Thomas Arends: TITEL. JAAR.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton00121 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

BAJAZETH,

TREURSPEL.

Uit het Frans van de Heer Racine Vertaald.

Nooit op de Amsterdamsche Schouwburg
vertoond.

[Vignet: Sfeer].

’t AMSTERDAM,
_________________________

By AERD DIRKSZ. OOSSAAN, op den Dam, op de hoek van de Beurs- Straad, 1682.
Bajazeth, Broeder van Sultan Amurat.
Atalida, Beminde van Bajazeth en Princes van ’t Ottomans geslacht.
Roxane, Beminde van Amurat en verkoorene Sultanin.
Acomat, Groot Vizier.
Osmin, Vertrouwde van Acomat.
Zaira, Slavin, en vertrouwde van Atalida.
Zatimé, Slavin, en vertrouwde van Roxane.
BAJAZETH,

TREURSPEL.

Uit het Frans van de Heer Racine Vertaald. A. Kom, volg; terwijl wy hier de Sultanin verwachten
Wil ik u hooren, en de grond van mijn gedachten
Vryhertig openen. O. Sint welk een tijd, mijn Heer,
Betreed men deze plaats zo vrijelijk? wel eer
Was aan zulk stout bestaan een strenge dood beschooren.

Continue