Pieter de la Croix: De ingebeelde zieke. 1760.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton01982 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE

INGEBEELDE ZIEKE;

BLYSPEL.

[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

TE AMSTERDAM,

By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.


Manshart, de Ingebeelde Zieke.
Tryn, de Meyd.
Anna, de Vrouw van Manshart.
Helena, Voor-Dochter van Manshart.
Pronk, Notaris.
Narticoforus, een Doctor.
Bartrand, Zoon van Narticoforus, verloofde Vryer van Helena.
Ferdinand, Minnaar van Helena.
Bagotyn, Apteeker.
Florentyn, Doctor.
Alet, Voor-Kind van Manshart.
Bagolyn, een Juffer met een bult.
Boudewyn, Broeder van Manshart.


Kom, kom, die zo als ik noch hoop lang ziek te weezen,
Moet voor geen reekening van de Apotheker vreezen.

Continue