CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.500 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1200 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5900 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Teksten over toneel, vertoningen, affiches
11.Internetsites over toneel
12.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
13.Medewerkers
14.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
15.This page in English
16.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
    De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (1 januari 2023) gegevens over 12.500 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief (Diversa Sed Una)Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk400
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHNoord-Hollands Archief, Oude Boekerij,
olim Stadsbibliotheek
Haarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 100 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en in het Engels vertaalde stukken opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Vertaling van Euripides’ Hecuba door Erasmus (1506) facsimile; idem (herdruk 1507) facsimile
 2. Vertaling van Euripides’ Iphigenia in Aulide door Erasmus (1506) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1507) teksteditie; facsimile
 3. Grisellis (1519) door Eligius Eucharius facsimile
 4. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 5. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 6. Comoedia sacra cui titulus Ioseph (1536) door Cornelius Crocus facsimile
 7. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 8. Petri Diesthemii Homulus (1536) door Christianus Ischyrius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1538) teksteditie; facsimile
 9. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 10. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 11. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 12. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 13. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 14. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 15. Den boom der schriftueren van .vi. personagien (ca. 1539) door de rederijkers van Middelburg facsimile; idem (ca. 1560) facsimile
 16. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 17. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 18. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 19. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 20. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 21. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 22. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 23. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 24. Asotus (1537) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 25. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 26. Lazarus (1541) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 27. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 28. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 29. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 30. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 31. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 32. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 33. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 34. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 35. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 36. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 37. Comedie, van lief en leedt (1582) door Dirck Volckertsz. Coornhert facsimile
 38. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 39. Een schoon tafelspel van drie personagien, te weten: eenen Prochiaen, eenen Coster, eenen Wever (1578) (anoniem) facsimile
 40. Iosephus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 41. Iuditha (herdruk 1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 42. Naaman (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 43. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 44. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 45. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk ca. 1599 in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 46. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 47. Een tafel-spel om vrijers te vercoopen. (anoniem, in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile; idem (in Vijftien rederijkersteksten UBA ca. 1599) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 48. Een Tafel-spel alleene ende is genaemt blijde ghelaet diet speelt (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 49. Een tafel-spel van een personagie genaemt S. Lasant ende is een pillegrom (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 50. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 51. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 52. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 53. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 54. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 55. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile (met het Liber elegiarum 1599 en 1618 en het Liber epigrammatum 1599 en 1618)
 56. Tafel-spel van twee personagien, den eenen een schipper, ghenaemt Jaep-zelden-thuys ende d’ander een boer, Jasper-goet-bloet (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1670) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 57. Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 58. Tafel-spel van een dronkaert die by hemselven spreect meynende dat hy wonder siet door Cornelis Crul (ca. 1599) (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 59. Bruyloft-spel van Soet en Suer. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 60. Bruyloft-spel van twee personen, uyt welcke verclaert werden thien excelentien vanden houwelijcken staet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 61. Een bruyloft-spel van twee personagien, om over eender bruyts tafel te spelen. D’eene is ghecleet ghelijck eenen sot, ende heet Gauweloos wtslach. De ander is gecleet ghelijck een gestadich man, ende heet Deuchdelijck ingheuen, ende sy brenghen de bruyt presenten tegen dat t’kint gemaeckt is, te weten, luyers, pappe ende een wieghe. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van twee persoonen, met namen Blijden Wille, een fraeye Dochter, Sotte Cout, Boerdich. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 63. Tafel-spel van drie Personen. Den loopenden tijt. By na tleste. De leste. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 64. Schoon Coninck-spel voor den minnaers, waer inne vele schoone gheraetselen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 65. Een seer schoon tafel-speelken van drie personagien, seer ghenuechelijck om lesen. Ongherustich Sin. Gheveynst Herte. Redene. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 66. Spel van vijf personagien, te weten Ian sonder Arch. Onverstant. Quaet Willeken. Kalleken goet hert. Rechte Iustitie. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 67. Factie. Personagien. Tghoetwillch herte. Heyn Corsel. Peer Dulcop. Ghijs Corthoot. Lijs quaetbeck. Griet suermuyl. Truy spijtighe. Meester Ian goet bloet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 68. Testament van Minnen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 69. Absurda dat is, vremt bescheet. Twee doove personagien, wt Colloquia Erasmi Roterodammi. (ca. 1599) door Cornelis Crul (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 70. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 71. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 72. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 73. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 74. Oedipus tyrannus (1603) door Vitus Winsemius teksteditie; facsimile
 75. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 76. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 77. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 78. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 79. Een tafel-spel om te spelen op een bruyloft van twee personagien, d’een hiet Wel vernoeght in trouw’ (1608) teksteditie; facsimile
 80. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien d’een ghenaemt Pover, d’ander Armoede, ende sy trouwen elkander met een boomeloose mande (1608) teksteditie; facsimile
 81. Hier nae volght een tafel-spel van drye personagien als Ceres goddinne van t’ghewas, Neptunus godt der zee, Aeolus godt van de winden (1608) teksteditie; facsimile
 82. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien, van een man ende sijn wijf, de man is ghenaemt Thijs ende de vrou Beelitgen (1608) teksteditie; facsimile
 83. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 84. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 85. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 86. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 87. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 88. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611 in Colloquien) door Cornelis Crul facsimile
 89. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 90. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 91. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 92. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 93. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 94. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 95. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 96. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 97. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 98. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 99. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 100. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 101. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 102. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 103. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 104. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 105. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 106. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 107. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile
 108. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 109. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 110. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 111. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 112. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 113. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 114. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 115. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 116. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 117. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 118. Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem, prince van Oraengien (1617) door Gijsbrecht van Hoghendorp teksteditie; facsimile
