Bert van Selm-lezing

 • Donderdag 8 september 2022 — Geert Warnar : Lezen als een luistervink. De dialoog in de Nederlandse literatuur van Maerlant tot Coornhert
  16.15 uur (inloop vanaf 16.00 uur), Lipsius 011

 • 2021 — Olga van Marion: De eerste Nederlandse actrices in de zeventiende eeuw
 • 2020 — Rick Honings: ‘Het eiland van vuurrazernij’. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur
 • 2019 — Willem Otterspeer: ‘Het mystieke getal. De Leidse prenten van 1610’
 • 2018 — Odile Heynders: Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat
 • 2017 — Mary Kemperink: Literatuur als mede-uitvinder van de homoseksuele identiteit
 • 2016 — Frits van Oostrom: Van geletterd naar gepixeld
 • 2015 — Gerard Post van der Molen: De magie van margedrukken
 • 2014 — Frans Blom: Pennen in beweging. De reizende schrijver in kaart
 • 2013 — Jaap Goedegebuure: De verboden vrucht. Over het lezen en herlezen
 • 2012 — Riet Schenkeveld-van der Dussen: Op jacht naar de gezwinde grijsaard. Een verkenning van Nederlandse bloemlezingen en hun betekenis voor de canonvorming van de zeventiende eeuw tot heden
 • 2011 — Arnold Heumakers: Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in de wereld van de massamedia
 • 2010 — Frank Willaert: ’De ruimte van het boek. Literaire regio’s in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen
 • 2009 — Ewoud Sanders: De reïncarnatie van het boek. In zeven stappen een eigen digitale bibliotheek
 • 2008 — Arnon Grunberg: De dood en de verkoop. Over de oorlog die handel in boeken heet
 • 2007 — Werner Waterschoot: Naar eigen smaak. Individualisering van het gedrukte boek in de zestiende en zeventiende eeuw
 • 2006 — Jeroen Salman: “Zijn Marsie, en zijn stok, aanschouwer sta wat stil.” Ontmoetingen met rondtrekkende boekverkopers
 • 2005 — Laurens van Krevelen: Het boek is van de schrijver. Over de rol van de auteur in de ontwikkeling van het boek
 • 2004 — W.P. Gerritsen: Boethius en de tweede revolutie van het boek
 • 2003 — Piet Verkruijsse, Plaatjes kijken. Raadsels rond illustraties in oude boeken
 • 2002 — Berry P.M. Dongelmans: Lezen in romans
 • 2001 — Kees Fens: In het begin was de bijbel. Boeken uit eigen kast
 • 2000 — Peter van Zonneveld: De tuin van de Indische Romantiek
 • 1999 — Orlanda S.H. Lie: Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur
 • 1998 — K. Porteman: Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in één klap
 • 1997 — P.J. Buijnsters: Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • 1996 — Marita Mathijsen: Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces
 • 1995 — Cor van Bree: Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift
 • 1994 — Fons van Buuren: Levenslessen van Cato. Het verhaal van een schoolboek
 • 1993 — Frans A. Janssen: Genomineerd voor de best verzorgde boeken van het jaar 1512
 • 1992 — Anton Korteweg: Voor Mies, van Maarten. Exemplaren met opdracht, een verkenning
Continue