Frans Seegers: De gestrafte vrygeest. 1720.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton07752 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE

GESTRAFTE

VRYGEEST.

Treurspel.

Vertoond op de

SCHOUBURG.

[Vignet: Kies Voorzigtig]

t’Amsterdam

By HENDRUIK BOSCH, Boekverkooper over het
Meisjes Weeshuis. 1720.

Don Ferdinand, Vader van Don Jan.
Don Jan, een Vrygeest.
Krispyn, zyn Knecht.
Flippyn, zyn Schuldeisscher.
Elvire, verlatene Minnares van Don Jan.
Don Pedro, Gouverneur van Sivilie.
Leonoor, zyn Dochter.
Don Alfonsus, Minnaar van Leonoor.
1,2,3,4, Dienaars, of huisgenoten van Don Pedro.
Don Fransisco, Schout van Sivilie.
1,2,3,4, Dienaars van de Schout.
Pellegrim.
Allonzo, een Waart.
Piro, een Boer.
Charlotte, een Boerin, en Bruid van Piro.
Gevolg van Boeren en Boerinnen.
Het Beeld van Don Pedro.
Drie Struikrovers.
Dans van Furien.
Dans van Boeren en Boerinnen.

Rampzaal’ge Vader! wat verdriet beleeft gy niet?
Gevreesde Hemel! die zoo klaar inwendig ziet,
Ja alle herten kent, door uw doordringende oogen,
Ach! word doch eind’lik eens met al myn ramp bewoogen!

Continue