CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.500 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1200 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Teksten over toneel, vertoningen, affiches
11.Internetsites over toneel
12.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
13.Medewerkers
14.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
15.This page in English
16.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (1 januari 2023) gegevens over 12.500 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief (Diversa Sed Una)Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk400
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHNoord-Hollands Archief, Oude Boekerij,
olim Stadsbibliotheek
Haarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en in het Engelse vertaalde stukken opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Vertaling van Euripides’ Hecuba door Erasmus (1506) facsimile; idem (herdruk 1507) facsimile
 2. Vertaling van Euripides’ Iphigenia in Aulide door Erasmus (1506) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1507) teksteditie; facsimile
 3. Grisellis (1519) door Eligius Eucharius facsimile
 4. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 5. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 6. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 7. Petri Diesthemii Homulus (1536) door Christianus Ischyrius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1538) teksteditie; facsimile
 8. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 9. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 10. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 12. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 13. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 14. Den boom der schriftueren van .vi. personagien (ca. 1539) door de rederijkers van Middelburg facsimile; idem (ca. 1560) facsimile
 15. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 16. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 17. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 18. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 19. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 20. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 21. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 22. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Asotus (1537) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 24. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 25. Lazarus (1541) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 26. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 27. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 28. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 29. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 30. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 31. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 32. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 33. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 34. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 35. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 36. Comedie, van lief en leedt (1582) door Dirck Volckertsz. Coornhert facsimile
 37. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 38. Een schoon tafelspel van drie personagien, te weten: eenen Prochiaen, eenen Coster, eenen Wever (1578) (anoniem) facsimile
 39. Iosephus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 40. Iuditha (herdruk 1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 41. Naaman (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 42. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 43. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 44. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk ca. 1599 in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 45. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 46. Een tafel-spel om vrijers te vercoopen. (anoniem, in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile; idem (in Vijftien rederijkersteksten UBA ca. 1599) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 47. Een Tafel-spel alleene ende is genaemt blijde ghelaet diet speelt (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 48. Een tafel-spel van een personagie genaemt S. Lasant ende is een pillegrom (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 49. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 50. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 51. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 52. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 53. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 54. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile (met het Liber elegiarum 1599 en 1618 en het Liber epigrammatum 1599 en 1618)
 55. Tafel-spel van twee personagien, den eenen een schipper, ghenaemt Jaep-zelden-thuys ende d’ander een boer, Jasper-goet-bloet (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1670) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 56. Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 57. Tafel-spel van een dronkaert die by hemselven spreect meynende dat hy wonder siet door Cornelis Crul (ca. 1599) (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 58. Bruyloft-spel van Soet en Suer. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 59. Bruyloft-spel van twee personen, uyt welcke verclaert werden thien excelentien vanden houwelijcken staet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 60. Een bruyloft-spel van twee personagien, om over eender bruyts tafel te spelen. D’eene is ghecleet ghelijck eenen sot, ende heet Gauweloos wtslach. De ander is gecleet ghelijck een gestadich man, ende heet Deuchdelijck ingheuen, ende sy brenghen de bruyt presenten tegen dat t’kint gemaeckt is, te weten, luyers, pappe ende een wieghe. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 61. Tafel-spel van twee persoonen, met namen Blijden Wille, een fraeye Dochter, Sotte Cout, Boerdich. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van drie Personen. Den loopenden tijt. By na tleste. De leste. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 63. Schoon Coninck-spel voor den minnaers, waer inne vele schoone gheraetselen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 64. Een seer schoon tafel-speelken van drie personagien, seer ghenuechelijck om lesen. Ongherustich Sin. Gheveynst Herte. Redene. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 65. Spel van vijf personagien, te weten Ian sonder Arch. Onverstant. Quaet Willeken. Kalleken goet hert. Rechte Iustitie. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 66. Factie. Personagien. Tghoetwillch herte. Heyn Corsel. Peer Dulcop. Ghijs Corthoot. Lijs quaetbeck. Griet suermuyl. Truy spijtighe. Meester Ian goet bloet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 67. Testament van Minnen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 68. Absurda dat is, vremt bescheet. Twee doove personagien, wt Colloquia Erasmi Roterodammi. (ca. 1599) door Cornelis Crul (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 69. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 70. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 71. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 72. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 73. Oedipus tyrannus (1603) door Vitus Winsemius teksteditie; facsimile
 74. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 75. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 76. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 77. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 78. Een tafel-spel om te spelen op een bruyloft van twee personagien, d’een hiet Wel vernoeght in trouw’ (1608) teksteditie; facsimile
 79. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien d’een ghenaemt Pover, d’ander Armoede, ende sy trouwen elkander met een boomeloose mande (1608) teksteditie; facsimile
 80. Hier nae volght een tafel-spel van drye personagien als Ceres goddinne van t’ghewas, Neptunus godt der zee, Aeolus godt van de winden (1608) teksteditie; facsimile
 81. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien, van een man ende sijn wijf, de man is ghenaemt Thijs ende de vrou Beelitgen (1608) teksteditie; facsimile
 82. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 83. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 84. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 85. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 86. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 87. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611 in Colloquien) door Cornelis Crul facsimile
 88. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 89. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 90. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 91. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 92. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 93. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 94. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 95. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 96. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 97. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 98. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 99. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 100. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 101. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 102. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 103. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 104. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 105. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 106. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile
 107. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 108. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 109. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 110. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 111. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 112. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 113. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 114. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 115. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 116. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 117. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 118. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 119. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 120. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 121. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 122. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 123. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 124. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 125. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 126. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 127. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 128. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 129. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer (1618) teksteditie; facsimile
 130. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 131. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 132. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 133. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 134. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 135. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 136. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 137. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 138. Ananias (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 139. Baptistes (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 140. Dyscoli (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 141. Pentecoste (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 142. Typhlus (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 143. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 144. Claas Kloet (1619) door Nicolaes Biestkens teksteditie; facsimile
 145. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 146. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 147. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 148. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 149. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 150. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 151. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 152. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 153. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 154. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 155. Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 156. Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 157. Narcissus ende Echo (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 158. Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 159. Onghetroosten ende den Welgheminden (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 160. Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 161. Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille (1621) door Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 162. Mars ende Venus (1621) door Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken teksteditie; facsimile
