Ursicula/Ceneton - Tafelspelen - Van een Schipper - Van een Krijghsman - Amsterdam ca. 1690 | 1-16 | 17-32

TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca01 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca02 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca03 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca04
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca05 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca06 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca07 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca08
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca09 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca10 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca11 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca12
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca13 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca14 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca15 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca16