Nil Volentibus Arduum

Bijgehouden tot 10 juni 2015
Lodewijk Meyer, Joannes Bouwmeester, Andries Pels, David Lingelbach, Joannes Antonides van der Goes, Ysbrand Vincent en enkele anderen richtten in 1669 het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum op, met het doel te spreken over literaire en filosofische kwesties.
    Van 1669 tot 1672 was de meest opvallende activiteit van Nil Volentibus Arduum het schrijven van Frans-klassieke versies van de toneelstukken die in de Schouwburg opgevoerd werden. Zelf waren zij niet welkom in het schouwburgbestuur, en op deze manier uitten zij hun kritiek op het (in hun ogen) ondermaatse repertoire. De Agrippa van Philippe Quinault, waarvan een vertaling van Hendrik de Graef werd gespeeld, bewerkten zij tot een gelijknamig stuk. De intrige van Het huwlyk van Oroondate en Statira door Joan Blasius bewerkten zij opnieuw in Het huwelijk van Orondates en Statira Op dezelfde wijze werd De malle wedding van Blasius in Frans-klassieke zin bewerkt, en naar aanleiding van diens Dubbel en enkkel, gebaseerd op Plautus’ Menaechmi, schreven zij De gelyke tweelingen. Ook Adriaan Peys moest het ontgelden; toen hij De nacht-spookende joffer publiceerde, bewerkte het Kunstgenootschap dit als Het spookend weeuwtje. Al deze toneelstukken verschenen kort na elkaar in 1669 tot 1671. De spelen van Nil Volentibus Arduum werden na 1677 voor het eerst opgevoerd en zijn tot diep in de achttiende eeuw populair gebleven en herhaaldelijk herdrukt; het werk van Hendrik de Graef, Blasius en Peys is na 1672 niet meer gedrukt of gespeeld.
    De literaire theorie van het Frans-classicisme werd door de leden van Nil Volentibus Arduum in eerste instantie uitgedragen in de theoretische voorredes die zij aan hun toneelstukken lieten voorafgaan. Een van de leden, Andries Pels, publiceerde twee gezaghebbende tractaten (beide op rijm): Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze zéden én tijden gepast (Amsterdam, Albert Magnus, 1677) en Gebruik én misbruik des tooneels (Amsterdam, Albert Magnus, 1681). De leden werkten samen aan een poëtica, die tot 1765 in handschrift is gebleven, en toen is uitgegeven onder de titel Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy (Leiden, Cornelis van Hoogeveen).
    Van het rampjaar tot 1677 was de Amsterdamse Schouwburg gesloten. Na 1677 zaten leden van Nil Volentibus Arduum in het bestuur van de Schouwburg, en werden veel van hun spelen opgevoerd. Het kunstgenootschap bleef verwikkeld in heftige polemieken, ook over medische zaken (o.a. met dr. Johannes Baptist van Lamzweerde). In die tijd schreven zij nog stukken als De schilder door liefde, De verwaande Hollandsche Franschman, en zij vertaalden de Cinna van Corneille en de Iphigénie van Racine. Ysbrant Vincent die tijdens de beginperiode lid was geweest van Nil keerde na een carrière als papierhandelaar in Frankrijk terug in Nederland en gaf alle spelen van Nil opnieuw uit, in een mooie editie voorzien van gravures door professionele ontwerpers en graveurs: Romeyn de Hooghe, Bernard Picart, Frederik de Moucheron, Matthys Pool en anderen. In enkele gevallen gaf hij ook eigen jeugdwerk uit op naam van het Kunstgenootschap (zoals Pefroen met ’et schaapshooft), en hij plagieerde De dood van Eigenbaat door Jan Pook. Ook toen het kunstgenootschap niet meer bestond, was er belangstelling voor Nil-Volentibus-Arduum-drukken; de laatste verschijnt in 1803.
    De Dagelijke notulen van Nil Volentibus Arduum zijn uitgegeven door B.P.M. Dongelmans: Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap. Voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst van N.V.A. drukken. Utrecht 1982. Hier zijn behalve de toneelstukken ook de andere publicaties van Nil Volentibus Arduum vermeld.

Continue

Lijst van toneelstukken door Nil Volentibus Arduum
Gesorteerd op Ceneton-nummerTitelJaarIncipit

Volgorde in Ceneton:

001390 - Eerste druk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 ren - b1 A n : b2 D2 t$m
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 44 : 2
BNF: Yth. 68067
DSU: 71.841
Tresoar: 2412 TL : 1 :
SBA: Plantijn B 2172 : 15
Artesis-KC: MTOD—TV—MOLIE-gedwong-1
SPB: 6.14.8.66 : 4
TIN: 7 D 21
UBA: OK 63-8090 [olim 690 C 111]
¶ Het ex. KNAW G 1148 : 15 : 3 wordt gevolgd door een apart gedrukte voorrede door Thomas Arends.
Digitale teksteditie001400 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
’t Gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 ere - b1 A en : b2 D2 e$t
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 31
KNAW: G 1148 : 15 : 3
UBA: OK 63-9340 [olim 692 G 122]
UBN: 52 C 226 : 2
UBU: Moltzer 6 B 55 : 7; Z oct. 3090 : 3
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169001410 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A3 cere - b1 A e : b2 D2 e$tot
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D3r: het spel: D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 8001420 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *3 en - b1 A n$ : b2 D2 rd,
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r-D4r: privilege; D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 2
BNF: Yth. 68068
KBH: 445 D 260; (448 H 220); 845 E 4 : 2 : 2
KNAW: G 1147 : 41 : 1; G 1148 : 15 : 6
Tresoar: Pa 1553
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 3; 6.14.48.86 : 2
TIN: 72 G 81 : 1; 1 B 88
UBA: OK 63-6978 [olim: 687 C 8] : 3
UBGent: BL 7733 : 1; BL 9090 : 21
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 1 : 1
UBL: 1087 G 25; 1203 G 9 : 3
UBU: EAL 762 : 3; S oct 3088 : 1
¶ Ex. UBL 1203 G 9 : 3 op groot papier. Ex. KBH 448 H 220 is zoek. In de voorrede wordt verwezen naar de Liedjes van Pels.
Digitale teksteditie
Ursicula
Facsimile001430 - Titeluitgave - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *3 en - b1 A n$ : b2 D2 rd,
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r-D4r: privilege; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10360
KBB: II 19.530 A : 2 : 2; VH 24249 : 2 : 3
KNAW: G 1147 : 31 : 1
SBH: 127 B 4 : 2
UBA: 692 D 47; 689 E 67; O 60-4567 [olim: 2762 G 17] : 4; O 63-5364 [olim: 334 G 40] : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 5 : 1 : 7
UBL: 1087 G 26
UBN: 490 C 117 : 2
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 3
¶ Titeluitgave van de ed.-1710.001440 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 *3 n$v - b1 A e : b2 D2 ord,
Collatie: 8°: *4, π2, A-C8, D2; [8], [4], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; π1r-π2r: privilege; π2v: blanco; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 197 : 5
KNAW: G 1041a
SBA: C 23241; UA: Mag-P 12.377
TIN: 13 B 10 : 1; 72 B 48; 72 E 30
UBA: 693 D 71; 694 H 50 : 1
UBL: 1087 G 27001450 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Het gedwongene huuwelyk.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178104 - a1 * e - b1 A be : b2 D2 beh
Collatie: 8°: *4 [*3 als *], A-C8, D4; [8], 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r: privilege; D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 7 D 22
UBA: 692 B 62
UBGent: BL 4688
UBL: 1099 F 10
¶ Een apart gedrukte voorrede (in KNAW G 1148 : 15 : 3) noemt Thomas Arends als auteur.
Facsimile017200 - Eerste druk - Treurspel
[Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Astrate, koning van Tyrus.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167004 - a1 *3 pree - b1 A t$ : b2 H3 ddi
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: portret van Willem (III); *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-H3v: het spel; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 J 39 : 2
BNF: Yi. 1002
KBB: VH 24231 B : 5
KBH: 760 E 8
UBA: 687 H 17 : 2; 2368 E 7 : 1
UBL: 1089 B 18 : 1
UBU: Moltzer 6 B 18
UB Wroclaw: 017113
Ursicula030250 - Eerste druk - Treurspel
Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 *2 re - b1 A ver : b2 D5 staa
Collatie: 8°: π3, A-D8; [6], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67580
BSB: P.o.rel. 6420-13,1/12
GBR: 1376 F 99
KBH: 560 L 86
UBA: 690 G 27; O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 7; 694 H 47 : 2
UBGent: BL 4981 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 2
UBL: 1099 E 9
Digitale teksteditie030260 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - b1 A er : b2 D5 id,$
Collatie: 8°: π3, A-D8; [6], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67581; Yth. 67582
KNAW: G 1147 : 21 : 3; G 1148 : 20 : 1
TIN: 5 K 36
¶ De KNAW-exx. (Dongelmans 21) zijn incompleet en van ander zetsel.
Digitale teksteditie
Ursicula030270 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna, óf goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *3 s$: a2 *4 die - b1 A o : b2 E m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2r: errata; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67583
GBR: 1376 F 100
KBH: 448 H 203
KNAW: G 1147 : 40 : 1; G 1148 : 20 : 2
SBA: 534033
SBH: 127 B 3 : 3
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 5
TIN: 4 I 112
UBA: OK 63-6983 [olim: 687 C 13] : 1
UBGent: BL 9090 : 12; KVAkad. 15 J 10 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 3
UBL: 1087 G 18; 1203 G 7 : 1
UBN: 39 C 263 : 2
UBU: Te Winkel 412
¶ KBH 448 J 188 : 2 is de Verwellekoming en dankzegging, aan de Ed. Groot Achtbare Heeren, de Heeren Burgermeesteren, en verdere Regeeringe der stadt Leiden; Als haar Ed. Groot Achtbaarheden den Schouwburg, met haare tegenwoordigheid, geliefden te vereeren, op den 2. Juny, 1719 [bij het Treurspel van Cinna].
Digitale teksteditie
Ursicula030280 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 erst$a : a2 A3 $18$S - b1 A4 $verh : b2 E2 $ô$C
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1350 D 71 : 5
TIN: 4 I 46; 13 A 23 : 1
UBA: 688 G 23
UBGent: BL 4610
UBL: 1096 G 27
UBU: Te Winkel 928 : 6
Facsimile030290 - Herdruk - Treurspel
Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 e$of : a2 *4 iet - b1 A $b : b2 E a
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1640
KNAW: G 0917
SBA: C 27597
TIN: 4 I 114
UBA: 690 G 24 : 2
UBGent: BL 4980 : 4
UBL: 1087 G 17
UBN: (411 C 170 : 1)
UBU: Te Winkel 963 : 3
UBVU: XN 05902 : 1
¶ Ex. UBN 411 C 170 : 1 is zoek.030300 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 $d : a2 *4 iet$ - b1 A oe : b2 E $m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67584
KBB: II 14.459 A 7 : 2
UBA: 690 G 26
¶ Exx. KBB II 14459 A : 7 : 2 en UBA 690 G 26 zijn op fol *6r voorzien van een handtekening door G. de Visscher.030310 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille)
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 e$d : a2 *4 niet - b1 A bl : b2 E m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 101
KBH: 448 H 189
TIN: 13 B 6 : 2
UBA: OK 97-134 : 4031190 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De gelyke tweelingen.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 en$a : a2 ** r$d - b1 A ad : b2 G3 eelie.
Collatie: 8°: *4, **2, A-F8, G4; [8], [4], 103, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-**1v: opdracht; **2r: lofdicht; **2v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68118
KNAW: G 1148 : 2 : 2
UBGent: BL 2313 : 1
UBL: 1253 G 14031200 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De gelyke twélingen.
Amsterdam: Albert Magnus, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - a1 *2 le: a2 *3 $hé - b1 A r : b2 H3 IE.
Collatie: 8°: *4, A-G8, H4; [8], 122 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*4r: voorrede; *4v: lofdicht & personages; A1r-H4v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 2 : 3
SBA: Plantijn B 2172 : 2
UBA: O 62-6161 [olim: 693 C 177] : 4
UBL: (1092 G 70 : 4)
UBU: Moltzer 6 B 56 : 2
¶ De voorrede is herdrukt in Dichtkunst en schouwburg; voorspél, met muzyk (1719). In het ex. UBL 1092 G 70 : 4 is de titelpagina weggesneden en vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677)..031210 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De gelyke twélingen.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 *2 oe: a2 *3 $h - b1 A r$ : b2 H3 ?$
Collatie: 8°: *4, π1, A-F8, G-H4; [2], [2], [6], 112 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; [π1r-π1v: privilege;] *2r: opdracht; *2v-*4r: voorredel *4v: lofdicht & personages; A1r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68119
BSB: P.o.rel. 6420
KNAW: G 0867 : 3; G 1148 : 2 : 4
SBA: C 38023
TIN: 7 C 66
UBA: 692 E 103
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 3 : 4; LB-NED
UBL: 1096 H 69
UBU: LB-Ned : ; X* oct. 63 : 2; Rar; Z oct. 2700 : 2
UBVU: XH 05654
¶ In de exx. 7 C 66 en UBL 1096 H 69 ontbreekt het personage.
Facsimile031220 - Herdruk - Blijspel
[Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus)
De gelyke twélingen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - b1 A5 f$d’ : b2 H3 de
Collatie: 8°: π1, A-G8, H4; [8], 113, [1] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: lofdicht; π2r-π2v: privilege; A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68120
DSU: 71.823 DSU
KBH: 445 D 266
KNAW: G 1148 : 2 : 5; Cat. 1891 p. 224
SBA: C 38024
SBH: 127 B 4 : 4
SPB: 6.14.4.41 : 3 : 4; 6.14.8.107 : 2
TIN: 16 C 83
UBA: 258 E 20; 687 C 11 : 4; 688 D 50; OK 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 3
UBGent: BL 7733 : 2; BL 9090 : 16
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 3 : 1; ’Ep ’Ep H 10, 1 : 3
UBL: 1087 G 23; 1203 G 11 : 3
UBN: 500 C 281: 2
UBU: EAL 764 : 1; EAZ 355 : 1; Z. oct. 3089 : 3
Harvard College Library KC 17065
¶ In ex. KBH 445 D 266 ontbreekt het privilege.
Ursicula
Facsimile059840 - Eerste druk - Kluchtspel
David Lingelbach (NVA)
De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - b1 A ga : b2 C3 $spr
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67294
GBR: 1360 D 59
KNAW: G 1148 : 13 : 1
SBA: Plantijn B 2172 : 11
UBA: 690 G 49
UBGent: Acc 6307*
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 3
UBU: Moltzer 6 B 55 : 4
KB Kopenhagen 176:3, 458 03876
Digitale teksteditie059850 - Herdruk - Kluchtspel
[David Lingelbach (NVA)]
De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 str - b1 A $v : b2 C $w
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 35, [5] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: aan den lezer; *4v: personages; A1r-C2r: het spel; C2v-C3v: privilege; C4r: waarschuwing; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67295; Yth. 67296
KBH: 448 J 207
KNAW: G 1147 : 42 : 4; G 1148 : 13 : 2
SBA: C 35962
SBH: 127 B 3 : 1
SPB: 6.14.4.41 : 5 : 5; 6.14.8.101 : 3
TIN: 52 A 76; 72 G 81 : 3
UBA: 342 E 92; 687 C 10 : 5; 1026 F 28 : 1
UBGent: BL 6002 : 7; BL 9090 : 29
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 1
UBL: 1087 G 40; 1203 G 14 : 2
UBU: Te Winkel 963 : 5
Bibl. Rijksmuseum KOG O-225 : 1
¶ UBL 1203 G 14 : 2 op groot papier.
Digitale teksteditie
Ursicula
Facsimile063490 - Eerste druk
Anoniem (naar Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewijk Meyer c.s. (NVA))
Närrische Wette.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend063500 - Eerste druk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Pieter (II) Arentsz, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a2 *2 n$of$ : *3 k$z - b1 A ins : b2 D5 maak
Collatie: 8°: *4, A-D8, π1; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8v: het spel; π1r zetfouten; π1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67086
KNAW: G 1148 : 1 : 2
UBL: (1092 G 70 : 1)
¶ In het ex. UBL 1092 G 70 : 9 is het hele voorwerk vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677). Dit exemplaar mist behalve het voorwerk ook de toegevoegde errata. Het wordt voorafgegaan door vier pagina’s: de titelpagina van de Dichtkonstige werken, de volgorde van de onderdelen daarvan, en een privilege ervoor.
Digitale teksteditie063510 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa, óf de gewaande Tibérinus.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1677)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ven [A2 en] : a2 A3 r$ni - b1 A4 inste : b2 E2 rg$
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: lofdicht & personages; A4r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67087; Yth. 67088
GBR: 1361 D 42
KBH: 448 H 175
UBA: O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 5
UBL: 1096 F 76
Berlin Deutsche Staatsbibliothek, Xv 4944
Digitale teksteditie
Ursicula
Facsimile063520 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 n,$ : a2 A3 r$ni - b1 A4 te$is$ : b2 E2 $uit$
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: lofdicht & personages; A4r-E2v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 1 : 3; G 1148 : 1 : 4
SBA: Plantijn B 2172 : 1
UBA: 1741 G 2
UBU: Moltzer 6 B 56 : 1063530 - Herdruk
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa, óf de gewaande Tibérinus.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1678)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 eve : a2 A3 ma - b1 A4 e$mi : b2 E2 rg$
Exemplaren:
UBA: OK 63-8039 [olim: 689 H 137]
UBGent: Acc 6121; BL 4996 : 0
Digitale teksteditie
Ursicula063540 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 $he : a2 *5 nwa - b1 A hy : b2 E2 $op$
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 69, [2], [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6v: opdracht; *7r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-E3r: het spel; E3v-E4r: privilege; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67089; Yth. 67090
GBR: 1361 D 43
KBB: II 29.494 A XXXV : 5
KBH: 448 H 212
KNAW: G 1147 : 39 : 2; (G 1148 : 1 : 4); G 1148 : 1 : 5
SBH: 127 B 2 : 1
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 1; 6.14.8.143 : 2
UBA: 687 C 10 : 3
UBGent: BL 9090 : 08; KVAkad. 15 J 10 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 1
UBL: 1087 G 12; 1203 G 6 : 1
¶ KNAW G 1148 : 1 : 4 is alleen een titelpagina, met afwijkend titelvignet.
