Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar Bibliotheek
61:1679
Rotterdam Isaak Naeranus 1679 GBR: 13 G 25
61:1679
Rotterdam Fransois van Hoogstraten 1679 GBR: 8 J 8
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759b GBR: [7 J 32]
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759a GBR: [7 J 32]
64:1579 Absurda

1579 Geen exemplaren bekend
01:1544 Adagia Antwerpen J. Loëus 1544 KB Brussel
Bollandisten, Brussel
Bonn
BL Londen
01:1545 Adagia Antwerpen Michaël Hillenius 1545 UBGent: BL 2901
01:1556 Adagia Gent C. Manilius 1556 Olim Leuven
01:1566 Adagia Antwerpen Chr. Plantin 1566 GBR: aw
01:1568 Adagia Antwerpen Cornelius Clupeus 1568 UBGent: aw
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Wildert Carbolineum Pers 2000 GBR: 2 D 32
01:1561 Adagiorum chiliades tres Antwerpen J. Loëus 1561 UBL: 1201 E 31
01:1656 Adagiorum chiliades tres Leiden N. Hercules 1656 GBR: 8 F 19
01:1670 Adagiorum chiliades tres Amsterdam Johannes van Ravesteyn 1670 UBL: 693 G 19
Bolland 14 E 26
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 UBL: 1216 A 17
72:2007 Antwoord aan Alberto Pio Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
04:1652 Apologia adversus monachos

1652 GBR: aw
03:1651 Apologia de loco Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 GBR: 9 C 10
9 C 11
03:1652 Apologia de loco Amsterdam Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1652 Geen exemplaren bekend
01:1969 Bataafs oor Bussum Fibula - Van Dishoeck 1969 UBL: G 821 : 46
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Amsterdam Jan Rieuwertsz 1665 UBL: 1199 G 27
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden Amsterdam Universiteitsbibliotheek 1969 UBGent: N 49152
49:1534 Bereydinge totter doot Antwerpen Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin 1534 UBGent: Acc 6788
49:1535 Bereydinge totter doot Antwerpen Jan van Ghelen 1535 ca. GBR: 5 F 18
49:1537 Bereydinge totter doot Antwerpen Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin 1537 Geen exemplaren bekend
49:1538 Bereydinge totter doot Antwerpen Henrick Petersen van Middelburch 1538 GBR: 2 E 14 : 2
49:1540 Bereydinge totter doot Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1540 ca. Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot Antwerpen
1541 Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot Leiden Frans Everssoon Sonderdanck 1541 ca. Geen exemplaren bekend
49:1542 Bereydinge totter doot Antwerpen
1542 KB Brussel
49:1550 Bereydinge totter doot Antwerpen
1550 ca. Geen exemplaren bekend
49:1555 Bereydinge totter doot Leiden Jan Mathijszoon 1555 PBF 744 Gdg
49:1566 Bereydinge totter doot Leiden Mathijszoon, Jan Leiden, 1555-1569 1566 GBR: 5 F 50
49:1552 Bereydinghe totter doot Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1552 UBGent: Acc 8712
Res 990
49:1602 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1602 GBR: 9 C 39
49:1611 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 UBGent: Her 3774
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 UBL: 169 D 39 : 1
1209 A 16 : 1
(1192 F 9)
40:1886 Berthae de Heyen Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
12:1627 Bespreck oft vryagie Leeuwarden Jelle Feltjesz 1627 SB Haarlem
74:1555 Bloedsturtijnghe Gent Jan Cauweel 1555 UBL: I.N.L. VIDE B 21 H 23
09:1928 Bloemlezing uit de Colloquia Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1928 KB Brussel 10.550 R 14
49:1551 Boecxken van die bereydinghe totter doot Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1551 ca. Den Haag, Museum Meermanno: 007 E 027: 06
09:1840 Boertige samenspraken Groningen J.B. Wolters 1840 KBH: WB 643
08:1652 Borgerlyke beleeftheid der
kinderlyke zeden
Amsterdam Paulus Matthijsz, 1640-1684 1652 UBA: OK 83-22 : 2
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Amsterdam Willem de Coup 1693 UBL: 1200 E 10 : 1
1202 G 2
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 UBL: 1110 G 40 : 2
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1750 ca. UBA: O 80-924 : 3
Obr. 1575
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1755 ca. UBA: O 06-5068 : 2
O 61-2894 : 3
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. UBL: 1499 F 13 : 2 (c)
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 UBL: 1192 G 17
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1737 GBR: 7 H 28 (1)
13:1742 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1742 GBR: 6 F 2
13:1768 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1768 GBR: 9 J 5
25:1829 Brief aan Franciscus Vergara

1829 Geen exemplaren bekend
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b UBL: S.NED. 43 3045
25:1824 Brief aan Pelicanus ’s-Gravenhage Gebroeders Langenhuysen 1824 KBH: 3037 D 28 : 3
25:1837 Brief aan Pelicanus