 163. Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 164. Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 165. Oude mans met jonghe wijfs (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 166. Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 167. Het tweede spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 168. Het derde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 169. Het vierde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 170. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 171. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 172. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 173. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 174. Ian Soetekau (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 175. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 176. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 177. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 178. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 179. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 180. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 181. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 182. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 183. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 184. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 185. David ende Absalon (1625) door Christiaen Henricx facsimile
 186. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 187. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 188. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 189. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 190. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie; facsimile
 191. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 192. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 193. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 194. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 195. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster teksteditie; facsimile
 196. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 197. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 198. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 199. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 200. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 201. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 202. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 203. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 204. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 205. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 206. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 207. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 208. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 209. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 210. Haman (1640) door Jacobus Revius teksteditie; facsimile
 211. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 212. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 213. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 214. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 215. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 216. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 217. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 218. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 219. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 220. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 221. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 222. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 223. Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden (1636) door de Augustijnen van Leuven facsimile
 224. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Colm [Kolm] teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 225. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 226. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 227. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 228. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 229. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 230. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 231. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 232. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 233. Bedwonghen liefde baert veel onrust’, leet en’ pijn: Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn (1635) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 234. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie
 235. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 236. Zemiscus (1635) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 237. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 238. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 239. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 240. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; Latijnse tekst (herdruk 1628) facsimile
  • Jephthes sive votum (herdruk 1628a) van George Buchanan teksteditie; facsimile
  • Medea (herdruk 1628a) van Euripides in het Latijn vertaald door George Buchanan teksteditie
 241. Tragycomedie op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch (1636) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 242. Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus (1636) door Johannes Theodorus van Gesperden teksteditie; facsimile
 243. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 244. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 245. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 246. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 247. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 248. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 249. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 250. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 251. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 252. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 253. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie
 254. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis De Coninck facsimile
 255. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 256. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 257. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 258. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 259. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 260. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 261. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 262. Arsaces (1639) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 263. Boëtius (1639) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 264. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 265. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 266. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 267. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 269. Reinherte, hofspel (1640) door Willem Cornelisz. van Velde facsimile
 270. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 271. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 272. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 273. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 274. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 275. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 276. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 277. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 278. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 279. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 280. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 281. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 282. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 283. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 284. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 285. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 286. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 287. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 288. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 289. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 290. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 291. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 292. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 293. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 294. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 295. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maegden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 296. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 297. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 298. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 299. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 300. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 301. Rijcke Kees, en de moolenaer (1644) door S. de Vogel jr. teksteditie; facsimile
 302. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 303. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 304. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 305. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 306. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 307. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 308. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 309. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 310. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 311. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 312. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 313. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 314. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 315. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 316. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 317. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 318. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 319. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 320. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 321. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 322. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 323. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 324. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 325. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 326. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 327. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 328. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 329. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 330. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 331. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 332. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 333. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 334. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 335. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 336. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 337. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 338. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 339. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 340. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 341. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 342. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 343. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 344. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 345. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 346. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 347. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 348. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 349. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 350. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 351. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 352. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 353. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 354. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 355. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 356. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 357. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 358. De krooning van Darius (1651) door Pieter Dubbels facsimile