Ursicula063550 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault)
Agrippa of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *3 n$ : a2 *5 on - b1 A r$h : b2 E2 n$o
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 69, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6v: opdracht; *7r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-E3r: het spel; E3v-E4v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yf. 10748; Yth. 67091
DSU: 71.879 DSU
GBR: 1361 D 44
KNAW: G 0924
SPB: 6.10.2.165
TIN: 1 C 58
UBA: 343 F 44; Port. Ton. 42-1
UBGent: Acc 6300*
UBL: 1087 G 14; 1092 E 67
UBN: (463 C 11 : 5)
¶ Ex. UBN 463 C 11 : 5 is zoek.063560 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault)
Agrippa of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *3 $he : a2 *5 sch - b1 A $h : b2 E2 $op
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 69, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6v: opdracht; *7r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-E3r: het spel; E3v-E4v: privilege.
Exemplaren:
KBB: II 14.459 A 1 : 5
SPB: 6.10.2.165
TIN: 13 A 39 : 2063570 - Eerste druk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres)
De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 oe$a - b1 A ni : b2 E2 rde$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r : titelpagina; *2v: blanco; *3r - *4r: opdracht; *4v: personages, tijd en plaats; A1r-E2r: het spel; E2v - E3r: bericht van de uitgever; E3v: zetfouten; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 6
BNF: Yth. 67142
KBH: 448 J 204
KNAW: G 1148 : 32 : 2
SBA: C 35967
SPB: 6.14.4.41 : 3 : 3; 6.14.8.91 : 2
TIN: 72 B 37; 3 H 85
UBA: 687 C 10 : 4
UBGent: BL 7733 : 4; BL 9090 : 26
UBL: 1087 G 34; 1203 G 11 : 2
UBN: (9 C 323 : 1)
UBU: EAL 762 : 1
¶ UBL 1203 G 11 op groot papier. Ex. UBN 9 C 323 : 1 is zoek.
Digitale teksteditie
Ursicula
Facsimile063580 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres)
De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 e$a - b1 A i : b2 E2 de$é
Collatie: °8: *4, A-D8, E5; [8], 67, [7] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r : titelpagina; *2v: blanco; *3r - *4r: opdracht; *4v: personages, tijd en plaats; A1r-E2r: het spel; E2v - E3r: bericht van de uitgever; E3v: zetfouten; E4r-E4v: privilege; E5: blanco.
Exemplaren:
SBH: 127 B 2 : 2
TIN: 3 H 86; 13 A 25 : 2
UBA: 334 G 42; 688 H 23; OK 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 1 : 2
UBL: 1099 E 86
UBU: Te Winkel 781063590 - Eerste druk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 nkl : a2 A4 sterda - b1 A5 en$i [A5 ven] : b2 E3 kb’
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11739 A 12
BNF: Yth. 67146
KBH: A5r-E4v: het spel.
KNAW: G 1148 : 7 : 2
SBA: Plantijn B 2172 : 7
UBA: O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 4; OK 63-9886 [olim 694 D 34] : 3
UBGent: Her 1414 : 4
UBL: 1099 E 8
Digitale teksteditie
Facsimile063600 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromache.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 kly : a2 *3 tste - b1 A u : b2 E3 b’r
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4, E4; [8], 64 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67147
KNAW: G 1148 : 7 : 1
UBU: EAL 764 : 3
KB Kopenhagen 176:2, 316 01210
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9 : 05.063610 - Herdruk
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 id, : a2 A4 terda - b1 A5 eve : b2 E3 nk
Exemplaren:
UBGent: BL 4566*
Facsimile063620 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 si$l : a2 *4 $na$ - b1 A gy : b2 E ,
Collatie: 8°: π1, *4, 2π1, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*4v: aan de lezer; 2π1r: drempelgedicht; 2π1v: personages; A-E2r: het spel; E2v: blanco
Exemplaren:
BNF: Yf. 11115; Yth. 67148
GBR: 1362 D 5
KBH: 448 J 201
KNAW: G 1147 : 39 : 3; G 1148 : 7 : 3
SBH: 127 B 2 : 3
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 2; 6.14.8.131 : 4
UBA: 687 C 11 : 2; 693 G 164
UBGent: BL 9090 : 10; KVAkad. 15 J 10 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 2
UBL: 1203 G 7 : 3
UBN: (35 C 193 : 1); 39 C 263 : 3
UBU: AB-DP1 237 K 45 : 1; Te Winkel 269a
¶ Ex. UBN 35 C 193 : 1 is zoek.
Digitale teksteditie
Ursicula063630 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromache.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1723
Ceneton-vingerafdruk: 172308 - a1 A2 ,$ : a2 A3 $v - b1 A5 roe : b2 E3 da
Collatie: 8°: A-D8, E4; [12], 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1230 F 52
UBA: 689 H 151
UBGent: BL 4969 : 2
UBL: 1087 G 15063640 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 ens : a2 *5 na$t - b1 B m : b2 E5 $wie
Collatie: 8°: A-E8 [A3-A5 als *3-*5]; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r-A5v: aan de lezer; A6r: drempeldicht; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67149; Yth. 67150
KNAW: G 0870
SPB: 6.14.6.72; 6.14.8.94 : 3
UBL: 1096 E 8
UBU: Te Winkel 269b063650 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromaché.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 ns$d : a2 *5 na - b1 B f$ : b2 E5 $w
Collatie: 8°: A-E8 [A3, A4, A5 als *3, *4, *5]; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: aan de lezer; A6r: drempeldicht; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 H 208
KNAW: G 1040
TIN: 13 B 4 : 1
UBA: 690 F 13
¶ Het ex. KBH 448 K 208 is kort afgesneden; fol. A1 ontbreekt.063660 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromache.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 e$of : a2 *5 na$t - b1 B m : b2 E5 ,$wi
Collatie: 8°: A-E8 [A3-A5 als *3-*5]; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r-A5v: aan de lezer; A6r: drempeldicht; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1361 D 52
Tresoar: A 1630 : 26 : 4063670 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine)
Andromache.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 e$of : a2 *5 na$t - b1 B m : b2 E5 ie
Collatie: 8°: *8, B-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: aan de lezer; A6r: drempeldicht; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 14.459 A 9 : 2
TIN: 7 D 62063680 - Herdruk
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Andromache.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 ens : a2 *5 a$t - b1 B m : b2 E5 $wi
Collatie: 8°: A-E8 [A3, A4, A5 als *3, *4, *5]; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: aan de lezer; A6r: drempeldicht; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: BL 4565063690 - Herdruk - Voorspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen.
Amsterdam: Albert Magnus, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 A2 zen : a2 A4 ryf$a - b1 A5 an$
Collatie: 8°: π2, A5 [A1-4 als A2-5]; [6], 13; [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r-A1v: opdracht; A2r-A2v: privilege; A3r: Verwelkominge van Mélpomené; A3v: personages; A4r-A6r: het spel; A6v: Dankzégginge van Thalia; A7r-A7v: De Schouwburg [aan] Brandenburg; A8r-π2r: Dankzégging van Calliopé; π2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67691; Yth. 70109; Yth. 70110
KNAW: G 1148 : 6 : 9
SBH: 127 B 9 : 4
UBA: O 62-6159 [olim 693 C 175] : 7063700 - Herdruk - Voorspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg.
Amsterdam: Hendrik Bosch, voor het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - a1 A4 pbo - c1 B t : c2 H3 ed
Collatie: 8°: A-G8, H4, π1; 119, [1], [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: frontispice; A2v: blanco; A3r: titelpagina; A3v: blanco; A4r-A4v: opdracht; A5r: Verwelkominge van Mélpomené; A5v: personages; A6r-A8r: het spel; A8v: Dankzégginge van Thalia; B1r-B1v: De Schouwburg [aan] Brandenburg; B2r-B3r: Dankzégging van Calliopé; B3v: blanco; B4r: Franse titel; B4v: blanco; B5r-D4v: Dichtkunstig onderzoek én oordeel over Orondates en Statira; D5r: Franse titel; D5v: blanco; D6r-E3v: Antwoord op het voor- én naabericht, by de Antigone gevoegd, door N.N. en E.B.I.S.K.A. Alsmede Verdeediging van de aangetogene plaatsen uit de Verloofde Koningsbruid. Nevens een Dichtkunstig onderzoek op Tooneelspel zonder tooneelspel; E4r-F6r: Verdeediging van de Verloofde Koningsbruid; F6v-G7r: Onderzoek over het Tooneelspél zonder Tooneelspél; G7v-H2r: Voorrede van ’t blyspel De gelyke twelingen. Tweeden druk; H2v-H4r: Govert van Mater op alle de Dichtkundige werken van het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum; H4v: blanco; π1r-π1v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yi. 282a; Yi. 2824; Yth. 67691
GBR: 1360 F 27
KBH: 8 F 70; 8 F 71; 8 F 72; 448 K 103
KNAW: G 0921; G 1148 : 6 : 10; G 1148 : 38 : 1
Artesis-KC: MTOD—TV—ANON-dichtku-1
SBH: 127 B 11 : 2
UBA: 504 F 26; 694 G 45; O 60-4569 [olim: 2762 G 19] : 4; OK 63-6983 [olim: 687 C 13] : 4
UBGent: BL 9090 : 34
UBL: 1087 G 47 : 1; 1203 G 15 : 1
UBU: 221 G 29 : 6; Moltzer 6 F 36
¶ UBA 2762 G 19 : 4 = Dongelmans 26a — UBL 1203 G 15 : 1 op groot papier.063710 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dokter tegens dank.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 reu : a2 *3 lan - b1 A t$z : b2 E4 s$wé
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 3
BNF: Yth. 68023
GBR: 1376 E 34
KNAW: G 1148 : 14 : 3
Tresoar: 2543 TL
SBA: Plantijn B 2172 : 13
TIN: 54 F 68
UBA: OK 63-9631 [olim: 693 F 102]
UBU: Z oct. 3090 : 2
KB Kopenhagen 176:3, 458 03875
¶ Een rijmbrief hierover door J. Nomsz. in UBA Port. Ton. 25,6 en UBL 1203 G 1 : 16; een gedicht van P.J. Uylenbroek in de Kosmopoliet van 13 januari 1777 (UBL 1192 C 15; zie ook: KBH 1350 D 23 : 12 en 13).063720 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dokter tegens dank.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 $on : a2 *3 e$ - b1 A m : b2 E4 wél
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68028
GBR: 1376 E 34B
UBA: OK 62-111 [olim: 694 H 88] : 9
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 4063730 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, óf de dókter tégens dank.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 ong : a2 *3 e$e - b1 A ,$ : b2 E4 tyds
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 32 L 39
UBU: Moltzer 6 B 55 : 5
¶ Een rijmbrief hierover door J. Nomsz. in UBL 1203 G 1 : 16.063740 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dokter tegen dank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 *3 s$w : a2 *5 d,$ - b1 A sh : b2 E5 ou
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: opdracht; *6r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 1
BNF: Yth. 68024
GBR: 1376 E 35
KBH: 445 D 265; 845 E 4 : 3 : 1
KNAW: G 1147 : 41 : 3; G 1148 : 14 : 4; Cat. 1891 p. 223
SBA: C 23239
SBH: 127 B 3 : 4
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 4
TIN: 5 B 31; 72 G 81 : 2
UBA: 693 B 59; O 60-4567 [olim: 2762 G 17] : 5; OK 63-6979 [olim: 687 C 9] : 2
UBGent: BL 7733 : 0
UBL: 1087 G 24; 1203 G 9 : 4
UBU: EAL 762 : 2; Te Winkel 228
¶ UBL 1203 G 9 : 4 op groot papier.
Ursicula063750 - Herdruk
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
Fielebout, of de dokter tegen dank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 *3 s$w : a2 *5 d,$ - b1 A y : b2 E5 ou$
Exemplaren:
TIN: 13 A 25 : 1
063760 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, óf de dokter tegens dank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *3 s$w : a2 *5 d,$ - b1 A sh : b2 E5 ou$
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: privilege; *4r-*5v: opdracht; *6r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 19.530 A : 2 : 7
SBA: C 35958
TIN: 54 F 67
UBA: OG 63-1560 [olim: 334 G 41]; OK 63-7811 [olim: 689 E 49]
UBGent: BL 5009 : 2; BL 9090 : 20
UBL: 1096 H 33
UBN: (35 C 189 : 6 )
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 5
¶ Ex. UBN 35 C 189 : 6 is zoek.063770 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dókter tégens dank.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *2 $een : a2 *3 nsti - b1 A i : b2 E4 yds$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E7; [8], 78 p.
Katernopbouw: *1r titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68025; Yth. 68026
UBGron: Riedel Q 2 : 4
UBN: (141 C 129 : 4)
¶ Ex. UBN 141 C 129 : 4 is zoek.
Digitale teksteditie063780 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dókter tégens dank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1752
Ceneton-vingerafdruk: 175208 - a1 *3 te$ : a2 *5 eid - b1 A y : b2 E5 $jo; 175208 - a1 *3 te$ : a2 *5 heid - b1 A y : b2 E5 $jou
Collatie: 8°: *8 (-*8), A-E8; [14], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: opdracht; *6r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68027
DSU: 71.840
GBR: 1368 F 38
Artesis-KC: MTOD—TV—MOLI-fielebo-1
TIN: 13 B 10 : 2
UBA: 611 A 10
UBL: 1099 E 33
UBN: 39 C 231 : 2
¶ Aan ex. Artesis MOLI-fielebo-1 ontbreekt het frontispice.063790 - Herdruk
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dókter tégens dank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1752
Ceneton-vingerafdruk: 175208 - a1 *3 en : a2 *5 igh - b1 A oo : b2 E5 u$v
Collatie: 8°: *8 (-*8), A-E8; [14], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: opdracht; *6r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 16 H 64
063800 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
Fielebout, of de dokter tegens dank.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 A2 $Me : a2 A4 en$G - b1 A5 hoo : b2 F3 ich$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 87, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: voorrede; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 16 H 63
UBL: 1098 E 20063810 - Eerste druk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Albert Magnus, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 *2 $di [a1 *2 ,$d] - b1 A $e : b2 D3 $me
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68109; Yth. 68110
KNAW: G 1148 : 23 : 1
Tresoar: 2544 TL; FBH 923 : 8
SBA: C 32565
TIN: 16 G 59
UBA: O 62-6159 [olim 693 C 175] : 5; OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 3
UBL: 1099 D 40
UBU: (EAL 764 : 4); Z oct.3090 : 1
¶ Aan ex. UBU EAL 764 : 4 ontbreekt het *-katern.063820 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 *3 te$t : a2 *4 een$ - b1 A va : b2 E er
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 4
BNF: Yth. 68111
KBH: 32 L 54; 448 K 82
SBA: C 32566
UBL: 1087 G 31; 1095 H 114
UBU: EAL 762 : 4
¶ In drie bedrijven, terwijl de eerste druk slechts één bedrijf had.
Digitale teksteditie063830 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 *3 te$ : a2 *4 en$ - b1 A g$ : b2 E c
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1147 : 41 : 5; G 1148 : 23 : 2
TIN: 72 E 88
UBA: 689 E 66; 342 F 24; 692 D 31
UBGent: BL 9090 : 23
UBL: 1203 G 9 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 4
¶ In drie bedrijven, terwijl de eerste druk slechts één bedrijf had. UBL 1203 G 9 : 1 op groot papier.
Ursicula
Facsimile063840 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - a1 *3 te$t : a2 *4 een$ - b1 A va : b2 E er
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *3v : waarschuwing; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XXIX : 1
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 2
TIN: 19 E 79
UBL: 1095 H 114 : 1
¶ Behalve de titelpagina is het voorwerk van hetzelfde zetsel als dat van 1702.; TIN 19 E 79 bevat een losse, handgeschreven rolverdeling.063850 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - a1 *3 te$ : a2 *4 een$ - b1 A g$ : b2 E er
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *3v: waarschouwing, getekend door Y.V.; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 127 B 4 : 3
UBA: O 60-4569 [olim: 2762 G 19] : 3; OK 63-6977 [olim 687 C 7] : 1
UBGent: BL 7919
Facsimile063860 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny)
De gelukte list, óf bedrooge mof.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 e$of : a2 *4 ,$’t$ - b1 A va : b2 E er
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68112
KBB: II 29.494 A XXXIV : 3
KNAW: Cat. 1891 p. 223
Tresoar: 2545 TL
SBA: 602756; C 27621
SPB: 6.14.9.245
TIN: (13 B 37 : 1); 72 B 47
UBA: 687 F 82
UBGron: ’Ep ’Ep F 216
UBL: (1087 G 32)
UBN: (39 C 221 : 4)
¶ Behalve het voorwerk van hetzelfde zetsel als dat van 1704a. Aan exx. en TIN 13 B 37 : 1, UBL 1087 G 32 en UBN 39 C 221 : 4 ontbreekt het frontispice.063870 - Eerste druk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelijk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Adriaan van Gaasbeek, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 [voor *2] $dien: a2 *3 moe - b1 A my : b2 D5 ijn - c1 E y$ : c2 E3 [voor F3] et$
Collatie: 8°: *4 [*2 soms als A2], A-E8, F4 [F en F3 als E en E3]; [8], 88 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages & errata; A1r-D7v: het spel; D8r-F4v: Dichtkunstig onderzoek en oordeel over het treurspel van Orondates en Statira.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68479
TIN: 13 D 36
UBA: 687 C 60; O 77-243
UBL: (1092 G 70 : 2)
¶ In het ex. UBL 1092 G 70 : 2 is de titelpagina weggesneden en vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677). CBMNL heeft ten onrechte ‘1677’; zie Dongelmans 1982. Strengholt 1975 schrijft dit stuk toe aan David Lingelbach, maar uit Dongelmans 1982 p. 47 blijkt dat, als er al één auteur te registreren valt, dat Joh. Antonides van der Goes was. Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9. Lofdicht op dit spel in W. den Elger, Mengeldichten (1726) p. 250. Welkomst aan de Magistraat van Enkhuizen (1711) in Jan van Hoven, Leedige uuren (1720), p. 154-155 (KBH 839 F 1). In PBF HS 1253 [verzameling handschriften van Simon Stijl, maar in dit geval een gedrukte tekst]: Groete aan het gezelschap na de vertooning van Orondates en Statira, ten besluite van het zomersaizoen; te Harlingen den 3den Juny 1767. Harlingen, Folkert van der Plaats, 1767.063880 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 n,$te : a2 A2 cere - b1 A y$ : b2 D5 e,$é
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p. (*4 gesigneerd A2).
