Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Vertaler_Bewerker Drukker_Uitgever Plaats Jaar Latijn Bibliotheek
01:1544 Adagia Johannes Servilius J. Loëus Antwerpen 1544 Adagia KB Brussel
Bollandisten, Brussel
Bonn
BL Londen
01:1545 Adagia Johannes Servilius Michaël Hillenius Antwerpen 1545 Adagia UBGent: BL 2901
01:1556 Adagia
C. Manilius Gent 1556 Adagia Olim Leuven
01:1561 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius J. Loëus Antwerpen 1561 Adagia UBL: 1201 E 31
01:1566 Adagia Victor Giselinus Chr. Plantin Antwerpen 1566 Adagia GBR: aw
01:1568 Adagia Joannes Servilius Cornelius Clupeus Antwerpen 1568 Adagia UBGent: aw
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden.
Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1633 / 1634 Adagia UBL: 198 D 20 : 2 (c)
01:1640 Tien Adagia
Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1640 ca. Adagia UBL: 1289 E 44 : 2 (c)
01:1644 Tien spreekwoorden
Arent Benier Kampen 1644 Adagia UBL: 1209 A 17 : 2 (c)
01:1656 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius N. Hercules Leiden 1656 Adagia GBR: 8 F 19
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden.
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Utrecht 1664 Adagia UBL: 1223 F 8
01:1670 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius Johannes van Ravesteyn Amsterdam 1670 Adagia UBL: 693 G 19
Bolland 14 E 26
01:1873 Spreekwoorden W.H.D. Suringar Kemink en Zoon Utrecht 1873 Adagia GBR: 8 C 1
01:1969 Bataafs oor M.A. Nauwelaerts Fibula - Van Dishoeck Bussum 1969 Auris Batava (Adagia 3, 535) UBL: G 821 : 46
01:1993 Het Bataafse oor M.E.H.N. Mout KNAW Amsterdam 1993 Auris Batava (Adagia 3, 535) UBL: V 130 (1993) : 56
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Jeanine De Landtsheer Carbolineum Pers Wildert 2000 Adagia GBR: 2 D 32
01:2011 Spreekwoorden Jeanine De Landtsheer Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2011 Adagia KBH: Depot 2326310
02:1823 Divus Algerus
Gebroeders Langenhuysen ’s-Hertogenbosch 1823 Divus Algerus KBH: aw
02:1824 Divus Algerus
Gebroeders Langenhuysen ’s-Hertogenbosch 1824 Divus Algerus GBR: 13 H 13 : 1
03:1651 Apologia de loco Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 Amsterdam 1651 Apologia de loco omnes quidem resurgemus LB IX GBR: 9 C 10
9 C 11
03:1652 Apologia de loco
Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 Amsterdam 1652 Apologia de loco Geen exemplaren bekend
04:1652 Apologia adversus monachos


1652 Apologia adversus monachos GBR: aw
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Lambert van den Bos, 1620-1698 Hendrick Rintjes, 1656-1697 Leeuwarden 1672 Apophthegmata UBL: 413 G 3
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1612 De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 1872
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1612c De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana pamflet 2373
06:1645 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
Hendrick Jacobsz Zoeteboom, 1640-1649
Zaandam 1645 De libero arbitrio diatribe GBR: 7 G 5 : 1
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
Hendrick Maneke, 1643-1655 Amsterdam 1645a De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 2273
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 Amsterdam 1645b De libero arbitrio diatribe UBL: 194 F 18 : 2
06:1645c Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
Pieter Robijn, 1643-1652 Amsterdam 1645c De libero arbitrio diatribe Alkmaar, Regionaal Archief: 45 D 21/4
06:1645d Vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum

Amsterdam 1645d De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 1870
06:1646 Tractaet van den vryen-wille
Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626, 1628-1646 Rotterdam 1646 De libero arbitrio diatribe GBR: 8 G 15
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 Amsterdam 1647 De libero arbitrio diatribe GBR: 9 G 8
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther
David van Wesel, 1649-1657 Amsterdam 1649 De libero arbitrio diatribe KBH: 909 G 69 : 2
1350 D 57:2
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther
Laen, Pieter Pietersz. vander Alkmaar, 1669; Wees,
Pieter de Alkmaar, 1669-1670, 1673-1684, 1687-1688
Alkmaar 1669 De libero arbitrio diatribe GBR: 7 H 37 : 4
9 H 10
06:1733 Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther.
Joris van der Woude, 1719-1752 Amsterdam 1733 De libero arbitrio diatribe GBR: 3 D 4 : 2
06:1745 Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther
Joris van der Woude, 1719-1752 Amsterdam 1745 De libero arbitrio diatribe GBR: 13 H 5 : 2
06:1872 Van de vrije wil
B.H. Maaskant Gouda 1872 De libero arbitrio diatribe GBR: 12 D 11 : 2
06:1992 Vrije wil J. Sperna Weiland Ambo Baarn 1992 De libero arbitrio diatribe UBL: S.WYSB 05 6171
07:1622 On-ervaren krijghsman H.R. / I.R. Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1622 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1147 A 34 (a)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (a)
Thysius pamflet 2990 (a)
07:1629 Oorlogs vervloeckinge
Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
Zwolle 1629 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: Thysius Pamflet 3457
07:1633 Onversochte krijghsman
Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1633 / 1634 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 198 D 20 : 2 (a)
07:1640 Dulce bellum inexpertis
Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1640 ca. Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1289 E 44 : 2 (a)
07:1644 De onversochte krijghsman
Arent Benier Kampen 1644 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1209 A 17 : 2 (a)
07:1664 Dulce bellum inexpertis
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Utrecht 1664 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1223 F 8
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio
Christoffel Cunradus, 1649-1684; Adriaen Micker, 1645, 1670 Amsterdam 1670 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBA: OK 62-2981 [olim: 1071 E 2]
OK 63-2707 [olim: 437 G 14]
07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Kornelis van Vleuten Pieter Visser , 1704-1741 Amsteldam 1709 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBGent: BL 5522 : 2
07:1936 Oorlog: feestgelag Nico van Suchtelen Wereldbibliotheek Amsterdam 1936 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) GBR: 5 H 8
733 F 46
07:1945 Oorloghs vervloeckinge

Amsterdam 1945 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) GBR: 9 G 29
07:1946 Oorlog: feestgelag Nico van Suchtelen Wereldbibliotheek Amsterdam 1946 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1048 H8
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Nico van Suchtelen Wereldbibliotheek Amsterdam / Antwerpen 1954 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1021 D 23
07:1969 Oorlog Nico van Suchtelen Wereldbibliotheek Amsterdam 1969 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1237 F 20
08:1546 Goede manierlijcke seden
Steven Mierdman Antwerpen 1546 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 821
08:1559 De civilitate morum
Jan van Waesberghe Antwerpen 1559 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 9 H 12
08:1560a Tafeltucht
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1560a De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 1447 : 1
08:1560b Tafelboecksken
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1560b De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 1447 : 2
08:1567 Manierlijke zeden
P. van Keerberghen Antwerpen 1567 ca. De civilitate morum puerilium libellus Geen exemplaren bekend
08:1575 De civilitate morum

Augustae Vindelicorum 1575 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 6 F 12
08:1587 Goede, manierlijcke zeden
Matthaeus de Rische voor Jan van Waesberghe Antwerpen 1587 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1224 H 10
08:1595 De civilitate morum

Leipzig 1595 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 7 H 26
08:1610 Manierlicke zeden
G. Roman Haarlem 1610 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: A 1369
08:1647 De civilitate
M. Verhulst Antwerpen 1647 De civilitate morum puerilium libellus Geen exemplaren bekend
08:1652 Borgerlyke beleeftheid der
kinderlyke zeden

Paulus Matthijsz, 1640-1684 Amsterdam 1652 De civilitate morum puerilium libellus UBA: OK 83-22 : 2
08:1660 De civilitate

Amsterdam 1660 De civilitate morum puerilium libellus UB Basel D.J.V.5. Nr 1 : 8
Weert, Franciskanerklooster
08:1678 De civilitate morum puerilium libellus. = Het
boeckje [...] aengaende

Servaas Wittelingh Amsterdam 1678 De civilitate morum puerilium libellus UBA: O 61-3545 [olim: 1099 G 37]
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Michiel Komans Willem de Coup Amsterdam 1693 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1200 E 10 : 1
1202 G 2
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Michiel Komans (-1702 Barent Bos, 1680-1720. Rotterdam 1695 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1110 G 40 : 2
08:1700 Hoofsche welleventheid
Nic. ten Hoorn Amsterdam 1700 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Acc 15967
08:1733 Hoofsche welleventheid
Jacob Graal, Amsterdam 1733 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1192 G 17
08:1965 De hoofsche welleventheid John Landwehr Sijthoff Leiden 1965 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Volk 3249
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden H. de la Fontaine Verwey Universiteitsbibliotheek Amsterdam 1969 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: N 49152
08:2006 Etiquette Jeanine De Landtsheer en Bé Breij Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006 De civilitate morum puerilium libellus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
08:2006b Etiquette voor de jeugd Jeanine De Landtsheer en Toon van Houdt

2006b De civilitate morum puerilium libellus
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Cornelis Crul (1500-1550) Adriaen Gerritsz, 1610-1644 Delft 1611 Colloquia familiaria (selectie door Crull) GBR: 11 G 19 : 5
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen Andreas van Oosterbeeck, fl. 1584-1616 Jan Amelisz, 1609-1631 trecht 1613 Colloquia familiaria GBR: 18 F 18
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken I.R. Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1622 Colloquia familiaria UBL: 1274 C 17 : 1
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken
Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1634 Colloquia familiaria UBL: [198 D 20 : 1]
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken

Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1640 ca. Colloquia familiaria UBL: 1147 E 37 (zoek)
1289 E 44 : 1
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken
Arent Benier Kampen 1644 Colloquia familiaria UBL: 1020 D 39 (zoek)
1147 E 37 (zoek, deze edie?)
1209 A 17 : 1
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge

Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 Utrecht 1654 Colloquia familiaria UBL: 590 F 28
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Utrecht 1664 Colloquia familiaria UBL: 1223 F 8
09:1684 Samenspraken Petrus Rabus (1660-1702) Joannes Borstius Rotterdam 1684 Colloquia familiaria UBL: 1223 F 23
09:1697 Samenspraken Petrus Rabus (1660-1702) Gerardus Borstius (1) Amsterdam 1697 Colloquia familiaria UBL: BibWal L 537
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia Augustin de Backer Troyel, Abraham , 1680-1705 ’s-Gravenhage 1700 Colloquia familiaria GBR: 9 G 3
09:1716 Colloquia

Sint Petersburg 1716 Colloquia familiaria BNF: Rés P-Z-1972
09:1840 Boertige samenspraken B.H. Lulofs J.B. Wolters Groningen 1840 Colloquia familiaria KBH: WB 643
09:1905a Een twaalftal samenspraken Nic.J. Singels NV. v/h Nonhebel en Co Hilversum 1905a Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
09:1906 Een twaalftal samenspraken Nicolaas Jan Singels G. Schreuders Amsterdam 1906 Colloquia familiaria UBGent: A 48797
09:1912 Een twaalftal samenspraken Nic.J. Singels De Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur. Amsterdam 1912 Colloquia familiaria KB Brussel 3004 R 38-39
UB Nijmegen 102 C 212
UB Nijmegen 797 C 4
UB Nijmegen OL. In 15301
09:1913 Een tweede twaalftal samenspraken Nicolaas Jan Singels
Amsterdam 1913 Colloquia familiaria UB Nijmegen 17 C 92
UB Nijmegen 346 C 87
UB Nijmegen 797 C 292
UB Nijmegen KDC C 5608
UB Nijmegen TBI Hum
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 5:116
09:1928 Bloemlezing uit de Colloquia Y.H. Rogge W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1928 Colloquia familiaria KB Brussel 10.550 R 14
09:1936 Een derde twaalftal samenspraken C. Sobry Wereldbibliotheek / De Sikkel voor de Zeven Sinjoren Amsterdam / Antwerpen 1936 Colloquia familiaria UB Nijmegen 84 C 185
UB Nijmegen TBI Hum 330
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken C. Sobry De Sikkel Antwerpen 1939 Colloquia familiaria UBGent: ELS 3523
09:1961 Samenspraken

Utrecht 1961 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
09:1974 Colloquia Cornelis Crul (1500-1550)

1974 Colloquia familiaria UBL: S.NED. 28 4506
09:2004 Goddelijk festijn Jeanine De Landtsheer Ad. Donker Rotterdam 2004 Colloquium Convivium religiosum
09:2005 Colloquia Jeanine De Landtsheer Athenaeum- Polak & Van Gennep Amsterdam 2005 Colloquia familiaria KBH: Depot 1031212
09:2007 Gesprekken Jeanine De Landtsheer Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2007 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Arie Akkermans Zolderpers Vught 2014 Colloquia familiaria KBH: DPA 2979
10:1662 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Leers, Arnout (I), 1644-1674 Rotterdam 1662 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) Utrecht, UB: 525 G 20
Utrecht, UB: EAZ 855
10:1671 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Leers, Arnout (I), 1644-1674 Rotterdam 1671 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBL: 1225 F 4
10:1688 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Poolsum, Jurriaen van, 1669-1690 Utrecht 1688 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) Utrecht, UB: 517 G 24
10:1697 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Justus van Lotten, 1693-1721 Amsterdam 1697 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: OK 62-6700 [olim: 1239 H 37]
10:1704 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Poolsum, Jurriaen van (wed.), 1691-1708 Utrecht 1704 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) KBH: 186 N 16
10:1712 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Justus van Lotten, 1693-1721 Amsterdam 1712 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 6 G 24
10:1742 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Jacob van Poolsum, 1701-1762 Utrecht 1742 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: OK 62-9907 [olim: 2008 F 15]
10:1743 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Joannes Haffman, 1734-1763 Amsterdam 1743 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: O 62-8571 [olim: 1044 F 26]
10:1773 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Haffman, Joannes (wed.), 1763-1770, 1773; Dorth, Pieter van, 1764-1770, 1773-1797 Amsterdam 1773 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 7 F 3
10:1783 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius Pieter van Dorth, 1764-1770, 1773-1797 Amsterdam 1783 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 6 G 16-17
11:1528 Die stove Jan van den Dale Willem Vorsterman Brussel 1528 Colloquium uxor mempsigamos Geen exemplaren bekend
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Zacharias Heyns Zacharias Heyns Haarlem 1592 Colloquium uxor mempsigamos UBGent: Res 1215
12:1627 Bespreck oft vryagie F. Gheest-Dorp (Geestdorp) Jelle Feltjesz Leeuwarden 1627 Colloquium proci et puellae SB Haarlem
13:1644 Het vermomde hoofsche leven
Joost Hartgers Amsterdam 1644 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1193 H 28 : 1
13:1664 Vermomde hoofsche leven
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Urecht 1664 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1223 F 8
13:1679 De vermomde hofjonker Pieter Rabus Florens van Aller Rotterdam 1679 De conscribendis epistulis libellus GBR: 13 H 6
13:1684 De vermomde hofjonker Pieter Rabus Joannes Borstius Rotterdam 1684 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1223 F 23 (a)
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Michiel Komans (-1702 Barent Bos, 1680-1720. Rotterdam 1695 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1110 G 40 : 2 (a)
13:1697 De vermomde hofjonker Petrus Rabus (1660-1702) Gerardus Borstius (1) Amsterdam 1697 De conscribendis epistulis libellus UBL: BibWal L 537 (a)
13:1733 Brief aan een persoon ten hove
Jacob Graal Amsterdam 1733 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1192 G 17
13:1737 Brief aan een persoon ten hove
Jacob Graal Amsterdam 1737 De conscribendis epistulis libellus GBR: 7 H 28 (1)
13:1742 Brief aan een persoon ten hove
Abraham en Isaak Graal Amsterdam 1742 De conscribendis epistulis libellus GBR: 6 F 2
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza)
Johannes de Cros, 1739-1767 ’s-Gravenhage 1759a De conscribendis epistulis libellus GBR: [7 J 32]
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie)
Johannes de Cros, 1739-1767 ’s-Gravenhage 1759b De conscribendis epistulis libellus GBR: [7 J 32]
13:1768 Brief aan een persoon ten hove
Abraham en Isaak Graal Amsterdam 1768 De conscribendis epistulis libellus GBR: 9 J 5
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Pieter Rabus Joannes Borstius Rotterdam 1684 Colloquium Conflictus Thaliae et Barbariei UBL: 1223 F 23 (b)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Petrus Rabus (1660-1702) Gerardus Borstius (1) Amsterdam 1697 Colloquium Conflictus Thaliae et Barbariei UBL: BibWal L 537 (b)
16:1886 Colloquia Cd. Buskken Huet Tjeenk Willink Haarlem 1886 Colloquia (selectie bij Huet) UBL: 1122 F 9
:1623 Klachte Iesu Christi D.P. Pers D.P. Pers Amsterdam 1623
UBL: 1212 G 16
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus
J. Gerritsz Amsterdam 1607 Concio de puero Jesu UBL: 1191 H 4 : b
17:1647 Het kindt Iesus
Bastiaen Wagens, 1646-1677 Rotterdam 1647 Concio de puero Jesu UBA: 1030 H 38 : 2
17:1658 Oratie ter eeren het kindt Jesus
Pieter la Burgh, 1645-1665 Amsterdam 1658 Concio de puero Jesu GBR: 7 H 37 : 3 (b)
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903 P. van Zweeden Groningen 1860 Concio de puero Jesu UBL: 1212 H 6 : 1
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts
Symon Cock Antwerpen 1554 ca. De contemptu mundi GBR: 5 F 4
18:1555 De contemptu mundi
Symon Cock Antwerpen 1555 ca. De contemptu mundi Geen exemplaren bekend
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief
Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Leiden / Rotterdam 1616 - 03 De contemptu mundi UBL: 169 D 39 : 3
1209 A 16 : 3
19:1526 Onbegripelijke barmherticheit Goods
Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 Delft 1526 De immensa Dei misericordia GBR: 3 G 24 : 2
19:1537 Die onbegripelijke barmherticheit Good
Pieter Jansz Leiden 1537 De immensa Dei misericordia concio Leuven
19:1540 Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods
Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 Leiden / Amsterdam 1540 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: 2 E 14 : 1
19:1545 Onbegripelijcke barmherticheit Goods

Campen 1545 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: aw
19:1550a Onbegripelijcke barmherticheit Goods
Anthonis Maria Bergaigne Leuven 1550a (19 december) De immensa Dei misericordia concio UBGent: Res 989
19:1550b Onbegripelijcke barmherticheit Goods

Leiden 1550b ca. De immensa Dei misericordia concio Geen exemplaren bekend
19:1550c Onbegrijpelike barmherticheit Gods
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1550c ca. De immensa Dei misericordia concio UBGent: Res 816 : 2
19:1552 Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods. Translated
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1552 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: 3 G 25
19:1552 Van de onbegrijpelike barmherticheit Gods
Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 Antwerpen 1552 ca. De immensa Dei misericordia UB Nijmegen 641 D 1 : 2
19:1605 De onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1605 De immensa Dei misericordia. GBR: 8 J 4
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1611 De immensa Dei misericordia GBR: 5 F 8
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes
Naeranus, Joannes Rotterdam, 1634-1670 Rotterdam 1667 De immensa Dei misericordia UBL: 1191 H 25
19:1862 Onmeetbare barmhartigheid Gods
P. van Zweeden Groningen 1862 De immensa Dei misericordia GBR: 7 G 3
20:16xx Ecclesiastes


16xx Ecclesiastes Geen exemplaren bekend
21:1523a Van die kerstelijcke ridder
Doen Pietersz Amsterdam 1523a (24 July) Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 24 : 1
21:1523b Kerstelijcke ridder
Jan van Ghelen Atwerpen 1523b (28 Augustus) Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 28
21:1542 Den kerstelicken ridder
Jacob van Liesveldt Antwerpen 1542 Enchiridion militis Christiani KB Brussel II 28.638 A LP
21:1543a Vanden kerstelicken ridder
Peter Janszoon; Bartholomaeus Jacobszoon Leiden / Amsterdam 1543a Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 26
21:1543b Vanden kerstelicken ridder
Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 Leiden / Amsterdam 1543b Enchiridion militis Christiani Londen, British Library: 4408.aa.35
21:1543c Vanden kerstelicken ridder
Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 Leiden / Amsterdam 1543c Enchiridion militis Christiani KB Brussel II 65.593 A LP
21:1544 Den kerstelicken ridder
Jacob van Liesveldt Antwerpen 1544 ca. Enchiridion militis Christiani Geen exemplaren bekend
21:1551 Kerstelicken ridder
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1551 ca. Enchiridion militis Christiani UBGent: Res 816
21:1552a Kerstelicken ridder
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1552a ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 27
21:1552b Den kerstelicken ridder
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1552b ca. Enchiridion militis Christiani KBH: 1702 G 12
21:1553 Den kerstelicken ridder
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1553 ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 5 F 13
21:1555 Den christlicken ridder
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1555 ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 5 F 17
21:1556 Den kerstelicken ridder

Kampen 1556 ca. Enchiridion militis Christiani Geen exemplaren bekend
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken
Barent Adriaensz, 1588-1611 Amsterdam 1589 Enchiridion militis Christiani KBH: 1702 G 2 : 1
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken
Hendrick Barentsz, 1601-1637 Amsterdam 1614 Enchiridion militis Christiani UBL: 1499 F 15
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken

Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 06 Enchiridion militis Christiani UBL: 169 D 39 : 6
1191 E 30
1209 A 16 : 6
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Dirck Pietersz Pers Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1636 Enchiridion militis Christiani GBR: 9 C 9 : 1
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Dirck Pietersz Pers (1581-1659) Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1645 Enchiridion militis Christiani UBL: Thysiana 2357 : 1
Thysiana 2551 : 1
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Dirck Pietersz Pers (1581-1659) Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 Amsterdam 1667 Enchiridion militis Christiani UBL: 1228 G 35
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder François van Hoogstraten (1632-1696) François van Hoogstraten Rotterdam 1677 Enchiridion militis Christiani GBR: 8 H 28 : 1 (titelpagina incompleet)
22:1907 Encomium medicinae L. Hillesum F. van Rossen Amsterdam 1907 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: V 5029
22:1950 Lof van de geneeskunde L. Elaut Standaard-Boekhandel Antwerpen 1950 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae KBH: 2290 C 29
22:1998 Lof der geneeskunde IstvŠn Bejczy Ad. Donker Rotterdam 1998 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: 8654 E 35
22:2004 Lof van de geneeskunde Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2004 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: S.NED. 43 3045
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 Amsterdam 1651 Epistola apologetica de interdicto esu carnium GBR: 9 C 10 (a)
9 C 11 (a)
23:1652 Verbod van t vleescheeten


1652 Epistola apologetica de interdicto esu carnium Geen exemplaren bekend
23:2006 Het verbod vlees te eten
Ad. Donker Rotterdam 2006 Epistola apologetica de interdicto esu carnium Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
24:1630 Thomas Morus leven
Isašc Willemsz. voor Marten Gerbrantsz. Hoorn 1630 Epistula De vita et moribus Thomae Mori UBA: OK 61-281 [titeluitgave 1629]
OK 70-33 [titeluitgave 1634]
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1615 ca. Epistula UBL: 1499 F 13 : 2 (c)
25:1635 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1635 Epistulae UBL: 1193 H 22
25:1637 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1637 Epistulae UBA: 1943 F 4
25:1643 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart Dirck Pietersz. Pers, 1607-1649 Amsterdam 1643 Epistulae UBL: 1228 G 20
25:1649 Send-brief-schrijver Daniël Mostart Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1649 Epistulae KBH: 483 K 15
25:1656 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) Amsterdam 1656 Epistulae UBL: 1193 H 25
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Utrecht 1664 Epistula UBL: 1223 F 8
25:1666 Brief aen Koenraet Pellikaen

Amsterdam 1666 Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: Pfl. G.w.38
25:1699 Reformatie. Brief aan Barbirius
Pieter vander Veer Rotterdam 1699 ca. Epistula (Allen 1225) UBL: 280 G 4 : 1
1114 G 6 : 1
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Joannes Nanning (1689-1761) Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 Amsterdam 1750 ca. Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: O 80-924 : 3
Obr. 1575
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Joannes Nanning (1689-1761) Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 Amsterdam 1755 ca. Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: O 06-5068 : 2
O 61-2894 : 3
25:1824 Brief aan Pelicanus
Gebroeders Langenhuysen ’s-Gravenhage 1824 Epistola ad Conradum Pelicanum KBH: 3037 D 28 : 3
25:1829 Brief aan Franciscus Vergara P.J.L. Huët

1829 Epistulae Geen exemplaren bekend
25:1837 Brief aan Pelicanus


1837 Epistola ad Conradum Pelicanum Geen exemplaren bekend
25:1896 Brieven Jan Hendrik Maronier (1827 - 1920) Elsevier Amsterdam 1896 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 1
25:1897 Brieven

Amsterdam 1897 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 2
25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Bonaventura Kruitwagen Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode Amsterdam 1923 Epistulae (Allen xxx: "Illud apud me saepe numero optavi, [...]" UBL: 1072 D 42
25:1936 In den spiegel van zijn brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen W.L. & J. Brusse Rotterdam 1936 Epistulae UB Nijmegen 493 C 36
UB Nijmegen TBI Hum
25:1937 Brieven uit Anderlecht


1937 Epistulae UBGent: aw
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers C. Reedijk Ad. Donker Rotterdam 1954 Epistulae UBL: 1067 E 18
25:1960 Brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen

1960 Epistulae Geen exemplaren bekend
25:1983 Luther is mij volkomen vreeemd J. Trapman
Utrecht 1983 Epistulae Geen exemplaren bekend
25:1985 Twee gedichten J. Trapman

1985 Carmina
25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers C. Reedijk Ad. Donker Rotterdam 1986
UBL: 3563 F 27
25:1993 De draagbare Erasmus J. Trapman Prometheus Amsterdam 1993 Epistulae, Carmina, De pueris statim ac liberaliter instituendis, Colloquia, Laus Stultitiae, Institutio Principis Christiani UBL: 1240 C 57
25:2000 Waarde Van Dorp Harm-Jan van Dam Athenaeum, Polak & Van Gennep, E.M. Querido, Nijgh & van Ditmar Amsterdam 2000 Epistula UBA: KVB Br.VB 122 : 9
25:2001 Een portret in brieven J. Papy, M. van der Poel & D. Sacré Boom Amsterdam 2001 Epistula Geen exemplaren bekend
25:2002 Pas de deux in stilte Michiel Verweij Ad. Donker Rotterdam 2002 Epistulae UB Nijmegen 1276 C 137
25:2004a Brieven 2 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2004a Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2004b Epistula UBL: S.NED. 43 3045
25:2006a Brieven 3 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2006a Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2006b Brieven 4 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2006b Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 5 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 2 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 1 M.J. Steens Ad. Donker Rotterdam 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
26:1615 Brief aan Servatius
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1615 ca. Epistola ad patrem Servatium (Allen 296) UBL: 1499 F 13 : 2 (d)
26:1628 Brief aan Servatius
Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw ’s-Gravenhage 1628 Epistola ad patrem Servatium (Allen 296) UBL: 1027 E 25 (b)
26:1632 Brief aan Servatius
Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
Rotterdam 1632 Epistola ad patrem Servatium GBR: 6 J 22
26:1633 Brief aan Servatius
Isaac van Waesberge, 1625-1647 Rotterdam 1633 Epistola ad patrem Servatium GBR: 9 G 20
26:1670 Brief aan Servatius
Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. Amsterdam 1670 ca. Epistola ad patrem Servatium KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens
Symon Cock Antwerpen 1554 ca. Epistola consolatoria in adversis GBR: 5 F 4
28:1522 Vermaninghe
Doen Pietersz Amsterdam 1522 ca. Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UB Utrecht
28:1524a Niewe Testament, welc is dat levende woert
Adriaen van Berghen Antwerpen 1524a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis
28:1524b Vermaninghe
Cornelis Heynrickz, Delft 1524b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBL: 1365 F 52
1407 B 15: 8
28:1525a Vermaninghe
Jan van Ghelen (I) Antwerpen 1525a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBL: 1497 H 13
28:1525b Vermaninghe
Govert van der Haghen Antwerpen 1525b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis GBR:
28:1526a Vermaninghe
Doen Pietersz Amsterdam 1526a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis KBH: aw
28:1526b Vermaninghe
Jan van Ghelen Antwerpen 1526b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis KBH: aw
28:1528 Nieuwe Testament - vermaninghe
Jan van Ghelen Antwerpen 1528 Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBA: Bibl. Doopsgezinde Gemeente
29:1561 Epistulae

Haarlem 1561 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
29:1589 Epistulae

Leiden 1589 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
29:1604 Epistulae

Delft 1604 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
29:1614 Epistulae
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1614 Epistula: 2 brieven aan Tutor UBL: 1225 G 38
29:1620a Epistulae

Amsterdam 1620a ca. Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
29:1677 Brief van Erasmus
Symon Onder de Linde Dordrecht 1677 Epistula UBL: 399 B 5
1153 C 14
29:1823 Brieven
Gebroeders Langenhuysen ’s-Hertogenbosch 1823 Epistulae KBH: aw
29:1824 Brieven
Langenhuysen ’s-Gravenhage 1824 Epistulae GBR: 13 H 13 : 2
29:1886 Brieven Cd. Buskken Huet Tjeenk Willink Haarlem 1886 Epistulae UBL: 1122 F 9
29:1886 Epistulae Cd. Buskken Huet naar Matthijs Balen Tjeenk Willink Haarlem 1886 Epistula Geen exemplaren bekend
29:1986 Brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen Het Spectrum Utrecht 1986 Epistulae Geen exemplaren bekend
30:1534 Wtlegginghe des apostolischen geloofs
A. van Berghen Antwerpen 1534 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum KB Brussel
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1560 ca. Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum GBR: 3 G 30
30:1567 Catechismus, dat is: die kinder-leere


1567 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum UBGent: Res 1005
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs
Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Leiden / Rotterdam 1616 - 05 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum UBL: 169 D 39 : 5
1209 A 16 : 5
1497 E 33 (part only)
30:1861 Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903 P. van Zweeden Groningen 1861 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum Geen exemplaren bekend
31:1525 Hieronymus Stridonensis

Antwerpen 1525 Hieronymus Stridonensis Geen exemplaren bekend
31:2007 Het leven van Hieronymus John Piolon Ad. Donker Rotterdam 2007 Hieronymi Stridonensis vita KBH: AFN 561
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1615 ca. Institutio principis Christiani UBL: 1499 F 13 : 1
32:2006 De opvoeding van de christenvorst Jeanine De Landtsheer en Bé Breij Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006 Institutio principis Christiani Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
33:1533 Van dye eendrachticheyt der Kercken
Wouter van Lyn Antwerpen 1533 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia Geen exemplaren bekend
33:1541 Dye eendrachticheyt der Kercken
Jacob van Liesveldt Antwerpen 1541 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia Geen exemplaren bekend
33:1554 Eendrachticheyt der kercken
Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 Antwerpen 1554 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia GBR: 3 G 33
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap

A, van Hasselt Wesel 1567 Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: Thysiana 147
UB Bijzondere Collecties (KL): Pamfletten
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken
Adriaen Gerritsz, 1610-1644
Delft 1611a Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: 1499 F 16
33:1611b Vande eendrachticheydt der kercken
Jan Claesz, 1611 Delft 1611b Liber de sarcienda ecclesiae concordia GBR: 5 F 26
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 02 Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: 169 D 39 : 2
1191 E 33
1209 A 16 : 2
34:1554 Lingua, dat is de tonge
Z.dr. Z.p. 1554 Lingua Geen exemplaren bekend
34:1555a Lingua, dat is de tonge Cornelis van Ghistele Symon Cock Antwerpen 1555a Lingua KB Brussel Cl. 6175 A LP
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Cornelis van Ghistele Symon Cock Antwerpen 1555b Lingua UBL: 1498 F 9
34:1583a Lingua, dat is de tonge
Arnout s Conincx / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 Antwerpen / Mechelen 1583a Lingua GBR: 5 F 25
34:1583b Lingua, dat is de tonge
Jan Coesmans, 1581-1583 / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 Antwerpen / Mechelen 1583b Lingua UB Groningen uklu ET C 72
34:1583c Lingua, dat is de tonge
Aelbrecht Hendricksz, 1573-1591 Delft 1583c Lingua GBR: 8 J 30
34:1597a Lingua, dat is de tonge
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1597a Lingua UBL: 590 F 27 : 2
34:1597b Lingua, dat is de tonge
Aelbrecht Hendricksz, 1591-1605; Harmansz Schinckel Bruyn, 1588-1625 ’s-Gravenhage / Delft 1597b Lingua GBR: 5 F 23
34:1602 Lingua, dat is de tonge
Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 ’s-Gravenhage 1602 Lingua UBL: 1219 G 52
34:1610 Lingua, dat is de tonge
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1610 Lingua GBR: 3 H 30
34:1618 Lingua, dat is de tonge
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1618 Lingua GBR: 5 F19
34:1628 Lingua, dat is de tonge
Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw ’s-Gravenhage 1628 Lingua UBL: 1027 E 25 (a)
34:1632 Lingua, dat is de tonge
Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
Rotterdam 1632 Lingua GBR: 6 J 22
34:1633 Lingua, dat is de tonge I. van Waesberghe Isaac van Waesberge, 1625-1647
Rotterdam 1633 Lingua GBR: 9 G 20
34:1670 Lingua, dat is de tonge
Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. Amsterdam 1670 ca. Lingua KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
35:1616 Maniere om Godt te bidden
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 08 Modus orandi Deum. (1523) UBL: 169 D 39 : 8
1209 A 16 : 8
1191 E 35
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Johan Geillyaert (of Gailliart) Willem Geillyaert Emden 1560 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1499 F 40
36:1582a Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Arnout s Coninx Antwerpen 1582a Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 5 F 29
36:1582b Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Hans Coesmans Antwerpen 1582b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Acc 15637 : 1
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Arnout s Coninx Anwerpen 1584 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 590 F 27 : 1
36:1597 Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Cornelis Claesz, 1582-1609 Amsterdam 1597 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBA: OK 63-5839 [olim: 974 G 13]
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Aelbrecht Heyndricxz. ’s-Gravenhage 1600 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1145 H 87
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jan van Waesberge (III), 1611-1632 Rotterdam 1615 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 5 F 31 (titelpagina defect)
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 09 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 169 D 39 : 9
1209 A 16 : 9
1191 E 29
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jan E. Cloppenburg (colophon: gedrukt door J. Iaquet), 1636 Amterdam 1636 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 9 C 18 (K-katern incompleet)
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Johan Geillyaert (of Gailliart) Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz Amsterdam 1646a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1119 H 8
1193 H 28 : 3
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jacob Tinneken, Leiden, 1646 voor Gerrit Anthonissen Causi, Haarlem, 1645-1646 Leiden / Haarlem 1646b Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: 909 G 40
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) G.A. Haen Haarlem 1646c Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 9 C 21
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jacob Tinneken Leiden 1646d Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 182 H 37
36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jacob Tinneken; Matthysz, Severyn Leiden 1646f Moriae encomium, Laus Stultitiae UBA: 2765 G 15 (titelpagina defect)
36:1646g Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart) Jacob Tinneken, Leiden, 1646; Robbert Tinneken, Haarlem, 1645-1669 Leiden / Haarlem 1646g Moriae encomium, Laus Stultitiae SBH: 116 B 11
UBU: THO: ALV 55-2b
36:1659 Lof der Sotheyd Jacob Westerbaen, 1599-1670 Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
’s-Gravenhage 1659 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1110 G 40 : 1
BIBWAL L 538
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Johan Geillyaert (of Gailliart) Baltus Boekholt Amterdam 1666 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: aw
36:1672 Lof der Sotheyd Jacob Westerbaen, 1599-1670 Johannes Tongerloo ’s-Gravenhage 1672 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 706 G 9
1173 G 13
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 Rotterdam 1676 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 7 H 37 : 1, 2
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Adriaen Stikke (1630 fl.) Arnoldus Curtenius, 1688-1707 Deventer 1689 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1197 E 31
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) Barent Bos, 1680-1720 Rotterdam 1699 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: 2212 B 23
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 Amsterdam 1700 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1196 G 8
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven C. van der Port Frederik Haaring Leiden 1706 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1200 F 26
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696) Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
Amsterdam 1710 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1098 E 89
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696) Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 Amsterdam 1719 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: Bolland 15 E 14 : 1
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) Jacobus (I) Verheyde, Amsterdam, 1705-1737 Amsterdam 1732 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1222 F 28 :
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696) Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 Amsterdam 1738 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1222 F 28 : 1
36:1798 Navolging nopens Lof der Zotheid. J. van der Wyck A. van Dieren Grave 1798 Moriae encomium, Laus Stultitiae Brabants Historisch Informatie Centrum, Gdoc38/1039 (Arnoud van Gelderweg 73, 5361 CV Grave)
Bibliotheek Universiteit Tilburg TRE C 0143
36:1828 Lof der Zotheid P.G. Witsen Gijsbeek Diederichs Amsterdam 1828 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 1 F 33
1 F 34
3 G 38
8 J 26
9 C 17
36:1831 Fragmenten
J.W. van Leenhof Rotterdam 1831 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1869 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
Kampen 1869 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1870 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) L. van Hulst Kampen 1870 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1886 Lof der Zotheid
Tjeenk Willink Haarlem 1886 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1122 F 9
36:1894 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) Van Hulst Kampen 1894 Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 121 C 106
36:1898 Lof der Zotheid J.B. Kan

1898 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1909a Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696) D. Bolle Rotterdam 1909a Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 942 C 208
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 10 : 125
36:1909b Lof der Zotheid J.B. Kan Maatschappij voor goede en goedkope lectuur Amsterdam 1909b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: P 2177
36:1909c Lof der Zotheid J.B. Kan Wereldbibliotheek Amsterdam 1909c Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 335 C 39
36:1912 Lof der Zotheid J.B. Kan Wereldbibliotheek Amsterdam 1912 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: NBM Mfe 37191 (microfiche)
36:1913 Lof der Zotheid J.B. Kan Wereldbibliotheek Amsterdam 1913 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Gus 139
36:1922 Lof der Zotheid


1922 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1926 Lof der Zotheid
Wereldbibliotheek Amsterdam 1926 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1933 Lof der Zotheid


1933 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1936 Lof der Zotheid J.B. Kan Wereldbibliotheek Amsterdam 1936 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: F 2177 : 3
36:1941 Lof der Zotheid J.B. Kan

1941 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1942 Lof der Zotheid J.B. Kan

1942 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1943 Lof der Zotheid J.B. Kan Wereldbibliotheek Amsterdam 1943 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: 248 E 5
36:1944 Lof der Zotheid
Wereldbibliotheek Amsterdam 1944 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1945 Lof der Zotheid J.B. Kan
Antwerpen 1945 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: S 1307 18
36:1947 Lof der Zotheid


1947 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1949a Lof der Zotheid J.B. Kan Nederlandsche Boekhandel Amsterdam / Antwerpen 1949a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: V 1615
36:1949b Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
Amsterdam 1949b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 2755 C 21
36:1965 Lof der Zotheid J.B. Kan Paris Amsterdam 1965 ca. Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: B XI 6:8
36:1969a Lof der Zotheid J.B. Kan Maatschappij voor goede en goedkope lectuur Amsterdam 1969a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: 222 N 4
A 52390 : 2
36:1969b Lof der Zotheid Johan Geillyaert (of Gailliart) De Graaf Nieuwkoop 1969b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Gus 130
36:1971 Lof der Zotheid
H.J. Paris
1971 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1972 Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
Amsterdam 1972 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 6285 D 16
36:1979a Lof der Zotheid A.J. Hiensch Het Spectrum Utrecht / Antwerpen 1979a Moriae encomium, Laus Stultitiae
36:1979b Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson Elsevier Manteau Brussel 1979b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.NED. 43 3040
36:1986 Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
Amsterdam 1986 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 3596 E 8
36:1992a Lof der Zotheid J.M. Vermeer-Pardoen Spectrum Utrecht 1992a Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: Depot 2066868
36:1992b Lof der Zotheid J. Sperna Weiland / A.J. Hiensch Ambo Baarn 1992b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.WYSB 05 6171
36:1993 Lof der Zotheid
Ad. Donker Rotterdam 1993 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1998 Lof der Zotheid J.M. Vermeer-Pardoen Spectrum Utrecht 1998 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: Depot 2163728
36:2000 Lof der Zotheid Petty Bange SUN Nijmegen 2000 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 8717 D 9
36:2001 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2001 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:2004 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2004 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.NED. 43 3045
36:2005 Lof der Zotheid Petty Bange Boom Amsterdam 2005 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: MFK 244
36:2006 Lof der Zotheid Petty Bange Peeters Leuven 2006 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 9462 C 16
36:2007 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam

2007 Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
36:2008 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam

2008 Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: A 41 : 1296
36:2009 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam

2009 Moriae encomium, Laus Stultitiae
36:2013 Lof der Zotheid Henk van der Werf Free Musketeers Zoetermeer 2013 Moriae encomium, Laus Stultitiae
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt
Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 Amsterdam 1649a De morte declamatio GBR: 9 C 41 : 2
37:1649b Troost-reden over de doodt
David van Wesel, 1649-1657 Amsterdam 1649b De morte declamatio KBH: 909 G 69 : 2
38:1886 Ode aan een vriend Cd. Buskken Huet Tjeenk Willink Haarlem 1886 Oda ad amicum UBL: 1122 F 9
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens

Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 00 Verzamelbundel: 1. De praeparatione ad mortem, 2. De sarcienda ecclesiae concordia, 3. De contemptu mundi, 4. De puritate ecclesiae Christi, 5. Explanatio symboli, 6. Enchiridion militis Christiani, 7. Paraclesis, 8. Moriae encomium, 9. Modus orandi Deum, 10. Querela pacis UBL: 169 D 39 : 0
1191 E 29-33,35 (lacks De praeparatione; De contemptu; Moriae encomium; and Explanatio)
1209 A 16
40:1886 Berthae de Heyen Cd. Buskken Huet Tjeenk Willink Haarlem 1886 Oratio funebris in funere Berthae de Heyen UBL: 1122 F 9
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen
Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1633 / 1634 Oratio de virtute amplectenda UBL: 198 D 20 : 2 (d)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen
Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1640 ca. Oratio de virtute amplectenda UBL: 1289 E 44 : 2 (d)
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen
Arent Benier Kampen 1644 Oratio de virtute amplectenda UBL: 1209 A 17 : 2 (d)
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Urecht 1664 Oratio de virtute amplectenda UBL: 1223 F 8
42:1550 Vermaninge
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1550 ca. Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBGent: Res 816 : 3
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen
Adriaen Gerritsz, 1610-1644 Delft 1611 Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBL: 1499 F 14
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 07 Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBL: 169 D 39 : 7
1191 E 28
1209 A 16 : 7
43:1526 Wtlegginghen op Paulus Epistele totten Romeynen
Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 Delft 1526 Paraphrasis in aliquot epistolas Pauli KBH: aw
44:1550 Die beyde Sint Paulus epistolen
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1550 ca. Paraphrasis in epistolas Pauli ad Corinthos GBR: 7 E 17 : 2
8 G 5
45:1589 Verclaringhe op de brief totten Ephesien
Harmen Jansz Muller, 1572-1615 Amsterdam 1589 Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos GBR: 9 C 25
45:1590 Verclaringhe op de brief totten Ephesien
Harmen Jansz Muller, 1572-1615 Amsterdam 1590 ca. Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos UBGent: A 6711
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels I.P.S. (= Jan Philipsz Schabaelje) Reynder Wylicks Utrecht 1593 Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos GBR: 3 G 18 : 1
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven I.P.S. (= Jan Philipsz Schabaelje) Harmen Jansz Muller Amsterdam 1593 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 3 G 18 : 2
47:1523 Mattheus-parafrase
Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 Delft 1523 ca. Paraphrasis in Evangelium Matthaei UBGent: Res 777
47:1555 Uytlegghinghe St. Matheus
Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 Kampen 1555 ca. Paraphrasis in Evangelium Matthaei UB Nijmegen 1315 D 20
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten
Jac. van Biesen Arnhem 1650 Evangelisten GBR: 9 C 30
49:1534 Bereydinge totter doot
Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin Antwerpen 1534 De praeparatione ad mortem UBGent: Acc 6788
49:1535 Bereydinge totter doot
Jan van Ghelen Antwerpen 1535 ca. De praeparatione ad mortem GBR: 5 F 18
49:1537 Bereydinge totter doot
Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin Antwerpen 1537 De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1538 Bereydinge totter doot
Henrick Petersen van Middelburch Antwerpen 1538 De praeparatione ad mortem GBR: 2 E 14 : 2
49:1540 Bereydinge totter doot
Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 Leiden / Amsterdam 1540 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot

Antwerpen 1541 De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot
Frans Everssoon Sonderdanck Leiden 1541 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1542 Bereydinge totter doot

Antwerpen 1542 De praeparatione ad mortem KB Brussel
49:1550 Bereydinge totter doot

Antwerpen 1550 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1551 Boecxken van die bereydinghe totter doot
Steven Joessen, 1551-1552, 1570 Kampen 1551 ca. De praeparatione ad mortem Den Haag, Museum Meermanno: 007 E 027: 06
49:1552 Bereydinghe totter doot
Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 Antwerpen 1552 De praeparatione ad mortem UBGent: Acc 8712
Res 990
49:1555 Bereydinge totter doot
Jan Mathijszoon Leiden 1555 De praeparatione ad mortem PBF 744 Gdg
49:1566 Bereydinge totter doot
Mathijszoon, Jan Leiden, 1555-1569 Leiden 1566 De praeparatione ad mortem GBR: 5 F 50
49:1602 Bereydinghe totter doot
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1602 De praeparatione ad mortem GBR: 9 C 39
49:1611 Bereydinghe totter doot
Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 Delft 1611 De praeparatione ad mortem UBGent: Her 3774
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 01 De praeparatione ad mortem UBL: 169 D 39 : 1
1209 A 16 : 1
(1192 F 9)
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de
Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 Amsterdam 1649 De praeparatione ad mortem GBR: 9 C 41 : 1
49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903 P. van Zweeden Groningen 1862 De praeparatione ad mortem KBH: 12003908 [1]
49:2011 Voorbereiding op de dood Adrie van der Laan
Groningen 2011 De praeparatione ad mortem
50:1545 Een wtlegginghe des Pater Nosters
Jan Roelans Antwerpen 1545 ca. Praecatio dominica, Pater noster Geen exemplaren bekend
50:1550 Een wtlegghinghe des Pater nosters
Ewoutzoon, Jan (wed.),1565-1568 Amsterdam 1550 ca. Praecatio dominica, Pater noster UBA: Ned. Inc. 402
50:1551 Opt Pater noster


1551 ca. Praecatio dominica, Pater noster
50:1570 Een wtlegginghe des Pater Nosters
J. van Waesberghe Antwerpen 1570 ca. Praecatio dominica, Pater noster Geen exemplaren bekend
50:1593 Een suyverlycke wtlegghinghe
H. Jansz Amsterdam 1593 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 38
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Dirck Pietersz Pers Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1636 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 8 G 1
9 C 9 : 2
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Dirck Pietersz Pers (1581-1659) Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1645 Praecatio dominica, Pater noster UBL: Thysiana 2551 : 2
50:1667 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren
Gerrit van Goedesberg Amsterdam 1667 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 5 : 2
50:1670 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren
Gerrit van Goedesberg Amsterdam 1670 ca. Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 43
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903 P. van Zweeden Groningen 1861 Praecatio dominica, Pater noster UBL: 1212 H 6 : 1
51:15xx Precatio


15xx Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae GBR: ms
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 02a Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae UBL: 169 D 39 : 2a
1191 E 33a
1209 A 16 : 2a
51:1651 Precatio Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 Amsterdam 1651 Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae GBR: 9 C 10
9 C 11
52:1540 De derden psalm van Davidt
Jacob van Liesveldt Antwerpen 1540 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
52:1541 De derden psalm van Davidt
Maria Anxt [Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566] Antwerpen 1541 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
52:1542 De derden psalm van Davidt
Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 Antwerpen 1542 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
53:1931 Voordracht A. Zijderveld Kemink Utrecht 1931 De pueris liberaliter instituendis libellus GBR: 8 C 10
53:1992 Opvoeding J. Sperna Weiland Ambo Baarn 1992 De pueris liberaliter instituendis libellus UBL: S.WYSB 05 6171
53:2006 De opvoeding van kinderen Jeanine De Landtsheer en Bé Breij Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006 De pueris liberaliter instituendis libellus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
54:1537 Vande zuyverheyt des tabernakels
Adr. van Bergen Antwerpen 1537 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi Geen exemplaren bekend
54:1556 Vande suyverheyt des tabernakels
Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 Antwerpen 1556 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBGent: Res 1249
54:1595 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken
Reynder Wylicks Utrecht 1595 ca. De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBGent: Res 741
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken
Adriaen Gerritsz, 1610-1644 Delft 1611 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBL: 1191 H 5
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 04 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBL: 169 D 39 : 4
1209 A 16 : 4
1191 E 31
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts
Z.dr. [Augustijn van Hasselt] Z.pl. [Wesel] 1567 Querela pacis UBL: Thysiana 1840
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes
Hans Coesmans Antwerpen 1583 Querela pacis UBL: 590 F 27 : 3
55:1612 Vreden-clacht Altius Godeschalcus, 1575-1649 Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
Leeuwarden / Bolswert 1612 Querela Pacis UBL: Pamflt 1612:1034
SEMRPF 1612 41:20
THYSPF 1803
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1616 - 10 Querela pacis UBL: 169 D 39 : 10
1191 E 32
1209 A 16 : 10
55:1947 De klacht van de vrede
Van Breda Amsterdam 1947 Querela pacis UBL: 1218 B 31
55:1986 De klacht van de vrede Truus van Leeuwen Ad. Donker Rotterdam 1986 Querela pacis UBL: 3596 E 27
55:1989 Vredes weeklacht P.M.M. Geurts Ambo Baarn 1989 Querela pacis PBF C 41333
55:2002 De klacht van de vrede Truus van Leeuwen Ad. Donker Rotterdam 2002 Querela pacis Geen exemplaren bekend
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 Amsterdam 1651 Ratio perveniendi ad veram theologiam GBR: 9 C 10
9 C 11
56:1652 Onderwys


1652 Ratio perveniendi ad veram theologiam Geen exemplaren bekend
56:1679 Theologia Erasmica Frans de Haes Naeranus, Isaak, 1664-1702, Amsterdam 1679 Ratio perveniendi ad veram theologiam GBR: 13 G 25
56:1697 Kort begrip der godgeleerdheid

Rotterdam 1697 Ratio perveniendi ad veram theologiam Geen exemplaren bekend
57:1520 Den onversochte krijghsman
Corver Zwolle 1520 ca. Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) Geen exemplaren bekend
57:1622 Sileni Alcebiadis
Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1622 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1147 A 34 (b)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (b)
Thysius pamflet 2990 (b)
57:1633 Sileni Alcibiadis
Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 Haarlem / Amsterdam 1633 / 1634 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 198 D 20 : 2 (b)
57:1640 Sileni Alcibiadis
Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 Amsterdam 1640 ca. Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1289 E 44 : 2 (b)
57:1644 Sileni Alcibiadis
Arent Benier Kampen 1644 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1209 A 17 : 2 (b)
57:1664 Sileni Alcibiadis
Gysbert van Zyll, 1645-1672 Utrecht 1664 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1223 F 8
58:1886 Spons Cd. Buskken Huet Tjeenk Willink Haarlem 1886 Spongia adversus adpergines UBL: 1122 F 9
58:2007 De spons Chris Heesakkers en Ton Osinga Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2007 Spongia adversus adpergines Hutteni Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden
Jan Gerritsz., 1607-1617 Amsterdam 1607 Vidua Christiana UBL: 1191 H 4
59:1658 De christelycke weduwe
Pieter la Burgh, 1645-1665 Amsterdam 1658 Vidua Christiana GBR: 7 H 37 : 3 (a)
59:1860 De christelijke weduwe Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903 P. van Zweeden Groningen 1860 Vidua Christiana UBA: IWO 300 G 30 (3)
60:1554 Ghelijckenisse van eender maghet
Symon Cock Antwerpen 1554 Virginis & martyris comparatio. Geen exemplaren bekend
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare
Symon Cock Antwerpen 1554 ca. Virginis & martyris comparatio. GBR: 5 F 4
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere
Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Leiden / Rotterdam 1616 - 03a Virginis & martyris comparatio. UBL: 169 D 39 : 3a
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien
Harmen Jansz Muller Amsterdam 1589 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 9 C 25
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Ellert de Veer Amsterdam 1594 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 11 B 9
61:1594 Verclaringhe Ellert de Veer Ellert de Veer Amsterdam 1594 Novum testamentum GBR: 11 B 9
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Jan Bartholomeeusz, Amsterdam, 1611; Jan Claesz van Dorp, Leiden, 1595-1634 Amsterdam / Leiden 1611 Paraphrasis in Novum Testamentum. GBR: 10 C 4
61:1624 Verclaringhe
Luninghen, Wed. van Wouw ’s-Gravenhage 1624 Paraphrasis in Novum Testamentum. GBR: aw
61:1628a Het eerste deel der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Laurensz, Hendrick, 1608-1648 Amsterdam 1628a Paraphrasis in Novum Testamentum Amsterdam, Vrije Universiteit: XI.05191 : 1
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 ’s-Gravenhage 1628b Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 11 C 7
61:1639 Verclaringhe
H. Laurensz Amsterdam 1639 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 5
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
Thomas Fonteyn, Haarlem, 1629-1652 voor Jan Albertsz, Amsterdam, 1634-1651 Haarlem / Amsterdam 1639a Paraphrases in Novum Testamentum KBH: 2103 A 4
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Evert Cloppenburgh, Amsterdam 1631-1644 Haarlem / Amsterdam 1639b Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 9
61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Hendrick Laurensz, 1608-1648 Haarlem / Amsterdam 1639c Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 232 A 1
61:1639d Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis
Jan Albertsz
1639d Paraphrases in Novum Testamentum UBGent: Acc 15855
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, 1653-1661 Amsterdam 1660a Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 2368 A 6 (lacks title-page volume 2)
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 Amsterdam 1660b Paraphrases in Novum Testamentum UBL: 343 A 16
SEM REM 3024
61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, 1653-1661 voor Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 Amsterdam 1660c Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 263 B 26
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Ellert de Veer Abraham Wolfganck Amsterdam 1660d Paraphrasis in Novum Testamentum UBL: 343 A 16
SEMREM 3024
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament
Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
Rotterdam / Gouda 1660e Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 10 C 6
10 C 7
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Ellert de Veer (ca1540-1599) Joost (wed.) Broersz, 1647-1661; Thomas Fonteyn, 1653-1661 Amsterdam 1660f Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 9
10 C 12
61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599) Thomas Fonteyn, Amsterdam 1653-1661 voor Passchier van Wesbusch (II), Haarlem, 1651-1665 Haarlem / Amsterdam 1660g Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 566 A 9
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 Amsterdam 1663 Annotationes in Novum Testamentum UBL: 1216 A 17
61:1679
Frans de Haes Isaak Naeranus Rotterdam 1679 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 13 G 25
61:1679
Daniel van Breen Fransois van Hoogstraten Rotterdam 1679 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 8 J 8
63:1615 Het leven van Erasmus
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1615 ca. Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UBL: 1499 F 13 : 2 (a)
63:1936 Het leven van Erasmus
De Sikkel Antwerpen 1936 Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UBA: K 85-92
63:1943 Het leven van Erasmus
Pro Arte Diest 1943 Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UB Nijmegen 491 C 64
64:1579 Absurda Cornelis Crul (1500-1550)

1579 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
65:2001 Tegen de barbarij Istvan Bejczy SUN
2001 Antibarbari Geen exemplaren bekend
65:2006 Tegen de barbaren Jeanine De Landtsheer en Bé Breij Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006 Antibarbari Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus
Symon Cock Antwerpen 1554 ca. Chrysostomus GBR: 5 F 4
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus
Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Leiden / Rotterdam 1616 - 03b Chrysostomus UBL: 169 D 39 : 3b
67:2007 De Ciceroniaan Chris Heesakkers en Ton Osinga Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2007 Dialogus Ciceronianus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
68:2005 De Turkenkrijg John Piolon Ad. Donker Rotterdam 2005 Consultatio de bello Turcis inferendo Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus Josephus Justus Scaliger (1540-1609) Abraham Troyel, 1680-1705 ’s-Gravenhage 1700 Disticha de moribus KBH: 762 G 14
1137 F 13
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort John Piolon Ad. Donker Rotterdam 2004a Julius exclusus e coelis UBL: 9661 E 9
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2004b Julius exclusus e coelis UBL: S.NED. 43 3045
71:2004 Lof van het huwelijk Harm-Jan van Dam Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2004 Encomium matrimonii UBL: S.NED. 43 3045
72:2006 Leren studeren Jeanine De Landtsheer en Bé Breij Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006 De ratione studii Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
72:2007 Antwoord aan Alberto Pio Chris Heesakkers en Ton Osinga Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2007 Responsio ad epistolam paraeneticam Alberti Pii Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
73:1552 Honderd parabolen Reyer Gheurtz

1552 Parabolae sive similia KBH: 12.007.179
73:1615 Testament ende uyterste wille
Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 Rotterdam 1615 ca. Ultima UBL: 1499 F 13 : 2 (b)
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament
Ludolph Breeckevelt, 1630-1649 ’s-Gravenhage 1646 Ultima KBH: 2113 F 26
74:1555 Bloedsturtijnghe M. de Castelein Jan Cauweel Gent 1555 Expostulatio Jesu UBL: I.N.L. VIDE B 21 H 23
74:1635 Klachte Iesu Christi D.P. Pers D.P. Pers Amsterdam 1635 Expostulatio Jesu UBL: 1193 B 26 : 4
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Geeraerd Brant Jan Rieuwertsz Amsterdam 1665 Expostulatio Jesu UBL: 1199 G 27
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s J. Trapman

2004 xx KBH: Depot 1021220
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.