Ursicula/Ceneton - Tafelspelen - Van een schipper - Van een Krijghsman - Amsterdam ca. 1690 | 1-16 | 17-32

TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca18 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca19 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca20
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca21 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca22 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca23 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca24
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca25 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca26 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca27 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca28
TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca29 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca30 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca31 TafelspelenSchipperKrijghsman1680ca32