AUTEUR: TITEL. JAAR.
De Oranje arend geknipt door eenen vogel. Of Den Oranje boekverkoper op prinsjes dag gefnuikt. Koddig en in deeze dagen, leezenswaardigen zinnebeeldig tooneelspel. In een bedryf Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton10713 - EDBO
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE
ORANJE
AREND
GEKNIPT door EENEN
VOGEL.
OF DEN ORANJE BOEKVERKOPER
OP PRINSJES DAG Gefnuikt.
Koddig en in deeze Dagen, Leezenswaar-
digen zinnebeeldig
TOONEELSPEL.
INEEN BEDRYF.
______________________________________

Gedrukt daar de twee Oranjeboomen uithangen.
______________________________________

En te bekomen by alle Vaderlandminnende
BOEKVERKOPERS, 5½ Stuiver.

DE
ORANJE
AREND,
GEKNIPT
DOOR EENEN
VOGEL.
________________
EERSTE TOONEEL.
AREND EN ANNAATJE. ANNAATJE. De Dag van 's Prinsen heil moet elk tot zeege dyn;
'k Wil om Hem schimp en smaad, ja zelfs veracbciijg iy"n :
Ik wenfch U veels geluk nu ons den Hemel geeft,
Dat men die blyde dag gezond en fris beleeft.
A R E N D S.
Die zegen is ook groot, myn Dochter.' op deez'waereld,
Door Hem klimd ons geluk, door Heai word men bepaereld,
Aan Hem dank ik myn heil, door Hem vind ik 'tbeftaan,
[p. 5]

Continue