Lijst van toneelstukken die in Ceneton beschreven zijn.
Bijgehouden tot 21 juli 2024

000010 - [B.H. van A.] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemier en Azor. 1772
000020 - A.B. (Adriaan Booth?): Apollo, op het feest der Eendracht. 1780 ca.
000030 - A.B.C.D.: De bankbreeker door list. 1763a v
000040 - A.B.C.D.: De bankbreeker door list. 1763b v
000050 - [A.E.]: De gefnuikte heerschzucht. 1782
000060 - [A.E.]: De heersch-zugt gefnuikt en de vryheid hersteld. 1796
000070 - A.K. (naar het Frans van Onbekend): De jaloersche minnaar, of de ongegronde wantrouw. 1797
000080 - A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] (naar het Grieks van Lucianus): Droom, of de haen. 1731
000090 - [A.P.]: Camillus, of het rampzalige vonnis van Jupiter. 1786
000100 - [A.Tr.]: List tot welstandt, ofte bekeerde dronckaert. 1660
000110 - A.V.H. (naar het Neolatijn van Macropedius): Asotus, of den overtollighen jongelingh. 1650
000120 - A.V.J.M.: De schoorsteen-vaager prins en de prins schoorsteen-vaager: blijspel in één bedrijf / A.J.V.M. 1800 ca.
000130 - A.V.W.: Zorghart, of de schrandere huisvader. 1780
000140 - AAVM [= A.A. van Maarsen?] (naar het Duits van Jos. Marius von Babo): Dagobert, koning der Franken. 1790
000150 - J. Acket: Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde. 1700
000151 - J. Acket: Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde. 1700
000160 - J. Acket: De geluckige en ongeluckige minne-strydt. 1706
000170 - [A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra. 1762
000180 - [A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra. 1766
000190 - A. Adriaansz (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Hypermnestra. 1786
000200 - Heijnz Adriaensz: De Meij. 1599 ca.
000210 - Heijnz Adriaensz: De Neering. 1599 ca.
000220 - H. van Adrichem: Zoetermeer: spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
000230 - Pieter Aelbertsz: Spel van sinnen van genaempt der Machabeen, als van Eleaser en den moeder met haer 7 sonen die vanden coninck Anthiochus wredelijck gedoot worden. 1590
000240 - Pieter Aelbertsz: Een spel van sinnen die sin is hoe Sommich Mens al sijn goet beroeft is bijna in desperaet is hoe Veel Menschen met Gemeen Burger om Nering roepen die gena Gods doet het huijs van Nering open maer Veel Mens en beleeft het niet. 1699 ca.
000250 - J. van Aelhuisen (naar Jan Vos) (naar het Nederlands van Jan Vos): Aran & Titus. Mutua vindicatio, interprete schola Thielana. 1658
000260 - J. van Aerde: Treur-spel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het leste oordeel, afgebeeld in de christelyke standvastigheydvan Elias en Enoch, onder de dwingelandye van de booze antichrist. 1790 ca.
000270 - [J. van Aerde]: Treurspel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het laetste oordeel, afgebeeld in de Christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch, onder de dwingelandye van den boozen Antechrist. 1800 ca.
000280 - [J. van Aerde]: Treurspel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het laetste oordeel, afgebeeld in de Christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch, onder de dwingelandye van den boozen Antechrist. 1800 ca.
000290 - A.B. Agronomi: Heraklius. 1650 ca.
000300 - C. des Aguliers: De verlaten bruid. 1732
000310 - Frans van Aken: De aristocraten. 1785
000320 - [Frans van Aken]: De bedriegster gestraft. 1785
000330 - Frans van Aken (naar het Duits van Heinrich Beck): Dwaaling zonder boosheid. 1796
000340 - Frans van Aken: De edelmoedige aanbieding. 1786
000350 - [Frans van Aken]: Elize. 1786
000360 - Frans van Aken: De matroos door list. 1783
000370 - Frans van Aken: De wanhoop der heerszugt, of het Haagsche moordrot verstrooid. 1786
000380 - Frans van Aken: De wapening der landlieden. 1786
000390 - Frans van Aken: De wapening der landlieden. 1786 ca.
000400 - Frans van Aken: De zeldzaame man. 1788
000410 - Karel Albrecht (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Repetitie van’t liefhebbery-tooneel. 1800
000420 - Abraham Alewyn: Amarillis. 1693
000430 - Abraham Alewyn: Opera of sangspel van Amarillis. 1700 ca.
000440 - Abraham Alewyn: De bedrooge woekeraar. 1702
000450 - Abraham Alewyn: De bedrooge woekeraar. 1739a v
000460 - Abraham Alewyn: De bedrooge woekeraar. 1739b v
000470 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank. 1715a v
000480 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank. 1715b v
000490 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank. 1742a v
000500 - Abraham Alewyn: Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank. 1742b v
000510 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. 1699
000520 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam. 1711
000521 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam. 1713
000522 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam. 1733
000522 - Abraham Alewyn: Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam. 1715
000530 - Abraham Alewyn: Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr. 1721
000540 - Abraham Alewyn: Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen. Kluchtig treurspel, met kunst en vliegwerken. 1703
000550 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1700 ca.
000560 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1705 ca.
000570 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1711
000571 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1713
000572 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1715
000573 - Abraham Alewyn: Orpheus hellevaart om Euridice. 1733
000580 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar. 1707a v
000590 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar. 1707b v
000600 - Abraham Alewyn: Philippyn, mr. Koppelaar. 1707c v
000610 - Abraham Alewyn: De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap. 1720a v
000620 - Abraham Alewyn: De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap. 1720b v
000630 - Abraham Alewyn: De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan de tap. 1782
000640 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702. 1702
000650 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702. 1711
000651 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702. 1713
000652 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702. 1715
000653 - Abraham Alewyn: Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702. 1733
000660 - Gelasius Aleximomus: Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg. 1708 ca. a v
000670 - Gelasius Aleximomus: Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg. 1708 ca. b v
000680 - Ali: Prins Zijworm, de hervormer, of de gerechtigden tot de kroon. Uit het vijfde deel van Orpheus. 1790
000690 - K. van Alkemade: Ada, graavin van Holland. 1700 ca.
000700 - K. van Alkemade: Comedie van ’t beroerde Schiedam. 1762 ca.
000720 - [Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer)): Eine christlicke tragedia, die coopman offte dat ordel geheeten. 1593
000730 - [Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer)): Een christelijcke tragedia, die Coopman ofte dat oordeel geheeten. Daerinne die hoovet-stucken ofte gront-leeringhen van twee religien, die Romische Papistische ende die Gereformeerde Euangelische, [...]. Met eene sluyt-reden, ende corte vermaninghe, tot christelijcken eenicheyt ende Reformation, [...] Voormaels in Exilio gestellet, ende al nu revideret, [...] 1613
000740 - Jacob d’Andrade (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De eigenzinnige. 1778
000750 - Hermanus Angelkot Jr. (naar het Frans van Thomas Corneille): Don Cesar, of de broederlyke minnaar. 1717
000760 - [Hermanus Angelkot Jr.] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Het vroutje van Ephesen. 1721
000770 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Thomas Corneille): De buitensporige herder. 1714
000780 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Misantrope. 1682
000790 - [Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean François Juvénon, dit la Tuilerie): Soliman. 1689
000800 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter. 1679a d
000810 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter. 1679b v
000820 - Hermanus Angelkot Sr.: Vechter. 1679c d
000830 - Hermanus Angelkot Sr.: Vechter. 1684
000840 - Hermanus Angelkot Sr.: Vechter. 1702
000850 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter. 1707
000860 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter. 1710
000870 - [Hermanus Angelkot Sr.]: Vechter. 1756
000880 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1715a v
000890 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1715b v
000900 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff]: Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1715c v
000910 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1725
000920 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1742a v
000930 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1742b v
000940 - Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff: Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1742c v
000950 - [Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison): Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid. 1785
000960 - Louis Anseaume: Le peintre amoureux de son modéle. 1759
000970 - Louis Anseaume & ***: L’yvrogne corrigé. 1760
000980 - Louis Anseaume & *****: Le docteur Sangrado. 1760
000990 - Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville: Les amans trompés. 1758
001000 - Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville: La fausse aventuriere, 1758
001010 - Reyer Anslo: Parysche bruyloft. 1649a d
001020 - Reyer Anslo: Parysche bruyloft. 1649b d
001030 - Reyer Anslo: Parysche bruyloft. 1649c d
001040 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1661
001050 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1662
001060 - Reyer Anslo: Parysche bruyloft. 1663
001070 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1695a
001080 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1695b
001090 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1704
001100 - Reyer Anslo: De Parysche bruiloft. 1713
001110 - Reyer Anslo: Parysche bruiloft. 1727
001120 - Jacques Jean Antheunis: De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen. 1785a d
001121 - Jacques Jean Antheunis (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen. 1785b d
001130 - Jacques Jean Antheunis: De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen. 1803
001140 - B.D. van Antwerpen (naar het Frans van J. Auvray): De behouden Onnooselheyt 1612
001150 - Remaclus Arduenna: Palamedes 1512 ca.
001160 - Roelof Arends (naar het Duits van Friedrich Gottlieb Klopstock): De dood van Adam. 1774
001170 - Roelof Arends: Zegepralende liefde ter eere van de egtverbintenis zyner vorstelyke hoogheid, den heere prinse van Nassau-Weilburg en mevrouwe de prinsesse Karolina, gevierd den 5 van Lentemaand, 1760. 1760
001180 - [Thomas Arendsz] (naar het Frans van Philippe Quinault): Amadis. 1687
001190 - [Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Bajazeth. 1682
001200 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Cadmus en Hermione. 1687
001210 - Thomas Arendsz (naar het Spaans van Antonio Martinez de Meneses): Joan Galeasso; dwingeland van Milanen. 1718
001220 - Thomas Arendsz (naar het Spaans van Antonio Martinez de Meneses): Joan Galeasso; dwingeland van Milanen. 1739
001230 - [Thomas Arendsz]: De krooninge [kroonenge] van haere Majesteiten, Wilhem Hendrik, en Maria Stuart, tot Koning, en Koninginne van Engeland, Vrankryk en Yrland. 1689
001240 - Thomas Arendsz: Ter lykstaatzie van de Alleruytmuntenste Koninginne Maria, Gemalinne van den Onverwinnelyken Willem Hendrik, Koning van Engelant, Schotlant, Vrankryk en Yrlant. 1695
001250 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus. 1679
001260 - Thomas Arendsz: Mithridates, koning van Pontus enz. 1694
001270 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus. 1698
001280 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus. 1706
001290 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus, enz. 1708
001300 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus. 1729
001310 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates, koning van Pontus. 1752
001320 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates zal vertoond worden door de derthien Reden-ryke Gulden. 1769
001330 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het school voor de vrouwen. 1701
001340 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het school voor de vrouwen. 1753
001350 - Thomas Arendsz (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius. 1722
001360 - Thomas Arendsz: Silo, den hemelschen minnaar, deel 1. 1714
001370 - [Thomas Arendsz]: Silo, den hemelschen minnaar, deel 2. 1714
001380 - [Thomas Arendsz]: Silo, den hemelschen minnaar, deel 3. 1714
001390 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Gedwongene huuwelyk. 1682a v
001400 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Gedwongene huuwelyk. 1682b v
001410 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Gedwongene huuwelyk. 1682c v
001420 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1710
001430 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1712
001440 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1747
001450 - [Thomas Arendsz c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het gedwongene huuwelyk. 1781
001460 - Armand en Gasparing: Les etrennes d’Arlequin. 1750
001470 - Jan van Arp (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Chimon. 1639
001480 - Jan van Arp: Boertighe clucht van Claes Klick, op de reghel: “die drocke drinckt en syn wijf plaeght, ten is niet vreemt dat hy hoornen draeght. Ghespeelt op d’Oude kamer ‘In liefd’ bloeyende’. 1632 ca.
001490 - Jan van Arp: Boertighe clucht van Claes Klick. 1640
001500 - Jan van Arp: Singhende klucht van droncke Goosen. 1630
001510 - Jan van Arp: Singhende klucht van droncke Goosen. 1639
001520 - Jan van Arp: Echts eer-dicht, ter eeren den e. Iohannes Babtiste vande Velde, bruydegom, met de deughtsaeme ende eerbaere Iohanna van Moiale, bruyt, vereenight den 6. Novemb. 1635. In Amsterdam. 1635
001530 - Jan van Arp: Echts Eer-dicht Willem van Weely. 1634
001540 - Jan van Arp: Hel-vaert van Iuno. 1631
001550 - Jan van Arp: Prixus, prins van Theben. 1640
001560 - Jan van Arp: Tolimond, prince van Rodes. 1640
001570 - Ars Superat Fortunam: Den geschiedenis van den Hoed. 1768
001580 - Ars Superat Fortunam: Inweiding van Ars Superat Fortunam. 1733
001590 - [Gijsbert Asschenbergh] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): Het drievoudig huwelyk. 1776
001600 - Hermanus Asschenbergh: Climeene. 1747
001610 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. 1769a v
001620 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde 1769b v
001630 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde 1769c v
001640 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. 1780a v
001650 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. 1780b v
001660 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De deugdzaame galeiroeijer, of de beloonde vaderliefde. 1790
001670 - Hermanus Asschenbergh (naar het Duits van Christian Fürchtegott Gellert): De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrienden. Tooneelspel, voorgeleezen in het Genootschap ter zinspreuk voerende: Diligentiae omnia. Den 8sten & 22sten Maart 1770. 1770
001680 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Duits van Christian Fürchtegott Gellert): De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrinden. 1792
001690 - [Hermanus Asschenbergh] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De wispeltuurige. 1762
001700 - [Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Collin d’Harleville): De optimist; of alles wél. 1790
001710 - [Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Onbekend): De twee jonge Savojards. 1790
001720 - Hermanus Asschenbergh & Henri Jean Roullaud: De twee jonge Savojards. 1791
001730 - Hermanus Asschenbergh of Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): De jaloersche vrouw. 1789
001740 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Antoine Blanc Leblanc de Guillet): Albert de Eerste, of de edelmoedige keizer. 1778
001750 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Thomas Corneille): De graaf van Essex. 1758
001760 - Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman: Silvaan. 1772
001770 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvaan. 1777
001780 - [Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman] (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvaan. 1783
001790 - Hermanus Asschenbergh of Jacob Lutkeman (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De uitmuntende minnaar. 1786
001800 - Hermanus Asschenbergh of Lucas Pater (naar het Italiaans van Pietro Antonio Domenico Buonaventura Metastasio): Isaäk, of de afschaduwing des Heilands. 1790 ca.
001810 - Thomas Asselijn: De belegering en hongersnood van Samaria. 1695
001820 - [Thomas Asselijn]: Broederschap der schilderkunst, ingewydt door schilders, beeldthouwers en des zelfs begunstigers, op den 21. van Wynmaant 1654, op St Joris Doelen, in Amsterdam. 1654
001830 - Thomas Asselijn: De dobbelaar. 1699 ca.
001840 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1685a v
001850 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1685b v
001860 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1685c v
001870 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1699
001880 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1722
001890 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1738
001900 - [Thomas Asselijn]: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1754a v
001910 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1754b v
001920 - Thomas Asselijn: De dood van de graaven Egmond en Hoorne. 1754c v
001930 - [Thomas Asselijn]: Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans. 1685
001940 - [Thomas Asselijn]: De geest-dryvende so, so, of de klucht van ’t nickers-praetjen. 1682 ca.
001950 - [Thomas Asselijn]: De geest-dryvende so, so, of de klucht van ’t nickers-praetjen. 1684 ca.
001960 - Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman. 1657
001970 - Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman. 1669a v
001980 - Thomas Asselijn (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Den grooten Kurieen, of Spaanschen bergsman. 1669b v
001990 - Thomas Asselijn (naar het Spaans van Mateo Aleman): Gusman de Alfarache, of de doorsleepene bedelaars. 1693
002000 - [Thomas Asselijn]: Jan Klaez, of gewaande dienstmaagr [sic] 1682 ca a v
002010 - [Thomas Asselijn]: Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt. 1682 ca b v
002020 - Thomas Asselijn: Jan Klaesz, of gewaende dienstmaagt. 1682 ca c v
002030 - Thomas Asselijn: Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt. 1683 ca.
002040 - [Thomas Asselijn]: Jan Claesz. 1683 ca.
002050 - Thomas Asselijn: Jan Claesz, off gewaende dienstmaegt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril. 1683a v
002060 - Thomas Asselijn: Jan Claesz, off gewaende dienstmaegt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril. 1683b v
002070 - [Thomas Asselijn]: Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril. 1683c v
002080 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaende dienstmaegt. 1684
002090 - Thomas Asselijn: Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt. 1684 ca.
002100 - Thomas Asselijn: Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt. Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten verbeeterd. 1685 ca.
002120 - Thomas Asselijn: Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril. 1698
002130 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd. 1705
002140 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd; 1709a v
002150 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd. 1709b v
002160 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd. 1712
002170 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz. Gewaande dienstmaagt. 1718
002180 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd. 1725
002190 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd. 1732
002200 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz. of gewaande dienstmaagt. 1740 ca.
002210 - Naar Thomas Asselijn: Kortswylige vryery, van Jan Klaasen en Saartje Jans. Klugt-spel. 1751 ca.
002220 - Thomas Asselijn: Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt. 1770 ca.
002230 - [Thomas Asselijn]: Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt. 1755 ca.
002240 - Thomas Asselijn: Juliaan de Medicis. 1691
002250 - Thomas Asselijn: Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1682 ca.
002260 - Thomas Asselijn: Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1684a d
002270 - [Thomas Asselijn]: Kraam-bedt, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen. 1684b d
002280 - Thomas Asselijn: Kraam-bed, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen. 1690 ca.
002290 - Thomas Asselijn: Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1699 ca.
002300 - Thomas Asselijn: Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1706
002310 - Thomas Asselijn: Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1708
002320 - Thomas Asselijn: Het kraam-bed van Zaartje Jans. 1716
002330 - Thomas Asselijn: Het kraam-bed van Zaartje Jans. 1720 ca.
002340 - Thomas Asselijn: Kraam-bed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen. 1724
002350 - Thomas Asselijn: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen. 1727a v
002351 - Thomas Asselijn: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen. 1727b v
002360 - [Thomas Asselijn]: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasz. 1739
002370 - Thomas Asselijn: Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen. 1745 ca.
002380 - [Thomas Asselijn]: Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen. 1761
002390 - Thomas Asselijn: Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen. 1778
002400 - Thomas Asselijn: Kristalyne bril. 1683 ca.
002410 - Thomas Asselijn: Kristalyne bril. 1683a v
002420 - Thomas Asselijn: [Samen-spraak over de klucht van Jan Klaasz nevens] de Kristalyne bril. 1683b v
002430 - Thomas Asselijn: Kristalynen bril van Jan Klaasen, om die in Heulen op te setten. 1684 ca.
002440 - Thomas Asselijn (naar het Nederlands van Willem Godschalk van Focquenbroch): De kwakzalver. De heer W. G. V. Focquenbroch gevolgd. 1692
002450 - Thomas Asselijn: Melchior, baron de Ossekop. 1691
002460 - [Thomas Asselijn]: De moort tot Luyk door den graaf van Warfusé aan den burgemeester De la Ruelle, (voorgevallen in ’t jaar 1637,). 1671
002470 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1668
002480 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647,). 1669
002490 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1671
002500 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1675
002510 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1685
002520 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1701
002530 - Thomas Asselijn: Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647). 1725
002540 - Thomas Asselijn: Samen-spraak over de klucht van Jan Klaasz [nevens de Kristalyne bril]. 1683b v
002550 - Thomas Asselijn: De schoorsteenveeger door liefde. 1692
002560 - Thomas Asselijn: De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans. 1691a v
002570 - Thomas Asselijn: De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans. 1691b v
002580 - Thomas Asselijn: De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans. 1691c v
002590 - Thomas Asselijn: De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans. 1691d v
002600 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1693a v
002610 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1693b v
002620 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1693c v
002630 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1726a v
002640 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1726b v
002650 - Thomas Asselijn: De spilpenning, of verkwistende vrouw. 1784
002660 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1684a v
002670 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1684b v
002680 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1684c v
002690 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1684d v
002700 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1684e v
002710 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. Ten tonnêel gebragt door de confrêers van den h. Michael gezeyd de Roozieren, binnen Dendermonde op hunne gilde kamer. 1750 ca.
002720 - Thomas Asselijn: De stiefmoer. 1803
002730 - Thomas Asselijn: De stiefvaar. 1690
002740 - Thomas Asselijn: De stiefvaar. 1755
002750 - Thomas Asselijn: De stiefvaar. 1784
002760 - Thomas Asselijn: Verdragh of vreede-schrift tusschen Jan Klasen en sijn wederpartijders van so so. 1683 ca.
002770 - Thomas Asselijn: Verdragh of vreede-schrift. 1683 ca.
002780 - Augustijnen: B. Didacus. 1732
002790 - Augustijnen: Blasphemia damnata sive Leontinus. 1712
002800 - Augustijnen van Brugge: Goddelycke vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck. 1728
002801 - Augustijnen van Brugge: Den boer door loosen treck, en uytgevonden raet, die komt ten langen lest, tot eenen ed’len staet. 1728
002810 - Augustijnen: ’t Hoovaerdig huys van Tarquinius in ballinckschap gesonden. 1733
002820 - Augustijnen: Joannes Nepomucenus. 1732
002830 - Augustijnen: Ladislaus XV. 1733
002840 - Augustijnen van Antwerpen: Romanus Diogenes utriusque fortunae synopsis. 1746
002850 - Augustijnen: Salomona met haer zeven zoonen de Machabëen. 1771
002860 - Augustijnen: Sigismundus Koning van Bourgoignien. 1731
002880 - Augustijnen: Stupenda. 1696
002890 - Augustijnen: Superba Tarquinii domus exilio multata. 1733
002900 - Augustijnen: Triumphe van het H. Cruys ons Heere Jesu Christi. 1703
002910 - Augustijnen: Wraecklust in Octavianus Augustus, verthoont door de jonckheydt van het collegie van den H. Augustinus, den 5 end 6 Sept. 1708. 1708
002920 - Augustijnen van Antwerpen: Absalom Patri Davidi Rebellis. 1741
002930 - Augustijnen van Antwerpen: Achab koning van Israël. 1764
002940 - Augustijnen van Antwerpen: Achab rex Israël. 1764
002950 - Augustijnen van Antwerpen: De acht gelyke. 1766
002960 - Augustijnen van Antwerpen: Acolin et Rubaea. 1709
002970 - Augustijnen van Antwerpen: Acrio dat sanctum verum. 1731
002980 - Augustijnen van Antwerpen: Adolphus grave van Duytsland. 1776
002990 - Augustijnen van Antwerpen: Adolphus Teutonum comes. 1776
003000 - Augustijnen van Antwerpen: Al-verblijdende victorie. 1686
003010 - Augustijnen van Antwerpen: Alexander Magnus. 1724
003020 - Augustijnen van Antwerpen: Alexii Angeli. 1749
003030 - Augustijnen van Antwerpen: Alphonsus vincens in bono malum. 1765
003040 - Augustijnen van Antwerpen: Amarum amare in Sthenoboea: Elati animi inconstantia in Bellerophonte. 1691
003050 - Augustijnen van Antwerpen: Ambitio fraudulenta sive Demetrius Griska. 1739
003060 - Augustijnen van Antwerpen: Ambitio punita. 1718
003070 - Augustijnen van Antwerpen: Arlequinus Cartouche. 1722
003080 - Augustijnen van Antwerpen: Athenais per Theodosium assumpta. 1722
003090 - Augustijnen van Antwerpen: Audaces fortuna juvat timidosque repellit. 1768
003100 - Augustijnen van Antwerpen: Augustinus ecclesiae propugnator acerrimus. 1751
003110 - Augustijnen van Antwerpen: Austriae pietas in Carolo V. 1732
003120 - Augustijnen van Antwerpen: Avariria sive Avarbolus. 1723
003130 - Augustijnen van Antwerpen: Avarus. 1761
003140 - Augustijnen van Antwerpen: Ballio. 1708
003150 - Augustijnen van Antwerpen: Ballio nanus. 1724
003160 - Augustijnen van Antwerpen: Baltassaris per Cyrum et Darium occasus à Daniële. 1759
003170 - Augustijnen van Antwerpen: Den bespotten paedagoog. 1769
003180 - Augustijnen van Antwerpen: Blasphemia punita. 1728
003190 - Augustijnen van Antwerpen: Boetius. 1725
003200 - Augustijnen van Antwerpen: Calidorus. 1735
003210 - Augustijnen van Antwerpen: Campana Arragonica, seu Petrus. 1692
003220 - Augustijnen van Antwerpen: Carolus VII Franciae rex per Joannam Darciam de Anglis tiumphans. 1737
003230 - Augustijnen van Antwerpen: Castigat mores Mopsus ridendo modernos. 1750
003240 - Augustijnen van Antwerpen: Cba-abas koning van Persien. 1761
003250 - Augustijnen van Antwerpen: Cba-abas Persiae rex. 1761
003260 - Augustijnen van Antwerpen: Centoculus sis. 1759
003270 - Augustijnen van Antwerpen: Chrisocancrio. 1719
003280 - Augustijnen van Antwerpen: Civis nobilitatem affectans. 1739
003290 - Augustijnen van Antwerpen: Civis nobilitatem affectans. 1748
003300 - Augustijnen van Antwerpen: Constantia S. Martyris Joannis Nepomuceni. 1731
003310 - Augustijnen van Antwerpen: Constantinus den Grooten, eersten Christenen keyzer over den Goddeloosen maximianus zegen-praelende. 1767
003320 - Augustijnen van Antwerpen: Cosrhoës koning van Persien. 1763
003330 - Augustijnen van Antwerpen: Cosrhoës Persiae rex. 1763
003340 - Augustijnen van Antwerpen: Crebrò larva nocet. 1721
003350 - Augustijnen van Antwerpen: Crudelis ultio. 1724
003360 - Augustijnen van Antwerpen: Crudelitas punita. 1721
003370 - Augustijnen van Antwerpen: Crudelitas sive peria. 1722
003380 - Augustijnen van Antwerpen: Curae caesarum. 1748
003390 - Augustijnen van Antwerpen: Daniel in lacu leonum. 1758
003400 - Augustijnen van Antwerpen: Daniël somnii interpres. 1756
003410 - Augustijnen van Antwerpen: Decipitur crebro, faciles qui commodat aures. 1727
003420 - Augustijnen van Antwerpen: Decipitur crebrò, faciles qui commodat aures. 1739
003430 - Augustijnen van Antwerpen: Defuncto ficto frustrà medicina paratur. 1733
003440 - Augustijnen van Antwerpen: Defuncto ficto frustrà medicina paratur: Ad mentem ut redeat, sufficit ipsa fames. 1769
003450 - Augustijnen van Antwerpen: Delirus totus tandem sibi redditur astu. 1727
003460 - Augustijnen van Antwerpen: Delusus gorgonius. 1755
003470 - Augustijnen van Antwerpen: Diabolus claudus. 1763
003480 - Augustijnen van Antwerpen: Diogenes Romanus. 1729
003490 - Augustijnen van Antwerpen: Discordia conjugum. 1749
003500 - Augustijnen van Antwerpen: Diversis mediis. 1724
003510 - Augustijnen van Antwerpen: Divinae justitiae tuba, sive justum Dei judicium in Mauritio Romano-Graecorum imperatore. 1754
003520 - Augustijnen van Antwerpen: Divinus martyr Canutus. 1723
003530 - Augustijnen van Antwerpen: Divortium. 1772
003540 - Augustijnen van Antwerpen: Dolus a Phenenna. 1724
003550 - Augustijnen van Antwerpen: Dolus a Phenenna conceptus, ab Almigerino punitus. 1753
003560 - Augustijnen van Antwerpen: Door list van syne vrouw, Den Duyvel is gewis Veraermoed. 1771
003570 - Augustijnen van Antwerpen: Drolio Sylvester. 1761
003580 - Augustijnen van Antwerpen: Drolio sylvester. 1748
003590 - Augustijnen van Antwerpen: Ducitur astutiis. 1723
003600 - Augustijnen van Antwerpen: Dum fueris felix. 1757
003610 - Augustijnen van Antwerpen: Dure senex nimiùm prohibens connubia natae. 1762
003620 - Augustijnen van Antwerpen: Duringus punitus. 1759
003630 - Augustijnen van Antwerpen: Ecclesia ab haereticis oppressa. 1733
003640 - Augustijnen van Antwerpen: Ecclesiae immunitas sive Thomas Cantuariensis. 1734
003650 - Augustijnen van Antwerpen: Een’ die zig doot gelooft, en levend’ niet wil leven, Weetmen in deze klugt een wyze les te geven. 1763
003660 - Augustijnen van Antwerpen: Eleazar en Saslomona met haer zeven zonen de Machabeën. 1769
003670 - Augustijnen van Antwerpen: Epicurus amans lunae, deluditur astu. 1727
003680 - Augustijnen van Antwerpen: Eripit ex olla Sosiam Pallaestrio fidus: Illi sitque comes decipiendo senes. 1753
003690 - Augustijnen van Antwerpen: Esther. 1762
003700 - Augustijnen van Antwerpen: Esther. Opgedragen aen de Zeer Edele, Wyze ende Voorzienige Heeren 1777
003710 - Augustijnen van Antwerpen: Esther. 1762
003720 - Augustijnen van Antwerpen: Esther. Nobilissimis amplissimisque dominis Consulibus, ceterisque Reipublicae Antverpiensis Senatoribus, perpetuis suis mecoenatibus exhibetur a Juventute Literaria M.P. Augustini. 1777
003730 - Augustijnen van Antwerpen: Esther sub rege Assuero. 1740
003740 - Augustijnen van Antwerpen: Eucio quantumvis Dives meditatur avarè. 1736
003750 - Augustijnen van Antwerpen: Eudocia et Romanus Diogenes imperatores. 1725
003760 - Augustijnen van Antwerpen: Exaltatio sanctae crucis. 1730
003770 - Augustijnen van Antwerpen: Eydel is het waght te stellen,, En te breken liefdens bandt:. 1744
003780 - Augustijnen van Antwerpen: Faeminum pectus. 1724
003790 - Augustijnen van Antwerpen: Fallitur is crebrò, faciles qui commodat aures. 1729
003800 - Augustijnen van Antwerpen: Fallitur is, faciles cunctis qui commodat aures. 1753
003810 - Augustijnen van Antwerpen: Fallitur, astuto faciles qui commodat aures. 1770
003820 - Augustijnen van Antwerpen: Farrarius. 1722
003830 - Augustijnen van Antwerpen: Felicitas. 1718
003840 - Augustijnen van Antwerpen: Felicitas. 1750
003850 - Augustijnen van Antwerpen: Fide inexpertâ hominibus credere, semper temerarium est. 1745
003860 - Augustijnen van Antwerpen: Fide, sed cui, vide. 1725
003870 - Augustijnen van Antwerpen: Fide, sed cui, Vide. 1728
003880 - Augustijnen van Antwerpen: Fide, videque cui. 1767
003890 - Augustijnen van Antwerpen: Fide; sed cui vide. 1719
003900 - Augustijnen van Antwerpen: Fides Christiana. 1720
003910 - Augustijnen van Antwerpen: Fides Getae. 1746
003920 - Augustijnen van Antwerpen: Fides, et amor sive Themistocles gloriose occumbens. 1738
003930 - Augustijnen van Antwerpen: Fit comes ex Mopso. 1757
003940 - Augustijnen van Antwerpen: Fit comes ex Mopso; post hâc fit ut ante colonus; Tunc ea, quae fecit, somnia Mopsus habet. 1774
003950 - Augustijnen van Antwerpen: Den Flerecynist. 1760
003960 - Augustijnen van Antwerpen: Fortunatus Sosia. 1746
003970 - Augustijnen van Antwerpen: Fraudibus uxoris Doemon deceptus. 1771
003980 - Augustijnen van Antwerpen: Fraus fraude punita. 1729
003990 - Augustijnen van Antwerpen: Furius. 1723
004000 - Augustijnen van Antwerpen: De Gekheyd verdryft het best de Swaermoedigheyd. 1777
004010 - Augustijnen van Antwerpen: Gelooft geen schalk. 1770
004020 - Augustijnen van Antwerpen: Ghedempte goddeloosheydt ofte Clodoaldus. 1674
004030 - Augustijnen van Antwerpen: Den Gierigaert. 1761
004040 - Augustijnen van Antwerpen: Gratia triumphans in Eugenia. 1743
004050 - Augustijnen van Antwerpen: Grave curiositas est vitium. 1730
004060 - Augustijnen van Antwerpen: H. Nicolaus Tollentinas religieus, eremyt, Augustyn. 1653
004070 - Augustijnen van Antwerpen: Hebt hondert oogen. 1765
004080 - Augustijnen van Antwerpen: Heterobulus. 1709
004090 - Augustijnen van Antwerpen: De hooveerdigheyd van Sennacherib. 1765
004100 - Augustijnen van Antwerpen: Het houwelykx krakeel. 1773
004110 - Augustijnen van Antwerpen: Humfredus nobilis. 1738
004120 - Augustijnen van Antwerpen: Ignotos caveas. 1722
004130 - Augustijnen van Antwerpen: Impietas Pyrenaei. 1755
004140 - Augustijnen van Antwerpen: Impii facinoris vindex victoriosus Carolus V. 1715
004150 - Augustijnen van Antwerpen: In amore stabili vana sit custodia. 1744
004160 - Augustijnen van Antwerpen: Inconstans C. Marii fortuna. 1742
004170 - Augustijnen van Antwerpen: Inconstans vitae theatrum. 1733
004180 - Augustijnen van Antwerpen: Individuus Amor Ansbertae. 1744
004190 - Augustijnen van Antwerpen: Ingenium cuivis homini proclive ad habendum. 1736
004200 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo Bruti. 1736
004210 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo Bruti in patrem Severianum punita. 1726
004220 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo filialis. 1722
004230 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo hominis redempti per Elenahan in Belisa rebelli damnata. 1707
004240 - Augustijnen van Antwerpen: Ingratitudo in parentes. 1722
004250 - Augustijnen van Antwerpen: Intelligentem non posse phantasmata speculari, docet Mopsus. 1750
004260 - Augustijnen van Antwerpen: Invicta pietas sive Ezechias Rex Juda. 1734
004270 - Augustijnen van Antwerpen: Invidiae ultor. 1724
004280 - Augustijnen van Antwerpen: Ioannes Baptista ab Herode, Galilaeae Tetrarcha, capite minutus. 1729
004290 - Augustijnen van Antwerpen: Irene imperatrix. 1757
004300 - Augustijnen van Antwerpen: Jephte. 1760
004310 - Augustijnen van Antwerpen: Jephte. 1760
004320 - Augustijnen van Antwerpen: Jonathas. 1716
004330 - Augustijnen van Antwerpen: Jonathas Machabaeus. 1748
004340 - Augustijnen van Antwerpen: Joseph in fratius pius. 1736
004350 - Augustijnen van Antwerpen: Joseph per invidiam. 1724
004360 - Augustijnen van Antwerpen: Joseph zyne broeders herkennende. 1768
004370 - Augustijnen van Antwerpen: Josephus fratres agnoscens. 1768
004380 - Augustijnen van Antwerpen: Judicium temerarium. 1723
004390 - Augustijnen van Antwerpen: Judicium temerarium sive Adolphus Teutonum comes. 1744
004400 - Augustijnen van Antwerpen: Justinianus imperator. 1767
004410 - Augustijnen van Antwerpen: Justinianus imperator Belisarium de Cabade triumphantem excaecans. 1739
004420 - Augustijnen van Antwerpen: Kesius ex Piscatore miles rusticum decepit. 1729
004430 - Augustijnen van Antwerpen: Laet medecijn en raedt een treurigh hart beproeven. 1743
004440 - Augustijnen van Antwerpen: Laet Medecyn en raed een treurig hert beproeven. 1764
004450 - Augustijnen van Antwerpen: Leonis Armenii. 1764
004460 - Augustijnen van Antwerpen: Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet. 1699
004470 - Augustijnen van Antwerpen: ’t Lichtveerdig oordeel door Adolphus. 1744
004480 - Augustijnen van Antwerpen: Lucta. 1717
004490 - Augustijnen van Antwerpen: Lucta amoris patrem inter et filios sive Adiatorix. 1768
004500 - Augustijnen van Antwerpen: Ludovicus Imperator à filiis suis orbatus imperio. 1729
004510 - Augustijnen van Antwerpen: Lycaster. 1707
004520 - Augustijnen van Antwerpen: Lyricus e potu comprendit vivere frugi. 1726
004530 - Augustijnen van Antwerpen: Magnus Athanasius. 1737
004540 - Augustijnen van Antwerpen: Malè conjugati rustici. 1738
004550 - Augustijnen van Antwerpen: Manasses Rex Judae perfidus. 1730
004560 - Augustijnen van Antwerpen: Mancipium fidele, sive Mahomet paricidam Brahim puniens. 1708
004570 - Augustijnen van Antwerpen: Martyrium sive Procopius. 1723
004580 - Augustijnen van Antwerpen: Mascarillus medicus. 1740
004590 - Augustijnen van Antwerpen: Medicus invitus. 1764
004600 - Augustijnen van Antwerpen: Saepe, licet sapiens, juvenum deluditur asti; exemplun vobis ut Megadorus erit. 1755
004610 - Augustijnen van Antwerpen: Megadorus civis nobilitatem affectans. 1765
004620 - Augustijnen van Antwerpen: Mens fallax. 1740
004630 - Augustijnen van Antwerpen: Mirabilis Cyri et Ariennae fortuna. 1750
004640 - Augustijnen van Antwerpen: Modernus filius prodigus. 1741
004650 - Augustijnen van Antwerpen: Modernus impostor. 1756
004660 - Augustijnen van Antwerpen: Mopsus Jupiter imaginarius. 1712
004670 - Augustijnen van Antwerpen: Mopsus van Boer wordt Graef; dan weêr Boer, en houd staen, Dat ’t droomen is geweest, al wat hy heeft gedaen. 1774
004680 - Augustijnen van Antwerpen: Mors Darii in Besso per Alexandrum vindicata. 1752
004690 - Augustijnen van Antwerpen: Mosus vitam rusticalem pertaesus. 1731
004700 - Augustijnen van Antwerpen: Nabuchodonosor rex Babylonis. 1712
004710 - Augustijnen van Antwerpen: Neanias divina virtute ad fidem conversus, alias Procopius. 1770
004720 - Augustijnen van Antwerpen: Nequitia Hypocritae Sanctitatis fuco larvata. 1730
004730 - Augustijnen van Antwerpen: Niet is ’er dat een Mensch meer smert, Als dobbel loosheyt van het hert. 1767
004740 - Augustijnen van Antwerpen: Nimia Temeritas infaustum sortitur exitum. 1735
004750 - Augustijnen van Antwerpen: Nobilis esse volens vario deluditur astu. 1732
004760 - Augustijnen van Antwerpen: Nobilium titulos capienten errore Colonum, Rustica calliditas fastum deponere cogit. 1770
004770 - Augustijnen van Antwerpen: Novus saeculi Aristides. 1749
004780 - Augustijnen van Antwerpen: Octo similes. 1766
004790 - Augustijnen van Antwerpen: Onprofytige voorsorge. 1762
004800 - Augustijnen van Antwerpen: Ortus in occasu. 1693
004810 - Augustijnen van Antwerpen: Overlast der rykdommen. 1776
004820 - Augustijnen van Antwerpen: Paedagogus ludificatus. 1769
004830 - Augustijnen van Antwerpen: Pamphilus ut sapiat. 1724
004840 - Augustijnen van Antwerpen: Parricidium fato punitum. 1745
004850 - Augustijnen van Antwerpen: Paternum consilium in Aechino Xenophanis filio demonstatum. 1727
004860 - Augustijnen van Antwerpen: Pellitur è medicina sapientia, vi geritur res. 1738
004870 - Augustijnen van Antwerpen: Perfidia vindicata sive Sedecias, Rex Juda, ob perfidiam à Deo per Nabuchodonosorem punitus. 1694
004880 - Augustijnen van Antwerpen: Pessimus est aeger, qui fertur imagine morbi. 1751
004890 - Augustijnen van Antwerpen: Petrus I, monarch van Rusland. 1773
004900 - Augustijnen van Antwerpen: Petrus I, Russiae monarcha. 1773
004910 - Augustijnen van Antwerpen: Phaëton. 1754
004920 - Augustijnen van Antwerpen: Philobertus Nauta. 1728
004930 - Augustijnen van Antwerpen: Philopompus. 1716
004940 - Augustijnen van Antwerpen: Phricodemi tyrannidem in Philone vindicans Themisto. 1761
004950 - Augustijnen van Antwerpen: Plautianus intimum Severo. 1747
004960 - Augustijnen van Antwerpen: Podagricus. 1760
004970 - Augustijnen van Antwerpen: Poliodorums rusticus. 1733
004980 - Augustijnen van Antwerpen: Praecautio inutilis. 1762
004990 - Augustijnen van Antwerpen: Praesumptio humana divinitus punita sive Nabuchodonosor rex Babyloniae. 1727
005000 - Augustijnen van Antwerpen: Prima dabit tactum, visumque: secunda docebit // Olfactum: Auditum pars terita: quartaque Gustum. 1752
005010 - Augustijnen van Antwerpen: Pseudo-Balduinus. 1722
005020 - Augustijnen van Antwerpen: Het quaedt door syn quaedt ghewêer-wraeckt. 1690
005030 - Augustijnen van Antwerpen: Qui spernit homines. 1720
005040 - Augustijnen van Antwerpen: Qui stultè pergit. 1723
005050 - Augustijnen van Antwerpen: Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu. 1722
005060 - Augustijnen van Antwerpen: Quod displicet ausu, Perplacet eventu. 1746
005070 - Augustijnen van Antwerpen: Quod dolus. 1767
005080 - Augustijnen van Antwerpen: Quod dolus evincit, juvenis dementia tollit. 1745
005090 - Augustijnen van Antwerpen: Rebellio punita. 1719
005100 - Augustijnen van Antwerpen: Regnum unius diei, sive Semiramis. 1770
005110 - Augustijnen van Antwerpen: Res, de quâ duo laborant, saepe tertio cedit. 1747
005120 - Augustijnen van Antwerpen: Richardae fidelitas coronata ab Othone III. 1775
005130 - Augustijnen van Antwerpen: Richardae in conjugem suum Robertum pia fidelitas. 1745
005140 - Augustijnen van Antwerpen: Richardae in conjugem suum Robertum pia fidelitas ab Othone III. per necem imperatricis Mariae coronata. 1724
005150 - Augustijnen van Antwerpen: Rodericus rex et Julianus comes. 1755
005160 - Augustijnen van Antwerpen: Rodericus rex, et Julianus comes. 1728
005170 - Augustijnen van Antwerpen: Rollo fraude docet Mopsum submittere Bertam. 1758
005180 - Augustijnen van Antwerpen: Romanus Diogenes. 1769
005190 - Augustijnen van Antwerpen: Romanus Diogenes. 1746
005200 - Augustijnen van Antwerpen: Roomschen Diogenes. 1769
005210 - Augustijnen van Antwerpen: Rusticus. 1749
005220 - Augustijnen van Antwerpen: Rusticus astrologus. 1756
005230 - Augustijnen van Antwerpen: Het ryk van eenen dag ofte Semiramis. 1770
005240 - Augustijnen van Antwerpen: Saepe dat infaustum finem. 1758
005250 - Augustijnen van Antwerpen: Samson. 1741
005260 - Augustijnen van Antwerpen: Divinae justitiae tuba, sive justum Dei judicium in Mauritio Romano-Graecorum imperatore. 1753
005270 - Augustijnen van Antwerpen: Sanctius, Koning van Navarre en Castilien. 1774
005280 - Augustijnen van Antwerpen: Sanctius, Navarrae et Castellae Rex. 1774
005290 - Augustijnen van Antwerpen: Sanctus Hermengildus. 1721
005300 - Augustijnen van Antwerpen: Sanctus Hermengildus a martyrii laurea redimitus. 1732
005310 - Augustijnen van Antwerpen: Saul, koning van Israël. 1766
005320 - Augustijnen van Antwerpen: Saul, rex Israël. 1766
005330 - Augustijnen van Antwerpen: Scaramouche medicus. 1723
005340 - Augustijnen van Antwerpen: Scaramouche medicus. 1744
005350 - Augustijnen van Antwerpen: Sedecias. 1735
005360 - Augustijnen van Antwerpen: Sedecias. 1757
005370 - Augustijnen van Antwerpen: Sennacherib. 1756
005380 - Augustijnen van Antwerpen: Sennacherib Rex Assyriorum a Deo punitus. 1747
005390 - Augustijnen van Antwerpen: Sequitur superbos. 1722
005400 - Augustijnen van Antwerpen: Serius aut citius qui fallit, fallitur ipse. 1742
005410 - Augustijnen van Antwerpen: Si nubere foret novitiatus. 1732
005420 - Augustijnen van Antwerpen: Sit quisque semper. 1724
005430 - Augustijnen van Antwerpen: Siu vis ludere. 1718
005440 - Augustijnen van Antwerpen: Sortis et amoris inconstans favor, sive Origenon cum Dafrosa. 1730
005450 - Augustijnen van Antwerpen: Sosia languebat, melior tunc esse volebat: Ast ubi convaluit, mansit ut ante fuit. 1753
005460 - Augustijnen van Antwerpen: Srobulus. 1714
005470 - Augustijnen van Antwerpen: Stratagema amoris. 1758
005480 - Augustijnen van Antwerpen: Stulti nec vitare venientia possunt, nec ferre praesentia. 1734
005490 - Augustijnen van Antwerpen: Stultitia languido. 1723
005500 - Augustijnen van Antwerpen: Stultitia languido remedia est. 1764
005510 - Augustijnen van Antwerpen: Stultitia languido remedium est optimum. 1743
005520 - Augustijnen van Antwerpen: Stultitia languido remedium optimum. 1777
005530 - Augustijnen van Antwerpen: Sub impio Turcarum imperatore Frechreddi. 1719
005540 - Augustijnen van Antwerpen: Subacta impietas sive Clodoaldus. 1704
005550 - Augustijnen van Antwerpen: Subdola centoculos. 1765
005560 - Augustijnen van Antwerpen: Subdola centoculos juvenum fraus decipit Argos. 1747
005570 - Augustijnen van Antwerpen: Subdolus ut vixit. 1768
005580 - Augustijnen van Antwerpen: Subdolus ut vixit, quamvis mergatur in undis, // sic post fata redit, decipit usque senem. 1751
005590 - Augustijnen van Antwerpen: Superbia fraudulenter vindicata. 1740
005600 - Augustijnen van Antwerpen: Superbia Sennacherib. 1765
005610 - Augustijnen van Antwerpen: Superbia vindicata sive Ugolinus. 1723
005620 - Augustijnen van Antwerpen: Supernae gratiae. 1714
005630 - Augustijnen van Antwerpen: Susanna Belgica. 1683
005640 - Augustijnen van Antwerpen: ’t Geen loosheyd listig had gestigt, Maekt jonkheyds dwaesheyd onverrigt. 1767
005650 - Augustijnen van Antwerpen: Te conjuge bonis. 1737
005660 - Augustijnen van Antwerpen: Themistocles. 1771
005670 - Augustijnen van Antwerpen: Themistocles. 1771
005680 - Augustijnen van Antwerpen: Theophane. 1772
005690 - Augustijnen van Antwerpen: Theophane. 1772
005700 - Augustijnen van Antwerpen: Thomas Morus Angliae cancellarius. 1735
005710 - Augustijnen van Antwerpen: Tolluntur in altum Ut lapsu graviore ruant. 1730
005720 - Augustijnen van Antwerpen: Tori conjugalis amor inter Julium Sabinum et Eponinam. 1731
005730 - Augustijnen van Antwerpen (naar Jean Baptiste Racine): Tragica belli Mithridatici coronis. 1751
005740 - Augustijnen van Antwerpen: Triumphe vande vier cardinale deughden. 1671
005750 - Augustijnen van Antwerpen: Triumpherende Gratie in Eugenia. 1743
005760 - Augustijnen van Antwerpen: Triumphus christianae fidei. 1762
005770 - Augustijnen van Antwerpen: Triumphus SS. Crucis. 1716
005780 - Augustijnen van Antwerpen: Turpe senex miles: turpe senilis amor. 1754
005790 - Augustijnen van Antwerpen: Tyndarus. 1715
005800 - Augustijnen van Antwerpen: Ulferus. 1719
005810 - Augustijnen van Antwerpen: Ulferus Merciae rex. 1769
005820 - Augustijnen van Antwerpen: Ut lapsu graviore ruant tolluntur in altum. 1725
005830 - Augustijnen van Antwerpen: Uxoria lis. 1773
005840 - Augustijnen van Antwerpen: Varia sortis alea sive Severinus Boetius à Theodorico Gothorum rege exaltatus et trucidatus. 1752
005850 - Augustijnen van Antwerpen: De verduldige liefde van Joseph. 1763
005860 - Augustijnen van Antwerpen: De verduldige liefde van Joseph, zegenpraelende over den broederlyken haet. Zal vertoont worden door de jonkheyd der schoolen van Augustynen binnen Antwerpen 15. en 16. Februarii 1776. 1776
005870 - Augustijnen van Antwerpen: Vin vivas felix?. 1759
005880 - Augustijnen van Antwerpen: Vincitur in pugnis Hispanus ab Horspide Maphon: Victor in infernas fugit hinc inglorius umbras. 1754
005890 - Augustijnen van Antwerpen: Vindicta divina sive Balthassar. 1727
005900 - Augustijnen van Antwerpen: Vindictae furor. 1719
005910 - Augustijnen van Antwerpen: Viribus enervis variè ridetur imago. 1724
005920 - Augustijnen van Antwerpen: Vis invidiae sive Belisarius. 1723
005930 - Augustijnen van Antwerpen: Vivere vis felix? thesauros quaerere noli. 1741
005940 - Augustijnen van Antwerpen: Vivitur ex rapto. 1722
005950 - Augustijnen van Antwerpen: De waere getrouwigheyd van Richarda aen haeren man Robertus gekroont van Otho III door de dood van Maria zyne vrouwe. 1775
005960 - Augustijnen van Antwerpen: Wambanus Hispanorum rex. 1767
005970 - Augustijnen van Antwerpen: Wambanus koning van Spagnien. 1767
005980 - Augustijnen van Antwerpen: Weder-strydt tvsschen Het Doorluchtighste Huys van Oostenryck Bestiert door de Goddelijcke voorsichtigheydt, ende Het ramp-saligh Huys van Otthoman Opghehitst door de Ongheloovigheydt, Helsche Furien &c. 1689
005990 - Augustijnen van Antwerpen: De wulpsche jonkheyd in Manasses. 1765
006000 - Augustijnen van Antwerpen: Xantippus. 1737
006010 - Augustijnen van Antwerpen: Xantippus humiliatus. 1734
006020 - Augustijnen van Antwerpen: Zelus Joiadae. 1716
006030 - Augustijnen van Antwerpen: Zoo listig als hy heeft geleeft. 1768
006040 - Augustijnen van Antwerpen: Zyt met uw lot te Vred’, men zal met U niet gekken. 1769
006041 - Augustijnen van Brussel: Nabuchodonosor Tragoedia [...] Exhibetitur à Studiosa Juventute Archi-Ducalis Gymnasi M.P. Augustini : Bruxellis die 19 augusti 1770. 1770
006050 - Augustijnen van Dendermonde: Den haet en nyd tusschen C. Marius en Sylla. 1775
006060 - Augustijnen van Dendermonde: Het hooveerdigh huys van Tarquinius moordaedigh en bloedt-schendig in ballinghschap ghesonden [...] door de jonckheydt van het collegie van den grooten vader Augustinus [...] 1 ende 2 september 1716. 1716
006070 - Augustijnen van Dendermonde: Keyser Carel den Vijfden vraeck nemende over het goodeloos schelmstuck van Joannes Fredericus ... / ... sal speel-wys vertoont worden door de jonckheyt van het collegie van Dendermonde. 1729
006080 - Augustijnen van Dendermonde: De liefde overwinnende den haet ofte Basilius overwonnen door Timocrates: bly-eyndigh treur-spel, sal op het tooneel gebrocht worden door de leerlinghen van de vierde schole in het collegie van de ... PP. Augustynen tot Dendermonde den 13 Februarii 1722. 1722
006090 - Augustijnen van Dendermonde: Treur-tonneel der liefde, ende droefheydt, van den lydenden ende stervenden Jesus ge-opent door de jonckheydt van het collegie der eerw: pp. Augustynen binnen Dendermonde den [23 & 24] meert 1695. 1695
006100 - Augustijnen van Dendermonde: Veranderinghe der menschelycke fortunen ofte Horibinon, coningh van Asien ende Dafrosa [...] Sal speel-wys vertoont worden door de studenten van de groote sodaliteyt in het collegie der eerw. paters Augustynen binnen Dendermonde den eersten meert 1726. 1726
006110 - Augustijnen van Dendermonde: De vreyheydt der Kercke bevochten door Henricus Coninck van Engelandt beschermt door Ludovicus den VII. Coninck van Vranckryck voor-gestaen door Thomas Aerts-bisschop van Cantelbergh ... Dendermonde ... jonckheydt van het Collegie vanden grooten Vader Augustinus 1727
006120 - Augustijnen van Gent: Abram triumphans. 1726
006121 - Augustijnen van Gent: Surgit origo mali de turpi saepe sodali. 1726
006130 - Augustijnen van Gent: Acolin et Rubaea. 1726
006140 - Augustijnen van Gent: Aegyptus conservata procurante Joseph. 1722
006150 - Augustijnen van Gent: Alphonsus. 1768
006160 - Augustijnen van Gent: Ambitionis catastrophe sive Demetrius Griska. 1732a d
006161 - Augustijnen van Gent: Rarus homo, aut nullus, si verus quaeris, in orbe est. 1732a d
006170 - Augustijnen van Gent: Ambitiosis catastrophe sive Demetrius Grisca Russiae autocrator. 1732b d
006180 - Augustijnen van Gent: Amor in odia sive Menalippa. 1712
006190 - Augustijnen van Gent: Amor in odio, sive Basilius. 1732 ca.
006200 - Augustijnen van Gent: Andronicus Comnenus, empereur de Constantinople. 1630
006210 - Augustijnen van Gent: Artabanus. 1632
006220 - Augustijnen van Gent: Athanasius inter varias calamitates. 1722
006230 - Augustijnen van Gent: Athanasius tusschen de verscheyde ellenden. 1722
006240 - Augustijnen van Gent: Avaritia. 1716
006250 - Augustijnen van Gent: B. Didacus d’Ortis proto-martyr. 1732
006260 - Augustijnen van Gent: Beverlei. 1774
006270 - Augustijnen van Gent: Boosheyt rechtveerdighlijck ghestraft in Gerardus hertogh van Britannien [...] bly-eyndigh-treur-spel. Verthoont door de studenten, in het collegie van de pp. Augustynen tot Ghendt den 12. 13. ende [ ] september 1673 1673
006280 - Augustijnen van Gent: Brutus primus Reipublicae Romanae consul. 1790
006290 - Augustijnen van Gent: Canutus den IV. Coninck van Denemercken. 1630 ca.
006300 - Augustijnen van Gent: Carolus I Angliae rex decollatus. 1771
006310 - Augustijnen van Gent: Christus patiens. 1729
006320 - Augustijnen van Gent: Le combat nocturne, ou les morts vivants. 1771
006330 - Augustijnen van Gent: Constantia. 1725
006331 - Augustijnen van Gent: Constantia christiana sive Babylas episcopus. 1725
006332 - Augustijnen van Gent: Quid nimium est fugito. 1725
006340 - Augustijnen van Gent: Constantia christiana in Nabore, et Felice. 1724
006340 - Augustijnen van Gent: [Christelijke standvastigheid in Nabor en Felix]. 1724
006350 - Augustijnen van Gent: Constantia christiana, sive Babylas episcopus. 1725
006351 - Augustijnen van Gent: [Babylas]. 1725
006352 - Augustijnen van Gent: Nasutus sis usque licet, sis denique nasus. 1725
006353 - Augustijnen van Gent: Oft dat ghy zyt geneust, of neus zyt metter daet 1725
006360 - Augustijnen van Gent: Controversia inter diem en noctem. 1688
006370 - Augustijnen van Gent: Convivium philosophicum. 1685 ca.
006380 - Augustijnen van Gent: Curae regum, sive Horatiorum Curiatiorumque conflictus sub Tullo Hostilio et Metio Suffetio. 1710
006390 - Augustijnen van Gent: Cyrus coningh der Persianen overwonnen door Tomeris coninginne van Schytien. 1719
006400 - Augustijnen van Gent: Cyrus Persarum rex a Tomeri Schytiae regina superatus. 1719
006410 - Augustijnen van Gent: Daniel in lacu leonum. 1720
006410 - Augustijnen van Gent: Daniel in de kuyl der leeuwen. 1720
006420 - Augustijnen van Gent: Diogenes Romanus. 1728
006421 - Augustijnen van Gent: Poliodorus rusticus. 1728
006430 - Augustijnen van Gent: Dolis icta, non victa innocentia Philysandri. 1726
006440 - Augustijnen van Gent: Ecclesiae immunitas sive Thomas Cantuariensis. 1726
006441 - Augustijnen van Gent: Semper avarus eget. 1726
006450 - Augustijnen van Gent: Ecercitatio scholastica [précédé d’une pièce de théâtre]. 1792
006460 - Augustijnen van Gent: Eschines. 1727
006470 - Augustijnen van Gent: Eugenius triumphans. 1717
006480 - Augustijnen van Gent: Exilium Tarquinii. 1639
006490 - Augustijnen van Gent: Ganda ethnica, catholica, Hispanica. 1683
006510 - Augustijnen van Gent: Ghecroonde memorie des doodts inden heylighen Henricus. 1668
006520 - Augustijnen van Gent: Ghestrafte onghetrouwigheyd ofte Sedecias Coninck van Juda, speelwys vertoont te Ghendt, 5 en 6 sept. 1702. 1702
006530 - Augustijnen van Gent: De ghetrouwigheyt van Belgica in alle haer beroerten aen Carolvs den II. coninck van Spagnien haeren wettighen heere [...] vertoont door de studenten van’t collegie der pp. augustynen den 16. ende 17. september 1675. 1675
006540 - Augustijnen van Gent: Glorieuse doodt van Adrianus onder Maximianus. 1677
006541 - Augustijnen van Gent: Glorieuse doodt van Adrianus onder Maximianus. 1677
006550 - Augustijnen van Gent: Henricus fatalis. 1726
006551 - Augustijnen van Gent: Grillus. 1726
006560 - Augustijnen van Gent: De heylighe vyf wonden. 1655
006570 - Augustijnen van Gent: Hoovaerdig huys van Tarquinius. 1733
006571 - Augustijnen van Gent: Als d’hoovaerdy’ is groot en bot. 1733
006580 - Augustijnen van Gent: Hooveerdigheyt gestraft. 1725
006590 - Augustijnen van Gent: Horatiorum Curatiorumque conflictus sub Tullio Hostilio. 1696
006600 - Augustijnen van Gent: Imperii sacrilega tyrannide foedati. 1728
006601 - Augustijnen van Gent: Pictoribus alta potestas. 1728
006610 - Augustijnen van Gent: Ingratitudo per Elenahan. 1711
006620 - Augustijnen van Gent: Innocentia victrix. 1757
006630 - Augustijnen van Gent: De jagt van Henricus den IV. 1771
006640 - Augustijnen van Gent: Jephte. 1702
006650 - Augustijnen van Gent: Joannes Aratus. 1724
006650 - Augustijnen van Gent: Joannes Aratus. 1724
006660 - Augustijnen van Gent: Joannes Nepomucenus martelaer. 1732
006670 - Augustijnen van Gent: Joannes Nepomucenus martelaer. 1732
006670 - Augustijnen van Gent: Quis dolus affirmet, valeat quod fallere mortem. 1732
006671 - Augustijnen van Gent: De doodt, die door bedrog een ander tracht te plaegen. 1732
006680 - Augustijnen van Gent: Joannes puer impus parricida. 1729
006681 - Augustijnen van Gent: Stultus stultitiâ luditur ipse sua. 1729
006690 - Augustijnen van Gent: Job. 1729
006691 - Augustijnen van Gent: Alludit patiens patienti Mopsus Iöbo. 1729
006700 - Augustijnen van Gent: Jonas Propheta, ceu Justitia Divina misericorditer puniens. 1688
006710 - Augustijnen van Gent: Joseph a fratribus venditus. 1732
006711 - Augustijnen van Gent: Malum consilium consultori pessimum. 1732
006720 - Augustijnen van Gent: Judocus. 1724
006730 - Augustijnen van Gent: Judocus. 1724
006740 - Augustijnen van Gent: Justinianus. 1725
006741 - Augustijnen van Gent: Justinianus. 1725
006750 - Augustijnen van Gent: [Karel I koning van Engeland onthoofd]. 1771
006760 - Augustijnen van Gent: Ladislaus XV. Bohemorum rex. 1732
006761 - Augustijnen van Gent: Subdola diverso tantatur hypocrisis astu. 1732
006770 - Augustijnen van Gent: Langh-ghewensten vrede met omhelsinghe der rechtveerdigheyt in het ghemoeten der bermhertigheyt ende waerheyt. 1698
006780 - Augustijnen van Gent: Marcus Atilius Regulus. 1755
006790 - Augustijnen van Gent: Marcus Atilius Regulus. 1755
006800 - Augustijnen van Gent: Nil nisi principium belli. 1718
006810 - Augustijnen van Gent: Octavianus Augustus C. Julii Caesaeris avunculi sui paricidium vindicans, exhibetur a studiosâ Juventute Gymnasii S. Augustini. 1708
006810 - Augustijnen van Gent: Wraeck-lust in Octavianus Augustus teghen de moortdaet van C. Julius Caesaer synen oom. Speel-wys vertoont door de Jonkheyt van het Collegie van den Grooten Vader Augustinus. 1708
006820 - Augustijnen van Gent: Omsichtigheydt der Coninghen, ofte glorieusen strydt tusschen dry Horatii, ende Curiatii onder Tullus Hostilius Coninck der Romeynen, ende Metius Suffetius Hertogh der Albanen. Speel-wys vertoont door de Ionckheyt van het Collegie van den Grooten Vader Augustinus, binnen Ghent den 5. en 6. September 1710. 1710
006830 - Augustijnen van Gent: Ondancbaerheyt van Elenahan. 1711
006840 - Augustijnen van Gent: Ontrauwige arglistigheyt verandert in zegenpralende loosheyt. 1723
006850 - Augustijnen van Gent: Ortus in occasu, sive Semiramidis mortem mariti Memnonis vindicantis ad solium Assyriae per interitum Regis Nini ascensus. 1730
006860 - Augustijnen van Gent: Perfidia sibi vindex seu Julianus Comes. 1710
006870 - Augustijnen van Gent: Perfidus Ibrahim et fidelis Mahomet. 1724
006880 - Augustijnen van Gent: Petrus I. Russiae autocrator corripiens. 1733
006890 - Augustijnen van Gent: Philenus. 1730
006900 - Augustijnen van Gent: Pressa, non oppressa fidelitas. 1727
006901 - Augustijnen van Gent: Mato ultimae fecis rusticus. 1727
006910 - Augustijnen van Gent: Quis dolus affirmet, valeat quid fallere mortem. 1732
006920 - Augustijnen van Gent: Ride, sed quem, vide. 1732 ca.
006930 - Augustijnen van Gent: Salomona met haere zeven zoonen de Machabëen. 1771
006940 - Augustijnen van Gent: Sedecias. 1776
006950 - Augustijnen van Gent: Sedecias tragoedia exhibetur à studiosa juventute gymnasii Magni P. Augustini. Gandavi die 24. & 26. Augusti 1776. 1776
006960 - Augustijnen van Gent: Semiramis. 1714
006961 - Augustijnen van Gent: Semiramis. 1714
006970 - Augustijnen van Gent: Sigismundus. 1725
006971 - Augustijnen van Gent: Sigismundus. 1725
006980 - Augustijnen van Gent: Spectaculum vindictae per Triphum Aldericum, et Anath. 1716
006990 - Augustijnen van Gent: De staet-gierigheydt bestraft in Amalaberga ende Hermofredus. 1731
006991 - Augustijnen van Gent: Wat is de werelt? ’t is maer schyn. 1731
007000 - Augustijnen van Gent: Stratagema perfidiae versum in calliditatis triumphum. 1723
007010 - Augustijnen van Gent: Subacta impietas, sive Clodoaldus, everso crodo, per Carolum Magnum. 1716
007011 - Augustijnen van Gent: Onderghebrachte Goddeloosheyt ofte Clodoaldus door Carolus den Grooten tot het waer geloof bekeert. 1716
007020 - Augustijnen van Gent: Superba Tarquinii domus. 1733
007030 - Augustijnen van Gent: Superbia punita. 1725
007031 - Augustijnen van Gent: Nobilis esse cupit dives ignobilis antè. 1725
007040 - Augustijnen van Gent: Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa. 1720
007050 - Augustijnen van Gent: De verbeterde zoonen ofte geluk uyt ongeluk. 1776
007060 - Augustijnen van Gent: Tonneel-spel wraeck-lust in Octavianus Augustus teghen de moordt-daet van Cajus Julius Caesar synen oom [...] speel wijs vertoont door de ionckheyt van het collegie der PP. Augustynen binnen Ghendt, den 4. ende 5. september 1699. 1699
007070 - Augustijnen van Gent: De zegenpraelende gratie in de Heylige Eugenia. 1729
007070 - Augustijnen van Gent: Nicobulus. 1729
007080 - Augustijnen van Ieper: Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693 = Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric 1693
007090 - Augustijnen van Ieper: Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693 = Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric 1693
007100 - Augustijnen van Ieper: De ongheluckighe uyt-werckinghe der wraecke vertoont in Hormisda, coninck van Persien. 1666
007110 - Augustijnen van Ieper: Strophio. 1666
007120 - Augustijnen van Leuven: Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden. 1636
007130 - Auteur van de Verdeeling van Polen: De samenspanning der arenden, een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel. Door den schrijver der Verdeeling van Poolen [= Theophilus Lindsey]. Uit het Turksch vertaald. 1783 ca.
007140 - Auteur van de Verdeeling van Polen (naar het Frans van Jos-Math. Gérard de Rayneval): De verdeeling van Polen in VII samenspraken, tusschen hoog standspersonen, tooneelswijze voorgedragen. 1775
007150 - Jacob Awijts: Menschelijcke Broosheit. 1599 ca.
007160 - J. Ayrer (naar het Latijn van Georgius Macropedius): Aluta 1600 ca.
007170 - J. Ayrer (naar het Latijn van Georgius Macropedius): Aluta 1618
007180 - Anthony B. (naar het Duits van Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann): De edelmoedige generaal. 1779
007190 - H. van B. [= S. van der Star]: De onkundige diamantslyper, dog slimme koppelaar. 1745 ca.
007200 - M.B. (naar het Duits van Christoph Heinrich Bindseil): Luim en goedhartigheid. 1801
007210 - B.P.H.E.S.A.C.: Kloekmoedige martelie van de H. maegd en martelaeresse Catharina, door den vreeden tyran Maximinus, keyser van de Oosten. 1770 ca.
007220 - M. van Baarlant: Cupidoôs speel-tuigh, op-geoffert de seer weerdige Heer: Nicolaus vander Goes, en de deught-gevyerde Juffer, Maria Vager; als sy samen in d’echt verknochten den [geen datum]. 1652
007230 - Jan Aukes Backer: De aderlating. 1796
007240 - Jan Aukes Backer: Agnes de Castro. 1775 ca.
007250 - Jan Aukes Backer: Alardus, of de zelfmoord door liefde. 1786
007260 - Jan Aukes Backer: Alardus, of de zelfmoord door liefde. 1801
007270 - Jan Aukes Backer: De beloonde deugd. 1785
007280 - Jan Aukes Backer: Brunon, of Niemand is gelukkiger dan die gelukkigen maakt. 1796
007290 - Jan Aukes Backer: De Parysche Schoenmaker, of natuur is deugt. 1796
007300 - [Jan Aukes Backer]: De dood van Seneca. 1796
007310 - Jan Aukes Backer: Ferdinand en Constantia. 1796
007320 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): De financier. 1779
007330 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): De financier. 1796
007340 - Jan Aukes Backer: De Hollandsche Maagd, in Leeuwenhof. 1796
007350 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): De jaloersche vrouw. 1789
007360 - Jan Aukes Backer (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): De jaloersche vrouw. 1791
007370 - Jan Aukes Backer: Jonkheer Dirk de Braave, of de Overysselsche boerenredding. 1796
007380 - Jan Aukes Backer: Jonkheer Dirk de Braave, of de Overysselsche boerenredding. 1800 ca.
007390 - [Jan Aukes Backer]: Josephus de Tweede en de dief uit nood. 1796
007400 - Jan Aukes Backer: De moerbeziën boom. 1792
007410 - Jan Aukes Backer: Het ontdekt bedrog. 1787
007420 - Jan Aukes Backer (naar het Duits van Onbekend): De ritmeester Erlau, of veroordeelde onschuld. 1789
007430 - Jan Aukes Backer: De zeldzaame bedelaar. 1798
007440 - Jan Aukes Backer: Zoutman, of de doggerbanksche helden. 1796
007450 - J. Baertsoen: Abraham. 1770 ca.
007460 - J. Baertsoen: Bekering van Achatius. 1770 ca.
007470 - J.J. Baey (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alziere of den Americaen Christen. 1770 ca.
007480 - J.J. Baey (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alziere of den Americaen Christen. 1778
007490 - Laurens Bake: Gloorroos en Adelgond 1748
007500 - Jan Bara: Galteno en Alimene, of verdoemde ontrouw. 1656
007510 - Jan Bara: Galteno en Alimene, of verdoemde ontrouw. 1747
007520 - Jan Bara: Herstelde vorst, of geluckigh ongeluck. 1650
007530 - Jan Bara: Herstelde vorst, of gelukkig ongeluk. 1747
007540 - Jan Bara: Klucht van ick kenje niet. 1664
007550 - Jan Bara: Klucht van ik kenje niet, vermeerderd met een opdracht. 1706
007560 - Jan Bara: Ik kenje niet, vermeerderd met een opdracht. 1747
007570 - Jan Bara: Het verslingert Moekroesje. 1668
007580 - Jan Bara: Het verslingert Moekroesje. 1747
007590 - [Abraham Louis Barbaz]: De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche kust. 1799
007600 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Agathokles. 1798 [1718]
007610 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1800
007620 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans (naar het Engels) van Jean François de la Harpe / Geo. Lillo): Barnewel. 1800
007630 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Ant.-Vinc. Arnault): Blanka en Montcassin, of de Venetianen. 1802
007640 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Edipus. 1803
007650 - Abraham Louis Barbaz: Elmire de Vilarez 1799
007660 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle): Ericia, of de Vestaalsche maagd. 1794
007670 - Abraham Louis Barbaz: De gelykheid. 1795
007680 - Abraham Louis Barbaz: Herzilia. 1800
007690 - Abraham Louis Barbaz: De huwelyksliefde, of de ware grootheid. 1801
007700 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia in Aulis. 1800
007710 - Abraham Louis Barbaz: Makin, of de ontdekking van Madera. 1800
007720 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mithridates. 1800
007730 - Abraham Louis Barbaz: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1802
007740 - Abraham Louis Barbaz: De nieuwsgierige. 1793
007750 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Louis-Jean-Népomucène Lemercier): Ofis. 1800
007760 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans (naar het Grieks) van Jean François de la Harpe / Sophocles): Philoctetes, op het eiland van Lemnos. 1793
007770 - Abraham Louis Barbaz: Philoctetes op het eiland Lemnos. 1795
007780 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Alexis Piron): De poëet, of de rymdrift. 1801
007790 - Abraham Louis Barbaz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De Scyten. 1796
007800 - Abraham Louis Barbaz: De triömf van den poëet, of de verrassing. 1802
007810 - [Abraham Louis Barbaz]: Ulisses. 1796
007820 - Abraham Louis Barbaz: De wysgeer of de edele menschenhater. 1803
007830 - Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Adélaïde Du Guesclin. 1800 ca.
007840 - Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): [La Mort de César]. 1800 ca.
007850 - Pierre Barbez (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): [Les Pélopides]. 1800 ca.
007860 - C.F. Bardt: Religie-Edict. Het Pruissisch. 1789
007870 - Jan Barentsz: Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge. 1655
007880 - Barlandus: Dido. 1515
007890 - Johan Zacharias Baron: Klucht van Kees Louwen, ofte: den gheschooren boer. 1667
007900 - Johan Zacharias Baron: Kees Louwen, alias den geschoren boer, nevens het byvoegsel van den vermakelijcken Leytze klapperman. 1679
007910 - Johan Zacharias Baron: Den vermakelijcken Leytze klapperman. 1679
007920 - Johan Zacharias Baron: Konstanter en Elizea, anders de geluckige verandering. 1656
007930 - Johan Zacharias Baron: Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh / Vastelavents vreucht. 1653
007940 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1651
007950 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1653
007960 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1658
007970 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1666
007980 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1699
007990 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1702
008000 - Johan Zacharias Baron: Rododaphneé, ofte: Persiaensche heldinne. 1729
008010 - Nicolaus Barptholomaeus: Christus Xylonicus. 1531
008020 - Nicolaus Barptholomaeus: Christus Xylonicus. 1539
008030 - Nicolaus Barptholomaeus: Christus Xilonicus. 1540
008040 - Anthony Bartelink: Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door Pieter Luitgesz. Buyskes, Pieter Symonsz. Semeyns, Jak. Dirksz. Brouwer e.a., die den 21 May 1572 d’Haring maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig ... geviert, ... en in tooneel-digt gebragt door - 1772
008050 - Guilliam Baseler: Zegenprael der onwinbare kercke gegrondtvest op den onbrekelycken pilaer der diep-verholentheyt [...] op de dry-hondert-jarige feeste van het H. Sacrament van Miraeckel, by de [...] Augustynen binnen de Stadt Loven. 1674
008060 - Joannes-Baptiste Bastiaen (naar het Nederlands van Pieter Langendijk): Arlequin actionist 1800 ca.
008070 - Joannes-Baptiste Bastiaen: Vermaekelyk klucht-spel van den bedrogen boer met zyn eyers. 1800 ca.
008080 - Joannes-Baptiste Bastiaen: Vermaekelyk klucht-spel van den bedrogen boer met zyn eyers. 1800 ca.
008090 - Joannes-Baptiste Bastiaen: De twee gelyke bultenaers en gebroeders, of: de kwaede griete. 1780 ca.
008100 - Philip Claudius Basuel: Bly-eyndende treurspel van het leven ende wondere daeden van den H. Rombout, arts-bischop van Dublin, bekeerder, martelaer, ende voor-spreker der stadt ende provincie van Mechelen in syn negenste gulde-jaer. 1680
008110 - Willem de Baudous (naar het Frans van Robert Garnier): Edipes en Antigone. 1618a d
008120 - Willem de Baudous (naar Robert Garnier): Edipes en Antigone. 1618b d
008130 - Bautain, “den vader”: Almaïde, of de Amerikaansche heldin. 1798
008140 - Bautain, “den vader” (naar het Frans van Onbekend): De minnenijd van Medea, of de zege der liefde. 1797
008150 - Baxius: Theophilus. 1614
008160 - E.G. van Beaumont (naar het Frans van Auguste Étienne Xavier Poisson de La Chabeaussière): De Algerynsche landvoogd. 1789
008170 - C. Becaus: Jam Slof en Lijsje Mors. 1633
008180 - B. Beeke: De jaloerze minnares, of de bedroogen vrek. 1756
008190 - Johan Beets: Daphne, of boschvryagie. Het eerste deel. 1668 of 1669
008200 - Johan Beets: Daphne, of boschvryagie. 1668
008210 - Johan Beets: Daphne, of boschvryagie. 1668
008220 - Johan Beets: Melissa. 1668
008230 - [Jean-Jaques Bel]: Le nouveau Tarquin. 1732
008240 - Hermanus Benjamin (naar het Frans van H. de Poussel de Montanban): Felicia, of de betoveringe door liefde. 1699
008250 - Hermanus Benjamin: De koppelaar van zyn vrouw. 1698
008260 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron en afslager. 1694
008270 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron, en afslager. 1724a v
008280 - Hermanus Benjamin: Krispyn, baron, en afslager. 1724b v
008290 - Hermanus Benjamin (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond): De minnaar van zyne vrouw. 1692
008300 - [Hermanus Benjamin] (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond): De minnaar van zyne vrouw. 1705
008310 - [Hermanus Benjamin] (naar het Frans van Nicolas Drouin dit Dorimond): De minnaar van zyne vrouw. 1743
008320 - H. van den Berch: Slecht rouw, ontwerp, speel-wijs verclaert, / Tot eer van die volchden ons Chaert, / Daar redens-const, dees gheesten Leyden, / Om thoonen so, den rechten Aert / Van Liefd en Vree, t’gheen onbeswaert / De waen, van t’waer doet onderscheyden. 1614
008330 - Joris Berckmans: Uut ionsten versaemt. Absalom droeff-eyndich-treur-spel, sal verthoont worden door d’ongeleerde tot Lier, anno 1643. Den [16] augusti. Op den reghel: de sond’ heeft die natuer eersucht heeft dijen aerdt dat veel tijts hunnen vrient, in d’leste qualijck vaert. Toe-ghe-eyghent aenden edelen en[de] wel-geboren heere H. Erasmus vander Dielft van ten Broeck, &c. Door Ioris Berckmans [...] 1643
008340 - Joris Berckmans: Alphonsius en Iennevera. 1639
008350 - Joris Berckmans: Alphonsus en Genevera. 1639 ca.
008360 - Joris Berckmans: Amon. 1642
008370 - Joris Berckmans: Uut ionsten versaemt. D’ongeleerde van Lier sullen spee[l]wijs verthoonen het droef-eyndich-treur-spel, van Amon Den [3] februarij anno 1642. Op den reghel: Al ist Godt de sond’, terstont niet en castij [...] Hy straft die even wel op den bequaemen tijt. 1642
008380 - Joris Berckmans: Captas. 1639
008390 - Joris Berckmans: Cara. 1648
008400 - Joris Berckmans: Cara. 1648
008410 - Joris Berckmans: Constans. 1651
008420 - Joris Berckmans: Dido en Hyarba. 1636
008430 - Joris Berckmans: Uut ionsten versaemt. D’ongheleerde tot Lier sullen speel-wijs verthoonen de Tragoedi Didonis ende Hyarbae den [4] Februarij in’t iaer 1636. 1636
008440 - Joris Berckmans: Edissae blij-eyndich treurspel. 1649
008450 - Joris Berckmans: Esther. 1649
008460 - Joris Berckmans: Iephte ende sijn dochter. 1637
008470 - Joris Berckmans: Joseph. 1647
008480 - Joris Berckmans: [Ioseph]. 1647 ca.
008490 - Joris Berckmans: Den koninglijken Propheet David. 1643
008500 - Joris Berckmans: Lust breckt rust, Captas coninck van Lemba. 1639
008510 - Joris Berckmans: Pitias en[de] Philotis blij-eyndich-treur-spel, verthoont binnen Lier door de lieffhebbers vande gulde van S. Anna, ghenoemt de Iennette oft dongeleerde. Door I.B. Hooft-prince. 1669
008520 - Joris Berckmans: Stabilitas. 1644
008530 - Joris Berckmans: Uut ionsten versaemt. Stabilitas blij-eyndich-treur-spel, sal verthoont worden door d'ongeleerde tot Lier, den [3] mey 1644. Op den reghel: die strijden teghen ’t quaet, en bouwen op de deught, al lijden sy verdriet, het eynde hun verheught. 1644
008540 - Joris Berckmans: Suavitas. 1643
008550 - Joris Berckmans: Suavitas. 1643
008560 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1638
008570 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1644
008580 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1662
008590 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1665 ca.
008600 - [Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1669
008610 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalck van Spanjen. 1678
008620 - [Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, maerschalck van Spanjen. 1683
008630 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, maerschalck van Spanjen. 1700 ca.
008640 - [Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen. 1713
008650 - [Adriaen van den Bergh] (naar het Engels van Thomas Kyd): Don Jeronimo, marschalk van Spanje. 1729
008660 - Adriaen van den Bergh (naar het Engels van Thomas Kyd): Jeronimo. 1621
008670 - Adriaen van den Bergh: Polidoor. 1622
008680 - B. van Bergh: Ajax en Ulysses. 1654
008690 - Jan van den Berghe: De Graci Gods. 1539 ca.
008700 - Jan van den Berghe: Hanneken Leckertant. 1541
008710 - Jan van den Berghe: Spel van sinnen genaempt den wellustigen mensch en smenschen crancheijt. 1550 ca.
008720 - [Pieter Bernagie]: Arminius beschermer der Duytsche vrijheid. 1686
008730 - [Pieter Bernagie]: Arminius beschermer der Duytsche vryheid. 1725
008740 - [Pieter Bernagie]: Arminius, beschermer der Duitsche vryheid. 1735a b
008750 - [Pieter Bernagie]: Arminius, beschermer der Duitsche vryheid. 1735b v
008760 - Pieter Bernagie: Arminius, beschermer der Duitsche vrijheid. 1785
008770 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker. 1684
008780 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker. 1724a v
008790 - [Pieter Bernagie]: De belachchelyke jonker. 1724b v
008800 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker. 1724c v
008810 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker. 1733
008820 - Pieter Bernagie: De belachchelyke jonker. 1781
008830 - Pieter Bernagie: Het betaald bedrog. 1684
008840 - Pieter Bernagie: Het betaald bedrog. 1685
008850 - Pieter Bernagie: Het betaald bedrog. 1710 ca.
008860 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser. 1684
008870 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser. 1738a v
008880 - [Pieter Bernagie]: Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser. 1738b v
008890 - [Pieter Bernagie] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De debauchant. 1686
008900 - [Pieter Bernagie] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De debauchant. 1747
008910 - Pieter Bernagie: De gôe vrouw. 1686a v
008920 - [Pieter Bernagie]: De gôe vrouw. 1686b v
008930 - [Pieter Bernagie]: Het huwelyk sluyten. 1685a v
008940 - Pieter Bernagie: Het huwelyk sluyten. 1685b v
008950 - Pieter Bernagie: Het huwelyk sluiten. 1739a v
008960 - Pieter Bernagie: Het huwelyk sluiten. 1739b v
008970 - [Pieter Bernagie]: De huwelyken staat. 1684a v
008980 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1684b v
008990 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1684c v
009000 - [Pieter Bernagie]: De huwelyken staat. 1724a v
009010 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1724b v
009020 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1724c v
009030 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1724d v
009040 - Pieter Bernagie: De huwelyken staat. 1785
009050 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1698a o
009060 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1698b o
009070 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1698c o
009080 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1711
009090 - [Pieter Bernagie] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1732
009100 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1751
009110 - Pieter Bernagie (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): De mode. 1760 ca.
009120 - [Pieter Bernagie]: De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd. 1685
009130 - Pieter Bernagie: De ontrouwe kantoorknecht, en lichtvaerdige dienstmaagd. 1737
009140 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd. 1686
009150 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd. 1715a v
009160 - [Pieter Bernagie]: De ontrouwe voogd. 1715b v
009170 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd. 1715c v
009180 - Pieter Bernagie: De ontrouwe voogd. 1782
009190 - [Pieter Bernagie]: Paris en Helene. 1685
009200 - Pieter Bernagie: De románzieke juffer. 1685
009210 - [Pieter Bernagie]: Het studente-leven. 1684a o
009220 - Pieter Bernagie: Het studente-leven. 1684b o
009230 - [Pieter Bernagie]: Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683. 1683 ca
009240 - [Pieter Bernagie]: Voorspel aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgemeesteren, en regeerders der stad Amsterdam vertoond. Den 28 van wintermaand, 1683. 1684
009250 - Pieter Bernagie / Albert Lyclama a Nijeholt: Het Franeker studentenleven. 1744a v
009260 - [Pieter Bernagie / Albert Lyclama a Nijeholt]: Het Franeker studentenleeven. 1744b v
009270 - Marten Frank Besteben: Getrouwe Herderin. 1646
009280 - Marten Frank Besteben: Kloekmoedige dochter. 1646
009290 - Marten Frank Besteben: Sauls ondergang. 1646
009300 - Marten Frank Besteben: Stymphales. 1644
009310 - Marten Frank Besteben: De ’tsamensweringe Catalinae. 1647 ca.
009320 - Marten Frank Besteben: Vlissinghen Geus, of Vlissingens verwerpinghe van ’t Spaensche juck, en begevinghe onder de bescherminge vande Prins van Orangie. Geschiet den 8. Apr. (zijnde Paeschdagh) 1572. 1646
009330 - Bethesdani: De goede Griet. 1737
009340 - Johannes Beuken: Ariane in Nicopolis. 1668
009350 - [Jan van Beuningen / Jacob Voordaagh] (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Idomenéus. 1723
009360 - Jan van Beuningen / Jacob Voordaagh (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Idomenéus. 1740
009370 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Slenner Hinken Land-loup, Hellenvaurt un sijn juffren-hijlck. 1661
009380 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Slenner-hincken land-laup, hellen-vaurt un juffren-hijlk. 1687
009381 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Historie van Slenner-Hincke 1701
009382 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): De historie van Slenner-Hincke, ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant 1709
009383 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Historie van Slenner-Hincke 1719
009384 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Historie van Slenner-Hincke ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen bueren soons vojagie naar Hollant, met de greszwade: voorts van sijn lantslaup, hellenvaurt, und jufferen hijlick. 1730
009390 - Anoniem (toegeschreven aan Van Bevervoorde): Historie van Slenner-Hincke ofte een kluchtige vertellinge van een Westpheelschen bueren soons vojagie naar Hollant, met de greszwade: voorts van sijn lantslaup, hellenvaurt, und jufferen hijlick. 1761
009400 - F.L. Bianchi (naar het Nederlands van Nicolaas Simon van Winter): Monzongo, o sia il Re Schiavo. 1790 ca.
009410 - Govert Bidloo (naar het Frans van Saint Jean): Ariadne. 1684
009420 - Govert Bidloo (naar het Frans van Saint Jean): Ariadne, zang-spel. Om gespeelt te worden voor het Treur-spel van Monsr de Assesson. 1719
009430 - [Govert Bidloo]: Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen. Gevoegd by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid. 1685a v
009431 - Govert Bidloo: Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen. Gevoegd by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid. 1685b v
009440 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond. 1715a o
009441 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond. 1715c o
009442 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond. 1742a o
009443 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...]. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond. 1742b o
009444 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond. 1715b o
009445 - Govert Bidloo: Faëton, of reukelooze stoutheid. [...] Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg werd vertoond. 1715d o
009450 - Govert Bidloo: Fabius Severus. 1719
009460 - Govert Bidloo: Den brand van Trojen. 1719
009470 - Govert Bidloo (naar het Frans van Pierre Corneille): De dood van Pompeus. 1684
009480 - Govert Bidloo (naar het Frans van Pierre Corneille): De dood van Pompejus. 1719
009490 - Govert Bidloo: Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter, hertog, ridder, lt. admiraal generaal van Holland en West-Vriesland. 1685
009500 - [Govert Bidloo]: Fabius Severus. 1680
009510 - [Govert Bidloo]: Fabius Severus. 1680 ca.
009540 - Govert Bidloo: De geredde Amsteldamsche maagd, of kragtelooze wil van de Nyd 1741
009550 - Govert Bidloo: Joost van Vondels lykstacy, by wijze van voorspel. gepast op zijn Joseph. 1679
009560 - [Govert Bidloo]: Karel, erf-prins van Spanje. 1679a d
009570 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1679b d
009580 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1683
009590 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1703
009600 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1719
009610 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1726
009620 - [Govert Bidloo]: Karel, erf-prins van Spanje. 1729
009630 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1753a v
009631 - Govert Bidloo: Karel, erf-prins van Spanje. 1753b v
009640 - Govert Bidloo: Liefde en trouw. 1719
009650 - Govert Bidloo: Muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis, zinnespel. 1695
009660 - Govert Bidloo: Muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis, zinnespel. 1719
009670 - Govert Bidloo: De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis. 1723
009680 - Govert Bidloo: Naspel op de dood van Pompeus 1684
009690 - Govert Bidloo: Naspel, op de dood van Pompeus 1719
009700 - Govert Bidloo (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De prachtige minnaars. 1719
009710 - Govert Bidloo: Semiramis. 1719
009720 - Govert Bidloo: Vertooningspel op de Vreede, geslooten den 10den van Oegstmaant des jaars 1678 tussen Zijn Alderchrist. Maj: den koning van Vrankrijk, en de Hoog Mog. Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden enz. 1678a d
009730 - Govert Bidloo: Vertooningspel op de Vreede, geslooten den 10den van Oegstmaant des jaars 1678 tussen Zijn Alderchrist. Maj: den koning van Vrankrijk, en de Hoog Mog. Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden enz. 1678b d
009740 - Govert Bidloo: Vertooningspel, op den vreede, geslooten den 10en van Oegstmaand 1678. 1719
009750 - Govert Bidloo: Voorspel op J. V. Vondels Salmoneus. 1685
009760 - Govert Bidloo: Voorspel op J. V. Vondels Salmoneus. 1719
009770 - Govert Bidloo: Voorspel, gevoegt by J. V. Vondels Faëton, of roekelooze stoutheid. 1719
009780 - Govert Bidloo: Vrede en liefde, by wijze van voorspel gevoegd voor Granida en Daifilo van de Hr. P.C. Hooft, [...] Aan den Hr en Mr Jacob Hop, [...] en [...] Izabelle Hooft: getrouwt in Amsterdam den 15 van Oeghstmaand 1684, toegeeïgent door [...] G. Bidloo. 1684 ca.
009790 - Govert Bidloo: Vrede en liefde. 1719
009800 - Govert Bidloo: Welkom in Amsterdam, aan zyn Hoogheid Henrik Casemier, Prince van Nassauw &c. Erfstadhouder, en Capitein Generaaal van de Provintie Van Vriesland &c. Stadhouder en Capitein Generaal van de Provintie van Stad en Landen, mitsgaders Drenthe &c. en Mevrouwe zyne gemalinne Emelia van Anhalt, Geboorne Princesse van Anhalt &c. &c. gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg. 1684
009810 - Govert Bidloo: De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd. 1755
009820 - Govert Bidloo: Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen. 1686
009830 - Govert Bidloo: Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen. 1719
009840 - Govert Bidloo: Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn. 1686
009850 - Govert Bidloo: Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen’ liefde zyn. 1719
009860 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt. 1673
009870 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Armoede vanden graeve Florellus, oft lyden sonder wraeck, vertaelt uyt Lope de Vega, ghenoemt la Pobreza de Reynaldos [...] 1671
009880 - Cornelis de Bie: De allendighe armoede vanden graeve Florellus, gemoemt lyden sonder wraeck. 1671
009890 - Cornelis de Bie: Klucht van het bedriegelyck-mal. 1710
009900 - Cornelis de Bie: Bedroghe girichheyt in Judas, en de bedwonghe vrintschap in Pilatus. 1694
009910 - [Cornelis de Bie] (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers die wy noemen Hans Tromp bandiet uyt Vranckrijck. Ende Neel Albedryf Neer-lander, bedrieghende door hunne suptijle dieverije eenen boer en eenen advocaet, ghenoemt den verdraeyden advocaet. Op den sin De valsheyt en t’bedroch verwecken sondich quaet / In’t onrechtveerdigh Hert, dat soeckt sijn eyghen baet. 1673
009920 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Kluchtige behendigheyt van twee borsesnyders en den verdraeyden advocaet. 1723 ca.
009930 - Cornelis de Bie: Beschermde suyverheyt inde twee Heylige Theodora en Didymus, martelaren om ’t Rooms geloof onthooft, op den sin regel. Die om hun Eere in ’t geloof der waerheyt stryden // Die sullen hun met Godt eeuwigh hier naer verblyden. Tot Lier anno 1702. Fert odia verum. 1702
009940 - Cornelis de Bie: Beschermde suyverheyt in de HH. Didymus en Theodora om’t Rooms geloof onthoofd. 1722 ca.
009950 - Cornelis de Bie: Het bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen, derde deel. 1687
009960 - Cornelis de Bie: Bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen der sielen salicheyt. 1687
009970 - Cornelis de Bie: Bitter lyden Christi oft goddelyck ransoen, tweede deel. 1687
009980 - Cornelis de Bie: T’ Geloofs beproevingh verthoont in de stantvastighe verduldigheyt van de seer edele Roomsche princersse, de H. Eugenia, maghet ende martelaresse. 1702
009990 - Cornelis de Bie: Goddelyck ransoen der zielen saelicheyt. 1687
010000 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Gheweldighe heerschappye vanden onrechtveerdighen Boris, ghedempt ende ghestraft door den jonghen prince Demetrius als eenighen en rechten erfgenaam van het groot hertoghdom van Moskovien. 1675 ca.
010010 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Den grooten hertoghe van Moskovien, oft gheweldige heerschappije. Op het tooneel ghebrocht tot Lier. 1672
010020 - Cornelis de Bie: Hans Holblock. 1688
010030 - Cornelis de Bie: Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt. 1702
010040 - Cornelis de Bie: Vermakelijcke kluchte van Hans Holblock den geusen predicant. Bestaende in een waen-wijse sottigheyt. 1722 ca.
010050 - Cornelis de Bie: Helse vertooninghe: bestaende, In een Duyvelse Vergaderingh 1708
010060 - Cornelis de Bie: T’dor wert groeyende. Den heyligen ridder Gommarus, patroon der stadt Lier, oft gewillige verduldigheyt. 1670
010070 - Cornelis de Bie: Den heylighe Cecilia, oft den spieghel van de eerbaerheydt. 1671
010080 - Cornelis de Bie: Cluchte van den ialoursen dief afbeldende d’onghetrouwicheyt bemonden achterclap en onversaefde lichtveerdicheyt der menschen in Reynaldo Plattebors en madam Sacatrap. 1674
010090 - Cornelis de Bie: Jan Goedthals en Griet syn wyf. 1670
010100 - Cornelis de Bie: Jan Goedthals en Griet syn wyf. 1699 ca.
010110 - Cornelis de Bie: Jan Goedthals en Griet syn wyf. 1719
010120 - Cornelis de Bie: Cluchte van Lauw Scheurbier en Stout Harnas sijn wijf, capiteyn Hinckepoot en sergeant Hellebaert, met Peer Tamboer: Claes Voos-lyf, en Hans Mossel-vangher, Griet Lollaert, en Tryntjen Koesteert, hun vrouwen. Jappen Kyck inde Kan eenen weert Heyntjen Poef, en Thijs Smeer-pot ghenoemt Den Bedroghen Soldaet. 1689
010121 - Cornelis de Bie: Den bedroghen soldaet [Cornelis De Bie, 1689]. 1720 ca.
010130 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña): Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief. 1720 ca.
010131 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña): Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief. 1725 ca.
010140 - Cornelis de Bie: Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach. [Titelplaat: Klucht van het vals trou-bedrog]. 1702
010150 - Cornelis de Bie: Mensch-wordingh. 1699 ca.
010160 - Cornelis de Bie: Cluchte van een misluckt overspel. 1675 ca.
010170 - Cornelis de Bie: Neerlandts schouwburgh oft speel tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konstminnende lief-hebbers vande seer edele gulde diemen noemt Den groeyenden boom tot Lyer. 1671
010180 - Cornelis de Bie: Neerlandts schouburgh, oft speel-tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konst-minnende lief-hebbers vande seer edele rethoryk gulde diemen noemt: Den groeyenden boom, tot Lier. 1707
010190 - Cornelis de Bie: Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht. 1706a v
010200 - Cornelis de Bie: Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht. 1706b v
010210 - Cornelis de Bie: De nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht. 1720 ca.
010220 - Cornelis de Bie: Klucht van den nieuw-gesinden doctoor, die ik noeme meister Quinten-Quack, en Cortisaen, synen bly-geestigen knecht. 1735 ca.
010230 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde in schyn en weerschyn van bedroch in ’t licht gebracht. 1708
010240 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde, in schyn en weerschyn van bedroch. 1720 ca.
010250 - [Cornelis de Bie]: Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar. 1706 ca.
010260 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van den rampsalighen minnaer. 1707
010270 - Cornelis de Bie: De rampsalighen minnaar. 1708
010280 - Cornelis de Bie: Klucht-wyse comedie van de rampsalighen minnaar. 1721 ca.
010290 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Miguel de Cervantes Saavedra): Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando. 1673
010300 - Cornelis de Bie (naar het Spaans van Miguel de Cervantes Saavedra): Vermakelycke klucht van Roelant den Klapper, oft Hablador Roelando. 1702
010310 - Cornelis de Bie: De Kluchte vanden subtijlen smidt passende op de vindinghe van het maet-gesangh. 1671
010330 - Cornelis de Bie: Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion. 1706a v
010340 - Cornelis de Bie: Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t Rooms Christen gheloof door de Heylighe Epictetus en de seer edelen en overschoonen Astion. 1706b v
010350 - Cornelis de Bie: Bly-eyndigh en geluck-saligh treurspel ghenoemt Verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion. 1706c d
010360 - Cornelis de Bie: Verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion. 1721 ca.
010370 - Cornelis de Bie (naar Zuster Maria d’Agreda): De verlichte waerheydt van Godts vleesch-gheworden woordt inde gheboorte Christi, vol sedighe voor-beelden ende sonderlinghe aen-merkinghen. 1700
010380 - Cornelis de Bie: Den verloren sone Osias, oft bekeerden sondaer. 1689
010390 - Cornelis de Bie: Den verlooren zon Osias, of den bekeerden sondaer. 1800 ca.
010410 - Cornelis de Bie: Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocrina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort. 1706
010420 - Cornelis de Bie: Den ramp-saligen onderganck van Tersides coninck van Persen, verweckt door wraek en weder-wraek van Theocrin en Amurath. 1716 ca.
010430 - Cornelis de Bie: Wraak van verkrachte kuysheydt / Ramp-saligen onderganck. 1720 ca.
010440 - Cornelis de Bie: Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath. 1720 ca.
010450 - Cornelis de Bie: Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath. 1730 ca.
010460 - Cornelis Pietersz Biens: Piramus en Thisbe. 1623
010470 - Cornelis Pietersz Biens: Piramus en Thisbe. 1635
010480 - Cornelis Pietersz Biens: Trevrspel, van Piramus en Thisbe. Op den reghel, Wie d’eygen herten-lustte yverich betracht, wert lichtelijck daerdoor in prijkelen gebracht. 1640
010490 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (derde deel). 1619
010500 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (derde deel). 1629
010510 - C. Biestkens: Claas Kloet (derde deel) 1635
010520 - C. Biestkens: Claas Kloet (derde deel). 1640
010530 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (eerste deel). 1619
010540 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (eerste deel). 1629
010550 - C. Biestkens: Claas Kloet (eerste deel). 1635
010560 - C. Biestkens: Claas Kloet (eerste deel). 1640
010570 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (tweede deel). 1619
010580 - [C. Biestkens]: Claas Kloet (tweede deel). 1629
010590 - C. Biestkens: Claas Kloet (tweede deel). 1635
010600 - C. Biestkens: Claas Kloet (tweede deel). 1640
010610 - Anna Bijns [ps.]: Totte leringhe van die driftige Paterkens in het bizondere, die Scandaleuse Hoerengordynxkens wehggescoven, deur Pater Cnipschere. 1792
010620 - Izaak Bilderdijk: Arria en Petus 1790 ca.
010630 - Izaak Bilderdijk: Arria en Petus 1790 ca.
010640 - [Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): Tomyris, of de dood van Cyrus. 1763
010650 - [Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Het valsch vooroordeel, of de triompherende vrouw. 1762
010660 - Mevr. Bilderdijk: Rome sauvé. 1802
010670 - Willem Bilderdijk: Deukalion en Pyrrha 1779
010680 - [Willem Bilderdijk] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Deukalion en Pyrrha. 1785
010690 - Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles): De dood van Edipus. 1789
010700 - Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles): Edipus, koning van Thebe. Het oirspronklijk van Sofokles nagavolgd, waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het tonelspel der Ouden en Hedendaagschen. 1779
010710 - Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare): Hamlets bekende alleenspraak na Shakespear’s Engelsch gevolgd. 1783b o
010720 - Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare): Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear. Na de Fransche navolging door Voltaire. 1783a o
010720 - Willem Bilderdijk (naar William Shakespeare): Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear. Na de Fransche navolging door Voltaire. 1783c o
010730 - Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare): Hamlets bekende alleenspraak na Shakespear’s Engelsch gevolgd. 1783d o
010740 - H. Binger (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian): De kinderlijke liefde. 1799
010750 - H. Binger (naar het Duits van S. Centlivre): De vier voogden. 1803
010760 - Ward Bingley (naar het Frans van Marie-Alex. de Théis): De belagchelyke tooneelzucht, of de liefhebbery comedie, in de war. 1794
010770 - Ward Bingley: De lotery briefjes. 1775 ca.
010780 - Ward Bingley: De lotery briefjes. 1802
010790 - Ward Bingley: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1794
010800 - Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick): Het zestienjarig meisje. 1791
010810 - Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick): Het zestienjarig meisje. 1795
010820 - Steven Blankaart: Luciani droom, ofte Haan. 1679
010830 - Steven Blankaart: Timon. 1679
010840 - Johan Blasius (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Dubbel en enkkel. 1670
010850 - Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla): De edelmoedige vyanden. 1658
010860 - Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla): De edelmoedige vyanden. 1659
010870 - Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla): De edelmoedige vyanden. 1662
010880 - Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Francisco de Rojas Zorilla): De edelmoedige vyanden. 1671
010890 - Johan Blasius (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwlyk van Oroondate en Statira. 1670
010900 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Eerste deel. 1661
010910 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Eerste deel. 1663a d
010920 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Eerste deel. 1663b d
010930 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Caliste I. 1703
010940 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Tweede deel. 1661
010950 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Tweede deel. 1662
010960 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Kaliste. Tweede deel. 1663
010970 - Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier): Lysander en Caliste II. 1703
010980 - Johan Blasius (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding. 1671
010990 - Daniel Bleecker: Titus Manlius Torquatus, of de zegepraal der krygstucht. 1799
011000 - Dirck Evertsz. van Bleysw ck: Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys. 1677
011010 - Dirck Evertsz. van Bleysw ck: Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys. 1677
011020 - Dirck Evertsz. van Bleysw ck: Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys. 1677
011030 - J. Block: Vreugden-spel ter gelukkige verlossing van H.K.H. Anna, gemalinne van Willem Karel Hendrik Friso, [...] 1743
011040 - Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder. Op nieuws uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt. 1650
011050 - Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Nicolò Beregani): Hannibal den manhaften veld-overste, triomferende in de stadt Capua. 1670
011060 - Augustus Alstenius Bloemertius: Macchiavelli. 1653
011070 - Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval): De canunnik van Milaan, of de onverwachte avondmaaltijd. 1797
011080 - Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé): De dood van Abel. Naar het Fransch van den burger Legouvé. 1797
011090 - Pieter Boddaert jr. (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner): De geesten-bezweerer. Naar het Hoogduitsch van A.G. [sic] Bretzner. 1797
011100 - Pieter Boddaert jr. (naar het Engels van Onbekend): De geneezing van het hartzeer. 1795 ca.
011110 - Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Macbeth. 1800a v
011120 - Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Macbeth. 1800b v
011130 - Pieter Boddaert jr.: Molstein en Kroondorp. 1794
011140 - Pieter Boddaert & Pieter de la Rue (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Atreus en Thyestes. 1716
011150 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1702
011160 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1710
011170 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1729
011180 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1750a v
011190 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1750b v
011200 - Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris. 1784
011210 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena. 1703
011220 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena. 1717
011230 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena. 1740a v
011240 - Matthijs Bode (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Polyxena 1740b v
011250 - Johanens Bodecher Benning: Dido, oft’ heylloose minnetocht. 1634
011260 - B. Boekholt: Minnedichten, speelsgewys vertoont, ter bruyloft van Arent van den Heuvel en Clara Vertange, 9 Aug. 1667. 1667
011270 - Adriaan Boelens: De bedrooge Vryer. 1649
011280 - Adriaan Boelens: De bedrooge Vryer. 1672
011290 - Adriaan Boelens: Den glasen doctoor. 1663
011300 - [Adriaan Boelens]: Klucht van den glasen doctoor. 1678
011310 - Adriaan Boelens: Den glasen doctoor. 1679
011320 - Adriaan Boelens: Nieuwe vertooningen, die op de schouburgh sullen vertoont worden. 1648
011330 - Adriaan Boelens: De klucht van de oneenige-trouw. 1648
011340 - Adriaan Boelens: De zes vertooningen die op de schouwburg, door goet vinden van de regeerders, aldaer vertoont zijn den 23 Junij 1648. 1649
011350 - Dominicus Martinus Boeteman: Pollicander. 1733
011360 - Dominicus Martinus Boeteman: Rosamunda, dochter van Anaxartes koninck van Persien. 1732
011370 - Dominicus Martinus Boeteman : Malherus ende Discreta syne huysvrouwe: treur-spel, sal speel-wys verthoont worden door de jonckheyt van Dominicus Martinus Boeteman [...] opghedragen aen de ouders der gheseyde Jonckheyt op den 22 ende 28 september 1733. op het stadt-huys [...]. 1733
011371 - Dominicanen van Antverpen: S. Iosaphat koninck in Oost-Indien, door den H. Barlaam eremiit bekeert tot het Christen gheloof [...] speel-ghewijs vertoont door de studenten der pp. Predickheeren binnen Antverpen, den 21. ende 22. aug. 1635 1635
011380 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Alexander de Groote. 1693
011390 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Alexander de Groote. 1699
011400 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Alexander de Groote. 1718
011410 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Alexander de Groote. 1723
011420 - [Abraham Bogaert]: De gewaande droes. 1711a v
011421 - [Abraham Bogaert]: De gewaande droes. 1711b v
011422 - [Abraham Bogaert]: De gewaande droes. 1711c v
011430 - Abraham Bogaert: Myrrha, of de gestrafte bloed-schande. 1688
011440 - Abraham Bogaert: Myrrha, of de gestrafte bloed-schande. 1688 ca.
011450 - Abraham Bogaert: Myrrha, of de gestrafte bloed-schande. 1743
011460 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Phocion. 1743
011470 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): De pleiters. 1695
011480 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1713
011490 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1723
011500 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1732
011510 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1739a v
011520 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1739b v
011530 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1739c v
011540 - Abraham Bogaert (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Rhadamistus en Zenobia. 1782
011550 - [Abraham Bogaert] (naar het Frans van Philippe Quinault): Stratonice. 1694
011560 - [Anthonie Bogaert]: ’t Nieuwsgierige Aegje. 1679a d
011570 - [Anthonie Bogaert]: ’t Nieuwsgierige Aegje. 1679b d
011580 - Anthonie Bogaert: ’t Nieuwsgierige Aegje. 1701
011590 - Boissi: Momus exilé. 1758
011600 - Louis de Boissy: Mélide, ou le navigateur. 1773
011610 - Louis de Boissy: La surprise de la haine. 1772
011620 - Guilielmus Bolognino: Dorothea maeghet ende martelersse. Speelwys verthoont door de jonkheyt van de parochie van S. Ioris. 1641
011630 - Joan Boltingh: Mr. Tiribus. 1665
011640 - Petrus Janssoon Bonné: Beclaegelyke distructie der steden van Belgis en Haerensbeke, die op hedent Haerelbeke genaemt wort. 1753 ca.
011650 - Petrus Janssoon Bonné: Het leven ende doodt vanden glorieusen martelaer Oswaldus coninck van Northumberlandt. 1753
011660 - Reinier Bontius: Belegering ende het ontset der stadt Leyden, geschiedt inden Jare 1574. Beginnende den 27. May ende eyndigde den derde Octobris, seer levendigh Afgebeeldt door Reinerius Bontius. 1645
011670 - Reinier Bontius: Belegering ende het ontset der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Octobris, seer levendich afgebeelt door Reynerius Bontius. 1646
011680 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Octobris daer aen volghende. Seer levendich afgebeelt door Reynerius Bontius. 1647
011690 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1652a d
011700 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. 1652b d
011710 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighde den 3. Octobris, daer aen volgende. 1656
011720 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] Noyt voor eenige Lief-hebbers soo levendig af-gebeelt. In Valckenburg den 5. Septemb. 1659. 1659 ca.
011730 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende. 1659a v
011740 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. [...] alles nae ’t leven ver-beelt, in Valckenburg, den 5. 6. en volgende daegen van September, 1659. 1659b v
011750 - Reinier Bontius: Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden. De leste druck veel vermeerdert, met de vertooningen. 1660 ca.
011760 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. 1660a d
011770 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1660b d
011780 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1660c d
011790 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1661a d
011800 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1661b d
011810 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1663
011820 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiedt in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. Oct., daer aen volgende. 1664
011830 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1667
011840 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1669
011850 - Reinier Bontius: Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden. Den lesten druck veel verbetert, met de vertooninge voor, in, en na ’t spel. 1670 ca.
011860 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1670a v
011870 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1670b v
011880 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1671
011890 - Reinier Bontius: Belegering ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 May, ende eyndighde den derden Oct., daer aen volghende. 1674
011900 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1676a d
011910 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1676b d
011920 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1677
011930 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1678 ca.
011940 - Reinier Bontius: Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden. 1679
011950 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1682a d
011960 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1682b d
011970 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1682c d
011980 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1684
011990 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1685
012000 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stad Leyden. 1686
012010 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden. 1690 ca.
012011 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1693a v
012020 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden. 1693b v
012030 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leiden. 1697a d
012040 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden. 1697b d
012050 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1699
012060 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden. 1700a ca.
012070 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden. 1700b ca.
012080 - Reinier Bontius: Belegering, en ontzetting der stad Leyden. 1700c ca.
012090 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1702a d
012100 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1702b v
012110 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1702c d
012120 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leiden. 1704a v
012130 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leiden. 1704b v
012140 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1707
012150 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1708 ca.
012160 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1719
012170 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1720
012180 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1547. (sic.) beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1720 ca.
012190 - Reinier Bontius: Belegering, ende ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. beginnende met den 27. May, ende eyndigende den 3 October, daer aen volgende. 1720 ca.
012200 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1720 ca.
012210 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daer aen volgende. 1722 ca.
012220 - Reinier Bontius: Beleg en ontset der stadt Leyden. 1726
012230 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1729a d
012240 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1729b d
012250 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1729c v
012260 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1729d v
012270 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1729e d
012280 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1730
012290 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndighende den 3. Oct., daar aan volgende. 1730 ca.
012300 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1730 ca.
012310 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende. 1731a d
012320 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende. 1731b d
012330 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der Stad Leyden, geschied in den Jare 1547. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daar aan volgende. Seer levendig Afgebeeld Door Reynerius Bontius. Treur-Bly-Eynde-Spel. Desen laetsen Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren, en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel. 1732 ca.
012340 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1734
012350 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1735 ca.
012360 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. Oct. daer aen volgende. 1735 ca.
012370 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1736
012380 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1736 ca.
012390 - Reinier Bontius: De belegering en ’t ontset der stadt Leyden. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert. 1738
012400 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1740
012410 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende. 1740 ca.
012420 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden. 1741 ca.
012430 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey en eindigende den 3 Octo-ber daar aan volgende. 1741 ca.
012440 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende. 1743
012450 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574 Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1745 ca.
012460 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende. 1746
012470 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1747
012480 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leiden. 1750
012490 - Reinier Bontius: De Belegering, en ’t Ontset der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1750 ca.
012500 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574 beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1752 ca.
012510 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. 1753
012520 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1755 ca.
012530 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1756
012540 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stad Leyden, Geschied in den Jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en Eindigende den 3 October daar aan volgende. 1758 ca.
012550 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1759
012560 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende. 1761 ca.
012570 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende. Zeer levendig afgebeeld, treur-bly-eindespel, vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, al na het spel. 1765 ca.
012580 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1765 ca.
012590 - Reinier Bontius: Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 Mey, en eyndigende den 3 Oct. daer aen volgende. 1769
012600 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den Jaare 1554. [sic!] beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. 1770 ca.
012610 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden. 1770 ca.
012620 - Reinier Bontius: Beleg en ontzet der stad Leiden. 1771 ca.
012630 - Reinier Bontius: Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daer aen volgende. 1720 ca.
012640 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende. 1780 ca.
012650 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende. 1780 ca.
012670 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende. 1787
012680 - Reinier Bontius: De belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1754. Beginnende den 27. Mey en eindigende den 3. October daaraan volgende. 1794
012690 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554 [sic] [...] 1800
012700 - Reinier Bontius: Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. 1805a d
012710 - Reinier Bontius: Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554. [sic] Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. 1805b d
012720 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd Vier-en-zeventig, beginnende den Zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de Derde October daar aanvolgende. 1810
012730 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1554. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. 1820 ca.
012740 - Reinier Bontius: Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den jare vyftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. 1821a d
012750 - Reinier Bontius: Belegering en Ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1554 (sic.). Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. 1821b d
012760 - Reinier Bontius: De belegering en ontzetting der stad Leijden. 1850 ca.
012770 - Johan Boogert: Coriolaan. 1749
012780 - [N. Boom]: De bedrieger, bedroogen. 1697 ca.
012781 - Anoniem: De schyndeugd, of den bedrieger, gestraft. kluchtspel. 1774
012790 - Jan Boomhuijs / Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Esther. 1771
012800 - Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas. 1722
012810 - Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas. 1730
012820 - Cornelis Boon van Engelant (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas. 1732
012830 - Cornelis Boon van Engelant: Dido. 1730
012840 - Cornelis Boon van Engelant: Dido. 1732
012850 - Cornelis Boon van Engelant: Eewspel (sic.), op het treurspel van Arminius toegepast. 1699 ca.
012860 - Cornelis Boon van Engelant: Eewspel (sic), op het treurspel van Arminius toegepast. 1700
012870 - Cornelis Boon van Engelant: Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast. 1730
012880 - Cornelis Boon van Engelant: Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast. 1732
012890 - Cornelis Boon van Engelant: Kosmus de Medicis. 1730
012900 - Cornelis Boon van Engelant: Kosmus de Medicis. 1732
012910 - Cornelis Boon van Engelant: Leiden verlost. 1711
012920 - Cornelis Boon van Engelant: Leiden verlost. 1730
012930 - Cornelis Boon van Engelant: Leiden verlost. 1732
012940 - Cornelis Boon van Engelant: Mirra. 1714
012950 - Cornelis Boon van Engelant: Mirra. 1730
012960 - Cornelis Boon van Engelant: Mirra 1732
012970 - Cornelis Boon van Engelant: Timon. 1730
012980 - Cornelis Boon van Engelant: Timon. 1732
012990 - Izaak Boonen (naar het Frans van Jean François Regnard): Sapor. 1737
013000 - Pieter Bor Christiaensz: Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter. 1634
013010 - Pieter Bor Christiaensz: Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter. 1617
013020 - Pieter Bor Christiaensz: Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter]. 1617
013030 - Pieter Bor Christiaensz: Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter]. 1634
013040 - Karel Bor: Joris en Tryntje. 1768
013050 - Karel Bor: Joris en Tryntje. 1768 ca.
013060 - Pieter Joost de Borchgrave: Frederik soldaat van het leger terugkomende 1803 ca.
013070 - Pieter Joost de Borchgrave: Den schildwacht Nelzon, of de beproefde liefde. 1787 ca.
013080 - Pieter Joost de Borchgrave: De schildwacht Nelzon of de beproefde liefde. 1788 ca.
013090 - Pieter Joost de Borchgrave: De verhoorde arme, of het deugdzaem huisgezin. 1801
013100 - Pieter Joost de Borchgrave: De vrugtelooze bewaeking 1800 ca.
013110 - Pieter Joost de Borchgrave: De ware vaderlander. 1788
013120 - Willem van der Borcht: Rosimunda. 1651
013130 - Vander Borght (?): Joannes Baptista onthoofd. 1764 ca.
013140 - Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Doeden. 1643
013150 - Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Doeden. 1735
013160 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1644
013170 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1645
013180 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1661
013190 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1662
013200 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1669
013210 - Abraham Bormeester: Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt. 1678
013220 - Abraham Bormeester: ’t Nieuwsgierig Aegje. 1664a d
013230 - Abraham Bormeester: ’t Nieuws-gierigh Aegje. 1664b d
013240 - Abraham Bormeester: ’t Nieuwsgierig Aegje. 1669
013250 - Abraham Bormeester: Sijtje Fobers. 1643
013260 - Abraham Bormeester: Zijtje Fobers. 1647
013270 - Abraham Bormeester: Zytje Fobers. 1720 ca.
013280 - P. Borrekens: Bevattende: De versachte wreetheyt ende Het lyden ons Heere 1675
013290 - Melchior Balthazar van Bortel: Conradus, keyzer van Roomen. 1711
013300 - Melchior Balthazar van Bortel: Cosmophilus, ’s weireldts minnaer. 1734
013310 - Melchior Balthazar van Bortel: De helddadige ende stantvastige princersse Sylvia. 1730 ca.
013320 - Melchior Balthazar van Bortel: Sint Gommaer. 1735
013330 - J.P. Bos (naar het Frans van J. la Rose): De nationaale conventie. 1795 ca.
013340 - Lambert van den Bos (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): L.A. Senecas Agamemnon 1661
013350 - Lambert van den Bos: Carel de Negende, anders Parysche Bruyloft. 1645
013360 - Lambert van den Bos: Catilina. 1669
013370 - Lambert van den Bos (naar het Engels van Thomas Tomkis): Lingua: ofte Strijd tusschen de Tong, En de Vijf Zinnen, om de heerschappij. 1648
013380 - Lambert van den Bos: Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis treurspel. 1649
013390 - Lambert van den Bos: Roode en witte roos, of Lankaster en Jork. 1651
013400 - Lambert van den Bos: Wilhem of gequetste vryheyt. 1662
013410 - Lambert van den Bos: Wilhem of gequetste vryheyt. 1663
013420 - [Salomon Bos] (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Feest der Braminnen 1798
013430 - [Bernardus Bosch]: Het vaderlandsch gezelschap. 1797
013440 - Joh. de Both Nicolaasz.: Het huwelyk van Mars met de Vrede. 1703
013450 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De ballingschap van Scipio Afrikanus. 1658a v
013460 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De ballingschap van Scipio Afrikanus. 1658b v
013470 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): Koning Lodewyk in de Griekse A tot Delft. 1659 ca.
013480 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hanibal. 1653a o
013490 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal. 1653b o
013500 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hannibal. 1658a o
013510 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hannibal. 1658b o
013520 - [Jurriaen Bouckart (de Boccard)]: De nederlaag van Hannibal. 1663
013530 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal. 1666
013540 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal. 1670 ca.
013550 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal. 1699
013560 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaag van Hannibal. 1702
013570 - Jurriaen Bouckart (de Boccard): De nederlaagh van Hannibal. 1726
013580 - Katherina Boudewyns: Hier nae volgen spelen van sinnen, ende gheestelyck dialogus vanden bruygom ende bruyt inder cantycken, gedicht byde voorscreuen ioncfrou, ende ghespeelt te Cameren. 1600 ca.
013590 - Katherina Boudewyns: Een ander schoon spel van sinnen, van twee persoonen, te weten Liefde ende Eendrachticheyt, beclagende desen deirlicken tyt. 1600 ca.
013600 - J. Bouhon: De verliefde Arlekyn, of Arlekyn getransformeert in verscheyde gestaltens. 1759
013610 - Godefridus Bouvaert: Bly-eyndend spel van de minder-jarige Heylige Theresia en haren jongsten broeder Henrico. 1740
013620 - Godefridus Bouvaert: Bly-eyndend spel van de minder-jarige Heylige Theresia en haren jongsten broeder Henrico. 1740
013630 - Pieter van Braam (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mariamne. 1774
013640 - Willem Frans van Brabant: Segenprael der Heylighe Kercke. 1744 ca.
013650 - Hendrik van Bracht (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Fedra en Hippolytus. 1715
013660 - Hendrik van Bracht: De herstelde vryheid. 1718
013670 - Hendrik van Bracht (naar het Frans van Onbekend): Valentiniaan. 1716 ca.
013680 - Peter Braeckman: Zegen-prael van den heyligen Petrus. prince der apostelen, syne gevangenisse onder den koning Herodes; zynen stryd tegen Simon Magus , ende zyne glorieuse doodt onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndig treur-spel. 1760 ca.
013690 - Peter Braeckman: Zegen-prael van den heyligen Petrus. prince der apostelen, zyne gevangenisse onder den koning Herodes; zynen stryd tegen Simon Magus , ende zyne glorieuse doodt onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndig treur-spel. 1764 ca.
013700 - Peter Braeckman: Zegenprael van den heyligen Petrus prince der Apostelen, syne gevangenis onder den koning Herodes, synen stryd tegen Simon Magus, ende zyne glorieuse dood, onder den aldervreedsten ende bloed-dorstigen roomsche keyzer Domitius Nero, mids-gaders hunne doodt en ondergang: bly-eyndige treur-tragedie. 1769
013710 - [B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]: De goddelijcke voorsienigheyd beproeft, in Bertulpho en Ansbertâ. De deught der minzaemheyd: en ondersteunt het voornemen van een vaste getrouwigheyd. Wordende alles toe-gevoeght aen de Liefde van Christi menscheyd. 1720 (1721!)
013720 - [B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]]: Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aen het blyeyndigh treur-spel van Bertulphus en Ansberta. 1722
013730 - B. Brand [= Petrus (Pieter) de Vos]: Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aen het blyeyndigh treur-spel van Bertulphus en Ansberta. Derden druck. Naer het exemplaar van Duynkercke. 1724 ca.
013740 - Geeraerd van den Brande: Gielen leepoogh. 1645 ca.
013741 - Geeraerd van den Brande: Gielen leepooghe. 1720 ca.
013750 - Geeraerd van den Brande: La Gitanilla, blij-eyndigh-treur-spel van Constantia (dochter van Don Ferdinandus, d’Asseuede ridder van Calatraua) ghenaemt het Spaens heydinneken, hoe sy ghestolen wesende (naer veel seltsame ghevallen,) ten lesten weder bekent gheworden is: tot groote blijschap van haere ouders. 1649
013760 - Geeraerd van den Brande: Het leven van de H. Maghet Rosalia. 1639 ca.
013770 - Geeraerd van den Brande: Bly-eindich spel van Pales. 1639
013780 - Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega): Rosalinde, hertoginne van Savoyen. 1642
013790 - Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega): Rosalinde, hertoginne van Savoyen. Ghecomponeert door Geerardum Van den Brande en ten thoon ghevoert door de Liefhebbers van Antwerpen. 1665 ca.
013800 - [Geeraerd van den Brande] (naar het Spaans van Alonso de Vega): Rosalinde, hertoginne van Savoyen. 1720 ca.
013810 - Geeraerd van den Brande (naar het Spaans van Alonso de Vega): Rosalinde, hertoginne van Savoyen. 1730 ca.
013820 - Geeraerd van den Brande: Rozalinde, hertoginne van Savoyen. 1800 ca.
013830 - Bernardus Brandt: De bekeering van Augustinus of spiegel van Gods Voorsienigheid. 1680 ca.
013840 - Christoffel Brandt: Mustapha en Zeanger. 1756
013850 - Geeraert Brandt: Beschryving van de zes middelste vertooningen; die, door last der E.E. Heeren burgermeesteren. t’Amsteldam vertoont zijn. 1649a d
013860 - Geeraert Brandt: Beschryving van de zes middelste vertooningen; die, door lasr der E.E. Heeren burgermeesteren. t’Amsteldam vertoont zijn. 1649b d
013870 - Geeraert Brandt: Het taafreel van Bato. 1649
013880 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1645
013890 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1649
013900 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1652
013910 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1657a v
013920 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1657b v
013930 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1657c d
013940 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1664
013950 - Geeraert Brandt: De veinzende Torquatus. 1670 ca.
013960 - Geeraert Brandt: De veinsende Torquatus. 1720 ca.
013970 - Geeraert Brandt: Veinzende Torquatus. 1725a v
013980 - Geeraert Brandt: Veinzende Torquatus. 1725b v
013990 - [Geeraert Brandt]: De veinzende Torquatus. 1733
014000 - Hermannus Franciscus van den Brandt: Bela, prins van Hongarijen. 1678
014010 - Hermannus Franciscus van den Brandt: Eertyds, maer en tegenwoordig. 1689
014020 - Hermannus Franciscus van den Brandt: De helle-vaart van den grooten vizier. 1684
014030 - Hermannus Franciscus van den Brandt: De herstellinge van de Roomsche religie binnen de stadt Antwerpen. 1658
014040 - Hermannus Franciscus van den Brandt: Het verweirde sothuys van Antwerpen. 1678
014050 - Jac. Jaspersen Brasser: De vrolykheid. Voorspel ter eere der doorluchtige jaerfeestvieringe van Wilhelmina Carolina, princesse van Oranje en Nassau, gevierd den XXVIIIsten van Sprokkelmaend 1755. 1755
014060 - [Michiel van Breda] (naar het Frans van Pierre du Ryer): Themistocles. 1686
014070 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. 1686a v
014080 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. 1686b v
014090 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. 1714
014100 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. 1721
014110 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. 1753a v
014120 - [Michiel van Breda [of Pieter de la Croix?]] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Lubbert Lubbertse, of de geadelde boer. 1753b v
014130 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende. 1622
014140 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende. 1629
014150 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Claes Kloet met een rou-mantel, met witte kousen en smeerighe smits-vel an. Al singende. 1637
014160 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Claes Kloet met een rou-mantel. 1642
014170 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Claes Kloet met een rou-mantel. 1644
014180 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol. 1622
014190 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: De gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol. 1629
014200 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: De gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol. 1637
014210 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Gheboorte van Luys-bosch alias Robbeknol. 1642
014220 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: De geboorte van Luys-bosch, alias Robbe-knol. 1644
014230 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane. 1616
014240 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane. Op zyn Spreuck Het kan verkeeren. Eerst Ghespeelt T’Amstelredam. 1621
014250 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane. 1622
014260 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane. 1638
014270 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane, op sijn Spreuck, Het kan verkeeren. 1644
014280 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Griane. 1678
014290 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Hoochduytschen quacksalver. 1619
014300 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1620
014310 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1622a d
014320 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1622b d
014330 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht, vanen hoogduytschen quacksalver. 1622c v
014340 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Een soete, doch leerlijcke, en belachelijcke klucht, van een Quacksalver in’t Hoogduyts, ghenaemt Rijckhart vande goude Mynen, met een out man, genaemt droge Lammert, ende van een siecken, gehaemt Ioost den Drucker, waer van dat Rijckhart aldus voortgedaen hebbende, begint te swetsen. 1629
014350 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1637
014360 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1642
014370 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1644
014380 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den hoogduytschen quacksalver. 1678
014390 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Een huys-man en een barbier. 1622
014400 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Vermeerderinh. Een ander klucht. Van een Huys-man en een barbier. 1629
014410 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Vermeerderingh. Een ander klucht. Van een Huys-man en een Barbier. 1637
014420 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Een huysman en een barbier 1642
014430 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Huysman en een barbier. 1644
014440 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht van een huysman en een barbier. 1678
014450 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Over-gesette Lucelle. 1616
014460 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Over-gesette Lucelle. 1619
014470 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Lucelle. 1621
014480 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Over-gesette Lucelle. 1622
014490 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Overghesette Lucelle. Op het Woordt: Schijn Bedrieght. 1632
014500 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Overghesette Lvcelle. 1638
014510 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Lucelle, [...] Op het Woordt: Schijn bedrieght. 1644
014520 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Lucelle. 1645
014530 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Frans van Louis Le Jars): Lucelle. 1678
014540 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht, ghenaemt den molenaer. 1618
014550 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Meulenaer. 1619
014560 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Molenaer. 1620
014570 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den meulenaer. 1622a d
014580 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den molenaer. 1622b d
014590 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht van den molenaer. 1622c v
014600 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht van den molenaer. 1629
014610 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den molenaer. 1637
014620 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den molenaer. 1642
014630 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den molenaer. 1644
014640 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Den meulenaer. 1678
014650 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghvolght. 1617
014660 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght. 1620
014670 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1622
014680 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght. 1633
014690 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1638
014700 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1644
014710 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1646
014720 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1662
014730 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1663
014740 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Moortje. 1678
014750 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Rodd’rick ende Alphonsvs. 1616
014760 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: G.A. Brderoos [sic] Treur-spel van Rodd’rick ende Alphonsus. 1620
014770 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Rodd’rick ende Alphonsus. 1622
014780 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Rodd’rick ende Alphonsus. 1637a o
014790 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Roddrick ende Alphonsvs. 1637b o
014800 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Roddrick ende Alphonsus, op de reghel: De vrunden moghen kijven, maar moeten vrunden blijven. 1644
014810 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Rodd’rick ende Alphonsus. 1678
014820 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino): Schyn-heyligh. 1624
014830 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino): Schyn-heylich. 1637
014840 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino): Schijn-heyligh/ Op den reghel: Onder een schijn van Heyligheyt, So wort den mensch veeltijts verleyt. 1644
014850 - Gerbrand Adriaensz. Bredero (naar het Italiaans van Pietro Aretino): Schyn-heyligh, Op den Regel: Onder een schijn van Heyligheyt, Soo wort den mensch veeltijts verleyt. 1678
014860 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1618
014870 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Ierolimo. 1619
014880 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1621
014890 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1622
014900 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1630 ca.
014910 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1632
014920 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1633
014930 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Ierolimo. 1638
014940 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1642
014950 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1644
014960 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1647
014970 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1662
014980 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1669
014990 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1675
015000 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1677
015010 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1678
015020 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1696
015030 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo. 1705
015040 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaenschen Brabander Jerolimo. 1720
015050 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Spaanschen Brabander Jerolimo, Zo als dezelve op den Amsteldamschen Schouwburg vertoont word. 1729
015060 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1619
015070 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1620
015080 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1622
015090 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1633
015100 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1638
015110 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1644
015120 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1645
015130 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Stommen ridder. 1678
015140 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1619
015150 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1620a v
015160 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1620b v
015170 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1622a d
015180 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1622b d
015190 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1622c d
015200 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Amsterdams praatjen tusschen Symen sonder soetigheyd, en Teuntjen (alias) Roert mij niet. 1623
015210 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1629
015220 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1637
015230 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1642
015240 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Klucht, van Symen sonder soeticheyt. 1644
015250 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Symen sonder soeticheyt. 1678
015260 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1619
015270 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1620
015280 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1622a d
015290 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1622b d
015300 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1622c v
015310 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1622d v
015320 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1622e v
015330 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1638
015340 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1642
015350 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1644
015360 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1646
015370 - Gerbrand Adriaensz. Bredero: Van de koe. 1678
015380 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter: Angeniet. 1623
015390 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter: Angeniet. 1629
015400 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter: Angeniet. 1638
015410 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter: Angeniet. 1644
015420 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter: Angeniet. 1678
015430 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden: Spel, op ’t oud liedt Het daget uyt den Oosten. 1638
015440 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden: Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten. Op de Regel: Die quaedt doet, quaedt ontmoet. 1644
015450 - Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden: Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten. 1678
015460 - Joost van Breen (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Bedroge jalouzy. 1659
015470 - Joost van Breen: Bedroge jalouzy. 1660 ca.
015480 - Joost van Breen: Klucht van Jean de la Roy, of d’ingebeelde rijke. 1665
015490 - Joost van Breen: De klucht van ’t kalf. 1656
015500 - Joost van Breen: De klucht van ’t kalf. 1660 ca.
015510 - Joost van Breen: De swarte minnaers. 1748 ca. 4°
015520 - Joost van Breen: De swarte minnaers. 1748 ca. 8°
015530 - Joost van Breen: Ziende blindeman. 1748
015540 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer): Abraham op Moria. 1781a o
015550 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer): Abraham op Moria. 1781b o
015560 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer): Abraham op Moria. 1781c o
015570 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van L.A.S.): De beloonde deugd. 1783
015580 - Gerrit Brender à Brandis: De gouden bruiloft van Kloris en Roosjen. 1791
015590 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Jean Calas. 1781
015600 - Gerrit Brender à Brandis: Malvina. 1787
015610 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Charles Albert Demoustier): De ouderliefde. 1799
015620 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Gotthold Ephraim Lessing): Philotas. 1783
015630 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner): De schaaking uit het serail. 1797
015640 - [Gerrit Brender à Brandis] (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist): Seneka. 1784
015650 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist): Seneca. 1793
015660 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Het vernietigd verdrag. 1799
015670 - [Gerrit Brender à Brandis] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Het vonnis naar wensch. Voor het genootschap onder de spreuk Eendragt in vriendschap bloeiende, te Leiden. 1781
015680 - Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De doode gehuwd. 1791
015690 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen. 1610
015700 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltjen. 1613
015710 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens. 1610
015720 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens. 1613
015730 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet. 1612
015740 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort. 1610
015750 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Een tafelsel van een personagie, een droncken boer, die door droomen nuchteren wort. 1613
015760 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer. 1612
015770 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafel-spel van eenen Quacksalver. 1612
015780 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin. 1610
015790 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin. 1613
015800 - Gerrit Hendricxsz van Breughel: Waech-dragher Kees, ende Marrij zijn Wyf. 1612
015810 - Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet. 1785 ca.
015820 - Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Romeo en Juliette. 1785 ca.
015830 - Laurens Brezee: Loff- en vreugde viering’, in het choor aan Apollo toegeweid. Gevierd den 29. September, en in den maand Oct. 1764. ten tooneele gevoerd, ter geboorte, en eerste verjaaring, jegens het voorstellen van zyne Hoog-edelheid! Den hoog-eedelen groot-achtbaren en wydgebiedende Heere Petrus Albertus van der Parra, als gouverneur generaal, van Nederlands India. 1764
015840 - Joannes Baptista Brielman: De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus sal speelwijs vertoont worden op den 25. ende 26. van de maendt Januarij 1701. door de minderjaerige jonckheyt vande [...] parochie van S. Nicolays binnen Ipre [...] Door heer Joannes Baptista Brielman. 1701
015850 - Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De dood des Admiraals van Coligni. 1743
015860 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)]: De huwelyken by geval, of het vermoogen der liefde. 1742
015870 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Onbekend): Lombardyn, of de bedriegelyke procureur. 1714
015880 - Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Door het konstgenootschap Ars usu juvanda. 1742
015890 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Joseph de La Font): De triumpheerende liefde. 1740
015900 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)]: Verráderse médeminnaar of ’t gelukte huwelyk door bedrog. 1715
015910 - Lambert van den Broek (L. Paludanus): De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist. 1720
015920 - Lambert van den Broek (L. Paludanus): De vryer kamenier, en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist. 1730
015930 - [Lambert van den Broek (L. Paludanus)]: De vryer kamemier [sic] en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist. 1733
015940 - H. van den Broeke: De gelukzoekers. 1792
015950 - H. Brouwer: Het belegh van Leyden 1683
015960 - H. Brouwer: Het ontset van Leyden. 1683
015970 - [Adrianus Bruggemans]: De bedrogen voogd. 1797
015980 - Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): De beproeving, of de jonge echtgenooten. 1801
015990 - Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval): Montoni, of het kasteel van Udolpho. 1799
016000 - Adrianus Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval): Montoni, of het kasteel van Udolpho. 1800
016010 - Adrianus Bruggemans (naar het Duits van Jos. Marius von Babo): Peter Alexowicz, czaar van Rusland, of de zamenzweering in Moscow. 1800
016020 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder. 1716
016030 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder. 1736a v
016040 - Claas Bruin: Aarnout en Adolf van Egmont, hertogen van Gelder. 1736b v
016050 - Claas Bruin: Abraham’s offerhande. 1724
016060 - Claas Bruin: Abraham’s offerhande. 1735
016070 - Claas Bruin: Abraham’s offerhande. 1740
016080 - Rederijkers van Haarlem: Spel van Abrahams offerande. 1699 ca.
016090 - Claas Bruin: De bekeering van Saulus. 1734
016100 - Claas Bruin: De bekeering van Saulus. 1743
016110 - Claas Bruin: De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus. 1734
016120 - Claas Bruin: De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus. 1743
016130 - Claas Bruin: Het bloeddorstig voornemen van Saulus. 1734
016140 - Claas Bruin: Het bloeddorstig voornemen van Saulus. 1743
016150 - Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier): De deugdzaame hoveling. 1720
016160 - Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier): De deugdzaame hoveling. 1742
016170 - Claas Bruin: De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen. 1715a v
016180 - Claas Bruin: De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen. 1715b v
016190 - Claas Bruin: De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen. 1715c v
016200 - Claas Bruin: De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen. 1786
016210 - Claas Bruin: De dood van koning Saul. 1724
016220 - Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend): De dood van koning Saul. 1735
016230 - Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend): De dood van koning Saul. 1740
016240 - Claas Bruin: De dood van Paulus. 1734
016250 - Claas Bruin: De dood van Paulus. 1743
016260 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1721
016270 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1726a v
016280 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1726b v
016290 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1746a v
016300 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1746b v
016310 - [Claas Bruin]: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1746c v [= 1747]
016320 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1746d v
016330 - Claas Bruin: De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje. 1781
016340 - Claas Bruin: De edelmoedigheid van David aan koning Saül. 1724
016350 - Claas Bruin: De edelmoedigheid van David aan koning Saül. 1735
016360 - Claas Bruin: De edelmoedigheid van David aan koning Saül. 1740
016370 - Claas Bruin: De gestrafte hoogmoed van koning David. 1724
016380 - Claas Bruin: De gestrafte hoogmoed van koning David. 1735
016390 - Claas Bruin: De gestrafte hoogmoed van koning David. 1740
016400 - Claas Bruin: De grootmoedigheid van Epaminondas, veldheer der Thebaanen. 1722
016410 - Claas Bruin: De grootmoedigheid van Epaminondas, veldheer der Thebaanen. 1723
016420 - Claas Bruin: Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomschen vrijheid. 1710
016430 - Claas Bruin: Grondlegging der Roomsche Vryheid. 1713
016440 - Claas Bruin: Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomschen vrijheid. 1716
016450 - Claas Bruin: Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vryheid. 1754
016460 - Claas Bruin: Het lyden van Paulus en Silas, in de kerker te Philippis. 1734
016470 - Claas Bruin: Het lyden van Paulus en Silas, in de kerker te Philippis. 1743
016480 - Claas Bruin: Paulus voor Felix en Drusilla. 1734
016490 - Claas Bruin: Paulus voor Felix en Drusilla. 1743
016500 - Claas Bruin: Spiegel van edelmoedige vriendschap. 1715a v
016510 - Claas Bruin: Spiegel van edelmoedige vriendschap. 1715b v
016520 - Claas Bruin: Spiegel van edelmoedige vriendschap. 1737
016530 - [Claas Bruin]: De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus. 1720
016540 - [Claas Bruin]: De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus. 1738
016550 - Claas Bruin: De verhinderde wraak van Caius Martius Coriolanus. 1766
016560 - Claas Bruin: De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego. 1724
016570 - Claas Bruin: De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego. 1735
016580 - Claas Bruin: De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego. 1740
016590 - Claas Bruin: Vlucht van Moses uit Egipte. 1724
016600 - Claas Bruin: Vlucht van Moses uit Egipte. 1735
016601 - Claas Bruin: Vlucht van Moses uit Egipte. 1740
016680 - H. Bruno & W. v. Sander (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre): Thomas Morus. Treursp. ofte verwinninge van geloof en stant-vastigheydt. 1660
016690 - Arnoldus Brusse: Alcest, of de beloonde vaderliefde. 1791
016700 - Hendrick de Bruyn-beeck: Een klucht, van de Vyaensche reys. 1649
016710 - Frederik de Bruyn: De beproeving, of standvaste min van Leander. [...] Naar de orig. druk. 1699 ca.
016720 - Frederik de Bruyn: De beproeving, of standvaste min van Leander. 1750 ca.
016730 - Frederik de Bruyn: Kondodad, of de triumpheerende edelmoedigheid. 1750 ca.
016740 - Frederik de Bruyn: De tririumpheerende Schouwburg. 1783
016750 - Jan Bruyn: Aruntius. 1761
016760 - Willem van Bruyningen: Vlaemsche klucht: van sinjoor Jakus Smul, hoe dat hij wert verraen, en met sijn blote neers moest in de spinde staen. En hoe Kallijn Flep-muts van hem wiert uytgestreken, ende aen Joos (haer man) haer voet van ’t bed moet steken. 1645
016770 - A. van Bulderen (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het school van de mannen. 1678 ca.
016780 - H. van Bulderen: De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou. 1675
016790 - H. van Bulderen: De verkogte trou, of bedroge dienstmaegt. 1716
016800 - [H. van Bulderen]: De spreekende geest van Jan de Wit, verschenen op het Theatrum van de werelt. 1673 ca.
016810 - Joh. Buma: Boere bruiloft, of het huwelijk van Modde-worst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkkingen en koperen platen. 1767
016820 - Joh. Buma: De vink in ’t net, of Louw Robberts bedrogen. 1767
016830 - Isaac Jacobsz. Burchoorn: Bataviersche mey-spel. 1632
016840 - R. van Buren (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Hyppolytus, of gemartelde kuysheyt. 1655
016850 - Hermanus van den Burg: De gehorende schout. 1712
016860 - Hermanus van den Burg: De gehoornde schout. 1718
016870 - Hermanus van den Burg: Herderszang op de vrede. 1713
016880 - [Petrus Burman] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De geleerde vrouwen. 1713
016890 - Petrus Burman (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De geleerde vrouwen. 1723
016900 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De aerdige bedriegeryen van Schapin. 1675 ca.
016910 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De aerdige bedriegeryen van Schapin. 1679 ca.
016920 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De aerdige bedriegeryen van Schapin. 1690 ca.
016930 - Dirck Buysero (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière): Amphitrvo. 1679
016940 - Dirck Buysero (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière): Amphitruo. 1680
016950 - Dirck Buysero: Arete, of stryd tusschen de plicht en min. 1692
016960 - Dirck Buysero (naar het Frans van Paul Scarron, naar Alonso de Castillo Solórzano): Arlekyn, versierde erfgenaam. 1719
016970 - [Dirck Buysero (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, koning van Tyrus. 1670
016971 - Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus. 1678
016980 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus. 1679
016990 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, koning van Tyrus. 1693a v
017000 - Dirck Buysero: Astrate, koning van Tyrus. 1693b v
017010 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus. 1697
017020 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus. 1720
017030 - Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault): Astrate, Koning van Tyrus. 1744
017040 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De bedriegeryen van Schapin. 1733
017050 - Dirck Buysero: Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser. 1691
017060 - Dirck Buysero: Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser. 1691
017070 - Dirck Buysero: De gezusters, of de bewoge huwelyks-haatsters. 1716
017080 - Dirck Buysero (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Pub. Terentii Heautontimorumenos, ofte selfs-qeller [sic]. In Nederduydtsche Rijmen naer ghevolght. 1662
017090 - Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault): De min- en wynstrydt. 1697
017100 - [Dirck Buysero] (naar het Frans van Philippe Quinault): De min- en wynstrydt. 1717
017110 - Dirck Buysero (naar het Frans van Philippe Quinault): Min- en wyn-strydt. 1719
017120 - Dirck Buysero: De Ryswyksche vredevreugd. 1697a d
017130 - Dirck Buysero: De Rijswijksche vredevreugd. 1697b d
017140 - Dirck Buysero: De triomfeerende min. 1680
017150 - Dirck Buysero: De triomfeerende min. 1680 ca.
017160 - Dirck Buysero: De verliefde poëet. 1721
017170 - [Dirck Buysero]: De vryadje van Cloris en Roosje. 1688
017180 - [Joh. Bruynestein / Dirck Buysero]: De schoonste, of het ontzet van Schevening. 1717
017190 - Joh. Bruynestein / Dirck Buysero: Het zeemonster bevochten en overwonnen. 1683
017210 - Dirck Buysero (uitg. Jan van Hoogstraten [of Jan van Hoven?]): De geschaakte gezusters. 1716 ca.
017220 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Het boere opera, of Kloris en Roosje. 1700
017230 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Het boere-operaatje, of de bruyloft van Kloris en Roosje. Klucht-spel met zang en dans. 1706
017240 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1707a
017250 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1707b
017260 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1707c
017270 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1707d
017280 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Het boere-operaatje, of de bruyloft van Kloris en Roosje. 1712 ca.
017290 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1720 ca.
017300 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1727
017310 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1730
017320 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1730 ca.
017330 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1731
017340 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743a v
017350 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743b v
017360 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743c v
017370 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743d v
017380 - [Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp]: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743e v
017390 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743f v
017400 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1743f v
017410 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Boere opera, of Kloris en Roosje. 1760
017420 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: De bruiloft van Kloris en Roosje. 1781
017430 - Dirck Buysero / Jacob van Ryndorp: Een vermakelyke boeren bruyloft 1750 ca.
017440 - Dirck Buysero ~ of C. Sax: Arlekyn door liefde. 1715 ca.
017450 - J.D.E. Buzaglo (naar het Duits van Onbekend): De edele hartstogten, of de zonderlinge ruiling. 1793
017460 - J. de Byl: Camos, of d’Euxartze verwoestinge. 1750 ca.
017470 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: Adelheide. [Toneelspel voor kinderen]. 1777
017480 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De bekwame leermeester. 1777
017490 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De belachelijke inbeelding. 1777
017500 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De dwaaze verkiezing. 1777
017510 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De gelukkige herstelling. 1777
017520 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De gestrafte grootspreker. 1777
017530 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De geveinsde 1777
017540 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De kinderpokken. 1777
017550 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): Kleed zonder galonnen. 1777
017560 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De kleine gouvernante. 1777
017570 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De menuët. 1777
017580 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): Het ontdekte spook. 1777
017590 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De snoepsters. 1777
017600 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De speeler. 1777
017610 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De stiefmoeder. 1777
017620 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De styfhoofdige. 1777
017630 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De vernederde hoogmoed. 1777
017640 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: Verstandige zoon. 1777
017650 - [D.S.C. [= C. Swaberland]] (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): De vertaaling. 1777
017660 - [D.S.C. [= C. Swaberland]]: De wangunstige. 1777
017670 - C.H.: De bisschop voor Groningen. 1722 ca.
017680 - C.H.: De bisschop voor Groningen. 1722 ca.
017690 - C.H.S.: Den verdrukten vaderlander, herstelt. 1800
017700 - C.v.B.: Klucht van Lammert met syn neus. 1641a v
017710 - C.v.B.: Klucht van Lammert met syn neus. 1641b v
017720 - C.v.B.: Klucht van Lammert met syn neus. Den tweeden druck. 1645
017730 - Colijn Cailleu: Op die geboorte van die hertoginne van Savoye vrou Margriete. 1480
017740 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: ’t Bataafsch Atheene. Voorspel, gevolgt door de liefde van Mercurius en Herse, of de herschepping van Aglauros, ter gelegenheid van de verjar. van Sophia Frederika Wilhelmina, princesse van Oranje [...] 1770
017750 - [Maria Geertruida de Cambon - van der Werken] (naar het Frans van Abbé Bruté de Loirelle): De bevredigde vyanden. 1772
017760 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: Het dorpfeest, [...] ter gelegentheid der gezegende geboorte van haare doorluchtige Hoogheid, Mevrouwe de Princesse van Oranje en Nassauw, enz. enz. enz. 1770 ca.
017770 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle): Ericia, of de Vestaale. 1770 ca.
017780 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet. 1778 ca.
017790 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet. 1779
017800 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Hamlet. 1786
017810 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd. 1786
017820 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd. 1789
017830 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Claude Guymond de la Touche): Iphigenia in Tauris. 1771
017840 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Koning Lear. 1786
017850 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare): Koning Lear. 1791a v
017860 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar Jean-François Ducis / William Shakespeare): Koning Lear. 1791b v
017870 - [Maria Geertruida de Cambon - van der Werken] (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De koopman van Smirna. 1770
017880 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De koopman van Smirna. 1776
017890 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: De morgenstond. Voorspel [bij] de geboorte van Willem VI. 1772
017900 - [Maria Geertruida de Cambon - van der Werken]: Het nieuwe jaar. 1770 ca.
017910 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken (naar het Frans van Jean François Ducis): Oedipus aan het hof van Admetus. 1790 ca.
017920 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: De offerhande der Bataafsche veldedelingen aan Apollo 1770
017930 - [Maria Geertruida de Cambon - van der Werken]: Waar is ’t gezond oordeel? 1772
017940 - Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: De zege-praal der min. 1767
017950 - Joannes Franciscus Cammaert: Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel. 1746
017960 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van David Augustin de Brueys): Den advocaet Patelin. 1754
017970 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Alles bedenken wy niet altyd. 1763
017980 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1762
017990 - Joannes Franciscus Cammaert: Belphegor, vervormden helgeest, ofte ondersoecker van het leven der vrouwen. 1754
018000 - Joannes Franciscus Cammaert: Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland. 1747
018010 - Joannes Franciscus Cammaert: Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland. 1750
018020 - Joannes Franciscus Cammaert: Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart, koninginne van Schotland, gebylt door kroonsucht van Elisabeth, koninginne van Engeland. 1785 ca.
018030 - Joannes Franciscus Cammaert: Bloedige nederlaeg ende dood van Saul, koning van Israel. 1751
018040 - Joannes Franciscus Cammaert: Constantinus Rooms-keyser, de onnooselheyt van synen sone, Crispus, ende de boosheyt van syne vrouwe, Fausta, straffende. 1750
018050 - Joannes Franciscus Cammaert: Constantinus roomsch keyser, de onnooselheyd van zynen zone Crispus, ende de boosheyd van zyne vrouwe, Fausta, straffende. 1773
018060 - Joannes Franciscus Cammaert: David, zegepraelende op Goliath. 1750 ca.
018070 - Joannes Franciscus Cammaert: David zegepraelende op Goliath. 1751
018080 - Joannes Franciscus Cammaert: David, zegepraelende op Goliath, bli-eyndig treurspel, getrokken uyt de H. Schrifture. 1751 ca.
018090 - Joannes Franciscus Cammaert: David zegepraelende op Goliath. 1773
018100 - Joannes Franciscus Cammaert: David zegepraelende op Goliath. 1774
018110 - Joannes Franciscus Cammaert: Den deserteur. 1771
018120 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Charles Simon Favart): De dochter qualyck bewaert. 1767
018130 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Pierre Corneille): Dood-baerende stantvastigheyt in den graeve van Essex onder Elisabeth, koninginne van Engeland. 1750
018140 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De dry verliefde nichten. 1757
018150 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Esther ofte opgang van Mardocheus ende ondergang van Aman. 1749
018160 - Joannes Franciscus Cammaert: Gestrafte minlust, ofte rampsaelige ontrouw in Maria van Arragon, vrouwe van den roomschen keyser Otho den derden. 1750
018170 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Den heere de Pourceaugnac. 1754
018180 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend): Den hervonden man. 1757
018190 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend): Den hoogmoedigen. 1757
018200 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean-François Guichard): Den hout-kliever, ofte de dry wenschen. 1770
018210 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Joas seven-jaerig koning van Juda; van de moord bevrijd door Josoba, opgevoed onder het bestier van Joiada, en vruchteloos vervolgt door Athalia. 1748
018220 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Den koning en den pachter. 1764
018230 - [Joannes Franciscus Cammaert] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Den koning en den pachter. 1768
018240 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot): Den kuyper. 1768
018250 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Charles Simon Favart): De landloopster, blyspel in twee deelen, gemengt met sangen. 1762
018260 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend): Den lands-soldaet. 1770
018270 - Joannes Franciscus Cammaert: Mahomet den tweeden, Turcks-keyser, ofte moord-baerende liefde, uytgevrocht in Irena prinsesse van Griecken. 1748
018280 - Joannes Franciscus Cammaert: De meyt-meesters’ blyspel in twee deelen, gemengt met sangen keer-gedigt van de Serva Padrona, italiaens tusschenspel. 1764
018290 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Charles Simon Favart): Ninette in het hof, of de verliefde eygensinnigheyt. 1757
018300 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans / Italiaans van Charles Simon Favart, naar Legrenzio Vinc. Ciampi): Ninette in het hof, ofte de verliefde eygensinnigheyt. 1762
018310 - Joannes Franciscus Cammaert (naar Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia. 1767 ca.
018320 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De onrust door den ryckdom. 1754
018330 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Pierre Corneille): De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen. 1751
018340 - Joannes Franciscus Cammaert: Salomon. 1750 ca.
018350 - Joannes Franciscus Cammaert: Salomon of Goddelyck orakel. 1762
018360 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Semiramis. 1750 ca.
018370 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Louis Anseaume): Den soldaet tooveraer. 1768
018400 - Joannes Franciscus Cammaert: Straf ende dood van Balthassar, koning der Chaldeen, benevens de krooninge van Darius, koning van Meden. 1749
018410 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Louis Poinsinet de Sivry): Den tooveraer. 1769
018420 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): Twee gierigaerds. 1772
018430 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaegers en de melckverkoopster. 1764
018440 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Onbekend): Den valschen astrologant. 1763
018450 - Joannes Franciscus Cammaert: De vreedheyd van Constantinus, roomsch keyser, uytwerkende op d'onnoozelheyd van zynen geylen zoon Crispus als ook straffende boosheid van zyne vrouwe Fausta. 1750 ca.
018460 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Jacques Rousseau): Den waersegger van het dorp. 1758
018470 - Joannes Franciscus Cammaert (naar het Frans van Jean Jacques Rousseau): Den waersegger van het dorp. 1762
018480 - S.F. Campenhout: De verliefde vryster. 1764 ca.
018490 - Eusebius Candidus (J. Placentius?): Plausus luctificae mortis ad modum dialogi extemporaliter ad Eusebio Candido lusus. 1534
018490 - Eusebius Candidus (J. Placentius?): Plausus luctificae mortis. 1532
018492 - Eusebius Candidus (J. Placentius?): Plausus luctificae mortis. 1536
018500 - Eusebius Candidus (J. Placentius?): Susanna. 1534
018510 - F. Henricus Canisius: Prae-nobili, generoso, & amplissimo Domino D. Iacobo de Ryck Toparchae de Claermes, Urbis Lovaniensis Consuli meritissimo, Feliciter finita Bruxellis Lite Vicennali Lovaniensem Communitatem tam cupitâ Victoriâ ad commune gaudium excitanti. Drama inter Lovaniensem Nympham, & duos Genios. 1661
018520 - F. Henricus Canisius: Drama inter Phoebum, et Lovaniensem Eremum, ac Minervam. 1661
018530 - Johannes de Canjoncle (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus. 1693a v
018540 - [Johannes de Canjoncle] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus. 1693b v
018550 - Johannes de Canjoncle (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus. 1729
018560 - Johannes de Canjoncle (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Brittannicus. 1764
018570 - Canoning Capucien: De souverynityt opgeheldert door Dullus Sanctus. 1790 ca.
018571 - Canoning Capucien: De souverynityt opgeheldert door Dullus Sanctus. Den nagt-raad der vonkisten.
018572 - Canoning Capucien: De souverynityt opgeheldert door Dullus Sanctus. Den verdienden loon.
018580 - E.U. Cardozo: Het huwelijk door bedrog. 1732
018590 - Carmelieten van Munsterbilsen: Baasa delens stirpem Jeroboami. 1776
018600 - Carmelieten van Munsterbilsen: Baasa uytroyende het geslacht van Jeroboam. 1776
018601 - Carmelieten van Munsterbilsen: D’onnooselhyd van Arlequin. 1776
018610 - Carmelieten van Sint Winoxbergen: Den kloecken velt-oversten, prince, en rechter der kinderen van Israel Jephte. 1725
018620 - P.D. Caron: Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf. 1657
018630 - P.D. Caron: Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf. 1658
018640 - Casparus Casparius (Caspar Ens): Auriacus. 1599
018650 - Casparus Casparius (Caspar Ens): Princeps Auriacus, sive libertas defensa. 1598
018660 - Jacob Jacobszoon Cassiere: Een Present van Jonste, Vrientschap en Trouwe. 1559
018670 - Jacob Jacobszoon Cassiere: Tshertogenbosch: factie in Antwerpen 1561. 1562
018680 - Jacob Jacobszoon Cassiere: Tshertogenbosch: prologhe in Antwerpen 1561. 1562
018690 - Jacob Jacobszoon Cassiere: Tshertoghenbosch: spel van sinne in Antwerpen 1561. 1562
018700 - Matthys de Casteleyn (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Pyramus ende Thisbe. 1533 ca.
018701 - Matthys de Casteleyn (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Pyramus ende Thisbe. Schoon retorike amoureus bequame Es dit barblijke voor sulcken eersame. 1534 ca.
018710 - Matthys de Casteleyn (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Historye van Pyramus ende Thisbe. // Schoon retorijcke amoureus bequame // Is dit baerblijcke voor zulcken eersame. 1573
018720 - Matthys de Casteleyn (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Historie van Pyramus en Thisbe. 1612
018730 - Matthys de Casteleyn (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Historie van Pyramus ende Thisbe, speel-wijse ghestelt by wijlent Heer Mathys de Casteleyn, priester ende excellent poët 1616
018740 - Catharinisten (Aalst): Sauls vall tot Davids klimm’. 1663
018750 - Catharinisten (Aalst) (naar het Nederlands van Jan Hermansz. Krul): Tyrannighe liefde ghedempt in Tiridatus coningh van Ponthus ende segenpraalende in Tygranus prins van Capadocia ende syne gemaelinne Polixena. 1700
018751 - D.V. Cats: Vertooninghen over de treffelijcke schier onwinbaere victorie van Breda, door’t beleyt van syn Hoogheyt, den Prince van Orangie. Den 20 iuly 1637 belegert, ende den 10 october des selven iaers verovert. 1637
018760 - Jacob Cats: Koningklyke herderin Aspasia. 1655 ca.
018770 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1655a v
018780 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1655b v
018790 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1658 ca.
018800 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1658a v
018810 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1658b v
018820 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1658c v
018830 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1661
018840 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1665a v
018850 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1665b v
018860 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1665c v
018870 - Jacob Cats: Koningklyke herderin Aspasia. 1667 ca.
018871 - Daniel Elias Heidenreich, naar Jacob Cats: Die königliche Schäfferin Aspasia. 1672
018872 - Daniel Elias Heidenreich of Barthold Feind, naar Jacob Cats: Die königliche Schäfferin Aspasia. 1714
018880 - Jacob Cats: Konincklijcke harderin, Aspasia. 1678
018890 - Jacob Cats: Konincklijke harderin, Aspasia. 1695
018900 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1700
018910 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1710 ca.
018920 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1712a o
018930 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1712b o
018940 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1726
018950 - [Jacob Cats]: Koninglyke herderin, Aspasia. 1726 ca.
018960 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1741 ca.
018961 - A.G. Uhlich (naar het Nederlands van Jacob Cats): Schäferspiel Elise 1744
018970 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1770 ca.
018980 - Jacob Cats: Aspasia 1787
018990 - Jacob Cats: Koningklyke herderinne, Aspasia. 1793
019000 - Guilliam Caudron Jr.: Alcamene en Menalippe. 1719
019010 - Guilliam Caudron Jr.: Cesars-val uijt plicht-gunste. 1680
019020 - Guilliam Caudron Jr.: Chosroes. 1711
019030 - Guilliam Caudron Jr.: Chosroes. 1771
019040 - Guilliam Caudron Jr.: Vertoog der hoog-heldelijcke Roomsche daden uijt-gebrocht bij Horatius Cocles, Caius Mutius Schevola ende Manhaftige Clelia op ’t Aelsters lauer tonneel vertoogt door de Catharinisten 5 der Hoijmaend 1688 ende toegewijd door Jor. Cornelis Terlinden, prins; dheer Jan Bap.ta vander Elst, deken; dheer Philips de Craker, prins ende Nicolaes van Hecke, koning. Aande voor Edele Heere Borgemeester, Schepenen, ende raden der stede, ende lande van Aelst. 1688 ca.
