Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar Latijn Bibliotheek
57:1520 Den onversochte krijghsman Zwolle Corver 1520 ca. Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) Geen exemplaren bekend
28:1522 Vermaninghe Amsterdam Doen Pietersz 1522 ca. Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UB Utrecht
47:1523 Mattheus-parafrase Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1523 ca. Paraphrasis in Evangelium Matthaei UBGent: Res 777
21:1523a Van die kerstelijcke ridder Amsterdam Doen Pietersz 1523a (24 July) Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 24 : 1
21:1523b Kerstelijcke ridder Atwerpen Jan van Ghelen 1523b (28 Augustus) Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 28
28:1524a Niewe Testament, welc is dat levende woert Antwerpen Adriaen van Berghen 1524a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis
28:1524b Vermaninghe Delft Cornelis Heynrickz, 1524b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBL: 1365 F 52
1407 B 15: 8
31:1525 Hieronymus Stridonensis Antwerpen
1525 Hieronymus Stridonensis Geen exemplaren bekend
28:1525a Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen (I) 1525a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBL: 1497 H 13
28:1525b Vermaninghe Antwerpen Govert van der Haghen 1525b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis GBR:
19:1526 Onbegripelijke barmherticheit Goods Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 De immensa Dei misericordia GBR: 3 G 24 : 2
43:1526 Wtlegginghen op Paulus Epistele totten Romeynen Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 Paraphrasis in aliquot epistolas Pauli KBH: aw
28:1526a Vermaninghe Amsterdam Doen Pietersz 1526a Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis KBH: aw
28:1526b Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1526b Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis KBH: aw
11:1528 Die stove Brussel Willem Vorsterman 1528 Colloquium uxor mempsigamos Geen exemplaren bekend
28:1528 Nieuwe Testament - vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1528 Novum Testamentum; Epistola nuncupatoria ad Carolum Caesarem; Exhortatio ad studium Evangelicae lectionis UBA: Bibl. Doopsgezinde Gemeente
33:1533 Van dye eendrachticheyt der Kercken Antwerpen Wouter van Lyn 1533 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia Geen exemplaren bekend
30:1534 Wtlegginghe des apostolischen geloofs Antwerpen A. van Berghen 1534 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum KB Brussel
49:1534 Bereydinge totter doot Antwerpen Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin 1534 De praeparatione ad mortem UBGent: Acc 6788
49:1535 Bereydinge totter doot Antwerpen Jan van Ghelen 1535 ca. De praeparatione ad mortem GBR: 5 F 18
19:1537 Die onbegripelijke barmherticheit Good Leiden Pieter Jansz 1537 De immensa Dei misericordia concio Leuven
49:1537 Bereydinge totter doot Antwerpen Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin 1537 De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
54:1537 Vande zuyverheyt des tabernakels Antwerpen Adr. van Bergen 1537 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi Geen exemplaren bekend
49:1538 Bereydinge totter doot Antwerpen Henrick Petersen van Middelburch 1538 De praeparatione ad mortem GBR: 2 E 14 : 2
19:1540 Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1540 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: 2 E 14 : 1
49:1540 Bereydinge totter doot Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1540 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
52:1540 De derden psalm van Davidt Antwerpen Jacob van Liesveldt 1540 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
33:1541 Dye eendrachticheyt der Kercken Antwerpen Jacob van Liesveldt 1541 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot Antwerpen
1541 De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
49:1541 Bereydinge totter doot Leiden Frans Everssoon Sonderdanck 1541 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
52:1541 De derden psalm van Davidt Antwerpen Maria Anxt [Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566] 1541 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
21:1542 Den kerstelicken ridder Antwerpen Jacob van Liesveldt 1542 Enchiridion militis Christiani KB Brussel II 28.638 A LP
49:1542 Bereydinge totter doot Antwerpen
1542 De praeparatione ad mortem KB Brussel
52:1542 De derden psalm van Davidt Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1542 ca. Enarrationes in Psalmos GBR: aw
21:1543a Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon; Bartholomaeus Jacobszoon 1543a Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 26
21:1543b Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1543b Enchiridion militis Christiani Londen, British Library: 4408.aa.35
21:1543c Vanden kerstelicken ridder Leiden / Amsterdam Peter Janszoon, 1532-1546; Bartholomaeus Jacobszoon, 1537-1543 1543c Enchiridion militis Christiani KB Brussel II 65.593 A LP
01:1544 Adagia Antwerpen J. Loëus 1544 Adagia KB Brussel
Bollandisten, Brussel
Bonn
BL Londen
21:1544 Den kerstelicken ridder Antwerpen Jacob van Liesveldt 1544 ca. Enchiridion militis Christiani Geen exemplaren bekend
01:1545 Adagia Antwerpen Michaël Hillenius 1545 Adagia UBGent: BL 2901
19:1545 Onbegripelijcke barmherticheit Goods Campen
1545 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: aw
50:1545 Een wtlegginghe des Pater Nosters Antwerpen Jan Roelans 1545 ca. Praecatio dominica, Pater noster Geen exemplaren bekend
08:1546 Goede manierlijcke seden Antwerpen Steven Mierdman 1546 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 821
42:1550 Vermaninge Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBGent: Res 816 : 3
44:1550 Die beyde Sint Paulus epistolen Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. Paraphrasis in epistolas Pauli ad Corinthos GBR: 7 E 17 : 2
8 G 5
49:1550 Bereydinge totter doot Antwerpen
1550 ca. De praeparatione ad mortem Geen exemplaren bekend
50:1550 Een wtlegghinghe des Pater nosters Amsterdam Ewoutzoon, Jan (wed.),1565-1568 1550 ca. Praecatio dominica, Pater noster UBA: Ned. Inc. 402
19:1550a Onbegripelijcke barmherticheit Goods Leuven Anthonis Maria Bergaigne 1550a (19 december) De immensa Dei misericordia concio UBGent: Res 989
19:1550b Onbegripelijcke barmherticheit Goods Leiden
1550b ca. De immensa Dei misericordia concio Geen exemplaren bekend
19:1550c Onbegrijpelike barmherticheit Gods Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1550c ca. De immensa Dei misericordia concio UBGent: Res 816 : 2
21:1551 Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1551 ca. Enchiridion militis Christiani UBGent: Res 816
49:1551 Boecxken van die bereydinghe totter doot Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1551 ca. De praeparatione ad mortem Den Haag, Museum Meermanno: 007 E 027: 06
50:1551 Opt Pater noster

