Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar GBR
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 1 F 28
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1 F 31 (a)
7 C 8 (a)
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1 F 31 (b)
7 C 8 (b)
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1 F 32 (a)
6 J 5 (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1 F 32 (b)
6 J 5 (b)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1 F 32 (c)
6 J 5 (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 1 F 32 (d)
6 J 5 (d)
36:1828 Lof der Zotheid Amsterdam Diederichs 1828 1 F 33
1 F 34
3 G 38
8 J 26
9 C 17
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 10 C 10
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam / Leiden Jan Bartholomeeusz, Amsterdam, 1611; Jan Claesz van Dorp, Leiden, 1595-1634 1611 10 C 4
61:1639 Verclaringhe Amsterdam H. Laurensz 1639 10 C 5
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Rotterdam / Gouda Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
1660e 10 C 6
10 C 7
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Amsterdam Abraham Wolfganck 1660d 10 C 8
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Evert Cloppenburgh, Amsterdam 1631-1644 1639b 10 C 9
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Joost (wed.) Broersz, 1647-1661; Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660f 10 C 9
10 C 12
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam Ellert de Veer 1594 11 B 9
61:1594 Verclaringhe Amsterdam Ellert de Veer 1594 11 B 9
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis ’s-Gravenhage Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 1628b 11 C 7
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken Amsterdam Hendrick Barentsz, 1601-1637 1614 11 G 19 : 1
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 11 G 19 : 4
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 11 G 19 : 5
06:1872 Van de vrije wil Gouda B.H. Maaskant 1872 12 D 11 : 2
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Hendrick Maneke, 1643-1655 1645a 13 D 8 : 2
56:1679 Theologia Erasmica Amsterdam Naeranus, Isaak, 1664-1702, 1679 13 G 25
61:1679
Rotterdam Isaak Naeranus 1679 13 G 25
02:1824 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1824 13 H 13 : 1
29:1824 Brieven ’s-Gravenhage Langenhuysen 1824 13 H 13 : 2
06:1745 Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1745 13 H 5 : 2
13:1679 De vermomde hofjonker Rotterdam Florens van Aller 1679 13 H 6
25:1993 De draagbare Erasmus Amsterdam Prometheus 1993 155.3 Eras
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen trecht Jan Amelisz, 1609-1631 1613 18 F 18
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Wildert Carbolineum Pers 2000 2 D 32
19:1540 Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1540 ca. 2 E 14 : 1
49:1538 Bereydinge totter doot Antwerpen Henrick Petersen van Middelburch 1538 2 E 14 : 2
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 3 A 8 (a)
3 B 6 (a)
6 G 10 (a)
6 G 11 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 3 A 8 (b)
3 B 6 (b)
6 G 10 (b)
6 G 11 (b)
06:1733 Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1733 3 D 4 : 2
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c 3 F 13
5 E 7 : 2
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels Utrecht Reynder Wylicks 1593 3 G 18 : 1
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven Amsterdam Harmen Jansz Muller 1593 3 G 18 : 2
21:1523a Van die kerstelijcke ridder Amsterdam Doen Pietersz 1523a (24 July) 3 G 24 : 1
19:1526 Onbegripelijke barmherticheit Goods Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 3 G 24 : 2
19:1552 Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods. Translated Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552 ca. 3 G 25
21:1543a Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon; Bartholomaeus Jacobszoon 1543a 3 G 26
21:1552a Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552a ca. 3 G 27
21:1523b Kerstelijcke ridder Atwerpen Jan van Ghelen 1523b (28 Augustus) 3 G 28
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1560 ca. 3 G 30
33:1554 Eendrachticheyt der kercken Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1554 3 G 33
34:1610 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1610 3 H 30
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 4 G 24
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 5 E 7 : 1
21:1553 Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1553 ca. 5 F 13
21:1555 Den christlicken ridder Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1555 ca. 5 F 17
49:1535 Bereydinge totter doot Antwerpen Jan van Ghelen 1535 ca. 5 F 18
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 5 F 22
34:1597b Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage / Delft Aelbrecht Hendricksz, 1591-1605; Harmansz Schinckel Bruyn, 1588-1625 1597b 5 F 23
34:1602 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 1602 5 F 24
34:1583a Lingua, dat is de tonge Antwerpen / Mechelen Arnout s Conincx / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 1583a 5 F 25
33:1611b Vande eendrachticheydt der kercken Delft Jan Claesz, 1611 1611b 5 F 26
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 5 F 28
36:1582a Loff der sotheyt Antwerpen Arnout s Coninx 1582a 5 F 29
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Rotterdam Jan van Waesberge (III), 1611-1632 1615 5 F 31 (titelpagina defect)
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 5 F 4
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 5 F 4
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 5 F 4
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 5 F 4
49:1566 Bereydinge totter doot Leiden Mathijszoon, Jan Leiden, 1555-1569 1566 5 F 50
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 5 F 8
34:1618 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1618 5 F19
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a 5 H 36
11 G 19 : 2
07:1936 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 5 H 8
733 F 46
22:1907 Encomium medicinae Amsterdam F. van Rossen 1907 6 C 3
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 6 D 16
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 6 D 16
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 6 D 16
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 6 D 16
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 6 D 16
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 [6 D 17 : 1]
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 6 D 17 : 2 (a)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 6 D 17 : 2 (b)
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 6 D 17 : 2 (c)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 6 D 17 : 2 (d)
08:1575 De civilitate morum Augustae Vindelicorum
1575 6 F 12
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 6 F 17 : 1
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 6 F 17 (a)
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Rotterdam Joannes Borstius 1684 6 F 17 (b)
13:1742 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1742 6 F 2
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 6 G 10
6 G 11
10:1783 Sommige samensprekingen Amsterdam Pieter van Dorth, 1764-1770, 1773-1797 1783 6 G 16-17
10:1712 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1712 6 G 24
34:1632 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 6 J 22
26:1632 Brief aan Servatius Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 6 J 22
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 6 J 23
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 6 J 3
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 7 C 17
7 C 18
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 7 D 18
8 D 21 : 1
44:1550 Die beyde Sint Paulus epistolen Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. 7 E 17 : 2
8 G 5
10:1773 Sommige samensprekingen Amsterdam Haffman, Joannes (wed.), 1763-1770, 1773; Dorth, Pieter van, 1764-1770, 1773-1797 1773 7 F 3
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Groningen P. van Zweeden 1860 7 G 15
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 7 G 19
8 D 21 : 8
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 7 G 2 (alleen de Colloquia)
7 J 22 : 1
19:1862 Onmeetbare barmhartigheid Gods Groningen P. van Zweeden 1862 7 G 3
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 7 G 34
06:1645 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Zaandam Hendrick Jacobsz Zoeteboom, 1640-1649
1645 7 G 5 : 1
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 7 H 23
9 E 2
08:1595 De civilitate morum Leipzig
1595 7 H 26
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1737 7 H 28 (1)
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 1676 7 H 37 : 1, 2
59:1658 De christelycke weduwe Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 7 H 37 : 3 (a)
17:1658 Oratie ter eeren het kindt Jesus Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 7 H 37 : 3 (b)
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther Alkmaar Laen, Pieter Pietersz. vander Alkmaar, 1669; Wees,
Pieter de Alkmaar, 1669-1670, 1673-1684, 1687-1688
1669 7 H 37 : 4
9 H 10
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes Rotterdam Naeranus, Joannes Rotterdam, 1634-1670 1667 7 H 38
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 7 J 22 : 2 (a)
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 7 J 22 : 2 (b)
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759a [7 J 32]
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759b [7 J 32]
01:1873 Spreekwoorden Utrecht Kemink en Zoon 1873 8 C 1
53:1931 Voordracht Utrecht Kemink 1931 8 C 10
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 8 D 12 : 1
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 8 D 12 : 2 (a)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 8 D 12 : 2 (b)
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 8 D 12 : 2 (c)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 8 D 12 : 2 (d)
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 00 8 D 21 : 0
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 8 D 21 : 10
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 8 D 21 : 2
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a 8 D 21 : 2a
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03 8 D 21 : 3
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03a 8 D 21 : 3a
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03b 8 D 21 : 3b
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 8 D 21 : 4
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 8 D 21 : 5
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 06 8 D 21 : 6
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 8 D 21 : 7
35:1616 Maniere om Godt te bidden Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 08 8 D 21 : 9
01:1656 Adagiorum chiliades tres Leiden N. Hercules 1656 8 F 19
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 8 F 28
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 8 G 1
9 C 9 : 2
06:1646 Tractaet van den vryen-wille Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626, 1628-1646 1646 8 G 15
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 8 G 2
9 C 2 : 2
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder Rotterdam François van Hoogstraten 1677 8 H 28 : 1 (titelpagina incompleet)
34:1583c Lingua, dat is de tonge Delft Aelbrecht Hendricksz, 1573-1591 1583c 8 J 30
34:1597a Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1597a 8 J 31
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt ’s-Gravenhage Aelbrecht Heyndricxz. 1600 8 J 32 (folium M8 ontbreekt)
19:1605 De onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1605 8 J 4
61:1679
Rotterdam Fransois van Hoogstraten 1679 8 J 8
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 9 C 10
9 C 11
03:1651 Apologia de loco Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 9 C 10
9 C 11
51:1651 Precatio Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 9 C 10
9 C 11
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 9 C 10 (a)
9 C 11 (a)
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Amsterdam Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz 1646a 9 C 16
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Amterdam Jan E. Cloppenburg (colophon: gedrukt door J. Iaquet), 1636 1636 9 C 18 (K-katern incompleet)
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 9 C 2 : 1
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Haarlem G.A. Haen 1646c 9 C 21
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller 1589 9 C 25
45:1589 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1589 9 C 25
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 9 C 26
11 G 19 : 3
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten Arnhem Jac. van Biesen 1650 9 C 30
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Antwerpen Hans Coesmans 1583 9 C 33
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 9 C 37 : a
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 9 C 37 : b
50:1593 Een suyverlycke wtlegghinghe Amsterdam H. Jansz 1593 9 C 38
49:1602 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1602 9 C 39
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 9 C 41 : 1
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a 9 C 41 : 2
50:1670 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1670 ca. 9 C 43
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Amsterdam Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 1667 9 C 5 : 1
50:1667 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1667 9 C 5 : 2
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 9 C 9 : 1
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 1 (a)
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 1 (b)
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 2 (a)
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 2 (b)
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 2 (c)
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 2 (d)
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 9 E 24 : 2 (e)
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 9 E 7
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 9 E 7 (a)
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 9 E 8
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 9 E 8
34:1633 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647
1633 9 G 20
26:1633 Brief aan Servatius Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647 1633 9 G 20
07:1945 Oorloghs vervloeckinge Amsterdam
1945 9 G 29
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia ’s-Gravenhage Troyel, Abraham , 1680-1705 1700 9 G 3
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1645b 9 G 7 : 1
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1647 9 G 8
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 9 G 9
08:1559 De civilitate morum Antwerpen Jan van Waesberghe 1559 9 H 12
13:1768 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1768 9 J 5
61:1624 Verclaringhe ’s-Gravenhage Luninghen, Wed. van Wouw 1624 aw
04:1652 Apologia adversus monachos

1652 aw
01:1566 Adagia Antwerpen Chr. Plantin 1566 aw
19:1545 Onbegripelijcke barmherticheit Goods Campen
1545 ca. aw
52:1540 De derden psalm van Davidt Antwerpen Jacob van Liesveldt 1540 ca. aw
52:1541 De derden psalm van Davidt Antwerpen Maria Anxt [Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566] 1541 ca. aw
52:1542 De derden psalm van Davidt Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1542 ca. aw
51:15xx Precatio

15xx ms
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.