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: voorrede; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 17
KBH: 848 C 20
KNAW: G 1147 : 21 : 6
UBA: 693 F 40
UBL: (1097 E 54)
UBU: Moltzer 6 B 56 : 4
¶ Aan UBL 1097 E 54 ontbreken de pp. 59-60 en 61-62. KBH 848 C 20 heeft een extra privilege (fol. F), met hieronder de mededeling dat het recht van privilegie vergund is via de Wed. Albert Magnus aan Pieter Rotterdam, 18-09-1714.063890 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 ps$w - b1 A H : b2 D5 myn
Collatie: 8°: *4, A-D8
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68483
GBR: 1372 E 14
KBH: 448 J 203
KNAW: G 1147 : 39 : 1
SBH: 127 B 5 : 1
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 3
UBA: 687 C 11 : 1
UBGent: BL 9090 : 09; Her 2551; KVAkad. 15 J 10 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 4
UBL: 1203 G 7 : 2
UBU: Te Winkel 268
Ursicula
Facsimile063900 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 s$ - b1 A d : b2 D5 my
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: O 63-5364 [olim: 334 G 40] : 2
UBL: 1087 G 13 : 1
¶ Behalve het extra D katern, in opbouw gelijk aan Dongelmans 59, maar van ander zetsel gedrukt.063910 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 de - b1 A , : b2 D5 $my
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68482; Yth. 68484; Yth. 68485
KNAW: Cat. 1891 p. 223
TIN: 3 G 53; 13 C 33 : 2
UBA: 688 H 75
UBL: 1099 D 32
UBU: Te Winkel 963 : 2
UB Wroclaw: 036473063920 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 $of - b1 A d : b2 D5 my
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 41063930 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert)
Het huwelyk van Orondates en Statira.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 in : a2 A2 are - b1 A é : b2 E3 s$zo
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4, E4; [8], 64 p. (*4 gesigneerd A2).
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: voorrede; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68480; Yth. 68481
GBR: 1376 E 16
KBH: 848 C 20
SBA: Plantijn B 2172 : 4
UBU: EAL 764 : 5
¶ KBH 848 C 20 heeft een extra privilege F, met hieronder de mededeling dat het recht van privilegie vergund is via de Wed. Albert Magnus aan Pieter Rotterdam, 18-09-1714.063940 - Eerste druk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraardt.
Amsterdam: Adriaan van Gaasbeek, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 n$ : a2 *3 ’t$ - b1 A ar : b2 F5 gel
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 94, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-F7v: het spel; F8r-F8v: blanco.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 200 : 1
KNAW: G 1148 : 5 : 1
UBA: OK 62-6419 [olim: 1201 H 15]
UBL: (1092 G 70 : 9)
¶ In het ex. UBL 1092 G 70 : 9 is de titelpagina weggesneden en vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677). Ex. UBA OK 62-6419 is uit de bibliotheek van Jan te Winkel.
Digitale teksteditie063950 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraardt.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 A2 ige$h : a1 A4 e$va - b1 A5 r$ha : b2 F5 eer.
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 5 : 3
UBA: O 62-6158 [olim: 693 C 174] : 4
UBL: 1094 E 71 : 8
UBU: Moltzer 6 B 56 : 5
UBVU: XH 00132063960 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraardt.
Amsterdam: Albert Magnus, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168108 - a1 A2 art : a2 A4 n$t - b1 A5 mee : b2 F5 er.
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r-A4v: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1005 : 5; G 1148 : 5 : 5
SPB: 6.10.2.15
UBL: 1096 H 28063970 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraardt.
Amsterdam: Albert Magnus, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168108 - a1 A2 vige : a2 A4 derd - b1 A5 $haa : b2 F5 er.$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r-A4v: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 20
KNAW: G 1005 : 5; G 1148 : 5 : 5
SBA: C 35943
SPB: 6.10.2.15
UBA: 691 G 91
UBGron: ’Ep ’Ep E 3, 1 : 3; ’Ep ’Ep H 2, 2 : 1; ’Ep ’Ep H 27 : 6
UBN: 39 C 281 : 3063980 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 che - b1 A r$ : b2 F5 a$je
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 94, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: “Op het voor- én - naaspél van Gierige Geeraard”; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-F7v: het spel; F8r-F8v: privilege.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 26
KBH: 6 J 85; 842 B 36 : 2
KNAW: G 1148 : 5 : 7; Cat. 1891 p. 225
SBA: C 35944
SBH: 127 B 6 : 4
SPB: 6.14.4.4 : 3 : 2
TIN: 5 H 13; 16 C 2
UBA: 687 C 10 : 1; O 63-5363 [olim: 334 G 39] : 1; OK 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 2
UBGent: BL 5000 : 4; BL 9090 : 17
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 3 : 2; ’Ep ’Ep H 8, 4 : 1
UBL: 1087 G 22 : 1; 1203 G 10 : 1
UBN: (144 C 96)
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 1
¶ Ex. UBN 144 C 96 is zoek. UBL 1203 G 10 : x op groot papier.
Digitale teksteditie
Ursicula
Facsimile063990 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraard.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 ige$ : a2 A4 iser - b1 A5 eer$ : b2 F5 He
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r-A4v: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 83-4 : 6
UBL: 1087 G 11
UBN: 200 C 192 : 3064000 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraard.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *3 hee - b1 A r : b2 E5 a$j
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 94, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-F7v: het spel; F8r-F8v: privilege.
Exemplaren:
Tresoar: s 320 TL : 1 : 1
SBA: C 35945
UBA: 688 C 75 : 1
UBL: 1096 H 27
UBU: EAL 763 : 3; Te Winkel 963 : 4064010 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert)
De malle wedding, of gierige Geeraard.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *3 $sc : b1 A m$ : b2 E5 $je$
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 94, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-F7v: het spel; F8r-F8v: privilege.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 8 : 2
TIN: 5 H 18; 31 A 71 : 3064020 - Eerste druk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
De schaakingen.
Amsterdam: Adrianus Hupkes, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A ge : b2 D ei
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-C8, D2; [2], [4], 50, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r: voorbericht; 2π2v: personages; A1r-D1v: het spel; D2r-D2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 17
SBH: 127 B 7 : 3
SPB: 6.14.4.4 : 4 : 4
UBA: 342 F 31; 691 F 133; O 60-4569 [olim: 2762 G 19] : 5
UBL: 1087 G 36; 1203 G 12 : 3
UBU: Te Winkel 413; Z oct. 3068
¶ UBL 1203 G 12 : 3 op groot papier.
Digitale teksteditie
Ursicula064030 - Eerste druk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Adriaan van Gaasbeek, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 ij : a2 *5 ben - b1 A s : b2 F2 l$w
Collatie: 8°: *8, A-E8, F4; [16], 88 p. [26 als 62]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*8r: opdracht; *8v: personages & drukfeilen; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 3 : 2
UB Wroclaw: 037297
¶ Pels Mengelzangen p. 122 e.v.
Digitale teksteditie
Ursicula064040 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Albert Magnus, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - a1 *2 élke$ : a2 *3 r$op - b1 A $n : b2 F3 $me$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p. [p. 80 als 56]
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1874
Tresoar: 2413 TL :
SBA: Plantijn B 2172 : 3
UBL: (1092 G 70 : 5)
UBU: Moltzer 6 B 56 : 3
¶ In het ex. UBL 1092 G 70 : 5 is de titelpagina weggesneden en vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677).064050 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Albert Magnus, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - a1 *2 lke$ : a2 *3 p$ge - b1 A ts : b2 F3 $me
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4, F4; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 3 : 4
UBA: OK 63-8804 [olim: 691 F 90]
UBGron: ’Ep ’Ep F 209 : 3064060 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Leiden: Wed. Prins, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - a1 *2 $’t$ : a2 *5 en - b1 A n$ : b2 D5 k$ka
Collatie: 8°: *8, A-D8; [14], 66 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*6v: opdracht; *7r: personages; *7v: blanco; *8r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 3 : 3064070 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spoockend weeuwtje.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 p$’t$ : a2 *5 hen, - b1 A n$ : b2 D5 k$ka
Exemplaren:
KBH: 445 D 268064080 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Collatie: 8°: A-D8 [A2-5 als *2-5]; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A7r: opdracht; A7v: personages A8r-D8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 63-8795 [olim: 691 F 72]064090 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spoockend weeuwtje.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - a1 *2 ers : a2 *5 eel - b1 A j : b2 D5 ,$ik$k
Collatie: 8°: *8, A-D8; 80 p. [p. 33-80 als 17-64]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*7r: opdracht; *7v: personages; *8r-D8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: C 35946
SPB: 6.10.2.55
UBL: 1095 H 84
Digitale teksteditie064100 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spoockend weeuwtje.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 *2 t$la : a2 *5 ne - b1 A t : b2 D5 ik$k
Collatie: 8°: *8, A-D8; [16], 64 p. [p. [15, 16] als 15, 16; p. 1-16 als 17-32]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*7r: opdracht door de auteur; *7v: personages; *8r-*8v & A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1374 F 41
TIN: 3 G 68064110 - Herdruk - Blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Jacobus Bouman en Jan (II) Bouman, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170608 - a1 *2 de, : a2 *5 vo - b1 A t$s : b2 D5 s$ant
Collatie: 8°: *8, A-D8; 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*6v: opdracht; *7r: personages; *7v: blanco; *8r-D8v: het spel.
Exemplaren:
SPB: 6.10.2.33
UBA: Port. ton. 115-3
UBL: 1095 H 111064120 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 aar - b1 A $g : b2 E5 ND.
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: Bericht; *3r-*3v: privilege; *4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 J 202
KNAW: G 1148 : 3 : 6; Cat. 1891 p. 223
SBA: C 35947
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 5
TIN: 13 H 6
UBA: O 63-5363 [olim: 334 G 39] : 3; OK 63-6979 [olim: 687 C 9] : 5
UBGent: BL 7733 : 5; BL 9090 : 15
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 3 : 4
UBL: 1087 G 21; 1203 G 10 : 3
UBN: 500 C 281 : 1
¶ UBL 1203 G 10 op groot papier
Ursicula064130 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 aar - b1 A $g : b2 E5 ND.
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: bericht; *3r-*3v: privilege; *4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 603515; C 35948
SBH: 127 B 7 : 5
TIN: 9 H 46
UBA: O 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 4; OK 63-7801 [olim: 689 E 26]
UBL: 1099 D 15064140 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 aa - b1 A $g : b2 E5 IN
Collatie: 8°: *4, A-E8; [6], 80 p.
Katernopbouw: *1-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: bericht; *3r-*3v: privilege; *4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 G 69
UBA: OK 63-7804 [olm: 689 E 30]
UBN: Br 38926
UBU: Te Winkel 676
¶ Vierde druk064150 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca)
Het spookend weeuwtje.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 als$o : a2 A4 TI - b1 A5 ,$g : b2 F2ht;
Collatie: 8°: A-D8, F4, π1; 88, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-F4v: het spel; π1r-π1v: privilege.
Exemplaren:
DSU: DSU 1875
GBR: 1374 F 40
UBA: 694 H 79
UBL: 1097 H 58
¶ Het privilege is van 18 september 1714.064160 - Eerste druk - Zinnespel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 $h : a2 *5 nde - b1 A ép : b2 G3 on
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1095 H 47
¶ Bij dit spel bestaan verschillende sleutels, soms gedrukt en soms in handschrift. Ze zijn meegebonden bij talrijke exemplaren van de herdrukken. In UBA Hs. XXI B 22 staat op fol. 234 een anti-Orangistische sleutel (met Johan de Witt als Gemeenebest en Willem van Oranje als Eigenbaat; en op fol. 235 een Orangistische (met de Prins van Oranje als Deugd, en Johan de Witt als Bedrog). Zie ook de Sleutel, ontsluytende de boecke-kas van de Witte bibliotheek, met sijn appendix, waer in de duystere namen der boecken klaerlijck werden vertoont en bekent gemaeckt door J.B. Bibliothecarius. ’s Gravenhage, Nil Volentibus Arduum, 1672. Exx. UBL Kleine Geschr. 1672 (bij Ursicula); GA Dordrecht 489-11.135, 11.178, 29.073 en 489-21.809; Tiele 6334, Knuttel 10442. Het lied van Deugd, “Verstand, waar is uw Trouw gebleven?” is ook afgedrukt op p. 158 van Den Hollandszen praat-vaars nieuwjaarsgift, aan het Bevalligen Stichtsze jufferschap. Amsterdam, Wed. Jacobus van Egmond, ca. 1745; UBL 1198 F 7 : 2.064170 - Herdruk - Zinnespel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 $h : a2 *5 nde$ - b1 A ppe : b2 G3 Kon
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 489-17.095 : 3
KBH: 938 C 17064180 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 $he : a2 *5 nde$ - b1 A ép : b2 G3 Kon
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: (1350 D 72 : 3)
KNAW: G 1148 : 10 : 1
SBA: Plantijn B 2172 : 10
SPB: 6.14.9.186
UBA: OK 63-4324 [olim: 342 H 29]
UBU: Moltzer 6 B 43
¶ Ex. KBH 1350 D 72 : 3 is zoek.064190 - Herdruk - Zinnespel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 $h : a2 *5 nde - b1 A ép : b2 G3 on
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4 [p, 75 als 7]; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 44064200 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Antwerpen: Pieter Knobbert, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 goed : a2 *5 ens$ - b1 A .. : b2 G3 ngs$
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7v: voorrede; *8r-*8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 45
KNAW: G 1148 : 10 : 2
UBA: Port. ton. 33-5064210 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 w : a2 *5 de$ - b1 A ép : b2 G3 oni
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 80 : 6
KBH: 121 L 21
UBA: O 62-6159 [olim 693 C 175] : 8
UBGent: BL 5002 : 0*
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 5
UBL: 1087 G 74
UBU: Moltzer 6 F 11
UBVU: XH 05696
¶ Ex. KBH 121 L 21 bevat twee sleutels, een sleutel voor de prins van Oranje en een voor de Staten (voor Jan de Wit), beide in hetzelfde handschrift (2 folia). BL 11754 A 80 : 6 bevat een sleutel.
Facsimile064220 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Albert Magnus, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - a1 *2 ens : a2 *5 kk - b1 A h : b2 G3 ?$
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*7r: aan den lezer; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 121 L 22
KNAW: G 0855; G 1148 : 10 : 3
SBA: 603266
TIN: 13 H 33
UBA: O 61-6501 [olim 1343 F 1 : 1]; OK 77-285 : 5
UBU: EAL 764 : 6
¶ In ex. G 1148 : 10 : 3 is de sleutel met de hand bij de lijst van personages geschreven.064230 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 A3 min : a2 B2 et$ - b1 B4 t.. : b2 H5 Hee
Collatie: 8°: A-H8, π6; [22], 106, [12] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: bericht; A3r-A3v: privilege; A3v: waarschouwing, getekend door Ysbrand Vincent; A4r-A5v: opdracht; A6r-B3r: voorrede; B3v: personages; B4r-H8v: het spel; π1r-π2r: uitlegging van de titelprent; π2v-π3r: lijst van Nil-drukken; π3v: blanco; π4r: sleutel; π4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 46
KBH: 448 J 206
KNAW: G 1148 : 10 : 4
SBA: C 258238
SBH: 127 B 8 : 1
SPB: 6.10.2.36; 6.14.4.41 : 4 : 1
UBA: O 62-6556 [olim 694 G 26]; (OK 63-7926 [olim 689 H 27]); O 73-202 : 1
UBGent: BL 9090 : 13
UBL: 1087 G 19; 1203 G 8 : 1
UBN: (772 C 125); Br 40215
GAA ZKW 4 B 34
¶ Ex. UBN 772 C 125 is zoek. Ex. UBGent BL 9090 : 13 met twee handgeschreven sleutels. Ex. UBL 1087 G 19 heeft drie handgeschreven en twee gedrukte sleutels; 1203 G 8 een gedrukte sleutel. Ex. GBR 1376 E 46 heeft een sleutel in de kantlijn van de lijst van personages. Aan exx. UBA OK 63-7926 en GBR 1376 E 46 ontbreekt het nawerk, exx. KBH 448 J 206 en UBA O 73-202 : 2 zonder sleutels. Ex. UBA O 62-6556 zonder de lijst van Nil-drukken en zonder de sleutels. Tweede druk. GA-Amsterdam 4 B 34 met sleutel. Een sleutel voor Jan de Witt en een sleutel voor Oranje in SBH 127 B 8 : 1. De sleutel omvat vier pagina’s: π1r: titel van de sleutel; π1v: blanco; π2r: sleutel; π2v: blanco.