1551 ca. Praecatio dominica, Pater noster
49:1552 Bereydinghe totter doot Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1552 De praeparatione ad mortem UBGent: Acc 8712
Res 990
73:1552 Honderd parabolen

1552 Parabolae sive similia KBH: 12.007.179
19:1552 Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods. Translated Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552 ca. De immensa Dei misericordia concio GBR: 3 G 25
19:1552 Van de onbegrijpelike barmherticheit Gods Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1552 ca. De immensa Dei misericordia UB Nijmegen 641 D 1 : 2
21:1552a Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552a ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 3 G 27
21:1552b Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552b ca. Enchiridion militis Christiani KBH: 1702 G 12
21:1553 Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1553 ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 5 F 13
33:1554 Eendrachticheyt der kercken Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1554 Liber de sarcienda Ecclesiae concordia GBR: 3 G 33
34:1554 Lingua, dat is de tonge Z.p. Z.dr. 1554 Lingua Geen exemplaren bekend
60:1554 Ghelijckenisse van eender maghet Antwerpen Symon Cock 1554 Virginis & martyris comparatio. Geen exemplaren bekend
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. De contemptu mundi GBR: 5 F 4
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Antwerpen Symon Cock 1554 ca. Epistola consolatoria in adversis GBR: 5 F 4
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Antwerpen Symon Cock 1554 ca. Virginis & martyris comparatio. GBR: 5 F 4
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Antwerpen Symon Cock 1554 ca. Chrysostomus GBR: 5 F 4
49:1555 Bereydinge totter doot Leiden Jan Mathijszoon 1555 De praeparatione ad mortem PBF 744 Gdg
74:1555 Bloedsturtijnghe Gent Jan Cauweel 1555 Expostulatio Jesu UBL: I.N.L. VIDE B 21 H 23
18:1555 De contemptu mundi Antwerpen Symon Cock 1555 ca. De contemptu mundi Geen exemplaren bekend
21:1555 Den christlicken ridder Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1555 ca. Enchiridion militis Christiani GBR: 5 F 17
47:1555 Uytlegghinghe St. Matheus Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1555 ca. Paraphrasis in Evangelium Matthaei UB Nijmegen 1315 D 20
34:1555a Lingua, dat is de tonge Antwerpen Symon Cock 1555a Lingua KB Brussel Cl. 6175 A LP
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Antwerpen Symon Cock 1555b Lingua UBL: 1498 F 9
01:1556 Adagia Gent C. Manilius 1556 Adagia Olim Leuven
54:1556 Vande suyverheyt des tabernakels Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1556 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBGent: Res 1249
21:1556 Den kerstelicken ridder Kampen
1556 ca. Enchiridion militis Christiani Geen exemplaren bekend
08:1559 De civilitate morum Antwerpen Jan van Waesberghe 1559 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 9 H 12
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1499 F 40
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1560 ca. Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum GBR: 3 G 30
08:1560a Tafeltucht Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560a De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 1447 : 1
08:1560b Tafelboecksken Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560b De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Res 1447 : 2
01:1561 Adagiorum chiliades tres Antwerpen J. Loëus 1561 Adagia UBL: 1201 E 31
29:1561 Epistulae Haarlem
1561 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
01:1566 Adagia Antwerpen Chr. Plantin 1566 Adagia GBR: aw
49:1566 Bereydinge totter doot Leiden Mathijszoon, Jan Leiden, 1555-1569 1566 De praeparatione ad mortem GBR: 5 F 50
30:1567 Catechismus, dat is: die kinder-leere

1567 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum UBGent: Res 1005
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap
Wesel A, van Hasselt 1567 Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: Thysiana 147
UB Bijzondere Collecties (KL): Pamfletten
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts Z.pl. [Wesel] Z.dr. [Augustijn van Hasselt] 1567 Querela pacis UBL: Thysiana 1840
08:1567 Manierlijke zeden Antwerpen P. van Keerberghen 1567 ca. De civilitate morum puerilium libellus Geen exemplaren bekend
01:1568 Adagia Antwerpen Cornelius Clupeus 1568 Adagia UBGent: aw
50:1570 Een wtlegginghe des Pater Nosters Antwerpen J. van Waesberghe 1570 ca. Praecatio dominica, Pater noster Geen exemplaren bekend
08:1575 De civilitate morum Augustae Vindelicorum
1575 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 6 F 12
64:1579 Absurda

1579 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
36:1582a Loff der sotheyt Antwerpen Arnout s Coninx 1582a Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 5 F 29
36:1582b Loff der sotheyt Antwerpen Hans Coesmans 1582b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Acc 15637 : 1
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Antwerpen Hans Coesmans 1583 Querela pacis UBL: 590 F 27 : 3
34:1583a Lingua, dat is de tonge Antwerpen / Mechelen Arnout s Conincx / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 1583a Lingua GBR: 5 F 25
34:1583b Lingua, dat is de tonge Antwerpen / Mechelen Jan Coesmans, 1581-1583 / Gillis van Cranenbroek. 1582-1585 1583b Lingua UB Groningen uklu ET C 72
34:1583c Lingua, dat is de tonge Delft Aelbrecht Hendricksz, 1573-1591 1583c Lingua GBR: 8 J 30
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 590 F 27 : 1
08:1587 Goede, manierlijcke zeden Antwerpen Matthaeus de Rische voor Jan van Waesberghe 1587 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1224 H 10
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken Amsterdam Barent Adriaensz, 1588-1611 1589 Enchiridion militis Christiani KBH: 1702 G 2 : 1
29:1589 Epistulae Leiden
1589 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
45:1589 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1589 Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos GBR: 9 C 25
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller 1589 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 9 C 25
45:1590 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1590 ca. Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos UBGent: A 6711
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Haarlem Zacharias Heyns 1592 Colloquium uxor mempsigamos UBGent: Res 1215
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels Utrecht Reynder Wylicks 1593 Paraphrasis in epistolas Pauli ad Ephesos GBR: 3 G 18 : 1
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven Amsterdam Harmen Jansz Muller 1593 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 3 G 18 : 2
50:1593 Een suyverlycke wtlegghinghe Amsterdam H. Jansz 1593 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 38
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam Ellert de Veer 1594 Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 11 B 9
61:1594 Verclaringhe Amsterdam Ellert de Veer 1594 Novum testamentum GBR: 11 B 9
08:1595 De civilitate morum Leipzig
1595 De civilitate morum puerilium libellus GBR: 7 H 26
54:1595 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Utrecht Reynder Wylicks 1595 ca. De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBGent: Res 741
36:1597 Loff der sotheyt Amsterdam Cornelis Claesz, 1582-1609 1597 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBA: OK 63-5839 [olim: 974 G 13]
34:1597a Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1597a Lingua UBL: 590 F 27 : 2
34:1597b Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage / Delft Aelbrecht Hendricksz, 1591-1605; Harmansz Schinckel Bruyn, 1588-1625 1597b Lingua GBR: 5 F 23
51:15xx Precatio