1837 Geen exemplaren bekend
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. UBL: 1499 F 13 : 2 (d)
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 UBL: 1027 E 25 (b)
26:1632 Brief aan Servatius Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 GBR: 6 J 22
26:1633 Brief aan Servatius Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647 1633 GBR: 9 G 20
26:1670 Brief aan Servatius Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
25:1666 Brief aen Koenraet Pellikaen Amsterdam
1666 UBA: Pfl. G.w.38
29:1677 Brief van Erasmus Dordrecht Symon Onder de Linde 1677 UBL: 399 B 5
1153 C 14
29:1823 Brieven ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 KBH: aw
29:1824 Brieven ’s-Gravenhage Langenhuysen 1824 GBR: 13 H 13 : 2
29:1886 Brieven Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
25:1896 Brieven Amsterdam Elsevier 1896 Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 1
25:1897 Brieven Amsterdam
1897 Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 2
25:1960 Brieven

1960 Geen exemplaren bekend
29:1986 Brieven Utrecht Het Spectrum 1986 Geen exemplaren bekend
25:2008 Brieven 1 Rotterdam Ad. Donker 2008 Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2004a Brieven 2 Rotterdam Ad. Donker 2004a Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 2 Rotterdam Ad. Donker 2008 Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2006a Brieven 3 Rotterdam Ad. Donker 2006a Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2006b Brieven 4 Rotterdam Ad. Donker 2006b Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 5 Rotterdam Ad. Donker 2008 Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:1937 Brieven uit Anderlecht

1937 UBGent: aw
30:1567 Catechismus, dat is: die kinder-leere

1567 UBGent: Res 1005
09:1716 Colloquia Sint Petersburg
1716 BNF: Rés P-Z-1972
16:1886 Colloquia Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
09:1974 Colloquia

1974 UBL: S.NED. 28 4506
09:2005 Colloquia Amsterdam Athenaeum- Polak & Van Gennep 2005 KBH: Depot 1031212
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 UBL: 1020 D 39 (zoek)
1147 E 37 (zoek, deze edie?)
1209 A 17 : 1
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 UBL: 590 F 28
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. UBL: 1147 E 37 (zoek)
1289 E 44 : 1
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 UBL: [198 D 20 : 1]
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 UBL: 1274 C 17 : 1
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 UBL: 1499 F 40
59:1860 De christelijke weduwe Groningen P. van Zweeden 1860 UBA: IWO 300 G 30 (3)
59:1658 De christelycke weduwe Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 GBR: 7 H 37 : 3 (a)
67:2007 De Ciceroniaan Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
08:1647 De civilitate Antwerpen M. Verhulst 1647 Geen exemplaren bekend
08:1660 De civilitate Amsterdam
1660 UB Basel D.J.V.5. Nr 1 : 8
Weert, Franciskanerklooster
08:1559 De civilitate morum Antwerpen Jan van Waesberghe 1559 GBR: 9 H 12
08:1575 De civilitate morum Augustae Vindelicorum
1575 GBR: 6 F 12
08:1595 De civilitate morum Leipzig
1595 GBR: 7 H 26
08:1678 De civilitate morum puerilium libellus. = Het
boeckje [...] aengaende
Amsterdam Servaas Wittelingh 1678 UBA: O 61-3545 [olim: 1099 G 37]
18:1555 De contemptu mundi Antwerpen Symon Cock 1555 ca. Geen exemplaren bekend
52:1540 De derden psalm van Davidt Antwerpen Jacob van Liesveldt 1540 ca. GBR: aw
52:1541 De derden psalm van Davidt Antwerpen Maria Anxt [Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566] 1541 ca. GBR: aw
52:1542 De derden psalm van Davidt Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1542 ca. GBR: aw
25:1993 De draagbare Erasmus Amsterdam Prometheus 1993 UBL: 1240 C 57
08:1965 De hoofsche welleventheid Leiden Sijthoff 1965 UBGent: Volk 3249
55:1947 De klacht van de vrede Amsterdam Van Breda 1947 UBL: 1218 B 31
55:1986 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 1986 UBL: 3596 E 27
55:2002 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 2002 Geen exemplaren bekend
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 UBL: 1098 E 89
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 1719 UBL: Bolland 15 E 14 : 1
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 UBL: 1222 F 28 : 1
19:1605 De onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1605 GBR: 8 J 4
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 UBL: 1209 A 17 : 2 (a)
32:2006 De opvoeding van de christenvorst Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
53:2006 De opvoeding van kinderen Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
58:2007 De spons Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
68:2005 De Turkenkrijg Rotterdam Ad. Donker 2005 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
13:1679 De vermomde hofjonker Rotterdam Florens van Aller 1679 GBR: 13 H 6
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 UBL: 1223 F 23 (a)
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 UBL: BibWal L 537 (a)
21:1555 Den christlicken ridder Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1555 ca. GBR: 5 F 17
21:1542 Den kerstelicken ridder Antwerpen Jacob van Liesveldt 1542 KB Brussel II 28.638 A LP
21:1544 Den kerstelicken ridder Antwerpen Jacob van Liesveldt 1544 ca. Geen exemplaren bekend
21:1552b Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552b ca. KBH: 1702 G 12
21:1553 Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1553 ca. GBR: 5 F 13
21:1556 Den kerstelicken ridder Kampen
1556 ca. Geen exemplaren bekend
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken Amsterdam Hendrick Barentsz, 1601-1637 1614 UBL: 1499 F 15
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken Amsterdam Barent Adriaensz, 1588-1611 1589 KBH: 1702 G 2 : 1
57:1520 Den onversochte krijghsman Zwolle Corver 1520 ca. Geen exemplaren bekend
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament ’s-Gravenhage Ludolph Breeckevelt, 1630-1649 1646 KBH: 2113 F 26
44:1550 Die beyde Sint Paulus epistolen Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. GBR: 7 E 17 : 2
8 G 5
19:1537 Die onbegripelijke barmherticheit Good Leiden Pieter Jansz 1537 Leuven
11:1528 Die stove Brussel Willem Vorsterman 1528 Geen exemplaren bekend
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus ’s-Gravenhage Abraham Troyel, 1680-1705 1700 KBH: 762 G 14
1137 F 13
02:1823 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 KBH: aw
02:1824 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1824 GBR: 13 H 13 : 1
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. UBL: 1289 E 44 : 2 (a)
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
33:1541 Dye eendrachticheyt der Kercken Antwerpen Jacob van Liesveldt 1541 Geen exemplaren bekend
20:16xx Ecclesiastes

16xx Geen exemplaren bekend
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Antwerpen Hans Coesmans 1583 UBL: 590 F 27 : 3
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts Z.pl. [Wesel] Z.dr. [Augustijn van Hasselt] 1567 UBL: Thysiana 1840
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 UBL: 169 D 39 : 10
1191 E 32
1209 A 16 : 10
09:1936 Een derde twaalftal samenspraken Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek / De Sikkel voor de Zeven Sinjoren 1936 UB Nijmegen 84 C 185
UB Nijmegen TBI Hum 330
25:2001 Een portret in brieven Amsterdam Boom 2001 Geen exemplaren bekend
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 UBL: 169 D 39 : 2
1191 E 33
1209 A 16 : 2
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 GBR: 5 F 8
19:1552 Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods. Translated Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552 ca. GBR: 3 G 25
19:1540 Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1540 ca. GBR: 2 E 14 : 1
50:1593 Een suyverlycke wtlegghinghe Amsterdam H. Jansz 1593 GBR: 9 C 38
09:1905a Een twaalftal samenspraken Hilversum NV. v/h Nonhebel en Co 1905a Geen exemplaren bekend
09:1906 Een twaalftal samenspraken Amsterdam G. Schreuders 1906 UBGent: A 48797
09:1912 Een twaalftal samenspraken Amsterdam De Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur. 1912 KB Brussel 3004 R 38-39
UB Nijmegen 102 C 212
UB Nijmegen 797 C 4
UB Nijmegen OL. In 15301
09:1913 Een tweede twaalftal samenspraken Amsterdam
1913 UB Nijmegen 17 C 92
UB Nijmegen 346 C 87
UB Nijmegen 797 C 292
UB Nijmegen KDC C 5608
UB Nijmegen TBI Hum
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 5:116
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken Antwerpen De Sikkel 1939 UBGent: ELS 3523
50:1550 Een wtlegghinghe des Pater nosters Amsterdam Ewoutzoon, Jan (wed.),1565-1568 1550 ca. UBA: Ned. Inc. 402
50:1545 Een wtlegginghe des Pater Nosters Antwerpen Jan Roelans 1545 ca. Geen exemplaren bekend
50:1570 Een wtlegginghe des Pater Nosters Antwerpen J. van Waesberghe 1570 ca. Geen exemplaren bekend
33:1554 Eendrachticheyt der kercken Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1554 GBR: 3 G 33
22:1907 Encomium medicinae Amsterdam F. van Rossen 1907 UBL: V 5029
29:1561 Epistulae Haarlem
1561 Geen exemplaren bekend
29:1589 Epistulae Leiden
1589 Geen exemplaren bekend
29:1604 Epistulae Delft
1604 Geen exemplaren bekend
29:1614 Epistulae Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1614 UBL: 1225 G 38
29:1620a Epistulae Amsterdam
1620a ca. Geen exemplaren bekend
29:1886 Epistulae Haarlem Tjeenk Willink 1886 Geen exemplaren bekend
25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Amsterdam Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode 1923 UBL: 1072 D 42
08:2006 Etiquette Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
08:2006b Etiquette voor de jeugd

