
 5. Afgekeurd. Uitverkoren (Joost van den Vondel: Hierusalem verwoest: afgekeurd)
 6. Afgericht. Doorslepen, doortrapt (Coenraad Droste: Jacoba van Beyeren: afgeregte)
 7. Aflorsen. Aftroggelen, afhandig maken (Thomas Asselijn: Kraam-bedt of kandeel-maal: of lorst)
 8. Aigrette. Sieraad, in de vorm van een bos witte veren of pluimen, van edelmetalen, edelstenen of parels, dat op tulband, hoed of pruik gedragen wordt (Onno Zwier van Haren: Agon sultan van Bantam: Aigret)
 9. Ameloos. Ademloos (Jan Zoet: Clorinde en Dambise: ameloosen)
 10. Amme. Voedster (Joost van den Vondel: Hippolytus: am)
 11. Appelgrauw. Paard met appelgrijze huid (Pieter Langendijk: De wiskunstenaars: appelgraauw)
 12. Astur. Een vogelsoort; de astur palumbarius is de havik (Joost van den Vondel: Maeghden: Astur)
 13. Aterling. Bastaard (Coenraad Droste: Jacoba van Beyeren: Aterlingen)
 14. Baar. (Eigenlijk: schuine) streep op een wapen (Jan van Paffenrode: Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel: baer)
 15. Bag. Edelsteen; kostbaarheid (Jacob Cats: Aspasia: maeghe-bag)
 16. Baffen. Eten (Vertaling van Molière: Poursionak: baffen)
 17. Barg. Gesneden varken (Jan van Gijzen: De varke markt: Berg)
 18. Bardezaan. Houw- en stootwapen, een soort hellebaard (A. Tr.: De lust tot welstandt: bardesaen)
 19. Barnoven. Brandend-hete oven (Joost van den Vondel: Faëton: barrenoven)
 20. Bast. Strop (Jan van Paffenrode: Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel: bast)
 21. Bedelofte. Belofte die men zal voldoen als de goden het gebed verhoren (Geeraerdt Brandt: De veinzende Torquatus: beedeloft)
 22. Behay. Poeha, overdreven gezwets (Jan Barentsz.: Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge: behay)
 23. Besukt. Beroerd, verdraaid, ellendig (Jan Harmensz Krul: Klucht van Drooghe Goosen: besuckt)
 24. Betiel. Schotel (Andries Pels: Julfus: betielen)
 25. Betrappen. Overvallen (Reinier Bontius: Beleg van Leiden: betrapt)
 26. Beukelaar. Schild (Joost van den Vondel: Maeghden: beuckelaer)
 27. Beuling. Worst; maar potjebeuling is een gekookte spijs van gort of rijst, met krenten of boter (Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelyks bedrog: potje beuling)
 28. Bogger. Ketter (Jacob Vleugels: Bergen op Zoom: Boggers)
 29. Born (ook Bort, Boort). Bron, oorsprong; levensbeginsel (Adriaen van den Bergh: Ieronimo: borren)
 30. Blindhokken. Blinddoeken; misleiden, verblinden (Theodoor Rodenburgh: Casandra: Blind-hokkich en blindt-hokte)
 31. Bloemen. Zijn gevoeg doen (Boertighe klucht van de feyl: bloemen)
 32. Bragoen. Versiersel op de schouder van een Spaanse mantel (Adriaen van den Bergh: Don Jeronimo, marschalck van Spanjen: bragoen)
 33. Broedertje. Poffertje (Pieter Langendyk: De zwetser: broedertjes)
 34. Bremmen. Met de keel een geluid maken om de aandacht te trekken (Joost van den Vondel: Peter en Pauwels : brem)
 35. Brouwt. Brouwsel, vat vol gebrouwen bier (P. Q. X. W.: Hontghe bijt my niet: brout)
 36. Brussen. Plagen (Nil Volentibus Arduum: De schilder door liefde: brussen)
