CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1000 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (31 januari 2021) gegevens over 12.400 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief (Diversa Sed Una)Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk400
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHNoord-Hollands Archief, Oude Boekerij,
olim Stadsbibliotheek
Haarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en in het Engelse vertaalde stukken opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Vertaling van Euripides’ Iphigenia in Aulide door Erasmus (herdruk 1507) teksteditie
 2. Grisellis (1519) door Eligius Eucharius facsimile
 3. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 4. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 5. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 6. Petri Diesthemii Homulus (1538) door Christianus Ischyrius facsimile
 7. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 9. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 10. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 12. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 13. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 14. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 15. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 16. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 17. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 18. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 19. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 20. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 21. Asotus (1537) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 22. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Lazarus (1541) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 24. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 25. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 26. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 27. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 28. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 29. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 30. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 31. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 32. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 33. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 34. Comedie, van lief en leedt (1582) door Dirck Volckertsz. Coornhert facsimile
 35. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 36. Een schoon tafelspel van drie personagien, te weten: eenen Prochiaen, eenen Coster, eenen Wever (1578) (anoniem) facsimile
 37. Iosephus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 38. Iuditha (herdruk 1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 39. Naaman (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 40. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 41. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 42. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 43. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 44. Een tafel-spel om vrijers te vercoopen. (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 45. Een Tafel-spel alleene ende is genaemt blijde ghelaet diet speelt (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 46. Een tafel-spel van een personagie genaemt S. Lasant ende is een pillegrom (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 47. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 48. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 49. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 50. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 51. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 52. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile (met het Liber elegiarum 1599 en 1618 en het Liber epigrammatum 1599 en 1618)
 53. Tafel-spel van twee personagien, den eenen een schipper, ghenaemt Jaep-zelden-thuys ende d’ander een boer, Jasper-goet-bloet (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1670) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 54. Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 55. Bruyloft-spel van twee personen, wt welcke verclaert werden thien excelentien van den Houwelijcken staet. (1600) (anoniem, in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 56. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 57. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 58. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 59. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 60. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 61. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 62. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 63. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 64. Een tafel-spel om te spelen op een bruyloft van twee personagien, d’een hiet Wel vernoeght in trouw’ (1608) teksteditie; facsimile
 65. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien d’een ghenaemt Pover, d’ander Armoede, ende sy trouwen elkander met een boomeloose mande (1608) teksteditie; facsimile
 66. Hier nae volght een tafel-spel van drye personagien als Ceres goddinne van t’ghewas, Neptunus godt der zee, Aeolus godt van de winden (1608) teksteditie; facsimile
 67. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien, van een man ende sijn wijf, de man is ghenaemt Thijs ende de vrou Beelitgen (1608) teksteditie; facsimile
 68. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 69. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 70. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 71. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 72. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 73. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 74. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 75. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 76. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 77. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 78. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 79. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 80. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 81. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 82. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 83. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 84. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 85. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 86. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 87. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 88. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 89. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 90. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 91. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 92. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 93. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 94. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 95. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 96. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 97. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 98. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 99. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 100. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 101. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 102. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 103. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 104. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 105. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 106. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 107. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 108. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 109. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 110. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 111. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 112. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 113. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 114. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 115. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 116. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 117. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer (1618) teksteditie; facsimile
 118. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 119. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 120. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 121. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 122. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 123. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 124. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 125. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 126. Ananias (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 127. Baptistes (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 128. Dyscoli (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 129. Pentecoste (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 130. Typhlus (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 131. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 132. Claas Kloet (1619) door Nicolaes Biestkens teksteditie; facsimile
 133. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 134. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 135. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 136. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 137. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 138. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 139. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 140. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 141. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 142. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 143. Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 144. Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 145. Narcissus ende Echo (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 146. Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 147. Onghetroosten ende den Welgheminden (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 148. Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 149. Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille (1621) door Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 150. Mars ende Venus (1621) door Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken teksteditie; facsimile
 151. Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 152. Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 153. Oude mans met jonghe wijfs (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 154. Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 155. Het tweede spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 156. Het derde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 157. Het vierde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 158. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 159. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 160. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 161. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 162. Ian Soetekau (1621) facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 163. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 164. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 165. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 166. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 167. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 168. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 169. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 170. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 171. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 172. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 173. David ende Absalon (1625) door Christiaen Henricx facsimile
 174. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 175. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 176. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 177. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 178. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie; facsimile
 179. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 180. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 181. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 182. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 183. Jephthes sive votum (herdruk 1628a) van George Buchanan teksteditie
 184. Medea (herdruk 1628a) van Euripides in het Latijn vertaald door George Buchanan teksteditie
 185. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster teksteditie; facsimile
 186. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 187. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 188. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 189. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 190. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 191. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 192. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 193. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 194. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 195. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 196. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 197. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 198. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 199. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 200. Haman (1640) door Jacobus Revius teksteditie; facsimile
 201. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 202. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 203. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 204. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 205. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 206. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 207. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 208. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 209. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 210. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 211. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 212. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 213. Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden (1636) door de Augustijnen van Leuven facsimile