Ursicula064240 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 A3 her : a2 B3 stg - b1 B4 .... : b2 H5 $He
Collatie: 8°: π2, A-H8; [4], [22], 106 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; π1r-π2r: verklaring van de titelprent; π2v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: bericht; A3r-A3v: privilege & echtheidsverklaring; A4r-A5v: opdracht; A6r-B3r: voorrede; B3v: personages; B4r-H8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1922
KBH: 448 K 44
KNAW: G 1148 : 2-II : 1
SBH: 209 D 7
UBA: OK 63-8626 [olim 691 C 215]
UBU: Te Winkel 684
¶ Derde druk. Ex. SBH 209 D 7 bevat een handgeschreven sleutel. In ex. KBH 448 K 44 is de sleutel bij de personages geschreven. Dit ex. bevat de verklaring van de titelprent.064250 - Titeluitgave - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170608 - a1 A3 her : a2 B3 stg - b1 B4 .... : b2 H5 $He
Collatie: 8°: A-H8, π3; [22], 106, [6] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: bericht; A3r-A3v: privilege; A3v: waarschuwing, getekend door Ysbrand Vincent; A4r-A5v: opdracht; A6r-B3r: voorrede; B3v: personages; B4r-H8v: het spel; π1r-π2r: uitlegging van de titelprent; π2v-π3r: lijst van Nil-drukken; π3v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-10.591
GBR: 1376 E 47 : 1
KNAW: G 1147 : 40 : 2; G 1148 : 2-II : 2
Tresoar: s 320 TL : 2 : 2
SBH: 127 B 8 : 2
SPB: 6.14.9.196 : 2
TIN: 13 H 32
UBA: O 60-4567 [olim 2762 G 17] : 1; O 63-5362 [olim 334 G 38] : 1; OK 63-6977 [olim 687 C 7] : 4
UBL: 1098 G 32
¶ Titeluitgave van de ed. 1705b. In ex. UBA OK 63-8626 is het eerste blad van de beschrijving van de titelprent na het frontispice gebonden. Ex. UBL 1098 G 32, GBR 1376 E 47 : 1, SBH 127 B 8 : 2 en PBF s 320 TL : 2 : 2, KNAW G 1147 : 40 : 2 en UBA O 63-5362 : 1 hebben elk een sleutel in handschrift. Ex. TIN 13 H 32 heeft het frontispice op A1v.064260 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Amsterdam: Jacob van Zaan, 1728
Ceneton-vingerafdruk: 172808 - a1 *4 wa : a2 **2 iend$ - b1 A .. : b2 H3 $H
Collatie: 8°: *8, **3, A-G8, H5; [22], 106 p.
Katernopbouw: *1r: blanco; *1v: uitlegging van de titelprent; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: blanco; *4r-*5r: opdracht; *5v-**2r: aan den lezer; **2v-**3r: privilege; **3v: personages; A1r-H5v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 2-II : 3
UBA: OK 63-7354 [olim 688 C 12]; OK 61-1038 [olim 2347 C 13] : 1
UBGron: ’EP ’EP H 3; ’Ep ’Ep H 6, 4 : 5
UBL: 1095 G 59 : 1
¶ Ex. UBGroningen ’Ep H 6, 4 : 5 heeft een sleutel in hs.064270 - Herdruk - Zinnespel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra)
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 163808 - a1 A3 de$ : a2 B3 $over - b1 B4 t... : b2 H5 en$
Collatie: 8°: A-H8; [22], 106 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r-A5v: opdracht; A6r-B3r: voorrede; B3v: personages; B4r-H8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 40 : 1
SBA: C 1785
UBA: OK 63-9916 [olim: 694 G 6]
¶ Het frontispice ontbreekt in exx. UBA OK 63-9916 en KNAW G 1148 : 40 : 1.064280 - Eerste druk - Voorspel en naspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
Voor- en naspel, gemaakt en vertoond te worden by De malle wedding of Gierige Geeraard, blijspel, op den 28 van Lentemaand, 1679.
Amsterdam: Albert Magnus, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 *2 e$v : a2 *3 in - 1b1 A ek : 1b2 A5 ast$ - 2b1 A n : 2b2 A3 nst
Collatie: 8°: * 4 , A8, 2A4; [8], 16, 7, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*4r: aan de lezer; *4v: personages; A1r-A8v: voorspel; 2A1 (deze A is cursief gedrukt)-2A4r: naspel; 2A4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70102
KNAW: G 1148 : 5 : 4; G 1148 : 5 : 6
SBA: Plantijn B 2172 : 6
TIN: 20 C 33
UBA: Port. ton. 46-11
UBGron: (’Ep ’Ep H 27 : 1)
UBL: 1094 E 71 : 9
UBU: Moltzer 6 B 56 : 6
¶ Aan ex. UBGr. ’Ep ’Ep H 27 : 1 ontbreekt het blad *2.064290 - Herdruk - Voorspel en naspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 nge - b1 A5 t$be : b2 B5 $w
Collatie: 8°: A-B8 [A3 als *3]; [8], 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: “Aan den leezer”; A4v: personages; A5r-B4v: “Voorspél”; B5r-B8r: “Naaspél”; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70103
GBR: 1360 F 8 : 1
KBH: 6 J 84; 32 G 43; 842 B 36 : 1
KNAW: G 1148 : 5 : 8; Cat. 1891 p. 225
Artesis-KC: MTOD—TV—ANON-voor-1
SBH: 127 B 4 : 1
SPB: 6.14.8.109 : 4
TIN: 20 C 25
UBA: 687 C 10 : 2; 688 C 75 : 2; 691 C 43; O 63-5363 [olim: 334 G 39] : 2; OK 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 1
UBGent: BL 4969 : 5; BL 9090 : 18
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 3 : 3; ’Ep ’Ep H 8, 4 : 2
UBL: 1087 G 22 : 2; 1203 G 10 : 2
Digitale teksteditie
Ursicula064300 - Eerste druk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
De vrijer in de kist.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 cer - b1 A3 htm : b2 B5 y,$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70138
KNAW: G 1148 : 8 : 1
SBA: Plantijn B 2172 : 09
TIN: 13 C 4
UBA: Port. ton. 46-5
UBGent: BL 4999 : 0
UBL: 1097 E 8
UBU: Z oct. 3090 : 7
KB Kopenhagen 176:3, 458 03873
Digitale teksteditie
Ursicula064310 - Herdruk - Kluchtspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
De vryer in de kist.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 A2 de$d : b2 B5 f$g
Collatie: 8°: A-B8
Exemplaren:
UBU: Moltzer 6 B 55 : 1064320 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
De vryer in de kist.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - a1 *3 ieu [*3 uwe] - b1 A e : b2 B5 $I
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 32 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v-*3r: privilege, in ms. getekend door Ysbrand Vincent; *3v-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70159; Yth. 70160
GBR: 1360 F 25
KBH: 448 G 176
KNAW: G 1147 : 41 : 2; G 1148 : 8 : 2
SBH: 127 B 9 : 2
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 5; 6.14.8.52 : 1; 6.14.8.99 : 1
TIN: (13 C 6 )
UBA: 342 F 34; OK 63-6977 [olim: 687 C 7] : 3; 694 H 86 : 4
UBGent: BL 9090 : 27
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 6
UBL: 1087 G 37; 1087 G 38; 1203 G 13 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 7
¶ Exx. TIN 13 C 6, UBL 1087 G 38 en 1203 G 13 : 1 op groot papier. Aan ex. TIN 13 C 6 ontbreekt het frontispice.
Digitale teksteditie064330 - Herdruk - Kluchtspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
De vryer in de kist.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *3 In - b1 A z : b2 B5 LE
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 32 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v-*3r: privilege; *3v-*4r: voorréde; *4v: personages; A1r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70161; Yth. 70162
GBR: 1360 F 14
Tresoar: Pa 1497
SBA: 588000
Artesis-KC: MTOD—TV—ANON-vryer-1
TIN: 72 G 86 : 5
UBL: 1099 D 14
UBN: 39 C 234 : 5
Rijksmuseum, KOG 0-224064340 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]
De vryer in de kist.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *3 $I - b1 A e$ : b2 B5 $Ik
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 32 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v-*3r: privilege; *3v-*4r: voorréde; *4v: personages; A1r-B8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 489-71.960 DSU
KBH: 448 G 167064350 - Herdruk
Lodewijk Meyer c.s. (NVA)
De vryer in de kist.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *3 $I - b1 A t : b2 B5 $I
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 32 p.
Katernopbouw: *1r: frontispce; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v-*3r: privilege; *3v-*4r: voorréde; *4v: personages; A1r-B8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 C 5
UBA: O 62-8103 [olim: 1026 F 29] : 5
¶ In ex. TIN 13 C 5 zijn bij de personages acteursnamen bijgeschreven: Everts en Juff. Everts, Juff. Gijbe, Starrenberg, Juff. Smit en Spansier.064360 - Eerste druk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 icer - b1 A3 k?$ : b2 C3 hou$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 D 68
KBH: 448 G 172
SPB: 6.14.6.83
UBGent: BL 4999 : 8
UBL: 1099 E 80; 1135 G 35
KB Kopenhagen 176:3, 458 03872
Digitale teksteditie
Facsimile064370 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 $S - b1 A3 k?$ : b2 C3 $hou
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70196
GBR: 1361 D 46
KNAW: G 1148 : 9 : 1
SBA: Plantijn B 2172 : 08
TIN: 7 D 59; 16 F 51
UBA: 693 F 144
UBN: 206 D 7
UBU: Moltzer 6 B 55 : 2064380 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170408 - a1 *3 ar$ - b1 A ST : b2 C2 l$p
Collatie: 8°: *6, A-B8, C2; [12], 36 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *3v: waarschouwing, in ms. getekend door Ysbrand Vincent; *4r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 57 : 2
BNF: Yth. 70197; Yth. 70198
KBH: 448 J 200
KNAW: G 1147 : 42 : 3; G 1148 : 9 : 2
SBA: C 35959
SBH: 127 B 9 : 3
SPB: 6.14.4.41 : 4 : 6; 6.14.8.100 : 2
TIN: 7 D 60; 13 F 52 : 2
UBA: 688 D 7; 691 C 191; 694 G 29; 2454 G 22; O 60-3440; O 62-4558; O 62-6558OK 63-6977 [olim: 687 C 7] : 2
UBGent: BL 9090 : 28
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 7
UBL: 1087 G 39; 1203 G 13 : 2; 1260 G 14 : 4
UBU: Te Winkel 897
¶ UBL 1203 G 13 : 2 op groot papier. Aan ex. SBAntwerpen C 36959 ontbreekt het frontispice.
Digitale teksteditie
Facsimile064390 - Herdruk
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A2 e$ : *b2 C2 er,$
Collatie: 8°: A-B8, C4
Exemplaren:
UBU: Moltzer 6 F 54064400 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhébbelyke liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 A2 den - b1 A i : b2 C2 $w
Collatie: 8°: π6 (π3 als A2), A-B8, C2; [12], 36 p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; A2r-A2v: privilege; π4r-π6r: voorrede; π6v: personages; A1r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70199; Yth. 70200
KNAW: G 1022
Tresoar: Pa 1550
SPB: 6.10.2.65
TIN: 7 D 61; 13 A 41 : 6
UBA: 691 C 190; O 62-8103 [olim: 1026 F 29] : 3
UBL: 1099 D 27
UBN: 209 D 24
PBZ: 1063 A 8 :
Rijksmuseum, KOG 0-210064410 - Herdruk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault)
De wanhebbelyke liefde.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - b1 A3 $dui : b2 C3 $ho
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Exemplaren:
TIN: 16 C 84
UBL: 1099 G 17064420 - Eerste druk - Kluchtspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
De vermiste molenaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, Dirk Rank en Hendrik van de Gaete, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - b1 A i : b2 C5 n$d [en$d]
Collatie: 8°: π6, 2π1, A-C8; [12], [2], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: waarschouwing [voor vervalsingen]; π3r-π4v: berecht; [2π1r-2π1v: privilege;] π5r: opdracht; π5v-π6r: muzyk en dansvermaak naa het kluchtspel; π6v: personages; A1r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 117 G 2
BNF: Yth. 70006; Yth. 70007
KBH: 448 G 178
SBA: 534127
SBH: 128 C 34
SPB: 6.14.4.41 : 5 : 4
TIN: 4 C 12 : 1; [13 A 36 : 3]; 52 A 75; 3 E 91
UBA: OK 06-834 : 8; OK 62-6925 [olim: 1305 E 41] : 7; OK 63-8595 [olim: 691 C 205]
UBL: 1092 G 48; 1203 G 14 : 4
UBU: Te Winkel 923 : 5
¶ Verschenen onder auspiciën van Nil Volentibus Arduum; de auteur is P.A. de Huybert, Heer van Cruyningen. TIN 4 C 12 : 1 en UBL 1203 G 14 : 4 op groot papier. In TIN 13 A 36 : 3 ontbreekt het berecht. In dit exemplaar staat wel het privilege, dat ook te vinden is in UBA OK 62-6935 : 7.
Digitale teksteditie064430 - Herdruk - Kluchtspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
De vermiste molenaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, Dirk Rank en Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A die : b2 C5 en$d
Collatie: 8°: π6, A-C8; [12], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: waarschouwing [voor vervalsingen]; π3r-π4v: berecht; π5r: opdracht; π5v-π6r: muzyk en dansvermaak naa het kluchtspel; π6v: personages; A1r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70008
KNAW: G 1148 : 27 : 8
TIN: 5 H 75
UBA: OK 63-8596 [olim: 691 C 201]
UBGent: Acc 6127*
UBL: 1098 G 37
¶ Deels hetzelfde zetsel als de editie van 1713, maar het voorwerk is opnieuw gezet.064440 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A3 $Am - b1 A4 op$’t : b2 D3 er$S
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: Muzyk en dansvermaek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69300
KBH: 448 G 179; 3061 H 15
SBA: C 24293
SBH: 73 K 19 : 4
TIN: 3 H 77; 13 A 36 : 4
UBA: OK 63-8683 [olim: 691 D 19]
UBGent: BL 4998 : 4; KVAkad. A 2 F 48
UBL: 1092 G 52
UBU: Te Winkel 923 : 6
UBVU: 3061 H 15
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169064450 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A3 den - b1 A4 $op$ : b2 D3 en?
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: “Muzyk en dansvermaek na het blyspel.”
Exemplaren:
BNF: Yi. 2821
BSB: 4 P.o.rel. 5620,1/12
KNAW: Cat. 1891 p. 222
Tresoar: 2412 TL : 3
SBA: C 24294
Artesis-KC: MTOD—TV—DEHU-onbesto-1
SBH: 128 C 38
TIN: 13 A 36 : 5
UBA: 687 F 36
UBL: 1099 D 25
UBN: 490 C 117 : 3
UBU: Te Winkel 964 : 5
¶ Ex. BNF Yi. 2821 op blauw papier.064460 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A2 akt : a2 A3 $30. - b1 A4 $op$ : b2 D3 en?
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: “Muzyk en dansvermaek na het blyspel.”
Exemplaren:
BNF: Yth. 69301
KBH: 848 E 13; 942 D 10
KNAW: Cat. 1891 p. 222
TIN: 13 C 35 : 2
¶ Ex. BNF Yi. 2821 op blauw papier.064470 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A3 m$d - b1 A4 op$’ : b2 D3 Heer
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: “Muzyk en dansvermaek na het blyspel.”
Exemplaren:
DSU: 489-71.738
TIN: 4 C 12 : 2
UBA: OK 06-834 : 7064480 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven’ weeuwtje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A3 m$d - b1 A4 $op : b2 D3 ken?
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: “Muzyk en dansvermaek na het blyspel.”
Exemplaren:
GBR: 1361 F 9064490 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt)
Het onbesturven weeuwtje.
Amsterdam: 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - a1 A2 eer - b1 A4 $op : b2 D2 en?
Exemplaren:
TIN: 13 G 67
UBL: 1099 F 58064500 - Eerste druk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 *2 rm : a2 *3 TI - b1 A o : b2 E3 ôn!
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: voorreede; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68524; Yth. 68525; Yth. 68526
KNAW: G 1148 : 16 : 2
SBA: C 33625; Plantijn B 2172 : 17
SPB: 6.10.2.159
TIN: 5 B 9
UBA: O 61-9154 [olim: 1997 D 29]; O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 1; O 62-4995 [olim: 689 D 30]
UBL: 1096 F 88
Digitale teksteditie
Ursicula064510 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar Jean Baptiste Racine)
Ifigenia.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 *2 rm : a2 *3 TI - b1 A o : b2 E3 ôn!
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: voorreede; *4r-*4v: privilege; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
SPB: 6.10.2.159
¶ Het ex. UBA O 62-6157 : 1 is compleet, maar in verkeerde volgorde gebonden.
Digitale teksteditie
Ursicula064520 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 die - b1 A $h : b2 E3 ,$én
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorreede; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 83 : 4
BNF: Yth. 68527; Yth. 68528
GBR: 1361 G 57; 1396 G 33 : 3
KBH: 448 H 211
KNAW: G 1147 : 39 : 4; G 1148 : 16 : 3
SBA: C 272019
SBH: 127 B 5 : 2
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 4; 6.14.8.130 : 3
TIN: 7 D 64
UBA: OK 63-6981 [olim: 687 C 11] : 3; O 62-6555 [olim: 694 G 25]
UBGent: BL 9090 : 11; KVAkad. 15 J 10 : 3; OKE 102*
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 5
UBL: 1087 G 16; 1203 G 6 : 2
UBU: Te Winkel 937 : 1
Ursicula064530 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 A2 en$e : a2 A4 $te$ - b1 A5 $ho : b2 E5 en,$
Collatie: 8°: A-E8; [8], 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r:-A3r: opdracht; A3r-A4r: voorrede; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 2211 G 5
TIN: 5 B 12
UBL: 1096 F 77
¶ In UBL 1092 G 42 : 7 een aanspraak aan de burgemeesters van Leiden door Jan van Hoven na het vertonen van Ifigenia op vrijdag 6 juni 1727.064540 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 van - b1 A ho : b2 E3 ,$e
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorreede; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68529; Yth. 68530
DSU: 71.882 DSU
KBH: 560 L 89
UBA: 687 F 13; 689 G 21; 1741 G 37
UBL: 1097 G 38
UBN: (39 C 228 : 5)
UBU: Te Winkel 963 : 1
¶ Ex. UBN 39 C 228 : 5 is zoek.064550 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia in Aulis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 ien - b1 A $ : b2 E3 te,$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: *1r frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorreede; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
SPB: 6.14.8.93 : 2
UBA: 2451 G 12 : 3
UBN: 39 C 256 : 4; (433 C 53 : 1)
¶ Ex. UBN 433 C 53 : 1 is zoek.064560 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 n$n - b1 A o? : b2 E3 ,$en
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; 8, 72 p.
