Irene. Naar Voltaire, 1780.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton10234 - EDBO
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

IRENE, TOONEELSPEL. IN VYF BEDRYVEN. Gevolgd naar het Fransche van den Heere A. DE VOLTAIRE [Typografisch ornament]. TE AMSTERDAM, A. VAN DER KROE, op den Dam, MDCCLXXX.

Nicéphorus, Keizer van Constantinopolen. Irene, Echtgenoote van Nicéphorus. Alexis Comnénus, een Grieksch Prins. Leontius, Vader van Irene. Memnon, Boezemvriend van den Prins Alexis. Zoë, Vertrouwde van Irene. Lyfwachten. Ach myne waarde Zoë! waarom toch zien wy den Keizer en zyne Hovelingen van ons verwyderd? deeze onverwachte verandering verbaast my; - Een vreemde Lyfwacht zweeft, stilzwygend, voor myn gezicht. Helaas! dit Hof is als in eene woesteny veranderd.

Continue