15xx Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae GBR: ms
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt ’s-Gravenhage Aelbrecht Heyndricxz. 1600 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1145 H 87
34:1602 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 1602 Lingua UBL: 1219 G 52
49:1602 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1602 De praeparatione ad mortem GBR: 9 C 39
29:1604 Epistulae Delft
1604 Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
19:1605 De onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1605 De immensa Dei misericordia. GBR: 8 J 4
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 Concio de puero Jesu UBL: 1191 H 4 : b
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 Vidua Christiana UBL: 1191 H 4
08:1610 Manierlicke zeden Haarlem G. Roman 1610 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: A 1369
34:1610 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1610 Lingua GBR: 3 H 30
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 Colloquia familiaria (selectie door Crull) GBR: 11 G 19 : 5
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 De immensa Dei misericordia GBR: 5 F 8
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBL: 1499 F 14
49:1611 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 De praeparatione ad mortem UBGent: Her 3774
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBL: 1191 H 5
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam / Leiden Jan Bartholomeeusz, Amsterdam, 1611; Jan Claesz van Dorp, Leiden, 1595-1634 1611 Paraphrasis in Novum Testamentum. GBR: 10 C 4
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: 1499 F 16
33:1611b Vande eendrachticheydt der kercken Delft Jan Claesz, 1611 1611b Liber de sarcienda ecclesiae concordia GBR: 5 F 26
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612 De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 1872
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 Querela Pacis UBL: Pamflt 1612:1034
SEMRPF 1612 41:20
THYSPF 1803
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana pamflet 2373
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen trecht Jan Amelisz, 1609-1631 1613 Colloquia familiaria GBR: 18 F 18
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken Amsterdam Hendrick Barentsz, 1601-1637 1614 Enchiridion militis Christiani UBL: 1499 F 15
29:1614 Epistulae Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1614 Epistula: 2 brieven aan Tutor UBL: 1225 G 38
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Rotterdam Jan van Waesberge (III), 1611-1632 1615 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 5 F 31 (titelpagina defect)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. Epistula UBL: 1499 F 13 : 2 (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. Epistola ad patrem Servatium (Allen 296) UBL: 1499 F 13 : 2 (d)
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. Institutio principis Christiani UBL: 1499 F 13 : 1
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UBL: 1499 F 13 : 2 (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. Ultima UBL: 1499 F 13 : 2 (b)
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 00 Verzamelbundel: 1. De praeparatione ad mortem, 2. De sarcienda ecclesiae concordia, 3. De contemptu mundi, 4. De puritate ecclesiae Christi, 5. Explanatio symboli, 6. Enchiridion militis Christiani, 7. Paraclesis, 8. Moriae encomium, 9. Modus orandi Deum, 10. Querela pacis UBL: 169 D 39 : 0
1191 E 29-33,35 (lacks De praeparatione; De contemptu; Moriae encomium; and Explanatio)
1209 A 16
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 De praeparatione ad mortem UBL: 169 D 39 : 1
1209 A 16 : 1
(1192 F 9)
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 Liber de sarcienda ecclesiae concordia UBL: 169 D 39 : 2
1191 E 33
1209 A 16 : 2
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae UBL: 169 D 39 : 2a
1191 E 33a
1209 A 16 : 2a
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03 De contemptu mundi UBL: 169 D 39 : 3
1209 A 16 : 3
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03a Virginis & martyris comparatio. UBL: 169 D 39 : 3a
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03b Chrysostomus UBL: 169 D 39 : 3b
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 De puritate Ecclesiae Christi / De puritate tabernaculi UBL: 169 D 39 : 4
1209 A 16 : 4
1191 E 31
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum UBL: 169 D 39 : 5
1209 A 16 : 5
1497 E 33 (part only)
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 06 Enchiridion militis Christiani UBL: 169 D 39 : 6
1191 E 30
1209 A 16 : 6
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 Paraclesis id est adhortatio ad Christianae philosophiae studium UBL: 169 D 39 : 7
1191 E 28
1209 A 16 : 7
35:1616 Maniere om Godt te bidden Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 08 Modus orandi Deum. (1523) UBL: 169 D 39 : 8
1209 A 16 : 8
1191 E 35
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 169 D 39 : 9
1209 A 16 : 9
1191 E 29
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 Querela pacis UBL: 169 D 39 : 10
1191 E 32
1209 A 16 : 10
34:1618 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1618 Lingua GBR: 5 F19
29:1620a Epistulae Amsterdam
1620a ca. Epistula: 2 brieven aan Tutor Geen exemplaren bekend
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1147 A 34 (a)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (a)
Thysius pamflet 2990 (a)
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 Colloquia familiaria UBL: 1274 C 17 : 1
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1147 A 34 (b)
1274 C 17 [olim: 1168 E 38] : 2 (b)
Thysius pamflet 2990 (b)
:1623 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1623
UBL: 1212 G 16
61:1624 Verclaringhe ’s-Gravenhage Luninghen, Wed. van Wouw 1624 Paraphrasis in Novum Testamentum. GBR: aw
12:1627 Bespreck oft vryagie Leeuwarden Jelle Feltjesz 1627 Colloquium proci et puellae SB Haarlem
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 Epistola ad patrem Servatium (Allen 296) UBL: 1027 E 25 (b)
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 Lingua UBL: 1027 E 25 (a)
61:1628a Het eerste deel der Paraphrasis Amsterdam Laurensz, Hendrick, 1608-1648 1628a Paraphrasis in Novum Testamentum Amsterdam, Vrije Universiteit: XI.05191 : 1
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis ’s-Gravenhage Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 1628b Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 11 C 7
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: Thysius Pamflet 3457
24:1630 Thomas Morus leven Hoorn Isańc Willemsz. voor Marten Gerbrantsz. 1630 Epistula De vita et moribus Thomae Mori UBA: OK 61-281 [titeluitgave 1629]
OK 70-33 [titeluitgave 1634]
26:1632 Brief aan Servatius Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 Epistola ad patrem Servatium GBR: 6 J 22
