Werk van Johan de Brune de Oude (Middelburg 1588 - 1658)

Redactie dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden

 1. Proverbia, of, de Spreucken van Salomon. Middelburg 1619
 2. Grond-steenen van een vaste regieringe. Middelburg 1621
 3. Hemels-feest, ofte God-vrvchtighe roeringhen. Middelburg, 1621
 4. Bijdragen aan de Zeeusche Nachtegael. Middelburg, 1623
 5. Emblemata of zinne-werck. Amsterdam 1624 (vermeerderde herdruk 1636)
 6. Segeteecken voor Frederick Hendrick. [Middelburg] 1629
 7. Siel-gerechten. Middelburg, 1632
 8. Nieuwe wyn in oude le’erzacken. Middelburg 1636 (ook bij books.google.com)
 9. De CL. Davids Psalmen. Middelburg 1644; nieuwe bewerking Amsterdam 1650
 10. Salomons Hoogh-lied. Middelburg 1647
 11. Banket-werk van goede gedachten. Middelburg 1657 (tweede deel 1660; appendix 1699)

Lijst van belangrijkste publicaties over Johan de Brune

 1. C.H.O.M. von Winning: Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist uit de zeventiende eeuw. Fotomechanische herdruk van de uitgave Groningen 1921. Groningen enz. 1979.
 2. P.J. Verkruijsse, W.A. Hendriks en J. Mateboer: Descriptieve auteursbibliografie. Subjectieve bibliografie samengesteld door P.J. Verkruijsse m.m.v. studenten Historische Letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam; objectieve bibliografie samengesteld door W.A. Hendriks en J. Mateboer. Amsterdam 1988. Thesaurus 1.
 3. P.J. Verkruijsse (red.): Johan de Brune (Middelburg 1588 - 1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. Middelburg [1990]. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel 6. (met bijdragen van W.A. Hendriks, P.J. Verkruijsse, J.H. Kluiver, W.J. op ’t Hof, M.J. van der Wal, J. Jansen, P. Koning en K. Porteman).
 4. P. Koning: ‘Julius Caesar Scaligers Epidorpides in de Emblemata van Johan de Brune. Een substantiële schakel tussen Neolatijnse en zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 117 (2001), p. 166-187.
 5. Korte introductie bij Neerlandistiek.nl
 6. Korte biografie bij Wikipedia