 37. Bijze: Scherpe koude noordenwind (J. Schouwenbergh: Sigismundus, prinçe van Poolen: bijs)
 38. Caveson. Of cavesson: neusriem, onderdeel van een paardenhoofdstel (Cornelis van Vlooswijk: Philedonius: caveson)
 39. Ces. Boedelafstand (Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker: Ses)
 40. Cockuit. Koekoek (rederijkers (uit Wachtebeke?): Een ghenouchelicke clute van nu noch: cochuit)
 41. Constabel. Opzichter over de kannoniers (Gerard van Spaan: Opkomst der Oostindische Compagnie: Konstapel)
 42. Corrosief. Bijtend middel; vergif (Thomas Asselijn: De stiefmoer: corosyf)
 43. Cymar. Sjaal (oosters kledingstuk) ( Jacques Japin: Arlekyn Hulla: Cymaar)
 44. Cijns. Belasting (Claude de Grieck: Den Grooten Bellizarius : Chijnse)
 45. Dadingen. Een vergelijk treffen (H. Brouwer: Het belegh van Leyden: dadinght)
 46. Deluwheyt. Vaalheid, fletsheid (Daniel Mostart: Mariamne: deluwheyt)
 47. Diefhenker. dievenhanger, beul] (Cornelis van Ghistele, Andria: dief hencker)
 48. Diefhenkers. Op de manier van een diefhenker, onbarmhartig (Abraham Bogaert, ’t Nieuwgierig Aegje: diefhenkers)
 49. Doente. Gedrag (Theodoor Rodenburgh: Wraeckgierigers treur-spel: doent)
 50. Dretsen. Bespatten (met viezigheid) (Vertaling van Molière: Poursionak: gedrest)
 51. Duivenslag. Toestel waardoor de duiven hun hok wel in, maar niet uit kunnen gaan (H. Brouwer: Het ontset van Leyden: slacht)
 52. Dut. Misslag, fout (Daniel Mostart: Mariamne: dut)
 53. Duyst. Duizend (Abraham de Koningh:: Duyst)
 54. Ebbekin. Sullig persoon (Jan Sievertsz Kolm: Malle Jan Tots boerdige vryeri: ebbe kijn)
 55. Eechenis. Lies (Latijn: inguen) (Antonides van der Goes: Trazil: eechenis)
 56. Elfrib. Bijzonder lange persoon (Jelis Noozeman: Klucht van Krijn Onverstant, of vrouwen parlement: ellefrib)
 57. Faro. Biersoort (een zoet bier) (Klucht van de Schoester: faro)
 58. Fartel. Loop (Adriaen Boelens: De oneenige trouw: fartel)
 59. Fepper. 1. Drinker; 2. Glas (Ysbrand Vincent: Loon naar wérk: fepper)
 60. Feil. Dweil (Boertighe klucht van de feyl: Feyl)
 61. Feilen. Dweilen (Jam van Arp: Boertighe clucht van Claes Klick: faylt)
 62. Ferwielen. Fluwelen (Jelis Noseman: Hans van Tongen: ferwiele)
 63. Fijken. Neuken (Willem van Bruyningen: Vlaemsche klucht van Jakus Smul: fijken)
 64. Filou. Bedrieger (Frans Ryk: De hedendaagse bankroetier: filou)
 65. Fits. Fel, heftig, vinnig (Jacob Cats: Aspasia: fits)
 66. Flabbe. Praatzieke tong (Jacob Cats: Aspasia: flabbe)
 67. Flonk. Klap, oorveeg (Nil Volentibus Arduum: Malle wedding: flonk)
 68. Fnazel. Vezel, draadje, pluisje (De gewaande weuwenaar, derde deel: fnazel)
 69. Fommelen. Kreuken (Isaac Burchoorn: Mey-spel: gefommelt)
 70. Fontange. Hoog dameskapsel (Petrus Burman: Redenvoering voor de comedie: fontagnes)
 71. Fluwijn. Steenmarter; scheldwoord voor lastige vrouwen (Adriaen Boelens: De glasen doctoor: floijn)
 72. Furiedoos. Sirihdoos, waarin in Nederlands Indië betelbladeren voor het kauwen werden bewaard (Dirk van Hogendorp: Kraspoekol; of de slaaverny: furiedoos)