019050 - Guilliam Caudron Jr.: Julius Caesar. 1770 ca.
019060 - Guilliam Caudron Jr.: Sauls vall tot Davids klemm’. 1682 ca.
019070 - Guilliam Caudron Sr.: David en Saul. 1639/1682
019080 - Guilliam Caudron Sr.: Maximinus en Catharina. 1700 ca.
019090 - Guilliam Caudron Sr.: Nabugodonosor. 1610 ca.
019100 - Guilliam Caudron Sr. (naar het Latijn van J. van Zevecote): Rosimonda. 1621 ca.
019110 - Ludovicus Cellotius Parisiensis e Societate Iesu : Chosroes. 1634
019120 - Ludovicus Cellotius Parisiensis e Societate Iesu : S. Adrianus martyr tragoedia. 1634
019130 - Ludovicus Cellotius Parisiensis e Societate Iesu : Sapor admonitus tragoedia. 1634
019140 - [Jacob Celosse]: Vreucht-eyndigh spel. Waer in speelwijs vertoont, hoe de konst van Redenrijcke (ten leetwesen aller oprechte konstlievende) van vele in veel plaetsen mis bruyckt wordt: en ten anderen, hoe sy gebruyckt te worden behoort. 1610
019150 - Jacob Celosse: Leidens Orangie Lelie: spel van sinne in Haarlem 1606. 1607
019160 - [Jacob Celosse]: Locht, Aerde en Mensche. 1610
019170 - [Jacob Celosse]: ’T vyer en ’t water. 1610
019180 - Civis Academicus: Beaurepaire, de held der Fransche vrijheid. 1795
019190 - Joost Claerbout (Klaerbout): Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburgh, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574. 1661
019200 - Joost Claerbout (Klaerbout): Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574. 1662
019210 - Joost Claerbout (Klaerbout): ’t Beleg en overgaan der stad Middelburg onder het doorluchtige beleid van Willem den eersten, prince van Oranje en Nassouw, enz., enz., enz. 1788
019220 - Joost Claerbout (Klaerbout): De klucht van ’t kalf. 1662a d
019230 - Joost Claerbout (Klaerbout): De klucht van ’t kalf. 1662b d
019240 - Joost Claerbout (Klaerbout): Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna. 1662a d
019250 - Joost Claerbout (Klaerbout): Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna. 1662b d
019260 - Joost Claerbout (Klaerbout): Bly-eyndig vertoog of vreede vreugd tusschen Engeland en de Nederlanden. 1654
019270 - Marten Claessens: Leven van den H. Apostel Jacobus. 1766 ca.
019280 - Ezra de Clercq van Jever: Dicht-luim of de klagende Hercules zonder knods. 1699 ca.
019290 - Ezra de Clercq van Jever: Ongelijk gevecht, of de gestrafte laster. 1766
019300 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Engels van James Thomson): Eduard en Eleonora. 1787
019310 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Meriones, koning van Krete. 1786
019320 - Izaak de Clercq Hz. (naar het Engels van Richard Cumberland): Saint Valori. 1791
019330 - Pieter le Clercq (naar het Engels van Joseph Addison): De trommelslager; of het huisspook. 1748 ca.
019340 - Pieter le Clercq (naar het Engels van Joseph Addison): De trommelslager; of het huisspook. 1750 ca.
019350 - Pieter le Clercq (naar het Engels van Joseph Addison): De trommelslager; of het huisspook. 1752
019360 - M.A. de Clerq (naar het Frans van Pujoulx): Het gevaarelyke der afweezigheid, of de huisselyke avondmaaltyd. 1790
019370 - [M.A. de Clerq] (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Vanglenne, of de karaktertoets. 1788
019380 - M.A. de Clerq of J. Houtman Thz. (naar het Frans van Louis-François Faur): Montrose en Amelia. 1786
019390 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Crispyn, Mogol, of de gewaande Turk. 1718
019400 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Doodt van Kajus Julius Caezar, grondlegger der Roomze monarchy. 1727 ca.
019410 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): De dwaze liefde, of rechtvaardige ballingschap. 1727
019420 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) (naar het Spaans van Onbekend): De gewrooke bloedschande. 1720
019430 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) (naar het Frans van Allier): Kamma, of spiegel van opregte trouw 1721
019440 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. 1720a v
019450 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. 1720b v
019460 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. 1720c v
019470 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. 1720d v
019480 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist. 1721
019490 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Maakt uw reeckening selfs of een ander maaakt se uw te vooren. 1720 ca.
019500 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Merodack én Silous. 1720
019510 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Voorspel op Nederland in gekheit. 1720 ca.
019511 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit. 1720 ca.
019520 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Voorspel op Nederland in gekheit. 1720a v
019521 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit. 1720a v
019530 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Voorspel op Nederland in gekheit. 1720b v
019531 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit. 1720b v
019540 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Voorspel op Nederland in gekheit. 1720c v
019541 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit. 1720c v
019550 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Voorspel op Nederland in gekheit. 1720d v
019551 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Nederland in gekheit. 1720d v
019560 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Rampzalige gunsteling. 1720 ca.
019570 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Salomona Joodse martelaares. 1720
019580 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): De triompheerende onnozelheit. 1721
019590 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Valerius Severus, den standvastigen Kristen. 1727
019610 - [Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)]: Wind negotie, of invendutie papier onder oud goed te koop. 1720e v
019620 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop. 1720a v
019630 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop. 1720b v
019640 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop. 1720c v
019650 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): De wind-negotie, of invendutie papier onder oud goed te koop. 1720d v
019660 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg): Wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop. 1720f v
019670 - Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) (N.M.D.G.): De bedriegelycke prockureur. 1731 = 1721
019680 - Pieter Adriaanse Codde (naar het Spaans of Frans van Félix Lope de Vega y Carpio, of Jean Rotrou): Alfreda. 1641
019690 - Pieter Adriaanse Codde (naar het Spaans of Frans van Félix Lope de Vega y Carpio, of Jean Rotrou): Alfreda. 1658
019700 - Pieter Adriaanse Codde (naar het Frans van Jean de La Taille): De bedrooge schaakers. 1672
019710 - Pieter Adriaanse Codde: Herdoopers anslagh op Amsterdam. Den x. May: 1535. 1641a v
019720 - Pieter Adriaanse Codde: Herdoopers anslagh op Amsterdam. Den x. May: 1535. 1641b v
019730 - Pieter Adriaanse Codde: ’s Herdoopers aenslag op Amsterdam, den X. Mey, 1535. 1662
019740 - Willem Coertse: De dood van Lodewyk de XVIde, koning van Frankryk en Navarre enz. enz. enz. 1793
019750 - Willem Coertse: De dood van Lodewyk de XVIde, koning van Frankryk en Navarre enz. enz. enz. 1793
019760 - Willem Coertse: De dood van Lodewyk de XVI, koning van Frankryk en Navarre. 1793 ca.
019770 - Willem Coertse (naar het Duits van Johan Rautenstrauch): De held voor ’t vaderland. 1780 ca.
019780 - Willem Coertse (naar het Duits van Johan Rautenstrauch): De jurist en de boer. 1778
019790 - [Willem Coertse]: Krispyns mislukte onderneming en belachlyke schaaking van een levendige dooden. 1777
019800 - [Willem Coertse] (naar het Duits van Onbekend): Marie en Emilie; of de ongelukkige gevolgen van het kaartspel. 1779
019810 - Willem Coertse: Opening van het tooneelminnend genoodschap onder de zinspreuk: De deugd trotseert de nijd. 1776
019820 - Willem Coertse (naar het Engels van Onbekend): De project smeedende kooplieden, of de belegde comparietie tot opbouw van de in verval zynde koophandel in America, gestoort, en de bedrooge gierigaart. 1777
019830 - [Willem Coertse] (naar het Duits van Onbekend): De reizenden. 1777
019840 - [Willem Coertse] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): Het slaaven eiland. 1779 ca.
019850 - Willem Coertse (naar het Duits van Aug. Gottlieb Meissner): Sophonisba. 1778
019860 - Willem Coertse (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Het wyven geklap, of de weederkaatzing. 1779
019870 - Ishack de Abraham Cohen de Lara: Aman y Mordochay.
019880 - Jac. Jansz. Colevelt: Droef-eyndend’-spel, tusschen graef Floris, en Gerrit van Velsen. 1628
019890 - Jac. Jansz. Colevelt: Hartoginne van Savoyen. 1634
019900 - A. Collalto (naar het Italiaans van Onbekend): De Venetiaansche drielingen. 1781
019910 - Collège de S. Jean-Baptiste te Menin: Le faux devot. 1729
019920 - Collège de S. Jean-Baptiste te Menin: Jephté. 1729
019930 - Collegianten te Grandmont: De onnoselheyt verdruckt. 1760
019940 - J.A.K. Collizi (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbare zoon. 1777
019950 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Antwoort op de vraghe, uytghegheven by de Brabandsche Reden-rijck camer ’tWit Lavender, Uyt Levender Ionst tot Amsterdam. [...] [Op p (**) 2r]: Twelcom ontfangh, ghespeelt over t’by-een-comen der redenrijcke tonghen, op de eyschende ytghesonden caerte, van ’tWit Levender, den 7. dach Julij, 1613, in Amsterdam. 1613
019960 - [Jan Sievertsen Colm / Kolm]: Battaefsche vrienden-spieghel. 1615
019970 - [Jan Sievertsen Colm / Kolm]: Malle Jan Tots boerdige vryeri. 1633 ca. a v
019980 - [Jan Sievertsen Colm / Kolm]: Malle Jan Tots boerdige vryery. 1633 ca. b v
019990 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Malle Jan Tots boertige vryery. 1647
020000 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Malle Jan Tots boertige vryery. 1662
020010 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Malle Jan Tots boertige vryery. 1666
020020 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: Nederlants treurspel. Inhoudende den oorspronck der Nederlandsche beroerten, ’tscheyden der ed’len, ’tsterven der Graven van Egmont, Hoorn, ende der Batenborgers. 1616
020030 - Jan Sievertsen Colm / Kolm: ’t Welcom-speeltjen. 1624
020040 - Johannes Amos Comenius: Diogenes redivivus. 1658
020050 - Barent Comman (naar het Frans van Jean François Ducis): Abufar, of de Arabische woestyn-bewoners. 1803
020060 - Barent Comman (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant): De twee neeven, of de Franschen te Seville. 1792
020070 - Barent Comman: De twee neeven, of de Franschen te Seville. 1793
020080 - Barent Comman (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Zoé. 1790
020090 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1651
020100 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1680 ca.
020110 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1683
020120 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1718
020130 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1719
020140 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1724 ca.
020150 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1750 ca.
020160 - Jan de Condé: Den lydenden en stervenden Christus. 1743
020170 - Guilliam Caudron Sr.: Passie Christi. 1721
020180 - Guilliam Caudron Sr.: Het spel vande passie ende het lijden Jeusu Christi vertooght ende ghespeelt op het Aalstersche lauwer tonneel der Cathrinisten binnen Aalst int jaar 1681. 1681
020190 - Frederik Cornelis de Coninck: Op den reghel Bedwonghen liefde baert veel onrust’, leet en’ pijn: Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn. 1635
020200 - Frederik Cornelis de Coninck: Herdersche ongestadicheyt. 1638
020210 - Frederik Cornelis de Coninck: Op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: // Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch. 1636
020220 - [Frederik Cornelis de Coninck]: Liefdens behendicheyt. 1638
020230 - Th. de Coningh: Onderganck van de monarchye der Persen, ende het rampsaligh eynde van Darius, haer-luyder Coningh. 1635
020240 - [Thomas de Coningh] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Blindemannetje. 1739
020250 - [Thomas de Coningh] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Blindemannetje. 1765
020260 - [Thomas de Coningh] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vakantie. 1707
020270 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): De Mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1782
020280 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): De Mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1781a o
020290 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): De Mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1781b o
020300 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): De Mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1781c o
020310 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): De Mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. Met vervolg en tweede vervolg of slot. 1782
020320 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): Tweede vervolg of slot op het toneelspel De mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1782
020330 - A. Contraduc (Phil. Verbruggen): Vervolg van De mof meesterknegt, of de vader met zijn zeeven dochters. 1781
020340 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams Auffgang. 1649 ca.
020350 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams wtganck. 1575
020360 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams wtgang. 1583
020370 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams wtgancg. 1603
020380 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams uytgangh. 1621
020390 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Abrahams vytganck. 1630
020400 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie vande blinde voor Jericho. 1582
020410 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie van de Blinde voor Jericho. Eerst gedruckt tot Haerlem, door Ant. Ketel, int jaer ons Heeren 1582. 1603
020420 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie van de Blinde voor Jericho. 1630
020430 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Vanden bruydt Christi. 1582
020440 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Tweede Comedie. Vande Egypsche vroeyvrouwen. 1582
020450 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie van Jsrael. Vertonende Jsraels zonden, straffinghe, belydinghe, ghebedt, beteringhe ende verlossinghe, uyt het thiende capit. Judicum. 1590
020460 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie van Israel. Vertonende Israels zonden, straffinghe, belydinghe, ghebedt, beteringhe ende verlossinghe [...] 1630
020470 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie van lief en leedt. 1582
020480 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Der maeghdekens Schole. 1630
020490 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Comedie, vande rijckeman. Over lange jaren in rijme gestelt. 1582
020500 - Dirck Volckertsz. Coornhert: T’roerspel vande kettersche werelt, die metten lippen den God des Hemels, maar metter herten t’gheldt; des werelts God; dient ende eert. 1590
020510 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Vanden thien maeghden. 1630
020520 - Dirck Volckertsz. Coornhert: Vierschare. 1630
020530 - Denis Coppée: L’execrable assassinat perpetré par les ianissaires en la personne du sultan Osman empereur de Constantinople, avec la mort de ses plus favoris. 1623
020540 - Denis Coppée: Miracle de Nostre Dame de Cambron arrivé en l'an 1326, le 8 avril, représenté en la présente Action, faicte par D. C. à l'honneur de la glorieuse Mère de Diev. 1647
020550 - Denis Coppée: Tragedie de S. Lambert patron de Liège dediée à Son Alteze Serenissime, par Denis Coppee Huitois. 1624
020560 - Denis Coppée: La sanglante bataille d'entre les imperiaux et bohèmes donnee au parc de l'estoille La reddition de Prague et ensemble l'origine du trouble de Boheme. 1624
020570 - Denis Coppée: La tres-saincte et admirable vie de madame saincte Aldegonde patrone de Mavbevge. 1622
020580 - Lucas Cornelijssz: Dat spul van Palmen. 1556 ca.
020590 - J.W. van Cortenberghe (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): Claudine van Florian. 1801
020600 - [Anna Corver-van Hattum] (naar het Frans van Françoise d’Issembourg d’Happoncourt de Graffigny): Cénie. 1760
020610 - Gerrit Corver: Raad als gy kunt. 1799 ca.
020620 - Marten Corver (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De jonge Africaansche dogter of juffer. 1770
020630 - Marten Corver (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De jonge indiaane. 1770 ca.
020640 - Marten Corver (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De jonge indiaane. 1781
020650 - Jan Cos: Rampzalige arghlistigheit. 1663
020660 - Adriaan Cosijns: Maria Stuart. 1690 ca.
020670 - La Coste de Mézière: Le connoisseur 1766
020680 - Samuel Coster: Duytsche Academi, tot Amsterdam gespeelt. 1619
020690 - Samuel Coster: Ghezelschap der goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo, vader en voeder van consten en constenaren, met eenighe en eerste Nederduytsche Academie, verzaemt op den eersten dach der Oegst-maent, in’t eerste jaer der stichtinghe. 1618
020700 - Samuel Coster: Iphigenia. 1617b v
020710 - Samuel Coster: Iphigenia. 1617a v
020720 - Samuel Coster: Iphigenia. 1626
020730 - Samuel Coster: Iphigenia. 1630a o
020740 - Samuel Coster: Iphigenia. 1630b o
020750 - Samuel Coster: Iphigenia. 1631
020760 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1619
020761 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1619
020770 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1627
020780 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1634a d
020781 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1634b d
020790 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Isabella. 1644
020800 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Italiaans van Onbekend): Isabella. 1666
020810 - [Samuel Coster]: Itys. 1615
020820 - Samuel Coster: Ithys. 1618
020830 - Samuel Coster: Ithys. 1619
020840 - Samuel Coster: Ithys. 1643
020850 - Samuel Coster: Kallefs-val. 1628
020860 - Samuel Coster: Korte verklaringh van de ses eerste vertoningen, gedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige Vrede, door last der E.E. Heeren Burgemeesteren, t’Amsterdam op de markt vertoont, den 5 Junij 1648. 1648 ca.
020870 - Samuel Coster: Korte verklaring vande ses eerste vertoningen, gedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige Vrede, den 5 Junij 1648. 1648a v
020880 - Samuel Coster: Korte verklaringh van de ses eerste vertoningen, gedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige Vrede, door last der E E Heeren Burgemeesteren, t’Amsterdam op de markt vertoont, zyn den 5 Junij 1648. 1648b v
020890 - Samuel Coster: Korte verklaring van de zes eerste vertooningen, gedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige Vreede. 1649
020900 - Samuel Coster: Korte verklaring van de zes eerste vertooningen, gedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige Vreede. 1649 ca.
020910 - Samuel Coster: Niemant ghenoemt, niemant gheblameert. 1620
020920 - Samuel Coster: Polyxena. 1619
020930 - Samuel Coster: Polyxena. 1630
020940 - Samuel Coster: Polyxena. 1644
020950 - [Samuel Coster]: Een boertighe clucht, ofte een tafel-spel van twee personagien, te weten, een quacksalver met zijn knecht. 1615
020960 - [Samuel Coster]: Spel vande Rijcke-Man. 1615
020970 - Samuel Coster: Rycke-man. 1621
020980 - Samuel Coster: Boere-klvcht, van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen. 1627
020990 - Samuel Coster: Boere-klucht, van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen. 1633a v
021000 - Samuel Coster: Boere-klucht, van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen. 1633b v
021010 - Samuel Coster: Boere-klucht, van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen. 1642
021020 - Samuel Coster: Boere-klucht, van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen. 1663
021030 - [Samuel Coster]: Spel van Tiisken vander Schilden. 1613
021040 - [Samuel Coster]: Spel van Tiisken vander Schilden. 1615
021050 - [Samuel Coster]: Spel van Tiisken vander Schilden. 1642
021060 - [Samuel Coster]: Verthooninghen, ghedaan by die vande Nederduytsche Academi. Door bevel van de E. Heeren deser Stede Amsterdam: tot onthaal van zyne Koninglijcke Majesteyt van Bohemen. In ’t iaar 1621, den 6 Iunij. 1621
021070 - Samuel Coster: Vertoninghen, tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie op den inkomste van zijn Excellentie Maurits Prince van Orangien, &c. 1618a o
021080 - [Samuel Coster]: Vertoninghen tot Amsterdam ghedaan, op den inkomste van zijn Excellentie, Maurits, prince van Orangien, &c. 1618b o
021090 - Jac. Crabbe d’Jong: Palmire en Claudianes ware liefde, of, val van Galerio. 1661
021100 - Pieter Jacobus Crespyn: Lyden ende dood van Jesus Christus. 1786
021110 - J. van Crimpen: Naspel op Pindus. 1701
021120 - Petrus Jacobus Crispyn: Leven ende dood van den H. Marculphus. 1777
021130 - Pieter Jacob Crispyn: Dood van St. Markoen. 1777 ca.
021140 - Pieter Jacob Crispyn: Godfried van Bouillon. 1770 ca.
021150 - Pieter Jacob Crispyn: Leven en Doot van den Heyligen Anna. 1774 ca.
021160 - Pieter Jacob Crispyn: Leven van den Heyligen Marculphus. 1777 ca.
021170 - Pieter Jacob Crispyn: De nederlaege der Turcken; door de glorieuse waepenen van den segen-praelenden Roomschen Keyser Aquilonius Cesar. 1779
021180 - Pieter Jacob Crispyn: Den rampsaligen ondergank van Solimanus Keyser der Turcken. Als mede het beleg, ende ontset van Constantinopelen; en het veroveren der stadt Niceen en Bythinien. Als ook den oorlog, en het traktaet van vrede in Griecken; met het verlossen van het Heilig Land en stadt Jerusalem uyt de vreede dwingelandye van den vreeden Solimanus, door de gezegende waepens van Godefriedus de Bullion. 1770
021190 - Pieter Jacob Crispyn: Bley-eyndig treur-spel van den triumphanten Roomschen Keyser Aquilonius, den welcken zegen-praelt over de Turcken. 1753
021200 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Ioseph. 1536
021210 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1537a
021220 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1537b
021230 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1537c
021240 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1537d
021250 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1538
021260 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1539
021270 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1540
021280 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1541
021290 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1542
021300 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1546a d
021310 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1546b d
021320 - Cornelius Crocus: Ioseph. 1547a d
021330 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph 1547b d
021340 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1548
021350 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph, ad Christianae iuventutis institutionem, iuxta locus inventionis, veteremque artem nunc primum et scripta, et edita. 1549
021360 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph, ad Christianae iuventutis institutionem, iuxta locus inventionis, veteremque artem nunc primum et scripta, et edita. 1567
021370 - Cornelius Crocus: Comoedia sacra cui titulus Joseph. 1613
021380 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De belachchelyke hoofsche juffers. 1685a v
021390 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De belachchelyke hoofsche juffers. 1685b v
021400 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De belachchelyke hoofsche juffers 1753a o
021410 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De belachchelyke hoofsche juffers 1753b o
021420 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1685
021430 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1717
021440 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1731a v
021450 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1731b v
021470 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1747
021480 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Claude la Rose, sieur de Rosimond): De gewaande advocaat. 1785
021490 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke. 1686a
021500 - [Pieter de la Croix]: De ingebeelde zieke. 1686b
021510 - Pieter de la Croix: De ingebeelde zieke. 1686c
021520 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke. 1715
021530 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke. 1732
021540 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke. 1760
021550 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De ingebeelde zieke. 1786
021560 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1685a v
021570 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1685b v
021580 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1715
021590 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1738a v
021600 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1738b v
021610 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, medicyn. 1784
021620 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, muzikant. 1685
021630 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, muzikant. 1727
021640 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): Krispyn, muzikant. 1739
021650 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Onbekend): De meid juffrouw. 1685
021660 - Pieter de la Croix (naar het Frans van Onbekend): De meydt joufvrouw, getranslateerd uyt de werken van Mollière. 1735 ca.
021670 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Onbekend): De meid juffrouw. 1739
021680 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert, naar Tirso de Molina): De minnenydige van haar selve. 1678a d
021690 - Pieter de la Croix (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert, naar Tirso de Molina): De minnenijdige van haar zelve. 1678b d
021700 - Pieter de la Croix (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De minnenijdige, van haar zelve. 1679
021710 - Pieter de la Croix (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De minnenydige, van haar zelve. 1725
021720 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De schynheilige. Zynde het gevolg van de blyspeelen, genaamt: Het gedwongen huwelyk, en Lubbert Lubbertsz. 1686
021730 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw. 1685
021740 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw. 1732a v
021750 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw 1732b v
021760 - [Pieter de la Croix] (naar het Frans van Noël Le Breton, sieur d’Hauteroche): De vermakelyke rouw. 1781
021770 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): So saen als dit voorseyde tafelspel was volspeelt, begonste die spelieden haer instrumenten, en die sanghers haer lippen te ruren, ende souden melodieuselijck gespeelt hebben, en hadden die twee personagien die dese naevolghende dialogue speelden, tselue niet beledt ghehadt, die in deser manieren begonsten te spreken, als hier naer volght. 1579
021780 - Cornelis Crul: Absurda dat is, vremdt bescheet. Twee doove personagien, wt Colloquia Erasmi Roterodammi. 1599 ca.
021781 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt. 1611
021790 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert. 1611
021800 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): Funus, dat is: het lijck. 1611
021810 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): Dialogus van dry personagien. Den meester. Den knecht. Den Coopman, ende synen vrient. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam. 1611
021820 - Cornelis Crul (naar het Latijn van Desiderius Erasmus): Dronckaert die wonder siet. 1611
021830 - Cornelis Crul: Tafel-spel van een dronkaert die by hemseluen spreect meynende dat hy wonder siet. 1599 ca.
021831 - Cornelis Crul: Tafel-spel van een dronckaert die by hemselven spreect meynende dat hy wonder siet. 1600
021840 - Aquila Cruso: Euribates Pseudomagnus. 1615 ca.
021850 - Cornelis van der Cruyssen: Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden. 1642
021860 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Eust. Le Noble): Ezopus. 1697a v
021870 - Simon van der Cruyssen (naar het Frans van Eust. Le Noble): Ezopus. 1697b v
021880 - Simon van der Cruyssen (naar Eust. Le Noble): Ezopus. 1697c v
021890 - Simon van der Cruyssen: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eyland Barataria. 1681
021900 - Simon van der Cruyssen: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eiland Barataria. 1694
021910 - Simon van der Cruyssen: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eiland Barataria. 1709a v
021920 - [Simon van der Cruyssen]: Het gouvernement van Sanche Panche, op het eiland Barataria. 1709b v
021930 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): Otho, met de dood van Galba, keizer van Romen. 1695
021940 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): De waarschynelyke tovery. 1691
021950 - [Simon van der Cruyssen] (naar het Frans van Pierre Corneille): De waarschynelyke tovery. 1729
021960 - Petrus Cunaeus: Dido. 1620 ca.
021970 - Joan Christ. Cuno (naar het Italiaans van Pietro Antonio Domenico Buonaventura Metastasio): Isaak, of de afschaduwing des Heilands. 1765 ca.
021980 - J.W. Curten (naar het Duits van Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg): De huisvader. 1790
021990 - J.W. Curten (naar het Duits van Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg): De huisvader. 1794
022000 - Martinus du Cygne S.J.: Codrillos. 1679
022010 - Martinus du Cygne S.J.: Dormientes. 1679
022020 - Martinus du Cygne S.J.: Dos. 1679
022030 - Martinus du Cygne S.J.: Fernandes. 1679
022040 - Martinus du Cygne S.J.: Franciscanus. 1679
022050 - Martinus du Cygne S.J.: Gemma. 1679
022060 - Martinus du Cygne S.J.: Gymnasium. 1679
022070 - Martinus du Cygne S.J.: Lytrum. 1679
022080 - Martinus du Cygne S.J.: Marsupium. 1679
022090 - Martinus du Cygne S.J.: Prandium. 1679
022100 - Martinus du Cygne S.J.: Sepultus. 1679
022110 - Martinus du Cygne S.J.: Villicus. 1679
022120 - D.P.R.: De bekeerde lichtmis, of roskam voor alle bedelaars: die zig gebrekkelyk vertoonen, en niet gebrekkelyk zyn. 1736
022130 - D.P.R.: Het leven der hedendaagsche snoepers, of goetkoop-wyndrinkers. 1736
022140 - D.V.A.: Christelyke tragedie genaamt den Koopman, ofte het oordeel. Waarin de hoofdstukken der Gereformeerde en der Roomsche religiën, onpartydig en na waarheid worden voor oogen gestelt, [...] 1735 ca.
022150 - D.V.B.: De gewaande Chinaas-vaarder, of ’t onteerde weeutje ge-eerd. 1735
022160 - D.V.L.: De doorlugte voorbeelden der ouden. 1724
022170 - Jan van Daalen: Klucht van de aerdige Colicoquelle. 1654
022180 - Jan van Daalen: D’aardige Colicoquelle. 1668
022190 - Jan van Daalen: D’aardige Colicoquelle. 1669
022200 - Jan van Daalen: Klucht van de jaloursze jonkker. 1654
022210 - Jan van Daalen: Klucht van de ialoursze jonkker. 1657
022220 - Jan van Daalen: Klucht van de ialoursze jonkker. 1660
022230 - Jan van Daalen: De jalourse jonker. 1737
022240 - Jan van Daalen: Klucht van de kale edelman. 1657a v
022250 - Jan van Daalen: Klucht van de kale edelman. 1657b v
022260 - Jan van Daalen: De klucht van de kale edelman. 1679
022270 - Jan van Daalen: De kale edelman. 1737
022280 - Melchior van Daelhem: Willecom aenden prince Ferdinandus. 1614
022290 - Hendr. [of: D.] van Damme: De onverliefde minnaar. 1728
022300 - Isaacus van Damme (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Amphitrvo. 1617
022310 - Isaacus van Damme (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): M. Accii Plavti Amphitrvo. Overgheset in de Nederduytsche tale. 1635
022320 - P.C. van Damme: Iustus en Trugona. Gespeelt op de Rijper kamer De Witte Rose. 1633
022330 - D. Dannoot: Aller wonderheden wonderen schat oft mirakel der mirakelen. 1670
022340 - D. Dannoot: ALLer WonDerheDen, WonDeren sChat, oft mirakel der mirakelen, geschiet in 1370, binnen Brussel. 1720
022350 - D. Dannoot: Davit ende Urias. 1677 ca.
022360 - D. Dannoot: De H. Roomsche kerck triompheert door de wapenen van Leopoldus I, onder t’ belijdt van Maximiliaan Emanuel ende Carel van Lorynen. 1697
022370 - Joannes David: Occasio arrepta neglecta, Huius commoda, illius incommoda 1605
022380 - Joannes David: Poesis tacens, pictura loquens, quibus occasio arrepta neglecta delineatur : formis aeneis Danielis Manassee. 1630
022390 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper. 1652
022400 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper. 1656
022410 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper. 1659
022420 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper. 1702
022430 - Jeremias de Decker (naar het Latijn van George Buchanan): Baptistes of Dooper. 1726
022440 - Demokritophilus: De inënting. 1768
022450 - [Philippe Néricault Destouches]: Le philosophe marié ou le mari honteux de l’être 1727
022460 - [Jan van Diest]: Een comedia ofte spel van Homulus, daer in bethoont wert, wat loon dat de sonde geeft naemelijck de doot, ende hoe den mensche dan alle creatueren verlaten, alleene zyn deucht staet hem daer bij. 1557 ca.
022470 - Jan van Diest: Een comedia ofte spel van Homulus, daer in betoont werdt, wat loon dat de sonde gheeft, namelijck de doot, ende hoe den mensch van alle creatueren verlaten werdt, alleene sijne deucht staet hem daer by. 1633
022480 - Jan van Diest: Een comedia ofte spel van Homulus, daer in betoont werdt, wat loon dat de sonde gheeft, namelijck de doot, ende hoe den mensch van alle creatueren verlaten werdt, alleene sijne deucht staet hem daer by. 1656
022490 - [Jan van Diest]: Een comedia ofte spel van Homulus, daer in betoont werdt, wat loon dat de sonde gheeft, namelijck de doot, ende hoe den mensch van alle creatueren verlaten werdt, alleene sijne deucht staet hem daer by. 1661 [1656!]
022500 - [Jan van Diest]: Een comedie of spel van Homulus, daer in getoond werdt, wat loon dat de sonde geeft, [...] 1670 ca.
022510 - Jan van Diest: Een comedie, ofte spel van Homulus, daer in betoont werdt, wat loon dat de sonde geeft, namelijk de doot, ende hoe den mensche van alle creaturen verlaten werdt, alleene sijne deucht staet hem daer by. 1701
022520 - Jacob van Dijk: De verlossinge van Israel uit Egipte. 1791
022530 - [Johannes van Dijk] (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Euphemia, of de triomf van den godsdienst. 1769
022540 - Johannes van Dijk (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): De rampzalige gelieven, of de graaf van Comminge. 1773
022550 - Johannes van Dijk (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): De rampzalige gelieven, of de graaf van Comminge. 1778
022560 - J. van Dinteren: De gelukte vrouwelist, of de bedroge minnaar. 1722
022570 - Jeugd van Dixmuide: Sulcken leven, sulcken doodt, ofte Nero 1652
022580 - A. Dobbe: Der drie edelen vrijagie na Dorinde. 1730 ca.
022590 - Raphael Doekers: Idonia dogter van Lotharius, Koning van Vranckryk ende Liederick De Buck, eersten forestier van Vlaenderen. 1801
022600 - Jacob van der Does: Het houwelyck tussen Aeneas ende Lavinia. 1663
022610 - Jacob van der Does: Tragedie, ofte ongeluckige liefde van de koninginne Dido. 1661
022620 - Jacob van der Does: Tragedie ofte ongelukkige liefde van de koninginne Dido, [...] 1662
022630 - Jacob van der Does: Tragedie, ofte ongeluckige liefde van de koninginne Dido. 1663
022640 - Jacob van der Does: Tragedie, ofte ongeluckige liefde van de koninginne Dido. 1674
022650 - Jacob van der Does: Tragedie, ofte ongelukkige liefde van de koninginne Dido. 1697
022660 - Johan vanvan Doesburg (naar het Frans van Pierre Corneille): Theodore, maegt en martelares 1715
022670 - [Catharina Maria Doll Egges] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De graaf van Bourgondiën. 1798
022680 - [Catharina Maria Doll Egges] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): La Peyrouse. 1798
022690 - Catharina Maria Doll Egges (naar August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): La Peyrouse. 1799 ca.
022700 - [Catharina Maria Doll Egges] (naar het Frans van Onbekend): De weldadige Zwitzer. 1798
022710 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Gaspard Abeille): Argelia, koninginne van Thessalien. Onder de zinspreuk Gloria tribuit doctrina. 1713
022720 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Philippe Quinault): Atys en Sangarida. 1723
022730 - [Guillaume Toussaint Domis]: De buitensporige waard. 1713
022740 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Joseph François Duché de Vancy): Cephalus en Prokris 1710
022750 - Guillaume Toussaint Domis (naar het Frans van Thomas Corneille): Don Bertran de Cigarral. 1712
022760 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Onbekend): Het dronkemans testament, of de uitvaart van meester Andries. 1720
022770 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Madeleine Angélique Poisson, Dame Gabriel de Gomez): Habis, of de vernietigde wraakgierigheid. 1718
022780 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar Jean de la Chapelle): Telephon, koning van Messene. 1707a v
022790 - [Guillaume Toussaint Domis] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): Telephon, koning van Messene. 1707b v
022800 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waar op de vertooningen in ’t blyeindend treur-spel van ’t Belegh en ontzet van Leyden, vertoont worden. 1670a v
022810 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van’t tooneel [...] in’t [...] Belegh en ontzet van Leyden. 1670b v
022820 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer op de vertooningen van ’t Belegh en ontzet van Leyden vertoont worden. Met de verklaringen der zelver zinnebeelden. 1682a d
022830 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer op de vertoningen in ’t bly-eyndend Treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden. 1682b d
022840 - Tobias van Domselaer: Beschrijving der sieraden vertoningen beleg en ontzet van Leiden. 1686
022850 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraden van ’t tooneel, (en de vertooningen) van 't Belegh en ontzet van Leyden [...] 1706
022860 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraaden van het tooneel, met de verklaaring derzelver zinnebeelden en vertooningen, in het beleg en ontzet van Leyden. 1729 ca.
022870 - [Tobias van Domselaer]: Beschryving der sieraaden van het tooneel, met de verklaaring derzelver zinnebeelden, en vertooningen in het beleg en ontzet van Leyden. 1729a v
022880 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraaden van het tooneel, met de verklaaring derzelver zinnebeelden en vertooningen, in het Beleg en ontzet van Leiden. 1729b v
022890 - Tobias van Domselaer: Beschryving der sieraaden van het tooneel, met de verklaaring derzelver zinnebeelden en vertooningen, in het beleg en ontzet van Leyden. 1729c v
022900 - Alexander Donatus S.J.: Suevia. 1634
022910 - Donysius Petavius Aurelianensis e Societate Iesu: Carthaginienses Tragoedia. 1634
022920 - Donysius Petavius Aurelianensis e Societate Iesu: Sisaras. 1634
022930 - Donysius Petavius Aurelianensis e Societate Iesu: Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Jesu Usthazanes. 1634
022940 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Bernard Joseph Saurin): Béverly of de gevolgen der speelzucht. 1781
022950 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Bernard Joseph Saurin): Beverley, of de gevolgen der speelzucht. 1785
022960 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Bernard Joseph Saurin): Beverley, of de gevolgen der speelzucht. 1800
022970 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gaston en Bayard. 1785
022980 - Jan Gerard Doornik: Gaston en Bayard. 1786
022990 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gaston en Bayard. 1788
023000 - Jan Gerard Doornik: De graaf van Sternfeld. 1791
023010 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson): De oude vryer. 1791
023020 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Pedro de wreede, koning van Kastiliën. 1788
023030 - Jan Gerard Doornik: Pedro de wreede, koning van Kastiliën. 1789
023040 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Timoleon. 1796
023050 - Jan Gerard Doornik (naar het Frans van Louis Anseaume): Het verloren lam. 1783
023060 - Reynier Dorema de Vries: Het aerdig juffertje. 1758 ca.
023070 - Reynier Dorema de Vries: Aerdige reyse van Mr. Simon, na madamme Vuylendreta. 1740 ca.
023080 - Reynier Dorema de Vries: Calandryn, of de man in baarens nood. 1739
023090 - Reynier Dorema de Vries: Paris en Aenone. 1747
023091 - Reynier Dorema de Vries: De regter van Florentiae. 1740 ca.
023100 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1536
023101 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1537
023102 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1539
023103 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1538
023104 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1546
023105 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1540
023106 - Christianus Ischyrius (Christiaen Stercken): Homulus Petri Diesthemii. 1541
023110 - Peter Dorland van Diest: Homulus. 1537
023111 - Peter Dorland van Diest: Homulus. 1538
023120 - Peter Dorland van Diest: Spieghel der salicheyt van Elckerlijck. 1495 ca.
023130 - Peter Dorland van Diest: Spieghel der salicheyt van Elckerlijck. 1499 ca.
023140 - Peter Dorland van Diest: Spieghel der salicheyt van Elckerlijck. 1500 ca.
023150 - Peter Dorland van Diest: Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc. Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht gode rekeninghe te doen. 1520 ca.
023160 - Peter Dorland van Diest: Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijck Hoe dat Elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen. 1525 ca.
023170 - Dorlandus: Homulus. 1599 ca.
023171 - Martinus Dorpius: Toevoegingen bij Plautus’ Aulularia. 1514
023180 - Jac. Cornelisz. van Dorsten: Lucidamor en Fluria. 1633
023190 - [B. Douwes] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De fabrikeur van Londen. 1775
023200 - Jan Droomers: Idonea, dochter van Lotharius konink van Vrankryk en Liederyk de Buk eersten forestier van Vlaenderen 1696
023201 - Jan Droomers: Idonea, dochter van Lotharius en Liederik de Buck. 1720 ca.
023220 - Jan Droomers: Idonea, dochter van Lotharius, koning van Vrankryk, en Liederik de Buck, eersten forestier van Vlaenderen. 1780 ca.
023230 - Jan Droomers: Idonea, dogter van Lotharius, koning van Vrankryk, en Liederik de Buck, eersten forestier van Vlaenderen. 1800 ca.
023240 - Jan Droomers: Idonea, dochter van Lotharius, koning van Vrankryk, en Liederik de Buck, eersten forestier van Vlaenderen. 1800 ca.
023250 - Jan Droomers: Idonea, dochter van Lotharius, koning van Vrankryk, en Liederik de Buck, eersten forestier van Vlaenderen. 1800 ca.
023260 - Jan Droomers: De langh gewenste vrede-vreught en het heyligh gedencke van ’t H. Bloed J. Christus. 1698
023270 - Coenraet Droste: Achmet. 1708
023280 - Coenraet Droste: Adonias. 1714
023290 - Coenraet Droste: Agiatis. 1707
023300 - Coenraet Droste: Althea. 1710
023310 - Coenraet Droste: Aristodemus. 1714
023320 - Coenraet Droste: Arsinoë. 1707
023330 - Coenraet Droste: Floris de vyfde van die naem, graaf van Hollandt &c. 1714
023340 - Coenraet Droste: De Haegsche kermis. 1710
023350 - [Coenraet Droste]: De Haagse kermis, [...] 2e druk vermeerdert met versierselen en tusschespellen op tenten, kramen en kermis spullen. 1712 ca.
023360 - Coenraet Droste: De Haegsche kermis. 1761
023370 - Coenraet Droste: De Haegsche kermis. 1765 ca.
023380 - Coenraet Droste: Mariamne. 1714
023390 - Coenraet Droste: De minne-nydt. 1712
023400 - Coenraet Droste: De neus-wys. 1709
023410 - Coenraet Droste: Olympias. 1714
023420 - Coenraet Droste: Themistocles. 1707
023430 - Coenraet Droste: Theseus. 1714
023440 - Coenraet Droste: Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. 1710
023450 - Coenraet Droste: De weer-haen. 1714 ca.
023460 - Guilielmus Druraeus: Alfredus. 1620
023470 - Guilielmus Druraeus: Alfredus. 1628
023480 - Guilielmus Druraeus: Alfredus. 1641
023490 - Guilielmus Druraeus: Mors. 1620
023500 - Guilielmus Druraeus: Mors. 1628
023510 - Guilielmus Druraeus: Mors. 1641
023520 - Guilielmus Druraeus: Reparatus. 1628
023530 - Guilielmus Druraeus: Reparatus. 1641
023540 - Jacobus Duarte: Weerdigen gunsteling. 1685 ca.
023550 - Pieter Dubbels (naar het Frans van Isaac de Benserade): D’hoogmoedige prins, of gelukkige staat-zugt. 1655
023560 - Pieter Dubbels (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De krooning van Darius. 1651
023570 - Pieter Dubbels (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De krooning van Darius. 1666
023580 - Pieter Dubbels (naar het Frans van Philippe Quinault): Tooneelspel zonder tooneelspel. 1671
023590 - Pieter Dubbels (naar het Frans van Alain le Métel d’Ouville): De verraderijen van Arbiran. 1668
023600 - Pieter Dubbels (naar het Frans van Alain le Métel d’Ouville): De verraderijen van Arbiran. 1671
023610 - Frederik Duim: Alexander en Artemize. 1751
023620 - Frederik Duim: De beraamde moort op Maurits, prins van Oranje. Door de zoonen van Joan van Oldenbarnevelt. Met de strafoeffeninge der mede-plichtigen. 1745
023630 - Frederik Duim: De beraamde moort op Maurits, prins van Oranje. Door de zoonen van Joan van Oldenbarnevelt. 1760
023640 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. 1744 ca.
023650 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Gedrukt voor den autheur [...] 1744a o
023660 - Frederik Duim: De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Gedrukt voor den autheur. 1744b o
023670 - Frederik Duim: De doodt van Achilles. 1745
023680 - [Frederik Duim]: De gemartelde deugt binnen Thorn. 1728
023690 - Frederik Duim: Het hondertjaarige jubilée, wegens het stichten van den Amsterdamsche Schouwburg. 1738
023700 - Frederik Duim: Huig de Groot in ’t hof van Zweeden. 1742
023710 - Frederik Duim: Huig de Groot in ’t hof van Zweeden. 1760
023720 - Frederik Duim: Huig de Groot te Delft. 1743
023730 - Frederik Duim: Huig de Groot te Delft. 1760
023740 - Frederik Duim: Huig de Groot te Rostok. 1742
023750 - Frederik Duim: Huig de Groot te Rostok. 1760
023760 - Frederik Duim: Juba en Silene, of bedwonge minne en wraake. 1744
023770 - Frederik Duim: De kwynende vryheit herstelt, in het eilant Vryekeur. 1749
023780 - Frederik Duim: Het leven verwekt in den doode 1745
023790 - Frederik Duim: Menalippe; of, de bevechter van zich zelve. 1743
023800 - Frederik Duim: Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en Huig de Groot. 1745
023810 - Frederik Duim: Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets, en Huig de Groot. 1760
023820 - Frederik Duim: De Siciliaansche vespers, of, gestrenge wraakoeffeninge, wegens ’t onthalzen van Konradyn, koning der beide Sicilien, en Fredrik, aarts-hertog van Oostenryk. 1743
023830 - Frederik Duim: Vertooningen naa het laatste Bedryf [van De gemartelde deugt binnen Thorn]. 1728
023840 - Frederik Duim: Vertooningen voor ’t eerste Bedryf [van De gemartelde deugt binnen Thorn]. 1728
023850 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein. 1742
023860 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein. 1746
023870 - Frederik Duim: De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein. 1760
023880 - Frederik Duim: Voorspel bij: Kwynende vryheit herstelt, in het eilant Vryekeur. 1749
023890 - Frederik Duim (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, bekeerde Turkinne. Het Fransche, van den Heere De Voltaire, naar de Duitsche vertalinge, niet gevolgt om redenen in het Berecht gemelt. Hier nevens de Ontmaskerden Amstelophilus; naar de vertalinge van den naamlozen Schryver, en Philomusus. Met eenige aanmerkingen op het befaamde eeuwgetyde. 1738 ca.
023900 - G. Andr. Duircants (Duyrkants): Klvcht, van licht-hartighe Ioosje. 1632 ca.
023910 - G. Andr. Duircants (Duyrkants): Sistiliaen. 1628
023920 - G. Andr. Duircants (Duyrkants): Violense. 1632
023930 - Gerrit van Dulken: Don Diego. 1713
023940 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer. 1714
023950 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer. 1718
023960 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer. 1735a o
023970 - Gerrit van Dulken: De meid, kaptein, schutter en tamboer. 1735b o
023980 - K. van Dulkenraad (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim of de zegepralende ouderliefde. 1778
023990 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1653
024000 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1661
024010 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t Bedrooge betrouwen. 1663
024020 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1669
024030 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1679
024040 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1685
024050 - Joan Dullaart (naar het Spaans van Diego Ximénez de Enciso): Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen. 1713
024060 - Joan Dullaart (naar het Frans van Raymond Poisson): Flavio en Juliette, of de getemde dartelheid. 1679
024070 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenie in Aulis. 1679
024080 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenie in Aulis. 1682
024090 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenie in Aulis. 1697a v
024100 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenie in Aulis. 1697b v
024110 - Joan Dullaart: Jan van Leiden en Barent Knipperdolling, of oproer binnen Munster. 1660
024120 - Joan Dullaart: Jan van Leiden, en Barent Knipperdolling, of oproer binnen Munster. 1662
024130 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampzalige majesteyt. 1652
024140 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1653
024150 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1660
024160 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1662
024170 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1663
024180 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1669
024190 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1676
024200 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1678
024210 - Joan Dullaart: Karel Stuart, of rampsalige majesteyt. 1706
024220 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Mitridates, koningk van Pontus. 1679
024230 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1670 ca.
024240 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1672 ca.
024250 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1672a v
024260 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1672b v
024270 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontydigen loskop. 1692
024280 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1700 ca.
024290 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1728 ca.
024300 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1732
024310 - Joan Dullaart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Oratyn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. 1767
024320 - Joan Dullaart (naar het Frans van Gillet de La Tessonnerie): De regeerkunst, of wyze leermeester. 1667
024330 - Joan Dullaart: De stantvastige princes, of bedrooge stiefmoeder. 1669
024340 - Johan Jacob Dusterhoop: Amor en Psyche. By gelegenheid van het zeer gelukkig huwelyk haarer koninglyke hoogheid de princes Frederica Sophia Wilhelmina van Pruissen met Wilhelm den Vyfden, prins van Oranje en Nassau, erfstadhouder der vereenigde Nederlanden, geëxecuteerd. 1767
024350 - Johan Jacob Dusterhoop (naar het Frans van Alexandre Guillaume Mouslier de Moissy): Belisarius. 1769
024360 - [Joannes Duyf]: De nederlaag van Xerxes, koning van Persie. 1717a v
024370 - [Joannes Duyf]: De nederlaag van Xerxes, koning van Persie. 1717b v
024380 - Jacob Duym: Belegheringhe der Stadt Antwerpen, by den Prince van Parma uyt crachte van sijne conincklijcke Majesteyt van Hispaignen, in den jaere 1584. Mitsgaders, het droevich overgaen der selver Stadt. 1606
024390 - Jacob Duym: Benovde belegheringe der stad Leyden, uyt bevel des machtighen Conincx van Hispaingnen, in den jaere 1574. haer aen-ghedaen. Ende het wonderbaerlijck ontset daer op den derden dagh Octobris 1574 ghevolght. 1606
024400 - Jacob Duym: Benoude belegheringe, der stad Leyden. 1631
024410 - Jacob Duym: Belegerin [sic] der stadt Leyden, door den conincx van Spangien in den jare 1574, ende het wonderbaerlijck ontset op den derden dagh van October 1574. 1634
024420 - Jacob Duym: Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys. Midsgaders t’gene ghebeurt is inden jaere 1600. 1606
024430 - Jacob Duym: De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des casteels van Breda en verlossinghe der Stad. Onder het beleyd van den Hoogh-Gheboren Prins Graeff Mauritz van Nassau, etc. 1606
024440 - Jacob Duym (naar het Latijn van Valerius Maximus): De lieffde. 1599 ca.
024450 - Jacob Duym (naar het Latijn van Daniel Heinsius): Het moordadich stuck van Baltasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen Prince van Oraingnen. 1584. 1606
024460 - Jacob Duym: Een Nassavshce (sic) Perseus, verlosser van Andromeda, ofte de Nederlantsche Maeght. 1606
024470 - Jacob Duym: Den spieghel der eerbaerheyt. 1600
024480 - Jacob Duym: Den spieghel der getrouwicheyt. 1600
024490 - Jacob Duym (naar Valerius Maximus): Den spieghel der liefden. 1600
024500 - Jacob Duym (naar Valerius Maximus): Den spieghel der rechtvoordering. 1600
024510 - Jacob Duym (naar Hieronymus): Den spieghel der reynicheyt, ghenomen uyt den Oudt-vader Hieronymo. 1600
024520 - Jacob Duym (naar het Grieks / Latijn van Homerus / Vergilius): Den spieghel des hoochmoets, wesende Troiades, eensdeels uyt Homero, ende eensdeels uyt Vergilio ghenomen, ende in de ghedaente van een tragedie ghestelt door I. Duym. 1600
024530 - I. Dwinglo: Der gheholpen weesen schvldige dancksegginge. Spelende prologe, dienende opt navolgende spel, [...] Der geholpen weesen schuldighe danksegginge, met een vermaninge aen alle staten van menschen tot vorder liefde. Ghespeelt binnen Schiedam, opten eerste januarij 1604 bij de Roode Roosen. 1604
024540 - I. Dwinglo: Volghen noch andere wercken, die voor en nae de loterye getoont sijn door rhethorices conste, die den gheest verschoont fijn. Om de ghetrouwe handelinge der treckers te ontdecken claerlick is voor de loterye dees prologe ghespeelt openbaerlick. 1604
024550 - I. Dwinglo: Schiedam: spel van sinne in Haarlem 1606. 1607
024560 - E. (naar het Frans van René C. Guilbert de Pixérécourt): Rosa; of, de hermitagie aan de beek. 1802
024570 - E.D.S.M. (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren. 1674
024580 - E.G. (naar het Frans van Naland de Fatonville): Arlequins Fransche bedryven, van de keyser in de maan. Vertoont op het Italiaansche theater, door de Commedianten des Konings tot Parys. 1699
024590 - E.W.G.B.: De gebooren Hollander of geforceerde Henri Quatre met zijn nieuw uitgevondene Engelsche rarekiek, geplaatst in het perk van St. James, vertoonende op de Engelsche oorlogskermis een meenigte staaltjes van Engelsche schelm-stukken gepleegt aan den vroomen Hollanders. Toegeweid aan de heeren Arnoldus Rutgerus Lambertus Koopmans en Petrus Statius. 1699 ca.
024600 - E.W.G.B.: De klagende roofzucht of de beledigde onschuld. 1781
024610 - M. Eberlein (naar het Duits van Stölz): De gestrafte advokaet. 1792
024620 - Gaubier de Barrault (Sulpice Edme): La fausse coquette. 1761
024630 - Constantinus van der Eecke: Bellerophon. 1755
024640 - Constantinus van der Eecke: Bellerophon. [...] Nae ’s mans eygen handschrift. [uitgeg. door J. de Man]. 1784
024650 - Constantinus van der Eecke: Bellerophon. 1800 ca.
024660 - J. van den Eeckhout: Echtbreuk door liefde. 1700 ca.
024670 - [Jacques (Jacobus) van Eekhout]: Wonderlycke bekeeringhe ende kloeckmoedighe martelie van den seer Edelen en H. Martelaer Adrianus door den heydenschen Keyser Maximiliaen groot vervolgher der Christenen. In druck gegeven door Livinus Verkruysse, in ’t jaer 1743. 1743 ca.
024680 - Jan Eellertsz: Menich Mensch en Onversadelijcke Begeerte. 1597
024690 - Govert van der Eembd (naar het Italiaans / Frans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder uyt Arcadien. 1618
024700 - Govert van der Eembd: Haerlemse belegeringh. 1619
024710 - Govert van der Eembd: Nootdorp: spel van sinnen in Vlaardingen 1616. 1617
024720 - Govert van der Eembd: Sophonisba. 1621
024730 - Jac. van Egmont: De timmerman door liefde. 1753
024740 - Jac. van Egmont: De timmerman door liefde. 1758
024750 - Johannes van Ekels: De schoenlapper, of het geleende geweer. 1800 ca.
024760 - Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault): De dood van Cyrus. 1716
024770 - Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault): De doot van Cyrus. 1717
024780 - Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault): De doot van Cyrus. 1724
024790 - Willem den Elger (naar het Frans van Marie Catherine Hortense de Villedieu Desjardins): Manlius. 1699
024800 - Willem den Elger (naar het Frans van Thomas Corneille): Pyrrhus, koning van Epieren. 1698
024810 - [Willem den Elger] (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje. 1698
024820 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje. 1708
024830 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje. 1712 ca.
024840 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje. 1735a v
024850 - Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard): Wagt me voor dat laantje. 1735b v
024860 - Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaar. Kluchtspel, gevolgt naer het Fransche van den heer Dancourt [door A.P.S. [= J. Elias]]. 1730 ca.
024870 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer. 1730a v
024880 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer. 1730b v
024890 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte): Jonker Windbuil, of de driedubbele minnaer. 1786
024900 - Jacob Elias Michielz (naar het Spaans van Onbekend): De onverwagte wedervinding. 1716
024910 - Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn. Kluchtspel. Gevolgd naer het Fransche van den heer De la Font [door A.P.S.]. 1730 ca.
024920 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn. 1730a v
024930 - Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn. 1730b v
024940 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font): De schipbreuk of de lykstaatsie van Krispyn. 1784
024950 - [Jacob Elias Michielz]: De spookende boer. 1715a v
024960 - [Jacob Elias Michielz]: De spookende boer. 1715b v
024970 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Thomas Corneille): De starrekyker by geval. 1721
024980 - [Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): Het verliefde huysgezin. 1730a v
024990 - Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): Het verliefde huysgezin. 1730b v
025000 - Michiel Elias (naar het Frans van Pierre Corneille): Attila, koning der Hunnen. 1685a v
025010 - Michiel Elias: Attila, koning der Hunnen. 1685b v
025020 - [Michiel Elias] (naar het Frans van Pierre Corneille): Attila, koning der Hunnen. 1743
025030 - [Michiel Elias]: De bekeerde dronkaard. 1691a v
025040 - Michiel Elias: De bekeerde dronkaard. 1691b v
025050 - [Michiel Elias]: De ontvoogde vrouw. 1688
025060 - [Michiel Elias]: De ontvoogde vrouw. 1693
025070 - [Michiel Elias]: De ontvoogde vrouw. 1730
025080 - Willem Elias alias Vrancx: Ronsefael. 1548
025090 - Willem Elias alias Vrancx: Een esbatement van Tielebuys, die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen p. Willem Elias. 1548
025091 - Willem Elias alias Vrancx: Een esbatement van Tielebuys, die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen p. Willem Elias. 1548
025100 - Willem Elias alias Vrancx: Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen p. Willem Elias. 1548
025110 - Joannes Elincx: Tooneel der on-gebreydelde liefde. Vertoonende met zege-prael van een blyd’ eynde-spel naer druck geluck, in jaer-tellende vaersen gestelt. Verthoont door de tuchtige const-liefhebbers der redenrycke gulde van St. Jan, geseyt de Peoene op den 22 februarii 1688. 1688
025120 - [Ellerus] (naar het Frans van Thomas Corneille): De dood van Hannibal. 1693
025130 - [Ellerus]: De medevrysters. 1689a v
025140 - [Ellerus]: De medevrysters. 1689b v
025150 - Jan van Elsland: Dronke Brechtje. 1715 ca.
025160 - Jan van Elsland: Dronke Brechtje. 1764
025170 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert. 1720 ca.
025180 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert. 1725 ca.
025190 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert. 1730 ca.
025200 - Jan van Elsland: Dronke Jaap de boer, op het concert. 1731
025210 - Jan van Elsland: Morgenspraak tusschen Jaap en Kees, over den val van Faëton. 1731 ca.
025220 - J.V. Landsle [= Jan van Elsland]: Het lotery leeven. 1710
025230 - Laurens van Elsland: Jan onder de deecken. 1693
025240 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De Amerikaan. 1733
025250 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De Amerikaan. 1756
025260 - Hendrik van Elvervelt: Arlekyn, edelman by geval. 1765 ca.
025270 - Hendrik van Elvervelt: Arlekyn, edelman by geval. 1768
025280 - Hendrik van Elvervelt: Arlequin Tamerlan. 1737a v
025290 - Hendrik van Elvervelt: Arlequin Tamerlan. 1737b v
025300 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier. 1761a v
025310 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier. 1761b v
025320 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier. 1761c v
025330 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier. 1779
025340 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): De bedrogen officier. 1789
025350 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Cicero en Catilina. 1775
025360 - Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon. 1777
025370 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François Regnard): Democritus, of de verliefde filosoof. 1742a v
025380 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François Regnard): Democritus, of de verliefde filosoof. 1742b v
025390 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars. 1734a v
025400 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars 1734b v
025410 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars. 1734c v
025420 - Hendrik van Elvervelt: De drie gebroeders medeminnaars. 1755
025430 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font): De drie gebroeders medeminnaars. 1784
025440 - Hendrik van Elvervelt: Het eiland van verwarring. 1765
025450 - Hendrik van Elvervelt: Het eiland van verwarring. 1765 ca.
025460 - Hendrik van Elvervelt: Het eiland van verwarring. 1780
025470 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend): De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker. 1746a v
025480 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend): De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker. 1746b v
025490 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De glorieus, of de vernederde hoogmoed. 1738
025500 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De glorieus, of de vernederde hoogmoed. 1757a v
025510 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De glorieus, of de vernederde hoogmoed. 1757b v
025520 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François de la Harpe): De Graaf van Warwick. 1765
025530 - Hendrik van Elvervelt: Guaskar en Rosamira. 1765 ca.
025540 - [Hendrik van Elvervelt]: Guaskar en Rosamira. 1766 ca.
025550 - Hendrik van Elvervelt: Guaskar en Rosamira. 1766 ca.
025560 - Hendrik van Elvervelt: Guaskar en Rosamira. 1768
025570 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): Henrik en Pernille. 1758
025580 - Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg): Henrik en Pernille. 1771
025590 - Hendrik van Elvervelt: De herberg. 1765 ca.
025600 - Hendrik van Elvervelt: De herberg. 1768
025610 - Hendrik van Elvervelt: Jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen. 1765 ca.
025620 - Hendrik van Elvervelt: Jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen. 1768
025630 - Hendrik van Elvervelt: Krispyn vry-metselaar. 1772
025640 - Hendrik van Elvervelt: De mislukte onderneming. 1747a v
025650 - Hendrik van Elvervelt: De mislukte onderneming. 1747b v
025660 - Hendrik van Elvervelt (naar het Nederlands van Jan Baptist van Fornenbergh): De ontwapende schildwagt. 1765 ca.
025670 - Hendrik van Elvervelt (naar het Nederlands van Jan Baptist van Fornenbergh): De ontwapende schildwacht. 1768
025680 - Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Gottlieb Konrad Pfeffel): Philemon en Baucis. 1750 ca.
025690 - Hendrik van Elvervelt: De slaapende boer. 1765 ca.
025700 - Hendrik van Elvervelt: De slaapende boer. 1768 ca.
025710 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins. 1773
025720 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins. 1775
025730 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins. 1778
025740 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Denis Diderot): De vader des huisgezins. 1779
025750 - Hendrik van Elvervelt: De vermaakelyke tweegevechten. 1767
025760 - Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Charles Simon Favart): De verstandzoekster. Verçierd met een divertissement van zang en dans. De Fransche opera-comique, La chercheuse d’esprit, meerendeels gevolgd. 1758
025770 - Abraham Elzevier: Krispyn, schildwacht en procureur. 1729
025780 - [Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens]: De arglistige juffer bedroogen, of gevlugte tooneelspeelster agterhaalt. 1724 ca.
025790 - [Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens]: De arglistige juffer bedroogen of gevlugte tooneelspeelster agterhaalt. 1725 ca.
025800 - Kornelis Elzevier (naar het Engels van John Jam. Heidegger): Amadis en Oriane, of proef van stantvastige liefde. 1750 ca.
025810 - Kornelis Elzevier (naar het Engels van John Jam. Heidegger): Amadis en Oriane, of proef van standvastige liefde. 1775 ca.
025820 - [Pieter Elzevier]: De broekdragende vrouw. 1666
025830 - Pieter Elzevier: De broek-dragende vrouw. 1722
025840 - Pieter Elzevier: Klucht van de gestoorde vreught. 1664
025850 - [Pieter Elzevier]: Klucht van Scheele Griet, of gestrafte wellust. 1662
025860 - [Pieter Elzevier] (naar het Frans van Edmé Boursault): De springende dokter. 1666
025870 - Pieter Elzevier (naar het Frans van Edmé Boursault): De springende dokter. 1681
025880 - Franciscus van den Enden (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria 1657
025890 - Nicolaas van Vlooswyk: Philedonius. Tooneelspel vertoont en opgedragen aan de E.E. Heeren burgermeesters en regeerders van Amsterdam, in den doorluchtigen schouwburgh dezer stede, door jonge Latynisten, onder het beleit van Franciscus van den Enden, medicinae dr. 1656 ca.
025900 - Franciscus van den Enden: Philedonius. 1657
025910 - Cornelius van Engelen (naar het Frans van Jean-Louis Aubert): De verbeterde zoon. 1787a v
025920 - Cornelius van Engelen (naar het Frans van Jean-Louis Aubert): De verbeterde zoon. 1787b v
025930 - Cornelius van Engelen (naar het Frans van François Huguet Armand): De edelmoedigen. 1783
025940 - [Roeland van Engelen]: De coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop speelwys verthoont op de Camer van de Gulde van S. Lucas, die men noemt de Violiere binnen Antwerpen. 1703 ca.
025950 - Roeland van Engelen (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Pastor-fido verduyts. 1653 ca.
025960 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van René C. Guilbert de Pixérécourt): Célina, of het kind des geheims. 1800
025970 - Mart. Ger. Engelman (naar het Duits van Onbekend): Charlotte Blanford, of de wedergevonden vader. 1800
025980 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): De dragonders en de Benedictyner nonnen. 1799
025990 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Arm. Gouffé en L.M. Henriquez): De ketellapper van Saint Flour. 1803
026000 - Mart. Ger. Engelman (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): Het magnetismus. 1798
026010 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mariamne. 1794
026020 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Desaudras): Middennacht. 1800
026030 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Joseph Marie Loaisel Tréogate): Roland de Monglave, of de zegepraal der onschuld. 1800
026040 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Joseph Marie Loaisel Tréogate): De struikrovers van Kalabrien, of de onveilige wildernis. 1800a v
026050 - Mart. Ger. Engelman (naar het Frans van Joseph Marie Loaisel Tréogate): De struikrovers van Kalabrien, of de onveilige wildernis. 1800b v
026060 - Mart. Ger. Engelman (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): De toveres Sidonia. 1799
026061 - Mart. Ger. Engelman (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): De toveres Sidonia. 1801
026070 - Desiderius Erasmus Roterodamus: Hecuba. 1506
026071 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Hecuba. 1507
026072 - Desiderius Erasmus Roterodamus: Hecuba. 1524
026073 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Hecuba. 1537
026074 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Hecuba. 1540
026075 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Hecuba. 1546
026076 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Hecuba 1567
026077 - Desiderius Erasmus Roterodamus: Hecuba. 1703
026080 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide 1506
026081 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar het Grieks van Euripides): Iphigenia in Aulide 1507
026082 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide 1524
026083 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide 1537
026084 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide. 1540
026085 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide. 1546
026086 - Desiderius Erasmus Roterodamus: Iphigenia in Aulide 1567
026087 - Desiderius Erasmus Roterodamus (naar Euripides): Iphigenia in Aulide 1703
026090 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De advocaat Patelyn. 1779
026091 - Johannes Nicolaas Esgers (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De advocaat Patelyn. 1786
026100 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De advocaat Patelyn. 1795
026110 - Johannes Nicolaas Esgers: De bedrooge mof. 1781
026120 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Marc-Antoine-Jacques Rochon de Chabannes): Gelukkiglyk. 1779
026130 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Marc-Antoine-Jacques Rochon de Chabannes): Gelukkiglyk. 1795
026140 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Engels van George Colman Jr.): Incle en Yäriko. 1779
026150 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Engels van George Colman Jr.): Incle en Yäriko. 1795
026160 - Johannes Nicolaas Esgers: Loon der stantvastige liefde. 1779
026170 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Claude-Joseph Dorat): De ongehuwde. 1779
026180 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Claude-Joseph Dorat): De ongehuwde. 1795
026190 - Johannes Nicolaas Esgers (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): Het school voor de burgers. 1781
026200 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): Het school voor de burgers. 1796
026210 - Johannes Nicolaas Esgers (naar het Frans van A.L.H. Poinsinet): Tom Jones. 1786 ca,
026220 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van A.L.H. Poinsinet): Tom Jones. 1779
026230 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van A.L.H. Poinsinet): Tom Jones. 1795
026240 - Johannes Nicolaas Esgers: Tom Jones, te London. 1786
026250 - Johannes Nicolaas Esgers: Zacharias, of de ontaarde vader. Een ware geschiedenis. 1781
026260 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Zeloïde. 1779
026270 - Johannes Nicolaas Esgers (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Zeloïde. 1786
026280 - [Johannes Nicolaas Esgers] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Zeloïde. 1795
026290 - Chevalier d’Estimauville de B. (naar het Nederlands van Cornelis van Hoogeveen): La mort de Calas. 1780
026300 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): Aballino, de groote bandiet. 1796
026310 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): Aballino, de groote bandiet. 1798a v
026320 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van Johann Heinrich Daniel Zschokke): Abällino, de groote bandiet. 1798b v
026330 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Frans van Nicolas Dezède, en Ernest baron de Manteuffel): Augustus en Theodorus, of de twee pages. 1789
026340 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De dochter van Pharao. 1803
026350 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Drie vaders te gelijk! 1790 ca.
026360 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De dronkaart. 1800 ca.
026370 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Edwin en Sidonia, of de nachtmuts van den profeet. 1803 ca.
026380 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van Friedrich Ludwig Schröder): Ieder veege zyn eigen vloer. 1799
026390 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De kruisvaarders. 1800 ca.
026400 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De kruisvaarders. 1801 ca.
026410 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De kruisvaarders. 1803
026420 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Kwaade luim. 1799
026430 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Loon der waarheid. 1801
026440 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Onze Frits. 1803
026450 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Robert Maxwell, of de offerdood. 1798a
026460 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Robert Maxwell. 1798b
026470 - [Jan Steven van Esveldt Holtrop] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De schrijf-lessenaar, of de gevaaren der jeugd. 1801
026480 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De verhinderde reis. 1800
026490 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De verwarring. 1803a o
026500 - Jan Steven van Esveldt Holtrop (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De verwarring. 1803b o
026510 - Eligius Eucharius (Houcarius, Gillis Hoockaert, Elooi van Houcke) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Grisellis. 1511
026520 - Eligius Eucharius (Houcarius, Gillis Hoockaert, Elooi van Houcke) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Grisellis. 1513
026530 - Eligius Eucharius (Houcarius, Gillis Hoockaert, Elooi van Houcke) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Grisellis. 1519
026540 - Franciscus Eutrachelus (François Goethals, Eucolus, Panagathus): Amphitragoedia, cui nomen Edessa, sive Hester. 1549
026550 - Franciscus Eutrachelus (François Goethals, Eucolus, Panagathus): Soter gloriosus. 1563a d
026560 - Franciscus Eutrachelus (François Goethals, Eucolus, Panagathus): Soter gloriosus. 1563b d
026570 - P. Evenepoel: Een vrouw die dertel is, en soeckt haer’ man te plaegen, 1762
026580 - Cornelis Everaert: Esbatement van Aerm jnde Buerse. 1529
026590 - Cornelis Everaert: tSpel dat ghespeilt was voor de Aragoenoysen. 1528
026600 - Cornelis Everaert: Een tafelspeilken vander Beke. 1512
026610 - Cornelis Everaert: tSpel vanden Berch. 1530 ca.
026620 - Cornelis Everaert: Esbatement van Boerdelick Pleghen ende Ghenoughelic Voortstel. 1526
026630 - Cornelis Everaert: Esbatement van den coopman die vyf pondt grooten vercuste. 1528
026640 - Cornelis Everaert: tSpel vanden crych. 1528 ca.
026650 - Cornelis Everaert: tSpel van dOnghelycke Munte. 1530
026660 - Cornelis Everaert: Esbatement van den Dryakelprouuer. 1528
026670 - Cornelis Everaert: tSpel van een sanders Welvaren. 1511
026680 - Cornelis Everaert: Spel van Ghemeene Neerrynghe. 1530 ca.
026690 - Cornelis Everaert: tSpel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe. 1526
026700 - Cornelis Everaert: Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe. 1528 ca.
026710 - Cornelis Everaert: tSpel van Groot Labuer ende Sober Wasdom. 1530
026720 - Cornelis Everaert: Een tafelspeilken vp een Hoedeken van Marye. 1530
026730 - Cornelis Everaert: tSpel van den Hooghen Wynt ende den Zoeten Reyn. 1528
026740 - Cornelis Everaert: tSpel van Joncheyt ende Redene. 1530 ca.
026750 - Cornelis Everaert: tSpel van eender Jubile. 1534
026760 - Cornelis Everaert: tSpel van Maria ghecompareirt byde claerheyt. 1511
026770 - Cornelis Everaert: tSpel van Maria ghecompareirt byden scepe. 1530
026780 - Cornelis Everaert: tSpel van Maria ghecompareirt byden stede van Jherusalem jn glorien gheresen. 1527
026790 - Cornelis Everaert: tSpel van Maria gheleken byden throon van Salomon. 1529
026800 - Cornelis Everaert: tSpel van Maria Hoedeken. 1509
026810 - Cornelis Everaert: tSpel vander Nichte. 1530 ca.
026820 - Cornelis Everaert: Een spel vanden nyeuwen priestere. 1530 ca.
026830 - Cornelis Everaert: tSpel vanden Pays. 1538
026840 - Cornelis Everaert: Esbatement van Scamel Ghemeente ende Trybulacie. 1528 ca.
026850 - Cornelis Everaert: tSpel van Sinte Pieter ghecompareirt byder duue. 1539
026860 - Cornelis Everaert: Esbatement van Stout ende Onbescaemt. 1527
026870 - Cornelis Everaert: tSpel van Tilleghem. 1539
026880 - Cornelis Everaert: Esbatement van tWesen. 1512
026890 - Cornelis Everaert: Esbatement vander Vigelie. 1526
026900 - Cornelis Everaert: Esbatement vanden Visscher. 1531
026910 - Cornelis Everaert: tSpel vande Wellecomme vanden Predicaren jnt Capyttele Provinciael. 1523
026920 - Cornelis Everaert: tSpel vanden Wynghaert. 1533
026930 - Cornelis Everaert: Esbatement vande zeuen bloetsturtynghen. 1530
026931 - Bernardus Evrardus: Salomon. Comoedia sacra. 1564
026940 - Corn. van Everdingen: Slagh in Vlaenderen; Spaenjens treurspel. 1670
026950 - Examour: De gehoonde prins in zyn hof-zaal. 1699 ca.
026960 - Don Experientia: Het Surinaamsche leven, tooneelschwyse verbeeld. 1771 ca.
026970 - Hermanus Fredrik Eyben (naar het Duits van Andr. Jos. von Guttenberg): Vrindschap en eerzucht. 1800
026980 - Hermanus Fredrik Eyben (naar het Duits van Johann Friedrich Jünger): De wissel. 1798
026990 - F.D.B.: Den geestelyken krygsman, strydende tegens den listigen Satan, de bedriegelijke weereld, en het sordig vleesch. 1687
027000 - Bern. Ant. Fallee (naar het Frans van Arm. Croizette en Georg. Audigier Chateauvieux): De blinden van Franconville. 1803
027010 - Bern. Ant. Fallee: Carolina en Walmond, of de geboette misstap. 1802
027020 - Bern. Ant. Fallee (naar het Duits van Gottfr. Wohlbrück): De gelofte, of het uur der wraak. 1803
027030 - Bern. Ant. Fallee (naar het Duits van Onbekend): De kloosterroof, of de graaf van Silbach. 1803
027040 - Bern. Ant. Fallee (naar het Duits van Andr. Jos. von Guttenberg): De verbanning. 1803
027050 - J.Th. la Fargue: Kallistratus. 1742
027060 - J.Th. la Fargue (naar het Engels van Sam. Madden): Themistokles, beminnaer zijn’s vaderlands. 1770
027070 - Christiaen Fastraets: Sint Trudo. 1562
027080 - Christiaen Fastraets: Spel van Sint Trudo. 1599 ca.
027090 - Charles Simon Favart: Les amours de Bastien et Bastienne. 1753
027100 - Charles Simon Favart: Bajocco et Serpilla. 1758
027110 - Charles Simon Favart: La fête du château. 1766
027120 - Charles Simon Favart: La fille mal gardée. 1760
027130 - Charles Simon Favart: La fille mal gardée, ou le pédant amoureux. 1761
027140 - Charles Simon Favart (naar het Italiaans van Legrenzio Vinc. Ciampi): Ninette à la cour ou le caprica amoureux. 1761
027150 - Charles Simon Favart: Ninette à la cour. 1761
027160 - Charles Simon Favart: Raton et Rosette, ou la vengenance inutile. 1760
027170 - Charles Simon Favart: Raton et Rosette, ou la vengenance inutile. 1761
027180 - Charles Simon Favart: La soirée des boulevards. 1771
027190 - Charles Simon Favart: Soliman Second, où les trois sultanes, comedie. 1783
027200 - Charles Simon Favart: Les vendanges de tempé. 1750
027210 - Mad. Favart & Guerin & H.: Les ensorcelés. 1760
027220 - [Hendrick Fay-d’Herbe]: Esbatement in Mechelen. Van vier personagien. 1621
027230 - [Hendrick Fay-d’Herbe]: Willecom ghespelt opt ontfanghen van die Edele Heere Myn Heere Maximiliaen vander Gracht, Heere van Vremde, gecoren Prince D’amour der Peoene binnen Mechelen. 1621
027240 - P. le Febure (P.L.V.): Lucidorus en Lucella. 1636
027250 - Johan Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Merope. 1746
027260 - Johan Feitama: Themistocles. 1731
027270 - [Johan Feitama] (naar het Frans van Melchior de Folard): Themistocles. 1741
027280 - [Johan Feitama] (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Theseus. 1740
027290 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen. 1764
027300 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen. 1770
027310 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen. Onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium. 1781
027320 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Alzire, of de Amerikanen. 1803
027330 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1735
027340 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1756
027350 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1798
027360 - Sybrand Feitama: De christelyke wacht; ter zilveren bruilofte van Izaak Beukelaar en Cornelia Snappers, te Amsterdam, den XV van Wynmaand 1730. 1764
027370 - [Sybrand Feitama]: De christelyke wacht. 1772
027380 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Darius. 1735
027390 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Darius. 1757
027400 - Sybrand Feitama: Fabricius. 1720a d
027410 - Sybrand Feitama: Fabricius. 1720b d
027420 - Sybrand Feitama: Fabricius. 1735
027430 - Sybrand Feitama: Fabricius. 1764
027440 - Sybrand Feitama (naar het Frans van David Augustin de Brueys): Gabinia, martelaresse. 1735
027450 - Sybrand Feitama (naar het Frans van David Augustin de Brueys): Gabinia. 1756a v
027460 - [Sybrand Feitama]: Gabinia. 1756b v
027470 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Joseph François Duché de Vancy): Jonathan. 1735
027480 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Joseph François Duché de Vancy): Jonathan. 1771
027490 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): De Machabeen. 1735
027500 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): De Machabeen. 1771
027510 - Sybrand Feitama (naar het Frans van G. de Caux de Montlebert): Marius. 1735
027520 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van G. de Caux de Montlebert): Marius. 1757
027530 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Pierre Corneille): Pertharitus, koning der Lombarden. 1735
027540 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Pierre Corneille): Pertharitus, koning der Lombarden. 1756
027550 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Pyrrhus. 1735
027560 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Pyrrhus. 1786
027570 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Pyrrhus. 1755
027580 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus. 1722
027590 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus. 1735
027600 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus. 1754
027610 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Romulus. 1754b o
027620 - Sybrand Feitama: De schadelyke eigenliefde, of de vrindschap der waereld. 1764
027630 - Sybrand Feitama: De schadelyke eigenliefde, of de vrindschap der waereld. 1772
027640 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Stilico. 1735
027650 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Thomas Corneille): Stilico. 1755
027660 - [Sybrand Feitama] (naar het Frans van Pierre Corneille): Titus Vespasianus. 1722
027670 - Sybrand Feitama (naar het Frans van Pierre Corneille): Titus Vespasianus. 1735
027680 - Sybrand Feitama: De triomfeerende poëzy en schilderkunst. 1724
027690 - Sybrand Feitama: De triomferende poëzy, en schilderkunst. 1735
027700 - Rhijnvis Feith: Inhoud van het treurspel C. Mucius Cordus. 1796
027710 - Rhijnvis Feith: C. Mucius Cordus, of de verlossing van Rome. 1795
027720 - Rhijnvis Feith: C. Mucius Cordus, of de verlossing van Rome. 1796
027730 - Rhijnvis Feith: Ines de Castro. 1793a v
027740 - Rhijnvis Feith: Ines de Castro. 1793b v
027750 - Rhijnvis Feith (naar het Duits van Christoph Martin Wieland): Ladij Johanna Graij. 1791
027760 - Rhijnvis Feith: Lady Johanna Gray. 1787
027770 - [Rhijnvis Feith]: De patriotten. 1785
027780 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst. 1784a o
027790 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst. 1784b o
027800 - Rhijnvis Feith: Thirsa, of de zege van den godsdienst. 1790
027810 - Feras, quae tuâ culpâ pateris: Geessel der hedendaagsche paskwillanten. 1757
027820 - Mevr. de la Fite (naar het Frans van Onbekend): De edelmoedige boer. 1780
027830 - Anton Flas: Den broederlycken haet teghen den onnooselen Joseph uyt-ghevrocht, wordt ghekasteydt door het scerp-hongerig sweerdt van de Goddelycke Rechtveerdigheyt. 1717
027840 - Anton Flas: Geluckigen op-gang, voorspoedigen voortgang, en rampsaeligen ondergang van den vermeten, trotsen, ende vraek-suchtigen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des opgeblaesen Koning Nabucodonosor, Gesnevelt onder syn heyghen bloet-dorstig sweert, door de vroomdaedighe, ende noyt genoeg gepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Betulien in syn velt-hutte. Sal speel-wys ten tonneele vertoont worden, door de Rym-konst minende Violiren, der Prochie, Heerlyckhede ende Vryhede van Berchem. 1752
027850 - Anton Flas: Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte. 1717 ca.