 359. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 360. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 361. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 362. Voorspoedige wapenen van de vreese des heeren. Leopoldus afgebeelt in Iudas Machabaeus (1652) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 363. D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors (1651) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 364. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 365. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 366. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 367. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 368. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 369. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 370. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 371. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 372. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 373. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 374. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 375. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 376. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 377. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 378. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 379. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 380. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 381. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 382. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 383. Den heylighen Ioannes Chrysostomus patriarch van Constantinopolen (1656) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 384. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 385. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 386. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 387. Spel van Homulus (herdruk 1656) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 388. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 389. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 390. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 391. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 392. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 393. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 394. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 395. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 396. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 397. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 398. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 399. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 400. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 401. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 402. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 403. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 404. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 405. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 406. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 407. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 408. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 409. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 410. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 411. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 412. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 413. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 414. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 415. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 416. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 417. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 418. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 419. Isaacius van Grieckenlandt (1660) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 420. Manasses conick van Juda (1660) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 421. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 422. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 423. Het eerste deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 424. Het tweede deel van Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 425. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 426. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 427. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 428. Joseph venditus (ca. 1660) afgeschreven door Jacobus de Keghel facsimile
 429. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 430. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 431. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 432. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 433. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 434. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 435. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 436. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 437. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 438. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 439. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 440. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 441. Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door de Jacob van der Does teksteditie; facsimile
 442. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 443. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 444. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 445. Sedecias (1661) door de Rederijkers (Barbaristen) van Kortrijk facsimile
 446. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 447. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 448. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 449. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 450. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 451. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 452. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 453. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 454. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 455. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 456. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 457. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 458. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 459. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 460. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 461. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 462. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 463. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 464. Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 465. Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 466. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 467. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 468. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 469. Saligh eynde van Philemon, Appolonius, Arianus (1663) door de Barbaristen van Aalst facsimile
 470. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 471. Sauls vall tot David’s klimm’. (1663) door de Catharinisten van Aalst teksteditie; facsimile
 472. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 473. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 474. Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem (1663) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 475. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) teksteditiefacsimile
 476. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 477. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 478. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 479. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 480. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 481. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 482. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 483. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 484. Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert (1664) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 485. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 486. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 487. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 488. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 489. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 490. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 491. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 492. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 493. Hermenegildus sone van den Coninck der Visigothen (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 494. Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 495. Vyt-sinnighe vraeck-gierighdeydt ofte Syroes vertoont op den sin van Horatius (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 496. Wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 497. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 498. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 499. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 500. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 501. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 502. Vryagie en Trouw of de klucht van Kreelis Crynen en Iuffr. Iennema (1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 503. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 504. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 505. Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 506. Iephte Israelis iudex (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 507. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 508. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 509. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 510. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 511. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 512. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 513. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 514. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 515. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 516. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 517. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 518. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 519. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 520. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 521. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 522. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 523. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 524. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 525. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 526. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 527. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven teksteditie; facsimile
 528. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 529. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 530. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 531. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 532. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1678) facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 533. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 534. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 535. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 536. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 537. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 538. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 539. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 540. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 541. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 542. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 543. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 544. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 545. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 546. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 547. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 548. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 549. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 550. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 551. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 552. Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) teksteditie; facsimile
 553. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 554. De bedrooge schaakers (1672) door Pieter Adriaanse Codde teksteditie; facsimile
 555. I.A. Comenius verrezen hondschen Diogenes (1672) door Frans van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 556. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 557. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 558. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 559. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 560. De spreekende geest van Jan de Wit (ca. 1673) door H. van Bulderen facsimile
 561. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 562. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 563. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 564. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 565. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 566. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 567. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 568. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 569. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 570. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 571. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 572. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 573. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 574. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 575. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 576. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 577. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 578. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie; facsimile
 579. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 580. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 581. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 582. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 583. Het school van de mannen (ca. 1678) door A. van Bulderen facsimile
 584. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 585. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 586. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 587. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 588. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 589. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 590. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 591. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 592. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 593. De bedrooge vryjers (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 594. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 595. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 596. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 597. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 598. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 599. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 600. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers teksteditie facsimile