 73. Gaal. Weeffout (Pieter Schaak: Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger: gaal)
 74. Galonneren. Versieren met goud- of zilverboordsel; idealiserend voorstellen (Maria Geertruida de Cambon: Het huwelyk van Figaro: gegallonneerd)
 75. Genan. Naamgenoot (Joost van den Vondel: Zunchin: genan)
 76. Generen, zich. Zich redden, zich in leven houden, de kost verdienen (Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafel-spel van eenen Quacksalver: my generen)
 77. Gerit. Drukte, toeloop (Antonides van der Goes: Trazil: gerit)
 78. Gistvat. Vat waarin de bakker het deeg laat gisten (Melchior Willems: Klucht van het bakkers knaapje: Gestvaatje)
 79. Gortig. Lijdend aan gort, een varkensziekte (Jan van Gijzen: De varke markt: gortig)
 80. Haal. Het getakte ijzer, of anders de ketting, waaraan ketel of pot over ’t vuur wordt gehangen (Gerr. Severins van Cuilla: Klucht van Pieter Soet-Vleys: hael)
 81. Haanrei. Bedrogen echtgenoot, hoorndrager, cocu; sul (Ysbrand Vincent: Pefroen met ’et schaapshooft: haanrey)
 82. Haberdas. Alsjeblieft! (Jan Frederik Vijgh: Klucht van Jaep Ront-voet: Haberdas)
 83. Haft. Eendagsvlieg (Jacob Cats: Aspasia: haft)
 84. Hageneveld. Voortreffelijk (van Haag-aan-veld, voortreffelijkpersoon) (Abraham Bogaert, ’t Nieuwgierig Aegje: hageneveld)
 85. Harpuis. Soort hars, gebruikt om schepen te teren en als brandmiddel (vooral bij zeegevechten) (Willem Godschalck van Focquenbroch: Tymon van Lucianus: harpuis)
 86. Hekelen. (ook:) Scheuren (Adriaen Boelens: De oneenige trouw1648: hekel)
 87. Hoerendop. Hoerenloper (Molenhof: Krollende Ritzaart: Hoerendop)
 88. Hongerlijn. Jas met mouwen (Jacob Cats: Aspasia: hongerlijn)
 89. Hapschaar. Schoutsknecht, dievenvanger (Vertaling van Molière: Poursionak: Absjaers)
 90. Hui. Wei, melk zonder vet (Jan van Gijzen: De varke markt: Huy)
 91. Huisblas. Vislijm (Ysbrand Vincent: Loon naar wérk: huisblas)
 92. Huishen. Vrouw die graag thuis zit, als een huismus (Pieter de la Croix: De gewaande advocaat: huyshen)
 93. Jufferknaap. Bij de vrouwen in de smaak vallende jongeman (Pieter Schaak: Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger: Jufferknaap)
 94. Jadder. Uier (Joost van den Vondel: Salomon: jadders)
 95. Kakelbuurt. Buurt waar men kakelt of roddelt (Melchior Willems: Klucht van het bakkers knaapje: keekelbuurt)
 96. Kamergang. Ontlasting, stoelgang (Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw: De liefdendokter: kamergang)
 97. Kamoes. Kamuisleer, zwartgeverfd gemzenleder (Dirk van Hogendorp: Kraspoekol, of de slaverny: kamuisleeren)
 98. Kaper. Een hoofddeksel voor vrouwen, bestaande in eene, het geheele hoofd omsluitende muts, waaraan een afhangende, breede, den nek, de schouders en gedeeltelijk ook de borst bedekkende strook: de mantel (Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker: Kapers)
 99. Kapeson. Bit of breidel voor onhandelbare paarden (L. capistrum) (Petrus Burman: Redenvoering voor de comedie: kapercon)
