Ursicula - Kort verhaal van d’oproer der Chineesen op het eiland Java - 1740

ChinezenBatavia1740p01 ChinezenBatavia1740p02 ChinezenBatavia1740p03 ChinezenBatavia1740p04
ChinezenBatavia1740p05 ChinezenBatavia1740p06 ChinezenBatavia1740p07 ChinezenBatavia1740p08