 601. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 602. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 603. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 604. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 605. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 606. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 607. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 608. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 609. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 610. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 611. De ghetrouwe liefde van Ansberta tot Bertulfus (1680) door de Predikheren van Lier facsimile
 612. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 613. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 614. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 615. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 616. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 617. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 618. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 619. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 620. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers teksteditie; facsimile
 621. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 622. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 623. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 624. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 625. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 626. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 627. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 628. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 629. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 630. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 631. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 632. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 633. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 634. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 635. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 636. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 637. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 638. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 639. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 640. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Rijk facsimile
 641. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 642. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 643. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 644. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 645. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 646. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile; idem (herdruk ca. 1710) facsimile
 647. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 648. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 649. Het studenteleven (1684, vignet Latet utilitas) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; (idem met vignet Niet zonder vlekken) teksteditie; facsimile;
 650. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 651. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 652. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 653. Agamemnon (1684) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 654. Bajazet (1684) door Frans Rijk teksteditie
 655. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 656. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 657. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 658. De románzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 659. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 660. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 661. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1685) door Govert Bidloo facsimile
 662. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 663. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 664. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 665. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 666. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 667. Genserik (1685) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile;
 668. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 669. Krispyn, poeet en officier (1685) door Joan Pluymer facsimile
 670. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 671. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 672. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 673. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 674. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 675. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 676. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 677. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 678. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 679. Wenseslaus koning van Poolen (1686) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) teksteditie; facsimile
 680. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 681. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 682. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile; idem, herdruk ca. 1715 teksteditie; facsimile
 683. Cleomenes (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 684. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 685. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 686. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 687. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 688. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 689. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 690. Herkules en Dianira (1688) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) door Katharina Lescailje facsimile
 691. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 692. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 693. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 694. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 695. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 696. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 697. Bellamante, of de minsiecke juffer (1689) (anoniem) teksteditie; facsimile UBL en UBA)
 698. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 699. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 700. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 701. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 702. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 703. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 704. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 705. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 706. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 707. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 708. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 709. Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis (1691) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 710. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 711. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 712. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 713. Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse (1692) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile
 714. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 715. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 716. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 717. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 718. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 719. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 720. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 721. Ariadne (1693) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 722. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 723. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (KBH); facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 724. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 725. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 726. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 727. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 728. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 729. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 730. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 731. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 732. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 733. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 734. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 735. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 736. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 737. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 738. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 739. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 740. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 741. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 742. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 743. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 744. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 745. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 746. Wysheid en Zotheid (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 747. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 748. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 749. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 750. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 751. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 752. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 753. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 754. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie; facsimile
 755. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 756. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 757. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 758. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 759. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 760. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ex. KBH); facsimile
 761. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 762. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 763. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 764. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 765. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 766. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 767. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 768. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn teksteditie; facsimile
 769. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 770. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 771. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie facsimile
 772. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 773. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 774. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 775. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 776. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 777. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 778. De bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 779. ’t Vermakelijk thee geselschap, zynde het twede deel van de bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 780. Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron (1705) door Hendrik Halmael facsimile
 781. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 782. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 783. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 784. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 785. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 786. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 787. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 788. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 789. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 790. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 791. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 792. De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers (1707) door Hendrik Halmael facsimile
 793. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 794. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 795. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 796. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 797. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 798. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 799. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 800. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 801. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 802. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 803. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 804. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 805. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 806. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 807. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 808. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 809. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 810. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 811. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 812. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 813. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 814. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 815. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 816. Everwachus tragico-comoedia (1711) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 817. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 818. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 819. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 820. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 821. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 822. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 823. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 824. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 825. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 826. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 827. Chaerea (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 828. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 829. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 830. Edelmoedige Laodice, koningin van Arménien (1712) door Christoffel Pierson facsimile
 831. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 832. Rhadamistus en Zenobia (1713) doorAbraham Bogaert facsimile
 833. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 834. De gestrafte Pasquyn (1713) door de Hendrik van Halmael facsimile
 835. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 836. S. Joannes Gualbertus (1713) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 837. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 838. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Rijk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 839. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 840. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 841. Geta (1713) door Katharina Lescailje en Jan Haverkamp facsimile; (idem, herdruk 1731) facsimile
 842. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 843. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 844. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 845. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 846. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 847. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 848. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 849. Krispyn dragonder (1714) door Frans Rijk facsimile
 850. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 851. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 852. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 853. Waarheid en Loogen (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 854. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 855. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 856. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 857. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 858. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 859. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 860. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 861. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 862. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 863. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 864. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 865. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 866. De panlikker (1716) door Hendrik van Halmael facsimile
 867. Natalia en Adrianus, zegen-praelende over ’t heydendom (1716) door de Rederijkers van Kortrijk facsimile
 868. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 869. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 870. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile (bis)
 871. Athalia (1716) door Frans Rijk teksteditie
 872. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 873. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 874. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 875. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 876. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 877. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 878. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 879. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 880. Jephte tragoedia (1717) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 881. Cyrus (1717) door de Jezuïeten van Lille facsimile
 882. Krispyn, medevryer van zyn heer (1717) door Johannes Koenerding teksteditie;facsimile
 883. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 884. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 885. Certamen Tragoediam inter et Comoediam (1717) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 886. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 887. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 888. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 889. De ingebeelde dood (1717) door Hendrik van der Zande facsimile
 890. Harderszang op den Vrede (herdruk 1718) door Hermanus van den Burg teksteditie
 891. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 892. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 893. De onbarmhertige huisheer, of de bedrogen gierigaard (1718) door Jan Verley teksteditie; facsimile
 894. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 895. De verheerlyckte schoenlappers, ofte de gecroonde leerse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen teksteditie; facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 896. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 897. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 898. B. Aloysius Gonzaga (1719) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 899. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 900. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 901. Hester (1719) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 902. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 903. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 904. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 905. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 906. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 907. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 908. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 909. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 910. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 911. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 912. Craesus Lydorum rex (1720) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 913. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 914. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 915. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 916. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 917. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 918. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 919. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 920. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 921. Windhandel of Bubbles compagnien (1720) door Gijsbert Tysens facsimile
 922. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 923. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 924. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 925. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 926. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 927. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 928. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 929. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 930. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 931. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 932. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 933. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 934. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 935. Clodovaeus coninck van Vranckryck (1722) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 936. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 937. Cosmophila (1722) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 938. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 939. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 940. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 941. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 942. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 943. Constantia (1723) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 944. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 945. De driftige minnaars, of arglistige juffrouw (1723) door Adriana van Ryndorp teksteditie; facsimile
 946. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 947. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 948. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 949. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 950. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 951. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 952. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 953. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 954. Jacob et Esau (1724) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 955. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 956. Cn. Pompeius (1725) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 957. Joas konink van Juda (1725) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 958. Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium (1725) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 959. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 960. Jepthé (1725) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile UA; facsimile Kortrijk
 961. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 962. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 963. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 964. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 965. Jonathas (1726) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 966. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 967. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 968. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 969. Coliphonius comoedia (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 970. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 971. Constantini Orientis Imperatoris tragoedia (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 972. Core, Dathan et Abiron (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 973. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 974. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 975. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 976. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 977. Cyrinus (1729) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 978. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 979. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 980. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 981. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 982. Christus judex (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 983. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 984. Thomas (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 985. Torquatus in filium severus pater (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 986. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 987. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 988. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 989. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 990. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 991. Jephtias (1730) door de Jezuïeten van Duinkerken facsimile
 992. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 993. Fuga saeculi in Petro de Morono (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 994. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 995. Philomachus comoedia (1731) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 996. Kassandra (1731) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile
 997. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 998. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 999. Νεοκεφαλαιώσεως error (1732) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1000. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1001. Joannes Michael ende Ignatius (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1002. Jovianus (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1003. Domitianus (1732) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1004. Nicocles et Periander (1732) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1005. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1006. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 1007. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 1008. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 1009. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieper facsimile