34:1632 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 Lingua GBR: 6 J 22
26:1633 Brief aan Servatius Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647 1633 Epistola ad patrem Servatium GBR: 9 G 20
34:1633 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647
1633 Lingua GBR: 9 G 20
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 Adagia UBL: 198 D 20 : 2 (c)
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 198 D 20 : 2 (a)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 Oratio de virtute amplectenda UBL: 198 D 20 : 2 (d)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 198 D 20 : 2 (b)
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 Colloquia familiaria UBL: [198 D 20 : 1]
25:1635 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1635 Epistulae UBL: 1193 H 22
74:1635 Klachte Iesu Christi Amsterdam D.P. Pers 1635 Expostulatio Jesu UBL: 1193 B 26 : 4
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 Enchiridion militis Christiani GBR: 9 C 9 : 1
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Amterdam Jan E. Cloppenburg (colophon: gedrukt door J. Iaquet), 1636 1636 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 9 C 18 (K-katern incompleet)
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 8 G 1
9 C 9 : 2
25:1637 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1637 Epistulae UBA: 1943 F 4
61:1639 Verclaringhe Amsterdam H. Laurensz 1639 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 5
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem, 1629-1652 voor Jan Albertsz, Amsterdam, 1634-1651 1639a Paraphrases in Novum Testamentum KBH: 2103 A 4
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Evert Cloppenburgh, Amsterdam 1631-1644 1639b Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 9
61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Hendrick Laurensz, 1608-1648 1639c Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 232 A 1
61:1639d Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis
Jan Albertsz 1639d Paraphrases in Novum Testamentum UBGent: Acc 15855
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. Adagia UBL: 1289 E 44 : 2 (c)
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1289 E 44 : 2 (a)
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. Colloquia familiaria UBL: 1147 E 37 (zoek)
1289 E 44 : 1
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. Oratio de virtute amplectenda UBL: 1289 E 44 : 2 (d)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1289 E 44 : 2 (b)
25:1643 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz. Pers, 1607-1649 1643 Epistulae UBL: 1228 G 20
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 Adagia UBL: 1209 A 17 : 2 (c)
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1209 A 17 : 2 (a)
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 Colloquia familiaria UBL: 1020 D 39 (zoek)
1147 E 37 (zoek, deze edie?)
1209 A 17 : 1
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1193 H 28 : 1
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 Oratio de virtute amplectenda UBL: 1209 A 17 : 2 (d)
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1209 A 17 : 2 (b)
06:1645 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Zaandam Hendrick Jacobsz Zoeteboom, 1640-1649
1645 De libero arbitrio diatribe GBR: 7 G 5 : 1
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 Enchiridion militis Christiani UBL: Thysiana 2357 : 1
Thysiana 2551 : 1
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 Praecatio dominica, Pater noster UBL: Thysiana 2551 : 2
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Hendrick Maneke, 1643-1655 1645a De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 2273
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1645b De libero arbitrio diatribe UBL: 194 F 18 : 2
06:1645c Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Pieter Robijn, 1643-1652 1645c De libero arbitrio diatribe Alkmaar, Regionaal Archief: 45 D 21/4
06:1645d Vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum Amsterdam
1645d De libero arbitrio diatribe UBL: Thysiana 1870
06:1646 Tractaet van den vryen-wille Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626, 1628-1646 1646 De libero arbitrio diatribe GBR: 8 G 15
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament ’s-Gravenhage Ludolph Breeckevelt, 1630-1649 1646 Ultima KBH: 2113 F 26
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Amsterdam Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz 1646a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1119 H 8
1193 H 28 : 3
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646 voor Gerrit Anthonissen Causi, Haarlem, 1645-1646 1646b Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: 909 G 40
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Haarlem G.A. Haen 1646c Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 9 C 21
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken 1646d Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 182 H 37
36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken; Matthysz, Severyn 1646f Moriae encomium, Laus Stultitiae UBA: 2765 G 15 (titelpagina defect)
36:1646g Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646; Robbert Tinneken, Haarlem, 1645-1669 1646g Moriae encomium, Laus Stultitiae SBH: 116 B 11
UBU: THO: ALV 55-2b
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1647 De libero arbitrio diatribe GBR: 9 G 8
08:1647 De civilitate Antwerpen M. Verhulst 1647 De civilitate morum puerilium libellus Geen exemplaren bekend
17:1647 Het kindt Iesus Rotterdam Bastiaen Wagens, 1646-1677 1647 Concio de puero Jesu UBA: 1030 H 38 : 2
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649 De libero arbitrio diatribe KBH: 909 G 69 : 2
1350 D 57:2
25:1649 Send-brief-schrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1649 Epistulae KBH: 483 K 15
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 De praeparatione ad mortem GBR: 9 C 41 : 1
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a De morte declamatio GBR: 9 C 41 : 2
37:1649b Troost-reden over de doodt Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649b De morte declamatio KBH: 909 G 69 : 2
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten Arnhem Jac. van Biesen 1650 Evangelisten GBR: 9 C 30
03:1651 Apologia de loco Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 Apologia de loco omnes quidem resurgemus LB IX GBR: 9 C 10
9 C 11
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 Epistola apologetica de interdicto esu carnium GBR: 9 C 10 (a)
9 C 11 (a)
51:1651 Precatio Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae GBR: 9 C 10
9 C 11
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 Ratio perveniendi ad veram theologiam GBR: 9 C 10
9 C 11
03:1652 Apologia de loco Amsterdam Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1652 Apologia de loco Geen exemplaren bekend
04:1652 Apologia adversus monachos