027860 - Anton Flas: Nydighe ende bloedighe vervolginghe van den goddeloosen keyser Decius, ende des geylen Quintianus landt-vooght van Sicilien, als oock de vast-gegronde, ende onbeweghelycke standtvastigheyt van de seer edele, ende treffelycke H. maghet Agatha, op het treur-tooneel ge-eyndight. 1717
027870 - Anton Flas: Verduldighe armoede geloont in vader Abraham. 1710 ca.
027880 - Anton Flas: Verduldighe armoede geloont in den Eeuwighen, ende gheluck-salighen schoot van den H. vader Abraham ende de onversaede, wellustighe gulsigheyt in den afgrondt der hellen gestraft. 1717
027890 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): Carolus den V zeghenpraelende over Joannes Fredericus ceurvorst van Saxen ende Philippus landtgrave van Hessen, als oock andere Duytsche vorsten en steden, van het Protestant Verbondt. 1727
027900 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): Den christelycken ende onverwinnelycken ijver, van den seer treffelijcken bisschop Audas, ende van de vroomdadige campvechters Christi: Hormidas ende Suenes, eerste princen van Persiën, zeghen-praelt (door het vergieten van hun ey-gen bloedt) over de goddeloose vervolginghe van den bloedtgierighen Varanes, coninck van Persiën. 1727
027910 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs. 1720 ca.
027920 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): De onverwinnelycke kloeckmoedigheyt van den H. Lambertus, bisschop van Luyck, om de lofweerdige, en noyt-genoech volpresen bedieninge van syn bisschoppelyck ampt, verryckt met de onverslenselycke en zegen-praelende croon van de goddelycke rechtveerdigheyt vergolden. 1748
027930 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. Hooft-stoffe. 1727
027940 - Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel): De versmaetheyt des weirelts ende den waerachtigen roep Christi, afgebeeldt in den H. Trudo, apostel van Haspengouwe, [...] 1748
027950 - Gilbert de Flines: De ontrouwe voedster. 1719
027960 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van dronkken Hansje. 1657
027970 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van dronkken Hansje. 1661
027980 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van dronkken Hansje. 1663
027990 - Melchior Fockens (Fokkens): Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger. 1662
028000 - [Melchior Fockens (Fokkens)]: Klucht van de verliefde grysert. 1659
028010 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klught van Hans Keyenvresser, zijnde een Hooghduytschen quacksalver, dewelcke een wonderlyke olij getrocken heeft uyt den aller-keyen-key van Amersfoort, om alle keyen te genesen. 1665a v
028020 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de quaksalver. 1665b v
028030 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de quacksalver. 1669
028040 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de quacksalver. Uyt vermaeck gespeelt op de bruyloft van een paer eerlijcke luy. 1675
028050 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Quacksalver. 1676
028060 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de quacksalver. 1679
028070 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de quacksalver. Uyt vermaeck gespeelt op de Bruyloft van een paer eerlijcke Luy. 1682
028080 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de kwakzalver. 1696
028090 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de kwakzalver. Uit vermaak gespeeld op de bruiloft van een paar eerlyke lui. 1709a v
028100 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de kwakzalver. Uit vermaak gespeeld op de bruiloft van een paar eerlyke lui. 1709b v
028110 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de kwakzalver. 1766
028120 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1674a v
028130 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1674b v
028140 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1675
028150 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1678 ca.
028160 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1679
028170 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1687
028180 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarushuis. 1696
028190 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1702
028200 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarus-huys. 1709a v
028210 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarus-huys. 1709b v
028220 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarus-huys. 1723
028230 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1730 ca.
028240 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1732a v
028250 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1732b v
028260 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1732c v
028270 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarus-huys. 1732d v
028280 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Min in ’t lazarus-huys. 1732e v
028290 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1766
028300 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Min in ’t lazarus-huys. 1783
028310 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1669
028320 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1673
028330 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1675
028340 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1676
028350 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1679
028360 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1682
028370 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1696
028380 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1709a v
028390 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1709b v
028400 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1716
028410 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1723
028420 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1766
028430 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalousy. 1663
028440 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalousy. 1679
028450 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1680
028460 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1682
028470 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1696
028480 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1705
028490 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1707 ca.
028500 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1708 ca.
028510 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1709a v
028520 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1709b v
028530 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1723
028540 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het minnydigh doolhof, ofte de verwarde jalouzy. 1728 ca.
028550 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1730a v
028560 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1730b v
028570 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1766
028580 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht vande weyery. 1665
028590 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1665b v
028600 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht vande weyery. 1669
028610 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1673
028620 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. Vertoondt op de bruyloft van A. Valckenier en J. V. Schoonevelt. 1675
028630 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Weyery. 1676
028640 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1679
028650 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoont op de Bruyloft van A. Valckenier en J. V. Schoonevelt. 1682
028660 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Weyery. 1696
028670 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoond op de Bruiloft van A. Valckenier, en J. v. Schoonevelt. 1709a v
028680 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoond op de Bruiloft van A. Valckenier, en J. v. Schoonevelt. 1709b v
028690 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery, vertoond op de bruiloft van A. Valkenier en J. v. Schoonevelt. 1766
028700 - Arend Fokke Simonsz.: Aanspraak, aan de Leden van het Tooneellievend genoodschap, onder de zinspreuk Oeffening Kweekt Kunst; by gelegenheid dat deszelfs tooneel werd geopend. 1784
028710 - Arend Fokke Simonsz.: Davids eerste zegepraal 1790 ca.
028720 - Arend Fokke Simonsz.: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1802
028730 - Arend Fokke Simonsz.: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1803
028740 - Arend Fokke Simonsz.: Het vredefeest. 1802
028750 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. (Eerste deel). 1803
028760 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Tweede deel. 1803a v
028770 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Tweede deel. 1803b v
028780 - Jan Fokke: Ferdinand en Leonore, of de gedwarsboomde doch zegevierende liefde. 1791
028790 - Jan Fokke: Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland. 1775
028800 - Jan Fokke: Wolfaart van Borselen. 1780
028810 - Francis de la Fontaine (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): D’Amerikanen oft Alzire. Op den zin: Dolen is menschelyk, vergeven Goddelyk. 1739
028820 - Francis de la Fontaine: Arminius. 1739
028830 - Francis de la Fontaine: Democritus. 1739
028840 - Francis de la Fontaine: Den speelder. 1739
028850 - Francis de la Fontaine: Theseus. 1739
028860 - Francis de la Fontaine: Het veranderlyk geval in Garibaldus en Dagobertus. 1739
028870 - Francis de la Fontaine: De verliefden, ende laggenden. 1739
028880 - Francis de la Fontaine (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaira. 1740 ca.
028890 - Bernard (Barend) Fonteyn: Fortunatus beurs en vvensch-hoedt. 1643
028900 - Bernard (Barend) Fonteyn: Fortunatus soonen, op en onder-gangh. Tweede deel. 1643
028910 - [Bernard (Barend) Fonteyn] (naar het Engels van Francis Kirkman): Mr. Sullemans soete vriagi. 1633
028920 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Engels van Francis Kirkman): Mr. Sullemans soete vryagi. 1642
028930 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Engels van Francis Kirkman): Monsieur Sullemans soete vryagi. 1643
028940 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Engels van Francis Kirkman): De soete vryagie van monseur Sulleman. 1649a o
028950 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Engels van Francis Kirkman): Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1649b o
028960 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Engels van Francis Kirkman): Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1649c o
028970 - Bernard (Barend) Fonteyn: Romilius en Pelagia. 1644
028980 - Bernard (Barend) Fonteyn (naar het Italiaans van Niccolò Secco): Tranquilli de Mont en Fortunati, geluck en ongeluck. 1633
028990 - Nicolaes Fonteyn: Aristobulus. 1638
029000 - Nicolaes Fonteyn: Casta, ofte spieghel der kuysheyd. 1637
029010 - Nicolaes Fonteyn: Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid. 1638
029020 - Nicolaes Fonteyn: Triumphs-trompet, speelghewijs uytghebeeldt op ’t Veroveren van ’sHertoghen-bosch. 1629
029030 - Pieter de Foordt: Genoveva van Brabant. 1756 ca.
029040 - Jelte Foppema: Aristophanis Senatus Consultum. Naar een oud onuitgeg. Ms. uit het Vaticaan; [...] Gedrukt bij Tiete Tietes, in het Jitzummer Bosch, alwaar men 's Winters van koude Lilt. 1761
029050 - C. van Foreest (naar het Frans van J.A. Jacquelin): De keukenhelden. 1799
029060 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1680
029070 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1681
029080 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1688
029090 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1707
029100 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1731a v
029101 - [Jan Baptist van Fornenbergh]: Duifje en Snaphaan. 1731b v
029110 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duyfie en Snaphaan [Jan Baptist van Fornenbergh, 1680]. 1720 ca.
029120 - G. Forster (naar het Sanskriet van Kâlidâsa): Sakontala, of de beslissende ring. 1792
029130 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1750 ca.
029140 - K.L. Fournier: Arlequin poéet, voorspel der Molenaerinne. 1750 ca.
029150 - K.L. Fournier: Den bedrogen doktoor, of het phenix-feest. 1750 ca.
029160 - K.L. Fournier: De betooverden beker. 1750 ca.
029170 - K.L. Fournier (naar het Frans van Alain René Lesage): Crispin medevryer van zynen meester. 1750 ca.
029180 - K.L. Fournier: Dankzegging. 1750 ca.
029190 - K.L. Fournier: Den dooven, of de volle herberg. 1750 ca.
029200 - K.L. Fournier (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard-Desforges): Den dooven, of de volle herberg: blyspel in drie deelen. In onrym het Fransch stuk van Desforges vryelyk naergevolgd. 1760 ca.
029210 - K.L. Fournier (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): Het drievoudig houwelyk. 1750 ca.
029220 - K.L. Fournier: Den duivel in het huis. 1750 ca.
029230 - K.L. Fournier (naar het Frans van Renard Renard): Den eenigen erfgenaam. 1750 ca.
029240 - K.L. Fournier (naar het Frans van Michel Guyot de Merville): De gedwongene toestemming. 1750 ca.
029250 - K.L. Fournier: De gewenste wederkomst, of Mimy in het dorp. 1750 ca.
029260 - K.L. Fournier: Gille den schaeker, of het gestolen uerwerk. 1750 ca.
029270 - K.L. Fournier: Den houtkapper, of de drie wenschen. 1750 ca.
029280 - K.L. Fournier: Het kaffé-huis of de standvastige liefde. 1750 ca.
029290 - K.L. Fournier: Lucile. 1750 ca.
029300 - K.L. Fournier: De molenaerinne, of den spookende meulder. 1750 ca.
029310 - K.L. Fournier: Den muziek-nar. 1750 ca.
029320 - K.L. Fournier: Onrust in rykdom, of Arlequin hovenier. 1750 ca.
029330 - K.L. Fournier: Den schoenlapper, of den quaterne. 1750 ca.
029340 - K.L. Fournier (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De school der borgers. 1750 ca.
029350 - K.L. Fournier: De serenade. 1750 ca.
029360 - K.L. Fournier: Den tooverriem, of de bedrogen momboirs. 1750 ca.
029370 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian): De twee briefkens. 1750 ca.
029380 - K.L. Fournier: Verwagt my onder de linde. 1750 ca.
029390 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Den zieken door inbeelding. 1750 ca.
029400 - Frans Fraet: Een Present van Godt Loondt. 1553
029410 - Johannes le Francq van Berkhey: Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid. 1764
029420 - Johannes le Francq van Berkhey: Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid. 1765 ca.
029430 - Johannes le Francq van Berkhey: De Herdenker 1766
029440 - Johannes le Francq van Berkhey: Het huwelyk van Telemachus en Antiope, in Ithaka. 1768
029450 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029460 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029470 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029480 - [Johannes le Francq van Berkhey]: Klugt van het zuiglam, of de casus dabilis. 1786 ca.
029490 - J. Franssoon: Giertjen Wouters. 1623
029500 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1635a d
029510 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1635b d
029511 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1635c d
029520 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1639
029521 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1640
029530 - Barend Fremery (naar het Duits / Engels van Christian Felix Weisse / William Shakespeare): Roméo en Julia. 1786
029540 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De belachchelyke minnaar, of, de devote serenade. 1737
029550 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Jean Palaprat): Het belachgelyk concert. 1769
029560 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De courant. 1768
029570 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Dichtkunst en Schouburg. 1772
029570 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De treurigheid by het lyden en sterven onzes heilands 1772 ca.
029580 - [Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam)] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De dwepery, of Mahomet de Profeet. 1770
029590 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Edipus. 1769
029600 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De electriciteit, of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-electriceerd. 1746
029610 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De inënting. 1768
029620 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Louis de Boissy): Het leven is een droom. 1768 ca.
029630 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Het levendig orgel. 1742
029640 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De lotery. 1754
029650 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De uitvaert van het vryje metzelaersgilde. 1735
029660 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Het zonnehof, of het verlichte paleis van Phoebus. 1753 ca.
029670 - [Frey] (naar het Duits van Frey): August von Kotzebue in Siberien. 1803
029680 - [Arent Jansz Fries] (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Het loon der minnen. Een treurspel oft tragoedie inhoudende de historie van Iphis ende Anaxarete. Wiens inhoudt vertelt word in het xiiij. boec der herscheppinge ofte transformatie beschreven door den Hoochgeleerden ende wijdtberoemden Poeet, Publ. Ovidius Naso. Speelsche wijs in Duyts overgeset. 1600
029690 - H. Frieseman (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De baron Albert van Thurneisen. 1793
029700 - H. Frieseman (naar het Frans van Aug. Jacq. Le Mierre d’Argy): Calas, of de gefolterde onschuld. 1793
029710 - Pieter Fris: De geregtigheyt vol moedt, over het vertrek van de Nederlanschen Mars, uytgesproken op den ... Nov. 1688. 1689
029720 - Pieter Fris: De hoop vol vrees, over de lang verwachte, en noch beslooten uytspraak van s’lants vergadering, uytgesproken den 10. April, 1684 1684
029730 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): Het gestoorde naaypartydje van Willem de V. 1786
029740 - Johan Fruytiers: Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561. 1564
029750 - Johan Fruytiers: Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561. 1614
029751 - Fugant carmina curas: Amarillis klacht, uit het derde bedryf van den getrouwen herder. 1717
029752 - Fugant carmina curas: Amarillis klacht, uit het derde bedryf van den getrouwen herder. 1728
029760 - Leon de Fuyter: Bedekten verrader. 1646
029770 - Leon de Fuyter: Don Jan de Tessandier. 1654
029780 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Don Jan, of de gestrafte ontrouw. 1716
029790 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Juan Pérez de Montalván): Stantvastige Isabella. In Nederduyts gerijmt. 1651
029800 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwerde-hof. 1647
029810 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1656
029820 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1665
029830 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1668
029840 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1671
029850 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Het verwarde hof. 1679
029860 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Het verwarde hof. 1699
029870 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos Verwarde hof. 1740
029880 - v. G. (naar het Italiaans van Giulio Cesare Croce): Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie. 1629
029890 - G.C.: Iacobvs VI coningh van Schotlandt. 1639
029900 - G.E.L.M.: De jonge zwendelaar ontmomt. 1778
029910 - G.G. (naar het Frans van Onbekend): Pasquin en Marforio, kamerdienaars van den bedkamer van den Konink van Vrankryk en Madame de Maintenon. 1706
029920 - G.K.: Toekomste van den Heyligen Gheest over de apostelen 1706
029930 - G.K. (G.K.K. of Al eenderley): Bruylofts-spel, van drie personagien, ter eeren des eersamen ionghmans, Nicolaes Abeel, ende de eerbare ionghe dochter, Claesgen Claes, ghespeelt den vyfden Ianuary, 1622. 1622
029940 - G.S. (naar het Frans van J.H. Baron Ecker de Eckhof): Vlucht van Stanislaus Lescinzky, koning van Poolen. 1780 ca.
029950 - G.S. (naar het Frans/Duits van Marc Antoine Le Grand / Aug. Gottlieb Meissner): De weederzydsche proef. 1779
029960 - Hendrik van de Gaete: De belachelyke lettervitters. 1717
029970 - Hendrik van de Gaete: De brassende dienstmeiden. 1707
029980 - Hendrik van de Gaete: De brassende dienstmeiden. 1709
029990 - [Hendrik van de Gaete]: De metselaar door liefde. 1716
030000 - Hendrik van de Gaete: De metselaar door liefde. 1718
030010 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager. 1713 ca.
030020 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager. 1714 ca.
030030 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami): De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk. 1793b o
030040 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van Onbekend): Elize. 1788
030050 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami): De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk. 1793a o
030051 - Gulielmus Gazaeus: Magdalis. 1589
030060 - Nicolaes Geeraerdts: Philantus. 1659
030070 - J.J. Geerts: Den oorspronk en Eerste wonderbaere Wonderheden van het heijlig Kruijs berustende in de Parochiale Kerk van het Graefschap van Gallemaerden. 1792
030080 - Willem Geest: Aldegonda en Barsime, of dubbelde ontschakingh. 1663
030090 - Willem Geest: Diana en Endimion, of Apollo op Diana verlieft. 1699 ca.
030100 - Willem Geest: De vorstelycke herderinne, of de twee gelycke princessen. 1699 ca.
030110 - Wybrandus de Geest: Boëtius. 1711
030120 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1710
030130 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1727a v
030140 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1727b v
030150 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Onbekend): De gewaande tovery. 1785
030160 - Wybrandus de Geest: De manzieke vryster. 1700
030170 - [Wybrandus de Geest]: Philander en Kaliste. 1716
030180 - Wybrandus de Geest: De triomfeerende muzyk. 1698
030190 - Wybrandus de Geest: Valentinus. 1707
030200 - [Wybrandus de Geest]: De wederspannige zoon. 1702
030210 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Félix Lope de Vega y Carpio): De sipier van zich zelven. 1678
030220 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Félix Lope de Vega y Carpio): De sipier van zich zelven. 1679
030230 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Félix Lope de Vega y Carpio): De sipier van zich zelven. 1705
030240 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Félix Lope de Vega y Carpio): De sipier van zich zelven. 1737
030250 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683a
030260 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683b
030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. 1716
030280 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1720
030290 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736a
030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736b
030310 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736c
030320 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, anders stantvastige weduwe. 1660a d
030330 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, anders stantvastige weduwe. 1660b d
030340 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, of stantvastige weduwe. 1716
030350 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1647
030360 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1670
030370 - Adam Karels van Germez (Zjermes): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1716
030380 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1645
030390 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1666
030400 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1679a o
030410 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1679b o
030420 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1716
030430 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Vervolgde Laura. 1730
030430 - Adam Karels van Germez (Zjermes): Vervolgde Laura. 1730
030430 - Adam Karels van Germez (Zjermes): Vervolgde Laura. 1730
030440 - I. van Gerwen: Siet speel-wijs dit ,, bly ’t Wijn-rancxken vertoont,, 1615
030450 - Johannes Theodorus van Gesperden (naar het Latijn van Joh. Paul Crusius): Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus. 1636
030460 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Adelphos. 1555
030470 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Adelphos 1596
030480 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria. 1555a v
030490 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria. 1555b v
030500 - Cornelis van Ghistele (naar het Grieks van Sophocles): Een tragedie, ghenaemt Antigone, bescreven eerst in Griecxsche, door den gheleerden Poeet Sophocles, ende daer na int Latine ouer gheset, ende nu in onser Duytscher talen Rhetorikelijck ghetranslateert, door Cornelis van Ghistele, vol schoonder sentencien, ende goede leeringhen. 1556
030510 - Cornelis van Ghistele: Eneas en Dido. 1551
030520 - Cornelis van Ghistele (naar Publius Terentius Afer): Eunuchus. 1555a v
030530 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Eunuchus. 1555b v
030540 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen. 1555a v
030540 - Cornelis van Ghistele (naar Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen. 1555b v
030550 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen. 1562
030560 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Hecira. 1555
030570 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Hecira. 1596
030580 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Phormio. 1555
030590 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Phormio. 1596
030600 - Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace Puget de la Serre): De heilige Katerina, martelares. 1668
030610 - Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace Puget de la Serre): Thomas Morus, of de zegepraal des geloofs, en der standvastigheid. 1668
030620 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1512
030630 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti. 1529
030640 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia Acolasti 1530
030650 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti titulo inscripta 1533
030660 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1534
030670 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1535a d
030680 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1535b d
030690 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1535c d
030700 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodogio [sic] comoedia Acolasti 1536a d
030701 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1536b d
030710 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1538
030720 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo. 1540
030730 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo. 1542
030740 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1549
030750 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta 1550
030760 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1554
030770 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1562
030780 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo. 1566
030790 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1568
030800 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1569
030810 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1577
030820 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis: de hypocrisis falsa religione, ficta disciplina 1544
030830 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis. De hypocrisis praesertim pharsis aicae falsa religione ... 1564
030840 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis. De hypocrisis praesertim pharsis aicae falsa religione ... 1587
030850 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Morosophus de vera ac personata sapientia: comoedia non minus festiva, quam pia ... 1541
030860 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Morosophus de vera ac personata sapientia : comoedia non minus festiva, quam pia ... 1599
030870 - Pieter Govertsz. van Godewycx (naar het Latijn van Cornelius Schonaeus): Witte-broots kinderen, of bedorve jongelingen. 1641
030880 - Frans Godin: De krooninghdes keysers 1660 ca.
030890 - Frans Godin: Lucifers gesanten. 1658
030900 - Frans Godin: Nieuw Lucifers gesanten. 1658 ca.
030910 - Rijklof Cornelis van Goens: Arlequin heureux pecheur. 1798
030920 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Arlequin, of de gelukkige visscher. 1798
030930 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Betoverde lamp. 1797
030931 - Rijklof Cornelis van Goens: La lampe merveilleuse. 1797
030940 - Rijklof Cornelis van Goens: Circé. 1798
030950 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Italiaans van Onbekend): Eutyme et Eucharis. 1798
030960 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Italiaans van Onbekend): Eutymus en Eucharis. 1798
030970 - Rijklof Cornelis van Goens: Fleur d’Epine, of de triomph van Arlequin door toverkunst. 1799
030980 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, regter. 1783
030990 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, rechter. Iets meer dan een vertaling. 1795
031000 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, regter. 1795 ca.
031010 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Rijklof Cornelis van Goens): Laurette, of de onschuldige liefde. 1798
031020 - Rijklof Cornelis van Goens: Laurette ou l’amour innocent. 1798
031030 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Gardel): Mirsa. 1798
031040 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De ridder Bayard. Iets meer dan ene vertaling. 1798
031050 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Triomf der Fransche wapenen. 1798
031060 - Rijklof Cornelis van Goens: La triomfe des armes Françaises. 1798
031070 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): De twede Tartuffe, of de schuldige moeder. 1797
031080 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Gardel): De verstand-zoekster. 1798
031090 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover. 1707
031100 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover. 1741
031101 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover. 1758
031110 - Jan Goeree: De Goudsblom-steeg. 1734a d
031120 - Jan Goeree: De Goudsblom-steeg. 1734b d
031121 - Jan Goeree: Jan Kool en Jochem Jool. 1727
031122 - Jan Goeree: Jan Kool en Jochem Jool. 1734a d
031123 - Jan Goeree: Jan Kool en Jochem Jool. 1734b d
031124 - Jan Goeree: Jan Kool en Jochem Jool. 1758
031130 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1685
031140 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1705
031150 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1714
031160 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1730
031170 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1735
031180 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1748
031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke tweelingen. 1670
031200 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1677
031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1682
031220 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1715
031230 - Iz. Jan Alex. Gogel (naar het Duits van Gottlieb Stephan (Stephanie) de Jonge): De apothecar en de doctor 1796
031240 - Iz. Jan Alex. Gogel (naar het Duits van Gottlieb Stephan (Stephanie) de Jonge): De apothecar en de doctor. 1803
031250 - Job Gommersz: De bedrogen minnaars. 1565
031260 - Job Gommersz: Menich Mensche, Hoverdye en Gyerigheyt. 1565
031270 - Job Gommersz: Onser Lijever Vrouwen Hemelvaert. 1566
031280 - Cornelis van der Gon: Agelmond, eerste koning van Lombardije. 1702
031290 - Cornelis van der Gon: Faramont, eerste koningh der France. 1700
031300 - Cornelis van der Gon: Faramond, eerste koning der France. 1701
031310 - Cornelis van der Gon: Gustavus de Eerste, hersteller van Zweeden. 1727
031310 - Cornelis van der Gon: Gustavus de Eerste, hersteller van Zweden, 1710 ca.
031320 - Cornelis van der Gon: Het scheeps leven. 1714a d
031330 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1714b d
031340 - Cornelis van der Gon: Het scheeps leven. 1720 ca.
031350 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1731
031360 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1750 ca.
031390 - Pieter Gossey: De bekeeringe ende martelie van Catharina Koninginne van Georgie, onder den vreeden Cha-Abas Koning van Persien. 1782
031400 - Pieter Gossey: Leven en dood van den H. Wenceslaus, eersten koning van Bohêmen, benevens d’onmenschelyke vreedheid en rampzaligen uytgang van Drahomira de Luczko. 1790 ca.
031410 - Pieter Gossey: De martel-dood van Catharina, koninginne van Georgia, onder den tyran Cha-Abas, koning van Persien. 1800 ca.
031420 - Pieter Gossey: De martelie van de HH. Berardus, Petrus, Otto, Accursius, Adjutus, eerste martelaers der orden van den H. Seraphinschen Vader Franciscus; zynde op den 16. Januarii 1220. voor het Catholyk geloove gedood door den vreeden Miramolinus, Koning van Marocco. 1783
031430 - Pieter Gossey: ’sWeirelds bedrog afgebeeld door Selenus, landsman: vermaekelyk bly-spel. 1800 ca.
031440 - Goudanus: Baillju van Suydt-Hollandt, ofte ghetoomde vermetelheyt. 1630
031450 - Goudanus [= Cornelis Vlack?]: Commedy van Baillioot. Ghespeelt van seven Personaige, In de Gouts Bloeme met coraige Jeghens de Baillu Cloot. 1630 ca.
031460 - [Lodewijk de Graaf] (naar het Frans van Alain René Lesage): De vermomde Krispyn. 1740
031470 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, of de valsche Tiberinus. 1669
031480 - [Hendrik de Graef]: Alcinea, of stantvastige kuysheydt. 1671
031490 - [Hendrik de Graef]: Alcinea, of stantvastige kuysheydt. 1717
031500 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Aurora, en Stella, of zusterlijcke kroon-zucht. 1665
031510 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Den dullen ammirael, of stryt om d'eer. 1670
031520 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Joanna, koningin van Napels, of den trotzen dwinger. 1664 ca.
031530 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Félix Lope de Vega y Carpio): Joanna, koningin van Napels, of den trotzen dwinger. 1669
031540 - Jean Baptiste Gramaye: Abraham et Maria. 1600 ca.
031550 - Jean Baptiste Gramaye: Ahasverus. 1600 ca.
031560 - Jean Baptiste Gramaye: Andromeda Belgica. 1600
031570 - Jean Baptiste Gramaye: Arsenius et Theodosius. 1600 ca.
031580 - Jean Baptiste Gramaye: Baiazetes. 1600 ca.
031590 - Jean Baptiste Gramaye: Catherina Barbara. 1600 ca.
031600 - Jean Baptiste Gramaye: Constantinus. 1594
031610 - Jean Baptiste Gramaye: Elias. 1594
031620 - Jean Baptiste Gramaye: Ernestus. 1600 ca.
031630 - Jean Baptiste Gramaye: Gertrudis. 1600 ca.
031640 - Jean Baptiste Gramaye: Isaias. 1600 ca.
031650 - Jean Baptiste Gramaye: Iudicium extremum. 1600 ca.
031660 - Jean Baptiste Gramaye: Iustinianus. 1600 ca.
031670 - Jean Baptiste Gramaye: Lutosae lapsus et restauratio hominis. 1600 ca.
031680 - Jean Baptiste Gramaye: Magi tres 1600 ca.
031690 - Jean Baptiste Gramaye: Mauritius. 1600 ca.
031700 - Jean Baptiste Gramaye: Perseus. 1600 ca.
031710 - Jean Baptiste Gramaye: Pyramus et Thisbe. 1600 ca.
031720 - Jean Baptiste Gramaye: Rex Saturnalium. 1600 ca.
031730 - Jean Baptiste Gramaye: Salomon. 1600 ca.
031740 - Jean Baptiste Gramaye: Susanna. 1600 ca.
031750 - Jean Baptiste Gramaye: Virtus Humana. 1600 ca.
031760 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1650a v
031761 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1650b v
031770 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1657
031771 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1679
031780 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1680 ca.
031781 - Anoniem (naar Matthys Gramsbergen): Piramus en Thisbe, of de bedrooge hartog van Pierlepon. 1700a v
031790 - Anoniem (naar Matthys Gramsbergen): Piramus en Thisbe, of de bedrooge hartog van Pierlepon. 1700b v
031791 - Anoniem (naar Matthys Gramsbergen): Piramus en Thisbe, of de bedrooge hartog van Pierlepon. 1752
031800 - Matthijs Gramsbergen: Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier. 1649
031810 - Hendrik Grantham: Mirtillo. 1650 ca.
031820 - [Hendrik Grantham / Anth. Spatzier]: Krispyn, goeverneur, en struykrover. 1738 ca.
031830 - Joh. Hendr. Grave: De vrede 1801
031840 - Pieter Francies de Grave: Den rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rozamonda, ten houwelyke te geven aen Apolidon, koning van Cypres, welken hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word; als mede de bekeeringe der genoemde Rozamonda, om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien. 1790 ca.
031850 - Pieter Francies de Grave: De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rosamonda, ten houwelyke te geven aen Apolidon, koning van Cypres, welken hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word. Als mede de bekeeringe der genoemde Rozamonda, om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien. 1800 ca.
031860 - Pieter Francies de Grave: Den rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rosamonda ten houwelyke te geven aen Apolidon, Koning van Cypres, welke hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word; als-mede de bekeering der genoemde Rosamonda om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien 1800 ca.
031870 - H. s’ Gravensande: Aanspraak en afscheid: ter gelegenheid der opening en sluiting van deszelfs schouwtooneel. 1786. 1786
031880 - Jan Greeven: Constantia, of armoede en braafheid. 1801
031890 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning. 1778
031900 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning. 1779
031910 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van Onbekend): De virtuosen, of het leevend testament. 1799
031920 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van J. Perinet): De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zyne geboorte op zondag. 1799
031930 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van J. Perinet): De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zyne geboorte op zondag. 1800
031940 - Claude de Grieck: De betooverden mensch. 1670
031950 - Claude de Grieck: Den boom des levens. 1670
031960 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Anoniem / Pedro Calderón de la Barca): Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen. 1667
031970 - Claude de Grieck (naar het Frans van Paul Scarron): Don Japhet van Armenien. 1657
031980 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Antonio Mira de Amescua): Den Grooten Bellizarius. 1658
031990 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Antonio Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. [...] Den laatsten druk, merkelijk veranderd, zo als het tegenwoordig word vertoond [...] 1697a v
032000 - [Claude de Grieck] (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Antonio Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. [...] Den laatsten druk, merkelijk veranderd, zo als het tegenwoordig word vertoond [...] 1697b v
032010 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Antonio Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. 1724
032020 - Claude de Grieck (naar het Frans van Pierre Corneille): Heraklius. 1650
032030 - Claude de Grieck: Herders-list ontdeckt ende gestraft in Hylas. 1644
032040 - Claude de Grieck: Liefde zonder zien verwekt. 1653
032050 - Claude de Grieck (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): Palene. 1650
032060 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Juan Pérez de Montalván): Samson, oft edel-moedighen Nazareen. 1660 ca.
032070 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde. 1668
032080 - Joan de Grieck: Den dolenden pelgrim. 1699 ca.
032090 - Joan de Grieck: Den dolenden pelgrim. 1700
032100 - Joan de Grieck: De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght. 1700
032101 - Joan de Grieck: Den ghedempten hoogmoedt [Joan de Grieck, 1700]. 1720 ca.
032110 - Joan de Grieck: Klucht van de ghedwonghe Griet. 1700
032120 - [Joan de Grieck] (naar het Nederlands van C.v. B.): Het belacchelyck kluchtspel van Lemmen met syn neus. 1700 ca.
032130 - Joan de Grieck (naar het Nederlands van C.v. B.): Het belacchelyck kluchtspel van Lemmen met syn neus. 1700
032140 - Joan de Grieck (naar het Nederlands van C.v. B.): Belaggelyk klucht-spel van Lemmen met syn neus. 1750 ca.
032150 - Joan de Grieck: Klucht-spel van Meester Coenraadt Bier-borst, heer van kannen en pinten. 1700
032160 - Joan de Grieck: Den uyt-ghetapten koop-man, ofte mis-luckten dragonder. 1700
032170 - [Joan de Grieck]: Voorspel, over het bekomen van de langh-ghewenschten Peys 1700
032180 - G. van der Groe: De billard. 1731
032190 - Floris Groen: De gestrafte staatzugt. 1682
032200 - Floris Groen: Geyle stiefmoeder. 1697
032210 - Floris Groen: Griekze Camma. 1698
032220 - Floris Groen: Bly-spel van den huwlyken staat. 1685
032230 - Floris Groen: De mislukte ontrouw. 1682
032240 - [Floris Groen]: Monsieur La Grand en Madame Petiet. 1713
032250 - Floris Groen: Bly eindend treur-spel van den verlooren soon. 1677
032260 - Floris Groen: Bly eindend treur-spel van den verlooren soon. 1700
032270 - Floris Groen: De vrouw bewaarder bedroogen. 1707
032280 - [Floris Groen / Adriaan Peys]: De standvastige minnares, met de dood van Taneredo, prins van Salerne. 1699
032290 - Abraham Groenewoud: Geloofshervorming. 1719
032300 - Abraham Groenewoud: Verloore diämantring, of de verkwistende theedrinkster. 1719
032310 - Abraham Groenewoud: Violante en Valeran. 1711
032320 - Johannes Groethuyse: Catholicae religionis de fera idololatria triumphus vel Abenner 1740 ca.
032330 - Anoniem (Groeyen en bloeyen): Herstelde eere aen het Alder-Heyligste Sacrament van Mirakel eerst ont-eert door de Joden, daer naer gevlucht voor de beldtstormers, af-gebeldt in den godtvruchtighen propheêt David koninck van Israël. Toneels-gewys op-gestelt, en verciert met volle chooren van ’t musieck. 1735
032340 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640a o
032350 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640b d
032360 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640c o
032370 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1687
032380 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1698
032390 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sophompaneas. 1652
032400 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1601
032410 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1752
032420 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1798
032430 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1608
032440 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1617
032450 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1627
032460 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635a o
032470 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635b o
032480 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635c d
032490 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1639a d
032500 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1639b d
032510 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1645
032520 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1666
032530 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1670
032540 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1682
032550 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1682
032560 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1714
032570 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1715
032580 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1740 ca.
032590 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1630
032600 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1631
032610 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1703
032620 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1755
032630 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1768
032640 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1802
032650 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635a v
032660 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635b d
032670 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635c v
032680 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1639a d
032690 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1639b d
032700 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1645
032710 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1670
032720 - Johann Klaj (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1645
032730 - Pieter de Groot (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sophompaneas. 1635
032740 - Triller (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1723
032750 - Triller (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1748
032760 - Isaac de Groot: De bedrooge speck-dieven. 1653
032770 - J. de Groot: Jacobus hertog van Montmouts. Gecomponeert binnen Gouda, by de Goud-Bloem, daer men schrijft, Uyt Jonsten Begrepen. 1678 ca.
032780 - Jacobus de Groot: Dronke Beely, anders het bedorven huishouden. 1779
032790 - Jacobus de Groot: Eugenia. 1723
032800 - Jacobus de Groot: Rolando gewaande Don Pedro, of den misleiden Jeronimo. 1779
032810 - [Andreas Gryphius] (naar het Nederlands van Joost van den Vondel): Die Sieben Brüder, oder die Gibeoniter. Aus Vondels Niederländischen in das Hoch-Deutschen übersetzt 1698
032820 - [S. Guldemont] (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Virginia. 1698
032830 - S. Guldemont (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Virginia. 1700
032840 - Gerret van Gulik: Acis en Galaté. 1766 ca.
032850 - Gerret van Gulik: Alcides. 1766 ca.
032860 - Gerret van Gulik (naar het Frans van Louis Carrogis Carmontelle): Alménorade. 1780 ca.
032870 - Gerret van Gulik: Alménorade. 1780 ca.
032880 - Gerret van Gulik: Biblis. 1766 ca.
032890 - Gerret van Gulik: Coronis. 1766 ca.
032900 - Gerret van Gulik: De triomf der kunsten. 1766 ca.
032910 - Gerret van Gulik: Der poëzye en Phoebus gunstgroet. Voorspel ter gelegenheid van het openen van het tooneel, onder zekere liefhebbers der tooneelpoëzye; ten zinspr. voerende: Uit liefde tot de kunst. 1754
032920 - Gerret van Gulik: Endimion. 1766 ca.
032930 - Gerret van Gulik (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle): Ericia, of de Vestaelsche maegd. Met de voorreden van den Fransche uitgever, en nareden van den schryver. 1770
032940 - Gerret van Gulik: Hesione. 1766 ca.
032950 - Gerret van Gulik: Het feest der minnaars. 1766 ca.
032960 - Gerret van Gulik: Jephta. 1766 ca.
032970 - Gerret van Gulik: Medus, koning van Medien. 1766 ca.
032980 - Gerret van Gulik: Minnareijen van Momus. 1766 ca.
032990 - Gerret van Gulik: Minnareijen van Venus. 1766 ca.
033000 - Gerret van Gulik: Omphale. 1766 ca.
033010 - Gerret van Gulik: Pomone. 1766 ca.
033020 - [Gerret van Gulik]: Vreugde en dankbaerheid 1756
033021 - Jean Guyot (Ioannes Guidonius Castiletanus): Minervalia. In quibus scientiae praeconium, atque ignorantiae socordia consideratur. 1554
033021 - Gymnasium Jacobaeum Maastricht: Fides conjugalis sive Ansberta conjugis sui Bertulph e dura captivitate liberatrix, Ludis Ante-serialibus Theatro data A Studiosa Juventute Gymnasii Jacobaei, dum reverendus admodum ac aplissimus dominus D. Walterus D'Allimagne, .. 1725
033030 - Jan van Gysen: Agste en laatste Harlequin met de Rarekiek. 1711
033040 - Jan van Gysen: Bekeerde zingende Harlequin, met de Rarikiek: van de Amsterdamse Kermis, naar Groot-Brittannien. 1714
033050 - Jan van Gysen: De betoverde geldkist. 1712
033060 - Jan van Gysen: Bruilofts tafelspel tussen Apollo, Merkuur, Venus en Pallas. Ter bruiloft van Jac. van Oosterwyk, en Anna Bruyn. Ver-eenigt in Amsterdam den 13. Mey 1708. 1708
033070 - Jan van Gysen: De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen. 1714
033080 - Jan van Gysen: Derde Harlequin met de Rarekiek, vertoonende op een boertige wyse, de verrigting des Hertog van Tursis, op ’t eyland van Serdanje. 1711
033090 - Jan van Gysen: Eerste Harlequin met de Rarekiek. 1711
033100 - Jan van Gysen: Bedroefde Harlequin, met een grbrooke Rarikiek: in Grootbrittanjen. 1715
033110 - Jan van Gysen: Swervende Harlequin, zonder Rarikiek: in Grootbrittanjen. 1715
033120 - Jan van Gysen: Desperaate Harlequin, met de verborge Rarikiek: in Schotland. 1715
033130 - Jan van Gysen: Harlequin, met een nieuwe Rarikiek: in Londen. Vertoonende de dood van de Graaven Derwentwater en Kenmuure, nevens de vlugt van de Lord Nietisdaalen. 1716
033140 - Jan van Gysen: Harlequin, met de Raaikiek [= Rarikiek]: op de Amsterdamse Kermis. Verhaalende al zyn wedervaaren t’zeedert laatst. 1716
033150 - Jan van Gysen: Onverwagte Vierde Harlequin, met de Rarikiek: verhaalende op een Boertige wyze alles wat ’er is gepasseert inde maant augustus en september, 1716. wegens het verlaaten van de stad Corfu. 1716
033160 - Jan van Gysen: Verkwikte Harlequin, met de herstelde Rarikiek: in Schotland. Verhaldende de Aankomst, verrigting, en vertrek van den pretendent aldaar. 1716
033170 - Jan van Gysen: Gewaapende Harlequin, met zyn Rarikiek: verhaalende op een boertige wys alles wat ’er is gepasseert in en om Belgrado. 1717 ca.
033180 - Jan van Gysen: Gewaapende Harlequin, rydende op een kameel; verzelschapt met zyn Turksche slaaf, naar de Amsterdamse kermis. 1717 ca.
033190 - Jan van Gysen: Wispeltuurige Harlequien, met zyn Rarikiek in Groot-Brittanjen. 1717 ca.
033200 - Jan van Gysen: Harlequin, met de Rarikiek: Van Barleduk naar de Amsterdamse kermis, vertoonde de toestand in Grootbrittannien. 1714
033210 - Jan van Gysen: Herstelde Harlequin, met de opgelapte Rarikiek, in Grootbritanjen. 1714
033220 - Jan van Gysen: t’Zaamenspraak tusschen de Hollandsche Maagd en de Vreede, over de tegenwoordige toestand van zaaken. 1713
033230 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper. 1714a v
033240 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1714b v
033250 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1714c v
033260 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1715
033270 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1712a v
033280 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1712b v
033290 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1713
033300 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1720
033310 - Jan van Gysen: Samen-spraak tusschen Mars en Venus, ter bruyloft van de Heer Pieter Sweedenryk en Me-juffrouw Alida Maria Arendsen. 1711
033320 - Jan van Gysen: Sesde Harlequin met de Rarekiek. 1711
033330 - Jan van Gysen: Sevende Harlequin met de Rarekiek. 1711
033340 - Jan van Gysen: Tweede Harlequin met syn Rarekiek; Vader van Scharmoesje, en Kortezaantje. 1711
033350 - Jan van Gysen: De varke markt. 1712a o
033360 - Jan van Gysen: De varke markt. 1712b o
033370 - Jan van Gysen: De varke markt. 1713
033380 - Jan van Gysen: Varke markt. 1716
033390 - Jan van Gysen: De varkemarkt. 1727a d
033391 - Jan van Gysen: De varkemarkt. 1727b d
033400 - Jan van Gysen: Varke markt. 1736
033410 - Jan van Gysen: Verleege Harlequin, met de Rarikiek in Schotland. 1714
033420 - Jan van Gysen: Verwonderde Harlequin, met een halve Rarikiek, in Grootbritanjen. 1715
033430 - Jan van Gysen: Vierde Harlequin, sonder Rarekiek. 1711
033440 - Jan van Gysen: Vyfde Harlequin met de Rarekiek. 1711
033450 - H.: Liefde en rampspoed, of het berouw der dwaaling. 1799
033470 - H.D.G.: De gekuypte vryster. 1663
033480 - H.H.: De ontpachterde impostmeester, of de vernederende hoogmoed. 1699 ca.
033490 - H.P.T.B.: Don Jan Richardo, of het sterfhuis in vreugde. 1768
033500 - H.P.T.B.: De gevrijde zuster ontdekt. 1774
033510 - H.P.T.B.: Honi en Surdareg. 1766
033520 - H.P.T.B.: List boven list. 1774
033530 - H.P.T.B.: De voorbaarige kraamvrouw, of de aangenomen kinderen. 1778
033540 - H.P.T.B.: De wanhoopende corporaal, of de zwetser door den drank verwonnen. 1787
033550 - H.W.P. (naar het Duits van Heinrich Gottlieb Schmieder): De wrekers. 1801
033560 - Hadoux: Le dragon verd. 1772
033570 - Willem van Haecht: Antwerpen: den oorlof int ghemeyn in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
033580 - Willem van Haecht: Den willecom der Violieren op Thaech-Spel. 1562
033590 - Willem van Haecht: Den oerloff oft adieu van de Violieren van Antwerpen op dlantjuweel. 1562
033600 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: Oordeel van Tmolus in Antwerpen 1561. 1562
033610 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: proloog in Antwerpen 1561. 1562
033620 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: wellecome in Antwerpen 1561. 1562
033630 - Willem van Haecht: dWerck der apostelen. 1599 ca.
033640 - [Willem van Haecht]: Een dialogus van twee personagien, deen gheheeten, den Vertroosten in Leyden, dander, Den Danckbaren Gheest. Ghecomponeert opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden. Noch met meer andere Refereynen, Baladen, op den tijt voorleden, ende den tijt present. 1578
033650 - Petrus Haekt: De kloeck-moedige martelie van de H. Maghet Barbara. 1730 ca.
033660 - Emanuel van Haever: Berlik berlak, of den doctor tooveraer, bly-spel in dry bedryven. 1780 ca.
033670 - Hendrik van Halmael (naar het Spaans van Francisco de Leiva Ramírez de Arellano): Als men t’niet verwagt, of de gewaande prins. 1713
033680 - Hendrik van Halmael: De bedrieger erfgenaam bedroogen. 1714
033690 - Hendrik van Halmael: De bedrooge cessionant. 1711
033700 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn en Crispiaan, bedriegers, of de gestrafte beurs en kelderplagen. 1708
033710 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron. 1705
033720 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, boek- en kashouwer, bedrieger. 1706
033730 - Hendrik van Halmael: Crispyn, weezenplaag en bloedverzaaker. 1708
033740 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De edelmoedige vrinden. 1711
033750 - [Hendrik van Halmael]: De fyne bedriegeryen ontdekt. 1713
033760 - [Hendrik van Halmael]: De fynman, jonker. 1709
033770 - [Hendrik van Halmael]: De gestrafte Pasquyn. 1713
033780 - Hendrik van Halmael: De gestrafte Pasquyn. 1724
033790 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker. 1708
033800 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker. 1715
033810 - Hendrik van Halmael: De gezwoore bedrieger, bedrogen. 1711
033820 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De herstelde zoon. 1711
033830 - [Hendrik van Halmael]: Hoop en vrees, of de roemrugtige overtogt van Willem de IIIde, prince van Orange. 1709
033840 - Hendrik van Halmael: De koning van Luilekkerland. 1711
033850 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De listige juffer betrapt. 1713
033860 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De onberaaden minnaar gelukkig door ’t geval. 1713
033870 - [Hendrik van Halmael] (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): d’Ongelyke broeders. 1709
033880 - [Hendrik van Halmael]: Overdaad en gierigheid. 1714
033890 - Hendrik van Halmael: De panlikker. 1704
033900 - Hendrik van Halmael: De panlikker. 1716
033910 - Hendrik van Halmael: De prins van Platte Marry, of de schijnheilige bedrieger. 1713
033920 - Hendrik van Halmael: De prins van Platte Marry, of de schijnheilige bedrieger. 1724
033930 - Hendrik van Halmael: De schijnheylig, of de vermomde bedrieger. 1708
033940 - Hendrik van Halmael: ’t Schynheylig weeuwtje. 1711
033950 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleesverkooper bedroogen. 1709
033960 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleeschverkoper bedroogen. Gevolgt uit Phseudolus naar Plautus. 1712
033970 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verliefde gryzaard betrapt. 1709
033980 - Hendrik van Halmael: Verstand en deugd. 1711
033990 - Hendrik van Halmael: Vervolg van de eerste en tweede geveinsde Kwaker. 1711
034000 - Hendrik van Halmael: Vervolg van De geveinsde Kwaaker. 1709
034010 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen. 1700
034020 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen. 1715
034030 - [Hendrik van Halmael]: Wysheid en zotheid. 1699
034040 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1698a v
034050 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1698b v
034060 - [Hendrik van Halmael]: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1707
034070 - G. van Halmale: Algemene vreugde ter altydt aangenaame gedachte van het verjaaren der Alderdoorluchtigste Majesteit William. 1698
034080 - George Johannes Hammius (naar het Duits van Friedrich Julius Wilhelm Ziegler): Eulalia Meinau, of de gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis. 1792
034090 - George Johannes Hammius (naar het Duits van Friedrich Julius Wilhelm Ziegler): Eulalia Meinau, of de gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis. 1798
034100 - George Johannes Hammius (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De huwlyksgift. 1797
034110 - [Pieter Willem van Haps]: Het huwelyk door list. 1694
034120 - [Pieter Willem van Haps]: De mansmoêr. 1699
034130 - [Pieter Willem van Haps]: De mansmoêr. 1714
034140 - Pieter Willem van Haps: De mansmoêr. 1762
034150 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1698
034160 - Pieter Willem van Haps: Sophonisba. 1714
034170 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1733a v
034180 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1733b v
034190 - Pieter Willem van Haps: Verliefde Brechje. 1700
034200 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1705
034210 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1720a v
034220 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1720bv
034230 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1786
034240 - Pieter Willem van Haps Sr.: Hollants vree-tonneel, of bly-eynt speel. 1648
034250 - Anoniem (naar Onno Zwier van Haren) (naar het Nederlands van Onno Zwier van Haren): Agon, sultan de Bantam. 1770
034260 - Anoniem (naar Onno Zwier van Haren) (naar het Nederlands van Onno Zwier van Haren): Agon rex Banthami. 1799 ca.
034270 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1769
034280 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1770
034290 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1773
034300 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1775 ca.
034310 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1779
034320 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1786
034330 - [Onno Zwier van Haren] (naar het Frans van Alain-René Lesage, Louis Fuzelier en D’Orneval): Pietje, en Agnietje, en de doos van Pandora. 1779
034340 - Onno Zwier van Haren: Willem de eerste prins van Oranje. 1773
034350 - Onno Zwier van Haren: Willem de Eerste, prins van Oranje. 1779
034360 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo. 1786a v
034370 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo. 1786b v
034380 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De twist der mogendheden, of de nydige keiser, in zyne onregtvaerdigheden tegengegaan. 1785
034390 - Elizabet Hartloop: Tobias. 1688
034400 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman. 1779
034410 - Anthony Hartsen (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman. 1786
034420 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1770a v
034430 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1770b v
034440 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1783
034450 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De moeder, vertrouwde van haare dochter. 1762
034460 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De moeder, vertrouwde van haare dochter. 1783
034470 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1790 ca.
034480 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De vrouw naar de waereld. 1777
034490 - Anthony Hartsen (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De vrouw naar de waereld. 1784
034500 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1759
034510 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1761
034520 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1770
034530 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1780
034540 - [Rederijkers van Kortrijk (Kruisbroeders) (naar Anthony Hartsen)] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1783 ca.
034550 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron. 1789
034560 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron. 1791
034570 - Anthony Hartsen of Lucas Pater (naar het Frans van Doucet [= Charles-Georges Coqueley de Chaussepierre]): De heer Cassander, of de uitwerkingen van de liefde en het koperrood. [...] door den vertaaler verrijkt met eene narede achter het spel. 1778 ca.
034580 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): De deugdzaame armoede. 1776
034590 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): De deugdzaame armoede. 1787
034600 - Jan Jacob Hartsinck: De edelmoedige rykdom. 1780
034610 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen. 1758
034620 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen. 1784
034630 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1758a v
034640 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1758b v
034650 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1778
034660 - Johan Willem van Hasselt (naar het Duits van J.C. Lavater / Johann Wolfgang von Goethe): Abraham en Izak. 1777
034661 - Johan Willem van Hasselt (naar het Duits van J.C. Lavater): Abraham en Izaac. Godsdienstig schouwspel. 1788
034670 - Maurits van Hattum: De orakel-vaas. 1740
034680 - Maurits van Hattum: Het vermakelijk avont-uur. 1767
034690 - Maurits van Hattum en Louis Anseaume (naar het Frans van Alain René Lesage, en d’Orneval): De verkeerde waereldt. Ten deelen gevolgt naar het Fransche. 1742
034700 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1736
034710 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1752a v
034720 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1752b v
034730 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1753
034740 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1785
034750 - Jan Haverkamp (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Clotilde. 1732
034760 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1709
034770 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1720a v
034780 - [Jan Haverkamp] (naar Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1720b v
034790 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1738
034800 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741a v
034810 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741b v
034820 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741c v
034830 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741d v
034840 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius. 1722a v
034841 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius. 1722b v
034850 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoord van Antoninus. 1713
034860 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus. 1735a v
034870 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus. 1735b v
034880 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De aanslag op Antwerpen. 1780
034890 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Aleid van Poelgeest. 1778
034900 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Aleid van Poelgeest. 1785
034910 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1779
034920 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1795
034930 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1800 ca.
034940 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland. 1784
034950 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland. 1789
034960 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De overwinning van Willem den Eersten, prins van Orange, of de aanslag op Antwerpen 1799 ca.
034970 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1777a v
034980 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1777b v
034990 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1778a o
035000 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1778b o
035010 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De zegepraal der Onschuld. 1793
035020 - Jacobus Havius: Zariadres en Odatis, ofte geluckige droom-liefde, vertoonende de kracht der liefde en de vrye keur der selve. 1658 ca.
035030 - [Hazart] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De quel-geesten. 1681
035040 - [Hazart] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Quelgeesten. 1718 ca.
035050 - Joh. Hazeu Corn.zn.: De zegepraal van Mr. J. Necker. 1789
035060 - Johannes Heckius / Van Heeck: Hecastus, comoedia sacra, a Joanne Heckio, Belga Deventriensi anno Di. 1594 et aetatis suae 14. 1594
035061 - Johannes Heckius / Van Heeck: La donna pudica 1594 ca.
035070 - [Abraham Heems]: Absalon, of de gestrafte heerschzucht. 1721 ca.
035080 - Abraham Heems: Antipater, of de dood van Alexander en Aristobulus. 1723
035090 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1641a d
035100 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1641b d
035110 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1641c d
035120 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1650
035130 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662a d
035140 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662b d
035150 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662c d
035160 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1669
035170 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1670
035180 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): Verduytste Cid. 1678
035190 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1683
035200 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697a v
035210 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697b v
035220 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697c v
035230 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): Verduytste Cid. 1700
035240 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1700 ca.
035250 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1710 ca.
035260 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1725
035270 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1732
035280 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1736
035290 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid, uit het Fransch van den Heer Corneille, zo als het zelve op den Amsteldamschen schouwburg word vertoond. 1760
035300 - Willem Heemskerk: Hebreeusche heldinne. 1647
035310 - Jacob Heerman (naar het Frans van J. Mairet): Chryseide en Arimants. 1639
035320 - J. van der Heiden: Cleander en Amaril, ofte gestadige liefde. 1681
035330 - David Elias Heidenreich (naar het Nederlands van Joost van den Vondel): Rache zu Gibeon oder die sieben Brüder aus dem Hause Sauls. Meist nach dem Holländischen Josts van Vondel. 1662
035340 - Daniel Heinsius: Auriacus sive libertas saucia. 1602
035350 - Daniel Heinsius: Herodes infanticida. 1632
035360 - Daniel Heinsius: Herodes infanticida. 1649
035370 - Anth. van der Hel: ’t Spel van Trooijen, gemaakt 1666.. 1666
035380 - Jan Frederik Helmers: Dinomaché, of de verlossing van Athene. 1798
035390 - Joannes Baptista Hendrix: De verdruckte godvrugtigheid, afgebeeld in ’t houwelijck, lyden en doodt van de H. Maget en Martelaeresse Godelieve. 1722
035400 - Joannes Baptista Hendrix: De verdrukte godvruchtigheyd, afgebeeld in ’t houwelyk, lyden en dood van de H. Maegd en Martelaeresse Godelieve. 1740 ca.
035410 - Joannes Baptista Hendrix: De verdruckte godtvruchtigheyd afgebeeld in het houwelijck, lyden en dood vande H. Maghet en Martelaresse Godelieve. 1760 ca.
035420 - Robert Hennebo (naar het Frans van Guillaume Toussaint Domis): De uytvaard van meester Andries. 1720
035430 - Robert Hennebo: De uytvaard van meester Andries. 1767 ca.
035440 - Christiaen Henricx: David ende Absalon. 1625
035450 - A. van Hensbroek: Het levendig gebraat. 1708
035460 - Elias Herckmans: Slach van Vlaenderen geschiedt tusschen den prince van Oranien ende den doorluchtighen eerts-hertogh Albertus. 1624
035470 - Elias Herckmans: Tyrus belegheringhe en ondergangk door de laeste veroveringhe van Alexander de Groote, coninck van Macedonien de Derde monarch der bewoonder werelt, anno salutis 1627. Idus februarij. Op het spreeckwoort: Hooghmoet komt voor den val. 1627
035480 - J.B. Hermans: Het leven van Constantinus ende van de H. Helena. 1700 ca.
035490 - Peter de Herpener: Een factie oft spel, openbaerlijc vanden Violieren binnen Antwerpen ghespeelt [...] 1609 ca.
035500 - Peter de Herpener: Een factie oft spel, voer den coninck Philippus onsen ghenadichsten lantsheere, met vele andere edele heeren, openbaerlijc vanden Violieren binnen Antwerpen ghespeelt. 1609 ca.
035510 - [Will. Hessen]: Beleegering van Haarlem. 1739
035520 - Will. Hessen: Orestes en Hermioné. 1725
035530 - W. van Heugelenburgh: Adriaan en Alida, ofte de herstelde min. 1689
035540 - W. van Heugelenburgh: Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt. 1658
035541 - W. van Heugelenburgh: Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt. 1658
035550 - W. van Heugelenburgh: Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt. 1679
035560 - [Christiaan van Heulen] (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1701a v
035570 - [Christiaan van Heulen] (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1701b v
035580 - Christiaan van Heulen (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1733
035590 - [Christiaan van Heulen] (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1740a v
035600 - Christiaan van Heulen (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1740b v
035610 - Christiaan van Heulen (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1740c v
035620 - [Christiaan van Heulen] (naar het Frans van Edmond Crosnier): De onbedreeve minnaar. 1699
035630 - [Christiaan van Heulen] (naar het Frans van Edmond Crosnier): De onbedreven minnaar. 1752
035640 - [Cornelis de Hey]: Lydia, of de zegepraalende deugd. 1783
035650 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: De bedrogen hout-vester, of het mislukte kolyk. Gedrukt onder de pers, en zijn alom te bekoomen, daar men ze vinden kan. 1758a o
035660 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: De bedrogen hout-vester, of het mislukte kolyk. 1758b o
035670 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: De bedrogen hout-vester, of het mislukte kolyk. Gedrukt onder de pers, en zijn alom te bekoomen, daar men ze vinden kan. 1758c o
035680 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: De hand-opening vry. 1757
035690 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: De vrye hand-opening verdedigt. 1756
035691 - Ridendo dicere, quis vetat? [= Johannes van der Hey]: Vrye hand-opening verdedigt. 1757
035700 - Johannes van der Hey: Geessel der hedendaagse paskwillanten: door het kunstgenootschap: Feras, qu¾ tuâ culpâ pateris. 1757
035710 - Gerr. van der Heyden: Flora in ’t Lazarushuis, of dolle blydschap. 1737
035720 - S. van der Heyden: Adellijkke juffer, of de bedroge trotsheyd. 1680 ca.
035730 - S. van der Heyden: De adellijkke juffer, of de bedroge trotsheyd. 1688
035740 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin, of de eenvoudige natuur. 1768a v
035750 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin, of de eenvoudige natuur. 1768b v
035760 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Bataefsche veldvreugd, ter gelegenheid van het huwelijk zijner doorluchtige Hoogheid Willem den Vijfde, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder enz. enz. enz. en haere Koninglijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen. 1767a v
035770 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Bataefsche veldvreugd, ter gelegenheid van het huwelijk zijner doorluchtige Hoogheid Willem den Vijfde, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder enz. enz. enz. en haere Koninglijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen. 1767b v
035780 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767a v
035790 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767b v
035800 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767c v
035810 - Cornelis Heyligert (KWDAV): De dood van Calas. 1767d v
035820 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767e v
035830 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767f v
035840 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dood van Calas. 1767g v
035850 - Cornelis Heyligert (KWDAV): De dorpschoolmeester. 1768
035860 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: De dorpschoolmeester. 1770
035870 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige. 1768a v
035880 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige. 1768b v
035890 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige. 1768c v
035900 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige. 1768d v
035910 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François Marmontel, of: Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quincey): De eerlyke misdadige. 1768e v
035920 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Fanny, of het gelukkig berouw. 1770a v
035930 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Fanny, of het gelukkig berouw. 1770b v
035940 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud): Fanny, of het gelukkig berouw. 1770c v
035950 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Het feestvierend Leyden. 1774a o
035960 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Het feestvierend Leyden. Uitgegeven door het tafel- en dichtlievend genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door arbeid verkreegen. 1774b o
035970 - Cornelis Heyligert (KWDAV): Herdersvreugd, ter verjaringe van Daphnes. 1768
035980 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Jean François de la Harpe): Melanie, of de rampzalige kloosterdwang. 1770a v
035990 - Cornelis Heyligert (KWDAV) (naar het Frans van Jean François de la Harpe): Melanie, of de rampzalige kloosterdwang. 1770b v
036000 - Cornelis Heyligert (KWDAV): Melanie, of de rampzalige kloosterdwang. 1770c v
036010 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Melanie, of de rampzalige kloosterdwang. 1770d v
036020 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)]: Ter inwydinge van het Kunstgenootschap onder de zinspreuk: Kunst wordt door arbeid verkreegen. 1766
036030 - Cornelis Heyligert (KWDAV): Ter verjaringe van het kunstgenootschap onder de zinspreuk: kunst wordt door arbeid verkreegen. 1767
036040 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Ant. de La Roque): Theonoé. 1771
036050 - [Cornelis Heyligert (KWDAV)] (naar het Frans van Onbekend): De zegeprael der reden over de liefde. 1768
036060 - Bernardus Heymbachius: HeymbachiusServatius1649 1649
036070 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraek. 1668a v
036071 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1668b v
036080 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraek. 1678
036090 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraek. 1700 ca.
036100 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraek. 1701
036110 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1707
036120 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1725
036130 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1729
036140 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1762a v
036150 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1762b v
036160 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak. 1783
036170 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza): De gestrafte kroonzught. 1650
036180 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Veranderlyk geval, of stantvastige liefde. 1663a v
036190 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Veranderlik geval, of stantvastige liefde. 1663b v
036200 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Veranderlyk geval, of stantvastige liefde. 1667
036210 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyk geval, of stantvastige liefde. 1669
036220 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Veranderlyk geval, of stantvastige liefde. 1676
036230 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyck geval, of stantvastige liefde. 1692
036240 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyck geval, of stantvastige liefde. 1696
036250 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyk geval, of stantvastige liefde. 1697
036260 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Veranderlyck geval, of stantvastige liefde. 1701
036270 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyck geval, of stantvastige liefde. 1709
036280 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyck geval, of stantvastige liefde. 1722
036290 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlijk geval, of stantvastige liefde. 1733a v
036300 - Dirck Pietersz. Heynck (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlijk geval, of stantvastige liefde. 1733b v
036310 - [Dirck Pietersz. Heynck] (naar het Spaans van Onbekend): Het veranderlyk geval, of de standvastige liefde. 1733c v
036320 - Heyns, (non Petrus nec Zacharias): De Son-bloom van Ketel: Spel van Sinnen. 1607
036330 - Petrus Heyns: Berchem: factie in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
036340 - Petrus Heyns: Berchem: prologhe in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
036350 - Petrus Heyns: Prologhe ghespeelt veur tspel van sinnen in ’t Antwerps haechspel. 1562
036360 - Petrus Heyns: Berchem: tSpel van Sinnen in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
036361 - Petrus Heyns: Le miroir des mesnageres. Comedie treshonneste, representant la difference d’une bonne & mauvaise mesnagere. Exhibée & mise en lumiere par M. , au Laurier. 1595
036370 - Zacharias Heyns: Amsterdam, spel van sinne in Haarlem. 1607
036380 - Zacharias Heyns: Bruylofts tafel-spel. 1625
036390 - Zacharias Heyns (naar het Nederlands van Dirck Volckertsz. Coornhert): Deuchden-schole ofte spieghel der jonghe-dochteren. Waer inne verthoont wort het verscheel ende d’uyt-komste van de deuchdige, zedige ende wanckelbare wulpsche Dochters, speelsche-wijse in rijm gestelt. 1625
036400 - Zacharias Heyns: Sinne-spel van de dry hoofdeuchden. Onder het spreec-woort Sic itur ad astra. 1625
036410 - Zacharias Heyns: Pest-Spieghel. Waer in speelsche wyse, tot beteringhe des levens, claerlijck bewesen ende voor ooghen ghesteldt wordt, dat de peste niet by gheval, maer door Godes ghehengenisse, den menschen tot een straffe overcomt. 1602
036420 - Zacharias Heyns: Schiedams Roo Rosen: spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
036430 - Zacharias Heyns (naar het Latijn van Rodolphus Radclif): Vriendts-Spieghel. 1602
036440 - Cornelius Hillenius (Adolph Tectander Venator): Een claer ende doorluchtich vertooch van d’Alckmaersche kerckelicke gheschillen. Gheresen soo voor-heen, als insonderheyt int jaer 1608 ende 1609. Rijms-wyse als een spel van sinnen ghestelt. 1611a o
036450 - Cornelius Hillenius (Adolph Tectander Venator): Een claer ende doorluchtich vertooch van d’Alkmaersche kerckelicke gheschillen. Gheresen soo voor-heen, als insonderheyt int jaer 1608 ende 1609. Rijms-wyse als een spel van sinnen ghestelt. 1611b o
036460 - C. Hitters: De zegepraal der vaderlandsliefde, of Eerhart op het eiland de Hoop. 1796
036470 - J. van de Hoed: Koddige en ernstige saamenspraak, tusschen Jeronimus van Stuyteren, Abraham van Sukkelen en Hendrik van Stamperen, gehouden op planken en balken, van den nieuw gebouwt wordenden schouwburg. Op ’t Leydsche Plyn, te Amsterdam op Saturdag den 19 Juny 1773. Aan elkanderen gestommelt. 1773
036480 - Nicolaas Hoefnagel: De onmondige of het kind spreekt de waarheid. 1800 ca.
036490 - [Nicolaas Hoefnagel]: Gedimitteerde zee-capitein Andries de Bruyn, de miliairen dienst deezer landen ontzegt: of de matroozen rechtbank. 1781 ca.
036500 - Nicolaas Hoefnagel: ’t Geheim van de mis, of bril voor de gemeene eenvoudige man; waar door men een bevatting van de tegenwoordige oorlog kan krygen enz. 1781
036510 - [Nicolaas Hoefnagel]: De gestrafte comptoirnar, of het bedrogen juffertje. 1775
036520 - Nicolaas Hoefnagel: De huichelaars op het Leydsche eeuw-feest; ten huize van de geklopte kastelyn, of de listen van waard Kochel en zyn vrouw Mager en Kwaat ontdekt. 1775 ca.
036530 - Nicolaas Hoefnagel: De mislukte begrafnis, van de ouderwetse Nederlandsche patriot, of de vervoering door Luzifer; en twaalf van zyn by naam genoemde swarte engelen; met het lyk door de schoorsteen, 's avonds op den 31 Dec. 1781. 1781
036540 - Nicolaas Hoefnagel: De mislukte begrafnis, van de ouderwetse Nederlandsche patriot, of de vervoering door Luzifer; en twaalf van zyn by naam genoemde swarte engelen; met het lyk door de schoorsteen, 's avonds op den 31 Dec. 1781. 1782
036550 - Nicolaas Hoefnagel: Den ouderwetschen Nederlandschen patriot ontmaskert, of de bedroge verwagting van sommige kwalykgezinden. 1782
036560 - Nicolaas Hoefnagel: De bedrogen verwachting, of ’t Haagsche oproer, [...] 1783 ca.
036570 - Pieter ’t Hoen: Ritmer de Jonge, of het bederf der Nederlandsche zeden. 1793
036580 - Pieter ’t Hoen: Het beleg van Alkmaar, of de heldin. 1790
036590 - Pieter ’t Hoen: Het beleg van Alkmaar, of de heldin. 1795
036600 - Pieter ’t Hoen: De beste broeder. 1790
036610 - [Pieter ’t Hoen]: Het boere-geselschap, of de gehekelde hekelaars. Behandelende op eene vrije en onzijdige trant ’t verheerlijk [sic] Leijden, van Dr. J. le Francq van Berhheij [lees: Berkhey], en desself bevegters. 1775a ca.
036620 - Pieter ’t Hoen: Het boeren-gezelschap of de gehekelde hekelaars, behandelende [...] ’t verheerlijkt Leiden van dr. J. Le Francq van Berkhey, en deffelf [sic!] bevegters. 1775b ca.
036630 - Pieter ’t Hoen: De dankbaare schuldenaar. 1791
036640 - [Pieter ’t Hoen]: Eduard en Emilia, of de zegepraal der standvastige liefde. 1793 ca.
036650 - Pieter ’t Hoen: De eerlyke landman. 1782
036660 - Pieter ’t Hoen: De eerlyke landman. 1793
036670 - [Pieter ’t Hoen]: Frederik en Charlotte, of de edelmoedige belooning der deugd. 1793
036680 - Pieter ’t Hoen: Godefroij de Dwingeland en Robbert de Fries, of de redder van zijn vaderland. 1793
036690 - Pieter ’t Hoen: De goedhartige lichtzinnige. 1784
036700 - Pieter ’t Hoen: De goedhartige ligtzinnige. 1793
036710 - Pieter ’t Hoen (naar het Duits van Johann Christian Bock): De Hollander, of wat vermag een vernuftig meisje niet? 1784
036720 - Pieter ’t Hoen (naar het Duits van Johann Christian Bock): De Hollander, of wat vermag een vernuftig meisje niet? 1793
036730 - Pieter ’t Hoen: Jan van Schaffelaar, of de vaderlandsche held. 1791
036740 - Pieter ’t Hoen (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Karel de Negende, of de school der koningen. 1790
036750 - Pieter ’t Hoen (naar het Frans van Marie Joseph Blaise de Chénier): Karel de Negende, of de school der koningen. 1803 ca.
036760 - Pieter ’t Hoen: Klerdon. 1789
036770 - [Pieter ’t Hoen]: Klerdon. 1793
036780 - Pieter ’t Hoen: Lucas en Wolfhart, of loon naar werk. 1791
036790 - Pieter ’t Hoen: Mars in boeyen, of het herstel van de vreede. 1802
036800 - Pieter ’t Hoen: Ongelukkig vermoeden, of de geredde grenadier. 1790
036810 - Pieter ’t Hoen: Ritmer de Jonge, of het bederf der Nederlandsche zeden. 1782
036820 - Pieter ’t Hoen: Het verjaaringsfeest, of de te Amiens gesloten vrede. 1802
036830 - Pieter ’t Hoen: De wedergevonden vader, of de Bastille veroverd. 1790
036840 - Pieter ’t Hoen: De wedergevonden vader, of de Bastille veroverd. 1803 ca.
036850 - Pieter ’t Hoen: Werving van Willem den I. 1782 ca.
036860 - Pieter ’t Hoen: De werving van Willem den I. 1793
036870 - Arent Hoetink: Buonaparte te Milano, of de verlossing der Cisalpijnsche patriotten. 1800
036880 - Arent Hoetink: De hereende gelieven, of de ontdekte emigrant. 1799 ca.
036890 - Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Jean Palaprat): Arlequyn Phaëton. 1724
036900 - Emanuel van der Hoeven: De drie Hamburgers. 1727
036910 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De hovenier door liefde. 1717
036920 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De hovenier door liefde. 1725
036930 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Johann Friedrich von Cronegk): De hovenier door liefde. 1755
036940 - Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Louis Drouin dit Dorimond): Trapolyn. 1688
036950 - Emanuel van der Hoeven: Het viervoudig huwelyk. 1719
036960 - Emanuel van der Hoeven: Het viervoudig huwelyk. 1724 ca.
036970 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Thomas Corneille): De waarzegster. 1712
036980 - [Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Thomas Corneille): De waarzegster. 1715a v
036990 - [Emanuel van der Hoeven]: De waarzegster. 1715b v
037000 - Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Thomas Corneille): De waarzegster. 1724
037010 - Willem van der Hoeven: Harlequin tovernaar & barbier. 1700 ca
037020 - [Willem van der Hoeven]: Arlequin, tovenaar en barbier. 1730a v
037030 - Willem van der Hoeven: Arlequin, tovenaar en barbier. 1730b v
037040 - Willem van der Hoeven: Belachchelyke lotery. 1719
037050 - Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim, Turksen keizer. 1717
037060 - Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim, Turksen keizer. 1731a v
037070 - Willem van der Hoeven: De dood van Sultan Selim, Turksen keizer. 1731b v
037080 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1714a v
037090 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1714b v
037100 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1733
037110 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743a v
037120 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743b v
037130 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743c v
037140 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743d v
037150 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743e v
037160 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1743f v
037170 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1779
037180 - Willem van der Hoeven: De doodelyke minnenyd. 1782
037190 - Willem van der Hoeven: Filipyns belachchelyke schaaking. 1712
037200 - Willem van der Hoeven: Filipyns belachchelyke schaaking. 1736
037210 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Onbekend): De ingebeelde doode minnaers. 1720 ca.
037220 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Antonio Enríques Gómez): Isabella, Princesse van Iberië. 1720
037230 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis. 1712
037240 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis. 1715
037250 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis. 1734a v
037260 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis. 1734b v
037270 - Willem van der Hoeven: ’t Koffyhuis. 1734c v
037280 - Willem van der Hoeven: De nieuwe belagchelyke lotery, getrokken uit het oude blyspel van W. van der Hoeven. 1790
037290 - Willem van der Hoeven: De nieuwe belagchelyke lotery. 1799
037300 - Willem van der Hoeven: De rechter in zyn eigen zaak. 1718
037310 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder. 1693a v
037320 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder. 1693b v
037330 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder. 1707
037340 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder. 1729a v
037350 - Willem van der Hoeven: De schrandere tooneelspeelder. 1729b v
037360 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla): De vermomde minnaar. 1714
037370 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla): De vermomde minnaar. 1717a v
037380 - Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Juan Bautista Diamante): De vermomde minnares. 1717b v
037390 - W. Hofdijk: Het beteugeld geweld, of Alkmaar op den zeventienden van Wynmaand 1799. 1801
037400 - Otto Christ. Fred.: De kluchtige opera. 1801
037410 - Otto Christ. Fred. Hoffham: Al stond’er de galg op! Of de verydelde tooneelkomparitie. 1783
037420 - Otto Christ. Fred. Hoffham: De boerenschouwburg. 1801
037430 - Otto Christ. Fred. Hoffham: De broek. Voorspel, geschikt voor de vertooning van Medea. 1784
037440 - Justus Hoflandt: Moordaadige kroonzucht, of yzere koning. 1666a o
037450 - Justus Hoflandt: Moordaadige kroonzucht, of yzere koning. 1666b o
037460 - Justus Hoflandt: Moordaadige kroonzucht, of yzere koning. 1666c o
037470 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: De Boerenpatriotten 1796
037480 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Clarinde, of de rampzaalige door de liefde. 1796 ca. a d
037490 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Clarinde, of de rampzaalige door de liefde. 1796 ca. b d
037500 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Cumma. 1796
037510 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Justina, of de onderwerping van Namen aan de gehoorzaamheid van ... Leopoldus II 1791
037520 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Den onbermhartigen schuld-eisscher of de deugdzaame in armoede. 1796
037530 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: De onverwagte redding. 1797 ca.
037540 - Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman: Ware Vaderlanders. 1788
037550 - Dirk van Hogendorp: Kraspoekol, of de slaaverny. (Een tafereel der zeden van Neerlands Indiën). 1800
037560 - Gijsbrecht van Hoghendorp (Hoogendorp): Xerxes. Spel van de Rapen-Bloem van Delft. Spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
037561 - Gijsbrecht van Hoghendorp (Hoogendorp): Xerxes. Spel der intrede van Wy rapen geneught 1617
037570 - Gijsbrecht van Hoghendorp (Hoogendorp) (naar het Latijn van Daniel Heinsius): Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie Gods, prince van Oraengien, etc. 1617
037580 - Gijsbrecht van Hoghendorp (Hoogendorp) (naar het Latijn van Daniel Heinsius): Treur-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie Gods, prince van Oraengien, etc. 1639
037590 - Anfreas Hoius: Macchabaeus sive constantia. 1587
037600 - Anfreas Hoius: Macchabaeus sive constantia. 1595
037610 - Anfreas Hoius: Matthaeus. 1587
037620 - Anfreas Hoius: Matthaeus. 1595
037630 - Gregorius Holonius: Laurentias 1556
037640 - Joannes-Baptista Holvoet S.J.: Helus. 1717
037650 - Rochus de Honert: Auriacus. 1600 ca.
037660 - Rochus de Honert: Moses Nomoclastes (Latjn). 1634 ca.
037670 - Rochus de Honert: Thamara. 1600 ca.
037680 - Rochus de Honert (Honerdus): Thamara. 1611
037690 - B. d’Hont: Het leven ende dood van den heyligen ende glorieusen pest-patroon Rochus van Montpellier. 1743
037700 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc): Aben-Zaïd, keizer der Mogollen. 1738
037710 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia. 1777
037720 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia. 1786
037730 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar Antoine Marin Le Mierre): Artaxerxes of, de bezoedelde onschuld. 1767a v
037740 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Artaxerxes of, de bezoedelde onschuld. 1767b v
037750 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre): Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld. 1798 ca.
037760 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend): De babbelaar. 1750 ca.
037770 - Nicolaas Willem op den Hooff: Blyde aankomst van zyn Hoogvorstelyke Doorluchtigheid, Willem Karel Hendrik Friso. 1747
037780 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Deucalion en Pirrha. 1770
037790 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): De dood van Semiramis. 1741
037800 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Fausta. 1744
037810 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van B. le Roy): Het feest der zotten. 1749a v
037820 - Nicolaas Willem op den Hooff: De Franschman in Holland. 1750 ca.
037830 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot. 1747
037840 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot. 1765
037850 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend): De gewaande toneelspelers; gevolgd naar het Fransche “Impromtu de compagnie”. 1750 ca.
037860 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean François de la Harpe): De Graaf van Warwik. 1764
037870 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): De groote Bellizarius. 1763
037880 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): De grooten Bellizarius. 1783
037890 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar in Noord-Holland; blyspel gevolgd naar den Franschman in Londen. 1750 ca.
037900 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De hovaardige schoonheid, of het bedurve kindje. 1750 ca.
037910 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc): De juffrouw naar de mode. 1737
037920 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Sauvé de La Noue): Mahomet de Tweede. 1740
037930 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Sauvé de La Noue): Mahomet de Tweede. 1763
037940 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Melanide. 1759
037950 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Melanide. 1762
037960 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): Melanide. 1786
037970 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De Menechmen, of de gelyke tweeling-gebroeders. 1750 ca.
037980 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend): De mildadige minnaar. 1750 ca.
037990 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend): De minnaar, dichter en knecht. 1750 ca.
038000 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Nanine, of het verwonnen vooröordeel. 1760
038010 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Nanine, of het verwonnen vooroordeel. 1786
038020 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De nieuwe beproeving. 1758
038040 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De onbescheidene minnaar. 1759
038050 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean François Regnard): De onverwachte wederkomst. 1750 ca.
038060 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix): Het orakel. 1747
038070 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Christian Fürchtegott Gellert / Germain François Poullain de Saint-Foix): Het orakel. 1767
038080 - Nicolaas Willem op den Hooff: De pellegrimagie na het eiland van Citherea. 1750 ca.
038090 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De pupille, of de liefde ontziet geen jaaren. 1750 ca.
038100 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): Het slaven eiland. 1750 ca.
