Anna Folie (ca. 1706)
Rond 1706 verscheen de Lyste van rariteyten, die verkocht sullen werden ten huyse van Anna Folie in twee delen; elk deel werd vergezeld door een Lyste van spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toepasselijk. Enkele exemplaren zijn samengebonden met een vervolg: Staat en inventaris van de nalatenschap van Don Gio dy Straatslypio y Pluggio.
Uitgegeven door Marti Roos
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Wij geven deze drie teksten uit volgens het convoluut 1193 F 15 in de UBL, dat alle drie de onderdelen bevat (1a, 1b en 1c). De Lyste van rariteyten (inclusief de spreekwoorden) is herdrukt (2a en 2b):

Continue

1a.
Lyste van rariteyten, die verkocht sullen werden op den 32 van bokkem-maand, in den jare dat tweemaal drie soo veel doet als driemaal twee. Ten huyse van Anna Folie. Alwaar de selve rariteyten drie dagen na de verkooping van niemand konnen gesien werden. [Vignet: Faam] Gedrukt in Arabien, midden op de Sand-zee, in’t vervalle kasteel van den Razenden Roeland.
8°: A-N8, O4; 215, [1] p.
000008 - b1 A3 $sic : b2 O3 n$ve
Deze editie bevat 1000 rariteyten en 500 spreekwoorden
KBH 30 F 30 : 1
UBA O 61-1000 : 1
UBL 1193 F 15 : 1

1b.
Lyste van rariteyten. Die verkocht sullen werden op den 33 van haringmaand, in den jare dat driemaal twee soo veel doet als tweemaal drie. Ten huyse van Anna Folie. Alwaar de zelve rariteyten acht dagen na de verkooping van niemand konnen gesien worden. Tweede deel. Gedrukt in Arabien, midden op de Zand-zee, in ’t vervalle kasteel van den Razenden Roeland.
8°: A-N8, O6; 220 p.
000008 - b1 A o : b2 O3 baa
Deze editie bevat 288 rariteyten en 477 spreekwoorden
KBH 30 F 30 : 2
UBA O 61-1000 : 2
UBL 1193 F 15 : 2

1c.
Staat en inventaris van de nalatenschap van Don Gio dy Straatslypio y Pluggio, in sijn Ed: leven agent van Mas Anjello, en vettewarier, residerende tot Boxdehoe. [Vignet: Faam] Gedrukt in Arabien, midden op de Sand-zee, in ’t vervalle kasteel van den Rasenden Roeland.
000008 - b1 A2 $Eu : b2 D3 ak
KBH 30 F 30 : 3
UBA O 61-1000 : 3
UBL 1193 F 15 : 3
books.google2a.
Lyste van rariteiten, die verkocht zullen werden op den 32 van bokkem-maand, in den jaren dat tweemaal drie zoo veel doet als driemaal twee. Ten huyze van Anna Folie. Alwaar de zelve rariteiten drie dagen na de verkoping van niemand konnen gezien worden. [Vignet: fleuron met honden] Gedrukt in Arabien, midden op de Zand-zee, in’t vervalle kasteel van den Razenden Roeland.
8°: A-L8, O4; 175, [1] p.
000008 - b1 A3 a$z : b2 O3 n$ve
B2 $zy : C2 $de$ : D2 e$k : E2 elm : F2 and : G2 om : H2 rou : I2 e$s : K2 n$zo : L2 $va - A2 hon : B2 lde : C2 gel,
Deze editie bevat 1 1008 rariteyten en 580 spreekwoorden
KBH 113 L 4 : 1 en 113 L 4 : 3

2b.
Lyste van rariteiten, die verkocht zullen werden op den 33 van haringmaand, in den jaren dat driemaal twee zoo veel doet als twemaal drie. Ten huyze van Anna Folie. Alwaar de zelve rariteiten acht dagen na de verkoping van niemand konnen gezien worden. Twede deel. Gedrukt in Arabien, midden op de Zand-zee, in’t vervalle kasteel van den Razenden Roeland.
8°: A-L4; 170 p. en A-C8; 48 p.
000008 - b1 A3 a$z : b2 L4 n$dr
Deze editie bevat 288 rariteyten en 481 spreekwoorden
KBH 113 L 4 : 2 en 113 L 4 : 4
books.googleEen deel van de spreekwoorden verscheen in de mini-publicatie
Lyste van eenige klugtige spreekwoorden.
Dit boekje bevat 74 zeispreuken, 9 spreekwoorden en 2 kluchtvertellingen.
000008 -
UBL 1011 H 4

Continue