Ursicula/Ceneton - Jan Bara - ’t Verslingert Moekroesje -1668

Bara_Moekroesje_1668_01 Bara_Moekroesje_1668_02 Bara_Moekroesje_1668_03 Bara_Moekroesje_1668_04
Bara_Moekroesje_1668_05 Bara_Moekroesje_1668_06 Bara_Moekroesje_1668_07 Bara_Moekroesje_1668_08
Bara_Moekroesje_1668_09 Bara_Moekroesje_1668_10 Bara_Moekroesje_1668_11 Bara_Moekroesje_1668_12
Bara_Moekroesje_1668_13 Bara_Moekroesje_1668_14 Bara_Moekroesje_1668_15 Bara_Moekroesje_1668_16
Bara_Moekroesje_1668_17 Bara_Moekroesje_1668_18 Bara_Moekroesje_1668_19 Bara_Moekroesje_1668_20