038110 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Timon de menschenhater. 1749
038120 - Nicolaas Willem op den Hooff: Timon de menschenhater. 1751
038130 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Timon de menschenhater. 1759
038140 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Simon Joseph Pellegrin): De nieuwe waereld. 1759
038150 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Voorspel van Timon de menschenhater. 1749
038160 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van L.F. Delisle de la Drevetière): Voorspel van Timon de menschenhater. 1759
038170 - [Nicolaas Willem op den Hooff] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De vorstelyke wees, of het veröverd China. 1765
038180 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): Wat nieuws; met zang en dans; grootendeels gevolgd naar “La Nouveauté”. 1750 ca.
038190 - [Nicolaas Willem op den Hooff] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Zelmire. 1763
038200 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Zelmire. 1766
038210 - Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van B. le Roy): Het feest der zotten. 1749b v
038220 - Cornelis Hoofman: Adelheide. 1717
038230 - [Cornelis Hoofman] (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Amintas. 1711
038240 - Cornelis Hoofman: Papinianus, of regts-geleerde heldenmoed. 1723
038250 - Pieter Cornelisz. Hooft: Achillis en Polyxena, met Ayax en Ulisses reden-strijdt. 1600 ca.
038260 - Pieter Cornelisz. Hooft: Anth. van der Hel, TSpel van Troijen gespeelt opde Camer in Liefd Bloeijende A° 1606. 1606
038270 - Pieter Cornelisz. Hooft: Achillis en Polyxena, met Ayax en Ulisses reden-strijdt. 1614
038280 - Pieter Cornelisz. Hooft: Achillis en Polyxenas treurspel, met Ayax en Ulisses reden-strijdt. 1620
038290 - Pieter Cornelisz. Hooft: Achilles en Polyxenas treurspel. Met Ayax en Ulisses reden-strydt. 1739
038300 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1617
038310 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oórsprong der Hóllanderen. 1626
038320 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1633
038330 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1636
038340 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1642
038350 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. Met de dood van zijn gemaalin Rycheldin. 1644
038360 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. Met de dood van zijn gemaalin Rycheldin. 1657
038370 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. Met de dood van zijn gemaalin Rycheldin. 1668
038380 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1671
038390 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1677
038400 - Pieter Cornelisz. Hooft: Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. 1704
038401 - Pieter Cornelisz. Hooft: Bruiloftspel. 1650 ca.
038410 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1613
038420 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1618
038430 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1622
038440 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1628
038450 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1633
038460 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velzen. 1636
038470 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1638 ca.
038480 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1638a d
038490 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1638b d
038500 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velsen, met de doodt van Graef Floris van Holland. 1644
038510 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1649
038520 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1657
038530 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerd van Velsen. 1658
038540 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraard van Velsen, met de dood van graaf Floris van Hollandt. 1662
038550 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velsen, met de doodt van Graef Floris van Holland. 1668
038560 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velzen. 1671
038570 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen. 1677
038580 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraerdt van Velsen 1681
038590 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velzen. 1704
038600 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velzen; met de doodt van Floris den Vyfden, Graaf van Hollandt. 1706
038610 - Pieter Cornelisz. Hooft: Geeraardt van Velzen; met de doodt van Graaf Floris den Vyfden, Graaf van Hollandt. 1736
038611 - Pieter Cornelisz. Hooft: De gewonde Venus. 1650 ca.
038620 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1605a
038630 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1605b
038640 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1615
038650 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1620a d
038660 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1620b d
038670 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1636
038680 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1642
038690 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1644
038700 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1657
038710 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1659
038720 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1660
038730 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1661
038740 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida en Daifilo. 1662
038750 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1668
038760 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1671
038770 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida, behelzende de vryaadje van Tisiphernes en Daifilo. 1677
038780 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida en Daifilo. 1679
038790 - Pieter Cornelisz. Hooft: Granida. 1704
038791 - Pieter Cornelisz. Hooft: Senecaes Medea. 1610 ca.
038792 - Pieter Cornelisz. Hooft: Mommery. 1650 ca.
038793 - Pieter Cornelisz. Hooft: Mommery. 1611
038800 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1636
038801 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1750 ca
038810 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1644
038820 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1657
038830 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1668
038840 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1671
038850 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1677
038860 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1700 ca.
038870 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1703
038880 - Pieter Cornelisz. Hooft: Paris oordeel. 1704
038890 - Pieter Cornelisz. Hooft: Het oordeel van Paris. 1748
038900 - Pieter Cornelisz. Hooft: Schijnheilig (Schynheilig). 1620 ca.
038910 - Pieter Cornelisz. Hooft: Het spel van Theseus en Ariadne. 1614
038920 - Pieter Cornelisz. Hooft: Ariadne spel van P.C. Hóóft. 1614a
038930 - Pieter Cornelisz. Hooft: Theseus ende Ariadne. 1614b
038940 - Pieter Cornelisz. Hooft: Theseus en Ariadne. 1628a d
038950 - Pieter Cornelisz. Hooft: Theseus en Ariadne. 1628b d
038960 - Pieter Cornelisz. Hooft: Theseus ende Ariadne. 1739
038970 - Pieter Cornelisz. Hooft: Vertooningen van de bruyloft van Peleus en Thetis. 1657
038980 - Pieter Cornelisz. Hooft: Vertooningen van de bruyloft van Peleus en Thetis. 1668
038990 - Pieter Cornelisz. Hooft: Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609. 1609
039000 - Pieter Cornelisz. Hooft: Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609. 1651
039010 - Pieter Cornelisz. Hooft: Op de vertooningen, over het twaelefjarig bestandt, gedaen by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5 May, des iaers 1609. 1657
039020 - Pieter Cornelisz. Hooft: Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609. 1659
039030 - Pieter Cornelisz. Hooft: Op de vertooningen, over het twaelefjarigh bestandt, gedaen by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5 May, des iaers 1609. 1668
039040 - Pieter Cornelisz. Hooft: Op de vertooningen, over het twaalefjarigh bestandt, gedaan by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5. May, des Jaers 1609. 1704
039050 - [Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Vvare-nar, dat is: Aulularia van Plautus, nae ’s landts gheleghentheyt verduytschet: en ghespeelt in de eenighe en eerste Nederduytsche Academi. 1617
039060 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet, enz. 1626a o
039070 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtighe comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae 's landts gelegenheyt verduytschet. 1626b o
039080 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae 's landts gelegenheyt verduytschet, enz. 1628
039090 - [Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet, enz. 1630
039100 - [Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus. 1638
039110 - [Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster]: Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1656
039120 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1661
039130 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1667
039140 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1670 ca.
039150 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa ’s landts gelegentheidt verduitscht. 1671
039160 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster: Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa ’s landts gelegentheidt verduitscht. 1677
039170 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1678
039180 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is, Warenar met de pot. 1695
039190 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot. 1698
039200 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa 's lands gelegentheit verduitscht. 1704
039210 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is, Ware nar met de pot. 1709
039220 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is: Ware nar met de pot. 1724
039230 - Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Aulularia van Plautus, dat is, Ware nar met de pot. 1729
039240 - Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Cluchtigh-spel, van Andrea de Piere, peerde-kooper. 1628
039250 - Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Andrea de Piere, peerde-kooper. 1634
039260 - Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Andrea de Piere, peerde-kooper. 1646
039270 - Willem Dirksz Hooft: Door-trapte Meelis de metsselaer. 1623
039280 - Willem Dirksz Hooft: Heden-daeghsche verlooren soon. 1630
039290 - Willem Dirksz Hooft: Heden-daeghsche verloren soon. 1640
039300 - Willem Dirksz Hooft: Jan Saly. 1622
039310 - Willem Dirksz Hooft: Jan Saly. 1633
039320 - Willem Dirksz Hooft: Jan Saly. 1644
039330 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet. 1628a v
039340 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet. 1628b v
039350 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet. 1642
039360 - Willem Dirksz Hooft: Klvcht van Styve Piet. 1644
039370 - Willem Dirksz Hooft: Klvcht van Styve Piet. 1645
039380 - Willem Dirksz Hooft: Klucht, van Stijve Piet. 1679
039390 - Willem Dirksz Hooft: Klucht van Styve Piet. 1682
039400 - J.W. Hoogendoorn: De dolleman gebonden. 1780
039410 - [Cornelis van Hoogeveen Jr.]: Zinnespel op het afsterven van den Welëdelen gestrengen Heere Mr. Johan van der Marck, Ae.z. 1772
039420 - [Cornelis van Hoogeveen Jr.] (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon. 1777a d
039430 - Cornelis van Hoogeveen Jr. (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon. 1777b d
039440 - Cornelis van Hoogeveen Jr. (naar het Duits van Johann Jakob Engel): De dankbaare zoon. 1788
039450 - Cornelis van Hoogeveen Jr.: De treurende Melpomene, overhet afsterven der konstrijke Juffer Petronella van Til. 1772
039460 - David Hooghuysen: De belachelyke wynproef. 1725
039470 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Den verrezen hondschen Diogenes. 1660
039480 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wijsheid. 1672
039490 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid. 1710
039500 - Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius): Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid. 1719
039510 - Jan van Hoogstraten: Dafnis veldzang. 1748
039520 - [Jan van Hoogstraten]: Enéas of ondergang van Troje. 1710
039530 - Jan van Hoogstraten: Éneas, of ondergang van Troje 1759
039540 - [Jan van Hoogstraten]: De geleerde advokaat, of de bespotte druivedief. 1707
039550 - [Jan van Hoogstraten] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Medor en Angelica, of de schaking in de opera. 1711
039560 - Jan van Hoogstraten (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Medor en Angelica, of de schaking in de opera. 1720 ca.
039570 - [Jan van Hoogstraten]: Tys onverstand, of de bruiloft van Anne met ’er baard. 1724
039580 - [Jan van Hoogstraten]: De verliefde kók. 1720 ca.
039590 - [Jan van Hoogstraten] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De voogd gek tegens dank. 1710
039600 - [Jan van Hoogstraten en Jan Jacob Hartsinck]: Korte inhoud, beschryving en uitlegging der vertoningen, voor in en na het treurspel van Eneas of ondergang van Troje. 1759
039610 - Samuel van Hoogstraten: Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht. 1666
039620 - Samuel van Hoogstraten: Hof-krakkeel, tusschen Pan, Kupido, en Uranius: wegens de heerschappy over de eerlijke jonkheit. 1669
039630 - Samuel van Hoogstraten: De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit. 1660
039640 - Samuel van Hoogstraten: Vryheit der Vereenighde Nederlanden. 1648
039650 - Samuel van Hoogstraten [of Johan van Someren]: Bruylofts tafel-spel, of Parnassus eer-gaef, aan de edele heere Matthys Pompe, heer van Slingelandt &c. bailliu van Zuydt-Hollandt, &c. ende d’edele jonck-vrouwe Maria Elisabeth Musch van Waelsdorp, in huwelyck vereenight den 22. november 1654. in ’s Graven-hage. 1654
039653 - Samuel van Hoogstraten [of Johan van Someren]: Op het houwelijck van den Heer van Slingelandt, balliuw van Zuyd-Hollandt. Met de Vrouw van Waelsdorp. 1686
039660 - [A. Hoppestein]: ’t Bedroge vals Jansje. 1707
039670 - [A. Hoppestein] (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus. 1718
039680 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Onbekend): Het blaadje is omgekeerd. 1798
039690 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van W. Thombrink): De halve ring. 1794a d
039700 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van W. Thombrink): De halve ring. 1794b d
039710 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Johann Gottfried Lucas Hagemeister): Het hoogste lot. 1795
039720 - Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Joh. Dav. Beil): De woestijn. 1794
039730 - G. van der Horst (naar het Frans van Pierre du Ryer): Scevola. 1668
039731 - G. van der Horst (naar het Frans van Pierre du Ryer): Scevola. 1679 ca.
039740 - Lambertus Hortensius: Equites. 1556
039741 - Lambertus Hortensius: Nebulae, 1556
039742 - Lambertus Hortensius: Plutus. 1556
039743 - Lambertus Hortensius: Ranae. 1556
039750 - De Hose: Turnhout: factie in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
039760 - De Hose: Turnhout: proloog in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
039770 - De Hose: Turnhout: spel van sinne in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
039780 - [Cornelis Meesz. van Hout]: Bruyloft-spel van Soet en Suer. 1599 ca.
039781 - Cornelis Meesz. van Hout: Bruyloft-spel van Soet en Suer. 1600
039790 - Jan van Hout: Heer Feit en Vrouw Slinge. 1599 ca.
039800 - Jan van Hout: Loterijspel (autograaf) / Vier des werelts staten 1. 1596
039801 - Jan van Hout: Loterijspel (korte versie) / Vier des werelts staten 2. 1596
039810 - Willem ten Houte (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist): De dood van Seneca. 1780 ca.
039820 - Willem ten Houte: Zoutman, of de Doggerbanksche helden. 1782 ca.
039830 - S. van Houten: Susanna, of de zegepralende kuisheid. 1740 ca.
039840 - [Hendrik Houtkamp]: Het onverwachte huwelyk. 1762
039850 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Tobias Philipp, Freiherr von Gebler): Clementina. 1781
039860 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant): De doortrapten. 1793
039870 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De Indiaanen in Engeland. 1790
039880 - Joannes Houtman Thz. (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De Indianen in Engeland. 1791
039890 - Joannes Houtman Thz. (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De Indiaanen in Engeland. 1797
039900 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Irene. 1784
039910 - Joannes Houtman Thz. (naar het Frans van Louis-François Faur): Montrose en Amelia. 1788
039920 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Pierre Alexandre Pieyre): De school voor de vaders. 1791
039930 - [Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Friedrich Ludwig Schröder): Wie is zy? of het onbekende meisje. 1793
039940 - [Johan Baptista Houwaert]: Amoureus gheest. 1583a d
039950 - [Johan Baptista Houwaert]: Amoureus gheest. 1583b d
039960 - Johan Baptista Houwaert: [Na de proloog]: Als dese voorschreven prologhe met vloeyender eloquentie gepronuntieert was, soo heeft hem verthoont een jonghelinck ghenaemt Begheirlijcke lust, die begonst te spreken tghene des hier naer volght. 1579
039970 - [Johan Baptista Houwaert]: Besueck van trooste 1583a d
039980 - [Johan Baptista Houwaert]: Besueck van trooste 1583b d
039990 - Johan Baptista Houwaert: So saen en cesserde dese soete hermonije niet, daer en presenteerden hen terstont twee ander personagien, waer van d’een ghenaemt was die Conste, die ghelijck een sibille gheaccroutreert was, hebbende eenen passer inde hant, ende dander was een mans personagie naemelijck den Dronck, ghecleedt met ghescheurde habijten, ende met potten behanghen, die in deser manieren begonsten te spreken. 1579
040000 - Johan Baptista Houwaert: De Deucht en Constantia. 1599 ca.
040010 - Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele: Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille. 1621
040020 - Johan Baptista Houwaert: Jupiter en Yo. 1583a d
040030 - Johan Baptista Houwaert: Jupiter en Yo. 1583b d
040040 - Johan Baptista Houwaert: Leander ende Hero. 1621
040050 - Johan Baptista Houwaert: Het tweede spel van Leander ende Hero. 1621
040060 - Johan Baptista Houwaert: Het derde spel van Leander ende Hero. 1621
040070 - Johan Baptista Houwaert: Het vierde spel van Leander ende Hero. 1621
040080 - Johan Baptista Houwaert: [Na het ‘willecome’]: So saen en was den lesten reghel van dese congratulatie niet ghepronuntieert, daer en quamen inde plaetse van dese voorschreven twee orateuren, twee ander personagien, waer af den eenen ghenaemt was Menich bedruckt herte, ende d’ander D’arm ghemeynte, die slechtelijck ghecleedt waeren, hebbende alem van ambachts-liieden inde hant, die met eenen droeuen voys in deser manieren begonsten te spreken. 1579
040090 - Johan Baptista Houwaert: Naerprologhe oft t’zamenspraeck van twee personagiens. 1621
040100 - Johan Baptista Houwaert: Tragoedie van der Orloghen. 1599 ca.
040110 - Johan Baptista Houwaert: Oude mans met jonghe wijfs. 1621
040120 - Johan Baptista Houwaert: Die comedie van den Peys. 1599 ca.
040130 - [Johan Baptista Houwaert]: Sien, hooren en ghevoelen. 1583a d
040140 - [Johan Baptista Houwaert]: Sien, hooren en ghevoelen. 1583b d
040150 - Johan Baptista Houwaert: [Na de proloog]: Als doen het leste woordt van dese voorschreven prologe was ghepronuntieert soo hebben hen dry ander personagien voor die voorschreven tafel ghepresenteert, dit naevolghende tafel-spel sonder boeck-houwen wel vast ghespelt hebben. [Eerste persoon]: Vercondigher des Vredts 1579
040160 - Johan Baptista Houwaert: [Na de proloog]: Hier naer volght het tafelspel, dwelck begrijpt het vonnisse van Minos op het gheschil oft questie, tusschen den grooten Alexander, Hannibal van Carthago, ende Scipio den Romeyn. 1579
040170 - Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart: Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo]. 1621
040180 - Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart: Narcissus ende Echo. 1621
040190 - Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart: Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo]. 1621
040200 - Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart: Onghetroosten ende den Welgheminden. 1621
040210 - Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol: Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido. 1621
040220 - Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol: Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido]. 1621
040230 - Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken: Mars ende Venus. 1621
040240 - Johan Baptista Houwaert / Smeecken: Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus]. 1621
040250 - Johan Baptista Houwaert / Smeecken: Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus]. 1621
040260 - [Aegidius van Hoven] (naar het Frans van Onbekend): De gelukte vermomming. 1701
040270 - [Aegidius van Hoven]: Lof der musyk, kamer-spel, door lief-hebbers vertoond op de Kolveniers-Doelen tot Amsterdam, na het eindigen van het consert, gehouden door de Kunst-lievende Heer Josua Sanderus. 1699
040280 - [Aegidius van Hoven]: Sabinus. 1702
040290 - [Aegidius van Hoven]: De student, stal-knecht. 1700
040291 - [Aegidius van Hoven]: Ter bruilofte van den heer Matthys Klaver, en me-juffrouw Maria Jacoba Bakkers 1701
040300 - Aegidius van Hoven (naar het Frans van Philippe Quinault): De verwarde minnaars. 1704
040310 - Jan van Hoven: Don Quichots verlossinge uit Siërra Morena. 1723
040311 - Jan van Hoven: Don Quichots verlossinge uit Siërra Morena. 1745 ca.
040312 - Jan van Hoven: Don Quichots verlossinge uit Sierra Morena. 1750 ca.
040320 - Jan van Hoven: Don Quichots verlossinge uit Sierra Morena. 1755 ca.
040330 - [Jan van Hoven]: De gewaande krygsman of nieuwmodesche minnaar. 1715
040340 - [Jan van Hoven]: Het huuwelyk door weddenschap. 1718
040350 - Jan van Hoven: Rarekiek van de Amsterdamsche Kermis. 1715
040360 - Jan van Hoven: Rarekiek van de Amsterdamsche Kermis. 1720
040370 - Jan van Hoven: Rarekiek van de Amsterdamsche Kermis. 1728
040380 - Jan van Hoven: De treurende Theems hersteld, door de krooning van George den Eersten, koning van Grootbrittanje, Vrankryk, Yrland, enz. 1714
040390 - Jan van Hoven: De treurende Theems hersteld, door de krooning van George den Eersten, koning van Grootbrittanje, Vrankryk, Yrland, enz. 1720
040400 - Jan van Hoven: De treurende Theems hersteld, door de krooning van George den Eersten, koning van Grootbrittanje, Vrankryk, Yrland, enz. 1728
040410 - [Jan van Hoven]: Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene. 1718
040420 - [Jan van Hoven]: Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene. 1718 ca.
040430 - Jan van Hoven: Voorspel voor Agamemnon, koning van Mycene. 1720
040440 - Jan van Hoven: Voorspel voor Agamemnon, koning van Mycene. 1728
040450 - Jan van Hoven & Jan Pook: De gelukte list, op Driekoningen avond. 1715
040460 - J. Hugli: Willem Tell, of de grondlegging der Zwitsersche vrijheid. 1785
040470 - Hendrik van Huls: Boere vryagie tusschen Jasper Joosten en Keetje Gerritse. 1734
040480 - Hendrik van Huls: Boere vryagie tusschen Jasper Joosten en Keetje Gerritz. 1747
040490 - Hendrik van Huls: Boere vryagie tusschen Jasper Joosten en Keetje Gerritse. 1752
040500 - Hendrik van Huls: Boere vryagie tusschen Jasper Joosten en Keetje Gerritz. 1755
040510 - Hume: Le caffé, ou l’Ecossaise 1760
040520 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Athénais. 1711
040530 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Athénais. 1746
040540 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen]: ’t Boere bedrog. 1710 ca.
040550 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen]: De gewaande astrologist [herdruk van ’t Boere bedrog]. 1715
040560 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen: De gewaande astrologist [herdruk van ’t Boere bedrog]. 1721
040570 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen: De dubbelde schaking 1715 ca.
040580 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen: De dubbelde schaking 1718 ca.
040590 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Charles Dufresny, sieur de La Rivière): De dwarsdryfster. 1718
040600 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Charles Dufresny, sieur de La Rivière): De dwarsdryfster. 1746a v
040610 - Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Charles Dufresny, sieur de La Rivière): De dwarsdryfster. 1746b v
040620 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Charles Dufresny, sieur de La Rivière): De dwarsdryfster. 1784
040630 - [Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Jean de la Chapelle): Zaïda. 1718
040640 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles. 1719
040650 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles. 1728
040660 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles. 1742 [= 1762 ca.]
040670 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles. 1742a v
040680 - [Balthasar Huydecoper]: Achilles. 1742b v
040690 - Balthasar Huydecoper: Achilles. 1742c v
040700 - Balthasar Huydecoper: J. Punt, in het caracter van Achilles, ’t laatste toneel des vierden bedryf. 1770
040710 - Balthasar Huydecoper: Achilles. 1786
040720 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1722
040730 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1732
040740 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743a v
040750 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743b v
040760 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743c v
040770 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743d v
040780 - [Balthasar Huydecoper]: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743e v
040790 - Balthasar Huydecoper: Arzases, of ’t edelmoedig verraad. 1743f v
040800 - [Balthasar Huydecoper] (naar het Frans van Pierre Corneille): Edipus. 1720
040810 - Balthasar Huydecoper (naar het Frans van Pierre Corneille): Edipus. 1735
040820 - Balthasar Huydecoper: De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht. 1717a v
040830 - Balthasar Huydecoper: De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht. 1717b v
040831 - Balthasar Huydecoper: De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht. 1717c v
040840 - Constantijn Huygens: Tarquinius. 1615
040850 - Constantijn Huygens: Tryntje Cornelis. 1653
040860 - Constantijn Huygens: Tryntje Cornelis. 1657a v
040870 - Constantijn Huygens: Tryntje Cornelis. 1657b v
040880 - Constantijn Huygens: Tryntje Cornelis dr. 1658
040890 - Constantijn Huygens: Tryntje Cornelis dr. 1672
040900 - Julius Aysonius Huysinga (naar het Duits van Onbekend): Een seer wonderlijcke ende vermakelijcke samen sprekinge, tusschen verscheyden persoonen, voornamelijck een coopman, ende des doots sentbode, aengaende den staet der ware gelucksaligheyt, waer in die van de Roomsche religie met menschlijcke Leeringhen en insettingen beladen, seer arbeyden, om in ’t eeuwige leven in te gaen, daer en tegen die coopman, door de H. Geest wedergeboorenende verlicht, uyt ghenaden het eeuwige leven verkrijght. [...] 1658
040910 - I.C.A. (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De dubbelde kinderliefde. 1789
040920 - I.I.V.N.: Nederlantsche oorlogen. Met de wrede tieranni van Duc d’Alba. Menich acht, het landt ghewonnen, Eer den Oorloch, is begonnen. 1632
040930 - I.N.S.L.M.N.S.: De bedriegery van de licht-verkeerde boef. 1662
040940 - I.V.D.M.D.H. / J.V.D.M.D.H. (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den ghetrouwen herder. 1638
040950 - I.V.D.M.D.H. / J.V.D.M.D.H. (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini): Den getrouwen herder. 1646
040960 - P.L. Iedema: Toegewelike toneelproewe: ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend ABC: ... 1790 ca.
040970 - Willem Imme (naar het Engels van Onbekend): Delia en Adelaïde. 1786
040980 - [Willem Imme]: De edelmoedige zoon. 1791
040990 - Willem Imme (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Irene. 1783
041000 - Willem Imme: Irene. 1784
041010 - Willem Imme: De jonge Walburg, of de gevolgen van het sentimenteele. 1790
041020 - Willem Imme: Lucas en Lucinde. 1782
041030 - Willem Imme: Lucas en Lucinde. 1782
041040 - [Willem Imme]: Toets der gehoorzaamheid. 1788
041050 - Willem Imme: De verstandige echtgenoote. 1790
041060 - Willem Imme (naar het Engels van Onbekend): Weldadige. 1788
041070 - Willem Imme: Zaïde. 1794
041080 - Johannes Immerzeel Jr.: De goedertierenheid van Titus. 1801a v
041090 - Johannes Immerzeel Jr.: De goedertierenheid van Titus. 1801a v
041100 - [Industria et Labore]: Goden twist, of Paris oordeel. 1721
041110 - [Industria et Labore]: Sabinus. 1722 ca.
041120 - [Industria et Labore] (naar het Spaans van Onbekend): De Spaensche Amasonen, of strijd om d’eer. 1722
041130 - Simon Ingen (naar het Italiaans van Francesco Contarini): De getrouwe herderin. 1658
041140 - A. Ising: Broêr Karel. 1795 ca.
041160 - J.D.: Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden zy, eene bruine, of eene blonde. 1712
041170 - J.D.R.: De snoepende minnaar in de turf-back. 1720 ca.
041180 - J.H.: Tijd, of ziel en lichaam. 1676
041190 - J.J.A. (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson): Trazimus en Timagenus, of den zegenpraal der vriendschap. 1788
041200 - J.J.A. (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson): Trazinus en Timagenus, of den zegenprael der vriendschap. 1788b d
041210 - [J.J.R.]: Samenspraak gehouden in de and’re wereld tusschen Jan van Gyzen en eenige and’re versturve poeëten. 1722
041211 - Jacob Osdorp de Hase Zeelandus: De vryheijdt, Vaderlands opera in drie deelen/ 1786 ca.
041220 - [J.P.M.]: Den omvergiffenis (sic) biddende hoorndrager. 1711
041230 - J.W.: Amsterdamse Kermis-klugt of Samenspraak tusschen Jan en Knelis. 1750 ca.
041240 - J.W.: Buure-klugt, gespeeld voor ’t huis van Kloria. 1750 ca.
041250 - J.W.: Vermakelyke-klugt, of zamenspraak tusschen Hans Dummel, Kaatje, Willemyn en Hendrik. 1750 ca.
041260 - Adriaen Jacopsz: De ghepredestineerde blinde. 1552
041270 - Rutgaert Jansen: Troost-Spel. Waer in de genade Christi den Gheloovigen toegheseydt, speelsg-ghewyse voor ooghen ghesteldt wort : Wtwysende de de [sic] historie: Vant vrouken by den put, Siet wat ’tgheloof vermach: ’t Wordt tot veel menschen nut ghegheven 1602
041280 - Balthasar Janssens: Blyeindige Belgica tot verheffinge van ’t H. Sacrament. 1679
041290 - Lauris Jansz: Afval vant gotsalige weesen. 1599 ca.
041300 - Lauris Jansz: Die geboorte Johannes Babtista. 1578
041310 - Lauris Jansz: Die Mensch veracht die Redelickheijt. 1599 ca.
041320 - Lauris Jansz: Die Mensch wil die werlt bevechten. 1599 ca.
041330 - Lauris Jansz: tSpel van den Ontrouwen Rentmeester. 1599 ca.
041340 - Lauris Jansz: Spel van sinnen genaempt Ecce Homo. 1565 ca.
041350 - Lauris Jansz: dEenvoudige Mensch en Schijn van Deuchden. 1599 ca.
041360 - Lauris Jansz: De gebooren blinde. 1579
041370 - Lauris Jansz: Goetheijt, Lijefde en Eendracht. 1579
041380 - Lauris Jansz: Een spel van sinnen hoe Goodts Ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven. 1583
041390 - Lauris Jansz: Een spel van sinnen beroerende het Cooren, hoe dat daer veel maijterijs mee gespeelt wort. 1565
041400 - Lauris Jansz: Een spel van sinnen van Jesus onder die Leeraers. 1598
041410 - Lauris Jansz: Een gheestlijck spel van sinnen seer leerlijck: Hoe Christus sit onder die Leeraers: Luce int 2. cap. 1606
041420 - Lauris Jansz: Lieft boven al. 1579
041430 - Lauris Jansz: Meestal die om Paijs roepen. 1559
041440 - Lauris Jansz: Meestal verjaecht Neering. 1599 ca.
041450 - Lauris Jansz: Menich bedruct hart aen een droege chijsterne verleijt. 1577
041460 - Lauris Jansz: Mennich Goet Hart verlangt nae die Waerheijt. 1599 ca.
041470 - Lauris Jansz: Ons Lievenheers Minnevaer. 1599 ca.
041480 - Lauris Jansz: Ons Lieven Heers Minnevaer. 1764
041490 - Lauris Jansz: De saijer die goet saet saijde. 1599 ca.
041500 - Lauris Jansz: Slecht En Recht. 1599 ca.
041510 - Lauris Jansz: tGeslacht der Menschen. 1599 ca.
041520 - Lauris Jansz: Twee Bedelaers. 1599 ca.
041530 - Lauris Jansz: Twee Rabbouwen. 1599 ca.
041540 - Lauris Jansz: Van Ons Lieven Heeren Minnevaer. 1583
041550 - Lauris Jansz: Spel van Vrou Lorts. 1565
041560 - Lauris Jansz: Werlts versufte maeltijt. 1599 ca.
041570 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Jean Antoine Romagnesi; ook toegeschreven aan Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval (of Dallainval) of aan Alain-René Le Sage): Arlekyn Hulla. 1747
041580 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De lastigheid der rykdommen. 1739
041590 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De lastigheid der rykdommen. 1751a v
041600 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De lastigheid der rykdommen. 1751b v
041610 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De woekeraar edelman. 1740a v
041620 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De woekeraar edelman. 1740b v
041630 - [Jacques Japin] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De woekeraar edelman. 1785
041640 - Dirk Jemans: Het leven der hedendaagse aansprekers, of de Caesars op hun troon. 1735
041650 - Dirk Jemans: Het leven der hedendaagse aansprekers, of de Ceasars op hun troon. 1738
041660 - Dirk Jemans: De verliefde maagd en bedrooge gryzaard. 1735
041670 - Guillielmus Jennyn: David cadens et resurgens, tragicè exhibitus. 1663
041680 - Jeugd van Assenede: Verlosser of Geborte van Onzen Lieven Zalighmaecker Jesus Christus. 1777
041690 - Jeugd van Lokeren: De grootmoedige en bedrogene dogter. 1788
041700 - Jeugd van Lokeren: Ziet hier de rampzalige wraeck en weérwraeck van Aran en Titus. 1788
041710 - Jeugd van Lokeren: Ziet hier waere blyck van volle gehoorzaemheyd en victorieuzen zegenprael van den Yverigen patriarch Abram over vier nyd’ge en vraekzuchtige Elemietsche koningen. 1776
041720 - Jezuïeten: Caesar. 1650 ca.
041730 - Jezuïeten: Cain. 1650 ca.
041740 - Jezuïeten: Cain et Abel. 1650 ca.
041750 - Jezuïeten: Christus iterum patiens. 1650 ca.
041760 - Jezuïeten: Diogenes. 1650 ca.
041770 - Jezuïeten: Jonathas. 1650 ca.
041780 - Jezuïeten: S. Ignatius. 1650 ca.
041790 - Jezuïeten: Saul et Dauid. 1650 ca.
041800 - Jezuïeten: Themis Zaleuci. 1650 ca.
041810 - Jezuïeten: Zeno. 1650 ca.
041820 - Jezuïeten van Mechelen: De l’Empereur Henry et Kunégunde. 1616
041830 - Jezuïeten van Mechelen: Flavius Belisarius. 1617
041840 - Jezuïeten van Mechelen: [Sebastianus] Aen den hoogweirdigsten Heer Petrus Govarts. 1770 ca.
041850 - Ioannis David S.J.: Occasio. 1605
041860 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca / Jezuieten van Gent: Absalon. 1625
041870 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca / Jezuieten van Gent: Absalon rebellis in patrem. 1684
041871 - Jezuïeten: Absalonis Davidem patrem presequentis moesta catastrophe, hominum Creatorem suum atque redemptorem offendentium, perquam opportuna figura. 1621
041872 - Jezuïeten van Brussel: Absalon rebellis filius David mansuetus pater. 1650
041880 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca / Jezuieten van Gent: Dives epulo. 1612 ca.
041890 - Jezuïeten: Abraham immolaturus filium. 1745
041900 - Jezuïeten van Gent: Abraham vermaent tot den slacht-offer. 1745
041910 - Jezuïeten: Action theatrale des devx contraires estandarts: a scavoir de Iesvs Christ et de Lvcifer ov S. Ignace de Loyola Portant par tout le monde de victorieux estandart de Iesu contre celuy de Lucifer durant le premier siecle de la Compagnie de Iesv. 1640
041920 - Jezuïeten van Gent: Adam en Eva. 1772
041930 - Jezuïeten: Adolescens ad meliorem frugem conversus vi Dominicae passionis. 1636
041940 - Jezuïeten: Adonibezec. 1703
041950 - Jezuïeten van Kortrijk: Adonibezec. 1727
041960 - Jezuïeten: Agar tragoedia. 1722
041970 - Jezuïeten: Albert, cardinal et evesque de Liège. 1613
041980 - Jezuïeten: Alexander in scenam dabitur a Classis Humanitatis Studiosis in Gymnasio Societatis Jesu. 1731
041990 - Jezuïeten: Alexander et Aristubulus. 1700
042000 - Jezuïeten: Alexandre et Aristobule. 1718
042010 - Jezuïeten: Allegoria pastoritia. 1635
042020 - Jezuïeten: Als niet comt tot iedt [...] den hooghveirdighen Faustulus. 1703
042030 - Jezuïeten: Aman. 1733
042040 - Jezuïeten: Aman et Mardochaeus tragoedia — Aman en Mardochaeus treur-spel. 1763
042050 - Jezuïeten: Aman et Mardochaeus tragoedia — Aman en Mardochaeus treur-spel. 1763
042060 - Jezuïeten: Les grands seront petits, & les petits seront grands. Luc. 18. ce qui se verifie dans les personnes d’Aman et Mardochée. 1666
042070 - Jezuïeten: Amantes commilitones. 1704
042080 - Jezuïeten: Amantes commilitones. 1733
042090 - Jezuïeten: Ambitio, sive Athalia, crudelis, impia, infelix. 1670 ca
042100 - Jezuïeten: Amicitia foedere sancita, duris rebus probata, morte firmata Griphum inter et Tindaridem nobiles Schythas. 1655
042110 - Jezuïeten: Amicitia in Phaedro & Charino. 1645
042120 - Jezuïeten: Amicitia vinculum indissolubile in Asmundo et Asuito. 1670 ca
042130 - Jezuïeten: Amicorum omnia communia. 1645
042140 - Jezuïeten: Amor Filii Dei in genus humanum. 1715
042150 - Jezuïeten: Annibal. 1702
042160 - Jezuïeten: Antichrist 1729
042170 - Jezuïeten: Antichristus 1729
042180 - Jezuïeten: Arcus. 1702
042190 - Jezuïeten: Arimandus. 1717
042200 - Jezuïeten: Aristobulus. 1719
042210 - Jezuïeten: Arminius, Germaniae vindex, primus Augusti Caesaris victor. 1700
042220 - Jezuïeten: Asmundus et Asuitus. 1704
042230 - Jezuïeten: Astyages Harpagi ultor. 1733
042240 - Jezuïeten: Astyanax tragoedia 1766
042250 - Jezuïeten: Athalia. 1732
042260 - Jezuïeten: Athanes. 1745
042270 - Jezuïeten van Ieper: B. Aloysius Gonzaga. 1719
042280 - Jezuïeten: B. Ioannem Calibitam ex angulo domus paternae, in quo tribus annis latuit, in scenam dabunt... studiosi Gymnasii Soc. Jesu Antverpiae, anno 1656, die 22. et 23. Junii. 1656
042290 - Jezuïeten: Baana et rechab tragoedia 1726
042300 - Jezuïeten: Baasa delens stirpem Jeroboami. 1740
042310 - Jezuïeten van Gent: Baasa vernietigende het geslaght van Jeroboam. 1742
042311 - Jezuïeten van Gent: Den daezer. 1742
042320 - Jezuïeten: Baiazetes Ottomanus Turcarum Imperator. 1618
042330 - Jezuïeten: Baltassar. 1730
042340 - Jezuïeten: Baltassar. 1699
042350 - Jezuïeten van Ieper: Baltassar koninck van Babylonien. 1703
042351 - Jezuïeten van Ieper: Balthasar roy de Babylone. 1703
042370 - Jezuïeten: Balthassar tragoedia 1723
042380 - Jezuïeten: Battus. 1723
042390 - Jezuïeten: Begintsel ende voort-ganck vande Societeyt Iesu. 1640
042400 - Jezuïeten: De bekeeringe van Theodorús den jonghelinck. 1704
042410 - Jezuïeten: Belofte van noyt te lieghen. 1701
042420 - Jezuïeten: Benjamin dans les fers. 1726
042430 - Jezuïeten: Benjamin ducendus in Aegyptum. 1726
042450 - Jezuïeten: Blanda patrum segnes facit indulgentia natos. 1726
042460 - Jezuïeten: Blanda patrúm segnes facit indúlgentia natos. 1702
042470 - Jezuïeten: Blyde weder-komste. 1689
042480 - Jezuïeten van Kortrijk: Boëtius. 1639
042490 - Jezuïeten: Boëtius. 1700
042500 - Jezuïeten van Brugge: Caecus a Nativitate Comoedia 1724
042510 - Jezuïeten: Carolus den Grooten Keyser ende Coninck van Vranckryck, verbreydende het Catholijck gheloof in den Noorden. 1702
042520 - Jezuïeten: Cartouchius incarceratus. 1731
042530 - Jezuïeten van Ieper: Certamen Tragoediam inter et Comoediam. 1727
042540 - Jezuïeten van Antwerpen: Chaerea tragico-comoedia. 1712
042550 - Jezuïeten: Charle-Magne. 1702
042560 - Jezuïeten: Charle-Magne empereur et roy de France, propagateur de la foy catholique dans le Nord. 1702
042570 - Jezuïeten: Eenen sekeren Edelman (die wy Charmides noemen) sigh meenende gestadiglyk siek te syn, wilt synen Soon Geneesmeester maaken: maar van synen Broede bedroogen synde, verandert van meeninge ende van voornemen. 1730
042580 - Jezuïeten: Chosroes. 1705
042590 - Jezuïeten: Chremes vreest voor ’t leven van synen sone. 1732
042600 - Jezuïeten: De Christelycke leeringhe verdruckt door de onachtsaemheydt, herstelt door de neerstigheydt ende kloecken iever van het dochterken Theophila 1686
042610 - Jezuïeten: Christelyke stantvastighijt van Titus Iaponooschen edelman ende van syne sonen Simon ende Matthaeus. 1680 ca.
042620 - Jezuïeten: Het Christen-saet van Iaponien. Oft de Martelie van Paulus Michi, Ioannes de Goto, ende Didacus Guizai Iaponoisen, Religiusen der Societeyt Iesv. 1628
042630 - Jezuïeten: Christen-saet van Japonien oft de martelie van Paulus Michi, Johannes de Goto ende Didacus Guizai, Japonisten.
042640 - Jezuïeten: Christi servatoris nostri adventus. 1670 ca
042650 - Jezuïeten: Christiana Ansolonii in hostem pietas. 1722
042660 - Jezuïeten van Ieper: Christus judex. 1730
042670 - Jezuïeten: Christus Patiens, pro Philota, servulo mortis reo. ex pio divi Bernardi apologo sermone tertio in natali D[omi]ni. 1670 ca
042680 - Jezuïeten: Christus redemptor allegoricè adumbratus. 1765
042690 - Jezuïeten: Chrysogonus. 1731
042700 - Jezuïeten van Brussel: Chrysomisus comoedia 1722
042710 - Jezuïeten: La Clemence De Cyrus Tragedie 1717
042720 - Jezuïeten: Clvchtigh ende iammerlyck eynde van kermissen ende maeltyden 1640
042730 - Jezuïeten: Codri regis in patriam pietas. 1670 ca
042740 - Jezuïeten van Gent: Coliphonius Comoedia. 1728
042750 - Jezuïeten: Comoedia e corretione calendarii. 1772
042760 - Jezuïeten: Conradinus. 1699 ca.
042770 - Jezuïeten van Duinkerken: Getrouwe ende standvastige maer seer seldsaeme vriendschap in Damon en Pijthias sal vertoont worden door de studenten van de tweede ende derde schole binnen Dunckerke den 23 february, 1661. 1661
042771 - Jezuïeten: Constans Pythiae et Damonis Amor. 1701
042780 - Jezuïeten van Ieper: Constantini Orientis Imperatoris Tragoedia in scenam dabitur a supremae classis grammatices studiosis in gymnasio Societatis Jesu Ipris 24 Maii anni 1728. 1728
042790 - Jezuïeten: Conturbat domum suam, qui sectatur avaritiam. 1733
042800 - Jezuïeten van Ieper: Core, Dathan et Abiron. 1728
042810 - Jezuïeten: Corriolanus. 1670 ca
042820 - Jezuïeten van Ieper: CraesusLydorum rex tragoedia 1720
042830 - Jezuïeten: Crispus. 1702
042840 - Jezuïeten: Cultus deiparae 1715
042850 - Jezuïeten: Cyri in Armenium clementia. 1703
042860 - Jezuïeten: Cyrus 1723
042870 - Jezuïeten: D. Servatii Tungrensium, Trajectensiumque Episcopi electio, protectio, gloria Reuerendissimo Domino D. servatio Qvynvkero Septimo Brugensium Episcopo initiatio, inauguratoque. 1630
042880 - Jezuïeten: Daniel. 1722
042890 - Jezuïeten: Daniel. 1725
042900 - Jezuïeten: Daniel. 1702
042910 - Jezuïeten: Daniel. 1743
042920 - Jezuïeten: Daniël. 1728
042930 - Jezuïeten: Darius a suis crudeliter occisus. 1702
042940 - Jezuïeten: David 1714
042950 - Jezuïeten: David 1725
042960 - Jezuïeten: David. 1742
042970 - Jezuïeten van Antwerpen: David ad speluncam Engaddi. 1699
042980 - Jezuïeten: David avulsus a Jonatha. 1742
042990 - Jezuïeten: David Pastor Rex, cithara mulcens Saulis furorem, funda triumphans Goliatum. Typus Christi Hominis Dei, Cruce furorem Nemesis placantis, cruce peccatum triumphantis. 1670 ca
043000 - Jezuïeten: David profugus et restitutus. 1650 ca.
043010 - Jezuïeten: Davus dolis à Mago instructus Herum nimis severum adeò exagitat, ut non libertatem modò, sed & amplum pro servitute stipendium acquirat sibi. 1745
043020 - Jezuïeten: De blyde inkomste van syne conincklycke hoogheydt den cardinael Ferdinandvs infante van Spaignien 1635
043030 - Jezuïeten: De gheveynstheyt wort ondeckt in eenen doctoor van parijs. 1636
043040 - Jezuïeten: De roede van aaron verandert in slange 1744
043050 - Jezuïeten van Mechelen: Salomon unctus. 1749
043060 - Jezuïeten: De waerheyt ende de liefde 1637
043070 - Jezuïeten: Dei Matris in Philo Simonis benignitas. 1670
043080 - Jezuïeten: Den eerst-geboren Soon van David uyt Bethsabea. 1699 ca.
043090 - Jezuïeten: Den ghesonden siecken. 1711
043100 - Jezuïeten: Den heylighen martinvs bisschop van tovrs 1624
043110 - Jezuïeten: Den vrvchtbarighen aerbeyt der societeyt iesv door de vier deelen des wereldts 1640
043120 - Jezuïeten: Description de la cavalcade 1770
043130 - Jezuïeten: Desiderius. 1725
043140 - Jezuïeten: Dido tragoedia 1726
043150 - Jezuïeten: Diederick. 1700
043160 - Jezuïeten van Ieper: Diogene Romain. 1702
043170 - Jezuïeten van Ieper: Diogenes Romanus. 1702
043180 - Jezuïeten: Distractus. 1740
043190 - Jezuïeten: Divina providentia. 1705
043200 - Jezuïeten: De doot van Maria Stuarta, Coninginne van Schotlant, door het bevel van Elizabeth Coninginne van Engelant. 1702
043210 - Jezuïeten: Drama comicum amputandum putabam. 1640 ca.
043220 - Jezuïeten: Drama s. Theodorvs martyr 1639
043230 - Jezuïeten: Droeven vall van Aquilonius en onwetentheyd van Albanus. 1699
043240 - Jezuïeten: Duellum inter Christum, et Saulum. 1670 ca
043250 - Jezuïeten: Dunstan, opera in 3 deelen zal verbeeld worden van den minder-jarige jonkheid onder de bestieringe van de PP. der Societeit Jesu den 18 en 19 mey 1769. 1769
043260 - Jezuïeten: Duo Vexilla unum Christi alterum Luciferi 1722
043270 - Jezuïeten: D’ eere Godts over de vier gewesten des werelts door de Societeyt Iesu IN HAER’ EERSTE EEVWE VERBREEDT. 1640
043280 - Jezuïeten: Eleazarus. 1726
043290 - Jezuïeten: Eleazarus tragoedia 1725
043300 - Jezuïeten: Etheocles. 1702
043310 - Jezuïeten: Euclio. 1670
043320 - Jezuïeten: Eustachius. 1672
043330 - Jezuïeten van Gent: Eustachius drama como-tragicum 1629
043340 - Jezuïeten van Aalst (?): Affectus Sancti Aloysii mundo vale dicentis
043341 - Jezuïeten van Aalst (?): Eustachius tragoedia.
043342 - Jezuïeten van Aalst (?): Filius prodigus ad Patrem reversus.
043343 - Jezuïeten van Aalst (?): In hodiernam juventutis insaniam
043344 - Jezuïeten van Aalst (?): Magadalena poenitens.
043345 - Jezuïeten van Aalst (?): Polyeuctus.
043346 - Jezuïeten van Aalst (?): Pseudolus, comoedia Plautina.
043347 - Jezuïeten van Aalst (?): Het verloren Kindeken Jezus gevonden in de tempel.
043348 - Jezuïeten van Aalst (?): Maria Stuart.
043350 - Jezuïeten: Eustachius tragoedia 1710
043351 - Jezuïeten: Eustachius tragoedia 1726
043360 - Jezuïeten van Antwerpen: Everwachus tragico-comoedia 1711
043370 - Jezuïeten: Excidium Hierosolymitanum 1727
043380 - Jezuïeten: Exercitatio scholastica quinque classium. 1662
043390 - Jezuïeten van Ieper: Exodus tragoedia 1729
043400 - Jezuïeten: Fide, sed cui, vide 1732
043410 - Jezuïeten: Fidei. 1705
043420 - Jezuïeten: Fides jnexpugnabilis d. Catharinae a Maximino varie tentata minis et promissis oppugnata semper invicta. 1670 ca
043430 - Jezuïeten: Filii jambri tragedia / de zonen van jambri treurspel 1769
043440 - Jezuïeten: Filius prodigus 1711
043450 - Jezuïeten: Fortunae et amoris inconstantia in Eudocia. 1670 ca
043460 - Jezuïeten: [Geen titelblad, stuk over de broeders Machabeeën]. 1670 ca
043470 - Jezuïeten: Fremundus. 1725
043480 - Jezuïeten: Fuga Mundi in Bernardo et Fratribus. 1728
043490 - Jezuïeten: Fuga sancti Josephi in Aegyptum. 1728
043500 - Jezuïeten: Gamostelus 1717
043510 - Jezuïeten van Gent: Gloria posthuma virtutum Albertus. 1623
043520 - Jezuïeten: Gloria S. Benedicti Montes Sacri Cassinus, Serratus, Blandinius. In quibus, illius auspicijs, expulsis idolis, Dei, Deiparaeque cultus fundatus est. 1635
043530 - Jezuïeten: Godtvruchtigh ende vermaeckelick bedrogh. De Naturelijcke Liefde wort bedrogen van de Goddelijcke Liefde inden Heylighen Ionghelingh Ioannes Calybita. 1649
043540 - Jezuïeten: Gualberti in hostem clementia. 1743
043550 - Jezuïeten: Guatzettus. 1727
043560 - Jezuïeten: H. Propheet Daniel. 1688
043570 - Jezuïeten: Haema-Christias oft tragicomedie, van het H. Bloet ons Heeren Iesv Christi, Hoe het selue ghegheuen is van den Machtigen Coninc van Hierusalem Baldvinvs, aen den Hoochgheboren Graue van Vlaenderen Theodoricus van Alsaten, die dat vvt het H. Lant gebrocht heeft ende ghestelt in de stadt van Brugghe in Vlaenderen, anno ons Heeren 1148. 1611
043580 - Jezuïeten: Hecuba. 1705
043590 - Jezuïeten: Heliodorus. 1715
043600 - Jezuïeten: Heliodorus. 1728
043610 - Jezuïeten: Henricus Daniae, Sueciae, et Norvegiae rex tragoedia. 1720
043620 - Jezuïeten: Henricus Koninck van Denemarcken Noortwegen ende Sweeden. 1721
043630 - Jezuïeten: Herina. 1701
043640 - Jezuïeten: Hermenegildus. 1721
043650 - Jezuïeten: Hermenegildus verae fidei defensor. 1700
043660 - Jezuïeten: Hermenigildus den oudtsten sone vanden coninck Levigildus. 1702
043670 - Jezuïeten: Hermenigildus Hispaniae princeps martyr Leovigildi Visigothorum regis filius. 1658
043680 - Jezuïeten: Hermenigildus princeps Hispani¾ pro fide certans, patiens, occumbens. 1670 ca
043690 - Jezuïeten van Ieper: Anastasius. 1628
043700 - Jezuïeten: Heyligen Ludovicus. 1723
043710 - Jezuïeten: Heylighen Joannes Baptista. 1704
043720 - Jezuïeten: Histriones malevoli conversi. 1743
043730 - Jezuïeten: Holofernes capite minutus. 1670 ca
043740 - Jezuïeten: Comedie de l'honnevr= indvstrie= et travail qvi excitent les hommes a inventer et exercer des arts et choses bonnes. 1625
043750 - Jezuïeten: Horatius sororicida. 1750
043760 - Jezuïeten: L’hypocrite demasqué. 1730
043770 - Jezuïeten: La Paix et reconciliation de deux illustres freres Iaromire et Udalric souverains de Boheme. Dediée à messeigneurs, messeigneurs les Rewart, Mayeur, eschevins, conseil et huict-hommes de la ville de Lille. Par la liberalité desquels les prix seront distribués. Par les Escoliers du College de la Compagnie de Jesus à Lille, le 10. septembre 1659. sur les 2. heures aprés midy 1659 1659
043780 - Jezuïeten: Ieroboam. 1616
043790 - Jezuïeten: Illustrissimo ac reverendissimo domino d. Henrico Josepho van Susteren decimo quarto Brugensium episcopo perpetuo Flandri¾ cancellario &c. felicibus auspiciis Mechlini¾ inaugurato Brugenses infulas gratulatur & applaudit l gymnasium Mechliniense Societatis Jesu anno mdccxvi. [achteraan: Argumentum convivalis applausus.] 1716
043800 - Jezuïeten: Innocentia puerilis in Puero Spirensi pro Ientaculo Caeleste Convivium à Jesulo referente. 1688
043810 - Jezuïeten: Innocentiae convivium. 1639
043820 - Jezuïeten: Jnsigne pietatis monumentum, in Jephte, devictis Ammonitis filiam suam unigenitam deo immolante. 1670 ca
043830 - Jezuïeten: Intecta S. Adriani et Natali¾ constantia. 1672
043840 - Jezuïeten: Ioannes Zemisces keyser van Constantinopelen, verwinder over syne vyanden door hulpe van de Moeder Godts Maria. 1638
043850 - Jezuïeten: Ioannes Zemisces keyser van Constantinopelen, verwinder over syne vyanden door hulpe van de Moeder Godts Maria. 1635
043860 - Jezuïeten: Ionathas. 1700
043870 - Jezuïeten van Aalst: De ionckheydt vanden H. Ioannes Baptista. Voorloper des Heeren. 1639
043880 - Jezuïeten: Iperuncus. 1702
043890 - Jezuïeten: Iperúncús. 1702
043900 - Jezuïeten: Isaac 1728
043910 - Jezuïeten: Isaacius Angelus keyser vanden Oosten om sijn wulps, en overdadigh leven van Alexius synen broeder uyt den throon in eenen kercker ghestooten ende d’ooghen uytghesteken van Alexius synen soon door bystant van Balduinus Graef van Vlaenderen herstelt. 1666
043920 - Jezuïeten: Tragi-Comedie Isacius Angelus Keyser van Constantinopelen die verthoont sal worden door de Iongheydt van ’t collegie de societeyt Jesu, binnen Ipre, den... Mey 1629. 1629
043930 - Jezuïeten: Ismael. 1715
043940 - Jezuïeten: Iustus Ucondonus Japon. 1700
043950 - Jezuïeten van Ieper: Jacob et Esau. 1724
043960 - Jezuïeten: Jacobi et Francisci in Jesulum pietas, ejusque in pios fratres mutuus amor drama. 1722
043970 - Jezuïeten: Jacobus den jongsten van de Machabeen treur-spel. 1740
043980 - Jezuïeten van Gent: Jacobus Machabaeorum natu-minimus. 1760
043990 - Jezuïeten: La Paix et réconciliation de deux illustres frères, Jaromire et Udalric, souverains de Bohême... par les escholiers du collège de la Cie de Jésus à Lille, le 10 septembre 1659... de l'impr. d'I. et N. de Roche 1659 1659
044000 - Jezuïeten: Jaromirus getrauw aen sijnen broeder Vdalricus, Vdalricus ongetrauw aen sijnen broeder Jaromirus. 1680 ca.
044010 - Jezuïeten: Jdomeneus 1725
044020 - Jezuïeten: Jephte tragoedia — Jephte treur-spel. 1766
044030 - Jezuïeten: Jephte tragoedia — Jephte treur-spel. 1766
044040 - Jezuïeten: Jephte Israelitarum vindex filiam pro salute patriae Deo immolans. 1670 ca
044050 - Jezuïeten van Brussel: Jephte tragoedia 1717
044060 - Jezuïeten: Jephthe. 1703
044070 - Jezuïeten van Ieper: Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium. 1725
044080 - Jezuïeten: Jesus inter doctores inventus. 1747
044090 - Jezuïeten: Jhs Mra Jph Falco. 1668
044100 - Jezuïeten: Joakim rex juda tragoedia 1756
044110 - Jezuïeten van Gent: Joannes Baptista. 1771
044120 - Jezuïeten: Joannes Calybita. 1727
044130 - Jezuïeten: Joas coninck van Juda Waerachtich afbeldt van de goddeliicke rechtveerdicheyt bermhertich tot de menschen... sal vertoont worden door de Jonckheyt der Soc. Jesu tot Antwerpen, den 9. en 10. Septembr. 1649 1649
044140 - Jezuïeten: Joas gedoodt. 1743
044150 - Jezuïeten van Brugge: Joas konink van Juda 1725
044160 - Jezuïeten: Job 1761
044170 - Jezuïeten: Jonathas. 1701
044180 - Jezuïeten: Jonathas. 1725
044190 - Jezuïeten van Ieper: Jonathas. Tragoedia exihibebitur a classis humanitatis studiosis in gymnasio Societatis Jesu Ipris, Ludis Bacchanalibus, Die 28. Februarij & 1. Martij 1726. 1726
044200 - Jezuïeten: Jonathas. 1746
044210 - Jezuïeten: Jonathas. 1742
044220 - Jezuïeten: Jonathas. 1746
044230 - Jezuïeten: Jonathas et David, par amicorum. 1663
044240 - Jezuïeten: Jonckheijt. 1700
044250 - Jezuïeten: Jonckheyt. 1705
044260 - Jezuïeten van Aalst: Joseph. 1723
044270 - Jezuïeten van Ieper: Joseph. 1725
044280 - Jezuïeten: Fuga sancti Josephi in Aegyptum. 1728
044290 - Jezuïeten van Ieper: Joseph a fratribus agnitus. 1744
044300 - Jezuïeten van Antwerpen: Joseph fratres agnoscens. 1712
044310 - Jezuïeten: Joseph patriarcha venditus exaltatus honoratus agnitus et adoratus. 1670 ca
044320 - Jezuïeten: Joseph Patriarcha, depressus, et deploratus. 1670 ca
044330 - Jezuïeten: Jovien. 1725
044340 - Jezuïeten: Jovinian humilié par son ange, dédié à MM.SS. les prevost, jurez, eschevins et conseil de la ville Valenciennes, représenté par les escoliers du collège de la Cie de Jésu, le 10. Septembre 1643... de l'Impr. de la Vve P. Telu 1650 ca.
044350 - Jezuïeten: Jovinianus. 1725
044360 - Jezuïeten: Judas-Machabée.
044370 - Jezuïeten van Gent: Judicium Salomonis — Het oordeel van Salomon — Judicium Salomonis nobilissimis amplissimisque viris dominis senatoribus urbis Gandavensis mecaenatibus suis perpetuis exhibebitur a studiosa juventute gymnasii societatis Jesu Gandavi die 25. augusti MDCCLXVIII. 1768
044380 - Jezuïeten: Judith. 1702
044390 - Jezuïeten: Judith. 1705
044400 - Jezuïeten: Justinus. 1720
044410 - Jezuïeten: Justum Dei judicium, seu Mauritius Orientis Imperator, in Scenam dabitur a studiosa juventute Gymnasii Soc. Jesu Mechliniae... anno 1659, die 9. et 10. Septembris 1659
044420 - Jezuïeten: Tragoedie Kennethus... sal vertooght worden in het collegie der Soc. Jesu te Brugghe op den neghensten ende thiensten 10 Septemb. 1638 1650 ca.
044430 - Jezuïeten: Tragedie vanden Keyser Mauritius [Mavritivs], de welcke vertooght sal worden door de studenten van het collegie der societeyt Jesu binnn Berghen S. Winocx den ... Septemb. 1616. Men sal de prysen aen de jonckheyt uytdeelen, gejont van de Edele, Wyse ende Voorsichtige Heren, Myne Heeren den Baillu, Borghmeester ende Keurheers der stede van Duynckerque 1616
044440 - Jezuïeten: Klucht-spel getrokken uit de verbeteringe van den Almanach. 1772
044450 - Jezuïeten: De kracht vande goede Ende quaede op-voedinghe, bethoont in Wenceslaus ende Boleslaus gebroeders, Princen van Bemerlandt. 1637
044460 - Jezuïeten: La Terre abandonée et visitée de nouveau par la paix 1713
044470 - Jezuïeten: La vierge marie dame des hongrois ov estienne: premier roy de hongri 1633
044480 - Jezuïeten: Drama Landelinus, in scenam dabitur a media et infima classe grammatices Soc. Jesu, die 15. aprilis, Antwerpiae 1639 [Texte imprimé] Publication : (S. l. n. d.) Description matérielle : 3 p. n. ch. ; In-4 ° 1650 ca.
044490 - Jezuïeten: Landelinus. 1719
044500 - Jezuïeten van Ieper: Lapsus angelorum. 1721
044510 - Jezuïeten: Lazarus. 1730
044520 - Jezuïeten: Lazarus a mortuis excitatus. 1728
044530 - Jezuïeten: Le malade imaginaire comedie 1724
044540 - Jezuïeten: Le martyr de theodore general d'ar- me'e de l'emperevr licine 1630
044550 - Jezuïeten: Legio theb¾a tragicocomoedia 1615
044560 - Jezuïeten: Lidericus sive justicia incorrupta, tragoedia, in scenam danda... a studiosa juventute Gymnasii Soc. Jesu Mechliniae 15. Septembr. 1631. 1631
044561 - Jezuïeten van Gent: Tragoedie Lidericus oppersten jagher oft forestier van Vlaenderen. Sal vertoont worden door de studenten der scholen van de Societeyt Jesu binnen Ghendt den 6 en 7 sept. 1638. 1638
044570 - Jezuïeten van Gent: Liefde des Zone Gods tot het menschelyk geslacht afgebeeld in een konings zone stervende voor syn knecht. 1766
044580 - Jezuïeten: Lis inter Neptunum et Bacchum judice Apolline composita. 1670 ca
044590 - Jezuïeten: Louys le Debonnaire Empereur débouté de son throsne et restably... par les rhétoriciens du collège de la Cie de Jesus, le 10. de juin 1642... impr. d'A. Quinque 1642 1650 ca.
044600 - Jezuïeten: Lucifer — Cain — Abel.
044610 - Jezuïeten: Ludi seculares Societatis Iesu Anno Domini M.DC.XL. septem buccinae seu media quibus ad finem suum, salutem ac perfectionem suam, & proximorum, utitur. 1640
044620 - Jezuïeten: Ludus. 1678
044630 - Jezuïeten: Ludus divinae providentiae in Jacob et Esaú. 1699
044640 - Jezuïeten: Lvdvs saecvlaris de ortv et progressv societatis iesv 1640
044650 - Jezuïeten: Macha. 1743
044660 - Jezuïeten: Machabaei tragoedia 1691
044670 - Jezuïeten: Manasse’s retabli sur le thrône. 1747
044680 - Jezuïeten: Manasses in scenam dabitur ab auctoribus et actoribus eloquentiae studiosis in collegio Soc. Jesu, Antwerpiae, februar. 1637. 1637
044690 - Jezuïeten van Kortrijk: Manasses conick van Juda. 1660
044700 - Jezuïeten: Manasses Coninck van het Ioodsche landt. 1632
044710 - Jezuïeten: Manasses filius Ezeciae regis juda poenitens. 1666
044720 - Jezuïeten van Gent: Manasses herstelt in syn ryk. 1764
044730 - Jezuïeten: Manasses pii Ezeciae filius impius, ob peccata regno privatvs; sed ob poenitentiam sibi rvrsvs et imperio restitutus. 1632
044740 - Jezuïeten: Manasses regno restitutus. 1747
044750 - Jezuïeten: Manasses Rex Juda, ob peccata regno privatus, sed ob poenitentiam restitutus. 1654
044770 - Jezuïeten: Manasses, coninck van Juda... sal vertoont worden den 10 September... 1653 [binnen Aelst] by de Weduwe C. Jaeghers 1650 ca.
044780 - Jezuïeten: Manassus Joodschen coningh. 1634
044790 - Jezuïeten: Manichaeus. 1727
044800 - Jezuïeten: Marcii Coriolani pietas in matrem. 1699
044810 - Jezuïeten: Mardochaeus auctoribus eloquentiae studiosis, in scenam dabitur a juventute collegii Soc. Jesu Antverpiae, die 9. et 10. Septembris 1647... 1647
044820 - Jezuïeten: Mardochée enlevé par les adversités au comble d’honneurs, triomphe de l’arrogant Aman. 1662
044830 - Jezuïeten: Maria Magdalen¾ ad sepulchrum domini. 1729
044840 - Jezuïeten van Antwerpen: Maria Magdalene ad sepulchrum Domini. 1726
044850 - Jezuïeten: Marie Stuard, reyne d'Escosse, tragédie... représentée par les plus petites des pensionnaires de Madamoiselle Paye, le 10. de novembre 1644 1650 ca.
044860 - Jezuïeten: Marie Stuart. 1698
044870 - Jezuïeten: Maurice empereur du Levant. 1680
044880 - Jezuïeten: Mauritius, dabitur in scenam a scholo humanitatis Soc. Jesu. Antverpiae, die 5. Maii 1636. 1636
044890 - Jezuïeten: Tragico-comedie Mauritius den Keyser, die verthoont Sal worden den 10. September 1631, door de Jonckheydt van het collegie der Soc. Jesu, tot Cortryck. 1631
044900 - Jezuïeten: Mauritius imperator. 1695
044910 - Jezuïeten: Mauritius keyser vanden Oosten. 1693
044920 - Jezuïeten: Mauritius orientis imperator. 1700
044930 - Jezuïeten: Mauritius Orientis imperator. 1722
044940 - Jezuïeten: Mauritivs Romanorvm jmperator metvens, fvgiens, captus, et moriens. 1661 ca
044950 - Jezuïeten: Megadorus. 1702
044960 - Jezuïeten: Megadorus. 1702
044970 - Jezuïeten: Menechmi Plautina contracta . 1680 ca.
044980 - Jezuïeten: Mendicorum importunitas. 1732
044990 - Jezuïeten: Mercurius 1727
045000 - Jezuïeten: Mesa. 1744
045010 - Jezuïeten: Midas comoedia 1724
045020 - Jezuïeten: Miles gloriosus 1711
045030 - Jezuïeten: Mirakel van Calvinus, ghedaen tot bevestinghe ende slot van sijne bedrieghelijcke, botte ende valsche Ketterye. 1638
045040 - Jezuïeten van Ieper: Mithridate. 1695
045041 - Jezuïeten van Ieper: Mithridates. 1695
045060 - Jezuïeten: Mithridates. 1701
045070 - Jezuïeten: Mors divitibus superbis voluptariis ac crucis christi contemptoribus infelix pauperibus humilibus paeneitentibus ac crucis christi cultoribus felixa. a studiosa juventute gymnasii societatis Jesu, Gandavi ... septembris 1682. 1682
045080 - Jezuïeten: Mundi diluvium 1721
045090 - Jezuïeten: Mustapha ende Ziangir. 1727
045100 - Jezuïeten: Naas tragoedia 1727
045110 - Jezuïeten: Naboth. 1732
045120 - Jezuïeten: Neokephalaiôseôs error. 1732
045130 - Jezuïeten: Numitor et Amulius. 1722
045140 - Jezuïeten: Occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum. Mundum tradidit disputationi eorum. Eccles. cap. i. & iij. 1640 ca.
045150 - Jezuïeten: Omnibus amicitiae verae cultoribus ingens amoris et fidei exemplum in Tyndaro et Grypho. 1670 ca
045160 - Jezuïeten: Onnoosele 1686
045170 - Jezuïeten: Onnooselheyt van Hermenigildus. 1699
045180 - Jezuïeten van Gent: Judicium Salomonis — Het oordeel van Salomon — Het ordeel van Salomon opgedraegen aen de zeer edele, wyze ende voorzienige heeren, de heeren schepenen der stadt Gendt, [...] door de ongheyd van de latynsche scholen der societeyt Jesu binnen Gendt den 24. augusti MDCCLXVIII ... 1768
045190 - Jezuïeten: L’orgeuil humilié ou Aman. 1730
045200 - Jezuïeten: Ostanus et Taphernes. 1729
045210 - Jezuïeten: Paena talionis in vinitore 1749
045220 - Jezuïeten: Pamphilus. 1700
045230 - Jezuïeten: Parallelum inter Christum animam peccatis solventem ab ingrata vulnera ferentem, poenitenti condonantem, et immorien: et Joramirum, Bohemae regem Vdalricum fratrem vinculis liberantem ab ingrato vulnera ferentem poenitenti condonantem et prae amore tantum non immorientem. 1670 ca
045240 - Jezuïeten: Pastor Bonus. 1721
045250 - Jezuïeten: Pastor bonus 1714
045260 - Jezuïeten: Patrocinium. 1700
045270 - Jezuïeten: Paulus fugiens. 1729
045280 - Jezuïeten: Paulus Kien. 1703
045290 - Jezuïeten: Pergentini et Laurentini in fide constantia. 1742
045300 - Jezuïeten van Gent: Pharao. 1773
045310 - Jezuïeten van Gent: Pharao. 1773
045320 - Jezuïeten van Antwerpen: Poena talionis in polyphonte messeniorum rege tragoedia 1713
045330 - Jezuïeten: Polyphontes. 1732
045340 - Jezuïeten van Brussel: Potitus 1718
045350 - Jezuïeten: Potitus puer, patre daemone tyranno maior. 1670 ca
045360 - Jezuïeten van Mechelen: Salomon unctus. 1749
045370 - Jezuïeten: Prospiticus Hypocrita. 1733
045380 - Jezuïeten van Ieper: Rebecca a creditoribus vexata. 1729
045390 - Jezuïeten: Reconciliatio Jacob et Esau. 1732
045400 - Jezuïeten: Recta edvcatio 1639
045410 - Jezuïeten: Representations pieuses faictes en la represence royale de la Serenissime Infante Isabella Clara Eugenia lors qu’elle conduisoit de son palais a la religion de la S. mere Terese de Iesu en la ville de Gand cincq dames, et ce au iour de la presentation de la glorieuse Mere de Dieu, unicque patronesse de ladicte religion, iour aussy du glorieux martyr. 1623
045420 - Jezuïeten: Romulus et Remus. 1703
045430 - Jezuïeten van Antwerpen: Rustico-nobilis. 1723
045440 - Jezuïeten: S. Aloysius Gonzaga. 1726
045450 - Jezuïeten: S. Henricus pius, fortis, pacificus, imperator. 1655
045460 - Jezuïeten: S. Ignatius de Loiola, instelder der societeyt Jesu. Tragi-comedie, de welcke sal vertoocht worden door de studenten der selver societeyt binnen S. Winocx-berghe den 27 junij 1622. 1622
045470 - Jezuïeten: S. Joannes Gualbertus. 1713
045480 - Jezuïeten: S. Sigismundus Burgundiae Rex. 1721
045490 - Jezuïeten: S. Sigismundus Burgundiae rex peccans paenitens, punitus. 1670 ca
045500 - Jezuïeten: S. Stanislavs cracoviensis episcopvs et martyr 1630
045510 - Jezuïeten: Salamona septem Machabeorum mater gloriose cum filiis sub Antiocho patiens. 1670 ca
045520 - Jezuïeten van Gent: Salome 1728
045530 - Jezuïeten: Salomon et Adonias. 1727
045540 - Jezuïeten van Mechelen: Salomon unctus. 1749
045550 - Jezuïeten van Mechelen: Salomon unctus. 1749
045560 - Jezuïeten: Salomona et Jacobus. 1762
045570 - Sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen: Salomona met haer zeven zonen Machabeen. 1756
045571 - Sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen: Den allerkinderen-dag. 1756
045580 - Jezuïeten: Salomonis et Adoniae reconciliato. 1715
045590 - Jezuïeten: Samaritana 1729
045600 - Jezuïeten: Samaritanus 1721
045610 - Jezuïeten: SAMUEL 1723
045620 - Jezuïeten: Samuel 1724
045630 - Jezuïeten: Samuel puer. 1723
045640 - Jezuïeten: Sanctus Franciscus Xaverius. 1670 ca
045650 - Jezuïeten: Sapiens et fatuus. 1723
045660 - Jezuïeten: Saul tragedie. 1729
045670 - Jezuïeten: Saul. 1702
045680 - Jezuïeten: Saulus Christi fidem amplectens. 1743
045690 - Jezuïeten: Sebastianvs rex Monomotapae. 1636
045700 - Jezuïeten: Ghetrocken uuyt het vierde boeck der Coninghen, aen het laetste Capittel. 1633
045710 - Jezuïeten: Sedecias. 1638
045711 - Jezuïeten van Cassel: Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem. 1663
045720 - Jezuïeten: Sedecias. 1728
045730 - Jezuïeten: Sedecias treur-spel. 1765
045750 - Jezuïeten van Ieper: Sédécie. 1698
045751 - Jezuïeten van Ieper: Sedecias. 1698
045760 - Jezuïeten: Sedecias. 1726
045770 - Jezuïeten van Armentieres: Sedecias. 1728
045780 - Jezuïeten: Sedecias. 1765
045790 - Jezuïeten: Sedecias Judae et Beniamin ultimus rex rebellis captus excoecatus. 1670 ca
045800 - Jezuïeten van Ieper: Sennacherib 1714
045810 - Jezuïeten: Septem Fratres Machabaei. 1726
045820 - Jezuïeten: Septenarivs brvxell¾ in septimontio romano illustratus et patri¾ sv¾ 1637
045830 - Jezuïeten: Sergius Paulus 1715
045840 - Jezuïeten: SERVUS MALUS 1720
045850 - Jezuïeten: SERVUS NEQUAM 1715
045860 - Jezuïeten: Servus Nequam 1729
045870 - Jezuïeten van Ieper: De seven broeders Machabeen. 1726
045880 - Jezuïeten: Severe empereur des Romains. 1745
045890 - Jezuïeten: Severinus Boëtius. 1701
045900 - Jezuïeten: Severus. 1704
045910 - Jezuïeten: Severus Romanorum imperator. 1745
045920 - Jezuïeten: Sicatora princeps Japoniae. 1697
045930 - Jezuïeten: Siet voor eerst. 1703
045940 - Jezuïeten: Siet voor eerst wie ghy betrouwt, op dat op t’lest u niet berouwt. 1703
045950 - Jezuïeten: Sigismundus Burgundionum rex. 1670 ca
045960 - Jezuïeten: Sigismundus coninck van Burgundien. 1639
045970 - Jezuïeten: Simon et Matheús, Titi Japonis filli. 1703
045980 - Jezuïeten: Simon et Mattheús titi japonis filii tragi-comoedia. 1703
045990 - Jezuïeten van Ieper: Sisara. 1733
046000 - Jezuïeten: Sisaras. 1721
046010 - Jezuïeten: De Societeyt Iesu in haer eerste eeuvve cloeckelijck strijdende teghen de Ketterye, Afgoderye, ende Sonden. 1640
046020 - Jezuïeten: De Societyt Iesv van Iesvs Onsen Heere inghestelt ende onder dien naem nv hondert iaeren langh beschermt teghen haere vyanden. 1640
046030 - Jezuïeten: Solemnelen ende triumphanten Antwerpschen extraordinarischen omme-ganck vertooninghe der triumph-waghens, nieuwe Cavalcade door de studenten vande Paters der Societeyt Jesu, ende Processie: ghelijck den selven hem sal verthoonen ter oorsake vanden lanck-ghewensten becomen Vrede. Den 25. Maij 1698. 1698
046040 - Jezuïeten: Solijmús inocens parricida et nocens parriidij vindex. 1696
046050 - Jezuïeten: Solymannus. 1715
046070 - Jezuïeten: Solymus. 1701
046080 - Jezuïeten: Stanislaus Kostka 1728
046090 - Jezuïeten: Stantvastighijt. 1699
046100 - Jezuïeten: Stratiophilus. 1703
046110 - Jezuïeten van Gent: Susanna. 1762
046120 - Jezuïeten: Susanna Belgica, sive vi depressa, sed non oppressa innocentia in Genoveva ducum Brabantiae filia, uxore Sifride. 1670 ca
046130 - Jezuïeten: Svbiect de la tragicomedie de ioseph 1610
046140 - Jezuïeten: Sydrach, Misach, et Abdenago tragoedia. 1724
046150 - Jezuïeten: Syrus comoedia 1732
046160 - Jezuïeten: Syrus à Patre pravos ob mores domui correctoriae addictus, callidè adeo Davi operâ sese extricat, ut hoc liberetur supplicio, & à Patre in gratiam recipiatur. 1733
046170 - Jezuïeten: Tarachus comoedia 1719
046180 - Jezuïeten: Terballus. 1721
046190 - Jezuïeten: Terballus Bulgari¾ rex jmpius, captus exc¾catus. 1670 ca
046200 - Jezuïeten: Terballvs tragÏdia. 1635
046210 - Jezuïeten: Thebais. 1711
046220 - Jezuïeten van Ieper: Themistocles. 1696
046221 - Jezuïeten van Ieper: Themistocles. 1696
046230 - Jezuïeten: Themistocles. 1723
046240 - Jezuïeten: Themistocles. 1724
046260 - Jezuïeten: Theodoricus 1729
046270 - Jezuïeten: Theodoricus Arians-ketter, koninck der Gothen ende van Italien. 1632
046280 - Jezuïeten: Theodorus De Wereldt versmaedende. 1721
046290 - Jezuïeten: Theophili mira per beatam Virginem. 1699
046300 - Jezuïeten: Theophilus 1724
046310 - Jezuïeten van Ieper: Theozyta. 1718
046320 - Jezuïeten: Theresia 1721
046330 - Jezuïeten: Theresia Begheirigh tot de Martelie 1721
046340 - Jezuïeten: Thestylis levende ende stervende uyt liefde tot de H. Maghet Maria. 1702
046350 - Jezuïeten: Thijestes. 1699
046360 - Jezuïeten: Thijestes. 1705
046370 - Jezuïeten: Tragoedia. Thomas Morus. 1622
046371 - Jezuïeten van Kortrijk: Thomas Morus, Cancellier van Enghelant. Gemaeckt door de Rhetores van het Collegie der Societeyt Iesv tot Cortrijk, ende aldaer door de selve alleen vertoont den 10. September 1625. De Jaerlijksche Prijsen worden uytgedeylt door den ghewoonlijcke goed-jonstigheydt van mijne Edele ende voorsienighe Heeren des Magistraets van Cortrijk. Tot Cortryk, By Pieter Bouvet, woonende in de RysselStraete. 1625
046380 - Jezuïeten: Tijpus veri Amoris sive Gualbertus de vindicta subactâ Triumphans. 1680 ca.
046390 - Jezuïeten: Tiridate.
046400 - Jezuïeten: Tite Japon 1729
046410 - Jezuïeten: Titus Japon et duo eius filli Simon et Matthaeus non supplicio sed voto martyres. 1670 ca
046420 - Jezuïeten: Tobias redux. 1733
046430 - Jezuïeten: Tragedie: vanden h. Thomas aerts-bisschop van cantelbergh 1621
046440 - Jezuïeten: Tragi-com¾die theophilvs. 1632
046450 - Jezuïeten: Tragi-comoedia s. Wernervs martyr 1638
046460 - Jezuïeten van Oudenaarde (Judocus de Croock): Tragicomedie s. Sebastien martyr 1635
046470 - Jezuïeten: Trebellius rex Bulgarorum. 1680 ca.
046480 - Jezuïeten: Trebellivs roy de bvlgarie 1637
046490 - Jezuïeten: Triomphe der Goddelycke liefde. 1631
046500 - Jezuïeten: Triumph der waerheydt. 1700
046510 - Jezuïeten: Triumph vande broederlycke liefde over den haedt behaelt van Naramoinus ende Neaubeadora sonen van den koningh triumphara. 1725
046520 - Jezuïeten: Triumphante crooninghe vanden Keyser ende Keyserinne der Christelycke leeringhe door de H. Kercke. 1700
046530 - Jezuïeten: Triumphantelycken jubilé. 1700
046540 - Jezuïeten: Triumphus Crucis sive Maxentius a Constantino debellatus. 1670 ca
046550 - Jezuïeten: Triumphus justitiae et amoris in Zaleuco Locrensium legislatore. 1670 ca
046560 - Jezuïeten: Triumphus veri amoris in Francisco de Solis et Joanne Laurentio militibus Hispanis ad capellam pugnantibus et occumbentibus. 1670 ca
046570 - Jezuïeten van Gent: De trouwloosheid van Tryphon tot Jonathas. 1770
046580 - Jezuïeten: Tweedracht 1700
046590 - Jezuïeten: Tweedracht Tusschen de andere wetenschappen Ende Christelycke Leere met haeren aenhanck naer het bij brenghen van wederseijtsche vrúchten Wort minnelyck geslist Tot Schande der Weirelt Tot voordeel vande christelycke leer ende haere Liefhebsters Door het onwederlegghelyck vonnis Vande Goddelycke Wijsheijt. 1700
046600 - Jezuïeten: Twist tusschen de tragaedi ende comaedi over het ghebruyck des tonneels. 1699
046610 - Jezuïeten: Typhlogenomenus 1727
046620 - Jezuïeten: Usumcassanus Persarum rex in scenam dabitur a classis humanitatis studiosis ludis bacchanalibus in gymnasio Societatis Jesu Cortraci die ... Februarii 1721 1721
046630 - Jezuïeten: Veerdighen 1700
046640 - Jezuïeten: Veerdighen wille 1700
046650 - Jezuïeten: De verdruckte Christelycke leeringe in staet herstelt door den stantvastighen yver van het dochterken Catharina Clerx Keyserinne vande Schippers Capel. 1698
046660 - Jezuïeten: Verheffinghe van t’ H. Cruys door Heraclius verwinder van Cosrhoes. 1650 ca.