 214. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Colm [Kolm] teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 215. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 216. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 217. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 218. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 219. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 220. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 221. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 222. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 223. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 224. Zemiscus (1635) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 225. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 226. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; idem (herdruk 1670) teksteditie
 227. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 228. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 229. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; Latijnse tekst (herdruk 1628) facsimile
 230. Tragycomedie op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch (1636) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 231. Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus (1636) door Johannes Theodorus van Gesperden teksteditie; facsimile
 232. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 233. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 234. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 235. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 236. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 237. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 238. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 239. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 240. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 241. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 242. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 243. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 244. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 245. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 246. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 247. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 248. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 249. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 250. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 251. Arsaces (1639) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 252. Boëtius (1639) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 253. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 254. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 255. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 256. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 257. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 258. Reinherte, hofspel (1640) door Willem Cornelisz. van Velde facsimile
 259. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 260. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 261. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 262. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 263. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 264. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 265. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 266. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 267. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 268. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 269. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 270. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 271. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 272. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 273. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 274. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 275. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 276. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 277. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 278. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 279. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 280. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 281. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 282. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 283. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 284. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maegden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 285. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 286. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 287. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 288. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 289. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 290. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 291. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 292. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 293. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 294. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 295. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 296. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 297. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 298. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 299. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 300. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 301. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 302. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 303. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 304. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 305. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 306. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 307. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 308. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 309. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 310. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 311. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 312. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 313. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 314. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 315. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 316. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 317. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 318. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 319. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 320. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 321. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 322. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 323. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 324. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 325. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 326. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 327. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 328. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 329. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 330. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 331. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 332. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 333. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 334. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 335. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 336. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 337. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 338. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 339. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 340. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 341. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 342. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 343. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 344. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 345. De krooning van Darius (1651) door Pieter Dubbels facsimile
 346. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 347. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 348. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 349. Voorspoedige wapenen van de vreese des heeren. Leopoldus afgebeelt in Iudas Machabaeus (1652) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 350. D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors (1651) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 351. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 352. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 353. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 354. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 355. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 356. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 357. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 358. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 359. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 360. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 361. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 362. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 363. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 364. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 365. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 366. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 367. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 368. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 369. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 370. Den heylighen Ioannes Chrysostomus patriarch van Constantinopolen (1656) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 371. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 372. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 373. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 374. Spel van Homulus (herdruk 1656) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 375. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 376. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 377. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 378. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 379. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 380. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 381. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 382. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 383. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 384. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 385. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 386. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 387. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 388. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 389. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 390. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 391. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 392. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 393. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 394. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 395. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 396. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 397. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 398. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 399. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 400. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 401. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 402. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 403. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 404. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 405. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 406. Isaacius van Grieckenlandt (1660) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 407. Manasses conick van Juda (1660) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 408. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 409. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 410. Het eerste deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 411. Het tweede deel van Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 412. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 413. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 414. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 415. Joseph venditus (ca. 1660) afgeschreven door Jacobus de Keghel facsimile
 416. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 417. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 418. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 419. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 420. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 421. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 422. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 423. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 424. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 425. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 426. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 427. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 428. Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door de Jacob van der Does teksteditie; facsimile
 429. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 430. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 431. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 432. Sedecias (1661) door de Rederijkers (Barbaristen) van Kortrijk facsimile
 433. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 434. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 435. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 436. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 437. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 438. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 439. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 440. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 441. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 442. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 443. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 444. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 445. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 446. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 447. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 448. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 449. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 450. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 451. Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 452. Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 453. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 454. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 455. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 456. Saligh eynde van Philemon, Appolonius, Arianus (1663) door de Barbaristen van Aalst facsimile
 457. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 458. Sauls vall tot David’s klimm’. (1663) door de Catharinisten van Aalst teksteditie; facsimile
 459. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 460. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 461. Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem (1663) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 462. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) teksteditiefacsimile
 463. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 464. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 465. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 466. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 467. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 468. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 469. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 470. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 471. Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert (1664) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 472. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 473. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 474. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 475. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 476. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 477. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 478. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 479. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 480. Hermenegildus sone van den Coninck der Visigothen (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 481. Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 482. Vyt-sinnighe vraeck-gierighdeydt ofte Syroes vertoont op den sin van Horatius (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 483. Wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 484. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 485. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 486. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 487. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 488. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 489. Vryagie en Trouw of de klucht van Kreelis Crynen en Iuffr. Iennema (1655) (anoniem) teksteditie; facsimile
 490. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 491. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 492. Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 493. Iephte Israelis iudex (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 494. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 495. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 496. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 497. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 498. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 499. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 500. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 501. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 502. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 503. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 504. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 505. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 506. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 507. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 508. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 509. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 510. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 511. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 512. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 513. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 514. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven teksteditie; facsimile
 515. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 516. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 517. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 518. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 519. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 520. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 521. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 522. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 523. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 524. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 525. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 526. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 527. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 528. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 529. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 530. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 531. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 532. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 533. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 534. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 535. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 536. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 537. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 538. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 539. Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) teksteditie; facsimile
 540. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 541. De bedrooge schaakers (1672) door Pieter Adriaanse Codde teksteditie; facsimile
 542. I.A. Comenius verrezen hondschen Diogenes (1672) door Frans van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 543. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 544. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 545. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 546. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 547. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 548. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 549. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 550. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 551. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 552. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 553. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 554. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 555. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 556. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 557. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 558. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 559. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 560. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 561. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 562. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 563. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 564. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie; facsimile
 565. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 566. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 567. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 568. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 569. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 570. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 571. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 572. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 573. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 574. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 575. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 576. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 577. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 578. De bedrooge vryjers (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 579. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 580. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 581. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 582. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 583. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 584. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 585. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers teksteditie facsimile
 586. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 587. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 588. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 589. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 590. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 591. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 592. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 593. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 594. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 595. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 596. De ghetrouwe liefde van Ansberta tot Bertulfus (1680) door de Predikheren van Lier facsimile
 597. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 598. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 599. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 600. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 601. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 602. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 603. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 604. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 605. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers teksteditie; facsimile
 606. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 607. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 608. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 609. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 610. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 611. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 612. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 613. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 614. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 615. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 616. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 617. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 618. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 619. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 620. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 621. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 622. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 623. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 624. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 625. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 626. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 627. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 628. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 629. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 630. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 631. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile; idem (herdruk ca. 1710) facsimile
 632. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 633. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 634. Het studenteleven (1684, vignet Latet utilitas) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; (idem met vignet Niet zonder vlekken) teksteditie; facsimile;
 635. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 636. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 637. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 638. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 639. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 640. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 641. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 642. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 643. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 644. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 645. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 646. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 647. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 648. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 649. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 650. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 651. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 652. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 653. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 654. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 655. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 656. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 657. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 658. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 659. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 660. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 661. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 662. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 663. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 664. Cleomenes (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 665. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 666. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 667. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 668. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 669. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 670. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 671. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 672. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 673. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 674. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 675. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 676. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 677. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 678. Bellamante, of de minsiecke juffer (1689) (anoniem) teksteditie; facsimile UBL en UBA)
 679. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 680. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 681. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 682. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 683. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 684. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 685. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 686. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 687. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 688. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 689. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 690. Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis (1691) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 691. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 692. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 693. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 694. Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse (1692) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile
 695. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 696. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 697. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 698. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 699. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 700. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 701. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 702. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 703. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 704. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 705. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 706. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 707. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 708. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 709. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 710. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 711. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 712. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 713. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 714. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 715. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 716. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 717. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 718. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 719. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 720. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 721. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 722. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 723. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 724. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 725. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 726. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 727. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 728. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 729. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 730. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 731. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 732. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 733. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 734. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 735. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 736. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 737. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 738. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 739. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ex. KBH); facsimile
 740. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 741. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 742. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 743. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 744. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 745. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 746. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 747. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 748. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 749. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 750. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie facsimile
 751. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 752. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 753. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 754. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 755. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 756. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 757. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 758. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 759. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 760. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 761. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 762. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 763. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 764. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 765. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 766. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 767. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 768. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 769. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 770. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 771. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 772. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 773. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 774. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 775. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 776. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 777. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 778. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 779. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 780. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 781. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 782. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 783. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 784. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 785. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 786. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 787. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 788. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 789. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 790. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 791. Everwachus tragico-comoedia (1711) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 792. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 793. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 794. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 795. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 796. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 797. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 798. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 799. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 800. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 801. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 802. Chaerea (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 803. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 804. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 805. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 806. Rhadamistus en Zenobia (1713) doorAbraham Bogaert facsimile
 807. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 808. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 809. S. Joannes Gualbertus (1713) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 810. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 811. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 812. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 813. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 814. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 815. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 816. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 817. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 818. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 819. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 820. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 821. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 822. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 823. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 824. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 825. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 826. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 827. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 828. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 829. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 830. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 831. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 832. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 833. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 834. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 835. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 836. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 837. Natalia en Adrianus, zegen-praelende over ’t heydendom (1716) door de Rederijkers van Kortrijk facsimile
 838. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 839. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 840. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile (bis)
 841. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 842. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 843. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 844. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 845. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 846. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 847. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 848. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 849. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 850. Jephte tragoedia (1717) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 851. Cyrus (1717) door de Jezuïeten van Lille facsimile
 852. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 853. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 854. Certamen Tragoediam inter et Comoediam (1717) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 855. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 856. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 857. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 858. Harderszang op den Vrede (herdruk 1718) door Hermanus van den Burg teksteditie
 859. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 860. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 861. De onbarmhertige huisheer, of de bedrogen gierigaard (1718) door Jan Verley teksteditie; facsimile
 862. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 863. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 864. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 865. B. Aloysius Gonzaga (1719) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 866. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 867. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 868. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 869. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 870. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 871. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 872. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 873. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 874. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 875. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 876. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 877. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 878. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 879. Craesus Lydorum rex (1720) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 880. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 881. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 882. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 883. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 884. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 885. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 886. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 887. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 888. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 889. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 890. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 891. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 892. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 893. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 894. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 895. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 896. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 897. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 898. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 899. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 900. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 901. Clodovaeus coninck van Vranckryck (1722) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 902. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 903. Cosmophila (1722) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 904. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 905. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 906. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 907. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 908. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 909. Constantia (1723) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 910. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 911. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 912. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 913. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 914. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 915. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 916. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 917. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 918. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 919. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 920. Jacob et Esau (1724) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 921. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 922. Cn. Pompeius (1725) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 923. Joas konink van Juda (1725) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 924. Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium (1725) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 925. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 926. Jepthé (1725) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile UA; facsimile Kortrijk
