Ursicula/Ceneton - Gijsbert Tysens - Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat, zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt - ca. 1720 | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64

TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca01 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca02 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca03 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca04
TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca05 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca06 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca07 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca08
TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca09 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca10 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca11 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca12
TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca13 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca14 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca15 TysensIngebeeldeHuuwelyk1720ca16