046670 - Jezuïeten van Belle: Het verlost Bethulien. 1726
046680 - Jezuïeten: Villicus comoedia 1726
046690 - Jezuïeten: Vindicta Christiana de Pereandro a Nicocle sumpta. 1670 ca
046700 - Jezuïeten: Vinitor. 1729
046710 - Jezuïeten: Virga Aaronis versa in colubrum 1744
046720 - Jezuïeten van Ieper: Vitus puer. 1738
046730 - Jezuïeten: Vlúchte der weirelt inden H. Petrus de Morono. 1701
046740 - Jezuïeten: Voluptas somnium. 1638
046750 - Jezuïeten: De vrúcht Der Christelijcke Leeringhe sal verbeelt worden in De heijlige Theresia ende haren broeder Jacobús. 1699
046760 - Jezuïeten: Waerachtige. 1702
046770 - Jezuïeten: Wambanus 1701
046780 - Jezuïeten: Wambanus 1703
046790 - Jezuïeten: Wambanus. 1728
046800 - Jezuïeten: Wederlycke liefde van Nisus ende Euryalus. 1700
046810 - Jezuïeten: Wet Godts. 1701
046820 - Jezuïeten van Aalst: Xenophon met syne twee soonen Ioannes ende Arcadius. 1662
046830 - Jezuïeten van Gent: Zacharias. 1728
046840 - Jezuïeten: Tragedie van den goddeloosen Keyser Zeno Isauricuus, Wonderlijcken ende schrickelijcken spieghel der goddelijcker straffe van Ketterije, ende Dronckenschap, Levendich in die staet begraeven door ‘tbevel van sijn huysvrouwe Ariadna, anno 491 1620
046850 - Jezuïeten: Filii jambri tragedia / de zonen van jambri treurspel 1769
046860 - Jezuïeten: Zopyrus 1732
046870 - Jezuïeten (catechismus van de H. Lucia): De heylighe Glaphyra maghet het waerachtigh geloove beleydende ende met alle pracht en eere des werelts spottende vertreckt uyt het hof. 1697
046880 - Jezuïeten (catechismus): Augusta stervende voor het geloof. 1765
046890 - Jezuïeten (catechismus): Groote vrúcht vande Christelijcke leeringhe Inde bekeeringhe vande S-S. Flavia Domitilla Roomsche Princesse Door twee haere Camenieren Marcellina ende Eúphrosijna 1700
046900 - Jezuïeten van Gent (catechismus): Jephtias treurspel. 1748
046910 - Jezuïeten (catechismus): Rosalia treur-spel 1742
046920 - Jezuïeten (catechismus): Ruth ofte de ziele sich bereydende tot het H. Sacrament des Autaers; ter oorsake vande eerste communie. 1658
046930 - Jezuïeten (catechismus): De stantvastigheyt in het Christen gheloof van Magdalena ende haere dochter Theresia. 1705
046940 - Jezuïeten (catechismus): Thestylis stervende van liefde tot de H. Maget Maria. 1726
046950 - Jezuïeten (Convict): Iphigénie en Tauride tragédie en trois actes 1771
046951 - Jezuïeten (Convict): La mansuetude de Cyrus tragédie 1732
046951 - Jezuïeten (Convict): L’école des jeunes gens. 1771
046952 - Jezuïeten (Convict): Le grondeur 1732
046960 - Jezuïeten (Engels college): Fratrvm discordia felix siue Stanislavs fvga victor. drama 1640
046970 - Jezuïeten (Engels college): Sangvis sangvinem. tragoedia. 1640
046980 - Jezuïeten van Aalst: Achmetus et Melechus. 1660 ca.
046990 - Jezuïeten van Aalst: Aalst: als niet compt tot [tot] iedt en kent niet sijn selven niet ofte den hooghen gedempten moet sal vertoondt worden in den hooghveirdighen Faústilús. 1703
047000 - Jezuïeten van Aalst: Antichrist. 1728
047010 - Jezuïeten van Aalst: Bermhertige straffe Godts aenden Keyser Tiberius Mauritius overgesonden, ende met gewilligheyt aengenomen. Tot onderrichtinghe hoemen alle straffen ende teghenspoet in danck moet nemen 1655
047020 - Jezuïeten van Aalst: De Christelycke Sterckheydt ofte Marcvs ende Marcellianvs ghebroeders ende martelaers. 1657
047030 - Jezuïeten van Aalst: Clodoaldus prince van Denemarcken. 1680
047040 - Jezuïeten van Aalst: Clodovaeus van de dolinghe der afgoderye keerende tot het waerachtigh gheloof. 1698
047050 - Jezuïeten van Aalst: Cn. Pompeius treur-spel 1725
047060 - Jezuïeten van Aalst: David en Goliath. 1731
047070 - Jezuïeten van Aalst: Esther. 1770
047080 - Jezuïeten van Aalst: Fremundus sone van den Hertog van Algaria de werelt vluchtende. 1729
047090 - Jezuïeten van Aalst: Tragi-comedie ghedaghtenisse des doots, vertoont inden persoon vanden keyser Henricvs den Eersten 1624
047100 - Jezuïeten van Aalst: De H. Pelagia ongheluckigh in haer ydelheyt, gheluckig in haere bekeeringe, heyligh leven ende doodt. Sal vertoont worden Door de Jonckheyt vanden Catechismus der Societeyt Jesul Binnen Aelst den 10 en 11 Iulij 1697. 1697
047110 - Jezuïeten van Aalst: Isaacius Angelus Keyser van Griecken-landt van synen Broeder ghedreven uyt het Ryck, van synen Sone weder-ghestelt. 1659
047120 - Jezuïeten van Aalst: Jepthe. Treur-spel sal vertoont worden door de Jonckheyt van de Scholen der Societeyt Jesu binnen Aelst, opghedraeghen aen myn edele en voorsienighe Heeren myn Heeren Ghedeputeerde der twee Steden ende Landen der Stadt van Aelst, door welckers miltheyt de jaerlycksche prysen zullen uyt-ghedeelt worden aen de voorschreve jonckeyt, den 10 september 1703. 1703
047130 - Jacobus de Keghel: Joseph venditus. 1660 ca.
047131 - Jacobus de Keghel: Ludovicus in vinculis 1660 ca.
047140 - Jezuïeten van Aalst: De leersucht ongestadigh, sal speel-wys verthoont worden in den toom-loosen Acephalos. 1698
047150 - Jezuïeten van Aalst: Lucius Cinna. Treur-spel, sal speel-wys vertoont worden door de studenten der scholen van de Societeyt Jesu binnen Aelst, den 25 januarii 1704. 1704
047160 - Jezuïeten van Aalst: Manasses koningh van Juda. 1665
047170 - Jezuïeten van Aalst: Manasses, Coninck van Juda. 1653
047180 - Jezuïeten van Aalst: Nabuchodonosor Coninck van Babylonien. 1633
047190 - Jezuïeten van Aalst: Nicephorus ende Sapricius. 1630
047200 - Jezuïeten van Aalst: Pergentinus en Laurentius broeders. 1728
047210 - Jezuïeten van Aalst: Petrus van Luxemborgh een kindt. 1725
047220 - Jezuïeten van Aalst: Ryckenvreck ende Lazarus. 1639
047230 - Jezuïeten van Aalst: Salomon, Coninck van Israël 1638
047240 - Jezuïeten van Aalst: Saul. Treur-spel sal vertoont worden door de studenten der scholen van de Societeyt Jesu binnen Aelst den 9 September 1704. Opghedraeghen aen den seer Edelen, Wyse, ende Voorsienige Heeren myn Heeren Borgemester, ende Schepenen der Stede van Aelst door wiens miltheyt de jaerlycksche prysen worden uyt gedeylt. 1704
047250 - Jezuïeten van Aalst: Simo. 1728
047260 - Jezuïeten van Aalst: Terballus rechtveerdelijck van sijn rijck ende gesicht berooft van Trebellius Sijnen Vader. 1650 ca.
047270 - Jezuïeten van Aalst: Theodoricus Coninck van Italien. 1633
047280 - Jezuïeten van Aalst: Theresia met haeren broeder Jacobus. 1730
047290 - Jezuïeten van Aalst: Thomas Coninck van Arima uyt haet van het catholyck gheloof door de vreetheyt vanden keyser van Japonien Daifusama omghebracht. 1729
047300 - Jezuïeten van Aalst: Triumph van het Christen Gheloove in Titus Prince van Japonien, ende de stantvastigheyt van syne sonen Simon ende Mattheus, van den Koninck van Bungo verscheydentlijck bevochten, altydt onvervvinnelijck, eyndelijck los ghelaten. 1664
047310 - Jezuïeten van Aalst: Den triumphe van Iacobus ende Justus gebroeders ende martelaers van Iaponien. 1661
047320 - Jezuïeten van Aalst: De tydelycke vvellusten, ghe-eyndight met de eeuvvighe Onghenuchten, verthoont in den Rycken Vreck. 1660
047330 - Jezuïeten van Aalst: Vruchten van leet-wesen in Henricus den II. Coninck van Enghelant ende Henricus den III. synen soon. 1666
047340 - Jezuïeten van Aalst: Wys naer schyn, en nochtans bot, Wort van ieder-een bespot. 1731
047350 - Jezuïeten van Aalst (catechismus): Maria Stuarta koninginne van Schotlant door het bevel van haere nichte Elizabeth koninginne van Engelandt gedoodt. 1699
047360 - Jezuïeten van Aelst: Zedelyck schou-speel op dese woorden: Nemo, quam sibi sortem Seu ratio dederit, seu sors objecerit illâ Contentus vivit. Horat. lib. I. serm. I. Dat is. Niemant is met ’tsijn te vreden. 1666
047370 - Jezuïeten van Antwerpen: Abel. Opgedraegen aen de zeer Edele, wyze ende Voorzienige Heeren, de Heeren Borger-meesters ende Schepenen van Antwerpen. Zal vertoont worden Door de Jonkheid van de Scholen der Societeit Jesu binnen Antwerpen. 1772
047380 - Jezuïeten van Antwerpen: Abel tragoedia, nobilissimis amplissimisque dominis Consulibus [...] exhibebitur a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu. 1772
047390 - Jezuïeten van Antwerpen: Adiatorix a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu. Antwerpiae 9 september 1711. 1711
047400 - Jezuïeten van Antwerpen: Aman et Mardochaeus. 1665
047410 - Jezuïeten van Antwerpen: Arsaces Armeniae rex in scenam dabitur ab auctoribus & actoribus eloquenti¾ studiosis in collegio societatis Iesu Antverpi¾ die [ ] ianuarij, M.DC.XXXIX 1639
047420 - Jezuïeten van Antwerpen: Asarhaddon, rex Assyriorum. 1730
047430 - Jezuïeten van Antwerpen: Astarches et Nearches. 1733
047440 - Jezuïeten van Antwerpen: Athanes 1745
047450 - Jezuïeten van Antwerpen: B. Macarius sive Hayto ex rege Armeniae sacri ordinis Praemonstratensis canonicus. 1663
047460 - Jezuïeten van Antwerpen: Balthasar, sone van Nabuchodonosor, den lesten coninck van Babylonien. 1629
047470 - Jezuïeten van Antwerpen: Bardas tragicomoedia, acta à iuventute studiosa collegij Societatis Iesu Antverpiae, ferijs autumnalibus, anno 1616. 1616
047480 - Jezuïeten van Antwerpen: Constantia plus quam senilis in Eleazaro sene nonagenario; plus quam puerilis in VII Machabaeis fratribus; plus quam feminea in Salomona Machabaeorum matre de Antiocho epiphane triumphans. 1680
047490 - Jezuïeten van Antwerpen: D. Antonius magnus eremi cultor. 1633
047500 - Jezuïeten van Antwerpen: David. Sterck, gheluckich, ende goedertieren teghen sijne vijanden. 1625
047510 - Jezuïeten van Antwerpen: Fausta 1745
047520 - Jezuïeten van Antwerpen: Den ghestraften Saul. 1660
047530 - Jezuïeten van Antwerpen: Illustrissimo ac reverendissimo Domino D. Guilielmo Philippo e Marchionibus de Herzelles ex abbate meritissimo perantiquae ac nobilissimae Abbatiae Divae Gertrudis XIII. Antverpiensium episcopo recens inaugurato in solemni ad cathedram suam adventu [achteraan, blz. 38:] applausus convivalis. 1743
047540 - Jezuïeten van Antwerpen: Impietatis Talio, sive Polyphontes patris ac filiorum interfector à filio interfectus. 1661
047541 - Jezuïeten: Polyphontes tragoedia 1769
047550 - Jezuïeten van Antwerpen: Inimicitiae fructus gloriosus S. Nicephoro remittenti, luctuosus Sapricio retinenti. 1660
047560 - Jezuïeten van Antwerpen: Ioannes Angliae rex. 1635
047570 - Jezuïeten van Antwerpen: Ioannes Protasius Arimandonus Arimae in Iaponia Rex filii fraude interfectus.. 1628
047580 - Jezuïeten van Antwerpen: Ioseph. 1629
047590 - Jezuïeten van Antwerpen: Ioseph tragicomoedia... dabitur studiosa juventute collegii Soc. Jesu Antverpiae, die 9. 10. & 11. septembr. 1648 1648
047600 - Jezuïeten van Antwerpen: Jacob. 1730
047610 - Jezuïeten van Antwerpen: Joseph. 1729
047620 - Jezuïeten van Antwerpen: Julstus et Pastor. 1721
047630 - Jezuïeten van Antwerpen: M. Attilius Regulus. 1730
047640 - Jezuïeten van Antwerpen: Mauritius Orientis imperator. 1661
047650 - Jezuïeten van Antwerpen: Miles gloriosus variè illusus. 1711
047660 - Jezuïeten van Antwerpen: Moyses. 1733
047670 - Jezuïeten van Antwerpen: Moyses adoptatus. 1732
047680 - Jezuïeten van Antwerpen: Moyses legifer. 1733
047690 - Jezuïeten van Antwerpen: Nederlandt door oorlogh verdruckt verblydt door peys sal verbeeldt worden in’t Iodts-volck onder de Machabeen Mathatias ende Jvdas (Ghetrocken uyt de boecken der Machabeen). 1659
047700 - Jezuïeten van Antwerpen: Norbert 1627
047710 - Jezuïeten van Antwerpen: Pseudo-alexander 1715
047720 - Jezuïeten van Antwerpen: Reconciliatio Jacob et Esau. 1732
047730 - Jezuïeten van Antwerpen: Regnvm deo rebellem respuit, subditum asciscit. dabitvr in Savle ac Davide. 1637
047740 - Jezuïeten van Antwerpen: S. Stephanus per Deiparam primus Hungariae rex. 1688
047750 - Jezuïeten van Antwerpen: Sancta Romana et Apostolica Ecclesia a triplici hominum statu hierarchico religioso civili Ad eam, quâ nunc spectabilem l¾ti veneramur, dignitatem & gloriam evecta. 1682
047760 - Jezuïeten van Antwerpen: Sanctus puer Jesus singulari crucis amore ardens. 1678
047770 - Jezuïeten van Antwerpen: Sapricio-Nicephorus. 1634
047780 - Jezuïeten van Antwerpen: Serenissimo Archeduci Ernesto, Belgii supremo Gubernatori. Societatis Iesu Iuventus studiosa. 1594
047790 - Jezuïeten van Antwerpen: Simeon obses in Aegypto. 1732
047800 - Jezuïeten van Antwerpen: Themistocles 1718
047810 - Jezuïeten van Antwerpen: Themistocles. 1718
047820 - Jezuïeten van Antwerpen: Sutor (quem nos Tranionem dicimus) ratus arte juridicâ plus divitiarum acquiri posse, quam sutrinâ, se advocatum fingit: quosdam argento emungit: verùm, detractâ larvâ, eò redigitur, ut se denuo Sutorem lubens fateatur. 1730
047830 - Jezuïeten van Antwerpen: Umfredus. 1629
047840 - Jezuïeten van Antwerpen: Versa est in luctum cythara mea. Iob : 30. 1662
047850 - Jezuïeten van Antwerpen: Victoria martyrum de ferocia tyrannorum in Procopio et Theodosia. 1664
047860 - Jezuïeten van Antwerpen: Wambani de Ervigio vindicta christiana. 1713
047870 - Jezuïeten van Armentières: Sedecias. 1728
047880 - Jezuïeten van Belle: Achan treurspel sal verthoont worden door de jonckheyt van de scholen der Societeyt Jesu, binnen Belle den [25] en [26] february MDCCXXII. 1722
047890 - Jezuïeten van Belle: Alexander den Grooten. 1730
047900 - Jezuïeten van Belle: Athalia. 1728
047910 - Jezuïeten van Belle: Bertulfus. 1661
047920 - Jezuïeten van Belle: Clodovaeus coninck van Vranckryck. 1722
047930 - Jezuïeten van Belle: Daniel. 1624
047940 - Jezuïeten van Belle: Daniel in het belijden vanden waeren Godt standtvastigh, onder de verhongerde leeuwen ongehindert over sijne vyanden triompherende, sal vertoont worden door de studenten van de Paters der Societeyt Jesu binnen Belle den ]30] en [31] januarii 1633. 1633
047950 - Jezuïeten van Belle: Die wilt te wys syn, en is bot; Die wort van ider een bespot. 1722
047960 - Jezuïeten van Belle: Hermenegildus coning van Spagnien. 1657
047970 - Jezuïeten van Belle: Herodes ascalonita. 1626
047980 - Jezuïeten van Belle: Isaacius Angelus, Keyser van Griecken-landt, vertoont door de Jonckheyt van het collegie der Soc. Jesu, binnen Belle, den van september 1660 1660
047990 - Jezuïeten van Belle: Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten. 1724
047991 - Jezuïeten van Belle (Antonius van Steenlant): Joseramnus verwesen ter doot van Liderycus synen vader. 1643
048000 - Jezuïeten van Belle: Salomona. 1724
048010 - Jezuïeten van Belle: Saul Ghestraft om sijne onghehoorsaemheydt teghen Godt door het bevvaeren van den besten buyt der veroverde Stadt Amelec Volghens de Schrifture. 1. Reg. Cap. 15 &c. 1664
048020 - Jezuïeten van Belle: Sedecias. 1728
048030 - Jezuïeten van Belle: Trebellius Coninck van Bvlgarien Gevende, ende ontnemende sijn rijck aen sijnen oudsten soon Terballvs. ende Philippvs Bonvs Graeve van Vlaenderen Gevende, ende ontnemende sijn Graesfchap [sic] aen eenen droncken boer. 1678
048040 - Jezuïeten van Belle: Tycho. 1729
048041 - Jezuïeten van Belle: Tycho. 1729
048050 - Jezuïeten van Breda: Breda novo pastore laeta hostium videt et ridet secura. Reverendissimo Domino D. Gaspari Nemio Antverpiensium praesuli dioecesim suam Bredanam visitanti in scenam dabitur à iuventute studios Societatis Jesu Breda. [...] Oct. M. DC. XXXV. 1635
048060 - Jezuïeten van Belle: Den Verloren Soon Blij-eyndigh Treur-spel VVulps door de Rijckdommen: Aerm door de VVulpsheyt: Bekeert door de Aermoede. 1662
048070 - Jezuïeten van Belle: Vervolginghe van Michael Arimandonus. 1625
048080 - Jezuïeten van Brugge: Actio declamatoria Habenda in aula Societatis Iesu, die 4. Ianuarij anno 1627. hora 2. 1627
048090 - Jezuïeten van Brugge: Agathocles et Amyntas tragoedia. 1715
048100 - Jezuïeten van Brugge: Ambrosius door het bestier van Edeldom, Wijsheyt, ende Deught vervoordert tot het Bisdom van Milanen. 1663
048110 - Jezuïeten van Brugge: Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix. 1666
048120 - Jezuïeten van Brugge: D. Ioannis Chrysostomi Patriarch¾ Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors, Perillustri ac Reverendissimo Domino Domino Carolo vanden Bosch Nono Brugensium Episcopo, Perpetuo Flandri¾ Cancellario felicibus auspiciis optatissimae inaugurationis. 1651
048130 - Jezuïeten van Brugge: Damon et Pythias. 1730
048140 - Jezuïeten van Brugge: Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof. 1656
048150 - Jezuïeten van Brugge: Den H. Franciscus De Borgia in’t hof van den keyser kloeckmoedigh, godtvruchtigh, ende het hof verlaetende... heere Franciscus de Baillencourt... Sal vertoont worden door de jonckheyt der scholen van de Societeyt Jesu. 1671
048160 - Jezuïeten van Brugge: Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis relata ad illustrissimum ac reverendissimum Dominum D. Guilielmum Bassery decimum tertium Brugensium Episcopum. 1691
048170 - Jezuïeten van Brugge: Verborghen schat in’t openbaer ghebroght, ofte vande herstellinghe over 100. jaeren van het weerdigh H. Bloedt inde Stadt Brugghe bewaert, ende vande Triomph-feest’, oft Honderdt-jaerigh Jubilé, met een Solemnele ende prachtighe Processie gheviert binnen Brugghe op den 3. van Mey 1686. Beschreven tot meerder kennis van het Jubilé selve, ende van het ghene inde Processie vertoont wordt. 1686
048180 - Jezuïeten van Brugge: Tweede deel. Kort verhael van het ghene vertoont wordt door de Jonckheyt vande Scholen der eerw: PP. vande Societeyt Jesu binnen Brugge. Soo door ruytery-benden, als tiomph-waghens inde solemnele Processie van het Honderdt-jaerigh Jubilé-Feest’ van de Herstellinghe van het H. Bloedt. 1686
048190 - Jezuïeten van Brugge: Iephte Israelis iudex. 1666
048200 - Jezuïeten van Brugge: Inexpectati comoedia. 1721
048210 - Jezuïeten van Brugge: Ingratus in patrem filius. 1731
048220 - Jezuïeten van Brugge: Innocentia beatissim¾ virginis ope triumphans. 1724
048230 - Jezuïeten van Brugge: Isaac. 1732
048240 - Jezuïeten van Brugge: Jacob et Esau. 1731
048250 - Jezuïeten van Brugge: Jonathas. 1733
048251 - Jezuïeten van Brussel: Jonathas tragi-comoedia 1733
048260 - Jezuïeten van Brugge: Joseph venditus. 1696
048270 - Jezuïeten van Brugge: Malum consilium consultori pessimum. 1731
048280 - Jezuïeten van Brugge: Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert. 1664
048290 - Jezuïeten van Brugge: Manlius Torquatus. 1724
048300 - Jezuïeten van Brugge: Mauritius keyser vanden Oosten, om sijn misdaet, naer sijn eyghen verkiesen in dese werelt van Godt ghestraft. 1634
048310 - Jezuïeten van Brugge: Mucius Scoevola. 1731
048320 - Jezuïeten van Brugge: Nabuchodonosor in zyn ryk herstelt. 1772
048330 - Jezuïeten van Brugge: Ongheluckigh eynde van Saül Eersten Coningh van Israel. 1700
048340 - Jezuïeten van Brugge: Patris indulgentiâ corruptus filius. 1732
048350 - Jezuïeten van Brugge: Salomon, wys door Gotds gave, sot door vrauwen-liefde; gestraft door oorloghe ende andere plaghen. 1633
048360 - Jezuïeten van Brugge: Sapor. 1731
048370 - Jezuïeten van Brugge: Sedecias. 1730
048380 - Jezuïeten van Brugge: Sidrach, Misach ende Abdenago. 1762
048390 - Jezuïeten van Brugge: Staurophilus. 1730
048400 - Jezuïeten van Brugge: Susanna. 1732
048410 - Jezuïeten van Brugge: Vader die uw Kind bemint. 1724
048420 - Jezuïeten van Brugge: Voorspoedighe wapenen van de vreese des Heeren, in de geluckige verlossinge van Vlaendren door Syne Keyserl. Hoogheyt Leopoldus afgebeelt in de victorie van den kloecken helt Iudas Machabaeus behaelt over Nicanor // 2. Machab. cap. 15. 1652
048430 - Jezuïeten van Brussel: Adam et Eva. 1718
048431 - Jezuïeten van Brussel: Avarus quidam avaritiam detestatur. 1718
048440 - Jezuïeten van Brussel: Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi. 1635
048450 - Jezuïeten van Brussel: Asarhaddon rex Assyriorum. 1733
048460 - Jezuïeten van Brussel: Assuerus deprimens Amanum exaltans Mardochaeum ope Estheris. 1682
048470 - Jezuïeten van Brussel: Avaritia punita, seu Mauritius orientis imperator. 1640
048480 - Jezuïeten van Brussel: Comedie isabelle 1613
048490 - Jezuïeten van Brussel: Conversio S. Augustini 1638
048491 - Jezuïeten van Brussel: Conversio S. Pauli arx Sion Romanae Ecclesiae, cujus doctrinam firmissimum religionis praesidium dum inclita confratrum confoederatorum congregatio divi tutelaris sui in templo R.R. P.P. Societatis Jesu annuam memoriam solenni ritu instauraret= dictione oratoria proposuit admodum reverendus dominus Antonius pro sacrae regiae majestatis suae in aula Bruxellensi & camera computuum capellanus. 1742
048500 - Jezuïeten van Brussel: De duobus vexillis Iesu Christi et Luciferi, sive S. Ignatius de Loyola Iesu Christi vexillum per orbem circumferens, adversus vexillum Luciferi, primo saeculo Societatis I[esu]. 1640
048510 - Jezuïeten van Brussel: Error tragicus in Iosepho Agnito Comicus in Chrysalis. 1638
048520 - Jezuïeten van Brussel: Euclio comoedia 1718
048530 - Jezuïeten van Brussel: Iason comedia Leonina. 1618
048540 - Jezuïeten van Brussel: Ioseph Aegypti prorex a fratribus agnitus. 1650
048550 - Jezuïeten van Brussel: Iuventvs Edmundi. 1637
048560 - Jezuïeten van Brussel: Joannes in de wildernisse. 1761
048570 - Jezuïeten van Brussel: Joas, tragoedia exhibebitur a studiosa juventute Gymnasii Soc. Jesu, Bruxellis 10 septembris 1663. 1663
048580 - Jezuïeten van Brussel: Joseph a fratribus venditus. 1662
048590 - Jezuïeten van Brussel, Willem Kuypers: Joseph agnitus. 1713
048600 - Jezuïeten van Brussel: Josue dux Israel. 1657
048610 - Jezuïeten van Brussel: Judith. 1702
048620 - Jezuïeten van Brussel: Justus Ucondonus sive invicta in fide constantia. 1699
048621 - Jezuïeten van Brussel: Moyses aulam deserens amplissimis, nobillissimisque dominis Consulibus, caeterisque Bruxellensis reipublicae Senatoribus mecoenatibus suis in scenam dabitur Studiosa Juventute Gymnasii Societatis Jesu Bruxellis XXVIII Augusti M. D. CC. LIV 1754
048630 - Jezuïeten van Brussel: Pueri Hebraeorum. 1733
048631 - Jezuïeten van Brussel: Regis regum unigenitus Christvs patiens pro Philota servulo, mortis reo ex pio d. Bernardi apologo sermone iii. In natali domini. 1653
048640 - Jezuïeten van Brussel: Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator. 1633
048650 - Jezuïeten van Brussel: S. Petrus vinculis solutus. 1712
048660 - Jezuïeten van Brussel: Sainct Gallican. 1630
048670 - Jezuïeten van Brussel: Mera deliratio Iesuitalis, Eene H. tragi-comedie ge-intituleert Den Salighen Ignatius de Loyola, oft Anti-Luther ... Vertoont in t’Collegie der Iesuyten door de scholieren desselfs tot Bruessel ... op den tweeden ende derden augusti 1610. Ende nu overgheset uyt den Fransoyschen exemplare, ghedruckt tot Bruessel, by Rutgeert Velpius, ende Huybrecht Antoni ... 1610. 1610
048680 - Jezuïeten van Brussel: Tragicomedia de San Antonio Magno. Sacada de la vida de San Antonio. 1608
048690 - Jezuïeten van Brussel: Sanctus Franciscus Xaverius apostolus Indiae et Iaponiae. 1660
048700 - Jezuïeten van Brussel: Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr. 1652
048710 - Jezuïeten van Brussel: Sapricio-Nicephorus. 1639
048720 - Jezuïeten van Brussel: Vier-hondert-jarighen zeghen-prael naer den gheluckighen slagh van Woeringen, door Joannes, van dien naem eersten Hertogh van Brabandt, met by-naem den Overwinner, den 30. Mey in’tjaer ons Heeren M.CC.LXXXVIII. 1770
048730 - Jezuïeten van Brussel: Wambanus gloriosè adeptus regnum gloriosius abdicans 1666
048740 - Jezuïeten van Cassel: Den vreedsamighen Abraham. 1703
048741 - Jezuïeten van Cassel: Abraham le pacifique. 1703
048750 - Jezuïeten van Cassel: Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien. 1662
048760 - Jezuïeten van Cassel: David en Jonathas malkandren beminnende. 1682
048770 - Jezuïeten van Cassel: David voor-vluchtisch sal vertooght worden door de Jonkheyt van het Collegie der Societeyt jesu tot Cassel anno M.DC.XXXI den ( ) septembris. Ter eeren van den seer eerweerdighen ende edelen Heere myn Heere Martinus della Faille, Proost der edele ende wyt-vermaerde Collegiale kercke van Sinte Peeters tot Cassel Door wiens liberaelheydt de Jaerlycksche prysen sullen uytghedeylt worden aen de voorseyde Jonckheidt. Tot S. Omaers, by deWeduwe Charles Boscart, 1631. 1631
048780 - Jezuïeten van Cassel: Vertoogh-speel. Diogenes den Philosooph, Cynicus, dat is, beschimper ghenaempt, [sal vertooght worden, door de ioncheyt der Societeyt Iesv binnen Cassel. den [12] Junij 1637]. 1637
048790 - Jezuïeten van Cassel: Drama. De waerheyt. Te vertoonen door de Jonckheyt van’t Collegie der Societeyt Iesu tot Cassel, den 14 septembris 1640. ten 3. uuren naer noen. 1640
048800 - Jezuïeten van Cassel: Eulogius tragi-comedie, in de welcke sal betoont worden dat de menschen eer door teghenspoedt, als door voorspoedt tot Godt ghetrocken worden, toe gheeyghent aen de edele, weerdighe, ende voorsienighe Heeren, mijn Heeren Bailliu, Burghmeester, ende Schepenen der Stede van Cassel. Door de jonckheyt van ’t collegie der Societeyt Iesu binnen Cassel, den 25 feburarii 1650. 1650
048810 - Jezuïeten van Cassel: Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt. 1662
048820 - Jezuïeten van Cassel: Horatius. 1721
048830 - Jezuïeten van Ieper: Joannes Michael ende Ignatius. 1732
048840 - Jezuïeten van Cassel: Le mal retourne à son autheur, Seneca. Representé en la personne de Polyphon Roy de Sicile. 1698
048850 - Jezuïeten van Cassel: Manasses. 1721
048860 - Jezuïeten van Cassel: Naboth. 1732
048870 - Jezuïeten van Cassel: De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort. 1666
048880 - Jezuïeten van Cassel: P. Gonzalvus Silveira. 1630
048890 - Jezuïeten van Cassel: Rechtveerdich oordeel Godts ofte Mauritius Keyser vanden Oosten. 1661
048900 - Jezuïeten van Duinkerken: L’amour triomphant de la mort, dans la personne d’Asmonde mourant sur le cadavre de son Amis Asvite. 1683
048910 - Jezuïeten van Duinkerken: La Compagnie de Iesus esparse par tovt le monde. Representée en son iubile, c’est a dire, la centiesme année de sa Confirmation du S. Siege. 1640
048920 - Jezuïeten van Duinkerken: Comedie Demipho Pour un jour Comte Imaginaire de Flandre par la plaisante invention de Phipippe le Bon Comte de Flandre. 1682
048930 - Jezuïeten van Duinkerken: Edmundus, een oprecht exempel van de wel opgebrachte jonckheijt sal vertoont worden door de Studenten van de eerste Schole van het Collegie der Societeti Jesu tot Dunckercke den 12 junii en 13, 1662. 1662
048940 - Jezuïeten van Duinkerken: De Gheboorte ons Heeren Christi Christi lanck ghewenscht, en gegeeven aen het menschelijcke gheslachte. 1682
048950 - Jezuïeten van Duinkerken: Den heyligen Guillielmus, hertogh van Aquitanien. Sal vertoont worden door de studenten van de derde schole der Societeyt Jesu, binnen Duynkercke. 1643
048960 - Jezuïeten van Duinkerken: Hooft baringhe ofte geboorte van de Goddinne Pallas uyt de heerssenen van Iupiter vertoont door de Studenten can de eester Scole in het Collegie der Societeyt Jesu binnen Duynkercke den 17 van Julius 1668. 1668
048970 - Jezuïeten van Duinkerken: Jephtias. 1730
048980 - Jezuïeten van Duinkerken: L’homme variable comme la lune, N’est jamais content de sa fortune. 1730
048990 - Jezuïeten van Duinkerken: Le mal retourne à son autheur. Seneca. Representé en la personne de Polyphon Roy de Sicile. 1697
049000 - Jezuïeten van Duinkerken: Moÿse exposé et trouvé. 1732
049010 - Jezuïeten van Gent: Abraham. 1705
049020 - Jezuïeten van Gent: Adiatorix in scenam dabitur ab studiosa juventute supremae classis grammatices Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 27 Maii M. DCC. IX. 1709
049021 - Jezuïeten van Antwerpen: Adiatorix in scenam dabitur ab studiosa juventute supremae classis grammatices Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 27 Maii M. DCC. IX. 1711
049022 - Jezuïeten van Antwerpen: Miles Gloriosus variè illusus. 1711
049030 - Jezuïeten van Gent: Aepytus tragoedia exhibebitur... A studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu Gandavi Septembris M. DCC. XXIII. Ludis autumnalibus. 1723
049040 - Jezuïeten van Gent: Agatha et tres ejus filii: Joannes, Michael, Ignatius. 1749
049050 - Jezuïeten van Gent: Stuk zonder titel; over Alexander en Mechtildis 1670 ca
049060 - Jezuïeten van Gent: Alexander Macedo. 1654
049070 - Jezuïeten van Gent: Aman. 1690
049080 - Jezuïeten van Gent: Amasias. 1730
049090 - Jezuïeten van Gent: Amor filii Dei in genus humanum in Mesae filio adumbratus. 1751
049100 - Jezuïeten van Gent: Amor heroicus. 1736
049110 - Jezuïeten van Gent: Amor, sive Dei Filius rursus a peccatoribus crucifixus. 1718
049120 - Jezuïeten van Gent: Andronicus. 1744
049130 - Jezuïeten van Gent: Aristobulus et Antigonus tragoedia. 1710
049140 - Jezuïeten van Gent: Athalia. 1733
049150 - Jezuïeten van Gent: Avari comoedia in scenam dabitur ab Eloquentiae Studiosis Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 26. Januarii 1750. 1750
049160 - Jezuïeten van Gent: Baasa delens stirpem Jeroboami. 1742
049161 - Jezuïeten van Gent: Distractus. 1742
049170 - Jezuïeten van Gent: Baltassar tragoedia [...]: exhibebitur a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu Gandavi die 5. septembris 1752. 1752
049180 - Jezuïeten van Gent: Bamba Hispaniae rex tragoedia. 1718
049190 - Jezuïeten van Gent: Benjamin ducendus in Aegyptum. 1731
049200 - Jezuïeten van Gent: Blyden inganck van Phoebus ende Musen met de jonckheyt van het collegie der Societeyt Iesu aengheleyt door de Nymphe van Ghendt in de nievwe scholen ghemaeckt vande stadt ende ghe-opent in augusto met behoorlycke danck-segghinghe. 1664
049210 - Jezuïeten van Gent: Caecus a nativitate a Christo visu donatus. 1699
049220 - Jezuïeten van Gent: Caecus á nativitate â Christo visu donatus. 1699
049230 - Jezuïeten van Gent: Constantius. 1732
049240 - Jezuïeten van Gent: Cresphon tragoedia 1733
049250 - Jezuïeten van Gent: Cyrinus. 1729
049260 - Jezuïeten van Gent: Cyrus. 1724
049270 - Jezuïeten van Gent: Cyrus. 1726
049280 - Jezuïeten van Gent: Danaus. 1750
049290 - Jezuïeten van Gent: Dardannus tragoedia, nobilissimis amplissimisque viris dominis summo praetori et senatoribus urbis Gandavensis munificis mecoenatibus exhibebitur a Studiosa Juventute Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 3. septembris M.D.C.C.L. Lusis Autumnalibus. 1750
049300 - Jezuïeten van Gent: David en Ionathas voorbeelt van oprechte vrientschap [...] de studenten der scholen van de societeyt Iesv binnen Ghendt. Sal vertoont vvorden den [!] ende [!] september 1651. 1651
049310 - Jezuïeten van Gent: David tragoedia. 1724
049311 - Jezuïeten van Gent: Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere. 1724
049320 - Jezuïeten van Gent: De doodt aen rycke, hooveerdighe, wulpsche en versmaeders des Cruys Christi ongheluckigh aen aerme, ootmoedighe, leetwesighe en minnaers des cruys Christi. Geluckigh wort op-ghedragen aen de seer edele, wijse ende voorsienighe Heeren, mijn Heeren Hoogh-balliu ende Schepenen der stadt van Ghentdt. Vertoont door de Jonkheydt der Schôlen van ’t Collegie der Societyt Jesu, binnen de selve Stadt den 9. 10. en 11. september 1682. 1682
049330 - Jezuïeten van Gent: Demeae interludium. 1733
049340 - Jezuïeten van Gent: Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso. 1750
049350 - Jezuïeten van Gent: De doodt van Agathocles tot verderf van synen vader Lysimachus koninck van Macedonien ende Thracien. 1699
049360 - Jezuïeten van Gent: Eliae sacrificium. 1736
049370 - Jezuïeten van Gent: Eustachius. 1748
049380 - Jezuïeten van Gent: Filiorum Infelix in Parento rebellio exhibebitur in Jarba Natu maioris Regis persarum filio. 1685
049390 - Jezuïeten van Gent: De wysheyt heeft voor haer een huys ghebouwt, Prov: 9. De Goddelycke wysheyt voor den Godts-dienst door den coninck Salomon; de menschelycke wysheyt voor de letter-konst door de Stadt van Ghendt. 1664
049400 - Jezuïeten van Gent: Heliodorus. 1749
049420 - Jezuïeten van Gent: Tragi-comedie, vanden heylighen en[de] onverwon[n]en bisschop van Milanen Ambrosivs [...] die verthoont zal worden van de ionckheyt des collegie der societeyt Iesv tot Ghendt, den xiiijsten. septembre 1617. 1617
049430 - Jezuïeten van Gent: Illustre Fidei coniugalis exemplum in Ansberta conjugem suum Bertulfum jugo servitutis Turcicae exemptum in patriam reducente. 1670 ca
049440 - Jezuïeten van Gent: Inconstantis fortunae lusus in tribus Constantinopoleos imperatoribus Isaacio Angelo, Alexio Comneno, Alexio Iuniore, a studiosâ juventute gymnasii societatis Jesu, Ganda. 1680
049450 - Jezuïeten van Gent: Inconstantis Fortunae lusus in tribus Constantinopoleos imperatoribus Isaacio Angelo Alexio Comneno Alexio Iuniore. 1685
049460 - Jezuïeten van Gent: Infida regni societas sub Antonino Caracalla et Geta imperatoribus: in scenam dabitur a classis humanitatis studiosis in Gymnasio Societatis Jesu Gandavi 18. february 1751. 1751
049470 - Jezuïeten van Gent: Jesus onder de leeraers. 1734
049480 - Jezuïeten van Gent: Joannes Baptista. 1771
049490 - Jezuïeten van Gent: Joas interfectus. 1743
049500 - Jezuïeten van Gent: Jonathas Apphus. 1728
049510 - Jezuïeten van Gent: Jonathas et David. 1732
049520 - Jezuïeten van Gent: Joseph a fratribus adoratus. 1733
049530 - Jezuïeten van Gent: Joseph den Patriarch verthoont ende op-gedraeghen... den 9. 10. 11. ende 13. septembris 1655 by B. Manilius 1655
049540 - Jezuïeten van Gent: Joseph van syne broeders erkent. 1737
049550 - Jezuïeten van Gent: Joseph van syne broeders verkocht. 1735
049560 - Jezuïeten van Gent: Joseph venditus. 1731
049570 - Jezuïeten van Gent: Jovianus post Julianum Romanorum imperator. 1706
049580 - Jezuïeten van Gent: Judas Machabaeus. 1741
049590 - Jezuïeten van Gent: Judicium Manlianum. 1750
049600 - Jezuïeten van Gent: Judith Judaicae libertatis vindex. 1705
049610 - Jezuïeten van Gent: Judocus. 1729
049620 - Jezuïeten van Gent: Jupiter Menecrates. 1733
049630 - Jezuïeten van Gent: L. Papyrius Roomsch opper-heer. 1736
049640 - Jezuïeten van Gent: Lapsus angelorum. 1759
049650 - Jezuïeten van Gent: Maffo. 1730
049660 - Jezuïeten van Gent: Magdalena ende Theresia. 1736
049670 - Jezuïeten van Gent: Manasses regno restitutus. 1764
049680 - Jezuïeten van Gent: Martyrivm Romani Antiocheni diaconi ac Barvl¾ pveri ... / a Balthazare vander Beke, Oliverio Callant, Petro Havwe, Philippo Coppens. 1618
049690 - Jezuïeten van Gent: Michael et Linus. 1747
049700 - Jezuïeten van Gent (naar Jean Baptiste Racine): Mithridates; in scenam dabitur an eloquentiae classis studiosis in Gymnasio Societatis Jesu Gandavi die XXVII. januarii M.DCC.LI. 1751
049710 - Jezuïeten van Gent: Moyses gestelt op den nilus 1739
049720 - Jezuïeten van Gent: Nabuchodonosor regno restitutus. 1758
049730 - Jezuïeten van Gent: Nicephoro-Sapritius. 1658
049740 - Jezuïeten van Gent: Nobilis imaginarius. 1751
049750 - Jezuïeten van Gent: Het ongelijc leven en sterven vanden Rijcken-Vreck ende van Lazarus. 1641
049760 - Jezuïeten van Gent: Pantamatesterus comoedia 1729
049770 - Jezuïeten van Gent: Parthenophila. 1730
049780 - Jezuïeten van Gent: Pia Alexandri fuga et mors. 1735
049790 - Jezuïeten van Gent: Polycrito sive criticus. 1727
049800 - Jezuïeten van Gent: Prusias. 1749
049810 - Jezuïeten van Gent: Pseudolus. 1750
049820 - Jezuïeten van Gent: Comoedia. Rustico-philosophus. 1732
049830 - Jezuïeten van Gent: Sapor. 1729
049840 - Jezuïeten van Gent: Sedecias tragoedia exhibebitur nobilissimis, amplissimisque viris dominis summo praetori et senatoribus urbis Gandensis. 1696
049850 - Jezuïeten van Gent: Sedecias. 1735
049860 - Jezuïeten van Gent: Sophia met haere dry dochters fides 1740
049870 - Jezuïeten van Gent: Stephana conversus. 1750
049880 - Jezuïeten van Gent: Superbo Sapori alludit Iphaniophilus. 1729
049890 - Jezuïeten van Gent: Susanna. 1762
049891 - Jezuïeten van Gent: Symmachus et Boëtius. 1695
049900 - Jezuïeten van Gent: Theatrum pietatis et impietatis in duobus fratribus Jaromiro et Udalrico Bohemiae regibus. 1663
049910 - Jezuïeten van Gent: Timotheus. 1730
049920 - Jezuïeten van Gent: Titus ende Domitianus. 1749
049930 - Jezuïeten van Gent: Titus et Domitianus. 1749
049940 - Jezuïeten van Gent: Titus Manlius. 1730
049950 - Jezuïeten van Gent: Tryphonis in Jonatham perfidia. 1770
049960 - Jezuïeten van Gent: Verus et sincerus amor Davidis et Jonathae rebus prosperis conciliatus adversis magis accensus jn morte non extinctus. 1666
049970 - Jezuïeten van Gent: Verus et sincerus amor Davidis et Jonathae rebus prosperis conciliatus adversis magis accensus jn morte non extinctus. 1670 ca
049980 - Jezuïeten van Gent: Vinitores. 1731
049990 - Jezuïeten van Gent: Voor den armen. Maria Stuart treur-spel: zal vertoont worden door de dochers van den catechismus [...] in het collegie der Societeyt Jesu, binnen Gendt [...] op den 15. en 16. juny 1750 [...]. 1750
050000 - Jezuïeten van Halle: Asmodaeus veritati inimicus exhibebitur in Menedemo. 1699
050010 - Jezuïeten van Halle: Curculio rusticus. 1679
050020 - Jezuïeten van Halle: Gloriosa e regno fuga in Alexandri Scotiae regis liberis Mathilde et Alexandro. 1697
050030 - Jezuïeten van Halle: Ioseph den Patriarche. 1633
050040 - Jezuïeten van Halle: Pompei Magni de grandi fortuna Catastrophe alludet Joco De nimia Granditate Centio Grandio. 1680
050050 - Jezuïeten van Halle: S. Iean Baptiste decapité par le commandement d’Herodes. 1662
050060 - Jezuïeten van Hasselt: Manasses Rex Juda. 1743
050060 - Jezuïeten van Hasselt: Kluchtspel van Lammert met sijn neus 1743
050060 - Jezuïeten van Hasselt: Levigildus Visigothorum rex 1744
050070 - Jezuïeten van Ieper: Achan. 1733
050080 - Jezuïeten van Ieper: Achior dux Ammonitarum. 1724
050081 - Jezuïeten van Ieper: Bacchus imaginarius ad saniorem mentem reducitur. 1724
050090 - Jezuïeten van Ieper: Adam et Eva. 1724
050091 - Jezuïeten van Ieper: Chrysogonus 1724
050100 - Jezuïeten van Ieper: Adiatorix. 1711
050110 - Jezuïeten van Ieper: Alexander. 1731
050120 - Jezuïeten van Ieper: Antipho et Phaedromus. 1731
050130 - Jezuïeten van Ieper: Apollonivs Tyanaevs. 1627
050140 - Jezuïeten van Ieper: Asarhaddon. 1731
050141 - Jezuïeten van Ieper: Ludovicus, vertoont de groote vervolghinge der Japonoisen ten opsichte der Christene Kinderen. 1716
050160 - Jezuïeten van Ieper: Den bewaer-enghel verthoont in Raphaël den mede-geselle van den Ionghen Tobias. 1638
050170 - Jezuïeten van Ieper: Blind-recht. Lideryc opperste jagher ofte forestier van Vlaendren, doet synen oudsten sone Ioseram onthoofden, die door den Raedt van Doornick verwesen was, om dat hy, uytstellende de betalinghe van d’appelen, die hy van een arm vrauken hadde gekocht, beyde hare kinderen de doot versoorsaeckt hadde. Zal vertoont worden door de jonckheyt van ’t collegie der societeyt Jesu binnen Ipre den É mey 1634. 1634
050180 - Jezuïeten van Ieper: Catilina. 1727
050190 - Jezuïeten van Ieper: Charinus et Parmeno. 1730
050200 - Jezuïeten van Ieper: Constantia. 1723
050210 - Jezuïeten van Ieper: Cosmophila treur-spel. 1722
050220 - Jezuïeten van Ieper: De auro abscondito ac hero ludificato. 1743
050230 - Jezuïeten van Ieper: Demetrius. 1726
050240 - Jezuïeten van Ieper: Den h. Martinvs bischop van tovrs 1665
050250 - Jezuïeten van Ieper: Eer-vluchtigen Alexander. 1665
050260 - Jezuïeten van Ieper: Esther treur-spel toege-eyghent aen de edele, wyse ende voorsienighe heeren, myne heeren de Ghedeputeerde van de twee steden, ende landen van Aelst door welckers mildtheyt de jaerlycksche prysen sullen uytghedeylt worden. Sal verthoont worden door de studenten van het Gymnasium der Societeyt Jesu binnen Aelst den É September 1705. 1705
050270 - Jezuïeten van Ieper: Esther. 1758
050280 - Jezuïeten van Ieper: Fremundus 1722
050290 - Jezuïeten van Ieper: Fuga saeculi in Petro de Morono. 1730
050300 - Jezuïeten van Ieper: Gabinia. 1746
050310 - Jezuïeten van Ieper: Den glorieusen strydt voor de wet Godts ende Victorie van Eleazarus ende de seven Machabeen ghebroeders met hunne moeder over den tyran Antiochus. 1664
050320 - Jezuïeten van Ieper: Henoch et Elias. 1730
050330 - Jezuïeten van Ieper: Hermenegildus. 1722
050330 - Minderbroeders van Tielt: Hermenegildus. 1742
050331 - Minderbroeders van Tielt: Clucht [van] Grylardo, boer. 1742
050340 - Jezuïeten van Ieper: Herodes. 1724
050350 - Jezuïeten van Ieper: Herodes. 1725
050360 - Jezuïeten van Ieper: Illustrissimo et reverendissimo Domino Domino Guilielmo Delvaulx decimo sexto Iprensium Episcopo. 1732
050370 - Jezuïeten van Ieper: Ioachimus met sijnen sone Iechonias. 1652
050380 - Jezuïeten van Ieper: Ionathas Machabaeus oppersten priester en capiteyn van het volck des heeren. 1662
050390 - Jezuïeten van Ieper: Jaddus. 1730
050400 - Jezuïeten van Ieper: Jaromirus. 1743
050410 - Jezuïeten van Ieper: Jonathas Machabaeus opperste priester en capiteyn van het Volck des Heeren. 1662
050420 - Jezuïeten van Ieper: Joseph. 1721
050430 - Jezuïeten van Ieper: Jovianus. 1732
050440 - Jezuïeten van Ieper: Landelinus in scenam dabitur a medi¾ classis grammatices studiosis in gymnasio societatis Jesu Ipris 25. Junij 1723. 1723
050450 - Jezuïeten van Ieper: Leander. 1730
050460 - Jezuïeten van Ieper: Malum consilium consultori pessimum. 1730
050470 - Jezuïeten van Ieper: Manasses coninck van Ierusalem 1658
050480 - Jezuïeten van Ieper: Manasses koninck van Juda. 1693
050481 - Jezuïeten van Ieper: Manasses roy de Jude. 1693
050490 - Jezuïeten van Ieper: Mauritius Keyser. 1641
050500 - Jezuïeten van Ieper: Megaronides. 1733
050510 - Jezuïeten van Ieper: Nabvchodonosor wordt door sonde van Mensch’ in Beeste, ende door penitentie van Beeste wederom in Mensch verandert. 1634
050520 - Jezuïeten van Ieper: Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland. 1760 ca.
050530 - Jezuïeten van Ieper: De offerande van Abraham verbildende het lijden Onses Salichmaekers, ghemaeckt ende verthoont 1638
050540 - Jezuïeten van Ieper: Philomachus. 1731
050540 - Jezuïeten: Tragi-comedie, Onse Lieve Vrovwe van Peys. tot vereeringhe van het beeldt Maria Pacis= ghestelt voor het broodt-hvys door haere doorluchtichste hoocheydt Isabella Clara Evgenia Infante van Spanien infante van Spanien, &c. Verthoont binnen Brussel, den 22. september, 1626. Door de studenten der Societeyt Iesu. De prysen worden wt-ghedeylt door de miltheydt van de seer Edele Heeren den Magistraet van Brussel 1626
050550 - Jezuïeten van Ieper: Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu. 1727
050560 - Jezuïeten van Ieper: Sepultus. 1745
050570 - Jezuïeten van Ieper: Solymannus. 1728
050580 - Jezuïeten van Ieper: Syrus. 1732
050590 - Jezuïeten van Ieper: Thebais 1721
050600 - Jezuïeten van Ieper: Themistocles. 1731
050610 - Jezuïeten van Ieper: Thomas. 1730
050620 - Jezuïeten van Ieper: Thomas Morus. 1733
050630 - Jezuïeten van Ieper: Torquatus in filium severus pater. 1730
050640 - Jezuïeten van Ieper: Tragoedie Eustachius in alle teghenspoet onwinbaer ende standtvastich. 1663
050650 - Jezuïeten van Ieper: Vray modelle des Evesques remontré en Sainct Iean l’Apostre. 1654
050660 - Jezuïeten van Kortrijk: Achab poenitens. 1737
050670 - Jezuïeten van Kortrijk: Adelphophilus comoedia. 1725
050680 - Jezuïeten van Kortrijk: Adiatorix. 1730
050690 - Jezuïeten van Kortrijk: Alamus. 1729
050700 - Jezuïeten van Kortrijk: Amantium fides exhibebitur in Niso et Eurijalo. 1682
050710 - Jezuïeten van Kortrijk: Amicitia vera jn duobus Mercatoribus Europeo et Jndo. 1680
050720 - Jezuïeten van Kortrijk: Amor in parentem in tribus Japoni¾ fratribus. 1683
050730 - Jezuïeten van Kortrijk: Andronicus. 1745
050740 - Jezuïeten van Kortrijk: Andronicus. 1745
050750 - Jezuïeten van Kortrijk: Asami in Diogenem clementia. 1766
050760 - Jezuïeten van Kortrijk: Asmundus et Asuitus. 1746
050770 - Jezuïeten van Kortrijk: Athalia. 1730
050780 - Jezuïeten van Kortrijk: Athalia. 1730
050790 - Jezuïeten van Kortrijk: Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen. 1621
050791 - Jezuïeten: Balduinus Grave van Vlaenderen, wort Keyser van Constantinopolen. In den welcken ende t’saemen in het ongheval vande Griecxsche Keysers Isaacius ende Alexius, wort de onstantvasticheyt van de Staten ende hoocheden deser werelt vertoont. 1624
050800 - Jezuïeten van Kortrijk: Boëtius, Borghmeester van Roomen. 1661
050810 - Jezuïeten van Kortrijk: Calvinus comoedia exhibebitur a mediae classis grammatices studiosis in gymnasio Societatis Jesu Cortraci die 28. Junii 1729 1729
050820 - Jezuïeten van Kortrijk: Charmides. 1732
050830 - Jezuïeten van Kortrijk: Christus Patiens jn jsaaco 1731
050840 - Jezuïeten van Kortrijk: Christus Patiens, pro Philota, servulo mortis reo. Ex pio Divi Bernardi apologo sermone tertio in natali domini. 1685
050850 - Jezuïeten van Kortrijk: Clinia. 1733
050860 - Jezuïeten van Kortrijk (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): Hegio 1665
050861 - Jezuïeten van Kortrijk: Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus. 1665
050862 - Jezuïeten van Kortrijk: Clodoalde prince du royaume de D‹nemarck. Ieu & Conduite admirable de la Diuine Providence. 1673
050870 - Jezuïeten van Kortrijk: Contentio Figuristas inter et alias Classis de Patrocinio Sancti Josephi. 1730
050880 - Jezuïeten van Kortrijk: Cort-ryck van Demipho; Voor eenen dagh versierden graef van Vlaenderen, Door het ghenoeghlijck beleydt van Philippus den Goeden, Graef van Vlaenderen, Tot stichtelijcker leven gebrocht: Comedie-vvijs vertoont Op desen sin; ’T is een prijsbaer man, die sonder jemandt leedt te doen, een anders fauten verbetert. Senec. de irâ lib. 2. 1666
050890 - Jezuïeten van Kortrijk: Cyrus. 1733
050900 - Jezuïeten van Kortrijk: Davus door een Toveraer in arg-listigheden bedreven zynde, neemt synen al-te-straffen Meester dusdaeniglyk te quellen, dat hy niet alleen syne vreyheyt, maer ook eene ruyme vergeldinghe van synen dienst voor sig bekomt. 1745
050910 - Jezuïeten van Kortrijk: De godtvrvchticheyt der kinderen streckende tot ghelvck der ovders wordt bewesen in Xenophon raedts-heere van Constantinopolen. 1662
050920 - Jezuïeten van Kortrijk: Divae Theresae martyrium expetentis amor et puerilis innocentia. 1683
050930 - Jezuïeten van Kortrijk: Domitianus. 1732
050940 - Jezuïeten van Kortrijk: Donec eris felix, multos numerabis amicos; // Tempora si fuerint nubila, solus eris. Ovid. lib. I, Trist. Eleg. 8. 1730
050950 - Jezuïeten van Kortrijk: Ebrius in feretro. 1766
050960 - Jezuïeten van Kortrijk: Eduardus et Elfreda. 1692
050970 - Jezuïeten van Kortrijk: Eleazarvs ende de seven heylighe Machab¾i voorvechters van godts wet, des ovden testament. 1663
050980 - Jezuïeten van Kortrijk: Epicureus larvatus. 1726
050990 - Jezuïeten van Kortrijk: Tragedie Evstachivs, ende sijne huysvrauwe Theopista, met hun soonen agapivs, ende theopistvs door teghenspoedt, eñ voorspoedt beproeft, met de martelie ghecroont. 1665
051000 - Jezuïeten van Kortrijk: Fraterna Charitas Martijrii Palma Coronata exhibebitur Jn Justino novenni puero. 1698
051010 - Jezuïeten van Kortrijk: De ghestrafte ghieicheyt, wordt vertoont in Mauritius [Mavritivs] Keyser vanden Oosten. 1657
051020 - Jezuïeten van Kortrijk: Den Heylighen Franciscus Xaverius, Apostel van Indien ende Iaponien. 1662
051030 - Jezuïeten van Kortrijk: Illustri Japonum familia Thomas a Justina Coniuges: Jacobus a Justus filii pro Christo patiens. 1681
051040 - Jezuïeten van Kortrijk: Innocentia puerilis Beatissime virgini ad modum grata. In B hermanno 1682
051050 - Jezuïeten van Kortrijk: Isaacus Christi Patientis tijpus. 1699
051060 - Jezuïeten van Kortrijk: Jesus in templo inventus. 1728
051070 - Jezuïeten van Kortrijk: Jnvicta Alphonsi Cartheiae praefecti in Regem fides. 1682
051080 - Jezuïeten van Kortrijk: Jonathas. 1730
051090 - Jezuïeten van Kortrijk: Joseph a fratribus venditus. 1699
051100 - Jezuïeten van Kortrijk: Jovinianus, Romanorum Imperator in scenam dandus a studiosis collegii soc. Jesu Cortraci, die 26. Maii, 1634 Publication : Cortraci : apud J. Ghemmerium, 1634 Description matérielle : 3 p. ; In-4 ° 1634
051110 - Jezuïeten van Kortrijk: Iustus Ucondonus in ballinckschap gesonden door Taycosama Keyser van Iaponien om syne onbevvegelycke stantvastigheyt in het catholyck geloof. 1691
051120 - Jezuïeten van Kortrijk: Den laetsten nacht van den Coningh der Assyrien Balthasar, met zynen Mane, Thecel, Phares, verklaert door de ghelijckenisse vanden Qvaeden Knecht. Matth. 24. Ende ghestelt tot leeringhe voor den sondaer Door de parabole vanden Rycken-Ghervsten. Luc¾ 12. 1662
051130 - Jezuïeten van Kortrijk: Landelinus. 1699
051140 - Jezuïeten van Kortrijk: Laus Deo semper pecuni¾ obediunt omnia, sive Plutus. 1693
051150 - Jezuïeten van Kortrijk: Leo Orientis imperator. 1699
051160 - Jezuïeten van Kortrijk: Lot ab angelis ductus é Sodoma. 1745
051170 - Jezuïeten van Kortrijk: Mardochaeus over den doodt-vyandt der Ioden Aman, door Godts ende Esthers goede gratie, triomferende. 1664
051180 - Jezuïeten van Kortrijk: Mauritius den Keyser. 1631
051190 - Jezuïeten van Kortrijk: Mauritius imperator. 1700 ca.
051200 - Jezuïeten van Kortrijk: De Menachmi. 1675
051210 - Jezuïeten van Kortrijk: Menecrates. 1680
051220 - Jezuïeten van Kortrijk: Morophilus. 1731
051230 - Jezuïeten van Kortrijk: Mtr Curtius Liefhebbers des vaderlant afbeelsel van Jesus Christus. 1686
051240 - Jezuïeten van Kortrijk: Mulier vidua. 1730
051250 - Jezuïeten van Kortrijk: Nabuchodonosor. 1732
051260 - Jezuïeten van Kortrijk: Nabuchodonosor. 1732
051270 - Jezuïeten van Kortrijk: Neophytus martyr. 1726
051280 - Jezuïeten van Kortrijk: Nicanor. 1726
051290 - Jezuïeten van Kortrijk: Nisus et Eurialus. 1731
051300 - Jezuïeten van Kortrijk: Oprechte liefde van een moeder tot haeren sone in den H. martelaer Calliopius, ende sijne moeder Theoclia. 1671
051310 - Jezuïeten van Kortrijk: Pambo Eremita. 1731
051320 - Jezuïeten van Kortrijk: Philargyrus, dum Filio suo pro majori lucro alium atque alium vitae statum obtrudit, à Bombomachide Centurione ita ludus fit, ut liberam filio vitae electionem relinquat. 1737
051330 - Jezuïeten van Kortrijk: Philargyrus amentiae humanae exemplum. 1637
051340 - Jezuïeten van Kortrijk: Pueri duo Lusitani cum praeceptore a Jesu invitati. 1699
051350 - Jezuïeten van Kortrijk: Putagius. 1732
051360 - Jezuïeten van Kortrijk: S. Aloysius. 1731
051370 - Jezuïeten van Kortrijk: S. Hermenegilde fils de Leouigilde roy de Visi-Gots martyr pour la foy. 1669
051380 - Jezuïeten van Kortrijk: S. Josephus perditum Jesulum quaeritans, et in templo disputantem inveniens. 1728
051390 - Jezuïeten van Kortrijk: Salutaris mortis et judicij recordatio in Saladino et eius fratre Simbaldo. 1683
051400 - Jezuïeten van Kortrijk: Samuel Dei nuncius tragoedia / Samuel den bode van God treur-spel 1744
051401 - Jezuïeten van Kortrijk: Deus humiliabit calumniatorem 1744
051410 - Jezuïeten van Kortrijk: Samuel Dei nuncius tragoedia / Samuel den bode van God treur-spel 1744
051411 - Jezuïeten van Kortrijk: God sal den valschen beclapper vernederen 1744
051420 - Jezuïeten van Kortrijk: Sancti Adriani in fide Constantia. 1681
051430 - Jezuïeten van Kortrijk: Sancti Landelini infelix fuga felicior reditus. 1693
051440 - Jezuïeten van Kortrijk: Sancto Patri Joanni Chrysostomo Greci¾ Limini Devoti Lumen oculorum per Jesum ceco-nato restitutum pro lumine ad litteras grecas addiscendas supplices Doctori Tirones Clientes Pr¾sidi. 1667
051450 - Jezuïeten van Kortrijk: Serpens in deserto exaltatus. 1731
051460 - Jezuïeten van Kortrijk: Sigismundus, Coninck van Bvrgondien. 1678
051470 - Jezuïeten van Kortrijk: Singularis in P: V: Pietas in Thestili. 1693
051480 - Jezuïeten van Kortrijk: Solijmannus. 1694
051490 - Jezuïeten van Kortrijk: Soo lanck gy sult geluckig zyn. 1730
051500 - Jezuïeten van Kortrijk: Theophilus. 1733
051510 - Jezuïeten van Kortrijk: Thomas Apostolus. 1745
051520 - Jezuïeten van Kortrijk: Thomas Japon. 1745
051530 - Jezuïeten van Kortrijk: Titus Manlius. 1730
051540 - Jezuïeten van Kortrijk: Titus Manlius. 1726
051550 - Jezuïeten van Kortrijk: Tragedie Romanvs Diogenes, emperevr de l'Orient. 1669
051560 - Jezuïeten van Kortrijk: Trebellivs christen coninck van bvlgarien 1659
051570 - Jezuïeten van Kortrijk: Triumphus verae amititiae inter Nicomachum et Emilianum. 1698
051580 - Jezuïeten van Kortrijk: Vita aduersis emendata in Manasse Jud¾a Rege. 1682
051590 - Jezuïeten van Kortrijk: Trevr-spel der vyandtschap onsaligh aen Sapricivs bly-eyndigh aen Nicephorvs 1664
051600 - Jezuïeten van Leuven: De christelycke leeringhe van vele misacht 1691
051610 - Jezuïeten van Lille: Celse. 1730
051620 - Jezuïeten van Lille: Pedantus, sçavant imaginaire. 1730
051630 - Jezuïeten van Maastricht: Adonibezec. 1754 ca.
051640 - Jezuïeten van Maastricht: Curtius amans patri¾ Christus amans natur¾ human¾. 1693
051650 - Jezuïeten van Maastricht: Een boer seer plomp van aert. 1755
051660 - Jezuïeten van Maastricht: Ergasilus ervaeren gaudief. 1700
051670 - Jezuïeten van Maastricht: Eumetus. 1755
051680 - Jezuïeten van Maastricht: Fames Samariae. 1755
051690 - Jezuïeten van Maastricht: Fino den dommen. 1754 ca.
051700 - Jezuïeten van Maastricht: Den hongers-noodt van Samarien. 1755
051710 - Jezuïeten van Maastricht: Iphigenia. 1730
051720 - Jezuïeten van Brussel: Joseph Aegypti prorex a fratribus agnitus. 1650
051721 - Jezuïeten van Maastricht: Joseph Aegijpti prorex 1694
051730 - Jezuïeten van Maastricht: Lubbert Lubbertse dommen knecht. 1755
051740 - Jezuïeten van Maastricht: Mutus daenonium habens. 1730
051750 - Jezuïeten van Maastricht: Otto, Derden Keyser van dien naeme. 1700
051760 - Jezuïeten van Maastricht: Rusticus in urbe famulans. 1755
051770 - Jezuïeten van Maastricht: Treurspel in Ursicius. 1682
051780 - Jezuïeten van Mechelen: Abia tragoedia. 1759
051790 - Jezuïeten van Mechelen: Achab moriens tragoedia. 1743
051800 - Jezuïeten van Mechelen: Achan. 1766
051810 - Jezuïeten van Mechelen: Achas. 1721
051820 - Jezuïeten van Mechelen: Adonias. 1769
051830 - Jezuïeten van Mechelen: Adonibezec tragoedia. 1755
051840 - Jezuïeten van Mechelen: Alexander en Mathildis treur-spel. 1720
051850 - Jezuïeten van Mechelen: Alexander et Mechtildis regis Scotorum liberi 1657
051870 - Jezuïeten van Mechelen: Als den vader is te goed, het kind niet als ondeugden voed. 1765
051880 - Jezuïeten van Mechelen: Amasias. 1721
051890 - Jezuïeten van Mechelen: Amasias rex Jud¾. 1771
051900 - Jezuïeten van Mechelen: Amicitia foedere sancita duris rebus probata morte firmata Griphum inter et Tindaridem nobiles Scythas. 1655
051910 - Jezuïeten van Mechelen: Amicitia in ph¾dro & charino. 1645
051920 - Jezuïeten van Mechelen: Amiras tragoedia. 1758
051930 - Jezuïeten van Mechelen: Andreas et Bela. 1752
051931 - Jezuïeten van Mechelen: Obliviosus. 1752
051940 - Jezuïeten van Mechelen: Andronicus tragoedia. 1743
051950 - Jezuïeten van Mechelen: Aristophanes hooveerdigheid bespot door Davus schalk beleyd. 1773
051960 - Jezuïeten van Mechelen: Asa. 1754
051970 - Jezuïeten van Mechelen: Asami in Romanum Diogenem clementia. 1753
051980 - Jezuïeten van Mechelen: Asarhaddon. 1756
051990 - Jezuïeten van Mechelen: Athalia. 1702
052000 - Jezuïeten van Mechelen: Athalia treur-spel 1758
052010 - Jezuïeten van Mechelen: Baasa delens stirpem Jeroboami. 1770
052011 - Jezuïeten van Mechelen: Baasa heeft doodgeslaegen. 1770
052012 - Jezuïeten van Mechelen: Durus herus famuli deluditur. 1770
052013 - Jezuïeten van Mechelen: Een al te strengen heer word van zyn knecht geplaegt. 1770
052020 - Jezuïeten van Mechelen: Baltassar treur-spel 1718
052030 - Jezuïeten van Mechelen: Bamba. 1762
052040 - Jezuïeten van Mechelen: Bertulfus. 1700 ca.
052050 - Jezuïeten van Mechelen: Boer die tegen danck, doctoor word met bedwanck. 1762
052060 - Jezuïeten van Mechelen: Cacophilus. 1761
052070 - Jezuïeten van Mechelen: Calista. 1750
052080 - Jezuïeten van Mechelen: Clodoalde tragedie 1703
052090 - Jezuïeten van Mechelen: Clodoaldus. 1703
052100 - Jezuïeten van Mechelen: Clodoaldus. 1703
052110 - Jezuïeten van Mechelen: Clodoaldus 1743
052120 - Jezuïeten van Mechelen: Cynindoxus venator gloriosus. 1732
052130 - Jezuïeten van Mechelen: Cyri in Croesum clementia. 1761
052140 - Jezuïeten van Mechelen: Damon et Pythias. 1729
052150 - Jezuïeten van Mechelen: Daniel super sapientes Babylonis consitutus. 1767
052160 - Jezuïeten van Mechelen: [Darius Coning van Babylonien.] 1757
052170 - Jezuïeten van Mechelen: Darius Medus, veri Dei cultum in Oriente restituens 1757
052180 - Jezuïeten van Mechelen: David exhibebitur a supremae classis grammatices studiosis in Gymnasio Societatis Jesu Mechliniae die ... Junii. 171... 1715 ca.
052190 - Jezuïeten van Mechelen: David tragoedia. 1732
052200 - Jezuïeten van Mechelen: David Goliathi victor. 1735
052210 - Jezuïeten van Mechelen: David poenitens. 1760
052220 - Jezuïeten van Mechelen: De bruyd der gezangen 1770
052230 - Jezuïeten van Mechelen: De waerheyd die baert nijd. 1766
052240 - Jezuïeten van Mechelen: Debitor evangelicus 1743
052250 - Jezuïeten van Mechelen: Demipho. 1717
052260 - Jezuïeten van Mechelen: Den borger edelman. 1764
052270 - Jezuïeten van Mechelen: Den val der engelen treur-spel 1744
052280 - Jezuïeten van Mechelen: Distractus 1768
052290 - Jezuïeten van Mechelen: Dromo. 1767
052300 - Jezuïeten van Mechelen: Een al te strengen heer wotd van zijn knecht geplaegt, Waer door zijn strenigheyd ten laesten hem mishaegt. 1770
052310 - Jezuïeten van Mechelen: Eleazarus tragoedia 1731
052320 - Jezuïeten van Mechelen: Eleazarus. 1745
052330 - Jezuïeten van Mechelen: Eliacim et Joachaz. 1763
052331 - Jezuïeten van Gent: Eliacim et Joachaz. 1753
052340 - Jezuïeten van Mechelen: Elias in coelum raptus 1759
052350 - Jezuïeten van Mechelen: Evilmerodachi in Joachin clementia. 1773
052360 - Jezuïeten van Mechelen: Evlogivs tragicomedie 1655
052370 - Jezuïeten van Mechelen: Flavius Belisarius. 1712
052380 - Jezuïeten van Mechelen: Fur delusus comoedia 1735
052390 - Jezuïeten van Mechelen: Gallicanus 1624
052400 - Jezuïeten van Mechelen: Gonzalus Silveria. 1638
052410 - Jezuïeten van Mechelen: Haeres ex asse. 1764
052420 - Jezuïeten van Mechelen: Hanc dabit illusus morosi nasus avari. 1762
052430 - Jezuïeten van Mechelen: Heli tragoedia 1711
052440 - Jezuïeten van Mechelen: Heli treur-spel. 1711
052450 - Jezuïeten van Mechelen: Hermenigildus. 1730
052460 - Jezuïeten van Mechelen: Horatius sororicida 1761
052470 - Jezuïeten van Mechelen: Humfredus. 1639
052480 - Jezuïeten van Mechelen: Hypocrita comoedia 1747
052490 - Jezuïeten van Mechelen: Hyrcanus. 1717
052500 - Jezuïeten van Mechelen: Impius-illusus, den Goddeloozen bespot 1772
052510 - Jezuïeten van Mechelen: Inconsiderandus - Den onbedachten. 1771
052520 - Jezuïeten van Mechelen: Innocentia a Daniele defensa. 1719
052530 - Jezuïeten van Mechelen: Ioannes Angliae rex. 1642
052540 - Jezuïeten van Mechelen: Iustum Dei iudicium in rebelles parentibus filios; in Iarba Persarum regis filio. 1656
052550 - Jezuïeten van Mechelen: Jacobus Machabaeorum natu minimus. 1722
052560 - Jezuïeten van Mechelen: Jacobus Machabaeorum natu minimus. 1740
052570 - Jezuïeten van Mechelen: Jephtias. 1730
052580 - Jezuïeten van Mechelen: Joannes Damascenus Mariani cultus defensor egregrius. 1742
052590 - Jezuïeten van Mechelen: Joas. 1709
052600 - Jezuïeten van Mechelen: Joas coninc van Juda. 1731
052610 - Jezuïeten van Mechelen: Joas coronatus. 1772
052620 - Jezuïeten van Mechelen: Jonathas. 1693
052630 - Jezuïeten van Mechelen: Jonathas 1768
052640 - Jezuïeten van Mechelen: Jonathas bly-eindig treur-spel 1764
052650 - Jezuïeten van Mechelen: Jonathas et Tryphon. 1737
052660 - Jezuïeten van Mechelen: Jonathas tragoedia 1716
052670 - Jezuïeten van Mechelen: Joseph uxorem ducens Aseneth 1764
052680 - Jezuïeten van Mechelen: Jovianus imperator 1737
052690 - Jezuïeten van Mechelen: Jovianus Keyser. 1737
052700 - Jezuïeten van Mechelen: Judith tragicomÏdia 1707
052710 - Jezuïeten van Mechelen: Judicium Salomonis. 1763
052720 - Jezuïeten van Mechelen: Ex avaro prodigus. Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt. Hor. lib. 1, sat. 2. 1763
052721 - Jezuïeten van Mechelen: Den vreck geworden verquister. Zyt gy te mild, zyt gy te vreck, gy syt byna al even geck. 1763
052730 - Jezuïeten van Mechelen: Judith¾ de Holoferne triumphus. 1760
052740 - Jezuïeten van Mechelen: Juvenis Mercator. 1765
052750 - Jezuïeten van Mechelen: Kindeken Jesus gevonden in den tempel. 1730
052760 - Jezuïeten van Mechelen: Het kindeken Jesus gevonden in den tempel. 1762
052770 - Jezuïeten van Mechelen: L. Junius Brutus. 1751
052771 - Jezuïeten van Mechelen: L. Junius Brutus. 1751
052772 - Jezuïeten van Mechelen: Senex stolidè urbanus. 1751
052773 - Jezuïeten van Mechelen: Den plomp-beleefden ouden-man. 1751
052780 - Jezuïeten van Mechelen: Lex divina sub Antiocho patiens: in 2 leazaro et 7 Machabaeis cum matre triumphans. [...] In scenam dabitur a studiosa juventute Gymnasii Soc. Jesu Mechliniae, die 10 et 11 septembris 1660 1660
052790 - Jezuïeten van Mechelen: Mauritius imperator. 1619
052800 - Jezuïeten van Mechelen: Mauritius orientis imperator ob avaritiam & crudelitatem punitus. 1697
052810 - Jezuïeten van Mechelen: Mauritius orientis imperator ob avaritiam & Crudelitatem punitus. 1697
052820 - Jezuïeten van Mechelen: Mechelen uyt-muntende door Godts-diensticheydt, vermaert door geleertheydt, edel door wapenen. 1679
052830 - Jezuïeten van Mechelen: Mechlinia pia, docta, nobilis. 1679
052840 - Jezuïeten van Mechelen: Men maekt voor sig een straf bereyd,, Als men verdrukt d’onnooselheyd. 1757
052850 - Jezuïeten van Mechelen: Menecrates. 1645
052860 - Jezuïeten van Mechelen: Menecrates. 1697
052870 - Jezuïeten van Mechelen: Midas. 1766
052880 - Jezuïeten van Mechelen: Miser e potente e misero potens Aman Mardochaeus 1680
052890 - Jezuïeten van Mechelen: Morhelius comoedia 1743
052900 - Jezuïeten van Mechelen: Mors Xerxis Persarum Regis. 1758
052910 - Jezuïeten van Mechelen: Moyses 1738
052920 - Jezuïeten van Mechelen: Nabuchodonosor regno restitutus 1765
052930 - Jezuïeten van Mechelen: Nabvchodonosor tragi-comedie 1631
052940 - Jezuïeten van Mechelen: Nicocles et Periander. 1732
052950 - Jezuïeten van Mechelen: Ostanus en Taphernes. 1773
052960 - Jezuïeten van Mechelen: De overlastige. 1764
052970 - Jezuïeten van Antwerpen: S. Polyeuctus tragoedia in scenam dabitur a supremae classis grammaticae studiosus in gymnasio societatis Jesu Antverpiae die 15. Maji 1709 1709 ca.
052980 - Jezuïeten van Mechelen: Polyeuctus tragoedia 1733
052990 - Jezuïeten van Mechelen: Punita Saulis posteritas tragoedia 1754
053000 - Jezuïeten van Mechelen: Quaeden raed aldermeest den raedtsman schaedt. 1770
053010 - Jezuïeten van Mechelen: Rarvm christian¾ pavpertatis docvmentvm in Chrysomiso. 1642
053020 - Jezuïeten van Mechelen: Ryks-versmading van de dry kinderen van jacobus konink van schotland 1768
053030 - Jezuïeten van Mechelen: Salomona. 1724
053031 - Jezuïeten van Mechelen: Mortuus imaginarius. 1724
053040 - Jezuïeten van Mechelen: Salomona. 1756
053050 - Jezuïeten van Mechelen: Salomona met haer zeven zonen Machabeen. 1766
053060 - Jezuïeten van Mechelen: Samaria fame et obsidione liberata. 1750
053070 - Jezuïeten van Mechelen: Samaria [bevrijd]. 1750
053080 - Jezuïeten van Mechelen: Calistus comoedia. 1750
053090 - Jezuïeten van Mechelen: Calistus klucht. 1750
053100 - Jezuïeten van Mechelen: Sennacherib. 1765
053110 - Jezuïeten van Mechelen: Si quisquam exoptat sortem mutare priorem, pejorem hac ipsa, quam tulit ante, ferat. 1763
053120 - Jezuïeten van Mechelen: Sibi nocet ille, quisquis insonti nocet. 1757
053130 - Jezuïeten van Mechelen: Soo d’oude songen, pypen de jongen. 1731
053140 - Jezuïeten van Mechelen: Stanislaus Kostka de werelt verlaetende 1754
053150 - Jezuïeten van Mechelen: Staurophilus. 1729
053160 - Jezuïeten van Mechelen: Stavrostrophvs door de vreese te vergeefs bevochten door de goddelycke liefde over-wonnen 1641
053170 - Jezuïeten van Mechelen: Stratiophilus. 1703
053180 - Jezuïeten van Mechelen: Terwijl dat Thetis veyst. 1761
053190 - Jezuïeten van Mechelen: Titvm Iaponem tragico-comoediam s. Francisco Xaverio primo iaponvm apostolo sacram 1623
053200 - Jezuïeten van Mechelen: Trebellius Bulgarorum rex exhibebitur a studiosa juventute gymnasii Societatis Jesu. Mechliniae die 1. martii 1764. 1764
053210 - Jezuïeten van Mechelen: Trebellius Bulgarorum rex. 1650 ca.