 100. Keest. Pit, kern (van een vrucht); pit, kracht, geest (van een persoon) (Adriana van Ryndorp: De driftige minnaars: keest)
 101. Keilen. Kegelen; zeilen (Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim: keilen)
 102. Kevelkin. Een scherp uitstekende kin (Lodewijk Meyer: De loogenaar: keevirkin)
 103. Kevie. Kooi; kabinetskast; bedstede (De klucht van de saus: Kevi)
 104. Kippen. Uitkiezen (Abraham Sybant: De dolle bruyloft: kippen)
 105. Klets. Krediet (Jelis Noseman: Beroyde student: klets)
 106. Kleumkous. Kouwelijke vrouw (Ysbrand Vincent: Pefroen met ’et schaapshooft: kleumkous)
 107. Klik. Kolfstok (Jam van Arp: Boertighe clucht van Claes Klick: klick)
 108. Knap. Voedsel (Kaat Mossel voor den throon van Belzebub: knap)
 109. Koljon. Lafaard, Frans: couillon (Frans Rijk: De belachchelyke erfgenaam: Koljon)
 110. Kordewagen. Wagen die gekruid (voortgeduwd) wordt, steekkar (Jan van Hoogstraten: De verliefde kók: kordewagen)
 111. Kortegaard. Arrestantenlokaal (C. Kastricum: De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis : kortegaard)
 112. Kouw. Kooi (Joost van den Vondel: Maria Stuart: kou)
 113. Kraankind. Werkman aan een stadskraan (De gewaande weuwenaar tweede deel: Kraan-kinds)
 114. Krawagie. Schurft (Pieter Elzevier: Broekdragende vrouw: krawagie)
 115. Kroost. Gezicht, gelaatstrekken (Daniel Mostart: Mariamne: kroost)
 116. Kuf. Kroeg, herberg (Thomas Asselyn: Melchior, baron de Ossekop: kuffen)
 117. Kween. Homoseksueel (Adriaen Boelens: De oneenige trouw1648: queen)
 118. Kwast in folio. Grote gek (Simon Stijl: Krispyn Filozoof: kwast in Folio)
 119. Kwispelen (ook: Kwesperen). Met een tuchtzweep slaan, geselen (Adriaen Boelens: De oneenige trouw1648: quesperen)
 120. Labberdaan. Gezouten kabeljauw (Andries Pels: Julfus: labberdaan)
 121. Labbesoet. Kwaadspreekster (ironisch) (Jacob Cats: Aspasia: labbesoet)
 122. Lamfer. Fijn gaas, of: sluier van dat gaas (Nil Volentibus Arduum: De schilder door liefde: lamfer)
 123. Lanst. Landsknecht, soldaat; jonge man, vriend (Lodewyk Meyer: De loogenaar: Lanst)
 124. Leewieken. Van een vogel de vleugelwiekgeledingen, waaraan de groote slagpennen zijn bevestigd, in het gewricht afsnijden; figuurlijk: definitief kortwieken (Jan van Paffenrode: Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel: Geleewiekt)
 125. Lepelzucht. Honger (De klucht van Scheele Griet: lepelzucht)
 126. Leus. Wachtwoord (Theodoor Rodenburgh: Casandra: leuze)
 127. Liestentje. Liefste (Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon: liestentje)
 128. Luimen. Scherp kijken of opletten, vaak met valsheid, en gewoonlijk met baatzuchtige bedoelingen; loeren (Isaac van Damme: Amphitryo: luymt)
 129. Luisteren. Fluisteren (Nil Volentibus arduum: De schaakingen: luistert)
 130. Maal. Zak, tas, knapzak (Willem van Bruyningen: Vlaemsche klucht van Jakus Smul: mael)
 131. Maalslot. Hangslot op een brievenzak (J. Schouwenbergh: Sigismundus, prinçe van Poolen: maalslot)