 119. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 120. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 121. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 122. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 123. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 124. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 125. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 126. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 127. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 128. Spel des gheschils tot Athenen, ghenomen uyt het 17 cap. van de Handelingen der Apostelen (1617) door Dierick Scabaelje facsimile
 129. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 130. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 131. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 132. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer (1618) teksteditie; facsimile
 133. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 134. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 135. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 136. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 137. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 138. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 139. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 140. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 141. Ananias (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 142. Baptistes (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 143. Dyscoli (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 144. Pentecoste (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 145. Typhlus (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 146. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 147. Claas Kloet (1619) door Nicolaes Biestkens teksteditie; facsimile
 148. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 149. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 150. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 151. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 152. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 153. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 154. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 155. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 156. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 157. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 158. Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 159. Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 160. Narcissus ende Echo (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 161. Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 162. Onghetroosten ende den Welgheminden (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 163. Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 164. Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille (1621) door Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 165. Mars ende Venus (1621) door Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken teksteditie; facsimile
 166. Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 167. Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 168. Oude mans met jonghe wijfs (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 169. Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 170. Het tweede spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 171. Het derde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 172. Het vierde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 173. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 174. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 175. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 176. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 177. Ian Soetekau (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 178. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 179. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 180. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 181. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 182. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 183. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 184. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 185. Slach van Vlaenderen tusschen den prince van Oranien en den eerts-hertogh Albertus (1624) door Elias Herckmans facsimile
 186. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 187. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 188. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 189. David ende Absalon (1625) door Christiaen Henricx facsimile
 190. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 191. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 192. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 193. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 194. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie; facsimile
 195. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 196. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 197. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 198. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 199. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster teksteditie; facsimile
 200. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 201. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 202. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 203. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 204. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 205. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 206. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 207. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 208. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 209. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 210. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 211. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 212. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 213. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 214. Haman (1630) door Jacobus Revius teksteditie; facsimile
 215. Hel-vaert van Iuno (1631) door Jan van Arp facsimile
 216. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 217. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 218. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 219. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 220. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 221. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 222. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 223. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 224. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 225. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 226. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 227. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 228. Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden (1636) door de Augustijnen van Leuven facsimile
 229. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Colm [Kolm] teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 230. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 231. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 232. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 233. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 234. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 235. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 236. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 237. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 238. Bedwonghen liefde baert veel onrust’, leet en’ pijn: Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn (1635) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 239. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie
 240. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 241. Zemiscus (1635) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 242. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 243. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 244. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 245. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; Latijnse tekst (herdruk 1628) facsimile
  • Jephthes sive votum (herdruk 1628a) van George Buchanan teksteditie; facsimile
  • Medea (herdruk 1628a) van Euripides in het Latijn vertaald door George Buchanan teksteditie
 246. Tragycomedie op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch (1636) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 247. Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus (1636) door Johannes Theodorus van Gesperden teksteditie; facsimile
 248. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 249. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 250. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 251. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 252. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 253. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 254. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 255. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 256. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 257. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 258. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie
 259. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis De Coninck facsimile
 260. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 261. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 262. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 263. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 264. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 265. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 266. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 267. Arsaces (1639) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 268. Boëtius (1639) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 269. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 270. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 271. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 272. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 273. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 274. Reinherte, hofspel (1640) door Willem Cornelisz. van Velde facsimile