Katernopbouw: *1r frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorreede; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 58
TIN: 7 D 65064570 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine)
Ifigenia, in Aulis.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *3 ien : a2 *4 be - b1 A5 o? : b2 E5 ,$d
Collatie: 8°: A-E8 [A3 en A4 als *3 en *4]; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: blanco [zie commentaar]; A3r-A4r: voorreede; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 14.459 A 9 : 3
TIN: 5 A 27
UBA: OK 63-8393 [olim: 690 G 92]
UBL: 1098 E 34
UBLeuven: BTAB 7 A 431
UBN: Br 32841
¶ In ex TIN 5 A 27 wordt op fol. *2v handgeschreven melding gemaakt van een opvoering op 5 januari 1888. TIN Spec. P I : 74 is: “Oordeelkundige aanmerkingen, over de uitvoering: van het treurspel Ifigenia in Aulis. Zoo als het zelve den 24 September, 1774. op het Amstelsche Tooneel vertoont is.”
Digitale teksteditie064580 - Eerste druk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault)
Roeland.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 *3 $ik$ - b1 A o : b2 D2 $van
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*4r: aan den lezer; *4v: personages; A1r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11735 A 3; 11754 AAA 31
BNF: Yth. 69463 : 54; Yth. 69463 : 55; Yth. 69576
BSB: P.o.rel. 6420-19,1/10
GBR: 1361 D 18
KBH: 6 J 83; 447 G 110
KNAW: G 1148 : 22 : 1
SBH: 127 A 13 : 3; 127 A 15 : 5; 127 B 7 : 2
SPB: 6.14.4.41 : 2 : 1
TIN: 5 D 114 conv; 13 A 15 : 1
UBA: 1020 E 87; O 62-6157 [olim: 693 C 173] : 6; OK 63-7562 [olim: 688 G 64] : 5; OK 73-670 : 5
UBGent: BL 4991 : 0; KVAkad. 15 J 10 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep E 72 : 5; ’Ep ’Ep H 5, 2 : 6
UBL: 1089 G 47
UBU: Moltzer 2 D 2
¶ De convoluten UBA OK 73-670 en 688 G 64 zijn tijdens Dongelmans’ onderzoek als vermist opgegeven.072600 - Eerste druk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)] (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem)
De schilder door liefde.
Amsterdam: Albert Magnus, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 *2 yn$ : a2 *3 $L - b1 A p : b2 E3 $zu
Collatie: 8°: *4, A-D4, E4; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69484
KNAW: G 0867 : 2; G 1148 : 17 : 1
SBA: Plantijn B 2172 : 16
TIN: 13 H 58
UBA: 691 D 49; O 62-6158 [olim: 693 C 174] : 3
UBGent: L30 : 18 N 168 : 1; OKE 272*
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 7
UBL: 1096 F 41
¶ Zie Pels Mengelzangen p. 130 e.v. In ex. UBA O 62-6158 : 3 zijn de folia D1-D4 in het voorwerk gebonden.
Digitale teksteditie072610 - Ms - Kluchtspel
Andries Pels (NVA)
Den Siciliaan of liefde schilder.
Zonder jaar (ongeveer 1682)
Exemplaren:
Huydecoper-archief (Utrecht 67), inv. nr. 349
072620 - Herdruk - Blijspel
Andries Pels (NVA) (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem)
De schilder door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *3 $w - b1 A a : b2 D5 n$li
Collatie: 8°: *4, A-D8, π1
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D8v: het spel; π1r-π1v: gezang met genoteerde muziek [in UB Gent BL 4997 : 0 tussen fol. A5 en A6].
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 3
BNF: Yth. 694845
KBB: II 19.530 A : 3 : 1
KBH: 448 G 40; 845 E 4 : 3 : 8; 1350 G 101 : 5
KNAW: G 1089; G 1147 : 41 : 4; G 1148 : 17 : 2
SBA: C 38043
Artesis-KC: MTOD—TV—PELS-schilde-1
SBH: 127 B 7 : 4
SPB: 6.14.4.41 : 3 : 5; 6.14.8.87 : 3
TIN: 13 H 57
UBA: 687 C 12 : 2; 688 D 34; OK 60-4568 [olim: 2762 G 18] : 6
UBGent: BL 4997 : 0; BL 9090 : 22
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 1 : 4
UBL: 1087 G 28; 1203 G 11 : 1
UBU: EAL 762 : 6; EAL 763 : 2; Te Winkel 761
¶ Alle exx. worden gevolgd door een apart vel met “Gezang in het Blyspel de Schilder door liefde”; bij de exx. UBGr ’Ep ’Ep H 10, 1 : 4, UBL 1203 G 11 : 1, KBH 1350 G 101 : 5 en KNAW G 1148 Band 17 : 2 zit het vel tussen A5 en A6. Ex. UBL 1203 G 11 op groot papier.
Ursicula072630 - Herdruk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem)
De schilder door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *3 $w - b1 A n : b2 D5 $lie
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8; [2], [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 B 103 : 4

¶ Het gezang dat bij de andere uitgave van 1716 gevoegd is, ontbreekt hier.072640 - Eerste druk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)]
De verwaande Hollandsche Franschman.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 *2 re [a1 *2 ren$] : a2 *3 e$ - b1 A t$ : b2 F5 n$d
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 96 p. [p. 17 als 15]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*3v: voorrede; *4r: blanco; *4v: personages; A1r - F8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 42
KBH: 447 G 51
KNAW: G 1148 : 21 : 1
TIN: 3 G 95
UBA: O 62-6158 [olim: 693 C 174] : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 2, 2 : 2
UBL: 1087 G 30
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
¶ Volgens de voorrede is het blijspel opgesteld door Andries Pels. In ex. KBH 447 G 51 staat geen katernsignatuur op fol. *2r.
Facsimile072650 - Herdruk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)]
De verwaande Hollandsche Franschman.
Amsterdam: Albert Magnus, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 *3 .$ - b1 A m : b2 F5 on$
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 96 p. [p. 17 als 15]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*3v: voorrede; *4r: blanco; *4v: personages; A1r - F8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 0951
UBA: 693 F 101
¶ Evenals in de eerste druk is p. 17 als 15 genummerd; maar van ander zetsel.072660 - Herdruk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)]
De verwaande Hollandsche Franschman.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 rpl - b1 A a : b2 F5 $me
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 93, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: “Aan den tooneelkundige leezer”; *4v: personages; A1r-F7r: het spel; F7v-F8r: privilege; F8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1986
KBH: 447 G 52; 1350 G 101 : 1
KNAW: G 0952; G 0867 : 1; G 1147 : 41 : 2; G 1148 : 21 : 2; Cat. 1891 p. 221
SBA: 602886; C 53571; C 53719
Artesis-KC: MTOD—TV—PELS-verwaan-1
SPB: 6.14.4.41 : 4 : 1; 6.14.5.45
TIN: 13 B 16 bis
UBA: 342 F 33; 694 H 86 : 2; O 60-4569 [olim: 2762 G 19] : 2; OK 63-6983 [olim: 687 C 13] : 2
UBGent: BL 4915; BL 7733 : 3; BL 9090 : 19
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 3 : 5
UBL: 1087 G 29; 1203 G 12 : 1
UBLeuven: BTAB 7 A 1598 : 7
UBN: 500 C 281 : 5
UBU: Te Winkel 937 : 2
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 2
¶ UBL 1203 G 12 : 1 op groot papier. Aan Wroclaw: 034296 : 35 ontbreekt de titelprent. DSU 1986 is foutief gebonden.
Facsimile072670 - Herdruk - Blijspel
[Andries Pels (NVA)]
De verwaande Hollandsche Franschman.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 pli - b1 A v : b2 F5 ich
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: “Aan den tooneelkundige leezer”; *4v: personages; A1r-F7r: het spel; F7v-F8r: privilege; F8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 E 43
SBH: 127 B 9 : 1
TIN: 5 K 14 : 3; 13 B 16 : 3
¶ Ex. SBH 127 B 9 : 1 heeft het voorwerk van de andere editie, 1717a.081510 - Eerste druk - Blijspel
Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 169008 - b1 A w : b2 D5 y$n
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: π1r:-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: aan de beminners der tooneelstukken; π3v-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68133
KBH: 443 A 48
UBA: OK 83-1 : 2
UBL: 1088 F 17 : 1
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
¶ Zie Dongelmans p. 347 over de ‘inlijving’ bij Nil door Y. Vincent. — Hetzelfde onderwerp in De wiskunstenaars van P. Langendijk.
Digitale teksteditie
Ursicula081520 - Herdruk - Blijspel
Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 169008 - b1 A ,$ : b2 D5 mt$
Exemplaren:
SBH: 128 B 7 : 3
UBA: OK 63-8915 [olim: 691 H 13] : 9
¶ Zie Dongelmans p. 347 over de ‘inlijving’ bij Nil door Vincent.081530 - Herdruk - Blijspel
Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - b1 A wie : b2 D5 emt
Collatie: 8°: π3, A-C8, D7; [6], 62 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: privilege; π3v: personages; A1r-D7v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 89
UBA: OK 63-2966 [olim: 692 F 104; OK 77 - 79
UBL: 1088 F 15 : 4081540 - Herdruk - Blijspel
Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, óf verliefde reizigers.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 $Pr - b1 A i : b2 D5 st$gi
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3 voorrede; *4r: gedicht “Op dit blyspél”; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68134
KBH: 6 J 68; 443 A 47
KNAW: G 1148 : 25 : 2
SBA: C 136889
SBH: 127 B 4 : 5
SPB: 6.10.2.90; 6.14.8.89 : 5; 6.14.4.41 : 4 : 2; 6.14.5.46
TIN: 16 H 85 L
UBA: OG 63-1629 [olim: 353 F 31]; O 60-4569 [olim: 2762 G 19] : 1; O 62-4622 [olim: 688 D 49]; OK 63-6983 [olim: 687 C 13] : 3
UBGent: BL 7733 : 7; BL 9090 : 24
UBL: 1087 G 35; 1203 G 12 : 2
UBU: EAL 762 : 5; EAL 764 : 2; Te Winkel 896; Te Winkel 922 : 1
¶ Exx. UBA O 62-4622 en UBL 1203 G 12 : 2 op groot papier. Aan ex. UBU Te Winkel 896 ontbreekt illustratie.
Ursicula
Facsimile081550 - Herdruk - Blijspel
[Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar het Frans van Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, of verliefde reizigers.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 *3 $P - b1 A w - b2 D5 ist’r
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3-*3v: voorrede; *4r: gedicht “Op dit blyspél”; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68135
DSU: 489-71.802
KBH: 28 K 37
KNAW: G 1148 : 25 : 2; Cat. 1891 p. 224
Tresoar: 2412 TL : 4 : 4
SBA: C 41160
TIN: 2 I 11 : 4; (16 H 45)
UBGent: Her 2962 : *
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 4
UBL: 1100 G 8
Facsimile081560 - Herdruk - Blijspel
[Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar Jean de la Chapelle)
De geschaakte bruid, of verliefde reizigers.
Amsterdam: Izaak Duim, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - a1 *3 $P - b1 A i - b2 D5 st$gi
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3-*3v: voorrede; *4r: gedicht “Op dit blyspél”; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68136
DSU: 489-71.802
KNAW: G 1148 : 25 : 2; Cat. 1891 p. 224
Tresoar: 2412 TL : 4 : 4
SBA: C 41160
UBA: O 61-4350 [olim: 1154 B 9]
UBGent: L30 : 18 N 168 : 3090780 - Eerste druk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend)
De belachchelyke serenade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *3 hre - b1 A o : b2 C3 n$s
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *3v: voorbericht; *3r-*3v: privilege; *4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67336
KBH: 448 J 210
KNAW: G 1148 : 31 : 1
SPB: 6.14.4.41 : 5 : 3
TIN: 56 A 11
UBA: 693 C 172
UBGent: BL 9090 : 32
UBL: 1096 H 70
Digitale teksteditie090790 - Titeluitgave - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend)
De belachchelyke sérenade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 hre - b1 A o : b2 C3 n$s
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *3v: bericht; *3r-*3v: privilege; *4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67337; Yth. 67338
DSU: 489-71.956 DSU
KBH: 6 J 41
KNAW: G 1147 : 31 : 2; G 1147 : 42 : 6; G 1148 : 31 : 2
SBA: C 35953
SBH: 127 B 3 : 2
SPB: 6.14.8.104 : 6; 6.14.8.57 : 6
TIN: 56 A 10
UBA: 690 C 153; OK 63-6979 [olim: 687 C 9] : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 2
UBL: 1087 G 45; 1203 G 14 : 1
UBU: Te Winkel 937 : 4
¶ Met genoteerde muziek (p. 28-30). UBL 1203 G 14 : 1 op groot papier.
Facsimile090800 - Eerste druk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Guillaume Marcoureau de Brécourt)
De leevendige doode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *4 er - b1 A l$ : b2 C3 at$
Collatie: 8°: A-C8 [A1-4 als *1-4, A5-8 als A 1-4]; [8], 34, [6] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-C5v: het spel; C6r-C8r: Aanmerkingen over het blijspel; C8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 J 209
KNAW: G 1147 : 42 : 7; G 1148 : 34 : 2
SBA: C 35966; UA: Mag-P 12.979
SBH: 72 K 20 : 2
TIN: 72 G 28
UBA: OK 63-6982 [olim: 687 C 12] : 3; Port. ton. 98-9f
UBGent: BL 9090 : 33
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 3
UBL: 1203 G 14 : 3
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 1
¶ UBL 1203 G 14 : 3 en UBL 1087 G 46 op groot papier. Ex. KBH 448 J 209 heeft het vignet Nil Volentibus Arduum.
Digitale teksteditie
Facsimile090810 - Titeluitgave - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)]
De leevendige doode.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *4 er - b1 A l$ : b2 C3 at$
Collatie: 8°: A-C8 [A1-4 als *1-4, A5-8 als A 1-4]; [8], 34, [6] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-C5v: het spel; C6r-C8r: Aanmerkingen over het blijspel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 57 : 7
KBH: 32 L 38; 448 G 191
SBH: 127 B 6 : 1
TIN: 5 L 9 : 4
UBA: OG 63-1601 [olim: 343 B 24]
UBL: 1087 G 46; (1096 E 5)
UBU: Ned oct. 119
¶ In ex. UBL 1096 E 5 ontbreekt het frontispice.
Digitale teksteditie090820 - Eerste druk - Blijspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 169008 - b1 A ’s : b2 D5 wo
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: aanduiding tijd en plaats; π4v: personages. A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68969
GBR: 1376 E 21
KBH: 445 D 256
TIN: 8 C 49 : 1; 72 G 80
UBA: 346 K 13
UBGent: BL 5007 : 0
UBL: 1095 D 58 : 1
Bibl. Rijksmuseum KOG O-222
¶ Ex. TIN 8 C 49 : 1 op groot papier. Beschouwd als plagiaat van Pieter Verloove’s Steiloorige Egbert. Ex. UBL 1095 D 58 : 1 heeft een extra privilege van 1699.
Digitale teksteditie
Facsimile090830 - Herdruk - Blijspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, of de verschalkte voogd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 in - b1 A $D : b2 D5 $w
Collatie: 8°: A4, A-D8; [6], 64 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: voorrede; A4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: lijst van werken van Nil Volentibus Arduum.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 5
BNF: Yth. 68970
GBR: 1376 E 22
KBB: II 19.530 A : 1 : 5; VH 24249 : 1 : 6
KBH: 445 D 258; 845 E 4 : 1 : 6
KNAW: G 1148 : 26 : 4
SBA: C 136890
SBH: 127 B 6 : 2
TIN: 5 H 33
UBA: 266 E 26; 688 D 45; 1044 B 67; O 60-4567 [olim: 2762 G 17] : 3
UBGent: BL 7733 : 6; BL 9090 : 25
UBL: 1087 G 33; 1203 G 9 : 2
UBN: Br 38937
UBU: Te Winkel 582
¶ In ex. UBN br. 38937: exlibris met initialen BL. UBL 1203 G 9 : 2 op groot papier.
Ursicula
Facsimile090840 - Herdruk - Blijspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A L : b2 D5 $in$j
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: voorrede; π4v: personages. A1r-D8r: het spel; D8v: lijst van werken van Nil Volentibus Arduum.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68971; Yth. 68972
KNAW: G 1148 : 26 : 5
SBA: C 23240
SPB: 6.14.4.41 : 4 : 3
TIN: 72 E 89
UBL: 1096 H 26
Digitale teksteditie090850 - Herdruk - Blijspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A $D : b2 D5 er$i
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: voorrede; π4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68973
KBB: VH 24249 : 2 : 1
KNAW: G 1121
UBA: 691 G 145; OK 63-6977 [olim: 687 C 7] : 5
UBL: 1096 H 45; BKNOOG 356 : 1
UBN: Pfl. Ned 1730 : 3
UB Wroclaw: 034296 : 9 : 6
¶ Fol. π4 ontbreekt in het exemplaar Wroclaw: 034296 : 39; Ex. BKNOOG 356:1 niet beschikbaar; in bewerking.090860 - Herdruk - Blijspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, óf de verschalkte voogd.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A E : b2 D5 ier$i
Collatie: 8°: π4, A-D8 [B2 als R2]; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: voorrede; π4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 C 33 : 1; 52 E 8
John Adams Library at the Boston Public Library 227.3

Facsimile090870 - Herdruk - Blijspel
Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière)
De listige vryster, of de verschalkte voogd.
Amsterdam: Abraham Mars, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - a1 A2 n,$ : a2 A3 nd - b1 A4 $Da : b2 E2 me
Collatie: 8°: A-D8, E4; 69, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E3r: het spel; E3v-E4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 H 30
UBL: 1099 F 33
Digitale teksteditie090880 - Eerste druk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier)
Loon naar werk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - a1 *3 ns - b1 A êr : b2 C2 .. [C3 n$sc (UBGent)] [C3 n (TIN)]
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: op de titelprent door J.B.; *4v: personages. A1r-C3r: het spel; C3v-C4r: privilege; C4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 526 F 37; 32 F 70
KNAW: G 1148 : 29 : 1
SBH: 127 B 6 : 3
SPB: 6.10.3.39
TIN: 24 A 34
UBA: 692 C 46
UBGent: BL 9090 : 31*
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 4
UBL: 1087 G 43
Digitale teksteditie
Ursicula090890 - Titeluitgave - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier)
Loon naar wérk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *3 ns - b1 A êr : b2 C2 ..
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 37, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: op de titelprent door J.B.; *4v: personages. A1r-C3r: het spel; C3v-C4r: privilege; C4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 32 F 70; 851 E 1
KNAW: G 1147 : 42 : 1; G 1148 : 29 : 2
SBA: C 35952
TIN: 24 A 35
UBA: OK 63-6978 [olim: 687 C 8] : 4
UBGent: BL 4970 : *
UBL: 1087 G 44; 1203 G 13 : 3
UBU: Te Winkel 937 : 3
¶ UBL 1203 G 13 : 3 op groot papier.090900 - Eerste druk - Zinnespel
[Ysbrand Vincent (NVA)]
Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A d : b2 F t$
Collatie: 8°: π4, A-E8, F4; [8], 83, [5] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: op de titelprent; π4v: personages; A1r-F2r: het spel; F2v: aan de lezer; F3r-F4r: uitlegging van de titelprent; F4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 J 208
KNAW: G 1148 : 27 : 1
SBA: 533974
SBH: 127 B 6 : 5
UBA: O 73-202 : 2
UBGent: BL 9090 : 14
UBL: 1096 E 25
¶ Van Vincent, door Pook van plagiaat beschuldigd.090910 - Titeluitgave - Zinnespel
Ysbrand Vincent (NVA)
Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - b1 A d : b2 F t$
Collatie: 8°: π4, A-E8, F4; [8], 83, [5] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: privilege; π4r: op de titelprent; π4v: personages; A1r-F2r: het spel; F2v: aan de lezer; F3r-F4r: uitlegging van de titelprent; F4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1994
GBR: 1376 E 47 : 2
KNAW: G 1147 : 40 : 3; G 1148 : 27 : 3; G 1148 : 40 : 2
SBA: C 258563
UBA: O 60-4567 [olim 2762 G 17] : 2; O 63-5362 [olim 334 G 38] : 2; OK 61-1038 [olim 2347 C 13] : 2; OK 63-6978 [olim 687 C 8] : 1
UBL: 1087 G 20; 1203 G 8 : 2
¶ Plagiaat van Jan Pooks De dood van Eigenbaat. Vervolg op Tieranny van Eigenbaat. Zie F.Z. Mehler: ‘Een zeventiende eeuwsche letterdief.’ In: Nederland (1891), p. 90. UBL 1203 G 8 : 2 op groot papier. Aan ex. UBA O 60-4567 : 2 ontbreekt het frontispice.
Ursicula090920 - Eerste druk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met ’et schaapshooft.
In: Nil Volentibus Arduum
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 n$di : a2 A3 $oo - b1 A2 rac : b2 C i
Collatie: 8°: A-B8, C1 [A4 als A2]; 34 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69420
KNAW: G 1148 : 30 : 1
UBL: 1095 D 58 : 3
Digitale teksteditie090930 - Herdruk - Kluchtspel
Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam: Jacob van Royen, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167708 - a A2 ierl : a2 A3 tmo - b1 A4 mij : b2 B5 .$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 41
KNAW: G 1148 : 30 : 2
UBL: 1219 E 37 : 1090940 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam: Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 $çier : a2 A3 $oo - b1 A4 jn$ - b2 B5 nnis.
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69421
SPB: 6.14.9.204
UBA: Port. ton. 83-4
UBU: Moltzer 6 F 43090950 - Herdruk - Kluchtspel
Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 or$zo : a2 A3 oo - b1 A4 n$m : b2 B5 on
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 45 : 3
BNF: Yth. 69422
KBH: 1350 D 85 : 2
UBGent: 150 S 30
Facsimile090960 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A h : b2 B5 uw
Collatie: 8°: π1, 2π4, A-B8; [2], [8], 31, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r-2π3v: voorrede; 2π4r-2π4v: privilege; 2π4v: personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69423
KBH: 448 H 111
KNAW: G 1148 : 30 : 3
TIN: 8 C 49 : 3; 16 H 35
UBGron: ’Ep ’Ep H 10 : 11; ’Ep ’Ep H 25 : 11
UBL: 1087 G 41; 1096 D 6
¶ Exx. TIN 8 C 49 : 3 en UBL 1096 D 6 op groot papier.090970 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met ’et schaapshooft.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 A2 or$z : a2 A3 Uw - b1 A4 an$ : b2 B5 ond
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69424
DSU: 71.954 DSU
GBR: 1374 F 52
TIN: Spec D 33
UBA: Port. ton. 43-10
UBL: 1096 H 62090980 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 *3 n$ - b1 A e$d : b2 B5 us$
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 30, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: ‘Aan de beminnaars van blyspélen.’; *4v: personages; A1r-B7v: het spel; B8r-B8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69425
KBH: 448 J 211
KNAW: G 1147 : 42 : 5; G 1148 : 30 : 4
TIN: 16 H 57
UBA: O 63-5364 [olim: 334 G 40] : 3; OK 63-6979 [olim: 687 C 9] : 3
UBGent: BL 5004 : 1; BL 9090 : 30
UBL: 1087 G 42; 1203 G 13 : 4
UBN: (9 C 323 : 2); Br. 39701
¶ Ex. UBN 9 C 323 : 2 is zoek; Br. 39701 niet in Arpots.; Bij ex. UBN Br. 39701 is het jaartal 1711 op de titelpagina met de hand veranderd in 1712. UBL 1203 G 13 : 4 op groot papier.
Facsimile090990 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *3 dde [a1 *3 de] - b1 A $ : b2 B5 us$
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 30, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: ‘Aan de beminnaars van blyspélen’; *4v: personages; A1r-B7v: het spel; B8r-B8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69426; Yth. 69427
KBH: 30 F 51
KNAW: G 1148 : 30 : 5
SBH: 127 B 7 : 1
TIN: 16 H 36
UBA: OK 63-8671 [olim: 691 D 5]
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 4 : 5
UBL: 1099 E 35
UBU: Te Winkel 937 : 5091000 - Herdruk
Ysbrand Vincent (NVA)
Pefroen met het schaapshoofd.
1741
Ceneton-vingerafdruk: 174108 - a1 *3 rze- b1 A $ : b2 B5 haa
Collatie: 8°: *4, A-B8; [6], 30, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-B7v: het spel; B8r-B8v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 3 G 93 : 1
UBA: Port. ton. 58-5
UBL: 1096 H 61091010 - Herdruk - Kluchtspel
[Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson)
Pefroen met het schaapshoofd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1741
Ceneton-vingerafdruk: 174108 - a1 *3 rz - b1 A d : b2 B5 haa
Collatie: 8°: *4, A-B8 [-*1]; [6], 32 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-B7v: het spel; B8r-B8v: privilege.
Exemplaren:
DSU: 489-71.955 DSU
KBH: 448 G 175
KNAW: G 1062
UBN: (39 C 248 : 5)
¶ Ex. UBN 39 C 248 : 5 is zoek.Continue

Gesorteerd op titel:

063500 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus. 1669
063510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1677 ca.
063520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1678
063530 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1678 ca.
063540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1714
063550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734a v
063560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734b v
063570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1714
063580 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1715
063590 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678a o
063600 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1678b o
063610 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678c o
063620 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1715
063630 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1723
063640 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744a v
063650 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744b v
063660 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744c v
063670 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744d v
063680 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744e v
017200 - [Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, koning van Tyrus. 1670
059840 - David Lingelbach (NVA): De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1680
059850 - [David Lingelbach (NVA)]: De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1714
090780 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke serenade. 1712
090790 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke sérenade. 1713
030250 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683a
030260 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683b
030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. 1716
030280 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1720
030290 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736a
030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736b
030310 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736c
063690 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen. 1689
063700 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg. 1719
063710 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680a o
063720 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680b o
063730 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dókter tégens dank. 1680c o
063740 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711a v
063750 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711b v
063760 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dokter tegens dank. 1712
063770 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1716
063780 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752a v
063790 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752b v
063800 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1789
001390 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1682a v
001400 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Gedwongene huuwelyk. 1682b v
001410 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1682c v
001420 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1710
001430 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1712
001440 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1747
001450 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1781
063810 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1689
063820 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702a v
063830 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702b v
063840 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704a o
063850 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704b o
063860 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1744
031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke tweelingen. 1670
031200 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1677
031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1682
031220 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1715
081510 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690a v
081520 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690b v
081530 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1715
081540 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, óf verliefde reizigers. 1717
081550 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753a v
081560 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753b v
063870 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelijk van Orondates en Statira. 1670
063880 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678b v
063890 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715a o
063900 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715b o
063910 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736a v
063920 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736b v
063930 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678a v
064500 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683a v
064510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683b v
064520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1715
064530 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1722
064540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736a v
064550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia in Aulis. 1736b v
064560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736c v
064570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1781
090800 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Guillaume Marcoureau de Brécourt): De leevendige doode. 1716a
090810 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: De leevendige doode. 1716b
090820 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1690
090830 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1707
090840 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730a v
090850 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730b v
090860 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730c v
090870 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1803
090880 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar werk. 1709
090890 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar wérk. 1710
063940 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1671
063950 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1679
063960 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681a v
063970 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681b v
063980 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel. 1713
063990 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1727
064000 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750a v
064010 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750b v
063490 - Anoniem (naar Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewijk Meyer c.s. (NVA)): Närrische Wette. 1699 ca.
090900 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1707
090910 - Ysbrand Vincent (NVA): Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1708
090920 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1669
090930 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1677
090940 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1683
090950 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1684
090960 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1691
090970 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1702
090980 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1711
090990 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1713
091000 - Ysbrand Vincent (NVA): Pefroen met het schaapshoofd. 1741a v
091010 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1741b v
064580 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Roeland. 1686
064020 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De schaakingen. 1763
072600 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1682
072610 - Andries Pels (NVA): Den Siciliaan of liefde schilder. 1682 ca.
072620 - Andries Pels (NVA) (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1716a v
072630 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1716b v
064030 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1670
064040 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677a v
064050 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677b v
064060 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677c d
064070 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1678
064080 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1684
064090 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1697
064100 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1705
064110 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1706
064120 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1713
064130 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715a o
064140 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715b o
064150 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1720
064160 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679a v
064170 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679b v
064180 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679c v
064190 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679d v
064200 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1679e d
064210 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680a o
064220 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680b o
064230 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705a v
064240 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705b v
064250 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1706
064260 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1728
064270 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1738
064420 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1713
064430 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1714
064440 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1718
064450 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733a v
064460 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733b v
064470 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733c v
064480 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733d v
064490 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven weeuwtje. 1791
072640 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1684a o
072650 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1684b o
072660 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1717a v
072670 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1717b v
064280 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voor- en naspel, gemaakt en vertoond te worden by De malle wedding of Gierige Geeraard, blijspel, op den 28 van Lentemaand, 1679. 1679
064290 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679. 1713
064300 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vrijer in de kist. 1678a v
064310 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1678b v
064320 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1704
064330 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739a v
064340 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1739b v
064350 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739c v
064360 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678a v
064370 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678b v
064380 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1704
064390 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1722
064400 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1753
064410 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhebbelyke liefde. 1789
Continue

Chronologisch:

063500 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus. 1669
090920 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1669
017200 - [Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, koning van Tyrus. 1670
031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke tweelingen. 1670
063870 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelijk van Orondates en Statira. 1670
064030 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1670
063940 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1671
031200 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1677
090930 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1677
063510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1677 ca.
064040 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677a v
064050 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677b v
064060 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677c d
063520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1678
064070 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1678
063530 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1678 ca.
063590 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678a o
063930 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678a v
064300 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vrijer in de kist. 1678a v
064360 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678a v
063600 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1678b o
063880 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678b v
064310 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1678b v
064370 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678b v
063610 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678c o
063950 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1679
064280 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voor- en naspel, gemaakt en vertoond te worden by De malle wedding of Gierige Geeraard, blijspel, op den 28 van Lentemaand, 1679. 1679
064160 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679a v
064170 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679b v
064180 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679c v
064190 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679d v
064200 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1679e d
059840 - David Lingelbach (NVA): De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1680
063710 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680a o
064210 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680a o
063720 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680b o
064220 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680b o
063730 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dókter tégens dank. 1680c o
063960 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681a v
063970 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681b v
031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1682
072600 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1682
072610 - Andries Pels (NVA): Den Siciliaan of liefde schilder. 1682 ca.
001390 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1682a v
001400 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Gedwongene huuwelyk. 1682b v
001410 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1682c v
090940 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1683
030250 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683a
064500 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683a v
030260 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683b
064510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683b v
064080 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1684
090950 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1684
072640 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1684a o
072650 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1684b o
064580 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Roeland. 1686
063690 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen. 1689
063810 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1689
090820 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1690
081510 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690a v
081520 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690b v
090960 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1691
064090 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1697
063490 - Anoniem (naar Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewijk Meyer c.s. (NVA)): Närrische Wette. 1699 ca.
090970 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met ’et schaapshooft. 1702
063820 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702a v
063830 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702b v
064320 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1704
064380 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1704
063840 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704a o
063850 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704b o
064100 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1705
064230 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705a v
064240 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705b v
064110 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1706
064250 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1706
090830 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1707
090900 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1707
090910 - Ysbrand Vincent (NVA): Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1708
090880 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar werk. 1709
001420 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1710
090890 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier): Loon naar wérk. 1710
090980 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1711
063740 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711a v
063750 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711b v
001430 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1712
063760 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dokter tegens dank. 1712
090780 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke serenade. 1712
063980 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel. 1713
064120 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1713
064290 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679. 1713
064420 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1713
090790 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend): De belachchelyke sérenade. 1713
090990 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1713
059850 - [David Lingelbach (NVA)]: De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1714
063540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1714
063570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1714
064430 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1714
031220 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1715
063580 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1715
063620 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1715
064520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1715
081530 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1715
063890 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715a o
064130 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715a o
063900 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715b o
064140 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715b o
030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. 1716
063770 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1716
090800 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Guillaume Marcoureau de Brécourt): De leevendige doode. 1716a
072620 - Andries Pels (NVA) (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1716a v
090810 - [Ysbrand Vincent (NVA)]: De leevendige doode. 1716b
072630 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem): De schilder door liefde. 1716b v
081540 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, óf verliefde reizigers. 1717
072660 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1717a v
072670 - [Andries Pels (NVA)]: De verwaande Hollandsche Franschman. 1717b v
064440 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1718
063700 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg. 1719
030280 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1720
064150 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1720
064390 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1722
064530 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1722
063630 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1723
063990 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1727
064260 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1728
090840 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730a v
090850 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730b v
090860 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730c v
064450 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733a v
064460 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733b v
064470 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733c v
064480 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733d v
063550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734a v
063560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734b v
030290 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736a
063910 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736a v
064540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736a v
030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736b
063920 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736b v
064550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia in Aulis. 1736b v
030310 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736c
064560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736c v
064270 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1738
064330 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739a v
064340 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1739b v
064350 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739c v
091000 - Ysbrand Vincent (NVA): Pefroen met het schaapshoofd. 1741a v
091010 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson): Pefroen met het schaapshoofd. 1741b v
063860 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1744
063640 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744a v
063650 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744b v
063660 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744c v
063670 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744d v
063680 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744e v
001440 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1747
064000 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750a v
064010 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750b v
063780 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752a v
063790 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752b v
064400 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1753
081550 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753a v
081560 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar Jean de la Chapelle): De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753b v
064020 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA): De schaakingen. 1763
001450 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1781
064570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1781
063800 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1789
064410 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhebbelyke liefde. 1789
064490 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven weeuwtje. 1791
090870 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1803
Continue

Lijst van incipits:

001390 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1682a v
R. Nou zégme, Bély, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wél geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op dry haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit of ’et zeuven jaar had in de kas gelegen.001400 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - ’t Gedwongene huuwelyk. 1682b v
R. Nou zégme, Bély, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wél geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op dry haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit of ’et zeuven jaar had in de kas gelegen.001410 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1682c v
R. Nou zégme, Bély, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wél geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op dry haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit of ’et zeuven jaar had in de kas gelegen.001420 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1710
R. Nou zégme eens, Bélie, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wel geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op drie haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit óf ’et zeuven jaar had in de kas gelégen.001430 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1712
R. Nou zégme eens, Bélie, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wel geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op drie haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit óf ’et zeuven jaar had in de kas gelégen.001440 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1747
R. Nou, zégme eens, Bélie, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wel geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op drie haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit óf ’et zeuven jaar had in de kas gelégen.001450 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Het gedwongene huuwelyk. 1781
R. Nou zégme eens, Belie, zit men béf met kant ter deegen?
En is men mantel wel geschikt? hoe staat men hoed?
B. Nét op drie haartjes, fiks én vierkant; al je goed
Zit óf ’et zeuven jaar had in de kas gelégen.017200 - [Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Astrate, koning van Tyrus. 1670
Hoe, schuwtge my Astrate, en mag men niet verstaen
Ten minste wat het is, dat u zo weg doet gaen?
Waerom mijn komst gemijdt? waer kon ik u mishaegen?
Spreek, gaf ik u oit stof om over my te klaegen?030250 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683a
Ô onverduldige begeertens om te wreeken
Myns Vaders dood, die my zo hévig komt ontsteeken!
Verbólgen kinders van ’t hérdénken myner smart,
Die ’k blindelings omarm mét myn wémoedig hart;
Wilt uw gewéld op my tóch maatigen, én lyden,
Dat ik my daar van moog voor weinig tyds bevryden;
Om te óverweegen in een staat zo droef te môe,
Wie ik stél in gevaar, én wie ’k vervólgen doe.030260 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683b
Ô onverduldige begeertens om te wreeken
Myns Vaders dood, die my zo hévig komt ontsteken!
Verbólgen kinders van ’t hérdénken myner smart,
Die ’k blindelings omarm mét myn wémoedig hart;030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. 1716
O onverduldige begeerten, die me ontsteeken
Om Vaders moord, op een doorluchte wyz’te wreeken!
Verbólge kind’ren uit mistroostigheid geteeld,
Die ’k blind’lings heb gevólgd, gekoesterd én gestreeld,030280 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1720
Ô onverduldige begeertens om te wreeken
Myns Vaders dood, die my zo hévig komt ontsteken!