1652 Apologia adversus monachos GBR: aw
08:1652 Borgerlyke beleeftheid der
kinderlyke zeden
Amsterdam Paulus Matthijsz, 1640-1684 1652 De civilitate morum puerilium libellus UBA: OK 83-22 : 2
23:1652 Verbod van t vleescheeten

1652 Epistola apologetica de interdicto esu carnium Geen exemplaren bekend
56:1652 Onderwys

1652 Ratio perveniendi ad veram theologiam Geen exemplaren bekend
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 Colloquia familiaria UBL: 590 F 28
01:1656 Adagiorum chiliades tres Leiden N. Hercules 1656 Adagia GBR: 8 F 19
25:1656 Send-brief-scrhrijver Amsterdam J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) 1656 Epistulae UBL: 1193 H 25
17:1658 Oratie ter eeren het kindt Jesus Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 Concio de puero Jesu GBR: 7 H 37 : 3 (b)
59:1658 De christelycke weduwe Amsterdam Pieter la Burgh, 1645-1665 1658 Vidua Christiana GBR: 7 H 37 : 3 (a)
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1110 G 40 : 1
BIBWAL L 538
08:1660 De civilitate Amsterdam
1660 De civilitate morum puerilium libellus UB Basel D.J.V.5. Nr 1 : 8
Weert, Franciskanerklooster
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660a Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 2368 A 6 (lacks title-page volume 2)
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 1660b Paraphrases in Novum Testamentum UBL: 343 A 16
SEM REM 3024
61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 voor Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1660c Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 263 B 26
61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Amsterdam Abraham Wolfganck 1660d Paraphrasis in Novum Testamentum UBL: 343 A 16
SEMREM 3024
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Rotterdam / Gouda Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
1660e Paraphrasis in Novum Testamentum GBR: 10 C 6
10 C 7
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Joost (wed.) Broersz, 1647-1661; Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660f Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 10 C 9
10 C 12
61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Amsterdam 1653-1661 voor Passchier van Wesbusch (II), Haarlem, 1651-1665 1660g Paraphrases in Novum Testamentum UBA: 566 A 9
10:1662 Sommige samensprekingen Rotterdam Leers, Arnout (I), 1644-1674 1662 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) Utrecht, UB: 525 G 20
Utrecht, UB: EAZ 855
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 Annotationes in Novum Testamentum UBL: 1216 A 17
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Adagia UBL: 1223 F 8
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1223 F 8
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Colloquia familiaria UBL: 1223 F 8
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1223 F 8
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Epistula UBL: 1223 F 8
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Oratio de virtute amplectenda UBL: 1223 F 8
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Sileni Alcibiadis (Adagia III, 3) UBL: 1223 F 8
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Amsterdam Jan Rieuwertsz 1665 Expostulatio Jesu UBL: 1199 G 27
25:1666 Brief aen Koenraet Pellikaen Amsterdam
1666 Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: Pfl. G.w.38
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Amterdam Baltus Boekholt 1666 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: aw
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes Rotterdam Naeranus, Joannes Rotterdam, 1634-1670 1667 De immensa Dei misericordia UBL: 1191 H 25
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Amsterdam Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 1667 Enchiridion militis Christiani UBL: 1228 G 35
50:1667 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1667 Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 5 : 2
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther Alkmaar Laen, Pieter Pietersz. vander Alkmaar, 1669; Wees,
Pieter de Alkmaar, 1669-1670, 1673-1684, 1687-1688
1669 De libero arbitrio diatribe GBR: 7 H 37 : 4
9 H 10
01:1670 Adagiorum chiliades tres Amsterdam Johannes van Ravesteyn 1670 Adagia UBL: 693 G 19
Bolland 14 E 26
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio Amsterdam Christoffel Cunradus, 1649-1684; Adriaen Micker, 1645, 1670 1670 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBA: OK 62-2981 [olim: 1071 E 2]
OK 63-2707 [olim: 437 G 14]
26:1670 Brief aan Servatius Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. Epistola ad patrem Servatium KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
34:1670 Lingua, dat is de tonge Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. Lingua KBH: Museum Meermanno: 146 G 045
50:1670 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Amsterdam Gerrit van Goedesberg 1670 ca. Praecatio dominica, Pater noster GBR: 9 C 43
10:1671 Sommige samensprekingen Rotterdam Leers, Arnout (I), 1644-1674 1671 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBL: 1225 F 4
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 Apophthegmata UBL: 413 G 3
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 706 G 9
1173 G 13
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 1676 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 7 H 37 : 1, 2
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder Rotterdam François van Hoogstraten 1677 Enchiridion militis Christiani GBR: 8 H 28 : 1 (titelpagina incompleet)
29:1677 Brief van Erasmus Dordrecht Symon Onder de Linde 1677 Epistula UBL: 399 B 5
1153 C 14
08:1678 De civilitate morum puerilium libellus. = Het
boeckje [...] aengaende
Amsterdam Servaas Wittelingh 1678 De civilitate morum puerilium libellus UBA: O 61-3545 [olim: 1099 G 37]
13:1679 De vermomde hofjonker Rotterdam Florens van Aller 1679 De conscribendis epistulis libellus GBR: 13 H 6
56:1679 Theologia Erasmica Amsterdam Naeranus, Isaak, 1664-1702, 1679 Ratio perveniendi ad veram theologiam GBR: 13 G 25
61:1679
Rotterdam Isaak Naeranus 1679 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 13 G 25
61:1679
Rotterdam Fransois van Hoogstraten 1679 Paraphrases in Novum Testamentum GBR: 8 J 8
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 Colloquia familiaria UBL: 1223 F 23
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1223 F 23 (a)
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Rotterdam Joannes Borstius 1684 Colloquium Conflictus Thaliae et Barbariei UBL: 1223 F 23 (b)
10:1688 Sommige samensprekingen Utrecht Poolsum, Jurriaen van, 1669-1690 1688 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) Utrecht, UB: 517 G 24
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Deventer Arnoldus Curtenius, 1688-1707 1689 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1197 E 31
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Amsterdam Willem de Coup 1693 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1200 E 10 : 1
1202 G 2
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1110 G 40 : 2
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1110 G 40 : 2 (a)
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 Colloquia familiaria UBL: BibWal L 537
10:1697 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1697 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: OK 62-6700 [olim: 1239 H 37]
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 De conscribendis epistulis libellus UBL: BibWal L 537 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 Colloquium Conflictus Thaliae et Barbariei UBL: BibWal L 537 (b)
56:1697 Kort begrip der godgeleerdheid Rotterdam
1697 Ratio perveniendi ad veram theologiam Geen exemplaren bekend
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam Barent Bos, 1680-1720 1699 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: 2212 B 23
25:1699 Reformatie. Brief aan Barbirius Rotterdam Pieter vander Veer 1699 ca. Epistula (Allen 1225) UBL: 280 G 4 : 1
1114 G 6 : 1
20:16xx Ecclesiastes

