Anna Corver-van Hattum: Cenie - 1760.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton01890 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

CENIE;

BLYSPEL.

Gevolgt naa het Fransche van Madame

D’HAPPONCOURT de

GRAFFIGNY.

[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen]

Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.

"Aan de E:E: Heeren Mr. Jan Fredrik Berewout, Jan Baptist van Renselaar, Jacob Guillot, Cornelis van Royen, Cornelis Jacob vander Lyn, Joan Servaas Lynslager, Regenten van het Burger-Wees-Huis; Mr. Jan Jacob Hartsinck, Mr. Jacob de Leeuw, Mr. Pelgrom ten Grootenhuys Boendermaker, Mr. Henrick Backer, Regenten van het Oude -Mannen- en Vrouwenhuis; en, in die hoedanigheid, gezaamentlyk Regenten van den Schouwburg te Amsteldam. Mitsgaders de Heeren Jan de Marre en Wil Jacob Vonck."

Dorimond, Oom van Meriourt, en van Clerval. [Monsr. Schmit]
Mericourt, & Clerval, } Neeven van Dorimond. [Monsr Evers, Monsr Corver]
Cenie. [Juffr. Maria Schmit]
Orphise, Gouvernante van Cenie. [Juffr. Fokke]
Lizette, Kamenier van Cenie. [Juffr. Evers]
Dorsainville, Vriend van Clerval. [Monrs Starrenburg]


L. Zou Mericourt my zyn ontsnapt? Ik dagt hem de weg naar dit vertrek te hebben zien neemen.
Neen: ik bedrieg my niet, Mynheer, Mynheer....
M. Hoe! vind ik die beminnelyke Lizette hier?
L. Ja, Mynheer, het is die Lizette, die steeds aan uwe belangens getrouw is gebleeven, en die seedert een uur heeft gewacht, om u een oogenblik te mogen onderhouden.

Continue