Verbólgen kinders van ’t hérdénken myner smart,
Dié ’k blindelings omarm mét myn wémoedig hart;030290 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736a
O onverduldige begeerten, die me ontsteeken
Om Vaders moord, op een doorluchte wyz’ te wreeken!
Verbólge kind’ren, uit mistroostigheid geteeld,
Die ’k blin’lings heb gevólgd, gekoesterd en gestreeld.030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736b
030310 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille) - Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736c
O onverduldige begeerten, die me ontsteeken
Om Vaders moord, op een doorluchte wyz’ te wreeken!
Verbólge kind’ren, uit mistroostigheid geteeld,
Die ’k blind’lings heb gevólgd, gekoesterd én gestreeld.
En nu myn ziel geboeid houdt, onder uw vermogen,031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus) - De gelyke tweelingen. 1670
031200 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus) - De gelyke twélingen. 1677
T. Ho, goeden dag, Dókter Polifémus. P. Ik was in gedachten,
Zyt gy ’t Tys Tafelbézem; waar na staat ge hier te wachten:
T. Na Kwieryn buur, die my hier al vry lang schilderen doet;
Daarom bén ik bly, Heer Dókter, dat jy me ontmoet;031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus) - De gelyke twélingen. 1682
T. Ho, goeden dag, Dókter Polifémus. P. Ik was in gedachten;
Zyt gy ’t Tys Tafelbézem; waar na staat ge hier te wachten?
T. Na Kwieryn buur, die my hier al vry lang schilderen doet;
Daarom bén ik bly, Heer Dókter, dat jy me ontmoet;
Want ik héb lang veurgehad men Heer wat raad te vraagen.031220 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus) - De gelyke twélingen. 1715
T. Ho, goeden dag, Dókter Polifémus.
P. Ik was in gedachten;
Zyt gy ’t Tys Tafelbézem; waar na staat ge hier te wachten?
T. Na Kwieryn buur, die my hier al vry lang schilderen doet;059840 - David Lingelbach (NVA) - De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1680
J. Katryn, nu durf ik immers hoopen,
Dat onze vond wél af zal loopen?
K. O Juffrouw, ’k bén zó in men kracht!
’t Is alles wonderlyk bedacht
Om dézen kwiedam uit te stryken.059850 - [David Lingelbach (NVA)] - De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1714
J. Katryn, durf ik dan eind’lyk hoopen
Dat Fredruiks vond wél af zal loopen?
K. Ja, hoopen, Jufvrouw, zei Piet Joost
Korts voor hy sturf, is lydens troost.063490 - Anoniem (naar Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) - Närrische Wette. 1699 ca.
063500 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus. 1669
L. Albina, uwe ramp kan by mijn ramp niet halen.
Ik, ik moet schreien, gy kunt uwe rou bepalen.
A. Gy kent mijn rou niet, zo gy d’uwe grooter acht.
L. Neen, neen; Agrippa, zoo moorddadig omgebracht,
Was wel uw broeder, maar mijn minnaar. Welk verschelen!063510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1677 ca.
L. Albina, uwe ramp kan by myn’ ramp niet haalen.
Ik, ik moet schreijen, gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rou niet, zo gy d’uwe grooter acht.
L. Neen, neen; Agrippa, zo moorddadig omgebragt063520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1678
L. Albina, uwe ramp kan by myn’ ramp niet haalen.
Ik, ik moet schreijen, gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rouw niet, zo gy d’uwe grooter acht.
L. Neen, neen; Agrippa, zo moorddadig omgebragt
Was wél uw’ broeder, maar myn minnaar. Welk verscheelen!063530 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1678 ca.
L. Albina, uwe ramp kan by myn’ ramp niet haalen.
Ik, ik moet schreijen, gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rouw niet, zo gy d’uwe grooter acht.
L. Neen, neen; Agrippa, zo moorddadig omgebragt063540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1714
L. Uw ramp, Albina, kan by mynen ramp niet haalen!
Ach laat my schreijen! gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rouw niet, zo gy de uwe grooter acht.
L. Helaas! Agrippa, zo moorddadig omgebragt,063550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault) - Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734a v
L. Uw ramp, Albina, kan by mynen ramp niet haalen!
Ach laat my schreyen! gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rouw niet, zo gy de uwe grooter acht.
L. Helaas! Agrippa, zo moorddadig omgebragt,
Was wel uw broeder, maar myn minnaar. Welk verscheelen!063560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault) - Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734b v
L. Uw ramp, Albina, kan by mynen ramp niet haalen!
Ach laat my schreyen! gy kunt uwe rouw bepaalen.
A. Gy ként myn’ rouw niet, zo gy de uwe grooter acht.
L. Helaas! Agrippa, zo moorddadig omgebragt,
Was wel uw broeder, maar myn minnaar. Welk verscheelen!063570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres) - De Amsterdamsche dragonnade. 1714
K. Je moet wél op ’t huis passen, Griet, én de deur vast toegeslooten houwen.
G. En de vénsters ook, men Heer, je meugt je ’er gerust op vertrouwen.
K. En jy, pas op de stal; de boer komt daatelyk met hooi,
Maak dat ’er niet rrm bryzeltje van wég raakt.063580 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres) - De Amsterdamsche dragonnade. 1715
K. Je moet wél op ’t huis passenm Griet, én de deur vast toegeslooten houwen.
G. En de vénsters ook, men Heer, je meugt je ’er gerust op vertrouwen
K. En jy, pas op de stal; de boer komt daatelyk met hooi,
Maak dat ’er niet een bryzeltje van wég raakt.063590 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromaché. 1678a o
Ia geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En haare gramschap schynt ten deele alreê verzoet
Dewyl Oréstés hier zyn Pyladés ontmoet.063600 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromache. 1678b o
063610 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromaché. 1678c o
Ia geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En haare gramschap schynt ten deele alreê verzoet,
Dewyl Oréstés hier zyn Pyladés ontmoet.063620 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromaché. 1715
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ter deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pyladés ontmoet.063630 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromache. 1723
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En haare gramschap schynt ter deele alreê verzoet,
Dewyl Orestes hier zyn Pylades ontmoet.063640 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromaché. 1744a v
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ten deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pylades ontmoet.063650 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromaché. 1744b v
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ten deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pylades ontmoet.063660 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromache. 1744c v
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ten deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pylades ontmoet.063670 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine) - Andromache. 1744d v
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ten deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pylades ontmoet.063680 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Andromache. 1744e v
Ja geen gemeene gunst, ô trouwste myner vrinden,
Geniet ik van ’t geluk, nu ’t my u weêr doet vinden;
En zyne gramschap schynt ten deele alreeds verzoet,
Nu hier Orestes dus zyn Pylades ontmoet.063690 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen. 1689
Hoe, Ed’le Dicht-kunst, gaat gy dus myn Burgt, én my
Al zuchtend,’ zonder uw gezigt eens op te slaan, voorby?
Waar toe dit mymeren, myn waarde, die voordeezén
Myn trouwe Voedster waard, tót troost van Oude én Weezen.063700 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg. 1719
Hoe, Ed’le Dichtkunst, gaat gy dus myn Burgt, én my
Die u zo teêr bemin, al zuchtend’ stil voorby?
Waartoe dit mymeren, myn waarde, die voordeezen
Myn trouwe voedster waart, tót troost van Oude én Weezen.063710 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680a o
F. Houd smoel, óf anders meugje vreezen;
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geef me géld, én daer méê wel.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zél:063720 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680b o
F. Houd smoel, of anders meugje vreezen;
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geef me géld, én daer méê wel.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zél:
Jy zélt nou nae myn’ pypen danssen,
En wérken gaen. F. Gansch duizend Franschen!
Wat is ’t een lastig tydverdryf,
Gekwéld te weezen mét een wyf!063730 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, óf de dókter tégens dank. 1680c o
F. Houd smoel, of anders meugje vreezen;
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geef me géld, én daer méê wel.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zel:063740 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711a v
F. Hou smoel, óf anders meugje vreezen!
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geeft me géld, en daer meê wel.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zél:063750 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711b v
063760 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, óf de dokter tegens dank. 1712
F. Hou smoel, óf anders meug je vreezen!
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geef me géld, en daer meê wél.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zél:063770 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dókter tégens dank. 1716
063780 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752a v
F. Hou smoel, óf anders meugje vreezen!
Wie pikken óf hier voogd zél weezen?
Voort, geeft me géld, en daer meê wel.
W. Ik wéd, dat ik ’t wél laeten zél:063790 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752b v
063800 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - Fielebout, of de dokter tegens dank. 1789
063810 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1689
H. Myn Heer, men heeft weinig dank van Poëeten te raaden,
Zy zyn zoo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze pligt is, wél te speelen, ’t wél maaken staat aan hén.
E. Je weet wél, dat ik van die eigenzinnige niet bén.063820 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702a v
H. Myn Heer, men heeft weinig dank van Poeëten te raaden,
Zy zyn zo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze plicht is wél te speelen, ‘t wél maaken staat aan hen.
E. Je weet wél dat ik van die eigenzinnige Rymertjes niet bén.063830 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702b v
H. Myn heer, men heeft weinig dank van Poeëten te raaden,
Zy zyn zo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze plicht is wél te speelen, ‘t wél maaken staat aan hen.
E. Je weet wél dat ik van die eigenzinnige Rymertjes niet bén.063840 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704a o
H. Myn Heer, men heeft weinig dank van Poëeten te raaden,
Zy zyn zoo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze pligt is, wél te speelen, ’t wél maaken staat aan hen.
E. Je weet wél dat ik van die eigenzinnige Rymertjes niet bén.063850 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704b o
H. Myn Heer, men heeft weinig dank van Poeëten te raaden,
Zy zyn zoo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze plicht is wél te speelen, ’t wél maaken staat aan hen.
E. Je weet wél dat ik van die eigenzinnige Rymertjes niet bén.063860 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny) - De gelukte list, óf bedrooge mof. 1744
H. Myn Heer, men heeft weinig dank van Poeëten te raaden,
Zy zyn zo kwintig, ik durf dat pak niet op my laaden.
W. Onze plicht is wél te speelen, ’t wél maaken staat aan hen.
E. Je weet wél dat ik van due eigenzinnige Rymertjes niet bén.063870 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelijk van Orondates en Statira. 1670
R. Hezione kom, laat ons sterven. H. Laat ons leeven
Mêvrouw, en ’t ongeluk trots onder d’oogen streeven.
R. Hoe veel Tierannen, in een vloekgespan verknocht,
Doorpijnigen mijn ziel, waar ben ik toegebroght!063880 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678b v
R. Hézioné, kom laat ons stérven. H. Laat ons leeven
Mêvrouw, én ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven.
R. Hoe veel’ Tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toegebrógt!063890 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715a o
R. Hézioné, kom laat ons stérven. H. Laat ons leeven
Mevrouw, én ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven.
R. Hoe veel’tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toe gebrógt!063900 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715b o
R. Hézioné kom, laat ons stérven. H. Laat ons leeven
Mevrouw, én ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven.
R. Hoe veel’ tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toe gebrógt!063910 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736a v
R. Hézioné, kom, laat ons stérven.H. Laat ons leeven
Mevrouw, en ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven
R. Hoe veel’ tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toe gebrogt!063920 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736b v
R. Hézioné kom, laat ons stérven. H. Laat ons leeven
Mevrouw, én ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven.
R. Hoe veel’ tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toe gebrógt!063930 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert) - Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678a v
R. Hézioné, kom laat ons stérven. H. Laat ons leeven
Mêvrouw, én ’t ongeluk tróts onder de oogen streeven.
R. Hoe veel’ Tierannen, in een vloekgespan verknócht,
Doorpynigen myn’ ziel! waar bén ik toegebrógt!063940 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1671
L. Heer Karel, uw gevry schijnt my een zeldzaam werk,
Daar Izabelle, van haar Broeder opgeslooten,
Zoo weinig uw gezelschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de Kerk;063950 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1679
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zéldzaam wérk,
Daar Izabélle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezélschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de Kérk;063960 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681a v
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zéldzaam wérk,
Daar Izabélle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezélschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de Kérk;063970 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681b v
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zéldzaam wérk,
Daar Izabélle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezélschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de Kérk;063980 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel. 1713
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zéldzaam wérk,
Daar Izabelle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezélschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de kérk;063990 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraard. 1727
064000 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750a v
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zeldzaam werk,
Daar Izabelle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezelschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de kerk;
Maar ik heb haar mijn’ smart, en lyen,064010 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert) - De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750b v
L. Heer Karel, uw gevry schynt my een zeldzaam werk,
Daar Izabelle, van haar’ Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezelschap heeft genooten.
K. Ik sprak haar nooit, dan in het uitgaan van de kerk;
Maar ik heb haar myn’ smart, en lyen,064020 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - De schaakingen. 1763
Ik beken ’et men Heer, ’k heb over deuze Oegst niet te klaegen,
Alhoewel dat de Garst al vry wat leid neêrgeslagen,
En dat het Hooi, deur ’t natte weer ook vry wat heit eleên;
Maer met de Rogge en de Haver, brust ’et noch zo al ien endje heen.064030 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1670
J. Maar rep u wat. Gy moet een eynd van kloppen maken.
Kom, Pieter; ’k heb geen tijdt. Ik moet nog andre zaaken
Bestellen, die gy my hier door belet. P. Zie daar,
Die spijker noch, Mevrouw, en daar meê is het klaar.064040 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1677a v
J. Maar rép u wat. Gy moet een eind van klóppen maaken.
Kom, Pieter; ’k héb geen tyd. Ik moet nóch and’re zaaken
Bestéllen, die gy my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064050 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1677b v
J. Maar rép u wat. Gy moet een eind van klóppen maaken.
Kom, Pieter; ’k héb geen tyd. Ik moet nóch and’re zaaken
Bestéllen, die gy my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064060 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1677c d
064070 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spoockend weeuwtje. 1678
Maar rép u wat. Gy moet een eind van klóppen maaken.
Kom, Pieter; ’k héb geen tyd. Ik moet nóch and’re zaaken
Bestéllen, die gy my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064080 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1684
J. Maer rep u wat. Gy moet een eynd van kloppen maken.
Kom, Pieter, ’k heb geen tijdt. Ik moet nog and’re saken
Bestellen, die gy my hier door belet. P. Sie daer,
Die spyker nog, Mevrouw, en daar meê is het klaer.064090 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spoockend weeuwtje. 1697
J. Maer rep u wat. Gy moet een eynd van kloppen maken.
Kom, Pieter, ’k heb geen tijd. Ik moet nog and’re saken
Bestellen, die gy my hier door belet. P. Sie daer,
Die spyker nog, Mevrouw, en daar meê is het klaer.064100 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spoockend weeuwtje. 1705
J. Maer rep u wat. Gy moet een eynd van kloppen maken.
Kom Pieter, ’k heb geen tijd. Ick moet nog and’re saken
Bestellen, die gy my hier door belet. P. Sie daer,
Die spyker nog, Mevrouw, en daar meê is het klaer.064110 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1706
J. Maer rep u wat. Gy moet een eynd van kloppen maken.
Kom Pieter, ’k heb geen tijd. Ick moet noch and’re saken
Bestellen, die gy my hier door belet. P. Sie daer,
Die spyker noch, Mevrouw, en daer meê is het klaer.064120 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1713
J. Maar répje wat. Je moet een eind van kloppen maaken.
Kom, Pieter, sammel niet, ik moet nóch and’re zaaken
Bestellen, die je my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064130 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1715a o
J. Maar rép je wat. Je moet een eind van kloppen maaken.
Kom, Pieter, sammel niet, ik moet nóch and’re zaaken
Bestellen, die je my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064140 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1715b o
064150 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca) - Het spookend weeuwtje. 1720
J. Maar rép u wat. Gy moet een eind van klóppen maaken.
Kom, Pieter; ’k héb geen tyd. Ik moet nóch and’re zaaken
Bestéllen, die gy my hier door belét. P. Zie daar,
Die spyker nóch, Mêvrouw, én daar meê is het klaar.064160 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679a v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064170 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679b v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064180 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679c v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064190 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679d v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064200 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1679e d
K. Wat zegt gy, Ondeugd? is [UBA Is] Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hof heeft noch niets van haar komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zelve dichte by
Het hof, met haar gevolg, in ’t huis van Veinzery.064210 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680a o
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Réênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064220 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680b o
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Réênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064230 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705a v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? Is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, met haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064240 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705b v
K. Wat zégt gy, Ondeugd? is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064250 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1706
K. Wat zégt gy, Ondeugd? is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ komst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, mét haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064260 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1728
K. Wat zégt gy, Ondeugd? is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar’ kómst vernomen?
O. Ja, Reênvanstaat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, met haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064270 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra) - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1738
K. Wat zégt gy, Ondeugd? is Mêvrouw in stad gekomen,
En ’t heele hóf heeft nóch niets van haar komst vernomen?
O. Ja, Reên van staat onthoudt zich zélve dichte by
Het hóf, met haar gevólg, in ’t huis van Veinzery.064280 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - Voor- en naspel, gemaakt en vertoond te worden by De malle wedding of Gierige Geeraard, blijspel, op den 28 van Lentemaand, 1679. 1679
Zie naar om laag uit uwe Troon,
Hoe wy mét zingen, én mét speelen,
O Vórst, én Vader van de Góôn,
Gehoorzaam zyn op uw’ beveelen.064290 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679. 1713
Zie naar om laag uit uwen troon,
Hoe wy met zingen, én met speelen,
O Vórst, én Vader van de Góôn,
Gehoorzaam zyn op uw’ bevélen.064300 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - De vrijer in de kist. 1678a v
M. Och Lieven! de beenen staan me onder myn lyf, én trillen,
Ik bén zo ontstéld, L. Men moet daar zoo zwaar niet aan tillen,
Ga wat zitten, stél u gerust, ’t zal alles wél gaan.
Gy zyt hier zéker, én vry. Doe me maar mét der haast verstaan,
Wat ’er t’uwent schort; want ik kan geen slót krygen uit uw briefje.064310 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - De vryer in de kist. 1678b v
064320 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - De vryer in de kist. 1704
M. Och Lieven! de beenen staat me onder myn lyf, én trillen;
Ik bén zo ontsteld. L. Men moet daar zo zwaar niet aan tillen;
Ga wat zitten, stél u gerust, ’t zal alles wél gaan.