16xx Ecclesiastes Geen exemplaren bekend
08:1700 Hoofsche welleventheid Amsterdam Nic. ten Hoorn 1700 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Acc 15967
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia ’s-Gravenhage Troyel, Abraham , 1680-1705 1700 Colloquia familiaria GBR: 9 G 3
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1196 G 8
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus ’s-Gravenhage Abraham Troyel, 1680-1705 1700 Disticha de moribus KBH: 762 G 14
1137 F 13
10:1704 Sommige samensprekingen Utrecht Poolsum, Jurriaen van (wed.), 1691-1708 1704 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) KBH: 186 N 16
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1200 F 26
07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Amsteldam Pieter Visser , 1704-1741 1709 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBGent: BL 5522 : 2
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1098 E 89
10:1712 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1712 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 6 G 24
09:1716 Colloquia Sint Petersburg
1716 Colloquia familiaria BNF: Rés P-Z-1972
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 1719 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: Bolland 15 E 14 : 1
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Jacobus (I) Verheyde, Amsterdam, 1705-1737 1732 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1222 F 28 :
06:1733 Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1733 De libero arbitrio diatribe GBR: 3 D 4 : 2
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 De civilitate morum puerilium libellus UBL: 1192 G 17
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 De conscribendis epistulis libellus UBL: 1192 G 17
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1737 De conscribendis epistulis libellus GBR: 7 H 28 (1)
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1222 F 28 : 1
10:1742 Sommige samensprekingen Utrecht Jacob van Poolsum, 1701-1762 1742 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: OK 62-9907 [olim: 2008 F 15]
13:1742 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1742 De conscribendis epistulis libellus GBR: 6 F 2
10:1743 Sommige samensprekingen Amsterdam Joannes Haffman, 1734-1763 1743 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) UBA: O 62-8571 [olim: 1044 F 26]
06:1745 Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther Amsterdam Joris van der Woude, 1719-1752 1745 De libero arbitrio diatribe GBR: 13 H 5 : 2
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1750 ca. Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: O 80-924 : 3
Obr. 1575
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1755 ca. Epistola ad Conradum Pelicanum UBA: O 06-5068 : 2
O 61-2894 : 3
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759a De conscribendis epistulis libellus GBR: [7 J 32]
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759b De conscribendis epistulis libellus GBR: [7 J 32]
13:1768 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1768 De conscribendis epistulis libellus GBR: 9 J 5
10:1773 Sommige samensprekingen Amsterdam Haffman, Joannes (wed.), 1763-1770, 1773; Dorth, Pieter van, 1764-1770, 1773-1797 1773 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 7 F 3
10:1783 Sommige samensprekingen Amsterdam Pieter van Dorth, 1764-1770, 1773-1797 1783 Colloquia familiaria (selectie bij Corderius) GBR: 6 G 16-17
36:1798 Navolging nopens Lof der Zotheid. Grave A. van Dieren 1798 Moriae encomium, Laus Stultitiae Brabants Historisch Informatie Centrum, Gdoc38/1039 (Arnoud van Gelderweg 73, 5361 CV Grave)
Bibliotheek Universiteit Tilburg TRE C 0143
02:1823 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 Divus Algerus KBH: aw
29:1823 Brieven ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 Epistulae KBH: aw
02:1824 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1824 Divus Algerus GBR: 13 H 13 : 1
25:1824 Brief aan Pelicanus ’s-Gravenhage Gebroeders Langenhuysen 1824 Epistola ad Conradum Pelicanum KBH: 3037 D 28 : 3
29:1824 Brieven ’s-Gravenhage Langenhuysen 1824 Epistulae GBR: 13 H 13 : 2
36:1828 Lof der Zotheid Amsterdam Diederichs 1828 Moriae encomium, Laus Stultitiae GBR: 1 F 33
1 F 34
3 G 38
8 J 26
9 C 17
25:1829 Brief aan Franciscus Vergara

1829 Epistulae Geen exemplaren bekend
36:1831 Fragmenten Rotterdam J.W. van Leenhof 1831 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
25:1837 Brief aan Pelicanus

1837 Epistola ad Conradum Pelicanum Geen exemplaren bekend
09:1840 Boertige samenspraken Groningen J.B. Wolters 1840 Colloquia familiaria KBH: WB 643
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Groningen P. van Zweeden 1860 Concio de puero Jesu UBL: 1212 H 6 : 1
59:1860 De christelijke weduwe Groningen P. van Zweeden 1860 Vidua Christiana UBA: IWO 300 G 30 (3)
30:1861 Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis Groningen P. van Zweeden 1861 Dilucida et pia explanatio symboli apostolorum Geen exemplaren bekend
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 Praecatio dominica, Pater noster UBL: 1212 H 6 : 1
19:1862 Onmeetbare barmhartigheid Gods Groningen P. van Zweeden 1862 De immensa Dei misericordia GBR: 7 G 3
49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Groningen P. van Zweeden 1862 De praeparatione ad mortem KBH: 12003908 [1]
36:1869 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen
1869 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1870 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen L. van Hulst 1870 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
06:1872 Van de vrije wil Gouda B.H. Maaskant 1872 De libero arbitrio diatribe GBR: 12 D 11 : 2
01:1873 Spreekwoorden Utrecht Kemink en Zoon 1873 Adagia GBR: 8 C 1
16:1886 Colloquia Haarlem Tjeenk Willink 1886 Colloquia (selectie bij Huet) UBL: 1122 F 9
29:1886 Brieven Haarlem Tjeenk Willink 1886 Epistulae UBL: 1122 F 9
29:1886 Epistulae Haarlem Tjeenk Willink 1886 Epistula Geen exemplaren bekend
36:1886 Lof der Zotheid Haarlem Tjeenk Willink 1886 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 1122 F 9
38:1886 Ode aan een vriend Haarlem Tjeenk Willink 1886 Oda ad amicum UBL: 1122 F 9
40:1886 Berthae de Heyen Haarlem Tjeenk Willink 1886 Oratio funebris in funere Berthae de Heyen UBL: 1122 F 9
58:1886 Spons Haarlem Tjeenk Willink 1886 Spongia adversus adpergines UBL: 1122 F 9
36:1894 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Kampen Van Hulst 1894 Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 121 C 106
25:1896 Brieven Amsterdam Elsevier 1896 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 1
25:1897 Brieven Amsterdam
1897 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: C 8 E 58 : 2
36:1898 Lof der Zotheid