 132. Makron. Koekje (van bloem en suiker, gebakken op een stukje eetpapier) ( Jacques Japin: De lastigheid der rykdommen: Makron)
 133. Malleweb. Domme babbelaar (Jacob Cats: Aspasia: malleweb)
 134. Meerse. Mars, mand met koopwaar (Joost van den Vondel: Pascha: Meersche)
 135. Mensenongeltoorts. Toorts van menselijk vet (Joost van den Vondel: Palamedes: menschenongeltoorts)
 136. Mengel. Een inhoud van ongeveer een liter (Klucht van de Schoester: mengels)
 137. Mengelen. Drinkbeker of -glas met een inhoud van ongeveer een liter (Andries Pels: Julfus: minglen)
 138. Meugebet. Iemand die men kiest omdat men de gewenste persoon niet krijgen kan (Lodewyk Meyer: De loogenaar: Meugebet)
 139. Meuken. Zacht worden (Ysbrant Vincent: De leevendige doode: meuken)
 140. Mie. Bodeloon; (vandaar:) bericht (Daniel Mostart: Mariamne: miê)
 141. Mieg. Urine (Jan Vos: Klucht van Oene: miegh)
 142. Minioot. Lief, aardig (Jan van Hoogstraten: De verliefde kók: minjoot)
 143. Moezel. Doedelzak (Jacob Cats: Aspasia: moesel)
 144. Mogespan. Machtig paardenspan (Catharina Questiers: Casimier: mogespant)
 145. Mortje. Moedertje (Andries Pels: Julfus: Mortje)
 146. Muskeljaat. Muskus, klierafscheiding van het muskushert, gebruikt in de parfumindustrie (De klucht van Scheele Griet: muskeljaat)
 147. Mut. Modder; zo dik als mut: massief (Gerard van Spaan: Opkomst der Oostindische Compagnie: Zoo digt, en dik als mut)
 148. Naarzen. WNT: “Bij gelijkenis van vorm heetten oudtijds zekere kandijklontjes naarzen van kandij.” (Nil Volentibus Arduum: Spookend weeuwtje: naarsen van Kandijs)
 149. Negel. Drol (Jan van Arp: Droncke Goosen: Neghel)
 150. Negenmannetje. Geldstukje ter waarde van een duit, of een half oordje, of negen mijten (Melchior Willems: Klucht van het bakkers knaapje: nege-manneke)
 151. Nes. Onnozel, niet vast van geest (Lodewijk Meyer: De loogenaar: nesk)
 152. Neskebol. Onnozele man (Adriaen Boelens: De oneenige trouw1648: nesse bollege)
 153. Nicht. Kleindochter (Jan Vos: Medea: nicht)
 154. Nok. Snik (Joost van den Vondel: Maria Stuart: nocken)
 155. Ollen. Onzin, nonsens (Pieter de la Croix: De geadelde boer: ollen)
 156. Ongel. Ver (van offerdieren) (Joost van den Vondel: Samson: ongel)
 157. Ontleggen. Verborgen houden, veinzen (Coenraad Droste: Jacoba van Beyeren: ontleggen)
 158. Ontramponeren. Havenen, in ongerede brengen (Joost van den Vondel: Palamedes: ontrampeneerde)
 159. Ontweldigen. Met geweld ontnemen (Maria Geertruida de Cambon: Het huwelyk van Figaro: ontweldigen)
 160. Opboeien. Hoger (en mooier) maken; eigenlijk van de boorden van een schip, maar ook in figuurlijke zin (Joost van den Vondel: Hierusalem verwoest: opboeyt)
 161. Optrekker. Klaploper, verkwister (Jan van Daalen: De aardige Colicoquelle: Optrekker)
 162. Oreillet. Oorring (Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelyks bedrog: Orlietten)
 163. Oude hond. Oude wijn (Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw: Broershert: ouwen hondt)
 164. Overdwaals. Mateloos, buitensporig (Lodewyk Meijer: Het ghulden vlies: overdwaalsche)
