Ursicula/Ceneton - Tafelspelen - Van een Schipper - Van een Krijghsman - Amsterdam ca. 1700 | 1-16 | 17-32

SchipperKrijghsmanWeduwe01 SchipperKrijghsmanWeduwe02 SchipperKrijghsmanWeduwe03 SchipperKrijghsmanWeduwe04
SchipperKrijghsmanWeduwe05 SchipperKrijghsmanWeduwe06 SchipperKrijghsmanWeduwe07 SchipperKrijghsmanWeduwe08
SchipperKrijghsmanWeduwe09 SchipperKrijghsmanWeduwe10 SchipperKrijghsmanWeduwe11 SchipperKrijghsmanWeduwe12
SchipperKrijghsmanWeduwe13 SchipperKrijghsmanWeduwe14 SchipperKrijghsmanWeduwe15 SchipperKrijghsmanWeduwe16