De Jooden. Amsterdam, 1774. Naar het Duits van G.E. Lessing.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton10270 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

[fol. π1r]

DE

JOODEN,

BLYSPEL.

Vertaalt uit het Hoogduitsche van
den Heer

G.E. LESSING.

[Vignet: typografisch ornament]

TE AMSTERDAM,

By GERRIT TEN BOEKELAAR, Boekver-
kkoper bezyden de Beurs, 1774.[fol. π1v]

PERSOONEN.

MICHIEL STICH.
MARTEN KROM.
EEN REIZIGER.
CHRISTOFFEL, Knecht van de Reiziger.
DE BARON.
ANGELICA, Dochter van de Baron.
LIZETTE.

        Het Spel speelt op de plaats van den Baron.[p. 1]

DE

JOODEN,

BLYSPEL.
____________________

EERSTE TOONEEL.

MICHIEL STICH, MARTEN KROM.

                        MARTEN.
ô Domme Michiel Stich!
                        MICHIEL.
ô Lompe Marten Krom!

Continue