 165. Pagadet. (Oosterse) duif (H. Brouwer: Het ontset van Leyden: pagadet)
 166. Patagon. Pattacone, zilveren munt, rijksdaalder (Peys: Scapyn: patakon)
 167. Pijpenstellen. Tieren, razen (Markus Waltes: De bedrooge gierigaart: pijpen- Stellen)
 168. Pokmeester. Kwakzalver, gespecialiseerd in venerische ziekten (De klucht van Scheele Griet: pokmeesters)
 169. Poltron. Lafaard, Frans: poltron (Frans Rijk: De belachchelyke erfgenaam: Poltron)
 170. Poortaard. Stadsvuil (Pieter Langendijk: De wiskunstenaars: poortaard)
 171. Portefles. Achterwerk (Jan Wissingh: Klucht van de bedroge dromer: portefles)
 172. Poteres. Rot, door ziekte aangetast (Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker: poteres)
 173. Praam. Knelling; inz. knellend gewaad (Jacob Cats: Aspasia: praem)
 174. Preuts. Trots; fier; ingetogen (Joost van den Vondel: Pascha: preuts, preutschen)
 175. Pooien. Drinken, zuipen (Hendrik van der Muyr: Ketelboeter: poyende)
 176. Rabouille. Rumoer, onrust (Klucht van de Schoester: raboelje)
 177. Rif. Lichaam; lijk (Theodoor Rodenburgh: Wraeckgierigers treur-spel: Rif)
 178. Roervink. Onruststoker, oproerkraaier (Pieter Nootmans: Van den bloedigen slach van Pavyen: roervinck)
 179. Rosbaar. Draagbaar voor het lijk van een vorst of ander hooggeplaatst persoon, die tusschen en door twee paarden of muilezels, één voor en één achter, gedragen wordt (Joost van den Vondel: Adonias: rosbaer)
 180. Rotmeester. Aanvoerder van een kleine militaire eenheid; korporaal (Joost van den Vondel: Hierusalem verwoest: Rothmeester)
 181. Rotterdamse fooi. Pak slaag (Gillis Noseman: Bedrooge dronkkaart: Rotterdamze fooy)
 182. Samaar. Lang vrouwengewaad (Thomas Asselijn: De spilpenning: Samaar)
 183. Scharluin. Sjalot; nar; schelm; boef (Isaac van Damme: Amphitruo: Scharluyn)
 184. Scherven. Stuksnijden (Joost van den Vondel: Zunchin: scherve)
 185. Scheuk. Hoer, snol (Ysbrand Vincent: Pefroen met ’et schaapshooft: Scheuk)
 186. Schichtig. Plotseling (Joost van den Vondel: Koning David in ballingschap: schichtigen)
 187. Schoeren. Schouders (Willem den Elger: Wacht me voor dat laantje: schoeren)
 188. Schijtvalk. Hovaardig, verwaand persoon (Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker: Schytvalks)
 189. Siringa. Injectienaald (Italiaans); ‘spuit’ (Dirck Buysero: Arlekyn versierde erfgnaam: Siringa)
 190. Slachten. Lijken op (G.A. Bredero: Spaanschen Brabander: slachten)
 191. Slet. Dweil (Dirck Buysero: De vryadge van Cloris en Roosje: slet)
 192. Sloeren. Doorgaan, een sleur worden; op zijn beloop laten (Jelis Noseman: Beroyde student: sloeren)
 193. Smarotsen. Klaplopen (Andries Pels: Julfus: smarotsen)
 194. Sokses. Sukkel (Dirck Buysero: Amphitruo: sokses)
 195. Spinde. Provisiekast (Willem van Bruyningen: Vlaemsche klucht van Jakus Smul: spinde)
 196. Sporreling. Verzet, ruzie, last (Simon Stijl: Krispyn Filozoof: spor’ling)
 197. Splint. Geld (Willem Godschalck van Focquenbroch: Hans Keyenvresser: splint)
