Pieter Anthony de Huybert: De gewaande astrologist. Amsterdam, 1715.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton03861 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE

GEWAANDE

ASTROLOGIST.

BLYSPÉL.

[Vignet: Per Gradus ad Scientiam].

IN ’s GRAAVENHAAGE,
Te bekoomen by GYSBRECHT GASINET,
Boekverkooper, in het Kortachterom.
1715.

Teeuwis, Vryer van Brechtje.
Kees, verlieft op Niesje.
Brechtje, verlieft op Teeuwis.
Pleuntje, Buurvrouw van Jan.
Melis, verlieft op Brechtje.
Jan, Vader van Brechtje, Niesje, én Pietje.
Tys, Vader van Melis.
Jaap, Vryer van Niesje.
Niesje, verlieft op Jaap.
Pietje, zoontje van Jan.
Eerste & Twéde } Heidin.
Boeren én Boerinnen.
Danssende en speelende:
Gevolg van Heidens én Heidinnen.
Muzikanten.
Hoor Krelisneef, of jy wat praet,
Myn’ liefde is in iem slechten staet.
’k Zeg nog, ’k zel Jan nooit zo ver brengen,
Dat hy ons hylik zel gehengen;

Continue