2006b
36:1831 Fragmenten Rotterdam J.W. van Leenhof 1831 Geen exemplaren bekend
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a UBL: 169 D 39 : 2a
1191 E 33a
1209 A 16 : 2a
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 UBL: 413 G 3
09:2007 Gesprekken Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Geen exemplaren bekend
60:1554 Ghelijckenisse van eender maghet Antwerpen Symon Cock 1554 Geen exemplaren bekend
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Antwerpen Symon Cock 1554 ca. GBR: 5 F 4
09:2004 Goddelijk festijn Rotterdam Ad. Donker 2004
08:1546 Goede manierlijcke seden Antwerpen Steven Mierdman 1546 UBGent: Res 821
08:1587 Goede, manierlijcke zeden Antwerpen Matthaeus de Rische voor Jan van Waesberghe 1587 UBL: 1224 H 10
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder Rotterdam François van Hoogstraten 1677 GBR: 8 H 28 : 1 (titelpagina incompleet)
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 UBL: Thysiana 2357 : 1
Thysiana 2551 : 1
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Amsterdam Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 1667 UBL: 1228 G 35
01:1993 Het Bataafse oor Amsterdam KNAW 1993 UBL: V 130 (1993) : 56
61:1628a Het eerste deel der Paraphrasis Amsterdam Laurensz, Hendrick, 1608-1648 1628a Amsterdam, Vrije Universiteit: XI.05191 : 1
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis ’s-Gravenhage Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 1628b GBR: 11 C 7
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam Ellert de Veer 1594 GBR: 11 B 9
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam / Leiden Jan Bartholomeeusz, Amsterdam, 1611; Jan Claesz van Dorp, Leiden, 1595-1634 1611 GBR: 10 C 4
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem, 1629-1652 voor Jan Albertsz, Amsterdam, 1634-1651 1639a KBH: 2103 A 4
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Evert Cloppenburgh, Amsterdam 1631-1644 1639b GBR: 10 C 9
61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Hendrick Laurensz, 1608-1648 1639c UBA: 232 A 1
61:1639d Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis
Jan Albertsz 1639d UBGent: Acc 15855
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio Amsterdam Christoffel Cunradus, 1649-1684; Adriaen Micker, 1645, 1670 1670 UBA: OK 62-2981 [olim: 1071 E 2]
OK 63-2707 [olim: 437 G 14]
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Vught Zolderpers 2014 KBH: DPA 2979
17:1647 Het kindt Iesus Rotterdam Bastiaen Wagens, 1646-1677 1647 UBA: 1030 H 38 : 2
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. UBL: 1499 F 13 : 2 (a)
63:1936 Het leven van Erasmus Antwerpen De Sikkel 1936 UBA: K 85-92
63:1943 Het leven van Erasmus Diest Pro Arte 1943 UB Nijmegen 491 C 64
31:2007 Het leven van Hieronymus Rotterdam Ad. Donker 2007 KBH: AFN 561
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 UBL: 1212 H 6 : 1
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 GBR: 8 G 1
9 C 9 : 2
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 UBL: Thysiana 2551 : 2
50:1667 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1667 GBR: 9 C 5 : 2
50:1670 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1670 ca. GBR: 9 C 43
23:2006 Het verbod vlees te eten Rotterdam Ad. Donker 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 UBL: 1193 H 28 : 1
31:1525 Hieronymus Stridonensis Antwerpen
1525 Geen exemplaren bekend
73:1552 Honderd parabolen

1552 KBH: 12.007.179
08:1700 Hoofsche welleventheid Amsterdam Nic. ten Hoorn 1700 UBGent: Acc 15967
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 UBL: 1192 G 17
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s

2004 KBH: Depot 1021220
25:1936 In den spiegel van zijn brieven Rotterdam W.L. & J. Brusse 1936 UB Nijmegen 493 C 36
UB Nijmegen TBI Hum
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b UBL: S.NED. 43 3045
21:1551 Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1551 ca. UBGent: Res 816
21:1552a Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552a ca. GBR: 3 G 27
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 06 UBL: 169 D 39 : 6
1191 E 30
1209 A 16 : 6
21:1523b Kerstelijcke ridder Atwerpen Jan van Ghelen 1523b (28 Augustus) GBR: 3 G 28
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 UBL: 1191 H 4
:1623 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1623 UBL: 1212 G 16
74:1635 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1635 UBL: 1193 B 26 : 4
56:1697 Kort begrip der godgeleerdheid Rotterdam
1697 Geen exemplaren bekend
72:2006 Leren studeren Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
34:1554 Lingua, dat is de tonge Z.p. Z.dr. 1554 Geen exemplaren bekend
34:1555a Lingua, dat is de tonge Antwerpen Symon Cock 1555a KB Brussel Cl. 6175 A LP
34:1583a Lingua, dat is de tonge Antwerpen / Mechelen Arnout s Conincx / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 1583a GBR: 5 F 25
34:1583b Lingua, dat is de tonge Antwerpen / Mechelen Jan Coesmans, 1581-1583 / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 1583b UB Groningen uklu ET C 72
34:1583c Lingua, dat is de tonge Delft Aelbrecht Hendricksz, 1573-1591 1583c GBR: 8 J 30
34:1597a Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1597a UBL: 590 F 27 : 2
34:1597b Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage / Delft Aelbrecht Hendricksz, 1591-1605; Harmansz Schinckel Bruyn, 1588-1625 1597b GBR: 5 F 23
34:1602 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 1602 UBL: 1219 G 52
34:1610 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1610 GBR: 3 H 30
34:1618 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1618 GBR: 5 F19
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 UBL: 1027 E 25 (a)
34:1632 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 GBR: 6 J 22
34:1633 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647
1633 GBR: 9 G 20
34:1670 Lingua, dat is de tonge Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Antwerpen Symon Cock 1555b UBL: 1498 F 9
22:1998 Lof der geneeskunde Rotterdam Ad. Donker 1998 UBL: 8654 E 35
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 UBL: 1110 G 40 : 1
BIBWAL L 538
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 UBL: 706 G 9
1173 G 13
36:1828 Lof der Zotheid Amsterdam Diederichs 1828 GBR: 1 F 33
1 F 34
3 G 38
8 J 26
9 C 17
36:1886 Lof der Zotheid Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
36:1898 Lof der Zotheid

1898 Geen exemplaren bekend
36:1909b Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1909b UBGent: P 2177
36:1909c Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1909c UB Nijmegen 335 C 39
36:1912 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1912 KBH: NBM Mfe 37191 (microfiche)
36:1913 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1913 UBGent: Gus 139
36:1922 Lof der Zotheid

1922 Geen exemplaren bekend
36:1926 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1926 Geen exemplaren bekend
36:1933 Lof der Zotheid

1933 Geen exemplaren bekend
36:1936 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 UBGent: F 2177 : 3
36:1941 Lof der Zotheid

1941 Geen exemplaren bekend
36:1942 Lof der Zotheid

1942 Geen exemplaren bekend
36:1943 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1943 UBGent: 248 E 5
36:1944 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1944 Geen exemplaren bekend
36:1945 Lof der Zotheid Antwerpen
1945 KBH: S 1307 18
36:1947 Lof der Zotheid

1947 Geen exemplaren bekend
36:1949a Lof der Zotheid Amsterdam / Antwerpen Nederlandsche Boekhandel 1949a UBGent: V 1615
36:1949b Lof der Zotheid Amsterdam
1949b UBL: 2755 C 21
36:1965 Lof der Zotheid Amsterdam Paris 1965 ca. Rotterdamsch Leeskabinet: B XI 6:8
36:1969a Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1969a UBGent: 222 N 4
A 52390 : 2
36:1969b Lof der Zotheid Nieuwkoop De Graaf 1969b UBGent: Gus 130
36:1971 Lof der Zotheid
H.J. Paris 1971 Geen exemplaren bekend
36:1972 Lof der Zotheid Amsterdam
1972 UBL: 6285 D 16
36:1979a Lof der Zotheid Utrecht / Antwerpen Het Spectrum 1979a
36:1979b Lof der Zotheid Brussel Elsevier Manteau 1979b UBL: S.NED. 43 3040
36:1986 Lof der Zotheid Amsterdam
1986 UBL: 3596 E 8
36:1992a Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1992a KBH: Depot 2066868
36:1992b Lof der Zotheid Baarn Ambo 1992b UBL: S.WYSB 05 6171
36:1993 Lof der Zotheid Rotterdam Ad. Donker 1993 Geen exemplaren bekend
36:1998 Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1998 KBH: Depot 2163728
36:2000 Lof der Zotheid Nijmegen SUN 2000 UBL: 8717 D 9
36:2001 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2001 Geen exemplaren bekend
36:2004 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 UBL: S.NED. 43 3045
36:2005 Lof der Zotheid Amsterdam Boom 2005 KBH: MFK 244
36:2006 Lof der Zotheid Leuven Peeters 2006 UBL: 9462 C 16
36:2007 Lof der Zotheid

2007 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
36:2008 Lof der Zotheid

2008 Rotterdamsch Leeskabinet: A 41 : 1296
36:2009 Lof der Zotheid

2009
36:2013 Lof der Zotheid Zoetermeer Free Musketeers 2013
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 UBL: 1200 F 26
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Deventer Arnoldus Curtenius, 1688-1707 1689 UBL: 1197 E 31
22:1950 Lof van de geneeskunde Antwerpen Standaard-Boekhandel 1950 KBH: 2290 C 29
22:2004 Lof van de geneeskunde Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 UBL: S.NED. 43 3045
71:2004 Lof van het huwelijk Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 UBL: S.NED. 43 3045
36:1582a Loff der sotheyt Antwerpen Arnout s Coninx 1582a GBR: 5 F 29
36:1582b Loff der sotheyt Antwerpen Hans Coesmans 1582b UBGent: Acc 15637 : 1
36:1597 Loff der sotheyt Amsterdam Cornelis Claesz, 1582-1609 1597 UBA: OK 63-5839 [olim: 974 G 13]
25:1983 Luther is mij volkomen vreeemd Utrecht
1983 Geen exemplaren bekend
35:1616 Maniere om Godt te bidden Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 08 UBL: 169 D 39 : 8
1209 A 16 : 8
1191 E 35
08:1610 Manierlicke zeden Haarlem G. Roman 1610 UBGent: A 1369
08:1567 Manierlijke zeden Antwerpen P. van Keerberghen 1567 ca. Geen exemplaren bekend
47:1523 Mattheus-parafrase Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1523 ca. UBGent: Res 777
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Amterdam Baltus Boekholt 1666 UBGent: aw
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Rotterdam Jan van Waesberge (III), 1611-1632 1615 GBR: 5 F 31 (titelpagina defect)
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646 voor Gerrit Anthonissen Causi, Haarlem, 1645-1646 1646b KBH: 909 G 40
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Haarlem G.A. Haen 1646c GBR: 9 C 21
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken 1646d UBL: 182 H 37
36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken; Matthysz, Severyn 1646f UBA: 2765 G 15 (titelpagina defect)
36:1646g Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646; Robbert Tinneken, Haarlem, 1645-1669 1646g SBH: 116 B 11
UBU: THO: ALV 55-2b
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt ’s-Gravenhage Aelbrecht Heyndricxz. 1600 UBL: 1145 H 87
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 UBL: 169 D 39 : 9
1209 A 16 : 9
1191 E 29
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 UBL: 590 F 27 : 1
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Amsterdam Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz 1646a UBL: 1119 H 8
1193 H 28 : 3
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Amterdam Jan E. Cloppenburg (colophon: gedrukt door J. Iaquet), 1636 1636 GBR: 9 C 18 (K-katern incompleet)
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 1676 GBR: 7 H 37 : 1, 2
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam Barent Bos, 1680-1720 1699 KBH: 2212 B 23
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 UBL: 1196 G 8
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Jacobus (I) Verheyde, Amsterdam, 1705-1737 1732 UBL: 1222 F 28 :
36:1869 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen
1869 Geen exemplaren bekend
36:1870 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen L. van Hulst 1870 Geen exemplaren bekend
36:1894 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen Van Hulst 1894 UB Nijmegen 121 C 106
36:1909a Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam D. Bolle 1909a UB Nijmegen 942 C 208
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 10 : 125
36:1798 Navolging nopens Lof der Zotheid. Grave A. van Dieren 1798 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gdoc38/1039 (Arnoud van Gelderweg 73, 5361 CV Grave)
Bibliotheek Universiteit Tilburg TRE C 0143
28:1528 Nieuwe Testament - vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1528 UBA: Bibl. Doopsgezinde Gemeente
28:1524a Niewe Testament, welc is dat levende woert Antwerpen Adriaen van Berghen 1524a
38:1886 Ode aan een vriend Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 UBL: 1147 A 34 (a)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (a)
Thysius pamflet 2990 (a)
19:1550c Onbegrijpelike barmherticheit Gods Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1550c ca. UBGent: Res 816 : 2
19:1545 Onbegripelijcke barmherticheit Goods Campen
1545 ca. GBR: aw
19:1550a Onbegripelijcke barmherticheit Goods Leuven Anthonis Maria Bergaigne 1550a (19 december) UBGent: Res 989
19:1550b Onbegripelijcke barmherticheit Goods Leiden
1550b ca. Geen exemplaren bekend
19:1526 Onbegripelijke barmherticheit Goods Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 GBR: 3 G 24 : 2
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. UBL: 1499 F 13 : 1
56:1652 Onderwys

1652 Geen exemplaren bekend
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 GBR: 9 C 10
9 C 11
19:1862 Onmeetbare barmhartigheid Gods Groningen P. van Zweeden 1862 GBR: 7 G 3
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 UBL: 198 D 20 : 2 (a)
07:1969 Oorlog Amsterdam Wereldbibliotheek 1969 UBL: 1237 F 20
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek 1954 UBL: 1021 D 23
07:1936 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 GBR: 5 H 8
733 F 46
07:1946 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1946 UBL: 1048 H8
07:1945 Oorloghs vervloeckinge Amsterdam
1945 GBR: 9 G 29
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 UBL: Thysius Pamflet 3457
50:1551 Opt Pater noster

1551 ca.
53:1992 Opvoeding Baarn Ambo 1992 UBL: S.WYSB 05 6171
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 00 UBL: 169 D 39 : 0
1191 E 29-33,35 (lacks De praeparatione; De contemptu; Moriae encomium; and Explanatio)
1209 A 16
17:1658 Oratie ter eeren het kindt Jesus Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 GBR: 7 H 37 : 3 (b)
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 UBL: 1191 H 4 : b
49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Groningen P. van Zweeden 1862 KBH: 12003908 [1]
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1954 UBL: 1067 E 18
25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1986 UBL: 3563 F 27
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven Amsterdam Harmen Jansz Muller 1593 GBR: 3 G 18 : 2
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller 1589 GBR: 9 C 25
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Rotterdam / Gouda Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
1660e GBR: 10 C 6
10 C 7
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Amsterdam Abraham Wolfganck 1660d UBL: 343 A 16
SEMREM 3024
61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 voor Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1660c UBA: 263 B 26
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Joost (wed.) Broersz, 1647-1661; Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660f GBR: 10 C 9
10 C 12
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660a UBA: 2368 A 6 (lacks title-page volume 2)
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 1660b UBL: 343 A 16
SEM REM 3024
61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Amsterdam 1653-1661 voor Passchier van Wesbusch (II), Haarlem, 1651-1665 1660g UBA: 566 A 9
25:2002 Pas de deux in stilte Rotterdam Ad. Donker 2002 UB Nijmegen 1276 C 137
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort Rotterdam Ad. Donker 2004a UBL: 9661 E 9
51:15xx Precatio

15xx GBR: ms
51:1651 Precatio Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 GBR: 9 C 10
9 C 11
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Groningen P. van Zweeden 1860 UBL: 1212 H 6 : 1
25:1699 Reformatie. Brief aan Barbirius Rotterdam Pieter vander Veer 1699 ca. UBL: 280 G 4 : 1
1114 G 6 : 1
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 UBL: 1223 F 23
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 UBL: BibWal L 537
09:1961 Samenspraken Utrecht
1961 Geen exemplaren bekend
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 GBR: 11 G 19 : 5
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia ’s-Gravenhage Troyel, Abraham , 1680-1705 1700 GBR: 9 G 3
25:1649 Send-brief-schrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1649 KBH: 483 K 15
25:1635 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1635 UBL: 1193 H 22
25:1637 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1637 UBA: 1943 F 4
25:1643 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz. Pers, 1607-1649 1643 UBL: 1228 G 20
25:1656 Send-brief-scrhrijver Amsterdam J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) 1656 UBL: 1193 H 25
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Antwerpen Symon Cock 1554 ca. GBR: 5 F 4
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03b UBL: 169 D 39 : 3b
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 UBL: 1147 A 34 (b)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (b)
Thysius pamflet 2990 (b)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 UBL: 198 D 20 : 2 (b)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. UBL: 1289 E 44 : 2 (b)
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 UBL: 1209 A 17 : 2 (b)
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
10:1662 Sommige samensprekingen Rotterdam Leers, Arnout (I), 1644-1674 1662 Utrecht, UB: 525 G 20
Utrecht, UB: EAZ 855
10:1671 Sommige samensprekingen Rotterdam Leers, Arnout (I), 1644-1674 1671 UBL: 1225 F 4
10:1688 Sommige samensprekingen Utrecht Poolsum, Jurriaen van, 1669-1690 1688 Utrecht, UB: 517 G 24
10:1697 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1697 UBA: OK 62-6700 [olim: 1239 H 37]
10:1704 Sommige samensprekingen Utrecht Poolsum, Jurriaen van (wed.), 1691-1708 1704 KBH: 186 N 16
10:1712 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1712 GBR: 6 G 24
10:1742 Sommige samensprekingen Utrecht Jacob van Poolsum, 1701-1762 1742 UBA: OK 62-9907 [olim: 2008 F 15]
10:1743 Sommige samensprekingen Amsterdam Joannes Haffman, 1734-1763 1743 UBA: O 62-8571 [olim: 1044 F 26]
10:1773 Sommige samensprekingen Amsterdam Haffman, Joannes (wed.), 1763-1770, 1773; Dorth, Pieter van, 1764-1770, 1773-1797 1773 GBR: 7 F 3
10:1783 Sommige samensprekingen Amsterdam Pieter van Dorth, 1764-1770, 1773-1797 1783 GBR: 6 G 16-17
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen trecht Jan Amelisz, 1609-1631 1613 GBR: 18 F 18
58:1886 Spons Haarlem Tjeenk Willink 1886 UBL: 1122 F 9
01:1873 Spreekwoorden Utrecht Kemink en Zoon 1873 GBR: 8 C 1
01:2011 Spreekwoorden Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2011 KBH: Depot 2326310
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Rotterdam Joannes Borstius 1684 UBL: 1223 F 23 (b)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 UBL: BibWal L 537 (b)
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 UBL: 169 D 39 : 4
1209 A 16 : 4
1191 E 31
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 UBL: 169 D 39 : 5
1209 A 16 : 5
1497 E 33 (part only)
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 GBR: 9 C 9 : 1
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 GBR: 9 C 41 : 1
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a GBR: 9 C 41 : 2
08:1560b Tafelboecksken Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560b UBGent: Res 1447 : 2
08:1560a Tafeltucht Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560a UBGent: Res 1447 : 1
65:2006 Tegen de barbaren Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
65:2001 Tegen de barbarij
SUN 2001 Geen exemplaren bekend
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. UBL: 1499 F 13 : 2 (b)
56:1679 Theologia Erasmica Amsterdam Naeranus, Isaak, 1664-1702, 1679 GBR: 13 G 25
24:1630 Thomas Morus leven Hoorn Isańc Willemsz. voor Marten Gerbrantsz. 1630 UBA: OK 61-281 [titeluitgave 1629]
OK 70-33 [titeluitgave 1634]
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. UBL: 1289 E 44 : 2 (c)
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 UBL: 1209 A 17 : 2 (c)
06:1646 Tractaet van den vryen-wille Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626, 1628-1646 1646 GBR: 8 G 15
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c UBL: Thysiana pamflet 2373
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612 UBL: Thysiana 1872
37:1649b Troost-reden over de doodt Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649b KBH: 909 G 69 : 2
25:1985 Twee gedichten

1985
47:1555 Uytlegghinghe St. Matheus Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1555 ca. UB Nijmegen 1315 D 20
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap
Wesel A, van Hasselt 1567 UBL: Thysiana 147
UB Bijzondere Collecties (KL): Pamfletten
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03a UBL: 169 D 39 : 3a
19:1552 Van de onbegrijpelike barmherticheit Gods Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1552 ca. UB Nijmegen 641 D 1 : 2
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes Rotterdam Naeranus, Joannes Rotterdam, 1634-1670 1667 UBL: 1191 H 25
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03 UBL: 169 D 39 : 3
1209 A 16 : 3
06:1872 Van de vrije wil Gouda B.H. Maaskant 1872 GBR: 12 D 11 : 2
06:1645 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Zaandam Hendrick Jacobsz Zoeteboom, 1640-1649
1645 GBR: 7 G 5 : 1
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Hendrick Maneke, 1643-1655 1645a UBL: Thysiana 2273
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1645b UBL: 194 F 18 : 2
06:1645c Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Pieter Robijn, 1643-1652 1645c Alkmaar, Regionaal Archief: 45 D 21/4
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1647 GBR: 9 G 8
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649 KBH: 909 G 69 : 2
1350 D 57:2
06:1733 Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1733 GBR: 3 D 4 : 2
06:1745 Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1745 GBR: 13 H 5 : 2
21:1523a Van die kerstelijcke ridder Amsterdam Doen Pietersz 1523a (24 July) GBR: 3 G 24 : 1
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. GBR: 5 F 4
33:1533 Van dye eendrachticheyt der Kercken Antwerpen Wouter van Lyn 1533 Geen exemplaren bekend
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Haarlem Zacharias Heyns 1592 UBGent: Res 1215
33:1611b Vande eendrachticheydt der kercken Delft Jan Claesz, 1611 1611b GBR: 5 F 26
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a UBL: 1499 F 16
54:1556 Vande suyverheyt des tabernakels Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1556 UBGent: Res 1249
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther Alkmaar Laen, Pieter Pietersz. vander Alkmaar, 1669; Wees,
Pieter de Alkmaar, 1669-1670, 1673-1684, 1687-1688
1669 GBR: 7 H 37 : 4
9 H 10
54:1537 Vande zuyverheyt des tabernakels Antwerpen Adr. van Bergen 1537 Geen exemplaren bekend
54:1595 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Utrecht Reynder Wylicks 1595 ca. UBGent: Res 741
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 UBL: 1191 H 5
21:1543a Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon; Bartholomaeus Jacobszoon 1543a GBR: 3 G 26
21:1543b Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1543b Londen, British Library: 4408.aa.35
21:1543c Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1543c KB Brussel II 65.593 A LP
06:1645d Vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum Amsterdam
1645d UBL: Thysiana 1870
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 GBR: 9 C 10 (a)
9 C 11 (a)
23:1652 Verbod van t vleescheeten

1652 Geen exemplaren bekend
61:1594 Verclaringhe Amsterdam Ellert de Veer 1594 GBR: 11 B 9
61:1624 Verclaringhe ’s-Gravenhage Luninghen, Wed. van Wouw 1624 GBR: aw
61:1639 Verclaringhe Amsterdam H. Laurensz 1639 GBR: 10 C 5
45:1589 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1589 GBR: 9 C 25
45:1590 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1590 ca. UBGent: A 6711
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels Utrecht Reynder Wylicks 1593 GBR: 3 G 18 : 1
30:1861 Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis Groningen P. van Zweeden 1861 Geen exemplaren bekend
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 UBL: 198 D 20 : 2 (c)
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
42:1550 Vermaninge Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. UBGent: Res 816 : 3
28:1522 Vermaninghe Amsterdam Doen Pietersz 1522 ca. UB Utrecht
28:1524b Vermaninghe Delft Cornelis Heynrickz, 1524b UBL: 1365 F 52
1407 B 15: 8
28:1525a Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen (I) 1525a UBL: 1497 H 13
28:1525b Vermaninghe Antwerpen Govert van der Haghen 1525b GBR:
28:1526a Vermaninghe Amsterdam Doen Pietersz 1526a KBH: aw
28:1526b Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1526b KBH: aw
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 UBL: 1499 F 14
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 UBL: 169 D 39 : 7
1191 E 28
1209 A 16 : 7
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 UBL: 1110 G 40 : 2 (a)
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 UBL: 198 D 20 : 2 (d)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. UBL: 1289 E 44 : 2 (d)
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 UBL: 1209 A 17 : 2 (d)
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 UBL: 1223 F 8
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Antwerpen Symon Cock 1554 ca. GBR: 5 F 4
07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Amsteldam Pieter Visser , 1704-1741 1709 UBGent: BL 5522 : 2
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten Arnhem Jac. van Biesen 1650 GBR: 9 C 30
49:2011 Voorbereiding op de dood Groningen
2011
53:1931 Voordracht Utrecht Kemink 1931 GBR: 8 C 10
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 UBL: Pamflt 1612:1034
SEMRPF 1612 41:20
THYSPF 1803
55:1989 Vredes weeklacht Baarn Ambo 1989 PBF C 41333
06:1992 Vrije wil Baarn Ambo 1992 UBL: S.WYSB 05 6171
25:2000 Waarde Van Dorp Amsterdam Athenaeum, Polak & Van Gennep, E.M. Querido, Nijgh & van Ditmar 2000 UBA: KVB Br.VB 122 : 9
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1560 ca. GBR: 3 G 30
30:1534 Wtlegginghe des apostolischen geloofs Antwerpen A. van Berghen 1534 KB Brussel
43:1526 Wtlegginghen op Paulus Epistele totten Romeynen Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 KBH: aw
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.