1898 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
09:1905a Een twaalftal samenspraken Hilversum NV. v/h Nonhebel en Co 1905a Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
09:1906 Een twaalftal samenspraken Amsterdam G. Schreuders 1906 Colloquia familiaria UBGent: A 48797
22:1907 Encomium medicinae Amsterdam F. van Rossen 1907 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: V 5029
36:1909a Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam D. Bolle 1909a Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 942 C 208
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 10 : 125
36:1909b Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1909b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: P 2177
36:1909c Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1909c Moriae encomium, Laus Stultitiae UB Nijmegen 335 C 39
09:1912 Een twaalftal samenspraken Amsterdam De Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur. 1912 Colloquia familiaria KB Brussel 3004 R 38-39
UB Nijmegen 102 C 212
UB Nijmegen 797 C 4
UB Nijmegen OL. In 15301
36:1912 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1912 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: NBM Mfe 37191 (microfiche)
09:1913 Een tweede twaalftal samenspraken Amsterdam
1913 Colloquia familiaria UB Nijmegen 17 C 92
UB Nijmegen 346 C 87
UB Nijmegen 797 C 292
UB Nijmegen KDC C 5608
UB Nijmegen TBI Hum
Rotterdamsch Leeskabinet: B X 5:116
36:1913 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1913 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Gus 139
36:1922 Lof der Zotheid

1922 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Amsterdam Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode 1923 Epistulae (Allen xxx: "Illud apud me saepe numero optavi, [...]" UBL: 1072 D 42
36:1926 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1926 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
09:1928 Bloemlezing uit de Colloquia Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1928 Colloquia familiaria KB Brussel 10.550 R 14
53:1931 Voordracht Utrecht Kemink 1931 De pueris liberaliter instituendis libellus GBR: 8 C 10
36:1933 Lof der Zotheid

1933 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
07:1936 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) GBR: 5 H 8
733 F 46
09:1936 Een derde twaalftal samenspraken Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek / De Sikkel voor de Zeven Sinjoren 1936 Colloquia familiaria UB Nijmegen 84 C 185
UB Nijmegen TBI Hum 330
25:1936 In den spiegel van zijn brieven Rotterdam W.L. & J. Brusse 1936 Epistulae UB Nijmegen 493 C 36
UB Nijmegen TBI Hum
36:1936 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: F 2177 : 3
63:1936 Het leven van Erasmus Antwerpen De Sikkel 1936 Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UBA: K 85-92
25:1937 Brieven uit Anderlecht

1937 Epistulae UBGent: aw
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken Antwerpen De Sikkel 1939 Colloquia familiaria UBGent: ELS 3523
36:1941 Lof der Zotheid

1941 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1942 Lof der Zotheid

1942 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1943 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1943 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: 248 E 5
63:1943 Het leven van Erasmus Diest Pro Arte 1943 Vita Erasmi ex ipsius manu repraesentata UB Nijmegen 491 C 64
36:1944 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1944 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
07:1945 Oorloghs vervloeckinge Amsterdam
1945 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) GBR: 9 G 29
36:1945 Lof der Zotheid Antwerpen
1945 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: S 1307 18
07:1946 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1946 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1048 H8
36:1947 Lof der Zotheid

1947 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
55:1947 De klacht van de vrede Amsterdam Van Breda 1947 Querela pacis UBL: 1218 B 31
36:1949a Lof der Zotheid Amsterdam / Antwerpen Nederlandsche Boekhandel 1949a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: V 1615
36:1949b Lof der Zotheid Amsterdam
1949b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 2755 C 21
22:1950 Lof van de geneeskunde Antwerpen Standaard-Boekhandel 1950 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae KBH: 2290 C 29
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek 1954 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1021 D 23
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1954 Epistulae UBL: 1067 E 18
25:1960 Brieven

1960 Epistulae Geen exemplaren bekend
09:1961 Samenspraken Utrecht
1961 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
08:1965 De hoofsche welleventheid Leiden Sijthoff 1965 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: Volk 3249
36:1965 Lof der Zotheid Amsterdam Paris 1965 ca. Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: B XI 6:8
01:1969 Bataafs oor Bussum Fibula - Van Dishoeck 1969 Auris Batava (Adagia 3, 535) UBL: G 821 : 46
07:1969 Oorlog Amsterdam Wereldbibliotheek 1969 Dulce bellum inexpertis (Adagia IV, 1) UBL: 1237 F 20
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden Amsterdam Universiteitsbibliotheek 1969 De civilitate morum puerilium libellus UBGent: N 49152
36:1969a Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1969a Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: 222 N 4
A 52390 : 2
36:1969b Lof der Zotheid Nieuwkoop De Graaf 1969b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBGent: Gus 130
36:1971 Lof der Zotheid
H.J. Paris 1971 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
36:1972 Lof der Zotheid Amsterdam
1972 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 6285 D 16
09:1974 Colloquia

1974 Colloquia familiaria UBL: S.NED. 28 4506
36:1979a Lof der Zotheid Utrecht / Antwerpen Het Spectrum 1979a Moriae encomium, Laus Stultitiae
36:1979b Lof der Zotheid Brussel Elsevier Manteau 1979b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.NED. 43 3040
25:1983 Luther is mij volkomen vreeemd Utrecht
1983 Epistulae Geen exemplaren bekend
25:1985 Twee gedichten

1985 Carmina
25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers Rotterdam Ad. Donker 1986
UBL: 3563 F 27
29:1986 Brieven Utrecht Het Spectrum 1986 Epistulae Geen exemplaren bekend
36:1986 Lof der Zotheid Amsterdam
1986 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 3596 E 8
55:1986 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 1986 Querela pacis UBL: 3596 E 27
55:1989 Vredes weeklacht Baarn Ambo 1989 Querela pacis PBF C 41333
06:1992 Vrije wil Baarn Ambo 1992 De libero arbitrio diatribe UBL: S.WYSB 05 6171
53:1992 Opvoeding Baarn Ambo 1992 De pueris liberaliter instituendis libellus UBL: S.WYSB 05 6171
36:1992a Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1992a Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: Depot 2066868
36:1992b Lof der Zotheid Baarn Ambo 1992b Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.WYSB 05 6171
01:1993 Het Bataafse oor Amsterdam KNAW 1993 Auris Batava (Adagia 3, 535) UBL: V 130 (1993) : 56
25:1993 De draagbare Erasmus Amsterdam Prometheus 1993 Epistulae, Carmina, De pueris statim ac liberaliter instituendis, Colloquia, Laus Stultitiae, Institutio Principis Christiani UBL: 1240 C 57
36:1993 Lof der Zotheid Rotterdam Ad. Donker 1993 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
22:1998 Lof der geneeskunde Rotterdam Ad. Donker 1998 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: 8654 E 35
36:1998 Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1998 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: Depot 2163728
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Wildert Carbolineum Pers 2000 Adagia GBR: 2 D 32
25:2000 Waarde Van Dorp Amsterdam Athenaeum, Polak & Van Gennep, E.M. Querido, Nijgh & van Ditmar 2000 Epistula UBA: KVB Br.VB 122 : 9
36:2000 Lof der Zotheid Nijmegen SUN 2000 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 8717 D 9
25:2001 Een portret in brieven Amsterdam Boom 2001 Epistula Geen exemplaren bekend
36:2001 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2001 Moriae encomium, Laus Stultitiae Geen exemplaren bekend
65:2001 Tegen de barbarij
SUN 2001 Antibarbari Geen exemplaren bekend
25:2002 Pas de deux in stilte Rotterdam Ad. Donker 2002 Epistulae UB Nijmegen 1276 C 137
55:2002 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 2002 Querela pacis Geen exemplaren bekend
09:2004 Goddelijk festijn Rotterdam Ad. Donker 2004 Colloquium Convivium religiosum
22:2004 Lof van de geneeskunde Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 Encomium medicinae - Declamatio in artem laudis medicae UBL: S.NED. 43 3045
36:2004 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: S.NED. 43 3045
71:2004 Lof van het huwelijk Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 Encomium matrimonii UBL: S.NED. 43 3045
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s

2004 xx KBH: Depot 1021220
25:2004a Brieven 2 Rotterdam Ad. Donker 2004a Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort Rotterdam Ad. Donker 2004a Julius exclusus e coelis UBL: 9661 E 9
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b Epistula UBL: S.NED. 43 3045
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b Julius exclusus e coelis UBL: S.NED. 43 3045
09:2005 Colloquia Amsterdam Athenaeum- Polak & Van Gennep 2005 Colloquia familiaria KBH: Depot 1031212
36:2005 Lof der Zotheid Amsterdam Boom 2005 Moriae encomium, Laus Stultitiae KBH: MFK 244
68:2005 De Turkenkrijg Rotterdam Ad. Donker 2005 Consultatio de bello Turcis inferendo Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
08:2006 Etiquette Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 De civilitate morum puerilium libellus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
23:2006 Het verbod vlees te eten Rotterdam Ad. Donker 2006 Epistola apologetica de interdicto esu carnium Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
32:2006 De opvoeding van de christenvorst Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Institutio principis Christiani Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
36:2006 Lof der Zotheid Leuven Peeters 2006 Moriae encomium, Laus Stultitiae UBL: 9462 C 16
53:2006 De opvoeding van kinderen Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 De pueris liberaliter instituendis libellus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
65:2006 Tegen de barbaren Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 Antibarbari Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
72:2006 Leren studeren Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2006 De ratione studii Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
25:2006a Brieven 3 Rotterdam Ad. Donker 2006a Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
08:2006b Etiquette voor de jeugd

2006b De civilitate morum puerilium libellus
25:2006b Brieven 4 Rotterdam Ad. Donker 2006b Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
09:2007 Gesprekken Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Colloquia familiaria Geen exemplaren bekend
31:2007 Het leven van Hieronymus Rotterdam Ad. Donker 2007 Hieronymi Stridonensis vita KBH: AFN 561
36:2007 Lof der Zotheid

2007 Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
58:2007 De spons Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Spongia adversus adpergines Hutteni Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
67:2007 De Ciceroniaan Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Dialogus Ciceronianus Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
72:2007 Antwoord aan Alberto Pio Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2007 Responsio ad epistolam paraeneticam Alberti Pii Rotterdamsch Leeskabinet: X lett. 3
25:2008 Brieven 5 Rotterdam Ad. Donker 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 2 Rotterdam Ad. Donker 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
25:2008 Brieven 1 Rotterdam Ad. Donker 2008 Epistulae Rotterdamsch Leeskabinet: X biogr.
36:2008 Lof der Zotheid

2008 Moriae encomium, Laus Stultitiae Rotterdamsch Leeskabinet: A 41 : 1296
36:2009 Lof der Zotheid

2009 Moriae encomium, Laus Stultitiae
01:2011 Spreekwoorden Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2011 Adagia KBH: Depot 2326310
49:2011 Voorbereiding op de dood Groningen
2011 De praeparatione ad mortem
36:2013 Lof der Zotheid Zoetermeer Free Musketeers 2013 Moriae encomium, Laus Stultitiae
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Vught Zolderpers 2014 Colloquia familiaria KBH: DPA 2979
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.