Hendrik van Halmael: De gestrafte Pasquyn. Amsterdam, 1713.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton03186 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

TITELPAGINA

Louis, een Lasteraar, en Opsnyder.
Robbert, zyn Knecht.
Hans, een Vleeshouwer.
Klaas, een Koopman.
Leonoor, Dochter van Klaas.
Katryn, de Meid.
Frederik, Galant van Leonoor.
Arent, een Snyer.
Dirk, een Koopman.
Hans, de Kruijer.
Volg me, zeg ik, ik wil van dat gerucht de warheid weeten.
R: Mynheer, ik kan niet, ik ben te zwak, ik heb noch niet gegeeten.
Ik ook niet, wy zullen flus eeten op ons gemak.
R: Ik zeg noch, ik kan niet, ik ben te zwak.

Continue