Veelgestelde vragen over Ceneton

Wat kan ik vinden in Ceneton?
Gegevens over alle Nederlandse toneelstukken van de Middeleeuwen tot 1803

Waarom juist tot 1803?
Omdat in dat jaar de laatste editie van een toneelstuk van Nil Volentibus Arduum verscheen

Staat alles wat in Ceneton beschreven is op het internet?
Nee, er zijn nog veel meer gegevens, onder andere over titelpagina’s, lijsten van personages, gespeelde tijd en plaats, opdrachten en drukkersvignetten. Zoek op de thuispagina van Ceneton het woord ‘downloaden’, klik daarop en het hele Cenetonbestand komt nar je toe. Het is te lezen met FileMaker 9 (voor studenten te koop bij Surfspot)

Wat is Nil Volentibus Arduum?
Het kunstgenootschap dat vanaf 1669 de Nederlandse Schouwburg confronteerde met een nieuw soort toneel: het Frans-klassicisme. Zie verder de Nil Volentibus Arduum-pagina.

Waar kan ik de toneelstukken vinden?
Bij de beschrijving van ieder toneelstuk staat een lijst van exemplaren, beginnend met een afkorting van de bibliotheek en vervolgens de signatuur waaronder het boek aan te vragen is.

Wat betekenen die afkortingen van de bibliotheeknamen?
Deze afkortingen worden verklaard op de thuispagina van Ceneton.

Hoe lang bestaat Ceneton al?
Ceneton is in 1990 opgezet (toen is het FileMakerbestand aangemaakt) en in 1995 op het internet verschenen.

Hoe vaak wordt Ceneton geüpdatet?
Het te downloaden FileMakerbestand ongeveer een keer per maand. De geëxporteerde bestanden op de website vaker, met AppleScript kunnen ze in een paar seconden geëxporteerd en geconverteerd worden.

Kan ik een bijdrage leveren aan Ceneton?
Ja, dat kan! U kunt de gegevens corrigeren en aanvullen, toneelteksten uittypen en nieuwe exemplaren zoeken van beschreven titels. Zie voor meer informatie de Groeipagina.

Hoe kan ik gegevens aanleveren?
Dat gaat het gemakkelijkst per e-mail aan Ton Harmsen. Zijn adres staat op de thuispagina van Ceneton.

Hoeveel procent van het bestaande toneel is nu beschreven?
Wisten wij dat maar. Het komt zelden voor dat we nog een nieuwe titel vinden, maar uitgesloten is het niet, zeker niet in buitenlandse bibliotheken.

Moet er nog veel aan Ceneton gebeuren?
Ja, wij streven ernaar minstens duizend toneelteksten compleet op het internet te zetten. De beschrijvingen in Ceneton moeten nog op grote schaal gecontroleerd en aangevuld worden.

Bij de beschrijving staat ook een Ceneton-vingerafdruk. Wat is dat?
De vingerafdruk is de plaats waarop de eerste en laatste katernsignatuur onderaan de pagina staan. Door deze posities te noteren kan men verschillen in zetsel herkennen. Zie verder de pagina CenetonVingerafdruk.html.

In welk opzicht wijkt de Ceneton-vingerafdruk af van de STCN-vingerafdruk?
Ceneton gaat uit van toneelstukken, de STCN van hele boeken. Op de thuispagina van Ceneton wordt verwezen naar een uitgebreide toelichting.

Mag ik nog iets vragen?
Ja, u kunt altijd een e-mail sturen naar Ton Harmsen.

Kan ik een stage lopen bij Ceneton?
Ja, er is werk genoeg.

Krijg ik daarvoor een salaris of vergoeding?
Nee, Ceneton heeft een jaarrekening van 0 euro.

Kan ik wensen kenbaar maken met betrekking tot de uit te geven toneelteksten?
Ja, ook al is er al een lange groeipagina.

Zijn de gegevens in Ceneton betrouwbaar?
Nee, het bestand wordt nog voortdurend aangepast en verbeterd.


Homepagina Ceneton