Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar UBL
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 1020 D 39 (zoek)
1147 E 37 (zoek, deze edie?)
1209 A 17 : 1
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek 1954 1021 D 23
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1027 E 25 (a)
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1027 E 25 (b)
07:1946 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1946 1048 H8
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1954 1067 E 18
25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Amsterdam Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode 1923 1072 D 42
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 1098 E 89
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 1110 G 40 : 1
BIBWAL L 538
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 1110 G 40 : 2
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 1110 G 40 : 2 (a)
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Amsterdam Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz 1646a 1119 H 8
1193 H 28 : 3
40:1886 Berthae de Heyen Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
58:1886 Spons Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
16:1886 Colloquia Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
38:1886 Ode aan een vriend Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
29:1886 Brieven Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
36:1886 Lof der Zotheid Haarlem Tjeenk Willink 1886 1122 F 9
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt ’s-Gravenhage Aelbrecht Heyndricxz. 1600 1145 H 87
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 1147 A 34 (a)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (a)
Thysius pamflet 2990 (a)
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 1147 A 34 (b)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (b)
Thysius pamflet 2990 (b)
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 1147 E 37 (zoek)
1289 E 44 : 1
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes Rotterdam Naeranus, Joannes Rotterdam, 1634-1670 1667 1191 H 25
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 1191 H 4
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 1191 H 4 : b
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 1191 H 5
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 1192 G 17
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 1192 G 17
74:1635 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1635 1193 B 26 : 4
25:1635 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1635 1193 H 22
25:1656 Send-brief-scrhrijver Amsterdam J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) 1656 1193 H 25
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 1193 H 28 : 1
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 1196 G 8
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Deventer Arnoldus Curtenius, 1688-1707 1689 1197 E 31
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Amsterdam Jan Rieuwertsz 1665 1199 G 27
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Amsterdam Willem de Coup 1693 1200 E 10 : 1
1202 G 2
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 1200 F 26
01:1561 Adagiorum chiliades tres Antwerpen J. Loëus 1561 1201 E 31
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 1209 A 17 : 2 (a)
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 1209 A 17 : 2 (b)
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 1209 A 17 : 2 (c)
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 1209 A 17 : 2 (d)
:1623 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1623 1212 G 16
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Groningen P. van Zweeden 1860 1212 H 6 : 1
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 1212 H 6 : 1
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 1216 A 17
55:1947 De klacht van de vrede Amsterdam Van Breda 1947 1218 B 31
34:1602 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 1602 1219 G 52
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Jacobus (I) Verheyde, Amsterdam, 1705-1737 1732 1222 F 28 :
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 1222 F 28 : 1
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 1223 F 23
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 1223 F 23 (a)
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Rotterdam Joannes Borstius 1684 1223 F 23 (b)
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1223 F 8
08:1587 Goede, manierlijcke zeden Antwerpen Matthaeus de Rische voor Jan van Waesberghe 1587 1224 H 10
10:1671 Sommige samensprekingen Rotterdam Leers, Arnout (I), 1644-1674 1671 1225 F 4
29:1614 Epistulae Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1614 1225 G 38
25:1643 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz. Pers, 1607-1649 1643 1228 G 20
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Amsterdam Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 1667 1228 G 35
07:1969 Oorlog Amsterdam Wereldbibliotheek 1969 1237 F 20
25:1993 De draagbare Erasmus Amsterdam Prometheus 1993 1240 C 57
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 1274 C 17 : 1
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 1289 E 44 : 2 (a)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 1289 E 44 : 2 (b)
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 1289 E 44 : 2 (c)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 1289 E 44 : 2 (d)
28:1524b Vermaninghe Delft Cornelis Heynrickz, 1524b 1365 F 52
1407 B 15: 8
28:1525a Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen (I) 1525a 1497 H 13
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Antwerpen Symon Cock 1555b 1498 F 9
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1499 F 13 : 1
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1499 F 13 : 2 (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1499 F 13 : 2 (b)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1499 F 13 : 2 (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1499 F 13 : 2 (d)
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 1499 F 14
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken Amsterdam Hendrick Barentsz, 1601-1637 1614 1499 F 15
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a 1499 F 16
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 1499 F 40
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 00 169 D 39 : 0
1191 E 29-33,35 (lacks De praeparatione; De contemptu; Moriae encomium; and Explanatio)
1209 A 16
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 169 D 39 : 1
1209 A 16 : 1
(1192 F 9)
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 169 D 39 : 10
1191 E 32
1209 A 16 : 10
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 169 D 39 : 2
1191 E 33
1209 A 16 : 2
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a 169 D 39 : 2a
1191 E 33a
1209 A 16 : 2a
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03 169 D 39 : 3
1209 A 16 : 3
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03a 169 D 39 : 3a
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03b 169 D 39 : 3b
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 169 D 39 : 4
1209 A 16 : 4
1191 E 31
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 169 D 39 : 5
1209 A 16 : 5
1497 E 33 (part only)
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 06 169 D 39 : 6
1191 E 30
1209 A 16 : 6
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 169 D 39 : 7
1191 E 28
1209 A 16 : 7
35:1616 Maniere om Godt te bidden Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 08 169 D 39 : 8
1209 A 16 : 8
1191 E 35
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 169 D 39 : 9
1209 A 16 : 9
1191 E 29
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken 1646d 182 H 37
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1645b 194 F 18 : 2
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 [198 D 20 : 1]
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 198 D 20 : 2 (a)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 198 D 20 : 2 (b)
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 198 D 20 : 2 (c)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 198 D 20 : 2 (d)
36:1949b Lof der Zotheid Amsterdam
1949b 2755 C 21
25:1699 Reformatie. Brief aan Barbirius Rotterdam Pieter vander Veer 1699 ca. 280 G 4 : 1
1114 G 6 : 1
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 1660b 343 A 16
SEM REM 3024
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Amsterdam Abraham Wolfganck 1660d 343 A 16
SEMREM 3024
25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1986 3563 F 27
55:1986 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 1986 3596 E 27
36:1986 Lof der Zotheid Amsterdam
1986 3596 E 8
29:1677 Brief van Erasmus Dordrecht Symon Onder de Linde 1677 399 B 5
1153 C 14
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 413 G 3
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 590 F 27 : 1
34:1597a Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1597a 590 F 27 : 2
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Antwerpen Hans Coesmans 1583 590 F 27 : 3
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 590 F 28
36:1972 Lof der Zotheid Amsterdam
1972 6285 D 16
01:1670 Adagiorum chiliades tres Amsterdam Johannes van Ravesteyn 1670 693 G 19
Bolland 14 E 26
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 706 G 9
1173 G 13
22:1998 Lof der geneeskunde Rotterdam Ad. Donker 1998 8654 E 35
36:2000 Lof der Zotheid Nijmegen SUN 2000 8717 D 9
36:2006 Lof der Zotheid Leuven Peeters 2006 9462 C 16
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort Rotterdam Ad. Donker 2004a 9661 E 9
28:1525b Vermaninghe Antwerpen Govert van der Haghen 1525b aw
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 BibWal L 537
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 BibWal L 537 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 BibWal L 537 (b)
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 1719 Bolland 15 E 14 : 1
01:1969 Bataafs oor Bussum Fibula - Van Dishoeck 1969 G 821 : 46
74:1555 Bloedsturtijnghe Gent Jan Cauweel 1555 I.N.L. VIDE B 21 H 23
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 Pamflt 1612:1034
SEMRPF 1612 41:20
THYSPF 1803
09:1974 Colloquia

1974 S.NED. 28 4506
36:1979b Lof der Zotheid Brussel Elsevier Manteau 1979b S.NED. 43 3040
71:2004 Lof van het huwelijk Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 S.NED. 43 3045
22:2004 Lof van de geneeskunde Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 S.NED. 43 3045
36:2004 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 S.NED. 43 3045
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b S.NED. 43 3045
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b S.NED. 43 3045
06:1992 Vrije wil Baarn Ambo 1992 S.WYSB 05 6171
53:1992 Opvoeding Baarn Ambo 1992 S.WYSB 05 6171
36:1992b Lof der Zotheid Baarn Ambo 1992b S.WYSB 05 6171
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap
Wesel A, van Hasselt 1567 Thysiana 147
UB Bijzondere Collecties (KL): Pamfletten
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts Z.pl. [Wesel] Z.dr. [Augustijn van Hasselt] 1567 Thysiana 1840
06:1645d Vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum Amsterdam
1645d Thysiana 1870
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612 Thysiana 1872
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Hendrick Maneke, 1643-1655 1645a Thysiana 2273
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 Thysiana 2357 : 1
Thysiana 2551 : 1
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 Thysiana 2551 : 2
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c Thysiana pamflet 2373
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 Thysius Pamflet 3457
01:1993 Het Bataafse oor Amsterdam KNAW 1993 V 130 (1993) : 56
22:1907 Encomium medicinae Amsterdam F. van Rossen 1907 V 5029
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.