 275. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 276. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 277. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 278. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 279. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 280. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 281. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 282. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 283. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 284. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 285. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 286. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 287. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 288. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 289. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 290. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 291. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 292. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 293. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 294. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 295. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 296. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 297. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 298. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 299. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 300. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maegden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 301. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 302. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 303. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 304. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 305. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 306. Rijcke Kees, en de moolenaer (1644) door S. de Vogel jr. teksteditie; facsimile
 307. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 308. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 309. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 310. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 311. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 312. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 313. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 314. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 315. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 316. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 317. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 318. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 319. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 320. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 321. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 322. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 323. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 324. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 325. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 326. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 327. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 328. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 329. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 330. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 331. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 332. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 333. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 334. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 335. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 336. Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyt (1648) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 337. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 338. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 339. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 340. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 341. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 342. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 343. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 344. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 345. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 346. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 347. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 348. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 349. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 350. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 351. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 352. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 353. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 354. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 355. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 356. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 357. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 358. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 359. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 360. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 361. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 362. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 363. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 364. De krooning van Darius (1651) door Pieter Dubbels facsimile
 365. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 366. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 367. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 368. Voorspoedige wapenen van de vreese des heeren. Leopoldus afgebeelt in Iudas Machabaeus (1652) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 369. D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors (1651) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 370. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 371. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 372. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 373. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 374. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 375. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 376. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 377. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 378. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 379. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 380. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 381. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 382. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 383. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 384. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 385. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 386. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 387. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 388. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 389. Den heylighen Ioannes Chrysostomus patriarch van Constantinopolen (1656) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 390. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 391. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 392. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 393. Spel van Homulus (herdruk 1656) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 394. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 395. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 396. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 397. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 398. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 399. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 400. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 401. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 402. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 403. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 404. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 405. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 406. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 407. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 408. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 409. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 410. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 411. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 412. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 413. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 414. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 415. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 416. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 417. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 418. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 419. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 420. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 421. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 422. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 423. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 424. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 425. Isaacius van Grieckenlandt (1660) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 426. Manasses conick van Juda (1660) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 427. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 428. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 429. Het eerste deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 430. Het tweede deel van Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 431. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 432. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 433. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 434. Joseph venditus (ca. 1660) afgeschreven door Jacobus de Keghel facsimile
 435. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 436. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 437. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 438. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 439. Samson of heilige wraeck (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 440. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 441. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 442. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 443. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 444. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 445. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 446. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 447. Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door de Jacob van der Does teksteditie; facsimile
 448. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 449. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 450. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 451. Sedecias (1661) door de Rederijkers (Barbaristen) van Kortrijk facsimile
 452. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 453. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 454. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 455. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 456. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 457. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 458. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 459. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 460. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 461. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 462. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 463. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 464. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 465. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 466. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 467. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 468. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 469. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 470. Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 471. Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 472. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 473. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 474. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 475. Saligh eynde van Philemon, Appolonius, Arianus (1663) door de Barbaristen van Aalst facsimile
 476. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 477. Sauls vall tot David’s klimm’. (1663) door de Catharinisten van Aalst teksteditie; facsimile
 478. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 479. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 480. Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem (1663) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 481. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) teksteditiefacsimile
 482. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 483. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 484. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 485. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 486. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 487. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 488. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 489. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 490. Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert (1664) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 491. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 492. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 493. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 494. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 495. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 496. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 497. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 498. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 499. Hermenegildus sone van den Coninck der Visigothen (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 500. Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 501. Vyt-sinnighe vraeck-gierighdeydt ofte Syroes vertoont op den sin van Horatius (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 502. Wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 503. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 504. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 505. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 506. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 507. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 508. Vryagie en Trouw of de klucht van Kreelis Crynen en Iuffr. Iennema (1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 509. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 510. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 511. Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 512. Iephte Israelis iudex (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 513. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 514. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 515. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 516. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile ex. UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 517. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 518. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 519. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 520. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 521. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 522. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 523. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 524. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 525. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 526. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 527. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 528. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 529. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 530. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 531. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 532. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 533. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven teksteditie; facsimile
 534. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 535. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 536. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 537. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 538. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1678) facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 539. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 540. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 541. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 542. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 543. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 544. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 545. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 546. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 547. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 548. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 549. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 550. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 551. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 552. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 553. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 554. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 555. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 556. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 557. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 558. Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) teksteditie; facsimile
 559. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 560. De bedrooge schaakers (1672) door Pieter Adriaanse Codde teksteditie; facsimile
 561. I.A. Comenius verrezen hondschen Diogenes (1672) door Frans van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 562. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 563. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 564. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 565. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 566. De spreekende geest van Jan de Wit (ca. 1673) door H. van Bulderen facsimile
 567. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 568. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 569. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 570. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 571. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 572. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 573. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 574. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 575. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 576. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 577. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 578. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 579. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 580. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 581. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 582. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 583. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 584. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie; facsimile
 585. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 586. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 587. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 588. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 589. Het school van de mannen (ca. 1678) door A. van Bulderen teksteditie; facsimile
 590. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 591. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 592. Mitridaet (1679) (anoniem) teksteditie
 593. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 594. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 595. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 596. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 597. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 598. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 599. De bedrooge vryjers (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 600. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 601. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 602. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 603. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 604. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 605. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 606. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers teksteditie facsimile
 607. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 608. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 609. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 610. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 611. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 612. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 613. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 614. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 615. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 616. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 617. De ghetrouwe liefde van Ansberta tot Bertulfus (1680) door de Predikheren van Lier facsimile
 618. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 619. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 620. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 621. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 622. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 623. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 624. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 625. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 626. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers teksteditie; facsimile
 627. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 628. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 629. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 630. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 631. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 632. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 633. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 634. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 635. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 636. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 637. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 638. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 639. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 640. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 641. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 642. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 643. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 644. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 645. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 646. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Rijk facsimile
 647. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 648. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 649. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 650. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 651. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 652. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile; idem (herdruk ca. 1710) facsimile
 653. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 654. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 655. Het studenteleven (1684, vignet Latet utilitas) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; (idem met vignet Niet zonder vlekken) teksteditie; facsimile;
 656. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 657. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 658. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 659. Agamemnon (1684) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 660. Bajazet (1684) door Frans Rijk teksteditie
 661. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 662. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 663. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 664. De románzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 665. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 666. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 667. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1685) door Govert Bidloo facsimile
 668. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 669. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 670. De meid juffrouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 671. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 672. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 673. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 674. Genserik (1685) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile;
 675. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 676. Krispyn, poeet en officier (1685) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 677. De quaksalver op de markt (1685) door Salomon van Rusting teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1710) teksteditie; teksteditie; idem (bewerking 1774) Den Kwakzalver in folio; op de Kallevaartjesveensche kermis teksteditie; facsimile
 678. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 679. Markus Antonius en Kleopatra (1685) door E. Webber teksteditie; facsimile
 680. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 681. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 682. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 683. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 684. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 685. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 686. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 687. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 688. Wenseslaus koning van Poolen (1686) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) teksteditie; facsimile
 689. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 690. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 691. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile; idem, herdruk ca. 1715 teksteditie; facsimile
 692. Cleomenes (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 693. De ontdekte schyndeugd (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 694. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 695. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 696. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 697. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 698. De ontvoogde vrouw (1688) door Michiel Elias facsimile
 699. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 700. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 701. Herkules en Dianira (1688) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) door Katharina Lescailje facsimile
 702. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 703. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 704. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 705. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 706. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 707. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 708. Bellamante, of de minsiecke juffer (1689) (anoniem) teksteditie; facsimile ex. UBL en UBA)
 709. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 710. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 711. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 712. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 713. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 714. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 715. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 716. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 717. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 718. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 719. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie; facsimile
 720. Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis (1691) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 721. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 722. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 723. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 724. Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse (1692) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile
 725. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 726. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 727. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 728. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 729. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 730. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 731. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 732. Ariadne (1693) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 733. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 734. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (KBH); facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 735. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 736. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 737. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 738. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 739. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 740. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 741. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 742. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 743. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 744. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 745. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 746. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 747. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 748. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 749. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 750. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 751. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 752. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 753. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 754. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 755. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 756. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 757. Wysheid en Zotheid (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 758. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 759. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 760. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 761. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 762. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 763. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 764. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 765. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie; facsimile
 766. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 767. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 768. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 769. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 770. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 771. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ex. KBH); facsimile
 772. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 773. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 774. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 775. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 776. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 777. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 778. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 779. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn teksteditie; facsimile
 780. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 781. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 782. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie facsimile
 783. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 784. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 785. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 786. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 787. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 788. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 789. De bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 790. ’t Vermakelijk thee geselschap, zynde het twede deel van de bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 791. Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron (1705) door Hendrik Halmael facsimile
 792. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 793. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 794. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 795. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 796. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 797. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 798. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 799. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 800. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 801. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 802. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 803. De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers (1707) door Hendrik Halmael facsimile
 804. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 805. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 806. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 807. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 808. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 809. Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar (1709) door Yede Jurjens teksteditie; facsimile
 810. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens teksteditie; facsimile
 811. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 812. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 813. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 814. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 815. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 816. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 817. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 818. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 819. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 820. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 821. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 822. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 823. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 824. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 825. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 826. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 827. Everwachus tragico-comoedia (1711) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 828. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 829. Manlius Capitolinus (1711a) door Philip Malfait de Jonge facsimile
 830. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 831. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 832. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 833. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 834. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 835. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 836. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 837. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 838. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 839. Chaerea (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 840. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 841. Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712) door Pieter Langendijk facsimile
 842. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 843. Edelmoedige Laodice, koningin van Arménien (1712) door Christoffel Pierson facsimile
 844. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 845. Rhadamistus en Zenobia (1713) doorAbraham Bogaert facsimile
 846. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 847. De gestrafte Pasquyn (1713) door de Hendrik van Halmael facsimile
 848. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 849. S. Joannes Gualbertus (1713) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 850. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 851. De hedendaagsche bankroetier (roofdruk 1713) door Frans Rijk teksteditie; facsimile; idem (andere druk 1713) teksteditie; facsimile; idem (geautoriseerde druk, ca. 1713) teksteditie; facsimile;
 852. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 853. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 854. Geta (1713) door Katharina Lescailje en Jan Haverkamp facsimile; (idem, herdruk 1731) facsimile
 855. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 856. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 857. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 858. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 859. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 860. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 861. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 862. Krispyn dragonder (1714) door Frans Rijk facsimile
 863. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 864. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 865. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 866. Waarheid en Loogen (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 867. De gewaande krygsman of nieuwmodesche minnaar (1715) door Jan van Hoven teksteditie; facsimile
 868. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 869. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 870. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 871. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 872. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 873. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 874. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 875. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 876. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 877. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 878. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 879. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 880. De panlikker (1716) door Hendrik van Halmael facsimile
 881. Natalia en Adrianus, zegen-praelende over ’t heydendom (1716) door de Rederijkers van Kortrijk facsimile
 882. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 883. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 884. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile (bis)
 885. Athalia (1716) door Frans Rijk teksteditie
 886. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 887. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 888. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 889. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 890. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 891. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 892. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 893. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 894. Jephte tragoedia (1717) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 895. Cyrus (1717) door de Jezuïeten van Lille facsimile
 896. Krispyn, medevryer van zyn heer (1717) door Johannes Koenerding teksteditie; facsimile
 897. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 898. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 899. Certamen Tragoediam inter et Comoediam (1717) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 900. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 901. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 902. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 903. De ingebeelde dood (1717) door Hendrik van der Zande facsimile
 904. Harderszang op den Vrede (herdruk 1718) door Hermanus van den Burg teksteditie
 905. Crispyn, Mogol, of de gewaande Turk (1718) door Jacob Cleyburgh teksteditie; facsimile
 906. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 907. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 908. De onbarmhertige huisheer, of de bedrogen gierigaard (1718) door Jan Verley teksteditie; facsimile
 909. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 910. De verheerlyckte schoenlappers, ofte de gecroonde leerse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen teksteditie; facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 911. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 912. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 913. B. Aloysius Gonzaga (1719) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 914. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 915. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 916. Hester (1719) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 917. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 918. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 919. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 920. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 921. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 922. Het dronkemans testament, of de uitvaart van meester Andries (1720) door Guillaume Toussaint Domis facsimile
 923. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 924. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 925. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 926. Craesus Lydorum rex (1720) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 927. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 928. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 929. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 930. De windhandel of Bubbles compagnien (1720) door Gijsbert Tysens, teksteditie; facsimile; in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 931. De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars. Zynde het vervolg van den windhandel (1720) door Gijsbert Tyssens teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 932. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), eerste druk door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 933. Arlequyn actionist (z.j. [1720], quarto) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720, octavo) teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 934. Het dolhuis der actionisten (1720, Haarlemse, na een roofdruk geautoriseerde uitgave met jaartal op de titelpagina) door Govert van Maater teksteditie; facsimile; idem (anonieme editie, jaartal onder de tekst) teksteditie; facsimile; idem (anonieme editie, zonder jaartal) facsimile; idem in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 935. De actionisten reisvaardig naar Vianen, of ’t uiteinde der windnegotie (1720) door Gijsbert Tyssens facsimile; idem in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 936. Nederland in gekheit (ca. 1720) door Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg) facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 937. Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile; idem, herdruk 1721 facsimile
 938. De wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), teksteditie; facsimile; idem, tweede druk facsimile ex. Rozet Arnhem; facsimile ex. UBA; idem, derde druk facsimile
 939. Charon of de bezienders, meerendeel gevolgt na die van Lucianus (1720) door P.V. teksteditie; facsimile
 940. Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat, zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt (ca. 1720) door Gijsbert Tysens facsimile
 941. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 942. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, do<>or het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 943. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 944. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 945. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 946. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 947. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 948. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 949. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 950. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 951. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 952. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 953. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 954. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 955. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 956. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 957. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 958. Clodovaeus coninck van Vranckryck (1722) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 959. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 960. Cosmophila (1722) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 961. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 962. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 963. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 964. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 965. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 966. Constantia (1723) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 967. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 968. De driftige minnaars, of arglistige juffrouw (1723) door Adriana van Ryndorp teksteditie; facsimile