053220 - Jezuïeten van Mechelen: UmbraeUmbra Eleazari 1740
053230 - Jezuïeten van Mechelen: Verbeeldinghe van der arbeydt, ende vruchten, der Societeyt Iesu in haere eerste eeuwe door het beschermen, ende vervoorderen des H. Gheloofs in de vier deelen des werelts. 1640
053240 - Jezuïeten van Mechelen: Vervolginge van het kindeken Jesus afgebeeld in de vervolginge van het kind Moyses 1760
053250 - Jezuïeten van Mechelen: Victrix innocentia in Leone orientis imperatore. 1697
053270 - Jezuïeten van Mechelen: Wanneer de ouders zijn verblind, men ongeschikte-kinders vind. 1773
053280 - Jezuïeten van Mechelen: Zoydono 1730
053290 - Jezuïeten van Mechelen (Alexander de Caluaert, Gisbertus Plempius, Joannes de Coninck en Joannes van Ryckenroy): Den heylighen Sigismvndvs coningh van Burgundien. 1641
053300 - Jezuïeten van Mechelen (Joannes-Baptista Holvoet S.J.): Excellentissimo ac reverendissimo domino D. Joanni Henrico comiti a Franckenberg archiepiscopo Mechliniensi decimo primati Belgii sacrae caesareae ac regiae apostolicae majestatis suae consiliario actuali intimo &c. &c. in solemni ad cathedram suam adventu [achteraan, blz. 31-32:] Joanni Henrico Antistiti sacri gregis pastori drama pastorale. 1759
053310 - Jezuïeten van Menin: Crispe. 1731
053320 - Jezuïeten van Menin: Le medecin malgré-luy. 1731
053330 - Jezuïeten van Namen: Epaminondas. 1759
053331 - Jezuïeten van Namen: Le lion Belgique poursuivy par ses ennemis, decovrv par les armes victorievses de Sa Maieste’ Catholique, sovs la condvite de Son Excellence Don Francisco de Mello Comte d’Assvmar &c. Chevalier de l’Ordre de Christo, Commandeur de cinq Commandes en Portugal, Grand Maistre d’Hostel de la Reyne, Gentil-homme de la Chambre dv Roy, de son Conseil d’Estat é de Guerre, General des Armees de Milan et d’Alsace, Pleni-potentiaire pour la Paix universelle. Govvernevr et Capitaine Général des Pays-Bas et de Bourgogne. 1642
053340 - Jezuïeten van Oostende: Wreet-dadige eerzugt van Herodes koning der Joden, sal speel-wijs verthoont worden op het Stadt-huys deser Stede, door de Leersuchtige Jonkheydt der Latijnsche Scholen, onder de bestieringe der Priesters van het Oratorie S.J. 1742
053350 - Jezuïeten van Oudenaarde: Heden is’t dat ghy sijne Stemme hoort en vvilt uvve herten niet verharden. Psalm 94. Sal verthoont worden in Radbodus Coninck van Vrieslandt. Le Chatiment de la Penitence differée dans la personne de Radbodus Roi de Frise. 1699
053360 - Jezuïeten van Oudenaarde: David de Gabaoniten bevredigende. 1771
053370 - Jezuïeten van Oudenaarde: Le diable ennemy de la verité sera representé en Demipho par les Escoliers du College de la Compagnie de Jesus a Audenarde le É et le É de Septembre 1694. 1694
053380 - Jezuïeten van Oudenaarde: Godefridus Bullionis, coninck van Jerusalem. 1702
053390 - Jezuïeten van Oudenaarde: Godefroy de Boullion, roy de Jérusalem. 1702
053400 - Jezuïeten van Oudenaarde: Ioseph 1652
053410 - Jezuïeten van Oudenaarde: Maacha. 1755
053420 - Jezuïeten van Oudenaarde: Maria Stuarta. 1698
053430 - Jezuïeten van Oudenaarde: Mauritius Keyser van Roomen. 1642
053431 - Jezuïeten van Gent: Joseph. 1645
053440 - Jezuïeten van Oudenaarde: Het onnoosel bloedt vergoten door Ugolinus, prince van Hetrurie in hem, ende syne sonen ghestraft. 1666
053450 - Jezuïeten van Oudenaarde: Heden is’t dat ghy sijne Stemme hoort en vvilt uvve herten niet verharden. Psalm 94. Sal verthoont worden in Radbodus Coninck van Vrieslandt. Le Chatiment de la Penitence differée dans la personne de Radbodus Roi de Frise. 1699
053460 - Jezuïeten van Oudenaarde: Den rycken vreck in weelde ghestraft ende Lazarus in ellende gheloont. 1665
053470 - Jezuïeten van Oudenaarde: Theodemena. 1729
053480 - Jezuïeten van Oudenaarde: Triomphe de la foy catholique representée dans les personnes de Marc et Marcelliain 1664
053490 - Jezuïeten van Oudenaarde: Zopyrus. 1699
053500 - Jezuïeten van Oudenaarde: Zopyrus. 1699
053510 - Jezuïeten van Roermond: Abel tragoedia. 1755
053520 - Jezuïeten van Roermond: Alexander soone van Alexander. 1660
053530 - Jezuïeten van Roermond: Cyri in Croesum clementia. 1755
053540 - Jezuïeten van Roermond: Cyrus Persarum rex. 1728
053550 - Jezuïeten van Roermond: Dulce bellum inexpertis. 1728
053560 - Jezuïeten van Roermond: Gloriosa e regno fuga in Alexandri Scotiae regis liberis Mathilde et Alexandro 1700 ca.
053570 - Jezuïeten van Roermond: Hymenaeum serenissimis princibus Guilielmo Hyacintho Nassavio ac Mari¾ Franciscae Furstenbergicae Neo-sponsis accinebat Gymnasium Societatis Jesu Ruraemundae [ ] Aprilis 1687. 1687
053580 - Jezuïeten van Roermond: Interludium conviviale perillvstri ac reverendissimo domino D. Andreae Crveseno quarto Ruraemondensivm episcopo Exhibendum in episcopale avla. Quâ Exellentissimos Amplissimos Nobilissimosque Dominos Superioris Geldri¾ Gubernatorum &c. nec non Supremos Statuum Ordines, huiusque Provinci¾ ac Urbium Optimates &c. in Solenne inaugurationis auspicium epulo excipit. 1651
053590 - Jezuïeten van Roermond: Ioannes Calybita. 1638
053600 - Jezuïeten van Roermond: Sapricio-Nicephorus. 1650
053610 - Jezuïeten van Roermond: Trebellius koninck van Bulgarien. 1617
053611 - Jezuïeten van Roermond: Vertoogh-spel van het Leven des Heijlighen Henricus I. 1619
053620 - Jezuïeten van Ronse: Spelen 1738
053630 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Abraham. 1727
053640 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Benedictus 1724
053650 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Daniel. 1731
053660 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Le diable peintre. 1731
053670 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Esther. 1723
053680 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Eutropius 1722
053690 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Hermannus 1724
053700 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Jean Calybite. 1732
053710 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Jephté tragedie 1725
053711 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Le medisant 1725
053720 - Jezuïeten van Roermond: Joseph van syne broeders ghekent. 1694
053730 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Juste Ucundone deposé de toute charge & banny par Taycosama Empereur du Japon pour sa constance inebranlable dans la foy catholique. 1689
053740 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Nicephorus ende Sapricius. 1630
053750 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Nicephorus ende Sapricius. 1663
053760 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Palimbius verweckt van de doodt. 1722
053770 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Polyeucte. 1730
053780 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Salomon koninck van Israel van synen vader ghestelt in het riick, van godt met wysheyt beghaeft, van de vrovwen verleyt tot afgoderye, van godt om syn sonden ghestraft, ghestorven met onsekerheyt van syn saligheyt. 1633
053790 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Saul onghehoorsaem wort berooft van siin riick ende leven, naer dat hy te vergeefs gesocht hadde David sijnen naervolgher des rijckx om te brenghen. 1626
053800 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Sigericus. 1717
053810 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Sigericus 1717
053820 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse. 1692
053830 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen: Un garçon nommé Bononte. 1727
053840 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen : De Werelt bedrogen ende overwonnen van den H. Joannes Calybita, sal verthoont worden door de Studenten van de derde Schole in t’Collegie der Soc. Jesu, binnen Berghen S. Winnocx, den 29 Mey 1657. 1657
053841 - Jezuïeten van Cassel: De wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. 1665
053850 - Jezuïeten van Sint Winoxbergen (catechismus): Esther. 1722
053860 - Jezuïeten (Franciscus Noel S.J.): Philotas sive perfidia punita. 1717
053870 - Jacob Jacopzoon Jonck: Naboth. 1620
053880 - Iz. de Jongh (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner): Felix en Antje, of gelyk maakt het beste huwlyk. 1792
053890 - Iz. de Jongh (naar het Duits van Johann Christoph Friedrich Schiller, bewerkt door Carl Mart. Plümicke): Fiësko; of, de samenzweering te Genua. 1800
053900 - Iz. de Jongh (naar d’Arien): Natuur en liefde in stryd. 1790 ca.
053910 - Iz. de Jongh (naar d’Arien): Natuur en liefde in strijd. 1796
053920 - Jongheyd van Cappellen: Iverige blyck van gewillige gehoorzaemheyd, gebleken in den voornaemsten patriarch Abram, van God wonderlyk uytgezondert in gebenedydinge, om, naer ’t overwinnen vanden Helemitschen Koning, te worden eenen vader van veel volk. Daer tusschen de vernielinge van Sodoma en Gomora. 1783
053930 - Jongheyd van Caprijk: Euphemia, dochter van Elias konyng van China. 1770
053940 - Jongheyd van Caprijk: Koninginne Esther ende op-gang van Mardocheus. 1766
053950 - Jongheyd van Caprijk: Het wonderlyk leven ende droevigen uytgang van Samson, tot val-gebragt door een Philistynsche Vrouwe met naeme Dallila. 1766
053960 - Benedictijnen, Jonkheid van de Sint-Pietersabdij te Gent: Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath, speel-wys vertoont. 1767
053970 - Jonckheyd van Gent: De wonderbaere trouw van Idonea, dochter van Lotharius, koning van Vrankryk. 1775 ca.
053980 - Jonckheyd van Gent: Limella, dochter van Olaus, koning van Denemarken ... De wonderbaere trouw van Idonea, dochter van Lotharius, koning van Vrankryk ... 1775 ca.
053981 - Jonckheyd van Gent: Verkende onnooselheydt van de H. Genoveva. 1766
053990 - Jongheyd van Laerne: De heylige Genoveva, of de erstelde onnoozelheyd. 1774
054000 - Jonkheyd van Moerebeke: Zelim Soliman. 1772
054010 - Jonckeyt van Oostakker: Gelukkige omkomste van Saul Coning van Israël. 1772
054020 - Jongheyd van Sint Martens: Den standaerd der kloek-moedigheyd, af-gebeeld in de man-moedige Ildegerte, die ten houwelyke versocht word van Reynfroy koning van Zweden, maer te vergeefs trouwt sy met Fredericus koning van Norwegen. 1770
054030 - Jonghheyd van S. Martens-Leren: Het goddelos en heymelyk bedroog voorzien door Limella dochter van Olaus koning van Denemerken. 1772
054040 - Jonckheyd van Zeevergem: De doodt van Gundebert met het bly-eyndig lyden van Partharites gebroeders. 1756
054041 - Jonckheyd van Swynaerde: Zegenprael van Leopoldus, Roomschen keyser, en de nederlaege van Soliman. 1760
054050 - Jor. B.D.A.Z. (naar het Frans van Onbekend): De rooseliere van Salency, ofte den loon der deugdsaemheyd. 1775
054060 - Jacobus Jordaan: Fillis en Damon. 1743
054070 - [Laurens Jordaan (de Poét van ’t Gelukkig Eiland)]: Tafelspelletje, op het trouwfeest van die Twee de ’t Paartje zijn. 1658a v
054071 - [Laurens Jordaan (de Poét van ’t Gelukkig Eiland)]: Tafelspelletje, op het trouwfeest van de twee die ’t paartje zijn. 1658b v
054080 - Henrik Jordis: Stockholms Parnas ofte inwijdingh van de konincklijcke schouburg. 1667
054081 - Henrik Jordis: Gooden pleijt. 1650 ca.
054090 - Yede Jurjens: Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar. 1709
054100 - Yede Jurjens: Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar. 1730
054110 - Yede Jurjens: Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar. 1740
054120 - Yede Jurjens: Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar. 1750 ca.
054130 - Yede Jurjens: Klugt van het verken. 1709
054140 - Yede Jurjens: Klugt van ’t varken. 1730
054150 - Yede Jurjens: Klugt van ’t verken. 1740
054160 - Yede Jurjens: Klugt van ’t verken. 1750 ca.
054170 - J.H. Just (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De koopman van Smyrna. 1768 ca.
054180 - Justus Just [fictief]: De gestrafte ondeugd. 1760 ca.
054190 - [François de Kaarsgieter] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De dubbele vermomming. 1703
054200 - François de Kaarsgieter (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De dubbele vermomming. 1740
054210 - [François de Kaarsgieter] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk. 1699
054220 - [François de Kaarsgieter] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk. 1707
054230 - [François de Kaarsgieter] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk. 1733a v
054240 - [François de Kaarsgieter] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk. 1733b v
054250 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Antoine Danchet): Cyrus, Koning der Perssen en Meden. 1741
054260 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Spaans van Alain René Lesage, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Don Felix de Mendoza, of de verwarde argwaan. 1708
054270 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Spaans van Luis Vélez de Guevara y Dueñas): De gekroonde na haar dood. 1701
054280 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore): De gewaande blinde. 1711 ca.
054290 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van De la Grange De la Grange): Meleager. 1709
054300 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De minnelisten. 1694
054310 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jean Palaprat): Het ontdekte geheim. 1707
054320 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jacques Pradon): Regulus. 1699
054330 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore): De verstoorde serenade. 1708
054340 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jean François Regnard): De verstrooide van gedachten. 1713
054350 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) (naar het Frans van Jean François Regnard): De verstrooide van gedachten. 1729a v
054360 - François de Kaarsgieter (Constantia et Labore): De verstrooide van gedachten. 1729b v
054370 - Dirk Kalbergen (naar het Engels van John Mason): Muliassus de Turk. 1652
054380 - D.J. Kamphuizen (naar het Frans van René C. Guilbert de Pixérécourt): De afgrond, of de smederijen van Noorwegen. 1800 ca.
054390 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Anton Matthias Sprickmann): Carolina van Eerburg, of de rampen der liefde. 1788
054400 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): Codrus. 1784a v
054410 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): Codrus. 1784b v
054420 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): Codrus. 1785
054430 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Dormont en Julia, of de beloonde huwlijksliefde. 1779
054440 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Eduard de Derde. 1786a o
054450 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Eduard de Derde, kroonprins van Engeland. 1786b o
054460 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Eduard de Derde. 1796
054470 - [Petrus Johannes Kasteleijn] (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch): Elfride. 1783
054480 - [Petrus Johannes Kasteleijn] (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch): Elfride. 1787
054490 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch): Elfride. 1795ca
054500 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch): Elfride. 1796
054510 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch): Elfride. 1800
054520 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Sal. Gessner): Erastes en Lucinde. 1786
054530 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd. 1778
054540 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christ. Friedr. Ferd. Anselm von Bonin): De jufferlijke kamerdienaar. 1783
054550 - Petrus Johannes Kasteleijn: De marquis de Bouillé, of de herövering van St. Eustatius. 1782
054560 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Italiaans / Frans van Carlo Goldoni / Louis Sébastien Mercier): Moliere. 1781
054570 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Olintes. 1786
054580 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Olintes. 1789
054590 - Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend): Olintes. 1793
054600 - Petrus Johannes Kasteleijn: De tooneelsluiting, met choorzangen en dansen. 1788
054610 - [Petrus Johannes Kasteleijn (A.v.D.)]: De schouwburg, of loon naar werk. Naspel, voor het tooneelspel Dormont en Julia, of de beloonde huwlijkliefde. 1780
054620 - C. Kastricum: De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis. 1725
054621 - C. Kastricum: De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis. 1732
054630 - Frans Keesen Jr.: De jaloersche dronkaart. 1774 ca.
054640 - Abraham Kemp: Gorinchem: spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
054650 - Abraham Kemp: Bly-eind-spel. Beeld’ af hoe Bataviers soo veel en lange tijden, kloek hebben weder-staan haar vyant in het strijden. 1660
054660 - Abraham Kemp: Blij-eind-spel, op de vraag van de Kaamer tot Rijswijk: Beeld’ af, hoe Bataviers, soo veel en lange tijden, Kloek hebben weder-staen, haer vyant in het strijden. 1643
054670 - Abraham Kemp: Ick kenje niet. 1650 ca.
054680 - Abraham Kemp: Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622. 1623
054690 - Abraham Kemp: Droeff-eyndich-spel, van de moort van sultan Osman, keyser van Turckyen: gheschiet den twintichsten Mey, Anno 1622. 1639
054700 - Jacobus Kemp: De bedrogen smith. 1661a o
054710 - Jacobus Kemp: De bedrogen smith. 1661b o
054720 - Jacobus Kemp: De bedrogen smith. 1670 ca.
054730 - Jacobus Kemp: De bedroogen smith. 1679
054740 - Jacobus Kemp: De bedroogen smith. 1726
054750 - Jacobus Kemp (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Medea, off wraek van verlaete min. 1665
054760 - Jacobus Kemp (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca): Medea, off wraak van verlaete min. 1738
054770 - Joannes Andreas Kempens: Achab. 1760 ca.
054780 - Joannes Andreas Kempens: Joas. 1730 ca.
054790 - Joannes Andreas Kempens: Tobias. 1730 ca.
054800 - Gerard Kempher (naar het Grieks van Euripides): Helena in Egipte, of de gewaande-ontrouwe getrouw bevonden. 1737
054810 - Jan Willem Kerkhoven: Acontius. 1758
054820 - Jan Willem Kerkhoven: Hadewig. 1755
054830 - Guilielmus Ignatius Kerricx: Het gouvernement van Sancho Panca in ’t Eylant Barataria. 1700a d
054840 - Guilielmus Ignatius Kerricx: Het gouvernement van Sancho Panca in ’t Eylant Barataria. 1700b d
054850 - Colijn Keyart: Narcissus ende Echo. 1552
054860 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 1. 1581
054870 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 2. 1581
054880 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 3. 1581
054890 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 4. 1581
054900 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 5. 1581
054910 - Jan vanden Kiele: Sint Jans Openbaringhe cap. 6. 1581
054920 - D. Kienemans: Herderszangen. 1722
054930 - Petro Antonio Kimpe (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): [Het leven is een droom] 1795 ca.
054940 - [Petrus Antonius Kimpe] (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Sigimundus, zoon en kroon-prins van Bazilius, of: ’t leven is een droom. 1780 ca.
054950 - L. Kimsaque: David en Goliath. 1756 ca.
054960 - Johannes Kinker: Celia. 1792
054970 - Johannes Kinker: Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw. 1801a o
054980 - Johannes Kinker: Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw. 1801b o
054990 - Johannes Kinker: Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw. 1801c o
055000 - Johannes Kinker: Ericia, of de Vestaalsche maagd. ingericht om in de Min in ’t Lazarushuys ingelyfd te worden. 1799
055010 - Johannes Kinker: Gabriëla van Faiël, geboren van Vergy. Vry gevolgd, naar het vierde en vyfde bedryf van Gabriëla van Vergy, treurspel. 1798
055020 - Johannes Kinker: De menscheid in ’t Lazarushuis, by den aanvang der negentiende eeuw. 1801
055030 - Johannes Kinker: Orosman de kleine of de dood van Zaïre. 1787
055040 - Johannes Kinker: Tafereel, der jongste lotgevallen van Europa, geëindigd door de vrede. 1802
055050 - Johannes Kinker: Van Rots. 1789
055060 - Joh. Kisselius (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy): De blanke en de zwarte. 1798
055070 - Joh. Kisselius (naar het Frans van Ducray Duminil): Candor, of de grafkelder in het bosch. 1801
055080 - Joh. Kisselius (naar het Frans van Pujos en Dabaytua): Eleonore van Rosalba, of de puinhopen van Paluzzi. 1799
055090 - Joh. Kisselius: Selicour. 1799
055100 - Tooneelianus van Kleurenrym (Pieter Joh. Uylenbroek): De vertrouweling, of de gewaande doode. 1794
055110 - Tooneelianus van Kleurenrym (Pieter Joh. Uylenbroek): De vertrouweling, of de gewaande doode. 1794
055120 - Hendr. Herm. Klijn (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Adolph en Clara, of de twee gevangenen. 1802
055130 - Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, of de koningklyke slavin. 1734
055140 - Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, of de koningklyke slavin. 1761 (a)
055150 - Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre, of de koningklyke slavin. 1768
055160 - Daniel Knollius: Men zal op aanstaande woensdag den 14 july 1751. en volgende daagen, ten voordeele van Lucifer en zyne concubuynen, op ’t stadhuys van Amsteldam en Rotterdam, vertoonen de Inquisitie of de Eed door dwang, treurspel. Geinventeerd door Daniel Knollius, ... Ontcierd zoor zugten en weenen, en na het zelven; De donken aap, in de Doeliaanse porselyn winkel. Klugtspel. 1650 ca.
055170 - Daniel Knollius: Men zal op aanstaande woensdag den 14 july 1751. en volgende daagen, ten voordeele van Lucifer en zyne concubuynen, op ’t stadhuys van Amsteldam en Rotterdam, vertoonen de Inquisitie of de Eed door dwang, treurspel. Geinventeerd door Daniel Knollius, ... Ontcierd zoor zugten en weenen, en na het zelven; De donken aap, in de Doeliaanse porselyn winkel. Klugtspel. 1650 ca.
055180 - G. Kockaert: De verrysenisse O.H. Jesu-Christi, met alle syne openbaringhen. 1719 ca.
055190 - G. Kockaert: Verryssenisse ons heeren Jesu-Christi met alle syne openbaringhen ende Hemelvaert. 1706
055200 - Johannes Koenerding (I) of Koenderding (naar het Frans van Philippe Quinault): Amalazonte. 1667
055210 - Johannes Koenerding (I) of Koenderding: De mildadige minnaer en kuische slavin. 1668
055220 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar het Frans van Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer. 1717a
055221 - Johannes Koenerding (II) of Koenderding: Krispyn, medevryer van zyn heer. 1717b
055230 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar het Frans van Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer. 1750a v
055240 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer. 1750b v
055250 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar het Frans van Alain René Lesage): Krispyn, medevryer van zyn heer. 1784
055260 - [Johannes Koenerding (II) of Koenderding] (naar het Frans van Raymond Poisson): De schrandere gek, of de groote Alexander. 1719
055270 - Alhardt Lodewijk Kok: Radt van avondtuuren. 1653
055280 - [Johannes Kommelyn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron): Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht. 1683
055290 - [Johannes Kommelyn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron): Jodelét, of de knécht meester én de meester knécht. 1720
055300 - [Johannes Kommelyn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron): Jodelet, of de knecht meester en de meester knecht. 1771
055310 - Harmanus Koning (naar het Duits van Onbekend): Arteminia. 1720 ca.
055320 - Harmanus Koning (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin Molière): Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas. 1730
055330 - Jac. Koning: Ferdinand en Louise, of de zegepraal der vryheid. 1790
055340 - [Abraham de Koningh]: Achabs treur-spel. 1618
055350 - Abraham de Koningh: Achab treur-spel. 1621
055360 - Abraham de Koningh: Amsterdams Wit Lavendel: spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
055370 - Abraham de Koningh: Amsterdams Wit Lavendel: spel van sinne in Vlaardingen 1617 ca.
055380 - Abraham de Koningh: Spel der intrede, van ’t Wit Lavendel, by de geroepene broederen te Vlaerdingen, daer geschreven wordt: Aensiet liefde. 1617
055390 - Abraham de Koningh: Tragedi-comedie, speel-wijse in dicht gestelt, over de doodt van Henricus de vierde, koning van Vrancrijk ende Naverrea: geschiedt den 14en maij 1610., ende uijtgeschreven 25. november anno 1610. Hoe Henri wordt van een Francois vermoort, ’s daegs na den dach, als men Maria kroonde, Dit schrift verhaalt. O ontrouw, nooijt gehoort, Dat een vassael zijns selfs Heer niet verschoonde! 1610
055400 - Abraham de Koningh: Hagars vluchte ende weder-komste. 1617 ca.
055410 - Abraham de Koningh: Iephthahs ende zijn eenighe dochters trevr-spel. 1615
055420 - Abraham de Koningh: Een schoone comedie van Jephthahs ende zyne eenighe dochters treurspel. 1616
055430 - Abraham de Koningh: Jephtas ende sijn eenighe dochters treurspel. 1628a d
055440 - Abraham de Koningh: Jephtas ende sijn eenighe dochters treur-spel. 1628b d
055450 - Abraham de Koningh: Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel. 1630 ca.
055460 - Abraham de Koningh: Maegden-spel, over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden. 1617 ca.
055470 - Abraham de Koningh: Simsons treur-spel. 1618
055480 - Abraham de Koningh: ’t Spel van sinne, vertoont op de tweede lotery van d’Arme Oude Mannen ende Vrouwen Gast-huys. Tot lof, eere en leere de wijt-beroemder coopstadt Amstelredam. 1616
055490 - Abraham de Koningh: Het tweede dochters-speeltjen. 1617 ca.
055500 - A. Koster: Regnerus, prins van Zweeden. 1680 ca.
055510 - Dieverina van Kouwenhoven: Cleopatra [boven de tekst: Antonius en Cleopatre]. 1669
055520 - Jan Laurens Krafft: Iphigenie ofte Orestes en Pilades. 1722
055530 - Jan Laurens Krafft: Het lyden van onsen Heere Jesus Christus. 1736
055540 - Jan Laurens Krafft: Den spiegel der vrouwen verbeelt in de manmoedige Ildegerte koninginne van Norwegen. 1727 ca.
055550 - Jan Laurens Krafft: Den spiegel der vrouwen, verbeeld in de manmoedige Ildegerte, koninginne van Norwegen. 1750 ca
055560 - Andries Kraft (naar het Frans van Jean François Marmontel): Alonzo, of de zegepraal der liefde. 1798
055570 - Andries Kraft: Czaar Peter III. 1801
055580 - [Jan Krap / Gerrit Paape]: Willem en Willemyntje, koning en koningin der Schoppen, of de mislukte reis naar de Republiek der Keezen. 1787
055590 - B. Kroes / Marten Frank Besteben: De bedroge bedriegers. 1646
055600 - Enoch Krook: Baléus en Merodach, of proef van goede opvoeding en lydzaamheid. 1718
055610 - [Enoch Krook]: De boerekermis. 1709
055620 - [Enoch Krook]: De buitenspoorige toebaksnuiver, of het huwelyk door snuiftoebak. 1697
055630 - [Enoch Krook] (naar het Frans van François de Soucy Sieur de Gerzan): Cleomedes en Sophonisba. 1699
055640 - Enoch Krook (naar het Frans van Samuel Chappuzeau): Damon en Pythias. 1704
055650 - Enoch Krook: De hedendaagsche waereld. 1710a v
055660 - [Enoch Krook]: De hedendaagsche waereld. 1710b v
055670 - Enoch Krook: Het herstelde kroonrecht door keizer Karel de Vijfde. 1703
055680 - [Enoch Krook]: Jan Crediet. 1706
055690 - [Enoch Krook]: Meiavond. 1701
055700 - [Enoch Krook]: Mei-avond. 1744
055710 - [Enoch Krook]: De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat. 1707
055720 - [Enoch Krook]: Paris en Enone. 1712
055730 - Enoch Krook: Paris en Enone. 1713
055740 - Enoch Krook: Paris en Enone. 1717
055750 - [Enoch Krook] (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña): Spiegel der wanschikkelyke tooneel stukken. 1715
055760 - Enoch Krook (naar het Frans van Jean Desmarets de Saint Sorlin): De spiegel der zotten. 1699
055770 - [Enoch Krook] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De spyt der verliefden. 1708
055780 - [Enoch Krook]: Staatkunde. 1713
055790 - Enoch Krook: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1706a v
055800 - [Enoch Krook]: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1706b v
055810 - Enoch Krook: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1706c v
055820 - [Enoch Krook]: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1719
055830 - [Enoch Krook]: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1734a v
055840 - [Enoch Krook]: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1734b v
055850 - Enoch Krook: De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis. 1758
055860 - [Enoch Krook]: Het verloste Braband en Vlaanderen, door den veldslag by Rammellies. 1706a v
055870 - [Enoch Krook]: Het verloste Braband en Vlaanderen, door den veldslag by Rammellies. 1706b v
055880 - [Enoch Krook] (naar het Spaans van Sebastián de Villaviciosa, en Francesco de Avellaneda de la Cueva y Guerra): De wispeltuurige minnaar. 1705
055890 - [Enoch Krook en Daniel Kroon]: Krispyn, barbier, dansmeester, pagie en graaf. 1705
055900 - Enoch Krook en Daniel Kroon: Krispyn, barbier, dansmeester, pagie en graaf. 1729a v
055910 - [Enoch Krook en Daniel Kroon]: Krispyn, barbier, dansmeester, pagie en graaf. 1729b v
055920 - [Enoch Krook en Daniël Kroon] (naar het Frans van Guyon Guérin de Bouscal): Agis, koning van Lacedemoniën. Onder de zinspreuk Door yver bloeit de konst. 1701
055930 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Het bedurven huishouwen. 1703a v
055940 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Het bedurven huishouwen. 1703b v
055950 - Enoch Krook en Daniël Kroon: Het bedurven huishouwen. 1728
055960 - Enoch Krook en Daniël Kroon: Het bedurven huishouwen. 1738a v
055970 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Het bedurven huishouwen. 1738b v
055980 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: De nederlag [sic] der Seine, door den veldslag by Oudenaarden, ’t bemagtigen van Ryssel, en verdere overwinningen. 1709
055990 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Den roemruchtige zegenpraal van de veldslag by Hoogstet. 1704a v
056000 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: Den roemruchtige zegenpraal van de veldslag by Hoogstet. 1704b v
056010 - [Enoch Krook en Daniël Kroon]: De theezieke juffers. 1701
056020 - Daniël Kroon: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versiert met baletten, zang, musyk en konstwerken. 1700a v
056030 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken. 1700b v
056040 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken. 1716
056050 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken. 1724
056060 - [Daniël Kroon]: De toets der minnaars in het konstpaleis van Fenix. Versierd met baletten, zang, musyk en konstwerken. 1746
056070 - Anna Maria Krul: De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth, dochter des konings van Hongarijen. Gemalinne van Ludovicus, grave van Thuringen. 1721
056080 - Anna Maria Krul: De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth, dochter des konings van Hongarijen. Gemalinne van Ludovicus, grave van Thuringen. 1734
056090 - Jan Hermansz. Krul: Alcip, en Amarillis. 1639
056100 - Jan Hermansz. Krul: Alcip, en Amarillis. 1640a o
056110 - Jan Hermansz. Krul: Alcip en Amarillis. 1640b o
056120 - Jan Hermansz. Krul: Alcip en Amarillis. 1644a
056121 - Jan Hermansz. Krul: Alcip en Amarillis. 1644c v
056130 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Alcip en Amarillis. 1650
056140 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Alcip en Amarillis. 1662
056150 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Alcip en Amarillis. Getrocken uyt Astrea. 1672
056160 - Jan Hermansz. Krul: Alcip en Amarillis. 1681
056170 - Jan Hermansz. Krul: Amsteldamsche vryage. 1628
056180 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Société des cinq auteurs (Pierre Corneille e.a.)): Blinden-minnaer van Smirne. 1648
056190 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1639
056200 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1640a d
056210 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1640b d
056220 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1650
056230 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1662
056240 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Onbekend): Celion en Bellinde. 1672
056250 - Jan Hermansz. Krul: Dianaes treur-bly-eyndigh-spel. 1627
056260 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1628
056270 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1634
056280 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1635 ca.
056290 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1640
056300 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1643
056310 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1644a
056311 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1644c v
056320 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1650
056330 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1659
056340 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1679 ca.
056350 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1681
056360 - Jan Hermansz. Krul: Diana. 1700 ca.
056370 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooghe Goosen. 1632
056380 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooghe Goosen. 1651
056390 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooge Goosen. 1685
056400 - Jan Hermansz. Krul: Drooghen goossen [J.H. Krul, 1632]. 1720 ca.
056401 - Jan Hermansz. Krul: Klucht van Drooge Goosen. 1727
056410 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1639
056420 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1640a o
056430 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1640b o
056440 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1644a
056440 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1644b
056441 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1644c v
056450 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1650
056460 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1662
056470 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1672
056480 - Jan Hermansz. Krul: Faustina. 1681
056490 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1629
056500 - [Jan Hermansz. Krul]: Helena. 1634
056510 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1635
056520 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1640
056530 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1644a v
056531 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1644b v
056540 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1644 ca.
056550 - Jan Hermansz. Krul: Helena. 1681
056560 - Jan Hermansz. Krul: Hellevaert van Rodomond. 1645
056570 - Jan Hermansz. Krul: Hellevaert van Rodomond. 1648
056580 - Jan Hermansz. Krul: Inleydinge, gedaen op de Amsteldamsche musyck-kamer, Je blyft in eelen doen, in Mayo 1634. 1644a ca.
056590 - Jan Hermansz. Krul: Inleydinge, gedaen op de Amsteldamsche musyck-kamer, Je blyft in eelen doen. 1681
056600 - Jan Hermansz. Krul: Inleydinghe: gedaen op de Amsteldamsche musyck-kamer: Je blyft in eelen doen, in Mayo 1634. 1634
056610 - Jan Hermansz. Krul: Inleydinghe: gedaen op de Amsteldamsche musyck-kamer: Je blyft in eelen doen, in Mayo 1634 1640
056620 - Jan Hermansz. Krul: Inleydinge, gedaen op de Amsteldamsche musyck-kamer, Je blyft in eelen doen, in Mayo 1634. 1699 ca.
056630 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel musyck-spel van Juliana, en Claudiaen. 1634
056640 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel musijck-spel van Juliana, en Claudiaen. 1640
056650 - Jan Hermansz. Krul: Musyk-spel van Juliana en Claudiaen. 1644a
056660 - Jan Hermansz. Krul: Musyk-spel van Juliana en Claudiaen. 1681
056670 - Jan Hermansz. Krul: Kracht der deughden. 1634
056680 - Jan Hermansz. Krul: Kracht der deughden. 1644
056690 - Jan Hermansz. Krul: Pastorael bly-eindigh-spel, van Cloris en Philida. 1631
056700 - [Jan Hermansz. Krul]: Pastorael bly-eindigh-spel, van Cloris en Philida. 1632
056710 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel bly-eindend-spel van Cloris en Philida. 1634
056720 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel bly-eind-spel van Cloris en Philida. 1640
056730 - Jan Hermansz. Krul: Mey spel van Cloris en Philida. 1644a
056740 - Jan Hermansz. Krul: Pastorel van Cloris en Philida. 1647
056750 - Jan Hermansz. Krul: Cloris en Philida. 1650
056760 - Jan Hermansz. Krul: Mey spel van Cloris en Philida. 1681
056770 - Jan Hermansz. Krul: Mey spel van Cloris en Philida 1699 ca.
056780 - Jan Hermansz. Krul: Rosemondt en Raniclis. 1632a v
056790 - Jan Hermansz. Krul: Rosemondt en Raniclis. 1632b v
056800 - Jan Hermansz. Krul: Rosemondt en Raniclis. 1634
056810 - Jan Hermansz. Krul: Rosemondt en Raniclis. 1640
056820 - [Jan Hermansz. Krul]: Rosemondt en Raniclis. 1643
056830 - Jan Hermansz. Krul: Rozemond en Raniclis. 1644a
056840 - Jan Hermansz. Krul: Rozemond en Raniclis. 1681
056850 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Honoré d’Urfé): Rosilion en Rosanire. 1641
056860 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Honoré d’Urfé): Rosilion en Rosanire. 1644a v
056870 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Honoré d’Urfé): Rosilion en Rosanire. 1644a v
056880 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Honoré d’Urfé): Rosilion en Rosanire. 1681
056890 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Honoré d’Urfé): Rosilion en Rosanire. 1699 ca.
056900 - Jan Hermansz. Krul: Sellef-stryd. 1628
056910 - Jan Hermansz. Krul: Sterre-faem. 1634
056911 - Jan Hermansz. Krul: Sterre-faem. 1644
056920 - Jan Hermansz. Krul: Sterre-faem. 1681
056930 - Jan Hermansz. Krul: Theodorus en Dianira. 1635
056940 - Jan Hermansz. Krul: Theodorus en Dianira. 1640
056950 - Jan Hermansz. Krul: Theodorus en Dianira. 1644a
056960 - Jan Hermansz. Krul: Theodorus en Dianira. 1681
056970 - Jan Hermansz. Krul: Theodorus en Dianira. 1699 ca.
056980 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1647
056990 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1663
057000 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1671
057010 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1679
057020 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1701
057030 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): Tirannige liefde. 1746
057040 - Jan Hermansz. Krul (naar het Frans van Georges de Scudéry): De tirannische liefde. 1646
057050 - Jan Hermansz. Krul: ’t Vonnis van Paris, en d’onschaekinghe van Helena. 1637
057060 - Jan Hermansz. Krul: Liefdbloeyends offerande. 1681
057070 - Jan Hermansz. Krul: Voorspel [op Diana]: Liefdebloeyends offerande. 1634
057080 - Jan Hermansz. Krul: Voorspel [op Diana]: Liefdebloeyends offerande. 1643
057090 - Jan Hermansz. Krul: Liefdebloeyends offerande. 1644a
057100 - Jan Hermansz. Krul: Liefdebloeyends offerande. 1644 ca.
057110 - Rederijkers van Hasselt naar Jan Hermansz. Krul: Diana. Door Rederijke kamer De Roode Rooze / Hitte verkoelt. Opgevoerd 19 II 1787. 1787
057120 - Mathijs Kueser: Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken. 1646
057130 - Dirk Kuipers: De armoede. 1788
057140 - Lullius Kuttasius: David en Batseba of oorlog, pest of hongersnood. 1780 ca.
057150 - L.V.P.: Samenspraak tusschen Prinslief en Dwingelaart. 1758 ca.
057160 - Jan Antone Labare: Kruys-tocht door Diederyck van Elsatiën, Grave van Vlaenderen, en Ludovicus den Goeden, Koningh van Vranckryck. 1730 ca.
057170 - Jan Antone Labare: Kruys-tocht door Diederyck van Elsatiën, Grave van Vlaenderen. 1730 ca.
057180 - Jan Antone Labare: De trauwe van Marie de Valois, princesse van Bourgongne, en vrauwe van de seven-thien Neder-landsche proventien. Voor d’eerste-mael ten Tooneele gebracht; en vertoont door de Brughsche Lief-hebbers van de Nederduytsche Rijm-en-reden-konst op den 9. January 1727. 1727
057190 - Ignatius Jacobus Lafaut van Oygem: Het leven, wonderlyke bekeeringe en glorieuze dood van den H. martelaer Oswaldus, koning van Northumberland. Zal Speelwys ten Tonneele gevoerd worden door de Minnaers der Reden-Konst te D’eerlijk. 1775
057200 - Laurens Jacobus Lamaison (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Clementine en Desormes. 1786
057210 - Laurens Jacobus Lamaison (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Clementine en Desormes. 1801
057220 - Lamber C. L. Hoyve?: Clays en Geene. Esbatement van 4 personagien. 1599 ca.
057230 - Amos Lambrechts: De bedroogen geld-zoeker. 1716
057240 - Amos Lambrechts: De bedroogen geld-zoeker, of de quaadtaardige dwingeland. 1740
057250 - Joos Lambrechts: Bethlehem, vertoondende de H. Kerstnacht. 1685
057260 - Joos Lambrechts: Rachel ofte thoonneel van oprechte liefde. Verthoonende door een herders-spel, den aerbeyt ende getrouwe liefde van den Aerdts-Vader Jacob, [...] 1662
057270 - Joos Lambrecht: Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght. 1659
057271 - Joos Lambrechts: Pantagrul. 1659
057280 - Arie Lamme (naar het Frans van David Augustin de Brueys): De advocaat Patelyn. 1790 ca.
057290 - [Arie Lamme] (naar het Frans van François Huguet Armand): De stem der natuur. 1783
057300 - [Arie Lamme] (naar het Frans van François Huguet Armand): De stem der natuur. 1786
057310 - Arie Lamme: De vaderlandsche boer. 1800
057320 - P. Langedult: Christus lydende, en verheerlykt. 1680
057330 - P. Langedult: Christus lydende. Het aller-heylsaamste treur-spel. Eerste deel. 1684
057340 - P. Langedult: Christus lydende. Het aller-heylsaamste treur-spel. Eerste deel. 1714
057350 - P. Langedult: Christus lydende. Het allerheylsaamste treur-spel. Twede deel. 1684
057360 - P. Langedult: Christus lydende. Het allerheylsaamste treur-spel. Twede deel. 1714
057370 - P. Langedult: Christus opgewekt en verheerlykt. 1684
057380 - P. Langedult: Christus opgewekt en verheerlykt. 1714
057390 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1720a v
057400 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1720b v
057410 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1720c v
057420 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1720d v
057430 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1720e v
057440 - Pieter Langendijk (naar het Frans van Onbekend): Arlequyn actionist. 1720f v
057450 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1721
057451 - Brussels handschrift naar Pieter Langendijk: Arlequyn actionist [Pieter Langendijk, 1720]. 1720 ca.
057460 - Pieter Langendijk: Arlequyn actionist. 1750 ca.
057470 - Pieter Langendijk: Arlequin actionist. 1780 ca.
057480 - Pieter Langendijk (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De bedriegery van Cartouche, of de Fransche roovers. 1732
057490 - Pieter Langendijk (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand): De bedriegery van Cartouche, of de Fransche roovers. 1760
057500 - Pieter Langendijk: Boertige beschryving van den Amsterdamschen Schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1751
057510 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1757 ca.
057520 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1758 ca.
057530 - Pieter Langendijk: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1759 ca.
057540 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1768 ca.
057550 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen Schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1769 ca.
057560 - [Pieter Langendijk]: Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus. 1770 ca.
057570 - Pieter Langendijk: Jaap de Boer in den Schouwburg, of boertige beschryving eener representatie van het treurspel Aran en Titus, en het kluchtspel De kwaê grieten. Door Pieter Langendyk. Nieuwe druk. 1800 ca.
057580 - Pieter Langendijk (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña): De conscientie beklapt, ofte overtuyging in ’t gemoed. 1730 ca.
057590 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1712a o
057600 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1712b o
057610 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamácho. 1714
057620 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1721a d
057630 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamácho. 1721b d
057640 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1736a v
057650 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1736b v
057660 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamácho. 1736c v
057670 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1750 ca.
057680 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1786
057690 - Pieter Langendijk: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. 1800
057700 - Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps): Julius Cezar en Kato. 1720
057710 - Pieter Langendijk: Julius Cezar en Kato. 1721
057720 - Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps): Julius Cezar, en Kato. 1738a v
057730 - Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps): Julius Cezar, en Kato. 1738b v
057740 - Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps): Julius Cezar en Kato. 1750 ca.
057750 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1715a v
057750 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1715b v
057760 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1721
057770 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1730
057780 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1740a v
057790 - [Pieter Langendijk]: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1740b v
057800 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1740c v
057810 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1740d v
057820 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1750 ca.
057830 - Pieter Langendijk: Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. 1789
057840 - Pieter Langendijk: Papirius, of het oproer der vrouwen binnen Romen. 1756 ca.
057850 - Pieter Langendijk: Papirius, of het oproer der vrouwen binnen Romen. 1760
057860 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1720a v
057870 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1720b v
057880 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1720c v
057890 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1720d v
057900 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1720e v
057910 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1721
057920 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1750 ca.
057930 - Pieter Langendijk: Quincampoix, of de windhandelaars. 1790 ca.
057940 - Pieter Langendijk: Spiegel der vaderlandsche kooplieden. 1756 ca.
057950 - Pieter Langendijk: Spiegel der vaderlandsche kooplieden. 1760
057960 - Pieter Langendijk: Tafelspel ter bruilofte van den heere Petrus Smids en jonckvrouwe Margareta Engelbregt. 1751
057970 - Pieter Langendijk: Vertooningen, in Joost van Vondelens Palamedes of vermoorde onschuld, verbeeld op den Amsterd. Schouwburg, den 30 Nov. 1720, denz, 7 en 9 Jan.ij 1721. 1720
057980 - Pieter Langendijk: Vertooningen, in J. v: Vondelens Palamedes, of vermoorde onnozelheid. Verbeeld op den Amsterdamschen Schouwburg, den 30 Nov. 1720, en den, 2den, 7den, en 9den January, 1721. 1721
057990 - Pieter Langendijk: Vertooningen in Palamedes. 1734
058000 - Pieter Langendijk: Vertooningen, in J. v: Vondelens Palamedes, of vermoorde onnozelheid. Verbeeld op den Amsterdamschen Schouwburg, den 30 Nov. 1720, en den, 2den, 7den, en 9den January, 1721. 1750 ca.
058010 - Pieter Langendijk: Vertooningen voor Arlequyn actionist. 1721
058020 - Pieter Langendijk: Vertooningen voor Arlequyn actionist. 1750 ca.
058030 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelyks bedrog. 1714
058040 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelijks bedrog. 1720
058050 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelijks bedrog. 1721
058060 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelijks bedrog. 1750 ca.
058070 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelijks bedrog. 1754
058080 - Pieter Langendijk: Het wederzyds huwelyks bedrog. 1795
058090 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1715
058100 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1721
058110 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1730a v
058120 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1730b v
058130 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1750 ca.
058140 - Pieter Langendijk: De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje. 1784
058150 - Pieter Langendijk: Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. 1756a v
058160 - Pieter Langendijk: Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. 1756b v
058170 - Pieter Langendijk: Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. 1756c v
058180 - Pieter Langendijk: Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. 1760
058190 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1712
058200 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1721
058210 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1733a v
058220 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1733b v
058230 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1750 ca.
058240 - Pieter Langendijk: De zwetser. 1789
058250 - K. de Langhe: Abraham en de vernieling van Sodoma. 1756 ca.
058260 - K. de Langhe: Glorieuse Aenbidders van den Alderhoogsten. 1773 ca.
058270 - K. de Langhe: Nero, Keyser van Roomen. 1753 ca.
058300 - Juliana Cornelia de Lannoy: De belegering van Haerlem. 1770
058310 - [Juliana Cornelia de Lannoy]: De belegering van Haerlem. 1796
058320 - Juliana Cornelia de Lannoy (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Cleopatra, koningin van Syriën. 1776
058330 - Juliana Cornelia de Lannoy (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Cleopatra, koningin van Syriën. 1781 ca.
058340 - Juliana Cornelia de Lannoy: Leo de Groote. 1767a v
058341 - Juliana Cornelia de Lannoy: Leo de Groote. 1767b v
058350 - A. Latham: Water en broodts vaersen, of druck in luck en luck in druck. 1668 ca.
058360 - Gabr.-Ch. de Lattaignant, Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville: Bertholde à la ville. Parodie de Ninette à la cour. 1761
058370 - Cornelius Laurimanus: Esthera Regina. 1560
058380 - Cornelius Laurimanus: Esthera Regina. 1563
058390 - Cornelius Laurimanus: Exodus sive transitus maris rubri. 1562
058400 - Cornelius Laurimanus: Miles Christianus. 1565
058410 - Cornelius Laurimanus: Nabath. 1562 ca.
058420 - Cornelius Laurimanus: Thamar. 1565 ca.
058430 - Cornelius Laurimanus: Tobias. 1565 ca.
058440 - Robert Lawet: Al swerels ghebruucken ydelheyt. 1571
058450 - Robert Lawet: Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele. 1570 ca.
058460 - Robert Lawet: Een schoon gheestelick spel van den Helighen Sacramente. 1571
058470 - Robert Lawet: Een schoon gheestelick spel van zinnen van het Taruwe graen ende tCrocke saet. 1582
058480 - Robert Lawet: Een gheestelick spel van zinnen rethoryckelick ghestelt op den Vader Onse. 1577
058490 - Robert Lawet: Jhesus ten twael jaeren oudt. 1568 ca.
058500 - Robert Lawet: Judich ende Holifernes. 1577
058510 - Robert Lawet: Meest Elcken en dOnruste Conscientie. 1569 ca.
058520 - Robert Lawet: De vadere des huusghezins. 1570
058530 - Robert Lawet: De verlooren zoone. 1583
058540 - Le Boeuf: De onstandvastige herder, of de triomph van Hymen op de liefde. 1803 ca.
058550 - Joan Leerius: De Amerikaan, of de edelmoedige vyand. 1777
058560 - Joan Leerius: De Amerikaan, of de edelmoedige vyand. 1800 ca.
058570 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert. 1668
058580 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert. 1679a
058590 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert. 1679b
058600 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershart. 1683a v
058610 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershart. 1683b v
058620 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert. 1697
058630 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershert. 1720
058640 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend): Broershart. 1729
058641 - Anoniem (naar Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw): Der Hausknecht oder der lächerliche Zwei-Kampf. 1748
058650 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Félix Lope de Vega y Carpio): Kosroés. 1656
058660 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Duits van Andreas Gryphius): Leo Armenius. 1659
058670 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefden-doktoor, anders de geneesmeester van de liefde. 1666
058680 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefdendokter. 1680a v
058690 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefdendokter. 1680b v
058700 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De liefdendokter. 1696
058710 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Duits van Andreas Gryphius): Klucht van Pyramus en Thisbe, ofte boertig treurspel. 1669
058720 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): De toveres Circe. 1670
058730 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): De toverés Circe. 1690a v
058740 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Toverés Circe. 1690b v
058750 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): De toverés Circe. 1690c v
058760 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): De vryer-zieke vryster, of ’t huwelik van niet. 1662
058770 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): De vryer-zieke vryster, of ’t huwelik van niet. 1666
058780 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huwelik van niet. 1671
058790 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huwelik van niet. 1678
058800 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huwelik van niet. 1701
058810 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet. 1710
058820 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet. 1725
058830 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet. 1729a v
058840 - Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Het huuwelyk van niet. 1729b v
058850 - Johan van Leeuwen (Paulatim ad superos gradus): De listige bedriegeres, of bedroge gierigheid. 1720
058860 - V. Lemaire (naar het Frans van Onbekend): Latude, of vyf-en-dertig jaren opsluiting. 1795 ca.
058870 - V. Lemaire (naar het Frans van Onbekend): Een morgen te Trianon. 1795 ca.
058880 - Jasper Lemmers (naar het Frans van De Brosse): De blinden gaauoog. 1663
058890 - Jasper Lemmers (naar het Frans van De Brosse): De blinden gaauoog. 1669
058900 - [Jasper Lemmers]: De boere koopman. 1682
058910 - [Jasper Lemmers] (naar het Frans van Charles de Beys): Het gasthuis der gekken. 1688
058920 - [Jasper Lemmers] (naar het Frans van Charles de Beys): Gasthuis der gekken. 1689 ca.
058921 - Jasper Lemmers: Het gasthuys der gekken. 1720 ca.
058930 - [Jasper Lemmers]: De jalourse Lammert. 1680
058940 - [Jasper Lemmers]: Jalourse Lammert. 1681
058950 - Jasper Lemmers: De jalourse Lammert. 1682 ca.
058960 - [Jasper Lemmers]: De jalourse Lammert. 1727
058970 - Jasper Lemmers: Het noodzaakelyk bedrog. 1694
058980 - Jasper Lemmers (naar het Frans van Jean Desmarets de Saint Sorlin): Scipio. 1651
058990 - Jasper Lemmers: Scipio en Olinde of kuysche veldtheer. 1657
059000 - [Jasper Lemmers]: Scipio en Olinde. 1671
059010 - Hartog Lemon: Bella. 1789
059020 - [François Lentfrinck] (naar het Deens van Ludvig Holberg): Hovaardye in armoede. 1764a v
059030 - [François Lentfrinck] (naar Ludvig Holberg): Hovaardye in armoede. 1764b v
059040 - François Lentfrinck: Lucius Valerius Potitus. 1775
059050 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Thomas Corneille): Ariadne. 1693
059060 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Thomas Corneille): Ariadne. 1731
059070 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Ariadne. 1737
059080 - [Katharina Lescailje] (naar het Frans van Antoinette Ligier de la Garde, Mme. Deshoulières): Genserik. 1685
059090 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Antoinette Ligier de la Garde, Mme. Deshoulières): Genserik. 1731
059100 - Katharina Lescailje: Genserik. 1737
059110 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoord van Antoninus. 1731 ca.
059120 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira. 1688
059130 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira. 1731
059140 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira. 1737
059150 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira. 1744a v
059160 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean François Juvénon la Tuilerie): Herkules en Dianira. 1744b v
059170 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1684
059180 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1685a v
059190 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1685b v
059200 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1730a v
059210 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1730b v
059220 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1731
059230 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1737
059240 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1757a v
059250 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1757b v
059260 - Katharina Lescailje (naar het Frans van François Tristan l’Hermite): Herodes en Mariamne. 1791
059270 - Katharina Lescailje (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Kassandra. 1731
059280 - Katharina Lescailje (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Kassandra. 1737
059290 - Katharina Lescailje (naar het Frans van P. d’Assezan [= Claude Boyer]): Kassandra. 1753
059300 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Nicomedes. 1692
059310 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Nicomédes. 1731
059320 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Nicomedes. 1734
059330 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Pierre Corneille): Nicomedes. 1737
059340 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean Rotrou): Wenseslaus koning van Poolen. 1686
059350 - Katharina Lescailje: Wenseslaus, Koning van Poolen. 1715a v
059360 - Katharina Lescailje: Wenseslaus, Koning van Poolen. 1715b v
059370 - Katharina Lescailje (naar het Frans van Jean Rotrou): Wenceslaüs, Koning van Poolen. 1731
059380 - Katharina Lescailje: Wenceslaus, Koning van Poolen. 1737
059390 - Roeland van Leuve: Cezar’s dood. 1723
059400 - Roeland van Leuve: Cezar’s dood. 1730
059410 - Roeland van Leuve: Cezar’s dood. 1775
059420 - Roeland van Leuve: Eudochia, keyzerinne te Konstantinopelen. 1723
059430 - Roeland van Leuve: Eudochia, keyzerinne te Konstantinopelen. 1730
059440 - Roeland van Leuve: Gestrafte boosheyd. 1723
059450 - Roeland van Leuve: Gestrafte boosheid. 1730
059460 - Roeland van Leuve: L. Brutus Junius, vaderlijke gestrengheidt of vrijheid waardiger als bloed. 1725
059470 - [Roeland van Leuve en Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De doodt van Julius Cezar. 1728
059480 - [Roeland van Leuve en Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg)] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De doodt van Julius Cezar. 1736
059490 - Leyten: Martelie van den heiligen Laurentius. 1740 ca.
059500 - Jacobus Libenus S.J.: Alexius. 1635 ca.
059510 - Jacobus Libenus S.J.: Joseph. 1634
059520 - Jacobus Libenus S.J.: Joseph Agnitus. 1639
059530 - Jacobus Libenus S.J.: Joseph Patri redditus. 1656
059540 - Jacobus Libenus S.J.: Joseph venditus. 1639
059550 - Jacobus Libenus S.J.: Umfredus. 1624 ca.
059560 - Jan Gerrit Liepoldes: Philipyn gewaande baron, of de gierige vrek, door list bedroogen. 1735
059570 - Jan Gerrit Liepoldes: De schoenlapper kapiteyn, of Krispyns koddige schakinge. 1735
059580 - Petrus Ligneus (Van den Houte): Dido, ex quatuor prioribus (potissimum primo et quarto) libris Eneidos Virgilii desumpta et Lovanii olim publice exhibita. 1559
059590 - [Cornelis Jacob van der Lijn] (naar het Frans van P. de Cérou): De minnaar poëet en knecht. 1760
059600 - [Cornelis Jacob van der Lijn] (naar het Frans van P. Cérou): De minnaar poeet en knecht. 1774
059610 - Cornelis Jacob van der Lijn (naar het Frans / Engels van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevondene dochter en edelmoedige minnaar. 1761
059620 - [Cornelis Jacob van der Lijn] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevondene dochter en edelmoedige minnaar. 1774
059630 - [Cornelis Jacob van der Lijn] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevondene dochter en edelmoedige minnaar. 1775
059640 - [David Lingelbach]: Appollonius, koningh van Tyrus. 1662
059650 - David Lingelbach: Het boeren huwelyk sluiten. 1774
059660 - David Lingelbach: Cleomenes. 1687
059670 - David Lingelbach: Cleomenes. 1729a v
059680 - David Lingelbach: Cleomenes. 1729b v
059690 - David Lingelbach: De dood van Maria Stuart. 1695
059700 - [David Lingelbach]: De liefde van Amintas en Amarillis. 1686
059710 - [David Lingelbach]: Amarillis. 1713 ca.
059720 - David Lingelbach (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De liefde van Diana en Endimion. 1669a v
059730 - [David Lingelbach] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De liefde van Diana en Endimion. 1669b v
059740 - David Lingelbach (naar het Frans van Gabriel Gilbert): De liefde van Diana en Endimion. Rreurspel [sic]. 1681
059750 - David Lingelbach: Sardanapalus. 1699
059760 - David Lingelbach: Sardanapalus. 1737
059770 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1664a v
059780 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1664b v
059790 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1679
059800 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1684
059810 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaer. 1708
059820 - David Lingelbach (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1729a v
059830 - [David Lingelbach] (naar het Frans van Philippe Quinault): De spookende minnaar. 1729b v
059840 - David Lingelbach (NVA): De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1680
059850 - [David Lingelbach (NVA)]: De bekeerde alchimist, of bedroogen bedrieger. 1714
059860 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd. 1687
059870 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd. 1690a v
059880 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd. 1690b v
059890 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd. 1734a v
059900 - David Lingelbach (naar Jelis Nooseman): De ontdekte schyndeugd. 1734b v
059910 - Pieter Linthorst: Deugd en ondeugd, of de gevaarlyke gevolgen van de dweepzucht. 1801
059920 - Pieter Linthorst: De majoor Breekyzer op het vredefeest te Nederoord. 1802
059930 - Pieter Linthorst: De patriotten van 1797. 1801
059940 - Livinus Brecht: Euripus. 1549
059941 - Livinus Brecht: Euripus. 1568
059950 - W.C. Lochman: Wanhoop en redding. 1803
059960 - J. Loenderdon [= Gerrit Paape]: De emigrant te Hoboken, eerste vertoog; behelzende Kees en Klaartje, of de vrouw is de baas. 1788
059970 - J. Loenderdon [= Gerrit Paape]: De emigrant te Hoboken. Tweede vertoog; behelzende de onverwachte wederkomst van Loenderdon. Waarin de schrijver zig zelve bedoeld. 1789
059980 - J. Loenderdon [= Gerrit Paape]: De emigrant te Hoboken. Derde vertoog, behelzende: Harlekijn, burgemeester te Uberhuzen. 1789
059990 - [Herman van Loghem] (naar het Frans van Jean François Regnard): Krispyn, testateur en gelegateerde, of de erfgenaam door list. 1725a v
060000 - Herman van Loghem (naar het Frans van Jean François Regnard): Krispyn, testateur en gelegateerde, of de erfgenaam door list. 1725b v
060010 - [Herman van Loghem] (naar het Frans van Pierre Corneille): Surena, veldheer der Parthen. 1738
060020 - G. Lombardi (naar het Frans van Onbekend): Adelaïde en Alemaro. 1797
060030 - C. Lonius: De bedroogen woekeraar, of de smous in het hoerhuys. 1760 ca.
060040 - G. Lookefier: Maasland: spel van sinne in Schiedam 1603. 1603
060050 - G. Lookefier: Maasland: spel van sinne in Vlaardingen 1616. 1617
060060 - Gerard van Loon: Plautianus. 1711
060070 - Gerard van Loon: Plautianus. 1760 ca.
060080 - Adriaan Loosjes Pz.: Bijna. 1791
060090 - Adriaan Loosjes Pz.: C.F. Gellert. 1786
060100 - Adriaan Loosjes Pz.: Capellen tot den Poll. 1785
060110 - Adriaan Loosjes Pz.: Charlotte van Bourbon. 1792
060120 - Adriaan Loosjes Pz.: Cuenna. 1791
060130 - [Adriaan Loosjes Pz.]: Dirk de bekker. 1799
060140 - Adriaan Loosjes Pz. (naar het Duits ? van Onbekend): Eleonora Hamilton. 1790
060150 - Adriaan Loosjes Pz.: Emilia van Nassau. 1786
060160 - Adriaan Loosjes Pz.: Frank van Borselen en Jacoba van Beijeren. 1790
060170 - Adriaan Loosjes Pz.: Frank van Borselen en Jacoba van Beijeren. 1791
060180 - Adriaan Loosjes Pz.: De gebroeders Naerebout. 1792
060190 - Adriaan Loosjes Pz.: Gevaarts en Gyzelaar. 1786
060200 - Adriaan Loosjes Pz.: De gouden medaille. 1793
060210 - Adriaan Loosjes Pz.: De graaf van Egmond gevangen. 1792
060220 - [Adriaan Loosjes Pz.]: De helleveeg. 1790
060230 - Adriaan Loosjes Pz.: De Hollanders op het einde der 18e eeuw. 1791
060240 - Adriaan Loosjes Pz.: Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. 1794
060250 - Adriaan Loosjes Pz.: De hulk of de hervinding. 1793
060260 - Adriaan Loosjes Pz.: Louise de Coligny. 1803
060270 - Adriaan Loosjes Pz.: Menzikof 1785
060280 - Adriaan Loosjes Pz.: De sentimenteele. 1785
060290 - Adriaan Loosjes Pz.: De slag bij Nieuwpoort 1786
060300 - Adriaan Loosjes Pz.: Stezimbrotus, of de gestrafte ongehoorzaamheid. 1785-96
060310 - Adriaan Loosjes Pz.: Het verlooren schaap. 1785-96
060320 - [Adriaan Loosjes Pz.]: Vlucht van Huig de Groot. 1785
060330 - Adriaan Loosjes Pz.: De vrijburger. 1786
060340 - Adriaan Loosjes Pz.: De vroome. 1792a o
060350 - Adriaan Loosjes Pz.: De vroome. 1792b o
060360 - Adriaan Loosjes Pz.: Wat Tyler. 1793
060370 - Adriaan Loosjes Pz.: De watergeuzen. 1785-96
060380 - Adriaan Loosjes Pz.: De watergeuzen. 1790
060390 - Adriaan Loosjes Pz.: De watergeuzen. 1796
060400 - Adriaan Loosjes Pz.: De zwaarhoofd. 1790a o
060410 - Adriaan Loosjes Pz.: De zwaarhoofd. 1790b o
060420 - Cornelis Loots: Aanspraak van den acteur Ward Bingley, aan het Amsteldamsch Publiek, uit naam der acteurs en actrices des Schouwburgs; by het sluiten van het tooneel, den yden Mei, 1796. 1796
060430 - Cornelis Loots: Aanspraak van den acteur Ward Bingley, aan het Amsteldamsch Publiek, uit naam der acteurs en actrices des Schouwburgs; by het sluiten van het tooneel, den 5den Mei, 1798. 1798
060440 - Cornelis Loots (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Armoede en grootheid. 1795
060450 - Cornelis Loots (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Armoede en grootheid. 1796
060460 - [Cornelis Loots] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Armoede en grootheid. 1797
060470 - Cornelis Loots (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): Armoede en grootheid. 1799
060480 - Cornelis Loots (naar het Engels van William Richardson): De Indianen. 1799
060490 - Cornelis Loots (naar het Duits van Heimbert Paul Hinze): De lykroof. 1798
060500 - Cornelis Loots (naar het Duits van Gottlieb Stephan (Stephanie) de Jonge): Het roode kapje. 1796
060510 - Cornelis Loots: De vrede op ’t vasteland. 1801
060520 - Joannes Chrysostomus Loots: Gloriosus B. Matris Theresae de subacto mundo triumphus. 1639
060530 - Joannes Chrysostomus Loots: Pompeius Magnus. 1635
060540 - J. Lorentz (naar het Frans van d’Aubigny): De Kruiwagens of onzigtbare trap. 1803 ca.
060550 - Cornelis Lorié: Sint Nicolaas, of het gestrafte bijgeloof. 1785
060560 - Cornelis Lorié: Sint Nicolaas, of het gestrafte bijgeloof. 1786
060570 - Cornelis Lorié (naar het Frans van A.L.H. Poinsinet): Tom Jones. 1785
060580 - H.W. Lozeman: Garther, of het verwarde huishouden. 1790 ca.
060590 - Henrick Lubaeus Jr.: Mahomet en Irena, of liefd’ in wreetheydt. 1657
060600 - J.C. Ludeman (= Franciscus Lievens Kersteman): Koning Chosmadroes; de afschaffing der koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig. 1790 ca.
060610 - Evert Luydens: Hartog van Savoyen in prosa uyt ’t Engels nooyt gedrukt 1670 ca.
060620 - Evert Luydens: List zonder voordeel. 1660
060630 - Evert Luydens: Klucht van de list sonder voordeel. 1670 ca.
060640 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Abimelech. 1628
060650 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Amnon. 1617
060660 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Amnon. 1628
060670 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Anastasius sive perfidia fulminata. 1620 ca.
060680 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Bustum Sodomae. 1615
060690 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Bustum Sodomae. 1628
060700 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Carcer Babylonius. 1610
060710 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Carcer Babylonius. 1613
060720 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Dives Epulo. 1613
060730 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Iephthe. 1608
060740 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Iephthe. 1613
060750 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Iephthe. 1628
060760 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Sampson. 1628
060770 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Sampson. 1635
060780 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Saul. 1621
060790 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Saul. 1628
060800 - Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca: Sedecias. 1628
060810 - Steven Theunisz. van der Lust: Herstelde hongers-dwangh, of Haerlems langh en strenghe belegeringhe, ende overgaen der selver stadt, door het scherpe swaerdt der ellenden. 1660
060820 - Steven Theunisz. van der Lust: Herstelde hongers-dwangh, of Haerlems lang en strenge beleegeringe, ende het overgaen der selver stadt, door het scherpe zwaard der ellenden. 1706
060830 - Steven Theunisz. van der Lust: Kindermoordt, van Herodus, begaen aende Betleemsche Zuygelingen. 1644
060840 - Steven Theunisz. van der Lust: Kinder-moort van Herodes, begaen aen de Bethlehemsche Suygelinghen; speels-wijs vertoont op Allerkinderen-dagh [...] by de Reden-camer van Liefd’ Boven Al, binnen Haerlem. 1645
060850 - Steven Theunisz. van der Lust: Kinder-moort van Herodes, begaen aen de Bethlehemsche suyghelinghen; speels-wijs vertoont [...] by de reden-kamer van Lied’ [sic!] Boven Al. 1662
060860 - Steven Theunisz. van der Lust: Kinder-moort van Herodes, begaen aen de Bethlehemsche suyghelinghen; speels-wijs vertoont [...] by de reden-kamer van Lied’ [sic!] Boven Al. 1705
060870 - Steven Theunisz. van der Lust: Kindermoord van Herodus, begaan aende Bethlehemsche zuigelingen. 1705
060880 - Steven Theunisz. van der Lust: Ongheblanckette Maria Stuart, coninginne van Schotlandt, en ghewaende coninghin van Engelandt; gedoemt ende gestraft. 1652
060890 - Steven Theunisz. van der Lust: Petrus tryumph-spel. Gespeelt by de hondert ende twee-en-dertich jarighe reden-kamer, onder ’t woord Liefd’ Boven Al. 1635
060900 - Jacob Lutkeman (naar het Duits van Johann Elias Schlegel): Canut. 1785a v
060910 - Jacob Lutkeman (naar het Duits van Johann Elias Schlegel): Canut. 1785b v
060920 - Jacob Lutkeman (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): Codrus, of de grondlegging van het Atheensch gemeenebest. 1785a v
060930 - Jacob Lutkeman (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): Codrus, of de grondlegging van het Atheensch gemeenebest. 1785b v
060940 - Jacob Lutkeman (naar het Frans van Jean François Marmontel): De Heracliden. 1756a v
060950 - Jacob Lutkeman (naar het Frans van Jean François Marmontel): De Heracliden. 1756b v
060960 - [Jacob Lutkeman] (naar het Duits van Johann Christian Brandes): Het verkeerd vertrouwen. 1780
060970 - [Jacob Lutkeman] (naar het Deens van Ludvig Holberg): De wispelturige. 1766
060980 - [Jacob Lutkeman] (naar het Duits van Johann Friedrich Krauseneck): Zama. 1777
060990 - Jacob Lutkeman (naar het Duits van Johann Friedrich Krauseneck): Zama. 1779
061010 - Rudolf Lydius: Princelyke slaaf 1684
061020 - [Rudolf Lydius]: Princelyke slaaf 1707
061030 - Lynceus: De bedrogen landsdief. 1750
061040 - [Philip Fredrik Lynslager / Pieter Johannes Uylenbroek] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De korte dwaling. 1791
061050 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart [of: Marie Justine Benoîte Favart - du Ronceray en J.B. Lourdet de Santerre]): Annette en Lubyn. 1780
061060 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart [of: Marie Justine Benoîte Favart - du Ronceray en J.B. Lourdet de Santerre]): Annette en Lubyn. 1781
061070 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart [of: Marie Justine Benoîte Favart - du Ronceray en J.B. Lourdet de Santerre]): Annette en Lubyn. 1790
061080 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard Desforges): Het dorpfeest. 1788
061090 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Roosje en Colas. 1783
061100 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De soldaat door dwang. 1782
061110 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De soldaat door dwang. 1779
061120 - [Philip Fredrik Lynslager] (naar het Engels / Frans van Joseph Addison / Philippe Néricault Destouches): Het trommelend huisspook, of de echtgenoot waarzegger. 1776
061130 - [Philip Fredrik Lynslager] (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje. 1778
061140 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje. 1783a v
061150 - Philip Fredrik Lynslager (naar Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje. 1783b v
061160 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jaagers en het melkmeisje. 1794
061170 - [Philip Fredrik Lynslager]: De vlugt van Eneas, of de dood van Dido. 1785
061180 - Philip Fredrik Lynslager: De vlugt van Eneas, of de dood van Dido. 1788 ca.
061190 - Philip Fredrik Lynslager: De vlugt van Eneas, of de dood van Dido. 1792
061200 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Zoé. 1785
061210 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): Zoé. 1798
061220 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Onbekend): De zyden schoenen, of de hoogduitsche schoenmaakster. 1779
061230 - Philip Fredrik Lynslager (naar het Frans van Onbekend): De zyden schoenen, of de hoogduitsche schoenmaakster. 1792
061240 - Philip Fredrik Lynslager: De zyden schoenen of de Hoogduitsche schoenmaakster. 1793
061250 - M.*** (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Merope. 1776
061260 - M.C.P.: De onschuldige Susanna, of de verdrukte doch zegenpraalende kuisheidt. 1770 ca.
061270 - M.D.B. (naar het Nederlands van Van Schon Swaartz): Histoire secrète et anecdotique de l’insurrection Belgique, ou Vander-Noot. 1790
061280 - M.M. (naar het Latijn van Georgius Macropedius): Aluta. 1566 ca.
061300 - M.S.D.: De rampsalige min, treurspel voor Kupido. 1661a v
061310 - M.S.D.: De rampsalige min, treurspel voor Kupido. 1661b v
061320 - [M.S.N.]: De rampsalige min. Treurspel voor Kupido. 1661a v
061330 - M.S.N.: De rampsalige min, treurspel voor Kupido. 1661b v
061340 - [M.S.N.]: De rampsalige min, treurspel voor Cupido. 1661c v
061350 - [M.S.N.]: Rampsalige min. Treurspel voor Kupido, het tweede deel. 1661a v
061360 - [M.S.N.]: Rampsalige min, treurspel voor Kupido. Het tweede deel. 1661b v
061370 - M.V.: De weldenkende en vrij-sprekende rentenier. 1779
061380 - Abraham Maas (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd. 1778
061390 - [Abraham Maas] (naar het Duits van Th.G. von Hippel): De man naar de klok. 1792
061400 - Abraham Maas (naar het Deens van Ludvig Holberg): De maskerade. 1777
061410 - [Abraham Maas]: De opening van Apolloos tempel. 1773
061420 - Abraham Maas (naar het Frans van Nic. Bricaire de La Dixmerie): Saint-Far en Sophia, of de onverwachte wedervinding. 1799
061430 - [Abraham Maas]: Tot middennacht, of list tegen list. 1791
061440 - [Abraham Maas] (naar het Duits van Johann Friedrich von Cronegk): De wantrouwige. 1794
061450 - Govert van Maater (naar het Frans van Marie Anne Barbier): Arria en Petus. 1719
061470 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720e v
061480 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720f v
061481 - [Govert van Maater]: Het dolhuis der actionisten. 1720g v
061490 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720a v
061500 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720b v
061510 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720c v
061520 - Govert van Maater: Het dolhuis der actionisten. 1720d v
061530 - [Govert van Maater] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Don Jan, of de gestrafte vrygeest. 1719
061540 - [Govert van Maater]: Filida. 1720
061550 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Adamus fabula Christianae pietatis. 1552a v
061560 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Adamus. 1552b v
061570 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1535
061580 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1539a v
061590 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1539b v
061600 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1543
061610 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1544
061620 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1552
061630 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1553
061640 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1558
061650 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca. 1538a d
061660 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca. 1538b d
061670 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca 1540
061680 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca. 1543
061690 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca. 1545
061700 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Andrisca. 1553
061701 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): 1541
061710 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus evangelicus, seu evangelica de filio prodigo parabola. 1537
061720 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus. 1540a d
061730 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus. 1540b d
061740 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus evangelicus, seu evangelica de filio prodigo parabola. 1541
061750 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus. 1552
061760 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Asotus. 1554
061770 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus. 1540a d
061780 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus. 1540b d
061790 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus. 1540c d
061800 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus. 1541
061810 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Bassarus. 1553
061820 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1539a d
061830 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1539b d
061840 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1540
061850 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1541
061860 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1549
061870 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hecastus. 1552
061880 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Hypomone, seu patientia. 1554
061900 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Jesus scholasticus. 1556
061910 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Josephus. 1544
061920 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Josephus. 1553
061930 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus. 1574
061940 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1541a d
061950 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1541b d
061960 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1542
061970 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1545
061980 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1550
061990 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1552
062000 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1557
062010 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1574
062020 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Lazarus mendicus. 1589
062030 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus. 1536
062040 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus. 1540
062050 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus. 1541a v
062060 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus. 1541b v
062070 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Petriscus. 1553
062080 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1535
062081 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1537 ca.
062081 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Aluta. 1537 ca.
062090 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1539a
062100 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1539b
062110 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1544
062120 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1552
062130 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1553
062140 - Georgius Macropedius (Joris van Lancvelt): Rebelles. 1558
062150 - Adr. van Maerlen: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1796
062160 - Lazare Maes: Geboorte Christi. 1770
062170 - Pieter F. Maes: Waere afbeeldinge van stantvastige liefde in Alciades koning van Spagnien en in Celida. 1782
062180 - Pieter F. Maes: Ziet Agnes veynst haer zot, mits men haer niet laet trouwen / Met dien die zij bemint, men dwingt haer tot den ouwen; / Dog door haer dwaezen schyn en ’t Hoverniers geweld / Den Gryzen moet aen zy’, Leander houdt het veld. 1782
062190 - Carolus Malapertius S.J.: Sedecias. 1615
062200 - Carolus Malapertius S.J.: Sedecias. 1616
062201 - Carolus Malapertius S.J.: Sedecias. 1620
062210 - Carolus Malapertius S.J.: Sedecias. 1634a d
062220 - Carolus Malapertius S.J.: Sedecias. 1634b d
062230 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Elektra. 1714
062240 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Elektra. 1732
062250 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon): Elektra. 1751
062260 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): Krispyn kapitein. 1706
062270 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): De juffer kapitein. 1707
062280 - Philip Malfait de Jonge (naar het Frans / Spaans van Antoine Jacob Montfleury / Diego & José de Figueroa): Krispyn kapitein. 1741
062290 - [Philip Malfait de Jonge / N.L.] (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Manlius Capitolinus. 1711a v
062300 - Philip Malfait de Jonge / N.L. (naar het Frans van Antoine la Fosse, sieur d’Aubigny): Manlius Capitolinus 1711b v
062310 - Karel van Mander: David. 1609 ca.
062320 - Gerrit Manheer: Henriëtte, of de twee brieven. 1787
062330 - Gerrit Manheer: Jansje, of de onverwachte terugkomst. 1782
062340 - Gerrit Manheer: Jansje, of de onverwachte terugkomst. 1793
062350 - Gerrit Manheer: De spelonk van Strozzi, of de ondeugd door zichzelve gestraft. 1800
062360 - Johannes Frederiekus Mansvelt : Klucht van de dolle vryagie. 1670
062370 - [Rudolph Marcus] (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre): Farnabazes, of de edelmoedige gunsteling. 1744
062380 - Rudolph Marcus (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Jugurtha. 1759
062390 - Jan de Marre: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg. 1738a v
062400 - [Jan de Marre]: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg. 1738b v
062410 - [Jan de Marre]: Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg. 1738c v
062420 - [Jan de Marre] (naar het Frans van Philippe Quinault): Het feest der liefde. 1741
062430 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1736
062440 - Jan de Marre: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1741
062450 - Jan de Marre: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1761a v
062460 - Jan de Marre: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1761b v
062470 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1761c v
062480 - [Jan de Marre]: Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. 1786
062490 - [Jan de Marre]: Marcus Curtius. 1734
062500 - Jan de Marre: Marcus Curtius, of de liefde voor ’t vaderland. 1758a v
062510 - Jan de Marre: Marcus Curtius, of de liefde voor ’t vaderland. 1758b v
062520 - Vincent Mathijsz: Welcomsspel ter camer van Vlissingen. 1642
062530 - J. Mattelaer, Kruisbroeders van Kortrijk: Prudentia generosa, zegepraelende over den heydenschen Maradanus. 1715
062540 - J. Mattelaer, Kruisbroeders van Kortrijk: Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120. 1663
062550 - [Jan Jacob Mauricius]: Het campement. 1742
062560 - [Jan Jacob Mauricius]: Europa verkwikt op ’t gezicht der vrede. 1712
062570 - Jan Jacob Mauricius: Europa verkwikt op ’t gezicht der vrede. 1735
062580 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studenten leeven. 1717
062590 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studentenleeven. 1735a v
062600 - Jan Jacob Mauricius: Het Leidsche studentenleeven. 1735b v
062610 - [Jan Jacob Mauricius]: Het Leidsche studentenleeven. 1735c v
062630 - [Jan Jacob Mauricius]: Merval, of de menschenvriend. 1794
062631 - Jan Jacob Mauricius: Navolging uit Euripides. 1753
062640 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Italiaans / Duits van Jacopo Angiolo Nelli): Pimpinon. 1745
062650 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De promotie van den ingebeelden zieken. 1742a v
062660 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelinq Molière): De promotie van den ingebeelden zieken. 1742b v
062670 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De promotie van den ingebeelden zieken. 1797
062680 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte. 1712
062690 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte. 1735a v
062700 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte. 1735b v
062710 - Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte. 1735c v
062720 - [Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange): Sesostris, koning van Egipte. 1786
062730 - Jan Jacob Mauricius: [Zesde toneel van het] Voorspel tot opening van den Hollanschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den Hoogedel. Raad, met de dankzegging na het spel, [...] 1753
062740 - Jan Jacob Mauricius: Voorspel, tot opening van den Hollandschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den hoogedelen en hoogwyzen Raad, met de dankzegging na het spel. 1740a o
062750 - Jan Jacob Mauricius: Voorspel, tot opening van den Hollandschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den hoogedelen en hoogwyzen Raad, met de dankzegging na het spel. 1740b o
062760 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754. 1753
062770 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754. 1754a v
062780 - Jan Jacob Mauricius: De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754. 1754b v
062790 - [Joan. van Meeckeren] (naar het Engels van Onbekend): De bedroge mening. 1715 ca.