Gy zyt hier zéker én vry. Doe me maar met ’er haast verstaan,
Wat ’er tót uwent schort: want ik kan geen slót genoeg krygen uit uw briefje.064330 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - De vryer in de kist. 1739a v
M. Och Lieven! de beenen staan me onder myn lyf, én trillen;
Ik bén ’er van ontstéld? L. Men moet daar zo zwaar niet aan tillen,
Ga wat zitten, stél u gerust, ’t zal alles wél gaan.
Gy zyt hier zéker, en vry. Doe me maar met ‘er haast verstaan,064340 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] - De vryer in de kist. 1739b v
M. Och Lieven! de beenen staan me onder myn lyf, én trillen;
Ik bén ’er van ontstéld! L. Men moet daar zo zwaar niet aan tillen,
Ga wat zitten, stél u gerust, ’t zal alles wél gaan.
Gy zyt hier zéker, en vry. Doe me maar met ’er haast verstaan,064350 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) - De vryer in de kist. 1739c v
M. Och Lieven! de beenen staan me onder myn lyf, én trillen;
Ik bén zo ontstéld! L. Men moet daar zo zwaar niet aan tillen;
Ga wat zitten, stél u gerust, ’t zal alles wél gaan.
Gy zyt hier zéker, en vry. Doe me maar met ’er haast verstaan,
Wat ’er tót uwent schort: want ik kan geen stóf genoeg krygen uit uw briefje.064360 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhébbelyke liefde. 1678a v
J. Ik zég nóch ééns, ’t zyn grillen al dat verliefd weezen.
H. ’t Is waar Vader; maar jy waart ook verliefd voor dézen;
Want zonder dat hadje jou eigen’ meid niet getrouwd,
Daarje my by gewonnen hébt. J. ’t Heeft me genoeg berouwd.064370 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhébbelyke liefde. 1678b v
J. Ik zég nóch ééns, ’t zyn grillen al dat verliefd weezen.
H. ’t Is waar Vader; maar jy waart ook verliefd voor dézen;
Want zonder dat hadje jou eigen’ meid niet getrouwd,
Daarje my by gewonnen hébt. J. ’t Heeft me genoeg berouwd.064380 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhébbelyke liefde. 1704
J. Ik zég nóch ééns, ’t zyn grillen al dat verliefd weezen.
H. ’t Is waar Vader; maar jy waart ook verliefd voor deezen:
Want zonder dat hadje jou eigen meid niet getrouwd,
Daarje my by gewonnen hébt. J. ’t Heeft me ook genoeg berouwd.064390 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhébbelyke liefde. 1722
064400 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhébbelyke liefde. 1753
064410 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault) - De wanhebbelyke liefde. 1789
Ik zeg noch eens, ’t zyn grillen al dat verliefd weezen.064420 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - De vermiste molenaar. 1713
Waarachtig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in ’t hoofd kreegt,
Leiddeje ommers het zoetste en ’t vermaakelykste leeven
Dat men kan wenschen; waarom niet in dien staat gebleeven?064430 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - De vermiste molenaar. 1714
Waarachtig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in ’t hoofd kreegt,
Leiddeje ommers het zoetste en ’t vermaakelykste leeven
Dat men kan wenschen; waarom niet in dien staat gebleeven?064440 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven’ weeuwtje. 1718
Waerentig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in je harssens kreegt,
Leiddeje ommers zulk een zoet en vermaekelyk leeven.
Wel waerom, als jy ’er je wel by vindt, in dien staet niet gebleeven?064450 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven’ weeuwtje. 1733a v
Waerentig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in je harssens kreegt,
Leiddeje ommers zulk een zoet en vermaekelyk leeven,064460 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven’ weeuwtje. 1733b v
Waerentig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in je harssens kreegt,064470 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven’ weeuwtje. 1733c v
Waerentig, men Heer, de liefde is een gekk’lyk ding, zo je ’t wel overweegt:
Want eer dat je die malligheid in je harssens kreegt,
Leiddeje ommers zulk een zoet en vermaekelyk leeven.
Wel waerom, als jy ’er je wel by vindt, in dien staet niet gebleeven?064480 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven’ weeuwtje. 1733d v
064490 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / P.A. de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven weeuwtje. 1791
064500 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia. 1683a v
Ag. Ia, Agamémnon is ’t, uw Vórst, die u komt wékken;
Kén my aan myne stém, ik héb u iets te ontdékken.
Ar. Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zelf? wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064510 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar Jean Baptiste Racine) - Ifigenia. 1683b v
Ag. Ia, Agamémnon is ’t, uw Vórst, die u komt wekken;
Kén my aan myne stém, ik héb u iets te ontdékken.
Ar. Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zélf? wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064520 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia, in Aulis. 1715
Ag. Ja, Agamemnon is ’t, uw Vórst, die u komt wekken;
Kén my aan myne stém, ik heb u iets te ontdekken.
Ar. Myn Heer, hoe! zyt gy’t zélf? wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064530 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia. 1722
064540 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia, in Aulis. 1736a v
A. Ja, Agamemnon is ’t, uw Vorst, die u komt wekken;
Ken my aan myne stem, ik heb u iets te ontdekken.
A. Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zelf, wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064550 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia in Aulis. 1736b v
064560 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia, in Aulis. 1736c v
A. Ja, Agamemnon is ’t, uw Vorst, die u komt wekken;
Ken my aan myne stem, ik heb u iets te ontdekken.
A. Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zelf? wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064570 - [Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine) - Ifigenia, in Aulis. 1781
Ag. Ja, Agamemnon is ’t, uw Vorst, die u komt wekken;
Ken my aan myne stem, ik heb u iets te ontdekken.
Ar. Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zelf, wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?064580 - Lodewijk Meyer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault) - Roeland. 1686
A. Ach! hoe gevoel ik my ontroert,
Nu Min mét men Eer oorlog voert.
Ik en weet wie van bei ’t zal winnen:
Myne Roem ménigmaal verovert myne zinnen;
Ménigmaal heeft de Min het gebied.
[...]
T. Is ’t mogelyk, Mevrouw, dat gy geen meer verlangen
Betoont om ’t dier geschénk dat Roeland zénd te ontfangen?072600 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem) - De schilder door liefde. 1682
Blyf daar, niet nader, ’k zal jou daatelyk wél roepen
Wanneer het tyd is. Waar vind ik het réchte huis?
Hier is het; neen ik héb abuis:
Wat droes ’t scheelt nóch wél drie vier stoepen.072610 - Andries Pels (NVA) - Den Siciliaan of liefde schilder. 1682 ca.
072620 - Andries Pels (NVA) (naar het Frans / Italiaans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem) - De schilder door liefde. 1716a v
Blyf daar, niet nader, ’k zal jou daatelyk wél roepen
Wanneer het tyd is. Waar vind ik het réchte huis?
Hier is het; neen ik heb abuis:
Wat droes ’t scheelt nóch wél drie vier stoepen!072630 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière / Anoniem) - De schilder door liefde. 1716b v
072640 - [Andries Pels (NVA)] - De verwaande Hollandsche Franschman. 1684a o
M. Myn Heer, een brief. R. Dat ’s goed; wat bén ik in verlangen!
Van waar komtze? M. Uit den Haag. R. Wanneer hébt gy ze ontfangen?
M. ’t Was gister avond by half tienen, én ik zócht
U overal, daar ik de wilde Fransman dócht
Te vinden, zelf in all’ de huizen daar men samen
Va Toeti speelt. R. Michiel, ’t was u een kunst te raamen
Waar wy geweest zyn. Maar geef hier de brief, én ga
Roep Stoffel daadlyk hier, mét Jakomyntje dra.072650 - [Andries Pels (NVA)] - De verwaande Hollandsche Franschman. 1684b o
M. Myn Heer, een brief. R. Dat ’s goed; wat bén ik in verlangen!
Van waar komtze? M. Uit den Haag. R. Wanneer hébt gy ze ontfangen?
M. ’t Was gister avond by half tienen, én ik zócht
U overal, daar ik de wilde Fransman dócht
Te vinden, zelf in all’ de huizen daar men samen
Va Toeti speelt. R. Michiel, ’t was u een kunst te raamen
Waar wy geweest zyn. Maar geef hier de brief, én ga
Roep Stoffel daadlyk hier, mét Jakomyntje dra.072660 - [Andries Pels (NVA)] - De verwaande Hollandsche Franschman. 1717a v
M. Myn Heer, een brief. R. Dat ’s goed, wat ben ik in verlangen!
M. Ze is van myn Heer. R. Ik zie ’t. Wanneer hebt gy ze ontfangen?
M. ’t Was gister avond by half tienen, en, ik zócht
U overal daar ik den wilden Franschman dócht
Te vinden, zelf in al de huizen daar men t’zaamen
Va tutti speelt.072670 - [Andries Pels (NVA)] - De verwaande Hollandsche Franschman. 1717b v
M. Myn Heer, een brief. R. Dat ’s goed, wat ben ik in verlangen!
M. Ze is van myn Heer. R. Ik zie ’t. Wanneer hebt gy ze ontfangen?
M. ’t Was gister avond by half tienen, en, ik zócht
U overal daar ik den wilden Franschman dócht
Te vinden, zelf in al de huizen daar men t’zaamen
Va tutti speelt. R. Michiel, ’t was u een kunst te raamen
Waar wy geweest zyn; dóch naar ’t schryven van uw Heer,
Moet hy hier uit den Haag voor elven zyn, óf eer.081510 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690a v
L. Krispyn. K. Myn Heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn Paerd,
En ’t uwe; roep de knecht, K. Zeer wel; maar hier ’s de Waerd.
K. Didon, hospes, didon, onz’ Sieval, hooy, mangere,
Antandé foe, Monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie Sieval, en ons; mooi, klaar Champagnes wyn.081520 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1690b v
L. Krispyn. K. Myn Heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn Paerd,
En ’t uwe; roep de knecht; K. Zeer wel; maar hier ’s de Waerd.
K. Didon, Hospes, didon, onz’ Sieval, hooy, mangere,
Antandé foe, Monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie Sieval, en ons; mooi, klaar Champagnes wyn.081530 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers. 1715
L. Krispyn. K. Myn Heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn Paerd,
En ’t uwe; roep de knecht; K. Zeer wel; maar hier ’s de Waerd.
K. Didon, Hospes, didon, onz’ Sieval, hooy, mangere,
Antandé foe, Monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie Sieval, en ons; mooi, klaar Champagnes wyn.081540 - Jacob van Ryndorp (NVA) (naar het Frans van Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, óf verliefde reizigers. 1717
L. Krispyn. K. Myn heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn paerd,
En ’t uwe; én roep de knécht, K. Zeer wel; maar hier ’s de waerd.
K. Didon, hospes, didon, onz’ sieval, hooi, mangere,
Antandé foe, monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie sieval, én ons; mooi, klaar Champagnes wyn.081550 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar het Frans van Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753a v
L. Krispyn. K. Myn heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn paerd,
En ’t uwe; én roep de knécht, K. Zeer wel; maar hier ’s de waerd.
K. Didon, hospes, didon, onz’ sieval, hooi, mangere,
Antandé foe, monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie sieval, én ons; mooi, klaar Champagnes wyn.081560 - [Jacob van Ryndorp (NVA)] (naar Jean de la Chapelle) - De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. 1753b v
L. Krispyn. K. Myn heer, wat is uw wil? L. Bezórg myn paerd,
En ’t uwe; én roep de knécht, K. Zeer wel; maar hier ’s de waerd.
K. Didon, hospes, didon, onz’ sieval, hooi, mangere,
Antandé foe, monsir? L. O wie, o wie. K. Bon chere
For tie sieval, én ons; mooi, klaar Campagnes wyn.090780 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend) - De belachchelyke serenade. 1712
O Spyt! Beatris, hebt gy wél
Gehoord, hoe schóts, hoe tróts, hoe fél
Met schrikkelyke oploopenhéden,
Veräard van burgerlyke zéden,090790 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Onbekend) - De belachchelyke sérenade. 1713
O Spyt! Beatris, hebt gy wél
Gehoord, hoe schóts, hoe tróts, hoe fél
Met schrikkelyke oploopenhéden,
Veräard van burgerlyke zéden,090800 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Guillaume Marcoureau de Brécourt) - De leevendige doode. 1716a
Maar Sinjeur Goedhart, ’k bin beschaamd veur zo veul eer
Als jy ons aandoet, en ik dorst het nimmermeer
Verhoopen, datje naa myn zaal’ge mans verscheijen,
Om ons meer dénken zoudt, en jouw affectie leijen
Tut het verzoeken van myn dóchter veur jouw zeun.090810 - [Ysbrand Vincent (NVA)] - De leevendige doode. 1716b
Maar Sinjeur Goedhart, ’k bin beschaamd veur zo veul eer
Als jy ons aandoet, en ik dorst het nimmermeer
Verhoopen, datje naa myn zaal’ge mans verscheijen,
Om ons meer dénken zoudt, en jouw affectie leijen
Tut het verzoeken van myn dóchter veur jouw zeun.090820 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1690
Hoor Broêr, al dat gelel, dat talmen aan myne ooren
Is lang genoeg, ik wil zo leeven als ik wil,
Leef jy na jouw zin, en zwyg stil:
Want zie ik wil nóch zal die taal niet langer hooren.090830 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1707
Hoor Broêr al dat gelél, dat talmen aan myne ooren,
Is lang genoeg, ik wil zo leeven als ik wil;
Leef jy naar jouw zin, én zwyg stil:
Want zie, ik wil, nóch zel die taal niet langer hooren.090840 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730a v
Hoor Broêr al dat gelél, dat talmen aan myne ooren,
Is lang genoeg, ik wil zo leeven, als ik wil;
Leef jy naar jou zin, én zwyg stil:
Want zie, ik wil, nóch zel die taal niet langer hooren.090850 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730b v
Hoor Broêr al dat gelél, dat talmen aan myne ooren,
Is lang genoeg, ik wil zo leeven, als ik wil;
Leef jy naar jou zin, én zwyg stil:
Want zie, ik wil, nóch zel die taal niet langer hooren.090860 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, óf de verschalkte voogd. 1730c v
Hoor Broêr al dat gelél, dat talmen aan myne ooren,
Is lang genoeg, ik wil zo leeven, als ik wil;
Leef jy naar jou zin, én zwyg stil:
Want zie, ik wil, nóch zel die taal niet langer hooren.090870 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière) - De listige vryster, of de verschalkte voogd. 1803
Hoor Broêr al dat gebrui, dat talmen aan myne ooren,
Is lang genoeg, ik wil zo leeven, als ik wil;
Leef jy naar jou zin, én zwyg stil:
Want zie, ik wil, noch zel die taal niet langer hooren.090880 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier) - Loon naar werk. 1709
L. Wat is het likken, likken, likken,
Wat is het likkepotje zoet! énz.
Bloed! waar mag de meid nou toeven?
M. Likkepot! L. Kom, laat eens proeven
Of hij is van ’t échte béd :
Geef; deez’ drieling is zo nét
Als kristal: kom geef Marotje.090890 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Jean Chevalier) - Loon naar wérk. 1710
L. Wat is het likken, likken, likken,
Wat is het likkepotje zoet! énz.
Bloed! waar mag de meid nou toeven?
M. Likkepot! L. Kom, laat eens proeven
Of hij is van ’t échte béd :
Geef; deez’ drieling is zo nét
Als kristal: kom geef Marotje.090900 - [Ysbrand Vincent (NVA)] - Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1707
Ach! ’t is met my gedaan! Ja Eigenbaat, ’t is waar,
Myn smart is zonder eind; gy hoont my al te zwaar.
Is dit my vriendschap, zo als ik verdiend heb, toonen?090910 - Ysbrand Vincent (NVA) - Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1708
Ach! ’t is met my gedaan! Ja Eigenbaat, ’t is waar,
Myn smart is zonder eind; gy hoont my al te zwaar.
Is dit my vriendschap, zo als ik verdiend heb, toonen?
Is dit myn’ trouwe min met wédermin beloonen?090920 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met ’et schaapshooft. 1669
L. Wel hoe! durf jy dan noch, Kees Plat,
Jan Gortenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken,
My? die jou haat, en moet vervloeken,090930 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met ’et schaapshooft. 1677
Wel hoe! durf jy dan noch, Kees Plat,
Jan Gortenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken,
My? die jou haat, en moet vervloeken.
Ja die jou schuwt gelyk de doodt!090940 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met ’et schaapshooft. 1683
090950 - Ysbrand Vincent (NVA) (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met ’et schaapshooft. 1684
Wel hoe! durf jy dan noch, Kees Plat,
Jan Gortenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken,
My? die jou haat, en moet vervloeken.
Ja die jou schuwt gelyk de doodt.090960 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met het schaapshoofd. 1691
Wel hoe! durf jy dan noch, Kees Plat,
Jan Gortenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My? my? ja wel ik zou schier vloeken;090970 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met ’et schaapshooft. 1702
Wel hoe! durf jy dan noch, Kees Plat,
Jan Gortenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken,
My? die jou haat, en moet vervloeken.
Ja die jou schuwt gelyk de doodt.090980 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met het schaapshoofd. 1711
Wel hoe! durf jy, durf jy, Kees Plat,
Jan Górtenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My? my? ja wél ik zou schier vloeken!090990 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met het schaapshoofd. 1713
Wel hoe! durf jy, durf jy, Kees Plat,
Jan Górtenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My? my? ja wél ik zou schier vloeken!091000 - Ysbrand Vincent (NVA) - Pefroen met het schaapshoofd. 1741a v
Wel hoe! durf jy, durf jy, Kees Plat,
Jan Górtenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My? my? ja wél ik zou schier vloeken!091010 - [Ysbrand Vincent (NVA)] (naar het Frans van Raymond Poisson) - Pefroen met het schaapshoofd. 1741b v
Wel hoe! durf jy, durf jy, Kees Plat,
Jan Górtenteller, jy Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My? my? ja wél ik zou schier vloeken!Continue
Ceneton
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands