Bernart Vollenhove: Broedermoort te Tranziane. Amsterdam, 1661.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton08428 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

B. VOLLENHOVES

BROEDERMOORT

TE

TRANZIANE.

TREURSPEL.

Tu potes unanimes armare in praelia fratres.

[Vignet: fleuron]

t’AMSTERDAM,
___________________

By HERMAN AELTSZ.Boekdrukker, in de Nieuwe-
brughsteegh, naast de Wildeman. ANNO 1661.

Alfongi, Koning van Tranziane.
Amurat, Overste van Sigistans Elefanten.
Abelara, Koningin van Tranziane.
Staatjongen.
Zamulko, Gezant des Keizers van Pegu.
Bramin, Aartspriester van den Kryghsgodt.
Rey van Staatjofferen.
Sigistan, Koning van Martaban


Al. Wat brengt ons d’Overste al voor tyding? quaat of goet?
Am. Hy brengt uw Majesteit eerbiedighlyk den groet
Van haar beroemde zoon, die torst op zyne schouderen
Den last van Martaban, tot roem der Vorstlyke Ouderen.

Continue