Ursicula/Ceneton - J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk - Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 - 1663

MattelaerKortrijkIoas1663p01 MattelaerKortrijkIoas1663p02 MattelaerKortrijkIoas1663p03 MattelaerKortrijkIoas1663p04