Desiderius Erasmus Roterodamus: Iphigenia in Aulide Euripidis.
Gewijzigde herdruk, Venetië, Aldus Manutius, 1507.
Ceneton026081 — Facsimile Ursicula (KBH 230 J 4) en bij Proquest (Biblioteca Nazionale de Firenze, Aldini 1 J 25)
Uitgegeven door Paula Koning.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Zie ook: Eerste druk, Parijs (Jodocus Baudius) 1506 (KBH 231 G 12). Basel 1524, Parijs 1537, Erasmus Opera 1540 en Genève, 1567 (Tragoediae selectae Aeschyli, Sophoclis, Euripidis).
Iphigenia in Aulide Opera omnia, ed. Petrus van der Aa, Leiden 1703 deel I.
Euripidis Hecuba et Iphigenia latinae factae Erasmo interprete, ed. J.H. Waszink. In: Opera Omnia, vol. I : 1 Amsterdam, 1969. (Open Access)
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk; hoofdlettergebruik en interpunctie zijn ongewijzigd overgenomen. Voor de versnummering wordt, ook als deze uitgave bij uitzondering een vers meer of minder heeft, die van J.H. Waszink in de ASD aangehouden.
Continue
[fol. π1r]

HECUBA, & Iphigenia in Aulide Euripidis
tragoediae in latinum tralatae Erasmo
Roterodamo interprete.

EIUSDEM Ode de laudibus Britanniae. Regisque
Henrici septimi, ac regiorum liberorum eius.


EIUSDEM Ode de senectutis incommodis.

[Vignet: Aldus][fol. i8r: colofon]

Venetiis in aedibus Aldi [Manutii] mense decembri M‧ DVII‧[fol. c12r, 74]

ARGUMENTUM IPHIGENIAE IN AULIDE.
POstquam Graecorum duces omnes una cum classe, reliquoque belli apparatu in Aulidem convenissent, ut inde pariter ad Troiam evertendam navigarent, tanta consecuta est coeli tranquillitas, ut nequaquam esset navigandi facultas. Quare cum exercitus iam moleste ferret se frustra tempus inibi terere, consultis extis, Chalcas augur respondit, Dianae Aulidensi immolandam esse Iphigeniam Agamemnonis filiam‧ atque ita Graecos feliciter ad Ilium navigaturos. Itaque convocatis copiis Agamemnon persuasus a Menelao, patitur fieri decretum, ut accersatur puella. Caeterum quo lubentius eam Clytemnestra mater mitteret, privatim fingunt titulum, qua- [fol. c8v, 75] si Achilli Graecorum principum summo foret nuptura. Hoc commentum soli noverant Agamemnon, Menelaus, Chalcas, atque Ulysses. Atqui missis iam ad uxorem literis Agamemnon,*cum superioris consilii poeniteret, & filiae futuram caedem ferre non posset, noctu clanculum alias ad uxorem literas scribit, denuntians, ne virginem mittat in Aulidem, in aliud enim tempus proferendas nuptias. Eas antelucano seni cuidam servo Argos perferendas committit exposito simul earum argumento. Verum hunc cum epistola Menelaus, dum & ipse ante lucem puellae adventum observat, intercipit, & acriter cum fratre de consilii inconstantia expostulat.* Interea e comitatu Clytemnestrae praecurrens quidam, Agamemnoni Menelao praesente nuntiat, adesse in Aulide Iphigeniam, una cum matre, & Oreste infante, neque eam rem clam esse exercitu. Ibi simul atque Menelaus sensit, illi iam non esse integrum filiam remittere, ficte fratri coepit suadere, ne virginem sua causa pateretur occidi. Dum haec inter illos versantur, interim advecta est Clytemnestra cum filia, multisque modis exagitantur patris affectus, dum consilium de iugulanda filia studet caelare. Qua de re dum consulturus Chalcantem abiisset, interea accessit Achilles expostulaturus cum Agamemnone. Salutatur a Clytemnestra tanquam futurus gener. Achilles ignarus demiratur. Ibi servus senex ille, cui litterae secundae fuerant commissae, rem profert, proditque consilium regis. Indignatus Achil- [fol. d1r, 76] les quod ad caedem virginis suo nomine essent abusi, in concilio defendit eam, ne perimatur, sed vincitur suffragiis. Itaque cum res ad summum tumultum spectare videretur, reliquo exercitu postulante puellam, contra Achille cum universis depugnare parato, ipsa ultro mutata sententia, suadet matri satius esse speciosam oppetere mortem, quam ob suam unius vitam aut tot principes in certaminis periculum vocari, aut rem tantam omitti. Ducta igitur ad aram deae, ipsa quidem sublata est in Tauricam regionem, at eius loco cerva supposita est. Sacro peracto, navigant Graeci.GULIELMO ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI ERASMUS S.P.D.

Posteaquam huic tragoediae manu admoliri coepissem amplissime Praesul, protinus alium quendam orationis gustum, diversamque carminis indolem sentire mihi sum visus. Nam (ni fallor) et plusculum habet candoris, & fusior est dictio. Quo quidem nomine Sophoclea videri queat. At rursus argumentorum densitate, quasique declamatoria quadam suadendi, ac dissuadendi facultate, parentem Euripidem magis refert. Quanquam utri sit inscribenda, neque meum est pronuntiare, neque magni referre puto. Nobis tamen visum est de pristina illa nostra religione non nihil remittere, ne non hac etiam in parte congrueremus argumento. Proinde [fol. d1v, 77] Iphigeniam paulo tum fusius, tum copiosius traduximus, at ita rursum, ut ab interpretis fide neutiquam recederemus. hoc uno in utraque sumus ausi dissentire, quod in Choris immodicam illam carminum varietatem, ac licentiam, aliquantulum temperavimus, sperantes futurum, ut hac in re docti nobis veniam darent, nimirum in tantis versantibus angustiis. quandoquidem neque Flaccus Lyricorum, neque Seneca Tragicorum poetarum tantam in metris, aut pedum libertatem, aut generum diversitatem sit aemulatus, cum uterque sequeretur Graecos duntaxat, non etiam interpretaretur. Quod si mihi per graviora studia liceret, alias aliquot vertere Tragoedias, non modo me non poeniteret huius audaciae, quin etiam non vererer chororum et stilum & argumenta commutare, mallemque vel locum quempiam tractare communem, vel in amoenam aliquam παρέκβασιν exspatiari, quam in canoris (ut vocat Horatius) nugis operam sumere. nusquam enim mihi magis ineptisse videtur antiquitas, quam in huiusmodi Choris, ubi dum nimium affectat nove loqui, vitiavit eloquentiam, dumque verborum miracula venatur, in rerum iudicio cessavit.    Vale‧ meum decus.PERSONAE FABULAE.

Agamemnon imperator.
Senex servus eius.
Chorus ex mulieribus chalcidensibus.
[fol. d2r, 78]
Menelaus frater Agamemnonis.
Clytemnestra uxor Agamemnonis.
Iphigenia filia Clytemnestrae, et Agamemnonis.
Achilles dictus sponsus.
Nuntius.
Continue

EURIPIDIS IPHIGENIA IN
AULIDE, E GRAECO IN
LATINUM TRADU-
CTA ERASMO RO-
TERODAMO IN-
TERPRETE.


PRAELOQUITUR AGAMEMNON.

    HOrsum senior prodi tectis.
Se. Prodeo‧ Sed quid molire novi
    Rex Agamemnon?
Ag. Mox cognoris.
Se. Ocyus appropero, mea nanque est
    (5) Multum impigra, vigilque senecta
    Sic, ut et ipsis constet, & adsit
    Vigor, atque acies sua luminibus.
Ag. Ergo quod hoc age traiicit astrum?
Se. Sirius ardens, qui Pleiadibus
    (10) Septengeminis vicinus, adhuc
    Medio rapidus fertur coelo.
Ag. Hinc nulla strepit vox, non avium
    Sed nec Pelasgi taciti venti*
[fol. d2v, 79]
    Tranquillum sternunt Euripum.
Se. (15) At tu quid ita tecta relinquis,
    Rex agamemnon?
    Aulida adhuc habet hac alta quies,
    Nec muris cessere excubiae.
    Introeamus.
Aga. Tu mihi sorte
    (20) Felice senex esse videris.
    Nam felicem censeo sane
    Ego mortalem, quisquis tutum
    Ignotus, et inglorius aevum
    Transmisit, qui vero aetatem
    (25) Egerunt in honoribus, horum
    Sortem haud duco perinde beatam.
Se. Atqui in istis decus est vitae.
Ag. Sed decus istud, lubrica res est.
    Etenim votis dulce quidem ipsus
    (30) Est honos, ast ubi contingit idem,
    Tum discruciat‧ modo relligio
    Divûm, non sat rite peracta
    Labefactam subvertit vitam,
    Modo rursum hominum mentes variae,
    (35) Ac difficiles prorsus acerbant.
Se. Haud ista viro in principe laudo.
    Non te sevit ad omnia laeta
    Agamemnon Atreus.
    Gaudere, atque dolere necesse est.
    (40) Mortalis enim es‧ Sin tu nolis,
    Tamen eveniet‧ sic diis placitum.
    At tu apposito lumine taedae
[fol. d3r, 80]
    Scribis epistolium,
    Hoc quod manibus nunc quoque gestas.
    (45) Rursum deles, quicquid scriptum est.
    Atque obsignas, deinde resignas,
    Piceamque solo illidis, liquidas
    Fundens lachrumas.
    Et sic anceps tecum varias,
    (50) Uti nil desit,
    Quo minus insanire puteris.
    Quid habes? Quid habes?
    Quae nova res, quae res nova quaeso
    Te rex agitat?
    (55) Quicquid age est, imperti nobis.
    Fido, atque probo dixeris homini.
    Nam tibi quondam dotis partem,
    Cum uxore tua me Tyndareus,
    Misit dignum sponsae comitem.
Ag. (60) Ledae obtigerunt Thestiadi tres filiae,
    Phoebe, Clytemnestreque, quam mihi duxi ego,
    Heleneque‧ at huius nuptias multi proci
    Petiere, iuvenes Graeciae opulentissimi.
    Verum hinc minae truces coortae, & mutua
    (65) Caedes virûm imminere visa non levis,
    Quisquis fuisset non potitus virgine,
    Ita ut haesitaret mente Tyndareus pater
    Utrum’ne daret, an non daret, nimirum agens
    Sibi res ut ista cederet prosperrime.
    (70) Atque interim illud venit in mentem viro,
    Uti coirent iureiurando proci,
    Atque inter ipsos iungerent dextras, adhaec
[fol. d3v, 81]
    Adolenda divûm ponerent aris sacra,
    Ac semetipsi astringerent, diris ad id*
    (75) Caput obligantes imprecationibus,
    Ut quisquis esset ea potitus coniuge,
    Huic adessent vindicaturi simul,
    Si quisquam eam per vim raperet ex aedibus,
    Depellerentque possidentem a coniuge,
    (80) Belloque adorti, civitatem exscinderent,
    Armis perinde pelasgicam, atque barbaram.
    Ubi foedere autem sunt adacti, ac denique
    Astutus ex animi sui sententia
    Persuasit illis arte, et ingenio Senex,
    (85) Gnatae facit ius, uti procis ex omnibus,
    Deligeret unum quenlibet sibi virum,
    Quocunque grata ferret aura Cypridis.
    Menelaon illa deligit, et o si foret*
    Nunquam potitus‧ dein profectus Ilio
    (90) Lacedaemona ille, qui arbiter quidem trium
    Fuerat dearum, vulgo ut homines dictitant,
    Insignis, ac nitens amictu florido,
    Auroque fulgens, barbarum videlicet
    Luxum, atque cultum gentis ostentans suae,
    (95) Amans amantem fugit abreptam vehens
    Helenen, & Idae abduxit ad bubilia.
    Menelaus itaque solus e graiis, gravi
    Ira furens, vetusta soceri foedera
    Testatus, esse ius, et aequum praedicat,
    (100) Uti ferant iniuria laesis opem.
    Hic ergo Danaûm turba, Marte percita
    Capessit arma, arctosque in Aulidis sinus
[fol. d4r, 82]
    Convênit huc, et ratibus, et scutis simul
    Instructa equisque, curribusque plurimis.
    (105) Hinc me ducem legêre Menelai vice,
    Quia frater essem‧ Sed utinam loco mei
    Alii hoc honoris contigisset cuipiam.
    At nunc coactis undequaque copiis,
    Hac ociosi desidemus Aulide,
    (110) Quod navigandi copiam venti negent.
    Chalcasque vates mussitans tacitus diu
    Respondit, Iphigeniam, ego cui pater,
    Divae immolandam huiusce praesidi loci.
    Ita navigandi copiam Graiis fore,
    (115) Simulque Troiae diruenda moenia,
    Hanc si immolassent, sin minus, tum non fore.
    At ego, haec ut audio, iubeo voce publica
    Dimittat omnem Talthybius exercitum,
    Ut qui illud animo facinus haud unquam meo
    (120) Laturus essem, gnatam uti perimerem meam.
    Totas ibi arteis frater intentans mihi, ac
    Expertus omneis persuadendi vias,
    Tandem impulit me, atrox ut auderem nefas,
    Egoque litteris ad uxorem datis
    (125) Quo filiam huc transmittat impero, velut
    Nupturam Achilli, & dignitatem exaggerans
    Viri, negansque hunc velle iunctis copiis
    Cum classe Achivûm solvere in Phrygas simul,
    Nisi sponsa nostra detur in Phthiam domo.
    (130) Commentus hanc persuasionem ad coniugem
    Meam, puellae obtexo falsas nuptias.
    At haec ut habeant, soli Achivûm novimus
[fol. d4v, 83]
    Menelaus‧ ego‧ Chalcas‧ Ulysses. Caeterum
    Quae tum parum bene statueram, nunc has bene
    (135) Recanto, corrigoque per tabellulas,
    Quas me sub umbra videras noctis senex
    Revincientem, et colligantem denuo.
    Sed eia ad Argos hanc epistolam ferens
    Concede. Quicquid intus occultant rei
    (140) Cera silentibus exaratum litteris,
    Sermone id omne prorsus exponam tibi.
    Es enim fidelis coniugi, ac domui meae.
    Has iterum tibi mitto tabellas
    Ledae germen.
Se. (145) Fare‧ enarra, quo voce tuis
    Scriptis consentanea dicam.
Aga. Ne gnatam horsum transmitte tuam
    Ad sinuosam Euboiae rupem
    Aulin tacitam.
    (150) Siquidem taedas virginis aliud
    Nunc in tempus producemus.
Se. At sponsa frustratus Achilles,
    Non’ne minaces animos tollet
    In te, atque tuam simul uxorem?
    (155) Hinc etiam instat grave discrimen.
    Cedo quid censes?
Aga. Nomen non rem praebet Achilles,
    Neque cognovit de coniugio,
    Quodque dolo nos agimus, nescit.
    (160) Neque quod finxi gnatam thalamo
    Ipsi iuncturam esse iugali.*
Se. Dira parabas rex Agamemnon,
[fol. d5r, 84]
    Ita ne prolem nomine ficto
    Sponsae, fueras Danais produ-
    (165) cturus, ut esset victima divae?
Aga. Hei misero mihi mente errabam.
    Eheu tristem trahor in luctum.
    Sed iam celeri procurre pede,
    Neque te quicquam tardet euntem
    (170) Saerior aetas. SE. Rex accelero.
Aga. Ne’ve ad fonteis arbore multa
    Nunc desideas lentus opacos,
    Neu te blandus subigat somnus.
Se. Quin verba bona o rex eloquitor.
Aga. (175) Undique sectam scrutare viam,
    Circumactis observans oculis,
    Ne qua fallat te mea coniunx,*
    Curru praetervecta volucri,
    Gnatam rhedis huc deportans
    (180) Danaûm ad classem.
Se. Fiet. AGA. Iam te proripe septis.
