De verstrooide van gedachten. 1729.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton11159 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

[fol. A1r, p. 1]

DE

VERSTROOIDE

VAN

GEDACHTEN.

BLYSPEL.

[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]

T’ AMSTELDAM,

By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1729.
Met Privilegie.[fol. A1v, p. 2: blanco]
[fol. A2r, p. 3: privilege]
[fol. A3v, p. 6]

VERTOONERS.

ERNESTUS, Oom van Jonker Los en Lucia.
MEVROUW VAN KNORWERVEN, Moeder van Isabelle.
LYSBET, Meid van Mevrouw van Knorwerven.
ISABELLE, Minnaares van Jonker Los.
JONKER LOS, Minnaar van Isabelle.
LEONARD, Minnaar van Lucia.
FOP, Knecht van Leonard.
LUCIA, Minnaares van Leonard.
HEINTJE, een Prokureurs Klerk.

    Het Tooneel verbeeldt eene kamer in een huis, door
Mevrouw van Knorwerven, en Ernestus bewoond, in
’s Graavenhage.


    De geschiedenis van het Blyspel begint na den mid-
dag, en eindigt in den avond.[fol. A4r, p. 7]

DE

VERSTROOIDE

VAN

GEDACHTEN.

BLYSPEL.

EERSTE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.
ERNESTUS, MEVROUW VAN KORWERVEN.

                                ERNESTUS.
ZUlt gy een gansch geslacht dan altoos wederstreeven?
                MEVROUW VAN KORWERVEN.
Ja.
                                ERNESTUS.
    Meent ge uw’ Dochter nooit ten huuwelyk te geeven?
                MEVROUW VAN KORWERVEN.
Neen.
                                ERNESTUS,
      Als men daar van spreekt, schynt gy verstoord.
                MEVROUW VAN KORWERVEN.
                                                                                O ja.
                                ERNESTUS.
Zult gy uw’ wreedheid nooit verzachten tot gena?
                MEVROUW VAN KORWERVEN.
(5) Neen.

Continue