 198. Steeg. Onwillig, koppig (Jacob Cats: Aspasia: stege)
 199. Steekat. (minachtende benaming voor) Stedeling (Klucht van Scheele Griet: Steekat)
 200. Steekind. Iemand die wegens verkwisting door de stedelijke overheid onder curateele is gesteld (Thomas Asselijn: De spilpenning: steekind)
 201. Stelle. Veilige plaats; in het bijzonder een schaapsstal (Jacob Cats: Aspasia: stelle)
 202. Stutten. Stuiten, tegenhouden (Joannes Serwouters: Hester: stut)
 203. Sullen. Glijden (Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido [...]: sullen)
 204. Taken. Stelen (Joan Paffenrode: Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal: geteckt)
 205. Tras. Mortel van tufsteen (Joost van den Vondel: Maria Stuart: tieras)
 206. Tezen. Trekken; talmen, zeuren (Markus Waltes: De bedrooge gierigaart: tezen)
 207. Teuterkwaad. Iemand die kwaad uitbazuint, toetert (Jan Sievertsz Kolm: Malle Jan Tots boerdige vryeri: teuterquaetjen)
 208. Vaats. (1) Onfris, bedorven (Willem Hooft: Jan Saly: vaets)
 209. Vaats. (2) Vervelend (Pieter Anthony de Huybert: ’t Boere bedrog: vaats)
 210. Veeg. Vrouw, die van wanten weet (De klucht van Scheele Griet: veechje)
 211. Verdeften. Door voornaamheid de loef afsteken (Abraham de Koningh: ’t Spel van sinne, vertoont op de tweede lotery van d’Arme Oude Mannen ende Vrouwen Gast-Huys: verdeft)
 212. Verheergewaden. Een schenking doen aan de leenheer bij de aanvaarding van een leen (Joost van den Vondel: Maria Stuart: verheergewaden)
 213. Vermassen. Bezwaren (Nil Volentibus Arduum: Agrippa: vermast)
 214. Vernagelen. Geschut onbruikbaar maken door een spijker in het zundgat te slaan (vervolgens ook in algemene zin: onbruikbaar maken) (Joannes Nomsz: Anthonius Hambroek: vernagelt).
 215. Verschoning. Onderdeel van een toneelstuk dat buiten het verhaal staat; het bevat achtergrondinformatie of een moraal (Abraham de Koningh: Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel: Verschooning)
 216. Verslinnen. Verslinden (Joost van den Vondel: Maria Stuart: verslinnen)
 217. Verspreken. Beledigen (Joost van den Vondel: Maeghden: versproken)
 218. Verweend. Prachtig (Willem Hooft: Jan Saly: Verweende)
 219. Voorhof. Afgesloten ruimte voor een gebouw, atrium (Joost van den Vondel: Zungchin: voorhof)
 220. Voortgefarteld. Aangelopen (Klucht van de Saus: voort ghefartelt)
 221. Vurigheid. Huiduitslag (Pieter Elzevier: Broekdragende vrouw: vurigheit)
 222. Wadmer. Een grove wollen stof (Theodoor Rodenburgh: Wraeckgierigers treur-spel: Watmoers)
 223. Wel. Goed (Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon: wel)
 224. Wrekken. Wkken (Boertighe klucht van de feyl: wrekken)
 225. Zassemijn. Jasmijn (Willem Coertse: Het slaaven eiland: Zassemijn)
 226. Zienst. Meest geschikt (Steven van der Lust: Herstelde hongers-dwangh: sienst)
 227. Zoklam. Zuiglam; zuigeling (Molenhof: Krollende Ritzaart: zoklam)
 228. Zwinksel. Gelaatstrekken (Joost van den Vondel: Joseph in Egypten: zwinxel)
WNT
Veelgestelde vragen over Ceneton
Homepagina Ceneton