Continue

De gedichten van Constantijn Huygens

            1607 1608 1609 1610
1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619a 1620
1621b 1622c, d 1623e 1624f 1625 1626 1627 1628 1629 1630
1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638g 1639 1640
1641 1642 1643hv 1644 1645h 1646 1647i 1648 1649 1650
1651j, k 1652 1653l 1654 1655m 1656 1657 1658 1659 1660
1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667n 1668 1669 1670
1671 1672o 1673 1674 1675 1676 1677 1678p 1679 1680
1681 1682 1683q 1684 1685 1686 1687   Alle maala = 1619 Christelycke bedenckingen over de thien geboden des Heeren
b = 1621 Batava Tempe. dat is ’t Voor-hout van ’s Gravenhage
c = 1622 Kerkuraia Mastix. dat js ’tCostelijck Mall.
d = 1622 De uytlandighe herder
e = 1623 Zede-printen (zie ook de bewerking van Frans Mensonides)
f = 1624 Stede-stemmen
g = 1638 Daghwerck
hv = 1643 Haga Vocalis
h = 1645 Heilighe daghen
i = 1647 Ooghentroost
j = 1651 Hofwijck
k = 1651 Pastorum Hagiensium Icones
l = 1653 Trijntje Cornelis. Klucht
m = 1655 Momenta Desultoria
n = 1667 Zeestraet
o = 1672 Korenbloemen
p = 1678 De vita propria sermonum inter liberos libri duo (autobiografie)
q = 1683 Cluys-werck