 969. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 970. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 971. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 972. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 973. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 974. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 975. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 976. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 977. Jacob et Esau (1724) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 978. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 979. Cn. Pompeius (1725) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 980. Joas konink van Juda (1725) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 981. Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium (1725) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 982. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 983. Jepthé (1725) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile UA; facsimile Kortrijk
 984. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 985. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 986. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 987. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 988. Jonathas (1726) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 989. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 990. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 991. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 992. Coliphonius comoedia (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 993. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 994. Constantini Orientis Imperatoris tragoedia (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 995. Core, Dathan et Abiron (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 996. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 997. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 998. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 999. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 1000. Cyrinus (1729) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1001. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1002. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 1003. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1004. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 1005. Christus judex (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1006. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1007. Thomas (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1008. Torquatus in filium severus pater (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1009. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1010. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1011. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1012. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 1013. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1014. Jephtias (1730) door de Jezuïeten van Duinkerken facsimile
 1015. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1016. Fuga saeculi in Petro de Morono (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1017. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 1018. Philomachus comoedia (1731) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1019. Kassandra (1731) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile
 1020. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 1021. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 1022. Νεοκεφαλαιώσεως error (1732) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1023. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1024. Joannes Michael ende Ignatius (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1025. Jovianus (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1026. Domitianus (1732) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1027. Nicocles et Periander (1732) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1028. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1029. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 1030. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 1031. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 1032. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieper facsimile
 1033. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1034. Achan (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1035. Sisara (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1036. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 1037. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 1038. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1039. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 1040. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1041. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 1042. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1043. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1044. De schoenlapper kapiteyn, of Krispyns koddige schakinge (1735) door Jan Gerrit Liepoldes teksteditie; facsimile
 1045. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 1046. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1047. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 1048. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 1049. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 1050. Het bedurven huishouwen door Enoch Krook (1703) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1738) teksteditie; facsimile
 1051. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 1052. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1053. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 1054. De vermomde Krispyn (1740) door Lodewijk de Graaf teksteditie; facsimile
 1055. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1056. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1057. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1058. Mahomet de Tweede (1740) door Nicolaas Willem op den Hooff facsimile
 1059. Den bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus, onder den grooten Keyser Constantinus (ca. 1740) (anoniem) facsimile
 1060. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Rijk facsimile
 1061. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 1062. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1063. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1064. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1065. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1066. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1067. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1068. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 1069. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 1070. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 1071. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1072. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1073. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1074. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1075. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1076. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1077. Fausta (1745) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1078. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1079. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1080. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1081. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1082. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1083. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1084. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1085. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 1086. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 1087. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1088. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 1089. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1090. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1091. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1092. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1093. Het doolend thee besoek, of het klyn hollands thee-bosje (ca. 1747) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1094. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1095. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1096. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1097. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1098. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1099. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1100. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1101. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1102. De buytensporige minnaars, bedroogen door een ververs vrouw (1749) (anoniem) facsimile
 1103. Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1104. Maria Stuart (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1105. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1106. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 1107. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1108. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1109. Mithridates (1751) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1110. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1111. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 1112. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1113. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1114. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1115. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 1116. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1117. Adonibezec (1754) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1118. Den hongers-noodt van Samarien (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1119. Lubbert Lubbertse dommen knecht (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1120. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 1121. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 1122. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 1123. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 1124. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 1125. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1126. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1127. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1128. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1129. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 1130. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 1131. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 1132. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 1133. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1134. Lapsus Angelorum (1759) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1135. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 1136. Jacobus Machabaeorum natu-minimus (1760) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1137. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 1138. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1139. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1140. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 1141. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 1142. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 1143. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 1144. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 1145. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 1146. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1147. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 1148. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 1149. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 1150. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 1151. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 1152. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 1153. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 1154. Leo de Groote (1767) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1155. De inënting (1768) door Demokritophilus teksteditie; facsimile
 1156. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1157. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1158. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1159. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1160. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1161. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1162. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1163. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1164. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 1165. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 1166. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 1167. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 1168. De belegering van Haerlem (1770) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1169. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 1170. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 1171. Iphigenia in Tauris (1771) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie facsimile
 1172. Iphigénie en Tauride (1771) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1173. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 1174. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 1175. De belegering van Groningen in het jaar 1672 (1772) door Anna van der Horst teksteditie; facsimile
 1176. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 1177. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1178. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 1179. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 1180. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 1181. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 1182. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 1183. Het feestvierend Leyden (1774) door Cornelis van Hoogeveen Jr. Gelimiteerde oplage voor de leden van het kunstgenootschap: teksteditie; facsimile; publieke editie: teksteditie; facsimile
 1184. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 1185. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 1186. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 1187. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 1188. De schyndeugd, of den bedrieger, gestraft. (1774) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1189. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 1190. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 1191. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1192. Oppressa patientia exaltata sive Griseildis (met vertaling in het Nederlands) (1775) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 1193. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1194. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1195. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1196. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1197. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1198. De beloonde deugd, opera (1776) door het Leidse genootschap Veniam pro laude facsimile
 1199. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1200. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1201. Hamlet (naar Ducis) (1778) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1202. Hamlet (1778) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1203. De storm (1778) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1204. De volyke vrouwen te Windsor door Bernardus Brunius c.s. (1778) teksteditie; facsimile
 1205. Macbeth (1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1206. Leven en dood van koning Johannes (1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1207. De kunst om een tegenspreekster te temmen (1780) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1208. Harderspel (1780) door Jacob Campo Weyerman facsimile
 1209. Het rampzalig huuwelyk (1780) door Jacob Campo Weyerman facsimile
 1210. Alles zonder kontanten (1780) door Jacob Campo Weyerman facsimile
 1211. Othello, of de Moor van Venetien (1781) door Bernardus Brunius c.s. teksteditie; facsimile
 1212. Eerste deel van Henrik de Vierde; met het leven en den dood van Henrik, genaamt Hotspur (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1213. De dwaaling (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1214. Marcus Antonius en Cleopatra (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1215. Richard de Tweede, Koning van Engeland (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1216. De twee edellieden van Verona (1781) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1217. Cajus Marcius Coriolanus (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1218. Het tweede deel van Koning Hendrik de Vierde behelzende deszelfs dood, en de krooning van koning Hendrik den Vyfden (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1219. Veel leven over niets. (1782) door Bernardus Brunius c.s. facsimile
 1220. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1221. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1222. Edipus, koning van Thebe (1779) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1223. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1224. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1225. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1226. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile en Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1227. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1228. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1229. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1230. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1231. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1232. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1233. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1234. Het rollende Daantje, of de laakenwinkel in de war (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1235. De vyf bruteurs in de verwarde laaken-winkel (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1236. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1237. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1238. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1239. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1240. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1241. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1242. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1243. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1244. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1245. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1246. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1247. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1248. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile (UBA); (UBL)
 1249. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1250. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1251. De dood van Edipus (1789) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1252. Johanna Gray (1789) door Petronella Moens facsimile
 1253. Dolsey en Amelia (1789) door Adriana van Overstraten facsimile
 1254. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1255. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1256. Oedipus aan het hof van Admetus (ca. 1790) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1257. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1258. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1259. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave teksteditie; facsimile
 1260. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1261. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1262. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1263. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1264. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1265. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1266. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1267. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1268. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1269. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1270. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1271. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1272. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1273. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1274. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1275. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1276. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile

U vindt hier verder:
 • Een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • Een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • Een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • De tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • Vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • Een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten (1651-1673) van Lodewyk Meijer; UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • Een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl



  In het ‘
  Costerproject’, bij het Huygens-Instituut. bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren, Delpher e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij Alain Riffaud: Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle, César, Theatre classique, Gallica en DraCor (Frans, Duits, Spaans en Russisch). Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Iris van Beveren * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Olga van Marion * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands