Abraham Bogaert: Rhadamistus en Zenobia. Amsterdam, 1713.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton01030 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

RHADAMISTUS EN ZENOBIA, TREURSPEL; DOOR A. BÓGAERT. [Vignet: Proficit et recreat]. TE AMSTELDAM, _____________________ By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK, op de Beurssluis, 1713. Met Privilegie.

Pharasmanes, Koning van Hyberië. Rhadamistus, Koning van Armenië, Zoon van Pharasmanes. Zenobia, Gemalinne van Rhadamistus, onder den naam van Ismeene. Arzames, Broeder van Rhadamistus. Hiero, Afgezant van Armenië, en Vertrouweling van Rhadamistus. Mitranes, Hooftman van de Lyfwacht van Pharasmanes. Hydaspes, Vertrouweling van Pharasmanes. Phenicia, Vertroude van Zenobia. Lyfwacht. Z. Laat my, Phenicia, ten prooy aan myn ellenden, Bezwaar myn smarten niet, in stê van ze af te wenden: Verlaat my doch; uw raadt noch ’t leven dienen niet, Dan tot vergrooting van myn rampen en verdriet.

Continue