 1010. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1011. Achan (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1012. Sisara (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1013. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 1014. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 1015. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1016. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 1017. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1018. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 1019. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1020. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1021. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 1022. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1023. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 1024. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 1025. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 1026. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 1027. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 1028. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1029. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 1030. De vermomde Krispyn (1740) door Lodewijk de Graaf teksteditie; facsimile
 1031. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1032. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1033. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1034. Den bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus, onder den grooten Keyser Constantinus (ca. 1740) (anoniem) facsimile
 1035. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Rijk facsimile
 1036. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 1037. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1038. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1039. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1040. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1041. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1042. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1043. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 1044. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 1045. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 1046. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1047. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1048. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1049. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1050. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1051. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1052. Fausta (1745) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1053. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1054. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1055. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1056. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1057. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1058. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1059. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1060. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 1061. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 1062. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1063. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 1064. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1065. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1066. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1067. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1068. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1069. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1070. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1071. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1072. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1073. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1074. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1075. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1076. Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1077. Maria Stuart (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1078. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1079. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 1080. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1081. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1082. Mithridates (1751) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1083. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1084. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 1085. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1086. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1087. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1088. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 1089. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1090. Adonibezec (1754) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1091. Den hongers-noodt van Samarien (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1092. Lubbert Lubbertse dommen knecht (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1093. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 1094. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 1095. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 1096. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 1097. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 1098. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1099. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1100. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1101. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1102. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 1103. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 1104. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 1105. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 1106. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1107. Lapsus Angelorum (1759) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1108. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 1109. Jacobus Machabaeorum natu-minimus (1760) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1110. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 1111. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1112. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1113. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 1114. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 1115. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 1116. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 1117. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 1118. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 1119. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1120. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 1121. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 1122. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 1123. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 1124. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 1125. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 1126. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 1127. Leo de Groote (1767) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1128. De inënting (1768) door Demokritophilus teksteditie; facsimile
 1129. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1130. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1131. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1132. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1133. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1134. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1135. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1136. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1137. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 1138. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 1139. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 1140. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 1141. De belegering van Haerlem (1770) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1142. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 1143. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 1144. Iphigenia in Tauris (1771) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken facsimile
 1145. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 1146. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 1147. De belegering van Groningen in het jaar 1672 (1772) door Anna van der Horst teksteditie; facsimile
 1148. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 1149. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1150. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 1151. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 1152. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 1153. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 1154. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 1155. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 1156. Het feestvierend Leyden (1774) door Cornelis van Hoogeveen Jr. Gelimiteerde oplage voor de leden van het kunstgenootschap: teksteditie; facsimile; publieke editie: teksteditie; facsimile
 1157. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 1158. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 1159. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 1160. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 1161. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 1162. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1163. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1164. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1165. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1166. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1167. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1168. De beloonde deugd, opera (1776) door het Leidse genootschap Veniam pro laude facsimile
 1169. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1170. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1171. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1172. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1173. Edipus, koning van Thebe (1779) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1174. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1175. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1176. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1177. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile en Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1178. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1179. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1180. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1181. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1182. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1183. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1184. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1185. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1186. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1187. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1188. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1189. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1190. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1191. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1192. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 1193. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1194. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1195. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1196. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1197. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile (UBA); (UBL)
 1198. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1199. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1200. De dood van Edipus (1789) door Willem Bilderdijk facsimile
 1201. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1202. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1203. Oedipus aan het hof van Admetus (ca. 1790) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken facsimile
 1204. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1205. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1206. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave teksteditie; facsimile
 1207. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1208. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1209. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1210. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1211. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1212. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1213. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1214. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1215. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1216. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1217. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1218. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1219. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1220. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1221. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1222. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1223. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile

U vindt hier verder:
 • Een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • Een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • Een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • De tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • Vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • Een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • Een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘
  Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij Alain Riffaud: Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle, César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Iris van Beveren * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Olga van Marion * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands