Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Vertaler_Bewerker
36:1986 Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
36:1972 Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
36:1979b Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
36:1949b Lof der Zotheid A. Dirkzwager en A.C. Nielson
53:1931 Voordracht A. Zijderveld
36:1979a Lof der Zotheid A.J. Hiensch
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Adriaen Stikke (1630 fl.)
49:2011 Voorbereiding op de dood Adrie van der Laan
55:1612 Vreden-clacht Altius Godeschalcus, 1575-1649
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen Andreas van Oosterbeeck, fl. 1584-1616
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Arie Akkermans
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia Augustin de Backer
09:1840 Boertige samenspraken B.H. Lulofs
25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Bonaventura Kruitwagen
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers C. Reedijk
25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers C. Reedijk
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken C. Sobry
09:1936 Een derde twaalftal samenspraken C. Sobry
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven C. van der Port
40:1886 Berthae de Heyen Cd. Buskken Huet
58:1886 Spons Cd. Buskken Huet
16:1886 Colloquia Cd. Buskken Huet
38:1886 Ode aan een vriend Cd. Buskken Huet
29:1886 Brieven Cd. Buskken Huet
29:1886 Epistulae Cd. Buskken Huet naar Matthijs Balen
58:2007 De spons Chris Heesakkers en Ton Osinga
72:2007 Antwoord aan Alberto Pio Chris Heesakkers en Ton Osinga
67:2007 De Ciceroniaan Chris Heesakkers en Ton Osinga


Coornhert


Coornhert
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Cornelis Crul (1500-1550)
64:1579 Absurda Cornelis Crul (1500-1550)
09:1974 Colloquia Cornelis Crul (1500-1550)
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903
59:1860 De christelijke weduwe Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903
49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903
30:1861 Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis Cornelis Hendricus van Vlooten, 1828-1903
34:1555a Lingua, dat is de tonge Cornelis van Ghistele
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Cornelis van Ghistele
74:1635 Klachte Iesu Christi D.P. Pers
:1623 Klachte Iesu Christi D.P. Pers
25:1656 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart
25:1635 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart
25:1643 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart
25:1637 Send-brief-scrhrijver Daniel Mostart
25:1649 Send-brief-schrijver Daniël Mostart
61:1679
Daniel van Breen
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Dirck Pietersz Pers
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Dirck Pietersz Pers
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Dirck Pietersz Pers (1581-1659)
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Dirck Pietersz Pers (1581-1659)
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Dirck Pietersz Pers (1581-1659)
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Ellert de Veer
61:1594 Verclaringhe Ellert de Veer
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1628a Het eerste deel der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Ellert de Veer (ca1540-1599)
12:1627 Bespreck oft vryagie F. Gheest-Dorp (Geestdorp)
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1909a Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1894 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1870 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
36:1869 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. François van Hoogstraten (1632-1696)
56:1679 Theologia Erasmica Frans de Haes
61:1679
Frans de Haes
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Geeraerd Brant
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden H. de la Fontaine Verwey
07:1622 On-ervaren krijghsman H.R. / I.R.
25:2000 Waarde Van Dorp Harm-Jan van Dam
36:2001 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam
71:2004 Lof van het huwelijk Harm-Jan van Dam
36:2008 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam
36:2007 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam
22:2004 Lof van de geneeskunde Harm-Jan van Dam
36:2004 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Harm-Jan van Dam
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Harm-Jan van Dam
36:2009 Lof der Zotheid Harm-Jan van Dam
36:2013 Lof der Zotheid Henk van der Werf
34:1633 Lingua, dat is de tonge I. van Waesberghe
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels I.P.S. (= Jan Philipsz Schabaelje)
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven I.P.S. (= Jan Philipsz Schabaelje)
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken I.R.
65:2001 Tegen de barbarij Istvan Bejczy
22:1998 Lof der geneeskunde István Bejczy
25:2001 Een portret in brieven J. Papy, M. van der Poel & D. Sacré
06:1992 Vrije wil J. Sperna Weiland
53:1992 Opvoeding J. Sperna Weiland
36:1992b Lof der Zotheid J. Sperna Weiland / A.J. Hiensch
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s J. Trapman
25:1983 Luther is mij volkomen vreeemd J. Trapman
25:1993 De draagbare Erasmus J. Trapman
25:1985 Twee gedichten J. Trapman
36:1798 Navolging nopens Lof der Zotheid. J. van der Wyck
36:1909c Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1936 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1965 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1943 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1945 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1949a Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1942 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1941 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1909b Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1913 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1898 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1969a Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1912 Lof der Zotheid J.B. Kan
36:1992a Lof der Zotheid J.M. Vermeer-Pardoen
36:1998 Lof der Zotheid J.M. Vermeer-Pardoen
36:1659 Lof der Sotheyd Jacob Westerbaen, 1599-1670
36:1672 Lof der Sotheyd Jacob Westerbaen, 1599-1670
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
03:1651 Apologia de loco Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
51:1651 Precatio Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682)
25:1896 Brieven Jan Hendrik Maronier (1827 - 1920)
11:1528 Die stove Jan van den Dale
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Jeanine De Landtsheer
09:2007 Gesprekken Jeanine De Landtsheer
09:2005 Colloquia Jeanine De Landtsheer
09:2004 Goddelijk festijn Jeanine De Landtsheer
01:2011 Spreekwoorden Jeanine De Landtsheer
65:2006 Tegen de barbaren Jeanine De Landtsheer en Bé Breij
53:2006 De opvoeding van kinderen Jeanine De Landtsheer en Bé Breij
08:2006 Etiquette Jeanine De Landtsheer en Bé Breij
32:2006 De opvoeding van de christenvorst Jeanine De Landtsheer en Bé Breij
72:2006 Leren studeren Jeanine De Landtsheer en Bé Breij
08:2006b Etiquette voor de jeugd Jeanine De Landtsheer en Toon van Houdt
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Joannes Nanning (1689-1761)
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Joannes Nanning (1689-1761)
01:1561 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius
01:1670 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius
01:1656 Adagiorum chiliades tres Joannes Sartorius
01:1568 Adagia Joannes Servilius
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1646g Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1582a Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1969b Lof der Zotheid Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1597 Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1582b Loff der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Johan Geillyaert (of Gailliart)
01:1544 Adagia Johannes Servilius
01:1545 Adagia Johannes Servilius
08:1965 De hoofsche welleventheid John Landwehr
31:2007 Het leven van Hieronymus John Piolon
68:2005 De Turkenkrijg John Piolon
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort John Piolon
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus Josephus Justus Scaliger (1540-1609)
07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Kornelis van Vleuten
22:1950 Lof van de geneeskunde L. Elaut
22:1907 Encomium medicinae L. Hillesum
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Lambert van den Bos, 1620-1698
74:1555 Bloedsturtijnghe M. de Castelein
01:1969 Bataafs oor M.A. Nauwelaerts
01:1993 Het Bataafse oor M.E.H.N. Mout
25:2008 Brieven 5 M.J. Steens
25:2004a Brieven 2 M.J. Steens
25:2006b Brieven 4 M.J. Steens
25:2006a Brieven 3 M.J. Steens
25:2008 Brieven 2 M.J. Steens
25:2008 Brieven 1 M.J. Steens
10:1662 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1671 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1688 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1697 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1704 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1712 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1742 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1743 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1773 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
10:1783 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Michiel Komans
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Michiel Komans (-1702
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Michiel Komans (-1702
25:2002 Pas de deux in stilte Michiel Verweij
09:1912 Een twaalftal samenspraken Nic.J. Singels
09:1905a Een twaalftal samenspraken Nic.J. Singels
07:1969 Oorlog Nico van Suchtelen
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Nico van Suchtelen
07:1936 Oorlog: feestgelag Nico van Suchtelen
07:1946 Oorlog: feestgelag Nico van Suchtelen
09:1913 Een tweede twaalftal samenspraken Nicolaas Jan Singels
09:1906 Een twaalftal samenspraken Nicolaas Jan Singels
29:1986 Brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen
25:1960 Brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen
25:1936 In den spiegel van zijn brieven O. Noordenbos en Truus van Leeuwen
36:1828 Lof der Zotheid P.G. Witsen Gijsbeek
25:1829 Brief aan Franciscus Vergara P.J.L. Huët
55:1989 Vredes weeklacht P.M.M. Geurts
09:1697 Samenspraken Petrus Rabus (1660-1702)
09:1684 Samenspraken Petrus Rabus (1660-1702)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Petrus Rabus (1660-1702)
13:1697 De vermomde hofjonker Petrus Rabus (1660-1702)
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
36:2000 Lof der Zotheid Petty Bange
36:2006 Lof der Zotheid Petty Bange
36:2005 Lof der Zotheid Petty Bange
13:1684 De vermomde hofjonker Pieter Rabus
13:1679 De vermomde hofjonker Pieter Rabus
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Pieter Rabus
73:1552 Honderd parabolen Reyer Gheurtz
55:2002 De klacht van de vrede Truus van Leeuwen
55:1986 De klacht van de vrede Truus van Leeuwen
01:1566 Adagia Victor Giselinus
01:1873 Spreekwoorden W.H.D. Suringar
09:1928 Bloemlezing uit de Colloquia Y.H. Rogge
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Zacharias Heyns
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.