    Nam si vecta occurrerit illa,
    Aversa domum frena reflectes,
    Ad Cyclopia moenia tendens.
Se. (185) At, qui fiet, ut haec referenti
    Dicta, fidem mihi sint habiturae,
    Tum tua filia, tum tua coniunx?
Aga. Symbolon hoc, quod in hisce tabellis
    Portas, serva.
    (190) Fuge, Iam lux albescit, & aurora
    Ignea surgit,
    Ac phoebeae flamma quadrigae.
[fol. d5v, 85]
    Hanc operam mihi sume iuvando.
    Nemo ex omni parte beatus,
    (195) Nunquam siquidem natus quisquam est,
    Cui nil fuerit, quod cruciaret.
Ch. Modo profecta Chalcide patria,
    Quae semper arcto tunditur aequore,
    Ubi marino interflua gurgiti
    (200) Aréthusa, puro vitrea flumine,
    Rigat arva, veni littus ad Aulidis
    Euripicos emensa fluctus,
    Agmina graiugenûm ut viderem,
    Classemque Pelasgûm
    (205) Semideûm, quandoquidem
    Ad phrygiae pergama Troiae
    Iam mille Graiûm navibus additi
    Nostri mariti, clarum Agamemnonem, et
    Flavicomum Menelaum
    (210) Comitantur, unà ut Tyndaridem petant,
    Quam pastor Eurotae ad virenteis
    Plurima arundine ripas
    Idaeus rapuit Paris,
    Praemia quae Venus
    (215) Donarat illi tunc, ubi levium
    Ad fontium vivas scatebras,
    Cum Iunone Iovis coniuge maximi,
    Et cum belligera Pallade principis
    De laude formae Cypria mollium
    (220) Mater blanda cupidinum
    Certaret‧ Atqui per Triviae nemus,
    Lucumque crebris perpetuo sacris
[fol. d6r, 86]
    Halantem venio‧ mi tenera interim
    Dum sic conspicior viris,
    (225) Repens obortus
    Suffundit ora purpureus pudor,
    Multiiugos clypeos aventi
    Cernere, & armigerorum
    Ferrea castra Pelasgûm.
    (230) Bellaces item equos cernere, & acrium
    Agmina densa virûm
    Ac conspexi equidem duos
    Tentoriis in iisdem
    Aiaces, patris hunc germen Oilei,
    (235) Hunc Telamone satum,
    Iuge decus Salaminiis.
    Nec non Protesilaum
    His pariter assidentem,
    Collusitanteis tessararum
    (240) Iactibus omniiugis.
    Conspexi Palamedem,
    Quem neptunia proles
    Produxit, neque non viribus, ac manu
    Insignem, Diomedem,
    (245) Oblectantem animos iactibus aenei
    Disci‧ Nec procul hoc Merionem, inclytam
    Gradivi sobolem patris,
    Miraculum mortalibus,
    Et Laertiadem, profectum
    (250) Montuosa ab insula.
    Nec non Niréa, quo nemo Pelasgica
    Inter pulchrior agmina.
[fol. d6v, 87]
    Tum cursu, et volucri pedum
    Ventis cum rapidis fuga
    (255) Decertare potentem
    Achillem, dea quem progenuit Thetis,
    Chiron finxit, et educavit,
    Vidi littoreis in harenis
    Armis onustum currere.
    (260) Certabat autem cum citis quadrigis,
    Cursu volans pedestri.
    Et antevertens deproperat statae
    Laudem tollere palmae.
    Eumêlus acris inter
    (265) Ista Pheretiades
    Quadrigae moderator
    Exclamat‧ huic profecto
    Vidi equas pulcherrimas,
    Frenisque pictas aureis,
    (270) Stimulo incitante cursum,
    Vastum celerare per aequor,
    Partim arcuato suppositas iugo,
    Albis terga notis divariantibus,
    Partim hinc & hinc aequalibus additas
    (275) Extra iugum catenis,
    Obliquos glomerare flexus,
    Rufis conspicuas pilis.
    Porro cruribus imis,
    Qua talum premit ungula,
    (280) Diverso varias colore.
    Iuxta has in armis Aeacides gradu
    Fertur citato, saepe volubili
[fol. d7r, 88]
    Canto propincus, fervidoque
    Proximus axi.
    (285) Post haec ad numerosae
    Classis pervenio trabeis,
    Spectaculum ingens, nec recitabile,
    Quo mihi blanda voluptas
    Foemineos oculos
    (290) Gratissima tuendi
    Illecebra satiaret.
    Cornuque dextrum Myrmidonum manus,
    Quae Phthii ducis
    Militat auspiciis,
    (295) Quinquaginta agitans carinas,
    Pernices, rapidasque tenebat,
    Porro in eminentium
    Puppium fastigiis
    Sculptiles auro, deae
    (300) Aequoris, Nereides
    Stabant, nempe Achilleiae
    Signa cohortis,
    Atque his ordine proxima,
    Paribus recincta remis
    (305) Classis stabat Achivûm,
    Quos Mecistiades agebat,
    Capaneoque satus,
    Bellator Sthelenus‧ dehinc
    Proles inclyta Thesei
    (310) Quinquies denas agens
    Dite ex Atthide naveis,
    Per seriem positas
[fol. d7v, 89]
    In statione tenet.
    Harum in puppibus eminebat
    (315) Pallas diva, volucribus
    Nixa quadrigis,
    Signum bene ominatum,
    Visuque faustum navitis.
    Boeotiorum bellicum
    (320) Rursus apparatum
    Quinquies decem rateis
    Vidi fluctisecas, citasque,
    Adprobe decoratas
    Signis, quippe minacibus
    (325) Cadmus in rostris erat,
    Fulvum tenens draconem.
    At cohorti nauticae
    Terrigena praeerat
    Imperator Leitus,
    (330) Phocys cui patria tellus.
    Pone illos, totidem navibus e Locris
    Advectis sequitur gnatus Oilei
    Throniaca urbe profectus.
    Caeterum cyclopiis
    (335) Satus Atreo Mycenis
    Centum rateis agebat
    Denso refertas milite.
    Huic aderat pariter
    Ductor Adrastus,
    (340) Nempe amicus amico,
    Uti, quae domo relicta
    Barbaras Phrygum
[fol. d8r, 90]
    Fuerat secuta nuptias,
    Vindicaret Tyndarin.
    (345) Ad haec Pylo profecti
    Nestoris Gerennii
    Vidi rateis‧ in puppibus arduis
    Insignii stabat vice, taurico
    Alpheus ore fictus,
    (350) Qui pylios celer
    Dissecat agros.
    Bissenis aderant navibus insuper
    Aenianorum cohors,
    His praefectus Iuneus.
    (355) Hos item sequuntur
    Euryto duce
    Optimates Elidis,
    Quos universa plebes
    Dicit Epeos.
    (360) Agmenque agebant albireme
    Phylliaci manipli.
    His ductor praeerat Meges
    Quem miserant Echinae
    Insulae, appellentibus
    (365) Periculosae navitis.
    Ast Aiax Salaminiae
    Urbis alumnus,
    Cornu iunxit utrunque
    Dextrum, atque levum, comminus admovens
    (370) Bissenas rateis
    Praecipites, agileisque, &
    Ultimus agmina clausit.
[fol. d8v, 91]
    Sic ut inaudii.
    Nam classicam catervam
    (375) His ipsa vidi oculis.
    Adversus hancce barbaras
    Quicunque dux phalanges
    Committet, is salvus domum
    Nunquam est rediturus opinor.
    (380) Illic itaque navalium
    Audii, vidique
    Agminum cohortes.
    Eadem domi recordor
    Meos apud penateis
    (385) Audisse de pelasgûm
    Convocatis copiis
Se. Menelae iam audes graviaque, ac immania,
    Audere quae te neutiquam licet, aut decet.
Me. Abi‧ nimis profecto heris fidelis es.
Se. (390) Mihi exprobrasti probrum honestum scilicet.
Me. Iam vapulabis eiulans, ac flens mihi
    Quae te nefas patrare, si patraveris.
Se. Te solvere tablas non decet, quas ego fero.
Me. Neque ferre Achivis te decet cunctis malum.
Se. (395) Contendis haec frustra‧ has sed amittas mihi.
Me. Haud quaquam omittam. SE. Sed nec ego remisero.
Me. Sceptro tuum tibi mox cruentabo caput.
Se. At pulchrum heri vel mortem obire gratia.
Me. Omitte multa servus homo verba hic facis?
Se. (400) Agamemnon here‧ vim patimur. hic epistolam
    Tuam manu violentus extorsit mea,
    Aequi nec ulla huic ratio constat, nec boni.
[fol. e1r, 92]
Ag. Hem quid tumulti in foribus, aut convitii?
Se. Meum potius, atque huius rem est dicere.
Ag. (405) Caeterum Menelae, cum istoc causa quae tibi incidit
    Litis, & contentionis? curque vi trahis meum?
Me. Aspice in nos recta, ut hoc capiam loquendi exordium.
Ag. Num verebor lumina in te tollere Atreo satus?
Me. Hasce num tabulas vides, scripti ministras pessimi?
Ag. (410) Video, quamprimum sed istas manibus amittas tuis.
Me. Non prius, quam quicquid intus aperiam cuncto agmini.
Ag. Ita ne scis, quae neutiquam te fas erat cognoscere?
    Idque refractis (opinor) epistolae signaculis?
Me. Aperiens videlicet, quo te malorum denique
    (415) Pudeat, ac pigescat horum, quae patrasti clanculum.
Ag. Verum eas ubi nactus? O dii mentis impudentiam.
Me. Nempe dum cautus tuam servo, maneoque filiam,
    Nunquid Argis adveniret ad Pelasgûm copias.
Ag. Caeterum qui convenit, tu res ut observes meas?
    (420) Obsecro an non est viri istud impudentis, & improbi?
Me. Sic enim tulit voluntas. Servus haud sum ego tibi.
Ag. Ista non indigna, & intoleranda, quaeso per deos?
    Itane per te non licebit, nec sinar, negocia
    Propriae domus meopte temperare arbitrio?
Me. (425) Varia sentis, nunc quidem illud, alia dudum, aliud statim.
Ag. Dicta phaleras‧ est malum autem docta lingua pestilens.
Me. Varia mens iniqua res est, atque amicis abdita.
    Iamque te verbis revincam. tu per iracundiam
    Vera ne negato‧ non ego te admodum laudavero.
    (430) Scin’ creari ubi studebas, dux Achivûm ad Ilium,
    Fronte sic, specieque nolens, sed animo sane volens,
    Quam tum eras submissus, omnem prensitando dexteram,
[fol. e1v, 93]
    Ac fores habens patenteis cuilibet popularium,
    Et salutans ordine omneis, quisquis esset obvius,
    (435) Siquis etiam noluisset, hunc honorem quaeritans
    Emere, comitate morum a multitudine civium?
    Ast ut imperio es potitus, non es iisdem moribus,
    Nec vicissim ut ante, amicus iis manes, qui se tibi
    Praestitere dudum amicos. Sed aditu superbus, ac
    (440) Fastuosus, abditusque delites in aedibus.
    At suos mutare mores haud decet Probum virum,
    Posteaquam splendidis donatus est honoribus.
    Maxime sed tunc amicis esse firmum convenit,
    Quando maxime iuvare iam potest felicior.
    (445) Haec tibi primum oprobravi, primum ubi experior malum
    Deinde in Aulin ut appulisti, omnisque graium exercitus,
    Nullus es, sed abnegante prosperum cursum mari,
    Illico fortuna quam dii miserant, te perditum
    Mente prostravit. Pelasgi at inter haec dimittier
    (450) Flagitant classem, negantes esse consilii sibi,
    Ut diutius laborem frustra in Aulide trahant.
    Fama porro quàm fuisset foeda, & infelix tibi,
    Quanta item perplexitas, animique consternatio,
    Mille cum praefectus esses imperator navibus,
    (455) Ni phrygum campos replesses bellicoso milite?
    Meque consulis quid ageres, quam’ve reperires viam,
    Ne tibi regno abdicato, famae & occideret decus.
    Hinc ubi inter sacra vates filiam edixit tuam
    Immolandam Artemidi Chalcas, atque ita Danais fore
    (460) Cursum ad Ilium secundum, mente gavisus, lubens
    Te immolaturum puellam pollicebaris deae,
    Ac volens, non vi coactus (hoc caveto dixeris)
[fol. e2r, 94]
    Coniugi iubes, ut horsum filiam mittat tuam,
    Nomine hoc, quo tamquam Achilli sponsa nuberet viro.
    (465) Nunc repente versus, alias mittis immemor schedas,
    Filiae nec iam futurus dirus occisor tuae.
    Age, sed hic est ipsus aether testis, atque conscius,
    Ista qui te pollicentem vidit, atque exaudiit.
    Accidit nimirum idem isthuc plurimis mortalibus,
    (470) In capessendis negociis, qui quidem enixe, quoad
    Assequantur, elaborant, deinde foede deserunt.*
    Idque partim incogitanti civium vecordia,
    Partim item merito atque iure, quando non idonei
    Nempe reperiuntur ipsi, rem tueri publicam.
    (475) Ego potissimum inauspicatae Graeciae vicem gemo,
    Quae patrare insigne quiddam, & gloriosum in barbaros
    Perditos conata dudum, iam tua caussa, ac tuae
    Gnatae, eis risum movebit scilicet foedissimum.
    Neminem loci crearim praesidem, aut belli ducem,
    (480) Seu rei, seu dignitatis, offici ve gratia.
    Mente duntaxat sagaci oportet esse praeditum hunc,
    Bellicam qui rem administret civitatis nomine.
    Quippe princeps ille, quisquis praeeminet prudentia.
Ch. Res dira verbis invicem altercarier,
    (485) Dictisque fratres dimicare mutuis,
    Si quando lis inciderit, aut contentio.
Ag. Bene tibi Menelae contra iam volo maledicere,
    Idque paucis, ne cui parum prudenter, ac nimis
    Inverecunde putemur agere, sed modestius
    (490) Tibi loquemur, quippe fratri‧ nam vir improbus quidem
    Is mihi videtur esse, qui vereri non solet.
    Cedo mihi, quid acerba spiras, sic cruento lumine.
[fol. e2v, 95]
    Quis nocet tibi? quid ve factum est? anne raptae coniugis
    Recipere praeclara sane concupis cubilia?
    (495) Non tibi hoc praestare nostrum est. nam tuorum tu tibi
    Ipsus auctor es malorum‧ deinde commissi obsecro
    Ipse quod nunquam patrarim, innoxius poenas luam?
    Anne honor te noster urit? at venustam coniugem*
    Misso honesto, aequo, bonoque vis tenere amplexibus.
    (500) Nam viri mali, improbique sunt voluptates malae.
    Ego quod antehac ista non perpenderim consultius,
    Sanus haud sum, an verius tu? quippe qui connubio
    Cum sies malo levatus, denuo repetas miser,
    Posteaquam diis secundis, res bene obtigerit tibi.
    (505) Sed proci olim Tyndarea deierarunt foedera
    Improbi, nequam, & superbis imminentes nuptiis.
    Ast ego ipsam spem videlicet arbitror magis deam,
    Illud effecisse, quam te, vim’ve consilii tui.
    Quos agens bellum auspicare‧ nam reor fore, ut scias
    (510) Mente vecordi inita prave, vique adacta foedera.
    Caeterum meos ego non liberos mactavero.
    Ac tuo quidem arbitratu, commodoque scilicet,
    Coniugis vindicta fiet praeter aequum, pessimae?
    Me dies, noctesque moestis lachrumis confecerint,
    (515) Impia interim patrantem, & aequitati dissona,
    In meos, quos ipse sevi, sustulique liberos?
    Haec brevi tibi dicta sunto plana & expedita, sin
    Sapere recte tu recuses, mea bene statuam tamen.
Ch. Diversa dictis ista superioribus
    (520) Relata sunt, at illud admonent probe,
    Vim propriis esse abstinendam a liberis.
Me. Proh habeo amicum neminem infelix. Ag. habes
[fol. e3r, 96]
    Qui sunt amici, ni velis evertere.
Me. Ubi te arguis mihi patre communi satum?
Ag. (525) At sapere tecum cupio, non furere simul.
Me. Dolere amicos tamen oportet mutuum.
Ag. Tum accerse, quum iuvare vis, non laedere.
Me. Censes in his non adiuvandam Graeciam?
Ag. At ista tecum quopiam insanit deo.
Me. (530) Sceptris tumescis, fratre deserto tuo.
    Ego porro ad alias verto me arteis quaspiam
    Aliosque amicos.
Nun- Dux achivi exercitus
tius   Agamemnon, adsum filiae advector tuae,
    Pridem Iphigeniam, quam vocasti in aedibus.
    (535) Comes ipsa venit virginis mater, tua
    Coniunx Clytemnestre tuum una filium
    Ducens Orestem, quo voluptatem tibi
    Conspectus horum pariat, ut qui iandiu
    Procul a tuis agas foris penatibus.
    (540) Sed quod viam longam peregerint, apud
    Lymphas nitentes fontis Euryti manent.
    Simul a viae labore respirant gravi
    Ipsae iugales, quas quidem dimisimus
    In pascuae virentis herbidum sinum,
    (545) Uti reficiant fessa pablo corpora.
    Ob haec ego tui praemonendi gratia
    Huc praecucurri. Quippe Graium exercitus
    Rescivit‧ alis fama pervolans citis,
    Iam dissipavit filiae adventum tuae,
    (550) Totusque cursu coetus ad spectaculum
    Effunditur, quo filiam aspiciat tuam
[fol. e3v, 97]
    Ut inter omneis nempe mortaleis solent
    Et inclyti esse semper, & spectabiles,
    Quibus bonis fortuna flatibus favet.
    (555) Aiuntque nunquae nuptiae? vel quid rei
    Paratur? an desiderio gnatae suae
    Tactus Agamemnon, advocavit virginem?
    Aliosque rursum haec audiisses dicere,
    Artemidi nunc initiant puellulam
    (560) Regnum obtinenti littoralis Aulidis.
    Verum quis illam ducet uxorem cedo?
    Sed interim haec omittimus‧ quod insuper
    Restat, coronam primus e calatho cape.
    Vincito sertis tempora, & tu rex item
    (565) Menelae praebe te lubentem nuptiis.
    Et in aedibus numerosa resonet tibia,
    Solumque laeto perstrepat plausu pedum.
    Nam faustus iste virgini illuxit dies.
Ag. Probe‧ Sed intro te recipito, caetera
    (570) Fato viam monstrante, succedent bene.
    Eheu miser quid dicam? (ut abs te exordiar)
    Necessitatis heu quod incidimus iugum?
    Fortuna proh praevertit, imponens mihi,
    Suaque nostra vicit astum astutia.
    (575) At generis ipsa obscuritas, ut quiddam habet
    Et commodum profecto, & exoptabile.
    Nam liberum illis lachrumas profundere,
    Querique misera. Stirpe, at illustri satis
    Sunt haec negata. Sed arbitrum vitae levem
    (580) Populum obtinemus, atque multitudini
    Servimus‧ Etenim me vetat quidem pudor
[fol. e4r, 98]
    Genas rigare lachrumis rursum pudet
    Miserum carere lachrumis, in maximas
    Cladeis redactum. At haec sinamus. Quid meae
    (585) Respondeam de rebus hisce coniugi?
    Qua fronte contra hanc obtuebor? aut quibus
    Modis recipiam? Quippe quae me perdidit,
    Ad ista, quae nunc me premunt miserum mala,
    Iniussa veniens‧ attamen probabili
    (590) Caussa huc profecta est, filiae comes suae,
    Quo nuptias celebret & quibus nihil
    Antiquius, iucundiusque, ea collocet,
    Qua nos quidem in re deprehendet impios.
    Rursum misellae virginis (quid virginis,
    (595) Quae mox opinor sponsa nubet inferis?)
    Ut est misertum‧ Supplicabit haec mihi
    Ad hunc reor modum‧ O pater me occidere
    Paras? at istiusmodi connubia
    Veniant tibique, & si quis est carus tibi.
    (600) Praesens Orestes haec mihi opplorabit haud
    Scita, at scienter, quippe adhuc infantulus.
    Ah, ut peremit me potitus nuptiis
    Helenes lacaenae troico Priamo satus,
    Horum malorum qui mihi est autor, Paris.
Ch. (605) Me quoque misertum est quatenus decet hospitam
    Malis tyrannorum ingemiscere foeminam.
Me. Germane dextram da mihi ut tangam tuam.
Ag. Do. te penes victoria‧ ast ego miser.
Me. Per Pelopa iuro, qui mei pater patris
    (610) Tuique dictus, perque genitorem Atreum,
    Quod loquar aperte mentis ex sententia,
[fol. e4v, 99]
    Nihilque fucans, immo quicquid sentiam.
    Mihi te videnti oculos rigantem lachrumis,
    Fraterna pectus perculit miseratio.
    (615) Vicissim & ipsus ora tinxi lachrumis.
    Veteremque prorsus exui sententiam,
    Haud iam quidem infestus tibi adversarius,
    Sed facio tecum, stans tuis a partibus,
    Hortorque te, ne filiam perimas tuam.
    (620) Neu praeferas meum tuo negocium.
    Neque enim sit aequum, tristibus suspiriis
    Te macerari, me suaviter agere.
    Tuos mori, supera meos aura frui.
    Quid enim mihi volo? nunquid eminentia
    (625) Rursum queam nanciscier connubia,
    Connubiorum si trahar cupidine?
    Fratrem ne perdens (me quod haudquaquam decet)
    Helenam praeoptem, id est boni loco malum?
    Incogitans, ac iuvenis antehac fui,
    (630) Sed propius, atque fixius considerans
    Rem, video, quale erat perimere liberos.
    Ad haec, puellae me subit miseratio,
    Dum reputo nimirum esse cognatam mihi.
    Quae misera nostri gratia connubii
    (635) Erat immolanda‧ at quid negocii, aut rei
    Cum tyndaraea virgini est Helena tuae?
    Dimissus abeat Aulide hinc exercitus,
    Tu frater oculos parce tingere lachrumis,
    Simulque nos in lachrumas impellere.
    (640) Iam te tua de filia, si quid movent
    Responsa, me nil moverint‧ tibi meas
[fol. e5r, 100]
    Transcribo parteis‧ Sed quod in contraria
    Mutatus abeo, nunc acerbam deserens
    Orationem, iure facio, si patre
    (645) Prognatum eodem caritate prosequens,
    Transgressus in diversam eo sententiam.
    Quando illud est non improbi munus viri,
    Ubique factu quod sit optimum, sequi.
Ch. Generosa dixti, ac digna Tantalo, Iovis
    (650) Genere, & parenteis neutiquam indecoras tuos.
Ag. Collaudo te Menelae, quod praeter meam
    Opinionem, sic (uti te dignum erat)
    Orationem verteris recte tuam.
Me. Nonnullus olim ex cupiditate, fratribus
    (655) Oritur tumultus, & e domorum opulentia.
    Germanitatem at istiusmodi quidem
    Fratrum inter ipsos, execror amarissimam.
Ag. Nihilo minus nos illigat necessitas,
    Gnatam cruenta caede ut immolem meam.
Me. (660) Qui? te quis adiget‧ gnatam ut interimas tuam?
Ag. Graiûm universim conglobatae copiae.
Me. Non‧ si remittas rursum ad Argos virginem.
Ag. Fefellero hic, illic sed haud fefellero.
Me. Quid hoc? Timere non decet turbam nimis.
Ag. (665) Chalcas Achivis proferet vaticinia.
Me. Non‧ si ante pereat, idque fiet commode.
Ag. Genus omne vatum gloriae est avidum malum.
Me. At nil habet, nec inutile, ut nec utile.
Ag. Non metuis illud, quod mihi in mentem venit?
Me. (670) Qui suspicer, quod cogitas, ni dixeris?
Ag. Cuncta haec scelestum Sisyphi novit genus.
[fol. e5v, 101]
Me. Nihil est, Ulysses quod tibi, aut mihi noceat.
Ag. Vafer is quidem usque in concionibus fuit.
Me. Ambitio nempe hunc pestilens tenet malum.
Ag. (675) Hunc proinde iam nunc inter argivos puta
    Astare medios, atque ibi eloqui palam,
    Quaecunque Chalchs dixit afflatus deo.
    Et ut Artemidi me victimam receperim
    Gnatam daturum, deinde promissum deae
    (680) Mendax negarim‧ ita concitatis copiis
    Ubi meque, teque iam peremerint, dare
    Tum virginem suadebit Argivos neci.
    Quod si cita Argos me recepero fuga,
    Aderunt, & ipsis me simul cum moenibus
    (685) Cyclopiis everterint, nec non solum
    Vastaverint‧ ad hunc modum infortunia
    Se nostra habent‧ heu miser, & infelix, ut his
    Nunc per deos perplexus involvor malis.
    Unum hoc mihi Menelae serva, copias
    (690) Adiens Achivûm, ne quid istius rei
    Resciscat uxor ante, quam gnatam meam
    Mactatam ad orcum, & inferos demisero,
    Quo lachrumis, quantum potest, paucissimis
    Miser siem; at vos hospitae foeminae
    (695) Silentio negocium caelabitis.
Ch. Felices quibus obtigit
    Sors nec summa, nec infima,
    Sed sane modica, et quibus
    Castos annuit aurea
    (700) Nancisci thalamos Venus,
    Tranquillaque perenniter
[fol. e6r, 102]
    Consuetudine perfrui,
    Quorum pectora mutuis
    Flagrant incita flammulis.
    (705) Postquam iam geminis trahens
    Spicla torquet ab arcubus,
    Tincta spicula Gratiis,
    Coma splendidus aurea,
    Cupido deus aliger,
    (710) Quorum haec dulce, & amabile
    Aevum prospera conferunt,
    Vitae haec perniciem ferunt,
    Ac turbam, hunc equidem meis
    Formosissima deprecor,
    (715) Aversorque thoris Venus,
    Sit modesta mihi precor
    Formae gratia‧ sint mihi
    Amores liciti, ac pii.
    Contingant mediocria
    (720) Blandae munera Cypridis.
    Porro ingentia deprecor.
    Humanis variantia
    Sunt discrimina mentibus,
    Sunt discrimina moribus,
    (725) At qui rectus, & integer,
    Is semper similis sui.
    Quin probis rationibus
    Educi teneros adhuc,
    Momentum obtinet haud leve ad
    (730) Virtutem. Siquidem inserit
    Primum illud venerabilis
[fol. e6v, 103]
    Pectori sapientia,
    Foedum uti fugiat nefas.
    Dein fert hanc quoque gratiam,
    (735) Mente ut cernere callida
    Quid facto sit opus, queat.
    Quae res conciliat suis
    Ignarum senii decus,
    Gloriamque, perenniter
    (740) Quae nomen parit inclytum.
    Res est maxima quaepiam,
    Virtutis studium sequi.
    Quae praestanda domi probis
    Privatim mulieribus
    (745) Sancta coniugii fide.*
    At palam decorans viros
    Inter densa frequentium
    Foro millia civium
    Rei commoda publicae
    (750) Usque in maius adauxerit.
    Illinc Pari es profectus,
    Ubi alitus inter Idae
    Armenta laeta pastor,
    Ubi barbaras cicutis
    (755) Phrygiis canens solebas
    Sonare cantilenas,
    Olympicoque ritu
    Calamos liquente caera
    Adglutinare plureis,
    (760) Boumque grex obesus
    Pascens virente passim
[fol. e7r, 104]
    Obambulabat arvo,
    Tua cum chorus dearum
    Arbitria flagitabat.
    (765) Ea causa te profectum
    In Graeciam vocavit.
    Haec hospitem recepit
    Tectis superba eburnis.
    Oculis ubi petulcis
    (770) Contra intuens decoram
    Helenen, amoris oestro
    Vehemente perculisti,
    Perculsus interim ipse
    Pari vicissim amore.
    (775) Hoc fonte nata lis est,
    Quae copias Pelasgûm
    Cum classe tanta ad urbem
    Impellit Iliensem.
Ch. Io‧ Io.
    (780) Magni magnis florent opibus.
    Rege creatam genitore, meam
    Cernite Iphigeniam reginam,
    Atque Clytemnestren Tyndarei
    Sanguine cretam.
    (785) Ut magnis e stirpibus ortae,
    Utque ad summum sunt evectae
    Decus, ac fortunae splendorem.
    Porro divûm numina, partim
    Opibus possunt plus humanis,
    (790) Partim quos sors urget iniqua,
    Hos felicibus ornant rebus.
[fol. e7v, 105]
    Consistamus grex Chalcidicae
    Indigena, ac vernaculus urbis,
    Quo reginam procul a turba
    (795) Excipiamus, comiter illi
    Porrectis manibus, placidaque
    Mente, ac hilari vultu, uti certo
    In plana soli pede descendat.
    Nequid pavitet generosa ducis
    (800) Gnata Agamemnonis, huc mihi primum
    Nunc adveniens ne quid turbae,
    Attoniti ve pavoris, temere
    Argivorum ex urbe profectis
    Moveamus hospitae hospitis.
Cly. (805) Auguria nos quidem ista consulimus boni,
    Certe quod ad te pertinet, felicia,
    Tuaeque capimus fausta vocis omina.
    Nonnulla porro spes habet animum meum,
    Quod auspicatas pronuba huc ad nuptias
    (810) Advenerim, at vos quas ego horsum filiae
    Comites ab Argis duco dotaleis meae,
    Curribus feliciter descendite, &
    Rite, ac decenter in atrium procedite.
    Dein tu quadrigas gnata cautim iam mihi
    (815) Linquas equestreis, membra sensim, ac molliter
    Et tenera simul, & imbecillia promovens
    Vos hanc in ulnas excipite iuvenculae,
    Procul ac citis discedite a vectabulis.
    Mihi fulcientem porrigat aliquis manum,
    (820) Currus volucres quo relinquam commode.
    At vos equinis stetis adversae iugis,
[fol. e8r, 106]
    Terrifica nanque est res, oculus equi ferox.
    Atque hunc Puellum Agamemnonis prolem, manu
    Corripite Orestem, nempe ad huc infantulum.
    (825) Mi gnate dormis, vehiculi iactamine
    Sopitus‧ expergiscere ad sororias
    Avibus secundis, atque laetis nuptias.
    Siquidem ipse cum sis nobili natus loco,
    Mox sortieris optimi, ac summi viri
    (830) Affinitatem, principem Nereide
    Parente natum, par deis ipsis genus.
    Ex ordine huc age ad pedes propere meos
    Iuxta parentem gnata tete colloca.
    Ac proxime Iphigenia consistens mihi,
    (835) Huic hospitarum foeminarum me choro
    Ostende, quam sim te beata filia.
    Caro salutem mox face ut dicas patri.
Iph. Ita mater, occurrens in amplexus (tua
    Quod pace dicam, ne mihi succenseas)
    (840) Pectus paterno pectori adprimam meum.
Cly. Agamemnon o Rex, ego cui vel maximam
    Mortalium uni debeo reverentiam,
    Adsum, tuis en obsecuta iussibus.
Iph. Sed & ipsa cupio longa iam post tempora
    (845) Admota genitor pectus amplecti tuum.
    Etenim tuis sitio frui conspectibus
    Id pace, si modo mihi liceat, tua.
Ag. Age gnata fruere, quando iam pridem omnibus
    E liberis, quos uxor edidit mihi,
    (850) Te una parentis nulla est amantior.
Iph. Te mihi pater laetaque, lubensque, conspicor,
[fol. e8v, 107]
    Post longa secli spatia non visum mihi.
Ag. Itidem pater te gnata, quodque ais modo,
    Ex aequo utrisque competit nobis simul.
Iph. (855) Salve‧ quod autem huc iusseris me accersier,
    Amo te, & abs te est optime factum pater.
Ag. Atqui hoc quod es modo elocuta filia
    Equidem haud reperio, qui vel aiam, vel negem.
Iph. Hei mihi quid hoc est? quod lubens cum videris,
    (860) Placido haud tamen nos intuere lumine?
Ag. Regnum gerentem ac bellici agminis ducem,
    Permulta curis distinent negocia.
Iph. At nunc mihi te des, & in me unam tuum
    Animum a molestis avoces negociis.
Ag. (865) At nunc quidem in te, haud aliubi, mea filia
    Sum totus, omni dedicatus pectore.
Iph. Ergo supercilium remitte nubilum,
    Meaque frontem exporge gratia pater.
Ag. Iam laetor ecce, laetor usque filia,
    (870) Donec tuis datur frui conspectibus.
Iph. Quid igitur istuc, quid sibi vult obsecro,
    Quod tristibus genae madescunt lachrumis?
Ag. Etenim hic dies praesens absentiam mihi,
    Tibique pariet gnata quamlongissimam.
Iph. (875) Istuc quidem quod dicis, haud intellego. haud
    Intellego o parens mihi carissime.
Ag. At tu quidem quanto loquere cordatius,
    Tanto gravius exulceras animum mihi.
Iph. Insulsa potius, atque stulta dixero,
    (880) Si tibi futura hoc sim voluptati modo.
Ag. Papae‧ silere non fero ipse, nec queo,
[fol. f1r, 108]
    Collaudo vero te, proboque filia.
Iph. Mane o parens tuis domi cum liberis.
Ag. Equidem volo, atqui quod volo, quia non licet,
    (885) Istuc profecto pectus excruciat meum.
Iph. Infausta pereant tela, & arma martia,
    Et inauspicata, ac dira Menelai mala.
Ag. Alios sed huius ante perdiderint mala,
    Quibus ipse dudum perditus teneor miser.
Iph. (890) Ut abfuisti temporis multum pater,
    In intima diu moratus Aulide.
Ag. Quin nunc item me quiddam adhuc vetat rei,
    Ratibus per aequor copias traducere.
Iph. Gentem obsecro istam, quam Phrygum vocant pater,
    (895) Ubi nam locorum sedem habere praedicant?
Ag. Illic, ubi utinam proditum Priamo Parin
    Nullo obtigisset sedem habere tempore.
Iph. Procul relicta me aveheris hinc parens?
Ag. Quin ipsa eodem gnata quo pater, venis.
Iph. (900) Oh.
    Utinam mihi, tibique commodum siet,
    Cursus ut & me duceres comitem tui.
Ag. Istuc quid optas? navigabis tu quoque,
    Ut iam parentis gnata memineris tui.
Iph. Utrum ne dulci navigavero comes
    (905) Matri, an ne ego istam sola conficio viam?
    Sola profecto, sola, semota procul,
    Dulcique matre, pariter & caro patre.
Iph. Alias in aedeis me videlicet pater,
    Domumque peregrinam locare destinas?
Ag. (910) Mitte haec‧ nefas enim ista scire virgines.
[fol. f1v, 109]
Iph. Propera mihi redire sospes ab Ilio
    Rebus probe illic ordinatis, mi pater.
Ag. Verum hoc mihi prius necessitas loco est
    Nonnullam ad aras immolare victimam.
Iph. (915) Istoc proin spectare de negocio
    Quid fas, piumque, cum sacris decet pater.
Ag. Spectabis ipsa‧ Nam futurum est, uti sacris
    Adstes & adsis tu lavacris proxima.
Iph. Ducemus aras num choros circum pater?
Ag. (920) Feliciorem te, atque memet autumo,
    Nihil quod horum intelligas. Sed intro age
    In tecta gressum conferas, ac virginum
    Comitumque temet offeras conspectibus.
    At triste porrige osculum, ac dextram mihi,
    (925) Longum a paternis abfutura vultibus.
    O pectus‧ o genae‧ o pares auro comae.
    Quantum heu dolorum Troia nobis attulit
    Pondus, Heleneque‧ Sed loqui iam desino,
    Nam me quidem aestus corripit rapidus, genis
    (930) Repens obortus, simul ut ora basio
    Tua contigi. Sed hinc abi in penetralia.
    At illud abs te postulo, Ledae genus,
    Uti ne quid haec res pectus offendat tuum,
    Si mi nimius exulcerat mentem dolor,
    (935) Mox gnatam Achilli collocaturo meam.
    Nam splendidae quidem, & expetendae nuptiae,
    Tamen Parenteis nonnihil mordet pios,
    Ubi in familiam liberos dulcis pater
    Tradit alienam, quos labore plurimo
    (940) Curisque summis educaverit diu.
[fol. f2r, 110]
Cly. Equidem haud ita sum stulta, mentisque indiga,
    Quin hisce rebus sponte me potius mea,
    Insuper & istam parituram existima,
    Ita ut nihil monitore te fuerit opus,
    (945) Cum rite mihi sit elocanda filia.
    Sed mos & ipsum tempus ita postulat,
    Ac res utraeque nos secus facere vetant.
    Huius itaque, cui destinasti filiam
    Nomen quidem ipsa teneo, caeterum genus
    (950) Quod, & unde ducat, id cupio iam discere.
Ag. Asopus Aeginam creavit filiam.
Cly. Mortalium haec, aut cui deorum nupserat?
Ag. Iovi, at Aeacon ille generat Oenones patrem.
Cly. Sed Aeaci quae suscipit proles domum?
Ag. (955) Peleus‧ at ille Nerei gnatam tulit.
Cly. Deon’ volente? an raptam, & invitis deis?
Ag. Despondet autor Iuppiter‧ locat pater.
Cly. Ubi ducit illam? an in marinis fluctibus?
Ag. Ubi celsa Chiron tecta Pelei colit.
Cly. (960) Centauricon ubi mansitare aiunt genus?
Ag. Ibi diis peracta Pelei connubia.
Cly. Sed utrum Achillem nutriit Thetis, an pater?
Ag. Chiron‧ uti ne rudibus annis improbos
    Mores malorum disceret mortalium.
Cly. (965) Hem.
    Sapiens quidem educator, at sapientior
    Fuit ille, quisquis educandum tradidit.
Ag. Atque is futurus filiae vir est tuae.
Cly. Haud malus‧ at urbem Graeciae cedo quam colit?
Ag. Iuxta Apidani fluenta Phthiae in finibus.
[fol. f2v, 111]
Cly. (970) Illuc tuam, meamque ducet filiam?
Ag. Curae marito haec sunt futura virginis.
Cly. Bene sit utrique‧ at quo precor ducet die?
Ag. Simulatque lunae dexter orbis venerit.
Cly. Sed quas oportet ante gnatae nuptias
    (975) Ferire, Divae iam immolasti victimas?
Ag. Mactabo nam nunc agitur hoc negocii.
Cly. Ac deinde celebraturus es connubia?
Ag. Ubi solvero diis, quas necesse est, victimas.
Cly. At nos ubi epulum foeminis parabimus?*
Ag. (980) Hic iuxta Achivae classis aeratas Rateis.*
Cly. Probe & ita necesse est, attamen communica.
Ag. Scin ergo quid ages uxor? ac pare mihi.
Cly. Rei quid hoc? parere nam soleo tibi.
Ag. Nam nos quidem illic, sponsus ubi sese tenet,
Cly. (985) Cur absque matre? vices ne obibitis meas?
Ag. Gnatam elocabimus inter Argivos tuam.
Cly. Nos interim manere quo iubes loco?
Ag. Argos profecta virginum curam gere.
Cly. Gnatam’ne linquens? ergo quis tollet facem?
Ag. (990) Ipse exhibebo debitam sponso facem.
Cly. Haud moris hoc, nec ista tu censes probe.
Ag. Te in militum versarier turba haud decet.
Cly. Matrem decet meos locare liberos.
Ag. decet & puellas nostra quas habet domus,
    (995) Haud sinere solas.
Cly. Hae quidem tutissimis
    Custodiuntur adprobe conclavibus.
Ag. Pareto. Cly. Non per numen Argivae deae.
    Quin tu foris quae sunt agas negocia,
[fol. f3r, 112]
    Curas ego tractavero domesticas.
    (1000) Et quid puellis competat nubentibus,
    Id est mearum pensitare partium.
Ag. Hei mihi laboris sumpsi ego hoc inaniter,
    Ac spe male frustratus excidi mea,
    Dum conor ablegare quopiam miser
    (1005) Uxorem ab oculis‧ astu at ecce callido
    Utor, & in hos qui sunt mihi carissimi
    Intento technas, nil inexpertum doli
    Linquens, & undecunque vincor‧ attamen
    Iam vate cum Chalcante sciscitatum eo
    (1010) Oraculum placitum quidem deo, at mihi
    Inauspicatum‧ Calamitatem Graeciae.
    Porro viri illud esse prudentis puto,
    Frugi ut probamque coniugem in penatibus
    Nutricet, aut ne prorsus ullam nutriat.
Ch. (1015) Ilicet sacrum Simoentis amnem
    Vitreo qui gurgite vorticosus,
    Impetu fertur phrygios per agros,
    Iam petet collecta cohors Achivûm
    Navibus cum veliferis, & armis,
    (1020) Ilium infelix aditura Troiae,
    Conditum flavi lyra, & arte Phoebi
    Oppidum‧ Cassandram ubi fama narrat
    Aureos crineis agitare vatem,
    Laureae semper viridantis, alma
    (1025) Diffluentem fronde comam ambiente.
    Numinis cum iam omniscio incitata
    Non sui compos agitatur oestro.
    Caeterum densa Phrygii corona
[fol. f3v, 113]
    Pergama cingent.
    (1030) Tunc ubi Mavors ferus, atque ahenis
    Horridus scutis, properante pinu
    Fervidi emensus vada caeca ponti,
    Remige appellet Simoentis oras,
    Castoris raptam ut repetat sororem,
    (1035) Atque Pollucis, geminorum in astris
    Siderum, vique a Priamo receptam
    Fortibus telis, clypeisque Graiûm,
    Rursus in terram referat Pelasgam.
    Moenium at cum pinniferas coronas
    (1040) Cinxerit iam teligera phalange,
    Cinxerit turreis validas, & urbem ob-
    sederit bello phrygiam cruento
    Funditus victor populans, & inde
    Ense crudeli capita amputarit
    (1045) Civium cervice resecta dirus,
    Tum nurus Troiae, tenerasque sponsas
    Quin & annosam Priami beati
    Regis uxorem, lachrumis acerbis
    Affatim implebit, miseroque planctu.
    (1050) Interim proles Helene tonantis
    Flebilis ibit,
    Deserens dulcis thalamos mariti.
    Ne precor, ne vel mihi, vel meorum
    Liberis uquam veniat nepotum
    (1055) Ista spes‧ qualis reor obtinebit
    Divites Lydas, miserasque Troum
    Coniuges fusis simul assidenteis,
    Ac suis pensis querulae inter ipsas
[fol. f4r, 114]
    Talia dicent.
    (1060) Quis putas me mox miseram capillis
    Pertrahens, certa tibi lege comptis,
    Patriae eversae simulatque captam
    Senserit flentem ferus hostis arcem
    Polluet, victaeque decus pudoris
    (1065) Dulce decerpet violans, tuaque
    Gratia nimirum Helene, cygno por-
    rectili cervice superbienti
    Nata, Seu vera est ea fama quondam
    Alitis Ledam venerem tulisse,
    (1070) Ipso in hanc verso Iove, sive vatum
    Fabulis fictis potius camoenae
    Dissiparunt haec hominum per ora.
Ach. Ubi hic achivi ductor est exercitus?
    Quisnam e ministris ibit illi nuntius
    (1075) Adesse Achillem Peleo satum patre
    Pro foribus, ipsum convenire qui velit?
    Etenim diu iam sorte nequaquam pari
    Frustra opperimur fervida Euripi vada.
    Aliique nostrum liberi connubiis
    (1080) Relicta inani, ac solitaria domo,
    Hoc ociosi desidemus littore,
    Alii iugati uxoribus, sed liberis
    Nondum creatis‧ Usque adeo impotens amor,
    Ardorque novus, haud absque divûm numine
    (1085) Habet huius expeditionis Graeciam.
    Itaque quod ad me pertinet negocii,
    Id memet ipsum expostulare convenit
    Porro alius itidem, si cui videbitur
[fol. f4v, 115]
    Pro se loquetur ipse‧ Nanque Pharsalo
    (1090) Patria relicta, ad hoc parente Peleo,
    Tenuia pigri flamina Euripi moror,
    Myrmidonas hic vel ociosos detinens,
    Qui me quidem urgent semper hisce vocibus,
    Quid hic Achilles commoramur? aut quoad
    (1095) Priameia adhuc ad Pergama traiectio
    Sine fine lentis prorogabitur moris?
    Face, si quid es facturus, aut retro domum,
    Unde huc profectae, copias reducito,
    Haud longa Atridarum manens cunctamina.
Cly. (1100) O gnate Thetidis, intus audito tuo
    Sermone, celeri prodii foras gradu.
Ach. Sancte o pudor, quae nam ista tandem foemina,
    Quam conspicor forma decente praeditam?
Cly. Non est novum, nos ante non visas tibi, haud
    (1105) Agnoscier, verum modestia tua
    Delector, ac pudore reverenti mei.
Ach. Quae tandem es? aut quid Achivum in agmen foemina
    Virosque adisti armis amictos martiis?
Cly. Ego gnata Ledae sum, Clytemnestre mihi
    (1110) Nomen, Agamemnon dux maritus est meus.
Ach. Dixti probe, & compendio, quod oportuit.
    Mihi at indecorum est colloqui cum foeminis.
Cly. Heus quo fugis? quin dexterae dextram applica,
    Laetum futuri initium connubii.
Ach. (1115) Quid ais? Egon’ tibi dexteram? Atqui Agamemnonem
    Vereamur, horum si quid attigero manu,
    Quae neutiquam mihi iusve, fas ve, tangere.
Cly. Fas maxime, quando meam tu filiam
[fol. f5r, 116]
    Duces, marinae germen o nereidis.
Ach. (1120) Quas nuptias cedo praedicas? equidem mihi
    Nihil est, quod his respondeam, nisi forsitan
    Tu rem quod istam perperam intellexeris,
    Nobis proinde fabulam adportas novam.
Cly. Cunctis id insitum est, uti reverentia
    (1125) Capiantur, ac pudore‧ Siquando novis
    Visis amicis audiant de nuptiis.
Ach. Ego profecto mulier haud unquam tuae
    Connubia procus expetivi filiae,
    Nec ullus unquam mihi super connubiis
    (1130) Allatus est ex gente Atridûm nuntius.
Cly. Quid esse tandem possit hoc negocii?
    Orationem tu vicissim nunc meam
    Mirare‧ dicta nempe miror ego tua.
Ach. Coniicito, coniectare quid sibi haec velint
    (1135) Commune nobis‧ Quippe utrique forsitan
    Vera loquimur, nec fraude mentimur mala.
Cly. An non novum mihi contumeliae genus
    Fit, quae quidem (ut videtur) nuptias
    Concilio falsas‧ me profecto horum pudet.
Ach. (1140) Fors meque, teque quispiam lusit dolo.
    Verum ista mittas, nec feras acerbius.
Cly. Valeto, rectis non enim posthac queo
    Te oculis tueri, quando sum mendax tibi
    Reperta, meque indigna nimirum tuli.
Ach. (1145) Totidem tibi verbis ego respondeo.
    Sed ut maritum, quem peto, quaeram tuum,
    In ista iam nunc tecta conferam pedem.
Se. Hospes Aeaci nepos maneto, nanque appello te
[fol. f5v, 117]
    Editum dea parente, teque Ledae filiam.
Ach. (1150) Hem quis hic qui nos aperto iam vocavit ostio?
    Ore quam tumultuoso, vultu ut attonito vocat.
Se. Servus, hinc haud insolesco, sors enim haud sinit mea.
Ach. Caeterum illud adde, cuius? neutiquam certe meus.
    Separatae enim meae res a bonis Agamemnonis.
Se. (1155) Servus istarum, ante quas me stare cernis, aedium.*
vs. 1155 cernis er staat: caernis
    Namque in hanc domum huius olim Tyndareus dedit pater.
Ach. En resistimus, ergo fare, si quid eloqui velis.
    Cur gradum bene institutum iusseris me sistere.
Se. Num fores ad hasce soli vos duo consistitis?
Cly. (1160) Immo solis, quo loquare, regiis ab aedibus
    Prodeas foras, & ad nos ipsus huc confer gradum,
    O potens fortuna rerum, meaque providentia,
    Obsecro, servate, salvos quos ego esse pervelim.
Ach. Differetur (sicuti videtur) haec narratio.
    (1165) Praeque se profecto quiddam magnum & arduum gerit.
Cly. De fide silentii tu nequid haesites senex,
    Ne ve contêris loqui, mihi siquid eloqui velis.
Se. Scis profecto quisquis essem quantulusque, in te tamen
    Benevolum fuisse semper, ac tuos in liberos.
Cly. (1170) Scio‧ videlicet meorum iandiu penatium
    Esse te veterem ministrum, ac familiae columen meae.
Se. Scis opinor & illud, olim ut dotis in partem tuae
    Me receperit Agamemnon dux Achivi exercitus.
Cly. Argos es mecum profectus, additus sponsae comes,
    (1175) Ac meus semper fuisti, & partibus studens meis.
Se. Sic habet res‧ Caeterum tibi sum quidem volens bene
    Hera, tuo verum marito non perinde sum favens.
Cly. Ergo nunc aperito tandem, quae parabas dicere.
[fol. f6r, 118]
Se. Nempe filiam tuam, qui sevit, ac genuit pater,
    (1180) Ipse mactare cruentus manibus apparat suis.
Cly. Qui potest, orationem abominor senex tuam.
    Non enim mihi videris sapere sanum scilicet.
Se. Apparat cruentus inquam desecare ferreo
    Ense cervicem puellae candidam miserrimae.
Cly. (1185) Hei mihi miserae, an maritus obsecro insanit meus?
Se. Sanus is quidem, nisi in te coniugem, nec non suam
    Filiam‧ profecto parte hac ille nil sanum sapit.
Cly. Gratia qua cedo? quis illum genius instigat malus?
Se. Numinum responsa cogunt, sic enim Chalcas ait
    (1190) Augur, ut Danaum phalanges classe sulcent aequora.
Cly. Quo profectura est pelasgûm classis? infelix ego.
    Illa at infelix magis, quam dirus occidet pater.
Se. Dardani ad sedes, sacraeque celsa Troiae pergama,
    Victor ut Menelaus Helenam marte recipiat suam.
Cly. (1195) Scilicet sic destinarant fata iniqua numinum,
    Ut rediret Helena nobis gnatae in exitium meae.
Se. Rem tenes hera prorsus omnem‧ nanque Dianae pater
    Mox tuam sacras ad aras, immolabit filiam.
Cly. Quid sibi vult ergo, quod praetexuere nuptias?*
    (1200) Quae quidem me res meis huc evocavit aedibus.
Se. Quo volens, lubensque gnatam adduceres horsum tuam.
    Quippe eam datura Achilli nuptum Achivûm principi.
Cly. Proh dolor miseranda gnata, quo perires, huc domo,
    Atque in exitium es profecta, tuque, egoque parens tua.
Se. (1205) Miseraque & lachrumanda fertis utraeque, cum sitis duae
    Caeterum dira atque acerba ductor Agamemnon tulit.
Cly. Heu dolor miseranda perii, nec mihi iam lumina
    Perferunt diutius, neque temperant a lachrumis.
[fol. f6v, 119]
Se. Siquidem grave esse possit, aut molestum, fundere
    (1210) Lachrumas, quae sit suis orbanda liberis parens.
Cly. Tu sed ista senior, unde scire temet praedicas?
    Nunquid audisti, tibi renuntiante quopiam?
Se. Missus iveram, tabellas adferens tibi alteras
    Praeter illam, quam prius receperas epistolam.
Cly. (1215) Utrum ut interdiceres, an denuo nobis idem
    Nuntiares, immolandam uti filiam deducerem?
Se. Immo uti denuntiarem, virginem ne adduceres.
    Nam tuus fors tum maritus coeperat resipiscere.
Cly. Deinde qui factum est, ut ad me quas ferendas ceperas,
    (1220) Non eas pertuleris idem, manibus imponens meis?
Se. Vetuit id Menelaus, has qui manibus eripuit meis,
    Unus horum qui malorum caussa, & autor extitit.
Cly. Nate Peleo parente, germen O nereidis,
    Marte praepotens Achilles‧ haeccine audis obsecro?
Ach. (1225) Audio mulier, videlicet esse te miserrimam.
    Caeterum laesum haud levi me contumelia puto,
Cly. Filiam dare cruento destinant leto meam,
    Ad dolum tuarum abusi nuptiarum nomine.
Ach. Quin & ipse tuo marito indignor, ac succenseo,
    (1230) Nec negocium mihi hoc vulgaribus dolet modis.
Cly. Me quidem haudquaquam pudebit genibus advolvi tuis
    Quippe mortalem parente proditi in lucem dea.
    Cur enim nunc iactitem me, ac dignitatis sim memor
    Cuius ergò quaeso matrem deceat eniti magis,
    (1235) Atque pro gnatae salute? proinde age o dea sate
    Opitulare, tum meis precor malis, tum virgini,
    Quae fuit tua dicta coniunx, hoc inaniter quidem
    Fateor, attamen hanc ego sertis revinctam frondeis
[fol. f7r, 120]
    Arbitrata tibi futuram coniugem adduxi domo.
    (1240) Caeterum ad caedem, necemque virginem nunc adveho.
    Huius at facti probrum in te recidet, atque infamia,
    Ferre opem qui sis gravatus, licet enim non duxeris
    Dulcis es miserae tamen dictus maritus virginis.
    Perque mentum perque dextram, perque genitricem deam,
    (1245) Quando me solum profecto nomen extinxit tuum,
    Hoc oportet te tuerier, alia non superest mihi
    Ara quo refugere possim, genua praeterquam ad tua,
    Quippe cui non adsit ullus hic amicus, unde mi
    Adferendae opis aut salutis ulla spes arrideat.
    (1250) Id genus cuiusmodi audis, facta sunt agamemnonis,
    Plenaque crudelitatis, perditaeque audaciae.
    Adde ad haec, quod (uti vides) ad nauticas, & efferas
    Mulier adveni phalanges, turbam et effrenem virum
    Ad patranda scelera prompta praeditos audacia,
    (1255) Nec nisi si quando ita ipsis collubuerit, utileis.
    Proinde tu si non gravabere dexteram mi obtendere,
    Vique nos tua tueri scilicet salvae sumus,
    Sin’ secus, tum spes salutis nulla nobis reliqua fit.
Ch. Res efficax peperisse, vimque maximam
    (1260) Amoris adfert omnibus communiter,
    Uti pro suis summe adlaborent liberis.
Ach. Ingens mihi animus tollitur magis, ac magis.
    Condidicit autem tum malis aegrescere,
    Tum prosperis gaudere modice casibus.
Ch. (1265) Huiusmodi quidem ratio mortalibus
    Recte instituta est, ut bene, ac feliciter
    Rectrice vitam transigant sapientia.
Ach. Est interim autem dulce non sapere admodum,
[fol. f7v, 121]
    Rursum interim homini sapere conducit magis.
    (1270) At ego educatus pridem in integerrimi
    Domo viri Chironis, ac iustissimi,
    Simplicibus uti consuevi moribus.
    Proin Atridis, si probi fuerint duces,
    Parebimus, sin improbi, haud parebimus.
    (1275) Sed tum loco hoc, tum Troiae ad urbis moenia,
    Ego liberum usque mentis ingenium meae
    Prae me ferens Martem, quod ad me pertinet.
    Forti manu ac virtute condecoravero.
    Ad te quidem, quae misera fers, et atrocia,
    (1280) Et ab iis, amici qui tibi sunt intimi,
    Quantum quidem praestare possit viribus
    Iuvenis, & aevo adhuc virens impubere
    Hoc quicquid est doloris, in me transferens,
    Meo his procellis eximam periculo,
    (1285) Tutoque statuam, nec patri unquam filia
    Tua perimetur, dicta quae fuerit mea.
    Nec enim viro permiserim segnis tuo,
    Uti me dolis misceat & involvat suis.
    Nam nomen etsi spicla non vibret meum,
    (1290) Ferrum’ve, tamen id filiam occidet tuam.
    At sceleris autor vir quidem fuerit tuus,
    Verum nec ipse vacavero piaculo,
    Si virgo per me perierit, nec non meas
    Per nuptias nova nec ferenda sustinens,
    (1295) Violata miris simul et indignis modis.
    Equidem pelasgûm vir fuero deterrimus,
    Nullius inquam sim rei, pretii ve ego,
    Menelaus autem habeatur in numero virûm,
[fol. f8r, 122]
    Neque Peleo progenitus autumer patre,
    (1300) Sed pessimo, ignavissimoque daemone,
    Si coniugi unquam nomen ad caedem tuo
    Inserviat meum‧ liquenti gurgite
    Volubilem tibi deiero per Nerea
    Thetidis parentem, quae mihi fuit parens,
    (1305) Haud filiam Rex tanget Agamemnon tuam,
    Nec vel manu summa, nec uti vel vestibus
    Digitum puellae, liceat admolirier.
    Aut hercle Sipylus culta sedes barbaris.
    Urbs ea futura est, unde duxerint genus
    (1310) Clari, gerendoque inclyti bello duces.
    At Phthia rursus, unde stirpem duxi ego,
    Obscura nullum nominis feret decus.
    Et acerba Chalcas auferet libamina
    Augur‧ quis autem est augur? Is videlicet
    (1315) Qui vera pauca, falsa dicit plurima.
    Si fors ita ceciderit, atqui si minus
    Ita ceciderit, tum profecto disperit.
    Aut proinde nostros virginum millia decem
    Petant thoros, dixi, & rata est sententia.
    (1320) Quin ipsus etiam ductor Agamemnon gravi
    Nos afficit profecto contumelia,
    Nam ius & aequum fuerat, ut nomen meum
    Rogaret a me postulans, ad virginem
    Irretiendam, nam Clytemnestra mihi
    (1325) Nuptum dedisset filiam potissimum,
    Atque hanc Pelasgûm bellicosis copiis*
    Forsan dedissem, Si quidem transmissio
    Pendebat ex hac diruendum ad Iliun.
[fol. f8v, 123]
    Neque enim gravarer publicis exercitus
    (1330) Consulere sane commodis‧ quicum mea
    Coniunxerim arma‧ Caeterum me nunc duces
    Nihili aestimant, reique momento levis
    Vel adiuvare, vel nocere forsitan
    Ferrum hoc, mucroque noverit, quem stringere
    (1335) Dudum in Phrygas mihi destinatum barbaros,
    Macularo caede, & sanguine inquinavero,
    Gnatam modo mihi siquis eripiat tuam.
    Sed ociosa iubeo sis, siquidem tibi
    Ego deus extiti, obtigique maximus.
    (1340) Non dum quidem hunc tibi praestiti, fateor, deum,
    In posterum sum praestiturus attamen.
Ch. Et te locuta es digna Pelei genus,
    Et aequoris Potente, veneranda dea.
Cly. Quibus obsecro te praedicavero modis,
    (1345) Ut ne nimis quid dixerim, nec item minus.
    Uti nec favorem, & gratiam amittam loquens.
    Viri enim probi laudes ubi audiunt suas,
    Quodam solent odisse laudantem modo,
    Si fors quis ipsos laudet immoderatius.
    (1350) Tum me profecto dispudet de propriis,
    Peculiaribusque calamitatibus,
    Lachrumabilem sermone miserando queri,
    Cum tu meis sis prorsus alienus malis.
    Haud indecorum est attamen, si vir probus
    (1355) Fortisque quanquam sit alienus, adiuvet
    Hos, quos acerba sors, & aspera premit.
    Age itaque nostri te misereat, si quidem
    Miseranda patimur‧ Primum ego generum mihi
[fol. g1r, 124]
    Rata te futurum spes inaneis ceperam.
    (1360) Dein haud scio sat, an meae mors filiae
    Tibi triste forsan omen aliquod adferat
    In posterum, Siquando duces coniugem,
    Quod ominis vitare te consultius.
    Verum probe elocutus adhuc initia,
    (1365) Idem probe perfeceris negocium.
    Mea nanque gnata, si voles, servabitur.
    Num genua vis hanc supplicem amplecti tua?
    Sunt haec quidem parum decora virgini.
    Si tu tamen ita censeas, videlicet
    (1370) Mox huc pudoris liberalem venerit
    Suffusa vultum virginali purpura.
    An potius illa absente, id abs te quod peto
    Achilles exoraro, & impetravero?
Ach. Maneat domi‧ pudicam enim decet pudor.
Cly. (1375) Verum tamen pudere oportet eatenus,
    Qua res ferat, praesensque postulet status.
Ach. Neque tu sub oculos filiam produxeris
    Meos tuam mulier, neque per inscitiam
    Famae probrum accersamus, ac vitae notam.
    (1380) Siquidem coacti turba densa exercitus
    Domesticarum, ac propriarum negligens
    Rerum, malignis gaudet obtrectatibus,
    Amans maledicas dissipare fabulas.
    At nullo ego hercule posuerim in discrimine, ac
    (1385) Tantundem apud me prorsus hic effeceris,
    Seu supplices, humilesque veneritis mihi,
    Seu neutiquam mihi supplicaris‧ nam meo
    Fixum stat animo viribus contendere,
[fol. g1v, 125]
    Nisuque summo, vos ut eximam malis.
    (1390) Adeo sit unum hoc me tibi satis, semel
    Dixisse, neque enim vanus aut mendax ego
    Mihi crede fuerim. Siquid autem mentiar,
    Dederoque verba, Seu dolis elusero,
    Emoriar‧ imo haud moriar, hanc si virginem
    (1395) Servaro. Cly. Dii faveant precor ferenti opem
    Usque iis, acerbis qui laborant casibus.
Ach. Audito nunc, uti res mihi haec habeat bene.
Cly. Cur hoc aisti? te quidem audiam volens.
Ach. Rursum patri persuadeamus virginis,
    (1400) Consilia quo iam saniora sumpserit.
Cly. Ignavus est, ac timidus ille quispiam,
    Nimiaque pavitat copias formidine.
Ach. Ratione at expugnata ratio vincitur.
Cly. Spes ista sane frigida, ac levis, tamen
    (1405) Eloquere, tandem facere me quid oporteat.
Ach. Primum quidem illi supplicabis, liberos
    Ne perimat‧ idque si recuset, tum tibi
    Fuerit necesse nos adire denuo.
    Nam si, quod optas, sponte id annuit sua,
    (1410) Tum me quidem illum convenire nihil opus,
    Quando ipsa per se res salutem conferet.
    Ad hoc videbor erga amicum rectius
    Egisse, neque me copiae culpaverint,
    Ratione si rem potius, ac prudentia,
    (1415) Quam vi, manuque, viribusque gessero.
    Tum porro amicis, rebus ex sententia
    Ipsis volentibus ut puta, ac lubentibus,
    Probe peractis, vel operam citra meam,
[fol. g2r, 126]
    Tibique fors haec transigentur commode.
Cly. (1420) Ut es probe locutus‧ itaque sic, uti
    Censes, agendum est‧ Caeterum ista si parum
    Successerint mihi mentis ex sententia,
    Ubinam licebit postea te visere?
    Quonam loci venire me miseram iubes?
    (1425) Ubi liceat istam repperisse dexteram,
    Quae sola nostris praestat auxilium malis?
Ach. Ipsi has tibi excubias agemus, teque ubi
    Res cunque postulabit, observabimus,
    Ne turbulentas per pelasgûm copias
    (1430) Te cursitantem conspicetur quispiam
    Pavido ore, & attonitam, neque hoc tu dedecus,
    Labemque eam domui paternae adsperseris.
    Indignus etenim Tyndareus pater tuus
    Est, qui male audiat, utpote Graecanica
    (1435) In gente magnus, atque cum primis potens.
Cly. Ita res habet‧ tu dux eris negocii,
    Me tibi vicissim gerere morem convenit.
    Quod si dei sunt, quando tu vir es pius,
    Digna assequêris;‧ Caeterum si numina
    (1440) Sunt nulla divûm, quid necesse est nitier?
Cho. Festus ut ille hymenaeus erat,
    Loto ubi cum lybica pariter,
    Cumque suaviloquente Cheli
    Non sine multiforis calamis,
    (1445) Grata choris streperet cithara.
    Turba ubi candida pegasidum
    Mollibus irreligata comis
    Vertice Peliaco
[fol. g2v, 127]
    Coniugiale bonis epulum
    (1450) Diis celebrantibus, ad numerum
    Membra moveret, et aureolis
    Pelleret arva iugi soleis.
    Dum liquidis, et amabilibus
    Dulcicanae modulis,
    (1455) Pelei ad inclyta connubia
    Iret, & undivagam Thetidem
    Voce ciêret, et Aeaciden
    Per iuga florida, rumor ubi est
    Nubigenas habitare viros,
    (1460) Aeaciden per opaca canens
    Peliaci nemoris.
    At phrygius puer interea
    Deliciae Iovis aetherii,
    Pocula miscet, et aureolis
    (1465) Nectareos latices
    Temperat, ac tribuit Cyathis,
    Deinde per aequora candiduli,
    Leveque per spatium sabuli
    Aequoreo sata turba sene,
    (1470) Nexa sororibus e decies
    Quinque agitatque, rotatque choros,
    Orbibus innumeris,
    Molliculo pede replicitis,
    Connubium levibus
    (1475) Concelebrans choreis.
    Venit & undique nubigenûm
    Numine percita turba virûm,
    Tela ferens abiegna manu.
[fol. g3r, 128]
    Frondea vertice serta gerens,
    (1480) Cum superis simul ut Bromii
    Munera sumeret, atque epulas.
    Ibi Thessala turba puellae
    Sublata in sydera voce, O
    Nereia filia clamans,
    (1485) Lux inclyta coeligenarum,
    Certissimus Augur Apollo, et
    Cui mystica sacra sororum,
    Bene cognita Castaliarum,
    Chiron pius, armipotentis
    (1490) Nomen reseravit Achillis,
    Fore vaticinatus, ut ille
    Cum myrmidonum clypeatis
    Priameia regna catervis,
    Devotaque pergama adortus,
    (1495) Flammis populantibus urat,
    Vulcania, fulminis instar,
    Quatiens trepidabilis arma,
    Thetidis pia dona parentis
    Siquidem hoc decus illa pelasgis
    (1500) Feliciter edidit alvo.
    Nereidos ergo sororum
    Primae, ac ditione potentis
    Spatiosa, hilares agitabant
    Connubia splendida divi,
    (1505) Peleique mariti hymenaeum
    Id temporis ore ciebant.
    Porro tibi tempora flavis,
    Crispisque decora capillis
[fol. g3v, 129]
    Mavortia turba Pelasgûm
    (1510) Cinget viridante corona.
    Deinde haud secus atque iuvencam
    Teneramque rudemque, profectam
    Modo rupibus e specuosis
    Spectantis in aequora montis,
    (1515) Diro iugulaverit ense,
    Ac lactea colla cruore, hu-
    mano (miserabile) tinget,
    Feriens, nec arundine agresti,
    Musco’ve virentibus antris
    (1520) Pastorum alitam, sed amicae
    Curaque domoque parentis
    Excultam, uti nupta Pelasgas
    Peteres feliciter aedeis
    Ubi nunc probitas’ve pudor’ve
    (1525) Faciesque ipsius honesti
    Valeat, simul atque nefastum
    Scelus, impietasque tyrannida
    Atram obtinet undique porro
    Neglecta iacet, premiturque
    (1530) Post terga reiecta, scelestis
    Mortalibus inclyta virtus,
    Cumque undique legibus aequis
    Mores dominantur iniqui.
    Hominum generi ergo periclum
    (1535) Communiter imminet omni
    Nequa ingruat ira deorum.
Cly. Equidem e meis huc prodii penatibus
    Foras, maritum sicubi aspiciam meum.
[fol. g4r, 130]
    Qui iandiuque, et lentus hinc abest, domo
    (1540) Penitus relicta‧ Gnata at interim mea
    In lachrumis versatur infelix, leveis
    Fundens in auras omne lamenti genus,
    Simulac necem rescivit illa, quam pater
    Statuit, paratque‧ Sed ecce cerno comminus
    (1545) Sese citatis admoventem gressibus
    De quo modo loquebar, huc Agamemnonem
    Rubore cui mox ora tinxerit pudor,
    Quando ipsus adeo ferus, & immanis pater
    In proprios nefaria patrat liberos.
Ag. (1550) Ledaea proles, commodum egressam foras
    Offendo te, quo virgine absente procul
    Tibi dicta quaedam proferam, quae neutiquam
    Fuerit decorum audire nupturas viro.
Cly. Quid est negocii, in quo tibi ista temporis
    (1555) Oblata commodavit opportunitas?
Ag. Accerse gnatam, quo patri veniat comes.
    Adsunt enim parata rite piamina.
    Adsunt profundendis item lustralibus
    Pura manu ignibus, ac iuvencae, quas deae
    (1560) Dianae oportet caedere ante nuptias,
    Atri cruoris fervida exundamina.
Cly. Verbotenus quidem locutus es probe,
    Tua facta porro nominare si velim,
    Equidem haud reperiam, quomodo eloquar probe.
    (1565) Verum age foras, procede gnata. Nam pater
    Quicquid parat nosti ordine, ac fratrem sinu
    Gestans Orestem pariter adporta tuum.
    En illa adest hucusque morigerans tibi.
[fol. g4v, 131]
    At ipsa quae restant, & huius nomine
    (1570) Simul et meopte, mox tibi respondero.
Ag. Quid gnata lachrumas? fronte cur hilari parum
    Terram intueris ora defigens solo?
    Vultumque moestum pallio obtento tegis?
Iphy. Heu
    Quod nam mearum calamitatum exordium
    (1575) Possim capere? Cunctis enim mortalibus
    Datum est, uti tum prima, tum novissima,
    Tum media, quovis disserant negocio.
Ag. Rei quid hoc est? quid ve sibi vult, quod mihi
    Omnes eodem sitis affectae modo,
    (1580) Et mente consternata, & ore turbido?
Cly. Quae sciscitabor, aperte, & ingenue mihi
    Coniunx roganti quaeso uti respondeas.
Ag. Nihil necessum est, hoc ut a me postules
    Quin ipsus ultro cupio iam rogarier.
Cly. (1585) Gnatam necare paras, tuamque, & item meam?
Ag. Hem.
    Misera elocuta es, quaeque neutiquam decet*
    Te suspicari, suspicaris improba.
Cly. Verum illud interim mihi respondeas.
Ag. At tu profecto, siquidem rogaveris
    (1590) Quae te decet rogare, quae decet audies.
Cly. Equidem haud alia percontor‧ atqui tu mihi
    Itidem cave sis alia ne respondeas.
Ag. O fors potens‧ o fata proh genius meus.
Cly. Et meus, & huius insuper, quando trium
    (1595) Idem est et unus genius infelicium.
Ag. Qua tandem es in re laesa? Cly. at istuc scilicet
[fol. g5r, 132]
    Tu me rogas? verum astus hic astu vacat,
    Atque ista calliditas profecto incallida est.
Ag. Perii‧ palàm sunt facta, quae caelaveram.
Cly. (1600) Scio cuncta‧ didici cuncta, sane & audii,
    Quae tu sceleste in me patrare destinas.
    Quamquam sat ipso confitere silentio,
    Suspiriisque, plura ne tu dicere
    Conere frustra, Aga. En obticesco, quando me
    (1605) Mendacii convictum, et impudentiam
    Ipsi necessum est calamitati adiungere.
Cly. Audito nunc iam, quippe aperte proloquar,
    Neque flexuosa aenigmatum diutius
    Utemur ambage, neque dictis nubilis.
    (1610) Primum (tibi istuc primo ut obiiciam loco)
    Me non volentem, vique raptam coniugem
    Duxti, necato Tantalo, cui nupseram
    Prius, ac puello sortis ex usu tuae
    Itidem perempto, quem quidem per vim meo
    (1615) Immitis ad necem revulseras sinu.
    At Iove creatus uterque germanus meus
    Equis et armis inclyti saevum tibi
    Bellum movebant. Caeterum senior parens
    Tyndareus hoc te exemit e discrimine.
    (1620) Iam supplicem, ac versum ad preces‧ ita denique
    Meis per hunc potitus es connubiis.
    Dein ubi reconciliata sum tibi et addita,
    In te simul, cura simul domestica,
    Ut foeminam inculpatam ego usque gesserim,
    (1625) Istuc et ipse conscius testabere.
    Pariterque casta, domumque commodis tuam
[fol. g5v, 133]
    Augens, ita ut sive introires, gaudio
    Fruerere tecum, sive prodires foras,
    Sortis beatae dicerent omnes virum.
    (1630) Atqui hic profecto captus est rarissimus,
    Ut id genus quis sortiatur coniugem.
    Contra improbamque, et frugis uxorem malae
    Nihil est negocii, ubilibet nanciscier.
    Porro puellis editis nixu tribus,
    (1635) Hunc insuper peperi tibi puellulum,
    Quo tu quidem me pignorum e numero, necans
    Unam pater, miserabili orbabis modo.
    At quispiam si te roget, qua gratia
    Istam necabis? cedo quid huic respondeas?
    (1640) An me tuo loqui necessum est nomine?
    Helenen uti Menelaus asserat suam.
    At nos honestum est, ac decorum scilicet
    Nece liberorum foeminae pretium malae
    Dependere? Iis, quae possidemus optima,
    (1645) Longeque nobis omnium carissima,
    Redimemus, haec invisa quae sunt maxime?
    Age siquidem hinc profectus in bellum iveris,
    Ibique fueris abfuturus longius
    Domi relicta me, quid animi tum mihi
    (1650) Fore autumas, sedem omnem ubi conspexero
    Vacantem, & hanc desiderantem filiam?
    Tum vacua cuncta virginum conclavia?
    Egoque sola sedero perennibus
    Confecta lachrumis, hancque lugens virginem,
    (1655) Ad huncce fors sine fine lamentans modum?
    Heu gnata qui te sevit, extinxit pater
[fol. g6r, 134]
    Ipsus necans, haud aliud, haud alia manu,
    Eiusmodi linquens familiae premium,
    Atque in suos exempla talia statuens.
    (1660) Nam deinde caussa quaelibet suffecerit,
    Occasione tantum opus fuerit levi,
    Ut & ipsa, quique mihi supersunt liberi
    Te rursus accipiamus istunc ad modum,
    Quo te accipi par est et aequum scilicet.
    (1665) Sed per deos caveto, neu me adegeris,
    Uti talis in te fuero, qualem neutiquam
    Decet esse, ne’ve rursus id commiseris,
    Ut ipse talem temet exhibeas mihi,
    Qualem probum esse neutiquam decet virum.
    (1670) Verum esto sane, sacrificabis filiam.
    Sed interim illic vota quae facturus es?
    Quid tibi petes? nunquid boni? cum filiam
    Mactes pater? Reditum ne? nimirum malum,
    Miserumque, quippe domo profectus turpiter.
    (1675) Sed me tibi boni precari quippiam
    Par fuerit, ac votis lacessere numina.
    At non et ipsos iudicarimus deos
    Stultos item esse, ut annuant eiusmodi,
    Ut parricidis nos voluerimus bene, &
    (1680) Qui propria facinus patrarint dextera.
    An vero, ad Argos iam reversus, liberos
    Tuos placabis? supplex haudquaquam tibi
    Istuc licebit, Quis vel aspectu obsecro
    Post e tuis dignabitur te liberis,
    (1685) Cum tu sciens necaris horum quempiam?
    Num denique haec sunt pensitata, ac mutuis
[fol. g6v, 135]
    Rationibus tractata? An hoc tantum sat est
    Sceptris ferundis praeminere, ac bellicum*
    Ducem vocari? cum tuum fuerit magis
    (1690) In Danaidum frequente multitudine
    Haec, aequa quae sunt, atque iusta, dicere.
    Vultis Pelasgi navigare ad Ilium?
    Igitur vicissim sorte ducta, quaerite,
    Cuius necari gnatam oporteat, hoc enim
    (1695) Ex aequo ad omneis pertinebat‧ Caeterum
    Haud par erat, te solum, & unum ex omnibus
    Tuam Pelasgis immolandam filiam
    Praebere, sive fratris illud erat magis
    Menelai, ut Hermionem neci daret, suae
    (1700) Causa parentis‧ Quippe ad illum proprie
    Res attinebat‧ Nunc ego autem quae tuis
    Sancte fidem servaverim connubiis,
    Gnata innocens orbabor‧ At contra soror
    Quae casta pacti iura deseruit thori,
    (1705) Felix aget, reducemque Spartae ad moenia
    Ducet puellam‧ Siquid horum perperam
    Dixi, refelle, sin probe, ac recte mihi haec
    Sunt dicta, ne tuam profecto filiam,
    Meamque pariter impius dederis neci.
    (1710) Ita rectius, consultiusque feceris.
Ch. Pareto‧ nam profecto liberos decet
    Agamemnon incolumeis tueri quenlibet.
    Nec ullus haec mortalium refellerit.
Iph. Orphea genitor si mihi facundia
    (1715) Foret, ut liceret saxa cantu flectere,
    Comitesque post me voce petras ducere,
[fol. g7r, 136]
    Possemque delinire dictis pectora,
    Meamque trahere, quos velim, in sententiam,
    Nimirum ego istis experirer utier.
    (1720) Nunc, quae mihi una ars ac facultas suppetit,
    Praestabo lachrumas, quando solum id possumus,
    Tuisque genibus corpus advolvo meum
    Supplex, quod haec tibi ventre progenuit suo.
    Ne me puellam, aevique maturam parum
    (1725) Exstinxeris‧ nam dulce cunctis coelicam
    Aspicere lucem‧ Caeterum quae tartaro
    Tellus tegit, ne me videre adegeris.
    Ego prima te patrem vocavi, tuque item
    Primam inter omneis me vocasti filiam.
    (1730) Ego prima quondam genibus insidens tuis,
    Atque ea meo blande premens corpusculo,
    Gratas voluptates frequenter invicem, et
    Dedi, & recepi, ac paria mentis gaudia.
    Tuaque haec, uti recordor, erat oratio.
    (1735) An est futurum gnata, ut olim te viri
    In aedibus nuptam beati, ac divitis,
    Et sospitem videamus, et sic uti tuo
    Dignum est parente, commodis, ac liberis
    In melius usque pululantem? Ad haec ego
    (1740) Hanc tum vicissim orationem rettuli,
    Haerens tuo, pendensque de mento, quod hac
    Mea prehensum rursus attingo manu.
    Quid? Anne ego te videro senem pater?
    An ego vicissim laeta te excipiam, meos
    (1745) Intra penateis, ac tibi invicem parens,
    Laboriosa nutriendi munera
[fol. g7v, 137]
    Aliquando referam, mutuum te nutriens?
    Sermonum ego horum sum memor, verum tibi in
    Oblivionem abiere, meque occidere
    (1750) Paras. at hoc ne feceris per Pelopa, per
    Cineres parentis obsecratus Atrei,
    Matrem per hanc, quae me labore plurimo
    Parturiit olim, ac denuo nunc parturit,
    Paribusque rursum tenditur doloribus.
    (1755) Rei quid est cum Paridis, atque Helenae mihi
    Connubiis? aut unde in exitium is meum
    Venit Parens? Oculos age horsum in me tuos
    Deflecte, & intuitum, simulque basium
    Largire, ut istuc pignus, ac monimen tui
    (1760) Mihi ferre saltem fas siet‧ Si fors meis
    Flecti recuses obstinatus vocibus.
    Germane tu quidem pusillus, & impotens
    Tuis amicis es patronus, attamen
    Apud parentem, supplicem lachrumis age,
    (1765) Tua ne soror detur neci. Nonnullus est
    Sensus malorum infantulis quoque inditus.
    En supplicat tibi hic silentio pater.
    Age flectere, ac miseresce respectu mei,
    Moveatque tete orbanda luce filia.
    (1770) En flagitant per mentum id abs te supplices,
    Duo tibi cari, atque amore proximi,
    Puer alter, at subolescit annis altera.
    Orationem in pauca conferam meam, ac
    Summam rei verbo profabor unico.
    (1775) Aspectus huius lucis est mortalibus
    Dulcissimus, verum profunda manium
[fol. g8r, 138]
    Haud ullus est, qui concupiscat cernere,
    Neque mente sana est, quisquis exoptat mori.
    Male vivere autem satius, ac mori bene.
Ch. (1780) Infausta, per te, perque nuptias tuas
    Helene, heu dolor, miseranda prorsus incidit
    Clades atridis, atque Atridûm liberis.
Ag. Equidem scius sum, quatenus miserescere
    Convenit, & idem quatenus non convenit,
    (1785) Novi, meosque caritate liberos
    Prosequor, amoque, aliâs profecto insaniam.
    Verum patrare haec uxor arduum mihi,
    Et non patrare durum, et arduum est item.
    Sed ad hoc agendum me trahit necessitas.
    (1790) Quantus videtis adsit hic exercitus,
    Quae nauticorum armata turba militum,
    Quot bellicosi Graeciae magni duces,
    Quibus negata ad Pergama traiectio,
    Ni te immolavero (augur uti Chalcas ait)
    (1795) Novi nec aliter Ilii videlicet
    Populata dabitur marte tecta exscindere.
    Porro tenet divinus ardor quispiam
    Omneis Achivûm copias, ut quam potest
    Ocyssime, solvant rudentes littore, &
    (1800) Ad barbarorum classe navigent solum,
    Vetentque, ne posthac quis ausit coniuges
    Raptu procaci abducere graecanicas.
    Argis at hi meas necabunt filias,
    Tum vos item & me, si quidem fraudavero
    (1805) Oracla Divae postulantis virginem.
    Neque gnata frater subigit invitum meus
[fol. g8v, 139]
    Adhaec, nec huius me trahit sententia,
    Sed ipsa potius adigit horsum Graecia,
    Per quam necesse est, seu velim, seu non velim,
    (1810) Te te immolare‧ Parte at istac vincimur
    Necessitate, nec licet resistere.
    Immo illa quantum in teque, meque filia
    Statuenda libera, neque ferendum illud viris
    Graecis, uti per vim rapaces improbam
    (1815) Legitima temerent barbari connubia.
Cly. Hei mihi gnata, proh dolor hospitae
    Heu me miseram, tui
    Caedes exanimat‧ pater
    Orco tradens te, fugit impius.
Iph. (1820) Hei mihi mater, mater, siquidem
    Haec lugubris cantio nobis
    Sic fortunae visum, utrisque
    Competit, haud phoebeae posthac
    Munere lucis, neque vitali hac
    (1825) Vescimur aura?
    Proh proh tectae nivibus rupes,
    Atque idaei Phrygiae montes,
    In quos olim Priamus tenerum
    Pater infantem exposuit, matre
    (1830) Procul amotum, uti morte periret,
    Paridem, quem quondam urbis Phrygiae
    Idaeum plebes idaeum
    Dixit, dixit,
    Utinam nunquam hoc evenisset,
    (1835) Inter Paridem montana boum
    Enutritum armenta bubulcum,
[fol. h1r, 140]
    Pellucentes colere ad lymphas,
    Ubi nymphis gratissima sedes,
    Liquidi fontes, prata ubi vernant
    (1840) Passim, & picti floribus agri,
    Murice tinctae ubi lucente rosae,
    Purpureique micant hyacinthi,
    Carpendi ungue trium divarum.
    Quoque accessit pridem Pallas,
    (1845) Gaudensque iocosa fraude Venus,
    Neque non Iuno, neque non volucer
    Iovis interpres Maiae proles.
    Alite Cypris amore superba,
    Hasta pallas, Iuno marito
    (1850) Iove, qui sceptris divûm pótitur,
    Invisum ad certamen formae,
    Atque arbitrium triste profectae,
    Quod mihi acerbam peperit mortem,
    Quanquam ea rursum Danais pariet
    (1855) Aeternam famamque, decusque,
    Dilecta o mihi turba puellae.
Ch. Delegit aris praeferiri victimam
    Diana te, bello auspicando ad Ilium.
Iph. Hei mater mea, proh genitrix
    (1860) Qui me progenuit Pater,
    Idem me male destitutam
    Perdit, proh ego tristibus
    Fatis nata, videns acerbam,
    Infaustamque Helenen, necor,
    (1865) Diri conficior Parentis
    Dira caede‧ utinam mihi
    Portum classis in aulidensem
[fol. h1v, 141]
    Nunquam puppibus aerea, il-
    lidens rostra solo appulisset.
    (1870) Ventis o utinam secundis
    Recta cursus ad Ilium
    Vexisset celeres carinas.
    Transversis neque flatibus
    In terramque ferentibus
    (1875) Euripi exagitasset undas
    Iuppiter, auras aliis alias
    Placans, quo sua carbasa laeti
    Placitis videant distenta notis,
    His immittere tristia suetus,
    (1880) Hos vi cohibens, aliis donans
    Solvere, cursumque tenere suum,
    Alios cogens proferre moras.
    An non satis profecto
    Calamitosum erat genus,
    (1885) Calamitosum erat parum
    Per se genus mortalium?
    At quorsum erat necesse,
    Sibi pestilens ut ipsi
    Accerserent fatum viri?
Ch. (1890) Eheu Pelasgis mala viris ingentia,
    Luctus item ingentes parit sata Tyndaro.
    Certe misertum est me tui, cui talia
    Mala obtigerunt, prorsus indignae cui
    Tantum malorum sors iniqua impingeret.
Iph. (1895) Mater heu virûm catervam adesse video comminus.
Cly. Nempe & ipsum conspicis parente progenitum dea
    Gnata, cuius huc ab Argis es profecta nomine.
Iph. Mihi fores aperite famulae, corpus ut caelem meum.
[fol. h2r, 142]
Cly. Caeterum quo gnata refugis?
Iph. Nempe me prohibet pudor
    (1900) Obtueri quisquis hic, quem Graii Achillem nominant.
Cly. At quid? hunc reverere tandem.
Iph. Quod parum videlicet
    Ista nobis auspicato cesserint connubia.
Cly. Noli in his, quae nunc geruntur gnata te negociis
    Agere delicatam, at hic maneto nobis. res enim haec
    (1905) Non pudorem postulat, nec exigit reverentiam,
    Si modo obtinere quovis (quod agitur) liceat modo.
Ch. Mulier heu male fausta Ledae gnata.
Cly. Vera praedicas.
Ch. Inter Argivos tumultus gravis, & ingens perstrepit.
Cly. Quis tumultus, indica mihi?
Ch. Filia super tua.
Cly. (1910) Omen haud laetum elocuta.
Ch. Quod hanc necari oporteat.
Cly. Nemo contradicit istis?
Ach. Ipse ego videlicet
    In periclum veneram.
Cly. Quod hospes in periculum?
Ach. Nempe ne lapidarer.
Cly. An ob id, quod meae tu filiae
    Tenderes servare vitam?
Ach. At istud ipsum scilicet.
Cly.(1915) Sed quis audeat tuum corpus manu contingere?
Ach. Universa turba Graiûm.
Cly. Caeterum nunquid tibi
    Fida myrmidonum manus suo aderat auxilio duci?
Ach. Immo primi hi praebuere semet adversarios,
    Atque primi restitere.
[fol. h2v, 143]
Cly. Occidimus eheu filia.
Ach. (1920) Meque dicebant amore vincier Connubii,
    Proin parum consulere graiûm copiarum commodis,
    Quippe privatis adactum, ac servientem affectibus.
Cly. Verum ad haec quid rettulisti?
Ach. Nempe quae coniunx mihi
    Fuerit antehac futura, non decere occidier.
Cly. (1925) Idque recte es elocutus.
Ach. Quamque iam fama mihi
    Genitor ipse dedicasset.
Cly. Quin & Argis insuper
    Evocatam litteris huc advenire iusserit.
Ach. Caeterum clamore uictus abeo multitudinis.
Cly. Nam malum istuc impotens.
Ach. Tibi opitulabimur tamen.
Cly. (1930) Cumque multis dimicabis unus?
Ach. Hos ne conspicis
    Adferenteis arma?
Cly. Dii precor tibi adsint prosperi.*
Ach. Ii quidem sunt adfuturi.
Cly. Proinde gnata iam haud cadet?
Ach. Non profecto, me volente.
Cly. Sed adfuturus quispiam,
    Qui manum iniiciat puellae?
Ach. Iam aderit innumerabilis
    (1935) Militum caterva‧ porro dux Ulysses agminis.
Cly. Sisyphi num nam propago?
Ach. At ipsus ille scilicet.
Cly. Num suapte autoritate istaec agit? an ad munus hoc
    Militum iussu vocatus?
Ach. Ipse sumpsit sibi volens.
[fol. h3r, 144]
Cly. Munus assumpsit scelestum, caede cupiens pollui.
Ach. (1940) Verum ego hunc prohibebo.
Cly. Num nam ducet invitam manu,
    Vique raptam?
Ach. Scilicet flaventibus tractam comis.
Cly. Mihi quid inter haec agendum?
Ach. Tu renitens filiam
    Viribus retinebis.
Cly. Hanc quidem quod ad rem pertinet,
    Gnata non mactabitur.
Ach. Res huc videlicet loci
    (1945) Veniet.
Iph. At dictis meis iam mater aurem commoda
    Quippe iam dudum absque caussa nec merentem te tuum
    Video succensam in maritum, at illa quae fieri haud queant
    Neutiquam proclive nobis sustinere, ac vincere.
    Igitur huic prompto, ac parato nos iuvare, gratia
    (1950) Est habenda, & approbanda pectoris propensio.
    Caeterum tuum illud est videre, nequid copias
    Tu quoque irrites, & hac ratione nihilo plus tamen
    Explicemus. Hic sibi ingens interim accersat malum.
    Quin magis, quod cogitanti venit in mentem modo,
    (1955) Mater accipe‧ Nam mori mihi certa stat sententia.
    Verum id ipsum fortiterque, cumque laude pervelim
    Facere porro animo relegans malevolentiam meo.
    Nunc age hoc mecum parens communiter considera‧
    Nostra quam sit recta ratio, quam tibi iam proferam.
    (1960) Graeciae primum illa tellus, quae quidem est amplissima
    Respicit me tota, & ex me mille cursus navium
    Pendet, ex me gentis una exscidia pendent Iliae,
    Est situm in me, siquid olim fors nocere barbari
[fol. h3v, 145]
    Apparabunt vim ferentes foeminis nostratibus,
    (1965) Ne sinantur nobiles, ditesque raptu abducere
    Coniuges e Graecia, simulatque poenas penderit
    Troia Graiis debitas Helenes abactae nomine,
    Quam quidem priameius ille rapuit abductam Paris.
    Haec profecto cuncta redimam morte (si cadam) mea,
    (1970) Tum decusque, et celebre nomen hinc mihi parabitur,
    Quippe quae meopte capite liberarim Graeciam.
    Nec videlicet meae me convenit dispendio
    Admodum vitae moveri‧ quando me communiter
    Omnibus peperisti Achivis, non tibi uni proprie.
    (1975) Deinde tot virorum in armis constituta millia,
    Totque millia classe tanta horsum profecta, nomine
    Patriae laesae haud ferenda, praeter aequum, iniuria,
    Prompta sunt patrare sese dignum in hosteis quippiam,
    Denique & pro vindicanda mortem obire Graecia.
    (1980) Unius mea vita porro obsistet istis omnibus,
    Quo minus fiant‧ in hac re quaeso utrum sit aequius?
    Nunquid est adversus ista quod queamus dicere?
    Verum age hinc ad illa iam veniamus‧ huncce neutiquam
    Convenit, cunctis Achivis unius mulierculae
    (1985) Gratia, contendere armis, luceque privarier.
    Praestat unicus vir, estque lucis huius munere
    Dignior, quam multa sane foeminarum millia.
    Denique hoc Artemidi si fors visum ita, ut meum caput
    Postulet sibi vindicare, quaeso te num nam deae
    (1990) Ipsa mortalis manum fefellero, aut suffugero?
    Id quidem sperare stultum. Dedo corpus hoc meum
    Graeciae‧ proin immolate‧ marte Troiam exscindite.
    Haec enim monimenta vivent tempus in longum mei,
    Hique gnati, nuptiaeque, meique nominis decus.
[fol. h4r, 146]
    (1995) Denique aequum est nos Achivos, imperare barbaris
    Mater, haud contra Pelasgis imperare barbaros.
    Quippe nata est servituti barbarorum natio,
    Caeterum Graiûm genus natura statuit liberum.
Ch. At te quidem quod attinet Iuvencula,
    (2000) Istoc beata es tam virili pectore, at
    Ex parte sortis, ac deae felix parum.
Ach. Agamemnonis generosa proles, coelitum
    Aliquis profecto me beatum fecerit,
    Si te mihi liceat potiri coniuge.
    (2005) Ac te simul felicem opinor Graeciam,
    Et te tua felicem opinor Graecia.
    Tua nam proba est, & gente digna oratio‧
    Ut quae recusans cum deis luctarier,
    Id quod tuis scis esse maius viribus,
    (2010) Perpenderis, facto quid usus, & simul
    Praesens quid ista postulet necessitas.
    At me tui magis, ac magis connubii
    Rapit cupido, mentis indolem tuae
    Dum specto, nam generosa es, atque strenua.
    (2015) At tute tecum quid velis considera.
    Siquidem ipse de te bene mereri pervelim,
    Domumque ducere coniugem, ac pectus meum
    Male angat, ipsa testis est mihi Thetis,
    Nisi te neci subduxero, ac servavero,
    (2020) Danais resistens vi, manumque conferens.
    Haec confer ingens mors, & atrox est malum.
Iph. Loquor haec profecto mentis ex sententia,
    Nec ullius permota respectu viri.
    Bella ciet autor, atque caedes Tyndaris
    (2025) Viris cruentas, corporis specie sui.
[fol. h4v, 147]
    Verum hospes, obsecro neu mea tu gratia
    Caesus cadas, ne ve trucides quempiam,
    Quin me sinas servare Graeciam precor,
    Modo id situm in me, & quolibet liceat modo.
Ach. (2030) O mira rari pectoris praesentia.
    Nequeam profecto adversus ista dicere
    Diutius, quando haec tuo sententia
    Animo sedet siquidem mihi videtur &
    Generosa, & excellente digna stemmate.
    (2035) Quid enim verebor, vera quae sunt proloqui?
    At fors futurum est mentem ut istam poenitens
    Mutes, proinde uti scias, quae dixerim
    Praestare promptum me, arma ad aras comminus
    Parata statuam, quo siet si forte opus
    (2040) Non te sinam, immo vi vetem necarier.
    Nostrisque fors utêre tum sermonibus,
    Simulac tuis conspexeris cervicibus
    Ferrum imminere proinde nequaquam sinam
    Tua perire virgo te socordia.
    (2045) Quin hisce potius templa, & aras numinis
    Armis adibo, tuamque ibi praesentiam
    Opperiar adventum puella manens tuum.
Iph. Quid obtices o mater? ac silentio
    Manantibus genae rigantur lachrumis?
Cly. (2050) Hei misera, causa sat mihi est idonea‧
    Cur debeam dolere, & excruciarier.
Iph. Animum adde nobis potius, & frangi veta,
    Ne pectoris minuito mi constantiam,
    Atque his mihi in rebus parens morem gere.
Cly. (2055) Dic quando nullo filia in negocio
    Nos te precantem iusta, defraudabimus.
[fol. h5r, 148]
Iph. Ne tu capillis igitur evulsis comam
    Laniaris, aut pullos amictus sumpseris.
Cly. Istuc quid ais? o gnata cum pereas mihi?
Iph. (2060) Minime profecto, salva sum. per me tibi
    Famae perennis veniet inclytum decus.
Cly. Cuiusmodi hoc est, quod mones? an obsecro
    Non convenit lugere mortem me tuam?
Iph. Minime sepulchrum quando nec statuent mihi.
Cly. (2065) Quid? an sepulchri non sat est occumbere?
Iph. Etenim ipsa divae maximo natae Iove
    Mihi futura templa monumenti loco.
Cly. Age gnata in istis nunc voluntati tuae
    Morem geram, quando ipsa dixisti probe.
Iph. (2070) Utpote beata, ac bene merens de Graecia.
Cly. Sed quid tuis renuntio sororibus?
Iph. Ne quando pullis membra velent vestibus.
Cly. Virginibus autem quod libenter audiant,
    Quid me tuo iubes referre nomine?
Iph. (2075) Feliciter iubeas valere. Et hunc mihi
    Alas Orestem, ut exolescat in virum.
Cly. Complectere, hoc visura postremum die.
Iph. Germane cordi unus meo carissime,
    Utcunque tu pro viribus certe tuis
    (2080) Tuae sorori es opitulatus sedulo.
Cly. Est aliud, Argis quod velis curarier,
    In quo queam tibi facere gratum filia?
Iph. Meum parentem, coniugem genitrix tuum
    Ob ista quaeso facta nequid oderis.
Cly. (2085) Isti tua multum laborum gratia
    Exhauriendum, atrociaque certamina
    Subeunda.
[fol. h5v, 149]
Iph. Verum invitus hic me perdidit,
    Consulere quaerens dignitati Graeciae.
Cly. Atqui volens si faciat istuc, aut dolo,
    (2090) Et indecore faciat, & parum Atreo
    Dignum parente.
Iph. Me quis hinc deduxerit
    Mihi prius, quam tracta lanietur coma?
Cly. Ego te sequar.
Iph. Faxis cave, neque convenit.
Cly. Tuis adhaerens vestibus.
Iph. Mihi o parens
    (2095) Obtempera mane‧ decorum enim id magis
    Mihique tibique‧ Caeterum me quispiam
    Ex his ministris patris, in pratum deae
    Artemidis hinc deducat, ubi mactabimur.
Cly. Discedis eheu gnata.
Iph. Scilicet, neque
    (2100) Reditura rursus abeo. Cly. matre videlicet
    Num nam relicta?
Iph. Nempe sic, uti vides,
    Indigne, & immerenter.
Cly. Ah mane obsecro‧
    Ne gnata ne me deseras.
Iph. Haud te sinam
    Stillantibus vexare lachrumis genas.
    (2105) At vos puellae Artemidi filiae Iovis
    Paeana canite, de nece, atque obitu mei
    Bene ominantes‧ Tum Pelasgis omnibus
    Precationes, faustaque sonent omina‧
    Ac primus aliquis auspicetur tollere
    (2110) E corbe frondeis‧ Deinde puris ardeat
[fol. h6r, 150]
    Sacer ignis in prochytis‧ Pater porro meus
    Rite fragranteis teneat aras dextera.
    Etenim salutem pariter, & victoriam
    Paritura cunctae venio genti Graeciae.
Iph. (2115) Ducitote me, Ilii
    Diruendis moenibus,
    Phrygibusque perdomandis
    Destinatam victimam
    Serta texta porgite,
    (2120) Comisque vinciendis
    Ferte frondeis, ac piis
    Irrigationibus,
    Fontibus sacris
    Devocate in aedem,
    (2125) Devocate in aram,
    Heram Artemin potentem‧
    Artemin beatam.
    Uti meopte sanguine,
s     Capitisque caede nostri,
    (2130) (Quando hoc ita est necesse)
    Fata placem numinum.
Ch. O veneranda,
    Veneranda parens,
    Quomodo tibi debitas
    (2135) Impertiemus lachrumas?
    Nam nefas, neque convenit
    Miscere sacra fletu.
Iph. O sodalium
    Turba dulcis virginum,
    (2140) Artemin communibus
    Celebrate cantilenis,
[fol. h6v, 151]
    Quae croco rubentia
    Carpenta ducit urbi
    Adversa Chalcidensi‧
    (2145) Ubi bellicae servent trabes
    Nominis caussa mei,
    Nempe hic reductis portuum
    Aulidis secessibus‧
    Iò parens tellus,
    (2150) O Pelasgica,
    Mycenaeque nostri altrices.
Ch. Urbem vocasti Persei
    Cyclopio labore,
    Manibusque fabricatam.
Iph. (2155) Profecto lumen ingens
    Edidistis Graeciae.
    Haud quidem abnuo mori.
Ch. Tua nanque tete gloria
    Nullo relinquet tempore.
Iph. (2160) Iò Iò
    Phoebea fax diurnae
    Vectrix amica lucis,
    O dulce lumen aetheris,
    Alterum mox, alterum
    (2165) Exigemus aevum,
    Orbem alterum incolemus.
    O blanda lux, iam mihi vale.
Ch. Heus heus.
    Spectate euntem virginem,
    (2170) Troiana per quam pergama
    Devicta subruentur.
    En comante vertice
[fol. h7r, 152]
    Serta gestat frondea
    Iniecta militum manu.
    (2175) Mox viraginis deae
    Arae dicatum cespitem
    Sacra scatente lympha,
    Manantibusque rivis,
    Purpurante aspergine
    (2180) Cruoris irrigabit.
    Candido de corpore
    Cervice cum resecta
    Procumbet, ac feriet solum.
    Patria te manent sacra,
    (2185) Te manent pelasgûm
    Universae copiae,
    Classe quae desiderant
    Phrygios adire muros,
    Quod quidem ut feliciter,
    (2190) Fausteque cedat illis,
    Agite prognatam Iove
    Invocemus Artemin.
    Semper colenda diva,
    Humana cui placent sacra,
    (2195) Da militi Pelasgo
    Appellere Phrygium in solum,
    Perfidaeque Troiae
    Sedes adire sacras.
    Da victorem Agamemnonem
    (2200) Victrice cum caterva,
    Pulcherrimum triumphum
    In Graeciam referre,
    Laeta vincientem
[fol. h7v, 153]
    Inclytae tibi tempora
    (2205) Victoriae corona.
    Laude parta nominis
    Quod usque vivat, & quod
    Nullis senescat unquam,
    Intercidat’ve seculis.
Nun (2210) Prodito tectis patre Tyndareo sata
tius  Quo dicta cognoscas Clytemnestra mea.
Cly. Audita me me vox tua excivit foras,
    Trepidamque misere, diro & attonitam metu,
    Num tu mihi aliam calamitatem quampiam
    (2215) Adfers ad hanc, quae nunc adest?
Nun. De filia
    Tua, stupenda nuntiabo iam tibi, &
    Portentuosa.
Cly. Próinde ne contêre, sed
    Expone rem, quantum potes, celerrime.
Nun. Quin o mihi regina dilectissima,
    (2220) Rem prorsus omnem luculenter audies.
    Ex ordine autem cuncta narrabo, nisi
    Siquid memoriae lapsus, errantem mihi
    Inter loquendum linguam item turbaverit.
    Ut igitur in lucum deae pervenimus
    (2225) Artemidis, atque in florulenta prata, ubi
    Aderant Achivûm conglobatae copiae,
    Tuam catervis prosequentes filiam,
    Glomerata coiit illico Argivûm phalanx.
    Simulatque porro ductor Agamemnon videt
    (2230) Mox immolandam in lucum euntem virginem,
    Gemitum profundo ducit altum pectore,
    Retroque flexo vultu, amaras lachrumas
[fol. h8r, 154]
    Profudit oculis, ora velis obtegens.
    At illa patri proxime assistens suo,
    (2235) Haec elocuta est. O parens adsum tibi,
    Et hocce corpus pro salute patriae,
    Proque universa Graecia trado volens.
    Ut immolandum hinc ad dicatas numinis
    Ducatis aras, quando divûm oracula
    (2240) Ita canunt‧ Prorsum quod ad me pertinet
    Et rem geratis bellicam feliciter,
    Laetaeque vobis praemium victoriae
    Cedat, proinde illud precor, ne clanculum
    Mihi Pelasgùm quispiam admoveat manum.
    (2245) Nihil reluctans colla porrigam, ac volens.
    Atque haec quidem est effata‧ Caeterum stupor
    Omneis capit, robur tuenteis virginis,
    Et virginalis animi celsitudinem.
    Talthybius autem, cuius hae partes erant,
    (2250) Media Pelasgorum inter astans agmina,
    Bene ut ominentur copiis, denuntiat,
    Linguisque faveant‧ deinde fatidicus celer
    Chalcas in auro intermicantem sportulam
    Nudans, & e loculis acutum proferens
    (2255) Imponit ensem, ac virginis flavum caput
    Sertis revincit frondeis. Tum peleo
    Editus Achilles, sportulam gestans sacram,
    Sacrasque pelveis celere cursu, numinis
    Obibat aras, simul & haec precatus est‧
    (2260) Artemi ferarum magna domitrix, ac Iovis
    Veneranda proles, quae nitentem luminis
    Blandi facem alto noctium silentio
    Vectare solita es, placida sume victimam hanc,
[fol. h8v, 155]
    Quam tibi damus, simul Pelasgûm exercitus,
    (2265) Simul & Agamemnon imperator agminum,
    Intaminatum sanguinem, qui virginis
    Pulcherrimae manabit e cervicibus‧
    Ac dextra classi prosperum annue,
    Liceatque nobis Marte capere pergama.
    (2270) Stant inter haec fratres Atridae, omnisque item
    Exercitus, solo tenentes lumina.
    Atque ibi sacerdos, ense correpto manu
    Rite est precatus, deinde dispicit locum,
    Qua commode iugulum feriret virginis.
    (2275) Mentem mihi haud exiguus occupat dolor,
    Stabamque moestus ora defigens solo,
    Oculosque pronos‧ Caeterum subbito nova,
    Visuque mira res ibi accidit, sonum
    Plagae per auras nemo non sensit palám,
    (2280) Porro puella, nescio quonam loci
    Evanuit subducta‧ Tum vocem stupens
    Tollit sacerdos‧ turba Graii exercitus
    Acclamat universa, dum quoddam videt
    Mirabile ostentum a deorum quopiam
    (2285) Conspectibus spem praeter obiectum suis‧
    Quod credier nequibat‧ ac ne tum quidem
    Oculis ubi coràm pateret testibus.
    Siquidem iacebat cerva palpitans humi,
    Visenda vasti mole mira corporis,
    (2290) Specie decente insignis, ac spectabilis,
    Cuius cruore imbuta numinis affatim
    Undabat ara‧ Proinde Chalcas interim
    Quantum putas gavisus, haec effatus est.
    Huius pelasgûm principes exercitus
[fol. i1r, 156]
    (2295) Communis, hanc coràm videtis hostiam,
    Altaribus quam diva supposuit suis,
    Cervam volucrem? En hancce virginis vice
    Amplectitur libentius, nequid suas
    Commaculet aras nobilis virgunculae
    (2300) Caede cruenta, & hocce consulit volens
    Boni, accipitque, ac prosperos per aequora
    Undosa cursus annuit nobis, uti
    Priameia liceat classe adire pergama,
    Quapropter omnes classe vecti milites
    (2305) Animum bonum, fiduciamque sumite,
    Ac petite naveis‧ hoc enim nobis die
    Curvis relictis portuum secessibus
    Aulidis, aranda Aegaea ratibus aequora.
    Ut penitus autem victima est vulcaniis
    (2310) Exusta flammis, tum precatus prospera est
    Sacrificus, ut reditus secundus ab Ilio
    Victricibus domum daretur copiis
    At me tibi transmisit Agamemnon, uti
    Haec nuntiarem, ac certiorem redderem,
    (2315) Ipsi deûm quid accidisset numine.
    Et ut pararit sibi per omnem Graeciam
    Famae decus, quod nulla prorsus secula
    Oblitterabunt ast ego videlicet
    Quod ipse praesens his & oculis viderim,
    (2320) Id narro, proles ad deûm consortia
    Tua subvolavit. Proinde quod reliquum est, age,
    Istam remittas mentis aegritudinem, ac
    Tuo marito desinas irascier.
    Inopina divûm fata, quosque diligunt,
    (2325) Servant‧ hic unus filiam mulier tuam
[fol. i1v, 157]
    Et mortuam conspexit, et vivam, dies.
Ch. Ut ista volupe est, tibi ferentem nuntium
    Audire, porro coelitum in consortio
    Transigere vitam pignus affirmat tuum.
Cly. (2330) Quis te deorum gnata rapuit?
    Qui te compellabo rite?
    Quid dicam, aut quid suspicer? anne hoc
    Mihi frustra blandirier his verbis,
    Tristi ut luctu tui desistam?
Ch. (2335) Atqui huc Agamemnon venit ductor,
    Unde haec ipsa possis audire.
Ag. Uxor, beati filiae caussa sumus
    Forsan futuri‧ quippe certum est, coelitum
    Illam in deûm manere contubernio.
    (2340) At tibi puello hoc pariter abducto, domus
    Repetenda‧ siquidem ut navigare copiae
    Properent‧ vides‧ Valeto‧ colloquar diu
    Troia reversus, & interim tibi sit bene.
Ch. Felix Atrida terram adi phrygiam,
    (2345) Felix redito.
    Mihi pulcherrima abs Troia spolia huc reportans.

FINIS.
Continue

Tekstkritiek:

In deze editie komt de bovenpunt (‧) voor. Niet altijd te onderscheiden van de punt, maar soms met de betekenis van een komma. Wij hebben deze bovenpunt in het midden van een vers als zodanig getranscribeerd‧ aan het verseinde als normale punt, tenzij de context een ander leesteken vereist.
Het suffix -que schrijven wij vast aan het woord ervoor, zonder accent. Bij -ne en -ve heeft onze tekst drie varianten, die wij ongewijzigd weergeven: aan elkaar, met spatie of met apostrof.
fol. c12v ad er staat: ad ad
ibid. inconstantia er staat: in constantia
vs. 13 Pelasgi er staat: Pelagi
vs. 74 astringerent er staat: asttingerent
vs. 88 o si er staat: osi
vs, 161 iuncturam er staat: iuncturum
vs. 177 Ne qua er staat: Nequa
vs. 245 coniugii er staat: coniiugii
vs. 471 Assequantur er staat: Asseqnantur
vs. 498 coniugem er staat: coiugem
vs. 979 parabimus er staat: purabimus
vs. 980 iuxta er staat: iusta
vs. 1155 cernis er staat: caernis
vs. 1299 vult er staat: nult
vs. 1326 copiis er staat: copiis.
vs. 1586 elocuta er staat: elocutas
vs. 1688 praeeminere er staat: praeminere