062800 - Joan. van Meeckeren (naar het Spaans van Miguel de Cervantes Saavedra): De doorlugtige dienstboden. 1714
062810 - [Joan. van Meeckeren] (naar het Frans van Lambert Lambert): De tovery zonder tovery. 1696
062820 - Herm. Meerkamp: Coridon en Silvia, of de getrouwe harder en harderin. 1738
062830 - Herm. Meerkamp: De drie comptoirknegts. 1736
062840 - Joh. Meerman (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): ’t Huwelyk tegen wil en dank 1764
062850 - A.B. van Meerten - Schilperoort [?]: De tweelingbroeders. 1803 ca.
062860 - [Menkema Sr .] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre. 1777
062870 - J. Menkema Jr. (naar het Frans van François-Antoine Quétant): De hoefsmit. 1784
062880 - J. Merckaert: De verryssenisse van onsen Saligmaeker Jesus Christus. 1750 ca.
062890 - [Pr. Merkman den Jonge]: Brutus en zijner zoonen treurspel. 1725
062900 - Joos de Mettere: Bekeeringe ende Martelie van den heyligen Dionisius Areopagita 1731 ca.
062910 - Joos de Mettere: Bekering van Maria-Magdalena. 1733 ca.
062920 - Joos de Mettere: Martelie van de H. Vincentius. 1731 ca.
062930 - Dirk Metz: Cecilia. 1697
062940 - Dirk Metz: Dimpna. 1699
062950 - Dirk Metz: Maria Magdelena en Martha. 1702
062960 - Dirk Metz: Rampsalige staat des mensch. 1697
062970 - Dirk Metz: Theodora martelaeresse. 1694
062980 - J.B. de Meulemeester: Komt al naer Caster toe die wilt ons Klucht aenschouwen. 1781
062990 - [J. van der Meulen]: De verovering der koninghlycke stadt Buda. 1687
063000 - Peter Meulewels: Timon Misanthropos. 1636
063010 - H. van Meurs (naar het Frans van Ch. Collé): Henry Quatre, of de jagt-party van Hendrik den Vierden. 1790 ca.
063020 - H. van Meurs (naar het Frans van Ch. Collé): Henry Quatre, of Henrick de Vierde op de jagt. 1784
063030 - Cornelis Meyer (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte): Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro. 1720 ca.
063050 - Cornelis Meyer: De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute, hertog van Bourgognien, rechtveirdig gepleegt aan synen gouverneur van Zeelandt. 1716 ca.
063060 - [Cornelis Meyer]: Den gheveynsden blindeman. 1716 ca.
063070 - [Cornelis Meyer] (naar het Frans van Antoine Jacob Montfleury): Den ghewillighen hoorendraegher, ofte schole der jalousy. 1716 ca.
063080 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen. 1717
063090 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...] 1718 ca.
063100 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Karel den VIen. Roomsch Keyser, ofte nederlaegh van Achmet den III. Turckschen sultan, door den onverwinnelycken heldt Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten der christenen, 1720
063110 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...] 1738
063110 - Cornelis Meyer: Zegenprael van Carel den VI. keyzer van ’t christen ryk, of: Nederlaeg van Achmet den III., Turschen sultan, door den onverwinnelyken held prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten der christenen. 1730 ca.
063120 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Carel den VI. keyser van ’t Christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...] 1740 ca.
063130 - Cornelis Meyer: Zegen-prael van Carel den VI. keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III. Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...] 1752
063140 - Cornelis Meyer: Zegenprael van Carel VI., keyser van Oostenryk, ofte Nederlaege van Achmet den III., Turkschen sultan. 1780 ca.
063150 - [Cornelis Meyer] (naar het Frans van Bellay): ’t Zegen-praelende geloof, afgebeelt in Thomas Morus. 1717 ca.
063151 - [Cornelis Meyer] (naar het Frans van Bellay): ’t Zegen-praelende geloof, afgebeelt in Thomas Morus. 1716 ca.
063160 - Cornelis Meyer (naar het Frans van Bellay): ’t Zegen-praelende geloof, afgebeelt in Thomas Morus. 1718 ca.
063161 - Cornelis Meyer: Het zegen-praelende geloof, afgebeelt in Thomas Morus. 1787
063170 - [Jan Meyer]: De Amsteldamsche speelpop. 1748
063180 - [Jan Meyer]: De bedrogen schoolvos, of gelukkige Drie-konings-dag. 1747
063190 - [Jan Meyer]: Gelukkige schaaking, of driedubbele wedervinding. 1746
063200 - [Jan Meyer]: De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal. 1748
063210 - [Jan Meyer]: Ibrahim en Isabella. 1746
063220 - [Jan Meyer]: De nieuwmodische kermis, of vryheids marktdag. 1748
063230 - Jan Meyer: De triompheerende vryheid en godsdienst, of zegepraal der Batavieren, over de heuchelyke geboorte van Z.D.H. den grave van Buren, prinse van Oranje en Nassau, enz. 1748
063240 - [Jan Meyer (Nosce te ipsum)]: Arlequin ambassadeur naar het onderaardsche ryk. 1743
063250 - [Jan Meyer (Nosce te ipsum)]: Arlequin, ambassadeur by den koning van het onderaardsche ryk I. 1743
063260 - [Jan Meyer (Nosce te ipsum)]: Arlequin, ambassadeur by den koning van het onderaardsche ryk II, uit het maleyts vertaalt. 1743
063270 - Jan Meyer: Vrolyke byeenkomst, of verhandeling tusschen [...] ter gelegentheid van de verheffing van de Prinse van Oranje en Nassau. 1747
063280 - Jan Meyer: Het twede deel of vervolg der Vrolyke byeenkomst, of verhandeling, tusschen [...] ter gelegentheid van de verheffing van de Prinse van Oranje en Nassau. 1747
063290 - Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Emanuel Schikaneder): De toverfluit. 1799a v
063300 - Jan Coenraad Meyer: De toverfluit. 1799b v
063310 - Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Emanuel Schikaneder): De toverfluit. 1802
063320 - Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Frikke): De verlooving, of hoe deedt de oom in de comedie? 1799
063330 - Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Frikke): De verlooving, of hoe deedt de oom in de comedie? 1800
063340 - Jan Coenraad Meyer: ’t Zal laat worden. 1801
063350 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Ghulde vlies. 1667a v
063360 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Ghulde vlies. 1667b v
063370 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Ghulde vlies. 1668a v
063380 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Ghulde vlies. 1668b v
063390 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Gulde vlies. 1679
063400 - Lodewijk Meijer (naar het Frans van Pierre Corneille): Gulde vlies. 1684
063410 - [Lodewijk Meijer] (naar het Frans van Pierre Corneille): De looghenaar. 1658
063420 - [Lodewijk Meijer] (naar het Frans van Pierre Corneille): De looghenaar. 1667
063430 - [Lodewijk Meijer] (naar het Frans van Pierre Corneille): De loogenaar. 1699
063440 - [Lodewijk Meijer] (naar het Frans van Pierre Corneille): De loogenaar. 1721
063450 - Lodewijk Meijer: Mathilde oft verloofde kooningsbruidt. 1652 ca.
063460 - Lodewijk Meijer: Verloofde koninksbruid. 1668 ca.
063470 - Lodewijk Meijer: Verloofde koninksbruidt. 1668a o
063480 - Lodewijk Meijer: Verloofde koninksbruidt. 1668b o
063490 - Anoniem (naar Lodewijk Meijer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewyk Meijer c.s. (NVA)): Närrische Wette. 1699 ca.
063500 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus. 1669
063510 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1677 ca.
063520 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1678
063530 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, óf de gewaande Tibérinus. 1678 ca.
063540 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, of de gewaande Tiberinus. 1714
063550 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734a v
063560 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar Philippe Quinault): Agrippa of de gewaande Tiberinus. 1734b v
063570 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1714
063580 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres): De Amsterdamsche dragonnade. 1715
063590 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678a o
063600 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1678b o
063610 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1678c o
063620 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1715
063630 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1723a v
063631 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): Andromache. 1723b v
063640 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744a v
063650 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromaché. 1744b v
063660 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744c v
063670 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744d v
063680 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Andromache. 1744e v
063690 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: Voorspel. Mét muzyk, én danssen. Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg, Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige volgende dagen. 1689
063700 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): De Dichtkunst én de Schouwburg; voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in January 1689. vertoond, voor de Ed Gr. Achtb. Heeren Burgermeesteren, én voor de Keurvórst én Keurvórstinne van Brandenburg. 1719
063710 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680a o
063720 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1680b o
063730 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dókter tégens dank. 1680c o
063740 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711a v
063750 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): Fielebout, of de dokter tegen dank. 1711b v
063760 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, óf de dokter tegens dank. 1712
063770 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1716
063780 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752a v
063790 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dókter tégens dank. 1752b v
063800 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Fielebout, of de dokter tegens dank. 1789
063810 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1689
063820 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702a v
063830 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1702b v
063840 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704a o
063850 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1704b o
063860 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): De gelukte list, óf bedrooge mof. 1744
063870 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelijk van Orondates en Statira. 1670
063880 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678b v
063890 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715a v
063900 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1715b v
063910 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736a v
063920 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: Het huwelyk van Orondates en Statira. 1736b v
063930 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van Gabriel Gilbert): Het huwelyk van Orondates en Statira. 1678a v
063940 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1671
063950 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1679
063960 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681a v
063970 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraardt. 1681b v
063980 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, óf gierige Geeraard. Vermeerderd met een voor en naspel. 1713
063990 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1727
064000 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750a v
064010 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): De malle wedding, of gierige Geeraard. 1750b v
064020 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): De schaakingen. 1763
064030 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1670
064040 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677a v
064050 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677b v
064060 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1677c d
064070 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1678
064080 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1684
064090 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1697
064100 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spoockend weeuwtje. 1705
064110 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1706
064120 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1713
064130 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715a o
064140 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1715b o
064150 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Frans / Spaans van Alain le Métel d’Ouville / P. Calderón de la Barca): Het spookend weeuwtje. 1720
064160 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679a v
064170 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679b v
064180 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679c v
064190 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat, in het eiland van Vrije Keur. 1679d v
064200 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1679e d
064210 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680a v
064220 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur. 1680b v
064230 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705a v
064240 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vryekeur. 1705b v
064250 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1706
064260 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1728
064270 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)] (naar het Italiaans van Francesco Sbarra): Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrye Keur. 1738
064280 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: Voor- en naspel, gemaakt en vertoond te worden by De malle wedding of Gierige Geeraard, blijspel, op den 28 van Lentemaand, 1679. 1679
064290 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: Voor- én naaspél, gemaakt om vertoond te worden by Gierige Geeraard. Op den 28en van Maert, 1679. 1713
064300 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: De vrijer in de kist. 1678a v
064310 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1678b v
064320 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1704
064330 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739a v
064340 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA)]: De vryer in de kist. 1739b v
064350 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA): De vryer in de kist. 1739c v
064360 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678a v
064370 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1678b v
064380 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1704
064390 - Andries Pels (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1722
064400 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhébbelyke liefde. 1753
064410 - [Andries Pels (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault): De wanhebbelyke liefde. 1789
064420 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1713
064430 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De vermiste molenaar. 1714
064440 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1718
064450 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733a v
064460 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733b v
064470 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733c v
064480 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven’ weeuwtje. 1733d v
064490 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): Het onbesturven weeuwtje. 1791
064500 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683a v
064510 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1683b v
064520 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1715
064530 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia. 1722
064540 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736a v
064550 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia in Aulis. 1736b v
064560 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1736c v
064570 - [Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Ifigenia, in Aulis. 1781
064580 - Lodewijk Meijer c.s. (NVA) / Thomas Arendsz (naar het Frans van Philippe Quinault): Roeland. 1686
064590 - Egbert Meynertsz.: Amsterdam: spel van sinne in Rotterdam 1561. 1564
064600 - Everard Meyster: Het eerste deel der Goden land-spel om Amersfoort, van 't nieuwe stad-huys binnen Amsterdam. Gespeelt, en vertoont aldaer. 1655 ca.
064610 - Everard Meyster: Het eerste [en tweede] deel, der Goden Land-spel om Amersfoort, van ‘t nieuw stad-huys binnen Amsterdam [...]. Met uytleggingh verlicht en verciert, door D.v.W. 1656 ca.
064620 - Everard Meyster: Hemelsch land-spel, of Goden-kout, der Amersfoortsche landdouwen. Bevattende den buytensten opstal van 't nieuwe stad-huys. 1655
064630 - Everard Meyster: Het tweede deel van ’t hemelsch land-spel, bevattende all’ ’t binnenst’ onder van ’t nieu stad-huys binnen Amsterdam. 1655
064640 - Everard Meyster: Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt. In Dolen-bergh gedicht en verdicht. 1661
064650 - Everard Meyster: Klucht van de spits-hoedige menschen, met hooge verdiepingen en lage verstanden. 1671 ca.
064660 - [Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel)]: Thamars-ontschakingh, of, verdoolde-liefde van Amnon. Op de Sin, Waer de Liefde heftigh brant, Daer is dwaesheyt in ’t verstant. 1646
064670 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars-ontschakingh, of, De verdoolde liefde van Amnon. 1647
064680 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of, de verdoolde liefde van Amnon. 1659
064690 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1660
064700 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1670
064710 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1680
064720 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1684
064730 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1696
064740 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon 1688a v
064750 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon 1688b v
064751 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1691
064760 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1695
064770 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1698 ca.
064780 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1699
064790 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1699 ca.
064800 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1701
064810 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1707
064820 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1709
064830 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon. 1710
064840 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon. 1715
064850 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon. 1720 ca.
064860 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1723
064870 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh of de verdoolde liefde van Amnon. 1724
064880 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1733
064890 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschakingh, of de verdoolde liefde van Amnon. 1735
064900 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1740a v
064910 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1740b v
064920 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1745 ca.
064930 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking of de verdoolde liefde van Amnon. 1748
064940 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1752
064950 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1759
064960 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1760 ca.
064970 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1763 ca.
064980 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1765
064990 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1768 ca.
065000 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1774
065010 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1782
065020 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1783
065030 - Jacob Coenraeds Meyvogel (Mayvogel): Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Amnon. 1801
065040 - Michael Michaelis: Koningin Elysabeth 1. 1629
065050 - Michael Michaelis (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Sigismunda. 1645
065060 - Michael Michaelis: Spel van koningin Elysabeth. 1629
065070 - Johannes Michaelius (naar het Latijn van Marc Antoine Muretus): Julius Caesar, ofte kaiser-moorders. 1645
065080 - Jan van Mieris (naar het Italiaans van Torquato Tasso): Aminta. 1660
065090 - Abraham van Mildert (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Harcilia. 1632 ca.
065100 - Abraham van Mildert: Boertighe clucht van Sr. Groengeel. 1631
065110 - Abraham van Mildert: Boertighe clucht van Sr. Groengeel. 1633
065120 - Abraham van Mildert: Boertighe clucht: van Sr. Groen-Geel. 1643
065130 - Abraham van Mildert: Virginias treur-spel. 1618
065140 - Minderbroeders Recollecten: De goddeloose sententie des doodts van den tyran Maximus over Calliopius. 1725
065150 - Minderbroeders Recollecten: De ongheluckighe hoogmoedigheyt van Longinaldus 1727
065160 - Minderbroeders Recollecten van Megen: Den godloosen zal in zyne kwaatwilligheid vernietigt worden, verbeeld in de onzalige dood van Theodoricus, Koning van Italiën, &c. vertoont door de jongelingen der Latysche schoole van de stadt Megen, onder de bestiering der Minderbroeders Recollecten. 1739
065170 - Minderbroeders Recollecten van Megen: Misbruyck der Ryckdommen. 1723
065180 - Minderbroeders Recollecten van Megen: Zegenpralinge der Machabeen over de onmenschelyke wreetheid van den koning Antiochus. 1756
065190 - Petronella Moens: Johanna Gray. 1789
065200 - Petronella Moens: Johanna Gray. 1793
065210 - [Cornelis Gerard Moeringh]: Alexander, en Artemisia. 1734
065220 - Cornelis Gerard Moeringh: Alexander, en Artemisia. 1737
065230 - Cornelis Gerard Moeringh: Artaxerxes. 1738
065240 - Cornelis Gerard Moeringh: De bedroge geldgierige koppelaars. 1737
065250 - Cornelis Gerard Moeringh: De belachgelyke redeneerder. 1740
065260 - Cornelis Gerard Moeringh: De dood van Seneca. 1743
065270 - [Cornelis Gerard Moeringh]: De gehoorende filosoof door slagen bevredigd. 1738
065280 - Jacob de Mol (naar het Latijn van Vergilius?): Aeneas en Dido. 1599 ca.
065290 - Jan de Mol: Bedrogen lichtmis. 1671
065300 - Johannes Molanus (van der Meulen): Aurora. 1550 ca.
065310 - Johannes Molanus (van der Meulen): De agno Dei. Ubi in fine latinis belgicae strophae intermiscentur. 1550 ca.
065320 - Johannes Molanus (van der Meulen): Hercules. 1550 ca.
065330 - Johannes Molanus (van der Meulen): Iudicium Minois. 1550 ca.
065340 - Johannes Molanus (van der Meulen): Judicium Salomonis. 1550 ca.
065350 - Johannes Molanus (van der Meulen): Occiditur a Davide Goliath. 1550 ca.
065360 - Johannes Molanus (van der Meulen): Sacchaeus. 1550 ca.
065370 - Ferdinand de Molde: d’Edelmoedige harder, of geluckige ongevallen. 1663
065380 - [Molenhof]: De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren. 1658
065390 - Molenhof: De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren. 1659
065400 - C. Mons: Op & Ondergang van Mas an Jello of Oproer binnen Napels nooyt gedrukt 1700 ca.
065410 - C. Mons: Klugt van de Overl: van de Snyders oft nagejaagde Niet nooyt gedrukt 4° 1762 [sic] 1661
065420 - Montanier: Horatius. 1700 ca.
065430 - Hendrik Moor(s): Engelsche tragedie, ghemaeckten geck. 1630
065440 - Hendrik Moor(s): Engelsche tragedie: ghemaeckten geck. 1631
065450 - Hendrik Moor(s): Hel, en hemel-vaert: van Theodore en Constancy. 1630
065460 - Hendrik Moor(s): Olimphia. 1635
065470 - Frans-Willem Moreel: Seer wonderlycke ende miraculeuse opbouwinge der wyt-vermaerde Kercke van Lebbeke. 1724 ca.
065480 - Daniel Mostaert: Mariamne. 1640
065490 - Daniel Mostaert: De moord der onnoozelen. 1639
065500 - [Daniel Mostaert]: De moord der onnozelen. 1643
065510 - A. du Moulin: Polyxena. 1700 ca.
065520 - Andreas du Moulin: Harderszang. 1687
065530 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje. 1687a v
065540 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje. 1687b v
065550 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje. 1687c v
065560 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje. 1700
065570 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje. 1751a v
065580 - Andreas du Moulin: De lichtmis, of mal mortje mal kindje; 1751b v
065590 - Bernardus Mourik: Het buiten Amstels vermaak op het ys. 1752 ca.
065600 - [Bernardus Mourik]: De slagt-tyd, of de verkeerde huyshousters. 1758 ca.
065610 - Bernardus Mourik: De Amsterdamse hartdraverye, of het leeven der vleeshouwers. 1759
065630 - Bernardus Mourik: De wintersche vermaakkelykheden, in de kunstige schaatszeryders. 1752 ca.
065640 - Bernardus Mourik: Het Y, vermaak op het ys, in de arren-sleeden. 1752 ca.
065650 - [M. Muller van den Bos, geboren van den Broeck] (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De advokaaten. 1801
065660 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1760 ca.
065670 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1770 ca.
065680 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1776
065690 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1776 ca.
065700 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderlyk Bloed, van Onzen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1780 ca.
065710 - [Guilielmus de Muyn]: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1780 ca.
065720 - Guilielmus de Muyn: Het alderheyligste en onwaerderelyk Bloed, van Onsen Saligmaeker Jesus Christus gebenedyd, [...] 1789
065730 - Hendrick van der Muyr: Klucht vande ketel-boeter. 1644a d
065740 - Hendrick van der Muyr: [Herdrukt als:] Klucht van Frans Joppen en Gerritge de Licht. 1644b d
065750 - [Hendrick van der Muyr]: Vreeds-triumph-gedicht, gecomponeert en retorijckelijcken vertoont by de Camer, Vernieut wt liefden, tot Gorinchem, op den generalen vreeds-triumph dach, ghecelebreert den 5. Mey 1609. Handelende van tghemeen Wantrouwich gevoelen, contrarie opinien ende andere vruchten, spruytende wtet waelff Jarich Bestant over de ghemeene Nederlanden. 1609
065760 - Gommarus Muysenhol: Conspicilia Batavica brillen, brillen, pro doctoribvs Vallis Vmbrosae 1609 ca.
065770 - Gerard Muyser: De Blyschap. Voorspel, ter gelegenheid van de plegtige verjaaring van Haare Koninglyke Hoogheid, mevrouwe de Princesse Gouvernante, enz, enz, enz. 1754a o
065780 - [Gerard Muyser]: De Blyschap. Voorspel, ter gelegenheid van de plegtige verjaaring van Haare Koninglyke Hoogheid, mevrouwe de Princesse Gouvernante, enz, enz, enz. 1754b o
065790 - [Gerard Muyser]: Dankzegging van den schouwburg aan de ed. achtb. heeren regeerders der stad Utrecht en allen, die met hunne tegenwoordigheid deszelfs vertooningen vereerd hebben, divertissement. 1757 ca.
065800 - Gerard Muyser (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place): Het gered Venetië 1755a o
065810 - [Gerard Muyser] (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place): Het gered Venetië. 1755b o
065820 - Gerard Muyser (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place): Het gered Venetië 1760
065830 - [Gerard Muyser / Philip Zweerts] (naar het Frans van J.B.L. Gresset): Eduard de Derde. 1761a v
065840 - Gerard Muyser / Philip Zweerts (naar het Frans van J.B.L. Gresset): Eduard de Derde. 1761b v
065850 - G.B. Mysoet: Drie Maegden. 1790 ca.
065860 - [N.N. en E.B.I.S.K.A (Simon Engelbrecht, Johan Blasius, Johannes (I) Koenerding of Koenderding en Thomas Asselijn)] (naar het Frans van Jean Rotrou): De Griekse Antigone. Met een voor- en nabericht tegens de dichtkonstige onderzoeker. 1670
065870 - N.v.M.: Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe. 1672 ca.
065880 - N.v.M.: Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe. 1672 ca.
065890 - N.v.M.: Tragoedie ofte broeder-moort van Jan en Cornelis de Wit 1672 ca.
065891 - [N.v.M.]: Broeder-moort, gepleeght aen Jan de Wit, raet-pensionaris van Holland,en Cornelis de Wit, ruwaardt van Putten, geschiedt den 20. Aug. 1672. in ’s Gravenhage. 1699
065900 - N.v.M.: Op den 20 Aug. 1672 binnen 's Gravenhage. 1672 ca.
065910 - N.v.M.: Tragoedie van den bloedigen Haeg, ofte broeder-moort van Jan en Cornelis de Wit, geschiedt den 20 van ooghst-maend 1672. binnen ’sGravenhage. 1672 ca.
065920 - Abraham Nagtegael Klemens: Lijksermoen over het omkomen van Steven vander Klok, in zyn leven koster, schoolmeester en dootgraver te Slagvoort, op het klinkend eilandt, 28 Febr. 1718. Uitgesproken door Bartholomeus Ortels, pastoor der gemeente aldaar. Op rijm gestelt door Jan de Wasser. 1719
065930 - Abraham Nagtegael Klemens: Steven van der Klok, schoolmeester, koster, dootgraever en klokkeluider, enz. enz. te Slagvoort. Mitsgaders de uitvaert van zyn grootje. 1722
065940 - Abraham Nagtegael Klemens: Steven van der Klok, schoolmeester, koster, dootgraever en klokkeluider, enz. enz. te Slagvoort. Mitsgaders de uitvaert van zyn grootje. 1722 ca.
065950 - Abraham Nagtegael Klemens: Steven van der Klok, schoolmeester, koster, dootgraever en klokkeluider, enz. enz. te Slagvoort. Mitsgaders de uitvaert van zyn grootje. 1722 ca.
065960 - Abraham Nagtegael Klemens: Het toevalligh bedrog mislukt. 1719
065970 - Abraham Nagtegael Klemens: De uitvaart van Steven vander Klok, in zijn leven schoolmeester, koster, doodgraver, mitsgaders klokkeluider, te Slagvoort op ’t klinkende eilant. 1728
065980 - [Abraham Nagtegael Klemens]: De verwaende luiaert, of de getrouwe tegens dank. 1722
065990 - Abraham Nagtegael Klemens: Verwaende luiaert, of de getrouwe tegens dank. 1740 ca.
066000 - Abraham Nagtegael KLemens: De verwaande luiaart, of de getrouwe tegens dank. 1740 ca.
066010 - Naigeon: Les Chinois. 1759
066011 - Petrus Nannius: Vinctus. 1550 ca.
066020 - Lodewijk Theodoor Nassau: De Noord Amerikaan in Holland, of de bedrogen hoogmoed. 1778
066030 - P. Nederhoven (naar het Frans van Jean Rotrou): ’t Verwarde huwelyk. 1667
066040 - Pieter van de Neste: De martelie van den noyt-volprezen ridder en martelaer Sebastiaen en zyn gezellen, onder de tyranny van den roomschen Keyzer Diocletianus. 1800 ca.
066050 - Pieter van de Neste: De onafscheydbaere en standvaste liefde van Abila, dogter van den wreeden Heraclius Koning van Persiën, en Aristides, Persiaens edelman, om welke liefde zy beyde het leven verloren hebben. 1799
066060 - Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik. 1738a v
066070 - [Christina Leonora de Neufville] (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik. 1738b v
066080 - Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik. 1738c v
066090 - Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand): Childerik. 1783
066100 - Jan Neuye: Eneas, of vader des vaderlants. 1664
066110 - [Jan Neuye]: Eneas, of vader des vaderlants. 1667
066120 - [Jan Neuye]: De gewroke Lucretia, of Romen in vryheit. 1669a v
066121 - [Jan Neuye]: De gewroke Lucretia, of Romen in vryheit. 1669b v
066130 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Italiaans van Carlo Goldoni / Giulio Piccini): De adelyke tuinierster. 1768 ca.
066140 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1764a o
066150 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1764b o
066160 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1768
066170 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): Bartholde in de stad. 1768 ca.
066180 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Garnot / Lemonnier): De bedroogen bailliuw. 1768 ca.
066190 - [Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Blasius den Lapper. 1768 ca.
066200 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart): De Boheemster. 1768 ca.
066210 - Jacob Toussaint Neyts Cary: Opera van de Bohemienne ofte wel den bedrogen gieregaert. Opera comique in twee acten. Verthoont door de yverige brûgsche jonckheijt in het nieuw Concerthuijs op de Oûde Beûse den XXVII 9bre MDCCLVI. 1757
066220 - [Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Stanislaus Hippolyte Lacombe en Pierre Sodi): Den charlatan. 1768 ca.
066230 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques André Naigeon): De Chineesen. 1768 ca.
066240 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)): De deserteur. 1769 ca.
066250 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)): De deserteur. 1770 ca.
066260 - [Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Louis Anseaume): Den doctoor Sangrado. 1768 ca.
066270 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Dazemar Dazemar): Het dorpsche weez-meisje. 1768 ca.
066280 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie. 1773 ca.
066290 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De greffier in den trog. 1769 ca.
066300 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend): De houthakker. 1769 ca.
066310 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): De Huron. 1769 ca.
066320 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Julie. 1768 ca.
066330 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De klompjes. 1770 ca.
066340 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De koning en den pagter. 1768 ca.
066350 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort): De koopman van Smirna. 1770 ca.
066360 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant): De kuiper. 1768 ca.
066370 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Lucile. 1768 ca.
066380 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Lucile. 1769 ca.
066390 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Armand d’Artois): De mangelaers. 1768 ca.
066400 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): Mazet. 1769
066410 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart): Mimi in het Hof. 1756
066420 - Jacob Toussaint Neyts Cary: Opera Mimi, ofte de Opgereghte Liefde. Opera in drij acten, ghespeelt door de ijverige brûgsche jonckheijdt in het nieuw Concert huijs. 1757
066430 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend): De molenaerster van Gentilly. 1769 ca.
066440 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Th. l’Affichard): De onverwachte ontmoeting. 1769 ca.
066450 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Th. l’Affichard): De onverwagte ontmoeting. 1770 ca.
066460 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van François-Antoine Quétant, en Louis Anseaume): De paarde-smit. 1769
066470 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): De pragtige, of de grootmoedige minnaar . 1768 ca.
066480 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De qualyk bewaarde dogter. 1764
066490 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De qualyk bewaarde dogter. 1769 ca.
066500 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart): Raton en Rosette. 1768 ca.
066510 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers): Reken niet zonder uw’ weerd. 1768
066520 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Alexandre Frédéric Jacques de Masson, marquis de Pezay (of Charles Simon Favart)): Het rooze-feest, of de rooze-maegd van Salenci. 1768 ca.
066530 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine): Rosa en Colas. 1769
066540 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart): De schoone Arséna. 1768 ca.
066550 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Silvain. 1768 ca.
066560 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van François-Antoine Quétant): De slot-maker. 1768 ca.
066570 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De soldaat door dwang. 1769 ca.
066580 - Jacob Toussaint Neyts Cary: Soldaat door dwang. 1775 ca.
066590 - [Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Onbekend): Den soldaat tooveraar. 1768
066600 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De spreekende schildery. 1768 ca.
066610 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De Sympathie, opera in een deel. 1768 ca.
066620 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart): De toets der vriendschap. 1768 ca.
066630 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend): Tom Jones. 1768 ca.
066640 - Jacob Toussaint Neyts Cary: Tom Jones. 1769 ca.
066650 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Antoine Alexandre Henri Poinsinet): De toveraer. 1768 ca.
066660 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend): De tuiniers. 1768 ca.
066670 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): De twee gierigaerds. 1769 ca.
066680 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jagers en het melk-meysje. 1768a d
066690 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jagers, en het melk-meysje. 1768b d
066700 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): De twee jagers, en het melk-meysje. 1770
066710 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Pierre Laujon): De verliefde van vyftien jaren, of het dubbeld feest. 1768 ca.
066720 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume): Het verlooren lam. 1768
066730 - Jacob Toussaint Neyts Cary: De vrekken boer. 1800 ca.
066740 - Jacob Toussaint Neyts Cary: Opera Phaëton. Vrijaege tusschen Phaëton ende Vesta. 1757
066750 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemire en Azor. 1765 ca.
066760 - Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel): Zemire en Azor. 1768 ca.
066770 - Hendrick Niclaes: Comoedia Ein Gedicht des Spels van Sinnen dorch H.N. [Op B7r na een voorrede en boven het eigenlijke spel: Ein gedicht des Spels van Sinnen: welcker den Affal der Minschen betüget]. 1575
066780 - Gr. Nicolini (naar het Frans van Alain-René Lesage, Louis Fuzelier en D’Orneval): Arlequin Endimeon. 1743
066790 - Gr. Nicolini: Arlequin in ’t graf, of de verrezene Arlequin. 1742
066800 - Gr. Nicolini: Arlequin slaaf, of de gelukkige wanhoop. 1742
066810 - Gr. Nicolini: De bedrooge doctoor, of de vlugt van Arlequin, en Colombine, in het eyland Liliput. 1742
066820 - Gr. Nicolini: Elk zijn beurt, stilzwijgend kluchtspel. 1742
066830 - Gr. Nicolini: De geboorte van Arlequin, of het proefstuk der dwaasheid. 1742
066840 - [Gr. Nicolini] (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée): De tover-bruyloft, of het huwelyk door tovery. 1743
066850 - Gr. Nicolini: De vlucht van Arlequin en Colombine, in het eiland Lilliput, of de bedrooge doctoor. 1742
066860 - Gr. Nicolini: Yder heeft zijn beurt. 1742
066870 - P. Nieri (naar het Frans van Onbekend): De slaaf vrygemaakt door den dans. 1761
066880 - W. Nieupoort: Schiedam: Proloog in Schiedam 1603. 1603
066890 - Guilliam van Nieuwelandt: Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra, ghespeelt op de reden-rijcke camer vande Violiere den 1. mey, 1624. 1624
066900 - Guilliam van Nieuwelandt: Claudius Domitius Nero. 1618
066910 - Guilliam van Nieuwelandt: Ierusalems verwoestingh, door Nabuchodonosor. 1635
066920 - Guilliam van Nieuwelandt: Livia tragoedie. 1617
066930 - Guilliam van Nieuwelandt: Salomon. 1628
066940 - Guilliam van Nieuwelandt: Saul tragoedie. 1617
066950 - Guilliam van Nieuwelandt: Treur-spel van Sophonisba Aphricana. 1635
066960 - Guilliam van Nieuwelandt: Treur-spel van Sophonisba Aphricana. 1639
066970 - Mart. Nieuwenhuijzen (naar het Engels van William Shakespeare): Desdemona. 1789
066980 - Nicasius Nieuwland: Amsterdamsche doelisten en Amersfoortsche kroegisten. 1699 ca.
066990 - [D.J. Nijs]: De verwoestinge van Jeruzalem, (door Christus voorzeyd) onder den bloeddorstigen tyran Nero, Vespasianus en Titus, keyzers van Roomen. 1782 ca.
067000 - [D.J. Nijs]: De verwoestinge van Jeruzalem, (door Christus voorzeyd) onder den bloedzugtigen tiran Nero, Vespasianus en Titus, keyzers van Roomen. 1782a d
067010 - [D.J. Nijs]: De verwoestinge van Jeruzalem, (door Christus voorzeyd) onder den bloeddorstigen tyran Nero, Vespasianus en Titus, keyzers van Roomen. 1782b d
067020 - Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée: Diane et Endimeon. 1742
067030 - Franciscus Noel S.J.: Accianus. 1717
067040 - Franciscus Noel S.J.: Allegoriae. 1717
067050 - Franciscus Noel S.J.: Amor. 1717
067060 - Franciscus Noel S.J.: Caecus videns. 1717
067070 - Franciscus Noel S.J.: Henricus Sueciae, Norvegiae, Daniae rex. 1717
067080 - Franciscus Noel S.J.: Herodes. 1717
067090 - Franciscus Noel S.J.: Jesus laesus. 1717
067100 - Franciscus Noel S.J.: Lucifer. 1717
067110 - [Adriaan van Steyn (bew. Joannes Nomsz)]: Urbanus en Isabel, duo drama. Zoals hetzelve vertoond is op den Amsterdamschen schouwburg, tusschen één der bedryven, van de Min in ’t Lazarushuys. 1778
067120 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia. 1771
067130 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia. 1772
067140 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia. 1775
067150 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Amelia, of de hertog van Foix. 1784
067160 - Joannes Nomsz: Amosis. 1767
067170 - Joannes Nomsz: Amosis. 1777
067180 - Joannes Nomsz: Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza. 1775a v
067190 - Joannes Nomsz: Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza. 1775b v
067200 - Joannes Nomsz: Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza. 1795
067210 - Joannes Nomsz: Apolloos welkomgroet aan zyne doorluchtige hoogheid, Willem den Vyfden [...] toen zyne doorl: hoogheid den Amsteldamschen schouwburg met hoogst deszelfs tegenwoordigheid vereerde. 1768 ca.
067220 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Athalia. 1771
067230 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Athalia. 1780 ca.
067240 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Racine): Bajazet. 1771
067250 - Joannes Nomsz: Bartholomeus las Casas. 1785
067260 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. Verrykt met leerzame aanteekeningen, door den Heere De Voltaire. 1771
067270 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. Verrykt met aanteekeningen, door de Voltaire. 1772a v
067280 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. Verrykt met aanteekeningen, door de Voltaire. 1772b v
067290 - Joannes Nomsz: Cora, of de Peruanen. 1784
067300 - Joannes Nomsz: De Doggerbankers. 1782a o
067310 - Joannes Nomsz: De Doggerbankers. 1782b o
067320 - Joannes Nomsz: De driftige. 1782
067330 - Joannes Nomsz (naar het Engels van Onbekend): Het eigenbelang. 1791
067340 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Alexis Piron): Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico. 1764
067350 - Joannes Nomsz: Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico. 1764 ca.
067360 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Alexis Piron): Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico. 1769
067370 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gabriëla van Vergy. 1789
067380 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Gabriëla van Vergy. 1792
067390 - Joannes Nomsz: De geldzuchtige. 1791
067400 - Joannes Nomsz: De graaf van Rennenberg. 1789
067410 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean François de la Harpe): De Graaf van Warwik. 1771
067420 - Joannes Nomsz: Hassan, of de Algerijnen. 1789
067430 - Joannes Nomsz: Hassan, of de Algerijnen. 1789 ca.
067440 - Joannes Nomsz: Hellevaart van Orpheus. 1799 ca.
067450 - [Joannes Nomsz]: De hemelvaart van Sebaldus. 1786
067460 - Joannes Nomsz: De hertogin van Coralli. 1784
067470 - Joannes Nomsz: De hertogin van Coralli. 1796
067480 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De huigchelaar. 1789
067490 - Joannes Nomsz: Iemant en Niemant. 1768
067500 - Joannes Nomsz: Iemant en Niemant. 1776
067510 - [Joannes Nomsz]: Jephtah, of de liefde tot het vaderland. 1793 ca.
067520 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): De landloopster. 1764 ca.
067530 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): De landloopster. 1776
067540 - [Joannes Nomsz]: Lodewyk de zestiende, koning van Vrankryk. 1793
067550 - Joannes Nomsz: De man van vertrouwen. 1781
067560 - Joannes Nomsz: Maria Antoinette van Oostenryk, koningin van Vrankryk. 1794
067570 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik. 1778a v
067580 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik. 1778b v
067590 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik. 1783
067600 - Joannes Nomsz: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik. 1798 ca.
067610 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter. 1780
067620 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter. 1781
067630 - Joannes Nomsz: Michiel Adriaansz de Ruiter. 1793
067640 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Nina, of de door liefde gewordene zinloze. 1793 ca.
067650 - Joannes Nomsz: Oldenbarneveld 1787a v
067660 - Joannes Nomsz: Oldenbarneveld. 1787b v
067670 - Joannes Nomsz: De oude rok. 1789
067680 - Joannes Nomsz: Ripperda, of de inneming van Haarlem. 1779
067690 - Joannes Nomsz: Romanus. 1762
067700 - Joannes Nomsz: Romanus. 1764 ca.
067710 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De Scythen. 1788
067720 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Semiramis. 1801
067730 - [Joannes Nomsz]: Simson. 1793 ca.
067740 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): Soliman de Tweede, of de drie sultanes. 1775a v
067750 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Charles Simon Favart): Soliman de Tweede, of de drie sultanes. 1775b v
067760 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus. 1765a v
067770 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus. 1765b v
067780 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus. 1767
067790 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy): Titus. 1780 ca.
067800 - Joannes Nomsz: Het verijdeld huwlijks ontwerp. 1791
067810 - Joannes Nomsz: Vrinschap en liefde tegen de mode. 1789
067820 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Het weeskind van China. 1782
067830 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre. 1777
067840 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre. 1781
067850 - [Joannes Nomsz] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre. 1789
067860 - Joannes Nomsz (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaïre. 1790 ca.
067870 - Joannes Nomsz: Zingha, koningin van Angola. 1791
067880 - Joannes Nomsz: Zoroaster. 1768
067890 - Joannes Nomsz: Zoroaster. 1781
067900 - Jan Nooseman (Noozeman) (naar het Frans van Jean Rotrou): De gelukkige bedriegery. 1649
067910 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): Getemde snorker. 1649
067920 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): Getemde snorker. 1650
067930 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): Holbolligen Rombout. 1661a d
067930 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): De holbollige Rombout. 1661b d
067950 - [Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman)]: Romboud, of de getemde snorker. 1715 ca.
067960 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): Hollebollige Rombout, of de getemde snorker 1723
067970 - Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman): De hollebollige Rombout, of de getemde snorker. 1724
067980 - [Jan (of Jelis / Gilles) Nooseman (Noozeman)]: De hollebollige Rombout, of de getemde snorker. 1732
067990 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): De bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel. 1649
068000 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): De bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel. 1663
068010 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): De bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel. 1679
068020 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student. 1646
068030 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student. 1657
068040 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student. 1672
068050 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student. 1679a v
068060 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Beroyde student. 1679b v
068070 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Hans van Tongen, razende-liefdens-eynd. 1644
068080 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman) (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio): Hans van Tongen, of kluchtige toover-liefde. 1660
068090 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Krijn Onverstant, of vrouwen parlement. 1659
068100 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Krijn Onverstant, of vrouwen parlement. 1671
068110 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Krijn Onverstandt, of vrouwen parlement. 1672
068120 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Krijn Onverstandt, of vrouwen parlement. 1680
068130 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Krijn Onverstant of vrouwen parlement. 1726
068140 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaertje. 1645
068150 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaartje. 1650
068160 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaartje. 1661
068170 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaertje. 1669
068180 - Jelis / Gilles Nooseman (Noozeman): Lichte Klaertje. 1681
068190 - Pieter Nootmans: Spel van den bloedigen slach van Pavyen, gheslagen tusschen den victorieusten roomschen keyser Carel de Vijfde, ende den stoutmoedighen coninck Franciscus Primus van Vranckrijck. 1627
068200 - Pieter Nootmans: Borias, ofte wulpsche-mins-tocht trevr-spel. Eerst vertoont op de Amsterdamse Academie, anno 1627, ende nu wederom vertoont op de Ionge Bataviersche kamer van ’s-Graven-Hage, anno 1635. 1635
068210 - Pieter Nootmans: Ulysses. 1629
068220 - Pieter Nootmans: Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch. 1629
068221 - Pieter Nootmans: Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch. 1629b
068230 - Pieter Nootmans: P. Nootmans Verthooninghspel ter eeren van... den prince Fredrick Hendrick, grawe van Nassaw... over ’t kloeckmoedig inneemen der sterke stadt ’s Hartogen-Bos. 1630
068240 - Rob Norel: De listige minnaars, of de jonker boer, en boer jonker 1705
068250 - Nores: La Precaution inutile, ou la fille mal gardee 1801
068260 - Nores: De onnutte voorzorg, of de kwalijk bewaarde dochter. 1801
068270 - [Nostra MusaVirtus] (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): Het school der zeden, of de gevolgen van een slecht levensgedrag. 1778
068280 - Nostra MusaVirtus (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey): Het school der zeden, of de gevolgen van een slecht levensgedrag. 1781
068290 - A. van Nunem: Petro Aloisio Farneze, hertog van Parma en Placenza. 1738
068300 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis. 1694
068310 - Pieter Nuyts: Admetus en Alcestis. 1700
068320 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis. 1720
068330 - Pieter Nuyts: Admetus, en Alcestis. 1752
068340 - A. van Oevel of Hubert van der Meers (naar het Latijn van Cornelius Schonaeus): Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was. 1615 ca.
068350 - [A. van Oevel of Hubert van der Meers] (naar het Latijn van Cornelius Schonaeus): Lacchelijcke cluchte van een boer die in een calfsvel benaeyt was. 1619
068351 - Anoniem: Klught van de boer in ’t kalfs-vel. 1649
068360 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Auguste Étienne Xavier Poisson de La Chabeaussière): Azemia, of de wilden. 1791
068370 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): Het geschenk, of de gelukkige misvatting. 1797a o
068380 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): Het geschenk, of de gelukkige misvatting. 1797b o
068390 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): Het geschenk, of de gelukkige misvatting. 1803
068400 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Jean-Elie Bédéno Dejaure): Louise en Volsan. 1791
068410 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): Mathilde. 1800
068420 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Onbekend): De medeminnaars. 1801
068430 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): Men doet wat men kan, niet wat men wil. 1787
068440 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières): Nina, of de zinnelooze door liefde. 1789
068450 - Hendrik Ogelwight Jr.: Nina of de zinnelooze door liefde. 1791
068460 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De pruik en de das. 1797
068470 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De pruik en de das. 1800
068480 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Alexandre Frédéric Jacques de Masson, marquis de Pezay (of Charles Simon Favart)): Het rozenfeest van Salenci. 1793
068490 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Alexandre Frédéric Jacques de Masson, marquis de Pezay (of Charles Simon Favart)): Het rozenfeest van Salencia. 1792
068500 - Hendrik Ogelwight Jr.: Het roozenfeest van Salencia. 1794
068510 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Nicolas Julien Forgeot): De schulden. 1791
068520 - [Hendrik Ogelwight Jr.]: Twee aria’s uit De schulden. 1794
068530 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): Toberne, of de Zweedsche visschers. 1798
068540 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van H.A. Richaud - Martelli): De twee Figaroos. 1802
068550 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): De verbeterde dwaas. 1788
068560 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat): De verbeterde dwaas. 1796
068570 - [Hendrik Ogelwight Jr.] (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De visitandines. 1796
068580 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De visitandines. 1799
068590 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis Benoît Picard): De visitandines. 1803
068600 - Hendrik Ogelwight Jr.: De vrindenraad, of het welgelukt ontwerp. 1790
068610 - Hendrik Ogelwight Jr.: Waldheim. 1789
068620 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): De wanhoop van Jocrisse. 1790 ca.
068630 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): De wanhoop van Jocrisse. 1791 ca.
068640 - Hendrik Ogelwight Jr. (naar het Frans van Louis François Archambault, dit Dorvigny): De wanhoop van Jocrisse. 1798
068650 - Barbara Ogier: Baucis en Philemon. 1693
068651 - Barbara Ogier: De dolende poesis. 1694
068652 - Barbara Ogier: Den betwisten doodslag in het schuldig gemoet van den Grooten Alexander 1700
068653 - Barbara Ogier: De dood van Achilles. 1683
068660 - Barbara Ogier: De dood van Clytus. 1709
068661 - Barbara Ogier: De getrouwe Panthera. 1677
068662 - Barbara Ogier: De overwonnen Mars en de triumpherende Peijs. 1699
068663 - Barbara Ogier: De verrijckte academia. 1694
068664 - Barbara Ogier: Verwellecominghe op de saele van Pictura aen syne Keurvorstelycke Doorluchtigheydt Maximiliaen Emanuel by de gratie Godts Hertogh van Beijeren ende vanden opper-Paltz. 1693
068665 - Barbara Ogier: Het verwert Paradijs. 1700
068670 - Barbara Ogier (naar het Frans van Thomas Corneille): Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker. 1714b ca.
068671 - [Barbara Ogier] (naar het Frans van Thomas Corneille): Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker. 1714a ca.
068672 - Barbara Ogier (naar het Frans van Thomas Corneille): Den Spaenschen sterrekyker. 1712 ca.
068673 - Barbara Ogier: Zeghen-praelende academia inde openinghe van haeren nieuwen bouw [...] op de camer der versaemde consten gheseydt de gulde van S. Lucas. Den 21. november 1694 1694
068680 - Guillam Ogier: Belachelyck misverstant ofte boere-geck, speel gewys uyt-gebeelt door G. Ogier. Verthoont den 18. October 1680. op de camer vanden Olyf-tack binnen Antwerpen. 1680 ca.
068690 - Guillam Ogier: Belachelyck misverstant, ofte boere-geck, speel-gewys uyt-gebeelt door G. Ogier. Vertoont den 18. October 1680 op de kamer vanden Olyf-tack binnen Antwerpen. Men vintse te Coop, t’Antwerpen, by de Weduwe Huyssens by de Borse. 1715
068700 - Guillam Ogier: De gierigheydt. Verthoont op de kamer vanden Olyf-tack den 18. february anno 1678. 1682a d
068710 - Guillam Ogier: De gierigheydt. Verthoont op de kamer vanden Olyf-tack den 18. february anno 1678. 1682b d
068720 - Guillam Ogier: De gierigheydt. Speels-gewys verthoont op de kamer van den Olyf-tack Den 18. Februari Anno 1678. binnen Antwerpen. 1715
068730 - Guillam Ogier: De gramschap. Verthoont op de kamer vande Violier den 18. october anno 1645. binnen Antwerpen. 1682a d
068740 - [Guillam Ogier]: De gramschap. Verthoont op de kamer vande Violier den 18. october anno 1645. binnen Antwerpen. 1682b d
068750 - Guillam Ogier: De gramschap. Speel-gewys verthoont op de Kamer van de Violier Den 18. October Anno 1645. Binnen Antwerpen. 1715
068760 - Guillam Ogier: De gulsigheydt.Verthoont op de kamer vanden Olyf-tack den 18. october anno 1639. binnen Antwerpen 1682a d
068770 - Guillam Ogier: De gulsigheydt. Verthoont op de kamer vanden Olyf-tack den 18. october anno 1639. binnen Antwerpen 1682b d
068780 - Guillam Ogier: De gulsigheydt. Speel-gewys verthoont op de Kamer van den Olyf-tack Den 18. October Anno 1639. Binnen Antwerpen. 1715
068790 - [Guillam Ogier]: Haat en nydt. 1671
068800 - [Guillam Ogier]: Haat en nydt. 1678
068810 - Guillam Ogier: Haat en nydt. 1681
068820 - Guillam Ogier: Den haet en nydt. Verthoont op de kamer vande Violiere den 18. october anno 1647. binnen Antwerpen. 1682a d
068830 - Guillam Ogier: Den haet en nydt. Verthoont op de kamer vande Violiere den 18. october anno 1647. binnen Antwerpen. 1682b d
068840 - Guillam Ogier: Haat en nydt. 1699
068850 - Guillam Ogier: Haat en nydt. 1701
068860 - Guillam Ogier: Den haet en nydt. Speel-gewys verthoont op de Kamer vande Violiere Den 18. October Anno 1647. Binnen Antwerpen. 1715
068870 - Guillam Ogier: Haat en nyd. 1726a
068880 - [Guillam Ogier]: Haat en nyd. 1726b
068890 - [Guillam Ogier]: Haat en Nyd. 1726c
068900 - Guillam Ogier: De hooveerdicheydt. Kluchts-gewys vertoont op de Kamer vande Violiere den 18. October Anno 1644. Binnen Antwerpen. 1682a d
068910 - Guillam Ogier: De hooveerdicheydt. Kluchts-gewys vertoont op de Kamer vande Violiere den 18. October Anno 1644. Binnen Antwerpen. 1682b d
068920 - Guillam Ogier: De hooveerdigheydt. Kluchts-gewys vertoont op de Kamer vande Violiere Den 18. October Anno 1644. Binnen Antwerpen. 1715
068930 - Guillam Ogier: De onkuysheydt. verthoont op de kamer vande Violiere den 18. october anno 1646. binnen Antwerpen. 1682a d
068940 - Guillam Ogier: De onkuysheydt. verthoont op de kamer vande Violiere den 18. october anno 1646. binnen Antwerpen. 1682b d
068950 - Guillam Ogier: De onkuysheydt. Speel-gewys verthoont op de Kamer vande Violiere Den 18. October Anno 1646. Binnen Antwerpen. 1715
068960 - Guillam Ogier: De traegheydt. Speel-ghewys verthoont op de Kamer vanden Olyf-tack. den 18. october anno 1677. binnen Antwerpen. 1682a d
068970 - Guillam Ogier: De traegheydt. Speel-ghewys verthoont op de Kamer vande Violier Den 18. October Anno 1645. Binnen Antwerpen. 1682b d
068980 - Guillam Ogier: De traegheydt. Speel-gewys verthoont op de Kamer van den Olyf-tack Den 18. October Anno 1677.Binnen Antwerpen. 1715
068990 - Reynier Olivier van Zonhoven: Van ’t Gevecht der dry Horatien ende Curiatien, ende der zuster moord Horatij, met des zelven gevolg. 1616
069000 - J. Olland: Dametas en Phillis. 1791
069010 - Willem van Ollefen Caspersz.: Aanspraak der Heeren Acterende Leden, van het Tooneeloefenend Genootschap, ter spreuke voerende, Oefening Kweekt Kunst; vergaaderende te Amsteldam: bij de opening van hun tooneel, op den 14 van Oogstmaand. MDCCLXXXV. 1785
069020 - Willem van Ollefen Caspersz.: De directeur in verlegenheid. 1800
069030 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van E.B.J. Delrieu): De jaloersche tegen dank. 1798
069040 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim, of de zegepraal der ouderliefde. 1777
069050 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim, of de zegepraal der ouderliefde. 1778
069060 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Adr.-Mich.-Hyac. Blin de Sainmore): Joachim, of de zegepraal der ouderliefde. 1785
069070 - [Willem van Ollefen Caspersz.]: Mevrouw Bentinck, of de Batavische moeder. 1782
069080 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Guillaume François Desfontaines de la Vallée Fouques): De minnaar standbeeld. 1794
069090 - Willem van Ollefen Caspersz.: De minnaar standbeeld. 1795
069100 - Willem van Ollefen Caspersz.: De ontstuimige [sic?] avond. 1799
069110 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): Het trommelend huisspook, of de echtgenoot waarzegger. 1784
069120 - Willem van Ollefen Caspersz. (naar het Frans van Carlo Goldoni): De weldadige knorrepot. 1782
069130 - [Willem van Ollefen Caspersz.]: Willem de vijfde, prins van Oranje, [...] 1781 ca.
069140 - Lieve van Ollefen: Clarissa, of de mislukte boosheid. 1781
069150 - Lieve van Ollefen (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian): De goede moeder. 1785
069160 - Lieve van Ollefen: Het ligten van den derden man; of Henry Quatre geprest. 1780 ca.
069170 - Lieve van Ollefen: De revolutie in Amsteldam. 1795
069180 - Lieve van Ollefen: Het revolutionaire huishouden. 1798 ca.
069190 - Lieve van Ollefen: De schoenmaaker poëet. 1785a v
069200 - Lieve van Ollefen: De schoenmaaker poëet. 1785b v
069210 - [Lieve van Ollefen]: De verwarring 1786
069220 - Lieve van Ollefen: De werving voor het vaderland, ten dienste van Neêrlands oorlogsvloot, of de wonderlijke en klugtige koophandel in matrozen-soldaaten, [...] 1780 ca.
069230 - Lieve van Ollefen / Willem van Ollefen Caspersz.: Clarissa, of de mislukte boosheid. 1784
069240 - Lieve van Ollefen en Elizabeth Wolff-Bekker (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): De onverwachte hinderpaal, of het beletzel zonder beletzel. 1786
069250 - Dirk Onderwater (naar het Duits van Maria Christiane Elizabeth Bürger-Hahn): Adeleide, gravin van Teck. 1799
069260 - Dirk Onderwater (naar het Duits van Friedrich Gustav Hagemann): Het doodshoofd, of de vogelkooijen. 1799
069270 - Dirk Onderwater: De eerlijke eigenzinnige. 1795
069280 - Dirk Onderwater (naar het Duits van Onbekend): Noch de een, noch de ander. 1801
069290 - Dirk Onderwater (naar het Duits van Friedrich Gustav Hagemann): Sint Maerten, of de gestoolen ganzen. 1799
069300 - Dirk Onderwater (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De speeler, of revenge-praeg. 1799 ca.
069310 - Dirk Onderwater (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue): De verzoening, of de broedertwist. 1798
069320 - A. van Oosten Jr.: Het berouw. Zynde een tafereel vervolg op, Romeo en Julia, tooneelspel, naar het Hoogduitsch. van Weisse door P.J. Uylenbroek. 1803
069330 - A. van Oosten Jr.: De verleiding der jeugd, of de deugdzaame ouders. 1801
069340 - Dirk Anthonisz. Opmeer: Klucht van Tryn Ratels. 1660
069350 - Oratorianen: Hesione Belgica sive serenissimi cardinalis Ferdinandi Hispaniarvm infantis semper Avgvsti semper victoris ad belgii liberationem praelvdia principi mechliniam ingredienti. 1635
069360 - Oratorianen: Judicium divae Caeciliae Virginis, de impudicâ gentilium Poëtarum Poësi Triumphantis. 1650 ca.
069370 - Oratorianen: Sapricius et Nicephorus. 1670 ca
069380 - Oratorianen: De verdruckte Godtvruchtigheijdt afgebeeld in het Hauwelijck, Lijden, ende Doodt vande h: Maghet en Martelaresse Godelieve. 1732
069390 - Oratorianen: Zeno Imperator. 1640
069400 - Oratorianen van Mechelen: Absalom. 1650 ca.
069410 - Oratorianen van Mechelen: Absalonis in patrem rebellio. 1650 ca.
069420 - Oratorianen van Mechelen: Absalonis in Patrem rebellio punita. 1772
069430 - Oratorianen van Mechelen: Adonias, occupans regnum. 1776
069440 - Oratorianen van Mechelen: Adonias et Salomon.
069450 - Oratorianen van Mechelen: Aeternus Pater in Jephte. 1650 ca.
069460 - Oratorianen van Mechelen: Alexander et Aritobulus. 1650 ca.
069461 - Oratorianen van Mechelen: Alexander Pontifex Martyr. 1643
069470 - Oratorianen van Mechelen: Aman. 1777
069480 - Oratorianen van Mechelen: Aman. 1777
069490 - Oratorianen van Mechelen: Aman et Mardochaeus. 1699 ca.
069500 - Oratorianen van Mechelen: Avaritia punita.
069510 - Oratorianen van Mechelen: Brandende ende lichtende lanterne. 1650 ca.
069520 - Oratorianen van Mechelen: Carolus. 1650 ca.
069530 - Oratorianen van Mechelen: D. Petro Govarts. 1650 ca.
069540 - Oratorianen van Mechelen: David poenitens. 1650 ca.
069550 - Oratorianen van Mechelen: Den H. Libertus Martelaer 1631
069560 - Oratorianen van Mechelen: Destructio Jerosolymitana sub Sedecia. 1650 ca.
069570 - Oratorianen van Mechelen: Divina charitas. 1650 ca.
069580 - Oratorianen van Mechelen: Divina Charitas vixtrix. 1650 ca.
069590 - Oratorianen van Mechelen: Elias. 1650 ca.
069600 - Oratorianen van Mechelen: Fides. 1650 ca.
069610 - Oratorianen van Mechelen: Figura et Veritas. 1650 ca.
069620 - Oratorianen van Mechelen: Fornax. 1650 ca.
069630 - Oratorianen van Mechelen: Incomparabilis Heros Maria Stuarta Scotorum Regina quae; qua constantia vicennalem carcerem tulit eadem impi¾ securi Regiam cervicem feriendam dedit tragicè exhibebitur. 1731
069640 - Oratorianen van Mechelen: Innocentia triumphans. 1650 ca.
069650 - Oratorianen van Mechelen: Inopia et copia Samariae sub rege Joram. 1763
069660 - Oratorianen van Ronse: Inopia et Copia Samariae sub rege Joram. 1766
069670 - Oratorianen van Mechelen: Interitus. 1650 ca.
069680 - Oratorianen van Mechelen: Invica Sebastiani in fide constantia. 1650 ca.
069690 - Oratorianen van Mechelen: Jephte. 1650 ca.
069700 - Oratorianen van Mechelen: Joannes Baptista typus ministri evangelici in scenam dabitur a studiosâ Juventute Scholae Publicae Mechliniensis sub moderamine presbyterorum congregationis oratorii Domine Jesu. in Aula Collegii die 25 et 26 Augusti M. DCC. LX. 1760
069710 - Oratorianen van Mechelen: Josaphat.
069720 - Oratorianen van Mechelen: Joseph se fratribus manifestans. 1650 ca.
069730 - Oratorianen van Mechelen: Justus ende Pastor voor het waer geloof sich vrywillighlyck ter doodt begevende.
069731 - Jezuïeten van Gent: Justus martelaer sal vertoondt worden door de studenten van Grammatica in ’t Collegie der Societeyt Jesu. 1639
069740 - Oratorianen van Mechelen: Limella. 1650 ca.
069750 - Oratorianen van Mechelen: Lucerna ardens. 1650 ca.
069760 - Oratorianen van Mechelen: Manasses. 1650 ca.
069770 - Oratorianen van Mechelen: Maria Stuart. 1650 ca.
069780 - Oratorianen van Mechelen: Mater supra modum mirabilis sive Salomona septem suos filios deducens ad martyrium In scenam dabitur à studiosa juventute scholae publicae Mechliniensis sub moderamine R.R. presbyterorum congregationis Oratorii domini Jesu ... 1750. ... = De zeer wonderbaare moeder ofte Salomona leydende haar zeven zoonen tot de martelie Sal speel-wys vertoont worden door de leerzugtige jonkheydt der openbaare scholen van de stadt van Mechelen ... 1750. ... 1750
069790 - Oratorianen van Mechelen: Mulier Hebraea. 1650 ca.
069800 - Oratorianen van Mechelen: Nero.
069810 - Oratorianen van Mechelen: Ninive. 1650 ca.
069820 - Oratorianen van Mechelen: Obedientia Abrahae. 1650 ca.
069830 - Oratorianen van Mechelen: Perfectio evangelica sive Antoium eremum ingrediens. 1650 ca.
069840 - Oratorianen van Mechelen: Polyeuctus. 1650 ca.
069850 - Oratorianen van Mechelen: Prudentia carnis. 1650 ca.
069860 - Oratorianen van Mechelen: Rumoldus. 1650 ca.
069870 - Oratorianen van Mechelen: Sanctissimum Sacramentum. 1650 ca.
069880 - Oratorianen van Mechelen: Saul et David.
069890 - Oratorianen van Mechelen: Sisaras. 1650 ca.
069900 - Oratorianen van Mechelen: Theodoricus. 1650 ca.
069910 - Oratorianen van Mechelen: Theognostus. 1650 ca.
069920 - Oratorianen van Mechelen: Triumphus Ecclesiae. 1650 ca.
069930 - Oratorianen van Mechelen: Ulysses. 1650 ca.
069940 - Oratorianen van Mechelen: Wyngaerd des Heeren ofte Abessalom. 1728
069950 - Oratorianen van Ronse: Adonibezec. 1774
069960 - Oratorianen van Ronse: Athalia, reverendo domino Benedicte de Ruddere, per-antiquae collegiatae Sancti Hermetis Rothnacis canonico. Exhibebitur a studiosa juventute Collegii Oratorii Domini Jesu. Rothnaci XXIII. & XXIV. Augusti M. DCC. LXXVI. 1776
069970 - Oratorianen van Ronse: Laurentius animi virtute vincens ignis naturam, exhibebitur ab alumnis colegii Rothnacensis sub moderamine pesbyterorum Oratorii D. J. [...] 26 Aug. 1748
069980 - Oratorianen van Ronse: Laurentius door de kloeckmoedighydt des ghemoedts overwinnende de nature van ’t vier. 1748
069990 - Oratorianen van Ronse: Oppressa patientia exaltata sive Griseildis. 1775
069991 - Oratorianen van Ronse: Die zyn Kinders mind te zot, Vind de zelve tot zyn spot. 1775
070000 - Oratorianen van Ronse: Revolutio imperii Sinarum ad Tartoros facta circa annum Domini 1644. 1723
070001 - Oratorianen van Ronse: Sisara tragoedia reverendo Petro Ignatio De Bisschop, in alma universitate Lovaniensi sacrae Theologiae Doctori regenti. 1772
070010 - G. van Os: Ferdinand van den Heuvel, of de beloonde deud (sic). 1802 ca.
070020 - G. van Os: Robert, of de gestrafte struikrovers. 1803
070030 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Adelphi. 1646
070040 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Adelphi. 1650
070050 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Adelphi. 1663
070060 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria. 1646
070070 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria. 1650
070080 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Andria. 1663
070090 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Eunuchus. 1646
070100 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Eunuchus. 1650
070110 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Eunuchus. 1663
070120 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos. 1646
070130 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos. 1650
070140 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Heautontimorumenos. 1663
070150 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Hecyra. 1646
070160 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Hecyra. 1650
070170 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Hecyra. 1663
070180 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Phormio. 1646
070190 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Phormio. 1650
070200 - Henricus Osterharius (naar het Latijn van Publius Terentius Afer): Phormio. 1663
070210 - Joachim Oudaan: Haagse broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070220 - Joachim Oudaan: Haagse broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070230 - Joachim Oudaan: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070240 - [Joachim Oudaan]: Haagse broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070250 - [Joachim Oudaan]: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070260 - Joachim Oudaan: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070270 - [Joachim Oudaan]: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070280 - Joachim Oudaan: Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap. 1702 ca.
070290 - [Joachim Oudaan]: Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyt. 1648a v
070291 - Joachim Oudaan: Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyd. 1648b v
070300 - Joachim Oudaan: Johanna Grey, of de gemartelde onnozelheyd. 1712
070310 - Joachim Oudaan: Johanna Grey, of de gemartelde onnozelheyd. 1730 ca.
070310 - Joachim Oudaan: Johanna Grey, of de gemartelde onnozelheyd. 1731 ca.
070320 - [Joachim Oudaan]: Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck. 1649
070330 - Joachim Oudaan: Koning Konradyn, en hertog Frederyk. 1712
070340 - Joachim Oudaan: Koning Konradyn, en hertog Frederyk. 1730 ca.
070340 - Joachim Oudaan: Koning Konradyn, en hertog Frederyk. 1731 ca.
070350 - Joachim Oudaan: Servetus. Het vyfde bedryf. 1712
070360 - Joachim Oudaan: Servetus, treur-spel. Het vyfde bedryf. 1730 ca.
070360 - Joachim Oudaan: Servetus, treur-spel. Het vyfde bedryf. 1731 ca.
070370 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls. 1671
070380 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls. 1712
070390 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls. 1730 ca.
070390 - Joachim Oudaan: Het verworpen huis van Eli, den hooge-priester, en rechter Israëls. 1731 ca.
070400 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1678a
070410 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1678b
070420 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1678c
070430 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1685
070440 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1691
070450 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1696
070460 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1699
070470 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1701
070480 - Aernout van Overbeke: De amoureuse Zodiac, figuerlijk gedemonstreert, en seer propertjes, en muzijkael gezongen; op minnekijn; den 31. May 1667. 1709
070490 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1719a
070500 - Aernout van Overbeke: De amoureuse zodiac. 1719b
070510 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1678a
070520 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1678b
070530 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1678c
070540 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1685
070550 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1691
070560 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1696
070570 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1699
070580 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1701
070590 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1709
070600 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1719a
070610 - Aernout van Overbeke: De contra vyf sinnen. 1719b
070620 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1678b
070630 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1678c
070650 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1685
070660 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1691
070670 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1696
070680 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1699
070690 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1701
070700 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1709
070710 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1719a
070720 - Aernout van Overbeke: Op het ballet, gedanst den tweeden bruyloftsdag van den Heere R.H. en Vrouwe M.v.V. 1719b
070730 - Aernout van Overbeke: Vyf sinnen 1678a
070740 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1678b
070750 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1678c
070760 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1685
070770 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1691
070780 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1696
070790 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1699
070800 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1701
070810 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1709
070820 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1719a
070830 - Aernout van Overbeke: Tafelspel van de vyf sinnen 1719b
070840 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1678a
070850 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1678b
070860 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1678c
070870 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1685
070880 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1691
070890 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1696
070900 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1699
070910 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1701
070920 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1709
070930 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1719a
070940 - Voor Aernout van Overbeke: De verkeerde vyf sinnen. 1719b
070950 - Adriana van Overstraten: Dolsey en Amelia. 1789
070960 - Adriana van Overstraten: Dolsey en Amelia. 1793
070970 - [Nic. van Overveld Gzn.]: Philoneüs en Thirene. 1720
070980 - G. v. P.: Het verwarde huyshouden. 1708
070990 - G. v. P.: Het verwarde huyshouden. 1710
071000 - P.A. (naar het Frans van Ant.-Vinc. Arnault): Robinson Crusoë op zyn eiland 1790
071010 - P.A.: Willem, of de wraakgierige stadhouder. 1787
071020 - P.D.N.: De dub: swagerschap, of het levende juweel. 1661 ca.
071030 - P.D.N.: De dubbelde swagerschap, of het levende juweel. 1743
071040 - P.G.C.: Schuldige eer-betooninge aen ’t Sacrament. 1757
071050 - Moor, P.J. de: Alcanders dood, of: d’heersch-zugtige vriende-moord. 1802
071060 - P.L.K.: Den insolvente boedel. 1800 ca.
071070 - P.Q.X.W.: Klucht van hontghe bijt my niet. 1649a v
071080 - P.Q.X.W.: Klucht van hontghe bijt my niet. 1649b v
071090 - Gerrit Paape: Agis, of de republiek Sparta. 1788
071100 - Gerrit Paape: Alexander. 1792
071110 - Gerrit Paape: De belegering van ’s Hertogenbosch, of Kees is t’huis. 1795
071120 - Gerrit Paape: De boggels. 1789
071130 - Gerrit Paape: Caligula. 1792
071140 - Gerrit Paape: Claudius en Messalina. 1792
071150 - Gerrit Paape: Claudius, tot keizer verheven. 1792
071160 - Gerrit Paape: Het congres der Oostersche koningen, of de zegepraal van het despotismus. 1792
071170 - Gerrit Paape: Democritus, of de gebannen filozoof. 1789
071180 - Gerrit Paape: De edelmoedige liefde. 1777
071190 - Gerrit Paape: Elize, of, de afschaffing der kloosters in Frankrijk. 1790
071200 - Gerrit Paape: De Fransche vaderlander, of de rechten van de mensch, en de voorschriften van den waaren godsdienst, door het volk zelf geëerbiedigd. 1790
071210 - Gerrit Paape: De gelukkige emigranten. 1788
071220 - Gerrit Paape: Jozephus, of de zegepraal des bijgeloofs en der aristocratie. 1790 ca.
071230 - Gerrit Paape (naar het Frans van Onbekend): De koninglijke vlugt. Nationaal blijspel, gevonden in de Tuilleries te Parijs. 1790 [= 1791]
071240 - Gerrit Paape: De municipaal, die niet is, zo als hy behoord te weze. 1796
071250 - Gerrit Paape: De ondergang van de republiek Abdera, of de zegepraal der kikvorschen. 1789
071260 - [Gerrit Paape]: De partyzugt. 1787
071270 - Gerrit Paape: Het patriotismus. 1787
071280 - Gerrit Paape: Petrus de kluizenaar, of de eerste beginzelen der kruistochten. 1792
071290 - Gerrit Paape: De rang zonder verdiensten, of de afschaffing van de adel, de titels, de wapens en het livrei, in Frankrijk. 1790
071300 - Gerrit Paape: De schimmen van Karel de Negende en Catharina de Medicis aan het hof van Lodewijk den Zestienden; of, de gelukkige omwenteling in Frankrijk. 1790
071310 - Gerrit Paape: De slymgasten. 1796
071320 - Gerrit Paape: Sphrodias en Olynthia, of het vaderland en de liefde. 1788
071330 - Gerrit Paape: Stille in den lande, of het nut der dagbladen. 1796
071340 - Gerrit Paape (naar het Duits van Onbekend): Twee horologien en geen geld in de zak. 1792
071350 - Gerrit Paape: Urbanus de tweede. 1792
071360 - [Gerrit Paape]: De vaderlander. 1787
071370 - Gerrit Paape: De vergoding van keizer Claudius. 1792
071380 - [Gerrit Paape]: De verliefde meisjes, of de couranten. 1787
071390 - Gerrit Paape: Het verloste Nederland, of de nationale conventie. 1796
071400 - Gerrit Paape: De verovering van het Heilige Graf. 1792
071410 - Gerrit Paape: De verwoesting van de stad Graave, of de verschriklyke uitwerkzels der dwinglandy. 1795
071420 - Gerrit Paape: De vlugt van Willem den Vyfden, of de zegepraal der Bataafsche vryheid. 1795 ca.
071430 - Gerrit Paape: De vlugt van Willem den Vyfden, of de zegepraal der Bataafsche vryheid. 1795 ca.
071440 - Gerrit Paape: De vrijheid [Gevaerts en de Gyselaar]. 1786
071450 - Gerrit Paape: Vryheid; gelykheid; broederschap, of de zaak tot een uittersten gedreeven. 1795
071460 - Gerrit Paape: De wijsgeer. 1792
071470 - Gerrit Paape (G.P.): Gamba, of de martelaer. 1776b o
071480 - Gerrit Paape (T.H.): Gamba, of de martelaer. 1776a o
071490 - G. Paauw: Wraakzucht van Prins Paladius. 1657
071500 - [Joan van Paffenrode]: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1661
071510 - Joan van Paffenrode: De bedroge gierigheydt, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1663
071520 - [Joan van Paffenrode]: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1665
071530 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1669a v
071540 - Joan van Paffenrode: Bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1669b v
071550 - Joan van Paffenrode: De bedroge gierigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1670
071560 - Joan van Paffenrode: De bedroge gierigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1671
071570 - Joan van Paffenrode: Boertige comedie van Hopman Ulrich. 1672
071580 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1675a v
071590 - Joan van Paffenrode: Bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1675b v
071600 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1683a v
071610 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1683b v
071620 - Joan van Paffenrode: De bedroge girigheyd, ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. 1693
071630 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1697a v
071640 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1697b v
071650 - [Joan van Paffenrode]: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1698a d
071660 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheyt. 1698b d
071670 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1700
071680 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1705
071690 - [Joan van Paffenrode]: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1709
071700 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1711a d
071710 - Joan van Paffenrode: Hopman Ulrich, of de bedroge gierigheid. 1711b d
071720 - Joan van Paffenrode: Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel. 1662
071730 - Joan van Paffenrode: Den ondergangh van Willem van Arkel. 1669a v
071740 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1670
071750 - Joan van Paffenrode: Den ondergangh van Jr. Willem van Arkel. 1671
071760 - Joan van Paffenrode: Treurspel van Jonckere Willem van Arkel. 1672
071770 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1676a v
071780 - Joan van Paffenrode: Onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1676b v
071790 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1676c v
071800 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel. 1683a v
071810 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1683b v
071820 - Joan van Paffenrode: De onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1693
071830 - Joan van Paffenrode: Willem van Arkel. 1697a v
071840 - Joan van Paffenrode: Onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel. 1697b v
071850 - Joan van Paffenrode: Willem van Arkel. 1700
071860 - Joan van Paffenrode: De ondergang van Willem van Arkel. 1705
071870 - [Joan van Paffenrode]: Willem van Arkel. 1711a d
071880 - Joan van Paffenrode: De ondergang van Willem van Arkel. 1711b d
071890 - [Joan van Paffenrode]: De klucht van Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. Op het spreeck-woort: als oud-mal begint te scheuren, soo is ’er geen stoppen aen. 1657
071900 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal, ofte boertige comoedie van Sr Filibert [...] 1663
071910 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal, ofte boertige comoedie van Sr Filibert [...] 1669a v
071920 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1669b v
071930 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal, ofte boertige comoedie van Sr Filibert [...] 1670
071940 - Joan van Paffenrode: Out mal, ofte boertige comedie van St. Filibert. 1671
071950 - Joan van Paffenrode: Oud-Mal ofte boertige conoedie van Sr. Filibert. 1675a v
071960 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1675b v
071970 - Joan van Paffenrode: Oud-mal ofte boertige komedie van Sr. Filibert. 1683a v
071980 - Joan van Paffenrode: Oud-mal ofte boertige komedie van Sr. Filibert. 1683b v
071990 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1693
072000 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1697a v
072010 - Joan van Paffenrode: Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1697b v
072020 - Joan van Paffenrode: Filibert, of oud mal. 1700
072030 - Joan van Paffenrode: Filibert, of oud mal. 1705
072040 - Joan van Paffenrode: Klucht van Sr. Filibert, genaemt Oud-Mal. 1711a d
072050 - Joan van Paffenrode: Filibert, of oud mal. 1711b d
072060 - Jan Palensteyn: Buda, anders Offen. 1686
072070 - Jan van Panders: Bousard, of de menschlievende lootsman. 1779
072080 - Jan van Panders: Bousard, of de menschlievende lootsman. 1781
072090 - Jan van Panders: Frederik de Rechtvaardige. 1781a o
072100 - Jan van Panders: Frederik de Rechtvaardige. 1781b o
072110 - Jan van Panders: Frederik de Rechtvaardige. 1781c o
072120 - Jan van Panders: De gewaapende uittogt. 1787
072140 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1539a d
072141 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1539b d
072142 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1539c d
072143 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1540a
072144 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1540b
072145 - Petrus Papeus: Samarites comoedia de Samaritano evangelico. 1542
072150 - Jean Bapt. de Pape: Des menschens verlossinge, door de geboorte onses Saligmakers Jesu Christi, [...] 1715 ca.
072160 - Jean Bapt. de Pape: Des menschens verlossinge, door de geboorte onses Saligmakers Jesu Christi, [...] 1780
072170 - Jean Bapt. de Pape: Thonneel-spel vanden oorlogh tusschen Carolus VI, keyser van Oostenryck, ende Soliman III, keyser der Turcken [...] 1717 ca.
072180 - [Arnoldus Gualterius van Parck] (naar het Latijn van Janus Erasmius): Den tragoedischen Seneca. 1679
072190 - Karel Passé (naar het Frans van Gernevalde): De zwarte man, of de zwaarmoedige Engelschman. 1779
072200 - David Pasteur: De Russen in Noord-Holland, of Vrijhart en Saartje. 1800
072210 - Lucas Pater (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De dood van Cajus Gracchus. 1733
072220 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Marie Anne Barbier): De dood van Cajus Gracchus. 1752
072230 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Alexis Piron): Gustavus. 1761a v
072240 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Alexis Piron): Gustavus. 1761b v
072250 - [Lucas Pater] (naar het Frans van Alexis Piron): Gustavus. 1784
072260 - Lucas Pater (naar het Italiaans van Pietro Antonio Domenico Buonaventura Metastasio): Isaak, of de afschaduwing des Heilands. 1774
072270 - Lucas Pater (naar het Italiaans van Pietro Antonio Domenico Buonaventura Metastasio): Isaäk, of afschaduwing des Heilands. 1783
072280 - [Lucas Pater]: De juichende Schouwburg. 1763a v
072290 - Lucas Pater: De juichende Schouwburg. 1763b v
072300 - [Lucas Pater]: Leeuwendaal hersteld door de vrede. 1749
072310 - Lucas Pater (naar het Engels van Arthur Murphy): Het onbewoonde eiland. 1774
072320 - Lucas Pater (naar het Engels van Arthur Murphy): Het onbewoonde eiland. 1774 ca.
072330 - Lucas Pater (naar het Engels van Arthur Murphy): Het onbewoonde eiland. 1783
072340 - Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud: Deugdzame jalouzie of beloonde vaderliefde. 1779 ca.
072350 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia. 1764a v
072360 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia. 1764b v
072370 - Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Olimpia. 1782
072380 - [Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Edmond Cordier de Saint Firmin): Zarucma. 1765
072390 - Lucas Pater, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Herm. Asschenberg & Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Edmond Cordier de Saint Firmin): Zarucma. 1800 ca.
072400 - Ferdinand Frans [= F.J.] de Pauw: Arlequin Savoyard. 1780 ca.
072410 - Ferdinand Frans [= F.J.] de Pauw: Arlequin Savoyard. 1780 ca.
072420 - Ferdinand Frans [= F.J.] de Pauw: Arlequin Savoyard. 1780 ca.
072430 - Ferdinand Frans [= F.J.] de Pauw: De boere kermis, of: Zegenpraelende liefde: bly-spel in een deel. 1800 ca.
072440 - Ferdinand Frans [= F.J.] de Pauw: Geestige naer-klucht. 1800 ca.
072450 - M