 927. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 928. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 929. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 930. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 931. Jonathas (1726) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 932. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 933. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 934. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 935. Coliphonius comoedia (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 936. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 937. Constantini Orientis Imperatoris tragoedia (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 938. Core, Dathan et Abiron (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 939. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 940. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 941. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 942. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 943. Cyrinus (1729) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 944. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 945. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 946. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 947. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 948. Christus judex (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 949. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 950. Thomas (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 951. Torquatus in filium severus pater (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 952. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 953. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 954. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 955. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 956. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 957. Jephtias (1730) door de Jezuïeten van Duinkerken facsimile
 958. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 959. Fuga saeculi in Petro de Morono (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 960. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 961. Philomachus comoedia (1731) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 962. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 963. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 964. Νεοκεφαλαιώσεως error (1732) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 965. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 966. Joannes Michael ende Ignatius (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 967. Jovianus (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 968. Domitianus (1732) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 969. Nicocles et Periander (1732) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 970. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 971. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 972. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 973. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 974. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieper facsimile
 975. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 976. Achan (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 977. Sisara (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 978. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 979. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 980. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 981. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 982. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 983. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 984. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 985. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 986. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 987. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 988. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 989. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 990. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 991. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 992. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 993. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 994. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 995. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 996. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 997. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 998. Den bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus, onder den grooten Keyser Constantinus (ca. 1740) (anoniem) facsimile
 999. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 1000. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 1001. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1002. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1003. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1004. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1005. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1006. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1007. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 1008. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 1009. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 1010. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1011. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1012. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1013. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1014. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1015. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1016. Fausta (1745) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1017. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1018. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1019. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1020. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1021. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1022. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1023. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1024. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 1025. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 1026. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1027. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 1028. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1029. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1030. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1031. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1032. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1033. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1034. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1035. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1036. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1037. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1038. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1039. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1040. Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1041. Maria Stuart (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1042. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1043. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 1044. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1045. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1046. Mithridates (1751) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1047. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1048. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 1049. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1050. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1051. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1052. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 1053. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1054. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 1055. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 1056. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 1057. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 1058. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 1059. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1060. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1061. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1062. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1063. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 1064. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 1065. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 1066. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 1067. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1068. Lapsus Angelorum (1759) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1069. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 1070. Jacobus Machabaeorum natu-minimus (1760) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1071. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 1072. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1073. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1074. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 1075. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 1076. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 1077. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 1078. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 1079. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 1080. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1081. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 1082. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 1083. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 1084. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 1085. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 1086. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 1087. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 1088. De inënting (1768) door Demokritophilus teksteditie; facsimile
 1089. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1090. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1091. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1092. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1093. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1094. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1095. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1096. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1097. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 1098. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 1099. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 1100. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 1101. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 1102. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 1103. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 1104. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 1105. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 1106. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1107. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 1108. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 1109. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 1110. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 1111. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 1112. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 1113. Het feestvierend Leyden (1774) door Cornelis van Hoogeveen Jr. Gelimiteerde oplage voor de leden van het kunstgenootschap: teksteditie; facsimile; publieke editie: teksteditie; facsimile
 1114. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 1115. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 1116. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 1117. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 1118. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 1119. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1120. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1121. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1122. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1123. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1124. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1125. De beloonde deugd, opera (1776) door het Leidse genootschap Veniam pro laude facsimile
 1126. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1127. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1128. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1129. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1130. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1131. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1132. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1133. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile en Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1134. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1135. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1136. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1137. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1138. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1139. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1140. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1141. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1142. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1143. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1144. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1145. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1146. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1147. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1148. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 1149. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1150. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1151. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1152. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1153. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile (UBA); (UBL)
 1154. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1155. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1156. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1157. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1158. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1159. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1160. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave teksteditie; facsimile
 1161. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1162. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1163. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1164. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1165. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1166. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1167. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1168. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1169. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1170. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1171. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1172. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1173. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1174. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1175. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1176. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1177. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands